2016 Faaliyet Raporu

2016 Faaliyet Raporu İçindekiler 1 Sunuş 1 Olağan Genel Kurul Gündemi 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz ...
Author: Derya Üner
24 downloads 0 Views 2MB Size
2016 Faaliyet Raporu

İçindekiler 1

Sunuş 1 Olağan Genel Kurul Gündemi 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Göstergeler, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 6 Albaraka Türk’ün Sektördeki Konumu 7 Yönetim Kurulu Kararı 7 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 8 Albaraka Türk Tarihçesi 8 Makroekonominin Kilometre Taşları 10 Albaraka Bankacılık Grubu ve Sürdürülebilirlik 12 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 14 Genel Müdür’ün Mesajı 17 Makroekonomik ve Sektörel Görünüm 22 2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 46 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü

3

2

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 48 Yönetim Kurulu 52 Üst Yönetim 56 Organizasyon Şeması 58 Organizasyon Yapısı Değişiklikleri 60 Banka Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime İlişkin Bilgiler 61 Bankamız Komiteleri ve Komite Toplantılarına Katılım 65 Özet Yönetim Kurulu Raporu 66 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik Uyarınca Destek Hizmeti Alınan Faaliyetler 66 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yapmış Olduğu İşlemler 67 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (31.12.2016)

Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 81 Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler 81 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 82 Risk Yönetimi 85 İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişlerinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi 87 İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler 87 Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının Albaraka Türk’e Verdiği Notlar 88 31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 202 31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İletişim

1 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Olağan Genel Kurul Gündemi Yönetim Kurulu Kararı OTURUM NO : 1612 TARİH : 17 Şubat 2017 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır: Kararlar: 1. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6, 34768 Ümraniye, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde 23.03.2017 Perşembe günü, saat 10.00’da, olağan toplantıya çağrılmasına KARAR VERİLMİŞTİR. 2. Ayrıca, Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulumuzun onayına sunulan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile Genel Kurula Katılım Prosedürünün Bankamız internet sayfasına konularak hissedarlarımıza duyurulmasına KARAR VERİLMİŞTİR. Gündem: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7. Denetçinin ibrası. 8. Kâr paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 10. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 11. Denetçinin seçimi. 12. Banka Ana Sözleşmesi’nin, “Banka Sermayesi” başlıklı 7’nci maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 13. Türk Ticaret Kanununun 395’nci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. 14. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 15. Banka tarafından 2016 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi. 16. Dilek ve temenniler. Yukarıdaki kararlar, aşağıda imzası bulunan yabancı uyruklu üyelere kendi lisanlarında okunmuştur. Muhalif görüş yoktur, mutabık kalınmıştır. Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Başkanı

Yalçın ÖNER Yönetim Kurulu İkinci Başkanı

Hamad Abdulla A. EQAB Yönetim Kurulu Üyesi

Osman AKYÜZ Yönetim Kurulu Üyesi

Hood Hashem Ahmed HASHEM Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal VAROL Yönetim Kurulu Üyesi

Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir PAKDEMİRLİ Yönetim Kurulu Üyesi

Fahad Abdullah A. ALRAJHI Yönetim Kurulu Üyesi

Mitat AKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammad Zarrug M. RAJAB Yönetim Kurulu Üyesi

Melikşah UTKU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

2 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız Temel Kurumsal Değerlerimiz Vizyonumuz

Kalite Politikamız

Dünyanın en iyi katılım bankası olmaktır.

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak kabul eden, eğitimli ve kendini sürekli yenileyen çalışanlarla;

Misyonumuz Faizsiz bankacılık prensiplerine bağlı, kurumsal değerlerimize ve bankacılık etik ilkelerine uygun bir şekilde, başarılarımıza katılan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımızla ortak faydalarımızı paylaşarak, toplumun finansal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

· Müşterilerimizin mevcut ve muhtemel beklentilerini karşılayacak bir şekilde ürün/hizmetler sunmak, · “Müşteriye özel ilgi” ve “güler yüzlü hizmet” anlayışıyla müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, · Tüm süreçlerimizi ve ürün/hizmet kalitemizi sürekli olarak iyileştirmek, · Teknolojik ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, hızlı bir şekilde katma değere dönüştürmektir. Temel Kurumsal Değerlerimiz İşbirliği · Üretilen değerleri ortaklar, çalışanlar, müşteriler ve toplum ile paylaşarak büyümek, · Tüm menfaat sahipleri ile uzun süreli kuvvetli ilişkiler kurmak, · Çalışanların bilgi ve yeteneklerinin sürekli gelişimini sağlamak, · Bankamızın yanı sıra katılım bankacılığının ve bankacılık sektörünün de gelişmesine katkıda bulunmak. Odaklanma · Kaynaklarımızı verimli projelerde kullanarak enerjimizi toplumsal değere dönüştürmek, · Toplumsal gelişime ve müşterilerimizin hayatına yapacağımız pozitif katkı için gerekli enerji ve gayreti göstermek. Samimiyet · Müşterilerimize değer vererek, kendilerine her zaman samimi ve güler yüzlü hizmet sunmak, · Müşteri odaklı bankacılık yaklaşımımızla, müşterilerimiz için uygun ürün ve hizmetleri geliştirerek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. Güvenilirlik · Kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılmasında Katılım Bankacılığı prensipleri ile Bankacılık Etik İlkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket etmek, · Müşterilerimizin beklentilerini en yüksek etik standartlarda yönetmek. Sosyal Sorumluluk · Banka’nın değerini yükseltme hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürürken toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla, ekonomik gelişmeye destek vermek, çalışmalarımızda düzenlemeler ile çevreye karşı saygılı politikalar izlemek, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmak.

3 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Kurumsal Profil Albaraka Türk: 1985’ten Bu Yana Öncü, Güçlü, Geleceğe Dönük…

Kaliteden Ödün Vermeyen Hizmet Yaklaşımı

Ülkemizin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 30 yılı aşan deneyimi, vizyonu, uzman insan kaynağı ve teknolojik yetkinliği ile Türkiye’de katılım bankacılığının öncüsü ve en güçlü temsilcisidir.

Müşterilerinin değişen ihtiyaç ve beklentilerini proaktif bir yaklaşımla karşılamak için ürün ve hizmet yelpazesini sürekli geliştiren Albaraka Türk, yüksek hizmet standartlarını samimiyet ve güler yüzlü hizmet yaklaşımıyla tamamlamaktadır. Albaraka Türk tüm faaliyetlerini ISO 9001:2008 Kalite Belgesi kapsamında sürdürmektedir. Albaraka Türk, 2015 yılında ISO 22301 İş Sürekliliği Sertifikasyonu almaya hak kazanarak iş süreçlerinin kesintisiz işlemesi hedefinde de büyük bir adım atmıştır.

Albaraka Türk, katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda üretimin ve ticaretin finansmanı misyonunu en etkin şekilde faaliyetlerine yansıtmaktadır. Banka, her koşulda KOBİ’lerin gelişimine ve ekonomik kalkınmaya desteğini önceliği olarak kabul etmektedir. Saygın ve güvenilir kimliğiyle her geçen gün müşteri kitlesini büyüten Albaraka Türk, özel cari hesaplar ve katılma hesapları aracılığıyla topladığı fonları, bireysel finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında kâr/ zarar ortaklığı gibi hizmetlerle reel sektöre yönlendirmektedir. Bölgesel Bir Finans Gücü Olma Vizyonu ve Grup Sinerjisi Albaraka Türk, ana ortağı Albaraka Bankacılık Grubu’nun (ABG) faaliyet gösterdiği Körfez, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyalarında bölgesel bir finans gücü olma vizyonuyla başlattığı açılımlarını ve grup sinerjisini geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Güçlü Ortaklık Yapısı Albaraka Bankacılık Grubu, İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Türk ekonomisine yarım yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayi grubunun öncülüğünde kurulan Albaraka Türk güçlü bir sermaye tabanına sahiptir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka’nın ortaklık yapısında yabancı ortakların payı %66, yerli ortakların payı %9,16, halka açık olan pay ise %24,84’tür.

Başarı Formülü: Deneyim-Performans-Güven “Deneyim-performans-güven” olarak özetlenebilecek başarı formülünü müşteri ilişkileri yönetimine uygulayan Albaraka Türk, güvene dayalı iş ortaklığı temelinde geliştirdiği iş modelini müşterilerini anlama ve birebir çözüm sunma ayrıcalığıyla pekiştirmektedir. Banka, müşterileriyle tesis ettiği uzun vadeli ve verimli işbirliğiyle müşteri tabanını her geçen gün genişletmekte ve güçlendirmektedir. 213 Şube İle Yaygın Hizmet Albaraka Türk, ülke geneline yayılmış 213 şubesi ve alternatif dağıtım kanallarından oluşan yaygın hizmet ağıyla paydaşlarına ve Türkiye’ye sürekli değer katmaya odaklıdır. Banka’nın Erbil-Irak’ta da bir şubesi bulunmaktadır. Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) Faizsiz bankacılığın dünyadaki öncülerinden Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde bireysel, kurumsal ve yatırım bankacılığı hizmetleri sunmaktadır. Geniş bir coğrafyada iştirak ve temsilcilikleri bulunan ABG, 3 kıtada 15 ülkede, 11 banka, 2 temsilcilik ve 1 yatırım şirketi ile hizmet vermektedir.

ABG’nin Türkiye’nin yanı sıra Bahreyn, Cezayir, Güney Afrika, Lübnan, Mısır, Pakistan, Sudan, Suriye, Tunus, Ürdün’de grup bankaları, Suudi Arabistan’da yatırım şirketi, Irak’ta şubesi ve Endonezya ile Libya’da temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. 2016 yılsonu itibarıyla Albaraka Bankacılık Grubu’nun toplam aktif büyüklüğü 23,4 milyar ABD doları, özkaynak büyüklüğü ise 2 milyar ABD dolarıdır. 2016 yılında Grubun toplam faaliyet kârı 1,1 milyar ABD doları, net kârı ise 268 milyon ABD doları olmuştur. Yılsonu itibarıyla şube sayısı 697 ve personel sayısı 12.644’tür. ABG hisseleri Bahreyn ve NASDAQ Dubai menkul kıymet borsalarında işlem görmektedir. ABG, Standard & Poor’s tarafından uzun vadeli BB+ ve kısa vadeli B kredi notu ile derecelendirilmiştir. ABG’nin temel stratejik hedefi müşterek bir kurumsal değerler sistemi yaratarak “tek misyon, tek vizyon, tek kimlik” ile hizmet vermektir. Dört yıl önce Albaraka Sosyal Sorumluluk Programı’nı devreye alan ABG, 2016 yılında bu faaliyetlerini bir adım ileri taşıyarak, BM Global Compact’ı imzalamıştır.

Ülkemizin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 30 yılı aşan deneyimi, vizyonu, uzman insan kaynağı ve teknolojik yetkinliği ile Türkiye’de katılım bankacılığının öncüsü ve en güçlü temsilcisidir.

4 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Finansal Göstergeler, Sermaye ve Ortaklık Yapısı Toplam Aktifler (Milyon TL) 29.562

Kullandırılan Fonlar* (Milyon TL) 32.851

19.505

23.046

16.184

17.218

12.060

12.328

2012

9.100

2013

2014

2015

2016

Toplanan Fonlar (Milyon TL) 20.346

2012

2013

23.155

2.279

1.497 1.218

2013

2014

2015

2016

Kullandırılan Fonlar*/Toplam Aktifler

*

2016

1.791

9.225

2012

2015

2.104

12.526

73,8

2014

Özkaynaklar (Milyon TL)

16.643

2012

22.722

70,0

70,2

2013

2014

Finansal kiralama dahildir.

66,0

2015

69,2

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Kullandırılan Fon*/Toplanan Fon Oranı 98,6

96,3

97,2

95,9

98,13

2012

2013

2014

2015

2016

5 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Finansal Göstergeler, Sermaye ve Ortaklık Yapısı Temel Finansal Göstergeler (Milyon TL) 2015

2016

Değişim (%)

29.562

32.851

11,1

Kullandırılan Fonlar

19.505

22.722

16,5

Toplanan Fonlar

20.346

23.155

13,8

Özkaynaklar

2.104

2.279

8,3

Personel Sayısı

3.736

3.796

1,6

213

213

-

Toplam Aktifler *

Şube Sayısı *Finansal kiralama dahildir.

Başlıca Finansal Oranlar (%) 2015

2016

Kullandırılan Fonlar*/Toplam Aktifler

66,0

69,2

Kullandırılan Fonlar*/Toplanan Fonlar Oranı

95,9

98,1

Toplanan Fonlar/Toplam Aktifler

68,8

70,5

Ortalama Özkaynak Kârlılığı

15,6

9,9

1,4

0,9

2,37

4,75

1,0

2,26

Takipteki Kredilere Karşılık Ayırma Oranı

59,9

52,3

Sermaye Yeterlilik Oranı

15,3

13,5

Ortaklık Yapısı

Pay Tutarı (TL)

Oranı (%)

Yabancı Ortaklık

593.952.934,31

66,00

Albaraka Bankacılık Grubu

486.523.265,68

54,06

İslam Kalkınma Bankası

70.573.778,85

7,84

Alharthy Ailesi

31.106.364,35

3,46

5.749.525,43

0,64

82.469.474,37

9,16

 Halka Açık

223.577.591,32

24,84

 Toplam

900.000.000,00

100,00

Ortalama Aktif Kârlılığı Takipteki Kredi Oranı Net Takipteki Kredi Oranı

*Finansal kiralama dahildir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı 31.12.2016 Tarihi İtibarıyla Banka Sermaye Dağılımı

Diğer  Yerli Ortaklar

6 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Albaraka Türk’ün Sektördeki Konumu Değişim (%)   Aktif Büyüklüğü Krediler (Kullandırılan Fonlar) Mevduat (Toplanan Fonlar)

Albaraka Türk 28,3 20,5 22,2

2014-2015 Katılım Bankaları 15,4 16,0 13,3

Bankacılık Sektörü 18,2 20,3 17,9

Albaraka Türk 11,1 16,5 13,8

2015-2016 Katılım Bankaları 10,5 7,2 12,1

Bankacılık Sektörü 15,8 17,1 16,8

Pazar Payları (%) 2015

Aktif Büyüklüğü Krediler (Kullandırılan Fonlar) Mevduat (Toplanan Fonlar)

Aktif Büyüklüğü (%) 24,7 Albaraka Türk

75,3 Diğer Katılım Bankaları

%24,7 Katılım bankaları arasında %24,7 aktif büyüklüğü pazar payı

Albaraka Türk/ Katılım Bankaları 24,6 23,6 26,9

Albaraka Türk /Bankacılık Sektörü 1,3 1,3 1,5

Katılım Bankaları/ Bankacılık Sektörü 5,1 5,4 5,7

Kullandırılan Fonlar (%) 25,7 Albaraka Türk

74,3 Diğer Katılım Bankaları

%25,7 Fon kullandırımında katılım bankacılığı sektöründe 2,1 puan pazar payı kazanımı

2016 Albaraka Türk/ Katılım Bankaları 24,7 25,7 27,3

Albaraka Türk/ Bankacılık Sektörü 1,2 1,3 1,5

Katılım Bankaları/ Bankacılık Sektörü 4,9 4,9 5,5

Toplanan Fonlar (%) 27,3 Albaraka Türk

72,7 Diğer Katılım Bankaları

%27,3 Toplanan fonlarda katılım bankacılığı sektörünün üzerinde büyüme

7 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Yönetim Kurulu Kararı OTURUM NO: TARİH:

1621 17 Şubat 2017

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır: KARAR: 2016 yılı kârının aşağıda belirtilen şekilde ve Ortaklara ödenecek temettünün 10.04.2017 tarihinden itibaren dağıtılması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvurulması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gelecek cevaba göre kârın dağıtılması ve Ortaklara ödenmesi konusunda Hissedarlar Genel Kuruluna öneride bulunulmasına KARAR VERİLDİ. Dönem Kârı Geçmiş Yıl Kârı Bilanço Kârı I. Tertip Yasal Yedek Akçe ( - ) Dağıtılabilir Net Dönem Kârı Ortaklara I. Temettü (Brüt) Ortaklar İkinci Temettü İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Karı) Olağanüstü Yedek Akçeye Aktarılan

217.609.152,61 0,00 217.609.152,61 10.880.457,63 206.728.694,98 45.000.000,00 6.682.173,74 668.217,37 6.790.863,80 147.587.440,06

Yukarıdaki karar, aşağıda imzası bulunan yabancı uyruklu üyelere kendi lisanlarında okunmuştur. Muhalif görüş yoktur, mutabık kalınmıştır. Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Başkanı

Yalçın ÖNER Yönetim Kurulu İkinci Başkanı

Hamad Abdulla A. EQAB Yönetim Kurulu Üyesi

Osman AKYÜZ Yönetim Kurulu Üyesi

Hood Hashem Ahmed HASHEM Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal VAROL Yönetim Kurulu Üyesi

Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir PAKDEMİRLİ Yönetim Kurulu Üyesi

Fahad Abdullah A. ALRAJHI Yönetim Kurulu Üyesi

Mitat AKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammad Zarrug M. RAJAB Yönetim Kurulu Üyesi

Melikşah UTKU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Ana sözleşmede 2016 yılında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

8 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Albaraka Türk Tarihçesi Albaraka Türk, 30 yılı aşan kurumsal tarihinde, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sergilemiş, katılım bankacılığı sektöründeki öncü ve yenilikçi konumunu pekiştirmiştir.

