Informator Spółdzielczy Weryfikowanie liczby członków SM W październiku br. ruszyła akcja weryfikacji członków oczekujących w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, o czym informowaliśmy już w jednym z poprzednich numerów IS. Akcja prowadzona jest na wniosek delegatów Zebrania Przedstawicieli Członków z 2009 r. Do ponad 700 członków oczekujących zostały wysłane pisma informujące, że Spółdzielnia nie prowadzi już budownictwa inwestycyjnego, z prośbą o odpowiedź czy dana osoba jest posiadaczem oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej i czy nadal jest zainteresowana zachowaniem członkostwa oczekującego.

W ciągu dwóch miesięcy:

- 166 listów poleconych powróciło z adnotacją o braku aktualnego miejsca zamieszkania adresata. - 36 listów poleconych powróciło z adnotacją, że adresat nie żyje. - 50 osób zrezygnowało z członkostwa oczekującego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. - 75 osób zadeklarowało chęć dalszego członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Wszystkie osoby, które były zainteresowane zakupem mieszkania, były informowane o przetargach ogłoszonych przez Spółdzielnię (ponadto informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej SM: www.sm-swarzedz.pl oraz w dodatku reklamowym IS). Pozostała część członków oczekujących nie odpowiedziała na pisma wysłane przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Proces weryfikacji jest jednak nadal kontynuowany, o dalszych wynikach będziemy informować za kilka miesięcy. JC

Uschłe choinki Prosimy mieszkańców, aby nie wkładali uschłych choinek świątecznych do pojemników na śmieci, tylko pozostawiali drzewka obok nich. Spółdzielnia zajmie się wywozem suchych choinek po zakończeniu okresu świątecznego. JC

2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Informujemy mieszkańców, że: - dzień 24 grudnia (czwartek) jest w Spółdzielni Mieszkaniowej dniem wolnym od pracy, - w dniu 31 grudnia (czwartek) biura Spółdzielni będą czynne w godzinach 7.00-13.00. Interesantów prosimy o uwzględnienie tego faktu i przybycie w innych terminach.

Altany pod kluczem Prowadzona od zeszłego roku akcja zamykania altan śmietnikowych na klucz została zakończona. Jej rezultaty są odczuwalne dla kieszeni 80% spółdzielców, których opłaty za wywóz śmieci zostały zmniejszone. Spółdzielnia zapowiada również, że opłaty nie powinny być zwiększane w przyszłym roku. „Pod kluczem” są już altany śmietnikowe we wszystkich spółdzielczych lokalizacjach, oprócz Kórnika i Czerwonaka. W tych dwóch miejscowościach postawione są pojemniki PK7 i nie ma technicznej możliwości zamknięcia dostępu do nich dla osób postronnych. JC

Nowy parking Zapowiadana od kilku lat, wspólna inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej (która wykonała projekt) i Urzędu Miasta (który sfinansował budowę), doczekała się realizacji. Mieszkańcy osiedla Kościuszkowców i osiedla Czwartaków korzystać mogą z parkingu, który został wybudowany w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4, bloku nr 14 na os. Kościuszkowców i bloku nr 7 na os. Czwartaków. Teren został wyłożony kostką brukową, powstały nowe chodniki oraz oświetlenie uliczne. JC

Drożej za wodę i ścieki Firma Aquanet zawiadomiła Spółdzielnię o nowym taryfikatorze cen zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2010 r. do końca 2010 r. Ceny wody w 2010 r. kształtować się będą następująco: - wzrost ceny 1m3 wody zimnej o 12 groszy (netto) do kwoty 3,21 zł netto + 7% VAT = 3,43 zł brutto (w 2009 r. było 3,31 zł brutto). - wzrost ceny 1m3 ścieków o 16 groszy (netto) do kwoty 4,37 zł netto + 7% VAT = 4,68 zł brutto (w 2009 r. było 4,50 zł brutto). JC

Ponad 70 dachów Kompleksowy program modernizacji dachów rozpoczął się w 2008 r., kiedy wyremontowano 43 poszycia dachowe. W 2009 r. udało się odnowić dachy w budynkach: na os. Raczyńskiego 10, 11, 12, 13, 15, 27, 28 i 35, na os. Cegielskiego 18, 20 i 22, na os. Kościuszkowców 7, 8, 16 i 38, na os. Czwartaków 4, 15, 17 i 19, przy ul. Gryniów 5, 6 i 7, przy ul. Śremskiej 34 w Kórniku-Bninie oraz na os. Dąbrowszczaków 7, 9, 10, 22 i 26 (przy czym dach budynku 22 na tym osiedlu jest właśnie modernizowany). Spółdzielnia konserwowała również dachy przy ul. Warszawskiej 81-85 i Głównej 55-59 w Poznaniu oraz w Czerwonaku przy ul. Słonecznej 1-5. W ciągu dwóch lat Spółdzielnia wyremontowała więc ponad 70 poszyć dachowych. Zarząd SM zapowiada, że najprawdopodobniej akcja modernizacji dachów będzie kontynuowana także w przyszłym roku. JC

Informator Spółdzielczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Przedstawiamy tabelę obrazującą wielkość zadłużeń mieszkańców wobec Spółdzielni Mieszkaniowej, z rozbiciem na poszczególne składniki zaległości. Ogólna suma zadłużenia sięga prawie 2 mln zł.

