SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi kolektora próżniowego typu SOL 58/20(30)

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści 1.DANE TECHNICZNE .............................................................................................................................................3 2.UWAGI ..............................................................................................................................................................4 3.KOLEKTOR SŁONECZNY.......................................................................................................................................5 3.1 Wymiary kolektora ......................................................................................................................................5 3.2 Budowa kolektora .......................................................................................................................................6 4.INSTALACJA .......................................................................................................................................................6 4.1 Instalacja dla dachu spadzistego...................................................................................................................7 4.2 Instalacja dla dachu płaskiego .................................................................................................................... 11 4.3 Montaż rur szklanych ................................................................................................................................. 12 5.PODŁĄCZENIE KOLEKTORA ............................................................................................................................... 13 5.1 Podłączenie czujnika temperatury i odpowietrznika ................................................................................... 13 5.2 Podłączenie szeregowe kolektorów ............................................................................................................ 13 6.PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI .............................................................................................................. 14 6.1 Schemat systemu z zasobnikiem wody z jedną wężownicą .......................................................................... 14 6.2 Schemat systemu z zasobnikiem wody dwu wężownicowym ...................................................................... 15 6.3 Schemat systemu z dwoma zasobnikami wody dwu i jedno wężownicowym .............................................. 15 6.4 System wielofunkcyjny .............................................................................................................................. 16 7.OBSŁUGA GRUPY POMPOWEJ .......................................................................................................................... 17 8.WYKRES SPADKU CIŚNIEŃ ................................................................................................................................ 18 9.WARUNKI GWARANCJI ..................................................................................................................................... 19

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.DANE TECHNICZNE SOL- 20

SOL- 30

1400mm

2100mm

Wymiary Szerokość

0

Wysokość (stojak +kolektor)

Regulowana 28 - 50

0

Długość (rury + kolektor)

2040mm

2040mm

Ilość rur solarnych

20

30

Powierzchnia efektywna

1.90m

Waga kolektora

64 kg

93 kg

Pojemność

1.2L

1.7L

2

2.83m

2

Materiał obudowy kolektora

Aluminium

Materiał stelaża

Aluminium

Uszczelnienia i pierścienie

silikonowo-teflonowe uszczelki odporne na wysoką temperaturę EPDM

Typ rur solarnych

Heat-Pipe

Rozmiar rur

58/1800 mm

Typ materiału

Szkło borowo-krzemowe

Warstwa absorpcyjna

AL-N/AL

Utrata ciepła przez rury

0.08-0.06

Temperatura pracy

-40˚/ 250˚C

Maksymalne ciśnienie pracy

6 Bar

Min/Max Przepływ płynu (L/h)

72 - 1200

108 - 1200

Średni przepływ płynu (L/h)

120

180

Średnica wejścia kolektora Wytrzymałość na wiatr

¾” 26.5m/s

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2.UWAGI •

W trakcje prac związanych z instalacją lub obsługą rur solarnych należy używać rękawic i okularów ochronnychUnikać czynności mogących narazić rury solarne na zarysowania lub pęknięcia.Nie wystawiać rur solarnych na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego bez odbiornika ciepłaRury solarne mogą zostać zainstalowane w momencie, kiedy kolektor jest przymocowany do podłoża i napełniony płynem solarnym.Podczas instalowania rur solarnych pompa obiegowa powinna być włączona.Jeżeli kolektor słoneczny nie jest użytkowany to należy go przykryć.Kolektor należy montować pod kontami 25-60O .W przypadku użytkowania kolektora do podgrzewania wody basenowej należy użyć wymiennika basenowego między kolektorem a basenem.Kolektor posiada elementy bardzo gorące, więc bezpośredni kontakt z nimi grozi poparzeniem (wyjście /wejście płynu solarnego do kolektora)Instalacja powinna zostać wykonana z miedzi lub stali. Nie stosować rurek PCV lub Aluplex. Zaleca się wykonanie lutu twardego lub miękkiego. Ze względu na wysokie temperatury nie stosować elementów plastikowych lub gumowych.

