AWT- AC 221

VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kW Wytyczne projektowe Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym w...
Author: Feliks Lis
29 downloads 0 Views 9MB Size
VIESMANN

VITOCAL

Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kW

Wytyczne projektowe

Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym w wersji Split z modułem zewnętrznym i wewnętrznym Moduł wewnętrzny z regulatorem pomp ciepła Vitotronic 200, wysoce wydajna pompa obiegowa do obiegu wtórnego, 3drogowy zawór przełączny i armatura zabezpieczająca

VITOCAL 222-S

Typ AWT-AC 221.A/AWT-

AC 221.B

AWB 201.C

Kompaktowa pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń/ chłodzenia i podgrzewu ciepłej wody użytkowej w instalacjach grzewczych Z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody (pojemność 170 l), funkcją chłodzenia „active cooling” i przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej

Do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej w instalacjach grzewczych

VITOCAL 242-S

VITOCAL 200-S

VITOCAL 200-S

Typ AWB 201.B/

Typ AWB-AC 201.B/AWB-

AC 201.C

Wyposażenie jak w przypadku AWB 201.B/AWB 201.C, dodatkowo funkcja chłodzenia „active cooling”. Z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej

5824 539 PL

5/2015

Typ AWT-AC 241.A/AWT-

AC 241.B

Wyposażenie jak w przypadku Vitocal 222-S, z dodatkową możliwością wykorzystania w instalacji solarnej. Podgrzewacz o pojemności 220 l

Spis treści Spis treści 1.

Vitocal 200-S

1. 1 Opis wyrobu .............................................................................................................. ■ Zalety .................................................................................................................... ■ Stan fabryczny ...................................................................................................... ■ Zestawienie typów ................................................................................................ 1. 2 Dane techniczne ....................................................................................................... ■ Dane techniczne ................................................................................................... ■ Wymiary ................................................................................................................ ■ Granice zastosowania zgodnie z EN 14511 .........................................................

6 6 7 7 8 8 13 14

2.

Vitocal 222-S

2. 1 Opis wyrobu .............................................................................................................. ■ Zalety .................................................................................................................... ■ Stan fabryczny ...................................................................................................... ■ Zestawienie typów ................................................................................................ 2. 2 Dane techniczne ....................................................................................................... ■ Dane techniczne ................................................................................................... ■ Wymiary ................................................................................................................ ■ Granice zastosowania zgodnie z EN 14511 .........................................................

15 15 16 16 17 17 23 24

3.

Vitocal 242-S

3. 1 Opis wyrobu .............................................................................................................. ■ Zalety .................................................................................................................... ■ Stan fabryczny ...................................................................................................... ■ Zestawienie typów ................................................................................................ 3. 2 Dane techniczne ....................................................................................................... ■ Dane techniczne ................................................................................................... ■ Wymiary ................................................................................................................ ■ Granice zastosowania zgodnie z EN 14511 .........................................................

25 25 26 26 27 27 33 34

4.

Moduły zewnętrzne

4. 1 Wymiary .................................................................................................................... ■ Typ AWB/AWB-AC 201.B04, AWT-AC 221.A04, AWT-AC 241.A04 (urządzenia 230 V) ................................................................................................................... ■ Typ AWB/AWB-AC 201.B05 i B07, AWT-AC 221.A05 i A07, AWT-AC 241.A05 i A07 (urządzenia 230 V) ........................................................................................ ■ Typ AWB/AWB-AC 201.B/C10 i B/C13, AWT-AC 221.A/B10 i A/B13, AWT-AC 241.A/B10 i A/B13 (urządzenia 230 V/400 V) ........................................

35

6.

2

Charakterystyki

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S

VIESMANN

35 36

5. 1 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.B04, AWT-AC 221.A04, AWT-AC 241.A04 (urządzenia 230 V) ...................................................................... ■ Ogrzewanie ........................................................................................................... ■ Chłodzenie (nie dotyczy typu AWB 201.B04) ....................................................... 5. 2 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.B05, AWT-AC 221.A05, AWT-AC 241.A05 (urządzenia 230 V) ...................................................................... ■ Ogrzewanie ........................................................................................................... 5. 3 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.B07, AWT-AC 221.A07, AWT-AC 241.A07 (urządzenia 230 V) ...................................................................... ■ Ogrzewanie ........................................................................................................... ■ Chłodzenie (nie dotyczy typu AWB 201.B07) ....................................................... 5. 4 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.B10, AWT-AC 221.A10, AWT-AC 241.A10 (urządzenia 230 V) ...................................................................... ■ Ogrzewanie ........................................................................................................... ■ Chłodzenie (nie dotyczy typu AWB 201.B10) ....................................................... 5. 5 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.C10, AWT-AC 221.B10, AWT-AC 241.B10 (urządzenia 400 V) ...................................................................... ■ Ogrzewanie ........................................................................................................... 5. 6 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.B13, AWT-AC 221.A13, AWT-AC 241.A13 (urządzenia 230 V) ...................................................................... ■ Ogrzewanie ........................................................................................................... ■ Chłodzenie (nie dotyczy typu AWB 201.B13) ....................................................... 5. 7 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.C13, AWT-AC 221.B13, AWT-AC 241.B13 (urządzenia 400 V) ...................................................................... ■ Ogrzewanie ........................................................................................................... 5. 8 Współczynnik korekty mocy ...................................................................................... ■ Ogrzewanie ........................................................................................................... ■ Chłodzenie (nie w przypadku typu AWB 201.B) ................................................... 5. 9 Charakterystyki pomp ............................................................................................... ■ Dyspozycyjne wysokości tłoczenia zamontowanej pompy obiegowej ..................

47 47 49 49 49 50 50

6. 1 Vitocell 100-V, typ CVW ........................................................................................... 6. 2 Vitocell 100-V, typ CVA ............................................................................................. 6. 3 Vitocell 100-B, typ CVB ............................................................................................

51 54 61

37 37 38 39 39 40 40 41 42 42 43 44 44 45 45 46

VITOCAL

5824 539 PL

5.

35

Spis treści (ciąg dalszy) 7.

Wskazówki projektowe

5824 539 PL

8.

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe

VITOCAL

7. 1 Przegląd .................................................................................................................... 7. 2 Urządzenie nawiewno-wywiewne ............................................................................. ■ Vitovent 300-F ....................................................................................................... 7. 3 Obieg grzewczy (obieg wtórny) ................................................................................ ■ Ciepłomierz ........................................................................................................... ■ Pompy obiegowe .................................................................................................. ■ Wysokowydajna pompa obiegowa ........................................................................ ■ Zestaw przyłączeniowy obiegu wtórnego ............................................................. ■ Zestaw przyłączeniowy zasilania/powrotu obiegu grzewczego ............................ ■ Vitocell 100-W, typ SVP ........................................................................................ 7. 4 Podgrzew ciepłej wody użytkowej ogólnie ................................................................ ■ Armatura zabezpieczająca wg DIN 1988 .............................................................. 7. 5 Podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą wbudowanego podgrzewacza pojemnościowego ..................................................................................................... ■ Zestaw przyłączeniowy do montażu wstępnego/ciepłej wody użytkowej ............. ■ Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji ......................................................................... ■ Anoda ochronna .................................................................................................... 7. 6 Podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą Vitocell 100-V, typ CVAA (300 l), typ CVW (390 l) i Vitocell 100-W, typ CVAA (300 l) ........................................................ ■ Grzałka elektryczna EHE ...................................................................................... ■ Grzałka elektryczna EHE ...................................................................................... ■ Zestaw solarnych wymienników ciepła ................................................................. ■ Anoda ochronna .................................................................................................... 7. 7 Podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą Vitocell 100-B, typ CVBB (300 l), typ CVB (500 l) i Vitocell 100-W, typ CVBB (300 l) ........................................................ ■ Grzałka elektryczna EHE ...................................................................................... ■ Anoda ochronna .................................................................................................... 7. 8 Solarny podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą Vitocal 242-S ....................... ■ Kolektory słoneczne .............................................................................................. ■ Zestaw przyłączeniowy obiegu solarnego ............................................................ ■ Solar-Divicon, typ PS10 ........................................................................................ ■ Zabezpieczający ogranicznik temperatury do instalacji solanych ......................... ■ Czujnik temperatury cieczy w kolektorze .............................................................. ■ Czynnik grzewczy „Tyfocor LS” ............................................................................. ■ Stacja napełniania ................................................................................................. 7. 9 Chłodzenie ................................................................................................................ ■ Przełącznik wilgotnościowy 230 V ........................................................................ ■ Czujnik ochrony przed zamarzaniem .................................................................... ■ 3-drogowy zawór przełączny (R 1) ....................................................................... ■ Kontaktowy czujnik temperatury ........................................................................... ■ Czujnik temperatury pomieszczenia do oddzielnego obiegu chłodzącego ........... 7.10 Połączenie obiegu chłodniczego .............................................................................. ■ Rura miedziana z izolacją cieplną ......................................................................... ■ Taśma termoizolacyjna ......................................................................................... ■ Taśma klejąca PCV ............................................................................................... ■ Dwuzłączki ............................................................................................................ ■ Nakrętki kołpakowe zawijane ................................................................................ ■ Adaptery zawijane Euro ........................................................................................ ■ Miedziane pierścienie uszczelniające ................................................................... ■ Wewnętrzne mufy lutownicze ............................................................................... 7.11 Montaż modułu zewnętrznego .................................................................................. ■ Wspornik do montażu modułu zewnętrznego na podłożu ..................................... ■ Zestaw wsporników do montażu ściennego modułu zewnętrznego ..................... ■ Zestaw instalacyjny do montażu ściennego modułu zewnętrznego ...................... ■ Zestaw instalacyjny do montażu na podłożu modułu zewnętrznego .................... 7.12 Pozostały osprzęt ..................................................................................................... ■ Podest w stanie surowym ..................................................................................... ■ Zestaw odpływowy ................................................................................................ ■ Pokrywy blaszane (boczne) .................................................................................. ■ Uchwyt transportowy ............................................................................................. ■ Masa uszczelniająca ............................................................................................. ■ Taśma piankowa ................................................................................................... ■ Elektryczne ogrzewanie dodatkowe ...................................................................... ■ Specjalny środek czyszczący ...............................................................................

75 76 76 76 76 76 76 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84

8. 1 Zasilanie elektryczne i taryfy ..................................................................................... ■ Procedura zgłoszeniowa .......................................................................................

85 85

VIESMANN

67 70 70 71 71 72 72 72 73 73 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75

3

Spis treści (ciąg dalszy) 85 85 85 86 87 87 90 90 90 90 90 92 93 93 93 94 95 95 95 96 96 96 98 98 100 100 101 101 102 102 103 103 103 103 104 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 107 107 107 108 109 109 110 111 112 112 113 5824 539 PL

8. 2 Ustawienie modułu zewnętrznego ............................................................................ ■ Wymagania dot. miejsca montażu ........................................................................ ■ Wskazówki montażowe ......................................................................................... ■ Minimalne odległości przy 1 module zewnętrznym ............................................... ■ Odstępy minimalne w przypadku ukł. kaskadowego pomp ciepła z Vitocal 200-S (maks. 5 modułów zewnętrznych) ......................................................................... ■ Montaż na podłożu z użyciem wsporników do montażu na podłożu .................... ■ Montaż ścienny z użyciem zestawu wsporników do montażu ściennego ............. 8. 3 Ustawianie modułu wewnętrznego ........................................................................... ■ Wymogi dotyczące pomieszczenia technicznego ................................................. ■ Wymagania dotyczące ustawienia ........................................................................ ■ Minimalna kubatura pomieszczenia ...................................................................... ■ Minimalna wysokość pomieszczenia (tylko Vitocal 222-S/242-S) ........................ ■ Minimalne odległości (tylko Vitocal 222-S/242-S) ................................................. ■ Punkty nacisku (tylko Vitocal 222-S/242-S) .......................................................... ■ Rozmieszczenie blach mocujących i konsoli przyłączeniowej (tylko Vitocal 222S/242-S) ................................................................................................................ ■ Ułożenie przewodu odpływowego zaworu bezpieczeństwa (tylko Vitocal 222-S/ 242-S) ................................................................................................................... 8. 4 Połączenie modułu wewnętrznego i zewnętrznego .................................................. ■ Przepust ścienny ................................................................................................... ■ Przewody czynnika chłodniczego ......................................................................... 8. 5 Kontrola szczelności obiegu chłodniczego ............................................................... 8. 6 Przyłącza elektryczne ............................................................................................... ■ Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej ....................................................... 8. 7 Hałas ......................................................................................................................... ■ Poziom ciśnienia akustycznego dla różnych odległości od urządzenia ................ ■ Wzrost poziomu ciśnienia akustycznego w przypadku pomp ciepła w układzie kaskadowym z Vitocal 200-S ................................................................................ ■ Wskazówki dotyczące zmniejszania hałasu ......................................................... 8. 8 Uwarunkowania hydrauliczne dot. obiegu wtórnego ................................................ 8. 9 Wymiarowanie pompy ciepła .................................................................................... ■ Eksploatacja jednosystemowa .............................................................................. ■ Dodatek do podgrzewu ciepłej wody użytkowej przy eksploatacji jednosystemowej ......................................................................................................................... ■ Dodatek przy eksploatacji z obniżoną temperaturą .............................................. ■ Eksploatacja monoenergetyczna .......................................................................... ■ Eksploatacja dwusystemowa ................................................................................ ■ Określanie punktu dwusystemowego ................................................................... 8.10 Wytyczne projektowe dla podgrzewacza buforowego wody grzewczej .................... ■ Instalacja ogrzewania podłogowego na parterze i grzejniki żeliwne na poddaszu ■ Grzejniki radiatorowe (100%) ................................................................................ 8.11 Jakość wody i czynnik grzewczy ............................................................................... ■ Woda użytkowa ..................................................................................................... ■ Woda grzewcza ..................................................................................................... ■ Czynnik grzewczy w obiegu solarnym (tylko w przypadku Vitocal 242-S) ............ 8.12 Przyłącze po stronie ciepłej wody użytkowej (przyłącze zgodnie z normą DIN 1988) ................................................................................................................. ■ Vitocal 200-S ......................................................................................................... ■ Vitocal 222-S/242-S .............................................................................................. ■ Zawór bezpieczeństwa ......................................................................................... 8.13 Wybór pojemnościowego podgrzewacza wody grzewczej (tylko Vitocal 200-S) ...... ■ Przykłady instalacji ................................................................................................ 8.14 Połączenie hydrauliczne systemu zasilania podgrzewacza (w przypadku pomp ciepła w ukł. kaskadowym z Vitocal 200-S) .............................................................. ■ Podgrzewacz z zewnętrznym wymiennikiem ciepła (system zasilania podgrzewacza) i lanca ładująca ......................................................................................... ■ Pojemnościowy podgrzewacz wody z zewnętrznym wymiennikiem ciepła i wspomaganiem solarnym ..................................................................................... ■ Dobór pojemnościowego podgrzewacza wody ..................................................... ■ Dobór systemu zasilania podgrzewacza ............................................................... 8.15 Tryb chłodzenia (nie dot. Vitocal 200-S, typ AWB 201.B/C) ..................................... 8.16 Podłączenie termicznej instalacji solarnej (dot. tylko Vitocal 200-S i Vitocal 242-S) ■ Podłączanie kolektorów słonecznych do Vitocal 242-S ........................................ ■ Wymiarowanie solarnego naczynia zbiorczego .................................................... 8.17 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .................................................................

4

VIESMANN

VITOCAL

Spis treści (ciąg dalszy) 9.

10.

Wyposażenie dodatkowe regulatora

Wykaz haseł

9. 1 Vitotronic 200, typ WO1C ......................................................................................... ■ Budowa i funkcje ................................................................................................... ■ Zegar sterujący ..................................................................................................... ■ Ustawianie programów roboczych ........................................................................ ■ Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem .................................................... ■ Ustawianie krzywych grzewczych i krzywych chłodzenia (nachylenie i poziom) .. ■ Instalacje grzewcze z podgrzewaczem buforowym wody grzewczej lub sprzęgłem hydraulicznym .............................................................................................. ■ Czujnik temperatury zewnętrznej .......................................................................... 9. 2 Dane techniczne Vitotronic 200, typ WO1C .............................................................

113 113 115 115 116 116

10. 1 Przegląd .................................................................................................................... 10. 2 Instalacja fotowoltaiczna ........................................................................................... ■ Licznik energii trójfazowy ...................................................................................... 10. 3 Moduły zdalnego sterowania .................................................................................... ■ Wskazówka dotycząca Vitotrol 200A i Vitotrol 300B ............................................. ■ Vitotrol 200A ......................................................................................................... ■ Vitotrol 300B ......................................................................................................... 10. 4 Radiowe moduły zdalnego sterowania ..................................................................... ■ Wskazówka dotycząca regulatora Vitotrol 200 RF i Vitotrol 300 RF ..................... ■ Vitotrol 200 RF ...................................................................................................... ■ Vitotrol 300 RF B ze stacją dokującą .................................................................... ■ Vitotrol 300 RF B z uchwytem ściennym .............................................................. ■ Vitocomfort 200 ..................................................................................................... ■ Baza radiowa B ..................................................................................................... ■ Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej ............................................... ■ Wzmacniacz bezprzewodowy ............................................................................... 10. 5 Czujniki ..................................................................................................................... ■ Czujnik temperatury pomieszczenia ..................................................................... ■ Kontaktowy czujnik temperatury ........................................................................... ■ Zanurzeniowy czujnik temperatury ....................................................................... ■ Czujnik temperatury cieczy w kolektorze .............................................................. 10. 6 Pozostały osprzęt ..................................................................................................... ■ Stycznik pomocniczy ............................................................................................. ■ Odbiornik sygnałów radiowych ............................................................................. ■ Rozdzielacz magistrali KM .................................................................................... 10. 7 Regulator temperatury wody w basenie kąpielowym ................................................ ■ Regulator temperatury wody w basenie kąpielowym (termostat) ......................... 10. 8 Zestaw uzupełniający do regulatora obiegu grzewczego - informacje ogólne .......... ■ Zanurzeniowy regulator temperatury .................................................................... ■ Kontaktowy regulator temperatury ........................................................................ 10. 9 Zestaw uzupełniający do regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem M2/HK2 (sterowanie poprzez magistralę KM regulatora Vitotronic) ....................................... ■ Zestaw uzupełniający mieszacza z wbudowanym silnikiem mieszacza ............... ■ Zestaw uzupełniający mieszacza z oddzielnym silnikiem mieszacza ................... 10.10 Przyłączanie zewnętrznej wytwornicy ciepła ............................................................ ■ Zestaw uzupełniający mieszacza .......................................................................... 10.11 Solarny podgrzew ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania ................... ■ Moduł regulatora systemów solarnych, typ SM1 ................................................... 10.12 Rozszerzenia funkcji ................................................................................................. ■ Zestaw uzupełniający AM1 ................................................................................... ■ Zestaw uzupełniający EA1 .................................................................................... 10.13 Technika komunikacji ................................................................................................ ■ Vitocom 100, typ LAN1 ......................................................................................... ■ Vitocom 100, typ GSM2 ........................................................................................ ■ Vitocom 200, typ LAN2 ......................................................................................... ■ Moduł komunikacyjny LON ................................................................................... ■ Moduł komunikacyjny LON do sterowania układem kaskadowym ....................... ■ Przewód połączeniowy LON do wymiany danych między regulatorami ............... ■ Przedłużacz do przewodu łączącego .................................................................... ■ Opornik obciążenia ...............................................................................................

118 119 119 120 120 120 121 122 122 122 123 123 124 125 125 126 126 126 127 127 127 128 128 128 128 129 129 129 129 129

116 116 117

130 130 131 131 131 132 132 133 133 134 134 134 135 136 137 137 138 138 138

............................................................................................................................................ 139

5824 539 PL

11.

Regulator pompy ciepła

VITOCAL

VIESMANN

5

Vitocal 200-S 1.1 Opis wyrobu Zalety Moduł wewnętrzny A Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (tylko typ AWB-AC) B Skraplacz C 3-drogowy zawór przełączny „ogrzewanie/podgrzew ciepłej wody użytkowej” D Pompa wtórna (wysokowydajna pompa obiegowa) E Regulator pompy ciepła Vitotronic 200

■ Niewielkie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) według normy EN 14511: do 5,1 (A7/W35) i do 3,8 (A2/W35). ■ Regulacja mocy oraz inwerter DC zapewniają wysoką wydajność przy eksploatacji z obciążeniem częściowym. ■ Maksymalna temperatura na zasilaniu: do 55°C przy temperaturze zewnętrznej –15°C. ■ Moduł wewnętrzny z wysoce wydajną pompą obiegową, wymiennikiem ciepła, 3-drogowym zaworem przełącznym, armaturą zabezpieczającą i regulatorem, a w wariancie ogrzewanie/chłodzenie również z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej. ■ Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym.

■ Komfort użytkowania dzięki wersji odwracalnej, umożliwiającej zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie (tylko typ AWB-AC). ■ Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego prądu z instalacji fotowoltaicznych. ■ Zoptymalizowana pod względem COP funkcja kaskady maks. 5 pomp ciepła

Znak jakości EHPA jako dowód stopnia efektywności (COP) tłoczenia wg programu stymulacji rynku.

5824 539 PL

1

6

VIESMANN

VITOCAL

Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Stan fabryczny Typ AWB 201.B/AWB 201.C

Typ AWB-AC 201.B/AWB-AC 201.C Wyposażenie jak w przypadku typu AWB 201.B/AWB 201.C

Zakres dostawy: ■ Kompletna pompa ciepła w wersji Split, złożona z modułu wewnętrznego i zewnętrznego ■ Moduł wewnętrzny: – Wbudowany 3-drogowy zawór przełączny „ogrzewanie/ podgrzew ciepłej wody użytkowej”. – Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtórnego – Armatura zabezpieczająca obieg grzewczy (w zestawie) – Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200 z czujnikiem temperatury zewnętrznej – Uchwyt ścienny ■ Moduł zewnętrzny: – Ilość eksploatacyjna czynnika chłodniczego (R410A) dla standardowej długości przewodu do 12,0 m – Przyłącza zaciskowe do przewodów czynnika chłodniczego – Sprężarka sterowana inwerterem – 4-drogowy zawór przełączny i elektroniczny zawór rozprężny (EZR)

1

Dodatkowy zakres dostawy: ■ Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej wbudowany w moduł wewnętrzny.

Zestawienie typów Typ

Napięcie znamionowe Moduł wewnętrzny Moduł zewnętrzny 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 400 V~ 230 V~ 400 V~

5824 539 PL

AWB 201.B AWB-AC 201.B AWB 201.C AWB-AC 201.C

Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej – X – X

VITOCAL

VIESMANN

7

Vitocal 200-S (ciąg dalszy) 1.2 Dane techniczne Dane techniczne Urządzenia 230 V Typ AWB/AWB-AC Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A2/W35) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A7/W35, różnica 5 K) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Przepływ objętościowy powietrza m3/h Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A–7/W35) Znamionowa moc cieplna kW Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W7, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności (EER) w trybie chłodzenia Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W18, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności (EER) w trybie chłodzenia Temperatura powietrza na wlocie Tryb chłodzenia (typ AWB-AC) – Min. °C – Maks. °C Tryb grzewczy – Min. °C – Maks. °C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l Minimalny przepływ objętościowy (kol/h niecznie przestrzegać) Pojemność minimalna instalacji grzewl czej (bez możliwości odcinania) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RFH) mbar przy minimalnym przepływie objętościokPa wym Maks. temperatura zasilania °C

201.B04

201.B05

201.B07

201.B10

201.B13

3,00 870 0,91 3,30

4,05 500 1,18 3,43

5,60 650 1,73 3,24

7,70 650 2,20 3,50

10,6 650 3,25 3,26

1,10 do 3,80

1,30 do 6,50

1,30 do 7,70

4,40 do 9,90

5,00 do 11,90

4,50 870 2090 0,97 4,64

5,04 500 2600 1,13 4,46

8,39 650 3600 1,96 4,28

10,90 650 4210 2,36 4,62

14,6 650 4210 3,40 4,29

1,20 do 5,30

1,80 do 8,40

1,80 do 9,50

5,00 do 14,00

5,00 do 16,10

3,20 1,27 2,58

4,60 1,74 2,64

6,60 2,68 2,49

8,72 3,46 2,55

9,14 3,70 2,47

3,20 870 1,08 2,96

4,20 500 1,35 3,10

6,20 650 2,40 2,58

7,40 650 2,69 2,75

9,10 650 3,64 2,50

1,20 do 3,80

1,60 do 7,00

1,60 do 8,00

2,40 do 8,50

2,40 do 10,00

4,20 870 1,13 3,72

6,90 500 1,82 3,80

8,80 650 2,63 3,35

10,00 650 2,80 3,57

12,60 650 4,20 3,00

15 45

15 45

15 45

15 45

15 45

–15 35

–15 35

–15 35

–15 35

–15 35

2,2 750

2,2 1000

2,2 1000

3,2 1600

3,2 1600

25

50

50

50

50

450 45

400 40

400 40

450 45

450 45

55

55

55

55

55 5824 539 PL

1

8

VIESMANN

VITOCAL

Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Typ AWB/AWB-AC Parametry elektryczne modułu zewnętrznego – Napięcie znamionowe sprężarki – Maks. prąd roboczy sprężarki – Prąd rozruchowy sprężarki – Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku – Bezpiecznik – Stopień ochrony Parametry elektryczne modułu wewnętrznego Regulator pompy ciepła/moduł elektroniczny – Napięcie znamionowe regulatora/układu elektronicznego – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego – Zabezpieczenie wewnętrzne Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Typ AWB-AC – Napięcie znamionowe – Moc grzewcza – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego Pobór mocy elektrycznej – Wentylator (maks.) – Moduł zewnętrzny (maks.) – Pompa wtórna (PWM) – Regulator/układ elektroniczny modułu zewnętrznego (maks.) – Regulator/układ elektroniczny modułu wewnętrznego (maks.) – Maks. moc regulatora/układu elektronicznego Obieg chłodniczy Czynnik roboczy – Ilość napełnienia – Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) – Ekwiwalent CO2 – Ilość do uzupełnienia w przypadku przewodów o długości od >12 m do ≤30 m Sprężarka (całkowicie hermetyczna) Dop. ciśnienie robocze – Strona wysokiego ciśnienia

5824 539 PL

– Strona niskiego ciśnienia Wymiary modułu zewnętrznego Długość całkowita Szerokość całkowita Wysokość całkowita Wymiary modułu wewnętrznego Długość całkowita Szerokość całkowita Wysokość całkowita Masa całkowita Moduł zewnętrzny Moduł wewnętrzny, typ AWB Moduł wewnętrzny, typ AWB-AC Dop. ciśnienie robocze po stronie wtórnej

VITOCAL

201.B04

201.B05

A A A

13,5 10,5 20

A IP

16 24

201.B07

201.B10

1/N/PE 230 V/50 Hz 15,7 15,7 15 15 25 25 16 24

16 24

201.B13

1 19,6 10 25

26,5 10 32

20 24

32 24

1/N/PE 230 V/50 Hz 1 x B16A T 6,3 A/250 V

1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/50 Hz 8,8 3 x B16A

kW

W kW W W

65 3,0 3 do 50 150

70 3,6 3 do 50 150

70 3,6 3 do 50 150

130 4,6 3 do 70 150

130 5,8 3 do 70 150

W

5

5

5

5

5

W

1000

1000

1000

1000

1000

kg

R410A 1,2 2088

R410A 2,15 2088

R410A 2,15 2088

R410A 2,95 2088

R410A 2,95 2088

t g/m

2,51 20

4,50 60

4,50 60

6,20 60

6,20 60

Typ

Tłok mimośrodowy

Tłok mimośrodowy

Tłok mimośrodowy

bar MPa bar MPa

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

mm mm mm

290 869 610

340 1040 865

340 1040 865

340 975 1255

340 975 1255

mm mm mm

360 450 905

360 450 905

360 450 905

360 450 905

360 450 905

kg kg kg bar MPa

43 34 38 3 0,3

66 34 38 3 0,3

66 34 38 3 0,3

110 37 42 3 0,3

110 37 42 3 0,3

Scroll

Scroll

VIESMANN

9

Vitocal 200-S (ciąg dalszy)

Urządzenia 400 V Typ AWB/AWB-AC Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A2/W35) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A7/W35, różnica 5 K) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Przepływ objętościowy powietrza m3/h Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A–7/W35) Znamionowa moc cieplna kW Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W7, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności (EER) w trybie chłodzenia Regulacja mocy kW 10

VIESMANN

201.B04

201.B05

201.B07

201.B10

201.B13

1¼ 1¼

1¼ 1¼

1¼ 1¼

1¼ 1¼

1¼ 1¼6x1 ⅝ ⁷⁄₁₆

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

12 x 1 ⅞ ¾ 20

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

60 58

62 58

62 58

62 60

63 60

A++

A++

A++

A++

A++

A+

A+

A+

A++

A+

201.C10

201.C13

7,57 600 2,00 3,79

9,06 690 2,42 3,72

2,73 do 10,92

3,30 do 12,29

10,16 600 3456 2,00 5,08

12,07 690 4217 2,57 4,69

5,20 do 15,00

6,20 do 16,50

9,50 3,06 3,10

10,70 3,69 2,90

9,14 600 3,37 2,71

10,75 690 4,15 2,59

1,96 do 9,85

2,14 do 11,45 VITOCAL

5824 539 PL

1

Typ AWB/AWB-AC Przyłącza Zasilanie wodą grzewczą G Powrót wody grzewczej oraz powrót poG jemnościowego podgrzewacza wody Zasilanie pojemnościowego podgrzewa- G cza wody Przewód cieczy – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Przewód gazu gorącego – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Maks. długość przewodu cieczy, przewo- m du gazu gorącego Moc akustyczna modułu zewnętrznego przy znamionowej mocy cieplnej (Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2) Szacowany całkowity poziom mocy akustycznej – Przy A7±3 K/W55±5 K dB(A) – Przy A7±3 K/W55±5 K w trybie nocnym dB(A) Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 811/2013 Ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne – Zastosowanie niskotemperaturowe (W35) – Zastosowanie średniotemperaturowe (W55)

Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Typ AWB/AWB-AC Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W18, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności (EER) w trybie chłodzenia Temperatura powietrza na wlocie Tryb chłodzenia (typ AWB-AC) – Min. °C – Maks. °C Tryb grzewczy – Min. °C – Maks. °C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność (bez naczynia zbiorczego) l Minimalny przepływ objętościowy (kol/h niecznie przestrzegać) Pojemność minimalna instalacji grzewl czej (bez możliwości odcinania) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RFH) mbar przy minimalnym przepływie objętościokPa wym Maks. temperatura zasilania °C Parametry elektryczne modułu zewnętrznego – Napięcie znamionowe sprężarki – Maks. prąd roboczy sprężarki A – Prąd rozruchowy sprężarki A – Prąd rozruchowy sprężarki przy zablo- A kowanym wirniku – Bezpiecznik A – Stopień ochrony IP Parametry elektryczne modułu wewnętrznego Regulator pompy ciepła/moduł elektroniczny – Napięcie znamionowe regulatora/układu elektronicznego – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego – Zabezpieczenie wewnętrzne Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Tylko w przypadku typu AWB-AC – Napięcie znamionowe kW

W kW W W

201.C13

1 8,83 600 1,98 4,46

12,83 690 3,45 3,72

15 45

15 45

–20 35

–20 35

3,2 1600

3,2 1600

50

50

450 45

450 45

55

55

3/N/PE 400 V/50 Hz 7,85 10 16

9,89 10 16

16 24

16 24

1/N/PE 230 V/50 Hz 1 x B16A T 6,3 A/250 V

1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/50 Hz 8,8 3 x B16A

8,8 3 x B16A

130 5,0 3 do 70 150

130 6,3 3 do 70 150

W

5

5

W

1000

1000

5824 539 PL

– Moc grzewcza – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego Pobór mocy elektrycznej – Wentylator (maks.) – Moduł zewnętrzny (maks.) – Pompa wtórna (PWM) – Regulator/układ elektroniczny modułu zewnętrznego (maks.) – Regulator/układ elektroniczny modułu wewnętrznego (maks.) – Maks. moc regulatora/układu elektronicznego

201.C10

VITOCAL

VIESMANN

11

Vitocal 200-S (ciąg dalszy)

– Strona niskiego ciśnienia

201.C10

kg

t g/m

Typ bar MPa bar MPa

Wymiary modułu zewnętrznego Długość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita mm Wymiary modułu wewnętrznego Długość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita mm Masa całkowita Moduł zewnętrzny kg Moduł wewnętrzny, typ AWB kg Moduł wewnętrzny, typ AWB-AC kg Dop. ciśnienie robocze po stronie wtór- bar nej MPa Przyłącza Zasilanie wodą grzewczą G Powrót wody grzewczej oraz powrót poG jemnościowego podgrzewacza wody Zasilanie pojemnościowego podgrzewa- G cza wody Przewód cieczy – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Przewód gazu gorącego – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Maks. długość przewodu cieczy, przewo- m du gazu gorącego Moc akustyczna modułu zewnętrznego przy znamionowej mocy cieplnej (Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2) Szacowany całkowity poziom mocy akustycznej – Przy A7±3 K/W55±5 K dB(A) – Przy A7±3 K/W55±5 K w trybie nocnym dB(A) Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 811/2013 Ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne – Zastosowanie niskotemperaturowe (W35) – Zastosowanie średniotemperaturowe (W55)

201.C13 R410A 2,95 2088

R410A 2,95 2088

6,20 60

6,20 60

Podwójny tłok mimośrodowy

Podwójny tłok mimośrodowy 43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

340 975 1255

340 975 1255

360 450 905

360 450 905

113 37 42 3 0,3

113 37 42 3 0,3

1¼ 1¼

1¼ 1¼

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

61 60

65 60

A++

A++

A++

A++

5824 539 PL

1

Typ AWB/AWB-AC Obieg chłodniczy Czynnik roboczy – Ilość napełnienia – Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) – Ekwiwalent CO2 – Ilość do uzupełnienia w przypadku przewodów o długości od >12 m do ≤30 m Sprężarka (całkowicie hermetyczna) Dop. ciśnienie robocze – Strona wysokiego ciśnienia

12

VIESMANN

VITOCAL

Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Wymiary Moduł wewnętrzny

1 AB /

360

58

50 40

905

150

450 360

960

A B

41 1105

75 147 219 294 369

+

5824 539 PL

A Wlot na przewody < 42 V B Wlot na przewody 400 V~/230 V~, > 42 V

VITOCAL

VIESMANN

13

Vitocal 200-S (ciąg dalszy)

A

1

B 100

1000

100

A Wlot na przewody < 42 V B Wlot na przewody 400 V~/230 V~, > 42 V Przyłącza hydrauliczne Symbol Znaczenie Przewody czynnika chłodniczego do/z modułu zewnętrznego: – Przewód cieczy

– Przewód gazu gorącego

Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody (po stronie wody grzewczej) +

Przyłącze 7 rury przyłączeniowej

Gwint UNF

10 mm ⅝ W przypadku typu AWB-AC 201.B04 za przyłączem modułu wewnętrznego konieczna jest redukcja z 10 na 6 mm (dołączona złączka redukcyjna z ⅝ na ⁷⁄₁₆). 16 mm ⅞ W przypadku typu AWB-AC 201.B04 za przyłączem modułu wewnętrznego konieczna jest redukcja z 16 na 12 mm (dołączona złączka redukcyjna z ⅞ na ¾). G 1¼

Powrót wody grzewczej oraz powrót pojemnościowego podgrzewacza wody

G 1¼

Zasilanie wodą grzewczą

G 1¼

Moduły zewnętrzne patrz od strony 35.

Granice zastosowania zgodnie z EN 14511 Różnica temperatur w obiegu wtórnym: 5 K

14

Typ AWB/AWB-AC 201.C (urządzenia 400 V)

65

65

60

60

50 45 40 35 30 25 -25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

VIESMANN

55 50 45 40 35 30 25 -25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C VITOCAL

5824 539 PL

55

Temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego w °C

Temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego w °C

Typ AWB/AWB-AC 201.B (urządzenia 230 V)

Vitocal 222-S 2.1 Opis wyrobu Zalety Moduł wewnętrzny Pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 170 l Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 Wewnętrzny wymiennik ciepła do ogrzewania podgrzewacza 3-drogowy zawór przełączny „ogrzewanie/podgrzew ciepłej wody użytkowej” E Skraplacz F Pompa wtórna (wysokowydajna pompa obiegowa) G Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej

A B C D

■ Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym. ■ Łatwy montaż dzięki mniejszej wysokości montażowej i dzielonej obudowie. ■ Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego prądu z instalacji fotowoltaicznych.

Znak jakości EHPA jako dowód stopnia efektywności (COP) tłoczenia wg programu stymulacji rynku.

