3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003

Instrukcja obsługi 243WY.1:IM Maj 2004 Zawory regulacyjne 24003 3−drogowe 3−drogowe zawory regulacyjne z serii 24003 ! OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia i u...
5 downloads 2 Views 959KB Size
Instrukcja obsługi 243WY.1:IM Maj 2004

Zawory regulacyjne 24003 3−drogowe

3−drogowe zawory regulacyjne z serii 24003 !

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenia i uwagi − patrz Dodatkowa Instrukcja bezpieczeństwa pracy SSI−1

Uwaga

Instalacja 1. Przed instalacją zaworu w rurociągu należy dokładnie oczyścić przewody rurowe z zabrudzeń, pozostałości po spawaniu, obróbce mechanicznej, resztek oleju, smarów oraz innych ciał obcych. 2. Zainstalować zawór tak, aby medium regulowane przepływało przez korpus zaworu w kierunku wymaganym przez aplikację (patrz Tabele 1 i 2 na stronie 3). 3. W przypadku, gdy stosowana jest izolacja termiczna zaworu i rurociągu należy upewnić się, że korpus zaworu jest zaizolowany, a pokrywa zaworu nie. Uwaga Przed przystąpieniem do prowadzenia jakichkolwiek prac obsługowych przy zaworze podczas działania instalacji należy całkowicie odciąć od systemu sterowania oraz odciąć od instalacji i uwolnić ciśnienie i/lub medium z zaworu.

Instalacja rurowa 1. W przypadku siłowników, w których ciśnienie powoduje wysunięcie tłoczyska (powietrze zamyka przyłącze „L”), należy podłączyć przewód rurowy zasilający siłownik do przyłącza 1/4 NPT w górnej części obudowy membrany. W przypadku siłowników, w których ciśnienie powoduje chowanie tłoczyska (powietrze otwiera przyłącze „L”), należy podłączyć przewód rurowy zasilający siłownik do przyłącza 1/4 NPT w górnej części obudowy membrany. 2. Wszystkie przewody pneumatyczne należy wykonać z rur o średnicy zewnętrznej 0.25 cala (6.4 mm) lub równoważnych. Jeśli długość rury przekracza 8 m, to należy zastosować rury o średnicy 0.375 cala (9.5 mm). Przewody muszą być szczelne, a ciśnienie nie może przekraczać 35 psig (2.5 bar). Uwaga Podczas składania lub demontażu zaworu nie wolno obracać trzpienia zaworu, gdy grzyb zaworu styka się z gniazdem zaworu, gdyż może to zniszczyć powierzchnię uszczelniającą.

Przy regulacji położenia trzpienia nie wolno chwytać bezpośrednio trzpienia przy użyciu szczypiec lub klucza. Spowoduje to uszkodzenie powierzchni trzpienia, a w konsekwencji zniszczenie dławnicy zaworu. W celu obrotu trzpienia należy dokręcić do siebie dwie nakrętki blokujące na trzpieniu i obracać trzpień obracając nakrętki przy użyciu klucza.

Demontaż korpusu Uwaga Umieszczając zawór w szczękach imadła należy go chwycić za płaskie powierzchnie końcowe. Nie wolno chwytać za części zaokrąglone zaworu, gdyż może to zmienić kształt odlewu i zniszczyć części wewnętrzne zaworu. 1. Zamocować zawór w imadle. 2. Zdemontować siłownik, nakrętki blokujące trzpienia (27), wskaźnik położenia (58), doszczelniacz dławnicy (7) i nakrętkę mocującą jarzmo (8) zgodnie z instrukcją obsługi siłownika ACT.1:IM. 3. Odkręcić pokrywę (3) z korpusu zaworu (1) obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podnieść pokrywę i zdjąć ją z zespołu grzyb/trzpień (4). 4. Wykręcić pierścień dociskowy (5) dolnego pierścienia gniazda z korpusu zaworu (1) i wyjąć zespół grzyb/ trzpień (4) (patrz ilustracje 1 i 2 na stronie 3). Oczyścić części czystą, suchą ścierką i zbadać ich stan techniczny.

Docieranie gniazda zaworu Jeśli nieszczelność odcięcia przepływu staje się nadmierna, to może być konieczne dotarcie gniazda zaworu. 1. W kilku miejscach powierzchni uszczelniającej grzyba zaworu umieścić niewielkie ilości substancji służącej do docierania (np. Grade 600 Crystalon).