Zadłużeni wobec SM Wpływ na stan zaległości mają zwłaszcza zaległości krótkoterminowe i nie płacenie rachunków w wyznaczonym terminie, co często bywa przyczynkiem do narastania większych długów. Pracownicy Działu Windykacji ostrzegają mieszkańców przed lekkomyślnym robieniem „jednorazowych” przerw w opłacaniu rachunków (np. na czas wakacji, świąt lub oczekiwania na rozliczenie z oszczędności za c.o.). Bardzo często tak rozpoczęte, małe zadłużenie, staje się w konsekwencji ogromnym długiem, który bardzo trudno mieszkańcowi spłacić. Coraz więcej dłużników nie reaguje również na wezwania i unika rozmów z pracownikami Działu Windykacji, którzy mają spore możliwości pomocy dłużnikowi np. omawiając indywidualne warunki spłaty, pośrednicząc w staraniach o doda-

Zestawienie należności na dzień 31 października 2009

Remont wieżowca na ukończeniu

JC, WK

Kolejna altana Dwie nowe altany śmietnikowe zostały wybudowane jesienią br. na os. Czwartaków w Swarzędzu. Pracom towarzyszyły remonty chodników i ścieżek wewnątrzosiedlowych na tym samym osiedlu. Obecnie trwa naprawa nawierzchni nieopodal wybudowanej altany przy bloku nr 14 i 15. Spółdzielnia rozpocznie budowę kolejnej altany na os. Władysława IV w Swarzędzu. JC

Do końca roku powinno zakończyć się docieplanie elewacji wieżowca na os. Dąbrowszczaków 6 w Swarzędzu, o ile warunki atmosferyczne będą nadal sprzyjały pracom termomodernizacyjnym. Styropian pokrył już wszystkie ściany budynku. Obecnie trwa nakładanie warstwy tynkarskiej, w jasnym kolorze beżowym, na ostaniej płaszczyźnie ściany wieżowca.

Malowane klatki

JC

Certyfikat ISO po raz kolejny W listopadzie Spółdzielnia Mieszkaniowa po raz kolejny była kontrolowana przez audytorów europejskiego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2000. Pracownicy Spółdzielni poddani zostali kontroli wewnętrznej oraz niezależnej kontroli zewnętrznej. Audytorzy

tek mieszkaniowy czy o dodatek na wodę, w sytuacjach trudnych proponując zamianę mieszkań itp. Dział Windykacji współpracuje także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W przypadkach braku współpracy z Działem Windykacji pozostaje tylko procedura odzyskania zadłużenia wobec Spółdzielni. Wówczas do sądów trafiają sprawy o wydanie nakazu zapłaty, do komorników sprawy o wdrażanie egzekucji z kont bankowych lub z dochodów członków rodziny, a w przypadkach szczególnych następuje dochodzenie roszczeń z prawa własnościowego do mieszkania. Wszystkie osoby posiadające zaległości, które chcą się ustrzec przed kosztownymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi, proszone są o kontakt z Działem Windykacji SM: ul. Kwaśniewskiego 1, pokój 108, tel.061-8174-011 wew. 240.

dokonali przeglądu istniejących procedur i norm oraz sprawdzili, czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w Spółdzielni prawidłowo. Działalność Spółdzielni oceniono pozytywnie, tym samym przedłużono certyfikację o kolejny rok. JC

Jesienią Spółdzielnia kontynuowała malowanie klatek schodowych. Po zakończeniu prac na osiedlu Kościuszkowców w północnej części Swarzędza, ekipa malarska przeniosła się na os. Czwartaków 14 i 15. Administracja Południowa zleciła natomiast wymalowanie klatek schodowych przy ul. Tomickiego 29-35 w Poznaniu i w bloku na os. Cegielskiego 18, gdzie usuwane są szkody pożarowe. JC

3

Informator Spółdzielczy Radiowe wodomierze Przez cztery najbliższe lata, do końca 2013 roku Spółdzielnia zamierza wymienić urządzenia pomiarowe we wszystkich spółdzielczych budynkach na radiowe. Umożliwią one zdalny odczyt pomiarów bez konieczności wizytowania inkasentów. Nowoczesne wodomierze funkcjonują już na os. Zygmunta III Wazy, os. Raczyńskiego, w poszczególnych nieruchomościach na os. Dąbrowszczaków i os. Cegielskiego, w wieżowcach na os. Czwartaków, w Antoninku, Kostrzynie Wlkp., w Poznaniu przy ul. Głębokiej 4 i ul. Małachowskiego 4-6; w Luboniu przy ul. Hibnera 5-7, ul. Dworcowej 23, ul. Armii Poznań 51 i ul. Kolonia PZNF 1-4 oraz w Kórniku przy ul. Śremskiej 32a i 34. Do końca 2009 r. wodomierze radiowe wymienione będą we wszystkich blokach przy ul. Gryniów, na os. Władysława IV, przy ul. Poznańskiej 33 oraz na os. Działyńskiego 1A i 1B; a także w Poznaniu przy ulicach: Chwaliszewo 17-23, Niedziałkowskiego 23-23a, Głównej 55-59a, Warszawskiej 81-85, Tomickiego 29-35; w Luboniu przy ulicach: Kolonii PZNF 5-7, Armii Poznań 81-85. JC

Restytucja szkód pożarowych Nadal nie wiadomo co było przyczyną pożaru piwnic na os. Cegielskiego 18. Kilka tygodni trwały naprawy spalonych instalacji. Odnowienia wymagał główny przewód zasilający budynek w prąd, instalacje elektryczne, telefoniczne oraz sieć telewizji kablowej. Spalone resztki przedmiotów oraz części po naprawach okablowania zostały uprzątnięte. Po wywiezieniu kontenerów z odpadami, klatki schodowe oraz piwnice wewnątrz budynku są odmalowywane. JC

Komornik w Swarzędzu Informujemy, że od 2 listopada w Swarzędzu funkcjonuje Kancelaria Komornika Sądowego, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Komornik przyjmuje w poniedziałki w godzinach 10.00-13.00 i 15.00-16.00. Adres: Swarzędz, ul. Dworcowa 7 Tel.: 061 855 16 85, fax 061 817 22 27 Mail: [email protected]

