Institut Montilivi

Batxillerat: Treball de recerca Llistat de temes proposats pels departaments Llengua Castellana • • • • •

El Teatre Municipal de Girona “La vida es sueño” de Calderón de la Barca El lenguaje sexista a través de distintas fuentes: libros, periódicos, televisión, diccionario del ordenador, etc “El Lazarillo de Tormes”

Llengua Catalana • • • • • • • • •

Estudi dels noms dels carrers de Girona Prudenci Bertrana Girona i la literatura: itineraris Les noves tecnologies ens canviaran la llengua? Llegendes tradicionals i llegendes urbanes Escriptors gironins actuals Estudi dels registres lingüístics als mitjans de comunicació Literatura i cinema

Ciències Experimentals • • • • • • • • • •

Estudi de les al·lèrgies a Girona Els grups sanguinis. Estudi de la població gironina Problemes de dentició a les comarques gironines Medicines alternatives a Girona Estudi d’un impacte ambiental a les nostres comarques Estudi dels hàbits alimentaris d’un sector de població de les nostres comarques La contaminació per adobs Cartografia vegetal Plantes ornamentals de Girona Els boscos gironins

---------------------------------Propostes de temes - 1

Institut Montilivi

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

El senglar, de l’extinció a la plaga Les inundacions de Girona Control prenatal de malalties genètiques Les pedres de Girona Estudi d’una espècie animal Plantes remeieres (medicinals) Reciclar! Fòssils Esport i nutrició La pluja àcida Antibiòtics Les fonts de Girona i rodalies Les infeccions del segle XXI Les migracions. Ocells migradors dels Aiguamolls de l’Empordà Joves, sexualitat i contracepció Alimentació, consumidors i informació Alcohol i joves Comparació d’hàbits alimentaris entre els joves de diferents països El rendiment d’una reacció química Fluoració de les aigües (efectes sobre la salut dental) Estudi del calor d’una reacció La platja com ecosistema (estudi d’una platja) Els rius de Girona com ecosistemes Girona neta (el reciclatge a la nostra ciutat) “Les Estunes”, a Banyoles Zones verdes i abocaments incontrolats Disseny d’un experiment de laboratori Animals en perill d’extinció Estudi dels sols de Girona Indicadors del PH del sól Minerals presents en les rodalies de Girona Problemes d’impacte ambiental en les rodalies de Girona

---------------------------------Propostes de temes - 2

Institut Montilivi

Llengües Estrangeres: Francès • • • •

Estudi comparatiu entre la societat francesa actual i la societat catalana actual Estudi comparatiu entre el cinema francès actual i el cinema espanyol i/o català actual Estudi comparatiu entre la publicitat a França i a Espanya Estudi comparatiu entre la influència del francès a Catalunya i/o Espanya i la influència del català a FrançaCiències Socials •• • • • • •

• • • •

Estudi d’aspectes de la història de la ciutat de Girona al segle XX, a través de la premsa i arxius (Guerra Civil, Segona República, El Franquisme, La Transcició). Temes com la publicitat, diaris, revistes, cinema, educació, personatges, fets,... Estudi d’aspectes de la història de la ciutat de Girona a través de la premsa (Guerra Civil, Segona República, Franquisme; publicitat, diaris i revistes, cinema; educació, personatges, fets,...) El meu poble: demografia, economia, història, cultura,... Estudi d'unes eleccions democràtiques. (Municipals, Autonòmiques, Generals) Estudi del creixement urbanístic d’un barri de la ciutat de Girona Evolució de la societat gironina a través de la seva necròpolis Estudi històric de la meva família: arbre genealògic, hàbits, costums a través dels anys, confecció de fitxes dels familiars, fotografies,... Estudi d’una institució gironina: Diputació, Ajuntament, Govern Civil, Govern Militar, organismes culturals, ...(Universitat, GEiEG, Cambra de Comerç, Museus, Arxius,...) Patrimoni artístic i cultural de Girona: arquitectura, escultura, pintura,... Arxius i museus gironins Anàlisi d’aspectes socials a través d’enquestes

---------------------------------Propostes de temes - 3

Institut Montilivi

Religió • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Les diferents religions a Girona La iconografia cristiana en l'art de Girona En què creuen els joves d'avui? Els joves i la llibertat Grups cristians – no catòlics – a Girona Les diferents religions a la Girona actual. Estudi de l’iconografia cristiana en l’art d’una època concreta (romànic, barroc...) Història d’alguna parròquia. Es la religió un motiu de discòrdia i de conflictes? Racisme i xenofòbia al nostre entorn. Noms de carrers i places relacionats amb el fet religiós. Vida desprès de la mort? Visió de la religió dels meus avis i la que visc al meu entorn. Monestirs i convents de Girona al llarg del temps. Història de les processons a Girona. Estudi d’una ONG (Intermon, Càrites, SED,...) El voluntariat a Girona. Patrimoni artístic i cultural de Girona: estils, autors, etapes en arquitectura, escultura, pintura,... Anàlisi d’aspectes socials a través d’enquestes: canvis socials, la família, el paper de la dona, la sanitat, l’ensenyament, costums,... En què creuen els joves d’avui a Girona? Grups cristians – no catòlics – a Girona Les diferents religions a la Girona actual Estudi de l’iconografia cristiana en l’art d’una època concreta (romànic, barroc,...)Llengües Estrangeres: anglès • • • •

