Wrocław, 2014-09-03

PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 semestr zimowy Ćwiczenia z mikrobiologii odbywają się w sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu WYKŁADY: Wtorek 13.00 – 14.15 sala wykładowa Czwartek 08.00 – 09.15 sala wykładowa OGÓLNY PLAN ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII semestr zimowy 2015/2016 Semestr zimowy 2015/2016

Ćwiczenie 1.

1.X, 05.X–09.X. 2015

Morfologia bakterii. Metody barwienia. Budowa mikroskopu

Ćwiczenie 2.

12.X – 16.X. 2015

Ziarniaki Gram-dodatnie: gronkowce i paciorkowce

13 tyg x 2 h = 26 h

Ćwiczenie 3.

19.X – 23.X. 2015

Ćwiczenie 4.

26.X – 30.X. 2015

Ziarniaki Gram-ujemne (Neisseria). Gram-ujemne pałeczki małe (Haemophilus, Bordetella, Brucella) Gram-ujemne pałeczki fermentujące (Enterobacteriaceae) Ćwiczenie 5. + KOLOKWIUM 1 (z ćw. 1-4) Gram-ujemne pałeczki niefermentujące oraz Gram-ujemne pałeczki bezwzględnie beztlenowe

02.XI – 06.XI. 2015 09.XI – 13.XI. 2015

Ćwiczenie 6. Bakterie spiralne: Treponema, Borrelia, Leptospira, Vibrio, Helicobacter, Campylobacter

16.XI – 20.XI. 2015

Ćwiczenie 7. Prątki, promieniowce, Corynebacterium.

Ćwiczenie 8.

23.XI – 27.XI. 2015

Ćwiczenie 9.

30.XI – 04.XII. 2015

Flora fizjologiczna (oraz odczyty posiewów flory i mycia rąk) Ćwiczenie 10. + KOLOKWIUM 2 (z ćw. 5-9) Laseczki (Bacillus, Clostridium)

07.XII – 11.XII. 2015

Ćwiczenie 11.

14.XII – 18.XII. 2015

Sterylizacja i dezynfekcja. Mycie rąk + wymazy do ćw.9.

Podstawy diagnostyki chorób grzybiczych.

23.XII.2015 – 03.I.2016

FERIE ZIMOWE

04.I – 08.I. 2016

Ćwiczenie 12. Antybiotyki cz. I

11.I – 15.I. 2016

Ćwiczenie 13. Antybiotyki cz. II.

-1-

Poniedziałek

(I) 11.15 – 12.45

(II) 13.00 – 14.30

Wtorek

(I) 14.00 – 15.30

(II) 15.45 – 17.15

Środa

(I) 13.00 – 14.30

(II) 14.45 – 16.15

Czwartek

(I) 10.00 – 11.30

(II) 11.45 – 13.15

Piątek

(I)08.00 – 09.30

(III) 14.45 – 16.15

(III) 14.30 – 16.00

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII semestr zimowy 2015/2016

ĆWICZENIE 1 (01.X oraz 05.X – 09.X. 2015) TEMAT: MORFOLOGIA BAKTERII. METODY BARWIENIA PREPARATÓW. Część teoretyczna: ♦ ♦ ♦ ♦

Organizacja i dyscyplina pracy w czasie ćwiczeń z mikrobiologii. Typy mikroskopów używanych na ćwiczeniach: świetlny, z ciemnym polem widzenia, fluorescencyjny. Morfologia bakterii. Metody barwienia preparatów mikroskopowych: barwienie proste, złożone, pozytywne, negatywne, negatywno-pozytywne.

Część praktyczna: ♦ ♦

Sporządzanie i oglądanie w mikroskopie świetlnym preparatów z hodowli bakterii, barwienie metodą Grama (Staphylococcus sp., Bacillus sp, Escherichia coli) Demonstracja gotowych preparatów z bakterii w mikroskopie świetlnym, w ciemnym polu i fluorescencyjnym.

