Adam Balicki, Magdalena Pyter.- Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.- ISBN

Jaworzno, 7.02.2012 r. WYKAZ NOWOŚCI – I KWARTAŁ 2012 1. BADANIE Badanie gotowości szkolnej: karty do diagnozowania / Hanna Derewlana [et al.] .Wars...
2 downloads 1 Views 608KB Size
Jaworzno, 7.02.2012 r.

WYKAZ NOWOŚCI – I KWARTAŁ 2012

1. BADANIE Badanie gotowości szkolnej: karty do diagnozowania / Hanna Derewlana [et al.] .Warszawa: Nowa Era, 2011.- ISBN 978-83-267-0160-3 CZYTELNIA 2. BALICKI, Adam, PYTER, Magdalena Prawo oświatowe / Adam Balicki, Magdalena Pyter .- Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck .- ISBN 978-83-255-3159-1 CZYTELNIA 3. CZTEROLATEK Czterolatek w przedszkolu: przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć i rozkładem materiału. Cz.1-2 / red. Agnieszka Kolankowska .- Warszawa: Wydawnictwo Edukacja Polska, 2011.- ISBN 978-83-7635-091-2 (cz. 1), 978-83-7635092-9 (cz. 2) CZYTELNIA 4. DIJK, Jan van Społeczne aspekty nowych mediów: analiza społeczeństwa sieci / Jan van Dijk .Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, 2010 .- ISBN 978-83-01-16290-0 CZYTELNIA 5. EDUKACJA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta Waloszek .Kraków: Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, 2010 .- ISBN 978-8361246-28-2 CZYTELNIA 6. EDUKACJA Edukacja w przebiegu życia: od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak .- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010 .- ISBN 978-83-7587-347-4 CZYTELNIA 7. GŁADYSZEWSKA-CYLULKO, Joanna Arteterapia w pracy pedagoga: teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko .- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011 .ISBN 978-83-7587-439-6 CZYTELNIA 8. HAMERSKI, Jerzy Gotowe scenariusze imprez szkolnych czyli jak przygotować imprezę w szkole, aby nie była nudną „kuczcią” / Jerzy Hamerski .- Poznań: Wydawnictwo Publicat, cop. 2011 .- ISBN 978-83-245-1815-9 CZYTELNIA 9. KALISKA, Zofia Scenariusze teatrzyków dla przedszkoli / Zofia Kaliska .- Białystok: Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „PRINTEX”, 2011 .- ISBN 978-83-60826-60-7 CZYTELNIA 1

10. KLUS-STAŃSKA, Dorota Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń / Dorota Klus-Stańska .- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2010 .- ISBN 978-8362015-17-7 CZYTELNIA 11. KOŹMIŃSKA, Irena, OLSZEWSKA, Elżbieta Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska .- Warszawa: Świat Książki, 2011 .- ISBN 978-83-247-2525-0 CZYTELNIA 12. MAREK, Elżbieta, NADROWSKA, Katarzyna Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej: karty pracy / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska .- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010 .ISBN 978-83-02-11186-0 CZYTELNIA 13. MELOSIK, Zbyszko Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant / Zbyszko Melosik .- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010 .- ISBN 978-83-7587-250-7 CZYTELNIA 14. MOLICKA, Maria Biblioterapia i bajkoterapia: rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka .- Poznań: Media Rodzina, cop. 2011 .- ISBN 978-83-7278-556-5 CZYTELNIA 15. NAPRAWA, Renata, MATERNICKA, Kornela, TANAJEWSKA, Alicja Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne: dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (klasy IV-VI szkoły podstawowej) / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska .- Wyd. 3 .Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2010 .- ISBN 978-83-7134-237-0 Wyp. 38873, CZYTELNIA 16. NAPRAWA, Renata, TANAJEWSKA, Alicja Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne: dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska .- Wyd. 2 .- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2010 .ISBN 978-83-7134-282-0 Wyp. 38875, CZYTELNIA 17. NAPRAWA, Renata, TANAJEWSKA, Alicja, KORZENIEWSKA, Ewa Gotowi do startu: program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska .- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2010 .- ISBN 978-83-7134-412-1 CZYTELNIA 18. OLECHNOWICZ, Hanna Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną: programy i metody / Hanna Olechnowicz .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 .- ISBN 978-83-0116258-0 CZYTELNIA 19. PREJS, Bogdan Subkultury młodzieżowe: bunt nie przemija / Bogdan Prejs .- Wyd. 2 popr. i rozszerz.Katowice: Wydawnictwo KOS, 2010 .- ISBN 978-83-7649-016-8 CZYTELNIA

