AKCESORIA AC A C C E C S E O S R O I R E I S

FCPK AKCESORIA ACCESORIES P.90 FCPK AKCESORIA - uchwyty mocujące ACCESORIES - flanges SG-FR16 SG-FR24 SG-FR28 SG-FR38 SG-FR45 SG-FR50 SG-F...
2 downloads 2 Views 727KB Size
FCPK

AKCESORIA ACCESORIES

P.90

FCPK

AKCESORIA - uchwyty mocujące ACCESORIES - flanges

SG-FR16

SG-FR24

SG-FR28

SG-FR38

SG-FR45

SG-FR50

SG-FS19

SG-FS25

SG-FS25-1

SG-FRS

Model

Model SG-FRS45 SG-FRS50 SG-FRS63 SG-FRS75 SG-FRS95 SG-FRS120

P.91

A

B

C

D

E

45 50 63 75 95 120

86 100 125 125 145 170

65 75 100 100 120 145

20 25 25 25 25 35

4 x M8 4 x M10 6 x M10 6 x M10 8 x M10 8 x M10

AKCESORIA - uchwyty mocujące ACCESORIES - flanges

FCPK

SG-FB

SG-FI

I SO

*

*- dla modelu SG-FI45 wymiar 20mm

Model

Model

A

B

C

H

SG-FB45 SG-FB50 SG-FB63 SG-FB75 SG-FB95 SG-FB120 SG-FB150

70 75 90 100 120 140 190

50 56,5 68 73,5 92 109,5 138

9 9 11 11 13,5 13,5 17,5

---M20 M20 M20 M20

SG-FS

I SO

*- for SG-FI45 model the dimension is 20mm Model

Model --

I SO

SG-FI45 SG-FI50 SG-FI75 SG-FI95 SG-FI120

A

B

C

D

45 37 82 46 50 50 110 60 75 63,5 137 75 95 80 170 92,5 120 92,5 195 105

E

G

100 130 160 195 220

9 9 11 13 13

L

M

N

60 64 28 80 90 40 105 115 52,5 125 145 67,5 148 165 67,5

SG-FSC

Model

Model

A

B

C

D

E

SG-FS32 SG-FS38 SG-FS45 SG-FS50 SG-FS63 SG-FS75 SG-FS95 SG-FS120 SG-FS150

32,5 38,5 45,5 50,5 63,5 75,5 95,5 120,5 150,5

35 40 50 56,5 73,5 73,5 92 109,5 138

9 9 13 13 16 16 18 21 27

60 68 86 95 122 122 150 175 220

7 7 9 9 11 11 13,5 13,5 17,5

Model

Model SG-FSC38 SG-FSC45 SG-FSC50 SG-FSC63 SG-FSC75 SG-FSC95 SG-FSC120 SG-FSC150

A

B

C

D

E

52 64 70 90 90 110 130 162

40 50 56,5 73,5 73,5 92 109,5 138

9 13 13 16 16 18 21 27

38,5 45,5 50,5 63,5 75,5 95,5 120,5 150,5

7 9 9 11 11 13 13 17,5

I SO

--

P.92

FCPK

Manometr

AKCESORIA - uchwyty mocujące ACCESORIES - flanges

Pressure gauge

Manometr

SG-FT32

G1/4”

SG-MP-2

G1/8”

SG-MP-1

Pressure gauge

SG-FP

SG-FT38

otwór zaślepiający

P.93

lock screw

M6

Model

Model

A

B

C

E

I SO

SG-FP20 SG-FP32 SG-FP38 SG-FP45 SG-FP50 SG-FP63 SG-FP75 SG-FP95 SG-FP120 SG-FP150 SG-FP195

36 50 55 70 75 90 100 120 140 190 210

24 35 40 50 56,5 68 73,5 92 109,5 138 170

6,5 7 7 9 9 11 11 13,5 13,5 17,5 17,5

6 7 7 7 12 12 12 12 12 12 15

--

FCPK

AKCESORIA - płytki mocujące ACCESORIES - supporting plates

SG-SC Dla sprężyn typu

For cylinders type SG-S750 SG-S7500 SG-K1500 SG-K4250 SG-C1500 SG-C4000 SG-H850 SG-H4300 SG-B750 SG-B5000 SG-MICRO 50 SG-MICRO 120

SG-SP

Model

Model

d max. A

B

C

D

E

F

40 56 71 84

21 32 48 60

10 13 13 13

15 20 20 25

9 11 11 11

15 18 18 18

SG-SP22 SG-SP36 SG-SP65 SG-SP95

22 36 65 95

SG-SPR

Model

Model

d max.

