3ds Max Design Bazowy

3ds Max Design Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/16/7154/4064 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 476,00 zł Cena netto za godzin...
0 downloads 0 Views 42KB Size
3ds Max Design Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi

2016/02/16/7154/4064

Cena netto

1 200,00 zł

Cena brutto

1 476,00 zł

Cena netto za godzinę

66,67 zł

Cena brutto za godzinę

82,00

Możliwe współfinansowanie usługi z KSU

Nie

Rodzaje usługi

Usługa szkoleniowa, Usługa rozwojowa o charakterze zawodowym

Liczba godzin usługi

18

Termin rozpoczęcia usługi

2016-03-14

Termin zakończenia usługi

2016-03-16

Termin rozpoczęcia rekrutacji

2016-02-16

Termin zakończenia rekrutacji

2016-03-14

Maksymalna liczba uczestników

-

Informacje o podmiocie świadczącym usługę Nazwa podmiotu

CADExpert Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Sylwia Jankowska

Telefon

E-mail

[email protected]

Fax

+48 603 632 114

Cel usługi Cel edukacyjny Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Autodesk 3ds Max. Prowadzone jest w oparciu o najnowszą wersję tego oprogramowania. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji obiektów w środowisku trójwymiarowym, zapoznanie z podstawowymi technikami animacji oraz renderingu. Szkolenie jest zorientowane na wykorzystanie oprogramowania 3ds max jako narzędzia do generowania wizualizacji statycznych i dynamicznych. Od Uczestników nie jest wymagana żadna wiedza związana z obsługą oprogramowania do tworzenia grafiki trójwymiarowej, jakkolwiek jej posiadanie może być dla

Uczestnika bardzo pomocne. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia podstawowych obiektów, ich edycji, pokrywania materiałami, podstaw oświetlenia, obsługi kamer, animacji oraz renderingu. Szkolenie odbywa się w ciągu trzech dni. Zajęcia składają się z części wykładowej oraz prostych ćwiczeń, które mają utrwalić wiedzę teoretyczną przekazywaną przez trenera.

Szczegółowe informacje o usłudze Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak Międzynarodowy Certyfikat ukończenia szkolenia – Certificate of Completion honorowany na całym świecie i potwierdzający znajomość w zakresie oprogramowania oznakowany unikatowym numerem, podlegającym rejestracji w szkoleniowej bazie danych firmy Autodesk. Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie Ramowy program usługi

Dzień 1. Interfejs użytkownika: Składniki interfejsu Widoki Panel komend Inne elementy interfejsu Użytkownika Elementy interfejsu Użytkownika w obrębie okna widoku Operacje na plikach / projekcie: Tworzenie projektu Zapis projektu Dołączanie z zewnętrznych plików Import/Export Podłączanie plików Pierwsze kroki: Preferencje projektu Tworzenie obiektów Selekcja obiektów Zarządzanie sceną Przekształcenia obiektów: Narzędzia transformacji obiektów Układy współrzędnych Przyciąganie Wyrównywanie obiektów Tworzenie duplikatów Inne przydatne transformacje Modyfikacje / Modyfikatory: Podstawy Stos modyfikatorów, operacje na stosie Przykłady modyfikatorów

Dzień 2. Modelowanie siatkowe: Modelowanie przy użyciu obiektów typu AEC Operacje logiczne Operacje typu ProBoolean Modelowanie kształtami: Definicja kształtu Tworzenie prostych kształtów Praca z kształtami Edycja odcinków Edycja segmentów Edycja wierzchołków Praca na kształtach i modyfikatorach Używanie wytłoczek Materiały: Edytor materiałów środowiska 3ds max Biblioteka materiałów zdefiniowanych, typy dostępnych materiałów Wykorzystanie map: Definicja mapy i jej wykorzystanie Typy map Wyświetlanie map w widokach Wykorzystywanie kilku map jednocześnie Mapowanie obiektów: Wykorzystanie materiałów i map w procesie pokrywania obiektów materiałami

