79

IX KONGRES POLONII MEDYCZNEJ, II ŚWIATOWY ZJAZD LEKARZY POLSKICH Warszawa, 2-4 czerwca 2016 Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 PROGRAM 2 czerwca ...
17 downloads 0 Views 600KB Size
IX KONGRES POLONII MEDYCZNEJ, II ŚWIATOWY ZJAZD LEKARZY POLSKICH Warszawa, 2-4 czerwca 2016 Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 PROGRAM 2 czerwca 2016 r. (czwartek) 8:00-9:00

Rejestracja uczestników Recepcja Kongresu II p. w Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Sala A 9:30-13:45

Jakość i bezpieczeństwo leczenia: Jak zapewnić pacjentom lepszą opiekę? Rozwiązania dla lekarzy i dla zarządzających ochroną zdrowia. Konferencja przygotowana przy współudziale Medycyny Praktycznej. Moderatorzy: Marek Rudnicki, Piotr Gajewski, Roman Jaeschke

9:30-9:40

Wprowadzenie. Marek Rudnicki, USA

9:40-10:00

Evidence-based medicine – czy gwarantuje dobrą opiekę nad pacjentami? Roman Jaeschke, Kanada

10:00-10:10

Wiarygodne i aktualne źródła wiedzy lekarzy. Piotr Gajewski, Polska

10:10-10:30

Czy powinniśmy zaspokajać duchowe potrzeby chorych? Małgorzata Krajnik, Polska

10:30-10:50

Zespoły szybkiego reagowania w szpitalach – czy ratują życie? Roman Jaeschke, Kanada

10:50-11:10

Przerwa kawowa

11:10-11:30

Professionalization of hospital management: impact on quality. Emilio Williams, USA

11:30-11:50

Jak zwiększyć zaangażowanie lekarzy w proces poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów? Maciej Dryjski, USA

11:50-12:10

Zero poważnych błędów medycznych w szpitalu na rok 2020? Jak niemożliwe uczynić realnym. Marek Rudnicki, USA

12:10-12:40

Kierunki zmian systemowych w polskiej służbie zdrowia. Konstanty Radziwiłł, Polska

12:40-13:40

Dyskusja

13:45-14:45

Lunch

14:30-15:15

Konferencja prasowa

16:00-17:00

Msza Święta inaugurująca IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich w kościele Świętej Barbary w Warszawie, ul. Nowogrodzka 51

Przewodnictwo: Jego Eminencja, Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz 18:00-22:00

Uroczysta inauguracja IX Kongresu Polonii Medycznej, II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich Teatr Narodowy w Warszawie, Plac Teatralny 3 Wykład inauguracyjny: Postęp technologiczny i medycyna translacyjna. Zbigniew Wszołek, USA

3 czerwca 2016 r. (piątek) 9:00 – 10.45 Sala A

Sala B

Sala C

Sala D

Komunikacja lekarz-pacjent w przypadkach szczególnie trudnych.

Stomatologia bez granic: przemiany, innowacja, odkrycia.

Moderatorzy: Grzegorz Opala, Małgorzata Krajnik, Bronisława Siwicka

Moderatorzy: Renata Górska, Bartłomiej Nierzwicki, Anna Lella, Barbara AdamowiczKlepalska

9:00-10:45 Szczepienia ̶ między wiedzą medyczną (EBM) a mitami. Moderatorzy: Teresa Jackowska, Andrzej Kajetanowicz, Iwona Paradowska-Stankiewicz

Kiedy lekarz staje się specjalistą: oczekiwania pacjentów i lekarzy wobec realiów edukacji medycznej Moderatorzy: Romuald Krajewski, Marek Rudnicki, Stanisław Woś

9:00-9:12

9:00-9:12

9:00-9:12

9:00-9:12

Program szczepień ochronnych w Polsce i na świecie.

Opinia młodych lekarzy w Polsce o szkoleniu specjalizacyjnym.

Bariery psychologiczne w nawiązaniu kontaktu z pacjentem.