4

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Zestawienie wpływów i wydatków funduszu remontowego od I do III kwartału 2009 roku Przedstawiamy kolejną tabelę z rozliczeniami finansowymi spółdzielczych nieruchomości, tym razem za okres od pierwszego do trzeciego kwartału 2009 r. Tabela dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych. Nie zawiera kwot dotyczących lokali użytkowych. Wpływy funduszu remontowego to: odpis na fundusz remontowy, wpłaty na legalizację wodomierzy, wpłaty na legalizację ciepłomierzy, wpłaty na utrzymanie kotłowni (naprawy i awarie, bez serwisowania). Wpływy te nie zawierają wpłat na docieplenia budynków, które są wyszczególnione w oddzielnej rubryce. KJ

Informator Spółdzielczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Lekkomyślni kierowcy W obliczu niedawnego pożaru bloku na os. Cegielskiego i trudności w prowadzeniu akcji gaśniczej przez strażaków (zagrodzona samochodami droga przeciwpożarowa do budynku), taki sposób parkowania samochodu można nazwać przynajmniej lekkomyślnością. Może niektórzy kierowcy powinni po raz kolejny odbyć kurs prawa jazdy w zakresie znajomości znaków drogowych? JC

Wybite szyby, wyrwane klamki, pokrzywione drzwi… Wybite szyby, wyrwane klamki, pokrzywione drzwi. To nasza rzeczywistość. Szczególnie przoduje w tym osiedle Zygmunta III Wazy. Co ciekawe, zamieszkane głównie przez osoby starsze. W ciągu trzech ostatnich miesięcy zanotowano aż 23 zgłoszenia dotyczące dewastacji na os. Zygmunta III Wazy. Każda dewastacja pochłaniała pieniądze gromadzone przez mieszkańców na funduszu remontowym. Przykładowo, zakup wybitych szyb (załączone zdjęcie) kosztuje prawie 150 zł. Do tego montaż, utracone ciepło… i oczywiście dyskomfort mieszkania w nieestetycznym, zniszczonym budynku.

Szyby zostały wybite w dniach pomiędzy 20 listopada (piątek) a 23 listopada (poniedziałek). W tym czasie - nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał… A może mieszkańcy są tak zastraszeni, że oślepli i ogłuchli na to, co dzieje się w okolicy? A może nie czują wsparcia ze strony odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na terenie miasta i gminy? P. Cichewicz

Numerowanie budynków

W docieplanych w kolejnych latach budynkach, wykonywane będą również prace towarzyszące. Futryny, w których jeszcze nie wymieniono okien na klatkach schodowych lub starych drzwi wejściowych, będą wyposażane w nowe elementy. W nielicznych już budynkach zostaną wyremontowane poszycia dachowe. Każdy ocieplony budynek zostanie także w sposób widoczny oznaczony. Na elewacjach zmodernizowanych bloków zawisnąć mają duże plansze (1,5 m x 2 m) z numerem danego budynku oraz nazwą ulicy, przy której jest usytuowany. W pierwszej kolejności, tablice zostaną powieszone w budynkach docieplonych w latach ubiegłych: przy ul. Hibnera 5, 6 i 7 w Luboniu, ul. Małachowskiego 4 i 6 oraz ul. Tomickiego 29-35 w Poznaniu. Tablica oznaczy również budynek zarządu Spółdzielni przy ul. Kwaśniewskiego 1, a po zakończeniu docieplania wieżowca, pojawi się także na os. Dąbrowszczaków 6 w Swarzędzu. JC

5

Informator Spółdzielczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Harmonogram dociepleń Zgodnie z zapowiedziami, zamieszczamy harmonogram dociepleń spółdzielczych budynków, które będą modernizowane w najbliższych 12 latach. W listopadzie br. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podjęła uchwałę wyznaczającą pierwsze budynki do docieplenia w roku 2010. Zgodnie z uchwałą, w przyszłym roku docieplone ma zostać 12 budynków + ewentualne dwa kolejne budynki „rezerwowe”.

Rada Nadzorcza SM zaakceptowała również propozycję harmonogramu na kolejne lata. Co roku Spółdzielnia zamierza ocieplać około 12-15 budynków, aż do 2021 r. W każdym roku kalendarzowym (oprócz dwóch ostatnich lat) docieplane będą budynki zarówno z nieruchomości swarzędzkich, jak i lokalizacji pozaswarzędzkich. Kolejność docieplanych bloków, ustalana była zgodnie z zasadą, że w każdej lokalizacji docieplane będą bloki najstarsze, które były budowane jako pierwsze. Należy zaznaczyć, że podany harmonogram jest dokumentem wstępnym, który może ulegać modyfikacjom (np. docieplenia poszczególnych budynków mogą być realizowane szybciej albo też budynki w „rezerwie” przesuwane będą na kolejny rok). Harmonogramy roczne będę uchwalane przez Radę Nadzorczą pod koniec każdego roku kalendarzowego, będziemy o nich informować mieszkańców. Zarząd Spółdzielni przewiduje możliwość szybszego zakończenia kompleksowego programu dociepleń. Centralny Fundusz Remontowy, oprócz dodatkowych wpłat mieszkańców, będzie bowiem zasilany wpływami z tzw. pożytków: wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów i wpływów z odszkodowań. Poważnym zastrzykiem finansowym, skierowanym na Centralny Fundusz Remontowy, może się okazać kwota, którą sąd nakazał zapłacić Urzędowi Miasta i Gminy w Swarzędzu na rzecz Spółdzielni (za nieprawidłowe naliczanie opłat wieczystej dzierżawy, eksploatację kina „Hollywood” i niedostarczenie lokali socjalnych). Jej łączna wysokość wynosi około 3 mln zł. JC

6

c.d. na stronie 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Informator Spółdzielczy

W kilku zdaniach Ustawa o sm

Tesat w Luboniu

Rządowa Komisja Infrastruktury nadal pracuje nad zmianą niekonstytucyjnej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W połowie grudnia komisja rozpatrzy poprawki zgłoszone do projektu ustawy, a dwa dni później odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego i senackiego projektu ustawy. Nadal nie wiadomo czy rząd zdąży zmienić ustawę zgodnie z zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego do końca 2009 r.