1984

1998

Faizsiz bankacılık yapan Albaraka’dan gelen teklifle Albaraka Türk’ün kuruluş çalışması başladı.

Visa ile yaptığı anlaşma sonrası kredi kartı hizmeti de sunmaya başlayan Albaraka Türk’ün şube sayısı 22’ye ulaştı.

1985

2002

Albaraka Türk, Türkiye’deki ilk özel finans kurumu olarak faaliyetine başladı.

Şube sayısı 24’e çıkarken, özsermaye toplamı 70 milyon ABD dolarına ulaştı.

1988

2007

Finansal kiralama işlemleri yapılmaya başlandı.

Albaraka Türk’ün halka arzında 170 milyon ABD dolarlık halka arza 24 bin yatırımcıdan 7 milyar ABD dolarının üzerinde talep geldi.

1992 Şube sayısı 10’a ulaşırken, aktiflerinin toplamı 400 milyon ABD dolarını aştı.

Makroekonominin Kilometre Taşları

%9,5

%9,3

%7,0

%6,7

%6,0

%8,0

%7,2

%7,0

%7,5 %3,1

%4,2 %2,1

%0,3

%0,9 -%3,4

-%5,5

Türkiye Ekonomik Krizi 1994

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990 1991

1992

1993

1994

1995 1996

1997

1998

1999

9 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2011

2014

2016

İlk yurt dışı şubesini Erbil-Irak’ta açtı.

35 yeni şube açılımıyla Banka tarihinde bir rekor kırıldı ve şube sayısı 202’ye ulaştı.

Nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 4 adet yurt içi kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

SİMURG kapsamında önemli kazanımlar elde edilmeye başlandı.

Albaraka Türk Genel Müdürlük binası LEED Gold Sertifikası almaya hak kazandı.

350 milyon ABD dolarlık murabaha sendikasyonuyla sektörünün en büyük meblağlı sendikasyon kredisine imza attı. İlk wakala işlemini gerçekleştirdi.

2015

2012

Türkiye’de Basel 3 kriterlerine uygun ilk sermaye benzeri sukuk işlemi ihracı gerçekleştirildi.

“Dünyanın en iyi katılım bankası olmak” vizyonu doğrultusunda dönüşüm programı SİMURG’u başlattı.

Operasyon odaklılıktan müşteri odaklı hizmete geçişi kolaylaştıran Albatros 19 Haziran 2015’te devreye alındı.

2013 Yurt içi şube sayısını 166’ya çıkardı.

Mobil Şube ve Mobil Şube Touch ID projeleri tamamlandı.

“Banking Technology Awards” da, Albatros (Yeni Ana Bankacılık Sistemi) projesi  “Bireysel Bankacılıkta En İyi Teknoloji Kullanımı” ödülüne layık görüldü.   Organizasyon yapısı yenilendi ve Genel Müdürlük Sn. Melikşah UTKU yönetimine geçti.

Türkiye’de ilk defa uygulanan murabaha sukuk yöntemiyle sermaye benzeri kredi sağladı.

Türkiye, finansal sistemin ve yapısal dinamiklerinin gücü sayesinde zorlu makroekonomik ortama karşılık ekonomik büyümesini sürdürme başarısını göstermektedir. %9,6 %6,6

%6,4 %5,6

%9,0

%8,5

%11,1

%7,1

%8,5 %5,2

%4,8

%5,0

%6,1 %2,2

%0,8

-%4,7

-%6,0

Dünya Ekonomik Krizi 2008-2009

Türkiye Ekonomik Krizi 2001

2000

2001 2002

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009

2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016/9

10 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Albaraka Bankacılık Grubu ve Sürdürülebilirlik Albaraka Bankacılık Grubu (ABG); eğitim, sağlık, istihdamı geliştirme, çevre, kültür, spor vb. birçok alanda çeşitli projeler yürütmekte, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda katkı sağlamayı ve bu sayede Birleşmiş Milletler 2020 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Albaraka Türk, çalışanlarının hayırseverlik, sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik gibi kavramları benimsemeleri; bireysel farkındalıkları geliştirmeleri için çalışmalar yürütmektedir. Albaraka Türk’ün Sosyal Sorumluluk Programı hedefleri doğrultusunda; özellikle çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, engelli ve insanı yardıma muhtaç bireyler olmak üzere olmak üzere tüm birey/kurumların eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak girişimlere ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak projelere fon sağlanmakta, yatırımcılara destek verilmektedir. ABG bünyesinde başlatılan “Albaraka Sosyal Sorumluluk Programı” İslami Bankacılık Sektöründe bir ilktir.

ABG’nin önümüzdeki beş yıl için belirlediği temel sosyal sorumluluk hedefleri; • İstihdama +50.000 katkıda bulunmak • Eğitim yatırımlarını desteklemek • Sağlık yatırımlarını desteklemektir.

YOKSULLUĞA SON

ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

SAĞLIKLI BİREYLER

İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

NİTELİKLİ EĞİTİM

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

2016 yılında UNGC (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi)’ye taahhüdünü ileten ABG, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 7’sini önceliklendirmiş olup, stratejisinde içselleştirmiştir.

11 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Albaraka Bankacılık Grubu ve Sürdürülebilirlik Albaraka Türk’ün sürdürülebilirlik inisiyatiflerinden satırbaşları Ekonomik

Çevresel

Sosyal

KOBİ’lere destek ve öncelik

Albaraka Türk Genel Müdürlük Binası LEED Gold Sertifikası almıştır.

Bereket Vakfı; eğitim, sağlık, çevre, kültür, spor, klasik sanatlar, sosyal gelişim vb. alanlarda yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine 12 milyon TL destek vermiştir.

Sağlık ve eğitim sektörlerine odaklı yaklaşım

1987’den bugüne %92’si lisans ve %8’i lisansüstü bursu, toplam 17.348 öğrenciye karşılıksız burs verilmiştir. 2016 yılında 1.926 lisans ve 72 doktora öğrencisine burs verilmiştir.

Albaraka Türk, ABG’nin Sürdürülebilirlik Stratejisine uygun olarak, pozitif toplumsal etki üretecek çalışmalara odaklanmaya devam edecek ve önceliklendirdiği alanlarda paydaşları ile işbirliğini geliştirecektir.

Albaraka Türk Genel Müdürlük binası LEED Gold Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Albaraka Türk, Albaraka Bankacılık Grubu’nun 2016-2020 hedefleri doğrultusunda, 2016’da istihdam yaratmada en yüksek katkıyı sağlayan Grup bankası olmuştur.

12 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 yılında Albaraka Türk güçlü finansal ve organizasyonel yapısı, doğru strateji ve uygulamalarıyla büyüme rotasında ilerlemeyi sürdürmüştür. Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı Değerli paydaşlarımız, Beklenen büyüme oranlarının gerçekleşmediği ve ticaretteki daralmanın sürdüğü 2016 yılında çok sayıda konu küresel ekonominin gündemini meşgul etmiştir. Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası uygulamaları, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alması (Brexit), ABD’deki başkanlık seçimleri, özellikle Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler, Çin ekonomisinin düşük performansı ve petrol fiyatlarının seyrinin OPEC’in üretim kısıtlama kararı sonrası yükselişe geçmesi başlıca konuları oluşturmuş, dünya ekonomisi ve finansal piyasalar bu gelişmelerden farklı ölçülerde etkilenmiştir.

2016 yılı Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinin sürpriz sonuçlarının ardından, Aralık ayındaki son toplantısında Fed, ekonomik büyüme ivmesini de gözeterek beklenen kararını vermiş ve politika faiz oranını 25 baz puan artırarak %0,50-0,75 aralığına yükseltmiştir. Faiz artışı küresel piyasalar tarafından fiyatlanmış olmakla birlikte, Fed’in sürprizi 2017’ye yönelik projeksiyonda ortaya çıkmış ve 3 defa faiz artışına gidilebileceği belirtilmiştir. Bu gelişmelerin en önemli sonucu ABD dolarının özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanması olmuştur. Gelişmiş ülkeler, küresel krizin ardından kalıcı olarak yukarı yönlü ivme kazanamayan ekonomik aktiviteyi canlandırmak amacıyla gevşek para politikası uygulamalarına devam etmektedir. 2016 Avrupa ekonomisi için ılımlı büyüme koşulları altında geçmiştir. Brexit, piyasaları kısa süreli şaşkınlığa ve belirsizliğe iterken, Avrupa ekonomisi öngörülere paralel büyümesini yıl boyunca sürdürmüştür.

2016 yılında gelişmiş ülkelerdeki sınırlı toparlanmaya karşın küresel para politikalarına dair belirsizlikler finansal piyasalardaki oynaklığın devam etmesine, gelişmekte olan ülke finansal varlık fiyatlamalarının ve risk prim göstergelerinin de olumsuz etkilenmesine zemin hazırlamış; bu gruptaki ülkelerin para birimleri değer kaybetmiştir. Küresel ekonomide petrol ve emtia fiyatlarındaki toparlanmanın katkısıyla 2017 yılında 2016’ya göre nispeten daha yüksek bir büyüme beklenmektedir. ABD’nin izleyeceği politikalar, AB için öngörülen reflasyon tehdidi, Çin ekonomisinin zafiyetleri gibi birçok etken 2017’nin de zor geçeceğine dair işaretler vermektedir.

13 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Türkiye 2016 yılında, küresel makroekonomik şartların baskısına ek olarak, yurt içindeki siyasi gelişmeler, darbe girişimi ve terör olaylarının, ekonomik faaliyetler ve beklentiler üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele etmek durumunda kalmış; olağandışı şartlarda geçen bir yılda, ekonomisi ve demokrasisi açısından zor bir sınavdan büyük başarıyla geçmiştir. Yurt içindeki gelişmeler ve ABD seçimleri sonrasında yaşanan çalkantılı süreçte, TL’nin yüksek oranda değer kaybı ve uzun vadeli faiz oranlarının artışının yanı sıra bir süredir devam eden jeopolitik risklerin de etkisiyle Türkiye’nin risk primi göstergeleri yükselmiştir. Finansal sistemin ve yapısal dinamiklerinin gücü sayesinde zorlu makroekonomik ortama karşılık ekonomik büyüme sadece bir çeyrekte sekteye uğramıştır. Diğer yandan, 2016 yılında dış ticaret hacmi düşük bir seyir izlerken, Euro’nun ABD doları karşısındaki değer kaybı ihracatın cari açığa etkisini azaltmış, turizm gelirlerinin de olumsuz etkisiyle cari açık yılın ikinci yarısında artışa geçmeye başlamıştır. 2016’da görülen düşük petrol ve emtia fiyatlarının olumlu etkisinin de, brent petrol fiyatının artışa geçmesiyle azalması söz konusudur. Önümüzdeki dönemde, Rusya ile turizm ilişkilerinin daha da güçlenmesi ve jeopolitik risklerin azalması sonucunda turizm gelirlerinin artışa geçmesi, AB ülkeleriyle ihracatta görülen canlanmanın kalıcı olması, hükümetin tüketimi artırmak ve üretim döngüsünü harekete geçirmek üzere hazırladığı teşvik paketlerinin etkisi, göstergelerin pozitife dönmesi açısından başlıca etkenler olarak görülmektedir.

2016 yılı Türkiye açısından zorlu koşullarda geçerken, bankacılık sektörü sağlam yapısı ve geliştirdiği refleksleriyle büyümesini sürdürmüş, katılım bankacılığı ise kazandığı istikrarlı gelişim ivmesini korumuştur. 2016 yılında Albaraka Türk güçlü finansal ve organizasyonel yapısı, doğru strateji ve uygulamalarıyla büyüme rotasında ilerlemeyi sürdürmüştür. Organik büyümemiz dengeli bir seyirde sürmektedir. Bugün 213’e ulaşan şube sayımızla yaygın bir müşteri erişimine sahibiz. Ancak en az bunun kadar önemli bir husus, teknoloji konusunda yaptığımız yatırımlarla alternatif dağıtım kanalları üzerinden hizmet yetkinliğimizi giderek artırmamız, dijital dünyada ve özellikle mobil uygulamalarda dünyaya ayak uydurabilmemizdir. Albaraka Türk, bankacılık altyapısını tamamen yenilerken, BT yatırımlarıyla da güncel teknolojiyi yakalamış bulunmaktadır. Yaklaşık 20 milyon ABD dolar tutarında bir teknoloji yatırımı gerçekleştiren Bankamız, önümüzdeki dönemde de bu projelerinin meyvelerini artan oranda toplayacaktır. Önümüzdeki dönemde, rekabetin en fazla dijitalleşme boyutunda yaşanacağını söyleyebiliriz. Dijitalleşme Albaraka Türk’ün de ajandasında önemli bir yer tutmaktadır ve Bankamız bu konuda sağlam adımlar atmaya devam edecektir. 2016 yılında, Albaraka Türk’ü önümüzdeki 15 yılda nerede görmek istediğimize dair çalışmalar yapmış ve Bankamızın 2031 yılı stratejisini belirlemiş bulunuyoruz. Memnuniyetle gördük ki, şimdiye kadar olan hedeflerimizin çoğunu başarmış durumdayız. Yeni hedeflere ulaşma ve yeni başarılara imza atma yetkinliğimizin de çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu motivasyon ve güvenle, stratejimiz doğrultusunda hareket planlarımızı hayata geçirmeye başlamış bulunuyoruz.

Albaraka Türk’te nöbet değişimi 2016 yılında Albaraka Türk’te bir nöbet değişimi yaşanmıştır. 15 yıldır Bankamız liderlik ekibini yöneten Sn. Fahrettin Yahşi görevinden ayrılmıştır. Sayın Yahşi’ye, Bankamıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genel Müdürlük görevini devralan değerli meslektaşımız Sn. Melikşah Utku, uzun yıllardır bizlerle birlikte olmuş, Albaraka Türk’ün başarılarında imzası bulunan bir ekip arkadaşımızdır. Kendisine, üstlendiği liderlik görevinde şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına başarılar diliyorum. 2017 yılına umut ve kararlılıkla bakıyoruz. 2017 yılının Türkiye ve Bankamız için güçlü ve pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Türkiye tüm zorlukları aşarak ekonomik büyüme yolculuğuna daha da güçlenerek devam edecektir. Diğer taraftan, Albaraka Bankacılık Grubu her zaman olduğu gibi Türkiye’deki iştirakinin yanında yer alarak desteğini sürdürecektir. Albaraka Türk, Türkiye’nin kalkınma hamlesine olan katkısını, katılım bankacılığı enstrümanlarıyla reel sektöre finansal çözümler üreterek en etkin şekilde ortaya koymaya kararlılıkla devam edecektir. Güçlü performansımızı, sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefimizi gerçekleştirmemizde katkısı bulunan hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, muhabirlerimize ve çalışanlarımıza şahsım ve Albaraka Türk Yönetim Kurulu adına şükranlarımı sunarım.

Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Başkanı

14 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Kurulduğumuz günden bugüne kadar değerlerimizi sürdürülebilir stratejilerle geliştirmeyi ve bankacılık faaliyetlerimizde her zaman değerlerimize sahip çıkmayı amaçladık. Melikşah UTKU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Genel Müdür’ün Mesajı Değerli paydaşlarımız, İstikrarlı büyüme yolculuğumuz devam ediyor. Küresel ve yurt içi piyasaların çok sayıda gelişmeye tanıklık ettiği 2016 yılında, Albaraka Türk, öngörü gücü ve vizyonu, geleceğe odaklı stratejileri ve katılım bankacılığı felsefesini en iyi şekilde yansıtan hizmet modeliyle istikrarlı büyüme yolculuğuna devam etmiştir. Albaraka Türk, yetkin yönetim kademeleri ve iyi yetişmiş insan kıymetleriyle rekabet üstünlüklerinin farkındadır ve hedeflerini daima daha yüksek değer üretmek ve daha iyi bir geleceğe katkı sağlamak temellerinde belirlemektedir.

2016 yılsonunda toplam aktiflerimiz %11,1 artışla 32,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankamızın toplanan fonları %13,8 büyüme kaydederek 23,2 milyar TL olurken, finansal kiralama dahil toplam fon kullandırımımız %16,5 oranında artarak 22,7 milyar TL’yi bulmuştur. Kullandırdığımız fonların aktif toplamımıza oranı ise geçen yıla göre 3 puan artışla %69 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel gelirlerimiz %15,5 artarak 1,372 milyon TL’ye yükselirken, net kâr payı gelirlerimiz %15,6 artışla 1.024 milyon TL’ye çıkmıştır. Albaraka Türk, 2016 yılını 218 milyon TL net kâr ile tamamlamış ve sektörün en kârlı bankalarından biri olmaya devam etmiştir. Özkaynaklarımız, güçlü seviyesini koruyarak 2,3 milyar TL olarak gerçekleşirken; özkaynak kârlılığımız ise geçen yılki seviyesini koruyarak %9,91 seviyesinde realize olmuştur. Sermaye yeterlilik oranımız ise %13,46 olarak ölçülmüştür.