A

B

C

D

D1

E

E1

F

SG-SPR-1 SG-SPR-2 SG-SPR-3 SG-SPR-4 SG-SPR-5 SG-SPR-6 SG-SPR-7

15 20 25 36 50 65 80

50 55 70 75 85 100 110

25 30 35 50 60 80 100

12 12 15 15 15 20 20

11 11 15 15 15 18 18

7 7 9 9 9 11 11

32 40 48 56 66 72 85

8 14 14 30 40 56 75

7 7 9 9 9 11 11

P.94

FCPK

AKCESORIA - złącza mocujące ACCESORIES - connector

SG-RMF-D

SG-RMF-C SG-RMF-D

SG-RMF-T

SG-RMF-L SG-RMF-D

SG-RMF-D SG-RMF-D

SG-RMF-R

SG-RMF-FH

SG-RMF-D

SG-RMF-M1 , SG-RMF-M2 , SG-RMF-M3 , SG-RMF-M4

SG-RMF-M1

P.95

SG-RMF-M2

SG-RMF-M3

SG-RMF-M4

FCPK

AKCESORIA - przewody elastyczne ACCESORIES - flexible hose

SG-MF1215-RR

SG-MF1215-RR - L Model Długość

Length

SG-MF1215-RC

SG-MF1215-RC - L Model Długość

Length

SG-MF1215-CC

SG-MF1215-CC - L Model Długość

Length

Uwaga: W celu uniknięcia strat ciśnienia podczas łączenia sprężyn przy pomocy przewodów elastycznych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie przykręcać przewodów do oporu, jednego po drugim - inaczej mówiąc, oba końce przewodu należy przykręcać jednocześnie.

Note: To avoid losing pressure during the connection process of intercommunicated gas springs it is necessary to screw flexible hose on connection fittings, taking good care not to screw to the limit one end of the hose after the other (thus producing a gas leak), that is, both ends mus be screwed at the same time. P.96

AKCESORIA - komponenty ACCESORIES - components

FCPK

Panel sterujący SG-P100

Control panel SG-P100 1- Zawór spustowy

Discharging valve 2- Szybkozłącze do napełniania gazu

Quick coupling for charging 3- Manometr

Pressure gauge Standardowy panel sterujący. Jest on podłączony na stałe do sprężyny czy układu sprężyn i stosowany w celu ciągłej kontroli ciśnienia gazu. Panel jest wyposażony w szybkozłącze do napełniania i zawór spustowy do rozładowania azotu. Urządzenie to posiada 5 wyjść G1/8” do podłączenia sprężyn gazowych pracujących w systemach połączonych. Zakres skali manometru wynosi od 0 do 400 bar.

Standard control panel. This device is used for parmanently controlling gas spring pressure. It is equiped with a quick-fit socket and unloading valve for decompression. It has up to 5 G1/8” outlets for interconnecting gas springs. The manometer range is from 0 to 400 bar.

Multiple control panel SG-PM101

zawór spustowy

discharging valve

1

8

85

quick coupling for charging

szybkozłącze do napełniania gazu

Wielozaworowy panel sterujący SG-PM101

2 60,5

41

1- Modulowane 2-pozycyjne zawory

13

70

S12.65X1.5

Modular two-position valves moduł sterujacy

module control

2- Modulowane manometry

Modular pressure gauges 95

62

62

Wielozaworowy panel sterowania SG-PM101 do kontroli systemów sprężyn gazowych. Każdy moduł panelu kontroluje osobny układ. Pozwala na indywidualne lub grupowe napełnianie czy opróżnianie azotu.

SG-PM101 modular multiple control panel for controlling nitrogen system. Each module controls each system individually, making its individual or group filling or emptying possible. Przykład zamawiania:

Example order: Model Ilość modułów

P.97

SG-PM101 x 4

Number of modules

AKCESORIA - komponenty ACCESORIES - components

FCPK

SG-DV-G1/8”

SG-DV-M6

Narzędzie do opróżniania gazu i demontaż zaworu

Narzędzie do opróżniania gazu i demontaż zaworu

Valve device (unloading and extraction)

Valve device (unloading and extraction)

Jednostka do napełniania sprężyn SG-UC-101

1

Loading unit SG-UC-101

1- Manometr

5

Pressure gauge 2

2- Zawór spustowy

Discharging valve 3- Szybkozłącze do napełniania gazu

6

Quick coupling for charging 4- Zawór iglicowy

Needle 7

5- Element łączący M6-A

Adapter M6-A 4

6- Element łączący M6-B 3 G1/8”

Adapter M6-B 7- Element łączący M8”

Adapter M8 Jednostka napełniająca SG-UC-101 pozwala napełniać, opróżniać i kontrolować ciśnienie gazu we wszystkich rodzajach sprężyn gazowych (przy sprawdzaniu ciśnienia następuje utrata do 10% gazu).

