Arteterapia Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych oprac. Sylwia Brzeżańska Arteterapia Zestawienie bi...
5 downloads 3 Views 158KB Size
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych oprac. Sylwia Brzeżańska

Arteterapia Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2015

Wydawnictwa zwarte: ARCISZEWSKA-BINNEBESEL Alina : Arteterapia : szczęśliwy świat tworzenia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach. - Wyd. 4 (Wyd. 1 w Wydawnictwie Harmonia). - Gdańsk : "Harmonia", 2014 Sygn: 42752 Filia Tomaszów ARCISZEWSKA-BINNEBESEL Alina : Szczęśliwy świat tworzenia czyli Arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003 Sygn.: 91794 Sygn.: 34158 Filia Radomsko Sygn.: 28857 Filia Bełchatów ART in education and therapy = Sztuka w wychowaniu i terapii / red. Mirosława Furmanowska. Wrocław : "Atut" : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014 Sygn.: 104043 ARTETERAPIA jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich : Uniwersytet Wrocławski w ECArTE : praca zbiorowa / red. nauk. Wita Szulc ; współpr. Mirosława Furmanowska, Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Wrocław : "Atut", 2010 Sygn.: 102890 ARTETERAPIA. Cz. 1 / red. nauk. Bartosz Łoza, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota. - Wyd. 2 zm.. Warszawa : "Difin", 2014. - (Engram) Sygn.: 104474 Sygn.: 32672 Filia Bełchatów ARTETERAPIA. Cz. 2 / red. nauk. Bartosz Łoza, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota. - Wyd. 2 zm.. Warszawa : "Difin", 2014. - (Engram) Sygn.: 104475, Sygn.: 32673 Filia Bełchatów BARANOWSKA-JOJKO Ewa : Rozwojowa kreska : ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 Sygn.: 103174 Sygn.: 36294 Filia Radomsko BOROWSKA-BESZTA Beata : Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej. - Kraków : "Impuls", 2008 Sygn.: 103208 DYLEMATY edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / red. nauk. Wiesława Limont, Kamilla Nielek-Zawadzka. - Kraków : "Impuls", 2006 Sygn.: 93976 W DZIEKOŃSKI Jacek : Malarstwo jako źródło ekspresji. Dzieci i młodzież w muzeum // W : Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. – Warszawa : Difin, 2010. – S. 203-207 Sygn.: 98983

GILROY Andrea : Arteterapia : badania i praktyka / [tł. Sebastian Sobczyński]. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009 Sygn.: 41278 Filia Tomaszów GŁADYSZEWSKA-CYLULKO Joanna : Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę. - Kraków : "Impuls", 2011 Sygn.: 99778, 102844 Sygn.: 31523 Filia Bełchatów Sygn.: 41602 Filia Tomaszów Sygn.: 35455 Filia Radomsko GŁADYSZEWSKA-CYLULKO Joanna : Wspomaganie komunikacji niewerbalnej osób z niepełnosprawnością wzrokową przez sztukę // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls" , 2013. - S. 387-406 Sygn.: 104140 W GODLEWSKA Anna Emila : Arteterapia jako forma przekazu doświadczeń dzieci z rodzin dysfunkcyjnych // W: Zagrożone człowieczeństwo. T. 1, Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania / pod red. nauk. Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. ; Kraków : "Impuls", 2012. - S. 287-301 Sygn.: 102401 Sygn.: 42489 Filia Tomaszów GRABOWSKA Anna : Arteterapia : wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania. - Warszawa : "Dashöfer", cop. 2012. - (Pomoc Społeczna) Sygn.: 103017 Sygn.: 42387 Filia Tomaszów Sygn.: 31631 Filia Bełchatów HANDFORD Olga, KAROLAK Wiesław : Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009 Sygn.: 97901 + CD-ROM Sygn.: 31109 Filia Opoczno

