230 V 1N~

Instrukcja instalacji i obsługi CTC EcoHeat 400 400 V 3N~ / 230 V 1N~ 162 105 30-1 2013-07-01 Informacje Ogólne Spis treści Informacje Ogólne L...
3 downloads 0 Views 6MB Size
Instrukcja instalacji i obsługi

CTC EcoHeat 400 400 V 3N~ / 230 V 1N~

162 105 30-1

2013-07-01

Informacje Ogólne

Spis treści Informacje Ogólne

Lista kontrolna Ważne – zapamiętaj! Zalecenia bezpieczeństwa Twoja domowa instalacja grzejna 1. Dane techniczne

2. 3.

4.

6 7 7 8 11

5. 6. 7.

Przegląd menu Obsługa i eksploatacja Wykrywanie błędów/poprawne pomiary

32 35 36

7.1

Komunikaty

38

7.2

Alarmy

39

1.1

Trzy fazy 400V 3N~

11

1.2

Jedna faza 230V 1N~

12

Instalacja

1.3

Wymiary i połączenia

13

8.

CTC EcoHeat 400 konstrukcja System sterowania

14 15

Instalacja

41

8.1

Transport

41

8.2

Rozpakowanie

41

3.1

Niektóre wielkości sterowane

15

3.2

Ustawienia fabryczne

15

9.1

Napełnianie

42

3.3

Moje ustawienia

15

9.2

Schemat instalacji

43

Dokładny opis menu

16

4.1

Menu startowe

16

10.1 Schemat podłączenia dolnego źródła

4.2

Temperatura pokojowa

17

10.2 Systemy zewnętrzne (solarny, basenowy)

9.

Orurowanie

10. Podłączenie dolnego źródła

11. Instalacja elektryczna

42

47 49 51

52

4.2.1 Ustawienie temp. pokojowej bez czujnika

17

4.2.2 Błędy czujnika zewnętrznego/pokojowego

17

11.1 Ustawienia przeprowadzane przez elektryka

55

4.2.3 Nocna redukcja temperatury

18

11.2 Instalacja ogrzewania awaryjnego

55

4.2.4 Wakacje

18

11.3 Schemat zbiornika 400V 3N~

56

19

11.4 Schemat obiegu chłodniczego 400V 3N~

58

19

11.5 Schemat zbiornika 230V 1N~

60

20

11.6 Schemat obiegu chłodniczego 230V 1N~

4.3

Ciepła Woda Użytkowa

4.3.1 Program tygodniowy CWU 4.4

Dane pracy

4.4.1 Dane pracy CTC EcoHeat

21

4.4.2 Zapamiętane dane pracy

22

4.4.4 Dane pracy kompresora

23

4.4.3 Dane pracy ogrzewania

23

4.5

Instalator

24

4.5.1 Czas/Język

24

4.5.2 Ustawienia

25

4.5.3 Ustawienia systemu

29

4.5.4 Serwis

30

12. Rezystencja czujników 13. Pierwsze uruchomienie 14. Deklaracja zgodności

62

63 64 65

Dane o produkcie i instalacji Wpisz poniższe dane. Mogą być przydatne w przypadku, gdy coś się wydarzy. Produkt :

Numer seryjny :

Instalator:

Nazwa:

Data:

Nr tel.:

Elektryk:

Nazwa:

Data:

Nr tel.:

Enertech AB nie bierze odpowiedzialności za błędy drukarskie oraz zastrzega możliwość wprowadzania zmian.

4

CTC EcoHeat 400

Informacje Ogólne

Gratulacje z powodu Twojego nowego zakupu

Właśnie kupiłeś CTC EcoHeat 400 i mamy nadzieję, że będziesz z niej bardzo zadowolony. Na następnych stronach dowiesz się jak obsługiwać i konserwować Twoją pompę ciepła. Jeden rozdział jest przeznaczony dla użytkownika i jeden dla instalatora. Zatrzymaj tę instrukcję. Jeśli przeczytasz ją uważnie, będziesz miał możliwość cieszyć się użytkowaniem Twojego CTC EcoHeat 400 przez wiele lat. Ta instrukcja dostarczy wszelkich informacji, których będziesz potrzebował.

Kompletna pompa ciepła CTC EcoHeat 400 jest kompletną pompą ciepła, która sprosta zapotrzebowaniu Twojego domu na ciepło i ciepłą wodę użytkową. Jest wyposażona w automatyczny zawór mieszający, który zapewnia dostarczanie odpowiedniej temperatury do układu grzewczego. Dodatkowo CTC EcoHeat ma wbudowaną pompę cyrkulacyjną dolnego źródła, któr ą podłącza się do “kolektora” według Twojego uznania, z lewej, z prawej strony lub z tyłu pompy ciepła.

CTC EcoHeat 400 ma system kontrolny który: • Monitoruje wszystkie funkcje pompy ciepła • Przyjmuje indywidualne ustawienia • Wyświetla aktualne wartości takie jak temperatury, czasy pracy, zużycie energii i błędy • Zarządza ustawionymi wartościami i pomaga rozwiązywać problem w bardzo prosty sposób Wbudowana miedziana wężownica zapewnia powtarzalną ilość ciepłej wody. CTC EcoHeat 400 ma również funkcję ogrzewania piwnicy oraz blok odpowiedzialny za ogrzewanie podłogowe, który zapewnia dostarczanie odpowiedniej temperatury do instalacji. Używając zintegrowanej funkcji nocnej redukcji temp. możesz ustawić i zmieniać temperaturę w Twoim domu w dzień i w nocy. Łatwo dostępne elementy elektryczne oraz moduł chłodniczy, w połączeniu z efektywnym systemem rozwiązywania problemów w systemie sterującym, powoduje, że CTC EcoHeat 400 jest łatwa w serwisowaniu. Jest dostarczana standardowo z czujnikiem pokojowym wyposażonym w diodę LED, sygnalizującą ewentualny błąd.

CTC EcoHeat 400

5

Informacje Ogólne

Lista kontrolna Lista kontrolna musi być wypełniona przez instalatora. • W przypadku serwisu, można się odwołać do tych informacji. • Instalacja powinna być zawsze wykonywana zgodnie z instrukcją instalacji i obsługi. •

Instalacja musi być zawsze wykonana w sposób profesjonalny.

• Po instalacji, należy sprawdzić działanie i funkcjonalność urządzenia. Punkty poniżej powinny być odznaczone.

Instalacja wodna ⃞

Pompa ciepła jest napełniona, ustawiona i wypoziomowana zgodnie z instrukcją.Pompa ciepła jest tak ustawiona, że można ją łatwo serwisować.Pompa obiegowa c.o. jest odpowiednio dobrana do koniecznego przepływu.Otwarte zawory grzejników i inne konieczne do pracy instalacji.Test szczelności.System odpowietrzony.Test zaworów bezpieczeństwa.Zawory bezpieczeństwa podłączone do kratek ściekowych.

Instalacja elektryczna ⃞

Kompresor, kierunek obrotu.Bezpiecznik.Prawidłowo umieszczone przewody.Czujniki prądu.Czujnik zewnętrzny.Czujnik pokojowy (opcja).Akcesoria.

Informacja dla klienta (odpowiednio do instalacji) ⃞

Opis system z klientem/instalatorem.Menu dla danego systemu.Instrukcja obsługi przekazana klientowi.Sprawdzenie i uzupełnianie systemu grzewczego.Dokładne ustawienia, krzywa grzewcza.Informacja o alarmach.Zawór mieszający.Test zaworów bezpieczeństwa.Gwarancja.Informacja o postępowaniu w przypadku błędów.

_______________________________ Data/Klient

6

CTC EcoHeat 400

_______________________________ Data/Instalator

Informacje Ogólne

Ważne - zapamiętaj! Sprawdź poniższe punkty podczas dostawy i instalacji: Urządzenie musi być składowane i transportowane w pozycji stojącej. Podczas transportu dopuszczalne jest położenie go na plecach na krótki czas. Zdejmij opakowanie i sprawdź czy urządzenie nie zostało uszkodzone w transporcie. W przypadku uszkodzenia powiadom przewoźnika. Umieść urządzenie na twardym podłożu, najlepiej betonie. Jeśli urządzenie musi być umieszczone na miękkiej powierzchni konieczne jest wykonanie twardego postumentu pod regulowane nogi. Pamiętaj o pozostawieniu przestrzeni serwisowej, przynajmniej 1m z przodu urządzenia. Urządzenie nie może być umieszczone poniżej podłogi. Unikaj umieszczania EcoHeat w źle izolowanych pomieszczeniach, gdzie mógłby przenosić się hałas i wibracje do sąsiednich pokoi.

Zalecenia bezpieczeństwa Poniższe zalecenia bezpieczeństwa muszą być przestrzegane przy przenoszeniu, instalacji oraz użytkowaniu pompy ciepła Przed obsługą, naprawą lub instalacją, należy przeprowadzić izolację elektryczną. Należy zamontować odpowiednie zabezpieczenie prądowe przed zalaniem układu wodą/mieszanką niezamarzającą. Podczas podnoszenia produktu przy pomocy lin, chwytów lub podnośników, należy upewnić się, że urządzenia są sprawne. Nigdy nie stawaj pod zawieszonym ciężarem. Nigdy nie sprowadzaj zagrożenia poprzez usuwanie przykręconych obudów, osłon i podobnych. Nigdy nie sprowadzaj zagrożenia przez usuwanie urządzeń zabezpieczających. Każda praca na układzie chłodniczym, powinna być wykonywana przez autoryzowane do tego osoby. Sprawdź zawór bezpieczeństwa: Zawory bezpieczeństwa pompy ciepła / obwodu grzewczego / ciepłej wody użytkowej należy sprawdzać regularnie. Patrz rozdział Użytkowanie i Obsługa

!

Jeśli powyższe zalecenia nie będą przestrzegane podczas instalacji, firma Enertech nie będzie brała odpowiedzialności za prawidłową pracę urządzenia.

CTC EcoHeat 400

7

Informacje Ogólne

Twoja domowa instalacja grzejna Krzywa grzewcza ogrzewania domu Krzywa grzewcza jest ważną częścią sterowania instalacją grzejną. Odpowiada ona za temperaturę dostarczaną do instalacji grzejnej Twojego domu w zależności od temperatury zewnętrznej. Jest bardzo ważne, żeby prawidłowo ustawić krzywą grzewczą, co zapewni komfortowe warunki w domu przy możliwie najbardziej ekonomicznej pracy pompy ciepła

Jeden budynek wymaga zasilania instalacji grzewczej temperaturą 30 °C przy temp zewnętrznej 0 °C, inny 40 °C. Różnice pomiędzy budynkami wynikają z wielkości powierzchni grzejnej oraz izolacji domu.

!

Krzywa grzewcza ma zawsze rolę pierwszorzędną. Czujnik pokojowy może jedynie podwyższać lub obniżać temperaturę zasilania o odpowiednią wartość w stosunku do krzywej grzewczej. Przy pracy bez czujnika pokojowego krzywa grzewcza wyznacza temperaturę zasilania układu grzejnego w odniesieniu do temperatury zewnętrznej.

Regulacja zdefiniowanej krzywej grzewczej Sam dopasowujesz krzywą grzewczą do Twojego domu poprzez ustawienie dwóch wartości w systemie sterującym. Jest to wykonywane poprzez ustawienie punktów Zasil przy -15 °C oraz Dopasowanie °C w menu Instalator/Ustawienia/Obieg grzewczy. Jest niezmiernie ważne, żeby ustawić krzywą grzewczą i czasami niestety proces ten może trwać kilka tygodni. Najlepszą metodą jest ustawienie pracy bez czujników pokojowych na początku. System będzie kierował się wtedy tylko temperaturą zewnętrzną do ustawienia temperatury zasilania instalacji grzejnej.

Podczas ustawiania krzywej grzewczej ważne jest, żeby: • funkcja redukcji nocnej była wyłączona. • wszystkie termostaty grzejnikowe były całkowicie otwarte. • temperatura zewnętrzna nie była wyższa niż +5 °C (jeśli podczas instalacji temperatura zew jest wyższa, użyj ustawień domyślnych). • system grzejny jest sprawny i są poprawnie ustawione poszczególne obiegi.

Odpowiednie wartości domyślne Już podczas instalacji jest możliwe prawidłowe ustawienie krzywej grzewczej. W takich przypadkach podane poniżej wartości mogą być dobrą wskazówką wyjściową. Grzejniki z małą powierzchnią grzejną wymagają wyższej temperatury zasilania. Możesz dopasować te ustawienia w menu Instalator/Ustawienia/Obieg grzewczy. Zalecane wartości wyjściowe: Tylko ogrzewanie podłogowe Układy niskotemperaturowe (domy dobrze ocieplone) Układy standardowe (ustawienie domyślne) Układy wysokotemperaturowe (stare domy, małe grzejniki, słaba izolacja cieplna)

8

CTC EcoHeat 400

Zasil przy -15 oC 35 Zasil przy -15 oC 40 Zasil przy -15 oC 50 Zasil przy -15 oC

60

Informacje Ogólne

Ustawianie krzywej grzewczej Metoda przedstawiona poniżej może być wykorzystana do prawidłowego ustawienia krzywej grzewczej.

Ustawienia jeśli jest zbyt zimno w domu • Jeśli temperatura zewnętrzna jest poniżej 0: Zwiększ Zasil przy -15 oC o kilka stopni. Zaczekaj 24 godziny i zobacz, czy są konieczne dalsze korekty. • Jeśli temperatura zewnętrzna jest powyżej 0: Zwiększ Dopasowanie oC o kilka stopni. Zaczekaj 24 godziny i zobacz, czy są konieczne dalsze korekty.

Ustawienia jeśli jest zbyt ciepło w domu • Jeśli temperatura zewnętrzna jest poniżej 0: Obniż Zasil przy -15 oC o kilka stopni. Zaczekaj 24 godziny i zobacz, czy są konieczne dalsze korekty. • Jeśli temperatura zewnętrzna jest powyżej 0: Obniż Dopasowanie oC o kilka stopni. Zaczekaj 24 godziny i zobacz, czy są konieczne dalsze korekty.

!

Jeśli zostały ustawione zbyt niskie wartości, może to oznaczać, że żądana temperatura pokojowa nie zostanie osiągnięta. Będzie wtedy konieczne ustawienie krzywej grzewczej według zasady powyżej. Jeśli krzywa grzewcza jest mniej lub bardziej ustawiona prawidłowo, końcowej regulacji można dokonać zmieniając wartości Obieg grzewczy w menu Temperatura pokojowa.

Opis funkcji Zasil przy -15oC oraz Dopasowanie oC Zasilanie przy -15 oC: 50: Temperatura zasilania instalacji grzewczej przy temp. zew. -15oC wynosi 50oC. Niższe wartości wybieramy, gdy grzejniki mają większą powierzchnię wymiany ciepła (obiegi niskotemperaturowe). Ogrzewanie podłogowe wymaga niskiego parametru, dlatego wtedy należy wybrać niższe wartości. Dla instalacji wysokotemperaturowych, należy wybrać wyższe wartości dla otrzymania zadanej temperatury pokojowej. Dopasowanie 0: Dopasowanie oznacza, że możemy zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę zasilania instalacji grzewczej w całym zakresie krzywej grzewczej Dopasowanie 0 oznacza 20°C zasilania inst. grzewczej przy temperaturze zewnętrznej 20°C. Dopasowanie -5 oznacza 15°C zasilania inst. grzewczej przy temperaturze zewnętrznej 20°C. Przykład: Zasil przy -15°C: 50 oznacza, że do instalacji grzewczej jest wysyłana temperatura 50°C, gdy temp. zewnętrzna wynosi -15°C (jeśli Dopasowanie jest ustawione na 0). Jeśli Dopasowanie ustawione jest na +5, temp. zasilania będzie wynosiła 55°C. Krzywa grzewcza jest podniesiona o 5°C w całym zakresie, możemy to nazwać równoległym przesunięciem krzywej grzewczej.

CTC EcoHeat 400

9

Informacje Ogólne

Przykłady krzywej grzewczej Na poniższych przykładach możesz zaobserwować, jak zmienia się krzywa grzewcza w zależności od różnych nastaw. Krzywe pokazują, jaka temperatura będzie wysyłana do c.o. przy różnych temp. zewnętrznych. Temp zasilania co

Zasilanie przy -15oC Zasilanie przy -15oC definiuje temperaturę zasilania instalacji grzewczej przy –15 °C.

