BIBLIOTERAPIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE ZA LATA

BIBLIOTERAPIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE ZA LATA 2000 - 2009 Biblioterapia to metoda wykorzystująca różne formy twórczości literackiej (poe...
Author: Kamila Żurek
5 downloads 1 Views 114KB Size
BIBLIOTERAPIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE ZA LATA 2000 - 2009 Biblioterapia to metoda wykorzystująca różne formy twórczości literackiej (poezję, literaturę beletrystyczną, prasę, sztukę teatralną, film) oraz twórczości artystycznej do celów terapeutycznych. Ze względu na swoje wartości terapeutyczne, biblioterapia jest często wykorzystywana w pracy z dziećmi i dorosłymi. Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór piśmiennictwa, wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, na temat biblioterapii. Obejmuje ono zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i materiały metodyczne (programy i scenariusze zajęć biblioterapeutycznych). W zestawieniu ujęto także książki o charakterze terapeutycznym.

WYDAWNICTWA ZWARTE 1. ABOFF M.: Nie lubię łaskotek. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn. 42460 Opowiadanie o prawie dziecka do powiedzenia „NIE”, kiedy jest dotykane w taki sposób, że odczuwa przykrość lub zakłopotanie. 2. ANTOS A.: Terapeutyczna funkcja książki w pedagogice specjalnej (w:) Współczesna myśl pedagogiczna / red. N. Stolińska-Pobralska. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003, s. 91-102. Sygn. 42001 3. BAJKOTERAPIA czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / aut. K. Ibisz [i in.] Warszawa: Wydaw. Nasza Księgarnia, 2009. Sygn. 44872 4. BORECKA I.: Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych: Wydaw. Unus, 2002. Sygn. 41841 5. BORECKA I., WONTOROWSKA-ROTER S.: Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych: Wydaw. Unus, 2003. Sygn. 41840 6. CAIN B.: Chyba jestem nieśmiały. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. Sygn. 43924 Opowieść, która pokazuje dzieciom, że nieśmiałość nie musi przeszkadzać i uniemożliwiać zawieranie przyjaźni. 7. CZERNIANIN W.: Teoretyczne podstawy biblioterapii. Wrocław: Oficyna Wydaw. ATUT, 2008. Sygn. 44805 8. DEPINO C.: Śmierdzący ser. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn. 42461 Opowiadanie przedstawiające zjawisko przemocy w szkole. Autorka radzi, jak można z nim walczyć.

1

9. DIAGNOSTYCZNA i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej: materiały konferencji Wrocław, 25-26 września 2003 r. / pod red. S. Kubowa. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. Sygn. 42221 10. EICHELBERGER W., SUCHOWIERSKA A.: Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki: historie zmyślone opatrzone pomocnym komentarzem. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008. Sygn. 44323 11. DUTHEIL F., FELLNER H.: Rasizm i nietolerancja nie! Warszawa: Muchomor, 2005. Sygn. 43586 Miniporadnik, który uczy dzieci akceptacji drugiego człowieka; do czytania z rodzicami dla dzieci powyżej 7 lat. 12. KOZŁOWSKA A.: Zaczarowane bajki, które leczą: dla dzieci i dorosłych. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, 2007. Sygn. 44316 13. MEYER-GLITZA E.: Jakub pogromca strachu: terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywających lęki. Kielce: Wydaw. Jedność, 2001. Sygn. 40243 14. MEYER-GLITZA E.: Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą: terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci. Kielce: Wydaw. Jedność, 2001. Sygn. 40245, 44216 15. MOLICKA M.: Bajkoterapia: o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina, 2002. Sygn. 40448, 42837, 42868 16. POTEMPSKA E., SOBIESKA-SZOSTAKIEWICZ G.: Rozwój empatii i kompetencji społecznych: program wychowawczo-terapeutyczny. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, 2003. Sygn. 41705 Program zajęć biblioterapeutycznych z elementami dramy. 17. SAINT MARS D. de, BLOCH S.: Poniżanie nie! Warszawa: Muchomor, 2005. Sygn. 43717 Miniporadnik, który pokazuje dzieciom, jak sprzeciwiać się upokarzaniu, jak radzić sobie nawet z drobnymi niesprawiedliwościami; do czytania z rodzicami dla dzieci powyżej 7 lat. 18. STALFELT P.: Mała książka o śmierci. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008. Sygn. 44415 Autorka książki z ogromnym wyczuciem i powagą, a jednocześnie z odpowiednią dozą humoru odpowiada na pytania, które nurtują dzieci i związane są z tematem śmierci. 19. SZCZUPAŁ B.: Zastosowanie biblioterapii w pracy dydaktycznowychowawczej z dziećmi przewlekle chorymi w zakładzie leczniczym (w:) Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. S. Guz, J. Andrzejewskiej. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2005, s. 51-57. Sygn. 43915 20. SZELIGA K.: Bajkoterapia czyli jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym: poradnik dla Dzieci, Rodziców i Nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydaw. Impuls, 2008. Sygn. 44324