Geleceğe odaklı yönetim kültürüne geçmek ve yalın iş yapış tarzını benimsemek için SİMURG’u başlattık. Dönüşüm programları şirketler sıkıntıya girdiğinde ya da kriz dönemlerinde başlatılır. Oysa Albaraka Türk, 2013’te bankacılık sistemindeki gelişmeleri ve dünyayı okuyarak, hem gelecekle ilgili taşıdığı bazı endişelere karşı önlem geliştirmek, hem de büyümenin gereklerine uyum sağlayabilecek, gelişen teknolojiyle eşgüdümlü olarak çalışan ve hızlı mevzuat değişikliklerine etkinlikle cevap verebilen daha esnek bir yapı kazanmak için SİMURG değişim sürecini başlatmıştır. SİMURG’un hikâyesine baktığınız zaman bir yere varmak hedef gibi gözükse de aslında işin aslı yolculuğun kendisidir. Önemli olan, yolculuğun kişiye ve/veya kuruma kattığı bilgelik ve olgunluktur. Varılan nokta aslında yeni bir yolculuğun başlangıcını işaret etmektedir. Son tahlilde, bu programımızın özü de vardığımız noktalar değil gittiğimiz yolun bize kattıkları ve kazandırdıklarıdır.

15 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Gelinen noktada, Albaraka Türk bugünün şartları itibarıyla dönüşümü önceden başarmış bir kurum olarak kendini farklılaştırmış durumdadır. En önemli özelliğimiz, bir katılım bankası olarak aslında bir fon yöneticisi olmamızdır. Bize emanet edilen fonları yönetmeye çalışıyoruz. Müşterimizden borç almıyoruz, taahhüt ediyoruz. O yüzden Bankamızda şeffaflığa çok önem veriyoruz. Mümkün olduğu kadar her şeyi şeffaflık esası üzerine kurgulamaya çalışıyoruz. Bu işi iyi yapan bankalar arasındayız ve bunun da paydaşlarımızca doğru algılandığına inanıyoruz. Teknolojinin gelişim hızı yeni bir ekonomik düzeni getiriyor. Teknolojik değişim ve dijital dönüşüm hızla ve öngörülemez biçimde hayatımızdaki etkisini artırmakta, ekonomi ve ticaretle birlikte iş yapış şekillerini, sosyal hayatı ve tüm yaşam döngüsünü etkileyerek dünyada yeni bir devrimi yaşatmaktadır. Önümüzdeki dönemde, bu evrilmenin hızına ve şartlarına uyum sağlamak üzere bazı reflekslerin geliştirilmesi zaruridir. Bu yeni dönemde esnek, hızlı karar verebilen, hızlı hareket edebilme kabiliyetine sahip ve hızla adapte olabilen; bunları yapabilecek kurum içi mekanizmaları ve kültürü bünyesinde tesis edebilen bankaların ve şirketlerin başarılı olacağına inanıyoruz. Albaraka Türk olarak bizim yol haritamız, giderek daha dijital, daha esnek, daha hızlı bir hizmet sağlayıcı olarak faaliyetlerimize devam etmektir. Kuşkusuz, hizmetlerimizin özünde yer alan katılım bankacılığının evrensel kurallarına ve gereklerine sıkıca bağlı kalarak… Albaraka Türk’ün dünyanın en iyi katılım bankası olma yolundaki hedefinin 5 temel dayanağı vardır: • En iyi, en kaliteli insan kaynağına sahip olmak. • En büyük ve en kârlı değil en değerli şirket olmak. • En etkili ve hızlı operasyonlara sahip olmak. • En yenilikçi ürünlere sahip olmak ve • Marka bilinirliği en yüksek katılım bankası olmak.

Büyük resme baktığınızda, Albaraka Türk’ün bilgi birikimiyle, teknolojiyle desteklenen operasyonel süreçleriyle, inovasyon kültürüyle ve ortakları, çalışanları ve müşterileri başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla bu unsurları işaret ettiğini görüyoruz. Sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetimiz artmaktadır. Kurulduğumuz günden bugüne kadar değerlerimizi sürdürülebilir stratejilerle geliştirmeyi ve bankacılık faaliyetlerimizde her zaman değerlerimize sahip çıkmayı amaçladık. Önümüzdeki dönemde bu yöndeki faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırma kararlılığındayız. Bankamız 2016 yılında bir “ilk”e daha imza atmıştır. Genel Müdürlük binamız, enerji ve su tasarrufunun yanı sıra iç mekân hava ve aydınlatma kalitesi, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi, malzeme kaliteleri ve özellikleri, kırtasiye ve temizlik malzemelerinin sağlığa zararsız olması ve geri dönüşüme uygun olması gibi kriterlerde de tam not alarak yeşil bina özellikleriyle LEED Gold Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Albaraka Türk, bu belgeye sahip olan Türkiye’deki ilk banka unvanına da sahip olmuştur. Bankamızın çevre bilinci ile ilgili titiz çalışmalarının takdir görmesi ve uluslararası bir kuruluş tarafından tescillenmesi, bu alandaki faaliyetlerimiz konusunda itici güç olmaktadır. Albaraka Türk için sürdürülebilirlik geleceği tüm yönleri ile korumaktır. Albaraka Türk, sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımını daha da aktif uygulamalarla pekiştirme sürecine girmiştir. Halka açık olan Bankamız Albaraka Türk, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmak için tüm faaliyet alanlarında çalışmasını derinleştirmiştir. Bankamızın üyesi olduğu Albaraka Bankacılık Grubu’nun devreye almış olduğu kurumsal sosyal sorumluluk programı kapsamında, yürütülecek projeler açısından ortak bir hareket alanı belirlenmiştir. Her bir Grup bankası faaliyet gösterdiği ülkede yerel ihtiyaçlar çerçevesinde sosyal sorumluluk projelerinde yer alırken; Grup tarafından belirlenen kadın, genç istihdamı, sağlık, eğitim gibi konularda da sosyal sorumluluk programlarına dahil olunacaktır.

Albaraka Türk, eğitim alanında Bereket Vakfı üzerinden önemli katkılar sağlamayı kesintisiz sürdürmektedir. Diğer yandan, önemli sosyal sorumluluk alanlarından biri olan sanatın ülkemizde henüz yeteri kadar hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması için kaynak bulamadığı gerçeğinden hareketle; özellikle unutulmaya yüz tutmuş hat, ebru, tezhip gibi Türk geleneksel el sanatlarına doğrudan hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Bunların yanı sıra desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz alanlarda destek sağlamak için projeler ve işbirlikleri geliştirmek amacındayız.

Albaraka Türk olarak bizim yol haritamız, giderek daha dijital, daha esnek, daha hızlı bir hizmet sağlayıcı olarak faaliyetlerimize devam etmektir.

16 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Genel Müdür’ün Mesajı Albaraka Türk’ün teknoloji kullanımıyla da ön plana çıkmasını hedefliyoruz. Albaraka Türk, “Banking Technology Awards” da, Albatros (Yeni Ana Bankacılık Sistemi) projesi ile “Bireysel Bankacılıkta En İyi Teknoloji Kullanımı” ödülünün sahibi olmuştur. Albatros projesi kapsamında, teknoloji altyapısını ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarlayan ve kanallar tarafındaki ürün ve hizmet çeşitliliğini üst düzeye getiren Albaraka Türk, internet bankacılığı, ATM, mobil şube, çağrı merkezi fonksiyonlarını iyileştirmiş ve geliştirmiştir. Tüm kanallarda aynı anda bir gecede hayata geçirilen proje, aynı zamanda Türkiye’de bu ölçekte gerçekleşen en büyük dönüşüm projelerinden biri olmuştur.

“Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olma” hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz projeler ve atılımlar, aynı zamanda müşterilerimize en iyi bankacılık deneyimini sunmak için gösterdiğimiz çabaları ortaya koymaktadır.

“Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olma” hedefi doğrultusunda müşterilerimize en iyi bankacılık deneyimini sunuyoruz. Geçiş dönemlerinde ekonomisi tek bir ürüne, sektöre bağımlı olmayan, ihracat pazarları çeşitli ve ihracatçısı çevik olan, genç nüfus gibi uygun demografik özelliğe sahip olan ekonomiler çok daha başarılı olacaktır. Her şeyden önce değişime daha hızlı adapte olacaklar; rekabet avantajlarını kullanacaklardır. Burada en önemli husus geleceğe olan güveni tesis edecek bir yönetim ve sağlam bir ekonomik zemini yeniden inşa etmektir. Türkiye’nin zorlukların üstesinden gelme konusundaki deneyimi ve geliştirdiği uyum refleksiyle daha müreffeh bir geleceğin bizleri beklediğine olan inancımız sarsılmayacaktır. Tüm dünyada en gelişmiş bankacılık sistemlerinden birine sahip olan Türkiye, özellikle internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ödeme sistemleri alanlarındaki uygulamalarla öne çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde bankalar inovasyonu tüm süreçlerinin doğal bir bileşeni haline getirecektir. Dijitalleşme, mümkün olan her noktada daha da fazla kullanılır hale gelecektir. Bunun yanı sıra, mobilite, nesnelerin interneti ve bunların sonucu olarak iş yapış şekillerinin değişmesine bağlı olarak, gelecekte şubelerin farklılaşacağını göreceğiz. Albaraka Türk’ün önümüzdeki dönem stratejileri içinde dijitalleşme ve müşteri segmentleri açısından kişiselleştirme önemli yer tutmaktadır. Bu çerçevede finansal hizmet gamımızı müşteriye özel hale getirebilecek bir model kurgulamaya çalışıyoruz. Hem kaynak relokasyonu, hem mevzuat riskinin asgariye indirilmesi gibi konularda ortak hareket edebilen bir organizasyona dönüşme hedefimizde sağlam adımlarla ilerliyoruz. Teknolojinin yakından takip edilmesi, şube personeli üzerindeki işlem yükünü hafifletmek ve müşterilerin şube içerisinde de self-service kendi işlemlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla 2016 yılında gündeme alınan yeni şube konsepti kapsamında, teknolojik olarak üst seviyede,

daha küçük alana sahip ve doğru konumlandırılmış şubelerin oluşturulması için çalışmalarımız başlatılmıştır. Albaraka Türk’te, yakın zamanda bu şubeleri deneyimleyebileceğiz. Hissedarımız Albaraka Bankacılık Grubu’nun yapısı, önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak esneklik ve çevikliğe hızlıca uyum sağlayabilecek özelliklere sahiptir. Bu yetkinliği Albaraka Türk’e de yansıtmakta, Bankamızın gelişme ve büyüme atılımlarına kesintisiz ve güçlü desteği her zaman sağlamaktadır. “Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olma” hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz projeler ve atılımlar, aynı zamanda müşterilerimize en iyi bankacılık deneyimini sunmak için gösterdiğimiz çabaları ortaya koymaktadır. Müşterilerimizin güveni ve desteğiyle ödüllenen bu çabalarımızda, katkı ve desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla,

Melikşah UTKU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

17 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Makroekonomik ve Sektörel Görünüm Makroekonomik Görünüm 2016 yılı hem küresel anlamda hem de ülkemizde 2017 ve sonrasının ekonomisini ciddi manada etkileyecek olaylara sahne oldu. Petrol ve emtia fiyatlarındaki özellikle yılın ikinci yarısındaki artış ve dolayısıyla küresel enflasyon oranlarının yükselmesi, Brexit referandumu, ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimi ve ABD Başkanlık seçimleri gibi gelişmeler 2016 yılı dünya büyümesinin de yatay seyretmesinin en önemli nedenleri arasındadır.

2016’da da pek çok ülkenin ekonomik göstergelerinde bozulmaya neden olan ABD doları karşısında birçok para biriminin değer kaybı küresel ticareti negatif baskılamaya devam etti.

Emtia ve petrol fiyatlarında baz etkisi 2016’nın son çeyreğinde sona ererken, küresel ticaretteki düşüşün temel nedeni ortadan kalkmaktadır.

2017’de Fed’in söylemlerinin ve yeni Başkan Trump’ın uygulayacağı politikaların küresel piyasalarda çok etkin olması beklenmektedir.

18 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Makroekonomik ve Sektörel Görünüm 2016 yılının ilk aylarında IMF, OECD ve Dünya Bankası 2016’daki büyüme tahminlerini aşağıya doğru revize etmek zorunda kaldı.

2016 yılının ilk aylarında IMF, OECD ve Dünya Bankası 2016’daki büyüme tahminlerini aşağıya doğru revize etmek zorunda kaldı. Bu, gelişen piyasa ekonomilerinin büyüme performansı düşüş eğiliminde olması tahminlerinden kaynaklandı. Gerçekleşen ekonomik faaliyetler, 2016 yılının 2015’ten çok daha zor olacağını ve yılsonu küresel ekonomik büyümenin Büyük Durgunluk döneminden bu yana en düşük büyümesini göstereceği tahminlerini doğrular nitelikte oldu. Öte yandan 2017 ile ilgili beklentilerin nispeten olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Emtia ve petrol fiyatlarında baz etkisi 2016’nın son çeyreğinde sona ererken, bu sayede küresel ticaretteki düşüşün temel nedeni ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanma hızının yavaşlayacağına ilişkin beklentiler 2017 yılı için diğer olumlu görüşler arasında

yer almaktadır. 2015’teki gibi, 2016’da da pek çok ülkenin ekonomik göstergelerinde bozulmaya neden olan ABD doları karşısında birçok para biriminin değer kaybı küresel ticareti negatif baskılamaya devam etti. Yine AB ve ABD’de baz etkisinin sona ermesinden dolayı enflasyon artmaya başladı. Fed’in faiz oranlarına ilişkin görüşü, enflasyon artışı nedeniyle faiz artışını daha fazla gündeme getirmesi ve kademeli artış yapacağına ilişkin söylemleri ile yeni seçilen Başkan Trump politikalarının etkileri ve şekli hakkında bir belirsizlik yaşandığından, 2017’de Fed’in söylemlerinin ve yeni Başkan’ın uygulayacağı politikaların küresel piyasalarda çok etkin olması beklenmektedir. ECB’nin hedeflenen ölçüde enflasyon artışı nedeniyle, merkez bankasının genişlemeci politikasını

19 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Mart ayı itibarıyla sadeleşme politikasına ilişkin adımlarına başlamıştır. Sıkı para politikası duruşunu eylül ayına kadar devam ettirerek faiz koridorunun üst bandını 250 baz puan düşürmüştür. Özellikle Eylül ayı sonrası küresel piyasalardaki gelişmeler, kurdaki büyük değer kaybı ve devam eden yüksek volatilite sebebiyle Merkez Bankası faiz koridorundaki daralma politikasına ara vermiştir. Hatta Kasım ayında üst bantta ve haftalık repo faizinde artışlar yapmıştır.

yavaşlatarak eninde sonunda varlık alım programını sona erdireceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, BOJ, getiri eğrisi kontrolü ile nicel ve nitel parasal gevşetme olarak adlandırılan yeni bir yapıya geçmesi nedeniyle 2017 yılında bu yeni yapı çerçevesinde ek genişleme öngörülmektedir. Çin’deki büyümenin yavaşlaması nedeniyle Çin Merkez Bankası (BoC) da yapıcı olmaya devam edecek gibi görünürken, 2016 yılında küresel piyasalarda likiditenin yüksek kalacağına dair beklentilerle yaşanan iyimserlik, sermaye akımları gelişen ekonomiler lehine desteklenmeye devam etmiştir. Büyük durgunluktan sonra Türkiye ekonomisi bir toparlanma dönemine girmiş ve bazı dönemlerde çift haneli büyüme oranları kaydederek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur.

Bununla birlikte, 2014’ten sonra ekonomik büyüme hızlarında bir yavaşlama gözlemlenmiş ve 2015’te büyüme eğilimi izlenmiştir. 2016 yılının ilk çeyreğine iyi bir performansla başlayan Türk ekonomisi, yılın ilk yarısındaki tüm risklere rağmen %3,1’lik büyüme ile nispeten iyi bir orana ulaşmıştır. Ancak, GSYİH hesaplama yöntemi 3. çeyrekte gözden geçirilmiştir. Dolayısıyla, GSYİH, zincirleme hacim endeksi yöntemi ile hesaplanan verilere göre, bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme %1,8 oranında azalmıştır. 27 çeyrektir büyüyen Türkiye ekonomisi 2016’nın 3. çeyreğinde ilk defa daralmıştır. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ekonomisi yıllık bazda %2,2 oranında büyümüştür. Bu yılın sonunda, toplam büyüme oranının yaklaşık %2,5 -3,0 gelmesi beklenmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Mart ayı itibarıyla sadeleşme politikasına ilişkin adımlarına başlamıştır. Sıkı para politikası duruşunu Eylül ayına kadar devam ettirerek faiz koridorunun üst bandını 250 baz puan düşürmüştür. Özellikle Eylül ayı sonrası küresel piyasalardaki gelişmeler, kurdaki büyük değer kaybı ve devam eden yüksek volatilite sebebiyle Merkez Bankası faiz koridorundaki daralma politikasına ara vermiştir. Hatta Kasım ayında üst bantta ve haftalık repo faizinde artışlar yapmıştır. İstihdam oluşturma, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerden önemli ölçüde daha iyi olan makroekonomik göstergelerinden biridir. Bununla birlikte, devam eden ekonomik faaliyetteki zayıflama istihdam piyasasına olumsuz yansımasını sürdürmekte ve işsizlik oranı yüksek kalmaya devam etmektedir. Son açıklanan Kasım 2016 işsizlik oranları 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştür. Kasım ayında özellikle genç nüfus işsizlik oranındaki hızlı artış dikkat çekmektedir. Bir önceki yıla göre 1,6 puan artarak %12,18 olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayından bu yana, yıllık işsizlik oranı hızla artmaya devam etmektedir. İşgücüne katılma oranı da 0,9 artarak %52,1’e ulaşmıştır. 2015 ve 2016 dönemleri için yapılan karşılaştırmaya göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı

Büyük durgunluktan sonra Türkiye ekonomisi bir toparlanma dönemine girmiş ve bazı dönemlerde çift haneli büyüme oranları kaydederek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur. 0,6 puanlık artışla %71,9, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla %32,7 olarak gerçekleşmiştir. TL’deki değer kaybının da etkisiyle ihracat hacmi Aralık ayında da %9 oranında yükselmiştir. Böylece, 2016 yılında toplam ihracattaki daralma %0,9 seviyesinde kalmıştır. Enerji ve emtia fiyatlarındaki toparlanma yılın son çeyreğinde ithalat hacmindeki artışı beraberinde getirmiştir. Öte yandan, özellikle yılın ilk yarısındaki daralma eğilimi paralelinde ithalat hacmi 2016 yılında %4,2 oranında azalmıştır. İthalat hacminin ihracattan daha fazla gerilediği 2016 yılında dış ticaret açığı %11,7 daralarak 56 milyar ABD doları olmuştur. Buna ek olarak, OPEC üyelerinin ve OPEC üyesi dışındaki petrol ihracatçılarının petrol arzını kontrol etme çabalarının, Aralık ayı OPEC toplantısında alınan günlük üretim kapasitesinin kısıtlanması kararı gibi, 2017 yılında da petrol fiyatlarına yukarı yönlü etki etmesi beklenmekte; petrol fiyatlarının yükselmesine ayrıca Avrupa ve Çin merkez bankaları gibi genişlemeci para ve maliye politikaları uygulaması da etki etmektedir.