Temp zewnętrzna Wyłącz ogrzew Temp zasilania co

Dopasowanie Krzywa grzewcza może być równolegle przesunięta (Dopasowana) o zadaną liczbę stopni dla dopasowania do różnych instalacji grzejnych. Temp. zasil przy -15: 50 °C Dopasowanie 0 °C Temp. zasil przy -15: 50 °C Dopasowanie +5 °C

Temp zewnętrzna Wyłącz ogrzew

Przykład Temp zail przy -15°C: 60 °C Dopasowanie: 0 °C

Temp zasilania co

W tym przykładzie, maksymalna temperatura układu grzewczego jest ustawiona na 55oC. Minimalna dozwolona temperatura do układu grzewczego jest ustawiona na 27oC (np. ogrzewanie piwnicy w lecie lub obieg grzejników łazienkowych).

Temp zewnętrzna

Działanie podczas lata Wszystkie budynki mają wewnętrzne źródła ciepła (lampy, piekarniki, itp.), co oznacza, że ogrzewanie może być wyłączone poniżej zadanej temp. pokojowej. Im lepiej ocieplony dom, tym szybciej można wyłączyć ogrzewanie.

Temp zasilania co

Przykład pokazuje, że urządzenie ma ustawioną temperaturę na 18oC. Temperaturę wyłączenia letniego można ustawić w menu instalator/Ustawienia/Obieg grzewczy. Gdy ogrzewanie jest wyłączone w taki sposób, pompa obiegowa co jest wyłączona, a zawór mieszający zamknięty. Ogrzewanie zostanie włączone automatycznie, gdy będzie potrzebne ponownie.

10

CTC EcoHeat 400

Temp zewnętrzna Wyłącz ogrzew

Informacje Ogólne

1. Dane techniczne 1.1 Trzy fazy 400V 3N~ EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412

Dane elektryczne Moc całkowita (kompresor + grzałka el.)

kW

Grzałka elektryczna (załączana co 0,3 kW)

kW

Max moc grzałek elektrycznych @ bezpiecznik 16 / 20 / 25 A

kW

11.7

12.6

6.9 / 7.8 / 9

2.1 / 7.8 / 9

Klasa IP

COP

COP

COP

1)

2.1 / 6.9 / 9

EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412

@ -5/45

3.09

3.34

3.30

3.30

1)

@ 0/35 | 0/45 0/55 @ 0/35 | 0/45 0/55

kW

5.90 | 5.48 5.17

8.19 | 7.87 7.55

9.97 | 9.55 9.28

11.75 | 11.24 10.97

-

4.57 | 3.54 2.76

4.58 | 3.64 2.99

4.60 | 3.68 2.98

4.60 | 3.66 2.96

@ 5/35 | 5/45 5/55

kW

6.81 | 6.49 6.08

9.44 | 9.05 8.65

11.42 | 10.99 10.58

13.53 | 12.95 12.57

@ 5/35 | 5/45 5/55

-

5.24 | 4.15 3.18

5.02 | 4.04 3.30

5.20 | 4.16 3.28

5.11 | 4.11 3.35

5.2

6.8

8.2

kW

@ -5/45

1)

Moc z kompresora

2.1 / 7.2 / 9

1)

1)

Moc z kompresora

14.1

IPX1

Dane pracy pompy ciepła Moc z kompresora

13.4 0 - 9.0

1)

-

4.68

6.84

Max natężenie prądu kompresora A 4.5 EN14511:2007, łącznie z pompą ładującą zbiornik i pompą dolnego źródła

8.33

9.88

1)

EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412

System grzewczy Pojemność akumulacyjna wody (V) Max ciśnienie pracy zb. akumulacyjnego (PS)

l

223

bar

2.5

Max temp. pracy zb. akumulacyjnego (TS)

°C

Minimalny przepływ obiegu grzewczego

l/s

Obieg grzewczy, przepływ nominalny

l/s

2)

110 Nielimitowany 0.14

Spadek ciśnienia na zaworze mieszającym ∆t = 10 K i 0/35 °C pracy pompy ciepła

0.20

0.24

0.28

Patrz diagram w rozdziale Orurowanie

2)

Dolne źródło Pojemność (V) Dolne źródło temp. min./max. (TS) Dolne źródło ciśnienie min./max. (PS)

EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l

2.3

2.9

°C

-5/20

bar

0.2/3.0

Nastawa pompy dolnego źródła

2.9

3.4

3

Przepływ min dolnego źródła, ∆t = 5 °K

l/s

0.27

0.31

0.38

0.44

Przepływ nominalny dolnego źródła, ∆t = 3 °K

l/s

0.37

0.51

0.64

0.73

Pompa dolnego źródła

TOP-S 25/7

Wydajność pompy

Patrz diagram w rozdziale Orurowanie

Ciepła woda użytkowa Pojemność wężownicy c.w.u. (V) Max. ciśnienie wężownicy c.w.u. (PS) Max. temperatura wężownicy c.w.u.(TS)

EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l

5.7

bar

10

°C

110 EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412

Dane dodatkowe Ilość czynnika chłodniczego (R407C) Wyłączenie PC przez czujnik ciśnienia Waga

TOP-S 25/10

kg

2.1

2.1

267

270

MPa kg

2.1

2.5

272

279

3.1 (31 bar)

Szerokość x Wysokość x Głębokość

mm

595 x 1904 x 672

Minimalna wysokość pomieszczenia

mm

1925

CTC EcoHeat 400

11

Informacje Ogólne

1.2 Jedna faza 230V 1N~ Dane elektryczne

EcoHeat 306 EcoHeat 308 EcoHeat 310 EcoHeat 312

Moc całkowita (kompresor + grzałka el.)

kW

Grzałka elektryczna (załączana co 3,0 kW)

kW

Min zabezpieczenie prądowe @ 3.5 / 5.5 / 9.0 kW grzałki elektrycznej

A

11.7

12.6

30 / 38 / 54

34 / 43 / 58

Klasa IP

1)

COP 1) Moc z kompresora

1)

COP 1) Moc z kompresora

1)

COP 1)

41 / 49 / 65

EcoHeat 306 EcoHeat 308 EcoHeat 310 EcoHeat 312 kW

4.68

6.84

8.33

9.88

@ -5/45

-

3.09

3.34

3.30

3.30

@ 0/35 | 0/45 0/55 @ 0/35 | 0/45 0/55

kW

5.90 | 5.48 5.17

8.19 | 7.87 7.55

9.97 | 9.55 9.28

11.75 | 11.24 10.97

-

4.57 | 3.54 2.76

4.58 | 3.64 2.99

4.60 | 3.68 2.98

4.60 | 3.66 2.96

@ 5/35 | 5/45 5/55

kW

6.81 | 6.49 6.08

9.44 | 9.05 8.65

11.42 | 10.99 10.58

13.53 | 12.95 12.57

@ 5/35 | 5/45 5/55

-

5.24 | 4.15 3.18

5.02 | 4.04 3.30

5.20 | 4.16 3.28

5.11 | 4.11 3.35

A

13.0

18.5

20.6

25.0

EN14511:2007, łącznie z pompą ładującą zbiornik i pompą dolnego źródła EcoHeat 306 EcoHeat 308 EcoHeat 310 EcoHeat 312

System grzewczy Pojemność akumulacyjna wody (V)

l

223

Max ciśnienie pracy zb. akumulacyjnego (PS)

bar

2.5

Max temp. pracy zb. akumulacyjnego (TS)

°C

110

Minimalny przepływ obiegu grzewczego

l/s

Nielimitowany

Obieg grzewczy, przepływ nominalny) ∆t = 10 K

l/s

0.14

Spadek ciśnienia na zaworze mieszającym 3) Przy ∆t = 10 K and 0/35 °C pracy pompy ciepła

Pojemność (V) Dolne źródło temp. min./max. (TS) Dolne źródło ciśnienie min./max. (PS)

0.20

0.24

0.28

Patrz diagram w rozdziale Orurowanie

Dolne źródło

EcoHeat 306 EcoHeat 308 EcoHeat 310 EcoHeat 312 l

2.3

2.9

°C

-5/20

bar

0.2/3.0

Nastawa pompy dolnego źródła

2.9

3.4

3

Przepływ min dolnego źródła, ∆t = 5 °K

l/s

0.27

0.31

0.38

0.44

Przepływ nominalny dolnego źródła, ∆t = 3 °K

l/s

0.37

0.51

0.64

0.73

Pompa dolnego źródła

TOP-S 25/7

Wydajność pompy

Patrz diagram w rozdziale Orurowanie

Ciepła woda użytkowa Pojemność wężownicy c.w.u. (V) Max. ciśnienie wężownicy c.w.u. (PS) Max. temperatura wężownicy c.w.u. (TS)

Ilość czynnika chłodniczego (R407C) Wyłączenie PC przez czujnik ciśnienia Waga

TOP-S 25/10

EcoHeat 306 EcoHeat 308 EcoHeat 310 EcoHeat 312 l

5.7

bar

10

°C

110

Dane dodatkowe

12

37 / 46 / 61

@ -5/45

Max natężenie prądu kompresora 1)

14.1

IPX1

Dane pracy pompy ciepła Moc z kompresora

13.4 0 - 9.0

EcoHeat 306 EcoHeat 308 EcoHeat 310 EcoHeat 312 kg

2.1

MPa kg

3.1 (31 bar) 255

258

260

Szerokość x Wysokość x Głębokość

mm

595 x 1904 x 672

Minimalna wysokość pomieszczenia

mm

1925

CTC EcoHeat 400

267

Informacje Ogólne

1748

1904

1.3 Wymiary i podłączenia

7

618 595

83

192

618

192

8

83

7, 8

672

114

5

2

6

3 4

426

9

347

194

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Zbiornik przeponowy, połączenie 22 zacisk Podłączenie rury odpływowej, 3/4 BSP Zimna woda, Ø22 Ciepła woda, Ø22 Zasilanie centralnego ogrzewania, 22 zacisk Powrót centralnego ogrzewania, Ø22 Z dolnego źródła, Ø28 (prawa, lewa, tył) Do dolnego źródła, Ø28 (prawa, lewa, tył) Tuleja do przenoszenia 3/4" BSP Podłączenie dodatkowego ź. ciepła (przelotki do rur)

10

69

55

87 134 CTC EcoHeat 400

13

Informacje Ogólne

2. CTC EcoHeat 400 konstrukcja Zdjęcie poniżej przedstawia podstawy konstrukcji pompy ciepła. Energia z ziemi lub wody jest dostarczana do układu chłodniczego. Następnie kompresor podwyższa temperaturę do użytecznej wartości. Później zostaje uwolniona energia do ogrzewania oraz wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Główne podłączenie wody Tutaj podłącza się główne zasilanie wody. Zimna woda jest kierowana do dolnej części wężownicy.

Górna część W górnej części wężownicy, woda jest podgrzewana do zadanej temperatury. Użebrowana wężownica do ciepłej wody EcoHeat jest wyposażona w odpowiednio zwymiarowaną, użebrowaną wężownicę wykonaną z miedzi. Można podgrzewać zimną wodę bez ryzyka wystąpienia bakterii Legionella. Grzałka elektryczna Wbudowana grzałka elektryczna jest wykorzystywana jako dodatkowe źródło ciepła, gdy energia z pompy ciepła jest niewystarczająca. Dolna część W dolnej części wężownicy, ciepła woda jest podgrzewana wstępnie przez pompę ciepła. Większość wężownicy znajduje się w tej części.

Pompa ładująca Pompa ładująca o zmiennej wydajności transportuje zimną wodę z systemu grzewczego do skraplacza pompy ciepła, gdzie jest podgrzewana

Kompresor Kompresor jest „sercem” układu chłodniczego pompującym czynnik roboczy przez cały system. Odparowany czynnik jest sprężany w kompresorze. To sprawia, że uzyskujemy temperaturę, która może zostać później wykorzystana. Energia jest uwalniana w skraplaczu do obiegu grzewczego.

14

CTC EcoHeat 400

Zawór mieszający Zautomatyzowany zawór mieszający zapewnia ciągłe dostarczanie ciepła do obiegu grzewczego. Zawór ma cztery porty i najpierw pobiera energię dostarczoną z pompy ciepła do dolnej części zbiornika. Izolacja Zbiornik pompy ciepła jest izolowany pianką poliuretanową dla zminimalizowania strat ciepła.

Zawór przełączający Podgrzana woda ze skraplacza może podgrzewać zarówno dolną jak i górną część zbiornika. Skraplacz/Parownik W skraplaczu czynnik roboczy oddaje energię do systemu grzewczego. Energia jest wykorzystywana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i domu. W parowniku energia z ziemi jest dostarczana do czynnika roboczego, który jest odparowywany, żeby później zostać sprężony w kompresorze.

Izolacja akustyczna System chłodniczy jest wygłuszony izolacją akustyczną, żeby hałas i wibracje nie były przenoszone z kompresora.

Pompa dolnego źródła Pompa dolnego źródła transportuje solankę przez ziemię (dolne źródło). Zimna strona jest obiegiem zamkniętym.

Zawór rozprężny Układ chłodniczy ma strefę wysokiego ciśnienia (za kompresorem) i strefę niskiego ciśnienia (za zaworem rozprężnym). Zawór rozprężny ma funkcję obniżania ciśnienia czynnika roboczego. Powoduje to obniżenie temperatury, tak żeby można było odzyskać energię z ziemi w parowniku. Zawór rozprężny ma funkcję zmiennej wydajności zaworu, którego praca jest uzależniona od aktualnego stanu układu chłodniczego.

Informacje Ogólne

3. System sterowania 3.1 Niektóre wielkości sterowane EcoHeat dostosowuje temperaturę wody w układzie grzewczym do bieżącego zapotrzebowania na ciepło. Jest to zupełnie normalne i jest monitorowane przez system kontrolny, który czuwa, żeby system działał optymalnie pod względem funkcjonalności i ekonomii pracy. Kompresor: 5oC pomiędzy startem i zatrzymaniem. Kompresor zatrzymuje się przy ustawionej temp. i włącza się 5oC poniżej. Punkt zatrzymania pompy ciepła jest o 5oC wyższy niż temperatura obiegu grzewczego, jednak nie niższa niż 35oC. Zmiana temperatury pokojowej wpływa bezpośrednio na temperaturę obiegu grzewczego. Gaz jest monitorowany i kompresor zatrzymuje się przy 120oC. Temperatura wlotu z dolnego źródła: alarm występuje przy -5oC

3.2

Ustawienia fabryczne

Urządzenie jest dostarczane z ustawieniami fabrycznymi, które są odpowiednie dla standardowego domu z ogrzewaniem grzejnikowym. Wartości te można zmieniać w prosty sposób. Powinieneś sprawdzić „zapotrzebowanie Twojego domu”. Poproś swojego instalatora, aby pomógł w doborze odpowiednich wartości.

!

Ustawienia fabryczne: Redukcja nocna:

Wył (stała temp. w ciągu dnia)

Kompresor:

Zablokowany

Temp. dla grzałki elektrycznej:

40 °C (zalecana niska wartość)

Czujnik pokojowy:

Nie

Grzałka elektryczna max, kW:

5.5

Zwłoka dodatk. ciepła (zaw. miesz):

180 minut

Bezpiecznik główny:

20 A

Dodatkowa CWU:

Nie (Jeśli „Tak” aktywowany jest czas 120 minut)

Parametry domu:

Temp. zasil przy -15 = 50 Dopasow = 0

3.3

Urządzenie według ustawień fabrycznych ma ustawienie zasilania 3x400V. Dla 1x230V proszę przestawić wartość w menu Instalator/ Ustawienia/ Grzalka elektryczna/.

Grzalka elektryczna Grz elektr °C Grz elektr max °C Grz elektr extra CWU °C Grz elektr max kW Opozn otw zaw miesz bezp glowny A Napiecie zasilania Taryfy G EL

40 70 60 5.8 180 25 3x400 V Wyla

Moje ustawienia

(Wypełnij długopisem) Wewnętrzna °C

Dopasowanie

Grz. elektr max kW

Max temp. zasilania °C

Zbiornik °C

Min temp. zasilania °C

Opóź otwarcia zaw min

Redukcja nocna: Obniż temp. pok. °C

Bezp. główny A

Redukcja nocna: Obniż temp. ładowania °C

Temp zasil przy -15

CTC EcoHeat 400

15

Informacje Ogólne

4. Dokładny opis menu Wszystkie ustawienia mogą być zmienione bezpośrednio na wyświetlaczu. Duże ikony działają jak przyciski na wyświetlaczu dotykowym. Informacje odnośnie pracy i temperatury są również tutaj wyświetlane. Możesz bardzo łatwo wejść do różnych menu i zmienić dowolną wartość.

CTC EcoHeat

Poniedz. 09:35

4.1 Menu startowe To jest menu startowe systemu. Przedstawia obraz pracy urządzenia w danym momencie. System wraca do tego menu, jeśli, żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 minut. Z tego menu można przejść do wszystkich innych ustawień.

CWU

Praca

Instalator

2

1

22,2 ºC

21,2 ºC

58 ºC

-5 ºC

Temp. pokojowa. Umożliwia podniesienie lub obniżenie temperatury wewnątrz, jak również ustawić pracę tygodniową.

OK Przycisk OK jest używany do zaznaczania i zatwierdzania zmian w menu.

CWU Zmiana ustawień wytwarzania CWU.

Redukcja nocna Pozwala zdefiniować nocną redukcję temperatury.

Praca Wyświetla parametry pracy systemu grzewczego i pompy ciepła. Pokazuje również dane historyczne.

Wakacje Możesz użyć tej opcji do dłuższej redukcji temperatury, np. podczas wakacji, gdy dom jest nieużywany.

Instalator Te ustawienia są używane przez instalatora do konfiguracji pracy i serwisowania Twojego systemu grzewczego.

Program tygodniowy Możliwość redukcji temperatury w wybranych dniach tygodnia.

1

Temp pokojowa. Obieg grzewczy 1 Jeśli jest zdefiniowany obieg grzewczy 1, pokazuje temperaturę pokojową.

Zapamiętane dane pracy Wyświetla dane historyczne.

2

Temp pokojowa. Obieg grzewczy 2 Jeśli jest zdefiniowany obieg grzewczy 2, pokazuje temperaturę pokojową.

Czas/Język Ustawienia dotyczące daty, czasu i języka menu.

Temperatura zbiornika Pokazuje temperaturę w górnej części zbiornika.

Ustawienia Te ustawienia pracy pompy ciepła przeważnie zmienia instalator.

Temperatura zewnętrzna Pokazuje aktualną temperaturę zewnętrzną.

Ustawienia systemu Struktura systemu grzewczego może tu być ustawiana lub modyfikowana.

Menu główne Powoduje powrót do menu głównego.

Serwis Ustawienia zaawansowane, które mogą być zmieniane przez zaawansowanego technika.

Powrót Powoduje powrót do poprzedniego menu.

16

Temp. pokojowa

CTC EcoHeat 400

Informacje Ogólne

4.2

Temp. pokojowa

Temp. pokojowa

Obieg grzewczy 1

Tutaj zmieniasz temperaturę pokojową, którą chcesz uzyskać. Użyj przycisków plus i minus do osiągnięcia wymaganej temperatury (w nawiasach). Wartość obecna jest wyświetlana przed nawiasami. Jeśli są zainstalowane dwa obiegi grzewcze, obie wartości są wyświetlane. Jeśli chcesz zautomatyzować zmianę temperatury w czasie możesz użyć menu Redukcji nocnej lub Wakacje.

Redukcja nocna

Wakacje

Przykład powyżej pokazuje. że temperatura pokojowa wynosi 22.4 °C, ale temperatura zadana jest 23.5 °C.

Możesz ustawić Czujnik pokojowy na NIE w menu Instalator/Ustawienia Systemu/Obieg grzewczy. Używa się tej opcji jeśli czujnik pokojowy jest źle usytuowany lub korzystasz z kominka lub otwartego paleniska. Wskaźnik LED alarmu funkcjonuje wtedy normalnie. Jeśli używasz kominka tylko okazjonalnie, rozpalenie go może poprzez czujnik pokojowy zredukować temperaturę całego obiegu grzewczego. Może wtedy dojść do wyziębienia pozostałych pomieszczeń w domu. Możesz czasowo wyłączyć czujnik pokojowy w menu. EcoHeat będzie dostarczał wtedy ciepło według krzywej grzewczej. Głowice termostatyczne obniżają temperaturę w pomieszczeniu, gdzie pali się kominek.

4.2.1 Ustawienie temp. pokojowej bez czujnika Jeśli czujnik pokojowy nie został zainstalowany, możesz użyć tej opcji do dostosowania temperatury zasilania obiegu grzewczego. Jeśli nie odniesie to wystarczającego skutku, musisz zmienić ustawienia systemowe w menu Instalator/Ustawienia/Obieg grzewczy. Zmieniaj wartości w małych krokach (około 2-3 kroki) i zaczekaj na rezultat (około dnia), aż system zareaguje.

Temp. pokojowa

Obieg grzewczy 1 (50)

Redukcja nocna

Wakacje

Przykład powyżej pokazuje, jak system pracuje bez czujnika pokojowego. Wartość w nawiasach jest %. Możesz dostosować ustawienia systemowe używając przycisków plus i minus.

Może być konieczna zmiana kilku ustawień przy różnych temperaturach zewnętrznych, aby uzyskać wymagany skutek.

Temp. pokojowa

Obieg grzewczy 1

4.2.2 Błędy czujnika zewnętrznego/czujnika pokojowego

Obieg grzewczy 2 (50)

Jeśli wystąpi błąd czujnika zewnętrznego, jest symulowana temperatura -5oC, żeby dom nie uległ wyziębieniu. Jeśli wystąpi błąd czujnika pokojowego, EcoHeat automatycznie przejdzie na sterowanie według krzywej grzewczej. Zostanie wtedy włączony alarm.

1

2 Redukcja nocna

Wakacj e

Przykład powyżej pokazuje, jak system pracuje przy dwóch obiegach grzewczych. Obieg 1 z czujnikiem pokojowym i obieg 2 bez czujnika.

!

Zawory termostatyczne grzejników muszą być całkowicie otwarte podczas dostosowywania ustawień.

CTC EcoHeat 400

17

Informacje Ogólne

4.2.3 Nocna redukcja temperatury

Używasz tego menu do zredukowania temperatury w nocy lub w innym okresie, np. gdy jesteś w pracy. Wartość, o którą ma być zredukowana temperatura – Obniż temp pokojowej – można ustawić w Instalator/Ustawienia/Obieg grzewczy/ Ustawienie fabryczne: -2 °C. Możliwe ustawienia to: Wyl, Codziennie, lub Zablokowane. Jeśli wybierzesz Wyl, żadne zmiany temperatury nie będą dokonywane. Codziennie Używasz to menu do redukcji temperatury w ciągu tygodnia. Ustawienia są ponawiane co tydzień. Ustawiony czas pokazuje, godziny, w których temperatura ma być normalna. Redukcja nocna jest aktywna podczas pozostałego okresu. Blokada To menu umożliwia redukcję temperatury podczas kilku dni w tygodniu, na przykład jeśli pracujesz gdzie indziej w trakcie tygodnia i przebywasz w domu w trakcie weekendu.

Redukcja nocna ob. grzewczy Program tygod. Poniedz. Wtorek Sroda Czwartek Piatek Sobota Niedziela

Codziennie 06 - 09 07 - 09 06 - 09 06 - -06 - -10 - 12 10 - 12

18 -21 20 -23 10 -21 -- - 21 -- - 21 20 -23 20 -23

W poniedziałek o 6 temperatura jest zwiększona do normalnej, a o 9 jest obniżana do ustawień redukcji nocnej. O 18 temperatura jest znowu podnoszona do normalnej i trwa to do 21, gdzie temperatura jest ponownie obniżana.

0

!

Redukcja nocna jest ustawieniem poprawiającym komfort i nie ma wpływu na obniżenie kosztów ogrzewania.

Redukcja nocna ob. grzewczy Program tygodniowy Obnizenie Podnies. Obnizenie Podnies.

Blokada Niedziela Piatek ---------------

RN 22:00 14:00 00:00 00:00

W sobotę o 22 temperatura jest zmniejszona do ustawień redukcji nocnej. W piątek o 14 temperatura jest podnoszona do temperatury normalnej.

Wakacje

4.2.4 Wakacje Używasz tej opcji, jeśli chcesz zredukować ciągle temperaturę domu przez kilka dni, np. jeśli wybierasz się na wakacje.

Dlugosc wakacji

3 dni

Możesz ustawić maksymalny czas na 250 dni. Czas jest liczony od momentu zatwierdzenia tej opcji.

! 18

Ilość stopni, o które jest obniżana temperatura przy ustawieniu redukcji nocnej można ustawić w Instalator/Ustawienia/Obieg grzewczy/ Ustawienie fabryczne: -2 °C.

CTC EcoHeat 400

Informacje Ogólne

4.3

CWU

Ciepla woda

Używasz tego menu do ustawienia komfortu ciepłej wody użytkowej oraz dodatkowej cwu. Temperatura Opcja ta ma wpływ na pracę pompy ciepła w następujący sposób:

Dodatkowa ciepla woda Temperatura

Normal

Program tygod.

Ekonomicz – jeśli jest małe zapotrzebowanie na CWU. Normal – normalne zapotrzebowanie na CWU.

Komfort – duże zapotrzebowanie na CWU.

Dodatkowa ciepła woda

Wskazówka: powinieneś zacząć od ustawienia ekonomicznego i jeśli będzie za mało CWU przejdź do ustawienia normalnego.

!

(Wlacz/Wyla)

Używasz tej funkcji jeśli potrzebujesz dodatkowej ciepłej wody użytkowej. Gdy funkcja jest włączona, pompa ciepła zaczyna od razu wytwarzać CWU. Jest również możliwość ustawienia programu tygodniowego, kiedy jest potrzebna dodatkowa CWU.

0.0 godzin

Wlacz

Ciepla woda Dodatkowa ciepla woda

0.0 godzin 3.5

Wlacz Temperatura

Normal

Program tygod.

Powyższy przykład pokazuje, że dodatkowa woda jest ustawiona na 3,5 godziny.

4.3.1 Program tygodniowy C W U Program tygodnio CWU

Możesz użyć tego menu do zdefiniowania, kiedy w ciągu tygodnia potrzebujesz więcej CWU. To ustawienie jest powtarzane każdego tygodnia. Ekran pokazuje ustawienia fabryczne, które mogą być zmienione. Jeśli potrzebujesz dodatkowego czasu w ciągu dnia, np. wieczorem, możesz zmienić ustawienia. Wybór opcji: Wyla i Codziennie Wyla – Nie ustawiony tryb tygodniowy. Codziennie – Program tygodniowy, który ustawiasz samodzielnie. Używasz tego, gdy wiesz kiedy codziennie potrzebujesz CWU, np. rano i wieczorem

Program tygod. Poniedz. Wtorek Sroda Czwartek Piatek Saturday Sobota Niedziela

Codziennie 06-09 07-09 06-09 06-09 06-09 10-12 06-09 06-09

18-21 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00

W poniedziałek rano o 6 system zacznie wytwarzać więcej ciepłej wody do 9, kiedy to temperatura powróci do normalnej. Ustawione jest późniejsze podwyższenie temperatury pomiędzy 18 i 21.

!

Wskazówka: Ustaw czas na 1 godzinę wcześniej niż woda jest potrzebna, gdyż konieczny jest jakiś czas do podgrzania wody.

CTC EcoHeat 400

19

Informacje Ogólne

4.4

Dane pracy

Dane pracy systemu

12 ºC 21,5 ºC To menu wyświetla aktualne temperatury i dane pracy systemu.

2 ºC

Ekran pokazuje temperaturę przychodzącą do i wychodzącą z pompy ciepła. Dolne źródło wlot Lewa górna liczba (2 °C) pokazuje temperaturę wlotu solanki z kolektora.

-1

CTC EcoHeat 400

34 ºC

Informacja Naciśnij przycisk Informacja, by zobaczyć dane pracy wybranego elementu. Aktualna temperatura zewnętrzna Pokazuje aktualną temperaturę zewnętrzną. System używa tej wartości do obliczania innych parametrów pracy urządzania.

Zasilanie obiegu grzewczego Na prawo od pompy ciepła (42 °C) jest pokazana temperatura zasilania obiegu grzewczego. Ta wartość będzie różna w ciągu roku w zależności od ustawionych parametrów i temperatury zewnętrznej.

20

22,3 ºC

Gdy pompa pracuje, ikona obraca się na wyświetlaczu.

Dolne źródło wylot Lewa dolna liczba (-1 °C) jest temperaturą solanki, która wraca do kolektora. Wartości będą różne w ciągu roku w zależności od jakości dolnego źródła i ilości odebranego ciepła.

Powrót obiegu grzewczego Dolna prawa liczba (34 °C) to temperatura powrotu z obiegu grzewczego do pompy ciepła. Ta wartość będzie różna w zależności od ustawionych parametrów, wielkości obiegu grzewczego i temperatury zewnętrznej.

ºC

42 ºC

1

Aktualna temperatura wewnętrzna Pokazuje aktualną temperaturę wewnętrzną (jeśli czujnik pokojowy został zainstalowany). Jeśli są zdefiniowane dwa obiegi grzewcze, obie wartości są wyświetlane.

Informacje Ogólne

4.4.1 Dane pracy CTC EcoHeat To menu pokazuje temperatury i parametry pracy systemu EcoHeat. Pierwsza wartość jest aktualnym parametrem, wartość w nawiasach jest wartością ustawioną, którą pompa ciepła stara się utrzymać.

Status Pokazuje status pompy ciepła. Możliwe jest kilka wariantów: PC górny Pompa ciepła ogrzewa górny zbiornik (Wytwarzanie CWU). PC dolny Pompa ciepła ogrzewa dolny zbiornik

Dane pracy EcoHeat Status PC gorny Zbiornik gorny °C 49 (60) Zbiornik dolny °C 42 (45) Temp zas. 1 °C 42 (43) Temp powrotu °C 34 Pompa obiegowa co On Zawor miesz. Otw Opozn otw zaw miesz 180 Grzalka elektryczna kW 0.0 0.0 0.0 Prad L1/L2/L3 0.0 0.0 0.0

Zapamietane dane

Kompresor

Obieg grzewczy 2 Trzy wartości prądu są wyświetlane, jeśli czujniki prądu (CTs) są podłączone i ustawione w systemie. Jeśli tylko jedna cyfra jest wyświetlana: - Podłącz wszystkie trzy CTs - zatwierdź opcje Instalator/Serwis/Czujniki prądu.

(Wytwarzanie ciepła). PC+dodatk Zarówno pompa ciepła jak i grzałka elektryczna do podgrzania zbiornika. Dodatk Tylko grzałka elektryczna podgrzewa zbiornik.

!

Pierwsza cyfra jest aktualną wartością pracy, wartość w nawiasach jest wartością zadaną, którą pompa ciepła stara się uzyskać.

!

Wartość aktualna dolnego zbiornika może być wyższa niż zadana. Wynika to z faktu, że podgrzewanie górnego zbiornika ma wpływ na tymczasowe podgrzanie dolnego zbiornika.

Zbiornik górny °C Pokazuje temperaturę górnej części zbiornika. (Zatrzymuje podgrzewanie ciepłej wody)

Zbiornik dolny °C Pokazuje temperaturę w dolnej części zbiornika.

Temp zasilania °C Pokazuje temperaturę dostarczaną do obiegu grzewczego oraz temperaturę, którą system chce osiągnąć. Wartości będą zmieniały się podczas roku w zależności parametrów i temperatury zewnętrznej.

Temp powrotu °C Pokazuje temperaturę powrotu z obiegu grzewczego do pompy ciepła.

Pompa obiegowa co Pokazuje status pracy pompy obiegowej ogrzewania.

Zawór mieszający Pokazuje, kiedy zawór mieszający podwyższa (otwiera się) lub obniża (zamyka się) temperaturę wysyłaną do obiegu grzewczego. Gdy zadana temperatura jest osiągnięta, zawór pozostaje w spoczynku.

Opóźnienie otwarcia zaworu mieszającego Mikrostycznik w zaworze mieszającym zapewnia, że dodatkowe ciepło w systemie nie jest wykorzystywane, np. podczas wietrzenia pomieszczeń lub gdy temperatura zewnętrzna nagle spada podczas nocy. Opóźnienie otwarcia jest czasem, zanim system zacznie pobierać ciepło z grzałki elektrycznej.

CTC EcoHeat 400

21

Informacje Ogólne

Grzałka elektryczna kW Pokazuje moc załączonych grzałek elektrycznych (0…9.0 kW).