2

20. PSYCHOLOGIA Psychologia poznawcza w praktyce: ekonomia, biznes, polityka / red. nauk. Andrzej Falkowski, Tomasz Zaleśkiewicz .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 .ISBN 978-83-01-16728-8 CZYTELNIA 21. SANIEWSKA, Danuta Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska .Warszawa: Agencja SUKURS, 2011 .- ISBN 978-83-924008-6-8 CZYTELNIA 22. SZULC, Wita Arteterapia: narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc .- Warszawa: Difin SA, 2011 .- ISBN 978-83-7641-411-9 CZYTELNIA 23. TYSZKA, Tadeusz Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna / Tadeusz Tyszka .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, cop. 2010 .- ISBN 978-83-7383-472-9 CZYTELNIA 24. UCZNIOWIE Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 .ISBN 978-83-01-16251-1 CZYTELNIA 25. WOJTAS, Katarzyna Nieprawdziwy świat / Katarzyna Wojtas .- Kraków: Wydawnictwo Sztuka i Wiedza, cop. 2011 .- ISBN 978-83-63261-04-7 Wyp. 38882 26. WOJTAS, Katarzyna Wirtualny nieprzyjaciel / Katarzyna Wojtas .- Kraków: Wydawnictwo Sztuka i Wiedza Krystyna Mirek, cop. 2010 .- ISBN 978-83-62677-00-9 Wyp. 38889 27. WSPARCIE Wsparcie społeczne, stres i zdrowie / red. nauk. Helena Sęk i Roman Cieślak .Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 .- ISBN 978-83-01-16712-7 CZYTELNIA 28. ZABIELSKA, Jolanta Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną / Jolanta Zabielska .- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010 .- ISBN 978-83-7587-287-3 CZYTELNIA 29. ZROZUMIEĆ Zrozumieć samemu świat: program nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: gimnazjum / Renata Naprawa [et al.] .- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2010 .- ISBN 978-83-7134-342-1 CZYTELNIA

3

Jaworzno, 9.04.2012 r.

WYKAZ NOWOŚCI – II KWARTAŁ 2012 1. BHP BHP w szkole: bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły / [aut. Małgorzata Celuch, Małgorzata Mądra-Janeda, Waldemar Krupa; pod red. Małgorzaty Celuch] .- Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2011 .- ISBN 978-83-269-1068-5 CZYTELNIA 2. BIAŁEK, Ewa Danuta Zintegrowane (holistyczne) podejście do człowieka i zdrowia: program autorski: Wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie / Ewa Danuta Białek .- Warszawa: Instytut Psychosyntezy. Centrum Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, 2011 .ISBN 978-83-92158-04-2 CZYTELNIA 3. CZELAKOWSKA, Danuta Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska .- Wyd. 2 .- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010 .- ISBN 978-83-7587-350-4 CZYTELNIA 4. EDUKACJA Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx .- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011 .- ISBN 978-83-7096-823-6 CZYTELNIA 5. EDUKACJA Edukacja regionalna na I etapie kształcenia – twórczy rozwój dziecka : praca zbiorowa / Iwona Bobińska [et al.]; pod red. Małgorzaty Gogolewskiej-Tośki .- Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2012 .- ISBN 978-83-7586-063-4 WYP. 38905 6. GAWRON, Grzegorz, ROJEK-ADAMEK, Paulina Europejskie szlaki – śląskie drogi: trendy rozwojowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”: Raport z badań / Grzegorz Gawron, Paulina Rojek-Adamek .- Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, 2011.ISBN 978-83-62508-02-0 WYP. 38929 7. HOWORKA, Bolesław Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich .- Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012 .- ISBN 978-83-61464-73-0 CZYTELNIA 8. KARBOWNICZEK, Jolanta, KWAŚNIEWSKA, Małgorzata, SURMA, Barbara Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma .- Kraków: Akademia Ignatianum; Wydawnictwo WAM, 2011 .- ISBN 978-83-7614-011-7 (Ignatianum); ISBN 978-83-7505-888-8 (WAM) CZYTELNIA 9. KOMOROWSKA, Hanna O programach w kształceniu ogólnym i zawodowym / Hanna Komorowska .- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2012 .- ISBN 978-83-61309-51-2 CZYTELNIA 1