Wskazania do usuwania zębów mądrości – Evidence-BasedMedicine (EBM).

Teresa Jackowska, Polska

Bohdan Wasilewski, Polska

Bartłomiej Nierzwicki, USA

Filip Dąbrowski, Romuald Krajewski, Polska 9:13-9:25

9:13-9:25

9:13-9:25

9:13-9:25

Profilaktyczne szczepienia u dzieci w Grodnie, stan obecny.

Plusy i minusy polskiego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Development of Patient Physician Relation Before Face Transplantation.

Natychmiastowa rekonstrukcja uzębienia z wykorzystaniem uzupełnień stałych na implantach.

Oksana Bondariewa, Ludmiła Puzynia, Kazimierz Jodkowski, Białoruś

Maria Siemionow, USA

Daniel Domagała, USA

Jerzy Kruszewski, Polska

9:26-9:38

9:26-9:38

9:26-9:38

9:26-9:38

Rola badań profilaktycznych oraz szczepień w profilaktyce zdrowotnej dotyczącej migrantów.

Droga uzyskania specjalizacji medycznej absolwentów wyższych uczelni na Ukrainie.

Trudności w komunikacji z pacjentem z chorobą Alzheimera.

Współczesny stan wiedzy na temat zapalenia okołowszczepowego.

Kamil Umiński, Szwecja

Jerzy Leszek, Polska

Jan Kowalski, Polska

Aleksander Pułyk, Ukraina

9:39-9:51

9:39-9:51

9:39-10:51

9:39-9:51

Dlaczego rodzice rezygnują ze

Specjalizacja lekarska w Niemczech na przykładzie

Kompetencje miękkie lekarza profesjonalisty w sytuacjach

SOS dla bezzębnej żuchwy – innowacyjna koncepcja

szczepień u swoich dzieci? Andrzej Kajetanowicz, Aleksandra Kajetanowicz, Kanada

kardiochirurgii w dużych i mniejszych ośrodkach oraz późniejszy poziom leczenia chorych.

trudnych.

leczenia implantoprotetycznego.

Paweł Grabowski, Polska

Krzysztof Śliwowski, Dominika Śliwowska, Niemcy

Włodzimierz Kuroczyński, Niemcy

9:52-10:04

9:52-10:04

9:52-10:04

9:52-10:04

Jak rozmawiać z rodzicami mającymi wątpliwości co do szczepienia swoich dzieci. Metoda C.A.S.E.

Organizacja opieki medycznej na Ukrainie

Przekazywanie złej wiadomości – jak ochronić nadzieję.

Valentin Bachniwski, Ukraina

Małgorzata Krajnik, Polska

Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z wadami czaszki i twarzoczaszki.

10:05-10:17

10:05-10:17

10:05-10:17

10:05-10:17

Problem szczepień ochronnych na Litwie.

Europejskie programy specjalizacji lekarskich.

Problemy komunikacyjne lekarzpacjent w kontekście kulturoworeligijnym.

Halina Miksza, Maria Jakutowicz, Litwa

Romuald Krajewski, Polska

Barbara Kłodos, Niemcy

Zastosowanie wolnych i uszypułowanych przeszczepów dziąsłowych oraz subepitelialnej tkanki łącznej w terapii implantologicznej.

Krzysztof Dowgierd, Polska

Marian Ołpiński, USA

Sebastian Lenkiewicz, Polska 10:18-10:30

10:18-10:30

10:18-10:30

10:18-10:30

System monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce – więcej zalet czy wad?

Systemowa unifikacja szkolenia specjalizacyjnego metodą adresowania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Working in the Arabic country.

No cóż, że ze Szwecji? Czyli jak wygląda opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą u naszych północnych sąsiadów.

Iwona Paradowska-Stankiewicz, Polska

Marek Rudnicki, USA

Witold Karwinski, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Beata Pregiel, Urszula Kilijańska-Kanaffa, Szwecja, Polska

10:31-10:43

10:31-10:43

10:31-10:43

Komu zawdzięczamy szczepionkę polio?