Els reptes de la multiculturalitat El turisme a Girona England today (vida política, social, temps lliure...) The lenguage of popular english newspaper (estudi del registre i vocabulari específic de les notícies)

---------------------------------Propostes de temes - 4

Institut MontiliviBritish literature (aspectes generals d'un corrent novel.la o història curta d'un escriptor per després l'autor) Amèrica literature (aspectes generals d'un corrent novel.la o història curta d'un escriptor per després l'autor) Song, english pop and slang (estudi del registre i cançons en anglès)

literari o anàlisi d'una aprofundir en l'època i literari o anàlisi d'una aprofundir en l'època i vocabulari específic deMatemàtiques • • • • • • • • •

Aplicacions trigonomètriques a mesures de la vida quotidiana Funcions que descriuen fenòmens de la vida real Temes d'història de la matemàtica, o la matemàtica d'una època (p.e. història de l'evolució dels nombres) Treballs estadístics: recollida de dades, interpretació, gràfics, conclusions... El nombre e La Successió de Fibonacci El nombre d’Or La recerca d’una mesura universal (el metre) i Girona

Tecnologia • • • • • • • • •

Material metàl·lics. Aplicacions La fusta. Aplicacions Control d’una barrera d’un pàrquing Automatització d’una porta corredera Evolució de la bicicleta Control automàtic de rec i estudi dels possibles conreus d'un terreny determinat Anàlisi de les propietats de nous materials. Evolució en els darrers 50 anys Estudi per a l'aplicació de l'energia fotovoltaica en un habitatge Captació, transmissió i processament de dades meteorològiques amb ordinador

---------------------------------Propostes de temes - 5

Institut Montilivi

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Estudi per a l'electrificació d'una zona residencial Evolució dels motors de combustió interna dels vehicles Energia eòlica. Aerogeneradors. Energies alternatives Energia solar a casa meva. Joguina fotovoltaica Estudi de les avaries a les motocicletes. Estudi de les avaries a les bicicletes Evolució d’una peça textil Automatitzem el reg del nostre Institut. Automatitzem l’Institut. Estalvi energètic a l’Institut L’IES Montilivi: empresa productora d’energia electrica. Manteniment dins l’habitatge. Reducció del consum elèctric a casa nostre Evolució de la bicicleta Projecte i construcció d’una bicicleta biplaça Les tasques domèstiques La roda. Aplicacions Propietats sensorials dels materials L’ascensor prototip La fusta. Aplicacions Maquines simples. Accions i aplicacions. El boli. El llapis Eines i màquines d’escriure Manteniment del nostre centre Evolució tecnològica dels motors.

Música • •

Estudi d'un instrument (que m’agrada o que jo estudio) o formació musical (orquestra simfònica, banda de jazz, grup de rock...) Treball monogràfic sobre un compositor o grup de música (clàssic o contemporani)

---------------------------------Propostes de temes - 6

Institut Montilivi

• •Estudi d'un gènere o estil musical (la música clàssica, el jazz, el rock...) Estudi d'algun tema relacionat amb la música o el folklore del nostre entorn més immediat (població, comarca, etc.): costums i festes del meu poble o comarca, danses i cançons tradicionals Estudi d’una gran obra de la història de la música (p.e.: “La passió, segons Sant Mateu” de Bach, “La flauta màgica” de Mozart,...)Administració i Economia • • • • •

L'estudi del mercat ambulant El mercat laboral per als joves a la ciutat de Girona, perspectives de feina Publicitat: estudi de la publicitat a les bústies L'oci a la ciutat: ofertes àrees de concentració

Educació Física • • • •

• • • • • • • • • •

Activitat física i imatge corporal Dopping i rendiment esportiu Evolució dels esports a la nostra societat. Estudi de l’oferta pública/privada esportiva a Girona (per districtes). Instal·lacions, programes, previsions a curt i llarg termini. S’ajusta a la demanda? Estudi i anàlisi de la oferta esportiva, pública i privada o lliure a Montilivi(Barri) Activitat física a la tercera edat. Estudi i anàlisi del fenomen. Evolució del material esportiu. Estudi històric. Llegat d’infraestructures , programes, etc de barcelona – 92. A Girona, Catalunya i Espanya. Hàbits esportius dels alumnes de l’IES Montilivi. Vida sana? Activitat física e imatge corporal a l’adolescència. La condició física de l’alumnat de l’Institut a partir de fitxes físicoantropomètriques. La resistència de l’alumnat de l’institut Suplements dietètics per millorar el rendiment físic Transtorns alimentaris en els esportistes