ĆWICZENIE 2 (12.X – 16.X. 2015) TEMAT: ZIARNIAKI GRAM-DODATNIE: GRONKOWCE I PACIORKOWCE Część teoretyczna: ♦ ♦

Charakterystyka i chorobotwórczość Staphylococcus aureus, Staph.epidermidis, Staph.saprophyticus. Charakterystyka i chorobotwórczość Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Str.pneumoniae, Str. z gr. orale, Enterococcus sp.

Część praktyczna: ♦ ♦ ♦ ♦

Demonstracja hodowli na agarze z krwią, opis morfologii kolonii, rodzaje hemolizy. Demonstracja gotowych preparatów z omawianych bakterii w mikroskopie świetlnym. Testy identyfikacyjne dla gronkowców: wytwarzanie katalazy, CF (wykonanie), wrażliwość na nowobiocynę i furazolidon, test koagulazowy (demonstracja), ID32 Staph do odczytu, Crystal GP demonstracja. Testy identyfikacyjne dla paciorkowców: wrażliwość na bacytracynę i optochinę, szereg biochemiczny dla enterokoków, wykrywanie antygenów grupowych (demonstracja Slidex Strepto Kit), Api20Strep do odczytu, Crystal GP -demonstracja.

-2-

ĆWICZENIE 3 (19.X – 23.X. 2015) TEMAT: ZIARNIAKI GRAM-UJEMNE (NEISSERIA). GRAM-UJEMNE PAŁECZKI MAŁE: HAEMOPHILUS, BORDETELLA, BRUCELLA Część teoretyczna:    

Charakterystyka i chorobotwórczość rodzaju Neisseria i Moraxella Charakterystyka i chorobotwórczość Gram(-) pałeczek małych: Haemophilus, Bordetella, Brucella Aktualny kalendarz szczepień dotyczący bakterii Neisseria, Bordetella, Haemophilus Omówienie testu z czynnikami wzrostowymi BX i BV dla Haemophilus influenzae

Część praktyczna:    

Demonstracja hodowli bakterii na podłożach Neisseria i Moraxella na Agarze z krwią, Haemophilus na podłożu Cassmana (podłoże czekoladowe) Demonstracja testów identyfikacyjnych: Crystal NH, Api NH do identyfikacji Neisseria meningitidis i Haemophilus influenzae Różnicowanie Moraxella catarrhalis od szczepów Neisseria wchodzących w skład flory fizjologicznej górnych dróg oddechowych – test BC na agarze Muller-Hintona (MH). Oglądanie gotowych preparatów

ĆWICZENIE 4 (26.X – 30.X. 2015) TEMAT: GRAM-UJEMNE PAŁECZKI FERMENTUJĄCE: ENTEROBACTERIACEAE Część teoretyczna: 

Charakterystyka i chorobotwórczość pałeczek rodziny Enterobacteriaceae: Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter.

Część praktyczna:    

Demonstracja hodowli bakterii na podłożach wybiórczych: Mac Conkey’a i SS (Enterobacteriaceae) Morfologia kolonii pałeczek Gram-ujemnych Enterobacteriaceae na wybranych podłożach. Demonstracja gotowych preparatów bakteryjnych w mikroskopie świetlnym. Identyfikacja Gram-ujemnych pałeczek- odczyt testów ID32GN, demonstracja Crystal ENF.

ĆWICZENIE 5 (02.XI– 06.XI. 2015) + KOLOKWIUM 1 (z ćwiczeń 1 – 4) TEMAT: GRAM-UJEMNE PAŁECZKI NIEFERMENTUJĄCE: PSEUDOMONAS, ACINETOBACTER ORAZ GRAM-UJEMNE PAŁECZKI BEZWZGLĘDNIE BEZTLENOWE: BACTEROIDES, PORPHYROMONAS, PREVOTELLA Część teoretyczna:  

Charakterystyka i chorobotwórczość pałeczek niefermentujacych: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia. Charakterystyka i chorobotwórczość Gram-ujemnych bakterii bezwzględnie beztlenowych (Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides, Fusobacterium).