Krótki film o nieumieraniu.

Jakie zabiegi protetyczne refunduje kasa chorych na Litwie.

Bogdan Miłek, Niemcy

Waldemar Nikliński, Eva Niklińska, USA

Daniel Lipski, Litwa Dyskusja Przerwa kawowa

10:45-11:15

11:15-13:00 W trosce o najważniejsze standardy opieki nad matką i dzieckiem.

Przejrzystość w ochronie zdrowia –perspektywa obaw czy nadziei.

Sesja Polonii Ginekologicznej Świata (przygotowana we współpracy z Polskim Towarzystwem

Moderatorzy: Jan Borowiec, Barbara Roniker, Andrzej Sawoni, Mariusz Gujski

„10 Hot Topics” – wybrane tematy współczesnej medycyny. Moderatorzy: Władysław Pierzchała, George Krol, Stanisław Czudek Podany czas 10 min obejmuje

Warszawski Uniwersytet Medyczny w rozwoju medycyny. Moderatorzy: Marek Krawczyk, Sławomir Nazarewski, Sławomir Majewski

Ginekologicznym)

nieprzekraczalne 8 min prezentacji i 2 min dyskusji na każdy z podanych niżej tematów.

Moderatorzy: Andrzej Pawlak Mirosław Wielgoś, Janusz Kasina, Józef Mazurek 11:15-11:27

11:15-11:30

11:15-11:25

11:15-11:20

Jak obniżyć umieralność kobiet z powodu krwotoków poporodowych.

Strefa zagrożenia – badania naukowe a wyroby medyczne na tle praw Wspólnoty Europejskiej (EU).

Leczenie endowaskularne patologii aorty.

Wprowadzenie:

Piotr M. Kasprzak, Niemcy

Ryszard Poręba, Polska Jan W. Borowiec, Krzysztof F. Borowiec, Szwecja

prof. Marek Krawczyk, Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11:28-11:40

11:30-11:45

11:25-11:35

11:20-11:32

Jakość leczenia w ginekologii i położnictwie w Polsce i w Szwecji.

Transparency in Healthcare, Patients Dilemma.

Appendicitis: leczyć zachowawczo czy operować?

Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2008-2016.

Janusz Kasina, Szwecja

Barbara Roniker, USA

Michał Sopyllo, Finlandia

Sławomir Nazarewski, Polska

11:41-11:53

11:45-12:00

11:35-11:45

11:32-11:44

Quality and Patient Safety Metrics in Obstetrics and Gynecology (OBGYN).

Przejrzystość w relacjach z przemysłem medycznym z perspektywy samorządu lekarskiego.

Chirurgia robotyczna ̶ smak Hollywoodu?

Potencjał naukowy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ̶ projekt CePT i Centrum Transferu Technologii.

Stanislav Czudek, Czechy

Kornelia Król, USA Romuald Krajewski, Polska

Sławomir Majewski, Polska

11:54-12:06

12:00-12:15

11:45-11:55

11:44-11:56

Nowe standardy medyczne w opiece nad ciężarną w ciąży powikłanej.

Kodeks Przejrzystości.

Percutaneous Ablation of Osseous Spinal Metastases.

Studia w ramach English Division w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Paweł Sztwiernia, Polska

George Krol, USA

Mirosław Wielgoś, Polska

Bożena Werner, Beata Kucińska 12:07-12:19

12:15-12:30

11:55-12:05

11:56-12:08

Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia stanów przedrakowych szyjki macicy dzięki kryteriom decyzji terapeutycznej.

Przejrzystość w relacjach szpitale-przemysł.

Obrazowanie hybrydowe: nowoczesna technologia przyszłości.

Najważniejsze kierunki badań, projekty i osiągnięcia w obszarze immuno-onkologii.

Jarosław J. Fedorowski, Polska

Robert Bujak, Szwecja

Andrzej Pawlak, Francja

Jakub Gołąb

12:20-12:32

12:30-12:45

12:05-12:15

12:08-12:20

Zapobieganie i leczenie ponowotworowych zaburzeń układu rozrodczego.

