5, NIP , REGON , tel, fax kom

Załącznik Nr 7 do SIWZ JAWNE EGZ. NR 1 ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK 9 8 - 2 2 0 Z D U Ń S K A W O L A , U L . Ł AS K A 2 1 /5 , N I P 8 2 9 - 11 4 - 5 ...
5 downloads 0 Views 3MB Size
Załącznik Nr 7 do SIWZ JAWNE

EGZ. NR 1

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK 9 8 - 2 2 0 Z D U Ń S K A W O L A , U L . Ł AS K A 2 1 /5 , N I P 8 2 9 - 11 4 - 5 7 - 6 9 , R E G O N 7 31 6 3 3 0 9 6 , t e l, f a x . 4 3 - 8 2 4 - 7 1 - 3 1 k o m . 5 0 0 2 5 8 1 0 2

PROJEKT BUDOWLANY: Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji polegającej na remoncie budynku nr 61/6030 z przeznaczeniem na budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb Infrastruktury OBIEKT: Teodory, kompleks lotniskowy działka nr ewidencyjny 449/1 Ogólnobudowlana, instalacje sanitarne, instalacje BRANŻA: elektryczne INWESTOR: Jednostka Wojskowa 1158 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95 ZARZĄDCA: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33 UMOWA: Umowa nr 260/FIN/2014 z dnia 07.08.2014r. Projektant

Imię i nazwisko

Uprawnienia

Architektura

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek

Konstrukcja

inż. Jan Kaczmarek

210//94/WŁ

Branża elektryczna mgr inż. Michał Sadowski

Branża wod-kan.

4/R13/ŁIA/02

inż. Zdzisław Cechowski

JAWNE

LOD/0589/PWOE/06

106/78

Pieczątka i podpis

JAWNE EGZ. NR 2

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK 9 8 - 2 2 0 Z D U Ń S K A W O L A , U L . Ł AS K A 2 1 /5 , N I P 8 2 9 - 11 4 - 5 7 - 6 9 , R E G O N 7 31 6 3 3 0 9 6 , t e l, f a x . 4 3 - 8 2 4 - 7 1 - 3 1 k o m . 5 0 0 2 5 8 1 0 2

PROJEKT BUDOWLANY: Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji polegającej na remoncie budynku nr 61/6030 z przeznaczeniem na budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb Infrastruktury OBIEKT: Teodory, kompleks lotniskowy działka nr ewidencyjny 449/1 BRANŻA: Ogólnobudowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne INWESTOR: Jednostka Wojskowa 1158 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95 ZARZĄDCA: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33 UMOWA: Umowa nr 260/FIN/2014 z dnia 07.08.2014r. Projektant

Imię i nazwisko

Uprawnienia

Architektura

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek

Konstrukcja

inż. Jan Kaczmarek

210//94/WŁ

Branża elektryczna mgr inż. Michał Sadowski

Branża wod-kan.

4/R13/ŁIA/02

inż. Zdzisław Cechowski

JAWNE

LOD/0589/PWOE/06

106/78

Pieczątka i podpis

JAWNE EGZ. NR 3

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK 9 8 - 2 2 0 Z D U Ń S K A W O L A , U L . Ł AS K A 2 1 /5 , N I P 8 2 9 - 11 4 - 5 7 - 6 9 , R E G O N 7 31 6 3 3 0 9 6 , t e l, f a x . 4 3 - 8 2 4 - 7 1 - 3 1 k o m . 5 0 0 2 5 8 1 0 2

PROJEKT BUDOWLANY: Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji polegającej na remoncie budynku nr 61/6030 z przeznaczeniem na budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb Infrastruktury OBIEKT: Teodory, kompleks lotniskowy działka nr ewidencyjny 449/1 BRANŻA: Ogólnobudowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne INWESTOR: Jednostka Wojskowa 1158 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95 ZARZĄDCA: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33 UMOWA: Umowa nr 260/FIN/2014 z dnia 07.08.2014r. Projektant

Imię i nazwisko

Uprawnienia

Architektura

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek

Konstrukcja

inż. Jan Kaczmarek

210//94/WŁ

Branża elektryczna mgr inż. Michał Sadowski

Branża wod-kan.

4/R13/ŁIA/02

inż. Zdzisław Cechowski

JAWNE

LOD/0589/PWOE/06

106/78

Pieczątka i podpis

JAWNE EGZ. NR 4

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK 9 8 - 2 2 0 Z D U Ń S K A W O L A , U L . Ł AS K A 2 1 /5 , N I P 8 2 9 - 11 4 - 5 7 - 6 9 , R E G O N 7 31 6 3 3 0 9 6 , t e l, f a x . 4 3 - 8 2 4 - 7 1 - 3 1 k o m . 5 0 0 2 5 8 1 0 2

PROJEKT BUDOWLANY: Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji polegającej na remoncie budynku nr 61/6030 z przeznaczeniem na budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb Infrastruktury OBIEKT: Teodory, kompleks lotniskowy działka nr ewidencyjny 449/1 BRANŻA: Ogólnobudowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne INWESTOR: Jednostka Wojskowa 1158 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95 ZARZĄDCA: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33 UMOWA: Umowa nr 260/FIN/2014 z dnia 07.08.2014r. Projektant

Imię i nazwisko

Uprawnienia

Architektura

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek

Konstrukcja

inż. Jan Kaczmarek

210//94/WŁ

Branża elektryczna mgr inż. Michał Sadowski

Branża wod-kan.

4/R13/ŁIA/02

inż. Zdzisław Cechowski

JAWNE

LOD/0589/PWOE/06

106/78

Pieczątka i podpis

JAWNE KOPIA

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK 9 8 - 2 2 0 Z D U Ń S K A W O L A , U L . Ł AS K A 2 1 /5 , N I P 8 2 9 - 11 4 - 5 7 - 6 9 , R E G O N 7 31 6 3 3 0 9 6 , t e l, f a x . 4 3 - 8 2 4 - 7 1 - 3 1 k o m . 5 0 0 2 5 8 1 0 2

PROJEKT BUDOWLANY: Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji polegającej na remoncie budynku nr 61/6030 z przeznaczeniem na budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb Infrastruktury OBIEKT: Teodory, kompleks lotniskowy działka nr ewidencyjny 449/1 BRANŻA: Ogólnobudowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne INWESTOR: Jednostka Wojskowa 1158 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95 ZARZĄDCA: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33 UMOWA: Umowa nr 260/FIN/2014 z dnia 07.08.2014r. Projektant

Imię i nazwisko

Uprawnienia

Architektura

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek

Konstrukcja

inż. Jan Kaczmarek

210//94/WŁ

Branża elektryczna mgr inż. Michał Sadowski

Branża wod-kan.

4/R13/ŁIA/02

inż. Zdzisław Cechowski

JAWNE

LOD/0589/PWOE/06

106/78

Pieczątka i podpis

SPIS TREŚCI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Spis treści………………………………………………………..……………….….…1 Część opisowa do szkicu zagospodarowania terenu……………..…….…….….……..2 Szkic zagospodarowania terenu…..…………………….…….…………....…………..3 Opis techniczny do projektu remontu budynku…………...…………..…….…….....4-7 Informacja do planu bioz………………………………….……...…………..………..8 Charakterystyka energetyczna budynku………………………………………...….9-12

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 7. rys. Nr 1 Inwentaryzacja -rzut parteru ….……………..………..………………....13 8. rys. Nr 2 Inwentaryzacja -rzut dachu………..….……..………….…………..…….14 9. rys. Nr 3 . Inwentaryzacja -przekroje..…….…………………….….........…………..15 10. rys. Nr 4 Inwentaryzacja- elewacje ……………………….................................…..16 - elewacja północno-zachodnia - elewacja północno-wschodnia 11. rys. Nr 5 Inwentaryzacja- elewacje…...…..………………..………...….………….17 - elewacja południowo-wschodnia - elewacja południowo-zachodnia 12. rys. Nr 6 Rzut parteru – zagospodarowanie…..…………….………….….….…….18 13. rys. Nr 7 Rzut parteru – ściany....................................………………………..…….19 14. rys. Nr 8 Rzut dachu................………………………………………………..…....20 15. rys. Nr.9 Przekroje.....................................................................................................21 16. rys. Nr 10 Elewacje…………………….…..………………..……….…..………….22 - elewacja północno-zachodnia - elewacja północno-wschodnia 17. rys. Nr 11 Elewacje…....……….…………................................................................23 - elewacja południowo-wschodnia - elewacja południowo-zachodnia 18. rys. Nr 12 Elewacje- koncepcja kolorystyczna.……………..……….…..………….24 - elewacja północno-zachodnia - elewacja północno-wschodnia 19. rys. Nr 13 Elewacje- koncepcja kolorystyczna............................................................25 - elewacja południowo-wschodnia - elewacja południowo-zachodnia 20. rys. Nr 14 Krata okienna- detal...................................................................................26 21. rys. Nr 15 Zestawienie stolarki...................................................................................27

SCHEMATY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 17.Opis i schematy wewnętrznych instalacji elektrycznych……...……….………….28-42 18.Opis i schematy wewnętrznych instalacji wod-kan. i c.o.…………...... ….………43-47 19. Uprawnienia i przynależność do Izby Inżynierów poszczególnych projektantów..48-54

CZĘŚĆ OPISOWA do szkicu zagospodarowania terenu dla działki położonej w Teodorach nr ewidencyjny 449/1 UWAGA:

Część opisową do projektu zagospodarowania działki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr120, poz.1133) rozdział 3, § 8.2 ust. 1-8.