W ostatnim dniu listopada firma Tesat rozpoczęła prace instalacyjne w budynkach przy ul. Armii Poznań 81,83,85 w Luboniu. Prace mają na celu wybudowanie sieci do świadczenia usług telewizji kablowej, Internetu i telefonu. Tesat od roku obsługuje już zasoby mieszkaniowe przy ul. Hibnera i zamierza rozszerzyć ofertę o kolejnych abonentów w Luboniu.

Przekazywanie terenów… i dokumentacji Na początku grudnia Spółdzielnia po raz kolejny oddała do UMiG dokumentację związaną z przekazaniem na rzecz Gminy gruntów publicznych i zielonych z północnej części Swarzędza. Powtórny termin podpisania umowy został przez SM wyznaczony na 16 grudnia. Być może tym razem uda się nareszcie przekazać tereny.

Nie-członkowie W Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu już ponad 140 mieszkańców posiada status osoby nie będącej członkiem SM. Nie korzystają oni z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez SM i pokrywają wyższe koszty utrzymania mieszkania oraz nieruchomości.

Harmonogram dociepleń c.d. ze strony 6

Adapterm Wraz ze spadkiem temperatur, Spółdzielnia odnotowuje coraz wyższy procent oszczędności na centralnym ogrzewaniu w bloku na os. Czwartaków 2, gdzie zainstalowany jest system Adapterm. Zarząd SM rozpoczął rozmowy z firmą Techem, aby zainstalować Adapterm w 2, 3 kolejnych budynkach.

Kwiaciarnia na południu Na wygradzanym płotem terenie o powierzchni 1300m2, pomiędzy wysoką a niską zabudową przy os. Raczyńskiego i ul. Granicznej, powstanie nowa kwiaciarnia wraz z infrastrukturą (dojście, miejsca postojowe). Znajdujące się na działce krzewy i roślinność zostały wykopane i będą przechowywane do wiosny. Wówczas dokonane zostaną tzw. powtórne nasadzenia.

Pokłosie przekształceń za złotówkę W całej Polsce, także w naszej Spółdzielni, przybywa dłużników, którzy przekształcili mieszkania lokatorskie w odrębną własność. Dokonując uwłaszczenia uregulowali zadłużenie wobec SM, teraz tworzą nowe, spłacając pożyczki związane ze zmianą prawa do lokalu – to najczęściej spotykany scenariusz. Właścicieli mieszkań nie obejmuje już ustawa o ochronie praw lokatorów. Grozi im eksmisja bez prawa do lokalu socjalnego (w większości polskich gmin przyznanie takiego prawa oznacza dalsze zajmowanie mieszkania z powodu braku lokali socjalnych).

Pacjenci bez książeczek ZUS przestał wydawać papierowe legitymacje ubezpieczeniowe. Od nowego roku pacjenci będą mogli korzystać z usług medycznych po okazaniu starej książeczki ubezpieczeniowej z ważnymi wpisami (do wyczerpania wolnych rubryk), miesięcznego dokumentu ZUS RMUA, zaświadczenia z zakładu pracy lub innego dowodu wpłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby bez zaświadczenia będą musiały dostarczyć dokumenty w terminie 7 dni. W przyszłości pacjenci mają legitymować się elektronicznymi kartami ubezpieczenia zdrowotnego.

Emeryci bez abonamentu Trybunał Konstytucyjny rozszerzył listę osób zwolnionych z opłaty za korzystanie z telewizji i radia publicznego. Obejmowała ona osoby po 75 roku życia, z I grupą inwalidzką, całkowicie niezdolne do pracy i o znacznym stopniu niepełnosprawności, niesłyszące, niewidome, otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne. Po podpisaniu ustawy przez prezydenta, z abonamentu radiowotelewizyjnego będą zwolnione także osoby: które ukończyły 60 lat i nabyły prawo do emerytury (nie większej niż połowa średniej miesięcznej pensji); korzystają z pomocy społecznej lub są bezrobotne; posiadają prawo do zasiłku przedemerytalnego i mają niskie dochody. JC

7

Informator Spółdzielczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Nasze miasto - nasze sprawy Swarzędzcy Radni pracują W dniu 1 grudnia odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Wśród wielu poruszanych tematów i przyjętych uchwał niektóre zapewne szczególnie zainteresują naszych mieszkańców.

Wykluczeni cyfrowo Radni przyjęli zmiany do uchwały budżetowej na 2009 rok. Z ciekawszych zmian należy odnotować przeznaczenie 150 tys. zł na „Ochronę najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym”. Pozostałe 850 tys. zł pochodzi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W dniu 3 grudnia pierwsze ze stu wybranych rodzin otrzymały laptopy i dostęp do internetu.

Zieleń – jak spółdzielcza Ciekawą pozycję stanowi kwota dodatkowych 112 tys. złotych na utrzymanie terenów zieleni. Według wyjaśnień przedstawianych przez urzędników Ratusza, do tak znacznego wzrostu wydatków przyczyniła się pogoda, która wymusiła wielokrotne koszenie traw. Ponadto, inwestycje w tereny zielone, gdyż grunty miejskie znacznie odbiegały estetyką od tych zadbanych na bieżąco, którymi opiekuje się Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu. Jako przykład podano zielone tereny położone wzdłuż os. Działyńskiego - dotychczas nieużytki obecnie uporządkowane, dorównujące już estetyką terenom spółdzielczym. Boisko „Orlik” przy SP5

Orlik Inną pozycją budżetu, która zapewne zainteresuje naszych mieszkańców z południowej części Swarzędza, to przeznaczenie 333 tys. złotych na dofinansowanie kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012 - w tym usytuowanego na os. Mielżyńskiego (Szkoła Podstawowa Nr 5). Orlik powstaje też na północy Swarzędza, a łączne nakłady w latach 2009-2011 planowane są w wysokości 3,335 mln zł.