Prąd A Pokazuje cały prąd pobierany przez system z podziałem na fazy L1/L2/L3. Prąd sczytywany jest przez czujniki prądowe (akcesoria) podłączone do kabli zasilających urządzenie. Jeśli czujniki nie są zarejestrowane w systemie, pokazywany jest tylko prąd na najbardziej obciążonej fazie. Jeśli prąd przewyższy zabezpieczenie prądowe, system zredukuje moc grzałki elektrycznej, żeby nie nastąpiło rozłączenie napięcia.

4.4.2 Zapamiętane dane pracy Zapamietane dane pracy

Pompa ciepła To menu pokazuje dane pracy pompy ciepła w długim okresie czasu. Całkowity czas pracy godzin Pokazuje całkowity czas, kiedy urządzenie było włączone. Max temperatura zasilania °C Pokazuje maksymalną temperaturę zasilania obiegu grzejnego. Wartość ta może odzwierciedlać zapotrzebowanie domu/systemu grzewczego na temperaturę. Im niższa jest ta wartość podczas zimy, tym lepsze warunki pracy pompy ciepła. Zużycie kWh Pokazuje, jak dużo prądu zużyło urządzenie.

Kompresor Czas pracy /24 g:m Wyświetla czas pracy kompresora w ciągu ostatnich 24 godzin.

22

CTC EcoHeat 400

Calk. czas pracy godz: Max temp zasilania °C: Zuzycie kWh

14196 51 20

Kompresor: Czas pracy /24 g :m

00:00

Informacje Ogólne

4.4.4 Dane pracy kompresora Kompresor

To menu jest zaprojektowane by pomóc w serwisie i zdiagnozować problemy. Kompresor (Wlacz....Wylacz) Pokazuje, czy kompresor pracuje, czy nie. Pompa ładująca (Wlacz....Wylacz) Pokazuje stan pracy pompy ładującej i jej wydatek w procentach.

Kompresor: Pompa laduj Pompa dol zrod PC wlot/wylot °C

Wlacz Wl 47% Wlacz 35.5 / 42.3

Prad L1

4.0

Pompa dolnego źródła (Wlacz....Wylacz) Pokazuje, czy pompa dolnego źródła pracuje. PC wlot/wylot °C Pokazuje temperaturę ładowania i powrotu do pompy ciepła. Prąd L1 Pokazuje prąd kompresora (faza L1).

4.4.3 Dane pracy ogrzewania

Dane pracy ogrzewanie T ºC 60

Pokazuje dane pracy ogrzewania w ciągu ostatnich 24 godzin. Dane z prawej strony są aktualne, z lewej są danymi archiwalnymi.

40 20 0 -20

Niebieska krzywa jest temperaturą zewnętrzną.

16 Wylot

20 Pokoj1

0 Zasil1

4 Powrot

8 Pokoj2

12 Zasil2

Zielona/różowa krzywa pokazuje temp. pokojową 1 i 2. Czerwona/szara krzywa pokazuje temp zasilania 1 i 2. Żółta krzywa jest temperaturą powrotu do pompy. ciepła.

CTC EcoHeat 400

23

Informacje Ogólne

4.5

Instalator

To menu zawiera podmenu Czas/Język, Ustawienia, Ustawienia systemu oraz Serwis

Instalator

Ustawienia TotalCzas/Jezyk operation time h:

Ustaw systemu 14196

Serwis

Czas/Język zawiera ustawienia czasu i języka Twojego CTC EcoHeat. Ustawienia jest używane zarówno przez instalatora jak i użytkownika do instalacji systemu.

Oprogramowanie wyswietl PC: OS poefrtawtaioren HtiP mP ePC 2PCB: C/B :4 h:m Oprogramowanie

20120205 0102:500 20120 20120125

Ustawienia systemu jest używane przez instalatora do ustawienia danych systemu grzewczego. Serwis jest używane do diagnostyki i serwisu. Znajdziesz tu następujące opcje: Test systemu, Historia alarmów, Kod systemowy, Szybki start kompresora i Update systemu.

4.5.1 Czas/Język

Używasz tego menu do ustawienia czasu i daty. Zegar zachowuje ustawienia nawet podczas zaniku prądu. Zmiana czasu letni/zimowy następuje automatycznie.

Instalator Czas

21:34

Data

2012-02-05

Ustawienie czasu Gdy pojawi się zielona obwódka, naciśnij OK i podświetli się pierwszą wartość. Użyj strzałek do ustawienia odpowiedniej godziny. Gdy naciśniesz OK, następna wartość zostanie podświetlona.

Ustawienie języka Obecnie używany język ma zieloną obwódkę.

24

CTC EcoHeat 400

Instalator

Svenska

Polski

English

Deutsch

Suomi

Française

Dansk

Norsk

Informacje Ogólne

4.5.2 Ustawienia

To menu jest używane do dopasowania parametrów do zapotrzebowania Twojego domu. Jest ważne, żeby ustawienia systemowe zostały dopasowane. Źle dobrane parametry mogą powodować, że dom będzie niedogrzany lub będzie niepotrzebnie zużywał zbyt duże ilości energii.

Ustawieni Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy 2 Pompa ciepla Grzalka elektryc Gorny zbiornik Zdalne sterowanie NR Komunikacja Zapisz ustawienia Laduj ustawienia Laduj ustawienia domyslne

Obieg grzewczy 1 (lub 2) Max temp zasilania Maksymalna temperatura dostarczana obiegu grzewczego. Jest to „elektroniczny” ogranicznik temperatury dla zabezpieczenia ogrzewania podłogowego. Min temperatura ładowania Możesz użyć tej opcji dla ustawienia minimalnej temperatury zasilania obiegu grzewczego, jeśli np. chcesz ogrzewać piwnicę podczas lata lub podłogę w łazience. Ogrzewanie w pozostałych obiegach grzewczych powinno zostać wyłączone poprzez głowice termostatyczne lub zawory odcinające. Zauważ, że pompa obiegowa co będzie pracowała całe lato. Oznacza to, że temperatura zasilania obiegu grzewczego nie spadnie poniżej np. +27oC. Konieczne będzie przestawienie zaworów w innych częściach budynku dla utrzymania zadanej temperatury.

Obieg grzewczy Max temp zasilania °C Min t e m p l a d o w °C Wylacz ogrzew przy zew °C Wylacz ogrzew, czas Zasil przy -15 °C Dopasowanie °C Obniz temp pokojowej °C lub Obniz temp ladowania °C Anty szum ob. grzewczy PC max C W U

!

55 Wyla 18 120 50 0 -2 -3 Tak Tak

Porada: Przeczytaj więcej o tych ustawieniach w rozdziale o instalacji systemu grzewczego.

Wyłączenie ogrzewania przy temp. zewnętrznej Temperatura zewnętrzna, przy której dom nie wymaga dostarczenia dodatkowej energii. Pompa obiegowa co jest zatrzymana, a zawór mieszający pozostaje zamknięty. Pompa obiegowa jest załączana na krótki czas codziennie, żeby uniknąć jej zablokowania. System automatycznie załączy się, gdy będzie taka potrzeba. Wyłączenie ogrzewania, czas Czas zwłoki zatrzymania pompy ładującej co po spełnieniu warunku powyżej. Temperatura zasilania przy -15oC Krzywa grzewcza określa zapotrzebowanie cieplne budynku w zależności od temperatury zewnętrznej. Ustawiamy wartość temperatury zasilania obiegu grzewczego przy -15oC Dopasowanie Dopasowanie oznacza, że można podnieść lub obniżyć temperaturę zasilania w każdym momencie.

Przykład: Zasilanie przy -15oC: 50 oznacza, że temperatura 50oC będzie podawana do obiegu grzewczego przy temp. zewnętrznej -15oC, jeśli dopasowanie będzie ustawione na 0. Jeśli dopasowanie będzie ustawione na +5, temperatura ta wyniesie 55oC. Krzywa grzewcza jest wtedy podniesiona o 5oC w całym zakresie pracy.

CTC EcoHeat 400

25

Informacje Ogólne

Obniż temp pokojowej/Obniż temp ładowania Obniżenie temperatury pokojowej pokazuje, że jest zainstalowany czujnik pokojowy, w przeciwnym przypadku jest wyświetlana temperatura ładowania. Obniżenie temperatury ładowania

-2 (0...-40)

Definiujesz tutaj o ile stopni zostanie obniżona temperatura pokojowa podczas ustawionej redukcji nocnej lub wakacji Obniżenie temperatury ładowania

-3 (0...-40)

Jeśli nie jest zainstalowany czujnik pokojowy, wyświetlana jest temperatura ładowania co Anty szum obiegu grzewczego Oznacza to, że pompa ciepła nie przełącza się na ładowanie górnego zbiornika (ładownie ciepłej

Przykład: Obniż temp pokojowej -2 oznacza, że temp pokojowa zostanie obniżona o 2oC od normalnych ustawień.

Przykład: Generalnie obniżenie temp ładowania o 3-4 stopnie powoduje redukcję temp pokojowej o 1 oC.

Tak

wody). Jest to realizowane głównie przez grzałkę elektryczną. Jednak w lecie, gdy temperatura zewnętrzna jest powyżej limitu (wylacz ogrzew, zew) pompa ciepła będzie wysyłała ciepłą wodę do górnego zbiornika. PC max CWU Tak PC max CWU jest używana razem z Anty szumem obiegu grzewczego. Jeśli funkcja jest aktywna, pompa ciepła będzie ładowała zbiornik do 60oC co czwarte załączenie. Powoduje to zwiększenie temperatury zbiornika, jak również zapewnia więcej CWU gdy jest dostarczana wysoka temperatura do obiegu grzewczego.

Pompa ciepła Kompresor Opcje: Dozwolony lub Zablokowany. Urządzenie jest dostarczane z zablokowanym kompresorem. Gdy kompresor jest zablokowany, urządzenie funkcjonuje jak kocioł elektryczny. Wszystkie pozostałe funkcje są aktywne. Dozwolony – oznacza, że kompresor będzie używany do grzania. Pompa solanki na 10 dni Opcje: 0 lub 10 dni. Po instalacji możesz włączyć pompę solanki na 10 dni żeby odpowietrzyć dolne źródło. Taryfy HP Opcja jest używana, gdy dostawca energii elektrycznej przesyła tańszy prąd w określonych godzinach. Pompa ciepła może wykorzystać zalety tańszej energii. Opcja jest ustawiona na Włączoną, gdy jest używany licznik dwutaryfowy i odpowiednie godziny zostały zaprogramowane.

26

CTC EcoHeat 400

Pompa ciepla Kompresor Pompa solanki na 10 dni Taryfy PC

Dozwolony 0 Wyla

Informacje Ogólne

Grzałka elektryczna 40 (30...60) Grz elektryczna ºC Temperatura, przy której grzałka elektryczna jest aktywowana i wspomaga pompę ciepła w uzyskaniu zadanej temperatury. Zalecane jest ustawienie niskiej temperatury. Grzałka elektryczna jest również odpowiedzialna za dostarczenie dodatkowej energii do ogrzania domu. Jeśli zapotrzebowanie domu jest wyższe niż ustawione, system sam podwyższy nastawę. To ustawienie również odzwierciedla ustawioną temperaturę CWU. Grzałka elektryczna max ºC 70 (30...70) Temperatura, przy której pompa ciepła potrzebuje wspomagania grzałka elektryczną. Grzałka elektryczna będzie działała do tej temperatury po czasie zwłoki otwarcia zaworu mieszającego.

!

Pierwsza wartość jest wartością fabryczną Wartości w nawiasach pokazują zakres zmian.

Grzalka elektryczna Grz elektryczna °C Grz elektr max °C Grz elektr extra CWU °C Grz elektr max kW Opozn otw zaw miesz Bezp glowny A Napiecie zasilania Taryfy G EL

40 70 60 5.8 180 25 3x400 V Wyl

Grzałka elektryczna extra CWU ºC 60 (30...70) To ustawienie, determinuje, do jakiej temperatury zostanie nagrzany górny zbiornik w przypadku wybrania w systemie opcji Dodatkowej Ciepłej Wody Użytkowej. Im niższa wartość, tym więcej wody zostanie wytworzonej przez pompę ciepła zamiast grzałki elektrycznej.

Grzałka elektryczna max kW 5.5 (0...9.0) Ustawiasz tu max moc używaną przez grzałkę elektryczną. Ustawiasz maks. moc grzałki elektrycznej w zakresie 0 do 9.0 kW w krokach po 0.3 kW. Opóźnienie otw. zaworu mieszającego 180 (30...240) Czas, po którym urządzenie zacznie czerpać energię z górnego zbiornika. Może być ustawiony od 29 do 240 minut. Jeśli ustawimy wartość mniejszą niż 30 minut, zawór nigdy nie otworzy się (zablokowany). Bezpiecznik główny A

20.0 (10.0...35.0)

Ustawiamy tutaj elektryczne zabezpieczenie główne domu. Zainstalowane i ustawione czujniki prądu zapewniają, że bezpiecznik nie załączy się, gdy tymczasowo zostanie załączony np. czajnik lub kuchenka elektryczna. Urządzenie redukuje tymczasowo prąd grzałek elektrycznych, podczas zwiększonego obciążenia bezpiecznika. Napięcie zasilania

3x400 V

Ustawiamy tutaj, do jakiej sieci jest podłączone urządzenie 3x400 V, 1x230 V lub 3x230 V. 3x400 V i 1x230 V są dostępne w urządzeniach w Anglii. Taryfy Grzałki Elektrycznej Ustawienie taryfy dla grzałki elektrycznej.

!

Gdy urządzenie jest zresetowane do ustawień fabrycznych, napięcie zasilania jest ustawione na 3x400V domyślnie. Dla 1x230V proszę zmienić ustawienia w Instalator/Ustawienia/Grzalka elektryczna

Wyl

CTC EcoHeat 400

27

Informacje Ogólne

Górny zbiornik Max temp PC °C

Gorny zbiornik 58 (40...60)

Przy tej temperaturze pompa ciepła przestaje ładować zbiornik górny. Pompa ciepła może ładować górny zbiornik do 60 °C. Histereza zbiornika górnego ºC

Max temp PC °C Histereza zb gornego ºC Max czas ladow gorn zbiorn Max czas ladow doln zbiorn Czas dolnego zb po CWU

60 5 20 40 10

5 (3...10)

Różnica temperatur, przy których pompa ciepła zaczyna/kończy ładować górny zbiornik. Max czas ładowania górnego zbiornika

20 (5...60)

Maksymalny czas ładowania górnego zbiornika, jeśli występuje zapotrzebowanie na ciepło w zbiorniku dolnym. Max czas ładowania dolnego zbiornika 40 (10...120) Maksymalny czas ładowania dolnego zbiornika, jeśli występuje zapotrzebowanie na ciepło w zbiorniku górnym. Czas dolnego zbiornika po CWU

10 (0...15)

Gdy był ładowany zbiornik dolny i jest zapotrzebowanie na CWU, zawór przełączający przekierowuje ładowanie do górnego zbiornika na stałe. EcoHeat zacznie ładować dolny zbiornik, gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura w zbiorniku górnym, dla skompensowania strat energii w obiegu grzewczym podczas ładowania zbiornika górnego.

Zdalne sterowanie Pokazuje rodzaj sterowania. RN=zdalna redukcja nocna, np. system mini-call. WY=zdalne wyłączanie. Nie używane w Anglii. SO=kontrola sprężarki/grzałek elektrycznych. Wyłącza kompresor i grzałki elektryczne na jakiś czas, który jest definiowany przez dostawcę energii elektrycznej (dodatkowe wyposażenie) CWU= Dodatkowa ciepła woda użytkowa, załączane przez przycisk Ekstra CWU

Komunikacja

Komunikacja Te ustawienia są aktywowane przez nadrzędny system sterujący i nie są używane w normalnej eksploatacji. Ustawienia te nie są opisane w tej instrukcji

MB address Baud rate Parity Stop bit

Zapisz ustawienia Możesz zapisać tutaj swoje ustawienia. Naciśnij OK żeby zatwierdzić.

Ładuj ustawienia Zapisanie ustawienia mogą tutaj być przywrócone.

Ładuj ustawienia domyślne Urządzenie jest dostarczane z ustawieniami domyślnymi. Mogą one być przywrócone przy użyciu tej opcji. Naciśnij OK żeby zatwierdzić. Ustawienia języka, oraz wielkości urządzenia zostają utrzymane.

28

CTC EcoHeat 400

Zapisz ustawienia Zapisac ustawienia?

1 9600 even 1

Informacje Ogólne

4.5.3 Ustawienia systemu

Możesz użyć tej opcji do zdefiniowania Twojego systemu, jak będzie kontrolowany obieg grzewczy, z lub bez czujnika pokojowego. Można tu zdefiniować czujnik przepływu pompy ciepła.

Ustawienia obiegu grzewczego 1 lub 2 Tutaj definiujemy, czy jest zainstalowany czujnik pokojowy.

Ustawienia Pompy ciepła Ustaw, czy i jaki wyłącznik przepływu lub poziomu jest zainstalowany w systemie Wybierz pomiędzy: • None - brak • NC (Normally Closed) – Normalnie zamknięty • NO (Normally Open) – Normalnie otwarty.

Ustawienia systemu Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy 2 Pompa ciepla

Ust obiegu grzewcz 1 Czujn pokojowy 1

Tak

Ust Pompy ciepla Przeplyw/poziom wylacz

None

CTC EcoHeat 400

29

Informacje Ogólne

4.5.4 Serwis

! !

UWAGA! To menu jest przeznaczone tylko dla instalatora.

Serwis Test funkcji Logi bledow Ustaw fabryczne zakodow Szybki star kompresora. Update systemu, USB Zapisac ustaw do USB Kontrola czujnikow pradu Ponowna instalac

UWAGA! Kompresor jednofazowy nie może być włączony szybciej niż 5 minut od włączenia zasilania lub przynajmniej 5 minut od zatrzymania kompresora.

Test funkcji To menu jest zaprojektowane do testowania różnych funkcji urządzenia. Gdy menu jest włączone, wszystkie aktywne funkcje są zatrzymane. Każdy podzespół może być testowany oddzielnie lub łącznie z innym. Wszystkie funkcje sterujące są wyłączone. Jedynym zabezpieczeniem przed nieprawidłowym działaniem jest czujnik ciśnienia i zabezpieczenie przed przegrzaniem grzałek elektrycznych. Gdy wyjdziesz z menu lub przez 10 minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, pompa ciepła wraca do normalnego trybu pracy. Wyjątkiem jest pompa dolnego źródła, która może pracować przez dłuższy czas i może być używana razem z zewnętrzną pompą napełniającą.

Test obiegów grzewczych Jeśli są zainstalowane dwa obiegi grzewcze, są wyświetlane wartości dla obu. Zawór mieszający Otwiera i zamyka zawór mieszający. Pompa obiegowa Włącza i wyłącza pompę obiegową obiegu grzewczego. LED w czujniku pokojowym Alarm w czujniku pokojowym może być kontrolowany z tego menu. Gdy włączony, dioda LED pali się ciągle.

30

CTC EcoHeat 400

Test funkcji Obieg grzewczy Pompa ciepla Zawory Grzalka elektryczna

!

Gdy wyjdziesz z menu, pompa ciepła wraca do normalnej pracy.

Test obieg grzewczych Zawor miesz 1 Pompa obiegowa 1 Zawor miesz 2 Pompa obiegowa 2 LED w czuj pokoj

Otw Wla Zam Wyla Wla

Informacje Ogólne

Test pompy ciepła Test funkcji pompy ciepła. PC Kompresor Włącza i wyłącza kompresor. Razem załącza się pompa dolnego źródła i pompa ładująca, żeby uniknąć wyłączenia przez czujnik wysokiego ciśnienia.

Test Pompy ciepla PC Kompres PC pomp d zrodla PC pomp laduj

Wyla Wyla 0

PC pompa dolnego źródła Włącza i wyłącza pompę dolnego źródła. PC pompa ładująca Włącza i wyłącza pompę ładującą. Test funkcji w zakresie 0-100%.

Test zaworów Test zaworów podczas przepływu. Można wybrać ładowanie zbiornika górnego lub dolnego.

Test grzałek elektrycznych Możesz przetestować grzałki elektryczne na poszczególnych fazach L1, L2 lub L3. Dostępne opcje. Wyla/Nisk/Wys/Nisk+Wys

Test zaworow Zawor 3-drogowy

Dol

Test grz elektrycz Test grz elektrycz L1 Test grz elektrycz L2 Test grz elektrycz L3

Wyla Nisk Wys

Ma zastosowanie tylko w urządzeniu 3-fazowym.

Logi błędów Pompy ciepła Możesz użyć tego menu do odczytania ostatnich błędów. Ostatni błąd jest wyświetlany na górze i 4 następne pod Zapisanymi alarmami. Alarm, który pojawi się ponownie w ciągu godziny zostaje zignorowany, żeby nie zapełniać listy.

Logi bledow PC Ostatnie alarmy: Czas Niski przeplyw dol zr 07:20 6/3

WC (b) NC (b) PG (K) 8.8 3.3 15.9

Zapisane alarmy: Zla kolejnosc faz 10:30 1/3 27.9 8.6 Blad komunik zabezp silnika 09:01 1/3 27.9 0.0

-227 3.6

I(A) 3.9

50.0 42.2

CTC EcoHeat 400

31

Informacje Ogólne

5. Przegląd menu Night reduction heat circ.

Menu startowe

Weekly program Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Day by day NR 06 - 09 18 07 - 09 20 06 - 09 10 06 - --- - 21 06 - --- - 21 10 - 12 20 10 - 12 20 -

Night reduction heat circ. Weekly program Decrease Increase Decrease Increase

Ustawienia temperatury pokojowej

Block Sunday Friday ---------------

NR 22:00 14:00 00:00 00:00

Room temp. Heating circuit 1

Heating circuit 2

Holiday

(50)

1

2

3 days

Holiday period

Night reduction

Holiday

Wybranie komfortu CWU DHW Weekly program DHW Extra Hot water

0.0 hours

Weekly program Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

On Temperature

Normal

Day by 06-09 07-09 06-09 06-09 06-09 10-12 10-12

0

Weekly schedule

Operation data EcoHeat

Dane pracy systemu Operation data system

12 ºC 21,5 ºC 2 ºC -1

ºC

42 ºC

22,3 ºC

Status Tank upper °C Tank lower °C Primary flow °C Return flow °C Radiator pump Mixing valve Delay mixing valve Electric power kW Current L1/L2/L3

HP upper tank 49 (60) 42 (45) 42 (43) 34 On Open 180 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Stored oper data

Compressor

Heating circuit 2

34 ºC

Operation data heating T ºC 60 40

Menu ustawień instalatora

20

Installer

0 -20 16 Out

Time/Language

Settings

Software display PCB: Software HP PCB:

32

CTC EcoHeat 400

Define system

20120205 20120125

Service

20 Room1

0 Prim1

4 Return

8 Room2

12 Prim2

Informacje Ogólne

Stored oper data Total operation time h: Max primary flow °C: Consumtion kWh

14196 51 20

Compressor: Operation time /24 h:m

00:00

Compressor Compressor Charge pump Brine pump HP in/out °C

On On 47% On 35.5 / 42.3

Current L1

4.0

Installer Time

21:34

Date

2012-02-05

Installer

Svenska

Suomi

Nederlands

English

Deutsch

Française

Dansk

Norsk

Settings Heating circuit 1 Heating circuit 2 Heat pump Electric heater Upper tank Remote control NR Communication Save settings Load settings Load factory settings

Define system Heating circuit 1 Heating circuit 2 Heat pump

Service Function test Alarm log Factory settings coded Quick start compressor. Software update, USB Write log to USB Control current sensors Re-installation

Heating circuit Max primary flow °C Min primary flow °C Heating off, out °C Heating off, time Inclination °C Adjustment °C Room temp reduced °C or Primary flow reduced °C Anti Water Hammer HP max DHW

55 Off 18 120 50 0 -2 -3 Yes Yes

Def radiator system Room sensor

Yes

Function test Heating circuit Heat pump Valves Electric heater

CTC EcoHeat 400

33

Informacje Ogólne

Ustawienia fabryczne zakodowane

!

UWAGA! Tylko autoryzowany inżynier serwisu może logować się do opcji Ustawień fabrycznych zakodowanych. Mogą pojawić się poważne problemy w eksploatacji urządzenia jeśli zostaną zmienione wartości bez autoryzacji. Ostrzegamy, że w takich przepadkach gwarancja producenta zostaje utracona.

To menu jest wykorzystywane do ustawień poziomu alarmów oraz pracy urządzenia. Musi zostać wprowadzony 4-liczbowy kod, żeby odblokować to menu. Jednakże możesz podejrzeć ustawienia bez wprowadzania kodu.

Szybki start kompresora Podczas włączania urządzenia, zwłoka startu kompresora wynosi 10 minut. Ta funkcja przyspiesza proces.

Update systemu, USB Funkcja przeznaczona dla inżynierów serwisu. Opcja pozwala na aktualizację systemu przez USB. Proces jest zakończony, gdy pojawi się menu startowe

Zapisać ustawienia do USB Funkcja przeznaczona dla inżynierów serwisu. Umożliwia zapisać ustawienia i logi błędów do USB.

Kontrola czujników prądu Używa się tej opcji, żeby przypisać odpowiedni sensor do odpowiedniej fazy prądu. Wszystkie trzy fazy (L1,L2 i L3) pokażą się w menu pracy EcoHeat 300. W takiej sytuacji podczas instalacji ważne jest, żeby wyłączyć wszystkie ważne urządzenia konsumujące prąd, żeby nie zafałszować danych.

Ponowna instalacja Ta komenda uruchamia ponowną instalację urządzenia. Patrz rozdział – Pierwsze uruchomienie

34

CTC EcoHeat 400

Ustaw fabryczne zakodo Kod Gorny zb Dolny zb Praca kompresora Zawor rozprezny Log zatrz kompresora

0000

!

UWAGA! Kompresor jednofazowy nie może być włączony szybciej niż 5 minut od włączenia zasilania lub przynajmniej 5 minut od zatrzymania kompresora.

!

UWAGA! Pod żadnym pozorem nie można rozłączać zasilania urządzenia podczas updatu systemu.

Informacje Ogólne

6. Obsługa i eksploatacja Gdy instalator podłączy Twoją nową pompę ciepła, powinieneś wraz z nim sprawdzić, czy jest dobrze podłączona. Poproś go, żeby pokazał Ci, gdzie znajdują się wyłączniki, bezpieczniki i elementy kontrolne, żebyś wiedział jak działa system i jak go obsługiwać. Odpowietrz obieg grzejny po trzech dniach eksploatacji i dopuść wody jeśli jest to konieczne.

Zawory bezpieczeństwa Zawory bezpieczeństwa należy sprawdzać raz w roku przez ręczne ich przekręcenie i sprawdzenie, czy wypływa przez nie woda.

Zawór mieszający Zawór mieszający jest sterowany automatycznie przez system sterujący, zapewniając odpowiednią temperaturę obiegu grzejnego niezależnie od warunków atmosferycznych. Jednakże w przypadku wystąpienia błędu możesz sterować go ręcznie poprzez wyciągnięcie gałki i przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara by zredukować temperaturę lub przeciwnie by ją podnieść.

zwiększanie

zmniejszanie

Spuszczane wody ze zbiornika Podczas spuszczania wody, pompa ciepła musi być odłączona od prądu. Zawór spustowy jest umiejscowiony na dole zbiornika, za osłoną przednią urządzenia. Aby opróżnić cały system, zawór mieszający powinien być całkowicie otwarty, tzn gałka obrócona przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do oporu. Konieczne jest doprowadzenie powietrza do układu zamkniętego.

!

Nie zapomnij o przestawieniu zaworu do pozycji automatycznej.

Przerwa w eksploatacji Pompę ciepła można wyłączyć bezpiecznikiem głównym. Jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia, należy spuścić wodę zarówno z pompy ciepła jak i obiegu grzewczego. Obieg CWU, który zawiera około pięciu litrów wody, opróżnia się poprzez włożenie węża przez przyłącze wody i wyciągnięcie wody.

CTC EcoHeat 400

35

Informacje Ogólne

7. Wykrywanie błędów/ poprawne pomiary EcoHeat został zaprojektowany, żeby zapewnić dobrą pracę i wysoki poziom komfort podczas całego życia urządzenia. Poniżej przedstawiamy kilka porad, które mogą być pomocne w przypadku błędów w funkcjonowaniu. W przypadku błędów zawsze powinieneś skontaktować się z instalatorem montującym urządzenie. Jeśli instalator stwierdzi, że błąd jest wynikiem materiałów lub błędów konstrukcyjnych, skontaktuje się z nami, żeby usunąć przyczynę. Zawsze podaj numer seryjny.

Ciepła Woda Użytkowa Wiele osób chce uzyskać maksymalną korzyść przy najniższych kosztach eksploatacji. System umożliwia trzy poziomy komfortu ciepłej wody. Zalecamy rozpocząć od najniższej wartości i gdy okaże się, że jest za mało ciepłej wody, przestawić o poziom wyżej. Zalecamy również regularne korzystanie z CWU. Sprawdź również, czy bateria lub mieszacz nie ma wpływu na obniżenie temperatury ciepłej wody.

!

Unikaj puszczania ciepłej wody z dużą szybkością. Zredukowanie przepływu CWU podniesie temperaturę wody.

!

Unikaj umieszczania czujnika pokojowego przy schodach z powodu cyrkulacji powietrza.

!

Jeśli nie masz zainstalowanych głowic termostatycznych na piętrze, możliwe że będziesz musiał je zainstalować.

System grzewczy Czujnik pokojowy powinien być umiejscowiony w miejscu, gdzie temperatura jest stabilna i komfortowa. W pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest czujnik, głowice termostatyczne grzejników powinny być zawsze maksymalnie otwarte. Prawidłowo działający system grzewczy ma znaczący wpływ na działanie pompy ciepła i koszty eksploatacji. Zawsze ustawiaj krzywą grzewczą przy otwartych zaworach termostatycznych. Ustawienia termostatów można dopasować po paru dniach eksploatacji w innych pomieszczeniach. Jeśli nie możesz uzyskać zadanej temperatury pokojowej, sprawdź: obieg grzewczy jest prawidłowo ustawiony funkcjonuje normalnie, termostaty są całkowicie otwarte, a grzejniki są ciepłe na całej powierzchni. Dotknij całego grzejnika, jeśli potrzeba odpowietrz je. Ekonomiczne użytkowanie pompy ciepła wymaga prawidłowego funkcjonowania obiegu grzewczego. pompa ciepła pracuje i nie wyświetla błędów. jest zapewniona odpowiednia moc przyłączeniowa, zwiększ ją w razie potrzeby. Sprawdź również, czy moc grzewcza nie jest ograniczona przez ustawienia systemowe (czujniki prądu). urządzenie nie ma zbyt nisko ustawionej „maksymalnej temperatury zasilania obiegu grzewczego”. temperatura zasilania przy -15oC jest ustawiona dostatecznie wysoko. Podnieś ją w razie konieczności. Więcej można przeczytać w rozdziale o ustawianiu krzywej grzewczej. Zawsze sprawdź pozostałe punkty krzywej grzewczej. temperatura powrotu obiegu grzewczego jest źle ustawiona. czy zawór mieszający nie jest w pozycji manualnej. Jeśli ciepło nie jest równomierne, sprawdź: prawidłowe rozmieszczenie czujników pokojowych w domu. czy głowice termostatyczne nie zakłócają działania czujników pokojowych. czy inne źródła ciepła/zimna nie zakłócają działania czujników pokojowych. czy zawór mieszający nie jest w pozycji manualnej.

36

CTC EcoHeat 400

Informacje Ogólne

Czujnik prądu EcoHeat ma zintegrowany czujnik prądu. Jeśli system jest wyposażony w sensory prądu (akcesorium dla 230V 1N~), bezpiecznik główny jest cały czas monitorowany, żeby nie doszło do jego wyłączenia. Jeśli bezpiecznik jest przeciążony, pompa ciepła automatycznie redukuje moc, zabezpieczając bezpiecznik. Pompa ciepła może zmniejszać moc, gdy na przykład podłączone są na jednej fazie grzejniki elektryczne, pralka lub suszarka ubrań. Może to powodować obniżenie temperatury w domu lub ciepłej wody użytkowej. Jeśli pompa ciepła redukuje moc, wyświetlany jest komunikat na wyświetlaczu „Wysoki prąd A”. Skontaktuj się z elektrykiem, czy możliwa jest wymiana bezpiecznika na większy lub czy możliwe jest przełączenie dodatkowych urządzeń na inną fazę.

Dolne źródło Błędy mogą występować, jeśli dolne źródło nie zostało przygotowane w sposób prawidłowy, nie zostało prawidłowo odpowietrzone, ma zbyt niską temperaturę zamarzania lub ma zbyt małą wielkość do mocy pompy ciepła. Zła lub niewystarczająca cyrkulacja może powodować wystąpienie błędu z powodu złego odparowania. Jeśli jest zbyt duża różnica temperatur pomiędzy wlotem i wylotem z dolnego źródła, wyświetla się alarm: „Niski przeplyw dol zr”. W takim przypadku prawdopodobnie cały czas występuje powietrze w obiegu. Odpowietrz dokładnie, co w niektórych przypadkach może zająć nawet dzień. Zobacz również rozdział o podłączaniu dolnego źródła. Sprawdź: • prędkość pompy dolnego źródła (prawa) nie jest zbyt niska. Spróbuj ją podwyższyć. Skasuj alarm parownika. Jeśli alarm będzie się powtarzał, zadzwoń do instalatora, który pomoże usunąć przyczynę błędu. Jeśli będzie wyświetlany tekst „Niski przeplyw dol zr” dolne źródło może być zbyt małe lub może być uszkodzony czujnik. Sprawdź temperaturę dolnego źródła w Dane pracy systemu. Jeśli temperatura wejścia do instalacji podczas pracy spadnie poniżej -5oC zadzwoń do instalatora, żeby sprawdził dolne źródło.

Problemy z powietrzem Jeśli słyszysz bulgotanie w pompie ciepła, sprawdź czy system jest prawidłowo odpowietrzony. Przekręć zawór bezpieczeństwa pompy ciepła, żeby usunąć powietrze. Uzupełnij wodę, jeśli jest to konieczne do uzyskania prawidłowego ciśnienia. Jeśli bulgotanie pojawi się ponownie, zadzwoń do instalatora, żeby sprawdził przyczynę.

!

Nie zapomnij o odpowietrzeniu obiegu grzejnego.

Dziwny dźwięk przy zakręcaniu CWU W niektórych przypadkach, może występować dziwny dźwięk w rurach zimnej wody i EcoHeat, gdy przepływ jest gwałtownie przerwany. Nie jest to uszkodzenie urządzenia i może to występować w starszych instalacjach. Można zastosować nowocześniejsze urządzenia z systemem miękkiego zamykania lub małe naczynie przeponowe.

CTC EcoHeat 400

37

Informacje Ogólne

Zabezpieczenie silnika sprężarki EcoHeat monitoruje prąd sprężarki i załącza alarm w przypadku wystąpienia zbyt wysokiego prądu. Gdy pojawi się błąd, zostanie wyświetlony komunikat: „Zabezpieczenie silnika”

Możliwe przyczyny błędu: Błąd kolejności faz lub zadziałanie bezpiecznika. Sprawdź bezpiecznik – najczęstsza przyczyna. Przeciążenie kompresora. Zadzwoń do serwisu. Uszkodzony kompresor. Zadzwoń do serwisu. Zbyt mała cyrkulacja pomiędzy zbiornikiem i obiegiem chłodniczym. Sprawdź pompę ładującą (lewa pompa) Nienormalnie wysoka temperatura dolnego źródła. Zadzwoń do serwisu.

7.1

Komunikaty

Komunikaty są wyświetlane, gdy jest konieczność poinformowania użytkownika o jakiejś sytuacji. Opoznienie startu

Opóźnienie startu Zabronione jest załączanie kompresora zbyt szybko po zatrzymaniu. Opóźnienie wynosi zwykle 10 minut. Ogrzewanie wyłączone, obieg grzewczy Informuje, że urządzenie pracuje w trybie letnim, gdzie jest tylko wytwarzana ciepła woda użytkowa. Kontrola sprężarki/grzałki elektrycznej Informuje, że jest aktywowana kontrola sprężarki i grzałki elektrycznej. Jest to funkcja używana przez dostawcę energii elektrycznej, która umożliwia mu chwilowe wyłączenie odbiorników. Podczas wyświetlania komunikatu, kompresor i grzałka elektryczna są zablokowane. Wysoki prąd A Główny bezpiecznik w domu jest przeciążony, z powodu np. że załączone jest szereg urządzeń konsumujących prąd. Urządzenie redukuje moc grzałki elektrycznej na ten czas. Taryfa PC, wyl. Wyświetla się, gdy zasilanie domu jest dwutaryfowe. Taryfa Grz el, wyl. Nie używane. Kompresor zablokowany Kompresor może być zablokowany w przypadku np. ingerencji w dolne źródło. Kompresor nie będzie się załączał. Ta opcja może być użyta w menu Instalator/Ustawienia/Pompa ciepła.

38

CTC EcoHeat 400

Informacje Ogólne

7.2

Alarmy Alarm: Blad kolejnosci faz

Reset alarmu

Błąd jest wyświetlany, np. z powodu uszkodzenia czujników prądu. Pojawia się komunikat o błędzie. Możesz skasować alarm poprzez naciśnięcie przycisku na wyświetlaczu Reset alarmu. Jeśli wyświetla się kilka błędów, będą pojawiały się jeden po drugim. Błąd cały czas występujący nie może być skasowany bez naprawienia przyczyny. Niektóre alarmy kasują się automatycznie po ich zaniknięciu.

Alarm

Opis

Błąd kolejności faz

Kompresor pompy ciepła musi obracać się w prawą stronę. Urządzenie sprawdza kolejność faz, jeśli jest zła, zostaje wyświetlony alarm. W tym przypadku konieczna jest zamiana dwóch z trzech faz. Zasilanie urządzenia musi być wyłączone przed zamianą przewodów. Ten błąd występuje głównie podczas instalacji.

Alarm czujnika

Alarm jest wyświetlany, jeśli występuje błąd czujnika, jest niepodłączony, ma zwarcie lub podaje dane spoza zakresu. Jeśli czujnik jest ważny dla działania systemu, kompresor zatrzymuje się. W takim przypadku, można wykasować alarm po usunięciu błędu. Alarm jest kasowany automatycznie, jeśli błąd jest usunięty dla następujących czujników: Górnego zbiornika (77), dolnego zbiornika( 75), temp ob. grzewczego 1 (79) temp ob. grzewczego 2 (80), temp zewnętrznej (83), pokojowego 1 (84), pokojowego 2 (86), solanki wlotu i wylotu, wlotu i wylotu ze sprężarki, temp gazu, temp zasilania gazu, niskiego i wysokiego ciśnienia.

Zabezpieczenie kompresora

Zbyt wysoki/niski prąd został wykryty na kompresorze. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem.

Presostat wys cis

Zadziałał presostat wysokiego ciśn. obiegu chłodniczego. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem.

Niska temp dol zr

Temperatura wlotu z dolnego źródła jest zbyt niska. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem, żeby sprawdził wymiar dolnego źródła.

Wysoka temp dol zr

Temperatura wlotu z dolnego źródła jest zbyt wysoka. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem, żeby sprawdził wymiar dolnego źródła. Bardzo wysoka temperatura dolnego źródła przez długi czas może zniszczyć kompresor.

Niski przeplyw dol zr

Niski przepływ dolnego źródła występuje często zaraz po instalacji z powodu występowania powietrza. Powodem może być również zbyt długi kolektor. Sprawdź, czy pompa dolnego źródła jest ustawiona na 3. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Sprawdź również filtr dolnego źródła, który musi być zainstalowany. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem.

CTC EcoHeat 400

39

Informacje Ogólne

Alarm

Opis

Max termostat

Jeśli pompa ciepła była przechowywana w ekstremalnie niskich temperaturach, max termostat mógł zadziałać. Skasuj błąd przez wciśnięcie przycisku na skrzynce elektrycznej za panelem głównym. Zawsze sprawdź, czy max termostat może być wciśnięty.

Blad komunikacji PCB, Blad komunikacji PC, Blad komunikacji zabezpieczenia kompresora

Ta wiadomość pokazuje się, gdy nie ma komunikacji z pompą ciepła. Ta wiadomość pokazuje się, gdy płyta główna nie może nawiązać łączności z zabezpieczeniem kompresora.

Spalony bezpiecznik

Wyświetla się, gdy zadziałał bezpiecznik.

Wysoka temp kompres

Wiadomość wyświetla się, gdy temperatura kompresora jest zbyt wysoka.

Niska parownik

Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem. Wiadomość wyświetla się, gdy występuje zbyt niska temperatura parownika. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem.

Wysoka parownik

Nisk zaw roz ssania gazu

Wiadomość wyświetla się, gdy występuje zbyt wysoka temperatura parownika. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem. Wiadomość wyświetla się, gdy temperatura ssania gazu jest zbyt niska. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem.

Nisk zaw rozpr parownik

Wiadomość wyświetla się, gdy temperatura gazu zaworu rozprężnego po stronie parownika jest zbyt niska. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem.

Wysok zaw rozpr parownik

Wiadomość wyświetla się, gdy temperatura gazu zaworu rozprężnego po stronie parownika jest zbyt wysoka. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem.

Nisk zaw rozpr przeg

Wiadomość wyświetla się, gdy temperatura gazu zaworu rozprężnego po stronie przegrzanego gazu jest zbyt niska. Skasuj alarm i sprawdź, czy będzie się powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem.

EVO wyl

Błąd pojawia się, gdy występuje błąd sterowania zaworu rozprężnego.

Brak fazy

Błąd pojawia się, gdy brak jest fazy.

Typ kompresora?

Błąd pojawia się, jeśli nie można uzyskać informacji o typie kompresora.

Alarm pompy ciepła

40

Ta wiadomość pokazuje się, gdy nie ma komunikacji między wyświetlaczem, a płytą główną.

CTC EcoHeat 400

Błąd pojawia się, gdy pompa ciepła jest w trybie alarmu.

Instalacja

8. Instalacja Ten rozdział jest adresowany do każdego, kto wykonuje jedną lub więcej instalacji, żeby zapewnić że urządzenie będzie działało tak jak jego właściciel sobie tego życzy. Nie spiesz się pokazując funkcje i ustawienia właścicielowi urządzenia i odpowiedz na wszystkie pytania. Zyskasz na tym ty i pompa ciepła, jeśli użytkownik będzie wiedział jak system działa i jakiej obsługi wymaga.

!

Urządzenie musi być transportowane i składowane w pozycji stojącej.

!

Ponieważ moduł chłodniczy jest wyjmowany, konieczne jest zapewnienie przynajmniej 1 metra powierzchni przed pompą ciepła oraz nie może być umieszczona pod powierzchnią podłogi.

8.1 Transport Transportuj urządzenie do miejsca instalacji przed rozpakowaniem go. Możesz wykorzystać: Sztaplarkę Śrubę do podnoszenia, która jest wkręcona w górnej części EcoHeat. Dodatkowy zaczep znajdziesz po środku, pod izolacją. Pasy zaczepione wokół palety. Uwaga! Mogą być używane tylko, jeśli pompa ciepła jest zapakowana Pamiętaj, że pompa ciepła ma wysoko środek ciężkości musi być przenoszona ostrożnie.

8.2

Rozpakowanie

Rozpakuj pompę ciepła, gdy znajduje się w miejscu instalacji. Sprawdź, czy nie została uszkodzona w transporcie. Zgłoś wszelkie uszkodzenia przewoźnikowi. Sprawdź, czy dostawa jest zgodna z poniższą listą:

Standardowa dostawa CTC EcoHeat 400 pompa ciepła Rury połączeniowe dolnego źródła Zestaw oprzyrządowania w składzie: - czujnik pokojowy - czujnik temp. zasilania c.o. - czujnik temp. powrotu c.o. - czujnik temp. zewnętrznej (pogodówka) - instrukcja obsługi i instalacji - zawór bezpieczeństwa c.w.u. 9 bar - zawór bezpieczeństwa dolnego źródła 3 bary - 2x opaska zaciskowa - 3x tuleja wspornikowa - 2x tuleje zaciskowe - zbiornik wyrównawczy dolnego źródła - 3x czujniki prądu (tylko w urządzeniach 3 fazowych)

CTC EcoHeat 400

41

Instalacja

9. Orurowanie Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obecnymi standardami i przepisami, patrz BS EN6700 oraz prawo budowlane. Urządzenie musi być podłączone do zbiornika wyrównawczego w otwartym lub zamkniętym obiegu grzewczym (G3 lub G4 w 2011). Nie zapomnij o przepłukaniu obiegu grzewczego przed podłączeniem. Ustaw urządzenie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale Rozruch. Pompa ciepła pracuje z maksymalnymi parametrami zasilanie/powrót na skraplaczu 65/58 oC przy zasilaniu dolnego zbiornika. Gdy pompa ciepła pracuje na górny zbiornik, temperatura zasilania może osiągnąć 70 oC na skraplaczu..

9.1 Napełnianie Zawór napełniający (nr 90 na schemacie podłączenia na następnej stronie) jest podłączony do rury powrotu z instalacji grzejnej. Może również być zainstalowany na rurze podłączeniowej zbiornika przeponowego. Podczas napełniania systemu, zawór mieszający (59) musi być całkowicie otwarty. Pociągnij gałkę i przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do oporu. Nie zapomnij o przestawieniu zaworu w pracę automatyczną.

42

CTC EcoHeat 400

Instalacja

9.2

Schemat instalacji

Pokazuje główne podłączenia pomiędzy pompą ciepła i instalacją ogrzewania i ciepłej wody domu. Różne instalacje i systemy mogą wyglądać różnie, np. jedno lub 2 rurowe instalacje, co sprawia, że końcowa instalacja będzie wyglądała inaczej. Aby dowiedzieć się jak podłączyć dolne źródło, przeczytaj rozdział Podłączenie dolnego źródła

47

Exp

79 11

84 83

36

86

60

37 80

Wlot zimnej wody

12 91

91 90 48 93

65 94

92

P

94 95

81 59

77 cTc

75

01

01

CTC EcoHeat 400

79

Czujnik zasilania obiegu grzewczego 1

11

Obieg grzewczy 1

80

Czujnik zasilania obiegu grzewczego 2

12

Obieg grzewczy 2

81

Czujnik powrotu obiegów grzewczych

36

Pompa obiegowa, obieg grzewczy 1

83

Czujnik zewnętrzny

37

Pompa obiegowa, obieg grzewczy 2

84

Czujnik pokojowy 1

47

Elektryczny zawór odcinający obiegu grzewczego

86

Czujnik pokojowy 2

48

Zawór zwrotny zasilania zimnej wody

90

Zawór napełniający obieg grzewczy

59

Zawór mieszający 4-drogowy obiegu grzewczego

91

Zawór regulacji obiegu grzewczego

60

Zawór mieszający obiegu grzewczego 2

92

Zawór bezpieczeństwa zbiornika (montowany fabrycznie)

65

Zawór mieszający C.W.U

93

Zawór bezpieczeństwa C.W.U.

75

Czujnik dolnego zbiornika

94

Zawór odcinający

77

Czujnik górnego zbiornika

95

Manometr zainstalowany na powrocie z instalacji grzewczej

CTC EcoHeat 400

43

Instalacja

Pompa obiegowa instalacji grzejnej (36) (37) Pompa obiegowa powinna być zamontowana na zasilaniu z pompy ciepła i musi być podłączona elektrycznie do zbiornika, patrz rozdział Podłączenia elektryczne.

Zawór mieszający CWU (65) Zainstaluj zawór mieszający ciepłej wody, żeby uniknąć oparzenia.

Zawór bezpieczeństwa CWU (93) Zamontuj dołączony zawór bezpieczeństwa na dolocie zimnej wody. Podłącz rurę odpływową do ścieku. Rura odpływowa musi opadać do odpływu, być odporna na zamrożenie i musi mieć możliwość odpowietrzania się.

!

Zawór zwrotny (48)

Uwaga! Rura odpływowa musi być podłączona do ścieków.

Zamontuj zawór zwrotny na dolocie zimnej wody.

Zawór odcinający (94) Jest ważnym, żeby zamontować zawór odcinający (94) zarówno na rurze zasilającej, jak i powrocie z instalacji grzejnej.

Zawór bezpieczeństwa zbiornika (92) Zawór bezpieczeństwa zbiornika jest zamontowany fabrycznie z lewej strony na górze. Podłącz rurę odpływową do odpływu. Rura odpływowa musi opadać do odpływu, być odporna na zamrożenie i musi mieć możliwość odpowietrzania się.

!

Jest ważne, żeby zainstalować zawór odcinający (94) zarówno na zasilaniu jak i powrocie z instalacji grzejnej

Zawór napełniający obieg grzewczy (90) Zamontuj zawór napełniający pomiędzy dolotem zimnej wody, a powrotem z instalacji grzewczej lub zimną wodą a rurą połączeniową zbiornik przeponowy.