1

Instrukcja 243WY.1:IM Maj 2004

Zawory regulacyjne 24003 3−drogowe 2. Przełożyć zespół grzyb/trzpień (4) przez dolną część korpusu zaworu (1) i wkręcić pierścień dociskowy (5) dolnego gniazda. 3. Umieścić luźno pokrywę (3) na korpusie zaworu, która będzie odgrywać rolę prowadnicy podczas procedury docierania. 4. Obracać zespół grzyb/trzpień (4) jednocześnie lekko dociskając dopowierzchni uszczelniającej. 5. Gniazdo powinno być docierane jak najmniej. Zbytnie docieranie może spowodować powstanie wyżłobienia w pierścieniu gniazda, co nie poprawi szczelności zaworu. Procedurę docierania powtórzyć w stosunku do drugiej powierzchni uszczelniającej. 6. Po zakończeniu procedury docierania dokładnie oczyścić gniazda zaworu i grzyb.

5. W przypadku dławnic grafitowych z pierścieniami splatanymi (patrz ilustracja 5). Ostrożnie wsunąć do środka wszystkie elementy dławnicy w dokładnie takiej kolejności, jak przedstawiono na stronie 4. Ręką wkręcić doszczelniacz dławnicy (7). Przy użyciu klucza dokręcić nakrętkę o dodatkowe 60˚. 6. W przypadku dławnic ENVIRO−SEAL (patrz ilustracja 6). Ostrożnie wsunąć do środka wszystkie elementy dławnicy w dokładnie takiej kolejności, jak przedstawiono na stronie 4. Wkręcić doszczelniacz dławnicy (7) do momentu ściśnięcia sprężyn talerzowych. Oznaką tego jest znaczący wzrost oporów przy dokręcaniu. Odkręcić doszczelniacz o 1/8 do 1/ 4 obrotu. Prześwit około 1/16 cala między doszczelniaczem dławnicy i pokrywą gwarantuje prawidłowe doszczelnienie dławnicy. Uwaga!

Wymiana dławnicy

Przekręcenie dławnicy może uniemożliwić ruchu trzpeinia i działanie zaworu.

W celu określania typu dławnicy zainstalowanym w konkretnym zaworze należy porównać konstrukcję dławnicy ze standardową dławnicą i opcjonalną przedstawionymi na stronie 4 (ilustracje 5, 6 i 7). 1. Zamocować zawór w imadle. 2. Zdemontować siłownik, nakrętki blokujące trzpienia (27), wskaźnik położenia (58), doszczelniacz dławnicy (7) i nakrętkę mocującą jarzmo (8) zgodnie z instrukcją obsługi siłownika ACT.1:IM. 3. Odkręcić pokrywę (3) z korpusu zaworu (1) obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podnieść pokrywę i zdjąć ją z zespołu grzyb/trzpień (4). Wypchnąć starą dławnicę od wewnętrznej strony pokrywy (3). 4. W przypadku dławnic standardowych z obciążeniem sprężynowym z pierścieniami typu V z PTFE (patrz ilustracja 4). Ostrożnie wsunąć do środka wszystkie elementy dławnicy w dokładnie takiej kolejności, jak przedstawiono na stronie 4. Wkręcić doszczelniacz dławnicy (7) do momentu uzyskania styku z pokrywą (3). To spowoduje ściśnięcie sprężyny dławnicy (9) gwarantujące stałość siły uszczelniającej przez cały czas eksploatacji dławnicy.

Składanie Włożyć zespół grzyb/trzpień (4) do wnętrza korpusu zaworu (1) od strony dolnego przyłącza i wkręcić dolny pierścień mocujący gniazda (5). Założyć pokrywę (5) na trzpień i dokręcić. Umieścić jarzmo siłownika na trzpieniu i pokrywy. Poruszając siłownikiem uzyskać dostęp do końcówki trzpienia i nakręcić nakrętkę mocującą jarzma (8) na trzpień. Następnie należy nakręcić jedną nakrętkę blokującą (27) na trzpień tak daleko, jak to jest możliwe. Umieścić na trzpieniu wskaźnik położenia (58), nakręcić drugą nakrętkę blokującą (27) do wskaźnika położenia (58). Dokręcić obie nakrętki blokujące. Procedura regulacji skoku została opisana w instrukcji obsługi siłownika ACT.1:IM. Uwaga! Aby uniknąć zniszczenia powierzchni uszczelniających NIE WOLNO obracać trzpienia zaworu, gdy grzyb styka się z którymkolwiek gniazdem.

UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wszystkich zaworów regulacyjnych z serii 24003(S) dostarczonych z fabryki Baumanna po 20 maju 2002. Przy zamawianiu części zamiennych zaleca się podanie numeru seryjnego.

2

Instrukcja obsługi 243WY.1:IM Maj 2004

Zawory regulacyjne 24003 3−drogowe

Tabela 1. Sposób podłączania przyłączy APLIKACJA

WLOT

WYLOT

Rozdział

C

UiL

Mieszanie

UiL

C

C = przyłącze wspólne U = przyłącze górne L = przyłącze dolne

C U U C

L Ilustracja 1. Zawory o wielkości 0.5 i 1.0 cala (12.7 i 25.4 mm)

L Ilustracja 2. Zawory o wielkości 1.5 i 2.0 cale (381. i 50.8 mm)

Ilustracja 3. Zespół pierścienia gniazda ze stali nierdzewnej (Przy zamawianiu części zamiennych skontaktować się z producentem; konieczne jest podanie numeru seryjnego)

3

Instrukcja 243WY.1:IM Maj 2004

Zawory regulacyjne 24003 3−drogowe ZESTAWY DŁAWNIC

Ilustracja 4. Zestaw dławnicy z obciążeniem sprężynowym PTFE z pierścieniami V P/N 24494T001 (standard)

Ilustracja 5. Zestaw dławnicy z pierścieniami grafitowymi P/N 24492T001 (opcja)

Część nr

OPIS

MATERIAŁ

Część nr

OPIS

9

Sprężyny

ASTM A313 S30200

9

Tuleja (2)

14

Pierścień dławnicy

PTFE/ PTFE wypełniane węglem

14

16

Podkładka

ASTM A240 S31600

Pierścień dławnicy

20

Pierścień dystansowy

J−2000 (politetrafluoroetylen)

20

Pierścień dystansowy

Ilustracja 6. Zestaw dławnicy ENVIRO−SEAL P/N 24490T001 (opcja)

MATERIAŁ Węgiel z grafitem Grafit ASTM A582 S30200

Część nr

OPIS

MATERIAŁ

9

Tuleja (2)

Węgiel z grafitem

14

Pierścień dławnicy

20

Sprężyna talerzowa

ASTM B637 N07718

18

Tuleja

PEEK

19

Podkładka (2)

Grafit

PTFE, wypełniane Gylonem

Tabela 2. Wykaz części zamiennych WIELKOŚĆ ZAWORU Część Ilość nr

OPIS

0.5 cala (12.7 mm) Brąz

1

2*

1

2

2B*

2

3

1

4*

1

Korpus

Stal nierdz.

Brąz

1.5 cala (38.1 mm)

Stal nierdz.

Brąz

Stal nierdz.

2.0 cale (50.8 mm) Brąz

Stal nierdz.

−−−

−−−

−−−

Pierścień gniazda, Cv=1.0 (Kv=0.9)

B−1790450−01

−−−

−−−

−−−

Pierścień gniazda, Cv=2.0 (Kv=1.7)

B−1790450−01

−−−

−−−

−−−

−−−

Pierścień gniazda, Cv=4.0 (Kv=3.5)

B−1790552−01

B−1790552−01

−−−

−−−

Pierścień gniazda, Cv=10 (Kv=8.6)

−−−

B−1790630−01

−−−

−−−

Pierścień gniazda, Cv=20 (Kv=17.2)

−−−

−−−

B−1790830−01

−−−

Pierścień gniazda, Cv=40 (Kv=34.5)

−−−

−−−

−−−

B−1790930−01

Pierścień uszczelniający Pokrywa

−−−

04907134 −−−

−−−

04907134

−−−

−−−

04907144 −−−

−−−

04907144 −−−

Zespół grzyb/trzpień Cv=1.0 (Kv=0.9)

B3880400

B3880400

−−−

−−−

Zespół grzyb/trzpień Cv=2.0 (Kv=1.7)

B3880401

B3880401

−−−

−−−

Zespół grzyb/trzpień Cv=4.0 (Kv=3.5)

B3880500

Zespół grzyb/trzpień Cv=10 (Kv=8.6)