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

3.KOLEKTOR SŁONECZNY 3.1 Wymiary kolektora

1.KOLEKTOR 2.RURY SOLARNE 3.PIONOWA PODPORA (FRONT TRACK) 4.UCHWYT RUR SOLARNYCH 5.POZIOMA PODPORA (BOTTOM TRACK) CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

3.2 Budowa kolektora

4.INSTALACJA Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z instalacją należy w pierwszej kolejności zorientować się w położeniu i podłożu, na którym odbędzie się instalacja. Do uzyskania jak najlepszej efektywności naszego kolektora zadbajmy o to by w ciągu dnia nie był on zaciemniany. Podłoże, na którym zostanie wykonana instalacja powinna być stabilna i posiadać odpowiednią nośność. Sposoby Instalowania Dach Spadzisty: A-1, A-2 Dach płaski: B

A-1

A-2

B

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

4.1 Instalacja dla dachu spadzistego Wybierz odpowiedni sposób instalacji w zależności od konta nachylenia dachu i typu dachówki A-1 (bez stelaża)

A-2 (z stelażem)

Do dachu spadzistego wykończonego dachówką użyjemy trzymadeł pod dachówkowych.

Wymiary „A” i „B” służą do dopasowania i wyregulowania trzymadeł w zależności od typu dachówki. Wymiary

Zakres regulacji (mm)

A

70-140

B

45-60

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Diagram poniżej przedstawia dwa typy kolektorów (20 i 30 rurowe) oraz odległości w jakich należy zamontować trzymadła pod dachówkowe.

MFH-58/20

MFH-58/30

Wymiary

Opis

MFH-58/20

MFH-58/30

A

Pozioma odległość między trzymadłami

1000-1300mm

800-1000mm

B

Pionowa odległość między trzymadłami

C

Odległość między środkami

A-1

1588-1910mm

A-2

1700-2000mm

1588-1910mm 1410mm

2110mm

Do zamocowania trzymadeł należy dobrać śruby przewidziane do mocowań w danym materiale.

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

A-1: Po wykonaniu instalacji trzymadeł możemy przystąpić do zamocowywania pionowych podpór kolektora. Podpory pionowe będą podtrzymywać kolektor i poziomą podporę za pomocą śruby ze specialną podkładką.

A-2:

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

W przypadku instalacji na dachu wykończonym blachodachówką należy użyć w zestawie dołączonych stopek i zamocować je za pomocą wrętów do powierzchni blachy. Do uszczelnienia połączeń sugeruje się użycia silikonów budowlanych.

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

4.2 Instalacja dla dachu płaskiego

1.PIONOWA PODPORA (FRONT TRACK) 2. POZIOMA PODPORA (BOTTOM TRACK) 3.WSPORNIKI BOCZNE 4.GÓRNA TYLNIA POPRZECZKI 5. DOLNA TYLNIA POPRZECZKA 6.TYLNIE USZTYWNIENIE (TYPU X) 7.STOPKI

KĄTY REGULACJI NACHYLENIA STELAŻA: 28 o -35 o -42 o -50o

UWAGA: Do zamocowania stopki kolektora należy dobrać śruby przewidziane do mocowań w danym materiale.

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

4.3 Montaż rur szklanych Instalacja rur szklanych:

1. Na stelaż nałóż i przykręć za pomocą śrub mocujących kolektor 2. Do kolektora wsuń rurę solarną (Jak na rysunku obok) *Na miedzianą końcówkę nanieś cienką warstwę pasty termoprzewodzącej. 3. Przykręć plastikową nakrętkę (na rurze) do gniazda kolektora 4. Trzymając dalej rurę nakładamy na jej dolny koniec uchwyt rury solarnej (rysunek poniżej).