Część praktyczna:     

Demonstracja hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych na podłożach wybiórczych: agar MullerHintona (MH), Mac Conkey’a (MC) i Schaedler’a – obserwacja morfologii kolonii Demonstracja gotowych preparatów bakteryjnych w mikroskopie świetlnym. Identyfikacja Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących: odczyt testów ID32GN i Crystal ENF. Test na wytwarzanie oksydazy (metodą paskową !) i barwników dla G(-) pałeczek niefermentujących. Demonstracja i identyfikacja Gram-ujemnych pałeczek bezwzględnie beztlenowych: odczyt testów API 20 A dla Bacteroides fragilis, demonstracja testu Crystal ANR.

-3-

ĆWICZENIE 6 (09.XI – 13.XI. 2015) TEMAT: BAKTERIE SPIRALNE: TREPONEMA, BORRELIA, LEPTOSPIRA, VIBRIO, HELICOBACTER, CAMPYLOBACTER Część teoretyczna: ♦ Charakterystyka i chorobotwórczość Treponema pallidum, Leptospira, Vibrio, Borrelia recurrentis, Borrelia burgdorferi, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori. Część praktyczna:     

Demonstracja bezpośredniego preparatu bioptatu z żołądka z Helicobacter pylori. Demonstracja hodowli Campylobacter i Helicobacter. Oglądanie gotowych preparatów z Campylobacter i Helicobacter. Demonstracja preparatu srebrzonego z Treponema pallidum Demonstracja Leptospira w mikroskopie z ciemnym polem widzenia.

ĆWICZENIE 7 (16.XI – 20.XI. 2015) TEMAT: PRĄTKI Mycobacteriun , PROMIENIOWCE Actinomyces, Nocardia, MACZUGOWCE Corynebacterium. Część teoretyczna: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Charakterystyka i chorobotwórczość maczugowców – Corynebacterium diphtheriae. Szczepionka DPT (diphtheria, pertussis, tetanus). Podział taksonomiczny prątków Charakterystyka i chorobotwórczość Mycobacterium tuberculosis oraz mykobakterii MOTT. Postacie kliniczne gruźlicy, diagnostyka, szczepienia (BCG), próby tuberkulinowe Odporność śródzakaźna – fenomen Kocha Charakterystyka i chorobotwórczość Actinomyces spp. i Nocardia spp.

Część praktyczna:      

Demonstracja hodowli i gotowych preparatów: Corynebacterium.

Demonstracja hodowli i gotowych preparatów Actinomyces spp. i Nocardia spp. Testy identyfikacyjne dla maczugowców (ApiCoryne), dla promieniowców (API 20A). Demonstracja hodowli prątków na podłożu Loewensteina-Jensena: Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium tuberculosis Oglądanie preparatów plwociny od chorego prątkującego barwionych metodą Ziehl-Neelsena (czynnik wiązkowy – cord factor). Oznaczanie wrażliwości prątków na tuberkulostatyki – demonstracja antybiogramu.

ĆWICZENIE 8 (23.XI – 27.XI. 2015) TEMAT: STERYLIZACJA i DEZYNFEKCJA – MYCIE RĄK. POBIERANIE WYMAZÓW DO ĆWICZEŃ Z FLORY FIZJOLOGICZNEJ. Część teoretyczna: 

Omówienie metod sterylizacji i dezynfekcji oraz preparatów stosowanych w antyseptyce.

Część praktyczna:  

Doświadczenie: higieniczne mycie rąk (mycie + jednokrotna dezynfekcja) - jedna płytka agarowa dla zespołu dwóch studentów. Pobieranie wymazów do ćwiczeń z flory fizjologicznej: wymaz z nosa, gardła, ucha, spojówki oka, skóry suchej i wilgotnej.