5824 539 PL

■ Niewielkie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) według normy EN 14511: do 5,1 (A7/W35) i do 3,8 (A2/W35) ■ Regulacja mocy oraz inwerter DC zapewniają wysoką wydajność przy eksploatacji z obciążeniem częściowym. ■ Maksymalna temperatura na zasilaniu: do 55°C przy temperaturze zewnętrznej –15°C ■ Moduł wewnętrzny z wysokowydajną pompą obiegową, wymiennikiem ciepła, 3-drogowym zaworem przełącznym, armaturą zabezpieczającą i regulatorem ■ Standardowo wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej

2

VITOCAL

VIESMANN

15

Vitocal 222-S (ciąg dalszy) Stan fabryczny – Armatura zabezpieczająca obieg grzewczy (w zestawie) – Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej – Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200 z czujnikiem temperatury zewnętrznej ■ Moduł zewnętrzny: – Ilość eksploatacyjna czynnika chłodniczego (R410A) dla standardowej długości przewodu do 12,0 m – Przyłącza zaciskowe do przewodów czynnika chłodniczego – Sprężarka sterowana inwerterem – 4-drogowy zawór przełączny i elektroniczny zawór rozprężny (EZR)

Zestawienie typów Typ

AWT-AC 221.A AWT-AC 221.B

Napięcie znamionowe Moduł wewnętrz- Moduł zewnętrzny ny 230 V~ 230 V~ 230 V~ 400 V~

5824 539 PL

2

Zakres dostawy: ■ Kompaktowa pompa ciepła w wersji Split, złożona z modułu wewnętrznego i zewnętrznego ■ Moduł wewnętrzny: – Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody wykonany ze stali, z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją anodą magnezową, z izolacją cieplną – Wbudowany zawór przełączny „ogrzewanie/podgrzew ciepłej wody użytkowej” – Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtórnego

16

VIESMANN

VITOCAL

Vitocal 222-S (ciąg dalszy) 2.2 Dane techniczne Dane techniczne 221.A04

221.A05

221.A07

221.A10

221.A13

3,00 870 0,91 3,27

4,05 500 1,18 3,43

5,60 650 1,73 3,24

7,70 650 2,20 3,50

10,60 650 3,25 3,26

1,10 do 3,80

1,30 do 6,50

1,30 do 7,70

4,40 do 9,90

5,00 do 11,90

4,50 870 2090 0,97 4,64

5,04 500 2600 1,13 4,46

8,39 650 3600 1,96 4,28

10,90 650 4210 2,36 4,62

14,60 650 4210 3,40 4,29

1,20 do 5,30

1,80 do 8,40

1,80 do 9,50

5,00 do 14,00

5,00 do 16,10

3,20 1,27 2,58

4,60 1,74 2,64

6,60 2,68 2,49

8,72 3,46 2,55

9,14 3,70 2,47

3,20 870 1,08 2,96 1,20 do 3,80

4,20 500 1,35 3,10 1,60 do 7,00

6,20 650 2,40 2,58 1,60 do 8,00

7,40 650 2,69 2,75 2,40 do 8,50

9,10 650 3,64 2,50 2,40 do 10,00

4,20 870 1,13 3,72

6,90 500 1,82 3,80

8,80 650 2,63 3,35

10,00 650 2,80 3,57

12,60 650 4,20 3,00

15 45

15 45

15 45

15 45

15 45

–15 35

–15 35

–15 35

–15 35

–15 35

16,7 750

16,7 1000

16,7 1000

17,7 1600

17,7 1600

25

50

50

50

50

450 45

400 40

400 40

450 45

450 45

55

55

55

55

55

5824 539 PL

Urządzenia 230 V Typ AWT-AC Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A2/W35) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A7/W35, różnica 5 K) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Przepływ objętościowy powietrza m3/h Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A–7/W35) Znamionowa moc cieplna kW Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W7, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności EER Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W18, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności EER Temperatura powietrza na wlocie Tryb chłodzenia – Min. °C – Maks. °C Tryb grzewczy – Min. °C – Maks. °C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l Minimalny przepływ objętościowy (kol/h niecznie przestrzegać) Pojemność minimalna instalacji grzewl czej (bez możliwości odcinania) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RFH) mbar przy minimalnym przepływie objętościokPa wym Maks. temperatura zasilania °C

VITOCAL

VIESMANN

17

2

Vitocal 222-S (ciąg dalszy)

– Moc grzewcza – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego Pobór mocy elektrycznej – Wentylator (maks.) – Moduł zewnętrzny (maks.) – Pompa wtórna (PWM) – Regulator/układ elektroniczny modułu zewnętrznego (maks.) – Regulator/układ elektroniczny modułu wewnętrznego (maks.) – Maks. moc regulatora/układu elektronicznego Obieg chłodniczy Czynnik roboczy – Ilość napełnienia – Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) – Ekwiwalent CO2 – Ilość do uzupełnienia w przypadku przewodów o długości od >12 m do ≤30 m Sprężarka (całkowicie hermetyczna) Dop. ciśnienie robocze – Strona wysokiego ciśnienia – Strona niskiego ciśnienia Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody Pojemność Wydajność stała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60°C Współczynnik mocy NL zgodnie z normą DIN 4708 Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy NL i podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C Maks. dop. temperatura ciepłej wody użytkowej Wymiary modułu zewnętrznego Długość całkowita Szerokość całkowita Wysokość całkowita

18

VIESMANN

221.A04

221.A05

A A A

13,5 10,5 20

A IP

16 24

221.A07

221.A10

1/N/PE 230 V/50 Hz 15,7 15,7 15 15 25 25 16 24

16 24

221.A13

19,6 10 25

26,5 10 32

20 24

32 24

1/N/PE 230 V/50 Hz 1 x B16A T 6,3 A/250 V

1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/50 Hz 8,8 3 x B16A

kW

W kW W W

65 3,0 3 do 50 150

70 3,6 3 do 50 150

70 3,6 3 do 50 150

130 4,6 3 do 70 150

130 5,8 3 do 70 150

W

5

5

5

5

5

W

1000

1000

1000

1000

1000

kg

R410A 1,2 1,2

R410A 2,15 2,15

R410A 2,15 2,15

R410A 2,95 2,95

R410A 2,95 2,95

t g/m

2088 2,51

2088 4,50

2088 4,50

2088 6,20

2088 6,20

Typ

20

60

60

60

60

bar MPa bar MPa

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

l l/h

170 203

170 254

170 254

170 306

170 357

1,0

1,1

1,1

1,3

1,4

14,3

14,8

14,8

15,9

16,5

°C

95

95

95

95

95

mm mm mm

290 869 610

340 1040 865

340 1040 865

340 975 1255

340 975 1255

l/min

VITOCAL

5824 539 PL

2

Typ AWT-AC Parametry elektryczne modułu zewnętrznego – Napięcie znamionowe sprężarki – Maks. prąd roboczy sprężarki – Prąd rozruchowy sprężarki – Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku – Bezpiecznik – Stopień ochrony Parametry elektryczne modułu wewnętrznego Regulator pompy ciepła/moduł elektroniczny – Napięcie znamionowe regulatora/układu elektronicznego – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego – Zabezpieczenie wewnętrzne Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej – Napięcie znamionowe

Vitocal 222-S (ciąg dalszy) Typ AWT-AC Wymiary modułu wewnętrznego Długość całkowita Szerokość całkowita Wysokość całkowita Masa całkowita Moduł zewnętrzny Moduł wewnętrzny Dop. ciśnienie robocze – Po stronie wtórnej – Strona wody użytkowej

221.A04 mm mm mm

5824 539 PL

221.A07

221.A10

221.A13

680 600 1829

680 600 1829

680 600 1829

680 600 1829

680 600 1829

kg kg

43 194

66 194

66 194

110 197

110 197

bar MPa bar MPa

3 0,3 10 1

3 0,3 10 1

3 0,3 10 1

3 0,3 10 1

3 0,3 10 1

Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ 1

Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ 1

Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ 1

Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ 1

Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ 1

6x1 ⅝ ⁷⁄₁₆

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

12 x 1 ⅞ ¾ 20

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

60 58

62 58

62 58

62 60

63 60

A++

A++

A++

A++

A++

A+

A+

A+

A++

A+

A

A

A A

A

Przyłącza Zasilanie wodą grzewczą mm Powrót wody grzewczej mm Zimna woda użytkowa Rp Ciepła woda użytkowa Rp Cyrkulacja G Przewód cieczy – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Przewód gazu gorącego – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Maks. długość przewodu cieczy, przewo- m du gazu gorącego Moc akustyczna modułu zewnętrznego przy znamionowej mocy cieplnej (Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2) Szacowany całkowity poziom mocy akustycznej – Przy A7±3 K/W55±5 K dB(A) – Przy A7±3 K/W55±5 K w trybie nocnym dB(A) Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 811/2013 Ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne – Zastosowanie niskotemperaturowe (W35) – Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) Podgrzew ciepłej wody użytkowej – Profil ujęcia wody L – Profil ujęcia wody XL Urządzenia 400 V Typ AWT-AC Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A2/W35) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A7/W35, różnica 5 K) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Przepływ objętościowy powietrza m3/h Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW

VITOCAL

221.A05

221.B10

221.B13

7,57 600 2,00 3,79

9,06 690 2,42 3,72

2,73 do 10,92

3,30 do 12,29

10,16 600 3456 2,00 5,08

12,07 690 4217 2,57 4,69

5,20 do 15,00

6,20 do 16,50

VIESMANN

19

2

Vitocal 222-S (ciąg dalszy)

– Moc grzewcza – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego

kW

221.B10

221.B13

9,50 3,06 3,10

10,70 3,69 2,90

9,14 600 3,37 2,71 1,96 do 9,85

10,75 690 4,15 2,59 2,14 do 11,45

8,83 600 1,98 4,46

12,83 690 3,45 3,72

15 45

15 45

–20 35

–20 35

17,7 1600

17,7 1600

50

50

450 45

450 45

55

55

3/N/PE 400 V/50 Hz 7,85 10 16 16 24

9,89 10 16 16 24

1/N/PE 230 V/50 Hz 1 x B16A T 6,3 A/250 V

1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/50 Hz 8,8 3 x B16A 5824 539 PL

2

Typ AWT-AC Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A–7/W35) Znamionowa moc cieplna kW Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W7, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności EER Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W18, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności EER Temperatura powietrza na wlocie Tryb chłodzenia – Min. °C – Maks. °C Tryb grzewczy – Min. °C – Maks. °C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l Minimalny przepływ objętościowy (kol/h niecznie przestrzegać) Pojemność minimalna instalacji grzewl czej (bez możliwości odcinania) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RFH) mbar przy minimalnym przepływie objętościokPa wym Maks. temperatura zasilania °C Parametry elektryczne modułu zewnętrznego – Napięcie znamionowe sprężarki – Maks. prąd roboczy sprężarki A – Prąd rozruchowy sprężarki A – Prąd rozruchowy sprężarki przy zablo- A kowanym wirniku – Bezpiecznik A – Stopień ochrony IP Parametry elektryczne modułu wewnętrznego Regulator pompy ciepła/moduł elektroniczny – Napięcie znamionowe regulatora/układu elektronicznego – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego – Zabezpieczenie wewnętrzne Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej – Napięcie znamionowe

20

VIESMANN

VITOCAL

Vitocal 222-S (ciąg dalszy) Typ AWT-AC Pobór mocy elektrycznej – Wentylator (maks.) – Moduł zewnętrzny (maks.) – Pompa wtórna (PWM) – Regulator/układ elektroniczny modułu zewnętrznego (maks.) – Regulator/układ elektroniczny modułu wewnętrznego (maks.) – Maks. moc regulatora/układu elektronicznego Obieg chłodniczy Czynnik roboczy – Ilość napełnienia – Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) – Ekwiwalent CO2 – Ilość do uzupełnienia w przypadku przewodów o długości od >12 m do ≤30 m Sprężarka (całkowicie hermetyczna) Dop. ciśnienie robocze – Strona wysokiego ciśnienia – Strona niskiego ciśnienia Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody Pojemność Wydajność stała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60°C Współczynnik mocy NL zgodnie z normą DIN 4708 Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy NL i podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C Maks. dop. temperatura ciepłej wody użytkowej Wymiary modułu zewnętrznego Długość całkowita Szerokość całkowita Wysokość całkowita Wymiary modułu wewnętrznego Długość całkowita Szerokość całkowita Wysokość całkowita Masa całkowita Moduł zewnętrzny Moduł wewnętrzny Dop. ciśnienie robocze – Po stronie wtórnej

W kW W W

221.B13 130 5,0 3 do 50 150

130 6,3 3 do 50 150

W

5

5

W

1000

1000

kg

R410A 2,95 2088

R410A 2,95 2088

6,20 60

6,20 60

2

t g/m

Typ

Podwójny tłok mimośrodowy

Podwójny tłok mimośrodowy

bar MPa bar MPa

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

l l/h

170 306

170 357

1,3

1,4

15,9

16,5

95

95

mm mm mm

340 975 1255

340 975 1255

mm mm mm

680 600 1829

680 600 1829

kg kg

113 197

113 197

bar MPa bar MPa

3 0,3 10 1

3 0,3 10 1

l/min

°C

5824 539 PL

– Strona wody użytkowej

221.B10

VITOCAL

VIESMANN

21

Vitocal 222-S (ciąg dalszy) 221.B10

221.B13 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ 1

Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ 1

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

61 60

65 60

A++

A++

A++

A++

A

A

5824 539 PL

2

Typ AWT-AC Przyłącza Zasilanie wodą grzewczą mm Powrót wody grzewczej mm Zimna woda użytkowa Rp Ciepła woda użytkowa Rp Cyrkulacja G Przewód cieczy – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Przewód gazu gorącego – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Maks. długość przewodu cieczy, przewo- m du gazu gorącego Moc akustyczna modułu zewnętrznego przy znamionowej mocy cieplnej (Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2) Szacowany całkowity poziom mocy akustycznej – Przy A7±3 K/W55±5 K dB(A) – Przy A7±3 K/W55±5 K w trybie nocnym dB(A) Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 811/2013 Ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne – Zastosowanie niskotemperaturowe (W35) – Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) Podgrzew ciepłej wody użytkowej – Profil ujęcia wody XL

22

VIESMANN

VITOCAL

Vitocal 222-S (ciąg dalszy) Wymiary Moduł wewnętrzny

454

564

506

666

1800

1803

1829

2

600

680

147

69

134

159

29

475 405

62

300 387

Otwór na przewody niskiego napięcia < 42 V Ciepła woda użytkowa Cyrkulacja Otwór na przewody 230 V Zimna woda użytkowa

F G H K

Przewód cieczy Przewód gazu gorącego Zasilanie wodą grzewczą Powrót wody grzewczej

5824 539 PL

A B C D E

VITOCAL

VIESMANN

23

Vitocal 222-S (ciąg dalszy) Przyłącza hydrauliczne Poz. Symbol – B – C – E F

Znaczenie Ciepła woda użytkowa Cyrkulacja Zimna woda użytkowa Przewody czynnika chłodniczego z/do modułu zewnętrznego: – Przewód cieczy

G

– Przewód gazu gorącego

H

Powrót wody grzewczej

K

Zasilanie wodą grzewczą

2

Przyłącze Rp¾ G1 Rp¾ Gwint UNF

7 rury przyłączeniowej (dołączone kolana rurowe) 10 mm ⅝ W przypadku typu AWT-AC 221.A04 za kolanem rurowym konieczna jest redukcja z 10 na 6 mm (dołączona złączka redukcyjna ⁷⁄₁₆ na ⅝). 16 mm ⅞ W przypadku typu AWT-AC 221.A04 za kolanem rurowym konieczna jest redukcja z 16 na 12 mm (dołączona złączka redukcyjna ⅞ na ¾). Cu 28 x 1 mm Cu 28 x 1 mm

Moduły zewnętrzne patrz od strony 35.

Granice zastosowania zgodnie z EN 14511 Różnica temperatur w obiegu wtórnym: 5 K Typ AWT-AC 221.B (urządzenia 400 V)

65

65

60

60

55 50 45 40 35 30

55 50 45 40 35 30 25 -25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

5824 539 PL

25 -25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego w °C

Temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego w °C

Typ AWT-AC 221.A (urządzenia 230 V)

24

VIESMANN

VITOCAL

Vitocal 242-S 3.1 Opis wyrobu Zalety Moduł wewnętrzny A B C D E F G H K L

Podgrzewacz o pojemności 220 l Lanca ładująca do ogrzewania podgrzewacza Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 Solarny wymiennik ciepła Pompa ładująca podgrzewacza 3-drogowy zawór przełączny „ogrzewanie/podgrzew ciepłej wody użytkowej” Wymiennik ciepła do ogrzewania podgrzewacza z systemem zasilania podgrzewacza Pompa wtórna (wysokowydajna pompa obiegowa) Skraplacz Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej

5824 539 PL

3

■ Niewielkie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) według normy EN 14511: do 5,1 (A7/W35) i do 3,8 (A2/W35) ■ Regulacja mocy oraz inwerter DC zapewniają wysoką wydajność przy eksploatacji z obciążeniem częściowym. ■ Maksymalna temperatura na zasilaniu: do 55°C przy temperaturze zewnętrznej –15°C ■ Moduł wewnętrzny z wysokowydajną pompą obiegową, wymiennikiem ciepła, 3-drogowym zaworem przełącznym, armaturą zabezpieczającą i regulatorem

VITOCAL

■ Standardowo wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej ■ Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym. ■ Łatwy montaż dzięki mniejszej wysokości montażowej i dzielonej obudowie. ■ Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego prądu z instalacji fotowoltaicznych.

VIESMANN

25

Vitocal 242-S (ciąg dalszy) Znak jakości EHPA jako dowód stopnia efektywności (COP) tłoczenia wg programu stymulacji rynku.

Stan fabryczny – Armatura zabezpieczająca obieg grzewczy (w zestawie) – Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej – Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200 z czujnikiem temperatury zewnętrznej ■ Moduł zewnętrzny: – Ilość eksploatacyjna czynnika chłodniczego (R410A) dla standardowej długości przewodu do 12,0 m – Przyłącza zaciskowe do przewodów czynnika chłodniczego – Sterowana inwerterem sprężarka z izolacją akustyczną – 4-drogowy zawór przełączny i elektroniczny zawór rozprężny (EZR)

Zestawienie typów Typ

AWT-AC 241.A AWT-AC 241.B

Napięcie znamionowe Moduł wewnętrz- Moduł zewnętrzny ny 230 V~ 230 V~ 230 V~ 400 V~

5824 539 PL

3

Zakres dostawy: ■ Kompaktowa pompa ciepła w wersji Split, złożona z modułu wewnętrznego i zewnętrznego. ■ Moduł wewnętrzny: – Wbudowany, stalowy zasobnik z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją przez anodę magnezową, z izolacją cieplną – Lanca ładująca, solarny wymiennik ciepła, pompa ładująca podgrzewacza – Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtórnego – Wbudowany zawór przełączny „ogrzewanie/podgrzew ciepłej wody użytkowej”

26

VIESMANN

VITOCAL

Vitocal 242-S (ciąg dalszy) 3.2 Dane techniczne Dane techniczne 241.A04

241.A05

241.A07

241.A10

241.A13

3,00 870 0,91 3,27

4,05 500 1,18 3,43

5,60 650 1,73 3,24

7,70 650 2,20 3,50

10,60 650 3,25 3,26

1,10 do 3,80

1,30 do 6,50

1,30 do 7,70

4,40 do 9,90

5,00 do 11,90

4,50 870 2090 0,97 4,64

5,04 500 2600 1,13 4,46

8,39 650 3600 1,96 4,28

10,90 650 4210 2,36 4,62

14,60 650 4210 3,40 4,29

1,20 do 5,30

1,80 do 8,40

1,80 do 9,50

5,00 do 14,00

5,00 do 16,10

3,20 1,27 2,58

4,60 1,74 2,64

6,60 2,68 2,49

8,72 3,46 2,55

9,14 3,70 2,47

3,20 870 1,08 2,96 1,20 do 3,80

4,20 500 1,35 3,10 1,60 do 7,00

6,20 650 2,40 2,58 1,60 do 8,00

7,40 650 2,69 2,75 2,40 do 8,50

9,10 650 3,64 2,50 2,40 do 10,00

4,20 870 1,13 3,72

6,90 500 1,82 3,80

8,80 650 2,63 3,35

10,00 650 2,80 3,57

12,60 650 4,20 3,00

15 45

15 45

15 45

15 45

15 45

–15 35

–15 35

–15 35

–15 35

–15 35

2,8 750

2,8 1000

2,8 1000

3,8 1600

3,8 1600

25

50

50

50

50

450 45

400 40

400 40

450 45

450 45

55

55

55

55

55

5824 539 PL

Urządzenia 230 V Typ AWT-AC Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A2/W35) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A7/W35, różnica 5 K) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Przepływ objętościowy powietrza m3/h Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A–7/W35) Znamionowa moc cieplna kW Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W7, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności EER Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W18, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności EER Temperatura powietrza na wlocie Tryb chłodzenia – Min. °C – Maks. °C Tryb grzewczy – Min. °C – Maks. °C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l Minimalny przepływ objętościowy (kol/h niecznie przestrzegać) Pojemność minimalna instalacji grzewl czej (bez możliwości odcinania) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RFH) mbar przy minimalnym przepływie objętościokPa wym Maks. temperatura zasilania °C

VITOCAL

VIESMANN

27

3

Vitocal 242-S (ciąg dalszy)

– Moc grzewcza – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego Pobór mocy elektrycznej – Wentylator (maks.) – Moduł zewnętrzny (maks.) – Pompa wtórna (PWM) – Regulator/układ elektroniczny modułu zewnętrznego (maks.) – Regulator/układ elektroniczny modułu wewnętrznego (maks.) – Maks. moc regulatora/układu elektronicznego Obieg chłodniczy Czynnik roboczy – Ilość napełnienia – Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) – Ekwiwalent CO2 – Ilość do uzupełnienia w przypadku przewodów o długości od >12 m do ≤30 m Sprężarka (całkowicie hermetyczna) Dop. ciśnienie robocze – Strona wysokiego ciśnienia – Strona niskiego ciśnienia Zintegrowany podgrzewacz Pojemność Wydajność stała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60°C Współczynnik mocy NL zgodnie z normą DIN 4708 Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy NL i podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C Maks. powierzchnia kolektora przy ustawieniu w kierunku południowym (kolektor płaski/rurowy) Maks. dop. temperatura ciepłej wody użytkowej Wymiary modułu zewnętrznego Długość całkowita Szerokość całkowita Wysokość całkowita 28

VIESMANN

241.A04

241.A05

A A A

13,5 10,5 20

A IP

16 24

241.A07

241.A10

1/N/PE 230 V/50 Hz 15,7 15,7 15 15 25 25 16 24

16 24

241.A13

19,6 10 25

26,5 10 32

20 24

32 24

1/N/PE 230 V/50 Hz 1 x B16A T 6,3 A/250 V

1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/50 Hz 8,8 3 x B16A

kW

W kW W W

65 3,0 3 do 50 150

70 3,6 3 do 50 150

70 3,6 3 do 50 150

130 4,6 3 do 70 150

130 5,8 3 do 70 150

W

5

5

5

5

5

W

1000

1000

1000

1000

1000

kg

R410A 1,2 2088

R410A 2,15 2088

R410A 2,15 2088

R410A 2,95 2088

R410A 2,95 2088

t g/m

2,51 20

4,50 60

4,50 60

6,20 60

6,20 60

Typ

Tłok mimośrodowy

Tłok mimośrodowy

Tłok mimośrodowy

bar MPa bar MPa

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

l l/h

220 203

220 254

220 254

220 306

220 357

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

16,8

16,8

16,8

17,3

17,3

m2

5/3

5/3

5/3

5/3

5/3

°C

95

95

95

95

95

mm mm mm

290 869 610

340 1040 865

340 1040 865

340 975 1255

340 975 1255

l/min

Scroll

Scroll

VITOCAL

5824 539 PL

3

Typ AWT-AC Parametry elektryczne modułu zewnętrznego – Napięcie znamionowe sprężarki – Maks. prąd roboczy sprężarki – Prąd rozruchowy sprężarki – Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku – Bezpiecznik – Stopień ochrony Parametry elektryczne modułu wewnętrznego Regulator pompy ciepła/moduł elektroniczny – Napięcie znamionowe regulatora/układu elektronicznego – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego – Zabezpieczenie wewnętrzne Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej – Napięcie znamionowe

Vitocal 242-S (ciąg dalszy) Typ AWT-AC Wymiary modułu wewnętrznego Długość całkowita Szerokość całkowita Wysokość całkowita Masa całkowita Moduł zewnętrzny Moduł wewnętrzny Dop. ciśnienie robocze – Po stronie wtórnej – Strona wody użytkowej

241.A04 mm mm mm

241.A05

241.A07

241.A10

241.A13

680 600 2075

680 600 2075

680 600 2075

680 600 2075

680 600 2075

kg kg

43 204

66 204

66 204

110 207

110 207

bar MPa bar MPa

3 0,3 10 1

3 0,3 10 1

3 0,3 10 1

3 0,3 10 1

3 0,3 10 1

Przyłącza Zasilanie wodą grzewczą mm Powrót wody grzewczej mm Zimna woda użytkowa Rp Ciepła woda użytkowa Rp Cyrkulacja G Zasilanie obiegu solarnego Powrót obiegu solarnego Przewód cieczy – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Przewód gazu gorącego – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Maks. długość przewodu cieczy, przewo- m du gazu gorącego Moc akustyczna modułu zewnętrznego przy znamionowej mocy cieplnej (Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2) Szacowany całkowity poziom mocy akustycznej – Przy A7±3 K/W35±5 K dB(A) – Przy A7±3 K/W55±5 K w trybie nocnym dB(A) Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 811/2013 Ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne – Zastosowanie niskotemperaturowe (W35) – Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) Podgrzew ciepłej wody użytkowej – Profil ujęcia wody L – Profil ujęcia wody XL

Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ 1

3

6x1 ⅝ ⁷⁄₁₆

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

12 x 1 ⅞ ¾ 20

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

60 58

62 58

62 58

62 60

63 60

A++

A++

A++

A++

A++

A+

A+

A+

A++

A+

A

A

A A

A

241.B10

241.B13

7,57 600 2,00 3,79

9,06 690 2,42 3,72

2,73 do 10,92

3,30 do 12,29

5824 539 PL

Urządzenia 400 V Typ AWT-AC Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A2/W35) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW

Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1 1 1 1 Tuleja rurowa DN 20 do uniwersalnego systemu wtykowego Tuleja rurowa DN 20 do uniwersalnego systemu wtykowego

VITOCAL

VIESMANN

29

Vitocal 242-S (ciąg dalszy) 241.B10

241.B13

10,16 600 3456 2,00 5,08

12,07 690 4217 2,57 4,69

5,20 do 15,00

6,20 do 16,50

9,50 3,06 3,10

10,70 3,69 2,90

9,14 600 3,37 2,71 1,96 do 9,85

10,75 690 4,15 2,59 2,14 do 11,45

8,83 600 1,98 4,46

12,83 690 3,45 3,72

15 45

15 45

–20 35

–20 35

3,8 1600

3,8 1600

50

50

450 45

450 45

55

55

3/N/PE 400 V/50 Hz 7,85 10 16 16 24

9,89 10 16 16 24

5824 539 PL

3

Typ AWT-AC Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A7/W35, różnica 5 K) Znamionowa moc cieplna kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Przepływ objętościowy powietrza m3/h Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania zgodnie z normą EN 14511 (A–7/W35) Znamionowa moc cieplna kW Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W7, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności EER Regulacja mocy kW Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia zgodnie z normą EN 14511 (A35/W18, różnica 5 K) Znamionowa wydajność chłodnicza kW Prędkość obrotowa wentylatora obr./min Pobór mocy elektrycznej kW Stopień efektywności EER Temperatura powietrza na wlocie Tryb chłodzenia – Min. °C – Maks. °C Tryb grzewczy – Min. °C – Maks. °C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l Minimalny przepływ objętościowy (kol/h niecznie przestrzegać) Pojemność minimalna instalacji grzewl czej (bez możliwości odcinania) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RFH) mbar przy minimalnym przepływie objętościokPa wym Maks. temperatura zasilania °C Parametry elektryczne modułu zewnętrznego – Napięcie znamionowe sprężarki – Maks. prąd roboczy sprężarki A – Prąd rozruchowy sprężarki A – Prąd rozruchowy sprężarki przy zablo- A kowanym wirniku – Bezpiecznik A – Stopień ochrony IP

30

VIESMANN

VITOCAL

Vitocal 242-S (ciąg dalszy) Typ AWT-AC Parametry elektryczne modułu wewnętrznego Regulator pompy ciepła/moduł elektroniczny – Napięcie znamionowe regulatora/układu elektronicznego – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego – Zabezpieczenie wewnętrzne Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej – Napięcie znamionowe – Moc grzewcza – Zabezpieczenie przyłącza elektrycznego Pobór mocy elektrycznej – Wentylator (maks.) – Moduł zewnętrzny (maks.) – Pompa wtórna (PWM) – Regulator/układ elektroniczny modułu zewnętrznego (maks.) – Regulator/układ elektroniczny modułu wewnętrznego (maks.) – Maks. moc regulatora/układu elektronicznego Obieg chłodniczy Czynnik roboczy – Ilość napełnienia – Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) – Ekwiwalent CO2 – Ilość do uzupełnienia w przypadku przewodów o długości od >12 m do ≤30 m Sprężarka (całkowicie hermetyczna) Dop. ciśnienie robocze – Strona wysokiego ciśnienia

5824 539 PL

– Strona niskiego ciśnienia Zintegrowany podgrzewacz Pojemność Wydajność stała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60°C Współczynnik mocy NL zgodnie z normą DIN 4708 Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy NL i podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C Maks. powierzchnia kolektora przy ustawieniu w kierunku południowym (kolektor płaski/rurowy) Maks. dop. temperatura ciepłej wody użytkowej Wymiary modułu zewnętrznego Długość całkowita Szerokość całkowita Wysokość całkowita Wymiary modułu wewnętrznego Długość całkowita Szerokość całkowita Wysokość całkowita Masa całkowita Moduł zewnętrzny Moduł wewnętrzny Dop. ciśnienie robocze

VITOCAL

241.B10

241.B13

1/N/PE 230 V/50 Hz 1 x B16A

1 x B16A

T 6,3 A/250 V

1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/50 Hz 8,8 3 x B16A

kW

W kW W W

8,8 3 x B16A

130 5,0 3 do 50 150

130 6,3 3 do 50 150

W

5

5

W

1000

1000

kg

R410A 2,95 2088

R410A 2,95 2088

6,20 60

6,20 60

t g/m

Typ

Podwójny tłok mimośrodowy

Podwójny tłok mimośrodowy

bar MPa bar MPa

43 4,3 43 4,3

43 4,3 43 4,3

l l/h

220 306

220 357

1,6

1,6

17,3

17,3

m2

5/3

5/3

°C

95

95

mm mm mm

340 975 1255

340 975 1255

mm mm mm

680 600 2075

680 600 2075

113 204

113 204

l/min

kg kg

VIESMANN

31

3

Vitocal 242-S (ciąg dalszy) Typ AWT-AC – Po stronie wtórnej – Strona wody użytkowej

Przyłącza Zasilanie wodą grzewczą mm Powrót wody grzewczej mm Zimna woda użytkowa Rp Ciepła woda użytkowa Rp Cyrkulacja G Zasilanie obiegu solarnego Powrót obiegu solarnego Przewód cieczy – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Przewód gazu gorącego – Rura 7 mm – Moduł wewnętrzny UNF – Moduł zewnętrzny UNF Maks. długość przewodu cieczy, przewo- m du gazu gorącego Moc akustyczna modułu zewnętrznego przy znamionowej mocy cieplnej (Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2) Szacowany całkowity poziom mocy akustycznej – Przy A7±3 K/W55±5 K dB(A) – Przy A7±3 K/W55±5 K w trybie nocnym dB(A) Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 811/2013 Ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne – Zastosowanie niskotemperaturowe (W35) – Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) Podgrzew ciepłej wody użytkowej – Profil ujęcia wody XL

241.B13 3 0,3 10 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ 1 Tuleja rurowa DN 20 do uniwersalnego systemu wtykowego Tuleja rurowa DN 20 do uniwersalnego systemu wtykowego

3 0,3 10 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 ¾ ¾ 1

10 x 1 ⅝ ⅝

10 x 1 ⅝ ⅝

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

16 x 1 ⅞ ⅞ 30

61 60

65 60

A++

A++

A++

A++

A

A

5824 539 PL

3

241.B10 bar MPa bar MPa

32

VIESMANN

VITOCAL

Vitocal 242-S (ciąg dalszy) Wymiary Moduł wewnętrzny

2047

2051

2075

111 61

506

454

666

564

3

600

680

147

69

134

159

29

475 405

62

300 387

Otwór na przewody niskiego napięcia < 42 V Ciepła woda użytkowa Cyrkulacja Otwór na przewody 230 V Zimna woda użytkowa Przewód cieczy

G H K L M

Przewód gazu gorącego Zasilanie wodą grzewczą Powrót wody grzewczej Powrót obiegu solarnego Zasilanie obiegu solarnego

5824 539 PL

A B C D E F

VITOCAL

VIESMANN

33

Vitocal 242-S (ciąg dalszy) Przyłącza hydrauliczne Poz. Symbol – B – C – E F

G

– Przewód gazu gorącego

H

Powrót wody grzewczej

K

Zasilanie wodą grzewczą – –

L M

Przyłącze Rp¾ G1 Rp¾ Gwint UNF

7 rury przyłączeniowej (dołączone kolana rurowe) 10 mm ⅝ W przypadku typu AWT-AC 241.A04 za kolanem rurowym konieczna jest redukcja z 10 na 6 mm (dołączona złączka redukcyjna ⅝ na ⁷⁄₁₆). 16 mm ⅞ W przypadku typu AWT-AC 241.A04 za kolanem rurowym konieczna jest redukcja z 16 na 12 mm (dołączona złączka redukcyjna ⅞ na ¾). Cu 28 x 1 mm Cu 28 x 1 mm

Powrót obiegu solarnego Zasilanie obiegu solarnego

Tulejka rurowa DN 20 do uniwersalnego systemu wtykowego

Moduły zewnętrzne patrz od strony 35.

Granice zastosowania zgodnie z EN 14511 Różnica temperatur w obiegu wtórnym: 5 K Typ AWT-AC 241.A (urządzenia 230 V)

Typ AWT-AC 241.B (urządzenia 400 V)

65

65

60

60

55 50 45 40 35 30

55 50 45 40 35 30 25 -25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

5824 539 PL

25 -25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego w °C

Temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego w °C

3

Znaczenie Ciepła woda użytkowa Cyrkulacja Zimna woda użytkowa Przewody czynnika chłodniczego z/do modułu zewnętrznego: – Przewód cieczy

34

VIESMANN

VITOCAL

Moduły zewnętrzne 4.1 Wymiary Typ AWB/AWB-AC 201.B04, AWT-AC 221.A04, AWT-AC 241.A04 (urządzenia 230 V) 869 795

610

290

74

500

308

40

4

Typ AWB/AWB-AC 201.B05 i B07, AWT-AC 221.A05 i A07, AWT-AC 241.A05 i A07 (urządzenia 230 V) 1040 950

865

340

527

90

5824 539 PL

378

48

VITOCAL

VIESMANN

35

Moduły zewnętrzne (ciąg dalszy) Typ AWB/AWB-AC 201.B/C10 i B/C13, AWT-AC 221.A/B10 i A/B13, AWT-AC 241.A/B10 i A/B13 (urządzenia 230 V/400 V) 900

1261

341

4 864 963 975

159

62

5824 539 PL

357

50

36

VIESMANN

VITOCAL

Charakterystyki 5.1 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.B04, AWT-AC 221.A04, AWT-AC 241.A04 (urządzenia 230 V) Ogrzewanie 6

35°C 45°C A 55°C

2

55°C 45°C B 35°C

0 -15 -10 -5 0 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Współczynnik efektywn. COP

Moc w kW

4

6

5

10

20

25

30

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: A Moc grzewcza przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C B Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C

35°C 45°C

4

15

55°C

Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

2 0 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Temperatura powietrza na wlocie w °C

5

Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania, typ AWB/AWB-AC 201.B04, AWT-AC 221.A04, AWT-AC 241.A04 Punkt pracy

W A

°C °C kW kW

W A

°C °C kW kW

W A

°C °C kW kW

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy

–7 3,23 1,32 2,48

2 3,00 0,91 3,27

–15 2,20 1,50 1,47

–7 3,00 1,50 2,00

2 2,80 1,07 2,65

–15 2,00 1,72 1,16

–7 2,70 1,76 1,55

2 2,70 1,25 2,12

7 4,50 0,97 4,64

10 4,60 0,95 4,83

20 5,00 0,95 5,27

30 5,50 0,96 5,70

10 4,20 1,15 3,67

20 4,60 1,17 3,75

30 5,00 1,13 4,41

10 3,80 1,33 2,87

20 4,30 1,30 3,30

30 4,70 1,37 3,45

45 7 4,00 1,14 3,55 55 7 3,70 1,34 2,74

5824 539 PL

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP)

35 –15 2,40 1,30 1,85

VITOCAL

VIESMANN

37

Charakterystyki (ciąg dalszy) Chłodzenie (nie dotyczy typu AWB 201.B04) Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: C Wydajność chłodnicza przy temperaturze wody na zasilaniu wyn. 18°C, 7°C D Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu wyn. 18°C, 7°C

6 18°C

4

Stopień efektywności EER

Moc w kW

7°C 2

C

Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

18°C D 7°C

0 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

6 4

18°C 7°C

2

0 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia, typ AWB-AC 201.B04, AWT-AC 221.A04, AWT-AC 241.A04 Punkt pracy Wydajność chłodnicza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności EER

°C °C kW kW

20 5,30 1,07 4,94

25 4,90 1,11 4,40

18 27 4,70 1,13 4,20

7 30 4,50 1,14 3,95

35 4,20 1,13 3,72

20 3,40 0,96 3,54

25 3,30 1,00 3,30

27 3,20 1,04 3,10

30 3,10 1,05 2,95

35 3,20 1,08 2,96

5824 539 PL

5

W A

38

VIESMANN

VITOCAL

Charakterystyki (ciąg dalszy) 5.2 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.B05, AWT-AC 221.A05, AWT-AC 241.A05 (urządzenia 230 V) Ogrzewanie 35°C 45°C A 55°C

8 6

Współczynnik efektywności COP

Moc w kW

4 55°C 45°C B 35°C

2 0 -15 -10 -5 0 Temperatura powietrza na wlocie w °C

5

10

45°C 55°C

4

20

25

30

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: A Moc grzewcza przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C B Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C

35°C

6

15

Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

2 0 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Temperatura powietrza na wlocie w °C

5

Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania, typ AWB/AWB-AC 201.B05, AWT-AC 221.A05, AWT-AC 241.A05 Punkt pracy

W A

°C °C kW kW

W A

°C °C kW kW

W A

°C °C kW kW

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy

–7 4,60 1,74 2,64

2 4,05 1,18 3,43

–15 3,40 1,85 1,84

–7 3,95 1,80 2,19

2 4,26 1,60 2,66

–15 2,25 1,95 1,15

–7 3,20 1,94 1,65

2 4,20 1,95 2,15

7 5,04 1,13 4,46

10 5,43 1,12 4,85

20 6,51 1,12 5,81

30 7,60 1,11 6,85

10 5,10 1,50 3,40

20 6,30 1,50 4,20

30 7,45 1,50 4,97

10 5,01 1,81 2,77

20 6,05 1,80 3,36

30 7,10 1,80 3,94

45 7 4,80 1,51 3,18 55 7 4,54 1,82 2,49

5824 539 PL

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP)

35 –15 4,10 1,75 2,34

VITOCAL

VIESMANN

39

Charakterystyki (ciąg dalszy) 5.3 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.B07, AWT-AC 221.A07, AWT-AC 241.A07 (urządzenia 230 V) Ogrzewanie 12

35°C 45°C A

10

55°C

8 6

0 -15 -10 -5 0 Temperatura powietrza na wlocie w °C

5

10

45°C

4

20

25

30

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: A Moc grzewcza przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C B Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C

35°C

6

15

Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

55°C

2 0 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania, typ AWB/AWB-AC 201.B07, AWT-AC 221.A07, AWT-AC 241.A07 Punkt pracy

W A

°C °C kW kW

W A

°C °C kW kW

W A

°C °C kW kW

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP)

40

VIESMANN

35 –15 5,20 2,53 2,06

–7 6,60 2,68 2,49

2 5,60 1,73 3,24

–15 4,30 2,70 1,59

–7 5,00 2,70 2,11

2 5,30 2,19 2,44

–15 2,80 2,40 1,17

–7 3,80 2,48 1,53

2 5,10 2,64 1,93

7 8,38 1,96 4,35

10 8,50 1,91 4,48

20 9,90 1,90 5,19

30 11,80 1,88 6,31

10 7,30 2,32 3,15

20 9,30 2,36 3,93

30 10,40 2,32 4,47

10 6,50 2,79 2,34

20 7,80 2,77 2,81

30 9,50 2,86 3,33

45 7 6,80 2,31 2,94 55 7 6,00 2,77 2,16

VITOCAL

5824 539 PL

5

55°C 45°C B 35°C

2

Stopień efektywności COP

Moc w kW

4

Charakterystyki (ciąg dalszy)

Stopień efektywności EER

Chłodzenie (nie dotyczy typu AWB 201.B07)

10 8

C 7°C

6

Moc w kW

4 18°C 7°C D

2

6 4

18°C 7°C

2

0 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: C Wydajność chłodnicza przy temperaturze wody na zasilaniu wyn. 18°C, 7°C D Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu wyn. 18°C, 7°C

0 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia, typ AWB-AC 201.B07, AWT-AC 221.A07, AWT-AC 241.A07 Punkt pracy

°C °C kW kW

20 10,02 1,91 5,33

25 9,90 2,13 4,65

18 27 9,80 2,23 4,39

7 30 9,40 2,35 4,00

35 8,80 2,63 3,35

20 7,90 1,82 4,36

25 7,50 1,99 3,74

27 7,20 2,07 3,49

30 6,80 2,19 3,10

35 6,20 2,40 2,60

5824 539 PL

Wydajność chłodnicza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności EER

W A

VITOCAL

VIESMANN

41

5

Charakterystyki (ciąg dalszy) 5.4 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.B10, AWT-AC 221.A10, AWT-AC 241.A10 (urządzenia 230 V) Ogrzewanie 35°C

14

45°C A

12

55°C

10 8 6

0 -15 -10 -5 0 Temperatura powietrza na wlocie w °C

5

10

6 45°C

25

30

Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

55°C

2 0

20

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: A Moc grzewcza przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C B Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C

35°C

4

15

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania, typ AWB/AWB-AC 201.B10, AWT-AC 221.A10, AWT-AC 241.A10 Punkt pracy

W A

°C °C kW kW

W A

°C °C kW kW

W A

°C °C kW kW

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) 42

VIESMANN

35 –15 6,12 3,47 1,76

–7 9,00 3,48 2,59

2 7,70 2,20 3,50

–15 6,06 4,33 1,40

–7 7,80 4,33 1,80

2 7,00 2,66 2,60

–15 5,60 5,23 1,07

–7 7,40 5,23 1,42

2 6,60 3,27 2,00

7 10,90 2,36 4,62

10 11,20 2,32 4,84

20 13,60 2,21 6,18

30 14,50 2,11 6,88

10 10,70 2,86 3,80

20 12,70 2,78 4,60

30 13,60 2,71 5,00

10 10,00 3,45 2,90

20 11,50 3,41 3,40

30 11,80 3,38 3,50

45 7 10,30 2,88 3,60 55 7 9,20 3,49 2,60

VITOCAL

5824 539 PL

5

55°C 45°C B 35°C

2

Stopień efektywności COP

Moc w kW

4

Charakterystyki (ciąg dalszy) Chłodzenie (nie dotyczy typu AWB 201.B10)

10

Stopień efektywności EER

12 18°C C

8

7°C

6 18°C D 7°C

Moc w kW

4

6 4

18°C 7°C

2

0 35 20 25 30 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: C Wydajność chłodnicza przy temperaturze wody na zasilaniu wyn. 18°C, 7°C D Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu wyn. 18°C, 7°C

2 0 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia, typ AWB-AC 201.B10, AWT-AC 221.A10, AWT-AC 241.A10 Punkt pracy Wydajność chłodnicza

°C °C kW kW

20 11,80 1,99 5,93

25 11,58 0 2,17 5,34

18 27 11,21

30 10,66

35 10,00

20 8,39

25 7,95

7 27 7,97

30 7,42

35 7,4

2,28 4,93

2,44 4,37

2,80 3,57

2,03 4,14

2,18 3,65

2,24 3,56

2,40 3,09

2,69 2,75

5824 539 PL

Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności EER

W A

VITOCAL

VIESMANN

43

5

Charakterystyki (ciąg dalszy) 5.5 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.C10, AWT-AC 221.B10, AWT-AC 241.B10 (urządzenia 400 V) Ogrzewanie 14 35°C 12

45°C

A

55°C

10 8 6

55°C 45°C

2

B

35°C

0 -20 -15 -10 -5 Temperatura powietrza na wlocie w °C

0

5

8 35°C 6

45°C 55°C

4 2

10

15

20

25

30

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: A Moc grzewcza przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C B Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

0 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania, typ AWB/AWB-AC 201.C10, AWT-AC 221.B10, AWT-AC 241.B10 Punkt pracy

W A

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy

W A

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy

W A

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) 44

VIESMANN

°C °C kW kW

°C °C kW kW

°C °C kW kW

–20 7,04 3,09 2,28

–15 8,01 3,10 2,59

–7 9,57 3,11 3,08

35 2 7,57 2,00 3,79

7 10,16 2,00 5,08

10 10,51 1,98 5,34

20 11,67 1,90 6,20

30 12,82 1,83 7,06

–20 6,22 3,54 1,76

–15 7,20 3,56 2,02

–7 8,77 3,59 2,44

45 2 6,85 2,46 2,78

7 8,79 2,48 3,55

10 9,16 2,44 3,78

20 10,40 2,33 4,55

30 11,63 2,21 5,31

–20

–15 6,31 4,07 1,55

–7 7,96 4,00 1,99

55 2 6,18 2,90 2,13

7 7,64 2,93 2,61

10 8,02 2,89 2,80

20 9,32 2,76 3,43

30 10,61 2,63 4,06 VITOCAL

5824 539 PL

5

Współczynnik efektywności COP

Moc w kW

4

Charakterystyki (ciąg dalszy) 5.6 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.B13, AWT-AC 221.A13, AWT-AC 241.A13 (urządzenia 230 V) Ogrzewanie 20

35°C

18

45°C

A

55°C

16 14 12 10 8 6

55°C 45°C B 35°C

Współczynnik efektywn. COP

Moc w kW

4 2 0 -15 -10 -5 0 Temperatura powietrza na wlocie w °C

6

5

10

20

25

30

5

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: A Moc grzewcza przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C B Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C

35°C

4

15

45°C 55°C

Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

2 0 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania, typ AWB/AWB-AC 201.B13, AWT-AC 221.A13, AWT-AC 241.A13 Punkt pracy

W A

°C °C kW kW

W A

°C °C kW kW

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP)

5824 539 PL

Punkt pracy Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP)

VITOCAL

35 –15 6,40 3,70 1,73

–7 9,51 3,70 2,56

2 10,60 3,26 3,25

–15 6,00 4,59 1,31

–7 7,87 4,59 1,72

2 10,00 3,60 2,80

7 14,60 3,40 4,29

10 14,80 3,37 4,40

20 17,90 3,39 5,29

30 19,63 3,30 5,96

10 14,10 4,19 3,40

20 16,80 4,15 4,10

30 17,80 4,04 4,40

45 7 13,10 4,19 3,10

VIESMANN

45

Charakterystyki (ciąg dalszy) Punkt pracy

W A

°C °C kW kW

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP)

55 –15 5,90 5,56 1,06

–7 7,82 5,56 1,40

2 8,70 4,07 2,10

7 11,70 4,86 2,40

10 13,00 5,02 2,60

20 15,50 5,04 3,10

30 16,70 4,99 3,30

Chłodzenie (nie dotyczy typu AWB 201.B13) Stopień efektywności EER

14 18°C

12

C

10 7°C 8

6 4

18°C 7°C

2

0 20 25 30 35 Temperatura powietrza na wlocie w °C

6

Moc w kW

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: C Wydajność chłodnicza przy temperaturze wody na zasilaniu wyn. 18°C, 7°C D Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu wyn. 18°C, 7°C

18°C D 7°C

4 2

Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

0 35 20 25 30 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia, typ AWB-AC 201.B13, AWT-AC 221.A13, AWT-AC 241.A13 Punkt pracy Wydajność chłodnicza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności EER

W A

°C °C kW kW

20 13,80 2,86 4,83

25 13,30 3,13 4,24

18 27 13,00 3,25 3,99

7 30 12,40 3,45 3,58

35 12,60 4,20 3,00

20 10,90 2,86 3,81

25 10,50 3,06 3,43

27 10,10 3,17 3,19

30 9,40 3,33 2,82

35 9,10 3,64 2,50

5824 539 PL

5

46

VIESMANN

VITOCAL

Charakterystyki (ciąg dalszy) 5.7 Wykresy mocy dla typu AWB/AWB-AC 201.C13, AWT-AC 221.B13, AWT-AC 241.B13 (urządzenia 400 V) Ogrzewanie 16

35°C 45°C

14

A

55°C

12 10 8 6 55°C 45°C

Współczynnik efektywn. COP

Moc w kW

4

B

35°C

2 0 -20 -15 -10 -5 Temperatura powietrza na wlocie w °C

0

5

35°C

6

45°C 4

55°C

2

10

15

20

25

30

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: A Moc grzewcza przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C B Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C

5

Wskazówka ■ Dane dotyczące COP w tabelach i na wykresach zostały ustalone w oparciu o normę EN 14511. ■ Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła.