- Wyd. 2 zm. -

JAWORSKA Anetta : Leksykon resocjalizacji. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. – S. 388-392 : Terapie w resocjalizacji – arteterapia Sygn.: 101688 Czytelnia Sygn.: 31716 P Filia Bełchatów Sygn.: 42248 P Filia Tomaszów Maz. JÓZEFOWSKI Eugeniusz : Arteterapie w sztuce i edukacji : praktyka oddziaływań arteterapeutycznych z zastosowaniem kreacji plastycznej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012 Sygn.: 102710 + CD-ROM, 102894 + CD-ROM KALBARCZYK Anna : Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych). - Kraków : "Impuls", 2005 Sygn.: 92765 Sygn.: 30509 (Wyd. z 2006 r.) Filia Opoczno Sygn.: 33889 Filia Radomsko Sygn.: 29331 (Wyd. z 2006 r.) Filia Bełchatów KAROLAK Wiesław : Arteterapie : język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce. - Warszawa : "Difin", 2014. - (Engram) Sygn.: 104476 Sygn.: 32538 Filia Bełchatów Sygn.: 42876 Filia Tomaszów KAROLAK Wiesław : Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006 Sygn.: 40127 Filia Tomaszów KAROLAK Wiesław : Rysunek w arteterapii. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007 Sygn.: 86347 (Wyd. z 2000 r., ), 86281W (Wyd. z 1999 r.) Sygn.: 28960 Filia Opoczno Sygn.: 39932, 40126 (Wyd. z 2005 r.) Filia Tomaszów

Sygn.: 26674 (Wyd. z 200 r.) Filia Bełchatów Sygn.: 34035 (Wyd. z 2005 r.) Filia Opoczno KIEŁKIEWICZ Agnieszka : Terapeutyczne walory ekspresji plastycznej // W: Kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną w teorii i praktyce : praca zbiorowa / red. Elżbieta Marek, Ryszard Więckowski. – Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2001. – S. 157-173 Sygn.: 91126-127, 102691 KOMPETENCJE diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / red. nauk. Danuta Wosik-Kawala, Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013 Sygn.: 103244, 104280 Sygn.: 31975 Filia Bełchatów Sygn.: 42490 Filia Tomaszów KONARSKA Monika, ZABIEGAJ Anna : Warsztaty arte i muzykoterapeutyczne – działania konieczne na rzecz przygotowania zawodowego przyszłego pedagoga specjalnego // W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / red. Jerzy Rottermund. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 129-136 Sygn.: 94952W KONIECZNA Ewelina J. : Arteterapia w teorii i praktyce. - Wyd. 2 popr.. - Kraków : "Impuls", 2004 Sygn.: 92752 Sygn.: 28856 Filia Bełchatów Sygn.: 33898 Filia Radomsko Sygn.: 39783 (Wyd. z 2003 r.) Filia Tomaszów KOTYZA Magdalena, MATYSIK Mariusz : Elementy arteterapii w pracy z pacjentem uzależnionym od narkotyków // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska. – Kraków : „Impuls”, 2003. – S. 499511 Sygn.: 92690 KRASOŃ Katarzyna : Arteterapia // W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2 / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. – S. 243254 Sygn.: 98505 KUŚPIT Małgorzata : Arteterapia w pracy z dzieckiem // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2009. – 403-413 Sygn.: 98337 NIKIFORY - artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 1 / red. Barbara Sochal. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska, 2009 Sygn.: 98121 OPALA-WNUK Koryna : Sztuka, która pomaga dzieciom : techniki arteterapii : mandala, relaksacja, wizualizacja, zabawa kolorem, drama, teatr terapeutyczny. - Łódź : "JK" : "Feeria", 2009 Sygn.: 98661, 98267 Sygn.: 30826 Filia Opoczno PACHOWICZ Matylda : „Szkoła fotografii” jako jedna z ofert kształcenia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną // W: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / red. Anna Klik. – Kraków „Impuls”, 2008. – S. 183-189 Sygn.: 97507W PISZCZEK Maria : Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody). Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002 Sygn.: 92787 Sygn.: 34422 Filia Radomsko Sygn.: 28884 Filia Bełchatów PLOCH Leszek : Dążenie do modelu terapii sztuką artystyczną uczniów niedostosowanych społecznie // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / red. Andrzej Rejzer, Paweł Szczepanik. – Warszawa Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. – S. 25-41 Sygn.: 97865