Warto wiedzieć: • Znany swarzędzki radny Marcin Lis przygotowuje się do nowych wyzwań samorządowych odbywając trzymiesięczny staż w stolicy Unii Europejskiej - Brukseli. • Wykonawca skarp tunelu przy ul. Kirkora w Swarzędzu przystąpił w grudniu do napraw ścian skarp, które kilkakrotnie się osunęły. Podatnicy zapłacą za naprawy 167.197,79 zł. • Najbardziej bulwersującym wydarzeniem w Swarzędzu jest kolejny już rok bez podjęcia decyzji o remontowaniu ul. Wrzesińskiej… PC

8

Warto tu dodać, że jest to nowy zawód, a wykształceni fachowcy znajdują zatrudnienie w całej Europie. Szkoda tylko, że najbliższe otoczenie w słotne dni bardziej przypomina bagienny tor dla quadów, niż ulicę miejską. Mam tu na myśli ulicę Pawią, którą brodzą uczniowie idący do szkoły od strony Zalasewa.

Wsparcie dla organizacji Kolejna uchwała zainteresuje grono „społeczników” i wolontariuszy. Reguluje ona współpracę Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Szacuje się, że szanse skorzystania z tej formy wsparcia finansowego ma około 65 organizacji pozarządowych, działających na terenie naszej gminy. Cóż, jeżeli ktoś ma zamiar od stycznia zająć się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży i chce skorzystać z tej pomocy, oczywiście spełniając wymogi formalne, to koniecznie musi złożyć swoją ofertę na konkurs, który powinien zostać ogłoszony w grudniu.

Numery i strefy komunikacyjne

Podatek transportowy Ponadto przyjęto uchwały zmieniające podatek od środków transportowych na rok 2010. Zmiany niewielkie, wręcz kosmetyczne.

Botaniczne ulice Przyjęto też uchwały nadające nazwy nowym ulicom. W Paczkowie powstała ulica Dyniowa, a w Rabowicach ulice: Azaliowa, Limbowa, Magnoliowa.

Mechatronicy na quadach Nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej na zapleczu przedszkola na os. Mielżyńskiego, na rzecz Powiatu Poznańskiego - z przeznaczeniem na rozwój bazy zespołu szkół średnich - to kolejna podjęta uchwała. Powstanie możliwość pełnego teoretycznego i praktycznego kształcenia w kierunku „mechatronika”.

Następna uchwała: w sprawie cen oraz zasad korzystania z gminnej komunikacji WIRAŻ-BUS. Uchwała zmieniająca, która porządkuje sprawy nowej numeracji autobusów i określa nowe zasady co do stref i co za tym idzie opłat za przejazd. Niestety, na stronach internetowych Urzędu Miasta, ani też przewoźnika, nie publikuje się uchwały regulującej zasady korzystania z komunikacji gminnej w Swarzędzu. Przedstawię tę uchwałę w osobnym artykule.

Decydenci nagród sportowych Jedną z ostatnich uchwał, zapowiadających kolejny rok działania Rady, było wskazanie radnych na członków komisji ds. nagród sportowych. Komisję tworzą radni: Mariusz Białkowski, Eugeniusz Gensler oraz pomysłodawca ustanowienia stypendiów i nagród sportowych Grzegorz Taterka. Życzę naszym sportowcom wielu sukcesów, a komisji sprawiedliwego rozdziału nagród.

Piotr Cichewicz

Informator Spółdzielczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Nasze miasto - nasze sprawy Radni pytają i omawiają problemy Podczas każdej sesji Rady Miejskiej, nim ta się zakończy, realizowany jest następujący punkt: „Interpelacje, zapytania i wolne głosy” oraz odpowiedzi na nie. W czasie ostatniej sesji, radnych nurtowało wiele problemów.

Czworonogi z czipem

Jeden z radnych kontynuował wcześniej na komisjach omawianie pomysły „czipowania” zwierząt na terenie naszej gminy. Pieski to obecnie wielki problem. Gorąca dyskusja to potwierdziła. W tym roku do kasy miejskiej wpłynęło ok. 28 tys. zł z tytułu opłat za posiadanie psa. W przeliczeniu, daje to liczbę niecałego tysiąca psów, których właściciele uczciwie zapłacili. Dla porównania, kilka lat temu, gdy opłaty te można było uiszczać nie tylko w Urzędzie, ale też w obydwu administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej, z jednej tylko administracji do miasta wpływały opłaty od około 1,5 tysiąca właścicieli psów. Wygoda dla płacących oraz wiedza pracowników Spółdzielni o posiadanych przez mieszkańców psach były przyczyną dużej ściągalności tejże opłaty. Niektórzy radni optowali za znacznym podniesieniem podatku. Sądzę, że podwyżka uderzyłaby w tych uczciwych. Należy zwiększyć skuteczność egzekwowania opłat. „Czip” na pewno uszczelni system. Zastanawiam się jednak, czy nie warto wrócić do starego systemu ściągania opłat? Uzyskane pieniądze można by skierować na działania związane ze znakowaniem psów, które wówczas nie stanowiłyby obciążenia dla budżetu miasta.