10. KOPIŃSKI, Dominik Pomoc rozwojowa: teoria i polityka / Dominik Kopiński .- Warszawa: Difin S.A., 2011 .ISBN 978-83-7641-497-3 WYP. 38896 11. KORDZIŃSKI, Jarosław Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński .- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012 .- ISBN 978-83-264-1697-2 CZYTELNIA 12. ŁABA, Agnieszka Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim/ Agnieszka Łaba .- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 .- ISBN 978-83-7784-047-4 CZYTELNIA 13. MŁODZIEŻ Młodzież w czasie wolnym: między przyjemnością a obowiązkami: z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska .- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011 .ISBN 978-83-7780-191-8 CZYTELNIA 14. MUSTER, Rafał Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw z obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w świetle analiz empirycznych: Raport z badań / Rafał Muster .- Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, 2011 .- ISBN 978-8362508-00-6 WYP. 38928 15. PACWA, Bożena Plany życiowe oraz aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego: Raport z badań / Bożena Pacwa .Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, 2011 .- ISBN 978-83-62508-03-7 WYP. 38930 16. PAWLICA, Beata Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego: Raport z badań / Beata Pawlica .- Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, 2011 .- ISBN 978-83-62508-01-3 WYP. 38931 17. PODRĘCZNY Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka; przy współpracy Hanny Tadeusiewicz; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich .- Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011 .- ISBN 978-83-61464-39-6 CZYTELNIA 18. ROHRSCHEIDT, Armin Mikos von Regionalne szlaki tematyczne: idea, potencjał, organizacja / Armin Mikos von Rohrscheidt .- Kraków: Wydawnictwo „PROKSENIA”, 2010 .- ISBN 978-83-60789-28-5 WYP. 38923 19. SŁOWNIK Słownik pedagogiki i psychologii: zagadnienia, pojęcia, terminy / oprac. Katarzyna Janus .Warszawa: Buchmann, 2011 .- ISBN 978-83-7670-088-5 CZYTELNIA

2

20. SOBOLEWSKA-MELLIBRUDA, Zofia Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików: strategie, procedury i opisy przypadków pracy psychoterapeutycznej / Zofia Sobolewska-Mellibruda .- Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo; Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2011 .- ISBN 978-83-60747-73-5 WYP. 38901 21. WÓJTOWICZ, Mirosława Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych: nie tylko dla uczniów z dysleksją: terapia, zabawa, nauka: szkoła podstawowa i gimnazjum/ Mirosława Wójtowicz .- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2010 .- ISBN 978-83-7134-449-7 WYP. 38911 22. WYBRANE Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina .- Warszawa: Difin SA, 2011 .- ISBN 978-83-7641-527-7 CZYTELNIA 23. ZMIANY Zmiany klimatu a społeczeństwo / (red.) Leszek Karski, Irena Grochowska .- Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010 .- ISBN 978-83-255-1797-7 WYP. 38965 24. ZNOWELIZOWANA Znowelizowana ustawa Karta nauczyciela po zmianach z 19 sierpnia 2011 r. .- Stan prawny na 20 listopada 2011 r. .- Poznań: Wydawnictwo eMPi² Mariana Pietraszewskiego, 2011 .ISBN 978-83-62325-47-4 CZYTELNIA

3

Jaworzno,25.07.2012 r.

WYKAZ NOWOŚCI – III KWARTAŁ 2012 1. BROOKS, Katharine Jaki wybrać zawód?: zaplanuj swoją przyszłość / Katharine Brooks .- Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2010 .- ISBN 978-83-61668-09-1 WYP. 38960 2. DIAGNOZA Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T.1 / pod red. Zofii Dołęgi .Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010 .- ISBN 978-83-226-1878-3 CZYTELNIA 3. GUZIUK-TKACZ, Marta Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Marta Guziuk-Tkacz .Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i i Józef Śniecińscy, cop. 2011 .ISBN 978-83-62015-35-1 CZYTELNIA 4. HUK, Tomasz Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Tomasz Huk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011 .- ISBN 978-83-7587027-5 CZYTELNIA 5. KARWOWSKA-STRUCZYK, Małgorzata Edukacja przedszkolna: w poszukiwaniu innych rozwiązań / Małgorzata KarwowskaStruczyk .- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012 .ISBN 978-83-235-0842-7 CZYTELNIA 6. KIRENKO, Janusz, ZUBRZYCKA-MACIĄG, Teresa Współczesny nauczyciel: studium wypalenia zawodowego/ Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg .- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 .- ISBN 978-83-7784-095-5 WYP. 38988 7. KOMUNIKOWANIE Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia / pod red. nauk. Barbary Jacennik .- Warszawa: VIZJA PRESS&IT, 2010 .- ISBN 978-83-61086-69-7 WYP. 38976 8. KORDZIŃSKA-GRABOWSKA, Anna Arteterapia: wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania/ Anna Kordzińska-Grabowska .- Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop. 2012 .- ISBN 978-83-7537-113-0 WYP. 38970 9. KU Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej/ red. Ewa Smak, Stanisława Włoch .Opole: Wydawnictwo NOWIK, 2011 .- ISBN 978-83-62687-16-9 WYP. 38977

10. KUPISIEWICZ, Czesław Z dziejów teorii i praktyki wychowania: podręcznik akademicki / Czesław Kupisiewicz .- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012 .- ISBN 978-83-7587905-6 (seria), ISBN 978-83-7587-898-1 CZYTELNIA 11. MIĘDZY Między nieuchronnością a możliwością – wychowanie w warunkach zmiany / pod red. Anny Przecławskiej i Anny Wiłkomirskiej .- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010 .- ISBN 978-83-235-0689-8 CZYTELNIA 12. MISKIMIN, David, STEWART, Jack Coaching rodzicielski / David Miskimin, Jack Stewart .- Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 2011 .- ISBN 978-83-6244306-2 WYP. 38973 13. PEDAGOGIKA Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku / pod red. Ewy Smak i Stanisławy Włoch .- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010 .- ISBN 978-83-7395-400-7 CZYTELNIA 14. PEDAGOGIKA Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2011 .- ISBN 978-83-62015-37-5 WYP. 38981 15. POLAK, Krzysztof Bezradność nauczyciela / Krzysztof Polak .- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012 .- ISBN 978-83-233-3336-4 WYP. 38972 16. ROGOWSKI, Cyprian Pedagogika religii: podręcznik akademicki / Cyprian Rogowski .- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011 .- ISBN 978-83-7780-169-7 CZYTELNIA 17. UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela/ pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety .- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012 .- ISBN 97883-7173-248-5 CZYTELNIA 18. URBAN, Bronisław Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 .- ISBN 978-83-01-16918-3 WYP. 38969 19. WIEDZA Wiedza, ideologia, władza: o społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym / red. nauk. Piotr Żuk .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012 .- ISBN 978-83-7383-576-4 WYP. 38987

Jaworzno,5.11.2012 r.