20 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Makroekonomik ve Sektörel Görünüm Merkez Bankası verilerine göre cari açık Aralık’ta 4,3 milyar ABD doları ile piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşmiştir. 2016 yılı için ise 2015’e kıyasla 0,5 milyar ABD doları artmış ve 32,6 milyar ABD doları olarak kaydedilmiştir. Bu artışta, dış ticaret açığındaki daralma ile turizm gelirlerindeki düşüşün birbirini yaklaşık olarak dengelemesi etkili olmuştur. Enerji hariç cari denge ise 2016 yılında 8,7 milyar ABD doları açık vermiştir. 2016 yılı başında, düşük petrol fiyatları sebebiyle cari açığın yılsonunda düşeceği ve ABD dolarında ciddi bir artış olmayacağı varsayımıyla birlikte cari açık / GSYH oranının da düşeceği beklentisi hakim olmuştur. Ancak yıl içinde

ülkede yaşanan terör saldırıları, darbe girişimi ve Rusya ile yaşanan siyasi kriz etkisiyle özellikle turizmde ciddi düşüşlerin yaşanması ve ihracatın azalması, Türkiye ekonomisinin hem büyüme hem de cari açık açısından negatif baskılanmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra petrol fiyatlarındaki düşük seyirden kaynaklı baz etkisi de Eylül ayından itibaren sona ermiş ve Aralık ayında negatife dönmüştür. Petrol fiyatlarının uzun bir süre bir önceki yılın üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Yanı sıra Rusya olan ilişkiler düzelmeye başlamış olsa da, bu durumun turizm gelirlerine yansıması zaman alacaktır. DolayIsıyla bu da cari açığın önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceği anlamına gelmektedir. 2016 yılının ikinci yarısında emtia fiyatlarındaki toparlanma ve kurlardaki yükseliş eğilimi enflasyonu yukarı yönde tetiklemiştir. Bu etkinin 2017 yılında da enflasyonu yukarı yönlü etkilemesi beklenmektedir. Orta vadeli planda 2016 yılı için beklenen enflasyon hedefi %7,5 iken, yılın son ayında TÜFE bir önceki aya göre %1,64 ile piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir artış kaydetmiştir.

2016 yılında bütçe gerçekleşmeleri Orta Vadeli Plan (OVP) hedeflerinden de olumlu sonuçlanmıştır. Merkezi Hükümet bütçe açığının milli gelire oranı, 2015 sonundaki %1,0 değerinden %1,1’e çıkarak sınırlı bozulmuştur; fakat faiz dışı fazlanın milli gelire oranındaki %1,3’ten (2015) %0,8’e (2016) düşüşü çok daha belirgin olmuştur. Öte yandan, AB tanımlı kamu borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2015 sonuna kıyasla neredeyse aynı kalmıştır ve 2016 yılı üçüncü çeyreğinde %27,4 (2015 sonunda %27,5) seviyesinde gerçekleşmiştir.

2016 yılında bütçe gerçekleşmeleri Orta Vadeli Plan (OVP) hedeflerinden de olumlu sonuçlanmıştır.

21 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Bankacılık Sektörü Temel Finansal Göstergeler (milyon TL) 2015 2.357.428 1.245.428 1.484.960 262.275 458.492 26.067 12.269 217.504

Aktifler Mevduat Krediler* Özkaynaklar Gayrinakdi Krediler Net Kâr Şube (adet) Personel (adet)

2016 2.730.942 1.453.660 1.734.342 300.172 552.326 37.352 11.747 210.910

Büyüme (%) 15,8 16,7 16,8 14,4 20,5 43,3 -4,3 -3,0

Katılım Bankaları Temel Finansal Göstergeler (milyon TL) 2015 120.183 74.176 72.038 10.645 35.699 409 1080 16.554

Aktifler Toplanan Fonlar Kullandırılan Fonlar* Özkaynaklar Gayrinakdi Fonlar Net Kâr Şube (adet) Personel (adet)

2016 132.874 81.301 75.896 11.494 35.813 1.106 961 14.465

Büyüme (%) 10,6 9,6 5,4 8,0 0,3 170,4 -11,0 -12,6

* Krediler ve kullandırılan fonlara, finansal kiralama alacakları dahil değildir.

Bankacılık Sektörü Görünümü 2016 yılsonu itibarıyla Türk bankacılık sektöründe 52 banka, 11.747 adet şube ve 210.910 personel ile faaliyet göstermektedir. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2016 yılında %15,8 artarak 2.731 milyar TL’ye yükselmiştir. 2015 yılsonuna göre %16,8 artan krediler, 2016 yılsonu itibarıyla 1.734 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise 2015 yılsonuna göre 2,9 puan azalarak %63,5’e yükselmiştir. Sektörün takipteki alacakları 2015 yılsonuna göre %22,1 artarak 2016 yılsonu itibarıyla 58,1 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Sektörün yabancı kaynakları içinde Aralık 2016 itibarıyla %53,2 ile en fazla paya sahip olan mevduat, 1.453,7 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Sektörün özkaynakları Aralık 2016 dönemi itibarıyla 300 milyar TL düzeyindedir. Dönem net kârı ise 2016 yılsonunda 37.352 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün SYR’si Aralık 2016 itibarıyla %15,57 düzeyinde, yasal ve hedef oranının oldukça üzerinde oluşmuştur. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler içinde 2009 yılından bu yana Kredi/GSYİH oranı en çok artan ülkelerden biri durumuna gelmiştir. Küresel oynaklığın artış eğilimini sürdürmesinin beklendiği önümüzdeki dönemde kredi büyüme hızının makul seviyelerde gerçekleşmesinin finansal istikrara katkı sağlaması beklenmektedir. Küresel ekonomide görülen dalgalanmalar ve jeopolitik risklere rağmen Türk Bankacılık Sektörü 2016 yılında gerek büyüme, gerekse kârlılık açısından iyi bir yılı geride bırakmıştır. 2016 yılında Bankacılık Sektörü kredi büyümesinin, iç talepteki canlanmayla bir miktar hızlanarak, %17’lere ulaşırken 2017 yılında da bu seyrini korunması beklenmektedir. Sektörün yabancı para likit aktifleri, kısa vadeli dış borçlarının yarısına yakınını karşılayacak düzeyde bulunmakta, bu

durum sektörün kısa vadeli dış şoklara karşı dirençli bir mali bünyeye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 2017 yılı içerisinde Fed kaynaklı ve yurt içi kaynaklı risklerin yüksek olduğu, TCMB’nin ise risklerin etkilerini bertaraf etmek için temkinli para politikasına devam edeceği görülmektedir. Bu doğrultuda bankaların 2017 yılında güçlü likidite pozisyonlarını zafiyete uğratmayacak şekilde temkinli bir büyüme stratejisi izlemesi beklenmektedir. Şubeleşme ve istihdam yatırımları konusunda bankacılık sektöründe 2016 yılındaki gibi bir büyüme beklenirken, diğer yandan bankalar için verimlilik ve maliyet yönetiminin 2017 yılında daha da ön plana çıkacağı düşünülmektedir. 2016 yılında genel ekonomik beklentilere bakıldığında küresel ekonomideki belirsizliklerin büyümeyi, özel sektör yatırımları ve özel tüketim harcamaları kalemlerindeki gerileme ile olumsuz etkilediği görülmektedir.

22 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Albaraka Türk, 2016 yılında topladığı fonların %98’ini kullandırarak reel sektörün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamayı sürdürmüştür. Albaraka Türk, kurumsal-ticari ve bireysel segmentlerdeki müşterilerine, güçlü fonlama kabiliyetiyle her türlü ekonomik koşulda desteğini 2016 yılında da devam ettirmiştir.

Banka’nın stratejik hedefi, KOBİ’lere daha yüksek hacimlerde ve daha geniş ürün yelpazesi ile tüm kanallar üzerinden etkin bir biçimde erişim sağlamaktır.

Fonlama hizmetleri dışında, danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lere katma değer sağlamaya çalışan Albaraka Türk, nitelikli saha satış örgütünün KOBİ danışmanlığıyla mali, finansal, yatırım, vergi, dış ticaret, teşvik ve hibeler, KGF konularında işletmeleri desteklemektedir.

Albatros projesi

2016 yılında Albatros projesi uluslararası platformda; Banking Technology Awards 2016 ödüllerinde, “Bireysel Bankacılıkta En iyi BT Kullanımı” ve IDC CIO Zirvesinde, “Yılın En iyi Değişim Yönetimi” 2.’lik ödülü ile “Yılın En İyi Bilgi Teknolojileri Yönetişim Projesi” 3.’lük ödülünün sahibi olmuştur.

LEED

Dış Ticaret Hacmi

Ana faaliyeti olan bölgelerde yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen Banka toplam dış ticaret hacmini 10.711.862.896,74 ABD doları olarak gerçekleştirmiştir.

Mobil şube %71

Albaraka Türk Mobil Bankacılık uygulamasını indiren 69.523 kişiden %71’i aktif olarak Mobil Şubeyi kullanmaktadır.

KOBİ Albaraka Türk, %69,2 ile sektörün kredi/ aktif oranı en yüksek bankalarından biri konumundadır.

%69,2

Albaraka Türk Genel Müdürlük binası yeşil bina özellikleriyle LEED Gold Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

23 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Reel Sektör Katılım Bankacılığıyla Büyüyor. Albaraka Türk, kaynaklarının önemli bir bölümünü ana müşteri segmentini oluşturan, ekonominin can damarı KOBİ’lere aktarma yönündeki kararlılığıyla 2016 yılında topladığı fonların %98’ini (2015: %96) kullandırarak reel sektörün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamayı sürdürmüştür.

Albaraka Türk’ün toplanan fonları 2016 yılında %13,8 oranında artarak 23.155 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Banka’nın toplanan fonları 2016 yılında %13,8 oranında artarak 23.155 milyon TL’ye ulaşmıştır. Toplanan fonlar içerisinde TL hesaplar %54,23, döviz hesapları ise %45,27 pay almaktadır. 2016 yılında katılma hesapları 16.724 milyon TL ve cari hesaplar 5.431 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam fonların %23,5’ini cari hesaplar ve %76,5’ini kâra/zarara katılma hesapları oluşturmaktadır. Albaraka Türk, kurumsal-ticari ve bireysel segmentlerdeki müşterilerine, güçlü fonlama kabiliyetiyle her türlü ekonomik koşulda desteğini 2016 yılında da devam ettirmiştir. Albaraka Türk’ün, 2016 yılında kullandırdığı toplam fonlar 2015 yılsonuna göre %16,5 oranında bir büyüme sağlamış ve finansal kiralama dahil 22.722 milyon TL’yi bulmuştur. Albaraka Türk, %69,2 ile sektörün kredi/ aktif oranı en yüksek bankalarından biri konumundadır.

Kobiler Her Zaman Önceliğimiz Büyüme ivmesini sürdüren KOBİ Bankacılığında, özellikle KOBİ’lerin ihtiyaçlarının en uygun koşullarda karşılanması ve taleplerinin hızlı, etkin bir şekilde cevaplanması önem arz etmektedir. Albaraka Türk, sektörde farklılaşmanın dinamiği olarak gördüğü temel bankacılık ürünlerinin yanında hizmet çeşitliliğinin artırılması ve müşteri sadakatinin sağlanması adına inovasyon çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Banka’nın stratejik hedefi, KOBİ’lere daha yüksek hacimlerde ve daha geniş ürün yelpazesi ile tüm kanallar üzerinden etkin bir biçimde erişim sağlamaktır. KOBİ’leri özel müşteri olarak tanımlayan ve pazarlama faaliyetlerini bu eksende kurgulayan Albaraka Türk, finansal ihtiyaçlarının yanı sıra değer döngülerinin her aşamasında KOBİ’leri destekleyici hizmet ve ürünler geliştirmektedir. Fonlama hizmetleri dışında, danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lere katma değer sağlamaya çalışan Albaraka Türk, nitelikli saha satış örgütünün KOBİ danışmanlığıyla mali, finansal, yatırım, vergi, dış ticaret, teşvik ve hibeler, KGF konularında işletmeleri desteklemektedir.

24 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Albaraka Türk,Kurumsal/ Ticari Bankacılık segmentindeki güvenli ve dengeli portföy yapısını gözeten, risk algısı yüksek bir fonlama yaklaşımıyla fon kullandırımlarına devam etmiştir.

2016 Yılının Olağanüstü Şartlarında Albaraka Türk Doğru Fonlama Stratejileri İle Hareket Etmiştir. 2016 yılında yaşanan küresel konjonktürdeki belirsizliklerin yanında, bölgesel jeopolitik risk unsurlarının da yüksek olması ile birlikte döviz kurlarındaki artış ekonomiyi etkilerken, Türkiye özelinde darbe girişimi ve sonrasında ortaya çıkan ekonomik-siyasi zorlayıcı şartlar, tüm sektör bankaları gibi Albaraka Türk açısından da fonlama politikaları ve risk yönetimi bağlamında daha üst seviyede bir hareket planını gerektirmiştir. Sektörel açıdan, döviz kurlarındaki dalgalanmanın oluşturduğu ilave riskin müşteri portföyü üzerindeki etkisi; 2015 yılı ekonomik konjonktürün nedenini teşkil ettiği iflas ertelemelerin önemli bir kısmının 2016 yılı içerisinde gerçekleşmesi sonucu müşteri portföyündeki alacak tahsil kabiliyetinin azalması; darbe girişimi sonrasındaki süreçte sorunlu duruma düşen firmaların müşteri portföyüne etkisi ve tahsilata ilişkin oluşturduğu belirsizlik, Albaraka Türk’ü daha temkinli bir fon kullandırım politikasına yönlendirmiştir. Banka, KOBİ’ler başta olmak üzere reel kesime kesintisiz desteğini sürdürme kararlılığından ödün vermeden, Kurumsal/ Ticari Bankacılık segmentindeki güvenli ve dengeli portföy yapısını gözeten, risk algısı yüksek bir fonlama yaklaşımıyla fon kullandırımlarına devam etmiştir. Diğer yandan, sermaye yeterlilik rasyosuna olumsuz yönde etki etmemesi adına, yapılan analiz çalışmaları doğrultusunda gayri nakdi kredilerde 2016 yılının ilk çeyreğinden sonra azaltıma gidilmiş, beraberinde düşük verimlilik ile çalışılan müşterilerin gayri nakdi riskleri tasfiye edilmeye başlanmıştır. Bu uygulama sonucunda 2016 yılsonu itibarıyla Banka’nın gayri nakdi risk tutarı 11,0 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal/Ticari Bankacılıkta Süreç İyileştirme Çalışmalarına Hız Verilmiştir. 2016 yılında, Banka’nın mevcut ürün ve süreçlerinin müşteri odaklı ve bütüncül bir bakış açısıyla uçtan uca ele alınarak tekrar gözden geçirilmesi kapsamında iyileştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu kapsamda; • Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu işlemleriyle ilgili olarak, özellikle KGF’nin yılsonunda mevcut sistemde yapacağını duyurduğu değişikliklerle ilgili olarak yeni sisteme ve süreçlere hızlı bir

biçimde Banka’nın tüm birimlerinin adaptasyon sağlaması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. • Benzer şekilde EximBank aracılığıyla müşterilere sunulan ve şimdiye kadar sadece ABD doları cinsinden temin edilebilen fonla ilgili, müşteri ihtiyaçları tespitlerinden yola çıkılarak TL ve Euro fon temini için Eximbank ile anlaşma sağlanmış ve eş zamanlı olarak tüm süreçlerin otomasyonu gerçekleştirilmiştir. • Satış personelinin günlük aktivitelerini planlayabilmesi, takip edebilmesi ve raporlayabilmesi için Aktivite Yönetimi projesi devreye alınmak üzere son aşamaya getirilmiştir. Bu proje hayata geçirildiğinde çalışan verimliliğinde önemli ölçüde artış sağlanması öngörülmektedir. • Şubelere yönelik olarak etkin aplikasyonlar devreye alınmıştır (değerlendirme sisteminin Albatros’un modülü olarak devreye alınması, şubeler ile iletişimin hızlı ve kolay yollarla gerçekleştirilmesi için oluşturulan e-mailing sistemi gibi). • Şubeler ve Genel Müdürlük çalışanlarının iş süreçlerinin ölçülmesi ve iş yapma metotlarının optimize edilmesi sağlanmıştır. • Saha Satış Otomasyonu (Tablet PC Projesi) hayata geçirilmiştir. Tablet Bilgisayar Projesi, Banka’nın iş yapış şekline olumlu katkı sağlayacak, tablet bilgisayarlar yardımıyla Satış ve Pazarlama süreçlerini dijitalleştiren ve mobil hale getiren teknoloji destekli bir satış projesidir. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte portföy yöneticileri Banka şubesini müşterinin yanıbaşına götürecek ve daha hızlı, esnek ve efektif çözümler üretebilecek; daha kaliteli ve katma değerli hizmet sunacaktır. • Ticari müşterilere daha aktif bir şekilde ulaşmak için saha satış kadrolarının yönlendirilmesi ve saha satış etkinliğinin artırılmasına yönelik hayata geçirilen ve mobil telefon alt yapısı ile çalışan “Maptriks Saha”, 2016 yılsonu itibarıyla 213 şubede toplam 500 portföy yöneticisi tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