W celu wyciągnięcia uchwytu rury należy:

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

5.PODŁĄCZENIE KOLEKTORA 5.1 Podłączenie czujnika temperatury i odpowietrznika Czujnik temperatury umieszczamy w gnieździe złączki. Złączkę należy zamontować na wyjściu glikolu. Odpowietrznik solarny należy zamontować w najwyższym punkcje układu oraz na wyjściu płynu z kolektora.

5.2 Podłączenie szeregowe kolektorów W celu podłączenia ze sobą dwóch kolektorów należy użyć giętkiej rury stalowej DN16 zakończonej po obu stronach ¾” nakrętkami, L≥140mm. Sugerowana maksymalna ilość rur podłączonych szeregowo ≤180 sztuk Uwaga: Wejście i Wyjście kolektora należy uziemić.

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

6.PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI Schemat 2 rzędów kolektorów 58/30 razy 4.

6.1 Schemat systemu z zasobnikiem wody z jedną wężownicą

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

6.2 Schemat systemu z zasobnikiem wody dwu wężownicowym W systemie tego typu wykorzystujemy zbiornik wyposażony w dwie wężownice. Jedna z wężownic jest wykorzystywana do podłączenia pod kolektor może być to dolna jak i górna. Drugą wężownice podłączamy do pieca C.O.

6.3 Schemat systemu z dwoma zasobnikami wody dwu i jedno wężownicowym Kiedy temperatura w zasobniku 1 osiągnie dany nastaw, zawór trójdrożny sterowany przez kontroler prze kieruje płyn solarny do wężownicy w zasobniku 2.

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

6.4 System wielofunkcyjny Diagram przedstawiający podłączenie pieca jak i kolektora do podgrzewania baseny i wody użytkowej.

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

7.OBSŁUGA GRUPY POMPOWEJ

Regulacja poziomu przepływu uzależniona jest od typu kolektora. Dane o przepływach dostępne są w tabelce z danymi technicznymi na stronie 3.

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

8.WYKRES SPADKU CIŚNIEŃ MFH 58/20

MFH 58/30

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl

SOL 58/20(30)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

9.WARUNKI GWARANCJI 1. Okres gwarancji na kolektory słoneczne wynosi 24 miesiące od daty montażu 2. Do zgłoszenia naprawy gwarancyjnej wymagana jest od klienta wypełniona karta gwarancyjna oraz dowodem zakupu. 3 Wady kolektorów wynikłe w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie . W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, użytkownik ponosi koszty związane z transportem, dojazdem, oraz przeglądem instalacji przez serwisanta. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona CTM Polonia zobowiązuje się pokryć koszty części zamiennych kolektora słonecznego jak i wysyłki. Gwarancja zostaje przedłużona o okres od dnia zgłoszenia usterki do dnia wykonania naprawy. 4. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie instalatora, sprzedawcy bądź do producenta pod numerem 042 291 16 00 5. Gwarancją nie obejmuje: a) uszkodzenia wynikających z nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania b)uszkodzeń mechanicznych i wady nimi spowodowane. c) wyroby, w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki 6. Utrata gwarancji następuje w wyniku: a) dokonania samowolnej naprawy 7 Za nieuzasadnioną reklamacje uznaje się, gdy: a) Urządzenie jest sprawne, b) Reklamacja dotyczy czynności obsługowych c) Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zainstalowania, podłączenia kolektora d)Obowiązek gwarancji nie obejmuje ponadto szkód które powstały w wyniku zanieczyszczeń powietrza.

Gwarancja nie jest ważna, gdy, nie stosowano się do zaleceń zawartych w instrukcji lub zastosowano płyny nie odpowiednie dla instalacji solarnych, lub w instalacji zastosowano rury lub kształtki ocynkowane, ewentualnie inne reagujące z miedzią.

Data zgłoszenia do naprawy

Data Sprzedaży

…………………………………..

Data ukończenia naprawy

Okres przedłużenia gwarancji

Rodzaj naprawy Stempel serwisu

Pieczątka i podpis

………………………………….

CTM Polonia | www.ctmpolonia.pl