Dzień 3. Kamery: Typy kamer Praca z kamerami Perspektywa Praca z ruchomą kamerą Światła: Typy świateł: światła standardowe, światła fotometryczne, światła typu mr (zgodne z silnikiem mental ray) Parametry świateł (kolor, natężenie, dystrybucja) Cienie Prosty system oświetlenia sceny: Oświetlenie trzypunktowe Narzędzia do analizy i tworzenia schematów oświetlenia. Symulacja światła rzeczywistego: Symulacja światła słonecznego i pochodzącego od nieba

Mr SkyPortal Podstawy obsługi silnika renderującego Mental Ray: Final Gather Indirect Illumination Podstawy animacji: Teoretyczne podstawy animacji Podstawy animacji Narzędzia kontroli animacji Alternatywy sposoby animacji Rendering: Pojęcie renderingu Okno ustawień renderingu Kolejkowanie renderingu Grupa docelowa Graficy 2D, projektanci, architekci, osoby z branży gier komputerowych, inżynierowie. Materiały dydaktyczne autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia międzynarodowy certyfikat Autodesk potwierdzający ukończenie szkolenia 30-dniowy helpdesk i konsultacje prowadzenie szkolenia przez certyfikowanego trenera Autodesk z praktyką w korzystaniu z oprogramowania dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb i indywidualnego tempa nauki pracę przy własnym stanowisku szkoleniowym na nowoczesnym sprzęcie komputerowym i najnowszej wersji oprogramowania serwis kawowy

Harmonogram Data realizacji zajęć

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Liczba godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Interfejs użytkownika Operacje na plikach / projekcie Przekształcenia obiektów Modyfikacje / Modyfikatory

2016-0314

09:00

15:00

6:00

2

Modelowanie siatkowe Modelowanie kształtami Materiały Mapowanie obiektów

2016-0315

09:00

15:00

6:00

3

Kamery Światła Prosty system oświetlenia sceny Narzędzia do analizy i tworzenia schematów oświetlenia. Symulacja światła rzeczywistego Podstawy obsługi silnika renderującego Mental Ray Podstawy animacji Rendering

2016-0316

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę Imię i nazwisko

Marcin Jarzyna

Specjalizacja (w tym role w ramach świadczonych usług rozwojowych i obszary tematyczne)

Autoryzowany trener Autodesk ID 44664 oprogramowania Autodesk 3ds Max/Max Design. Wizualizacje 3D projektów.

Opis kariery

Mgr inż. Marcin Jarzyna (ur. 20 marca 1982 r. w Zgierzu). , grafik komputerowy, wizualizator, autoryzowany trener oprogramowania Autodesk 3ds Max/Max Design. Absolwent specjalizacji Grafika Komputerowa i Multimedia Instytutu Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Od kilku lat tworzy głównie w obszarze grafiki 3D. Doświadczenie zdobył współpracując początkowo przy tworzeniu gier komputerowych, następnie wizualizacji dla architektów i projektantów, grafiki na potrzeby stron internetowych, także montażu i postprodukcji materiału filmowego. Współpracował z kilkoma pracowniami projektowymi i graficznymi, między innymi Robert Majkut Design, c13, Designed In Poland, Freshform. Prowadził zajęcia dla Studentów Politechniki Łódzkiej oraz Akademii Humanistyczno Ekonomicznej. Z zamiłowania motocyklista i podróżnik. Strona internetowa http://jarzynanyzraj.carbonmade.com/

Wykształcenie

Absolwent specjalizacji Grafika Komputerowa i Multimedia Instytutu Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Informacje dodatkowe

Certyfikaty: 3ds Max Design 2010 Certified Associate 144912 3ds Max Design 2010 Certified Professional 144913 3ds Max Design 2011 Certified Associate 145410 3ds Max Design 2011 Certified Professional 145153 3ds Max 2012 Certified Associate 204917 3ds Max 2012 Certified Professional Surface and Look Development 204921 3ds Max 2012 Certified Professional Models to Motion 204920 3ds Max 2012 Certified Professional 00255482

Lokalizacja usługi Adres: Nowe Sady 2

Warunki logistyczne:

Nowe Sady 2 Łódź, woj. łódzkie Szczegóły miejsca realizacji usługi: