ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN...
Author: Temel Ertegün
5 downloads 0 Views 2MB Size
ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc

NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin var olan bilgi ve becerilerini geliştirerek daha sağlıklı çocuklar yetiştirmelerini destekler. Anne babanın eğitimi çocuk yetiştirmede ciddi sorunların önlenmesini sağlayan önemli bir etmendir. Anne- baba eğitimi, sağlıklı, kendine güvenen çocuklar yetiştirmede aileye destek vermeyi amaçlar. Bu program aileyi eğitime dahil etmenin bir yoludur. Bu programın, temel hedeflerinden birisi de anne babanın örnek olma rolünü güçlendirmektir. Sonuç olarak, çocuğun gelişiminde önemli rol oynayan anne babanın, çocuğun eğitimine etkin olarak katılabilmesi, onunla sağlıklı bir etkileşime girebilmesi ve gelişimini destekleyici bir ortam hazırlayabilmesi gibi konularda desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle aile eğitim programları ile ailelerin bilinçlendirilmesi önem kazanmaktadır.

1.PROGRAMIN GENEL FELSEFESİ Çocuğun yüksek yararı çerçevesinde 7-19 yaş çocuklar ile etkileşimde bulunan tüm bireylerin çocuk gelişimine maksimum katkı sağlamasına destek vermektir. Bu program, ebeveynlerin güçlü noktalarını fark ederek, var olan becerilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. “Bütün anne babalar iyidir ve çocukları için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar” temel felsefesinden hareket eder. Bu program, çocuk haklarına duyarlıdır. Çocuk haklarının yanı sıra anne babanın insan ve kadın haklarına da saygılı olmayı benimser.

1.PROGRAMIN GENEL FELSEFESİ (devam)

Bu program, cinsiyet ayrımcılığına karşı duyarlıdır. Bu nedenle uygulamalarda farklılıklar olabileceğini de öngörerek anne babanın birlikte katılımını teşvik eden bir yapıyı benimser. Bu program, içinde yaşadığımız kültürdeki ailenin güçlü yanlarına duyarlı ve uygun olmayı hedeflemektedir. Bu program, kişisel güçlenmeden yola çıkarak toplumsal güçlenmeye katkı sağlamayı hedefler.

2. 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMININ HEDEFİ

Programın Genel Hedefi 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı’nın en genel hedefi anne, baba, çocuk ve ergen ilişkisini güçlendirerek çocuğun/ergenin var olan potansiyelini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Programın Özel Hedefleri: •Ebeveynlerin anne, baba ve eş olarak, aile içindeki rollerini görebilmelerini sağlayabilmek •Ebeveynlerin, kendi ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, aile içindeki roller ve karar alma sürecinde, toplumsal cinsiyet ayrımı yapmaksızın, eşitlikçi ve katılımcı bir yaklaşım içinde olmalarını sağlayabilmek. •Ebeveynlerin, çocuklarının ergenlik döneminin genel özelliklerine ilişkin farkındalıklarını arttırmak.

Programın Özel Hedefleri: • Ailelerin, ergenlik dönemindeki çocukları ile olan ilişkide kullandıkları iletişim becerilerini güçlendirmek. • Ailelere risk etkenlerinin kendileri ve çocukları üzerindeki duygusal ve davranışsal etkilerini fark ettirerek, riskli durumlar karşısında, hangi yaklaşımlarla hareket edebileceklerini fark etmelerini sağlamak. • Aileleri, çocukla geçirilen zamanı etkin planlayabilmeleri için desteklemek. • Ebeveynlerin çatışma yönetim becerilerini arttırmak. • Anne ve babaların, çocuğun kişiliğinin gelişmesi ve istendik davranışlarının kalıcı hale gelmesi için kullandıkları olumlu yöntemleri geliştirmek. • Ebeveynlerde, çocuklarının geleceğini planlama sürecinde, olması gereken durumlara ilişkin farkındalığı arttırmak.