Podstawy i regulacje prawne marketingu dla lekarzy.

Nowotwór stercza ̶ sens czy bezsens badań profilaktycznych, czyli dokąd idziesz, Urologio.

Najważniejsze kierunki badań, projekty i osiągnięcia w obszarze kardiologii.

Marek- Maria Meinert, Niemcy

Grzegorz Opolski

Zana Bumbuliene, Litwa

Maciej Bugaj, Niemcy

12:33-12:45

12:45-12:55

12:15-12:25

Programowanie zdrowia kardiometabolicznego człowieka w pierwszych 1000 dniach jego życia.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Współczesne leczenie złamań.

Grażyna Hart, Polska

Stanisław Zemankiewicz, USA

Hanna Krauss, Zuzanna Chęcińska- Maciejewska, Aleksandra Chęcińska, Polska

12:20-12:32 Kierunki badań, projekty i osiągnięcia Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Anna Kamińska, Anna KosteraPruszczyk, Polska

12:46-12:58

12:25-12:35

12:32-12:44

Korekta układu sercowonaczyniowego i łożyskowego u kobiet ciężarnych z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej.

ZIKA VIRUS Infection, Risk of Microcephaly and Antepartum Maternal Evaluation.

Osiągnięcia transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bogdan Nowicki, USA

Marek Krawczyk, Polska

Antonina Dnistryanska, Alla Gumenjuk, Vladimir Dnistryanski, Ukraina 12:35-12:45 Neuroborelioza ̶ czy wiemy o niej wystarczająco dużo? Irena Weder, Niemcy 12:45-12:55 Wpływ zapalenia przyzębia na przebieg chorób ogólnych. Małgorzata Radwan-Oczko, Małgorzata Szulc, Urszula Kanaffa-Kiljańska, Beata Pregiel, Polska, Szwecja Dyskusja Lunch 13:00-15:00 15:00-17:00 Medycyna translacyjna wyzwaniem XXI wieku: polscy lekarze dla nauki w świecie. Moderatorzy: Zbigniew Wszołek, Maria Siemionow, Mieczysław Chorąży

Historia najstarszych polskich towarzystw lekarskich na przełomie XIX i XX wieku. Sesja przygotowana przy współudziale Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Tematy różne: Postępy w wybranych dziedzinach medycyny. Moderatorzy: Maciej Dryjski Kornelia Król, Borys Duda,

Pozazawodowe pasje lekarzy. Moderatorzy: Jarosław Wanecki, Aska Mendys, Bronisław Orawiec

Moderatorzy: Waldemar Kostewicz, Beata Zawadowicz, Zana Bumbuliene 15:00-15:20

15:00-15:20

15:00-15:12

15.00-15.15

Złożoność zjawiska życia jako wyzwanie dla medycyny.

Polskie Towarzystwa Lekarskie działające na przełomie XIX i XX wieku poza obecnymi granicami kraju.

Are We Ready for EVAR in Ambulatory Surgery Centers?

Teatr Piosenki Lekarzy.

Mieczysław Chorąży, Polska

Jerzy Jurkiewicz, Polska

Maciej Dryjski, USA

Jerzy Woy-Wojciechowski, Polska

15:20-15:40

15:20-15:35

15:12-15:24

15.15-15.25

Reconstructive Transplantation: From Laboratory to the Operating Room.

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie 1805-2015

Masywne krwawienie z jelita małego: Nowa opcja terapeutyczna z microcoil lokalizacją i laparoskopowa resekcja.

Literatura lekarska.

Maria Siemionow, USA

Zana Bumbuliene, Bronisława Siwicka, Barbara Komarowska

Jarosław Wanecki, Polska

Andrzej Dobradin, USA 15:40-16:00

15:35-15:50

15:24-15:36

15.25-15.33

Drug Discovery in Academia: From the Bench to the Clinic.