−−−

B3880500

−−−

−−−

B3880600

−−−

−−−

Zespół grzyb/trzpień Cv=20 (Kv=17.2)

−−−

−−−

C3880900−02

−−−

Zespół grzyb/trzpień Cv=40 (Kv=34.5)

−−−

−−−

−−−

C3880900−01

Pierścień dociskowy dolnego gniazda

−−−

−−−

−−−

−−−

5

1

6*

1

Zestaw dławnicy

7

1

Doszczelniacz dławnicy

8

1

Nakrętka mocująca, jarzmo siłownika

011757−003−153

27

2

Nakrętka blokująca trzpienia

971514−002−250

58

1

Wskaźnik położenia

* Zalecane części zapasowe ** Konieczne podanie numeru seryjnego zaworu

4

1.0 cal (25.4 mm)

Patrz tabele powyżej 24490−1

24299

Instrukcja obsługi 243WY.1:IM Maj 2004

Zawory regulacyjne 24003 3−drogowe Ilustracja 7. Wymiary Wielkość 70 Kołnierze płaskie z uskokiem Class 150/300

Wielkość 54 Wielkość 32

Wykonanie kołnierzowe tylko dla korpusów ze stali nierdzewnej! Patrz uwaga A w tabeli 3

FIELDVUE (opcja)

Wielkość 32 powietrze zamyka pozycja bezpieczna otwarta z napędem ręcznym

Wielkość 32 powietrze otwiera pozycja bezpieczna zamknięta z napędem ręcznym

Wielkość 54 powietrze zamyka pozycja bezpieczna otwarta z napędem ręcznym

Siłownik elektryczny typu NV

Wielkość 54 powietrze otwiera pozycja bezpieczna zamknięta z napędem ręcznym

Tabela 3. Masy i wymiary korpusów zaworów MATERIAŁ KORPUSU

WIELKOŚĆ

BRĄZ, NPT

STAL NIERDZEWNA, NPT (A)

SKOK

MASA

cale

DN

A

B

C1

A

B

C1

cale

mm

funty

kg

0.5

15

4.875

2.75

2.75

4.8125

2.75

2.75

.75

19.1

8

4

1.0

25

4.875

2.75

2.75

5.0

2.75

2.75

.75

19.1

8

4

1.5

40

5.75

3.8125

3.3125

6.125

3.375

3.125

.75

19.1

15

7

2.0

50

5.75

4.0

3.625

6.50

3.75

3.625

.75

19.1

20

9

UWAGA A: Aby uzyskać wymiary do zabudowy korpusów z przyłączem kołnierzowym 150/300 RF należy skontaktować się z producentem.

Tabela 4. Masy siłowników MASA SIŁOWNIKA Typ 32

Typ 54

Typ 70

NV24

NVF24

Funty

kg

Funty

kg

Funty

kg

Funty

kg

Funty

kg

10

4.5

25

11.3

34

15.4

3.3

1.5

4.0

1.8

5

Instrukcja

Zawory regulacyjne 24003 3−drogowe

243WY.1:IM Maj 2004

Ilustracja 8. Sposób podłączania w aplikacjach mieszania i rozdziału

Tabela 5. Sposób podłączania przyłączy APLIKACJA

WLOT

WYLOT

Rozdział

C

UiL

Mieszanie

UiL

C

C = przyłącze wspólne U = przyłącze górne L = przyłącze dolne

Urządzenie może być chronione jednym z następujących patentów numer 4434965 lub innych w trakcie wydawania Logo Emerson jest zastrzeżonym znakiem towarowym Emerson Electric Co. FIELDVUE i FloVue są zastrzeżonymi znakami Baumann Inc., Fisher Controls International LLC lub Fisher−Rosemount Systems, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeżone są prze ich prawowitych właścicieli.

Informacje zawarte w tej publikacji mają charakter informacyjny i zostały przedstawione w dobrej wierze, że są prawdziwe. Żadne informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mogą stanowić podstawy dochodzenia praw gwarancyjnych. Zastrzega się prawo do zmian i ulepszania konstrukcji urządzeń oraz do zmiany danych technicznych bez dodatkowej informacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A, 02−665 Warszawa tel. (22) 45 89 200 faks (22) 45 89 231 www.Fisher.com © Baumann Inc., 2004; Wszystkie prawa zastrzeżone

6