1. OTURUM

ERGENİ TANIMAK

1. OTURUM

ERGENİ TANIMAK OTURUMUN GENEL AMAÇLARI Bu oturumu tamamlayan katılımcılar; 1- Ergenlik dönemindeki gelişim alanlarını tanırlar. 2- Ergenlik dönemindeki değişimleri fark ederler 3- Ergenlik döneminde hem çocuklara hem de yakın çevresine nasıl destek olabileceklerinin farkına varırlar 4- Ergenlik döneminde gelişim dönemlerini desteklemeye yönelik bilgi ve beceriler kazanırlar

1. OTURUM

ERGENİ TANIMAK OTURUM BAŞLIKLARI 1- GELİŞİM ALANLARI VE ERGENLİK DÖNEMİNİN

GENEL ÖZELLİKLERİ

2-ERGENLİKTE BEDENSEL GELİŞİM 3-ERGENLİKTE ZİHİNSEL GELİŞİM 4-ERGENLİKTE DUYGUSAL GELİŞİM 5-ERGENLİKTE SOSYAL GELİŞİM 6-ERGENLİKTE CİNSEL GELİŞİM VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ 7-AKTİVİTE BELİRLEME VE OTURUMU BİTİRME

2. OTURUM İLETİŞİM KURMAK

2. OTURUM İLETİŞİM KURMAK

OTURUMUN GENEL AMAÇLARI Bu oturumu tamamlayan katılımcılar, 1. İletişimle ilgili temel bilgiler edinirler. 2. İletişimde zamanı etkin olarak düzenleyebilirler, 3. Ergen çocuklarına yönelik kullanabilecekleri iletişim becerilerini geliştirirler.

2. OTURUM İLETİŞİM KURMAK OTURUM BAŞLIKLARI 1-İletişim ve İlişki Kavramları 2-Farklı Yaşlardaki İletişimde Zamanı Planlama 3-Sözlü-Sözsüz İletişim Becerileri 4-Eşlerarası İletişimin Aile İçi İletişime Etkisi 5-Aktivite Belirleme/ Oturumu Bitirme

3. OTURUM

BİRLİKTE BÜYÜMEK

3. OTURUM

BİRLİKTE BÜYÜMEK

OTURUMUN GENEL AMAÇLARI Bu oturumu tamamlayan katılımcılar, 1. Anne baba ve eş olarak aile içindeki rollerinin farkına varırlar. 2. Sağlıklı bir ilişki için gerekli becerileri kazanırlar.

3. OTURUM

BİRLİKTE BÜYÜMEK OTURUM BAŞLIKLARI 1. Aile Yaşam Döngüsü 2. İlişki Nedir? İnsan İhtiyaçları Nelerdir? 3. Ebeveyn Olmak (Anne Babalık Rolü) 4. Ebeveynler (Anne-Baba) Çocuk Karşısında Nasıl Davranmalı? 5. Aktivite Belirleme/ Oturumu Bitirme

4. OTURUM

AİLE TUTUMLARI

4. OTURUM

AİLE TUTUMLARI OTURUMUN GENEL AMAÇLARI Bu oturumu tamamlayan katılımcılar, 1. Aile içi farklı tutumların kendileri ve çocukları üzerindeki etkisinin farkında olurlar 2. Sağlıklı bir ilişki için yetkin tutum becerisi geliştirirler

4. OTURUM

AİLE TUTUMLARI

OTURUM BAŞLIKLARI 1. Aile İçi Tutumlar 2. Yetkin Tutum 3. Ailenin Rolü ve Sınırlar 4. Aktivite Belirleme/ Oturumu Bitirme

5. OTURUM

RİSKİ YÖNETMEK

5. OTURUM

RİSKİ YÖNETMEK

OTURUMUN GENEL AMAÇLARI Bu oturumu tamamlayan katılımcılar, 1. Risk etkenlerinin kendileri ve çocukları üzerindeki duygusal ve davranışsal etkilerinin farkında olurlar. 2. Riskli durumlar karşısında, uygun yaklaşımlarla hareket etme becerisi geliştirirler.

5. OTURUM

RİSKİ YÖNETMEK OTURUM BAŞLIKLARI 1. Risk Nedir? Risk Etkenleri Nelerdir? 2. Gelişim Dönemlerine Göre Risk Takvimi 3. Riskler Karşısında Ailenin Yapabilecekleri 4. Aktivite Belirleme/ Oturumu Bitirme

6. OTURUM OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA

6. OTURUM OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA

OTURUMUN GENEL AMAÇLARI Bu oturumu tamamlayan katılımcılar, 1. Kişiliğin oluşumu ve davranış değiştirmede kullanılabilecek yöntemler hakkında bilgi edinirler. 2. İstenmeyen davranışı değiştirebilme ve olumlu davranışı kalıcı hale getirebilme becerisi kazanırlar.

6. OTURUM OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA OTURUM BAŞLIKLARI 1. Kişilik Nedir ve Nasıl Oluşur? 2. Davranış Kazandırma. 3. Eleştiri ve Takdirin Ergenin Kişiliğine ve Davranışlarına Etkisi 4. Aktivite Belirleme/ Oturumu Bitirme

7. OTURUM UZLAŞABİLMEK

7. OTURUM UZLAŞABİLMEK

OTURUMUN GENEL AMAÇLARI Bu oturumu tamamlayan katılımcılar, 1. Çatışma hakkında bilgi edinirler. 2. Dönem özelliklerinden kaynaklanan çatışmaları fark ederler. 3. Çatışma çözme becerisi kazanırlar.

7. OTURUM UZLAŞABİLMEK OTURUM BAŞLIKLARI 1. Çatışmanın Tanımı ve Çatışma Türleri. 2. Üç Farklı Dönemde Çatışmanın Algılanışı. 3. Çatışmanın Akışı. 4. Çatışma Çözmede 6 Basamak. 5. İlişki Stratejileri. 6. Çatışmayı Çözmeye Hazır Olmak: Öfke Kontrolü 7. Aktivite Belirleme/ Oturumu Bitirme

8. OTURUM GELECEĞİ PLANLAMAK

8. OTURUM GELECEĞİ PLANLAMAK OTURUMUN GENEL AMAÇLARI Bu oturumu tamamlayan katılımcılar, 1. Geleceği planlamanın, çocuklarının geleceği ve meslek seçimindeki önemini kavrarlar. 2. Geleceği planlamada ve meslek seçiminde kendi rollerinin önemini öğrenirler. 3. Geleceği planlamada bireysel ve toplumsal engellerin farkına varırlar.

8. OTURUM GELECEĞİ PLANLAMAK OTURUM BAŞLIKLARI 1. Geleceği Planlama Nedir? 2. Geleceği Planlamamızda Karşılaştığımız Güçlükler 3. Geleceğe Umutla Bakabilmek. 4. Neler Yapabilirim? 5. Aktivite Belirleme/ Oturumu Bitirme

7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI UYGULAMA TAKVİMİ ÖĞLE (3.Sınıf) OTURUMLAR

SABAH (2. Sınıf)

ÖĞLE (5. Sınıf)

1. Oturum 2.Oturum 3.Oturum 4.Oturum 5.Oturum 6.Oturum 7.Oturum 8.Oturum

23 Kasım 30 Kasım 07 Aralık 14 Aralık 21 Aralık 28 Aralık 04 Ocak 11 Ocak

23 Kasım 30 Kasım 07 Aralık 14 Aralık 21 Aralık 28 Aralık 04 Ocak 11 Ocak

25 Kasım 02 Aralık 09 Aralık 16 Aralık 23 Aralık 30 Aralık 06 Ocak 13 Ocak

Oturumlar ve İçerikleri • • • • • • • •

1. Oturum: 1 Öykü, 5 etkinlik, Aktivite Belirleme Çalışması 2. Oturum: 1 Öykü, 8 etkinlik, Aktivite Belirleme Çalışması

3.Oturum: 2 Öykü, 5 etkinlik, Aktivite Belirleme Çalışması 4.Oturum: 1 Öykü, 6 etkinlik, Aktivite Belirleme Çalışması 5.Oturum: 1 Öykü, 4 etkinlik, Aktivite Belirleme Çalışması 6.Oturum: 1 Öykü, 5 etkinlik, Aktivite Belirleme Çalışması 7.Oturum: 1 Öykü, 2 etkinlik, Aktivite Belirleme Çalışması 8.Oturum: 1 Öykü, 6 etkinlik, Neler Yapabilirim Çalışması Var. YÖNTEM: Grup Tartışması, Anlatım, Soru-Cevap, Küçük Grup Çalışması, Hayalinde Canlandırma, Tartışma, Slayt Sunum, Alıştırma, Oyun, Rol Oynama-Canlandırma, Öykü.

YEŞİLEVLER İMKB ANADOLU LİSESİ