Attachment nr 5

Conference program: Oncology Training Program for Journalists

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY MEDIALNI

POD MERYTORYCZNYM PATRONATEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

HOTEL "BELWEDER", Warszawa, ul. Flory 2 7 - 9 sierpnia 2013 r.

7 SIERPNIA 2013 r. (ŚRODA)16.30 - powitanie i otwarcie LAO prof. dr hab. Jacek Jassem, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego17.00 - 17.20 - Nowotwory: geneza powstawania i mechanizmy rozwoju. Prof. dr hab. Jakub Gołąb,

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury Warszawski Uniwersytet Medyczny. Projekt BASTION17.20 - 17.40 - Co nowego w onkologii? 10 najciekawszych doniesień z kongresu ASCO 2013. Dr hab. Renata Zaucha, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUM17.40 - 18.00 - Etyka mediów w onkologii. Dr n. przyr. Sławomir Zagórski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panel - żywienie w onkologii18.00 - 18.30 - Żywienie chorych na nowotwory. Dr hab. Stanisław Kłęk, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Skawinie18.30 - 19.00 - Psychologiczne aspekty żywienia chorych na nowotwory, czyli dobra kuchnia w onkologii. Dorota Minta-psycholog kliniczny , Katarzyna Błażejewska-psychodietetyk19.00- 20.00 - Warsztat kulinarny - żywienie chorych na nowotwory uczestnicy podzieleni na grupy będą pod opieką trenera przygotowywać dania wskazane dla konkretnych przypadków klinicznych.20.00 - kolacja

8 SIERPNIA 2013 r. (CZWARTEK)10.00 - 10.30 - Nowoczesne metody leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów wątroby. Dr Mirosław L. Nowicki, Pracownia Badań Naczyniowych i Radiologii Zabiegowej CSK MSWiA10.30 - 11.00 - Nowoczesne leczenie przewlekłej białaczki szpikowej. Dr hab. Tomasz Sacha, Katedra i Klinika Hematologii Wydziału Lekarskiego UJ CM11.00 - 11.30 - Terapie celowane w onkologii: przełom czy postęp? Dr med. Aleksandra Łacko, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych11.30 - 11.45 - przerwa11.45 - 12.15 - Choroby rzadkie, leki sieroce - definicja i skala problemu. Katarzyna Sabiłło, Fundacja Lege Pharmaciae12.15 - 12.45 - Możliwości leczenia przeciwnowotworowego bezpieczniejszego dla serca. Dr med. Sebastian Szmit, Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP, Klinika Onkologii CMKP12.45 - 13.00 - przerwa Panel - leczenie wspomagające w onkologii13.00 - 13.20 - Leczenie bólu - zaniedbana dziedzina polskiej onkologii. Dr med. Jerzy Jarosz, Hospicjum Onkologiczne w Warszawie i Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN13.20 - 13.40 - Jak bezpiecznie leczyć nowotwory? Dr hab. Renata Zaucha, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUM13.40 - 14.00 - Problemy leczenia wspomagającego w onkologii w opinii chorych. Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna Dum Spiro Spero14.00 - 15.00 - obiad15.00 - 15.30 - Nowotwory głowy i szyi: problem medyczny i społeczny. Prof. dr hab. Wojciech Golusiński, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej. Prezes Polskiej Grupy Badań

Nowotworów Głowy i Szyi15.30 - 15.50 - Stomia to nie koniec życia. Monika Trojanowska, pielęgniarka stomijna.15.50 - 16.10 - Czy możliwy jest rozwój medycyny bez badań klinicznych? Dr Teresa Broniewicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.16.10 - 16.40 - Postępy w leczeniu chorych na mięsaki. Prof. dr hab. Piotr Rutkowski,Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków.16.40 - 17.00 - przerwa17.00 - 17.30 - Nowotwór gruczołu krokowego - mity i fakty. Prof. dr hab. Radzisław Kordek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi17.30 - 18.00 - Nowotwory ginekologiczne - wyzwania i nadzieje. Prof. dr hab. Mariusz Bidziński, Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Panel - rak piersi18.00 - 18.20 - Radioterapia wczoraj i dziś - nowoczesne techniki radioterapeutyczne Prof. dr hab. Iwona Gisterek, Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie18.20 - 18.40 - Diagnostyka raka piersi: co jest ważne, a co mniej? Prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUM18.40 - 19.00 - Postępy w diagnostyce molekularnej raka piersi. Prof. dr hab. Radzisław Kordek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi19.00 - 19.20 - Kontrowersje wokół mammograficznych badań przesiewowych. Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów panelu pod przewodnictwem prof. Jacka Jassema19.20 - 19.40 - Postęp w opiece nad chorymi na raka piersi. dr hab. Maria Litwiniuk, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu19.40 - 20.00 - Kobieta niewidzialna - zaawansowany rak piersi wywiad red. Marioli MarklowskiejDzierżak z dr Aleksandrą Łacko20.00 - kolacja Uwaga: w godzinach 11-18 będzie można skorzystać z badania USG piersi 9 SIERPNIA 2013 r. (PIĄTEK)9.00 - 9.15 - Dokąd zmierza polska onkologia? Prof. dr hab. Jacek Jassem, prezes PTO9.15 - 9.45 - Stan polskiej onkologii w opinii chorego. Jacek Gugulski, Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Łukasz Andrzejewski autor książki pt. "Polityka nowotworowa" Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna Dum Spiro Spero9.45 - 10.00 - Dyskusja10.00 - 10.15 - Razem czy osobno - jak możemy wspierać integrację środowisk lekarskich. Jacek Santorski, Laboratorium Psychologii Zdrowia Values10.15 - 10.30 - przerwa10.30 - 10.45 - Braki niektórych leków onkologicznych na polskim rynku - przyczyny i konsekwencje. mgr Ewa Zygadło, Centrum Informacji o Leku, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.10.45 - 11.15 - Dwugłos o dostępności do leczenia onkologicznego w Polsce: - po 1,5 roku od wprowadzenia ustawy refundacyjnej IMS - po planowanej nowelizacji ustawy. Paulina KieszkowskaKnapik, Baker&Mckenzie, Fundacja Lege Pharmaciae11.15 - 11.30 - Ocena ekonomiczna efektywności leków przeciwnowotworowych w Polsce i na świecie. Dr Rafał Zyśk, Kancelaria Health Economics Consulting11.30 - 11.45 - Stan polskiej onkologii z punktu widzenia regulatora. Min. Krzysztof Chlebus, Ministerstwo Zdrowia11.45 - 12.00 - Stan polskiej onkologii z punktu widzenia płatnika. Dyr. Barbara Wójcik-Klikiewicz, Narodowy Fundusz Zdrowia12.00 - 12.15 - przerwa12.15 - 12.30 - Absurdy w onkologii. Dr Aleksandra Łacko12.30 - 13.30 - dyskusja z udziałem prof. Jacka Jassema, prof. Wiktora W. Jędrzejczaka, dr Aleksandry Łacko, Magdaleny Kręczkowskiej, prof. Macieja Krzakowskiego, dyr. Barbary Wójcik-Klikiewicz i mec. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik, moderator: red. Elżbieta Cichocka-Bójko13.30 - zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów. Obiad Marek Hilgier Prezes Fundacji im. dr. Macieja Hilgiera