-4-

ĆWICZENIE 9 (30.XI – 04.XII. 2015) TEMAT: FLORA FIZJOLOGICZNA Część teoretyczna:   

Omówienie roli flory endogennej człowieka. Chorobotwórczość i anatomiczne rozmieszczenie flory fizjologicznej człowieka. Omówienie pojęć: kolonizacja, nosicielstwo, zakażenie oportunistyczne.

Część praktyczna: 

Ocena skuteczności higienicznego mycia rąk – odczyt doświadczeniaMorfologia kolonii stanowiących florę fizjologiczną różnych miejsc: opis morfologii, wykonanie i oglądanie barwionych preparatów różnych typów drobnoustrojów.

ĆWICZENIE 10 (07.XII – 11.XII. 2015) + KOLOKWIUM 2 ( z ćwiczeń 5-9) TEMAT: LASECZKI. Część teoretyczna:  

Charakterystyka i chorobotwórczość laseczek: Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Schemat profilaktyki pre- i poekspozycyjnej przy podejrzeniu tężca.

Część praktyczna:     

Demonstracja hodowli laseczek beztlenowych na podłożach wybiórczych: Agar Schaedler’a z krwią, bulion tioglikolanowy. Demonstracja hodowli Bacillus subtilis na Agarze zwykłym. Morfologia kolonii laseczek na wybranych podłożach. Demonstracja gotowych preparatów bakteryjnych w mikroskopie świetlnym. Demonstracja testów identyfikacyjnych dla bakterii beztlenowych - odczyt testów API 20A, demonstracja Crystal ANR.

ĆWICZENIE 11 (14.XII – 18.XII. 2015) TEMAT: PODSTAWY DIAGNOSTYKI CHORÓB GRZYBICZYCH. Część teoretyczna: ♦

Omówienie najczęściej występujących przypadków grzybic miejscowych i układowych oraz czynników etiologicznych (Candida, Cryptococcus, Aspergillus). Omówienie pobierania, przesyłania i zasad hodowli grzybów chorobotwórczych. Charakterystyka najważniejszych grup leków przeciwgrzybiczych: polieny (nystatyna, natamycyna, amfoteryczna B), imidazole, triazole, antymetabolity (5-fluorocytozyna), echinokandyny.

♦ ♦

Część praktyczna: Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych: - obserwacja morfologii hodowli na podłożu Sabouraud’a i Chromagar Candida, - obserwacja blastospor i artrospor w preparatach barwionych metodą Grama, - odczyt testu filamentacji (wykonanie preparatów natywnych), - obserwacja charakterystycznych struktur (chlamydospor) w mikrohodowli, - odczyt testu ID 32 C. - demonstracja ustalenia wartości MIC dla Candida - E-test Grzyby pleśniowe i dermatofity: - obserwacja morfologii hodowli Aspergillus i Penicillium na podłożu Czapka, - obserwacja gotowych preparatów dermatofitów w laktofenolu (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum).

-5-

ĆWICZENIE 12 (04.I – 08.I. 2016) TEMAT: ANTYBIOTYKI część I. MECHANIZMY DZIAŁANIA ANTYBIOTYKÓW Część teoretyczna: Charakterystyka najważniejszych grup antybiotyków (mechanizm i sposób działania, spektrum przeciwbakteryjne, farmakokinetyka: antybiotyki beta-laktamowe, aminoglikozydy, makrolidy, ketolidy, linkozamidy, glikopeptydy, fluorochinolony, sulfonamidy, tetracykliny, tigecyklina, polimyksyny (kolistyna), oksazolidynony (linezolid),. Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki - Metoda dyfuzyjno-krążkowa - Metoda seryjnych rozcieńczeń w podłożu bulionowym MH – oznaczanie MIC i MBC leku (demonstracja) - Metoda E-testów – oznaczanie MIC leku - Metoda rozcieńczenia leku w pożywce Loewensteina – Jensena dla prątków gruźlicy – demonstracja

Część praktyczna: 

Wykonanie antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową dla wybranych szczepów bakterii: - Staphylococcus aureus MRSA z ropy – zakażenie rany poopreacyjnej - Enterococcus HLAR z moczu – zakażenie układu moczowego - Klebsiella pneumoniae ESBL+ z plwociny – zapalenie płuc