Manometr (95) Zamontuj manometr na powrocie z instalacji lub podłączeniu zbiornika przeponowego.

Podłączenie zbiornika przeponowego EcoHeat musi być podłączony do zbiornika przeponowego. Pompa ciepła jest przygotowana do podłączenia 18 l zbiornika przeponowego, umieszczonego na górze urządzenia. Zbiornik przeponowy z odpowiednim podłączeniem kątowym jest dostępny jak akcesorium. Następnie podłącz manometr do rury powrotnej z instalacji grzejnej. Jeśli wybierzesz inny zbiornik przeponowy, manometr jest często w zestawie. Jeśli podłączasz system otwarty, dystans pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym i najwyższym grzejnikiem nie może przekroczyć 2,5m, żeby zapobiec przedostawaniu się tlenu do instalacji.

44

CTC EcoHeat 400

18 l zbiornik przeponowy

Widok z góry

Instalacja

Praca bez dolnego źródła EcoHeat może być użytkowany bez podłączenia dolnego źródła. Pompa ciepła pracuje wtedy jak standardowy kocioł elektryczny, z systemem zapewniającym jego całkowitą funkcjonalność. Jednakże wydajność CPW jest ograniczona z uwagi na fakt, że ogrzewany jest tylko górny zbiornik. Upewnij się, że kompresor jest zablokowany.

Wypływ wody W niektórych przypadkach, może występować dziwny dźwięk w rurach zimnej wody i EcoHeat, gdy przepływ jest gwałtownie przerwany. Nie jest to uszkodzenie urządzenia i może to występować w starszych instalacjach. Można zastosować nowocześniejsze urządzenia z systemem miękkiego zamykania lub małe naczynie przeponowe.

System CWU Możesz podłączyć cyrkulację CWU. Przykładowe podłączenie pokazuje schemat poniżej.

Zasilanie wody Pompa CWU (43)

BV

BLV

ZW

ZM

ZW

CWU cTc

cTc

CTC EcoHeat 400

45

Instalacja

Spadek ciśnienia Spadek ciśnienia na zaworze mieszającym Wykres poniżej przedstawia spadek ciśnienia na zaworze mieszającym. Zacznij z zapotrzebowaniem mocy w kW (np. 15 kW), po czym przenieś się do zadanej ∆t (np. 10 °C). Przenieś się poziomo do zaworu mieszającego EcoHeat = linia 6.3 DN20. Spadek ciśnienia jest odczytywany ze skali poniżej. (4 kPa). For EcoHeat, patrz zawór DN20.

46

CTC EcoHeat 400

Instalacja

10. Podłączenie dolnego źródła Dolne źródło, np. kolektor poziomy musi być zbudowane i podłączone przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi projektowymi. Bardzo ważne jest, żeby żaden brud nie przedostał się do rur kolektora, który musi być przepłukany przed podłączeniem. Zatyczki zabezpieczające powinny być cały czas nałożone podczas prac przygotowawczych.

!

Zalecamy, żebyś postępował zgodnie z wytycznymi lokalnej organizacji zajmującej się pompami ciepła

Temperatura dolnego źródła może spaść poniżej 0 oC, dlatego ważne jest, żeby nie używać żadnych smarów na bazie wody podczas instalacji. Jest również ważne, żeby wszystkie komponenty były dobrze zabezpieczone przed kondensacją (izolacja) dla uniknięcia oblodzenia.

Podłączenia. Dolne źródło może być podłączone z prawej, lewej lub tylnej strony pompy ciepła. Wytnij otwory w obudowie z tej strony, z której ma być podłączone dolne źródło. Izolacja po wewnętrznej stronie obudowy jest nacięta, żeby umożliwić wycięcie obudowy do przełożenia załączonych węży elastycznych. Gdy zostały wycięte otwory w obudowie i izolacji, postępuj zgodnie z wytycznymi poniżej:

1.

2.

3.

4.

Dla zabezpieczenia dołączonych węży załóż załączoną osłonę na krawędź wyciętej blachy. Dopasuj długość osłony, żeby zasłaniała cały otwór. Zamontuj dołączone złączki rur do modułu chłodniczego. Dla ułatwienia montażu górne podłączenie pompy dolnego źródła może zostać poluzowane i obrócone w razie potrzeby. Przeprowadź węże dolnego źródła przez wycięcia w obudowie i podłącz je do złączek zaciskowych. Sprawdź, czy połączenia są dobrze zaizolowane, żeby uniknąć oblodzenia w wyniku kondensacji w trakcie pracy. Zainstaluj system kolektora zgodnie ze schematem.

Możesz również podłączyć zasilanie z jednej strony urządzenia, a powrót z drugiej. Rury pomiędzy pompą ciepła i kolektorem dolnego źródła nie powinny mieć mniejszej średnicy wewnętrznej niż Ø28 mm.

Zaopatrz się w dłuższe węże przyłączeniowe, żeby podłączenia były poza pompą ciepła, w razie potrzeby

Dolne źródło wylot wlot

CTC EcoHeat 400

47

Instalacja

Zawory Zamontuj zawory jak na schemacie na następnej stronie. Dla umożliwienia serwisu modułu chłodniczego, powinny być założone zawory zarówno na dolocie, jak i wylocie dolnego źródła. Zamontuj zawory napełniające, żeby można było uzupełniać obieg w przyszłości.

Odpowietrzanie Kolektor nie może zawierać żadnego powietrza. Nawet mała ilość powietrza w układzie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie pompy ciepła. Zobacz rozdział napełnianie i odpowietrzanie poniżej.

Izolacja przed kondensacją Musisz zaizolować wszystkie rury dolnego źródła, żeby uniknąć kondensacji, w przeciwnym przypadku będzie występowało oblodzenie.

Napełnianie i odpowietrzanie Zmieszaj wodę i płyn niezamarzający w otwartym zbiorniku. Podłącz przewody do zaworów napełniających (98a i 98b) jak pokazano na schemacie. Uwaga! Zawory powinny mieć minimalna średnicę ¾”. Podłącz mocną pompę zewnętrzną (101) do napełniania. Przełącz zawór 3-drożny (100) i otwórz zawory (98a i 98b), tak żeby solanka mogła przepływać przez zbiornik (102). Sprawdź, czy zawór (98d) jest otwarty. Jeśli pompa ciepła jest podłączona do sieci energetycznej, włącz pompę obiegową dolnego źródła (103) jak następuje: • Idź do menu Instalator/Serwis/Test funkcji. • Zaznacz opcję pompy dolnego źródła i włącz ją. Pompa będzie pracowała do momentu ręcznego wyłączenia. Pozwól przepływać solance przez system przez długi czas do momentu, aż nie będzie żadnego powietrza. Możliwe, że będzie cały czas powietrze, nawet jeśli nie będzie go widać w wypływającym roztworze. Przestaw zawór 3drożny (100) tak, żeby nie mogło wydostać się żadne pozostałe powietrze. Odpowietrz zbiornik wyrównawczy (96) przez poluzowanie zaślepki na górze zbiornika. Podczas, gdy pompa napełniająca cały czas pracuje, zamknij zawór (98a). Teraz pompa napełniająca podwyższa ciśnienie w instalacji. Zamknij zawór (98b) i wyłącz pompę napełniającą. Jeśli poziom w zbiorniku wyrównawczym jest zbyt niski, zamknij zawory (98c i 98d). Odkręć zaślepkę i napełnij zbiornik do 2/3 wysokości. Zakręć zaślepkę i otwórz zawory (98c i 98d).

Wyłącznik ciśnienia/poziomu W niektórych przypadkach jest wymagana dodatkowa ochrona zgodnie z panującym prawem lub budową dolnego źródła. Na przykład przy instalacji ze studniami. Wyłącznik ciśnienia/poziomu podłączamy do zacisków G73 i G74 i zdefiniuj go w menu Instalator/Ustawienia systemu/Ustawienia pompy ciepła. Jeśli będzie wyciek, kompresor i pompa ciepła zatrzyma się i wyświetli komunikat o błędzie.

48

CTC EcoHeat 400

!

Włącz pompę dolnego źródła na 10 dni, żeby odpowietrzyć odpowiednio system.

Instalacja

10.1 Schemat podłączenia dolnego źródła 96

Zbiornik wyrównawczy

97

CTC zestaw napełniający

98

Zawór napełniający

99

Filtr

100

Zawór 3-drożny

101

Zewnętrzna pompa napełniająca

102

Otwarty zbiornik

103

Pompa dolnego źródła

104

Parownik

105

Zawór bezpieczeństwa 3 bar

cTc

100 98a

96 105 99

98c

98b

98d 101 97 104 103

102

Schemat przedstawia główne podłączenia dolnego źródła. Elementy napełniające są narysowane liniami przerywanymi. Uwaga! Rury kolektora muszą mieć możliwość odpowietrzania, w związku z możliwością wystąpienia poduszek powietrznych. Zawsze sprawdź filtr podczas napełniania i odpowietrzania układu.

!

Naczynie do mieszania i pompa napełniająca powinny być odpowiednich rozmiarów.

Sprawdzenie dolnego źródła po instalacji. Po kilku dniach musisz sprawdzić poziom płynu w zbiorniku. Uzupełnij go w razie konieczności i nie zapomnij zamknąć zaworów (98c i 98d) podczas napełniania.

Zbiornik wyrównawczy Zbiornik wyrównawczy musi być zamontowany na rurze dolotowej z dolnego źródła, w najwyższym punkcie systemu. Zauważ, że zbiornik może wytwarzać kondensat na ściankach zewnętrznych. Zamontuj zawór bezpieczeństwa (105), jak na schemacie i załóż odpowiednią zaślepkę na zbiornik. Jeśli zbiornik nie może być umieszczony w najwyższym punkcie, można użyć zamkniętego zbiornika przeponowego.

CTC EcoHeat 400

49

Instalacja

Zestaw napełniający z filtrem zanieczyszczeń Zestaw napełniający z filtrem dolnego źródła jest dostarczany jako akcesorium. Strzałki na obudowie zaworu pokazują kierunek przepływu. Zamknij zawory (98c i 100) podczas czyszczenia filtra. Odkręć pokrywkę filtra i przepłucz filtr. Podczas montażu, pin pod filtrem powinien być włożony w otwór w obudowie. Napełnij niewielką ilością mieszanki jeśli potrzeba. Filtr powinien być sprawdzony i oczyszczony po krótkim okresie użytkowania.

!

Sprawdź filtr dolnego źródła po odpowietrzeniu układu

!

Mieszanka musi być dobrze wymieszana przed rozruchem pompy ciepła

Dolne źródło Dolne źródło jest systemem zamkniętym. Czynnik powinien składać się z wody i koncentratu niezamarzającego. Zalecany jest Senitel R500&R500C w układach dolnego źródła pomp ciepła CTC EcoHeat/Part. Glikol powinien być wymieszany w proporcji nieco mniejszej niż 30%, co jest odpowiednikiem zagrożenia pożarowego 2b i punkt zamarzalności wynosi około -15 oC. CTC zaleca, żeby przygotować około 1 litr mieszanki glikol-woda na 1 metr rury kolektora, tzn. że będzie potrzebne około 0,3 litra koncentratu na 1 metr rury o średnicy 40mm.

Poduszki powietrzne Żeby uniknąć poduszek powietrznych upewnij się, że wszystkie rury idą ku górze podczas prowadzenia ich do pompy ciepła. Jeśli nie jest to możliwe, musi być możliwość odpowietrzenia instalacji w najwyższych punktach. Pompa napełniając najczęściej radzi sobie z mniejszymi lokalnymi zapowietrzeniami.

Sprawdzanie różnicy temperatur dolnego źródła. Sprawdzaj regularnie, czy nie jest zbyt duża różnica temperatur na wlocie i wylocie dolnego źródła podczas normalnej pracy pompy ciepła. Jeśli różnica jest zbyt duża, możliwymi przyczynami są powietrze w układzie lub zanieczyszczony filtr. W takich przypadkach pompa ciepła może włączyć alarm. Fabryczne ustawienia alarmu to 7oC, ale 9oC jest dozwolone w ciągu pierwszych 72 godzin pracy kompresora, ponieważ pęcherzyki powietrza mogą ograniczyć przepływ.

Pompa dolnego źródła Pompa dolnego źródła ma 3 prędkości. Różna prędkość może być wybrana z uwagi na długość pętli dolnego źródła. Dla przykładu pętla poziomego dolnego źródła jest dłuższa niż pętla w odwiercie pionowym, dlatego potrzebuje większego przepływu. Pompę ustawia się w taki sposób, żeby różnica temperatur pomiędzy wlotem i wylotem dolnego źródła podczas pracy sprężarki wynosiła około 3 ºC.

Krzywa pompy TOP-S 25/7 (CTC EcoHeat 306-310) 0

v

1

Krzywa pompy TOP-S 25/10 (CTC EcoHeat 312)

Rp1¼

2

0

1

v

2

4 Rp1¼

3

[m/s] 0 H[m]

1

2

3

Rp1

Wilo-TOP-S 25/7 Wilo-TOP-S 30/7

7

1~230 V - Rp 1/ Rp 1¼

6

[m/s] 0 H[m]

1

2

3

4

5

Rp1

Wilo-TOP-S 25/10 Wilo-TOP-S 30/10

12

1~230 V - Rp 1/ Rp 1¼

10

5 8 4 6 3 4

2

2

1 0 0 0

1

3

2 0,4

0,8

P 1 [W]

4

5 1,2

6 1,6

7 Q[m³/h] 2,0 Q[l/s]

0

0

2

0

0,5

P 1 [ W] 400

50

CTC EcoHeat 400

200 0

4 1,0

6 1,5

10

8 2,0

2,5

Q[m³/h] 3,0 Q[l/s]

Installation

10.2 Systemy zewnętrzne (solarny, basenowy) Urządzenie jest zaprojektowane do podłączenia zewnętrznych źródeł oraz odbiorników ciepła. Żeby uniknąć uszkodzenia, ważnym jest, żeby każdy zewnętrzny system był hydraulicznie odseparowany przez płytowy wymiennik ciepła. Podłączenia można wykonać z przodu pod płytą frontową. Dwa zaślepione króćce, każdy z gwintem wewnętrznym ¾” umieszczone są z prawej. Użyj dwóch zaizolowanych rur 22mm doprowadzonych przez specjalne otwory w obudowie górnej. Gdy dostarczamy energię (np. system solarny) do zbiornika, woda powinna być dostarczana do dolnego przyłącza i odprowadzana przez górne przyłącze. Gdy używany jest system rozbioru energii (np. ogrzewanie basenu), woda musi być zabierana z górnego przyłącza i oddawana do dolnego przyłącza.

Przyłącze górne

Przyłącze dolne

!

Podłączenie zewnętrznych systemów może znacząco wpłynąć na pracę pompy ciepła i jej wydajność, dlatego może powodować nieprzewidywalne skutki, jeśli system nie jest podłączony prawidłowo. Jeśli nie jesteś pewien jak przeprowadzić podłączenie, skontaktuj się z CTC po sugestie, jak zainstalować system.

CTC EcoHeat 400

51

Instalacja

11. Instalacja elektryczna Instalację i podłączenie pompy ciepła musi wykonywać autoryzowany elektryk. Podłączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie z przepisami. Grzałka elektryczna jest podłączona w urządzeniu i ustawiona na moc 5,5 kW. Ma taką samą obciążalność faz przy każdym uruchomionym stopniu. Podłączenia elektryczne są realizowane pod przednim panelem urządzenia. Odkręć śruby z góry (2 śruby), odchyl i postaw panel z boku (odłącz wszystkie kable sieciowe od frontowej płyty głównej aby uzyskać lepszy dostęp). Terminal podłączeniowy znajduje się za pokrywą. Kable przyłączeniowe umieszcza się w korytka z góry obudowy, którego dolne zakończenie pokrywa się z dołem panelu przyłączeniowego. Kable czujników wkłada się oddzielnie tak daleko jak można przez korytka z prawej strony górnej pokrywy urządzenia.

Zasilanie CTC EcoHeat 400 400V 3N~ musi być podłączony do zasilania 400V 3N~ i ochrony. CTC EcoHeat 400 230V 1N~ musi być podłączony do zasilania 230V 1N~ i ochrony. Wielkość bezpiecznika głównego jest podana w Danych technicznych.

Wyłącznik sieciowy Wyłącznik sieciowy powinien być zainstalowany.