- wobec trudnej sytuacji budżetowej miasta, wobec przesuwania szeregu ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Pytania radnych, z którego konkretnie funduszu będą pochodzić pieniądze na budowę obiektu, spotkały się z odpowiedzią, że niestety inwestycja nie będzie finansowana, jak to wcześniej obiecano na komisji budżetu, w stu procentach przez Unię Europejską. Gmina będzie musiała wydatkować pieniądze. Czy duże? Osąd pozostawiam czytelnikom. Podam też przykład: wartość przebudowy skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej to razem z projektem 1 mln 346 tys. zł. Ta przebudowa nieporównywalnie zwiększy bezpieczeństwo ruchu. Zapowiadana realizacja to rok 2011. Jednak już na przebudowę skrzyżowania ulic Kupieckiej, Rolnej i Granicznej, która bywa motocyklowym torem wyścigowym, do roku 2011 brak środków. A później...? A ulica Wrzesińska? A inne inwestycje, potrzebne praktycznie natychmiast?

tylko część udziałów w kamienicy, dlatego z takim stanowiskiem wystąpi na zebraniu wspólnoty. Jeżeli pozostali właściciele będą chcieli uczestniczyć finansowo w odbudowie, to kamienica zostanie wyremontowana częściowo ze środków gminy, częściowo z ubezpieczenia i częściowo od pozostałych członków wspólnoty. Radnych nurtował również zakres prac remontowych i nakładów w szkole przy ul. Polnej. W końcu to nowy dach, wyremontowany w 2003 roku, a jego stan zagrażał chodzącym zarówno po boisku szkolnym, jak i po chodniku. Pani Burmistrz poinformowała, że centrum monitoringu powstanie do końca 2010 roku w Komisariacie Policji przy ulicy Grudzińskiego. Na bieżąco obserwowane przez policjantów monitory wizyjne mają znacznie zwiększyć bezpieczeństwo w naszym mieście. Mam tylko nadzieję, że obserwowanie monitorów, nie będzie przyczynkiem do zmniejszenia liczby funkcjonariuszy patrolujących ulice miasta.

Interwencje

Ochrona Środowiska... Ciekawostka. Przy swarzędzkim Ratuszu powstają ławki w formie mini murów obronnych. Architektura? Każdy ma swoje zdanie. Ciekawostką jest jednak co innego. Inwestycji tej nie znalazłem w budżecie, byłem więc zainteresowany, skąd pochodzą pieniądze? Odpowiedź brzmi (cyt.) „z Funduszu Ochrony Środowiska”. Długo przyglądałem się tej budowli. Jakie środowisko i przed czym chroni ta budowla? Może ktoś z czytelników zna odpowiedź.

Kulturalne centrum

Kamienica, dach szkoły i monitoring

Innym tematem, który wywołał dyskusje w naszej społeczności, jest budowa Centrum integracyjnego. Inwestycja szacowana pomiędzy 11 a 19 milionami złotych

Z wielu omówionych na sesji spraw poruszę jeszcze tylko trzy. Władza wykonawcza postanowiła wyremontować spaloną przy Rynku kamienicę. Gmina posiada

Brudne klosze lamp Lampy oświetlenia parkowego na terenach spółdzielczych były systematycznie myte. Tak było do czasu przejęcia oświetlenia przez Urząd. Obecnie klosze tych lamp są tak brudne, że można pokusić się o tezę, że przepuszczają tylko 30% emitowanego światła. Mimo wielokrotnego przedstawiania problemu, klosze nadal nie są myte. Pytanie, być może retoryczne: do kiedy ta sytuacja pozostanie bez zmian?

Piotr Cichewicz

9

Informator Spółdzielczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Poradnie lekarza rodzinnego w Swarzędzu Przedstawiam najistotniejsze dla pacjentów informacje, uzyskane ze swarzędzkiego Ratusza, związane ze zmianą podmiotu świadczącego usługi medyczne w gminnym budynku przychodni zdrowia przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu. P. Cichewicz Wybór lekarza rodzinnego (a także pielęgniarki i położnej), przyjmującego nieodpłatnie pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jest indywidualną sprawą pacjenta. Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku (każda kolejna zmiana wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 80 złotych, którą należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ). Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u nowego świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale NFZ. Opłaty nie pobiera się w przypadku: - zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta; - zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej; - a także z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta. Zmiana świadczeniodawcy w budynku przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu wiąże się z koniecznością podjęcia przez pacjentów następujących kroków: 1. W przypadku chęci pozostania przy obecnie wybranym lekarzu rodzinnym: a. korzystanie z porad lekarza w nowym miejscu wskazanym przez świadczeniodawcę (DIAGTER). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Diagter, od 2 stycznia 2010 r. przychodnia znajdować się będzie w budynku przy ul. Piaski 8 (naprzeciwko Poczty Polskiej), a numery telefonów do Diagtera pozostaną niezmienne. 2. W przypadku chęci korzystania z bezpłatnych porad lekarza rodzinnego przyjmującego w budynku przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu: a. uzyskanie informacji u nowego świadczeniodawcy (CERTUS) o imionach i nazwiskach lekarzy, którzy będą przyjmować pacjentów po 01.01.2010 roku, b. dokonanie wyboru lekarza i wypełnienie deklaracji wyboru lekarza z podaniem jego imienia i nazwiska, zgodnie z informacją przekazaną przez nowego świadczeniodawcę. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu zadał poznańskiemu oddziałowi NFZ pytania związane z sytuacją pacjentów na terenie Gminy Swarzędz. W ramce obok publikujemy treść odpowiedzi.