The SG-UC-101 loading unit allows for pressure loading, unloading and control of all gas springs. (During pressure check operations there is a loss of up to 10%)

SG-UM-102

SG-UM-102 jest narzędziem zaprojektowanym do regularnych pomiarów nominalnej siły niezależnych sprężyn gazowych. Aby dokonać pomiaru siły sprężyny należy: - podłączyć cyfrowy manometr do źródła prądu (230V) - ścisnąć sprężynę na prasie o 1-3 mm - odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu. Maksymalna wysokość sprężyny 380 mm .Możliwości pomiaru 0-10000 daN

The SG-UM-102 test measuring tool has been exspecially designed to check the nominal force of autonomous gas springs. In order to check the force of a gas spring: - connect digital manometer to the electricity mains (230V) - compress a gas spring on the press from 1-3 mm - read result in the digital monitor Maximum gas spring height 380 mm .Measurement capacity 0-10000daN

P.98

FCPK

AKCESORIA - komponenty ACCESORIES - components

Panel sterujacy SG-N2-P

Control panel SG-N2-P Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

Max. load pressure

Azot Nitrogen ( N2 ) 200 bar

Zakres pomiarowy manometru

Pressure gauge visualisation field Ciśnienie powietrza pompy zasilającej

Pump feed

0-250 bar 7,0 bar

Przepływ oleju

Oil flow

2,8 l/min.

Waga

Weight 24 kg. Jednostka SG-N2-P do napełniania sprężyn gazowych azotem, pozwala na optymalne opróżnienie butli aż do ciśnienia 20 bar. Proste i bezpieczne w użyciu urządzenie zaprojektowane do napełniania lub zupełnego opróżniania niezależnych sprężyn gazowych lub całych systemów sprężyn połączonych.

Nitrogen loader SG-N2-P allows for an optimum use of nitrogen bottels until a residual pressure of 20 bar is left. Simple and safe to use, it has been designed to load or complete the filling pressure for gas springs or manifold systems.

SG-UC-102 SG-UC-102 jednostka do napełniania niezależnych sprężyn gazowych. Jest dostarczana z przewodami i końcówkami łączącymi z gwintem M6 i G1/8”

The UC 102 Loading Unit is a loading device for autonomous gas springs. It is supplied with G1/8 and M6 hoses and loading couplings.

SG-UC-103 SG-UC-103 jednostka do napełniania sprężyn gazowych połączonych w grupy. Napełnianie realizowane jest dodatkowo po przez sterujący panel kontrolny.

The UC 103 Loading Unit is a loading device for interconnected gas springs, by means of the control panel filling valve.

P.99

FCPK

AKCESORIA - komponenty ACCESORIES - components

Pressure tanks

Zbiorniki sprężonego gazu

Zbiorniki sprężonego gazu stanowią doskonałe uzupełnienie systemu sprężyn połączonych z panelem sterującym. W przypadku wzrostu przepływu gazu w otwartych systemach połączonych uzyskuje się bardziej stabilne ciśnienie a tym samym przedłuża się żywotność pracy całego układu. Zbiorniki posiadają końcówki mocujące przewody, co ułatwia połączenie obu systemów. Nie zaleca się stosowania do tego celu przewodów łączących oznaczonych symbolem SG-MF1215. Zalecamy stosowanie gwintowanych złącz JIC.

Pressure tanks are the ideal complement in gas springs interconnectef with a control panel. The clear advantage obtained when increasing the gas volume in an open flow system is that gas compression is reduced obtaining more constant forces and a longer system useful life. Both systems have connection openings for easier hose connection. MF1215 type hoses are not recommendable due to internal flow restrictions. We recommend using JIC threaded connections.

G1/8” (4x)

B

G1/8” (4x)

L

Sposoby mocowania

Model

Wielkość (litry)

Model

Volume (liters)

B

L

TANK95x240 TANK95x440 TANK95x640 TANK120x560 TANK120x690 TANK120x815

1 2 3 4 5 6

95 95 95 120 120 120

240 440 640 560 690 815

Assembly possibilities

Przykład montażu

FI

FS

Przykład zamawiania:

Example order:

Mounting example.

TANK120 x 690 FI Model Długość Kołnierz

Length Flange

P.100

AKCESORIA - narzędzia ACCESORIES - tools

FCPK

SG-E-M8

SG-E-M6

M6

M8

Klucz do demontażu

Klucz do demontażu

M6-exctractor key.

M8-exctractor key.

Regulator cisnienia panelu sterowania

Control panel pressure regulator Dane techniczne: Zakres pomiarów 50-200 bar Temperatura pracy od -30°C do +100°C Natężenie / Napięcie 4A / 250V Maksymalna częstotliwość pracy 200 cykli / min.

Technical data: Graduation margin 50-200 bar Working temperature od -30°C till +100°C Load / Voltage 4A / 250V Maximum manoeuvring frequency 200 cycles / min.

Przykład montażu

Blok rozdzielający SG-BD8

Distribution block SG-BD8

Przykład montażu

25

P.101

25

25

Mounting example.

Mounting example.