25 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Toplanan Fonlar Bin TL Türk Lirası Fonlar Cari Hesaplar Katılma Hesapları   Yabancı Para Fonlar Cari Hesaplar Katılma Hesapları TOPLAM

2015

Dolar karşılığı 3.936.172 696.974 3.239.199   3.128.473 782.607 2.345.866 7.064.645

TL 12.557.143 2.666.540 9.890.603

Dolar karşılığı 3.577.534 759.698 2.817.836

10.597.991 2.764.410 7.833.581 23.155.134

%55,72 %44,28

   

%54,23 %45,77

4.261.191 16.084.987 20.346.178

1.479.580 5.585.065 7.064.645

5.430.950 17.724.184 23.155.134

%20,94 %79,06

   

%23,45 %76,55

TL Hesapların Payı Yabancı Para Hesapların Payı Cari Hesaplar Katılma Hesapları TOPLAM

2016

TL 11.336.176 2.007.284 9.328.892   9.010.002 2.253.907 6.756.095 20.346.178

Cari Hesapların Payı Katılma Hesaplarının Payı

Değişim (%) TL 10,77 32,84 6,02

Dolar karşılığı -9,11 9,00 -13,01

3.019.371 787.581 2.231.789 6.596.904

17,62 22,65 15,95 13,81

-3,49 0,64 -4,86 -6,62

1.547.279 5.049.625 6.596.904

27,45 10,19 13,81

4,58 -9,59 -6,62

Kullandırılan Fonlar Bin TL Kullandırılan Fonlar* Takipteki Fonlar Karşılıklar (-) TOPLAM

2015 TL Dolar karşılığı 19.317.826 6.707.578 468.413 162.643 280.847 97.516 19.505.392 6.772.706

ABD doları/TL Kuru

2015 2,880

2016 TL Dolar karşılığı 22.194.605 6.323.249 1.105.954 315.087 578.505 164.816 22.722.054 6.473.520

Değişim (%) TL Dolar karşılığı 14,89 -5,73 136,11 93,73 105,99 69,01 16,49 -4,42

2016 3,510

*Finansal kiralama alacakları dahildir.

Ticari Portföy yöneticilerinin, şube bağımlılığını azaltan, manuel süreçleri ortadan kaldırarak daha fazla müşteri ziyareti yapılmasını sağlayan, potansiyel müşteri bilgilerini lokasyon bazlı atama özelliği sayesinde verimliliği artıran ve saha ekiplerinin motivasyonunu yükselten “Maptriks Saha” uygulaması ile Albaraka Türk, İngiltere Bankalar Birliği (BBA) tarafından her yıl dünya çapından katılımcılara yönelik düzenlenen, finans ve bankacılık alanında en prestijli ödüllerden birisi olarak kabul edilen “Financial Innovation Awards 2016”nın “En Yenilikçi Finansal Teknoloji Uygulaması” kategorisinde birincilik ödülünü almıştır.

Pazarlama ve Kredi Tahsis Çalışmaları Kapsamında Sürekli Gelişim Sağlanmaktadır. · Müşteri ziyaretlerinin belirli takvim aralıkları ile sürekli olarak yapılması ve müşteri memnuniyetsizliklerinin giderilmesi, hedef gerçekleşme performans toplantıları beraberinde yapılan eğitimler ile tüm kurumsal portföy yöneticilerinin bu konudaki farkındalığının artırılması sağlanmıştır. • Teminat mektupları ile ilgili analiz çalışması yapılmış, teminat mektubu riski azaltılmış SYR’ye olumlu katkı sağlanması hedeflenmiştir. • Sorunlu firmalar ile ilgili 360 derece analiz yapılmış ve her bir müşteri için tüm bilgileri içeren dosyalar oluşturulmuştur.

• Hedef sektörler için firma ziyaretleri de yapılarak sektör raporları hazırlanmıştır. • Kurumsal iş kolunun risk ve verimlilik analizi yapılmış; şubelere verimsiz müşteriler bildirilmiş ve verimliliğin artırılması için aksiyon alınması talep edilmiştir. • Dış ticaretin finansmanı konusunda ABG’den gelen yönlendirmelere istinaden Türkiye’deki majör büyüklüğe sahip dış ticaret firmaları incelenmiş, müşteri olanların dış ticaret ürünlerinde derinleşilmesi için şubelere aksiyon planları iletilmiş, olmayanlara da yakın lokasyondaki şubelerin yönlendirilmesi sağlanarak yeni müşteri kazanımı hedeflenmiştir.

26 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Albaraka Türk, global pazarlara açılmak isteyen KOBİ’ler için geliştirilmiş www.kureselkobiler.com.tr web sitesini hizmete sunmuştur. Küresel Kobiler platformu, büyümek isteyen KOBİ’leri Albaraka Türk’ün yeni ürün ve hizmetleriyle, geniş uluslararası ağıyla, danışmanlık desteğiyle ve bütünleşik hizmet yaklaşımıyla yerelden küresele taşımayı hedeflemektedir.

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi • Artan risk odaklı yaklaşımla müşterilerin toplam risklerinin kontrol ve analizinde daha aktif bir yaklaşım izlenilmesi, tahsili gecikmiş alacakları bulunan firmaların ve ödeme kabiliyetlerinin çok iyi analiz edilmesi, buna göre doğru aksiyonların, zamanlı olarak alınması konularında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Albaraka Türk Yenilikçi Ürünleriyle Her Zaman Fark Yaratıyor. Albaraka Türk, sektör ve meslek ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ticari hayatı kolaylaştıracak ve daha fazla katma değer sağlayacak ürün ve hizmet sunumuna odaklanmaktadır. Bu çerçevede, ülke ve Banka’nın dış ticaret hedefleri doğrultusunda, 2016 yılında özellikle dış ticaret ürün ve hizmetlerinde müşteri odaklı yaklaşım, kanal ve ulaşılabilirlik seçeneklerinin geliştirilmesi

ve finansman ve ödeme alternatiflerinin artırılması hedeflenmiştir. EximBank Temlik Teyidi EximBank’la yapılan çalışmalar kapsamında ihracatçılara özel geliştirilen “Eximbank Temlik Teyidi” ürünü ile müşterilerin Banka’dan teyitli ihracat akreditifi kaynaklı alacaklarını Eximbank’a temlik ederek, uygun oranlarla Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK) kullanabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede hem ihracat alacaklarının vadesinden önce alınabilmesi, hem de ayrıca bir teminat (banka avalli poliçe, teminat mektubu) gerekmeden uygun oranlarla EximBank SSRK kredisi kullanımı mümkün olmaktadır. Vadeli Döviz İşlemi - VADİ Müşterileri kur riskinden korumak ve farklı döviz birimlerinin bugünden belirlenen ileri bir tarihte, yine bugünden belirlenen kurlar ve pariteler üzerinden değiştirilmesini, alınıp satılmasını mümkün kılan “Vadeli Döviz İşlemi - VADİ” ürünü, bilhassa 2016 yılı içerisinde ticareti en çok etkileyen unsurların başında gelen kur riski ve belirsizliği ortadan kaldırması açısından öne çıkmıştır.

Albaraka Türk, sektör ve meslek ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ticari hayatı kolaylaştıracak ve daha fazla katma değer sağlayacak ürün ve hizmet sunumuna odaklanmaktadır. Alba Fx Platformu Alba FX platformu yayına geçtikten sonra kısa süre içerisinde birçok müşteri tarafından talep görmüş olup, Alba FX, “müşterilerin Banka’nın en iyi kurlarına, en hızlı şekilde ve doğrudan, aracısız ulaşabilmesini sağlayan ve diledikleri yerden işlem yapma imkânı sunan yenilikçi bir platform” olarak hizmetler arasında yerini almıştır.

27 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Vadeli İhracatın Finansmanı - VİF

Bayi Kart

Katılım bankacılığı esaslarına uygun olarak geçtiğimiz yıl geliştirilen, faizsizlik ilkesine uygun alternatif bir finansman yöntemi olarak sunulan “Vadeli İhracatın Finansmanı - VİF” ürünü de ilgiyle karşılanmıştır. İhracatçıların yükleme sonrası akreditifin ödeme vadesini beklemeden ihracat alacaklarına hemen kavuşmasını sağlayan “VİF” sayesinde müşteriler kredi limitine ihtiyaç duymadan nakit akışını kontrol edebilmekte, bu sayede şirketlerinin likidite ve rekabet gücünü artırabilmektedir.

Nakit yönetimi ürünlerden “bayilerin yalnızca ana firmadan mal alımlarında kullanabildikleri kapalı devre çalışan bir kart sistemi” olan Bayi Kart’ın geliştirilmesi 2016’da tamamlanmıştır. Söz konusu ürün kapsamında anlaşma yapılan ana firmalara POS cihazı bağlanarak, bayilere de bu kapsamda sadece bu POS cihazında geçerli olacak özel, kapalı devre kart verilmektedir. Böylece ana firmaların POS üzerinden müşterilerine vadeli satış yapabilmesi mümkün olmaktadır. Yapılan vadeli satışlar ise kart limitleri dahilinde Albaraka Türk garantisi altındadır. 2016 yılında pilot uygulaması yapılan ürün, 2017 başında tüm şubelere duyurulacaktır.

Söz konusu ürün, gelecek dönemlerdeki vadeli ihracat akreditifleri işlem hacimlerine olumlu katkı yapacaktır. Franchise Destek Paketi Franchise girişiminde bulunan KOBİ’lerin finansal ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan Franchise Paketi ile müşterilerin ihtiyacı olan tüm enstrümanlar, uygun koşullarda bir arada sunulmaktadır. Bu paket sayesinde müşteriler; esnek ödeme seçenekleri, ödemesiz dönem ve uzun vade, 3 ay ücretsiz süper KOBİ paketi, ücretsiz sabit POS, ilk kullanım için kurumsal finansman desteği, Teminat Mektubu ve Leasing’de özel oran ve daha birçok avantajdan yararlanabilecektir. Karekodlu Çek KKB ile ortaklaşa geliştirilen ve üzerindeki Karekod sayesinde hızlı, pratik bir şekilde çek raporunun görüntülenmesini sağlayan Karekodlu Çek, katılım bankaları arasında ilk olarak Albaraka Türk tarafından pazara sunulmuştur. “Karşı taraf onayı”nın çek defteri verilmeden önce yazılı olarak alınması sayesinde keşidecilerin çek performansını piyasaya kolayca sunmalarını sağlayan Karekodlu Çek, hem piyasada çeke azalan güveni sağlamlaştırmakta, hem de müşterilerin pazarlık gücünü artırarak ticari hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda çekte sahtecilik için bir önlem olarak tasarlanan Karekodlu Çek kullanımı, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir.

Küresel Kobiler Web Sitesi Albaraka Türk, global pazarlara açılmak isteyen KOBİ’ler için özel olarak geliştirilmiş www.kureselkobiler.com.tr web sitesini hizmete sunmuştur. Küresel Kobiler platformu, büyümek isteyen KOBİ’leri Albaraka Türk’ün yeni ürün ve hizmetleriyle, geniş uluslararası ağıyla, danışmanlık desteğiyle ve bütünleşik hizmet yaklaşımıyla yerelden küresele taşımayı hedeflemektedir. Yeni iş fırsatlarını keşfetmek isteyenler için danışman görevi üstlenecek olan site, KOBİ’lerin “Albaraka Trade” sistemiyle yeni iş fırsatlarını keşfetmesini, uluslararası pazarları tanımasını, yeni iş ilişkileri kurmasını ve rekabette avantaj yakalamasını sağlayacaktır. 2017 yılında; • Bankacılık Hizmet Gelirlerinin artırılmasına yönelik olarak kurumsal müşteriler için muhteviyatı bankacılık hizmetlerinden oluşan kurumsal müşteri bankacılık hizmet paketleri adıyla bir ürün tasarlanması planlanmaktadır. • Dış Ticaretin Finansmanı konusunda; öncelikle çalışanların farkındalığını artırmak ve bu alana konsantrasyonu yükseltmek için eğitimler düzenlenecek, ABG’nin stratejisine uygun hedefleme ile hacim artışına katkıda bulunulacaktır. • Tahsili gecikmiş alacakların tahsil kabiliyetini yükseltmeye ve etkin kredi risk yönetimine yoğunlaşılacaktır.

• Gelişmiş müşteri analitiği ile müşteri ilişkileri şekillendirilerek, sürdürülebilir müşteri ilişkisi için müşterilerin diğer işlemlerinden de sürekli pay almaya çalışılacaktır. • Müşterilerin gayri nakdi kredi ilişkisine konu iş kapsamında oluşacak finansal ihtiyaçları (KFD, Leasing vb.) belirlenerek uygun çözümler oluşturulacaktır. • Kaliteli müşteri tabanının genişletilmesine çalışılacak, kredibilitesi yüksek müşteri grubu ile ilişkiler derinleştirilecektir. • KOBİ’lerin uluslararası pazarları tanıması ve rekabette avantaj sağlaması için danışmanlık görevi ileri taşınacaktır. • KGF Kredilerine destek hacminin ve kapsamın genişletilmesi nedeniyle KGF’ye öncelik verilecektir.

28 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 2016 yılsonu itibarıyla, Takipteki Bireysel Finansman Oranı (NPL) %1 ile sektörün en düşük oranları arasında yer almıştır. Albaraka Türk Bireysel Bankacılıkta Büyümeye Devam Ediyor. Albaraka Türk, Bireysel bankacılıkta sürdürdüğü büyüme trendini 2016 yılında da devam ettirmiştir. Konut Finansmanı, Fon Toplama, BES, Otomatik Ödeme ve Umre Finansmanı gibi ürünler stratejik olarak önceliklendirilmiş ve önemli bir büyüme ivmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılında, 100 binin üzerinde yeni müşteri kazanımı gerçekleştirilmiştir. Albaraka Türk, 2016 yılındaki bireysel bankacılık performansıyla Global Banking & Finance Review ödüllerinde 2016 yılının “Bireysel Bankacılıkta En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası” ödülüne hak kazanmıştır (Fastest Growing Islamic Retail Bank Turkey 2016 - Albaraka Türk).