Ad.§ 8.2.1.

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku ‘domku pilota’ wraz ze zmianą funkcji na budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb Infrastruktury Inwestycja zlokalizowana jest na działce w Teodorach, nr ewidencyjny 449/1, stanowiącej część kompleksu lotniskowego.

Ad.§ 8.2.2.

W chwili obecnej na rozważanej działce znajduje się budynek będący przedmiotem opracowania. W promieniu 30,0 m nie ma na działce żadnej sąsiadującej zabudowy. Teren jest uzbrojony – posiada przyłącze do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacji sanitarnej

Ad.§ 8.2.3.

Zaopatrzenie przedmiotowego budynku w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków odbywać się będzie na bazie istniejących przyłączy na terenie działki. Odprowadzanie wód opadowych na tereny zielone inwestora. Budynek ogrzewany będzie z kotłowni własnej istniejącej w budynku.

Ad.§ 8.2.6.

Teren pod projektowaną inwestycję nie znajduje się w terenach objętych szkodami górniczymi.

Ad.§ 8.2.7.

Nie przewiduje się występowania zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu oraz jego otoczenia. Projektowany obiekt nie będzie stanowić przedsięwzięcia zaliczonego do mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Ad.§ 8.2.8.

Nie określa się innych koniecznych danych wynikających ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku nr 61/6030 z przeznaczeniem na budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb Infrastruktury I.

II.

Dane ogólne: 1.1.

Inwestor:

1.2.

Adres inwestycji:

Jednostka Wojskowa 1158 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95 Teodory, kompleks lotniskowy działka nr ewidencyjny 449/1

Powierzchnie.

Powierzchnia zabudowy: Powierzchnia całkowita: Powierzchnia użytkowa: Kubatura

506,69 m2 506,69 m2 412,17 m2 1672,08 m3

III.Funkcja. Przedmiotem opracowania jest remont budynku nr 61/6030 z przeznaczeniem na budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb Infrastruktury Istniejący obiekt to budynek murowany, ze ścianami zewnętrznymi ocieplonymi warstwą styropianu wykończonego tynkiem na siatce Rabitza, ze stropodachem krytym papą termozgrzewalną. Obiekt jest parterowy, bez podpiwniczenia, wolnostojący. Dotychczas budynek wykorzystywany był jako ‘Domek pilota’. Miał wydzieloną część socjalną męską i damską, składającą się sanitariatów, pomieszczenia biurowe, magazynowe, porządkowe, socjalne, służące do bieżącej obsługi wojska a także węzeł cieplny z kotłownią i pomieszczeniami pomocniczymi. Dostosowanie do nowej funkcji będzie polegało na drobnych przeróbkach w części socjalnej. Prace budowlane będą sprowadzać się do demontażu istniejących ścian działowych wydzielających dotychczas kabiny WC oraz natryski i wykonanie lekkich ścian w systemie LTT (spełniających wymogi określone w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 2012 poz. 647) W budynku zatrudnionych będzie 21 osób: 14 mężczyzn i 7 kobiet. Zatrudnienie w trybie 8godzinnym stałym. Żadna z tych osób nie będzie niepełnosprawna.

Pięć pomieszczeń w obiekcie przeznaczonych będzie na pomieszczenia biurowe. Dla ich potrzeb wydzielone zostanie pomieszczenie szatni oraz miejsce do spożywania posiłków. Dwa pomieszczenia przeznaczone zostaną na magazynek podręczny dla konserwatorów instalacji wodnokanalizacyjnych, c.o i pomieszczenie porządkowe. Jedno pomieszczenie przeznaczone zostanie na archiwum. Ponadto wyremontowany zostanie cały węzeł cieplny. Zakres robót remontowych – branża budowlana: - rozbiórka posadzek oraz obudów i zabudów ścian w pomieszczeniach przewidzianych do remontu, - demontaż istniejących krat okiennych - demontaż zewnętrznej stalowej stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach kotłowni, - częściowe wykucie stolarki okiennej w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu w celu spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia właściwego oświetlenia dziennego, - wykucie stolarki drzwiowej wewnętrznej w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, dostosowaniem ich do wymaganych wymiarów (szerokość min. 90cm w świetle przejścia) - demontaż zadaszenia tarasu oraz daszków nad wejściami zewnętrznymi, - demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - wymiana instalacji odgromowej na system naciągowy, - remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodach wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem, wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - ocieplenie elewacji budynku wraz z wykonaniem tynków cienkowarstwowych, - montaż nowego zadaszenia tarasu wraz z montażem daszków poliwęglanowych nad wejściami do budynku, - częściowa wymiana stolarki zewnętrznej (5-cio komorowe PCV) w celu spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia właściwego oświetlenia dziennego dla pomieszczeń pracy biurowej, - montaż zewnętrznej stolarki okiennej z profili aluminiowych w pomieszczeniach kotłowni oraz montaż drzwi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej z zamkiem antypanicznym, - uzupełnienie i częściowa wymiana tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych, - licowanie ścian płytkami glazurowanymi w węzłach sanitarnych i pomieszczeniu socjalnym, - obsadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej o szerokości roboczej 90cm,

- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, - montaż kabin ustępowych w systemie LTT (lekkich ścian działowych w wersji wodoodpornej), - montaż krat okiennych spełniających wymagania w zakresie ochrony i obrony obiektów wojskowych w pomieszczeniu archiwum, - montaż drzwi antywłamaniowych klasy „C” w pomieszczeniu archiwum, - roboty malarskie (zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie farbą akrylową), - wykonanie posadzki z płytek podłogowych ceramicznych w węźle sanitarnym, pomieszczeniu socjalnym oraz korytarzach, - wykonanie posadzek z twardego PCV metodą zgrzewaną w pomieszczeniach pracy biurowej oraz pomieszczeniu spożywania posiłków. Kraty w oknach: (zgodnie z instrukcją o ochronie obiektów wojskowych OIN 5/2011) - rama stalowa z kątownika 40x40x4 mm - wypełnienie pręty stalowe minimum φ12 mm, rozstaw prętów nie większy niż 80 mm w poziomie - płaskowniki 30x8 mm, rozstaw płaskowników nie większy niż 240 mm w pionie - całość kraty pokryta siatką stalową o średnicy drutu nie mniejszej niż 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25x25 mm - mocowanie kraty w murze z pręta stalowego minimum φ12 mm na głębokość minimum 100 mm w odstępach nie większych niż 48 cm po obwodzie - jedna z krat w przypadku każdego z pomieszczeń magazynowych ma być zamykana od wewnątrz na dwie kłódki klasy zabezpieczenia 5 - w przypadku zastosowania zawiasów wewnętrznych, czopy zawiasowe powinny być zabezpieczone tak, żeby nie można było ich wybić - całość zabezpieczona farbą antykorozyjną i pomalowana na kolor szary (półmat) o odporności na korozję co najmniej klasy 3

Zakres robót – branża elektryczna - demontaż istniejących opraw oświetleniowych i osprzętu - montaż nowych opraw oświetleniowych - wymiana obwodów gniazd wtykowych,

- montaż osprzętu elektrycznego: gniazd i wyłączników, - remont zasilania i sterowania pompami C.O. w kotłowni lokalnej, - montaż instalacji niskoprądowych (teletechnika, dedykowana sieć komputerowa).

Zakres robót – branża sanitarna - demontaż armatury w pomieszczeniu węzła sanitarnego i pomieszczeniu socjalnym, - wymiana pionów i podejść kanalizacji sanitarnej do przyora sanitarnych i kratek ściekowych posadzkowych, - wymiana podejść zasilania w wodę pod przybory sanitarne dla baterii stojących, wymiana i montaż przyborów sanitarnych (muszli ustępowych, umywalek, pisuarów i kabin natryskowych) - zamontować baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące – chrom. Przed bateriami należy zamontować zawory kątowe z filtrem z wkładką antykamienną, - montaż niezbędnych zaworów czerpnych (pobór wody do sprzątania pomieszczeń) - w pom. nr 23 zamontować zlewozmywak dwukomorowy.

Stanowiska pracy muszą być dostosowane do ogólnych przepisów bhp (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w obiekcie powinny posiadać odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (par. 213, Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami) przedmiotowy obiekt jest zwolniony z wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt

Budynek ‘domek pilota’

Adres inwestycji

Teodory, kompleks lotniskowy działka nr ewidencyjny 449/1

Inwestor

Jednostka Wojskowa 1158 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95

Projektant

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek

1. Zakres robót. W zakres robót budowlanych wchodzi remont budynku nr 61/6030 z przeznaczeniem na budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb Infrastruktury 2. Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce. Nie występują. 3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie. Nie występują. 4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót. Nie występują. 5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż: Przestrzeganie szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Należy zadbać o to, aby pracownik któremu powierza się daną pracę miał niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, był zapoznany z zagrożeniami, jakie mogą przy tym wystąpić oraz aby uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do określonej pracy. 6. Wskazania środków zapobiegających niebezpieczeństwu przy wykonywaniu robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia. Należy przeprowadzać przeglądy okresowe narzędzi oraz odbiory wynikające z ogólnych przepisów bhp. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania planu BiOZ. Informację do planu BiOZ opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

12 PROJEKT - ELEWACJE - KONCEPCJA KOLORYSTYCZNA

13 PROJEKT - ELEWACJE - KONCEPCJA KOLORYSTYCZNA