WYKAZ NOWOŚCI – IV KWARTAŁ 2012 1. BAUMAN, Zygmunt Kultura jako praxis/ Zygmunt Bauman .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 .ISBN 978-83-01-16910-7 CZYTELNIA 2. BĘDZIESZAK, Marcin Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce / Marcin Będzieszak .Warszawa: Difin SA, 2011 .- ISBN 978-83-7641-577-2 CZYTELNIA 3. BRAUN, Marcin, MACH, Maria Jak pracować ze zdolnymi?: poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach .- Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012] .- ISBN 978-83-62360-17-8 CZYTELNIA, WYP. 39002-39010 4. DZIECI Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie: zagrożenia rozwojowe i społeczne / pod red. nauk. Ewy Wysockiej .- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2012 .- ISBN 978-83-62015-44-3 CZYTELNIA 5. FECHNER-SĘDZICKA, Iwona, OCHMAŃSKA, Barbara, ODROBINA, Wiesława Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej: poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina .- Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012 .- ISBN 978-83-6236025-3 CZYTELNIA, WYP. 39030-39038 6. FRANCZYK, Anna, KRAJEWSKA, Katarzyna, SKORUPA, Joanna Baw się poprzez animaloterapię: przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt: (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem) / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa .- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012 .- ISBN 978-83-7587-618-5 WYP. 38893 7. FRYSZTACKI, Krzysztof, NÓŻKA, Marcjanna, SMAGACZ-POZIEMSKA, Marta Dzieci ulicy: studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska .- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011 .- ISBN 978-83-233-3257-2 WYP. 39047 8. JAK Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej?: poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, fizyki i geografii / Krzysztof Gołębiowski [et al.] .- Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012 .ISBN 978-83-62360-29-1 CZYTELNIA, WYP. 39012-39020 9. KALEJDOSKOP Kalejdoskop genderowy: w drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce / pod red. Krystyny Slany, Beaty Kowalskiej, Magdaleny Ślusarczyk .- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.- ISBN 978-83-233-2972-5 WYP. 39054 1

10. KSZTAŁCENIE Kształcenie nauczycieli: modele, tendencje, wyzwania wielokulturowej rzeczywistości: praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Żmijewskiej .- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012 .- ISBN 978-83-7271-712-2 CZYTELNIA 11. KUBITSKY, Jacek Psychologia migracji / Jacek Kubitsky .- Warszawa: Difin SA, 2012 .- ISBN 978-83-7641584-0 CZYTELNIA 12. (NAD)UŻYCIA (Nad)użycia ciała w kulturze / pod red. Tadeusza Rachwała i Katarzyny Więckowskiej .Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012 .- ISBN 978-83231-2732-1 WYP. 39045 13. NOWE Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek, Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza .- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2012 .- ISBN 978-83-89163-91-2 CZYTELNIA 14. ORGANIZACJA Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole: poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum: praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej .- Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.- [Brak nr ISBN] CZYTELNIA 15. PERY, Andrzej Status dyrektora szkoły: poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół: na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu / Andrzej Pery .- Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012 .- ISBN 978-83-62360-21-5 CZYTELNIA, WYP. 39027-39028 16. POMOC Pomoc społeczna wobec rodzin: interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk. Dobroniega Trawkowska .- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2011 .- ISBN 978-83-89163-87-5 CZYTELNIA 17. PROFESJONALNA Profesjonalna praca socjalna: nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? / red. nauk. Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zybertowicz .- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2011 .- ISBN 978-83-89163-82-0 CZYTELNIA 18. PROGRAMY Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej: tworzenie, wybór, ewaluacja / wstęp Teresa Kosyra-Cieślak; [Gabriela Olszowska i in.] .- Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].- [ Brak nr ISBN] CZYTELNIA , WYP. 39022-39025 19. PRZESTRZEŃ Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne: obszary pracy współczesnej szkoły / red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek .- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011 .- ISBN 978-83-7587-392-4 CZYTELNIA

2

20. RZYCKA, Olga Menedżer coachem: jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty/ Olga Rzycka; współpr. Wiesław Porosło.- Wyd. 2 .- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012 .- ISBN 978-83-264-4042-7 CZYTELNIA 21. ZACHOWANIA Zachowania dysfunkcyjne – uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania / pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy .- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011 .- ISBN 978-83-229-3223-0 CZYTELNIA 22. ZDOLNI Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych: poradnik dla nauczycieli i wychowawców: praca zbiorowa/ pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej .- Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012] .- ISBN 978-83-62360-13-0 CZYTELNIA, WYP. 38992-39000 23. ZIELIŃSKA, Monika Jak reagować na agresję uczniów?: skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska .- Gdańsk: Harmonia Universalis, 2012 .- ISBN 978-83-7744-020-9 WYP. 39053

3

Suggest Documents