Bireysel Finansman Desteği 3 Milyar TL’ye Ulaşmıştır. Albaraka Türk 2016 yılında bireysel finansman hacmini %13,0 artışla 3.081 milyon TL’ye ulaştırmıştır. Banka’nın bireysel konut finansmanı hacmi 2.786 milyon TL, taşıt finansman hacmi 112 milyon TL, tüketici finansmanı hacmi ise 182 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Albaraka Türk, 2016 yılında bireysel finansman alanında geniş müşteri tabanında yaygın, kârlı ve sağlıklı büyüme hedefine odaklanmıştır. Konut finansmanında kaliteli ve sağlıklı bir portföy büyümesi sağlamak amacıyla yıl boyunca her ilde projeli konut finansmanlarında yer almak amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. Bireysel finansman kullanımlarında, kullandırım prosedürlerinin ve kullandırım hızının müşteri memnuniyeti açısından çok önemli bir faktör olduğu gerçeğinden hareketle, süreçleri iyileştirmek adına sistemsel geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Hızlı finansman süreç yönetimiyle finansman başvurularında, ortalama konut finansmanı bir gün, taşıt finansmanları ise yarım gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Müşterilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için ürün gamı geliştirilirken sağlıklı bir büyüme hedeflenmektedir. 2016 yılsonu itibarıyla, Takipteki Bireysel Finansman Oranı (NPL) %1 ile sektörün en düşük oranları arasında yer almıştır. Yeni Bireysel Finansman Ürünleri Pazara Sunulmuştur. Yabancıya Konut Finansmanı, Okul Taksit Sistemli Eğitim Finansmanı ve Otomatik Tahsilat Sistemli Yurt Finansmanı ürünleri 2016 yılında pazara sunulmuştur. Eğitim finansmanı çalışmalarında OTS (Otomatik Tahsilat Sistemi) ile önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. İstanbul ve

Anadolu bölgelerindeki eğitim kurumları ile yapılan anlaşmalarla veli ve öğrencilere 36 milyon TL OTS hacmi sağlanmıştır. 5.000’in üzerinde yeni müşteri kazanımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Okul Taksit Sistemli Eğitim Finansmanı sürecinde alınan tüm sözleşme ve formlar tek bir kitapçık haline getirilerek, imza sayısı azaltılmıştır. Tasarlanan okul taksit sistemli eğitim finansmanı ekranıyla satış ofisinde kısa sürede finansman kullandırımının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Finansman Kampanyaları Hacimlere Önemli Katkı Sağlamaktadır. Bireysel Finansman Desteği konusunda 2016 yılında 20’ye yakın kampanya gerçekleştirilmiştir. Bu kampanyalardan en önemlileri; Konut Finansmanı Kampanyası, Diyanet İşleri Umre Finansman Kampanyası, Eğitim Finansmanı Kampanyası gibi çalışanlara yönelik kampanyalardır. Albaraka Türk ve T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen, Umreye gidecek olan müşterilere yönelik Vade Farksız 6 Taksitli Umre Finansmanı kampanyası kapsamında 4.000’e yakın müşteriye finansman kullandırılmıştır. Fon Toplamada Cari Hesap Payı Artırılmıştır. Toplanan Bireysel Fon Tutarı 2016 yılında %4,5 artışla 12 milyar TL (2015: 11,5 milyar TL), toplanan fonlar içinde bireysel payı ise %52,23 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında Banka’nın en önemli stratejilerinden biri olan “CH Bakiyelerini Artırma” stratejisi ile birlikte fon toplama çalışmalarında Cari Hesapların payı artırılmıştır. 2015 yılında 1,7 milyar TL olan Cari Hesap Bakiyesi, 2016 yılında %8,5 artış göstererek 1,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Bireysel Finansman (Bin TL) Finansman Türü Konut Taşıt İhtiyaç TOPLAM

31.12.2015 2.431.072 124.102 170.994 2.726.168

31.12.2016 2.785.820 112.739 182.712 3.081.271

Değişim (%) 14,6 -9,2 6,9 13,0

29 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Altın Katılma Hesaplarının daha fazla müşteri tarafından açılabilmesi için asgari açılış bakiyesi 32 gün ve üzeri vade grupları için 100 gramdan 50 grama düşürülmüştür.

• Katılma Hesaplarının alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla 7/24 açılabilmesine, hesaplardan ihtiyaç halinde çekim ve kapama işlemlerinin yapılabilmesine başlanmıştır.

Fiziki Altın Toplamada İlerleme Sağlanmıştır.

• Müşterilere sunulan sözleşme ve formlarla ilgili mevzuatın izin verdiği şekilde imza sayısı azaltılmış, böylelikle süreçte sadeleştirme ve zaman kazanımı sağlanmıştır.

Fiziki altın toplama ile ilgili 2016 yılında da önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. 2016 yılsonunda yapılan TV reklam kampanyası ile birlikte Aralık ayında 70 kg fiziki altın toplanmıştır. Bes ve Sigortacılıkta Üretim Artmaktadır. 2015 yılı sonunda 34.744 olan aktif BES sözleşmesi sayısı %65’lik artış ile 57.625’e ulaştırılmıştır. Hayat Sigortası branşında 13.988 poliçe adedinde ulaşılan 12 milyon TL tutarındaki prim üretimi ile bir önceki yıla göre %263 artış sağlanmıştır. Cari Hesapları artırma stratejisine uygun olarak “Masrafsız Bankacılık” ile birlikte Hesap İşletim Ücreti, İnternet-Mobil Şube, ATM, Çağrı Merkezi üzerinden yapılan EFT, Havale ücretleri sıfırlanmıştır. Bu sayede Cari Hesap bakiyelerinde ve yeni müşteri sayısında önemli bir artış elde edilmiştir. Otomatik Fatura Talimatı Sayısı %40 Artış Göstermiştir. 2016 yılı Cari Hesapları artırma stratejisine uygun olarak yılsonunda “Fatura Otomatik Ödeme Talimatı Çekiliş Kampanyası” düzenlenmiştir. Kampanya ile birlikte, Otomatik Ödeme Talimat adedinde %40 artış gerçekleşmiştir. Katılma Hesabı Adı “Kârlı Hesap” Olarak Markalaştırılmıştır. Albaraka Türk’ün katılma hesabı ürünlerinin adı, yapılan iletişim çalışmaları sonucunda “Kârlı Hesap” olarak değiştirilmiştir. 2016 yılı içerisinde Birikimli Katılma Hesabı, Çeyiz Hesabı ve Konut Hesabı ürünleri uygulamaya alınmıştır. Yüksek kâr paylaşım oranı ile 3 yıl vadeli olarak açılabilen bu hesaplar ile ortalama vade ve tasarruf birikimi artmaktadır. Müşteriler, Konut ve Çeyiz Hesabı için, birikim tutarının %20’sine kadar devlet katkısı elde edebilmektedir.

2016 yılında ayrıca, Eğitim Güvence Sigortası, Uzun Süreli Leasing Sigortası, Ticari Kredi Hayat Sigortası ürünleri uygulamaya alınmıştır. Müşteri Bağlılığını Artırıcı Çalışmaların Sonuçları Alınmaktadır. Müşterilere sunulan finansal değer önerilerinin dışında müşteri bağlılığını artırmak için finansal olmayan değer önerileri geliştirilmiştir. E-ticaret site indirimleri, özel gün fırsatları, ücretsiz sunulan faydalar gibi değer önerileri ile müşterilere özel fırsatlar sunulmuş ve müşteri sadakatinin artırılması amaçlanmıştır. Marka işbirliği çalışmaları haricinde müşterilerin özel günlerine yönelik iletişim çalışmaları kapsamında; bireysel müşterilerin doğum günlerinin kutlanması, firmaların kuruluş günlerinin kutlanması, hoş geldin videoları gibi çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ürün Süreçlerinde İyileştirmelere Devam Edilmiştir. • Fatura Ödeyen Hesap ve Katılma Hesabı ürünlerinin özellikleri geliştirilmiş ve kullanımı daha pratik hale getirilmiştir.

2017 yılında… • Birikimli Katılma Hesaplarının yaygınlaşması sağlanacak, tasarrufların artmasına yönelik Katılma Hesabı ürünleri geliştirilecektir. • Yabancı veya yurt dışı yerleşik müşterilere yönelik ürün çeşitliliği artırılacaktır. • Sigorta şirketleriyle kampanyalar artırılacak; sigorta satış ve pazarlamasına yönelik olarak online ürün çeşitliliği zenginleştirilerek, müşterilere daha hızlı hizmet sunulacaktır. • Bireysel Bankacılık iş modellerinde dijitalleşme üzerine odaklanılacaktır.

30 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

49.117 aktif müşteri ile Mobil Şube üzerinden 2016 yılında toplam gerçekleşen işlem sayısı 1.544.131 adet, işlem hacmi ise 6.609.957.736 TL olmuştur. 2016 boyunca mobil merkezli, yenilikçi ve müşteri odaklı dijital strateji doğrultusunda müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmak için mobil bankacılığı geliştirme çalıştırmalarına devam edilerek, 36 farklı işlem müşterilerin kullanımına sunulmuştur. İnternet Şubesine kayıtlı 376.095 kişiden %26’sı internet şube üzerinden işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir.

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Albaraka Türk’ün 2016 yılsonu itibarıyla kredi kartı adedi 144.928, kredi kartı cirosu ise 1.757 milyon TL olmuştur.

Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK) İle Anında, Kolay ve Kesintisiz Hizmet Albaraka Türk; • Yenilikçi, ihtiyaca yönelik ürünler ile hizmet kalitesini yükseltmek, • Çoklu Kanal (Omni Channel) stratejisi ile mükemmel müşteri deneyimi yaşatmak, • Gelişen trendlere bağlı olarak dijital platformlara yatırım yapmak temellerinde ADK faaliyetlerini yürütmektedir. Kart ve POS Hacimleri Artmaktadır. Müşterilerinin kartlı ödeme sistemi alanındaki tüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve piyasa koşullarına göre ürün ve hizmetlerini sürekli olarak yenilemeyi hedefleyen Albaraka Türk’ün 2016 yılsonu itibarıyla kredi kartı adedi 144.928, kredi kartı cirosu ise 1.757 milyon TL olmuştur. Banka ayrıca, 2016 yılında toplam 21.491 POS terminalinden toplam 5.560.309.296 TL’lik ciro ile ödeme sistemleri altyapısını yönetmeye devam etmiştir.

31 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 yılında sanal POS’lara yönelik modellerin (Vera-Delta-RG, Ingenico IDE 280, Ingenico IWE 280, Beko TR 220, Beko TR 300, Hugin Verifone VX 675, Profilo Verifone VX 680) artırımı, bu ürünlerin tanıtımları ve pazarlamaları konularında şubelere destek verilmesi sağlanmıştır. Banka, sektörde kullanılan tüm marka ve modelleri bünyesine katmış bulunmaktadır. Albaraka Türk, Troy POS ATM acquiring ve Troy Banka Kartı Issuing projelerini tamamlayarak TROY Banka kartı ile ilk yerli lisans projesinde katılım bankaları arasında birinci ve sektörde beşinci banka olarak ön sıralarda yerini almıştır. Banka kartlarının anında kart basım sisteminde basılması ile müşterilere hesap açtıkları anda banka kartlarının teslim edilmesi sağlanırken, posta ve gönderi maliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştır. 2016 yılı içerisinde ayrıca kartlara ilişkin olarak; • Banka Kartları için BKM Express Öde fonksiyonu – Visa Platinum Kart ürünlere eklenmiştir. • VCPS 2.1.1 Sertifikasyonu tamamlanmıştır. • Mastercard OBS3 sertifikasyonları sonuca ulaştırılmıştır. 2017 yılında… • 2017 yılında NFC uyumlu Android cihazlarda Albaraka Cüzdan mobil uygulamasının hayata geçirilmesi ile birlikte müşterilerin her an her yerde kart bilgilerini kontrol edebilmesi, Temassız Ödeme uyumlu üye iş yerlerinde alışveriş sırasında cep telefonundan hızlıca ödeme yapabilmesi, kampanyaları takip edip kampanyalara uygulama üzerinden tek tıkla katılabilmesi sağlanacaktır. • Kredi kartlarında; Ticari Kart – Kobi Kolay Kart, Bayi Kart, Troy Kredi Kartı, Sanal Kart, Finansman Kart, Mastercard – Visa Lisanslı TMO Kart projelerinin devreye alınması planlanmaktadır. • POS tarafında katılım bankacılığı konseptine uygun yenilikçi projeler geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması planlanmaktadır.

• TKBB Ortak Kart Projesinin hayata geçirilmesi ile katılım bankacılığını benimseyen müşterilere hitap eden yeni bir kart türü oluşturulması planlanmaktadır. • Farklı ödeme kanallarından gönderilen para transferlerinin Banka’nın kredi ve banka kartlarından kabulü sağlanacaktır. • Müşterilerin farklı mobil uygulamalarında yapacağı alışverişlerde ödeme kolaylığı sunacak olan Masterpass özelliğinin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. • Kart ve banka kartlarının tümüne BKM Express özelliğinin dahil edilmesi ile birlikte müşterilerin para transferi işlemlerinde yeni bir deneyim sunulacaktır. İnternet Bankacılığında Aktif Kullanıcı Sayısında Artış İzlenmektedir. İnternet Şubesine kayıtlı 376.095 kişiden %26’sı internet şube üzerinden işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir. 2016 yılında 98.509 aktif müşteri İnternet Şubesi’nde 200’den fazla fonksiyon üzerinde toplam 2.967.749 adette 23.422.197.274 TL tutarında işlem gerçekleştirmiştir. İnternet Şubesine eklenen web-chat özeliği ile Albaraka Türk müşterileri müşteri temsilcileri ile anında mesajlaşma imkânına kavuşmuş olup, bu sayede en önemli kullanıcı deneyimlerinden biri olan mesajlaşma İnternet Şube kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. Albaraka Türk müşterileri e-devlet şifresi almalarına gerek kalmadan Albaraka Türk İnternet Şubesi kimlik doğrulamasıyla e-devlet sistemine giriş yapabilmektedirler. Aynı şekilde www.turkiye.gov.tr sitesinden de “İnternet Bankacılığı” butonu ile yine Albaraka Türk İnternet Şubesi şifresini kullanarak e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilmektedir. İnternet ve Mobil Şube üyelik işlemleri kolaylaştırılmış ve böylece bu hizmet kanallarının yaygınlaşması teşvik edilmiştir.

2017 yılında… İnternet Şubesinin mobil-tablet gibi cihazlara uyumlaştırılması amacıyla İnternet Şube Responsive Projesi için çalışmalar yapılacaktır. Albaraka Türk İnternet Şubesinin mobil cihazlara uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. Mobil Bankacılık Gelişimde Odak Noktamızdır. Albaraka Türk Mobil Bankacılık uygulamasını indiren 69.523 kişiden %71’i aktif olarak Mobil Şubeyi kullanmaktadır. 49.117 aktif müşteri ile Mobil Şube üzerinden 2016 yılında toplam gerçekleşen işlem sayısı 1.544.131 adet, işlem hacmi ise 6.609.957.736 TL olmuştur. 2016 boyunca mobil merkezli, yenilikçi ve müşteri odaklı dijital strateji doğrultusunda müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmak için mobil bankacılığı geliştirme çalıştırmalarına devam edilerek, 36 farklı işlem müşterilerin kullanımına sunulmuştur. 2017 yılında… • Mobil Şube uygulamasına yeni işlemler (Yeni Üyelik / Şifremi Unuttum / Cari Hesap Açma - Kapama / Katılma Hesabı Açma - Kapama / Giriş ekranı Tasarım Değişikliği) eklenecektir. • Finansman İşlemleri, HGS İşlemleri, Düzenli Ödeme, Fatura Otomatik Ödeme Talimatı, Nakit Akışım, Varlıklarım, Yatırım İşlemleri, Üye İşyeri, Çek ve Senet İşlemleri gibi yeni işlemlerin Mobil Şubeye eklenmesi için çalışmalar yapılacaktır. • Albaraka Yanımda (Mobil Uygulama): Müşteriye finansal işlemleriyle ilgili bildirimler gönderilerek proaktif bilgilendirme yapılacaktır.

32 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 2016 yılı içerisinde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre İnsan Kıymetleri, AlbaFX, Küresel Kobiler web siteleri yayına alınmıştır. • Turkcell BİP üzerinde Bot ve Messenger Uygulama Geliştirme: Mobil Şube üzerinden, Turkcell iletişim hizmetleri tarafından İOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği “anlık mesajlaşma”, “sesli ve görüntülü görüşme” deneyimi sağlanacaktır. • Mobil IVR Projesi: Müşteriler Albaraka Mobil uygulamasını kullanırken, dilediği anda Çağrı Merkezi araması yapabilecektir. Kullanıcının hangi ekranda, hangi işlem sırasında olduğu bilgisi ile ilgili müşteri temsilcisine yönlendirilmesi sağlanacaktır. • Apple Watch Projesi: Albaraka Yanımda uygulaması ile entegre çalışarak bildirimlerin akıllı saat üzerinde görüntülenebilmesi sağlanacaktır. Tüm Paydaşlara Ulaşabilen Web Siteleri 2016 yılı içerisinde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre İnsan Kıymetleri, AlbaFX, Küresel Kobiler web siteleri yayına alınmıştır. Yine bu yıl içerisinde www.albaraka.com.tr web sitesinin responsive projesi ile mobil ve tablet gibi tüm akıllı cihazlara uyumu sağlanmıştır. 2017 yılında… Mikro site çalışmalarına devam edilerek yeni sitelerin yayına alınması planlanmaktadır.

Albaraka BigBang: Banka’yı daha gelişmiş bir geleceğe taşımak ve yenilikçi platformlar kurmak için, genç beyinler ve profesyonel çalışanlardan fikirlerini almak ve uygulamak için, Albaraka BigBang web sitesi altında ortak bir platform hazırlanacaktır.

• Görme Engelli müşteriler ATM’lerde işlemlerini sesli menü aracılığıyla yapabileceklerdir.

Önemini Kaybetmeyen Kanal: Atm

• QR para çekme özelliği ile ATM’lerden daha hızlı para çekme imkânı tanınacaktır.

2016 yılı ATM kanalı için geliştirilen projeler ile kullanıcı deneyimini iyileştirmeye, müşteri memnuniyetini ve Banka’nın marka bilinirliliğini artırmaya yönelik önemli faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir yıl olmuştur. Bu bağlamda, kartlı ve kartsız işlem setini artırma ve ATM ağını genişletme çalışmaları kapsamında; kartlı işlemlerde 47 ana fonksiyon, kartsız işlemlerde 9 ana fonksiyon ile işlem yapabilen ATM ağı 2016 yılında 211 On Site ATM ve 65 Off-Site ATM olmak üzere toplamda 274 noktaya ulaşmıştır. ATM’lerden 2016 yılında toplam 2.545.203 adet işlem ile 1.671.425.871 TL’lik ciroya ulaşılmıştır. Albaraka Türk, ATM hizmeti açısından ürün ve hizmetlerini şube dışı kanala taşıyarak tüm segmentteki müşterileri için erişilebilir kılmayı hedeflemiştir. Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili ve yenilikçi ödeme yöntemi olan ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından kurulan ve işletilen kart sistemi TROY (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi)’a Albaraka Türk de dahil olmuştur. Banka ATM’lerinden 7/24, TROY logolu banka kartları ile nakit çekilebilmektedir. Türkiye’de BKM aracılığıyla üye bankaların ATM’lerinde kullanılmaya başlanan ve lider kart programları arasında yer alan Çin menşeili UnionPay kartları artık Albaraka Türk ATM’lerinde de kabul edilmeye başlanmıştır. 2017 yılında… • ATM’lerde yatırılan paranın, para çekimlerinde de kullanılmasını sağlayan RECYCLE ATM’lerin entegrasyonu ile ATM’lerin daha uzun süre para yüklemeden kullanılabilmesini takiben maliyet avantajı sağlanacaktır.