10

1. Czy pacjenci zapisani do lekarza (pielęgniarki, położnej) POZ w aktualnym (do końca roku) miejscu udzielania świadczeń, od 2010 r. nadal będą pacjentami tego świadczeniodawcy, mimo zmiany miejsca wykonywania świadczeń? 2. Czy pacjenci muszą ponownie dokonać wyboru lekarza POZ, nawet jeżeli byłby to ten sam lekarz, przyjmujący w ramach tego samego świadczeniodawcy, tylko w innym miejscu? Czy ewentualny wybór byłby płatny? „W przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ zachowują ważność i nie ma potrzeby ich ponownego składania przez świadczeniobiorców. Pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę, położną POZ oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.” 3. Gdzie, w przypadku ewentualnej zmiany lekarza POZ na zatrudnionego (współpracującego) przez inny podmiot, znajdować się będzie dokumentacja lekarska pacjentów i czy pacjent ma prawo przenieść tę dokumentację do nowego lekarza? „Lekarz udostępnia pacjentowi do wglądu indywidualną dokumentację medyczną lub umożliwia sporządzenie z niej wypisów, odpisów lub kopii - na koszt wnioskodawcy. Udostępnianie tej dokumentacji następuje na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej przez pacjenta lub innych uprawnionych podmiotów. Indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta (oryginał) pozostaje u świadczeniodawcy i podlega późniejszej archiwizacji. Tak więc, np. zmieniając lekarza rodzinnego, możemy od lekarza, z którego świadczeń rezygnujemy, odpłatnie uzyskać kopię dokumentacji medycznej. Jest to bardzo ważne dla wielu pacjentów, szczególnie przewlekle chorych, po zabiegach operacyjnych, itp. Karta szczepień pacjenta wydawana jest na wniosek nowego lekarza – nieodpłatnie.”

Lista poradni lekarza rodzinnego działających na terenie gminy Swarzędz od stycznia 2010 r.: Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „DIAGTER” Sp. z o.o.:

Swarzędz, os. Kościuszkowców 20 Swarzędz, ul. Piaski 8 (zgodnie z informacjami od Diagter). Kobylnica, ul. Poznańska 99 Certus Sp. z o.o.,

Adres: Swarzędz, ul. Poznańska 15 Zespół Poradni Specjalistycznych i Stomatologicznej Art. Medicum,

Adres: Swarzędz, os. Raczyńskiego 2/23

Przychodnia Lekarska „MULTI-MEDIC”, Adres: Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102

źródło: UMiG w Swarzędzu

Informator Spółdzielczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Swarzędz Południe – czy to jeszcze Swarzędz? O istnieniu w Swarzędzu głębokich podziałów wiedzą wszyscy, tyle że niektórzy o nich mówią, a inni udają że ich nie widzą. Jest podział na Swarzędz nowy i stary (miejsce urodzenia), Ratusz i Spółdzielnię, starą, historyczną część miasta i nową, tzw. Swarzędz-Południe. Ten ostatni podział zdaje się być najtrwalszy, bo nie ma żadnych widoków na jego zanik. Południową i północną część miasta skutecznie oddzielają: linia kolejowa (dwa przejazdy i jedno przejście dla pieszych) oraz trasa szybkiego ruchu. W efekcie tego podziału południowa część miasta jest zdecydowanie bardziej upośledzona w porównaniu z północną. To w północnej części mieści się symbol miasta - ratusz, w niej skupiony jest praktycznie cały duży handel (ETC, supermarkety) i usługi, służba zdrowia, placówki kulturalne, obiekty sportowe (hala sportowo-widowiskowa, stadion, pływalnia, lodowisko), główny urząd pocztowy, nawet cmentarz; to z tej części łatwiej dojechać w godzinach szczytu do Poznania. A co mamy na południu? Kulejący system drogowy, główne trasy wylotowe do Kórnika i Środy w fatalnym stanie; w tym jedna bez chodników dla pieszych! Newralgiczne skrzyżowanie, podporządkowane

wygodzie potentatów z Rabowickiej, setki, a może tysiące ciężarówek na dobę, rozjeżdżających nawierzchnię i pobocza. Mamy uczący cierpliwości, zwłaszcza w godzinach szczytu, wyjazd pod wiaduktem w ul. Kirkora w stronę Poznania. Mamy też niedorozwinięty handel, oparty głównie o sieć małych sklepików. W tym miejscu należą się słowa podziękowania firmie „Agrobex”; gdyby nie jej inicjatywa pobudowania pawilonu handlowego przy ul. Granicznej, tzw. małego „Agrobexu” przy ul. Kupieckiej, czy sklepów na parterze nowego bloku przy rondzie, o istnieniu sieci handlowej nie można by było mówić. Jeśli do tego dodać wiejski*) urząd pocztowy (znów w pawilonie „Agrobexu”!) o imponującej liczbie trzech okienek, z których czynne są najczęściej dwa, to obraz życia na południu naszego miasta nie jawi się w zbyt jasnych barwach.

Sprawiedliwie trzeba jednak dodać, że jedno mamy dobre – placówki oświatowe są na bardzo dobrym poziomie i jest się czym chwalić. Nie wiem dokładnie, ilu mieszkańców liczy południowa część miasta; myślę że z najbliższą okolicą kilkanaście tysięcy. To mniej więcej tyle, ile zamieszkuje np. Wolsztyn. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że wymieniona wyżej „infrastruktura” obsługuje to miasto… A u nas musi! Są jednak widoki na zdecydowaną poprawę i to już niedługo, bo w 2010 roku! Jest to bowiem rok wyborczy i wielu kandydatów do funkcji z wyboru pochyli się z troską nad naszymi problemami; i znów to my, mieszkańcy, będziemy najważniejsi, z pewnością do dnia wyborów! Perspektywa porywająca, nieprawdaż? Tyle, że potem przyjdzie rok 2011 i następne… Piotr Osiewicz *) na wszelki przypadek zaznaczam, że słowo „wiejski” nie ma znaczenia pejoratywnego, określa tylko wielkość placówki; w końcu historyczna nazwa tego osiedla to Nowa Wieś.