2

21. WILGOCKI J., WRIGHT M.K.: Czas niepewności: o dzieciach w rodzinach zastępczych. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Sygn. 43296 Książka mówi o uczuciach i zmartwieniach dzieci będących w rodzinach zastępczych. 22. ZUBRZYCKA E.: Słup soli: jak powstrzymać szkolnych dręczycieli. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005 Sygn. 43028 Autorka książki, w formie opowiadania, przedstawia zjawisko dręczenia dzieci przez dzieci. Podpowiada także, jak można wybrnąć z tej sytuacji.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. ANDRZEJEWSKA a.: Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 1, s. 2931 2. BŁASZCZYK-SMOLEC A.: Edukacja czytelnicza a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 4-5 3. BORECKA I.: Biblioterapia – czyli jak pomagać przez książkę i czytanie // Nasze Forum. – 2001, nr 3/4, s. 51-62 4. BORECKA I.: Biblioterapia w szkole, czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 22-23 5. BORECKA I.: O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii // Bibliotekarz. – 2000, nr 7/8, s. 31-33 6. BORECKA I.: O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty // Bibliotekarz. – 2001, nr 3, s. 11-12 7. BOROWIEC B.: Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza „Rupaki” Danuty Wawiłow // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 2, s. 45-55 8. CHMIELEWSKA O.: Biblioterapia // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 29-31 9. CHOJNACKA K.: Biblioterapia w pracy z grupą // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. – 2005, nr 2, s. 23-26 10. CICHOŃ-PIASECKA M.: Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 53-58 11. CYRKLAFF M.: Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych // Wychowanie na co dzień. – 2007, nr 6, wkładka metod. s. I-III 12. GAJEK G.: Haiku – słowa – motyle, słowa – kropelki rosy, słowa – szum strumyka. Przykład poezjo terapii // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 13-14

3

13. IWAN B.: Biblioterapia w Miejskiej Bibliotece Publicznej // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 1, s. 29-30 14. KIEŁTYK I.: Problemy dzieci sprawnych inaczej we współczesnej prozie „dziecięco-młodzieżowej” // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 10, s. 2124 15. KONIECZNA E.J.: Biblioterapia pedagogiczna // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, s. 30-33 16. KONOPNICKA I.: Terapia czytelnicza // Życie Szkoły, nr 2007, nr 5, s. 12-16 17. KRAMARCZYK E.: Bajki szczególne, bajki terapeutyczne // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 10-13 18. KRUSZEWSKI T.M.: Biblioterapia – idee i praktyka // Bibliotekarz. – 2000, nr 3, s. 16-19 19. KRUSZEWSKI T.: Biblioterapia wobec problemów ludzi dotkniętych niepłodnością // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2005, nr 4, s. 6477 20. KRUSZEWSKI T.: Cyberbiblioterapia – o wadach nowoczesnego kształcenia // Wychowanie na co dzień. – 2008, nr 3, s. 6-8 21. KRUSZEWSKI T.: Książka w życiu osób uzależnionych od narkotyków (na podstawie badań własnych) // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 11, s. 913 22. KRUSZEWSKI T.: Terapeutyczny charakter książki // Nowe Książki. – 2000, nr 1, s. 78-79 23. KRUSZEWSKI T.: Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 1, s. 45-47 24. KRZYŚKA S.: Dzieci lubią wiersze // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 21-23 25. KRZYŚKA S.: Poezjoterapia wzbogaca duchowo // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 66-69 26. KRZYŚKA S.M.: Terapeutyczne aspekty poezji // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 61-66 27. LABRYGA S.: Biblioterapia w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 8, s. 36-37 28. LEJOWSKA E.: „Baśniowe spotkania” w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonej możliwości intelektualnej // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 9-12 29. LEŚNIAK A.: Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia – czyli parę słów o biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 10-11 30. MATRAS - MASTALERZ W.: Kiedy boję się szkoły? Metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 6, s. 36-39 31. MILEWSKA I.: Biblioterapia a ergonomia // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 10, s. 7-9

4

32. MOLICKA M.: Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 40-44 33. NIEDŹWIECKA M.: Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 4, s. 211-214 34. NOWACZYK B.: Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej // Wychowanie na co dzień. – 2007, nr 3, s. 14-15 35. PAWĘZOWSKA P.: Zastosowanie w terapii zajęciowej biblioterapii wychowawczej. Zajęcia psychohigieniczne z elementami logopedii w początkowym okresie zdrowienia pacjenta po udarze mózgu // Wspólne Tematy. – 2009, nr 1, s. 41-48 36. PYTKA M.: Bajka, bajko terapia, wychowanie… // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 4, s. 38-42 37. SACHALIŃSKA E.: Biblioterapia może pomóc. Zestawienie bibliograficzne // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 27 38. SURNIAK G.: Bajki terapeutyczne w pracy z dziećmi // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 1, dod. s. 1-2 39. SZCZUPAŁ B.: Możliwości zastosowania biblioterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi // Wspólne Tematy. – 2008, nr 9, s. 39-44 40. SZELIGA K.: Lecznica dla duszy // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 22-27 41. SZULC W.: Bajki nie-bajki i bajko terapia // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 511 42. SZULC W.: O rzetelną bibliografię biblioterapii // Bibliotekarz. – 2000, nr 12, s. 13-16 43. SZULC W.: Terapia przez sztukę. Powrót do źródeł // Wspólne Tematy. – 2005, nr 3, s. 3-9 44. ŚWIERCZYŃSKA M.: Biblioterapia. Szkolenie dla nauczycieli // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 13-15 45. TRELLA V., WOJCIECHOWSKA K.: Zastosowanie komputera w biblioterapii: współpraca miedzy terapeutą i informatykiem w bibliotece dziecięco-młodzieżowej // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 7/8, s. 10-12 46. WALECKA - TROCHA G.: Książka i jej substytuty w profilaktyce uzależnień // Wychowanie na co dzień. – 2000, nr 12, s. 22-26 47. WIDEROWSKA M.: Warsztat biblioterapeuty // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 1, s. 34-36 48. WYGLĘDOWSKA E.: Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej. Zajęcia biblioterapeutyczne połączone z treningiem umiejętności społecznej, wzmacniające poczucie własnej wartości. Opis i analiza przypadku edukacyjnego // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, s. 8-10