Sygn.: 35507 Filia Radomsko PLOCH Leszek : Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością. - Warszawa : "Difin", 2014 - (Engram) Sygn.: 104309 Sygn.: 32598 Filia Bełchatów POPEK Sygn.: Sygn.: Sygn.: Sygn.:

Stanisław Leon : Psychologia twórczości plastycznej. - Kraków : "Impuls", 2010 103547 35197 Filia Radomsko 31201 Filia Bełchatów 29931 Filia Opoczno

RUDOWSKI Tomasz : Arteterapia : inspiracje i wartości. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : "Eneteia", 2014 Sygn.: 103732 RUDOWSKI Tomasz : Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych. - Warszawa : "Eneteia", 2013. - (Seria Akademicka - Eneteia) Sygn.: 103121, 103173 RUDOWSKI Tomasz : Afirmacja sensu życia w kontekście współczesnej arteterapii (teoretyczne podstawy leczenia sztuką) // W: Terapia w resocjalizacji. Cz.1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. ; Warszawa : "Żak", cop. 2009. - S. 172-197 Sygn.: 97864 Sygn.: 35506 Filia Radomsko STAŃKO-KACZMAREK Maja : Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. - Warszawa : "Difin", 2013. - (Engram) Sygn.: 102509, 102811, 102617 Sygn.: 36384 Filia Radomsko STAŃKO-KACZMAREK : Zastosowanie metod arteterapeutycznych w socjoterapii dzieci i młodzieży // W: Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. – Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2015. – S. 281-296 Sygn.: 106449 STELIGA Anna : Arteterapia w rehabilitacji osób chorych na schizofrenię. - Kraków : "A", 2011 Sygn.: 102787 SZCZUREK-KACZAŁA Marta : Arteterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci nieśmiałych // W: Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń / red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk;Lasocka, Lesław Kulmatycki. ; Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2008. - S. 115-124 Sygn.: 41053 Filia Tomaszów SZTUKA w edukacji i terapii / red. Mirosława Knapik, Wiesława Aleksandra Sacher ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. - Kraków : "Impuls", 2004 Sygn.: 28923 Filia Bełchatów SZTUKA w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003 Sygn.: 91152 W SZULC Wita : Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. - Warszawa : "Difin", 2011. - (Engram) Sygn.: 100512, 102805 Sygn.: 31944 Filia Bełchatów Sygn.: 30344 Filia Opoczno Sygn.: 36385 Filia Radomsko SZULC Wita, TWARDOWSKI Andrzej : Praca z dzieckiem dyslektycznym w gabinecie arteterapii // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. – Poznań : Wydaw. Nauk. PWN, 2001. – S. : 421-426 Sygn.: 89901W Sygn.: 28253 Filia Bełchatów Sygn.: 28000 Filia Opoczno Sygn.: 33479 Filia Radomsko

TWÓRCZOŚĆ "codzienna" w praktyce edukacyjnej : praca zbiorowa / red. nauk. Maciej Kołodziejski. - Płock : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009 Sygn.: 101783 TYSZKIEWICZ Magdalena : Psychopatologia ekspresji : twórczość artystyczna chorych psychicznie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987 Sygn.: 64194, 64257 Sygn.: 24395 Filia Opoczno Sygn.: 34235 Filia Tomaszów WARMUZ-WARMUZIŃSKA Ewa : Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów. - Warszawa : "Difin", 2013. - (Engram) Sygn.: 102395 Sygn.: 31963 Filia Bełchatów Sygn.: 31306 – 31307 Filia Opoczno Sygn.: 42430 Filia Tomaszów Sygn.: 36332 Filia Radomsko WIDZENIE dzieła sztuki : percepcja i interpretacja : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej 7. Triennale Sztuki Sacrum / red. Joanna Matyja. - Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki, 2010 Sygn.: 99278 Sygn.: 35304 Filia Radomsko WYBRANE elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / Uniwersytet Zielonogórski ; red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 Sygn.: 33009 Filia Radomsko

Suggest Documents