ĆWICZENIE 13 (11.I – 15.I. 2016) TEMAT: ANTYBIOTYKI część II. MECHANIZMY OPORNOŚCI BAKTERII Część teoretyczna: Omówienie wybranych mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki: MRS, MLSB, VISA, VRSA, HLAR, VRE, MBL, ESBL, KPC Część praktyczna:      

Odczyt i interpretacja antybiogramów z poprzedniego ćwiczenia. Odczyt antybiogramów przygotowanych metodą ATB dla różnych szczepów bakterii. Wykonanie testu z cefinazą – wykrywanie beta-laktamaz u Moraxella. Demonstracja antybiogramów z różnymi mechanizmami oporności bakterii: MRSA, MLS b, ESBL Demonstracja e-testu: VRE Demonstracja testu z kwasem boronowym: MBL

Wrocław, 2015-09-03 Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii, prof. dr hab. Grażyna Gościniak

Adiunkt Dydaktyczny, dr n med. Katarzyna Jermakow Starszy technik analityki med. Agnieszka Sarna

-6-

Wrocław, 2014-09-03

PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 semestr letni Ćwiczenia z mikrobiologii odbywają się w sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu WYKŁADY: Wtorek 13.00 – 14.15 sala wykładowa Czwartek 08.00 – 09.15 sala wykładowa OGÓLNY PLAN ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII semestr letni 2015/2016

Semestr letni 2015/2016 9 tyg x 2 h 1 tyg x 1 h Razem 19 h

15.II – 19.II. 2016

Ćwiczenie 14. STD – Choroby przenoszone drogą płciową

Ćwiczenie 15. + KOLOKWIUM 3 (z ćw.10-13)

22.II – 26.II. 2016

Zakażenia górnych dróg oddechowych

29.II – 04.III. 2016

Ćwiczenie 16. Zakażenia dolnych dróg oddechowych

Ćwiczenie 17.

07.III – 11.III. 2016

Ćwiczenie 18. + KOLOKWIUM 4 (z ćw.14-17)

14.III – 18.III. 2016

Zakażenia układu moczowego Zakażenia skóry i tkanek miękkich

FERIE WIOSENNE 24.III – 30. III. 2016

04.IV – 08.IV. 2016

Ćwiczenie 19. Zapalenie żołądka i jelit oraz zatrucia pokarmowe

Ćwiczenie 20.

11.IV – 15.IV. 2016

Ćwiczenie 21.

18.IV – 22.IV. 2016

Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego Bakteriemia i sepsa

Ćwiczenie 22. (ćwiczenie 45-minutowe) KOLOKWIUM 5 (z ćw.18-21) Ćwiczenie 23. EGZAMIN PRAKTYCZNY

25.IV – 29.IV. 2016 09.V – 13.V. 2016

13.VI – 03.VII.2016

SESJA LETNIA

-7-

ĆWICZENIE 14 (15.II – 19.II. 2016) TEMAT: CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Część teoretyczna 

Omówienie zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz czynników etiologicznych STD. Część praktyczna – ćwiczenie demonstracyjne  Diagnostyka kiły: USR i TPHA do odczytu i interpretacji FTA-ABS i ELISA do omówienia preparat srebrzony z tkanki mózgowej  Diagnostyka rzeżączki (GU): hodowla gonokoków na podłożu Roiron wykonanie testu na oksydazę demonstracja preparatu z ropy rzeżączkowej omówienie testu przesiewowego Gonoline Duo 2  Diagnostyka rzęsistkowicy: - demonstracja preparatu z Trichomonas vaginalis (Giemsa)  Diagnostyka NGU: hodowla Mycoplasma hominis Mycoplasma IST-test do odczytu i interpretacji Chlamydia trachomatis (zakażona linia komórkowa Mc Coy’a - zdjęcie)  Diagnostyka grzybicy dróg rodnych. -

hodowla grzybów Candida na podłożu Sabourauda z antybiotykiem

UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻEŃ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH 1. wymaz z gardła (podejrzenie anginy) – posiew na ½ AK 2. wymaz z gardła (bóle gardła) – posiew na ½ AK