0 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Temperatura powietrza na wlocie w °C

Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania, typ AWB/AWB-AC 201.C13, AWT-AC 221.B13, AWT-AC 241.B13 Punkt pracy

W A

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP) Punkt pracy

W A

°C °C kW kW

–20 7,86 3,69 2,13

–15 8,93 3,68 2,43

–7 10,65 3,67 2,91

35 2 9,06 2,42 3,72

7 12,07 2,57 4,69

10 12,52 2,55 4,92

20 14,05 2,50 5,67

30 15,58 2,44 6,42

–20 7,31 4,27 1,71

–15 8,32 4,29 1,94

–7 9,95 4,33 2,30

45 2 8,23 2,99 2,75

7 10,95 3,12 3,51

10 11,39 3,10 3,69

20 12,86 3,03 4,28

30 14,34 2,96 4,86

5824 539 PL

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP)

°C °C kW kW

VITOCAL

VIESMANN

47

Charakterystyki (ciąg dalszy) Punkt pracy

W A

Moc grzewcza Pobór mocy elektrycznej Stopień efektywności ∊ (COP)

°C °C kW kW

–20

–15 7,51 4,78 1,57

–7 9,24 4,89 1,89

55 2 7,34 3,41 2,15

7 9,69 3,67 2,64

10 10,16 3,64 2,81

20 11,71 3,53 3,36

30 13,27 3,42 3,91

5824 539 PL

5

48

VIESMANN

VITOCAL

Charakterystyki (ciąg dalszy) 5.8 Współczynnik korekty mocy Ogrzewanie 1,00

Korekta mocy

0,98 0,96 0,94 0,92 0,90

0 5 10 Długość przewodu w m

15

20

25

30

W odniesieniu do A2/W35 i A7/W35

Chłodzenie (nie w przypadku typu AWB 201.B) 1,00 0,96 0,92 0,88

A

0,84 0,80 Korekta mocy

0,76 0,72 0,68

B

0,64 0,60

0 5 10 Długość przewodu w m

15

20

25

5

30

A A35/W18 B A35/W7 Moc skorygowana: ■ Znamionowa moc cieplna w odniesieniu do A2/W35: 5,6 kW x 0,98 = 5,49 kW ■ Znamionowa wydajność chłodnicza w odniesieniu do A35/W7: 6,2 kW x 0,94 = 5,83 kW

5824 539 PL

Przykład: ■ Typ AWB-AC 201.B07 ■ Długość przewodu czynnika chłodniczego: 10 m

VITOCAL

VIESMANN

49

Charakterystyki (ciąg dalszy) 5.9 Charakterystyki pomp Dyspozycyjne wysokości tłoczenia zamontowanej pompy obiegowej

40

200

20

0

0

0 0,5 1,0 1,5 Przepływ objętościowy w m³/h

2,0

2,5

600

60

400

40

200

20

0

kPa

400

kPa

60

Dysp. wysokość tłoczenia mbar

600

Typ AWB/AWB-AC 201.B10/B13, AWB/AWB-AC 201.C10/C13, AWT-AC 221.A10/A13, AWT-AC 221.B10/B13, AWT-AC 241.A10/A13, AWT-AC 241.B10/B13

Dysp. wysokość tłoczenia mbar

Typ AWB/AWB-AC 201.B04 do B07, AWT-AC 221.A04 do A07, AWT-AC 241.A04 do A07:

0

0 0,5 1,0 1,5 Przepływ objętościowy w m³/h

2,0

2,5

5824 539 PL

5

50

VIESMANN

VITOCAL

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S 6.1 Vitocell 100-V, typ CVW Przestrzegać wskazówek dotyczących projektowania pojemnościowego podgrzewacza wody: patrz od strony 106. Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w połączeniu z pompami ciepła do 16 kW i kolektorami słonecznymi, możliwa również współpraca z kotłami grzewczymi i sieciami ciepłowniczymi. Przystosowany do następujących instalacji: ■ Temperatura ciepłej wody użytkowej do 95°C ■ Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą do 110°C Typ Pojemność podgrzewacza Nr rejestru DIN Wydajność stała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C i temperaturze wody grzewczej na zasilaniu wyn. … i podanym niżej przepływie objętościowym wody grzewczej

■ Temperatura wody na zasilaniu po stronie solarnej do 140°C ■ Ciśnienie robocze po stronie wody grzewczej do 10 bar (1,0 MPa) ■ Ciśnienie robocze po stronie solarnej do 10 bar (1,0 MPa) ■ Ciśnienie robocze po stronie ciepłej wody użytkowej do 10 bar (1,0 MPa)

l 90°C 80℃ 70°C 60℃ 50℃

5824 539 PL

Wydajność stała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60℃ i temperaturze wody grzewczej na zasilaniu wynoszącej … przy podanym poniżej przepływie objętościowym wody grzewczej

90°C 80℃ 70°C

Przepływ objętościowy wody grzewczej dla podanych wydajności stałych Ilość pobierana Pobierana ilość wody bez dogrzewu – Pojemność zbiornika podgrzana do 45 ℃, woda o t = 45℃ (stała) – Zawartość zbiornika podgrzana do 55°C, woda o t = 55℃ (stała) Czas podgrzewu przy podłączeniu pompy ciepła o znamionowej mocy cieplnej wynoszącej 16 kW i temperaturze na zasilaniu wodą grzewczą od 55 lub 65°C – przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45℃ – przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 55℃ Maks. możliwa do przyłączenia moc pompy ciepła przy temperaturze na zasilaniu wodą grzewczą wynoszącej 65°C i temperaturze ciepłej wody użytkowej wynoszącej 55°C przy podanym przepływie objętościowym wody grzewczej Maks. powierzchnia czynna absorbera możliwa do podłączenia do zestawu solarnych wymienników ciepła (wyposażenie dodatkowe) – Vitosol-F – Vitosol-T Współczynnik mocy NL w połączeniu w pompą ciepła Temperatura na ładowaniu podgrzewacza 45°C 50℃ Ilość ciepła dyżurnego qBS przy różnicy temp. 45 K wg EN 12897:2006 Wymiary – z termoizolacją Długość (7) – bez termoizolacji Szerokość całkowita – z termoizolacją – bez termoizolacji Wysokość – z termoizolacją – bez termoizolacji Wymiar przechylenia – bez termoizolacji Masa całk. z izolacją cieplną Całkowita masa eksploatacyjna z grzałką elektryczną Pojemność wody grzewczej Powierzchnia grzewcza Przyłącza VITOCAL

kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h m3/h l/min

CVW 390 9W173-13MC/E 109 2678 87 2138 77 1892 48 1179 26 639 98 1686 78 1342 54 929 3,0 15

l

280

l

280

min min kW

60 77 16

m2 m2

11,5 6

kWh/24 h

2,4 3,0 1,80

mm mm mm mm mm mm mm kg kg

859 650 923 881 1624 1522 1550 190 582

l m2

27 4,1

VIESMANN

51

6

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Typ Zasilanie i powrót wody grzewczej (gwint zewnętrzny) Zimna woda użytkowa, ciepła woda użytkowa (gwint zewnętrzny) Zestaw solarnych wymienników ciepła (gwint zewnętrzny) Cyrkulacja (gwint zewnętrzny) Grzałka elektryczna (gwint wewnętrzny) Klasa efektywności energetycznej

CVW 1¼ 1¼ ¾ 1 1½ B

R R R R Rp

Wskazówka dotycząca wydajności stałej Przy projektowaniu na podstawie podanych lub obliczonych wartości wydajności stałej należy zaplanować zastosowanie odpowiedniej pompy obiegowej. Podana wydajność stała jest osiągana tylko wówczas, gdy znamionowa moc cieplna kotła grzewczego jest ≥ wydajności stałej.

CWU2 SPR2

422

HR

455

6

E ELH1 ELH2 HR HV ZWU R SPR1

881

107

ZWU/E

923

Spust Króciec grzałki elektrycznej Otwór kołnierzowy na grzałkę elektryczną Powrót wody grzewczej Zasilanie wodą grzewczą Zimna woda użytkowa Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierzową Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury wody w podgrzewaczu regulatora temperatury wody w podgrzewaczu (średnica wewnętrzna 7 mm)

Współczynnik mocy NL Wg DIN 4708, bez ograniczenia temperatury wody na powrocie. Temperatura na ładowaniu podgrzewacza Tpodgrz. = temperatura na wlocie wody zimnej + 50 K +5 K/–0 K Współczynnik mocy NL przy temperaturze na zasilaniu wodą grzewczą 90°C 80℃ 70°C

16,5 15,5 12,0

Wskazówka dotycząca współczynnika mocy NL Współczynnik mocy NL zmienia się wraz z temperaturą na ładowaniu podgrzewacza Tpodgrz. Wartości orientacyjne ■ Tpodgrz. = 60°C → 1,0 × NL ■ Tpodgrz. = 55°C → 0,75 × NL ■ Tpodgrz. = 50°C → 0,55 × NL ■ Tpodgrz. = 45°C → 0,3 × NL 52

VIESMANN

SPR2

SPR2

Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury zestawu solarnych wymienników ciepła (średnica wewnętrzna 16 mm) CWU1 Ciepła woda użytkowa CWU2 Ciepła woda użytkowa z zestawu solarnych wymienników ciepła Z Cyrkulacja

Wydajność krótkotrwała (w ciągu 10 minut) W odniesieniu do współczynnika mocy NL. Podgrzew ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C bez ograniczenia temperatury wody na powrocie. Wydajność krótkotrwała (l/10 min) przy temperaturze na zasilaniu wodą grzewczą 90°C 80℃ 70°C

540 521 455

Maks. ilość pobierana (w ciągu 10 minut) W odniesieniu do współczynnika mocy NL. Z dogrzewem. Podgrzew ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C. 5824 539 PL

1624 1522 1014

ELH2/R

650 859

Z HV SPR1

ELH1

349 399 591 849 969 1089 1458

CWU1

VITOCAL

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Maks. ilość pobierana (l/min) przy temperaturze na zasilaniu wodą grzewczą 90°C 80℃ 70°C

54 52 46

Opory przepływu

1000 100 800 80

6 5 4

30

3

20

2

10 8

1 0,8

6 5 4

0,6 0,5 0,4

3

0,3

10 1 8 0,8 6 5 4

0,6 0,5 0,4

3

0,3

4000 5000

60 50 40

2

Przepływ objętościowy ciepłej wody użytkowej w l/h

Opory przepływu po stronie ciepłej wody użytkowej

8000 10000

4000 5000 6000

3000

2000

800 1000

500 600

kPa

10 8

Opór przepływu mbar

100 80

20

3000

20

3

2000

200

30

800 1000

30

6 5 4

500 600

300

60 50 40

kPa

60 50 40

10 8

Opór przepływu mbar

600 500 400

100 80

Strumień objętościowy wody grzewczej w l/h Opory przepływu po stronie wody grzewczej

5824 539 PL

6

VITOCAL

VIESMANN

53

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) 6.2 Vitocell 100-V, typ CVA Przestrzegać wskazówek dotyczących projektowania pojemnościowego podgrzewacza wody: patrz od strony 106. Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w połączeniu z kotłem grzewczym i zdalnym ogrzewaniem, do wyboru z ogrzewaniem elektrycznym jako wyposażenie dodatkowe do pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 300 i 500 litrów.

■ Ciśnienie robocze po stronie wody grzewczej do 25 bar (2,5 MPa) ■ Ciśnienie robocze po stronie ciepłej wody użytkowej do 10 bar (1,0 MPa)

Przystosowany do następujących instalacji: ■ Temperatura ciepłej wody użytkowej do 95°C ■ Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą do 160°C Typ Pojemność podgrzewacza Numer rejestrowy DIN Wydajność stała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 45°C i temperaturze wody grzewczej na zasilaniu wyn. … i podanym niżej przepływie objętościowym wody grzewczej

CVAAA/CVA 200

CVA

CVA

CVA

300 500 9W241/11–13 MC/E 53 70 1302 1720 44 58 1081 1425 33 45 811 1106 23 32 565 786 18 24 442 589 45 53 774 911 34 44 584 756 23 33 395 567 3,0 3,0

750

1000

kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h m3/h

40 982 32 786 25 614 17 417 9 221 36 619 28 482 19 327 3,0

40 982 32 786 25 614 17 417 9 221 36 619 28 482 19 327 3,0

123 3022 99 2432 75 1843 53 1302 28 688 102 1754 77 1324 53 912 5,0

136 3341 111 2725 86 2113 59 1450 33 810 121 2081 91 1565 61 1050 5,0

kWh/ 24 h

0,97 / 1,35

1,04 / 1,46

1,65

1,95

3,0

3,54

mm mm

581 —

581 —

667 —

859 650

960 750

1060 850

mm mm

605 —

605 —

744 —

923 837

1045 947

1145 1047

mm mm

1189 —

1409 —

1734 —

1948 1844

2106 2005

2166 2060

mm mm mm kg l m2

1260 — — 86 5,5 1,0

1460 — — 97 5,5 1,0

1825 — — 156 10,0 1,5

— 1860 2045 181 12,5 1,9

— 2050 2190 295 24,5 3,7

— 2100 2250 367 26,8 4,0

R R R

1 ¾ ¾ A/B

1 ¾ ¾ A/B

1 1 1 B

1 1¼ 1 B

1¼ 1¼ 1¼ —

1¼ 1¼ 1¼ —

l 90°C 80℃ 70°C 60℃ 50℃

Wydajność stała 90°C przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60°C i temperaturze 80℃ wody grzewczej na zasilaniu wyn. … i podanym niżej przepływie 70°C objętościowym wody grzewczej Przepływ objętościowy wody grzewczej dla podanych wydajności stałych Ilość ciepła dyżurnego wg normy EN 12897:2006 QST przy różnicy temp. 45 K Wymiary Długość (7) – z termoizolacją a – bez termoizolacji Szerokość – z termoizolacją b – bez termoizolacji Wysokość – z termoizolacją c – bez termoizolacji Wymiar przechylenia – z termoizolacją – bez termoizolacji Wysokość montażu Masa całk. z izolacją cieplną Pojemność wody grzewczej Powierzchnia grzewcza Przyłącza (gwint zewnętrzny) Zasilanie i powrót wody grzewczej Zimna i ciepła woda użytkowa Cyrkulacja Klasa efektywności energetycznej

Wskazówka dotycząca wydajności stałej Przy projektowaniu na podstawie podanych lub obliczonych wartości wydajności stałej należy zaplanować zastosowanie odpowiedniej pompy obiegowej. Podana wydajność stała jest osiągana tylko wówczas, gdy znamionowa moc cieplna kotła grzewczego jest ≥ wydajności stałej.

CVAA

Wskazówka Podgrzewacz Vitocell 100-W dostępny jest również w kolorze „białym” w wersjach o pojemności do 300 litrów.

5824 539 PL

6

CVAAA/CVA 160

54

VIESMANN

VITOCAL

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Vitocell 100-V, typ CVA / CVAA-A, pojemność 160 i 200 l

BÖ VA

CWU

Z HV/SPR

e

a

d

c

SPR

f

HR

h

g

b

k

ZWU/E

b BÖ E HR HV ZWU SPR

Otwór rewizyjny i wyczystkowy Spust Powrót wody grzewczej Zasilanie wodą grzewczą Zimna woda użytkowa Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu regulatora temperatury wody w podgrzewaczu lub regulatora temperatury (średnica wewnętrzna tulei zanurzeniowej 16 mm) Pojemność podl 160 200 grzewacza a mm 581 581 Długość (7) Szerokość b mm 605 605 Wysokość c mm 1189 1409 d mm 1050 1270 e mm 884 884 f mm 634 634 g mm 249 249 h mm 72 72 k mm 317 317

VA Magnezowa anoda ochronna CWU Ciepła woda użytkowa Z Cyrkulacja

Vitocell 100-V, typ CVAA, pojemność 300 l

CWU

VA

6

c

Z HV/SPR SPR

f

e

a

dh

l

k

5824 539 PL

b BÖ E HR HV

b

g

m

HR

Otwór rewizyjny i wyczystkowy Spust Powrót wody grzewczej Zasilanie wodą grzewczą

VITOCAL

ZWU/E

ZWU Zimna woda użytkowa SPR Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu regulatora temperatury wody w podgrzewaczu lub regulatora temperatury (średnica wewnętrzna tulei zanurzeniowej 16 mm)

VIESMANN

55

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) VA Magnezowa anoda ochronna CWU Ciepła woda użytkowa Z Cyrkulacja Pojemność podgrzewacza a Długość (7) Szerokość b Wysokość c d e f g h k l m

l

300

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

667 744 1734 1600 1115 875 260 76 361 7 100 333

Vitocell 100-V, typ CVA, pojemność 500 l

CWU VA

o Z SPR

e

da

c

HV/SPR

n b

ZWU/E

Otwór rewizyjny i wyczystkowy Spust Powrót wody grzewczej Zasilanie wodą grzewczą Zimna woda użytkowa Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu regulatora temperatury wody w podgrzewaczu lub regulatora temperatury (średnica wewnętrzna tulei zanurzeniowej 16 mm) Pojemność podgrzewal 500 cza a mm 859 Długość (7) Szerokość b mm 923 Wysokość c mm 1948 d mm 1784 e mm 1230 f mm 924 g mm 349 h mm 107 k mm 455 l mm 7 100 m mm 422 n mm 837 bez termoizolacji o mm 7 650

VA Magnezowa anoda ochronna CWU Ciepła woda użytkowa Z Cyrkulacja

5824 539 PL

BÖ E HR HV ZWU SPR

h

k b

6

f

g

l

m

HR

56

VIESMANN

VITOCAL

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Vitocell 100-V, typ CVA, pojemność 750 i 1000 l

CWU

Z

o

c

VA d

HV/SPR

f

a

eSPR

h

l

g

m

HR

k b

n b

ZWU/E

BÖ E HR HV ZWU SPR

Otwór rewizyjny i wyczystkowy Spust Powrót wody grzewczej Zasilanie wodą grzewczą Zimna woda użytkowa Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu regulatora temperatury wody w podgrzewaczu lub regulatora temperatury (średnica wewnętrzna tulei zanurzeniowej 16 mm) Pojemność podgrzewal 750 1000 cza a mm 960 1060 Długość (7) Szerokość b mm 1045 1145 Wysokość c mm 2106 2166 d mm 1923 2025 e mm 1327 1373 f mm 901 952 g mm 321 332 h mm 104 104 k mm 505 555 l mm 7 180 7 180 m mm 457 468 n mm 947 1047 bez termoizolacji o mm 7 750 7 850

VA Magnezowa anoda ochronna CWU Ciepła woda użytkowa Z Cyrkulacja

6

Współczynnik mocy NL Wg normy DIN 4708. Temperatura na ładowaniu podgrzewacza Tpodgrz. = temperatura na wlocie wody zimnej + 50 K +5 K/-0 K 160

200

300

500

750

1000

2,5 2,4 2,2

4,0 3,7 3,5

9,7 9,3 8,7

21,0 19,0 16,5

40,0 34,0 26,5

45,0 43,0 40,0

5824 539 PL

Pojemność podgrzewacza l Współczynnik mocy NL przy temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą 90°C 80℃ 70°C

VITOCAL

VIESMANN

57

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Wskazówka dotycząca współczynnika mocy NL Współczynnik mocy NL zmienia się wraz z temperaturą na ładowaniu podgrzewacza Tpodgrz. Wartości orientacyjne ■ Tpodgrz. = 60°C → 1,0 × NL ■ Tpodgrz. = 55°C → 0,75 × NL ■ Tpodgrz. = 50°C → 0,55 × NL ■ Tpodgrz. = 45°C → 0,3 × NL Wydajność krótkotrwała (w ciągu 10 minut) W odniesieniu do współczynnika mocy NL. Podgrzew ciepłej wody użytkowej z 10 na 45°C. Pojemność podgrzewacza l Wydajność krótkotrwała (l/10 min) przy zasilaniu wodą grzewczą o temperaturze 90°C 80℃ 70°C

160

200

300

500

750

1000

210 207 199

262 252 246

407 399 385

618 583 540

898 814 704

962 939 898

160

200

300

500

750

1000

21 21 20

26 25 25

41 40 39

62 58 54

90 81 70

96 94 90

160 10 120

200 10 145

300 15 240

500 15 420

750 20 615

1000 20 835

160

200

300

500

750

1000

19 24 34

19 24 37

23 31 45

28 36 50

24 33 47

36 46 71

Maks. ilość pobierana (w ciągu 10 minut) W odniesieniu do współczynnika mocy NL. Z dogrzewem. Podgrzew ciepłej wody użytkowej z 10 na 45°C. Pojemność podgrzewacza Maks. ilość pobierana (l/min) przy zasilaniu wodą grzewczą o temperaturze 90°C 80℃ 70°C

l

Pobierana ilość wody Pojemność podgrzewacza podgrzana do 60°C. Bez dogrzewu. Pojemność podgrzewacza Ilość pobierana Pobierana ilość wody Woda o t = 60°C (stała)

Czas podgrzewu Czasy podgrzewu są osiągane, jeżeli zapewniona jest maks. wydajność stała pojemnościowego podgrzewacza wody przy danej temperaturze wody na zasilaniu i podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60°C. Pojemność podgrzewacza Czas podgrzewu (min.) przy temperaturze wody grzewczej na zasilaniu 90°C 80℃ 70°C

l

5824 539 PL

6

l l/min l

58

VIESMANN

VITOCAL

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Opory przepływu

CB A 500 50,0 400 40,0

E

300 30,0 200

D

20,0

1,0

8

0,8

6 5

0,6 0,5 0,4

500 600

4

kPa

10

5000 6000 7000

2,0

4000

20

3000

3,0

2000

30

1000

6,0 5,0 4,0

Opór przepływu w mbar

60 50 40

800

100 10,0 80 8,0

Przepływ objętościowy wody grzewczej w l/h na komorę podgrzewacza Opory przepływu po stronie wody grzewczej D Pojemność podgrzewacza 750 l E Pojemność podgrzewacza 1000 l

6

5824 539 PL

A Pojemność podgrzewacza 160 i 200 l B Pojemność podgrzewacza 300 l C Pojemność podgrzewacza 500 l

VITOCAL

VIESMANN

59

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) 100 80

10,0 8,0

60 50 40

6,0 5,0 4,0

30

3,0

20

2,0

6 5 4

0,6 0,5 0,4

3

0,3

2

0,2

B C D E

4000 5000 6000

3000

2000

0,1

800 1000

1

500 600

kPa

1,0 0,8

Opór przepływu w mbar

10 8

A

Przepływ objętościowy ciepłej wody użytkowej w l/h na komorę podgrzewacza Opory przepływu po stronie ciepłej wody użytkowej A Pojemność podgrzewacza 160 i 200 l B Pojemność podgrzewacza 300 l C Pojemność podgrzewacza 500 l

D Pojemność podgrzewacza 750 l E Pojemność podgrzewacza 1000 l

5824 539 PL

6

60

VIESMANN

VITOCAL

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) 6.3 Vitocell 100-B, typ CVB Przestrzegać wskazówek dotyczących projektowania pojemnościowego podgrzewacza wody: patrz od strony 106. Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w połączeniu z kotłami grzewczymi i kolektorami słonecznymi do eksploatacji dwusystemowej. Przystosowany do następujących instalacji: ■ Temperatura ciepłej wody użytkowej do 95°C ■ Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą do 160°C Typ Pojemność podgrzewacza Wężownica grzewcza Nr rejestru DIN Wydajność stała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do45℃ i temperaturze wody grzewczej na zasilaniu wynoszącej … przy podanym poniżej przepływie objętościowym wody grzewczej

80℃ 70°C 60℃ 50℃

Wydajność stała przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do60℃ i temperaturze wody grzewczej na zasilaniu wynoszącej … przy podanym poniżej przepływie objętościowym wody grzewczej

90°C 80℃ 70°C

Przepływ objętościowy wody grzewczej dla podanych wydajności stałych Maks. możliwa do przyłączenia moc pompy ciepła przy temperaturze wody na zasilaniu wynoszącej 55°C i temperaturze ciepłej wody użytkowej wynoszącej 45°C przy podanym przepływie objętościowym wody grzewczej (obie wężownice grzewcze połączone szeregowo) Ilość ciepła dyżurnego wg normy EN 12897:2006 QST przy różnicy temp. 45 K Pojemność części dyżurnej Vaux Pojemność części solarnej Vsol Wymiary – z termoizolacją Długość a (7) – bez termoizolacji Szerokość całko- – z termoizolacją wita b – bez termoizolacji Wysokość c – z termoizolacją – bez termoizolacji Wymiar przechy- – z termoizolacją lenia – bez termoizolacji Masa całk. z izolacją cieplną Całkowita masa eksploatacyjna z grzałką elektryczną Pojemność wody grzewczej Powierzchnia grzewcza Przyłącza Wężownica grzewcza (gwint zewnętrzny) Zimna oraz ciepła woda użytkowa (gwint zewnętrzny) Cyrkulacja (gwint zewnętrzny) Grzałka elektryczna (gwint wewnętrzny) Klasa efektywności energetycznej

5824 539 PL

53 1302 44 1081 33 811 23 565 18 442 45 774 34 584 23 395 3,0

CVB 400 górna dolna 9W242/11-13 MC/E 42 63 1032 1548 33 52 811 1278 25 39 614 958 17 27 418 663 10 13 246 319 36 56 619 963 27 42 464 722 18 29 310 499 3,0

8

8

10

kWh/24 h

1,65

1,80

1,95

l l

127 173

167 233

231 269

667 – 744 – 1734 – 1825 – 160 468 10 1,5

859 650 923 881 1624 1518 – 1550 167 569 10,5 1,5

859 650 923 881 1948 1844 – 1860 205 707 12,5 1,9

l

90°C

kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/h m3/h

CVBB 300 górna dolna 31 761 26 638 20 491 15 368 11 270 23 395 20 344 15 258

kW

mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg l m2 R R R Rp

Wskazówka dotycząca górnej wężownicy grzewczej Górna wężownica grzewcza służy do przyłączenia do wytwornicy ciepła.

VITOCAL

■ Temperatura wody na zasilaniu po stronie solarnej do 160°C ■ Ciśnienie robocze po stronie wody grzewczej do 10 bar (1,0 MPa) ■ Ciśnienie robocze po stronie solarnej do 10 bar (1,0 MPa) ■ Ciśnienie robocze po stronie ciepłej wody użytkowej do 10 bar (1,0 MPa)

6 0,9

1 1 1 1½ B

6,5 1,0

CVB 500 górna 47 1154 40 982 30 737 22 540 16 393 36 619 30 516 22 378

9 1,4

1 1¼ 1 1½ B

dolna 70 1720 58 1425 45 1106 32 786 24 589 53 911 44 756 33 567 3,0

1 1¼ 1 1½ B

Wskazówka dotycząca dolnej wężownicy grzewczej Dolna wężownica grzewcza służy do przyłączenia kolektorów słonecznych. Do zamontowania czujnika temperatury wody w podgrzewaczu skorzystać z dostarczonego wraz z urządzeniem kolanka z gwintem zewnętrznym wraz z tuleją zanurzeniową.

VIESMANN

61

6

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Wskazówka dotycząca wydajności stałej Przy projektowaniu na podstawie podanych lub obliczonych wartości wydajności stałej należy zaplanować zastosowanie odpowiedniej pompy obiegowej. Podana wydajność stała jest osiągana tylko wówczas, gdy znamionowa moc cieplna kotła grzewczego jest ≥ wydajności stałej.

Wskazówka Vitocell 100-W o pojemności 300 i 400 l dostępny jest także w kolorze białym.

Vitocell 100-B, typ CVBB, 300 l pojemności,

VA CWU

TH

HV/SPR1 Z HR

935

R

76 260

333 Ø 100

HRs

SPR1/ SPR2 a

HVs/SPR2

875 995 1115 1355 1600 c

ELH

361 ZWU/E

6

Spust Grzałka elektryczna Powrót wody grzewczej Powrót wody grzewczej z instalacji solarnej Zasilanie wodą grzewczą Zasilanie wodą grzewczą instalacji solarnej Zimna woda użytkowa Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierzową (również do montażu grzałki elektrycznej) Pojemność podgrze- l 300 wacza a mm 667 b mm 744 c mm 1734

SPR1 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu regulatora temperatury wody w podgrzewaczu (średnica wewnętrzna 16 mm) SPR2 Czujniki temperatury/termometr (średnica wewnętrzna 16 mm) TH Termometr (wyposażenie dodatkowe) VA Magnezowa anoda ochronna CWU Ciepła woda użytkowa Z Cyrkulacja

5824 539 PL

E ELH HR HRs HV HVs ZWU R

b

62

VIESMANN

VITOCAL

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Vitocell 100-B, typ CVB, 400 i 500 l pojemności,

CWU

TH VA

HV/SPR1 Z

ELH

HR

c

Ø 650

d

HVs/SPR2

e

SPR1/ SPR2

k

455

ZWU/E

Spust Grzałka elektryczna Powrót wody grzewczej Powrót wody grzewczej z instalacji solarnej Zasilanie wodą grzewczą Zasilanie wodą grzewczą instalacji solarnej Zimna woda użytkowa Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierzową (również do montażu grzałki elektrycznej) Pojemność pod- l 400 500 grzewacza a mm 859 859 b mm 923 923 c mm 1624 1948 d mm 1458 1784 e mm 1204 1444 f mm 1044 1230 g mm 924 1044 h mm 804 924 i mm 349 349 k mm 107 107 l mm 422 422 m mm 864 984

881 b

SPR1 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu regulatora temperatury wody w podgrzewaczu (średnica wewnętrzna 16 mm) SPR2 Czujniki temperatury/termometr (średnica wewnętrzna 16 mm) TH Termometr (wyposażenie dodatkowe) VA Magnezowa anoda ochronna CWU Ciepła woda użytkowa Z Cyrkulacja

6

5824 539 PL

E ELH HR HRs HV HVs ZWU R

h

i

Ø 100

l

m

HRs

a

g

f

R

VITOCAL

VIESMANN

63

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu przy eksploatacji solarnej

Umieszczenie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu na powrocie wody grzewczej HRs A Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (wchodzi w zakres dostawy regulatora systemów solarnych) B Wkręcane kolanko z tuleją zanurzeniową (zakres dostawy, średnica wewnętrzna 6,5 mm)) Współczynnik mocy NL Wg normy DIN 4708. Górna wężownica grzewcza. Temperatura na ładowaniu podgrzewacza Tpodgrz. = temperatura na wlocie wody zimnej + 50 K +5 K/-0 K Pojemność podgrzewacza Współczynnik mocy NL przy temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą 90°C 80℃ 70°C

l

300

400

500

1,6 1,5 1,4

3,0 3,0 2,5

6,0 6,0 5,0

300

400

500

173 168 164

230 230 210

319 319 299

300

400

500

17 17 16

23 23 21

32 32 30

Wskazówki dotyczące współczynnika mocy NL Współczynnik mocy NL zmienia się wraz z temperaturą na ładowaniu podgrzewacza Tpodgrz. Wartości orientacyjne ■ Tpodgrz. = 60°C → 1,0 × NL ■ Tpodgrz. = 55°C → 0,75 × NL ■ Tpodgrz. = 50°C → 0,55 × NL ■ Tpodgrz. = 45°C → 0,3 × NL Wydajność krótkotrwała (w ciągu 10 minut) W odniesieniu do współczynnika mocy NL. Podgrzew ciepłej wody użytkowej z 10 na 45°C. Pojemność podgrzewacza Wydajność krótkotrwała (l/10 min) przy temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą 90°C 80℃ 70°C

l

Maks. ilość pobierana (w ciągu 10 minut) W odniesieniu do współczynnika mocy NL. Z dogrzewem. Podgrzew wody użytkowej z 10 na 45°C. Pojemność podgrzewacza Maks. ilość pobierana (l/min) przy temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą 90°C 80℃ 70°C

64

VIESMANN

l

VITOCAL

5824 539 PL

6

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) Pobierana ilość wody Pojemność podgrzewacza podgrzana do 60°C. Bez dogrzewu. Pojemność podgrzewacza Ilość pobierana Pobierana ilość wody woda o t = 60°C (stała)

l l/min l

300 15 110

400 15 120

500 15 220

300

400

500

16 22 30

17 23 36

19 24 37

Czas podgrzewu Wskazane czasy podgrzewu są osiągane, jeżeli zapewniona jest maks. wydajność stała pojemnościowego podgrzewacza wody przy danej temperaturze wody na zasilaniu i podgrzewie ciepłej wody użytkowej z 10 do 60°C. Pojemność podgrzewacza Czas podgrzewu (min.) przy temperaturze wody grzewczej na zasilaniu 90°C 80℃ 70°C

l

Opory przepływu

1000 100,0 800 80,0 600 60,0 500 50,0 400 40,0

A B C

300 30,0

D

200 20,0

100 10,0 80 8,0 6,0 5,0 4,0

30

3,0

20

2,0

1,0 0,8

6 5 4

0,6 0,5 0,4 8000 10000

4000 5000 6000

3000

2000

0,3

500 600

3

kPa

10 8

6

800 1000

Opory przepływu w mbar

60 50 40

Strumień objętościowy wody grzewczej w l/h

5824 539 PL

Opory przepływu po stronie wody grzewczej A Pojemność podgrzewacza 300 l (górna wężownica grzewcza) B Pojemność podgrzewacza 300 l (dolna wężownica grzewcza) Pojemność podgrzewacza 400 i 500 l (górna wężownica grzewcza)

VITOCAL

C Pojemność podgrzewacza 500 l (dolna wężownica grzewcza) D Pojemność podgrzewacza 400 l (dolna wężownica grzewcza)

VIESMANN

65

Pojemnościowy podgrzewacz wody do Vitocal 200-S (ciąg dalszy) 100 10,0 80 8,0

1,0 0,8

6 5 4

0,6 0,5 0,4 0,3

500 600

3

kPa

10 8

A

B

8000

2,0

4000 5000 6000

20

3000

3,0

2000

30

800 1000

6,0 5,0 4,0

Opór przepływu w mbar

60 50 40

Przepływ objętościowy ciepłej wody użytkowej w l/h Opory przepływu po stronie ciepłej wody użytkowej A Pojemność podgrzewacza 300 l B Pojemność podgrzewacza 400 i 500 l

5824 539 PL

6

66

VIESMANN

VITOCAL

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe 7.1 Przegląd Wyposażenie dodatkowe

Nr katalog.

Vitocal 200-S, typ AWB 201.B AWB-AC 201.B AWB 201.C AWB-AC 201.C

Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A AWT-AC 221.B

Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A AWT-AC 241.B

5824 539 PL

Urządzenie nawiewno-wywiewne: patrz od strony 70. Vitovent 300-F Z011 432 X X X X Obieg grzewczy (obieg wtórny): patrz od strony 71. Licznik energii cieplnej, przepływ znamio- 7454 879 B04, B05, B07 B04, B05, B07 nowy 1,5 m3/h Licznik energii cieplnej, przepływ znamio- ZK01 837 B10, B13, C10, B10, B13, C10, C13 C13 nowy 2,5 m3/h Licznik energii cieplnej, przepływ znamio- 7452 928 A04, A05, A07 A04, A05, A07 nowy 1,5 m3/h Licznik energii cieplnej, przepływ znamio- ZK01 838 A10, A13, B10, B13 A10, A13, B10, B13 nowy 2,5 m3/h Wysokowydajna pompa obiegowa Wilo 7423 916 X X X X Zestaw przyłączeniowy obiegu wtórnego 7426 615 X Zestaw przyłączeniowy obiegu wtórnego 7426 616 X Zestaw przyłączeniowy zasilania/powrotu 7417 920 X X obiegu grzewczego Podgrzewacz buforowy wody grzewczej Z013 071 X X X X Vitocell 100-W, typ SVP Podgrzew ciepłej wody użytkowej ogólnie: patrz od strony 74. Armatura zabezpieczająca wg normy 7180 662 X X X X DIN 1988 Podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą wbudowanego podgrzewacza pojemnościowego: patrz od strony 74. Zestaw przyłączeniowy do montażu Z007 792 X X wstępnego/ciepłej wody użytkowej Zestaw przyłączeniowy układu cyrkulacji 7440 932 X X Anoda ochronna 7182 008 X X Podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą Vitocell 100-V, typ CVAA (300 l), typ CVW (390 l) i Vitocell 100-W, typ CVAA (300 l): patrz od strony 75. Vitocell 100-V, typ CVAA, 300 l, kolor Z013 672 X X vitosilber (srebrny) Vitocell 100-W, typ CVAA, 300 l, kolor Z013 673 X X biały Grzałka elektryczna EHE do pojemności Z012 676 X X podgrzewacza 300 l, montaż na dole Grzałka elektryczna EHE do podgrzewa- Z012 677 X X cza o pojemności 390 l, montaż u dołu Grzałka elektryczna EHE do podgrzewa- Z012 684 X X cza o pojemności 390 l, montaż na górze Zestaw solarnych wymienników ciepła do 7186 663 X X podgrzewacza o pojemności 390 l Anoda ochronna do podgrzewacza o po- 7265 008 X X jemności 300 l Anoda ochronna do podgrzewacza o po- Z004 247 X X jemności 390 l Podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą Vitocell 100-B, typ CVBB (300 l), typ CVB (500 l) i Vitocell 100-W, typ CVBB (300 l): patrz od strony 75. Vitocell 100-B, typ CVBB, 300 l, kolor Z013 674 X X vitosilber (srebrny) Vitocell 100-B, typ CVB, 500 l, kolor Z002 578 X X vitosilber (srebrny) Vitocell 100-W, typ CVBB, 300 l, kolor Z013 675 X X biały Grzałka elektryczna EHE do pojemności Z012 676 X X podgrzewacza 300 l, montaż na dole Grzałka elektryczna EHE do podgrzewa- Z012 677 X X cza o pojemności 500 l, montaż u dołu Anoda ochronna 7265 008 X X

VITOCAL

VIESMANN

67

7

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy)

7

Nr katalog.

Vitocal 200-S, typ AWB 201.B AWB-AC 201.B AWB 201.C AWB-AC 201.C Solarny podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą Vitocal 242-S patrz od strony 76. Zestaw przyłączeniowy obiegu solarnego 7180 574 Zestaw pompowy Solar-Divicon z modu- Z012 016 łem regulatora systemów solarnych, typ SM1 Zabezpieczający ogranicznik temperatu- 7506 168 ry dla instalacji solarnej Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 7831 913 Czynnik grzewczy 7159 727 Stacja napełniania 7188 625 Chłodzenie: patrz od strony 79. Przełącznik wilgotnościowy 230 V 7452 646 X Termostat zabezpieczający przed zama- 7179 164 X rzaniem 3-drogowy zawór przełączny 7814 924 X Kontaktowy czujnik temperatury 7426 463 X Czujnik temperatury pomieszczenia 7438 537 X Połączenie obiegu chłodniczego: patrz od strony 80. Rura miedziana z izolacją cieplną, 7249 274 X X 6 x 1 mm Rura miedziana z izolacją cieplną, ¼ 7441 108 X X Rura miedziana z izolacją cieplną, 7249 273 X X 10 x 1 mm Rura miedziana z izolacją cieplną, ⅜ 7441 109 X X Rura miedziana z izolacją cieplną, 7249 272 X X 12 x 1 mm Rura miedziana z izolacją cieplną, ½ 7441 110 X X Rura miedziana z izolacją cieplną, 7441 106 X X 16 x 1 mm Rura miedziana z izolacją cieplną, ⁵⁄₈ 7441 109 X X Taśma termoizolacyjna 7249 275 X X Taśma klejąca PCV 7249 281 X X Dwuzłączka ⁷⁄₁₆ 7249 276 X X Dwuzłączka ⁵⁄₈ 7249 278 X X Dwuzłączka ¾ 7249 279 X X Dwuzłączka ⁷⁄₈ 7441 113 X X Nakrętka kołpakowa zawijana ⁷⁄₁₆ 7249 280 X X Nakrętka kołpakowa zawijana ⁵⁄₈ 7249 282 X X Nakrętka kołpakowa zawijana ¾ 7249 283 X X Nakrętka kołpakowa zawijana ⁷⁄₈ 7441 115 X X Adapter zawijany Euro ⁷⁄₁₆ 7249 284 X X Adapter zawijany Euro ⁵⁄₈ 7249 285 X X Adapter zawijany Euro ¾ 7249 286 X X Adapter zawijany Euro ⁷⁄₈ 7441 117 X X Miedziany pierścień uszczelniający ⁷⁄₁₆ 7249 289 X X Miedziany pierścień uszczelniający ⁵⁄₈ 7249 290 X X Miedziany pierścień uszczelniający ¾ 7249 291 X X Miedziany pierścień uszczelniający ⁷⁄₈ 7441 119 X X Wewnętrzna mufa lutowana 6 mm 7249 287 X X Wewnętrzna mufa lutowana ⁷⁄₁₆ 7441 123 X X Wewnętrzna mufa lutowana 10 mm 7249 277 X X Wewnętrzna mufa lutowana ⁵⁄₈ 7441 124 X X Wewnętrzna mufa lutowana 12 mm 7249 288 X X Wewnętrzna mufa lutowana ¾ 7441 125 X X Wewnętrzna mufa lutowana 16 mm 7441 121 X X Wewnętrzna mufa lutownicza ⁷⁄₈ 7441 126 X X

Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A AWT-AC 221.B

Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A AWT-AC 241.B X X

X X X X X X

X X

X X X

X X X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5824 539 PL

Wyposażenie dodatkowe

68

VIESMANN

VITOCAL

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Wyposażenie dodatkowe

Nr katalog.