Towarzystwo Lekarskie Lwowskie ̶ 1867-1939.

Nowoczesne aspekty w leczeniu padaczki.

Confidance.

Waldemar Priebe, USA

Ewelina Hrycaj-Małanicz, Oksana Stadnyk, Ukraina

Helena Wiejewnik, Białoruś

16:00-16:20

15:50-16:05

15:36-15:48

15.33-:15:43

Postępy w genetyce choroby Parkinsona – znaczenie współpracy wieloośrodkowej.

Towarzystwo Paryskie Lekarzy Polskich.

Działalność Koła Lekarzy przy PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku wobec konfliktu wojennego na Ukrainie Wschodniej. Wybrane zagadnienia.

Malarstwo –sposób na życie.

Zbigniew Wszołek, USA

Piotr Konopka, Barbara Grospierre, Francja

Stella Nowicki, USA

Włodzimierz Cerański, Polska

Olga Bondarewa, Ukraina 16:20-16:40

16:05-16:20

15:48-16:00

15:43-15:51

Postępy w terapii genowej mózgu.

Towarzystwa Lekarzy Polskich na Wołyniu.

Biografia artystyczna lekarza stomatologa.

Krzysztof Bankiewicz, USA

Siergiej Prokopiuk, Ukraina

Wertebroplastyka/Kyfoplastyka w leczeniu bolesnych złamań trzonów kręgowych.

Joanna Mendys-Gatti, Włochy

Maksym Dymek, USA 16:40-17:00

16:20-16:30

16:00-16:12

15:51-15:59

Jak przygotować ludzi i system do większego powiązania nauki z praktyką medyczną?

Powstanie i działalność Towarzystwa Lekarskiego Guberni Grodzieńskiej (18621914).

Zastosowanie genomiki w decyzjach terapeutycznych raka piersi we Francji.

Fotografia czyli podglądanie świata.

Wojciech Maksymowicz, Polska

Dariusz Hankiewicz, Polska

Andrzej Pawlak, Francja

Kazimierz Jodkowski, Eugeniusz Tiszczenko, Białoruś 16:30-16:35

16:12-16:24

16:01-16:09

Działalność Towarzystwa Lekarskiego w Brześciu Litewskim (1903-1914)

Role of Obstetric Conditions in Abruptio Placenta.

Międzynarodowe Salony Fotografii Artystycznej Lekarzy „PhotoArtMedica” w Częstochowie.

Irina Sagaidac, Moldawia

Eugeniusz Tiszczenko, Kazimierz Jodkowski, Białoruś

Krzysztof Muskalski, Polska

16:35-16:45

16:24-16:36

16:09-16:19

Wkład polskich naukowców w tworzeniu mikrobiologii medycznej i epidemiologii w Galicji przed wojną.

Medycyna Integracyjna/Funkcjonalna – nowy model leczniczy

Chóralistyka ̶ głęboki oddech po pracy.

Nataliya Vynograd, Ewelina Hrycaj-Małanicz, Ukraina

Teresa Borowska-Dudarewicz, USA

16:45-17:00

16:36-16:48

16:19-16:29

Europejczycy zasłużeni dla światowej medycyny i

Plasma Levels of Endothelin-1 and C-Natriuretic Peptide in Men

Dziennikarstwo lekarzy.

Aleksandra Bakun, Polska

związani z polską ziemią. Janusz Skalski, Marian Zembala, Polska

with Essential Hypertension in Carriers of Different Genotypes of the ET-1 Gene.

Ryszard Golański, Polska

Alla Gumenyuk, Hanna Palahniuk, Vadym Zhebel, Iuliia Pashkova, Olga Starzhynska, Natalia Zhebel 16:48-17:00

16:29-16:37

Stent-graft NELLIX w leczeniu skomplikowanego przypadku tętniaka aorty brzusznej i tętniaków tętnic biodrowych.