Szkoła w Zalasewie i remont ul. Wrzesińskiej tematem rozmów Komisji Budżetowej Rady Miejskiej. Ósmego grudnia Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Swarzędzu zaopiniowała projekt budżetu na 2010 rok. Znalazł się w nim m.in. zapis o rozpoczęciu budowy szkoły podstawowej w Zalasewie – z pierwszych wolnych środków budżetowych. Trzyletnia walka radnego Piotra Cichewicza została zakończona sukcesem. Wsparli go radni Waldemar Nawrocki i Konrad Napierała. Burmistrz miasta zapowiedziała również niespodziankę o wielkim kalibrze, którą ogłosi podczas sesji Rady Miejskiej 30 grudnia br. Obietnicę tę wywołał radny Grzegorz Taterka zgłaszając wniosek, by pieniądze budżetowe przydzielone na budowę Centrum Integracyjnego przeznaczyć na remont ul. Wrzesińskiej. Spodziewamy się, że Pani Burmistrz wie o dochodach budżetowych nieujętych w projekcie i Nowy Rok otworzy wielką niespodzianką dla mieszkańców – remontem ulicy Wrzesińskiej. To się nazywa wejście w rok wyborczy! Gratulujemy! PC

Z ostatniej chwili

ul. Wrzesińska

11

Informator Spółdzielczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Sylwetki

Swarzędzan

Rozpoczynając nowy cykl pod tytułem „SYLWETKI SWARZĘDZAN” pragniemy przybliżyć czytelnikom „Informatora Spółdzielczego” ciekawych ludzi związanych z naszym miastem. Termin „swarzędzanie” nie oznacza tylko miejsca urodzenia; będą to ludzie związani ze Swarzędzem jako miejscem zamieszkania czy pracy. Słowem tacy, którzy w różny sposób przyczyniają się do rozsławiania miasta, o których wiemy być może niewiele, a których warto poznać. Na „pierwszy ogień”, z powodów, o których niżej, przedstawiamy sylwetkę:

prof. dr hab.

Mieszkaniec Swarzędza, wybitny uczony, członek Polskiej Akademii Nauk, b. rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (to Jemu uczelnia zawdzięcza stosunkowo łagodne przejście początkowej fazy transformacji ustrojowej), obecnie szef Zakładu Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemii UAM. Prof. Marciniec pochodzi z zasłużonej dla Poznania rodziny; dość wspomnieć, że dziadek Profesora był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Ogrodniczego (jeszcze za zaborów), a stryj dyrektorem poznańskiej Palmiarni. Dodać wypada, że Profesor też pasjami lubi, mówiąc po poznańsku, „tetrać w zielónym”. Po doktoracie, świeżo upieczony dr Marciniec wyjechał na stypendium naukowe do USA i tam zaraził się (w pozytywnym znaczeniu tego słowa) ideą tworzenia tzw. parków naukowo-technologicznych, czyli miejsc, gdzie naukowcy mogliby szybko sprawdzać i wdrażać do praktyki przemysłowej swoje pomysły i wynalazki. Na realizację marzenia trzeba było jednak długo czekać, dopiero w 1995 roku powstały warunki dla utworzenia pierwszego w Polsce parku tego typu. Oczywiście w Poznaniu i nie trzeba dodawać, że pierwsze skrzypce gra tam Profesor Bogdan Marciniec. Jest to miejsce, gdzie możliwe staje się przekucie na język praktyki przemysłowej wszystkiego, co do tej pory zmieściło się w dorobku naukowym Profesora. A jest tego wiele – 15 książek, grubo ponad 300 publikacji i rozdziałów w książkach wydanych wspólnie z kolegami, ponad 120 patentów i zgłoszeń patentowych, 42 technologie (z tego już wdrożono 14; każdy, kto zna ciernistą

12

BOGDAN MARCINIEC

drogę wynalazcy w naszym kraju, stwierdzi, że to dużo!). Prof. Marciniec został wybrany w końcu listopada 2009 roku na członka rzeczywistego Europejskiej Akademii Umiejętności (European Academy of Sciences, Arts and Humanities) z siedzibą w Paryżu oraz uhonorowany Perłą Honorową w dziedzinie nauki (19.11.2009) za wybitne osiągnięcia naukowe i skuteczną realizację hasła „nauka dla gospodarki”, wręczoną na Gali Laureatów 7 edycji rankingu „Perły Polskiej Gospodarki” przez magazyn „Polish Market”. Pora wyjawić, dlaczego właśnie Profesor Bogdan Marciniec otwiera nasz poczet swarzędzan. Otóż dlatego, że w ostatnim czasie Profesor został uhonorowany dwiema prestiżowymi nagrodami: 1. Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (zwaną w środowisku naukowym „polskim Noblem”) za „odkrycie nowych reakcji i nowych katalizatorów procesów prowadzących do wytwarzania materiałów krzemoorganicznych o znaczeniu przemysłowym”. Polski Nobel przyznawany jest za osiągnięcia i odkrycia naukowe z ostatnich czterech lat i tylko za takie, które mają wybitne znaczenie dla nauki polskiej i jej promocji w świecie. Nagroda przyznawana jest w czterech grupach nauk: przyrodniczych i medycznych, humanistycznych i społecznych, ścisłych oraz technicznych. W sumie, od roku 1992, kiedy to przyznano pierwsze nagrody, uhonorowano nimi dorobek naukowy 65 osób. Choćby ta ostatnia liczba świadczy, jak prestiżowy jest „polski Nobel”!

2. Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii badań na rzecz nauki. Nagroda Ministra przyznawana jest w trzech grupach – za badania na rzecz rozwoju nauki, za badania na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz za badania na rzecz rozwoju gospodarki. Dodać jeszcze należy, że obok Profesora Marcińca, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymało jeszcze dwóch uczonych z UAM: prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk z Instytutu Historii i prof. dr hab. Józef Barnaś z Instytutu Fizyki. Tak więc poznańska nauka górą, a Swarzędz ma uzasadniony powód do dumy! Wyróżnionych Profesorów prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji!

Piotr Osiewicz

PS. Wszystkich Czytelników, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o naszym swarzędzkim laureacie, odsyłam do Internetu; wystarczy wpisać w wyszukiwarce nazwisko Profesora i ekran pełen! Stamtąd też, miedzy innymi, pochodzą niektóre informacje do powyższej notki.