Montaż modułu zewnętrznego: patrz od strony 81. Wspornik do montażu na podłożu 7441 142 Wspornik do montażu na podłożu 7514 125 Zestaw wsporników do montażu ściennego Zestaw wsporników do montażu ściennego Zestaw instalacyjny do montażu ściennego Zestaw instalacyjny do montażu ściennego Zestaw instalacyjny do montażu ściennego Zestaw instalacyjny do montażu ściennego Zestaw instalacyjny do montażu na podłożu Zestaw instalacyjny do montażu na podłożu Zestaw instalacyjny do montażu na podłożu Zestaw instalacyjny do montażu na podłożu Zestaw instalacyjny do montażu na podłożu Zestaw instalacyjny do montażu na podłożu Pozostały osprzęt: patrz od strony 83. Podest w stanie surowym Zestaw odpływowy Pokrywy blaszane Osłony blaszane Uchwyt transportowy Masa uszczelniająca Taśma piankowa Elektryczne ogrzewanie dodatkowe Specjalny środek czyszczący

Vitocal 200-S, typ AWB 201.B AWB-AC 201.B AWB 201.C AWB-AC 201.C

Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A AWT-AC 221.B

Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A AWT-AC 241.B

B04, B05, B07 B10, B13, C10, C13 B04

B04, B05, B07 B10, B13, C10, C13 B04

A04, A05, A07 A10, A13, B10, B13

A04, A05, A07 A10, A13, B10, B13

A04

A04

B05, B07, B10, B13 B04

A05, A07, A10, A13

A05, A07, A10, A13

ZK00 702

B05, B07, B10, B13 B04

A04

A04

ZK00 704

B04

B04

A04

A04

ZK00 703

B05, B07, B10, B13 B05, B07, B10, B13 B04

A05, A07, A10, A13

A05, A07, A10, A13

A05, A07, A10, A13

A05, A07, A10, A13

ZK00 290

B05, B07, B10, B13 B05, B07, B10, B13 B04

A04

A04

ZK00 292

B04

B04

A04

A04

ZK00 291

B05, B07

B05, B07

A05, A07

A05, A07

ZK00 293

B05, B07

B05, B07

A05, A07

A05, A07

ZK00 870

B10, B13, C10, C13 B10, B13, C10, C13

B10, B13, C10, C13 B10, B13, C10, C13

A10, A13, B10, B13

A10, A13, B10, B13

A10, A13, B10, B13

A10, A13, B10, B13

X X X

X X

7172 385 7172 386

ZK00 705

ZK00 871

7417 925 7176 014 7417 924 7419 881 7469 270 7441 145 7441 146 7441 147 7249 305

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X X

5824 539 PL

7

VITOCAL

VIESMANN

69

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 7.2 Urządzenie nawiewno-wywiewne Vitovent 300-F Nr katalog. Z011 432 Kolor biały Domowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, przepływ objętościowy powietrza do 280 m3/h ■ Do jednostek mieszkalnych o powierzchni mieszkalnej do 215 m2 ■ Obsługa poprzez regulator Vitotronic 200, typ WO1C lub zdalne sterowanie Vitotrol 300B, Vitotrol 300 RF B ■ Regulacja balansu ■ Stała regulacja strumienia objętościowego ■ Obejście letnie (100%) ■ Elektryczny element grzewczy podgrzewu wstępnego (1,5 kW) w zakresie dostawy ■ Wskaźnik wymiany filtra ■ Filtr powietrza doprowadzanego F7 i filtr powietrza usuwanego G4 ■ Obudowa z blachy stalowej, powlekana proszkowo, z izolacją akustyczną i termiczną w postaci elementów kształtowych z tworzywa EPP ■ Komponenty certyfikowane przez Instytut Budownictwa Pasywnego

A B C D E

Powietrze odprowadzane (DN 160) Powietrze dolotowe (DN 160) Powietrze usuwane (DN 160) Powietrze zewnętrzne (DN 160) Otwór na przewód kondensatu (wewnętrzny)

Dane techniczne Maks. zewnętrzna strata ciśnienia przy maks. przepływie objętościowym powietrza Min. przepływ objętościowy powietrza Maks. przepływ objętościowy powietrza Min. temperatura powietrza na wlocie Maks. temperatura powietrza na wlocie Masa całkowita Stopień dyspozycyjności ciepła*1 Stopień dyspozycyjności ciepła wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej Stopień dyspozycyjności ciepła wg Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego Napięcie znamionowe

170

m3/h m3/h °C °C kg %

85 280 -20 35 80 Do 98

%

85

%

86

W

1/N/PE 230 V/ 50 Hz 175

1534

Maks. pobór mocy elektrycznej

Pa

260

E

680

400

A B

243 378 513

108

274 126

7

*1

70

5824 539 PL

C D

Nieskorygowany stopień dyspozycyjności ciepła, zmierzony w oparciu o wytyczne Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

VIESMANN

VITOCAL

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 7.3 Obieg grzewczy (obieg wtórny) Ciepłomierz

7452 928 ZK01 838

Wykres strat ciśnienia

1,0 100

0,2

20

0,1

10

0,05 0,04 0,03

5 4

0,02

2

2,5

50 40 30

Przyłącze

G¾ G1

Wymiar w mm a b 110 130

c

101,5 101,5

d 66,1 68,5

78 78

0,01

3

kPa

Znamionowy przepływ objętościowy 1,5 m3/h 2,5 m3/h

Strata ciśnienia bar

a

b

c

d

0,5 0,4 0,3

1,5Elementy składowe: ■ Przepływomierz z dwuzłączem rurowym do rejestracji przepływu ■ Czujnik temperatury Pt1000, podłączony na ciepłomierzu, długość przewodu przyłączeniowego 1,5 m

/h

ZK01 837

Znamionowy Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ Vitocal 242-S, typ przepływ obję- AWB/AWB-AC AWT-AC AWT-AC tościowy w m3/h Poza pompą cie1,5 201.B04, 201.B05, pła 201.B07 2,5 201.B10, 201.B13, 201.C10, 201.C13 Wewnątrz pompy 1,5 221.A04, 221.A05, 241.A04, 241.A05, ciepła 221.A07 241.A07 2,5 221.A10, 221.A13, 241.A10, 241.A13, 221.B10, 221.B13 241.B10, 241.B137454 879

Montaż

/h

Nr katalog.

1

0,2

0,3

0,4 0,6 0,5

1

1,5 2,5 4 5 6 1,2 2 3

Przepływ objętościowy w m³/h

5824 539 PL

Dane techniczne Ciepłomierz o znamionowym przepływie objętościowym Długość przewodu Stopień ochrony Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca – Magazynowanie i transport Typ czujnika Maks. ciśnienie robocze Średnica znamionowa Gwint łączący śrubunku Długość montażowa Maks. przepływ objętościowy Minimalny przepływ objętościowy – Montaż poziomy – Montaż pionowy Wartość rozruchu (przy montażu poziomym) Okres pracy baterii VITOCAL

1,5 m3/h m

°C °C

2,5 m3/h

1,5 IP 54 wg EN 60529, zagwarantowania przez montaż

1,5

7

l/h

5 do 55 −20 do +70 Pt1000 10 1 15 ¾ 110 3000

5 do 55 −20 do +70 Pt1000 16 1,6 20 1 130 5000

l/h l/h l/h Lata

30 30 4 do 5 Ok. 10

50 50 6 do 7 Ok. 10

bar MPa DN G

VIESMANN

71

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Pompy obiegowe Zastosowanie ■ Jako pompa obiegu grzewczego w przypadku obiegu z mieszaczem, instalowana na zasilaniu obiegu grzewczego za buforowym podgrzewaczem wody grzewczej. ■ Jako pompa obiegowa podgrzewacza w połączeniu z zewnętrzną wytwornicą ciepła (tylko w przypadku Vitocal 200-S)

Wysokowydajna pompa obiegowa Do montażu poza pompą ciepła

Charakterystyki Wilo, typ Stratos PARA 25/1-7 przy regulacji stałociśnieniowej (

Nr katalog. 7423 916

)

7

Wys. tłoczenia w m H2O

6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 Natężenie przepływu w m³/h

4

Moc wW

60

■ Pompa obiegowa Wilo o dużej wydajności, typ Stratos PARA 25/1-7, 230 V~ ■ Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy Cu 28 mm

40 0 0 1 2 3 Natężenie przepływu w m³/h

4

Zestaw przyłączeniowy obiegu wtórnego Vitocal 222-S Nr katalog. 7426 615

Vitocal 242-S Nr katalog. 7426 616 Elementy składowe: ■ Gotowe przewody zasilania i powrotu obiegu wtórnego ■ 2 zaizolowane termicznie rury elastyczne DN 25, z możliwością skracania ■ Blachy mocujące z obejmami do przewodów zasilania i powrotu w obiegu wtórnym oraz przewodów czynnika chłodniczego

5824 539 PL

7

72

VIESMANN

VITOCAL

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Zestaw przyłączeniowy zasilania/powrotu obiegu grzewczego Tylko w połączeniu z zestawem przyłączeniowym obiegu wtórnego, nr katalog. 7426 615 lub 7426 616.

Nr katalog. 7417 920 Elementy składowe: ■ 2 zawory odcinające z odpowietrznikiem ręcznym. ■ Trójnik do przyłączenia naczynia zbiorczego po stronie wody grzewczej. ■ Trójnik do przyłączenia urządzenia zabezpieczającego (zakres dostawy).

Vitocell 100-W, typ SVP Nr katalog. Z013 071 Kolor biały

C

Wiszący podgrzewacz buforowy wody grzewczej do montażu w powrocie obiegu wtórnego ■ Do magazynowania wody grzewczej w połączeniu z pompami ciepła o mocy grzewczej do 17 kW. ■ Do zapewniania minimalnej ilości w instalacji wynoszącej 3 l/kW ■ Pojemność 46 l

A

B

155

140

155

44

905

Zakres dostawy: ■ Podgrzewacz buforowy wody grzewczej z izolacją cieplną EPS i płaszczem z ołowiu ■ Uchwyt ścienny ■ Zawór spustowy DN 25, R 1

360

7

450

5824 539 PL

A Do wyboru zasilanie wodą grzewczą lub powrót wody grzewczej B Do wyboru powrót wody grzewczej lub zasilanie wodą grzewczą C Odpowietrznik

VITOCAL

VIESMANN

73

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 7.4 Podgrzew ciepłej wody użytkowej ogólnie Armatura zabezpieczająca wg DIN 1988 ■ 10 bar (1 MPa): Nr katalog. 7180 662 ■ a 6 bar (0,6 MPa): Nr katalog. 7179 666 ■ DN 20/R 1 ■ Maks. moc ogrzewania: 150 kW Elementy składowe: ■ Zawór odcinający ■ Zawór zwrotny i króciec kontrolny ■ Króciec przyłączeniowy manometru ■ Membranowy zawór bezpieczeństwa

7.5 Podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą wbudowanego podgrzewacza pojemnościowego Zestaw przyłączeniowy do montażu wstępnego/ciepłej wody użytkowej Nr katalog. Z007 792 Elementy składowe: A Przyłącze wody zimnej z armaturą zabezpieczającą wg normy DIN 1988 wraz z trójnikiem do przyłączenia naczynia zbiorczego po stronie ciepłej wody użytkowej. B Przyłącze ciepłej wody użytkowej z izolacją cieplną. C Konsola przyłączeniowa (możliwość montażu podtynkowego lub natynkowego).

Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji Nr katalog. 7440 932 Elementy składowe: ■ Pompa cyrkulacyjna. ■ Zespół rurowy z izolacją cieplną.

7

Anoda ochronna

74

VIESMANN

5824 539 PL

Nr katalog. 7182 008 ■ Nie wymaga konserwacji ■ W miejsce dostarczonej anody magnezowej

VITOCAL

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 7.6 Podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą Vitocell 100-V, typ CVAA (300 l), typ CVW (390 l) i Vitocell 100-W, typ CVAA (300 l) Wskazówka Grzałki elektryczne o numerach katalog. Z012 676, Z012 677 i Z012 684 nie są przewidziane do eksploatacji z napięciem 230 V~. Jeśli nie ma przyłącza 400 V, należy używać grzałek elektrycznych dostępnych w sprzedaży.

Grzałka elektryczna EHE Nr katalog. Z012 676 ■ Do montażu w otworze kołnierzowym w dolnej części podgrzewacza Vitocell 100-V, typ CVAA o pojemności 300 l ■ Grzałkę elektryczną można zastosować tylko przy miękkiej lub średnio twardej wodzie użytkowej do 14°dH (stopień twardości 2, do 2,5 mol/m3). ■ Możliwość wyboru mocy grzewczej: 2, 4 lub 6 kW Elementy składowe: ■ Zabezpieczający ogranicznik temperatury ■ Regulator temperatury

Dane techniczne Moc kW Napięcie znamionowe Stopień ochrony Natężenie znamionowe A Czas podgrzewu z 10 do 60°C Pojemność możliwa do podgrza- l nia przy pomocy grzałki elektrycznej

2 4 6 3/N/PE 400 V/50 Hz IP 44 8,7 8,7 8,7 7,4 3,7 2,5 254

Wskazówka Do sterowania grzałką elektryczną poprzez pompę ciepła wymagany jest stycznik pomocniczy, nr katalog. 7814 681.

Grzałka elektryczna EHE ■ Nr katalog. Z012 677: Do montażu w otworze kołnierzowym w dolnej części podgrzewacza Vitocell 100-V, typ CVW o pojemności 390 l ■ Nr katalog. Z012 684: Do montażu w króćcu przyłączeniowym w górnej części podgrzewacza Vitocell 100-V, typ CVW o pojemności podgrzewacza 390 l ■ Grzałkę elektryczną można zastosować tylko przy bardzo miękkiej lub średnio twardej wodzie użytkowej do 14°dH (stopień twardości 2, do 2,5 mol/m3). ■ Można wybrać moc grzewczą: 2, 4 lub 6 kW Elementy składowe: ■ Zabezpieczający ogranicznik temperatury ■ Regulator temperatury

Wskazówka Do sterowania grzałką elektryczną poprzez pompę ciepła wymagany jest stycznik pomocniczy, nr katalog. 7814 681. Dane techniczne Moc Napięcie znamionowe Stopień ochrony Znamionowe natężenie prądu Czas podgrzewu od 10 do 60°C – Grzałka elektryczna u dołu – Grzałka elektryczna u góry Objętość możliwa do podgrzania przy pomocy grzałki elektrycznej – Grzałka elektryczna u dołu – Grzałka elektryczna u góry

kW

A

2 4 6 3/N/PE 400 V/50 Hz IP 44 8,7 8,7 8,7

h h

8,5 4,0

l l

4,3 2,0

2,8 1,3

294 136

Zestaw solarnych wymienników ciepła Nr katalog. 7186 663 Do podłączenia kolektorów słonecznych do podgrzewacza Vitocell 100-V, typ CVW

Maks. powierzchnia kolektora możliwa do przyłączenia: ■ 11,5 m2 Vitosol 200-F/300-F ■ 6 m2 Vitosol 200-T/300-T

7

Anoda ochronna Pojemność podgrzewacza 300 l 390 l

Nr katalogowy 7265 008 Z004 247

■ Nie wymaga konserwacji. ■ W miejsce dostarczonej anody magnezowej.

5824 539 PL

7.7 Podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą Vitocell 100-B, typ CVBB (300 l), typ CVB (500 l) i Vitocell 100-W, typ CVBB (300 l) Wskazówka Grzałki elektryczne o numerach katalog. Z012 676 i Z012 677 nie są przewidziane do eksploatacji z napięciem 230 V~. Jeśli nie ma przyłącza 400 V, należy używać grzałek elektrycznych dostępnych w sprzedaży. VITOCAL

VIESMANN

75

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Grzałka elektryczna EHE Nr katalog. Z012 676 ■ Do podgrzewacza o pojemności 300 l Nr katalog. Z012 677 ■ Do podgrzewacza o pojemności 500 l ■ Do montażu w dolnym otworze kołnierzowym ■ Można stosować tylko przy miękkiej lub średnio twardej wodzie użytkowej do 14°dH (stopień twardości 2, do 2,5 mol/m3). ■ Możliwa do wyboru moc grzewcza: 2, 4 lub 6 kW Elementy składowe: ■ Zabezpieczający ogranicznik temperatury ■ Regulator temperatury Wskazówka Do sterowania grzałką elektryczną poprzez pompę ciepła wymagany jest stycznik pomocniczy, nr katalog. 7814 681.

Dane techniczne Moc Napięcie znamionowe Stopień ochrony Znamionowe natężenie prądu Czas podgrzewu od 10 do 60°C – Pojemność podgrzewacza 300 l – Pojemność podgrzewacza 500 l Objętość możliwa do podgrzania przy pomocy grzałki elektrycznej – Pojemność podgrzewacza 300 l – Pojemność podgrzewacza 500 l

kW

A

2 4 6 3/N/PE 400 V/50 Hz IP 44 8,7 8,7 8,7

h

7,2

3,6

2,4

h

11,8

5,9

3,9

l

246

l

407

Anoda ochronna Nr katalog. 7265 008 ■ Nie wymaga konserwacji ■ W miejsce dostarczonej anody magnezowej

7.8 Solarny podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą Vitocal 242-S Kolektory słoneczne Patrz cennik firmy Viessmann. Maks. powierzchnia kolektora możliwa do przyłączenia: ■ 4,6 m2 Vitosol 200-F/300-F ■ 3 m2 Vitosol 200-T/300-T

Zestaw przyłączeniowy obiegu solarnego Nr katalog. 7180 574 Do bezpośredniego podłączenia do urządzenia.

Elementy składowe: ■ 2 wypusty wtykowe z gwintem wewnętrznym R ¾ i pierścieniami uszczelniającymi.

Solar-Divicon, typ PS10 Nr zam. Z012 016

5824 539 PL

7

Stacja pomp do obiegu kolektora ■ Z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów na prąd zmienny. Wysokość tłoczenia: 6,0 m przy wydajności tłoczenia 1000 l/h ■ Zintegrowany moduł regulatora systemów solarnych, typ SM1 ■ Do powierzchni czynnych absorbera do 40 m2 z urządzeniem Vitosol 200-F, 300-F, 200-T i 300-T Dane dot. powierzchni czynnej absorbera odnoszą się do „instalacji typu low-flow” i zależą od oporu instalacji: patrz dokumentacja projektowa kolektorów słonecznych.

76

VIESMANN

VITOCAL

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Budowa

250

364

186

D

O 415 490 505

E C

A

100 66

75

D E F G H K L M N O RL VL

Armatura zabezpieczająca Pompa obiegowa o wysokiej wydajności Zawory odcinające Zawory zwrotne Kurek odcinający Zawór spustowy Wskaźnik przepływu objętościowego Separator powietrza Zawór napełniający Przyłącze naczynia zbiorczego Powrót Zasilanie

Dane techniczne Typ Pompa obiegowa o wysokiej wydajności Napięcie znamionowe Pobór mocy – Min. – Maks. Wskaźnik przepływu objętościowego Zawór bezpieczeństwa (instalacji solarnej)

PS10, P10 Wilo PARA 15/7.0 230 V~ 3W 45 W 1 do 13 l/min 6 bar

0,6 MPa 120°C 6 bar 0,6 MPa Przyłącza (pierścieniowa złączka zaciskowa/podwójny pierścień zaciskający) – Obieg solarny 22 mm – Naczynie zbiorcze 22 mm Maks. temperatura robocza Maks. ciśnienie robocze

P

F C

F C

G

G

O N

E

M

H L

K

Zasilanie Powrót A Zestaw pompowy Solar-Divicon C Termometr

5824 539 PL

7

VITOCAL

VIESMANN

77

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Charakterystyka

800

80 B

Wysokość tłoczenia mbar

600

60

400

40

200

20

0

kPa

A

0

0 0,5 Wydajność tłoczenia w m³/h

1,0

1,5

2,0

0 8,3 Wydajność tłoczenia w l/min

16,7

25

33,2

A Charakterystyka oporności B Maks. wysokość tłoczenia

Zabezpieczający ogranicznik temperatury do instalacji solanych Nr zam. 7506 168 ■ Z systemem termostatycznym ■ Z tuleją zanurzeniową ze stali nierdzewnej R½ x 200 mm ■ Ze skalą nastawczą i przyciskiem przywracania w obudowie 0

95

13

3-żyłowy przewód o przekroju 1,5 mm2 IP 41 wg normy EN 60529 120 (110, 100, 95)°C 11 K 6 (1,5) A, 250 V~ Przy wzrastającej temperaturze z 2 do 3

3

100-200

72

Dane techniczne Przyłącze Stopień ochrony Punkt łączeniowy Maks. histereza łączeniowa Moc załączalna Funkcja przełączająca

2

1 Nr rej. DIN.

DIN STB 98108 albo DIN STB 116907

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze Nr zam. 7831 913

Przedłużenie przewodu przyłączeniowego przez inwestora: ■ Przewód 2-żyłowy, maksymalna długość przewodu 60 m przy przekroju przewodu 1,5 mm2, miedź ■ Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 230/400 V.

2,5 m IP 32 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 20 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca −20 do +200°C – Magazynowanie i trans- −20 do +70℃ port

Czynnik grzewczy „Tyfocor LS” Nr zam. 7159 727 ■ Gotowa mieszanka do –28°C ■ 25 l w zbiorniku jednorazowego użytku

78

VIESMANN

Czynnik grzewczy Tyfocor LS można mieszać z Tyfocor G-LS. 5824 539 PL

7

Zanurzeniowy czujnik temperatury do montażu w kolektorze słonecznym ■ Dla instalacji z 2 polami kolektorów ■ Do bilansowania ciepła (rejestracji temperatury na zasilaniu)

Dane techniczne Długość przewodu Stopień ochrony

VITOCAL

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Stacja napełniania Nr katalog. 7188 625 Do napełniania obiegu solarnego. Elementy składowe: ■ Samozasysająca pompa wirowa krążeniowa (30 l/min). ■ Filtr zanieczyszczeń (po stronie zasysania).

■ Przewód o długości 0,5 m (po stronie zasysania). ■ Elastyczny przewód przyłączeniowy, 2,5 m (2 sztuki). ■ Skrzynia transportowa (stosowana także jako zbiornik do płukania).

7.9 Chłodzenie Nie dotyczy Vitocal 200-S, typ AWB 201.B/AWB 201.C.

Przełącznik wilgotnościowy 230 V Nr zam. 7452 646 ■ Do pomiaru punktu rosy. ■ Zapobiega powstawaniu kondensatu.

Czujnik ochrony przed zamarzaniem Nr zam. 7179 164 Wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed zamarznięciem.

3-drogowy zawór przełączny (R 1) nr katalog. 7814 924 ■ Z przyłączem elektrycznym. ■ Przyłącze R 1 (gwint wewnętrzny). ■ Do obejścia wężownicy podgrzewacza buforowego podgrzewacza wody grzewczej w trybie chłodzenia. ■ Wymagane 2 sztuki.

Wykres strat ciśnienia

100 10 80 8

40 4 20 2 kPa

Strata ciśnienia mbar

60 6

0 0 0 0,5 1 1,5 2 Przepływ objętościowy w m³/h

2,5

3

Kontaktowy czujnik temperatury Nr zam. 7426 463 Do pomiaru temperatury na zasilaniu oddzielnego obiegu chłodzącego lub obiegu grzewczego bez mieszacza, jeżeli jest on wykonywany jako obieg chłodzący.

60

42

Dane techniczne Długość przewodu Stopień ochrony

5,8 m, z okablowanymi wtykami IP 32D wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 10 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +120°C – Magazynowanie i trans- –20 do +70℃ port

5824 539 PL

66

Mocowany za pomocą taśmy mocującej.

VITOCAL

VIESMANN

79

7

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Czujnik temperatury pomieszczenia do oddzielnego obiegu chłodzącego Nr zam. 7438 537 Montaż w chłodzonym pomieszczeniu na ścianie wewnętrznej, naprzeciwko grzejników/elementów chłodzących. Nie montować w regałach, we wnękach, w pobliżu drzwi lub źródeł ciepła, np. w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych, kominka, odbiornika telewizyjnego itp. Czujnik temperatury pomieszczenia należy przyłączyć do regulatora. Przyłącze: ■ 2-żyłowy przewód o przekroju 1,5 mm2, miedziany ■ Długość przewodu od modułu zdalnego sterowania maks. 30 m ■ Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 230/400 V.

Dane techniczne Klasa ochrony Stopień ochrony

III IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 10 kΩ, w temp. 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- −20 do +65℃ port

0

□8

20

7.10 Połączenie obiegu chłodniczego Rura miedziana z izolacją cieplną ■ Pojedyncza rura z miedzi SF (EN 12735-1) do połączeń śrubowych wywiniętych lub połączeń lutowanych ■ Kolor izolacji cieplnej: biały ■ Zwój 25 m

Nr katalog. 7249 274 7441 108 7249 273 7441 109 7249 272 7441 110 7441 106 7441 111

7 6 x 1 mm ¼ 10 x 1 mm ⅜ 12 x 1 mm ½ 16 x 1 mm ⅝

Zastosowanie Przewód cieczy

Przewód gazu gorącego

Taśma termoizolacyjna Nr katalog. 7249 275 Do nakrywania niezaizolowanych części i elementów połączeniowych ■ Rolka o dł. 10 m, 50 x 3 mm. ■ Kolor biały, samoprzylepna

Taśma klejąca PCV Nr katalog. 7249 281 ■ Szerokość 50 mm ■ Kolor biały

Dwuzłączki Do łączenia rur miedzianych bez potrzeby lutowania ■ Na każdą dwuzłączkę wymagane są 2 nakrętki kołpakowe zawijane. ■ 10 szt.

80

VIESMANN

Nr katalog. 7249 276 7249 278 7249 279 7441 113

Gwint UNF ⁷⁄₁₆ ⁵⁄₈ ¾ ⁷⁄₈

Do rury miedzianej 7 6 x 1 mm 10 x 1 mm 12 x 1 mm 16 x 1 mm

Zastosowanie Przewód cieczy Przewód gazu gorącego

VITOCAL

5824 539 PL

7

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Nakrętki kołpakowe zawijane Do łączenia rur miedzianych bez lutowania, za pomocą dwuzłączek ■ Na każdą dwuzłączkę wymagane są 2 nakrętki kołpakowe zawijane. ■ 10 szt.

Nr katalog. 7249 280 7249 282 7249 283 7441 115

Gwint UNF ⁷⁄₁₆ ⁵⁄₈ ¾ ⁷⁄₈

Do rury miedzianej 7 6 x 1 mm 10 x 1 mm 12 x 1 mm 16 x 1 mm

Zastosowanie

Gwint UNF ⁷⁄₁₆ ⁵⁄₈ ¾ ⁷⁄₈

Do rury miedzianej 7 6 x 1 mm 10 x 1 mm 12 x 1 mm 16 x 1 mm

Zastosowanie

Gwint UNF ⁷⁄₁₆ ⁵⁄₈ ¾ ⁷⁄₈

Do rury miedzianej 7 6 x 1 mm 10 x 1 mm 12 x 1 mm 16 x 1 mm

Zastosowanie

Przewód cieczy Przewód gazu gorącego

Adaptery zawijane Euro Łącznik (połączenie lutowane) rury miedzianej z przyłączem wywijanym na urządzeniu ■ 10 szt.

Nr katalog. 7249 284 7249 285 7249 286 7441 117

Przewód cieczy Przewód gazu gorącego

Miedziane pierścienie uszczelniające Zapasowe pierścienie uszczelniające do adapterów zawijanych Euro ■ 10 szt.

Nr katalog. 7249 289 7249 290 7249 291 7441 119

Przewód cieczy Przewód gazu gorącego

Wewnętrzne mufy lutownicze Do łączenia rur miedzianych ■ 10 szt.

Nr katalog. 7249 287 7441 123 7249 277 7441 124 7249 288 7441 125 7441 121 7441 126

Do rury miedzianej 7 6 x 1 mm ⁷⁄₁₆ 10 x 1 mm ⅝ 12 x 1 mm ¾ 16 x 1 mm ⅞

Zastosowanie Przewód cieczy

Przewód gazu gorącego

7.11 Montaż modułu zewnętrznego Wspornik do montażu modułu zewnętrznego na podłożu Z profili aluminiowych Nr katalog.

Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A04/A05/A07 221.A10/A13 221.B10/B13 X X

Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A04/A05/A07 241.A10/A13 241.B10/B13 X X

7

5824 539 PL

7441 142 7454 125

Vitocal 200-S, typ AWB/AWB-AC 201.B04/B05/B07 201.B10/B13 201.C10/C13 X X

VITOCAL

VIESMANN

81

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy)

8 58 6 77

15

63

0

312

300

9 50

64

15 64

Nr katalog.7441 142, 2 szt.

Nr katalog. 7454 125

Zestaw wsporników do montażu ściennego modułu zewnętrznego Nr katalog. 7172 385 7172 386

Vitocal 200-S, typ AWB/AWB-AC 201.B04 201.B05 do B13 X X

Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A04 221.A05 do A13 X X

Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A04 241.A05 do A13 X X

B 520

520

A

600

600

A Nr katalog. 7172 385 (bez podpory)

B Nr katalog. 7172 386 (z podporą)

Zestaw instalacyjny do montażu ściennego modułu zewnętrznego Nr katalog.

7 rury miedziane

ZK00 702 ZK00 704 ZK00 703 ZK00 705

6/12 mm ¼/½ 10/16 mm ⅜/⅝

7

Vitocal 200-S, typ AWB/AWB-AC 201.B04 201.B05 do B13 X X X X

Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A04 241.A05 do A13 X X X X

■ Zestaw wsporników do montażu ściennego ■ Taśma termoizolacyjna 10 m 50 × 3 mm, kolor biały ■ Adapter lutowniczy 2 szt.

5824 539 PL

Elementy składowe: ■ Rura miedziana z izolacją cieplną na przewód cieczy, zwój 12,5 m ■ Rura miedziana z izolacją cieplną na przewód gazu gorącego, zwój 12,5 m

Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A04 221.A05 do A13 X X X X

82

VIESMANN

VITOCAL

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Zestaw instalacyjny do montażu na podłożu modułu zewnętrznego Nr katalog.

7 rury miedziane

ZK00 290 ZK00 292 ZK00 291 ZK00 293 ZK00 870 ZK00 871

6/12 mm ¼/½ 10/16 mm ⅜/⅝ 10/16 mm ⅜/⅝

Vitocal 200-S, typ AWB/AWB-AC Vitocal 222-S, typ AWT-AC 201.B04 201.B05/B 201.B10/B 221.A04 221.A05/ 221.A10/ 07 13 A07 A13 201.C10/C 221.B10/ 13 B13 X X X X X X X X X X X X

Elementy składowe: ■ Rura miedziana z izolacją cieplną na przewód cieczy, zwój 12,5 m ■ Rura miedziana z izolacją cieplną na przewód gazu gorącego, zwój 12,5 m

Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A04 241.A05/ 241.A10/A A07 13 241.B10/B 13 X X X X X X

■ Wspornik do montażu na podłożu 2 szt. ■ Taśma termoizolacyjna 10 m 50 × 3 mm, kolor biały ■ Adapter lutowniczy 2 szt.

7.12 Pozostały osprzęt Podest w stanie surowym Nr katalog. 7417 925

0

60

76 0

■ Ze stopami z regulacją wysokości, przeznaczony do podłoży jastrychowych o wysokości od 10 do 18 cm. ■ Do ustawienia urządzenia na surowym podłożu, przystosowany do ustawienia bezpośrednio przy ścianie. ■ Z izolacją cieplną. Wskazówka W przypadku ustawienia bezpośrednio przy ścianie pomiędzy podestem a ścianą umieścić paski izolujące.

Zestaw odpływowy Nr katalog. 7176 014 Lejek spustowy z syfonem i rozetą.

5824 539 PL

7

VITOCAL

VIESMANN

83

Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Pokrywy blaszane (boczne) ■ Do niwelowania odstępu pomiędzy kompaktową pompą ciepła a ścianą, szerokość 8 cm. ■ 4 sztuki, kolor antracytowy.

Vitocal 222-S Nr katalog. 7414 924

Vitocal 242-S Nr katalog. 7419 881

Uchwyt transportowy Nr katalog. 7469 270 Stosowany przy urządzeniu dzielonym.

Masa uszczelniająca Nr katalog. 7441 145 Do uszczelniania przepustów ściennych na przewody czynnika chłodniczego ■ Pojemnik o pojemności 310 ml

Taśma piankowa Nr katalog. 7441 145 Rolka o dł. 5 m

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe

Specjalny środek czyszczący Nr katalog. 7249 305 1-litrowy aerozol do czyszczenia parownika

5824 539 PL

7

Nr katalog. 7441 147 Jako zabezpieczenie przed zamarzaniem zbiornika na kondensat

84

VIESMANN

VITOCAL

Wskazówki projektowe 8.1 Zasilanie elektryczne i taryfy Według obowiązujących na terenie Niemiec związkowych taryf prądowych zapotrzebowanie na elektryczność do eksploatacji pomp ciepła jest traktowane jak zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. W przypadku pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania budynku należy uzyskać zezwolenie zakładu energetycznego. Lokalny zakład energetyczny powinien udzielić informacji na temat warunków przyłączeniowych danego urządzenia. Szczególnie ważne jest, czy w danym obszarze zaopatrzenia istnieje możliwość jednosystemowej i/lub monoenergetycznej eksploatacji przy użyciu pompy ciepła.

Również informacje dotyczące opłat abonamentowych i za zużytą energię, możliwości korzystania z tańszej taryfy nocą oraz ewentualnych czasów blokady dostawy prądu są ważne na etapie projektowania. Pytania w tym zakresie prosimy kierować do właściwego zakładu energetycznego.

Procedura zgłoszeniowa Do oceny oddziaływania wywieranego przez eksploatację pompy ciepła na sieć zasilającą zakładu energetycznego konieczne są następujące dane: ■ Adres użytkownika ■ Miejsce montażu pompy ciepła ■ Rodzaj zapotrzebowania wg obowiązujących taryf (gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, zapotrzebowanie komercyjne, związane z wykonywaniem zawodu i inne)

■ Planowany sposób eksploatacji pompy ciepła ■ Producent pompy ciepła ■ Typ pompy ciepła ■ Elektryczna moc przyłączeniowa w kW (na podstawie napięcia i natężenia znamionowego) ■ Maks. prąd rozruchowy w A ■ Maks. obciążenie grzewcze budynku w kW

8.2 Ustawienie modułu zewnętrznego Urządzenia przeznaczone do ustawienia na wolnym powietrzu pokryte są warstwą lakieru o wysokim stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wskazówka W przypadku ustawienia w pobliżu wybrzeża zachować min. odległość od wybrzeża wynoszącą 1000 m.

Wymagania dot. miejsca montażu ■ Wybrać miejsce o dobrej cyrkulacji powietrza, tak aby możliwy był odpływ powietrza schłodzonego i dopływ powietrza ciepłego. ■ Nie instalować w narożnikach pomieszczeń, we wnękach ani pomiędzy murami. Może to prowadzić do tzw. „krótkiego spięcia” między powietrzem wywiewanym i nawiewanym. ■ W przypadku ustawienia urządzenia w miejscu narażonym na działanie silnego wiatru należy zapobiec oddziaływaniu wiatru na strefę wentylatorów. Silny wiatr może zakłócić wentylację nawiewną parownika. ■ Długość przewodów czynnika chłodniczego: Patrz strona 95. ■ Miejsce montażu wybrać w taki sposób, aby parownik nie został zatkany przez liście, śnieg itp.

■ Przy wyborze miejsca montażu uwzględnić prawa fizyki dotyczące rozchodzenia i odbijania się dźwięku. Patrz „Podstawowe informacje o pompach ciepła”. ■ Nie montować pod oknami lub obok okien pomieszczeń sypialnych. ■ Nie montować w odległości mniejszej niż 3 m od chodników, rynien lub zamkniętych powierzchni. W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej 10°C wydmuchiwane schłodzone powietrze powoduje ryzyko oblodzenia. ■ Miejsce montażu musi być łatwo dostępne, np. w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Minimalne odległości: Patrz strona 86.

5824 539 PL

Wskazówki montażowe ■ Montaż na podłożu: Stosować wsporniki do montażu na podłożu (wyposażenie dodatkowe): Patrz strona 87. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie wsporników, moduł zewnętrzny zamontować w ustawieniu wolnostojącym na stałej konstrukcji wsporczej o wysokości min. 100 mm. W przypadku trudnych warunków klimatycznych (temperatury ujemne, śnieg, wilgoć) zaleca się ustawienie urządzenia na cokole o wysokości 300 mm. Należy uwzględnić masę modułu zewnętrznego: Patrz „Dane techniczne”. ■ Montaż ścienny: Użyć zestawu wsporników do montażu ściennego (wyposażenie dodatkowe). Patrz strona 90. ■ Nie montować stroną wywiewną pod wiatr. ■ Zwracać uwagę na obciążenia przez wiatr w przypadku montażu w miejscach narażonych na działanie wiatru. ■ W przypadku montażu ściennego ściana musi spełniać wymogi statyczne. ■ Przepusty ścienne i przewody ochronne do przewodów czynnika chłodniczego oraz przewody elektryczne wykonywać bez kształtek, nie zmieniając kierunku ułożenia przewodów. ■ Podłączyć moduł zewnętrzny do ochrony odgromowej. VITOCAL

■ Przy projektowaniu ochrony przeciwdeszczowej lub zadaszenia zwracać uwagę na ciepło oddawane przez urządzenie. ■ Zapewnić swobodny odpływ kondensatu i przygotować trwałe podłoże żwirowe pod moduł zewnętrzny, aby umożliwić wsiąkanie. Patrz strona 88.

VIESMANN

85

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) – Montować tylko na ścianach o dużym ciężarze powierzchniowym (> 250 kg/m2), nie montować na lekkich ściankach konstrukcyjnych, ustroju dachowym itd. – W przypadku montażu na podłożu stosować wyłącznie dołączone poduszki gumowe, w przypadku montażu ściennego stosować wyłącznie tłumiki drgań zestawu wsporników, nie stosować żadnych dodatkowych tłumików drgań, sprężyn, poduszek gumowych itp.

b

Minimalne odległości przy 1 module zewnętrznym

A

c

a

d B Przykład: typ AWB/AWB-AC 201.B04, AWT-AC 221.A04, AWT-AC 241.A04 A Wlot powietrza B Wylot powietrza d Min. odstęp serwisowy z przodu Typ Wymiary w mm a b Przepust na przewody nad poziomem gruntu poniżej poziomu gruntu AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A (urządzenia 230 V) 04 ≥ 100 ≥ 100 05 ≥ 100 ≥ 100 07 ≥ 100 ≥ 100 10 ≥ 100 ≥ 200 13 ≥ 100 ≥ 200 AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B (urządzenia 400 V) 10 ≥ 100 — 13 ≥ 100 —

c

d

≥ 400 ≥ 400 ≥ 400 ≥ 400 ≥ 400

≥ 300 ≥ 300 ≥ 300 ≥ 300 ≥ 300

≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000

≥ 400 ≥ 400

≥ 300 ≥ 300

≥ 1000 ≥ 1000

5824 539 PL

8

■ W regionach o długich okresach niskich temperatur (np. w Szwecji) zastosować dodatkowe ogrzewanie elektryczne (wyposażenie dodatkowe) zbiornika na kondensat. ■ W celu stłumienia dźwięków materiałowych i drgań pomiędzy budynkiem a modułem zewnętrznym zastosować następujące środki: – W przypadku przepustu na przewody nad poziomem gruntu należy uwzględnić kolanka rurowe do kompensacji drgań: Patrz strona 87. – Elektryczne przewody łączące modułu wewnętrznego/zewnętrznego ułożyć bez naprężeń.

86

VIESMANN

VITOCAL

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Odstępy minimalne w przypadku ukł. kaskadowego pomp ciepła z Vitocal 200-S (maks. 5 modułów zewnętrznych) Rozmieszczenie przeciwległe bez ściany działowej

B > 500

Rozmieszczenie przeciwległe ze ścianą działową

B > 500

B > 500

> 500

8

B > 500

> 500

A

A

400

A

A

A

A

400

A

A

> 1500 > 500

> 500

> 500

> 500

> 500

B

B

C > 500

B

B

Połączenie szeregowe

400

A

A > 500

> 500 B

A > 500

> 500 B

A

A > 500

B

> 500

B

B

A Wlot powietrza B Wylot powietrza C Ściana działowa

Montaż na podłożu z użyciem wsporników do montażu na podłożu Przepust na przewody

AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A (urządzenia 230 V)

04

05

07

10

AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B (urządzenia 400 V) 10 13

13

Nad poziomem gruntu

b

X

X

X

X

X

L

3000

M

K H

N

A

A B

300

G

F

600 C E

5824 539 PL

700

VITOCAL

VIESMANN

87

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Przepust na przewody

AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A (urządzenia 230 V)

AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B (urządzenia 400 V) 10 13

8 04

05

07

10

13

Poniżej poziomu gruntu

b

3000

X

X

X

X

X

X

X

NL

K H A

A B

300

G

F

600

D

C S 700

b A B C D

Odległość od ściany: Patrz strona 86. Podkładki montażowe (poduszki gumowe) Wsporniki do montażu na podłożu: Patrz strona 81. Pasy fundamentowe Rura kanalizacyjna DN 100 z pokrywą i 3 kolanami rurowymi 30°, uszczelnienie przepustu na przewody w pokrywie w zakresie obowiązków inwestora E Zabezpieczenie fundamentu przed zamarzaniem (zagęszczony żwir, np. 0 do 32/56 mm), grubość warstwy zgodna z wymogami lokalnymi i zasadami techniki budowlanej F Ziemia

G Chodnik, taras H Elektryczne ogrzewanie dodatkowe wanny wychwytowej kondensatu: Patrz strona 84. K Otwory w blasze dennej, zapewniające swobodny odpływ kondensatu L Kolana rurowe do kompensacji drgań w przewodach czynnika chłodniczego M Obejmy rurowe z wkładem EPDM N Elektryczne przewody łączące modułu wewnętrznego/zewnętrznego

5824 539 PL

Fundamenty Wsporniki do montażu naziemnego zamontować na 2 poziomych pasach fundamentowych. Zaleca się wykonanie fundamentu betonowego zgodnie z rysunkiem. Podane grubości warstw są wartościami orientacyjnymi. Muszą one zostać dostosowane do uwarunkowań lokalnych. Przestrzegać zasad techniki budowlanej.