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania (36) Pompa obiegowa jest podłączana do skrzynki połączeniowej. Dane elektryczne: 230 V 1 N~. Bezpiecznik wewnętrzny 10 A.

Symbol max termostatu:

Max termostat Jeśli pompa ciepła była przechowywana w bardzo zimnym pomieszczeniu, mógł zadziałać max termostat. Resetujesz przez wciśnięcie przycisku na skrzynce elektrycznej, na płycie frontowej. Podczas instalacji, zawsze sprawdź, czy max termostat jest wciśnięty.

Zabezpieczenie przed bardzo niskim napięciem Następujące wejścia i wyjścia mają zabezpieczenia przed bardzo niskim napięciem: czujniki prądu, czujnik zewnętrzny, czujnik pokojowy, czujnik zasilania i powrotu, RN/WY.

Podłączenie czujnika zewnętrznego (83) Czujnik powinien być umiejscowiony na północnozachodniej lub północnej ścianie domu, tak żeby nie był wystawiony na poranne i wieczorne słońce. Jeśli istnieje możliwość, że będzie narażony na promienie słoneczne, trzeba go osłonić. Umieść czujnik na 2/3 wysokości fasady niedaleko narożnika, ale nie pod dachem lub inną ochroną przed wiatrem. Nie umieszczaj go przy wylotach powietrza, oknach, czy drzwiach, gdzie czujnik mógłby być narażony na inne wpływy jak temperatura zewnętrzna.

Podłączenie czujnika pokojowego Czujnik pokojowy powinien być umieszczony w centralnej części domu, w najbardziej otwartej przestrzeni, idealnie w przejściu pomiędzy pokojami. Jest to najlepsze miejsce dla odczytu średniej temperatury domu. Użyj trzy żyłowego przewodu (minimum 0,5mm2) pomiędzy pompą ciepła i czujnikiem. Następnie zamocuj sensor do ściany na 2/3 wysokości ściany. Podłącz przewody do pompy ciepła i czujnika.

52

CTC EcoHeat 400

!

Nie mocuj przewodów trwale dopóki nie przetestujesz, czy jest to najlepsza lokalizacja.

Instalacja

Podłączenie czujnika zasilania i powrotu

Czujnik i pasta przewodząca ciepło

Przymocuj czujnik zasilania do rury zasilającej, najlepiej za pompą obiegową. Zamocuj czujnik powrotu do rury powrotu z instalacji. Przyłącza sensorów są z przodu urządzenia.

Przewody połączeniowe Czujnik Rura

• Zamocuj czujnik używając załączonej opaski. • Sprawdź, czy czujnik ma dobry kontakt z rurą. Jeśli jest to konieczne, użyj pasty pomiędzy przodem czujnika i rurą dla uzyskania dobrego kontaktu. • Ważne! Zaizoluj czujnik używając izolacji do rur • Podłącz przewody do panelu przyłączy elektrycznych pompy ciepła.

Opaska

Zdalne sterowanie redukcją temperatury w nocy Redukcja nocna temperatury może być realizowana poprzez funkcję zwarcia na zdalnym sterowaniu. Należy użyć pinów G33 i G34 na panelu przyłączy. Funkcja może być kontrolowana zdalnie używając na przykład „Mini-call”. Gdy styki są zwarte, jest aktywowana funkcja redukcji nocnej zgodnie z ustawieniami redukcji nocnej. Gdy styki zostają rozwarte, urządzenie przechodzi do normalnego trybu pracy. Wielkość redukcji ustawiana jest w menu Instalator/Ustawienia/Obieg grzewczy/Redukcja nocna Uwaga: wartość wejściowa może być ustawiona według poniższych: • RN = Redukcja nocna temperatury (czasowe obniżenie temperatury według programu) • SO = Wyłączenie (kompresor i grzałka elektryczna zablokowana przez dostawcę energii elektrycznej) • CWU = Przycisk dodatkowej CWU (akcesorium)

Podłączenie czujników prądu Trzy czujniki prądu (transformatory prądu w bloku połączeniowym) po jednym na każdą fazę montuje się w skrzynce bezpiecznikowej. Każda faza prądu wchodząca do budynku, może być monitorowana przez jeden czujnik prądu, podłączony do systemu sterującego. Czujniki należy podłączyć do listwy przyłączeniowej według schematu poniżej. Pozwala to na ciągłą kontrolę prądu i porównywanie jej z ustawioną wartością w systemie pompy ciepła. Jeśli prąd będzie większy, system zredukuje zużycie przez pompę ciepła. Jeśli prąd zmniejszy się, system wróci do poprzednich ustawień. Oznacza to, że system będzie monitorował prąd i nie pozwoli na zwiększenie prądu ponad wartość, którą jest w stanie przenieść bezpiecznik. Użyj przewodu przynajmniej 0.5 mm2

L1

Kostka przyłączeniowa

Z licznika prądu

1 2 3 4

L2

Do zbiornika Niskie napięcie

1 2 3 4

L3 Czujnik prądu

Panel bezpieczników

CTC EcoHeat 400

53

Instalacja

Skrzynka przyłączeniowa To jest skrzynka przyłączeniowa dla czujników, itp. za panelem przednim.

PE A 36 A 34 PE

Rumsgivare 2 / Czujnik pokojowy 2 Returgivare / Czujnik powrotu obiegu grzewczego Fjärr- / Rundstyrning Redukcja nocna / Kontrola zewnętrzna

Gemensam/Wspólny L1 L2 L3 Czarny otwieranie Brązowy zamykanie Niebieski L1 N PE L1 N PE

L1 L2 L3 N PE

54

Rumsgivare 1 / Czujnik pokojowy 1

CTC EcoHeat 400

Strömkännare / Czujniki prądu

Shunt 2 / Zawór mieszający 2

Pompa obiegowa - obieg 1

Pompa obiegowa - obieg 2

Matning / Zasilanie

G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 31 G 32 G 33 G 34 G 37 G 38 G 39 G 40 A 15 A 16 A 17 A 31 A 33 PE A 36 A 34 PE L1 N PE

Utegivare / Czujnik zewnętrzny Framledningsgivare 1 / Czujnik zasilania ob. grz 1 Framledningsgivare 2 / Czujnik zasilania ob. grz 2 RG-1 RG-2 RG-4 RG-1 RG-2 RG-4

Rumsgivare 1 / Czujnik pokojowy 1

Rumsgivare 2 / Czujnik pokojowy 2 Returgivare / Czujnik powrotu obiegu grzewczego Fjärr- / Rundstyrning Redukcja nocna / Kontrola zewnętrzna

Gemensam/Wspólny L1 L2 L3 Czarny otwieranie Brązowy zamykanie Niebieski L1 N PE L1 N PE

Klenspänning / Niskie napięcie

Framledningsgivare 2 / Czujnik zasilania ob. grz 2 RG-1 RG-2 RG-4 RG-1 RG-2 RG-4

Klenspänning / Niskie napięcie

Framledningsgivare 1 / Czujnik zasilania ob. grz 1

230V 1N~

A 17 A 31 A 33

230V 1N~ Utegivare / Czujnik zewnetrzny

400V 3N~

G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 31 G 32 G 33 G 34 G 37 G 38 G 39 G 40 A 15 A 16

Strömkännare / Czujniki prądu

Shunt 2 / Zawór mieszający 2

Pompa obiegowa - obieg 1

230V 1N~

400V 3N~

Pompa obiegowa - obieg 2

Matning / Zasilanie

230V 1N~

!

Rozchyl styki przyłączeniowe przy użyciu małego wkrętaka prostego, zanim włożysz przewód. W przeciwnym przypadku może istnieć ryzyko słabego kontaktu. Sprawdź, czy przewód jest dostatecznie pozbawiony izolacji.

Instalacja

11.1 Ustawienia przeprowadzane przez elektryka. Poniższe ustawienia powinny być przeprowadzane przez elektryka po instalacji: Wprowadź wielkość bezpiecznika głównego. Wprowadź max moc dozwoloną dla grzałek elektrycznych. Sprawdź podłączenie czujników prądu. Sprawdź, czy czujniki pokazują prawidłowe wartości. Sprawdź również poniższe:

Bezpiecznik główny i ustawiony limit Zobacz rozdział Pierwszy rozruch.

Sprawdź połączenie czujnika pokojowego Idź do menu Instalator/Serwis/Test funkcji/Obieg grzewczy. Zaznacz opcję Dioda LED czujnika pokojowego i naciśnij OK. Zaznacz Włącz i naciśnij przycisk OK. Sprawdź, czy dioda LED pali się. Jeśli nie, sprawdź przewody i podłączenia. Zaznacz Wyłącz i naciśnij OK. Jeśli dioda zgasła, sprawdzenie jest zakończone. Wróć do menu głównego naciskając przycisk z domkiem.

Sprawdź podłączone czujniki Jeśli którykolwiek z czujników będzie niepodłączony otrzymasz komunikat na wyświetlaczu „Alarm, czujnik…” Jeśli kilka czujników jest niepodłączonych, otrzymasz kilka alarmów w różnych liniach. Jeśli nie ma żadnego alarmu, wszystkie czujniki są prawidłowo podłączone. Czujniki prądu nie dają żadnego alarmu, ale wielkość płynącego prądu można sprawdzić w Dane pracy. Zauważ, że dokładność jest bardzo mała przy niskich prądach.

11.2 Instalacja ogrzewania awaryjnego Na płycie głównej są zainstalowane przełączniki odpowiedzialne za moc ogrzewania awaryjnego “RESERV” (BACKUP). Gdy przełącznik jest ustawiony NA DOLE, jest aktywny dany stopień grzałki elektrycznej. 400V 3N~

Przełącz

5

4

3

2

1

Faza

L3

L2

L2

L1

L1

Prąd

10 A

10 A

2.6 A

10 A

1.3 A

Moc

2.3 kW

2.3 kW

0.6 kW

2.3 kW

0.3 kW

230V 1N~

Przełącz

5

4

3

2

1

Faza

L1

L1

L1

L1

L1

Prąd

10 A

10 A

2.6 A

10 A

1.3 A

Moc

2.3 kW

2.3 kW

0.6 kW

2.3 kW

0.3 kW

CTC EcoHeat 400

55

Instalacja

11.3 Schemat zbiornika 400V 3N~

56

CTC EcoHeat 400

Instalacja

CTC EcoHeat 400

57

Instalacja

11.4 Schemat obiegu chłodniczego 400V 3N~

58

CTC EcoHeat 400

Ω Ω

Ω

Ω Ω

Ω

Ω Ω

Ω

Instalacja

CTC EcoHeat 400

59

Instalacja

11.5 Schemat zbiornika 230V 1N~

60

CTC EcoHeat 400

Instalacja

CTC EcoHeat 400

61

Instalacja

11.6 Schemat obiegu grzewczego 230V 1N~

62

CTC EcoHeat 400

Instalacja

12. Rezystancja czujników NTC 22K

NTC 150

Temperatura °C

Solanki, PC, Zbiornika, Przylgowe, Pokojowy Rezystancja Ω

Temperatura °C

Zewnętrzny Rezystancja Ω

130

800

70

32

125

906

65

37

120

1027

60

43

115

1167

55

51

110

1330

50

60

105

1522

45

72

100

1746

40

85

95

2010

35

102

90

2320

30

123

85

2690

25

150

80

3130

20

182

75

3650

15

224

70

4280

10

276

65

5045

5

342

60

5960

0

428

55

7080

-5

538

50

8450

-10

681

45

10130

-15

868

40

12200

-20

1115

35

14770

-25

1443

30

18000

-30

1883

25

22000

-35

2478

20

27100

-40

3289

15

33540

10

41800

5

52400

CTC EcoHeat 400

63

Instalacja

13. Pierwsze uruchomienie Gdy CTC EcoHeat jest dostarczony, kompresor jest zablokowany, żeby uniknąć niepożądanego uruchomienia. Pompa ciepła może być zainstalowana i uruchomiona zanim zostanie podłączone dolne źródło. CTC EcoHeat może być również uruchomiony bez zainstalowanego czujnika pokojowego z krzywą grzewczą regulującą ogrzewanie. Wyłącz czujnik pokojowy w menu Ustawienia. Czujnik jednakże może być wykorzystany tylko dla informacji o błędach diodą LED.

Przed pierwszym uruchomieniem Sprawdź, czy zbiornik i obieg grzewczy jest wypełniony wodą i został odpowietrzony (CTC EcoHeat odpowietrza się przez zawór bezpieczeństwa na górze). Sprawdź, czy dolne źródło jest napełnione płynem niezamarzającym i odpowietrzone, lub sprawdź, czy kompresor jest zablokowany. Sprawdź, czy wszystkie podłączenia są pewne. Sprawdź, czy wszystkie czujniki i pompa obiegowa są podłączone. Ogrzewanie awaryjne jest fabrycznie wyłączone. Zalecanym ustawieniem jest = Zabezpieczenie antyzamrożeniowe, około +7oC. Termostat awaryjny ma zostać włączony na panelu elektrycznym. Jest wyłączony, gdy zostanie przekręcony przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do oporu (wkrętak powinien być pionowo).

Symbol ogrzewania awaryjnego:

Na koniec sprawdź podłączenie czujników prądu. W tym przypadku ważnym jest, żeby wyłączyć wszystkie główne odbiorniki prądu. Sprawdź również, czy jest zamknięty termostat.

Pierwsze uruchomienie Włącz zasilanie wyłącznikiem głównym. Wyświetlacz zostanie włączony. Pompa ciepła zada teraz następujące pytania: Wybierz język i naciśnij OK. Potwierdź, że system jest wypełniony wodą i naciśnij OK. Wybierz zabezpieczenie prądowe pomiędzy 10 i 35A Wybierz maksymalną moc grzałek elektrycznych. Wybierz pomiędzy 0.0, a 9.0 kW w krokach co 0.3 kW. 5. Zatwierdź, że kompresor ma zostać uruchomiony (jeśli dolne źródło jest gotowe). Gdy kompresor jest uruchamiany po raz pierwszy, sprawdza automatycznie, czy obraca się w prawidłową stronę. Gdy uzyskamy błąd kolejności faz, zamień dwa przewody z trzech zasilających. Sprawdź ręką, czy rura gorącego gazu robi się natychmiast ciepła po uruchomieniu kompresora, ale pamiętaj, że rura może być bardzo gorąca. 6. Włącz pompę dolnego źródła na 10 dni. 7. Ustaw maksymalną temperaturę zasilania obiegu grzewczego 1. 8. Ustaw Zasilanie przy -15oC obiegu grzewczego 1. 9. Ustaw Dopasowanie obiegu grzewczego 1. Jeśli podłączony jest czujnik zasilania 2, powtórz kroki 7-9 dla obiegu grzewczego 2. 10. Pompa ciepła uruchamia się i pojawia się menu startowe. 1. 2. 3. 4.

64

CTC EcoHeat 400

!

Maksymalna moc grzewcza musi być zapisana markerem na tabliczce.

!

Zapisz te ustawienia w menu Instalator/Ustawienia/ Zapisz ustawienia

försäkran om överensstämmelse Déclaration de conformité Declaration of conformity

14. Declaration of Conformity

Konformitätserklärung Enertech AB Box 313

S-341 26 LJUNGBY försäkrar under eget ansvar att produkten confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

eH 400 som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv, auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes, to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive, auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie,

EC directive on: Pressure Equipment Directive 97/23/EC, Module A Electromagnetic Compatibility (EMC)EN2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD) EN2006/95/EC Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder, La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen,

EN 60335-1:1995 EN 60335-2-40:2003 EN 55014-1 /-2:2007 EN 61 000-3-2:2006 EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11:2006

Ljungby 2013-06-26

Marcus Miller Technical Manager

tel. 58 55 64 888 e-mail: [email protected] http://ctc.powerofgreen.eu

Wyjmowanie modułu chłodniczego

1. Odłącz przewody zasilające oraz przewody modułu chłodniczego.

2. Przykręć dwa uchwyty do dolnej części modułu chłodniczego.

3. Odkręć śruby modułu chłodniczego.

4. Pocziągnij moduł chłodniczy wcześniej unosząc przód przykręconymi uchwytami.

5. Podnieś moduł chłodniczy uzywając uchwytów i taśm.

6. Aby włożyć moduł chłodniczy do urządzenia, podnieś go używając uchwytów i taśm i wsuń go pod zbiornik. Usuń uchwyty i ponownie podłącz przewody i złączki. Dokręć moduł do obudowy.