• ATM’lerden kartsız işlemler menüsü üzerinden OTP şifreleme yöntemi ile para çekim projesi hayata geçirilecektir.

Çağrı Merkezi: Sorun Çözümünde Rakipsiz Albaraka Türk Çağrı Merkezi’nde müşteri deneyimini maksimize eden ve verimlilik odaklı iş yapma kültürü doğrultusunda iletişim merkezinin genel performansını sürekli takip edecek ve sorun olduğunda uyarı verecek sistemler hayata geçirilmiştir. Aylık scorecard ile Genel İletişim Merkezi hizmet performansı (cevaplanan çağrı yüzdesi, cevaplama hızı, ortalama çağrı kalite puanı) ölçülmekte, bu sonuçlar Çağrı Merkezi çalışanlarının kişisel performans sistemine yansıtılmaktadır. Çağrı tahminleme ve vardiyalama konusundaki çalışmalar ve etkin performans takibi ile hedeflenen rakamlara ve kalite seviyesine ulaşılmış, 2016 yılsonunda 608.748 cevaplanan çağrı 36 saniyede cevaplandırılmış, cevaplanan çağrı karşılama oranı ise %90 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan kullanımı kolay, fonksiyonel ve gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı Sesli Yanıt Sistemi’nde (IVR) müşteriler seslerinden, aradıkları telefon numaralarından veya tuşlanan bilgilerden tanınarak ihtiyaçlarına uygun menülere yönlendirilmektedir. Müşterilerin %43’ü işlemlerini müşteri temsilcisine bağlanmaya gerek kalmaksızın IVR’da tamamlamaktadırlar. Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleri ile hizmet veren Çağrı Merkezi’nde iş kollarına özel hatlar ile hizmet sürdürülmekte olup, Çağrı Merkezi 2016 yılı içerisinde 0850 222 87 87 numaralı özel hattıyla müşteri şikâyetlerini karşılamaktadır.

33 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2017 yılında…

Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili ve yenilikçi ödeme yöntemi olan ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından kurulan ve işletilen kart sistemi TROY (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi)’a Albaraka Türk de dahil olmuştur.

• • • • •

devamlılığı ve etkinliği sağlanmaktadır. 2016 yılında İsviçre’de organize edilen SIBOS etkinliğine katılım sağlanarak, 50’den fazla banka ile görüşmede bulunulmuştur.

Çağrı merkezleri için özel şartlar içeren, uluslararası geçerliliği olan bir yönetim sistemi standardı ve çağrı merkezlerinin hem yönetim sistemi gereksinimlerini hem de hizmetlerini sunması için gerekli olan teknik şartları tanımlayan bir standart olan EN 15838 Kalite Sertifikası (Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sunumu Standardı) alınmıştır.

Nakit Yönetiminde Hizmet Kanalları Genişliyor.

Çağrı Merkezi hizmetlerine Proaktif IVR hizmeti ile internet, telefon ve SIM şifresini bloke etmiş olan müşterilerin ileride karşılaşabileceği hatanın anında çözülebilmesi için ilgili müşterilere anons çıkarılması, bunun yanı sıra uyruk bilgisine göre otomatik dil seçimi (Türkçe/İngilizce) hizmeti ile Türkçe bilmeyen müşterilerin IVR’da uzun süre beklemeden Çağrı Merkezi’ni aradığı anda İngilizce olarak hizmet alabilmesi sağlanmıştır.

Banka, 2016 yılında 40 yeni kurum ile anlaşma yaparak ve müşterilerine hizmet sunduğu kanalları %56 oranında genişleterek 110 kuruma ulaşmıştır. Bağış kurum sayısında %10, anlaşmalı gümrük sayısında %163 oranında artış sağlanmıştır.

2017 yılında… • Arapça IVR, Video Konferans, Call Center IVR - TL yükleme hayata geçirilecektir. • Web Engagement ve Co-Browse araçları ile müşterilerin karşılaştıkları sorunlara anında ve hızlı şekilde çözüm sunma imkânı bulunacaktır. • Müşterilerin Çağrı Merkezi’ni aramaları ve hizmet alamadan telefonu kapatmaları halinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi tarafından aranmasını sağlanacak, Beni Geri Ara (Call Me Back) çözümünün devreye alınması ile zaman kaybı önlenecektir. • Çağrı Merkezi Satış Organizasyonu: Çağrı Merkezi’nin Doğru Müşteriye Doğru Ürün ve Hizmet Sunumu yaklaşımıyla geliştirdiği Akıllı Dış Arama ve Dinamik Teklif Yönetimi projeleri sayesinde müşterilere, ilgilendikleri hizmet ve ürünü sunma olanağı getirilecektir. • Call Steering: Sesle Yönlendirme sistemi ile tüm hizmetlere tek bir sesli komutla doğrudan erişim imkânı sunularak işlem süresi kısaltılacaktır. • Speech Recognition: konuşma tanıma teknolojisi ile insan-makine iletişiminde tuşları aradan kaldırarak sesli komutlarla aksiyon alınmasını sağlayacak inovatif çözüm imkânı sunulacaktır. • Kart müşterilerinin IVR üzerinden kart şifresini, müşteri temsilcisine bağlanmaya gerek duymadan belirleyebilmesi sağlanacaktır.

Albaraka Türk, nakit yönetiminde 2016 yılında müşterilerine tahsilat ve ödeme süreçlerinde ihtiyaç duyduğu çözümleri sunma amacıyla fatura kurum, bağış ve gümrük sayısını istikrarlı şeklide artırmıştır.

BELBİM & İstanbul Kart Entegrasyonu, Direkt Bankacılık - Şubesiz Albaraka, PTT Bank Entegrasyonu, Belediye Ödemeleri ve ÖSYM Tahsilatları

projelerinin devreye alınması hedeflenmektedir. Albaraka Türk Muhabir Bankalar İle İlişkilerini Güçlendiriyor, Uluslararası Bankacılıkta Emin Adımlarla İlerliyor. Albaraka Türk, müşterilerinin uluslararası bankacılık ihtiyaçlarının kaliteli ve etkin hizmet yaklaşımıyla karşılanmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı muhabirler kapsamında, mütekabiliyet ilkesi ve Banka’ya verimlilikleri temellerinde yoğun bir çalışma yürütmektedir. 2016 yılsonu itibarıyla Albaraka Türk, Kurumsal ve KOBİ müşterilerine 115 farklı ülkede toplam 1.053 adet işlem muhabiri, 15 farklı para cinsinden 49 adet nostro hesap muhabiri ile etkin ve kaliteli bir hizmet sunmuştur. Banka’nın orta ve uzun vadeli büyüme stratejileri kapsamında, özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile mevcut muhabirlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yeni muhabirlik ilişkileri tesis edilmesi suretiyle muhabir ağının genişletilmesine devam edilmiştir. Bu amaçla; muhabir bankalara düzenli olarak ziyaretler tertiplenmekte, SIBOS, IMF gibi uluslararası organizasyonlara üst düzey katılım gerçekleştirilmektedir. SIBOS ve IMF etkinliklerinde muhabir bankaların üst düzey temsilcileri ile yüz yüze görüşme imkânı sağlanmakta, muhabirlik ilişkilerinin

Muhabir banka ziyareti gerçekleştirilen ülkelerdeki Türk Büyükelçiliklerine ve Ticari Ataşeliklere gidilerek, söz konusu ülkelerde faaliyet gösteren Türk firmalarının listesi temin edilmiş ve ülke hakkında idari, politik, finans ve dış ticaret potansiyeli alanlarında güncel ve detaylı bilgi akışı alınmıştır. Firma listeleri Banka’nın pazarlama birimleri ile paylaşılarak, dış ticaret hacimlerinin artırılması için etkin pazarlama gerçekleştirilmesi yönünde katkıda bulunulmuştur. Banka’nın pazar payının artırılmasına yönelik olarak, ürünlerinin tanıtılması ve muhabirlik ilişkilerinin artırılması amacıyla, mevcut muhabir ve hedef bankaların temsilcileri Albaraka Türk oryantasyon programı altında Türkiye’ye davet edilmektedir. Bu sayede hem Banka’nın aktif tanıtımı yapılarak davet edilen muhabir bankalar ile olan ilişkiler geliştirilmekte hem de kendi ülkelerinde İslami Bankacılık alanında büyümek isteyen banka temsilcilerine ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. Bu uygulama sayesinde muhabir bankaların kendi ülkelerinde katılım bankacılığının gelişiminde aktif rol oynamaları sağlanmaktadır.

34 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Albaraka Türk, 48 AsyaPasifik Bölgesi ülke ve 19 bölge dışı ülkelerden olmak üzere toplam 67 üye ülke ile Asya-Pasifik Bölgesi’nin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Asya Kalkınma Bankası ile “Dış Ticaret Finansman Programı”nı imzalayan ilk katılım bankası olmuştur. Albaraka Türk, anlaşma kapsamında, özellikle etkin olduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’ne ek olarak, Asya-Pasifik ülkelerindeki faaliyetlerini artırmayı hedeflemektedir.

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

2016 yılında Bosna Hersek’te mukim muhabir banka Bosna Bank International temsilcileri Albaraka Türk’te oryantasyon programına tabi tutulmuş, katılım bankacılığı uygulamaları konusunda bilgilendirilmişlerdir.

Bu konuda farkındalığın oluşturulabilmesi için şube ve ilgili Genel Müdürlük birim personeli sistematik eğitimlere tabi tutulmaktadır.

Albaraka Türk’ün Uluslararası Mevzuat ve Teamüllere Hassasiyeti Tamdır.

Diğer taraftan, muhabir bankaların ülkelerindeki yasal mevzuat, ekonomik durum, genel bankacılık sektörü, uygulama ve çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgi alınmakta ve o ülkedeki mevcut ve potansiyel muhabir bankalara özel ürün geliştirme ve pazarlama yapılabilmektedir. Yerel mevzuat da kendileri ile paylaşılmakta ve ülke dinamiklerinin karşılaştırılması imkânı yakalanmaktadır.

OFAC, BM Güvenlik Konseyi ve MASAK otoritelerince benimsenip uygulamaya alınan kararların tatbiki ve muhabir bankalardan gelen KYC (Müşterini Tanı) taleplerinin yönetilmesi konusunda, görevli olan Mevzuat ve Uyum Başkanlığı ile Finansal Kurumlar Müdürlüğü arasında güçlü işbirliği oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, Finansal Kurumlar Müdürlüğü personeline eğitimler verilmiş, şubeler ile olan iletişimde, mevzuat ve teamüller konusundaki hassasiyetin şube personeli ile paylaşılarak, konuya hassasiyetle yaklaşılması sağlanmıştır.

Albaraka Türk, gelişmiş muhabir ağı sayesinde muhabir bankalardan sukuk, sendikayon, SEP, ICD ve murabaha yöntemiyle sağladığı uzun vadeli fonları müşterilerinin kullanımına sunarak, KOBİ’lere destek vermeye 2016 yılında da devam etmiştir.

KOBİ’ler İçin En Uygun Çözümler

TSKB’nin Dünya Bankası’ndan temin ettiği ve katılım bankaları aracılığı ile KOBİ’lere ve İhracata Yönelik İşletmelere kullandıracağı yaklaşık 50 milyon ABD dolarlık fon ile ilgili TSKB ile 2014 yılında devam eden görüşmeler neticesinde, fon kullandırımlara 2015 yılında başlanmış ve sağlanan kredinin tamamı 2016 yılında müşterilere uygun maliyetle kullandırılmıştır.

35 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

İhraçlar, SPK’dan alınan 1 milyar TL’lik üst tavan onayı kapsamında, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin danışmanlığında, Bereket Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak tamamlanmıştır.

Albaraka Türk Dış Ticaret Hacmi (Milyon Dolar)

Yapılan ihraçlara; bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri ve sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra, nitelikli yatırımcı olan bireysel müşterilerden de talepler alınmıştır.

2016 yılında Albaraka Türk’ün toplam dış ticaret hacmi 10.711.862.896,74 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bankanın yurt dışı teminat mektubu tutarı 49,3 milyon ABD doları olmuştur.

Albaraka Türk Müşterilerine En Uygun Maliyet ve Koşullarla Yurt Dışından Farklı Çözümler Sunmaya Devam Ediyor. 14,554

İkili Murabaha Anlaşması

2,201 2,159 2,460

10,522

2014 2015 2016

2014 2015 2016

2014 2015 2016

İthalat

İhracat

Kambiyo

2,263

1,833

1,625

6,627

Albaraka Türk ticari ve kurumsal müşterilerinin işletme sermayesine yönelik fon ihtiyaçları için yurt dışındaki muhabir bankalarından düşük maliyetli finansman (murabaha) temin etmektedir. 1 Ocak 2013 tarihinde değiştirilen KKDF oranlarını takiben, müşterilere daha uzun vadeli ve daha uygun oranlarla fon temin edilmektedir. Saudi Export Program

ABG İle Sinerji, Bölgesel Güç Oluşturma Açısından Önemlidir.

Yatırım Bankacılığı İle Banka Ürün Çeşitliliği Artmaya Devam Ediyor.

Banka, her türlü uluslararası bankacılık faaliyetinde gerek ana ortağı konumundaki Albaraka Bankacılık Grubu ve gerekse Albaraka Bankacılık Grubu’nun bünyesinde faaliyet gösteren ve geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunan iştirakler ağından faydalanmakta ve kurumsal müşterilerine sunmakta olduğu hizmetlerinde katma değer oluşturmak için bu alandaki işbirliğine önem vermektedir.

Albaraka Türk 2016 yılında, stratejik planlarına uygun olarak yatırım bankacılığında yeni uygulamaları başarıyla hayata geçirmiştir. 2016 yılında daha önceki yıllarda yapılan işlemlere ek olarak, Banka, kira sertifikası ihraçlarına başlamış; Dünya Bankası kredileri ile ilgili yeni görüşmeler ve hazırlıkları tamamlamış ve Asya Kalkınma Bankası ile anlaşma imzalayan ilk katılım bankası olmuştur.

Albaraka Türk 2016 yılında, geniş bir coğrafyaya yayılmış muhabir ağı sayesinde dış ticaret işlemlerine aracılık etmeye devam etmiştir. Ana faaliyeti olan bölgelerde yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen Banka toplam dış ticaret hacmini 10.711.862.896,74 ABD doları olarak gerçekleştirmiştir.

Nitelikli Yatırımcılara Yönelik Kira Sertifikası İhraçlarına Başlandı. Albaraka Türk’ün yatırımcılarına yönelik ürün çeşitlendirme çalışmaları kapsamında; 2016 yılı Nisan, Haziran, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere, ortalama 179 gün vadeli toplam dört adet nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.

Suudi Arabistan menşeili petrol harici ürünlerin ithalatının finansmanına yönelik 2008 yılından bu yana Albaraka Türk ile Saudi Export Programı (SEP) arasındaki işbirliği artarak devam etmektedir. Uygun maliyet ve 3 yıla kadar müşteriler lehine SEP kredisi kullanılmaktadır. TSKB Yenilikçi Finansmana Erişim Kredisi 2015 yılında TSKB ile Wakala Sözleşmesi altında KOBİ ve İhracata Yönelik İşletmelere kullandırılmak üzere temin edilen 50 milyon ABD doları mukabili Dünya Bankası kredisi 2016 yılında müşterilere kullandırılmıştır. Asian Development Bank (Asya Kalkınma Bankası) Albaraka Türk, 48 Asya-Pasifik Bölgesi ülke ve 19 bölge dışı ülkelerden olmak üzere toplam 67 üye ülke ile Asya-Pasifik Bölgesi’nin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Asya Kalkınma Bankası ile “Dış Ticaret Finansman Programı”nı imzalayan ilk katılım bankası olmuştur.