ĆWICZENIE 15 (22.II – 26.II. 2016) + KOLOKWIUM 3 (z ćwiczeń 10-13) TEMAT: ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH Część teoretyczna: ♦ ♦

Omówienie postaci klinicznych oraz etiologii zakażeń górnych dróg oddechowych. Schemat badania mikrobiologicznego. Pobieranie i przesyłanie próbek do badania.

Część praktyczna: Odczyt posiewów próbek z zakażeń górnych dróg oddechowych: 1. wymaz z gardła (angina) – wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama z własnego posiewu, test wrażliwości na bacytracynę (demonstracja), test do wykrywania antygenów S. pyogenes (Slidex Strepto Kit) 2. wymaz z gardła – demonstarcja testu z optochiną 3. Demonstracja hodowli wybranych patogenów górnych dróg oddechowych: Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae 4. Demonstracja bezpośredniego z wymazu z gardła chorego na anginę Plaut-Vincent’a. 5. Demonstracja szybkich testów w kierunku anginy ropnej, zakażenia RSV. 6. Analiza przykładowych wyników badań mikrobiologicznych UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻEŃ DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH 1. plwocina (pozaszpitalne zapalenie płuc) – posiew na AK, MC 2. A) wydzielina oskrzelowa (zapalenie płuc, pacjent wentylowany) – posiew na ½ AK, ½ MC, ½ SAB B) krew (zapalenie płuc, pacjent wentylowany) posiew na ½ AK, ½ MC, ½ SAB

-8-

ĆWICZENIE 16 (29.II – 04.III. 2016) TEMAT: ZAKAŻENIA DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH Część teoretyczna: ♦ ♦

Omówienie postaci klinicznych oraz etiologii zakażeń dolnych dróg oddechowych. Schemat badania mikrobiologicznego. Zasady pobierania i transportu próbek z dróg oddechowych.

Część praktyczna: Odczyt posiewów próbek z zakażeń dolnych dróg oddechowych: 1. plwocina (zapalenie płuc, pacjent pozaszpitalny)– wykonanie preparatu barwionego metodą Grama z posiewów własnych, test z optochiną (demonstracja), antybiogram. 2. wydzielina z drzewa oskrzelowego + krew (pacjent hospitalizowany, VAP)– wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama z posiewów własnych, odczyt testu ID32GN, antybiogram. 3. Demonstracja szybkich testów w kierunku Legionella. 4. Analiza przykładowych wyników badań mikrobiologicznych UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO ZAKAŻEŃ UKŁADU MOCZOWEGO 1. mocz (pacjent ambulatoryjny) -

Posiew ilościowy na AK, MC.

2. mocz (pacjent zacewnikowany) -

Posiew ilościowy na AK, MC.

ĆWICZENIE 17 (07.III – 11.III. 2016) TEMAT: ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO Część teoretyczna:   

Omówienie czynników etiologicznych zakażeń układu moczowego. Schemat badania mikrobiologicznego moczu. Pobieranie i przesyłanie materiałów diagnostycznych do badania zakażeń układu moczowego.