5

49. ZAWADZKA R.: Zajęcia biblioterapeutyczne. Opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 16 50. ZYCH A. TUK R.: Książka leczy – biblioterapeutyczne działanie książki // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 25-26

SCENARIUSZE, KONSPEKTY, PROGRAMY 1. BIAŁOŃ-SIUDA A., LEWANDOWSKA M.: Adaptacja uczniów klasy I SP do środowiska szkolnego. Program wychowawczy z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 20-21 2. BORECKA I.: Portret seniora. Warsztaty biblioterapeutyczne // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 1, s. 41-42 3. BORECKA I.: Są takie ogrody. Program terapeutyczny dla seniorów // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 6, s. 2932 4. BOT J.: Terapia bajką // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 53-56 Scenariusz zajęć z grupą dzieci przedszkolnych, na podstawie tekstu terapeutycznego Aliny Lenczewskiej „Żegnajcie nocne strachy”. 5. BUKOWSKA I.: Oswajać lęki // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 9, s. 33-38 Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych w przedszkolu. 6. BULIK I., KOSZARNA I., KOWALEWICZ M., WILAMOWSKA E.: Jak „jeża” pozbawić kolców?. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla klas IIIIV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2004,nr 2, s. 10 7. BŹDZIUCH J.: Jak Radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? Konspekt zajęć z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 11, s. 35-37 8. CHACHUŁA M.: Każdy z nas jest wyjątkowy! Program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 8-10 9. FRANASZCZUK - TRUSZKOWSKA M.: Program „Jak dobrze być razem” – wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej // Wychowanie na co dzień. – 2007, nr 1/2, wkładka metod. s. I-VI 10. GAJEK G.: Książka prostuje kręte ścieżki życia. Program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 10-12 11. GAJEK G.: Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajko terapii. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem Bajki o mróweczce Marii Molickiej // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 5, s. 15-16

6

12. GIELECIAK U.: Książka – moja Arkadia, kraina szczęścia. Propozycja pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 18-19 13. HALICKA M.: Poradzę sobie ze złością. Konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 18-19 14. IPPOLDT L.: Kiedy muszę nauczyć się żyć – biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 3, s. 33-37 15. JANECZKO-WITKOWSKA K.: Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? Konspekt zajęć z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 11, s. 35-36 16. JANECZKO-WITKOWSKA K.: Pokonywanie słabości. Konspekt zajęć z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 9, s. 39-40 17. JAROSZEWSKA A., MAZIŃSKA J., HEINRICH A.: Niepełnosprawni są wśród nas. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 17 18. JOHN K.: Kochamy mimo odmienności. Scenariusz baśnioterapii // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 16 19. KAJL - JANKOWSKA T.: Rozejrzyj się, nie jesteś sam! Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 17-18 20. LUBOS A.: Jak radzić sobie ze złością? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s.19 21. PYTEL J.: Anoreksja – wróg nr 1 nastolatek. Zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka-Szkolne Centrum Informacji. – 2009, nr 3, s. 14-15 22. SIERADZKA I.: Hobbit, czyli tam i z powrotem. Scenariusze biblioterapeutyczne // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr12, s. 22-23 23. SIKORSKA - CELEJEWSKA A.: Walka z kompleksami. Zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka- Szkolne Centrum Informacji. – 2008, nr 4, s. 14-15 24. WIDEROWSKA M.: Tworzenie książki łatwej w czytaniu i książki zabawki. Scenariusz zajęć warsztatowych // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 1, s. 37 25. WIDZOWSKA – PASIAK A.: Program biblioterapeutyczny – oswajanie straszaków. Cz. 1 // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 1, s. 34-36 26. WIDZOWSKA – PASIAK A.: Program biblioterapeutyczny – oswajanie straszaków. Cz. 2 // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 2, s. 35-39 27. WYGLĘDOWSKA E.: Co to znaczy opiekować się kimś. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 11-12

7

28. WYGLĘDOWSKA E.: Księżniczka. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-1 szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s.14-15 Opracowała Agnieszka Graczyk

8

Suggest Documents