88

VIESMANN

VITOCAL

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy)

R

150

50

8 C

C P

f e

P R

e

50

C E

150

300

C

700 50

600

50

g

R

D h

Zabezpieczenie fundamentu przed zamarzaniem (zagęszczony żwir, np. 0 do 32/56 mm), grubość warstwy zgodna z wymogami lokalnymi i zasadami techniki budowlanej Podłoże żwirowe ułatwiające wsiąkanie kondensatu Punkty mocowania wsporników do montażu na podłożu g

h

300 327 327 505 505

254,5 281,5 281,5 167 167

105 80 80 80 80

505 505

167 167

80 80

5824 539 PL

C Pasy fundamentowe E D Tylko w przypadku przepustu na przewody poniżej poziomu gruntu: Podziemna rura z tworzywa sztucznego DN 100 z pokrywą i 2 kolanami rurowymi 45°, uszczelnienie przepustu na P przewody w pokrywie w zakresie obowiązków inwestora R Typ Wymiary w mm e f AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A (urządzenia 230 V) 04 950 05 1100 07 1100 10 1100 13 1100 AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B (urządzenia 400 V) 10 1100 13 1100

VITOCAL

VIESMANN

89

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Montaż ścienny z użyciem zestawu wsporników do montażu ściennego AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A (urządzenia 230 V)

8

04

b

X

05 X

07

10 X

13 X

X

AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B (urządzenia 400 V) 10 13 — —

L

M

N H A

A

300

K

C

D

b A B C D H

Odległość od ściany: Patrz strona 86. Tłumik drgań wspornika Odpływ kondensatu w dnie modułu zewnętrznego Wspornik do montażu ściennego: Patrz strona 82. Podłoże żwirowe ułatwiające wsiąkanie kondensatu Elektryczne ogrzewanie dodatkowe wanny wychwytowej kondensatu: Patrz strona 84.

K Otwory w dnie zapewniające swobodny odpływ kondensatu L Kolana rurowe do kompensacji drgań w przewodach czynnika chłodniczego M Obejmy rurowe z wkładem EPDM N Elektryczne przewody łączące modułu wewnętrznego/zewnętrznego

8.3 Ustawianie modułu wewnętrznego Wymogi dotyczące pomieszczenia technicznego ■ Miejsce suche i zabezpieczone przed mrozem: Zapewnić temperaturę otoczenia od 5 do35ºC, wilgotność powietrza maks. 20 g pary wodnej na kilogram suchego powietrza. ■ Unikać pyłu, gazów i oparów w miejscu ustawienia ze względu na zagrożenie wybuchem. ■ Przestrzegać minimalnej kubatury pomieszczenia (zgodnie z EN 378).

Wymagania dotyczące ustawienia Przewód odpływowy od zaworu bezpieczeństwa wraz z wentylacją rury podłączyć ze spadkiem do sieci kanalizacyjnej. ■ Zaplanować urządzenia odcinające dla obiegu zasilania wodą grzewczą i wspólnego obiegu powrotnego wody grzewczej/obiegu powrotnego pojemnościowego podgrzewacza wody grzewczej. 5824 539 PL

■ Zaplanować przyłącze ściekowe do zaworu bezpieczeństwa.

Minimalna kubatura pomieszczenia Minimalna kubatura pomieszczenia technicznego zgodnie z EN 378 zależy od ilości napełnienia i składu czynnika chłodniczego. 90

VIESMANN

VITOCAL

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Vmin

=

mmaks G

Vmin Minimalna kubatura pomieszczenia w m3 mmaks Maks. ilość napełnienia czynnika chłodniczego w kg G Praktyczna wartość graniczna wg normy EN 378, zależna od składu czynnika chłodniczego Czynnik chłodniczy Praktyczna wartość graniczna w kg/m3 R410A 0,44 R134a 0,25

Wskazówka Jeśli kilka pomp ciepła zostanie ustawionych w jednym pomieszczeniu, należy obliczyć minimalną kubaturę pomieszczenia wg urządzenia z największą ilością napełnienia.

Przy zastosowaniu danego czynnika chłodniczego i na podstawie określonych objętości napełniania można określić następujące minimalne kubatury pomieszczeń: Typ

Minimalna kubatura pomieszczenia w m3 AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A (urządzenia 230 V) 04 2,7 05 4,8 07 4,8 10 6,7 13 6,7 AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B (urządzenia 400 V) 10 6,7 13 6,7

5824 539 PL

Wskazówka W przypadku przewodów o długości >12 m konieczne jest uzupełnienie czynnika chłodniczego. W ten sposób minimalna kubatura pomieszczenia zwiększa się odpowiednio do ilości czynnika chłodniczego.

VITOCAL

VIESMANN

91

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Minimalna wysokość pomieszczenia (tylko Vitocal 222-S/242-S) !

?

a

h

h

C

a

A

B

A

B

! Bez zestawu przyłączeniowego do montażu wstępnego/ciepłej C Konsola przyłączeniowa z zestawu przyłączeniowego do monwody użytkowej: Patrz strona 74. tażu wstępnego/ciepłej wody użytkowej: Patrz strona 74. a Wysokość kompaktowej pompy ciepła ? Z zestawem przyłączeniowym do montażu wstępnego/ciepłej wody użytkowej: Patrz strona 74. h Minimalna wysokość pomieszczenia A Kompaktowa pompa ciepła B Górna krawędź gotowej podłogi lub górna krawędź podestu w stanie surowym Pompa ciepła Wymiar a w mm Zalecana minimalna wysokość pomieszczenia h w mm ! Bez zestawu przyłączeniowego ? Z zestawem przyłączeniowym Vitocal 222-S 1829 2000 2100 Vitocal 242-S 2075 2250 2350

5824 539 PL

8

92

VIESMANN

VITOCAL

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Minimalne odległości (tylko Vitocal 222-S/242-S) Wskazówka W przypadku stosowania zestawu przyłączeniowego do obiegu wtórnego (patrz strona 72) zachować odległość od ściany wynoszącą ok. 80 mm. Ustawienie w połączeniu z Vitovent 300-F Patrz wytyczne projektowe dla „Vitovent”.

Punkty nacisku (tylko Vitocal 222-S/242-S) Wskazówka Przestrzegać dopuszczalnego obciążenia podłoża i wypoziomować urządzenie. W przypadku wyrównywania nierówności podłoża za pomocą stóp regulacyjnych (maks. 10 mm) obciążenie musi być równomiernie rozłożone na każdą stopę.

a

c

Ød

b

A Szczelina dylatacyjna z bocznym paskiem izolującym w podłodze a 505 mm b 505 mm c 714 mm d 64 mm

Masa całkowita modułu wewnętrznego napełnionego wodą użytkową Moduł wewnętrzny Ciężar całkowity w kg Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A 04 05 07 10 13 Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A/AWT-AC 221.B 10 13 Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A 04 05 07 10 13 Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A/AWT-AC 241.B 10 13

364 364 364 367 367 367 367 424 424 424 427 427 427 427

Na każdy punkt nacisku (o powierzchni 3217 mm2) przypada obciążenie maks. 107 kg.

Rozmieszczenie blach mocujących i konsoli przyłączeniowej (tylko Vitocal 222-S/242-S)

5824 539 PL

■ Konsola przyłączeniowa do montażu podtynkowego: Element zestawu przyłączeniowego do montażu wstępnego/ciepłej wody użytkowej: Patrz strona 74. ■ Blachy mocujące: Element zestawu przyłączeniowego obiegu wtórnego: Patrz strona 72.

VITOCAL

VIESMANN

93

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy)

8

54

0

140

B C

D E

F

150

70

A

41

6

90

Rzut wymiarów urządzenia na ścianie Przyłącze zimnej ciepłej wody użytkowej Przyłącze układu cyrkulacji Przyłącze ciepłej wody użytkowej Przyłącze zasilania obiegu wtórnego (woda grzewcza) Przyłącze powrotu obiegu wtórnego (woda grzewcza) Blachy mocujące z obejmami rur elastycznych zasilania i powrotu obiegu wtórnego (woda grzewcza) H Rzut na ścianie przyłączy zasilania i powrotu obiegu wtórnego (woda grzewcza) K Rzut na ścianie przyłączy przewodów czynnika chłodniczego L Blachy mocujące z obejmami przewodów czynnika chłodniczego A B C D E F G

Vitocal 222-S Vitocal 242-S

Wymiar a w mm 1860 2110

778

L

G

12

5

a

19

5

H

45

3 53

459 570

1

˜1400

671 511

K

Ułożenie przewodu odpływowego zaworu bezpieczeństwa (tylko Vitocal 222-S/242-S)

5824 539 PL

Do odpływu z zaworu bezpieczeństwa A po stronie wody grzewczej należy zastosować przewód odpływowy.

94

VIESMANN

VITOCAL

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 8.4 Połączenie modułu wewnętrznego i zewnętrznego Przepust ścienny F

A B C D

2-5 %

E

C Rura PCW lub PE itd. D Zamkniętokomórkowa, szczelna dyfuzyjnie izolacja cieplna E Przewody czynnika chłodniczego F Wewnątrz budynku Moduł wewnętrzny jest łączony z modułem zewnętrznym za pomocą przewodów czynnika chłodniczego oraz przewodu łączącego oba moduły. W tym celu konieczne są przepusty ścienne. W przypadku wykonywania przepustów należy uważać na elementy nośne, nadproża, elementy izolacyjne (np. paroizolacje) itp.

A Poza budynkiem B Ściana

Przewody czynnika chłodniczego Moduł wewnętrzny dla ochrony jest wypełniony azotem. Moduł zewnętrzny jest wstępnie napełniony czynnikiem chłodniczym R410A. Ilość napełnienia wystarcza dla dwóch przewodów środka chłodniczego, każdy o długości do 12 m. Połączenie obu urządzeń jest wykonane za pośrednictwem przewodu gazu gorącego i płynu za pomocą przyłączy zaciskowych. Przy projektowaniu przewodów czynnika chłodniczego przestrzegać następujących warunków: ■ Uwzględnić długości przewodów i różnice wysokości. Wskazówka W przypadku przewodów o długości powyżej 12 m konieczne jest uzupełnienie czynnika chłodniczego R410A. ■ Połączenia powinny być możliwie krótkie i przebiegać w linii prostej. ■ Zachowywać wystarczająco duże promienie zgięcia rur. ■ Stosować wyłącznie rury miedziane dopuszczone dla czynnika chłodniczego R410A (średnica znamionowa - patrz rozdział „Dane techniczne”).

■ Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez kondensat, przewód ssący gazu i przewód gazu gorącego można osobno zaizolować termicznie. Izolacja cieplna zamkniętokomórkowa, szczelna dyfuzyjnie, min. grubość 6 mm. ■ W gruncie należy ułożyć przewody czynnika chłodniczego w rurze ochronnej. Uszczelnić oba końce rury ochronnej, aby zapobiec wynikaniu wody. ■ Eksploatacja grzewcza: Jeśli moduł wewnętrzny jest zamontowany nas modułem zewnętrznym, należy zamontować łuki przeciwspadku w pionowym przewodzie gazu gorącego. patrz poniższy rysunek. Odstęp między łukami przeciwspadku ok. 5 m. Zastosowanie łuków przeciwspadku zapewnia niezawodny powrót oleju chodzącego do sprężarki. ■ Tryb chłodzenia: Jeśli moduł wewnętrzny jest zamontowany pod modułem zewnętrznym, należy zamontować łuki przeciwspadku w pionowym przewodzie gazu gorącego. Odstęp między łukami przeciwspadku ok. 5 m. Zastosowanie łuków przeciwspadku zapewnia niezawodny powrót oleju chodzącego do sprężarki.

Typ

Maks. różnica wysokości między modułem wewnętrznym a – zewnętrznym 20 m 30 m 30 m 30 m 30 m

10 m 15 m 15 m 15 m 15 m

30 m 30 m

15 m 15 m

5824 539 PL

Długość przewodów Min. Maks. AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A (urządzenia 230 V) 04 3m 05 3m 07 3m 10 3m 13 3m AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B (urządzenia 400 V) 10 3m 13 3m

VITOCAL

VIESMANN

95

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Moduł wewnętrzny nad modułem zewnętrznym

Z łukiem przeciwspadku

A

D

C

5000

B

5000

A

C

B

D

E

A Moduł wewnętrzny B Przewód gazu gorącego C Przewód cieczy

D Moduł zewnętrzny E Łuki przeciwspadku

8.5 Kontrola szczelności obiegu chłodniczego Należy regularnie sprawdzać szczelność obiegów chłodniczych pomp ciepła od ekwiwalentu CO2 czynnika chłodniczego 5 t zgodnie z rozporządzeniem UE nr 517/2014. W przypadku hermetycznych obiegów chłodniczych regularna kontrola jest konieczna od ekwiwalentu CO2 10 t.

Częstotliwość kontroli obiegów chłodniczych zależy od wysokości ekwiwalentu CO2. Jeśli inwestor zapewnił urządzenia do rozpoznawania przecieków, częstotliwość kontroli zmniejsza się.

Typ Kontrola szczelności AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A (urządzenia 230 V) 04 05 07 10 13 AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B (urządzenia 400 V) 10 13

Nie Nie Nie Co 12 miesięcy od 1. stycznia 2017 Co 12 miesięcy od 1. stycznia 2017 Co 12 miesięcy od 1. stycznia 2017 Co 12 miesięcy od 1. stycznia 2017

8.6 Przyłącza elektryczne Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej ■ Należy przestrzegać technicznych warunków przyłączeniowych (TWP) właściwego zakładu energetycznego. ■ Informacji dotyczących koniecznych urządzeń pomiarowych i sterujących udziela lokalny zakład energetyczny. ■ Należy zaprojektować oddzielny licznik prądu dla pompy ciepła.

Napięcie zasilania: ■ Pompy ciepła zależnie od typu są zasilane napięciem 230 V~ lub 400 V~: Pompa ciepła Vitocal 200-S, typ AWB/AWB-AC 201.B AWB/AWB-AC 201.C Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A AWT-AC 221.B Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A AWT-AC 241.B

96

VIESMANN

Sprężarka 230 V~

400 V~

X X X X X X

VITOCAL

5824 539 PL

8

Moduł wewnętrzny i zewnętrzny na tym samym poziomie albo Moduł wewnętrzny pod modułem zewnętrznym Bez łuku przeciwspadku

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Bezpiecznik wentylatora znajduje się w module zewnętrznym. ■ Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (jeżeli jest zamontowany) zasilany jest prądem o napięciu 400 V~ (alternatywnie 230 V~). Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej znajduje się w module wewnętrznym. ■ Obwód prądu sterowniczego wymaga napięcia zasilania 230 V~. Bezpiecznik obwodu prądu sterowniczego (6,3 A) znajduje się w regulatorze pompy ciepła w module wewnętrznym.

Blokada dostawy prądu przez ZE Istnieje możliwość wyłączenia sprężarki i przepływowego podgrzewacza wody grzewczej (o ile są) przez Zakład Energetyczny (ZE). Zakład energetyczny może wymagać możliwości takiego wyłączenia w przypadku udostępniania niskiej taryfy. Zasilanie elektryczne regulatora Vitotronic nie może przy tym być wyłączane.

Schemat okablowania Vitocal 200-S

Vitocal 222-S/242-S

A

A

H E

G

H K

K

G

F

E

B

B

D

L

D

C

C N

F

M

A Czujnik temperatury zewnętrznej, przewód czujnika: 2 x 0,75 mm2 B Moduł zewnętrzny C Przewód zasilający do sprężarki, 230 V~ lub 400 V~: Patrz poniższa tabela D Przewód łączący modułu wewnętrznego/zewnętrznego: 3 x 1,5 mm2 E Moduł wewnętrzny F Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej: Nie dotyczy Vitocal 200-S, typ AWB 201.B/AWB 201.C G Przewód zasilający przepływowego podgrzewacza wody grzewczej: patrz poniższa tabela. H Przewód zasilający regulatora pompy ciepła: patrz poniższa tabela. K Licznik prądu/zasilanie budynku L Pompa ładująca podgrzewacza (tylko w połączeniu z systemem zasilania podgrzewacza) M Pojemnościowy podgrzewacz wody N Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu, przewód czujnika: 2 x 0,75 mm2

Długości przewodów w module wewnętrznym/zewnętrznym z uwzględnieniem odległości od ściany Przewody Moduł we- Moduł zewnętrzny wnętrzny Zasilające przewody elektryczne: – Regulator pompy ciepła (230 V~) 2,0 m – – Sprężarka (230 V~/400 V~) – 1,5 m Inne przewody przyłączeniowe: – 230 V~, , np. do pomp 2,0 m – – < 42 V, np. do czujników 2,0 m – Przewód połączeniowy modułu wewnętrznego/zewnętrznego: – Magistrala 12 V 2,5 m 1,5 m – Magistrala 43 V 2,5 m 1,5 m

Wskazówka Dla buforowych podgrzewaczy wody grzewczej, obiegu grzewczego z mieszaczem, zewnętrznych wytwornic ciepła (gaz/olej/drewno itp.) należy dodatkowo zaplanować potrzebne przewody do zasilania, sterowania i czujników. Należy skontrolować i w razie potrzeby zastosować przewody zasilające o większych przekrojach. Zalecane zasilające przewody elektryczne: Typ AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A

04

5824 539 PL

Moduł zewnętrzny (sprężarka) Przekrój przewodu Maks. długość przewodu Przekrój przewodu Maks. długość przewodu

VITOCAL

05 07 230 V~ 230 V~ 230 V~ 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 29 m 25 m 25 m – –

– –

– –

AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B 10 13 10 13 230 V~ 230 V~ 400 V~ 400 V~ 3 x 2,5 mm2 3 x 4,0 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 16 m 20 m 30 m 30 m albo albo – – 3 x 4,0 mm2 3 x 6,0 mm2 26 m 30 m – –

VIESMANN

97

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Typ

AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A

8

04 Regulator pompy ciepła (moduł wewnętrzny) 230 V~ Przekrój przewodu – Bez styku blokującego ZE – Ze stykiem blokującym ZE Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Przekrój przewodu – 400 V~ – 230 V~ Maks. długość przewodu

05

07

10

13

AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B 10 13

3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2

3 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2

5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 7 x 2,5 mm2 7 x 2,5 mm2 7 x 2,5 mm2 7 x 2,5 mm2 7 x 2,5 mm2 7 x 2,5 mm2 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m

5 x 2,5 mm2 7 x 2,5 mm2 25 m

8.7 Hałas Wskazówka Należy zawsze przestrzegać wymogów instrukcji technicznej dot. ochrony przed hałasem.

Typ AWB/AWB-AC 201.B04, AWT-AC 221.A04, AWT-AC 241.A04 (urządzenia 230 V) Obroty Poziom mocy akus- WspółOdległość od modułu zewnętrznego w m wentylato- tycznej LW w dB(A)*2 czynnik 1 2 4 5 6 8 10 ra kierunkoPoziom ciśnienia akustycznego LP w dB(A)*3 wości Q 2 49 43 37 35 33 31 29 Min. 57 4 52 46 40 38 36 34 32 8 55 49 43 41 39 37 35 2 52 46 40 38 36 34 32 Maks. 60 4 55 49 43 41 39 37 35 8 58 52 46 44 42 40 38 2 50 44 38 36 34 32 30 Noc 58 4 53 47 41 39 37 35 33 8 56 50 44 42 40 38 36 Typ AWB/AWB-AC 201.B05, AWT-AC 221.A05, AWT-AC 241.A05 (urządzenia 230 V) Obroty Poziom mocy akus- WspółOdległość od modułu zewnętrznego w m wentylato- tycznej LW w dB(A)*2 czynnik 1 2 4 5 6 8 10 ra kierunkoPoziom mocy akustycznej LP w dB(A)*3 wości Q 2 49 43 37 35 33 31 29 Min. 57 4 52 46 40 38 36 34 32 8 55 49 43 41 39 37 35 2 55 49 43 41 39 37 35 Maks. 63 4 58 52 46 44 42 40 38 8 61 55 49 47 45 43 41 2 50 44 38 36 34 32 30 Noc 58 4 53 47 41 39 37 35 33 8 56 50 44 42 40 38 36

12

15

27 30 33 30 33 36 28 31 34

25 29 32 28 32 35 26 30 33

12

15

27 30 33 33 36 39 28 31 34

25 29 32 31 35 38 26 30 33

Szacowany, całkowity poziom ciśnienia akustycznego w oparciu o normę ISO 13261-1. Pomiary przeprowadzono w półotwartym pomieszczeniu badawczym w następujących warunkach: A 7± 3 K/W 55± 2 K *3 Obliczony (według wzoru, patrz oddzielna instrukcja projektowa „Podstawowe informacje o pompach ciepła”) na podstawie zmierzonego oszacowanego całkowitego poziomu ciśnienia akustycznego.

*2

98

VIESMANN

VITOCAL

5824 539 PL

Poziom ciśnienia akustycznego dla różnych odległości od urządzenia

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Typ AWB/AWB-AC 201.B07, AWT-AC 221.A07, AWT-AC 241.A07 (urządzenia 230 V) Obroty Poziom mocy akus- WspółOdległość od modułu zewnętrznego w m wentylato- tycznej LW w dB(A)*2 czynnik 1 2 4 5 6 8 10 ra kierunkoPoziom mocy akustycznej LP w dB(A)*3 wości Q 2 49 43 37 35 33 31 29 Min. 57 4 52 46 40 38 36 34 32 8 55 49 43 41 39 37 35 2 55 49 43 41 39 37 35 Maks. 63 4 58 52 46 44 42 40 38 8 61 55 49 47 45 43 41 2 50 44 38 36 34 32 30 Noc 58 4 53 47 41 39 37 35 33 8 56 50 44 42 40 38 36 Typ AWB/AWB-AC 201.B10, AWT-AC 221.A10, AWT-AC 241.A10 (urządzenia 230 V) Obroty Poziom mocy akus- WspółOdległość od modułu zewnętrznego w m wentylato- tycznej LW w dB(A)*2 czynnik 1 2 4 5 6 8 10 ra kierunkoPoziom mocy akustycznej LP w dB(A)*3 wości Q 2 51 45 39 37 35 33 31 Min. 59 4 54 48 42 40 38 36 34 8 57 51 45 43 41 39 37 2 54 48 42 40 38 36 34 Maks. 62 4 57 51 45 43 41 39 37 8 60 54 48 46 44 42 40 2 52 46 40 38 36 34 32 Noc 60 4 55 49 43 41 39 37 35 8 58 52 46 44 42 40 38 Typ AWB/AWB-AC 201.B13, AWT-AC 221.A13, AWT-AC 241.A13 (urządzenia 230 V) Obroty Poziom mocy akus- WspółOdległość od modułu zewnętrznego w m wentylato- tycznej LW w dB(A)*2 czynnik 1 2 4 5 6 8 10 ra kierunkoPoziom mocy akustycznej LP w dB(A)*3 wości Q 2 51 45 39 37 35 33 31 Min. 59 4 54 48 42 40 38 36 34 8 57 51 45 43 41 39 37 2 55 49 43 41 39 37 35 Maks. 63 4 58 52 46 44 42 40 38 8 61 55 49 47 45 43 41 2 52 46 40 38 36 34 32 Noc 60 4 55 49 43 41 39 37 35 8 58 52 46 44 42 40 38

5824 539 PL

Typ AWB/AWB-AC 201.C10, AWT-AC 221.B10, AWT-AC 241.B10 (urządzenia 400 V) Obroty Poziom mocy akus- WspółOdległość od modułu zewnętrznego w m wentylato- tycznej LW w dB(A)*2 czynnik 1 2 4 5 6 8 10 ra kierunkoPoziom mocy akustycznej LP w dB(A)*3 wości Q 2 51 45 39 37 35 33 31 Min. 59 4 54 48 42 40 38 36 34 8 57 51 45 43 41 39 37 2 56 50 44 42 40 38 36 Maks. 64 4 59 53 47 45 43 41 39 8 62 56 50 48 46 44 42 2 52 46 40 38 36 34 32 Noc 60 4 55 49 43 41 39 37 35 8 58 52 46 44 42 40 38

12

15

8 27 30 33 33 36 39 28 31 34

25 29 32 31 35 38 26 30 33

12

15

29 32 35 32 35 38 30 33 36

27 31 34 30 34 37 28 32 35

12

15

29 32 35 33 36 39 30 33 36

27 31 34 31 35 38 28 32 35

12

15

29 32 35 34 37 40 30 33 36

27 31 34 32 36 39 28 32 35

Szacowany, całkowity poziom ciśnienia akustycznego w oparciu o normę ISO 13261-1. Pomiary przeprowadzono w półotwartym pomieszczeniu badawczym w następujących warunkach: A 7± 3 K/W 55± 2 K *3 Obliczony (według wzoru, patrz oddzielna instrukcja projektowa „Podstawowe informacje o pompach ciepła”) na podstawie zmierzonego oszacowanego całkowitego poziomu ciśnienia akustycznego.

*2

VITOCAL

VIESMANN

99

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy)

12

15

30 33 36 36 39 42 30 33 36

28 32 35 34 38 41 28 32 35

Wskazówka W praktyce możliwe są różnice w stosunku do podanych tutaj wartości, spowodowane odbiciami i pochłanianiem dźwięku ze względu na warunki lokalne. Dlatego np. sytuacje Q=4 i Q=8 tylko w przybliżeniu opisują warunki rzeczywiście panujące w miejscu emisji hałasu.

Wzrost poziomu ciśnienia akustycznego w przypadku pomp ciepła w układzie kaskadowym z Vitocal 200-S W przypadku pomp ciepła w układzie kaskadowym zwiększa się poziom ciśnienia akustycznego LW zależnie od liczby pojedynczych urządzeń. Jeśli stosowane są moduły zewnętrzne o takiej samej wydajności, można przyjąć następujące wzrosty poziomu ciśnienia akustycznego:

Wzrost poziomu ciśnienia akustycznego LW w dB(A)

Przykład: Pompa ciepła w układzie kaskadowym z 4 modułami zewnętrznymi Vitocal 200-S, typ AWB 201.B10: ■ Poziom mocy akustycznej LW pojedynczego urządzenia: 61 dB(A) ■ Wzrost dla 4 modułów zewnętrznych: 6 dB(A) ■ Poziom mocy akustycznej LW układu kaskadowego: 67 dB(A)

Liczba modułów zewnętrznych o takiej samej wydajności 2 3 4 5 3 5 6 7

Wskazówki dotyczące zmniejszania hałasu ■ Pompy ciepła nie ustawiać bezpośrednio obok pomieszczeń mieszkalno-sypialnych bądź przed oknami tych pomieszczeń. ■ W przypadku przepustów rurowych w stropach i ścianach zmniejszyć przenoszenie dźwięków materiałowych stosując odpowiednie materiały tłumiące. Patrz dane dot. ustawienia modułu wewnętrznego od strony 90. ■ Nie ustawiać pomp ciepła bezpośrednio w pobliżu sąsiednich budynków lub działek. Patrz dane dot. ustawienia modułu zewnętrznego od strony 85.

■ Na skutek niedogodnych warunków przestrzennych ustawienie pompy ciepła może spowodować zwiększenie poziomu ciśnienia akustycznego. W związku z tym należy przestrzegać następujących wytycznych: – Unikać powierzchni wykazujących sztywność akustyczną, jak np. beton lub kostka, ponieważ wówczas poziom ciśnienia akustycznego może być większy przez występujące zjawisko odbijania się dźwięku (echo). Otoczenie roślinne, jak np. trawnik, może znacznie przyczynić się do słyszalnego wytłumienia poziomu ciśnienia akustycznego. – W miarę możliwości zastosować ustawienie wolnostojące pompy ciepła: Wytyczne projektowe „Podstawowe informacje o pompach ciepła” ■ Jeżeli nie są spełnione wymogi instrukcji technicznej dot. ochrony przed hałasem, należy zastosować rozwiązania budowlane (np. sadzenie roślin), obniżające poziom ciśnienia akustycznego do wymaganych wartości. Wytyczne projektowe „Podstawowe informacje o pompach ciepła”

Szacowany, całkowity poziom ciśnienia akustycznego w oparciu o normę ISO 13261-1. Pomiary przeprowadzono w półotwartym pomieszczeniu badawczym w następujących warunkach: A 7± 3 K/W 55± 2 K *3 Obliczony (według wzoru, patrz oddzielna instrukcja projektowa „Podstawowe informacje o pompach ciepła”) na podstawie zmierzonego oszacowanego całkowitego poziomu ciśnienia akustycznego. *2

100

VIESMANN

VITOCAL

5824 539 PL

8

Typ AWB/AWB-AC 201.C13, AWT-AC 221.B13, AWT-AC 241.B13 (urządzenia 400 V) Obroty Poziom mocy akus- WspółOdległość od modułu zewnętrznego w m wentylato- tycznej LW w dB(A)*2 czynnik 1 2 4 5 6 8 10 ra kierunkoPoziom mocy akustycznej LP w dB(A)*3 wości Q 2 52 46 40 38 36 34 32 Min. 60 4 55 49 43 41 39 37 35 8 58 52 46 44 42 40 38 2 58 52 46 44 42 40 38 Maks. 66 4 61 55 49 47 45 43 41 8 64 58 52 50 48 46 44 2 52 46 40 38 36 34 32 Noc 60 4 55 49 43 41 39 37 35 8 58 52 46 44 42 40 38

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 8.8 Uwarunkowania hydrauliczne dot. obiegu wtórnego Koniecznie przestrzegać minimalnej pojemności i minimalnego przepływu objętościowego: Patrz poniższa tabela. Pompy ciepła powietrze/woda firmy Viessmann zapewniają skuteczne rozmrażanie przez odwrócenie obiegu chłodniczego. Przy tym energia potrzebna do rozmrażania jest pobierana przez krótki czas z obiegu wtórnego. Aby zapewnić bezawaryjną i długotrwałą pracę pompy ciepła należy utrzymać minimalny przepływ objętościowy w obiegu wtórnym. Oprócz tego konieczna jest wystarczająco wysoka pojemność instalacji w celu udostępniania energii do rozmrażania. Ta pojemność instalacji nie może być odcinana. Tym samym do obliczeń nie można włączyć obiegów grzewczych, które mogą być zamykane przez zawory termostatyczne. Poprowadzić dalej przewody hydrauliczne w obiegu wtórnym o min. średnicy DN 25. Wskazówka Jeżeli urządzenie jest stosowane w trybie chłodzenia, obiegi zasilania i powrotu wody grzewczej muszą być zaizolowane szczelnie dyfuzyjnie. Środki służące do zapewnienia minimalnego przepływu objętościowego ■ Obiegi grzewcze pozostają stale całkowicie otwarte (konieczna jest zgoda użytkownika instalacji). Wskazówka Projektowy przepływ objętościowy obiegów grzewczych musi być większy niż minimalny przepływ objętościowy w obiegu wtórnym. ■ Zastosować podgrzewacz buforowy wody grzewczej lub sprzęgło hydrauliczne do odsprzęgania obiegów grzewczych (podłączenie równolegle do pompy ciepła). ■ Zamontować zawór upustowy w najbardziej oddalonym miejscu w obiegu grzewczym. W przypadku instalacji z podgrzewaczem buforowym wody grzewczej w powrocie obiegu wtórnego i z wystarczającą pojemnością instalacji zawór spustowy można zamontować bezpośrednio za podgrzewaczem buforowym wody grzewczej. Środki służące do zapewnienia minimalnej pojemności ■ Zamontować podgrzewacz buforowy wody grzewczej w powrocie obiegu wtórnego (podłączenie szeregowo z pompą ciepła). ■ Zastosować naczynie schładzające. ■ Zastosować przewody hydrauliczne > DN 25.

Wskazówka Aby osiągnąć wartości podane w tabelach, można zastosować kombinację wymienionych środków. Typ

Minimalna pojemność Minimalny przepływ obinstalacji grzewczej w l jętościowy w l/h AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241.A (urządzenia 230 V) 04 25 750 05 50 1000 07 50 1000 10 50 1600 13 50 1600 AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241.B (urządzenia 400 V) 10 50 1600 13 50 1600 Pojemność przewodów rurowych Średnica znamionowa Rura z miedzi DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 60 Rury gwintowane 1 1¼ 1½ 2 Rury zespolone DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

Wymiar x grubość ściany w mm

Pojemność w l/m

28 x 1 35 x 1 42 x 1 54 x 2 64 x 2

0,53 0,84 1,23 2,04 2,83

33,7 x 3,25 42,4 x 3,25 48,3 x 3,25 60,3 x 3,65

0,58 1,01 1,37 2,21

32 x 3 40 x 3,5 50 x 4,0 63 x 6,0

0,53 0,86 1,39 2,04

8.9 Wymiarowanie pompy ciepła Wskazówka Dokładne zwymiarowanie instalacji z pompą ciepła jest szczególnie ważne w przypadku instalacji eksploatowanych jednosystemowo, ponieważ wybór zbyt dużych urządzeń powoduje często niewspółmierny wzrost kosztów. Z tego względu należy unikać przewymiarowania!

5824 539 PL

Najpierw należy określić znormalizowane obciążenie grzewcze budynku ΦHL. Na potrzeby wstępnej rozmowy z klientem i sporządzenia oferty w większości przypadków wystarcza przybliżone ustalenie obciążenia grzewczego.

Przed złożeniem zamówienia należy, podobnie jak przy wszystkich systemach grzewczych, ustalić znormalizowane obciążenie grzewcze wg normy EN 12831 i wybrać odpowiednią pompę ciepła.

Wskazówka Przy jednosystemowym trybie pracy należy uwzględnić warunki w miejscu ustawienia oraz granice zastosowania pompy ciepła (min. temperatura na wlocie powietrza –15°C/–20°C, patrz „Dane techniczne”). Jeśli ten tryb pracy nie jest możliwy, pompa ciepła musi pracować w trybie monoenergetycznym (z przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej) lub dwusystemowym (z zewnętrzną wytwornicą ciepła). W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia skraplacza i poważnego uszkodzenia pompy ciepła.

VITOCAL

VIESMANN

101

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Eksploatacja jednosystemowa W przypadku eksploatacji jednosystemowej pompa ciepła jako jedyna wytwornica ciepła musi pokryć całość zapotrzebowania budynku na ciepło wg normy EN 12831. Podczas wymiarowania pompy ciepła należy uwzględnić: ■ Dodatki do obciążenia grzewczego budynku za przerwy w dostawie prądu. Zakład Energetyczny może wyłączyć zasilanie elektryczne pomp ciepła na maks. 3 × 2 godziny w ciągu 24 godzin. Dodatkowo należy uwzględnić indywidualne uzgodnienia dotyczące klientów posiadających umowę specjalną. ■ Ze względu na bezwładność budynku nie uwzględnia się 2 godzin przerwy w dostawie prądu.

Przy 24 godzinach dzienna ilość ciepła wynosi: ■ 7,2 kW ∙ 24 h = 173 kWh Do pokrycia maks. dziennej ilości ciepła ze względu na czas blokady pompy ciepła dostępne jest tylko 18 h/dzień. Ze względu na bezwładność budynku nie uwzględnia się 2 godzin. ■ 173 kWh/(18 + 2) h = 8,65 kW

Wskazówka Pomiędzy dwiema przerwami czas dostawy prądu powinien być co najmniej tak samo długi, jak poprzedzająca go przerwa. Przybliżone ustalenie obciążenie grzewczego na podstawie ogrzewanej powierzchni Ogrzewaną powierzchnię (w m2) należy pomnożyć przez następujące specyficzne zapotrzebowanie mocy: Budynek pasywny Budynek niskoenergetyczny Nowe budownictwo (wg EnEV, Niemcy) Dom (zbudowany przed 1995 r., z normalną izolacją cieplną) Stary dom (bez izolacji cieplnej)

Projekt teoretyczny przy czasie blokady wyn. 3 × 2 godziny lub z zastosowaniem w Smart Grid Przykład: Budynek niskoenergetyczny (40 W/m2) i jedna ogrzewana powierzchnia wyn. 180 m2 ■ Przybliżone, obliczone obciążenie grzewcze: 7,2 kW ■ Maksymalny czas blokady 3 × 2 godziny przy minimalnej temperaturze zewnętrznej wg normy EN 12831

Sprawność pompy ciepła należałoby więc przy maksymalnej przerwie w dostawie prądu 3 × 2 godziny na dzień podwyższyć o 20%. Przerwy w dostawie prądu występują często tylko w razie konieczności. Prosimy zasięgnąć informacji dotyczących blokad dostawy prądu w lokalnym zakładzie energetycznym.

10 W/m2 40 W/m2 50 W/m2 80 W/m2

120 W/m2

Dodatek do podgrzewu ciepłej wody użytkowej przy eksploatacji jednosystemowej Wskazówka W przypadku eksploatacji dwusystemowej pompy ciepła dostępna moc grzewcza jest zwykle tak wysoka, że nie jest konieczne uwzględnianie dodatku.

Niskie zapotrzebowanie Normalne zapotrzebowanie*5

Dla zwykłego budynku mieszkalnego przyjmuje się maksymalne zapotrzebowanie na ciepłą wodę wynoszące ok. 50 l na osobę dziennie o temperaturze ok.45°C. ■ Odpowiada to dodatkowej mocy grzewczej około 0,25 kW na osobę przy 8 h podgrzewu. ■ Dodatek ten uwzględnia się tylko wówczas, gdy suma dodatkowego obciążenia grzewczego wynosi więcej niż 20% obciążenia grzewczego obliczonego na podstawie normy EN 12831.

Zapotrzebowanie na ciepłą wo- Użytkowe ciepło właściwe dę użytkową o temperaturze 45°C w l/dzień na osobę w Wh/dzień na osobę 15 do 30 600 do 1200 30 do 60 1200 do 2400

Zalecany dodatek grzewczy do podgrzewu ciepłej wody użytkowej*4 w kW/osobę 0,08 do 0,15 0,15 do 0,30

lub Temperatura odniesienia 45°C

w l/dzień na osobę Mieszkanie piętrowe (rozliczenie wg zużycia) Mieszkanie piętrowe (rozliczenie ryczałtowe) Dom jednorodzinny*5 (średnie zapotrzebowanie)

*4 *5

Użytkowe ciepło właściwe

Zalecany dodatek grzewczy do podgrzewu ciepłej wody użytkowej*4 w Wh/dzień na osobę w kW/osobę 30 ok. 1200 ok. 0,150 45

ok. 1800

ok. 0,225

50

ok. 2000

ok. 0,250

Przy czasie podgrzewu pojemnościowego podgrzewacza wody wyn. 8 h. Jeżeli rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową przekracza podane wartości, należy wybrać większy dodatek mocy.

102

VIESMANN

VITOCAL

5824 539 PL

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Dodatek przy eksploatacji z obniżoną temperaturą Regulator pompy ciepła wyposażony jest w ogranicznik temperatury do eksploatacji z obniżoną temperaturą, z tego też względu nie trzeba uwzględniać określonego przez normę EN 12831 dodatku dla tego trybu pracy. Dzięki optymalizacji włączania regulatora pompy ciepła można zrezygnować również z dodatku na podgrzew po pracy z obniżoną temperaturą.

Obie funkcje muszą być aktywowane przez regulator. Jeżeli rezygnuje się z wymienionych dodatków ze względu na uaktywnione funkcje regulacji, należy zaprotokołować ten fakt podczas oddawania użytkownikowi instalacji do użytku. Jeżeli mimo wymienionych opcji regulatora uwzględnione mają zostać dodatki, należy ustalić je w oparciu o normę EN 12831.

Eksploatacja monoenergetyczna Instalacja z pompą ciepła wspomagana jest w trybie grzewczym przez wbudowany lub dostępny jako wyposażenie dodatkowe podgrzewacz przepływowy wody grzewczej. Przyłączenia można dokonać przez regulator w zależności od temperatury zewnętrznej (temperatura dwuwartościowa) i obciążenia grzewczego. Wskazówka Pobór prądu przez przepływowy podgrzewacz wody grzewczej nie jest z reguły rozliczany wg specjalnych taryf.

Wytyczne projektowe przy typowej konfiguracji instalacji: ■ Moc grzewczą pompy ciepła zaprojektować na ok. 70 do 85% maks. wymaganego obciążenia grzewczego budynku zgodnie z normą EN 12831. ■ Udział pompy ciepła w rocznej eksploatacji grzewczej wynosi ok. 95%. ■ Czasy blokady nie muszą być uwzględniane. Wskazówka W przypadku doboru pompy w układzie jednosystemowym czas pracy urządzenia znacznie się wydłuża.

Eksploatacja dwusystemowa Zewnętrzna wytwornica ciepła Regulator pompy ciepła umożliwia dwusystemową eksploatację pompy ciepła z zewnętrzną wytwornicą ciepła, np. kotłem olejowym. Zewnętrzna wytwornica ciepła jest włączona do instalacji hydraulicznej w taki sposób, że pompa ciepła może być wykorzystywana również do podwyższania temperatury wody na powrocie w kotle. Rozdzielenie systemowe możliwe jest dzięki zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego lub podgrzewacza buforowego wody grzewczej. W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji pompy ciepła zewnętrzna wytwornica ciepła musi zostać podłączona do obiegu zasilania wodą grzewczą za pośrednictwem mieszacza. Dzięki bezpośredniemu sterowaniu mieszacza przez regulator pompy ciepła możliwa jest szybka reakcja. Jeżeli temperatura zewnętrzna (długookresowa średnia wartość) jest niższa od temperatury punktu dwuwartościowego, regulator odblokowuje pracę zewnętrznej wytwornicy ciepła. Powyżej temperatury punktu dwuwartościowego zewnętrzna wytwornica ciepła jest włączana tylko pod następującymi warunkami: ■ Pompa ciepła nie włącza się z powodu usterki. ■ Występuje specjalne zapotrzebowanie na ciepło, np. zabezpieczenie przed zamarznięciem. Zewnętrzna wytwornica ciepła może zostać dodatkowo udostępniona do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Wskazówka Regulator pompy ciepła nie posiada żadnych funkcji bezpieczeństwa zewnętrznej wytwornicy ciepła. Aby w przypadku wystąpienia usterki uniknąć zbyt wysokich temperatur na zasilaniu i powrocie pompy ciepła, należy zainstalować zabezpieczający ogranicznik temperatury do wyłączania zewnętrznej wytwornicy ciepła (próg sterowania 70°C). Projektowanie pompy ciepła przy eksploatacji dwusystemowej równoległej: ■ Moc grzewczą pompy ciepła zaprojektować na ok. 70 do 85% maks. wymaganego obciążenia grzewczego budynku zgodnie z normą EN 12831. ■ Udział pompy ciepła w rocznej eksploatacji grzewczej wynosi ok. 95%. ■ Nie ma konieczności uwzględniania czasów przerw w dostawie prądu. Wskazówka Mniejsze wymiarowanie pompy ciepła w stosunku do jednosystemowego sposobu eksploatacji powoduje wydłużenie czasu eksploatacji.