Część praktyczna:  Analiza przykładowych wyników badań mikrobiologicznych  Odczyt posiewów materiałów diagnostycznych: materiał.1. - test ID32GN, interpretacja antybiogramu, materiał.2. - test ID32GN, interpretacja antybiogramu,  demonstracja hodowli wybranych patogenów układu moczowego: E.coli, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Staph.epidermidis, Staph.saprophyticus, Enterococcus spp., Candida spp.  demonstracja testu Golda – wynik dodatni i ujemny.  demonstracja posiewu moczu zanieczyszczonego  demonstracja gotowych zestawów do półilościowego posiewu moczu: Uriline, Uricult. UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻENIA SKÓRY i TKANEK MIĘKKICH 1. wymaz z ropnia podprzeponowego (pacjent z ropniem podprzeponowym), posiew na podłoża: AK, MC, ½ agar Schaedlera z krwią (tioglikolan jałowy do demonstracji). 2. ropa z czyraka na wymazówce (pacjent z czyrakiem mnogim), posiew na podłoża: AK, MC, ½ agar Schaedlera z krwią (tioglikolan jałowy do demonstracji). 3. Wymaz z rany oparzeniowej (pacjent po rozległym oparzeniu), posiew na podłoża: AK, MC, bulion cukrowy.

-9-

ĆWICZENIE 18 (14.III – 18.III. 2016) + KOLOKWIUM 4 (z ćwiczeń 14-17) TEMAT: ZAKAŻENIA SKÓRY i TKANEK MIĘKKICH. Część teoretyczna  

Omówienie czynników etiologicznych zakażeń skóry i tkanek miękkich. Schemat badania mikrobiologicznego ropy. Pobieranie i przesyłanie próbek do badania.

Część praktyczna  Odczyt posiewów próbek ze zmian ropnych, identyfikacja szczepów, interpretacja antybiogramów. Materiał.1. odczyt API 20A; odczyt ID32GN; interpretacja antybiogramu. Materiał.2. wykonanie testu na katalazę, demonstracja testu na obecność koagulazy, odczyt ID32Staph, interpretacja antybiogramu Materiał.3. wykonanie testu na oksydazę metodą paskową (!), odczyt ID32GN, interpretacja antybiogramu.  Demonstracja hodowli wybranych patogenów zakażeń skóry i tkanek miękkich: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacteroides fragilis.  Demonstracja gotowych preparatów w/w patogenów w mikroskopie świetlnym.  Analiza przykładowych wyników badań mikrobiologicznych UWAGA! ZE WZGLĘDU NA FERIE WIOSENNE MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE Z ZAKAŻEŃ PRZEWODU POKARMOWEGO ZOSTANĄ PRZYGOTOWANE NA KOLEJNE ĆWICZENIA

ĆWICZENIE 19 (04.IV – 08.IV. 2016) TEMAT: ZAPALENIE ŻOŁĄDKA I JELIT ORAZ ZATRUCIA POKARMOWE Część teoretyczna:  

Omówienie czynników etiologicznych zakażeń przewodu pokarmowego. Schemat badania mikrobiologicznego kału. Pobieranie i przesyłanie materiałów diagnostycznych.

Część praktyczna:  Odczyt posiewów materiałów diagnostycznych: Materiał.1. test ID32GN, demonstracja typowania serologicznego Salmonella szkiełkowej.

metodą

aglutynacji

Materiał.2. test ID32GN,     

demonstracja hodowli wybranych patogenów układu pokarmowego: Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni. demonstracja gotowych preparatów ww. patogenów w mikroskopie świetlnym. demonstracja testu do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale: Rota-Adeno Kit. demonstracja testu kasetkowego do wykrywania toksyn Clostridium difficile w kale Analiza przykładowych wyników badań mikrobiologicznych

UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻEŃ OUN Materiał 1. 1a) 1b) 1c) Materiał 2. 2a)

Pacjent z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych: PMR na podłożu transportowo-wzrostowym Meningomedium - DEMONSTRACJA PMR w jałowej probówce (PILOTKA) – studenci samodzielnie wykonują preparat bezpośredni barwiony metodą Grama krew na podłożu transportowo-wzrostowym - posiew na podłoża: ½AK, ½MC, ½Casman’a. Pacjent z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych: PMR na podłożu transportowo-wzrostowym Meningomedium - DEMONSTRACJA

- 10 -

2b) 2c)

PMR w jałowej probówce (PILOTKA) – studenci samodzielnie wykonują preparat bezpośredni barwiony metodą Grama krew na podłożu transportowo-wzrostowym - posiew na podłoża: ½AK, ½MC, ½Casman’a.