---------------------------------Propostes de temes - 7

Institut Montilivi

• • •

Evolució dels esports en la nostra societat Noves tendències en els gimnasos Activitat física i imatge corporal

Filosofia i ètica • •

• • • •

• • • • • • • • • • •

• • • •

Problemes ètics que plantegen les noves tecnologies: manipulació genètica, eutanàsia, manipulació de la informació, degradació ambiental... Anàlisi dels factors que condicionen el comportament humà: la influència dels grups sobre l’individu, la influència de les modes, de la publicitat, dels mitjans de comunicació... Investigació justificada de les 10 aportaciones científiques de més influència del segle XX Les 10 idees que més han impactat o influït al llarg del segle XX Estudi dels trastorns de conducta: patologies, l’agressivitat, les personalitats antisocials Anàlisi dels valors de la societat actual: l’anomenada crisi de valors, l’absència de referents morals universals, desconfiança de la política i la justícia... Anàlisi dels valors ètics presents en els espots publicitaris Recursos o tècniques persuasives d’algun mitjà de comunicació Els valors que la meva societat m’ha ensenyat Subcultures urbanes: pensament i comportament Globalització i xoc cultural Què és el que motiva més als éssers humans? Avantatges i inconvenients, en el meu entorn, del que s’anomena progrés En quins sentits es pot dir que som persones lliures? El cervell és com una màquina? Investigar el conjunt d’idees que configuren el que s’anomena Occident i la seva vigència a la nostre societat. Anàlisi dels valors de la societat actual: l’anomenada crisi de valors, l’absència de referents morals universals, desconfiança de la política i la justícia. Identificar la visió de la vida (cultura) d’una determinada franja de població i investigar com s’ha format i qui ha estat el vertader educador. Efectes de la televisió en un determinat sector de la població, com per exemple en els nens. El poder de les marques publicitàries; persuasió i seducció. Una ètica mínima universal. Què la integraria? És possible?

---------------------------------Propostes de temes - 8

Institut Montilivi

• • • • •

Cercar diferents concepcions de la motivació humana i investigar quina explica millor el comportament d’un sector de la població. Exploració lògica d’alguns discurs quotidià. El progrés. Un mite, una trampa, una salvació. Avantatges i inconvenients Tecnòfobs i tecnòfils: les dues cares de la tecnologia

Educació Visual i Plàstica • • • • • • • • • • • •

El modernisme a Girona: Rafael Masó El Museu del Cinema El Museu d’Art de Girona L’escultura pública a Girona Disseny industrial: projecte per a la construcció d’un objecte industrial, i elaboració d’una maqueta El Tapís de la Creació Grècia i la Geometria. Una aproximació filosòfica Corrents i tècniques publicitàries al segle XX Història del còmic (americà, europeu, català, espanyol, manga...). Evolució històrica i tendències actuals El dibuix assistit per ordinador. Un mostrari dels programes més importants. Aplicacions actuals La perspectiva. Evolució històrica

Llengua i cultura clàssica • • • • • • • •

La comèdia romana de Plaute El circ romà El jocs d’anfiteatre en el cinema Estudi d’un mite del món grecoromà Presència de la llengua llatina en la prensa escrita La comèdia a Roma Personatges femenins de tragèdia griega: Medea, Antígona, Electra,... Els espectacles romans: anfiteatre i circ... i la seva versió en el cinema: BenHur, Quo Vadis, Gladiator,...

---------------------------------Propostes de temes - 9

Institut Montilivi• •

• • • • • • • •

Anàlisi d’un mite grec (el viatge dels argonautes, per ex.), d’un ésser fantàstic (el drac, l’esfinx, la quimera...), d’una metamorfosi (Dafne convertida en llorer, Aracne en insecte, Castor i Pol·lux en constel·lació,...) Personatges principals de l’Odissea: Ulisses, Penèlope, Telèmac... Els herois grecs: Aquil·les, el més bell; Hèracles, el més fort; Teseu, el vencedor del Minotaure; Perseu, famós pel seu enfrontament amb la medusa,... L’amor a Grècia (fet “social”, literari, mitològic?) La predicció del futur (oracles, oniromància...:creença, superstició, engany?) Estudi d’un jaciment arqueològic d’època romana. Estudi comparatiu d’una domus o villa romana amb una vivenda actual. Les olimpíades gregues i els Jocs Olímpics de Barcelona. Expressions llatines en la llengua catalana actual. Pervivència de la cultura clàssica a Girona.

---------------------------------Propostes de temes - 10