Określanie punktu dwusystemowego Powyżej punktu dwusystemowego (np. –1 °C) pompa ciepła przejmuje pokrycie całego wymaganego obciążenia grzewczego. Poniżej punktu dwusystemowego pompa ciepła podnosi temperaturę na powrocie systemu grzewczego, a przepływowy podgrzewacz wody grzewczej dogrzewa wodę grzewczą na zasilaniu. Wymiarowanie odbywa się według wykresów mocy.

5824 539 PL

Pompy ciepła powietrze/woda eksploatowane są zazwyczaj monoenergetycznie. Przy niskich temperaturach zewnętrznych moc grzewcza pompy ciepła maleje, jednocześnie rośnie jednak zapotrzebowanie na ciepło. W trybie jednosystemowym potrzebne byłyby duże instalacje, a przez większość czasu pracy pompa ciepła byłaby zbyt duża w stosunku do potrzeb.

VITOCAL

VIESMANN

103

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy)

12

35°C

8

45°C A

10

55°C

C 8 6

Moc w kW

4

D 55°C 45°C B 35°C

2 0 -15 -10 -5 0 Temperatura powietrza na wlocie w °C

5

10

15

E 20

25

30

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu: A Moc grzewcza przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C B Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu 35°C, 45°C, 55°C Przykład: Obciążenie grzewcze wg EN 12831: 8 kW Minimalna temperatura zewnętrzna: –15 °C Temperatura graniczna ogrzewania: 18°C Maksymalna temperatura na zasilaniu: 55 °C Wybrano: Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 200-S, typ AWB-AC 201.B07

C Obciążenie grzewcze D Punkt dwusystemowy E Temperatura graniczna ogrzewania Z wykresu mocy wynika punkt dwusystemowy –1℃ przy mocy ok. 4,6 kW.

8.10 Wytyczne projektowe dla podgrzewacza buforowego wody grzewczej Instalacja ogrzewania podłogowego na parterze i grzejniki żeliwne na poddaszu W celu uniknięcia całkowitego wychłodzenia obiegów grzewczych należy zainstalować buforowy podgrzewacz wody grzewczej o pojemności min. 200 l.

Budowa buforowego podgrzewacza wody grzewczej jako podgrzewacza równoległego (nie na powrocie).

Grzejniki radiatorowe (100%) W tym przypadku wymagany jest podgrzewacz buforowy wody grzewczej o pojemności 200 l.

8.11 Jakość wody i czynnik grzewczy Woda użytkowa

5824 539 PL

Urządzenia mogą być stosowane dla ciepłej wody użytkowej do 20ºdH (3,58 mol/m3). Woda o wyższym stopniu twardości wymaga zainstalowania przez inwestora urządzenia demineralizacyjnego w celu ochrony płytowego wymiennika ciepła.

104

VIESMANN

VITOCAL

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Woda grzewcza Nieodpowiednia woda do napełniania i uzupełniania powoduje powstawanie osadów i korozję. W wyniku tego może dochodzić do uszkodzeń instalacji. W odniesieniu do jakości i ilości wody grzewczej włącznie z wodą do napełniania i wodą do uzupełniania należy uwzględnić wytyczne VDI 2035.

■ Przed napełnieniem dokładnie przepłukać instalację grzewczą. ■ Napełniać tylko wodą o jakości ciepłej wody użytkowej. ■ Wodę do napełniania i uzupełniania o twardości powyżej 16,8°dH (3,0 mol/m3) należy zmiękczyć, np. stosując małą instalację demineralizacyjną do wody grzewczej: Patrz cennik Vitoset.

Czynnik grzewczy w obiegu solarnym (tylko w przypadku Vitocal 242-S) ■ Obieg solarny należy napełniać wyłącznie czynnikiem grzewczym Tyfocor LS (ochrona przed zamarzaniem do −28ºC). Czynnika grzewczego nie należy rozcieńczać wodą. ■ Dla obiegu solarnego należy dobrać naczynie zbiorcze odpowiednio do danych na stronie 112. ■ W obiegu solanki i obiegu solarnym (tylko w przypadku Vitocal 242-G) nie należy stosować przewodów ocynkowanych.

8.12 Przyłącze po stronie ciepłej wody użytkowej (przyłącze zgodnie z normą DIN 1988) W przypadku przyłączy po stronie ciepłej wody użytkowej przestrzegać norm DIN 1988 i DIN 4753 (c: przepisy SVGW).

Vitocal 200-S Przykład z Vitocell 100-V, typ CVW

O H B A

K

G

L M NF K

K FP

R

K S O

C D

E F

Ciepła woda użytkowa Przewód cyrkulacyjny Pompa cyrkulacyjna Zawór zwrotny klapowy, sprężynowy Naczynie zbiorcze, przystosowane do ciepłej wody użytkowej Spust Widoczny wylot przewodu wyrzutowego Zawór bezpieczeństwa Zawór odcinający

L Zawór regulacyjny strumienia przepływu (montaż zalecany) M Przyłącze manometru N Zawór zwrotny O Zimna woda użytkowa P Filtr ciepłej wody użytkowej R Reduktor ciśnienia zgodny z normą DIN 1988-2, wyd. grudzień 1988 S Zawór zwrotny

5824 539 PL

A B C D E F G H K

VITOCAL

VIESMANN

105

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Vitocal 222-S/242-S O

8 G A

B

F

C

H KL M H N

H

P R H MO

N

E

D

Ciepła woda użytkowa Pompa cyrkulacyjna Zawór zwrotny klapowy, sprężynowy Obszar przyłączeniowy pompy ciepła (widok z góry) Naczynie zbiorcze, przystosowane do ciepłej wody użytkowej Widoczny wylot przewodu wyrzutowego Zawór bezpieczeństwa Zawór odcinający

A B C D E F G H

K L M N O P R

Zawór regulacyjny strumienia przepływu Przyłącze manometru Zawór zwrotny/złączka rurowa Zawór spustowy Zimna woda użytkowa Filtr ciepłej wody użytkowej Reduktor ciśnienia

Zawór bezpieczeństwa Pojemnościowy podgrzewacz wody należy zabezpieczyć przed zbyt wysokim ciśnieniem za pomocą zaworu bezpieczeństwa.

Zalecenie: Zawór bezpieczeństwa należy zamontować ponad górną krawędzią podgrzewacza. Dzięki temu jest on chroniony przed zanieczyszczeniem, osadzaniem się kamienia i wysoką temperaturą. Podczas prac przy zaworze bezpieczeństwa nie ma potrzeby opróżniania pojemnościowego podgrzewacza wody.

8.13 Wybór pojemnościowego podgrzewacza wody grzewczej (tylko Vitocal 200-S) Z podgrzewem ciepłej wody użytkowej wiążą się inne uwarunkowania niż w przypadku trybu grzewczego, gdyż trwa on przez cały rok przy mniej więcej równomiernych temperaturach i zapotrzebowaniu na ciepło. W zależności od stosowanej pompy ciepła i konfiguracji instalacji maks. temperatura na ładowaniu podgrzewacza jest ograniczona. Temperatury ładowania powyżej tej granicy możliwe są przy zastosowaniu grzałki elektrycznej w pojemnościowym podgrzewaczu wody lub przepływowego podgrzewacza wody grzewczej na zasilaniu obiegu wtórnego.

Zalecany jest podgrzew ciepłej wody użytkowej w godzinach nocnych po godzinie 22.00. Ma to następujące zalety: ■ Moc grzewcza pompy ciepła w czasie dnia może być w pełni wykorzystywana w trybie grzewczym. ■ Umożliwia to lepsze wykorzystanie taryfy nocnej. ■ Unika się ogrzewania podgrzewacza pojemnościowego i jednoczesnego poboru. Jeśli stosowany jest zewnętrzny wymiennik ciepła, z uwagi na warunki systemu w takim przypadku nie zawsze możliwe jest osiągnięcie wymaganych temperatur wody pobieranej.

Wskazówka Grzałkę elektryczną można stosować tylko w przypadku miękkiej lub średnio twardej ciepłej wody użytkowej do 14°dH (stopień twardości 2 (średni), do 2,51 mol/m3).

Maks. temperatura na ładowaniu podgrzewacza*6 ■ Vitocal 200-S: 50 °C

*6

5824 539 PL

Przy wyborze pojemnościowego podgrzewacza wody należy uwzględnić wystarczającą powierzchnię wymiany ciepła. Przybliżone obliczenie powierzchni wymiany ciepła: Minimalna powierzchnia wymiany ciepła w m2 ≈ moc pompy ciepła w kW x 0,3 m2/kW

Wskazówka Podane w poniższej tabeli wielkości podgrzewacza są wartościami orientacyjnymi. Założono przy tym następujące zapotrzebowanie na wodę użytkową: 50 l na osobę dziennie przy temperaturze ciepłej wody użytkowej wyn. 45°C

Nieosiągalna przy niskich temperaturach zewnętrznych.

106

VIESMANN

VITOCAL

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Vitocal 200-S Sposób eksploatacji pompy ciepła Eksploatacja jednosystemowa

Eksploatacja dwusystemowa

3 do 5 osób Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell 100-V, typ CVAA Vitocell 100-V, typ CVW

6 do 8 osób Pojemnościowy podgrzewacz wody 300 l Vitocell 100-V, typ CVAA 390 l Vitocell 100-L, typ CVL + system zasilania podgrzewacza 300 l Vitocell 100-V, typ CVBB

Pojemność

Vitocell 100-V, typ CVBB

Aby spełnić wymogi wytycznej DVGW, w celu uzyskania temperatury ciepłej wody użytkowej o temp. > 60°C zastosować należy jeden przepływowy podgrzewacz wody grzewczej lub drugą wytwornicę ciepła. Wyposażenie pompy ciepła z przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej spełnia ten wymóg.

Pojemność

8

500 l 500 l

500 l

Dane techniczne pojemnościowych podgrzewaczy wody Patrz wytyczne projektowe pojemnościowego podgrzewacza wody.

Przykłady instalacji Pojemnościowy podgrzewacz wody z wewnętrznymi wymiennikami ciepła

CWU

CWU

CWU

rZ rW

eR

B

rR

ZWU

Schemat hydrauliczny w przypadku stosowania Vitocell 100-V, typ CVW A B ZWU CWU

Przyłącze pompy ciepła Możliwy montaż grzałki elektrycznej na górze lub na dole Zimna woda użytkowa Ciepła woda użytkowa

Wymagane urządzenia Poz. Nazwa Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu eR Zawór zwrotny klapowy (sprężynowy) rW Grzałka elektryczna EHE rR Pompa cyrkulacyjna rZ Pojemnościowy podgrzewacz wody rI

A

ZWU Schemat hydrauliczny przy zastosowaniu Vitocell 100-B, typ CVBB lub Vitocell 100-W, typ CVBB, 300 l (jako instalacja dwusystemowa z typem AWB/AWB-AC 201.B04 i B07) lub Vitocell 100-V, typ CVAA, 300 l (jako instalacja jednosystemowa z typem AWB/AWB-AC 201.B04 i B07) A B ZWU CWU

Przyłącze zewnętrznych wytwornic ciepła Przyłącze pompy ciepła Zimna woda użytkowa Ciepła woda użytkowa

Liczba 1 1 1 1 1

Nr katalog. 7438 702 W zakresie obowiązków inwestora Patrz cennik firmy Viessmann. Patrz cennik Vitoset. Patrz cennik firmy Viessmann.

8.14 Połączenie hydrauliczne systemu zasilania podgrzewacza (w przypadku pomp ciepła w ukł. kaskadowym z Vitocal 200-S)

5824 539 PL

Podgrzewacz z zewnętrznym wymiennikiem ciepła (system zasilania podgrzewacza) i lanca ładująca Podczas procesu ładowania (przerwa w poborze wody) pompa ładująca podgrzewacz pobiera zimną wodę z dolnej strefy. W wymienniku ciepła woda użytkowa jest podgrzewana, a następnie ponownie doprowadzana do podgrzewacza przez lancę wbudowaną w kołnierz. VITOCAL

Dzięki dużym otworom wylotowym w lancy na skutek niskiej prędkości na wylocie powstaje równomierne rozwarstwienie termiczne w podgrzewaczu. Dodatkowy montaż grzałki elektrycznej (dostarcza inwestor) zapewnia możliwość dogrzewu ciepłej wody użytkowej.

VIESMANN

107

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Wskazówka Przepływ objętościowy w pojemnościowym podgrzewaczu wody może wynosić maks. 7 m3/h.

A B

Złącze do pompy ciepła Wlot ciepłej wody użytkowej z wymiennika ciepła

8 CWU

eR eI

eT

B

eZ

eU

M

rT

A

rE

eP

rW

ZWU

ZWU Zimna woda użytkowa CWU Ciepła woda użytkowa Wymagane urządzenia Poz. Nazwa Vitocell 100-L (pojemność 500, 750 lub 1000 l) eP albo Vitocell 100-V, typ CVA (300 l) lub typ CVA (500 l) Górny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu eR Kulowy zawór 2-drogowy z napędem elektrycznym (bezprądowo zamknięty) eT Ogranicznik przepływu objętościowego (Taco-Setter) eZ

Liczba 1

Nr katalog. Patrz cennik firmy Viessmann.

1 1 1

7438 702 7180 573 W zakresie obowiązków inwestora Patrz tabela na stronie 109. ZK00 037 W zakresie obowiązków inwestora 7820 403 albo 7820 404 7438 702

eU eI rW

Płytowy wymiennik ciepła Vitotrans 100 Lanca ładująca Zawór zwrotny klapowy (sprężynowy)

1 1 1

rE

Pompa ładująca podgrzewacza

1

rT

Dolny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (opcjonalnie)

1

Pojemnościowy podgrzewacz wody z zewnętrznym wymiennikiem ciepła i wspomaganiem solarnym Do kolektora C ZWU Zimna woda użytkowa CWU Ciepła woda użytkowa

CWU rZ CWU

rW

eR B HV

tP rO

M

eZ

rT C HR rE rW

eU A

ZWU ZWU rU

A B

Przyłącze pompy ciepła Wykorzystanie przyłącza cyrkulacji

108

VIESMANN

5824 539 PL

eI

eT

VITOCAL

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Wymagane urządzenia Poz. Nazwa Górny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu eR Kulowy zawór 2-drogowy z napędem elektrycznym (bezprądowo zamknięty) eT Ogranicznik przepływu objętościowego (Taco-Setter) eZ eU eI rW

Płytowy wymiennik ciepła Vitotrans 100 Lanca ładująca Zawór zwrotny klapowy (sprężynowy)

1 1 2

rE

Pompa ładująca podgrzewacza

1

rT rZ rU

Dolny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu Pompa cyrkulacyjna Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (zakres dostawy modułu regulatora solarnego, typ SM1) Vitocell 100-V, typ CVAA (300 l) lub typ CVA (500 l) Kolanko wkręcane do mocowania czujnika temperatury wody w podgrzewaczu o poj. 300/500 l (poz. rT)

1 1 1

Nr katalog. 7438 702 7180 573 W zakresie obowiązków inwestora Patrz tabela na stronie 109. ZK00 038 W zakresie obowiązków inwestora 7820 403 albo 7820 404 7438 702 Patrz cennik Vitoset. 7429 073

1 1

Patrz cennik firmy Viessmann. 7175 213/7175 214

rO tP

Liczba 1 1 1

Dobór pojemnościowego podgrzewacza wody Vitocal 200-S, typ 201.B04

201.B05

201.B07

201.B10

201.B13

201.C10

201.C13

Liczba modułów zewnętrznych 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

Vitocell 100-V, typ CVW (390 l) X X X X X

Vitocell 100-L, typ CVL (500 l) X X X X

Vitocell 100-L, typ CVL (750 l) X X X X

Vitocell 100-L, typ CVL (1000 l) X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

Zależnie od punktu pracy nie zawsze jest do dyspozycji pełna moc grzewcza pompy ciepła w ukł. kaskadowym do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Dobór systemu zasilania podgrzewacza

5824 539 PL

Płytowy wymiennik ciepła Vitotrans 100 Wskazówka Straty ciśnienia w wymienniku ciepła, patrz dokumentacja projektowa pojemnościowego podgrzewacza wody.

VITOCAL

VIESMANN

109

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 51°C A 46°C

B 50℃

A Pojemnościowy podgrzewacz wody B Pompa ciepła Przepływ objętościowy i strata ciśnienia w przypadku pompy ciepła w ukł. kaskadowym z Vitocal 200-S Vitocal 200-S, typ Liczba moduStrata ciśnienia w kPa Vitotrans 100 Przepływ objętościowy w m3/h łów zewnętrzPojemnościowy Pompa ciepła B Pojemnościowy Pompa ciepła B Nr katalog. nych podgrzewacz wo- (woda grzewcza) podgrzewacz wo- (woda grzewcza) dy A (ciepła wody A (ciepła woda użytkowa) da użytkowa) 201.B04 2 1,57 1,57 2,85 3,11 3003 489 3 2,36 2,36 6,16 6,73 3003 489 4 3,14 3,14 5,31 5,60 3003 490 5 3,84 3,84 7,80 8,22 3003 490 201.B05 2 2,93 2,93 9,35 10,21 3003 489 3 4,40 4,40 10,12 10,66 3003 490 4 5,86 5,86 11,28 11,66 3003 491 5 7,33 7,32 17,33 17,91 3003 491 201.B07 2 2,93 2,93 9,35 10,21 3003 489 3 4,40 4,40 10,12 10,66 3003 490 4 5,86 5,86 11,28 11,66 3003 491 5 7,33 7,32 17,33 17,91 3003 491 201.B10 2 3,80 3,80 7,67 8,08 3003 490 3 5,71 5,71 10,71 11,07 3003 491 4 Na zapytanie 5 Na zapytanie 201.B13 2 5,10 5,10 13,42 14,13 3003 490 3 7,64 7,64 18,79 19,4 3003 491 4 Na zapytanie 5 Na zapytanie 201.C10 2 3,80 3,80 7,67 8,08 3003 490 3 5,71 5,71 10,71 11,07 3003 491 4 Na zapytanie 5 Na zapytanie 201.C13 2 5,10 5,10 13,42 14,13 3003490 3 7,64 7,64 18,79 19,40 3003491 4 Na zapytanie 5 Na zapytanie

8.15 Tryb chłodzenia (nie dot. Vitocal 200-S, typ AWB 201.B/C) W trybie chłodzenia pompy ciepła pracują w trybie odwróconym, tzn. proces obiegu pompy ciepła przebiega w odwrotnym kierunku. Chłodzenie możliwe jest za pośrednictwem instalacji ogrzewania podłogowego lub za pośrednictwem oddzielnego obiegu chłodzącego, np. klimakonwektor. Podgrzewacze buforowe wody grzewczej w trybie chłodzenia muszą zostać ominięte przez 3-drogowe zawory przełączne (obejście wężownicy). Aby uniknąć tworzenia się kondensatu, należy zaizolować termicznie i uszczelnić dyfuzyjnie wszystkie podzespoły ułożone na zewnątrz, np. ury, pompy itp.

Wskazówka W przypadku trybu chłodzenia w następujących przypadkach dostępny i aktywowany musi być czujnik temperatury pomieszczenia: ■ Tryb chłodzenia sterowany pogodowo z wpływem pomieszczenia lub tryb chłodzenia sterowany temperaturą pomieszczenia za pośrednictwem obiegu grzewczego instalacji ogrzewania podłogowego ■ Tryb chłodzenia przez oddzielny obieg chłodzący, np. klimakonwektor Tryb chłodzenia sterowany pogodowo W trybie chłodzenia sterowanym pogodowo wartość wymagana temperatury zasilania wynika z odnośnej wartości wymaganej temperatury pomieszczenia i aktualnej temperatury zewnętrznej (długookresowa średnia wartość) zgodnie z krzywą chłodzenia. Poziom i nachylenie krzywej chłodzenia można ustawić.

110

VIESMANN

VITOCAL

5824 539 PL

8

55°C

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Tryb chłodzenia sterowany temperaturą pomieszczenia Wymagana wartość temperatury zasilania obliczana jest na podstawie różnicy wymaganej i rzeczywistej temperatury pomieszczenia. Chłodzenie za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego Instalacja ogrzewania podłogowego może służyć zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia budynku i pomieszczeń. Podobnie, jak w przypadku krzywej grzewczej, regulacja mocy chłodzenia może odbywać się na podstawie krzywej chłodzenia. W celu zapewnienia przyjemnej temperatury pomieszczenia i uniknięcia tworzenia się rosy należy przestrzegać wartości granicznych dla temperatury powierzchniowej. Temperatura powierzchniowa ogrzewania podłogowego w trybie chłodzenia nie może przekroczyć 20°C. W celu uniknięcia tworzenia się kondensatu na powierzchni ogrzewanej podłogi na zasilaniu ogrzewania podłogowego wymagany jest przełącznik wilgotnościowy (wyposażenie dodatkowe). Dzięki temu nawet w przypadku krótkotrwałych wahań pogodowych (np. burzy) można zapobiec tworzeniu się kondensatu.

Zwymiarowanie ogrzewania podłogowego należy przeprowadzić w oparciu o kombinację temperatur na zasilaniu i powrocie wynoszących ok. 14/18°C. W celu oszacowania możliwej wydajności chłodniczej instalacji ogrzewania podłogowego można skorzystać z poniższej tabeli. Generalnie obowiązuje zasada: Min. temperatura na zasilaniu chłodzenia za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego i min. temperatura powierzchniowa zależą od aktualnych warunków klimatycznych w pomieszczeniu (temperatura i względna wilgotność powietrza). Czynniki te należy uwzględnić podczas projektowania.

Szacunkowa wydajność chłodzenia instalacji ogrzewania podłogowego w zależności od rodzaju podłogi i odstępu układania przewodów rurowych (zakładana temperatura na zasilaniu ok. 16℃, temperatura na powrocie ok. 20℃) Wykładzina podłogowa Płytki/glazura Dywan Odstęp układania mm 75 150 300 75 150 300 Wydajność chłodzenia przy średnicy rury –10 mm 40 31 20 27 23 17 W/m2 –17 mm 41 33 22 28 24 18 W/m2 –25 mm 43 36 25 29 26 20 W/m2 Dane obowiązują dla następujących parametrów Temperatura pomieszczenia 26°C Względna wilgotność powietrza 50 % Temperatura punktu rosy 15°C

8.16 Podłączenie termicznej instalacji solarnej (dot. tylko Vitocal 200-S i Vitocal 242-S) W połączeniu z regulatorem systemów solarnych można regulować termiczną instalację solarną do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, wspomagania ogrzewania i podgrzewu wody w basenie. Pierwszeństwo ładowania można ustawić indywidualnie na regulatorze pompy ciepła. Przez regulator pompy ciepła można odczytać określone wartości. Przy dużym nasłonecznieniu podgrzewanie wszystkich odbiorników ciepła do wyższej wartości zadanej może zwiększyć stopień pokrycia solarnego. Wszystkie temperatury czujników i wartości zadane można wywołać i ustawić regulatorem. W celu uniknięcia uderzeń pary w obiegu solarnym eksploatacja instalacji solarnej przy temperaturach kolektorów słonecznych >120°C zostanie przerwana (funkcja ochronna kolektora).

5824 539 PL

Solarny podgrzew ciepłej wody użytkowej Jeżeli różnica temperatur między temperaturą mierzoną przez czujnik temperatury cieczy w kolektorze oraz czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (na powrocie instalacji solarnej) jest większa od różnicy temperatur włączania ustawionej w regulatorze systemów solarnych, następuje włączenie pompy obiegu instalacji solarnej, a tym samym ogrzewanie podgrzewacza. Jeżeli temperatura w czujniku temperatury podgrzewacza (w pojemnościowym podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej u góry) przekroczy ustawioną w regulatorze pompy ciepła wartość wymaganą, wówczas zablokowana zostaje pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Podgrzew ciepłej wody użytkowej przez instalację solarną następuje do wartości wymaganej ustawionej w regulatorze systemów solarnych.

Wspomaganie ogrzewania przez instalację solarną Jeżeli różnica temperatur między temperaturą mierzoną przez czujnik temperatury cieczy w kolektorze oraz czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (instalacja solarna) jest większa od różnicy temperatur włączania ustawionej w regulatorze pompy ciepła, następuje włączenie pompy obiegu solarnego i pompy obiegowej podgrzewacza, a tym samym ogrzewanie buforowego podgrzewacza wody grzewczej. Ogrzewanie zostaje zatrzymane, gdy różnica temperatur pomiędzy czujnikiem temperatury cieczy w kolektorze a czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu (instalacja solarna) jest mniejsza niż pół histerezy (standardowo: 6 K) lub gdy zmierzona przy dolnym czujniku temperatura wody w podgrzewaczu odpowiada ustawionej temperaturze zadanej. Patrz wytyczne projektowe „Vitosol”. Podgrzew wody w basenie przez instalację solarną Patrz wytyczne projektowe „Vitosol”.

Wskazówka Powierzchnia czynna absorbera możliwa do podłączenia, patrz wytyczne projektowe „Vitosol”. VITOCAL

VIESMANN

111

8

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Patrz cennik firmy Viessmann, rejestr 13.

Wskazówka Moduł regulatora systemów solarnych, typ SM1 znajduje się w zestawie pompowym Solar-Divicon, nr katalog. Z012 016. – Do pompy obiegu solarnego bez sterowania za pomocą sygnału PWM (po stronie inwestora): Zintegrowana funkcja regulatora systemów solarnych

Podłączanie kolektorów słonecznych do Vitocal 242-S Do kompaktowych pomp ciepła można przyłączyć kolektory płaskie o powierzchni maks. 5 m2 (Vitosol 200-F/300-F) lub kolektory rurowe o powierzchni3 m2 (Vitosol 200-T/300-T). Urządzenia są w pełni przystosowane do przyłączenia obiegu solarnego i są wyposażone w niezbędne funkcje regulacyjne. Przewody rurowe łączące powierzchnię kolektora z kompaktową pompą ciepła wykonuje inwestor. Do instalowanego systemu rurowego należy przyłączyć odpowiednio zwymiarowane naczynie zbiorcze. Izolację cieplną przewodów rurowych należy wykonać z materiałów odpornych na wysokie temperatury do 185ºC. Wymóg ten dotyczy również zastosowanych obejm mocujących.

Aby osiągnąć wymaganą wydajność tłoczenia, należy uwzględnić w obliczeniach straty ciśnienia powodowane przez system rurowy i powierzchnię kolektora. W kwestiach wykonania, montażu, obliczeń i zakresu stosowania instalacji solarnej należy stosować się do wskazówek zawartych w wytycznych projektowych oraz instrukcji serwisowej i montażowej systemów solarnych w wersji właściwej dla danego urządzenia.

Wymiarowanie solarnego naczynia zbiorczego Solarne naczynie zbiorcze

G Instalacja solarna napełniona bez wpływu ciepła H Pod ciśnieniem maks. przy najwyższej temperaturze czynnika grzewczego Solarne naczynie zbiorcze to zamknięte naczynie, którego przestrzeń gazowa (wypełniona azotem) oddzielona jest przeponą od przestrzeni cieczowej (czynnik grzewczy) i którego ciśnienie wstępne zależy od wysokości instalacji.

Budowa i działanie Z zaworem odcinającym i mocowaniem

Dane techniczne

a

b

a

Czynnik grzewczy Napełnienie azotem Poduszka azotowa Poduszka zabezpieczająca min. 3 l Poduszka zabezpieczająca Stan wysyłkowy (ciśnienie wstępne 3 bar, 0,3 MPa)

Naczynie zbiorcze

7248 241 7248 242 7248 243 7248 244 7248 245

A

B

112

Nr zam.

VIESMANN

Pojemność l 18 25 40 50 80

Øa

b mm 280 280 354 409 480

Przyłącze mm 370 490 520 505 566

Masa R¾ R¾ R¾ R1 R1

kg 7,5 9,1 9,9 12,3 18,4

VITOCAL

5824 539 PL

A B C D E F

b

8

Regulatory systemów solarnych ■ Vitocal 200-S: Moduł regulatora systemów solarnych, typ SM1 (wyposażenie dodatkowe): Patrz strona 132. ■ Vitocal 242-S: – Do pompy obiegu solarnego ze sterowaniem za pomocą sygnału PWM: Moduł regulatora systemów solarnych, typ SM1 (wyposażenie dodatkowe): Patrz strona 132.

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Wskazówka W przypadku zestawów solarnych w zakresie dostawy

Dane dotyczące obliczania wymaganej pojemności patrz wytyczne projektowe „Vitosol”.

8.17 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie można instalować i eksploatować tylko w zamkniętych systemach grzewczych wg EN 12828, uwzględniając odpowiednie instrukcje montażu, serwisu i obsługi.

Zastosowanie komercyjne lub przemysłowe w celu innym niż ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń lub podgrzew ciepłej wody użytkowej nie jest zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem.

W zależności od wersji urządzenie można stosować wyłącznie do następujących celów: ■ Ogrzewanie pomieszczeń ■ Chłodzenie pomieszczeń ■ Podgrzew ciepłej wody użytkowej

Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl. niefachowa obsługa (np. otwarcie urządzenia przez użytkownika instalacji) jest zabronione i skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności. Niewłaściwe użycie obejmuje także zmianę zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponentów systemu grzewczego.

Zakres funkcji można rozszerzyć, stosując dodatkowe komponenty i wyposażenie dodatkowe.

Wskazówka Urządzenie przewidziane jest wyłącznie do użytku domowego lub podobnego, co oznacza, że nawet nieprzeszkolone osoby mogą je bezpiecznie obsługiwać.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zakłada, że wykonano stacjonarną instalację w połączeniu z dopuszczonymi komponentami, charakterystycznymi dla danej instalacji.

Regulator pompy ciepła 9.1 Vitotronic 200, typ WO1C Budowa i funkcje Budowa modułowa Regulator składa się z modułów podstawowych, płytek instalacyjnych i modułu obsługowego. Moduły podstawowe: ■ Wyłącznik zasilania ■ Złącze Optolink ■ Sygnalizator roboczy i sygnalizator usterki ■ Bezpieczniki Płytki instalacyjne do podłączenia zewnętrznych komponentów: ■ Przyłącza do podzespołów roboczych 230 V~ jak np. pompy, mieszacze itd. ■ Przyłącza do podzespołów sygnalizacyjnych i zabezpieczających ■ Przyłącza do czujników temperatury i magistrali KM

5824 539 PL

Moduł obsługowy ■ Prosta obsługa: – Wyświetlacz graficzny ze wskazaniami tekstowymi – Duża czcionka i kontrastowe, czarno-białe wskazania – Pomoc kontekstowa ■ Z zegarem sterującym ■ Przyciski obsługowe: – Nawigacja – Zatwierdzenie – Pomoc – Menu rozszerzone

■ Ustawienia: – Normalna i zredukowana temperatura pomieszczenia – Normalna i 2. temperatura ciepłej wody użytkowej – Program roboczy – Programy czasowe, np. ogrzewania pomieszczenia, podgrzewu ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i podgrzewacza buforowego wody grzewczej – Eksploatacja ekonomiczna – Eksploatacja w trybie "Party" – Program wakacyjny – Krzywe grzewcze i krzywe chłodzenia – Parametr ■ Wskazanie: – Temperatury na zasilaniu – Temperatura ciepłej wody użytkowej – Informacje – Dane robocze – Dane diagnostyczne – Wskazówki, ostrzeżenia i zgłoszenia usterek

VITOCAL

VIESMANN

113

9

Regulator pompy ciepła (ciąg dalszy) ■ Regulacja zmiennej granicy ogrzewania i chłodzenia ■ Zabezpieczenie przeciwblokujące pomp obiegowych ■ Kontrola zabezpieczenia przed zamarznięciem podzespołów instalacji ■ Wbudowany system diagnostyczny ■ Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu z układem preferencji ■ Funkcja dodatkowa podgrzewu ciepłej wody użytkowej (krótkotrwałe podgrzewanie do wyższej temperatury) ■ Regulacja zasobnika buforowego wody grzewczej ■ Program osuszania jastrychu ■ Przełączanie z zewnątrz: Mieszacz OTW., mieszacz ZAMK., przełączenie statusu roboczego (z zestawem uzupełniającym EA1, wyposażenie dodatkowe) ■ Zapotrzebowanie z zewnątrz (wartość wymagana temperatury zasilania możliwa do ustawienia) i blokowanie pompy ciepła, określanie wartości wymaganej temperatury na zasilaniu za pośrednictwem zewnętrznego sygnału 0 do 10 V (z zestawem uzupełniającym EA1, wyposażenie dodatkowe) ■ Kontrola działania sterowanych komponentów, np. pomp obiegowych ■ Optymalne wykorzystanie prądu wytworzonego przez instalację fotowoltaiczną (zużycie energii własnej) ■ Sterowanie i obsługa centrali wentylacyjnej Vitovent 300-F

Funkcje ■ Elektroniczne ograniczenie temperatury maksymalnej i minimalnej ■ Zależne od zapotrzebowania wyłączanie pompy ciepła i pomp obiegu pierwotnego i wtórnego Funkcje w zależności od pompy ciepła

Vitocal 200-S Typ AWB 201.B/C Sterowana pogodowo regulacja temperatury na zasilaniu dla trybu grzewczego lub trybu chłodzenia – Temperatura na zasilaniu instalacji lub temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego bez mieszacza A1/OG1 – Temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaczem M2/OG2 poprzez magistralę KM – Temperatura na zasilaniu w przypadku chłodzenia poprzez obieg grzewczy/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzący Funkcja chłodzenia „active cooling” (AC) Podgrzew ciepłej wody użytkowej/wspomaganie ogrzewania przez instalację solarną z graficznym przedstawieniem zysku solarnego Pompa obiegu solarnego ze sterowaniem za pomocą sygnału PWM: – Regulacja przez moduł regulatora systemów solarnych, typ SM1 (wyposażenie dodatkowe lub zamontowany w Solar-Divicon, typ PS 10) Pompa obiegu solarnego bez sterowania za pomocą sygnału PWM: – Regulacja za pomocą wbudowanego modułu funkcjonalnego systemów solarnych Sterowanie przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej Sterowanie zewnętrzną wytwornicą ciepła (np. Olejowy/gazowy kocioł grzewczy) Regulator podgrzewu wody w basenie – Sterowanie przez zestaw uzupełniający EA1 Sterowanie kaskadą pomp ciepła – Do maks. 5 urządzeń Vitocal przez LON (wymagany moduł komunikacyjny LON, wyposażenie dodatkowe) Podłączenie do nadrzędnego systemu KNX/EIB przez Vitogate 200, typ KNX (wymagany moduł komunikacyjny LON, wyposażenie dodatkowe).

114

VIESMANN

Typ AWB-AC 201.B/C

Vitocal 222-S Typ AWT-AC 221.A/B

Vitocal 242-S Typ AWT-AC 241.A/B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 5824 539 PL

9

■ Dostępne języki: – Niemiecki – Bułgarski – Czeski – Duński – Angielski – Hiszpański – Estoński – Francuski – Chorwacki – Włoski – Łotewski – Litewski – Węgierski – Niderlandzki – Polski – Rosyjski – Rumuński – Słoweński – Fiński – Szwedzki – Turecki

VITOCAL

Regulator pompy ciepła (ciąg dalszy) Przegląd przesyłania danych Urządzenie Vitocom 100, typ GSM2 Obsługa Telefon komórkowy Komunikacja Sieć komórkowa SMS Maks. liczba instala1 cji grzewczych Maks. liczba obiegów 3 grzewczych Zdalne nadzorowanie X Zdalne sterowanie X Zdalne nastawianie – (ustawianie parametrów regulacji) Podłączenie regulaMagistrala KM tora Vitotronic Wymagane wyposa- Rozdzielacz magiżenie dodatkowe do strali KM, jeżeli doregulatora Vitotronic stępnych jest kilka odbiorników magistrali KM.

Vitocom 100, typ LAN1

Vitocom 200, typ LAN2

Vitotrol App Ethernet, sieci IP Vitotrol App 1

Vitodata 100 Ethernet, sieci IP E-mail, SMS, faks 1

Vitodata 100 E-mail, SMS, faks 1

Vitodata 300 E-mail, SMS, faks 5

3

32

32

32

X X –

X X –

X X –

X X X

LON

LON

LON

LON

9

Moduł komunikacyjny (zakres dostawy Vitocom lub wyposażenie dodatkowe)

Wskazówki dotyczące Vitodata 100 ■ Bilans energetyczny wytwornicy ciepła nie może być odczytany w pełnym zakresie. ■ Wysyłanie komunikatów SMS-em lub faksem jest możliwe jedynie w połączeniu z opcją zarządzania usterkami Vitodata 100 (wyposażenie dodatkowe).

Wymogi normy EN 12831 dotyczące obliczania obciążenia grzewczego są spełniane. W celu zmniejszenia mocy podgrzewu przy niskiej temperaturze zewnętrznej status roboczy „Zredukowany” przełączany jest na status „Normalny”. Zgodnie z Rozporządzeniem o oszczędzaniu energii regulacja temperatury powinna odbywać się dla każdego pomieszczenia indywidualnie, np. za pomocą zaworów termostatycznych.

Zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący (wbudowany w moduł obsługowy) ■ Program dzienny i tygodniowy ■ Automatyczne przestawienie czasu letniego/zimowego ■ Funkcja automatyczna podgrzewu ciepłej wody użytkowej i pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej ■ Standardowe czasy łączeniowe są wstępnie nastawione fabrycznie, np. dla ogrzewania pomieszczenia, podgrzewu ciepłej wody użytkowej, ogrzewania podgrzewacza buforowego wody grzewczej i pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej. ■ Możliwość indywidualnego ustawiania czasów włączania, maks. 8 cykli łączeniowych na dzień Najkrótszy odstęp włączania: 10 min Podtrzymanie pamięci: 14 dni

Ustawianie programów roboczych We wszystkich programach eksploatacji aktywne jest zabezpieczenie przed zamarznięciem (patrz funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem) podzespołów instalacji. Za pośrednictwem menu można ustawiać następujące programy robocze: ■ W przypadku obiegów grzewczych/chłodzących: „Ogrzewanie i ciepła woda” lub „Ogrzewanie, chłodzenie i CWU” ■ W przypadku oddzielnego obiegu chłodzącego: „Chłodzenie” ■ „Tylko ciepła woda”, osobne ustawienie dla każdego obiegu grzewczego

Programy robocze mogą być również przełączane z zewnątrz, np. przez Vitocom 100.

5824 539 PL

Wskazówka Jeśli pompa ciepła ma być włączana tylko do podgrzewu ciepłej wody użytkowej np. w lecie), dla wszystkich obiegów grzewczych należy wybrać program roboczy „Tylko C.W.U.”. ■ „Wyłączenie instalacji” Tylko zabezpieczenie przed zamarznięciem

VITOCAL

VIESMANN

115

Regulator pompy ciepła (ciąg dalszy) Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem ■ Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +1°C, włącza się funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem. W przypadku zabezpieczenia przed zamarznięciem włączana jest pompa obiegu grzewczego, a temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego utrzymywana jest na poziomie ok. 20°C.

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest podgrzewany do ok. 20°C. ■ Jeśli temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej +3 °C, funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem wyłącza się.

Ustawianie krzywych grzewczych i krzywych chłodzenia (nachylenie i poziom) ■ Krzywe chłodzenia: Temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego jest ograniczona przez min. temperaturę ustawioną na regulatorze pompy ciepła.

Temperatura zewnętrzna w °C 35 30 25

20 20

0,2

Temperatura na zasilaniu w °C

Temperatura na zasilaniu, która jest niezbędna do osiągnięcia określonej temperatury pomieszczenia, jest zależna od instalacji grzewczej i od izolacji cieplnej ogrzewanego lub chłodzonego budynku. Wraz z nastawieniem krzywych grzewczych lub krzywych chłodzenia temperatury wody na zasilaniu zostaną dopasowane do tych warunków. ■ Krzywe grzewcze: Temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego jest ograniczona przez czujnik temperatury i przez maks. temperaturę ustawioną na regulatorze pompy ciepła.

15

0,4 0,6

10

0,8

5

1,0 1,2 1,4

1,6 1,8 2,0 2,2 2,6 3,0 3,4

1

Nachylenie krzywej chłodzenia

80 70 60 50 40 30 20 20 10 0 -10 -20 Temperatura zewnętrzna w °C

1,6

1,8

2,0

90

3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2

Nachylenie krzywej grzewczej

Temperatura na zasilaniu w °C

1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

-30

Instalacje grzewcze z podgrzewaczem buforowym wody grzewczej lub sprzęgłem hydraulicznym W przypadku stosowania sprzęgła hydraulicznego w podgrzewaczu buforowym lub w sprzęgle hydraulicznym należy zamontować czujnik temperatury i podłączyć go do regulatora Vitotronic.

Czujnik temperatury zewnętrznej Miejsce montażu: ■ Ściana północna lub północno-zachodnia budynku ■ 2 do 2,5 m nad podłożem, w budynku kilkupiętrowym w górnej połowie 2. piętra Przyłącze: ■ Przewód 2-żyłowy, maksymalna długość przewodu 35 m przy przekroju przewodu 1,5 mm2, miedź. ■ Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 230/400 V.