ĆWICZENIE 20 (11.IV – 15.IV.2016) TEMAT: ZAKAŻENIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO Część teoretyczna  Omówienie czynników etiologicznych zakażeń OUN.  Schemat badania mikrobiologicznego płynu mózgowo-rdzeniowego.  Pobieranie i przesyłanie próbek PMR do badań mikrobiologicznych. Część praktyczna  

Odczyt posiewów próbek krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego (!PMR posiewa sala ćwiczeń!) Barwienie i oglądanie preparatów z PMR (pilotka) z poprzedniego ćwiczenia

Materiał 1. preparat mikroskopowy z posiewów własnych barwiony metodą Grama, wykonanie testu na oksydazę, odczyt testu API NH, demonstracja testu Crystal NH. Materiał 2. preparat mikroskopowy z posiewów własnych barwiony metodą Grama, demonstracja testu wrażliwości na optochinę, odczyt testu API 20 Strep, demonstracja testu Crystal GP, odczyt i interpretacja antybiogramu  

Demonstracja hodowli wybranych patogenów zakażeń centralnego układu nerwowego: Neisseria meningitidis(AK), Streptococcus agalactiae (AK), Escherichia coli (MC), Haemophilus influenzae (Casman), Candida albicans (SAB) Demonstracja gotowych preparatów z w/w drobnoustrojów w mikroskopie świetlnym.

UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻEŃ OGÓLNOUSTROJOWYCH (SEPSA). Materiał 1. Pacjent z podejrzeniem zakażenia krwi: krew na podłożu transportowo-wzrostowym po 24 godz. inkubacji (krew dodatnia) - posiew na podłoża AK i MC Materiał 2. Pacjent z podejrzeniem zakażenia odcewnikowego: krew na podłożu transportowowzrostowym po 24 godz. Inkubacji (krew dodatnia) - posiew na podłoża AK i MC

ĆWICZENIE 21 (18.IV – 22.IV. 2016) TEMAT: ZAKAŻENIA OGÓLNOUSTROJOWE - BAKTERIEMIA I SEPSA Część teoretyczna  Omówienie czynników etiologicznych zakażeń ogólnoustrojowych  Schemat badania mikrobiologicznego krwi - pobieranie i przesyłanie próbek do badania.  Omówienie czynników ryzyka rozwinięcia się zakażenia krwi u pacjenta hospitalizowanego Część praktyczna 

Odczyt posiewów próbek krwi oraz interpretacja antybiogramów.

Materiał 1. demonstracja testu Crystal ENF, odczyt testu ID32GN, odczyt antybiogramu Materiał 2. demonstracja Crystal GP, odczyt testu ID32Staph, odczyt antybiogramu

- 11 -

    

Demonstracja hodowli wybranych patogenów zakażeń ogólnoustrojowych: Streptococcus agalactiae, Streptococcus salivarius, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Candida albicans Demonstracja gotowych preparatów z w/w drobnoustrojów w mikroskopie świetlnym. Demonstracja podłoży transportowo-namnażających do posiewu płynów ustrojowych. Demonstracja aparatu Bact Alert do hodowli próbek płynów ustrojowych. Analiza przykładowych wyników badań mikrobiologicznych

ĆWICZENIE 22 (25.IV – 29.IV. 2016)

!!! Ćwiczenie 45-minutowe

KOLOKWIUM 5 (z ćwiczeń 18-21)

ĆWICZENIE 23 (9.V – 13.V. 2016) TEMAT: EGZAMIN PRAKTYCZNY UWAGA:

Materiały teoretyczne do ćwiczeń diagnostycznych znajdują się na stronie internetowej Katedry: www.umed.wro.pl/mikrobiologia

Wrocław, 2015-09-03 Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii, prof. dr hab. Grażyna Gościniak

Adiunkt Dydaktyczny, dr n med. Katarzyna Jermakow Starszy technik analityki med. Agnieszka Sarna

- 12 -