„Pasje życiowe dr. Bronisława Orawca”. Bronisław Orawiec, USA

Marek Majewski, Francja 16:37-16:45 Sukcesy polskich lekarzysportowców na Światowych Igrzyskach Medyków –Word Medical and Heath Games. Krzysztof Makuch, Polska

20.00-23.00

Biesiada warszawska – impreza integracyjna Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, ul. Otwocka 14 w Warszawie

4 czerwca 2016 r. (sobota)

Sala A 9:00-10:00

Mistrzowie akademickiej medycyny. Moderatorzy: Ewa Radwańska, Piotr Konopka, Marek Rudnicki

9:00-9:10

Przedstawienie prof. Stefana Angielskiego - Izabela Roman, USA Cykl Krebsa: wczoraj, dzisiaj i jutro (z powodu choroby Profesora wykład odwołany) Stefan Angielski, Gdańsk, Polska

9:10-9:15

Przedstawienie prof. Marka Pawlikowskiego

9:15-9:35

Dehumanizacja współczesnej medycyny – przyczyny i przeciwdziałanie. Marek Pawlikowski, Łódź, Polska

9:35-9:55

Udział polskich kardiochirurgów w rozwoju światowej nauki i medycyny sercowo-naczyniowej w latach 2000-2015. Marian Zembala, Polska

9:55-10.00

Dyskusja

10:00-11:15

Programy Izb Lekarskich dla Polonii Medycznej. Sesja przygotowana przez Izby Lekarskie. Moderatorzy: Maciej Hamankiewicz, Romuald Krajewski, Andrzej Sawoni,

10:00-10:15

Współpraca Naczelnej Izby Lekarskiej z zagranicą. Anna Lella

10:15-10:30

Ośrodek Współpracy Naczelnej Rady Lekarskiej z Polonią Medyczną. Jerzy Friediger

10:30-10:45

Historia i przyszłość współpracy Izb Lekarskich z Polonią Medyczną na Wschodzie. Krzysztof Schreyer

10:45-11:00

Dyskusja

11:00-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:45

Panel: Quo vadis, Polonia Medica? Paneliści: Marek Rudnicki, Janusz Kasina, Bronisława Siwicka, Bogdan Miłek, Kornelia Król,

11:30-11:45

Problemy i perspektywy Polonii Medycznej na Wschodzie. Bronisława Siwicka, Litwa

11:45-12:00

Teraz i jutro Polonii Medycznej na Zachodzie Europy. Bogdan Miłek, Niemcy

12:00-12:15

Przyszłość Polonijnych Organizacji Medycznych w Ameryce. Kornelia Król, USA

12:15-12:30

Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych: dziś i jutro. Marek Rudnicki, USA

12:30-12:45

Dyskusja

12:45-13:00

IX Kongres Polonii Medycznej w naszych oczach Paneliści: Maciej Hamankiewicz, Marek Rudnicki, Andrzej Sawoni

13:00-14:00

Lunch

14:00-15:00

Sesja jubileuszowa Działu Polskiej Książki Medycznej. Moderatorzy: Krzysztof Królikowski, Raisa Pawlenko, Irmina Utrata

14:00-14:10

Współpraca Narodowej Naukowej Medycznej Biblioteki Ukrainy z polskimi partnerami: historia i perspektywy rozwoju. Raisa Pawlenko, Tetiana Ostapczenko, Ukraina

14:10-14:20

Dwa kraje, dwie biblioteki medyczne, jeden cel – nieustanny rozwój – zgodny z duchem czasu i ponad wszelkimi podziałami. Irmina Utrata, Polska

14:20-14:35

Główne kierunki działalności lekarzy polonijnych na Ukrainie. Anatol Święcicki, Eugeniusz Deneka-Białucki, Ukraina

14:35-14:45

Dział Polskiej Książki Medycznej/Polska Biblioteka Medyczna dziś i jutro. Krzysztof Królikowski, Polska

14:40-15:00

Dyskusja

19:00-23:00

Uroczysty bankiet na zakończenie IX Kongresu Polonii Medycznej, II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich Sala Balowa (Grand Ballroom) Hotelu Marriott, II p.