116

VIESMANN

5824 539 PL

9

Vitotronic 200 reguluje w sposób zależny od pogody temperaturę na zasilaniu obiegów grzewczych i chłodzących: ■ Temperatura na zasilaniu instalacji lub temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego bez mieszacza A1/OG1. ■ Temperatura wody na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaczem M2/OG2: Sterowanie silnikiem mieszacza przez magistralę KM ■ Temperatura na zasilaniu w przypadku chłodzenia poprzez obieg grzewczy/chłodzący. Oddzielny obieg chłodzący regulowany jest odpowiednio do temperatury pomieszczenia.

VITOCAL

Regulator pompy ciepła (ciąg dalszy) Dane techniczne Stopień ochrony 80

Typ czujnika Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji, magazynowania i transportu

41

IP 43 wg EN 60529 do zagwarantowania przez montaż Viessmann NTC 10 kΩ przy 25°C

−40 do +70 °C

66

9 9.2 Dane techniczne Vitotronic 200, typ WO1C Przyłącze elektryczne pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej z własnym wewnętrznym regulatorem muszą być podłączane poprzez oddzielne przyłącze elektryczne. Podłączanie do sieci poprzez regulator Vitotronic lub wyposażenie dodatkowe Vitotronic jest niedozwolone.

Informacje ogólne Napięcie znamionowe 230 V~ Częstotliwość znamionowa 50 Hz Natężenie znamionowe 6A Klasa ochrony I Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +40°C Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) – Magazynowanie i transport –20 do +65°C Zakres regulacji tempera- 10 do +70 °C tury ciepłej wody użytkowej Zakres regulacji krzywych grzewczych i krzywych chłodzenia – Nachylenie 0 do 3,5 – Poziom –15 do +40 K

Parametry przyłączy podzespołów roboczych 230 V~ Podzespół Moc na przy- Maks. prąd Vitocal 200-S, typ łączu w W zestyku w A AWB 201.B/C AWB-AC 201.B/C Pompa wtórna 130 4(2) X X

r M

1.

r

AC

5824 539 PL

A1

3-drogowy zawór przełączny „ogrzewania/podgrzewu ciepłej wody użytkowej” W przypadku systemu ładowania podgrzewacza dodatkowo: Pompa ładująca podgrzewacza i 2-drogowy zawór odcinający Sterowanie przepływowego podgrzewacza wody grzewczej, stopień 1 Sterowanie chłodzeniem (3-drogowe zawory przełączne do obejścia podgrzewacza buforowego wody grzewczej w trybie chłodzenia) Pompa obiegu grzewczego A1/OG1

Vitocal 242-S

X

X

X

X

X

130

4(2)

10

4(2)

X

X

X

10

4(2)

X

X

X

100

4(2)

X

X

X

X

Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej

50

4(2)

X

X

X

X

Pompa obiegu solarnego

130

4(2)

VITOCAL

X

Vitocal 222-S

X

VIESMANN

117

Regulator pompy ciepła (ciąg dalszy) Podzespół

2.

r

10

Sterowanie silnikiem mieszacza zewnętrznych wytwornic ciepła, sygnał "Mieszacz zamk." Sterowanie silnikiem mieszacza zewnętrznych wytwornic ciepła, sygnał „Mieszacz otw.” Sterowanie zewnętrzną wytwornicą ciepła Sterowanie podgrzewacza przepływowego wody grzewczej, stopień 2 Pompa obiegowa do dogrzewu ciepłej wody użytkowej albo Sterowanie grzałką elektryczną EHE

Moc na przy- Maks. prąd Vitocal 200-S, typ łączu w W zestyku w A AWB 201.B/C AWB-AC 201.B/C 10 0,2(0,1) X X

Łącznie

10

0,2(0,1)

X

X

Styk beznapięciowy 10

4(2)

X

X

100

4(2)

X

X

Maks. 1000

Maks. 5(3) A

X

X

4(2)

Wartości w nawiasach przy cos(Phi) = 0,6

Vitocal 222-S

Vitocal 242-S

X

X

X

X

X

Wskazówka Silnik mieszacza i pompa obiegu grzewczego z mieszaczem M2/OG2 nie są bezpośrednio podłączane do regulatora pompy ciepła. Sterowanie tymi dwoma podzespołami odbywa się za pośrednictwem zestawu uzupełniającego do obiegu grzewczego z mieszaczem (wyposażenie dodatkowe, patrz strona 130), który połączony jest z regulatorem pompy ciepła za pośrednictwem magistrali KM.

Wyposażenie dodatkowe regulatora 10.1 Przegląd Nr katalog.

Vitocal 200-S Typ AWB 201.B

Instalacja fotowoltaiczna: patrz od strony 119. Licznik energii, trójfazowy 7506 157 Moduły zdalnego sterowania: patrz od strony 120. Vitotrol 200A Z008 341 Vitotrol 300B Z011 411 Radiowe moduły zdalnego sterowania: patrz od strony 122. Vitotrol 200 RF Z011 219 Vitotrol 300 RF B z podstawką Z012 499 Vitotrol 300 RF B z uchwytem ściennym Z012 500 Vitocomfort 200 Z013 768 Radiowa stacja bazowa B Z012 501 Bezprzewodowy czujnik temperatury ze- 7455 213 wnętrznej Bezprzewodowy wzmacniacz 7456 538 Czujniki: patrz od strony 126. Czujnik temperatury pomieszczenia 7438 537 (NTC 10 kΩ) Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 7426 463 kΩ) Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 7438 702 10 kΩ) Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 7831 913 (NTC 20 kΩ) Pozostały osprzęt: patrz od strony 128. Stycznik pomocniczy 7814 681 Odbiornik sygnałów radiowych 7450 563 Rozdzielacz magistrali KM 7415 028 118

VIESMANN

Typ AWB-AC 201.B

Vitocal 222-S Typ AWT-AC 221.A

Vitocal 242-S Typ AWT-AC 241.A

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X VITOCAL

5824 539 PL

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Wyposażenie dodatkowe

Nr katalog.

Vitocal 200-S Typ AWB 201.B

Typ AWB-AC 201.B

Vitocal 222-S Typ AWT-AC 221.A

Vitocal 242-S Typ AWT-AC 241.A

Regulator temperatury wody w basenie kąpielowym: patrz od strony 129. Regulator temperatury wody w basenie 7009 432 X X X X Zestaw uzupełniający do regulatora obiegu grzewczego - informacje ogólne: patrz od strony 129. Zanurzeniowy regulator temperatury 7151 728 X X X X Kontaktowy regulator temperatury 7151 729 X X X X Zestaw uzupełniający do regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem M2/OG2 (sterowanie przez magistralę KM Vitotronic): patrz od strony 130. Zestaw uzupełniający mieszacza (mon7301 063 X X X X taż mieszacza) Zestaw uzupełniający mieszacza (mon7301 062 X X X X taż ścienny) Przyłączanie zewnętrznej wytwornicy ciepła: patrz od strony 131. Zestaw uzupełniający mieszacza 7441 998 X X – – Solarny podgrzew ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania: patrz od strony 132. Moduł regulatora systemów solarnych, 7429 073 X X X typ SM1 Rozszerzenia funkcji: patrz od strony 133. Zestaw uzupełniający AM1 7452 092 X X X X Zestaw uzupełniający EA1 7452 091 X X X X Technika komunikacji: patrz od strony 134. Vitocom 100, typ LAN1 z modułem koZ011 224 X X X X munikacyjnym Vitocom 100, typ GSM2 bez karty SIM Z011 396 X X X X Vitocom 100, typ GSM2 z kartą SIM Z011 388 X X X X Vitocom 200, typ LAN2 Z011 390 X X X X Moduł komunikacyjny LON 7172 173 X X X X Moduł komunikacyjny LON do sterowa7172 174 X X nia kaskadowego Przewód łączący LON do wymiany da7134 495 X X X X nych między regulatorami Złącze LON, RJ 45 7143 496 X X X X Wtyk połączeniowy LON, RJ 45 7199 251 X X X X Gniazdo przyłączeniowe LON, RJ 45 7171 784 X X X X Opornik obciążenia 7143 497 X X X X Wskazówka W poniższych opisach wyposażenia dodatkowego regulatora podane są wszystkie funkcje i przyłącza danego wyposażenia dodatkowego regulatora. Nie wszystkie te funkcje i przyłącza dostępne są w każdej pompie ciepła.

10.2 Instalacja fotowoltaiczna Licznik energii trójfazowy Nr katalog. 7506 157

5824 539 PL

Z szeregowym złączem Modbus. Poprzez złącze Modbus regulator Vitotronic otrzymuje informację o tym, czy i ile energii (resztkowej) z instalacji fotowoltaicznej dostępnej jest dla pompy ciepła.

Przyłącze: ■ Montaż na szynie 35 mm (zgodnie z normą EN 60715 TH35) ■ Przekrój przewodu głównego obwodu prądowego: 1,5 do 16 mm2 ■ Przekrój przewodu obwodu prądu sterowniczego: maks. 2,5 mm2

W celu optymalnego wykorzystania prądu wytworzonego we własnym zakresie przez instalacje fotowoltaiczne (zużycie własne) można w regulatorze Vitotronic włączyć następujące komponenty i funkcje: ■ Sprężarka pompy ciepła. ■ Ogrzewanie podgrzewacza pojemnościowego do wartości wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej lub drugiej wartości wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej. ■ Ogrzewanie podgrzewacza buforowego wody grzewczej. ■ Ogrzewanie pomieszczeń ■ Chłodzenie pomieszczenia

VITOCAL

VIESMANN

119

10

62

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy)

70

Moc czynna 0,4 W na fazę

7-pozycyjny wyświetlacz LCD, dla 1 lub 2 taryf 0 do 999999,9 100 na kWh B według normy EN 50470-3 1 według normy IEC 62053-21 Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca −10 do +55°C – Magazynowanie i trans- −30 do +85 °C port

3 x 230 V~/400 V~−20 do +15% 50 Hz−20 do +15% 10 A 65 A 40 mA 0,5 A

10.3 Moduły zdalnego sterowania Wskazówka dotycząca Vitotrol 200A i Vitotrol 300B W każdym obiegu grzewczym lub chłodzenia można zastosować jeden moduł Vitotrol 200A lub jeden moduł Vitotrol 300B. Vitotrol 200A może obsługiwać jeden obieg grzewczy/chłodzenia, a Vitotrol 300B maksymalnie 3 obiegi grzewcze/chłodzenia oraz jeden oddzielny obieg chłodzenia. Do regulatora można przyłączyć maks. trzy moduły zdalnego sterowania.

Wskazówka Przewodowych modułów zdalnego sterowania nie można łączyć z bazą radiową B.

Vitotrol 200A Nr zam. Z008 341 Odbiornik magistrali KM ■ Wskazania: – Temperatura pomieszczeń – Temperatura zewnętrzna – Stan roboczy ■ Ustawienia: – Wartość wymagana temperatury pomieszczenia przy eksploatacji normalnej (normalna temperatura pomieszczeń) Wskazówka Wartość wymaganą temperatury pomieszczenia przy eksploatacji zredukowanej (temperatura nocna) należy ustawić w regulatorze. – Program roboczy ■ Możliwość aktywacji trybów Party i ekonomicznego poprzez przyciski ■ Wbudowany czujnik do sterowania temperaturą pomieszczenia (tylko dla obiegu grzewczego z mieszaczem)

Miejsce montażu: ■ Eksploatacja pogodowa: Montaż w dowolnym miejscu w budynku ■ Sterowanie temp. pomieszczenia: Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia mierzy temperaturę w pomieszczeniu i w razie potrzeby koryguje temperaturę na zasilaniu. Mierzona temperatura w pomieszczeniu jest zależna od miejsca montażu: – W głównym pomieszczeniu mieszkalnym na ścianie wewnętrznej naprzeciwko grzejników – Nie montować w regałach, wnękach – Nie montować w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi ani w pobliżu źródła ciepła (np. w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, przy kominku, odbiorniku telewizyjnym itd.) Przyłącze: ■ Przewód 2-żyłowy, długość przewodu maks. 50 m (również przy przyłączeniu kilku urządzeń zdalnego sterowania) ■ Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 230/400 V ■ Wtyk niskiego napięcia objęty zakresem dostawy

5824 539 PL

10

Dane techniczne Napięcie znamionowe Częstotliwość znamionowa Prąd – Prąd odniesienia – Maks. prąd pomiarowy – Prąd rozruchu – Min. prąd

82

Pobór mocy Wskazanie – Na każdą fazę: moc czynna, napięcie, natężenie – Zakres liczenia – Impulsy – Klasy dokładności

120

VIESMANN

VITOCAL

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy)

14

8

97

20

,5

Dane techniczne Zasilanie elektryczne Pobór mocy Klasa ochrony Stopień ochrony

Przez magistralę KM 0,2 W III IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- −20 do +65°C port Zakres ustawień wartości wymaganej temperatury pomieszczenia dla eksploatacji normalnej 3 do 37°C Wskazówki ■ Jeżeli moduł Vitotrol 200A stosowany jest do sterowania temperaturą pomieszczenia, urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu głównym (wiodącym). ■ Do regulatora podłączać maks. 2 moduły Vitotrol 200A.

Vitotrol 300B Miejsce montażu: ■ Eksploatacja pogodowa: Montaż w dowolnym miejscu w budynku ■ Sterowanie temp. pomieszczenia: Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia mierzy temperaturę w pomieszczeniu i w razie potrzeby koryguje temperaturę na zasilaniu. Temperatura mierzona w pomieszczeniu jest zależna od miejsca montażu: – W głównym pomieszczeniu mieszkalnym na ścianie wewnętrznej naprzeciwko grzejników – Nie montować w regałach, wnękach – Nie montować w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi ani w pobliżu źródła ciepła (np. w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, przy kominku, odbiorniku telewizyjnym itd.).

,5

Przyłącze: ■ Przewód 2-żyłowy, długość przewodu maks. 50 m (również przy przyłączeniu kilku urządzeń zdalnego sterowania) ■ Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 230/400 V. ■ Wtyk niskiego napięcia objęty zakresem dostawy

15

5824 539 PL

5

97

20

Nr katalog. Z011 411 Odbiornik magistrali KM ■ Wskazania: – Temperatura pomieszczenia – Temperatura zewnętrzna – Program roboczy – Stan roboczy – W połączeniu z modułem regulatora systemów solarnych, typ SM1: Uzysk solarny w formie graficznej ■ Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegów grzewczych oraz dla jednego oddzielnego obiegu chłodzącego albo Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegów grzewczych, w tym maks. jednego obiegu grzewczego/chłodzenia: – Wartość wymagana temperatury pomieszczenia dla trybu normalnego (normalna temperatura pomieszczeń) i trybu zredukowanego (zredukowana temperatura pomieszczeń) – Wartość wymagana temperatury ciepłej wody użytkowej – Program roboczy, programy czasowe obiegów grzewczych/chłodzenia, podgrzewu ciepłej wody użytkowej i pompy cyrkulacyjnej, a także inne ustawienia możliwe poprzez menu tekstowe na wyświetlaczu ■ Możliwość aktywacji trybów „Party” i ekonomicznego poprzez menu ■ Wbudowany czujnik do sterowania temperaturą pomieszczenia (tylko dla jednego obiegu grzewczego/chłodzenia z mieszaczem) ■ Ustawienia domowej centrali wentylacyjnej Vitovent 300-F: – Program roboczy, program czasowy wentylacji, a także inne ustawienia możliwe poprzez menu tekstowe na wyświetlaczu – Możliwość aktywacji poprzez menu funkcji komfortowej „Praca intensywna” oraz funkcji oszczędzania energii „Praca podstawowa”

VITOCAL

VIESMANN

121

10

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Dane techniczne Zasilanie elektryczne Pobór mocy Klasa ochrony Stopień ochrony

Przez magistralę KM 0,5 W III IP 30 wg EN 60529, do zagwarantowania przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- −20 do +65°C port Zakres ustawień wartości wymaganej temperatury w pomieszczeniu 3 do 37 °C

10.4 Radiowe moduły zdalnego sterowania Wskazówka dotycząca regulatora Vitotrol 200 RF i Vitotrol 300 RF Bezprzewodowy moduł zdalnego sterowania z wbudowanym nadajnikiem radiowym do eksploatacji z bazą radiową. W każdym obiegu grzewczym lub chłodzenia można zastosować jeden Vitotrol 200 RF lub jeden Vitotrol 300 RF B. Vitotrol 200 RF może obsługiwać jeden obieg grzewczy/chłodzenia, a Vitotrol 300 RF B maksymalnie 3 obiegi grzewcze/chłodzenia oraz jeden oddzielny obieg chłodzenia.

Do regulatora można przyłączyć maks. 3 radiowe moduły zdalnego sterowania. Wskazówka Radiowego modułu zdalnego sterowania nie można łączyć z przewodowym modułem zdalnego sterowania.

Vitotrol 200 RF Nr zam. Z011 219 Odbiornik radiowy ■ Wskazania: – Temperatura pomieszczeń – Temperatura zewnętrzna – Stan roboczy – Jakość odbioru sygnału radiowego ■ Ustawienia: – Wartość wymagana temperatury pomieszczenia przy eksploatacji normalnej (normalna temperatura pomieszczeń)

Wskazówka Przestrzegać wytycznych projektowych „Dodatkowe wyposażenie bezprzewodowe”.

20 ,5

Wskazówka Wartość wymaganą temperatury pomieszczenia przy eksploatacji zredukowanej (temperatura nocna) należy ustawić w regulatorze.

Miejsce montażu: ■ Eksploatacja pogodowa: Montaż w dowolnym miejscu w budynku ■ Sterowanie temp. pomieszczenia: Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia mierzy temperaturę w pomieszczeniu i w razie potrzeby koryguje temperaturę na zasilaniu. Mierzona temperatura w pomieszczeniu jest zależna od miejsca montażu: – W głównym pomieszczeniu mieszkalnym na ścianie wewnętrznej naprzeciwko grzejników – Nie montować w regałach, wnękach – Nie montować w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi ani w pobliżu źródła ciepła (np. w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, przy kominku, odbiorniku telewizyjnym itd.)

122

VIESMANN

14

8

Dane techniczne Zasilanie elektryczne Pasmo częstotliwości Zasięg działania instalacji bezprzewodowej Klasa ochrony Stopień ochrony

2 baterie AA 3 V 868 MHz Patrz Wytyczne projektowe „Dodatkowe wyposażenie bezprzewodowe” III IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- −20 do +65°C port Zakres ustawień wartości wymaganej temperatury pomieszczenia dla eksploatacji normalnej 3 do 37°C

VITOCAL

5824 539 PL

– Program roboczy ■ Możliwość aktywacji trybów Party i ekonomicznego poprzez przyciski ■ Wbudowany czujnik do sterowania temperaturą pomieszczenia (tylko dla obiegu grzewczego z mieszaczem)

97

10

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy)

Nr katalog. Z012 499 Odbiornik radiowy ■ Wskazania: – Temperatura pomieszczenia – Temperatura zewnętrzna – Stan roboczy – W połączeniu z modułem regulatora systemów solarnych, typ SM1: Uzysk solarny w formie graficznej – Jakość odbioru sygnału radiowego ■ Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegów grzewczych oraz dla jednego oddzielnego obiegu chłodzącego albo Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegów grzewczych, w tym maks. jednego obiegu grzewczego/chłodzenia: – Wartość wymagana temperatury pomieszczenia dla trybu normalnego (normalna temperatura pomieszczeń) i trybu zredukowanego (zredukowana temperatura pomieszczeń) – Wartość wymagana temperatury ciepłej wody użytkowej – Program roboczy, programy czasowe obiegów grzewczych/chłodzenia, podgrzewu ciepłej wody użytkowej i pompy cyrkulacyjnej, a także inne ustawienia możliwe poprzez menu tekstowe na wyświetlaczu ■ Możliwość aktywacji trybów „Party” i ekonomicznego poprzez menu ■ Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia ■ Ustawienia domowej centrali wentylacyjnej Vitovent 300-F: – Program roboczy, program czasowy wentylacji, a także inne ustawienia możliwe poprzez menu tekstowe na wyświetlaczu – Możliwość aktywacji poprzez menu funkcji komfortowej „Praca intensywna” oraz funkcji oszczędzania energii „Praca podstawowa” Wskazówka Przestrzegać wytycznych projektowych „Dodatkowe wyposażenie bezprzewodowe”.

90

Vitotrol 300 RF B ze stacją dokującą

14

0 50

Stacja dokująca Dane techniczne Zasilanie elektryczne Pobór mocy Pasmo częstotliwości Zasięg działania sieci radiowej

Przez zasilacz wtykowy 230 V~/5 V− 2,4 W 868 MHz Patrz Wytyczne projektowe „Wyposażenie dodatkowe zdalnego sterowania radiowego” Klasa ochrony II Stopień ochrony IP 30 wg EN 60529, do zagwarantowania przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- −25 do +60°C port Zakres ustawień wartości wymaganej temperatury w pomieszczeniu 3 do 37 °C

105

Zakres dostawy: ■ Vitotrol 300 RF B ■ Stacja dokująca ■ 2 akumulatory NiMH do obsługi poza stacją dokującą

14

3 22

Vitotrol 300 RF B

5824 539 PL

Vitotrol 300 RF B z uchwytem ściennym Nr katalog. Z012 500 Odbiornik radiowy

VITOCAL

■ Wskazania: – Temperatura pomieszczenia – Temperatura zewnętrzna – Stan roboczy – W połączeniu z modułem regulatora systemów solarnych, typ SM1:

VIESMANN

123

10

Miejsce montażu: ■ Eksploatacja pogodowa: Montaż w dowolnym miejscu w budynku ■ Sterowanie temp. pomieszczenia: Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia mierzy temperaturę w pomieszczeniu i w razie potrzeby koryguje temperaturę na zasilaniu. Temperatura mierzona w pomieszczeniu jest zależna od miejsca montażu: – W głównym pomieszczeniu mieszkalnym na ścianie wewnętrznej naprzeciwko grzejników – Nie montować w regałach, wnękach – Nie montować w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi ani w pobliżu źródła ciepła (np. w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, przy kominku, odbiorniku telewizyjnym itd.). Wskazówka Przestrzegać wytycznych projektowych „Dodatkowe wyposażenie bezprzewodowe”. Zakres dostawy: ■ Vitotrol 300 RF B ■ Uchwyt ścienny ■ Zasilacz do montażu w puszce elektrycznej ■ 2 akumulatory NiMH do obsługi poza uchwytem ściennym

14

3 22

Vitotrol 300 RF B

90 90 23

Uchwyt ścienny Dane techniczne Zasilanie elektryczne

Przez zasilacz 230 V~/4 V Do montażu w puszce elektrycznej Pobór mocy 2,4 W Pasmo częstotliwości 868 MHz Zasięg działania sieci raPatrz Wytyczne projektowe „Wyposażediowej nie dodatkowe zdalnego sterowania radiowego” Klasa ochrony II Stopień ochrony IP 30 wg EN 60529, do zagwarantowania przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- −25 do +60°C port Zakres ustawień wartości wymaganej temperatury w pomieszczeniu 3 do 37 °C

Vitocomfort 200 Nr katalog. Z013 768 Magistrala KM lub odbiornik radiowy Vitocomfort 200 łączy ogrzewanie/chłodzenie i instalację fotowoltaiczną w jeden kompleksowy system zarządzania energią oraz uzupełnia system Smart Home o funkcje zacienienia, oświetlenia i bezpieczeństwa. Vitocomfort 200 można zastosować w każdym obszarze. ■ Zautomatyzowane regulatory poszczególnych pomieszczeń regulują temperaturę pomieszczenia odpowiednio do zapotrzebowania i obniżają zużycie energii. ■ Samoprogramujący się, zorientowany na uwarunkowania fizyczne budynku system optymalizuje temperaturę na zasilaniu i oszczędza koszty.

124

VIESMANN

■ Podłączenie instalacji fotowoltaicznej oraz indywidualne scenariusze umożliwiają optymalny, zautomatyzowany wzrost zużycia własnego. ■ Funkcje trybu chłodzenia i sterowania wentylacją zapewniają latem optymalny klimat w pomieszczeniu. ■ Za pomocą programów czasowych można zautomatyzować podgrzew ciepłej wody użytkowej w zależności od zapotrzebowania. Na życzenie można aktywować tę funkcję bezpośrednio. ■ Wskazanie wartości uzysku solarnego zapewnia maksymalną przejrzystość i przekazuje informacje na temat przepływów energii. ■ Przy otwartych oknach/drzwiach automatyczna funkcja wykrywania „zapomnianych, otwartych okien” pozwala zaoszczędzić koszty energii.

VITOCAL

5824 539 PL

10

Uzysk solarny w formie graficznej – Jakość odbioru sygnału radiowego ■ Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegów grzewczych oraz dla jednego oddzielnego obiegu grzewczego/chłodzenia albo Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegów grzewczych, w tym maks. jednego obiegu grzewczego/chłodzenia: – Wartość wymagana temperatury pomieszczenia dla trybu normalnego (normalna temperatura pomieszczeń) i trybu zredukowanego (zredukowana temperatura pomieszczeń) – Wartość wymagana temperatury ciepłej wody użytkowej – Program roboczy, programy czasowe obiegów grzewczych/chłodzenia, podgrzewu ciepłej wody użytkowej i pompy cyrkulacyjnej, a także inne ustawienia możliwe poprzez menu tekstowe na wyświetlaczu ■ Możliwość aktywacji trybów „Party” i ekonomicznego poprzez menu ■ Wbudowany czujnik do sterowania temperaturą pomieszczenia (tylko dla jednego obiegu grzewczego/chłodzenia z mieszaczem) ■ Ustawienia domowej centrali wentylacyjnej Vitovent 300-F: – Program roboczy, program czasowy wentylacji, a także inne ustawienia możliwe poprzez menu tekstowe na wyświetlaczu – Możliwość aktywacji poprzez menu funkcji komfortowej „Praca intensywna” oraz funkcji oszczędzania energii „Praca podstawowa”

105

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy)

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy)

111

0

16

■ Dostosowane do grzejników i instalacji ogrzewania podłogowego ■ Wyświetlanie komunikatów wytwornicy ciepła Dalsze informacje patrz wytyczne projektowe „Vitocomfort 200”.

34

Baza radiowa B

10

Nr katalog. Z012 501 Odbiornik magistrali KM Do komunikacji między regulatorem Vitotronic a następującymi komponentami radiowymi: ■ Radiowy moduł zdalnego sterowania Vitotrol 200 RF i 300 RF B ■ Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej Do maks. 3 bezprzewodowych modułów zdalnego sterowania. Nie nadaje się do przewodowego modułu zdalnego sterowania. Przyłącze: ■ Przewód 2-żyłowy, maks. długość 50 m (również przy przyłączeniu kilku odbiorników magistrali KM). ■ Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 230/400 V.

Dane techniczne Zasilanie elektryczne Pobór mocy Pasmo częstotliwości Klasa ochrony Stopień ochrony

Przez magistralę KM 1W 868 MHz III IP 20 wg EN 60529, do zagwarantowania przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- −20 do +65°C port

111

0 16 34

Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej

5824 539 PL

Nr zam. 7455 213 Odbiornik radiowy Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej zasilany energią słoneczną z wbudowanym nadajnikiem radiowym do eksploatacji z bazą radiową i regulatorem Vitotronic Miejsce montażu: ■ Ściana północna lub północno-zachodnia budynku ■ 2 do 2,5 m nad podłożem, w budynku kilkupiętrowym w górnej połowie 2. piętra VITOCAL

VIESMANN

125

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Dane techniczne Zasilanie prądowe 80

Pasmo częstotliwości Zasięg działania instalacji bezprzewodowej Stopień ochrony

41

Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji, magazynowania i transportu

66

poprzez ogniwa fotowoltaiczne i zasobnik energii 868 MHz Patrz Wytyczne projektowe „Dodatkowe wyposażenie bezprzewodowe” IP 43 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż

−40 do +60°C

Wzmacniacz bezprzewodowy Dane techniczne Zasilanie elektryczne

93

Napięcie zasilania 230 V~/5 V− przez zasilacz wtykowy Pobór mocy 0,25 W Pasmo częstotliwości 868 MHz Długość przewodu 1,1 m z wtykiem Klasa ochrony II Stopień ochrony IP 20 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja 0 do +55°C – Magazynowanie i trans- −20 do +75°C port

32

10.5 Czujniki Czujnik temperatury pomieszczenia

126

VIESMANN

0

□8

20

Nr zam. 7438 537 Oddzielny czujnik temperatury pomieszczenia jako uzupełnienie modułu Vitotrol 300A; do zastosowania w przypadku braku możliwości montażu modułu Vitotrol 300A w głównym pomieszczeniu mieszkalnym lub w miejscu przystosowanym do pomiaru lub ustawiania temperatury. Montaż w głównym pomieszczeniu mieszkalnym na ścianie wewnętrznej, naprzeciwko grzejników. Nie montować w regałach, we wnękach, w pobliżu drzwi lub źródeł ciepła, np. w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych, kominka, odbiornika telewizyjnego itp. Czujnik temperatury pomieszczenia należy przyłączyć do modułu Vitotrol 300A. Przyłącze: ■ 2-żyłowy przewód o przekroju 1,5 mm2, miedziany ■ Długość przewodu od modułu zdalnego sterowania maks. 30 m ■ Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 230/400 V

5824 539 PL

10

Nr zam. 7456 538 Podłączony do sieci wzmacniacz bezprzewodowy zwiększający zasięg działania instalacji bezprzewodowej i do stosowania w obszarach o słabej transmisji sygnałów radiowych. Przestrzegać wytycznych projektowych „Dodatkowe wyposażenie bezprzewodowe”. Maks. 1 wzmacniacz bezprzewodowy na regulator Vitotronic. ■ Obejście sygnałów radiowych przechodzących przez zbrojone stropy betonowe i/lub kilka ścian zbyt mocno po przekątnej ■ Obejście większych przedmiotów metalowych znajdujących się między podzespołami radiowymi.

VITOCAL

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Dane techniczne Klasa ochrony Stopień ochrony

III IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 10 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- −20 do +65°C port

Kontaktowy czujnik temperatury Nr katalog. 7426 463 Jako czujnik temperatury na zasilaniu instalacji w instalacjach grzewczych z buforowym podgrzewaczem wody grzewczej i/lub zewnętrzną wytwornicą ciepła

60

42

Dane techniczne Długość przewodu Stopień ochrony

5,8 m, z okablowanymi wtykami IP 32D wg EN 60529, do zagwarantowania przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 10 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +120 °C – Magazynowanie i trans- –20 do +70 °C port

66

Mocowanie za pomocą taśmy mocującej.

Zanurzeniowy czujnik temperatury Nr katalog. 7438 702 ■ Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowej. ■ Do montażu w pojemnościowym podgrzewaczu wody lub buforowym podgrzewaczu wody grzewczej

Dane techniczne Długość przewodu Stopień ochrony

5,8 m, z okablowanymi wtykami IP 32 wg EN 60529, do zagwarantowania przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 10 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +90 °C – Magazynowanie i trans- −20 do +70 °C port

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze Nr zam. 7831 913 Zanurzeniowy czujnik temperatury do montażu w kolektorze słonecznym ■ Dla instalacji z 2 polami kolektorów ■ Do bilansowania ciepła (rejestracji temperatury na zasilaniu)

2,5 m IP 32 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 20 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca −20 do +200°C – Magazynowanie i trans- −20 do +70℃ port

5824 539 PL

Przedłużenie przewodu przyłączeniowego przez inwestora: ■ Przewód 2-żyłowy, maksymalna długość przewodu 60 m przy przekroju przewodu 1,5 mm2, miedź ■ Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 230/400 V.

Dane techniczne Długość przewodu Stopień ochrony

VITOCAL

VIESMANN

127

10

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) 10.6 Pozostały osprzęt Stycznik pomocniczy Dane techniczne Napięcie cewki Znamionowe natężenie prądu (Ith)

230 V/50 Hz AC1 16 A AC3 9 A

180

Nr zam. 7814 681 ■ Stycznik w małej obudowie ■ Z 4 stykami rozwiernymi i 4 stykami zwiernymi ■ Z zaciskami szeregowymi do przewodów ochronnych

14 5

10

95

Nr zam. 7450 563 Do odbioru sygnału czasu z nadajnika DCF 77 (lokalizacja: Mainflingen koło Frankfurtu nad Menem). Nastawa godziny i daty zgodnie z sygnałem radiowym. Montaż na ścianie zewnętrznej, w pozycji skierowanej w stronę nadajnika. Na jakość odbioru mogą niekorzystnie wpływać materiały budowlane zawierające metal, np. żelbeton, sąsiednie budynki i elektromagnetyczne źródło promieniowania, np. przewody wysokiego napięcia i trakcyjne. Przyłącze: ■ Przewód 2-żyłowy, maksymalna długość przewodu 35 m przy przekroju przewodu 1,5 mm2, miedź ■ Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 230/400 V

80

Odbiornik sygnałów radiowych

41

66

Rozdzielacz magistrali KM Dane techniczne Długość przewodu Stopień ochrony

3,0 m, z okablowanymi wtykami IP 32 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- −20 do +65℃ port

5824 539 PL

84

7

21

13

0

Nr katalog.7415 028 Do podłączenia od 2 do 9 urządzeń do magistrali KM regulatora.

128

VIESMANN

VITOCAL

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) 10.7 Regulator temperatury wody w basenie kąpielowym Regulator temperatury wody w basenie kąpielowym (termostat) Dane techniczne Przyłącze Zakres ustawień Histereza łączeniowa Moc załączalna Funkcja przełączająca

16

Nr zam. 7009 432

61

98

3

45

60

3-żyłowy przewód o przekroju 1,5 mm2 0 do 35℃ 0,3 K 10 (2) A, 250 V~ Przy wzrastającej temperaturze z 2 do 3

R

2

1

200

Tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej

R ½ x 200 mm

10

10.8 Zestaw uzupełniający do regulatora obiegu grzewczego - informacje ogólne Zanurzeniowy regulator temperatury Nr zam. 7151 728 Możliwość zastosowania jako ogranicznika temperatury maksymalnej instalacji ogrzewania podłogowego. Regulator temperatury jest zamontowany na zasilaniu instalacji i wyłącza pompę obiegu grzewczego przy zbyt wysokiej temperaturze na zasilaniu. 0

13

4,2 m, z okablowanymi wtykami 30 do 80°C Maks. 11 K 6 (1,5) A, 250 V~ W obudowie R ½ x 200 mm DIN TR 1168

200

95

72

Dane techniczne Długość przewodu Zakres ustawień Histereza łączeniowa Moc załączalna Skala nastawcza Tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej Nr rej. DIN.

Kontaktowy regulator temperatury 0

13

95

72

5824 539 PL

Nr zam. 7151 729 Pracuje jako ogranicznik temperatury maksymalnej w instalacji ogrzewania podłogowego (tylko w połączeniu z rurami metalowymi). Czujnik temperatury jest montowany na zasilaniu instalacji grzewczej. W przypadku zbyt wysokiej temperatury na zasilaniu czujnik wyłącza pompę obiegu grzewczego.

VITOCAL

VIESMANN

129

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Dane techniczne Długość przewodu Zakres ustawień Histereza łączeniowa Moc załączalna Skala nastawcza Nr rej. DIN.

4,2 m, z okablowanymi wtykami 30 do 80°C Maks. 14 K 6 (1,5) A, 250 V~ W obudowie DIN TR 1168

10.9 Zestaw uzupełniający do regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem M2/HK2 (sterowanie poprzez magistralę KM regulatora Vitotronic) Zestaw uzupełniający mieszacza z wbudowanym silnikiem mieszacza Nr katalog. 7301 063 Odbiornik magistrali KM

Silnik mieszacza zamontowany jest bezpośrednio przy mieszaczach firmy Viessmann DN 20 do DN 50 i R ½ do R 1¼.

42

60

Elementy składowe: ■ elektronika mieszacza z silnikiem mieszacza do mieszacza firmy Viessmann DN 20 do DN 50 i R ½ do R 1¼ ■ Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik temperatury) ■ Wtyk przyłączeniowy pompy obiegu grzewczego ■ Przewód zasilający (dł. 3,0 m) z wtykiem ■ Przewód przyłączeniowy magistrali (dł. 3,0m) z wtykiem

66

Mocowany za pomocą taśmy mocującej.

Elektronika mieszacza z silnikiem mieszacza

0

18

13 0

Dane techniczne czujnika temperatury wody na zasilaniu Długość przewodu 2,0 m, z okablowanymi wtykami Stopień ochrony IP 32D zgodnie z EN 60529, do zapewnienia przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 10 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +120°C – Magazynowanie i trans- –20 do +70℃ port

160

Dane techniczne elektroniki mieszacza z silnikiem Napięcie znamionowe 230 V~ Częstotliwość znamiono50 Hz wa Natężenie znamionowe 2A Pobór mocy 5,5 W Stopień ochrony IP 32D wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Klasa ochrony I Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- –20 do +65℃ port Obciążenie znamionowe wyjścia przekaźnika do pompy obiegu grzewczego sÖ 2 (1) A, 230 V~ Moment obrotowy 3 Nm Czas pracy dla 90° ∢ 120 s

130

VIESMANN

5824 539 PL

10

Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik temperatury)

VITOCAL

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Zestaw uzupełniający mieszacza z oddzielnym silnikiem mieszacza Nr katalog. 7301 062 Odbiornik magistrali KM Do podłączenia oddzielnego silnika mieszacza. Elementy składowe: ■ Elektronika mieszacza do przyłączenia oddzielnego silnika mieszacza ■ Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik temperatury) ■ Wtyk przyłączeniowy pompy obiegu grzewczego i silnika mieszacza ■ Przewód zasilający (dł. 3,0 m) z wtykiem ■ Przewód przyłączeniowy magistrali (dł. 3,0m) z wtykiem Elektronika mieszacza

Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- –20 do +65℃ port Obciążenie znamionowe wyjść przekaźników – Pompa obiegu grzew2 (1) A, 230 V~ czego sÖ – Silnik mieszacza 0,1 A, 230 V~ Wymagany czas pracy silnika mieszacza dla 90°∢ ok. 120 s Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik temperatury)

60

42

140

10

66

0 18 58

Dane techniczne elektroniki mieszacza Napięcie znamionowe 230 V~ Częstotliwość znamiono50 Hz wa Natężenie znamionowe 2A Pobór mocy 1,5 W Stopień ochrony IP 20D zgodnie z EN 60529, do zapewnienia przez montaż Klasa ochrony I

Mocowany za pomocą taśmy mocującej. Dane techniczne czujnika temperatury wody na zasilaniu Długość przewodu 5,8 m, z okablowanymi wtykami Stopień ochrony IP 32D wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 10 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +120°C – Magazynowanie i trans- –20 do +70℃ port

10.10 Przyłączanie zewnętrznej wytwornicy ciepła Tylko dla Vitocal 200-S.

Wskazówka Mieszacz jest przyłączany na zasilaniu za podgrzewaczem buforowym wody grzewczej (jeśli jest) i sterowany bezpośrednio przez regulator pompy ciepła.

Zestaw uzupełniający mieszacza Nr zam. 7441 998

Silnik mieszacza

5824 539 PL

130

0 18

90

Elementy składowe: ■ Silnik mieszacza z przewodem przyłączeniowym (dł.4,0 m) do mieszacza Viessmann DN 20 do DN 50 i R ½ do R 1¼ (nie dotyczy mieszacza kołnierzowego) i wtykiem ■ Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtykiem ■ Wtyk do pompy obiegu grzewczego

VITOCAL

VIESMANN

131

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Dane techniczne silnika mieszacza Napięcie znamionowe 230 V~ Częstotliwość znamiono50 Hz wa Pobór mocy 4W Klasa ochrony II Stopień ochrony IP 42 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja 0 do +40°C – Magazynowanie i trans- −20 do +65°C port Moment obrotowy 3 Nm Czas pracy dla 90° ∢ 120 s

Dane techniczne czujnika temperatury wody na zasilaniu Stopień ochrony IP 32D wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 10 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja od 0 do +120°C – Magazynowanie i trans- –20 do +70°C port

Czujnik temperatury wody na zasilaniu (czujnik kontaktowy) 42

60

10 66

Mocowany za pomocą taśmy mocującej.

10.11 Solarny podgrzew ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania Moduł regulatora systemów solarnych, typ SM1

Dane techniczne Funkcje ■ Z bilansem mocy i systemem diagnostycznym. ■ Obsługa i wskazania następują poprzez regulator Vitotronic. ■ Ogrzewanie 2 odbiorników poprzez pole kolektorów ■ 2. różnicowy regulator temperatury ■ Funkcja termostatu do dogrzewu lub wykorzystania nadmiaru ciepła. ■ Regulacja obrotów pompy obiegu solarnego poprzez sterowanie pakietami impulsów lub pompą obiegu solarnego z wejściem sygnału o modulowanej szerokości impulsu (prod. Grundfos) ■ Dogrzew pojemnościowego podgrzewacza wody przez generator ciepła jest ograniczany w zależności od uzysku solarnego. ■ Ograniczenie dogrzewu do ogrzewania za pomocą generatora ciepła przy wspomaganiu ogrzewania. ■ Podgrzew solarnego stopnia podgrzewu wstępnego (w przypadku podgrzewaczy pojemnościowych o pojemności całkowitej powyżej 400 litrów) Do realizacji poniższych funkcji zamówić zanurzeniowy czujnik temperatury, nr zam. 7438 702: ■ Do przełączania cyrkulacji w instalacjach z 2 pojemnościowymi podgrzewaczami wody. ■ Do przełączenia powrotu między wytwornicą ciepła a podgrzewaczem buforowym wody grzewczej. ■ Do przełączania powrotu między wytwornicą ciepła i pierwotnym zasobnikiem ciepła ■ Do ogrzewania pozostałych odbiorników 132

VIESMANN

Budowa Moduł regulatora systemów solarnych zawiera: ■ moduł elektroniczny ■ zaciski przyłączeniowe: – 4 czujniki – pompę obiegu solarnego – magistralę KM – przyłącze elektryczne (wyłącznik zasilania zapewnia inwestor) ■ wyjście PWM do sterowania pompą obiegu solarnego ■ 1 przekaźnik do włączania pompy lub zaworu Czujnik temperatury cieczy w kolektorze Do przyłączenia w urządzeniu Przedłużenie przewodu przyłączeniowego przez inwestora: ■ Przewód 2-żyłowy, maksymalna długość przewodu 60 m przy przekroju przewodu 1,5 mm2, miedź ■ Przewodu nie można układać razem z przewodami 230 V/400 V Dane techniczne czujnika temperatury cieczy w kolektorze Długość przewodu 2,5 m Stopień ochrony IP 32 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 20 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca −20 do +200°C – Magazynowanie i trans- −20 do +70℃ port

5824 539 PL

Nr katalog. 7429 073 Rozszerzenie funkcji w obudowie do montażu ściennego. Elektroniczny różnicowy regulator temperatury do dwusystemowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania pomieszczeń przez kolektory słoneczne.

VITOCAL

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu Do przyłączenia w urządzeniu Przedłużenie przewodu przyłączeniowego przez inwestora: ■ Przewód 2-żyłowy, maksymalna długość przewodu 60 m przy przekroju przewodu 1,5 mm2, miedź ■ Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 230/400 V Dane techniczne czujnika temperatury wody w podgrzewaczu Długość przewodu 3,75 m Stopień ochrony IP 32 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Typ czujnika Viessmann NTC 10 kΩ przy 25°C Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +90℃ – Magazynowanie i trans- −20 do +70℃ port

140

W instalacjach z pojemnościowymi podgrzewaczami wody firmy Viessmann czujnik temperatury wody w podgrzewaczu jest wbudowany na powrocie wody grzewczej w kolanku wkręcanym (zakres dostawy lub wyposażenie dodatkowe pogrzewacza pojemnościowego).

Dane techniczne modułu regulatora systemów solarnych Napięcie znamionowe 230 V~ Częstotliwość znamiono50 Hz wa Natężenie znamionowe 2A Pobór mocy 1,5 W Klasa ochrony I Stopień ochrony IP 20 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Sposób działania Typ 1B wg normy EN 60730-1 Dopuszczalna temperatura otoczenia – Praca 0 do +40°C przy zastosowaniu w pomieszczeniach mieszkalnych i technicznych (normalne warunki otoczenia) – Magazynowanie i trans- −20 do +65℃ port Obciążenie znamionowe wyjść przekaźników – Przekaźnik półprzewod- 1 (1) A, 230 V~ nikowy 1 – Przekaźnik 2 1 (1) A, 230 V~ – Łącznie Maks. 2 A

0

18 58

10.12 Rozszerzenia funkcji Zestaw uzupełniający AM1 Nr katalog. 7452 092 Rozszerzenie funkcji w obudowie, do montażu ściennego

5824 539 PL

140

Za pomocą zestawu uzupełniającego można zrealizować następujące funkcje: ■ Chłodzenie poprzez zasobnik buforowy wody chłodzącej ■ albo Zbiorcze zgłaszanie usterek ■ Odprowadzanie ciepła z zasobnika buforowego wody chłodzącej

Dane techniczne Napięcie znamionowe Częstotliwość znamionowa Natężenie znamionowe Pobór mocy Obciążenie znamionowe wyjść przekaźników Klasa ochrony Stopień ochrony

230 V~

50 Hz 4A 4W Po 2(1) A każdy, 250 V~, łącznie maks. 4 A~ I IP 20 D wg normy EN 60529, do zapewnienia przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja 0 do +40°C Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) – Magazynowanie i transport –20 do +65°C

0

18 58

VITOCAL

VIESMANN

133

10

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Zestaw uzupełniający EA1 Nr zam. 7452 091 Rozszerzenie funkcji w obudowie, do montażu ściennego. Poprzez dostępne wejścia i wyjścia można realizować do 5 funkcji. 1 wejście analogowe (0 do 10 V): ■ Ustalanie wartości wymaganej temperatury wody na zasilaniu obiegu wtórnego. 3 wejścia cyfrowe: ■ Przełączanie statusu roboczego z zewnątrz. ■ Zapotrzebowanie i blokowanie z zewnątrz. ■ Zapotrzebowanie z zewnątrz na minimalną temperaturę wody grzewczej. 1 wyjście sterujące: ■ Sterowanie ogrzewaniem basenu.

230 V~ 50 Hz 2A 4W 2 (1) A, 250 V~

I IP 20 D wg normy EN 60529, do zapewnienia przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja 0 do +40°C Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) – Magazynowanie i transport –20 do +65°C

140

10

Dane techniczne Napięcie znamionowe Częstotliwość znamionowa Natężenie znamionowe Pobór mocy Obciążenie znamionowe wyjścia przekaźnika Klasa ochrony Stopień ochrony

0

18 58

10.13 Technika komunikacji Vitocom 100, typ LAN1

Funkcje w przypadku obsługi za pomocą Vitotrol App ■ Zdalna obsługa maksymalnie 3 obiegów grzewczych instalacji grzewczej ■ Ustawianie programów roboczych, wartości wymaganych i programów czasowych. ■ Odczyt informacji o instalacji ■ Wyświetlanie komunikatów w interfejsie użytkownika Vitotrol App. Aplikacja Vitotrol App obsługuje następujące urządzenia końcowe: ■ Urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Apple iOS w wersji 6.0 ■ Urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Google Android od wersji 4.0 Wskazówka Dalsze informacje patrz www.vitotrol-app.info.

Funkcje w przypadku obsługi z użyciem Vitodata 100 Dla wszystkich obiegów grzewczych instalacji grzewczej: ■ Zdalne nadzorowanie: – Przekazywanie komunikatów w postaci wiadomości e-mail na urządzenia końcowe z zainstalowaną funkcją klienta poczty email – Przekazywanie komunikatów w postaci wiadomości SMS na telefon komórkowy/smartfon albo faks (przy wykorzystaniu płatnej usługi internetowej obsługującej zarządzanie usterkami Vitodata 100). ■ Zdalne sterowanie: Ustawianie programów eksploatacyjnych, wartości wymaganych i programów czasowych, a także krzywych grzewczych. Wskazówka Więcej informacji, patrz strona www.vitodata.info. Konfiguracja Konfiguracja odbywa się automatycznie. Jeśli włączony jest serwer DHCP, w routerze DSL nie są konieczne żadne ustawienia. Zakres dostawy ■ Vitocom 100, typ LAN1 z przyłączem LAN ■ Moduł komunikacyjny LON do montażu w regulatorze Vitotronic ■ Przewody łączące do LAN i moduł komunikacyjny LON ■ Zasilający przewód elektryczny z zasilaczem wtykowym ■ Zarządzanie usterkami Vitodata 100 przez okres 3 lat

134

VIESMANN

VITOCAL

5824 539 PL

Nr zam. Z011 224 ■ Z modułem komunikacyjnym ■ Do zdalnej obsługi instalacji grzewczej przez Internet i sieci IP (LAN) z routerem DSL ■ Urządzenie kompaktowe do montażu ściennego ■ Do obsługi instalacji za pomocą Vitotrol App lub Vitodata 100

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Warunki budowlane ■ W regulatorze musi być zamontowany moduł komunikacyjny LON. ■ Przed uruchomieniem należy sprawdzić wymagania systemowe dla komunikacji poprzez sieci IP (LAN). ■ Stałe łącze internetowe (taryfa bez limitu czasu i transferu danych). ■ Router DSL z dynamicznym przydzielaniem adresów IP (DHCP) Wskazówka Informacje dotyczące rejestracji i stosowania Vitotrol App oraz Vitodata 100, patrz www.vitodata.info. Dane techniczne

Dane techniczne Zasilanie elektryczne przez zasilacz sieciowy Natężenie znamionowe Pobór mocy Klasa ochrony Stopień ochrony

230 V~/5 V–

250 mA 8W II IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja 0 do +55°C Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i technicznych (normalne warunki otoczenia) – Magazynowanie i trans- –20 do +85°C port

0

16 111

10

34

Vitocom 100, typ GSM2 Nr zam.: Patrz aktualny cennik Do zdalnego nadzorowania i obsługi instalacji grzewczej przez sieci telefonii komórkowych GSM. Do przesyłania komunikatów i ustawień z programów roboczych przy wykorzystaniu wiadomości tekstowych SMS Urządzenie kompaktowe do montażu ściennego

Warunki budowlane ■ Dobre warunki do odbioru sieci GSM u wybranego operatora telefonii komórkowej ■ Łączna długość wszystkich przewodów podłączonych do magistrali KM maks. 50 m Dane techniczne

0

16

Funkcje ■ Zdalne nadzorowanie poprzez wiadomości SMS wysyłane na 1 lub 2 telefony komórkowe ■ Zdalne nadzorowanie innych instalacji poprzez wejście cyfrowe (styk beznapięciowy) ■ Zdalne konfigurowanie przez telefon komórkowy przy wykorzystaniu wiadomości tekstowych SMS ■ Obsługa przez telefon komórkowy przy wykorzystaniu wiadomości tekstowych SMS

111

Wskazówka Więcej informacji patrz strona www.vitocom.info. Konfiguracja Za pomocą telefonów komórkowych poprzez SMS

,5

26 34

5824 539 PL

Zakres dostawy ■ Vitocom 100 z wbudowanym modemem GSM ■ Przewód przyłączeniowy z wtykami systemowymi Rast 5, do przyłączenia do magistrali KM regulatora. ■ Antena radiotelefonu (długość 3,0 m), elektromagnes i podkładka samoprzylepna ■ Przewód zasilający z zasilaczem wtykowym (dł. 2,0 m)

VITOCAL

VIESMANN

135

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Dane techniczne Zasilanie elektryczne przez zasilacz sieciowy Natężenie znamionowe Pobór mocy Klasa ochrony Stopień ochrony

230 V~/5 V–

1,6 A 5W II IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Sposób działania Typ 1B zgodnie z normą EN 60730-1 Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja 0 do +50℃ Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) – Magazynowanie i trans- –20 do +85°C port Przyłącze wykonane Wejście cyfrowe: przez inwestora Styk beznapięciowy

Vitocom 200, typ LAN2 Nr zam.: Patrz aktualny cennik Do zdalnego nadzorowania, sterowania i konfigurowania wszystkich obiegów grzewczych w instalacji przez sieci IP (LAN) Podczas transmisji danych nawiązywane jest stałe połączenie przez Internet („always online”), w związku z tym dostęp do instalacji grzewczej jest wyjątkowo szybki. Urządzenie kompaktowe do montażu ściennego Do obsługi instalacji za pomocą Vitotrol App, Vitodata 100 lub Vitodata 300 Funkcje w przypadku obsługi za pomocą Vitotrol App ■ Zdalna obsługa maksymalnie 3 obiegów grzewczych instalacji grzewczej ■ Ustawianie programów roboczych, wartości wymaganych i programów czasowych ■ Odczyt informacji o instalacji ■ Wyświetlanie komunikatów w interfejsie użytkownika Vitotrol App. Aplikacja Vitotrol App obsługuje następujące urządzenia końcowe: ■ Urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Apple iOS w wersji 6.0 ■ Urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Google Android od wersji 4.0 Wskazówka Dalsze informacje patrz www.vitotrol-app.info.

Wskazówka ■ Cena urządzenia nie obejmuje kosztów telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych. ■ Więcej informacji, patrz strona www.vitodata.info. Funkcje w przypadku obsługi z użyciem Vitodata 300 Dla wszystkich obiegów grzewczych instalacji grzewczej: ■ Zdalne nadzorowanie: – Przekazywanie komunikatów w postaci wiadomości tekstowych SMS na telefon komórkowy/smartfon, w postaci wiadomości email na urządzenia końcowe z zainstalowaną funkcją klienta poczty e-mail, albo faksem – Kontrola urządzeń dodatkowych przez wejścia i wyjście modułu Vitocom 200 ■ Zdalne sterowanie: Ustawianie programów eksploatacji, wartości wymaganych, programów czasowych i krzywych grzewczych ■ Konfiguracja zdalna: – Konfiguracja parametrów Vitocom 200 – Zdalna konfiguracja parametrów regulatora Vitotronic za pomocą adresów kodowych Wskazówka ■ Oprócz kosztów telekomunikacyjnych za transmisję danych należy uwzględnić opłaty za użytkowanie Vitodata 300. ■ Więcej informacji, patrz strona www.vitodata.info. Konfiguracja

Funkcje w przypadku obsługi z użyciem Vitodata 100 Dla wszystkich obiegów grzewczych instalacji grzewczej: ■ Zdalne nadzorowanie: – Przekazywanie komunikatów w postaci wiadomości e-mail na urządzenia końcowe z zainstalowaną funkcją klienta poczty email – Przekazywanie komunikatów w postaci wiadomości SMS na telefon komórkowy/smartfon albo faks (przy wykorzystaniu płatnej usługi internetowej obsługującej zarządzanie usterkami Vitodata 100) – Kontrola urządzeń dodatkowych przez wejścia i wyjście modułu Vitocom 200 ■ Zdalne sterowanie: Ustawianie programów eksploatacji, wartości wymaganych, programów czasowych i krzywych grzewczych

■ W przypadku dynamicznego przydzielania adresów IP (DHCP), konfiguracja Vitocom 200 następuje automatycznie Ustawienia routera DSL nie są konieczne. Przestrzegać ustawień sieci w routerze DSL. ■ Wejścia modułu Vitocom 200 są konfigurowane za pomocą interfejsu użytkownika Vitodata 100 lub Vitodata 300. ■ Vitocom 200 łączony jest z regulatorem Vitotronic przez LON. W przypadku LON konfiguracja Vitocom 200 jest zbędna. Warunki budowlane ■ Router DSL z wolnym przyłączem LAN i dynamicznym przydzielaniem adresów IP (DHCP) ■ Stałe łącze internetowe (taryfa bez limitu transferu danych) ■ W Vitotronic musi być wbudowany moduł komunikacyjny LON. 5824 539 PL

10

Wskazówka Więcej informacji patrz strona www.vitocom.info.

136

VIESMANN

VITOCAL

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Zakres dostawy ■ Vitocom 200, typ LAN2 z przyłączem LAN ■ Moduł komunikacyjny LON do montażu w regulatorze Vitotronic ■ Przewody łączące sieci LAN i modułu komunikacyjnego ■ Przewód zasilający z zasilaczem wtykowym (dł. 2,0 m) ■ Zarządzanie usterkami Vitodata 100 przez okres 3 lat Wskazówka Zakres dostawy zestawów z Vitocom - patrz cennik. Wyposażenie dodatkowe Moduł uzupełniający EM201 Nr zam.: Z012 116 ■ 1 wyjście przekaźnika do sterowania urządzeniami zewnętrznymi (obciążenie styku 230 V~, maks. 2 A) ■ Maks. 1 moduł uzupełniający EM201 na jeden moduł Vitocom 200 Dane techniczne

Dane techniczne Zasilanie elektryczne przez zasilacz sieciowy Częstotliwość znamionowa Natężenie znamionowe Pobór mocy Klasa ochrony Stopień ochrony

230 V~/5 V– 50 Hz

250 mA 5W III IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia przez montaż Dopuszczalna temperatura otoczenia – Eksploatacja 0 do +50℃ Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i technicznych (normalne warunki otoczenia) – Magazynowanie i trans- –20 do +85°C port Przyłącza wykonywane przez inwestora – 2 wejścia cyfrowe DI1 i W przypadku styków beznapięciowych, DI2 obciążenie styku 24 V–, 7 mA – 1 wyjście cyfrowe DO1 5 V–, 100 mA, do podłączenia modułu uzupełniającego EM201

111

0

16

Dalsze dane techniczne i wyposażenie dodatkowe: Patrz wytyczne projektowe „Przesyłanie danych”.

,5

26 34

Moduł komunikacyjny LON Nr zam. 7172 173 Elektroniczna płytka instalacyjna do montażu w regulatorze do wymiany danych w LON.

Do jednej pompy ciepła i przy kaskadzie pomp ciepła do montażu w regulatorze nadążnych pompach ciepła.

Przyłącza: ■ Regulator obiegu grzewczego Vitotronic 200-H. ■ Złącze komunikacyjne Vitocom 100, typ LAN1, Vitocom 200 i 300.

Moduł komunikacyjny LON do sterowania układem kaskadowym

5824 539 PL

Nr zam. 7172 174 Elektroniczna płytka instalacyjna do montażu w regulatorze do wymiany danych w LON.

Przy kaskadowych układach pomp ciepła do montażu w prowadzącej pompie ciepła.

Przyłącza: ■ Regulator obiegu grzewczego Vitotronic 200-H. ■ Złącze komunikacyjne Vitocom 100, typ LAN1, Vitocom 200 i 300.

VITOCAL

VIESMANN

137

10

Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Przewód połączeniowy LON do wymiany danych między regulatorami Nr zam. 7143 495

Długość przewodu 7 m, z okablowanymi wtykami (RJ 45).

Przedłużacz do przewodu łączącego 2-żyłowy przewód, CAT5, ekranowany, przewód pleciony, AWG 26-22, 0,14 do 0,36 mm2, średnica zewnętrzna, 4,5 do 8 mm w gestii inwestora ■ Odstęp układania 14 do 900 m z gniazdami przyłączeniowymi: – 2 przewody łączące (dł. 7 m) Nr zam. 7143 495 oraz – 2 gniazda przyłączeniowe LON RJ45, CAT6 Nr zam. 7171 784 – 2-żyłowy przewód, CAT5, ekranowany w gestii inwestora lub JY(St) Y 2 x 2 x 0,8 w gestii inwestora

Opornik obciążenia Nr zam. 7143 497 2 szt.

Do zamknięcia magistrali LON-BUS w pierwszym i ostatnim odbiorniku LON.

5824 539 PL

10

■ Odstęp układania 7 do 14 m: – 1 przewód łączący (dł. 7 m) Nr zam. 7143 495 oraz – 1 złącze LON RJ45 Nr zam. 7143 496 ■ Odstęp układania 14 do 900 m z wtykiem przyłączeniowym: – 2 wtyczki złączowe LON RJ45 Nr zam. 7199 251 oraz – 2-żyłowy przewód, CAT5, ekranowany, przewód pełny, AWG 26-22, 0,13 do 0,32 mm2, średnica zewnętrzna, 4,5 do 8 mm w gestii inwestora lub

138

VIESMANN

VITOCAL

Wykaz haseł 3 3-drogowy zawór przełączny............................................6, 15, 25, 68 A Adaptery zawijane Euro................................................................... 81 Adapter zawijany Euro..................................................................... 68 Anoda ochronna.............................................................67, 74, 75, 76 Armatura zabezpieczająca...............................................................67 B Bezpieczniki..................................................................................... 97 Blachy mocujące.............................................................................. 93 Blokada dostawy prądu przez ZE.................................................... 97 Blokada ZE...............................................................................85, 102

5824 539 PL

C Centrala wentylacyjna...................................................................... 70 Charakterystyki pomp...................................................................... 50 Charakterystyki zamontowanych pomp obiegowych....................... 50 Chłodzenie za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego.......... 111 Ciepłomierz...................................................................................... 71 Cyrkulacja powietrza........................................................................ 85 Cyrkulacja – zestaw przyłączeniowy................................................74 Czas blokady............................................................................85, 102 Czas blokady ZE............................................................................ 102 Czujnik ochrony przed zamarzaniem............................................... 79 Czujnik temperatury – bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej......................125 – Czujnik temperatury pomieszczenia........................................... 126 – Czujnik temperatury zewnętrznej................................................ 116 – Kontaktowy czujnik temperatury........................................... 79, 127 Czujnik temperatury cieczy w kolektorze........................... 68, 78, 127 Czujnik temperatury pomieszczenia........................................ 68, 126 Czujnik temperatury pomieszczenia dla trybu chłodzenia..............110 Czujnik temperatury pomieszczenia do obiegu chłodzącego.......... 80 Czujnik temperatury zewnętrznej............................................. 97, 116 Czynnik grzewczy.................................................................... 68, 104 Czynnik grzewczy w obiegu solarnym – Obieg solarny..............................................................................105 D Dane.....................................................................8, 10, 17, 19, 27, 29 Dane dotyczące mocy w trybie chłodzenia ..................................................... 8, 10, 17, 20, 27, 30, 38, 41, 43, 46 Dane dotyczące mocy w trybie ogrzewania ................................... 8, 10, 17, 19, 27, 29, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 Dane techniczne.................................................. 8, 10, 17, 19, 27, 29 – moduł regulatora systemów solarnych........................................132 – Moduł regulatora systemów solarnych........................................133 – Urządzenie wentylacyjne.............................................................. 70 – Vitocal 200-S...................................................................................8 – Vitocal 222-S.................................................................................17 – Vitocal 242-S.................................................................................27 Długości przewodów – Przewody czynnika chłodniczego................................................. 95 – Przewody elektryczne................................................................... 97 Długość przewodów – Przewody czynnika chłodniczego................................................. 85 Długość przewodów czynnika chłodniczego.................................... 85 Dobór pojemnościowego podgrzewacza wody...................... 106, 109 Dodatek, eksploatacja z obniżoną temperaturą............................. 103 Dodatek do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.............................102 Dop. ciśnienie robocze...................................................19, 21, 29, 31 Dostosowywanie mocy chłodzenia................................................. 111 Dwuzłączka...................................................................................... 68 Dwuzłączki....................................................................................... 80 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia................................................... 50 Dźwięk............................................................................................100 Dźwięki materiałowe...................................................................... 100

VITOCAL

E Eksploatacja – dwusystemowa........................................................................... 103 – jednosystemowa......................................................................... 102 – monoenergetyczna..................................................................... 103 Eksploatacja dwusystemowa......................................................... 103 Eksploatacja ekonomiczna.............................................................113 Eksploatacja jednosystemowa....................................................... 102 Eksploatacja monoenergetyczna................................................... 103 Eksploatacja w trybie "Party"..........................................................113 Ekwiwalent CO2...............................................................................96 Elektryczne ogrzewanie dodatkowe...............................69, 84, 88, 90 Elektryczne przewody łączące............................................. 86, 88, 90 Elektryczny element grzewczy podgrzewu wstępnego.................... 70 Element grzewczy podgrzewu wstępnego....................................... 70 ENEV..............................................................................................115 F Filtr ciepłej wody użytkowej....................................................105, 106 Filtry do urządzenia wentylacyjnego................................................ 70 Fundament................................................................................. 88, 89 Funkcja chłodzenia.........................................................................114 Funkcja dodatkowa........................................................................ 114 Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem..............................116 Funkcje regulatora pompy ciepła................................................... 114 G Granica chłodzenia.........................................................................114 Granica ogrzewania....................................................................... 114 Granice zastosowania – Vitocal 200-S.................................................................................14 – Vitocal 222-S.................................................................................24 – Vitocal 242-S.................................................................................34 Grzałka elektryczna......................................................67, 75, 76, 106 Grzejniki radiatorowe..................................................................... 104 H Hałas................................................................................................ 98 Hydrauliczny obszar przyłączeniowy............................................. 106 I Informacje o produkcie – Podgrzewacz................................................................................ 51 – Vitocal 200-S...................................................................................6 – Vitocal 222-S.................................................................................15 – Vitocal 242-S.................................................................................25 – Wyposażenie dodatkowe.............................................................. 67 Instalacja ogrzewania podłogowego...............................................111 Instalacja solarna............................................................................111 Izolacja cieplna.................................................................................95 J Jakość – Woda grzewcza.......................................................................... 105 – Woda użytkowa...........................................................................104 Jakość wody...........................................................................104, 105

VIESMANN

139

Wykaz haseł

L Lanca ładująca......................................................................... 25, 107 Lekkie ścianki konstrukcyjne............................................................86 Licznik energii cieplnej..................................................................... 67 Licznik energii trójfazowy............................................................... 119 Licznik prądu.............................................................................. 96, 97 LON................................................................................................137 Ł Łuk przeciwspadku...........................................................................96 M Maks. długość przewodu..................10, 12, 19, 22, 29, 32, 95, 97, 98 Masa – Moduł wewnętrzny............................................ 9, 12, 19, 21, 29, 31 – Moduł zewnętrzny............................................. 9, 12, 19, 21, 29, 31 Masa całkowita.....................................................9, 12, 19, 21, 29, 31 Masa całkowita po napełnieniu ciepłą wodą użytkową.................... 93 Masa uszczelniająca.................................................................. 69, 84 Menu rozszerzone..........................................................................113 Miedziane pierścienie uszczelniające........................................ 68, 81 Miejsce montażu.............................................................................. 85 Min. długość przewodu.................................................................... 95 Minimalna kubatura pomieszczenia................................................. 90 Minimalna pojemność.................................................................... 101 Minimalna pojemność instalacji grzewczej.....................................101 Minimalna wysokość pomieszczenia............................................... 92 Minimalne kubatury pomieszczeń.................................................... 91 Minimalne odległości modułu wewnętrznego...................................93 Minimalne odległości od modułu zewnętrznego...............................86 Minimalny przepływ objętościowy.................................................. 101 Moc akustyczna................................................. 10, 12, 19, 22, 29, 32 Moc grzewcza................................................................................ 101 Moduł komunikacyjny LON............................................................ 137 – do sterowania układem kaskadowym......................................... 137 Moduł regulatora systemów solarnych........................... 112, 114, 132 – Dane techniczne......................................................................... 133 Moduł wewnętrzny – Długości przewodów..................................................................... 97 – Masa................................................................. 9, 12, 19, 21, 29, 31 – Parametry elektryczne...................................... 9, 11, 18, 20, 28, 31 – Wymiary............................................................ 9, 12, 19, 21, 29, 31 Moduł zewnętrzny – Długości przewodów..................................................................... 97 – Masa................................................................. 9, 12, 19, 21, 29, 31 – Parametry elektryczne...................................... 9, 11, 18, 20, 28, 30 – Wymiary............................................................ 9, 12, 18, 21, 28, 31 – Zasilający przewód elektryczny.................................................... 97 Montaż modułu zewnętrznego......................................................... 81 Montaż na podłożu...........................................................................87 Montaż ścienny.......................................................................... 85, 90

140

VIESMANN

N Naczynie zbiorcze – Budowa, funkcja, dane techniczne..............................................112 – Obliczanie pojemności................................................................ 113 – Solarne naczynie zbiorcze.......................................................... 112 Nakrętka kołpakowa zawijana..........................................................68 Nakrętki kołpakowe zawijane........................................................... 81 Nawigacja.......................................................................................113 O Obciążenia przez wiatr.....................................................................85 Obciążenie grzewcze..................................................................... 101 Obciążenie hałasem.......................................................................100 Obciążenie podłoża..........................................................................93 Obejście........................................................................................... 70 Obejście letnie..................................................................................70 Obieg chłodniczy..................................................9, 12, 18, 21, 28, 31 Obieg chłodzący.............................................................................110 Obieg kolektora................................................................................ 76 Obieg wtórny, zestaw przyłączeniowy..............................................72 Oblodzenie....................................................................................... 85 Obwód prądu sterowniczego............................................................97 Ochrona odgromowa........................................................................85 Ochrona przeciwdeszczowa............................................................ 85 Oddzielny obieg chłodzący.............................................................110 Odpływ kondensatu..............................................................85, 88, 90 Odstęp serwisowy............................................................................ 86 Odstęp układania dla instalacji ogrzewania podłogowego............. 111 Odwrócony tryb chłodzenia............................................................ 110 Odzyskiwanie ciepła.........................................................................70 Ograniczenie temperatury.............................................................. 114 Ogrzewanie dodatkowe....................................................................86 Ostrzeżenie.................................................................................... 113 Osuszanie jastrychu....................................................................... 114 Otwór na przewody 230 V..........................................................23, 33 Otwór na przewody niskiego napięcia........................................23, 33

5824 539 PL

K Kolana rurowe do kompensacji drgań..................................86, 88, 90 Kolektory słoneczne....................................................................... 112 Komponenty radiowe – Baza radiowa B...........................................................................125 Kondensat...................................................................................... 111 Konsola przyłączeniowa podtynkowa.............................................. 93 Kontaktowy czujnik temperatury........................................ 68, 79, 127 Kontaktowy regulator temperatury......................................... 119, 129 Kontrola szczelności........................................................................ 96 Krótkie spięcie..................................................................................85 Krzywa chłodzenia......................................................................... 113 – Nachylenie.................................................................................. 116 – Poziom........................................................................................ 116 Krzywa grzewcza........................................................................... 113 – Nachylenie.................................................................................. 116 – Poziom........................................................................................ 116

VITOCAL

5824 539 PL

Wykaz haseł P Parametry elektryczne – Moduł wewnętrzny............................................ 9, 11, 18, 20, 28, 31 – Moduł zewnętrzny............................................. 9, 11, 18, 20, 28, 30 Parametry przyłączy podzespołów roboczych............................... 117 Pobór mocy elektrycznej...................................... 9, 11, 18, 21, 28, 31 Podest w stanie surowym.......................................................... 69, 83 Podgrzewacz....................................................................................25 Podgrzewacz buforowy wody grzewczej..........................67, 101, 104 Podgrzew ciepłej wody użytkowej.......................................... 106, 111 – Dobór systemu zasilania podgrzewacza.....................................109 – Wybór płytowego wymiennika ciepła.......................................... 109 Podgrzew ciepłej wody użytkowej przez instalację solarną........... 114 Podgrzew wody w basenie przez instalację solarną...................... 111 Podłoże żwirowe dla kondensatu.........................................85, 89, 90 Poduszki gumowe............................................................................ 88 Podzespoły radiowe – bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej......................125 – bezprzewodowy moduł zdalnego sterowania............................. 122 – Bezprzewodowy moduł zdalnego sterowania............................. 123 – wzmacniacz bezprzewodowy......................................................126 Pojemnościowy podgrzewacz wody.........................................15, 106 Pojemnościowy podgrzewacz wody grzewczej..............................106 Pokrywy blaszane...................................................................... 69, 84 Połączenie hydrauliczne systemu zasilania podgrzewacza...........107 Połączenie modułu wewnętrznego/zewnętrznego........................... 95 Pomoc............................................................................................ 113 Pompa cyrkulacyjna............................................................... 105, 106 Pompa ładująca podgrzewacza................................................. 25, 97 Pompa obiegowa obiegu wtórnego..................................................72 Pompa obiegowa podgrzewacza..................................................... 72 Pompa obiegu grzewczego..............................................................72 Pompa obiegu solarnego................................................................. 76 Pompa wtórna.................................................................. 6, 15, 25, 72 Powierzchnia czynna absorbera...................................................... 76 Powierzchnia wymiany ciepła........................................................ 106 Powietrze dolotowe.......................................................................... 70 Powietrze odprowadzane.................................................................70 Powietrze usuwane.......................................................................... 70 Powietrze zewnętrzne...................................................................... 70 Powrót obiegu solarnego............................................... 29, 32, 33, 34 Powrót pojemnościowego podgrzewacza wody.........................10, 12 Powrót wody grzewczej..............10, 12, 19, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34 Poziom ciśnienia akustycznego....................................................... 98 Prace konserwacyjne....................................................................... 85 Procedura zgłoszeniowa (dane).......................................................85 Program czasowy...........................................................................113 Program roboczy............................................................................ 113 Program wakacyjny........................................................................ 113 Projektowanie podgrzewacza buforowego wody grzewczej.......... 104 Przegląd – Instalacyjne wyposażenie dodatkowe...........................................67 – Wyposażenie dodatkowe regulatora........................................... 118 Przekrój przewodu..................................................................... 97, 98 Przełącznik wilgotnościowy................................................ 68, 79, 111 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej6, 7, 15, 25, 97, 103, 106 – Dane techniczne............................................... 9, 11, 18, 20, 28, 31 – Zasilający przewód elektryczny.................................................... 98 Przepust ścienny..............................................................................95 Przepusty ścienne............................................................................85 Przerwa w dostawie prądu............................................................. 102 Przewody czynnika chłodniczego.............................................. 24, 34 Przewody ochronne......................................................................... 85 Przewody przyłączeniowe................................................................97 Przewód cieczy.......................... 10, 12, 19, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34 Przewód gazu gorącego............ 10, 12, 19, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34 Przewód łączący moduł wewnętrzny/zewnętrzny............................ 97 Przewód odpływowy zaworu bezpieczeństwa................................. 94 Przewód połączeniowy modułu wewnętrznego/zewnętrznego........ 97 Przewymiarowanie......................................................................... 101 Przykłady instalacji do podgrzewu ciepłej wody użytkowej............107 VITOCAL

Przyłącza....................................................................................24, 34 Przyłącza elektryczne...................................................................... 96 Przyłącza hydrauliczne.............................................................. 24, 34 – Vitocal 200-S.................................................................................14 – Vitocal 222-S.................................................................................24 – Vitocal 242-S.................................................................................34 Przyłącze ciepłej wody użytkowej.................................................... 94 Przyłącze cyrkulacji................................19, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34 Przyłącze manometru............................................................ 105, 106 Przyłącze po stronie ciepłej wody użytkowej................................. 105 Przyłącze powrotu obiegu wtórnego................................................ 94 Przyłącze układu cyrkulacji.............................................................. 94 Przyłącze wody ciepłej........................... 19, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34 Przyłącze zasilania obiegu wtórnego............................................... 94 Przyłącze zimnej ciepłej wody użytkowej ......................................................... 19, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34, 94 Punkt dwusystemowy.....................................................................103 Punkty nacisku................................................................................. 93 R Reduktor ciśnienia..........................................................................106 Regulacja sterowana pogodowo.................................................... 114 – Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem...........................116 – Programy robocze.......................................................................115 Regulacja strumienia objętościowego..............................................70 Regulator pompy ciepła..................................................6, 15, 25, 113 – Budowa....................................................................................... 113 – Funkcje........................................................................................113 – Języki.......................................................................................... 114 – Moduł obsługowy........................................................................ 113 – Moduły podstawowe....................................................................113 – Płytki instalacyjne........................................................................113 – Zasilający przewód elektryczny.................................................... 98 Regulator temperatury – regulator temperatury..................................................................129 – temperatura kontaktowa............................................................. 129 Regulatory systemów solarnych.....................................................112 Rozchodzenie się dźwięku...............................................................85 Rozdzielacz magistrali KM..................................................... 118, 128 Rozpoznawanie przecieków.............................................................96 Różnica wysokości między modułem wewnętrznym i zewnętrznym95 Rura miedziana z izolacją cieplną..............................................68, 80 S Schemat okablowania...................................................................... 97 Skraplacz............................................................................... 6, 15, 25 Smart Grid......................................................................................102 Solar-Divicon..............................................................................68, 76 Solarne naczynie zbiorcze............................................................. 112 Solarny podgrzew ciepłej wody użytkowej..................................... 111 Solarny wymiennik ciepła.................................................................25 Specjalny środek czyszczący.....................................................69, 84 Stacja napełniania obiegu solarnego......................................... 68, 79 Stan fabryczny – Vitocal 200-S...................................................................................7 – Vitocal 222-S.................................................................................16 – Vitocal 242-S.................................................................................26 Status roboczy................................................................................114 Sterowanie zewnętrzną wytwornicą ciepła.....................................114 Stopień dyspozycyjności ciepła........................................................70 Stycznik pomocniczy...................................................................... 118 Styk blokujący ZE.............................................................................98 System diagnostyczny....................................................................114

VIESMANN

141

Wykaz haseł T Taryfy prądowe.................................................................................85 Taśma klejąca PCV.................................................................... 68, 80 Taśma piankowa........................................................................ 69, 84 Taśma termoizolacyjna...............................................................68, 80 Techniczne Warunki Przyłączeniowe (TWP)....................................96 Temperatura na zasilaniu....................................................... 113, 114 Temperatura pomieszczenia.......................................................... 113 Temperatura w ciepłej wody użytkowej.......................................... 113 Termostat zabezpieczający przed zamarzaniem............................. 68 Tłumienie drgań............................................................................... 86 Tłumienie dźwięków materiałowych................................................. 86 Tłumik drgań.................................................................................... 90 Tłumiki drgań....................................................................................86 Tryb chłodzenia.............................................................................. 110 – Sterowany pogodowo..................................................................110 – Sterowany temperaturą pomieszczenia...................................... 111 Tryb chłodzenia sterowany pogodowo........................................... 110 Tryb chłodzenia sterowany temperaturą pomieszczenia........ 110, 111 Tulejka rurowa..................................................................................34 U Uchwyt transportowy..................................................................69, 84 Układ kaskadowy........................................................................... 100 Układ kaskadowy pomp ciepła.......................................................100 Uniwersalny system wtykowy...........................................................34 Urządzenie demineralizacyjne ciepłej wody użytkowej..................104 Urządzenie wentylacyjne................................................................. 70 – Dane techniczne........................................................................... 70 Ustawianie modułu wewnętrznego...................................................90 Ustawienia......................................................................................113 Ustawienie – Warunki......................................................................................... 85 – wolnostojące................................................................................. 85 Ustawienie modułu zewnętrznego................................................... 85 Ustawienie wolnostojące..................................................................85 Usterka........................................................................................... 113 Uwarunkowania hydrauliczne, obieg wtórny.................................. 101

5824 539 PL

V Vitocell 100-V................................................................................... 67 Vitocom – 100, typ GSM.............................................................................. 135 – 100, typ LAN1............................................................................. 134 Vitotrol – 200A............................................................................................120 – 200 RF........................................................................................ 122 – 300 B...........................................................................................121 – 300 RF B ze stacją dokującą...................................................... 123 – 300 RF B z uchwytem ściennym.................................................123 Vitovent 300-F............................................................................67, 70

W Wbudowany moduł funkcjonalny systemów solarnych.................. 114 Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody...................... 18, 21 Wentylacja........................................................................................70 Wewnętrzna mufa lutowana.............................................................68 Wewnętrzne mufy lutownicze...........................................................81 Wielkości przyłączy.................................................................... 24, 34 Wlot powietrza............................................................................86, 87 Włączenia.......................................................................................114 Włączenia zewnętrzne................................................................... 114 Woda do napełniania..................................................................... 105 Woda do uzupełniania....................................................................105 Woda użytkowa – zestaw przyłączeniowy....................................... 74 Wskazówka.................................................................................... 113 Wskazówki montażowe....................................................................85 Wskazówki projektowe.....................................................................85 Wskaźnik wymiany filtra................................................................... 70 Wspomaganie ogrzewania przez instalację solarną.......................111 Wspornik do montażu na podłożu............................69, 81, 83, 85, 88 Wspornik do montażu ściennego..................................................... 90 Współczynnik korekty mocy............................................................. 49 Wybór pojemnościowego podgrzewacza wody grzewczej............ 106 Wydajność chłodnicza.................................................................... 111 Wydajność chłodnicza instalacji ogrzewania podłogowego............111 Wykresy mocy....................................................37, 39, 40, 42, 44, 47 Wylot powietrza..........................................................................86, 87 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej.................................. 96 Wymagania dotyczące ustawienia................................................... 90 Wymiarowanie pompy ciepła......................................................... 101 Wymiary........................................................................................... 23 – Moduł wewnętrzny............................................ 9, 12, 19, 21, 29, 31 – Moduł wewnętrzny Vitocal 200-S..................................................13 – Moduł wewnętrzny Vitocal 222-S..................................................23 – Moduł wewnętrzny Vitocal 242-S..................................................33 – Moduł zewnętrzny....................................... 9, 12, 18, 21, 28, 31, 35 Wymiennik ciepła............................................................................. 15 Wymogi dotyczące pomieszczenia technicznego............................ 90 Wymogi statyczne dot. montażu ściennego.....................................85 Wyposażenie dodatkowe chłodzenia............................................... 79 Wyposażenie dodatkowe do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.... 75 Wyposażenie dodatkowe regulatora.............................................. 118 Wysokość pomieszczenia................................................................ 92 Wysokowydajna pompa obiegowa.............................................67, 72 Wyświetlacz tekstowy.....................................................................113

142

VIESMANN

VITOCAL

Wykaz haseł

5824 539 PL

Z Zabezpieczający ogranicznik temperatury do instalacji solanych.... 78 Zabezpieczenie fundamentu przed zamarzaniem..................... 88, 89 Zabezpieczenie przeciwblokujące pomp obiegowych....................114 Zabezpieczenie przed zamarznięciem........................................... 114 Zalecane zasilające przewody elektryczne...................................... 97 Zalety – Vitocal 200-S...................................................................................6 – Vitocal 222-S.................................................................................15 – Vitocal 242-S.................................................................................25 Zanurzeniowy regulator temperatury......................................119, 129 Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową...................................102 Zapotrzebowanie na elektryczność..................................................85 Zapotrzebowanie na wodę użytkową..................................... 102, 106 Zapotrzebowanie z zewnątrz..........................................................114 Zasilający przewód elektryczny........................................................97 Zasilanie/powrót obiegu grzewczego, zestaw przyłączeniowy........ 73 Zasilanie elektryczne........................................................................85 Zasilanie obiegu solarnego............................................ 29, 32, 33, 34 Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody..................... 10, 12 Zasilanie wodą grzewczą........... 10, 12, 19, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34 Zastosowanie................................................................................. 113 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...................................... 113 Zawór bezpieczeństwa.....................................................94, 105, 106 Zawór przełączny chłodzenie...........................................................79 Zawór regulacyjny strumienia przepływu............................... 105, 106 Zawór spustowy..................................................................... 101, 106 Zawór zwrotny........................................................................105, 106 Zawór zwrotny klapowy..........................................................105, 106 Zegar sterujący...............................................................................115 Zestawienie typów – Vitocal 200-S...................................................................................7 – Vitocal 222-S.................................................................................16 – Vitocal 242-S.................................................................................26 Zestaw instalacyjny do montażu na podłożu....................................83 Zestaw instalacyjny do montażu ściennego...............................69, 82 Zestaw odpływowy..................................................................... 69, 83 Zestaw przyłączeniowy ciepłej wody użytkowej...............................74 Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji.................................................... 74 Zestaw przyłączeniowy do montażu wstępnego/ciepłej wody użytkowej....................................................................................................67 Zestaw przyłączeniowy obiegu solarnego..................................68, 76 Zestaw przyłączeniowy obiegu wtórnego...................................67, 72 Zestaw przyłączeniowy układu cyrkulacji.........................................67 Zestaw przyłączeniowy zasilania/powrotu obiegu grzewczego. 67, 73 Zestaw solarnych wymienników ciepła...................................... 67, 75 Zestaw uzupełniający EA1..................................................... 119, 134 Zestaw uzupełniający mieszacza................................................... 119 – Oddzielny silnik mieszacza......................................................... 131 – Wbudowany silnik mieszacza..................................................... 130 Zestaw wsporników do montażu ściennego.........................69, 82, 85 Zintegrowana funkcja regulatora systemów solarnych...................112 Zintegrowany podgrzewacz....................................................... 28, 31 Złączka rurowa...............................................................................106 Znormalizowane obciążenie grzewcze.......................................... 101 Związkowe taryfy prądowe...............................................................85

VITOCAL

VIESMANN

143

Viessmann Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 126 41 - 400 Mysłowice tel.: (801) 0801 24 (32) 22 20 330 mail: [email protected] www.viessmann.pl 144

VIESMANN

VITOCAL

5824 539 PL

Zmiany techniczne zastrzeżone!