36 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Albatros projesi kapsamında dönüşüme ait kalan işler de başarı ile sonuçlandırılıp, sistem tam anlamıyla Albaraka Türk bünyesinde devam ettirilmeye başlanmıştır. Albaraka Türk, anlaşma kapsamında, özellikle etkin olduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’ne ek olarak, Asya-Pasifik ülkelerindeki faaliyetlerini artırmayı hedeflemektedir. 200 finansal kuruluşa ve bu kuruluşların tüm dış ticaret müşterilerinin ithalat, ihracat işlemlerine %100’e varan finansal destek sağlayan “AAA” kredi notuna sahip Asya Kalkınma Bankası, süreç boyunca Albaraka Türk’ün dış ticaret hacminin artmasına katkıda bulunacaktır. 2017 yılında… • Albaraka Türk, yurt dışı piyasalardan fon temini çalışmalarını 2016 yılında çeşitlendirmeye devam edecek ve müşterilerine en uygun maliyet ve vade bileşkesinde hizmet sunacaktır. • Dış ticaretin finansmanına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 2017 yılında yeni ürünlerle, müşterilerin dış ticaret işlemlerinde fonlama ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. • 2017 yılında vadesi dolacak olan murabaha sendikasyon kredileri, piyasa koşullarına uygun olarak yenilenecektir. • Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca katkı sermaye niteliğini yitirmiş bulunan, Basel II kriterlerine uygun olarak 2013 yılında ihraç edilen 200 milyon ABD doları

meblağlı sukuk işleminin, Basel III kriterlerine uygun hale getirilerek, yeniden SYR hesaplamasına dahil edilebilmesi için süreç başlatılmış ve sürecin 2017 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. • Türk Eximbank ile Wakala Anlaşması aracılığıyla, Dünya Bankası’ndan Uzun Vadeli İhracat kredisi temin edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Albaraka Türk, Bilgi Teknolojilerindeki İddiasını Korumaktadır. Albaraka Türk, Bilgi Teknolojileri dünyasında çağın gereksinimi olan yenilik ve değişim yönetimini, sistemlerine ve süreçlerine entegre etmeye, yenilikçi projelerle sektöründe öncü olmaya devam etmektedir. 2016 yılında Bilgi Teknolojileri alanında yürütülen birçok proje ve çalışma başarı ile sonuçlanmıştır. • Albatros projesi kapsamında dönüşüme ait kalan işler de başarı ile sonuçlandırılıp, sistem tam anlamıyla Albaraka Türk bünyesinde devam ettirilmeye başlanmıştır. • Banka’nın portal yapısında değişikliğe gidilerek eski portal yazılımları yeni portal sistemine uygun olarak geliştirilmiştir. • İlk Türk kart lisans markası TROY’a Albaraka Türk entegrasyonu yapılmıştır. Albaraka Türk ATM ve POS cihazları TROY teknolojisine uygun hale getirilip, TROY tabanlı çalışan kartlar geliştirilmiştir. • İnternet şubeye eklenen WebChat modülü ile müşterilerin çağrı merkezi müşteri temsilcisi ile direkt yazışarak anlık iletişim kurabilmesi sağlanmıştır. • Albaraka Türk’ün dijitalleşmesi çalışmaları kapsamında ATM ekranlarına yeni hizmetler ve Mobil ürün ağacına yeni ürünler eklenmiştir. • Finansal işlemler, ekstre basılması, internet şubeye giriş gibi birçok bankacılık işlemi için müşterilerin bilgilendirme almasını sağlayan “Albaraka Yanımda” uygulaması geliştirilmiştir. • NFC ödemeyi müşterilerine sunan Albaraka Mobil Cüzdan geliştirmeleri başarıyla yapılmıştır. Bu geliştirmeyle hem Visa hem de Mastercard’ların işlem yapabildiği mobil cüzdana sahip

dünyanın ilk katılım bankası Albaraka Türk olmuştur. • Bilgi Teknolojileri altyapısında yapılan çalışmalar doğrultusunda maliyet optimizasyonu ve verimlilik artışı sağlanmıştır. • Santral projesi ile şube telefon hatlarının sürekliliği, şubelerde santral ihtiyacının ortadan kaldırılması ve arıza sayılarında önemli oranda azalma sağlanmıştır. • Wifi projesi ile kurum içi wireless internet ağı hem daha verimli hem daha az maliyetli hale getirilmiştir. • Pazarlama personelinin mobilize edilmesini hedefleyen tablet projesi hayata geçirilirken, ilk fazda 220 adet tablet personelin hizmetine sunulmuştur. • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyonu ve ISO 22301 İş Sürekliliği Sertifikasyonu denetimlerinin sonucunda, 2016 yılında sertifikasyonların devamı sağlanmıştır. • Banka’nın yurt dışı şubesi Irak/Erbil Şube’sinin altyapısı İstanbul’a taşınarak, Olağanüstü Durum Merkezi ile entegre edilmiştir. 2016 yılında Albatros projesi uluslararası platformda; Banking Technology Awards 2016 ödüllerinde, “Bireysel Bankacılıkta En iyi BT Kullanımı” ve IDC CIO Zirvesinde, “Yılın En iyi Değişim Yönetimi” 2.’lik ödülü ile “Yılın En İyi Bilgi Teknolojileri Yönetişim Projesi” 3.’lük ödülünün sahibi olmuştur. 2017 yılında… • Müşterilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak geleceğin finansal dünyasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. • Kurum içi kullanıma ve dış müşteriye dönük yeni mobil projeler ve mevcut mobil yapıda geliştirmeler sürdürülecektir. • “Nesnelerin İnterneti”, “Chatbotlar” ve “Blockchain” alanlarında yeni ürün ve hizmetler ile yeni bankacılık deneyimlerinin müşterilere sunulması hedeflenmektedir. • Uluslararası Raporlama Standartlarına uyum çalışmalarına ağırlık verilecektir. • Kurum içi verimlilik çözümleri üzerine yapılacak çalışmalar ile süreçlerde verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.

37 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Albaraka Türk, çalışan kadrosuyla “Dünyanın En İyi Katılım Bankası” olmak vizyonuna ve Albaraka marka değerine uygun olarak seçkin insan kaynağı istihdamına öncelik vermektedir. Albaraka Türk’te İnsan Kıymetleri Albaraka Türk; takım ruhunu, üretkenliği ve kaliteyi benimsemiş, kendini yöneten, kurum kültürüne uygun, değişime ve yeniliğe açık çalışanlarıyla sektöründe en çok tercih edilen bankalardan biri olmayı sürdürmektedir. Albaraka Türk; modern İK uygulamalarını sürekli takip ederek, müşteri odaklı yaklaşımı ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek ve Banka’ya katma değer

2016 Yılı İşe Alım Verileri Çalışan Sayısı Artışı Toplam Çalışan Sayısı (31/12/2016) Toplam Şube Sayısı Toplam Bölge Sayısı

sağlayacak yüksek potansiyelleri doğru yöntemlerle seçmek üzere İK politikalarına yön vermektedir. Albaraka Türk rekabet ortamında farkı yaratanın insan olduğu bilincinden hareketle, kurum kültürünü sağlam temeller üzerine kurarak; çalışanlarını Banka’yı geleceğe taşıyacak çok değerli bir kıymet olarak değerlendirmekte ve tüm çalışmalarını insanı merkeze alarak yapmaktadır. Bu anlayışın bir sonucu olarak da gerek mevcut çalışanların, gerekse Banka’ya başvuru yapan tüm adayların saygıdeğer olduğuna inanmaktadır. Albaraka Türk, çalışan kadrosuyla “Dünyanın En İyi Katılım Bankası” olmak vizyonuna ve Albaraka marka değerine uygun olarak, 2016 yılında işe alım faaliyetlerinde seçkin insan kaynağı istihdamına öncelik vermiştir. 2016 yılında gider yönetimine ağırlık verilerek, başlangıç unvanlarında personel alımlarına önem atfedilmiştir. Ayrıca 2016 yılı içinde; Müfettiş Yrd. / Denetçi Yrd., Kurumsal / Ticari / Bireysel Pazarlama Uzm. Yrd. pozisyonları için toplu alım sınavları yapılmış, ilgili ilanlara yapılan 30 bine yakın iş başvurusu titizlikle incelendikten sonra uygun adaylar sınavlara alınmıştır. Banka personeline de açık olan sınavda başarılı olan adaylarla yapılan mülakatlar neticesinde uygun bulunan adayların istihdamı gerçekleştirilmiştir. Albaraka Türk’ün toplam çalışan personel sayısı yılsonu itibarıyla 3.796’ya ulaşmış olup, Banka’da toplam çalışanların %90’ı yüksekokul ve üstü öğrenim diplomasına sahiptir. 2016 yılının öne çıkan gelişmeleri • “Genç Albaraka Akademisi” unvanıyla Banka’da yarı zamanlı çalışan, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören başarılı stajyerler, tam zamanlı olarak çalışmaya başlamışlardır.

60 3.796 213 7

• www.albarakainsankiymetleri.com web sitesi devreye alınmış ve bu kanaldan Banka’nın İnsan Kıymetleri faaliyetleri ile ilgili duyuru, haber, video ve makaleler yayınlanmaya başlamıştır. • İşe yeni başlayan çalışanların ailesine Genel Müdür imzasıyla gönderilen aileye mektup uygulamasıyla ilgili çok olumlu geri dönüşler alınmıştır. • Yönetici kadrolarındaki pozisyon açığı öncelikle iç kaynaklardan başarılı ve yetkinlikleri uygun çalışanlar arasından atama yapılarak doldurulmuştur. • Banka bünyesinde 22 çalışan Müdür olarak atanmıştır. • Servis veya segment değişikliği için gerekli şartları sağlayan 50 çalışanın rotasyonu gerçekleştirilmiştir. • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ümraniye Şubesi ile istihdama yönelik işbaşı eğitim programı devam etmiştir. • Üniversitelerin kariyer günleri çerçevesinde, 30’dan fazla etkinliğe katılım sağlanmıştır. • İnsan Kıymetleri iletişim faaliyetleri kapsamında 41 Şube Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirilmiştir. • Albaraka Akademi üzerinde yer alan İK-İletişim Portalı sayesinde portala üye olan çalışanlar fikirlerini serbestçe paylaşabilmekte, sorular sorup cevaplarını en doğru kaynaktan alabilmektedir. 1.321 üyeye ulaşan İK iletişim portalı sayesinde çalışanlar kendini ifade etme imkânı bulmuştur. • Çalışan Komitesiyle Banka’da çalışma hayatı ile ilgili politika ve strateji geliştirilmesi için Personel Komitesine önerilerde bulunularak, alt ve orta kademe çalışanların yönetime katkısı sağlanmıştır.

38 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Kariyer. net tarafından düzenlenen “İnsana Saygı” ödülü Bankacılık sektöründe üst üste 9. kez alınmıştır. • Ülkemizin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere mesleki eğitim anlaşması kapsamında staj imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, zorunlu stajını Banka’da yapmak isteyen 150 farklı lise ve üniversite öğrencisine staj olanağı sunulmuştur. • Banka’ya toplam 280 bin civarında adayın iş başvurusu gerçekleşmiştir. • 380 kişi işe alım süreçleri tamamlanmasının ardından göreve başlamıştır. • Norm kadro ve iş yükü analizleri çerçevesinde farklı birçok pozisyonla ilgili işe alım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. • Hastalık, eğitim, izin vb. sebeplerle geçici çalışan ihtiyacına yönelik şubelerdeki hizmetlerin aksamadan devamı adına istihdam edilen Şube Operasyon Destek Çalışanı sayısı 55’e çıkarılmıştır. • Statülü pozisyonlardaki APG oranı %72’ye çıkarılmıştır. • İşe alımlarda Assessment Center / Yetkinlik Bazlı Mülakat uygulamalarına devam edilmiştir. • HR Venue sistemi ile video ön mülakatlar gerçekleştirilmeye devam etmiş, ayrıca Anadolu da gerekli görülen adaylara yönelik online video mülakat yapılmıştır.

• Müfettiş Yrd. / Denetçi Yrd. pozisyonu için toplu mülakat organizasyonları gerçekleştirilmiştir. • Doğru işe doğru kişiyi yerleştirme ilkesi gereğince daha fazla adaya ulaşabilmek için anlaşmalı İşe Alım Portalları ile sözleşmeler yenilenmiştir. • Maliyet avantajı sağlamak amacıyla sınav danışmanlık hizmeti alınan firma sayısı ikiye çıkartılmıştır. • İlk 6 ayını dolduran personellerle gerçekleştirilen “Nasıl Gidiyor?” toplantılarına 40’tan fazla kişinin katılımı sağlanarak görüşleri alınmıştır. • 63 yeni Genç Albarakalı Banka’ya katılmış, 25 Genç Albarakalı da mezun olarak tam zamanlı çalışmaya başlamıştır. • İşveren marka bilinirliğini artırmak, Banka’nın çalışanlar için en iyi işveren ve çalışan adayları için de tercih edilen bir iş yeri olmasını sağlamak amacıyla işveren marka çalışmaları başlatılmıştır. Saha araştırması, doküman tarama, danışman desteği, eğitim faaliyetleri ve Banka birimleriyle görüşmeler yapılarak bir içerik oluşturulmuş, slogan olarak da “İnsan İçin Değer” ifadesi seçilmiştir. Ayrıca sunum için video hazırlanmış ve tüm bu çalışmalar Üst Yönetime sunulmuştur. • Tüm çalışanlara yönelik “İç Müşteri Memnuniyeti” anketi yapılmış, anket sonuçları ve geri bildirimler ilgili birimlerle paylaşılarak iş kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. • %90’ın üzerinde bir katılım ile çalışan bağlılığını ölçmek amacıyla anket düzenlenmiştir. Anket sonuçları Üst Yönetim ve ilgili birimlerle paylaşılması suretiyle geri bildirim sağlanmıştır. İnsana Saygı ödülü, 9. kez Albaraka Türk’ün oldu. İnsan kaynakları platformu Kariyer. net tarafından düzenlenen ve insan kaynakları alanında başarılı çalışmaları öne çıkararak kamuoyu ile paylaşmak üzere gerçekleştirilen “İnsana Saygı” ödülü Bankacılık sektöründe üst üste 9. kez alınmıştır.

2017 yılında… • Albaraka Türk’ü büyüme stratejisi çerçevesinde geleceğe taşıyacak; kıymetli, değişime ve yeniliğe açık çalışanlarıyla sektöründe en çok tercih edilen Banka olmasını ve sürekli bu konumunu korumasını sağlayacak çalışmalara ve projelere 2017 yılında da devam edilecektir. • 2017 yılında Banka’nın büyüme stratejisine paralel olarak, açılması planlanan yeni şubelerin norm kadroları iç ve dış kaynaklardan nitelikli ve seçkin personellerle oluşturulacaktır. • İhtiyaç halinde açık kadrolar için toplu sınav organizasyonları yapılacaktır. • Genç Albarakalı sayısı artırılacak ve ayrıca Genç Albarakalı Akademi projesine katılım sayısı 100 kişiye çıkarılacaktır. • İŞKUR Ümraniye Şubesi ile başlatılan istihdama yönelik işbaşı eğitim programına devam edilecektir. • Humanist (Bilin) programı daha etkin ve verimli kullanılmaya devam edilecektir. • İK İletişim Servisi faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle 2017 yılı için kariyer günleri etkinlikleri, sunum, konferans ve seminer faaliyetleri planlanmıştır. • Özellikle çalışan bağlılığı puanları beklenen seviyenin altında olan şubelere öncelik verilerek, şube ziyaretlerine devam edilecektir. Ayrıca, çalışan bağlılığını artırmaya yönelik birim ve şube çalışanlarının video mesajları çekilerek intranet ve sosyal medya ortamlarında paylaşılacaktır. • Çalışanlara daha hızlı ulaşabilmek ve hızlı geri bildirimler alabilmek amacıyla mobil uyumlu interaktif bir iletişim platformu satın alma çalışmaları devam etmektedir. • Müfettiş / Denetçi Yrd., Kurumsal / Ticari Pazarlama Uzman Yrd. ve Bireysel Pazarlama Uzman Yrd. toplu sınavları yapılacaktır. • Gelişen katılım bankacılığı sektöründe, işten ayrılan personel yerine yeni personelin hızla istihdamı için gereken çalışmalar yürütülecektir.

39 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Performans ve kariyer çalışmaları kapsamında 2016 yılında; • Genel müdürlük birimleri, bölge müdürlükleri ve şubelerle ortak çalışmalar yürütülerek; iş hedeflerinin performans puanına doğrudan etki ettiği objektif, güçlü ve dinamik bir performans yönetimi sistemi olan “Hedeflerle Performans Yönetimi Sistemi”ne geçilmiştir. İlk fazda tüm şubeler ve genel müdürlük birimlerinin bir bölümü (toplam personelin %74’ü) yeni sisteme geçiş yapmış olup, 2017 yılında Banka’nın tamamında yeni sistemin devreye alınması planlanmaktadır. • Yetkinlik geliştirme dokümanları ve uygulamaları ile performans koçluğu çalışmalarıyla, personelin performansını geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. • Banka’nın yetenek yönetimi projesi olan “Yıldız Havuzu” uygulaması hayata geçirilerek geleceğin potansiyel yönetici adayları belirlenmiştir. Personelin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyecek programlar başlatılmış olup, programın temel amacı, yetenekli çalışanların tespit edilerek kişisel ve mesleki gelişimlerinin sertifika programları, yüksek lisans ve doktora programları ile desteklenmesidir. Ayrıca program ile motivasyon ve kurumsal bağlılıkların artırılarak, geleceğin yönetici adayları arasına girmeleri sağlanacaktır. • Banka’nın mentorluk programı olan MAP’in (Mentor Albaraka Projesi) 2016 çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmiş, yeni projeler hayata geçirilmiştir. MAP projesi ile; -- bilgi ve deneyim aktarımı ile kurum kültürünün yaygınlaştırılması, -- Banka genelinde ortak yönetim kültürünün oluşturulması, -- iş hayatında yaşanacak sorunlar karşısında hızlı ve etkin çözümlerin geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve sonucunda performans ve verimlilik artışı hedeflenmektedir. • Kariyer Danışmanlığı kapsamında, çalışanların kendilerini tanımaları hedefiyle çeşitli test ve envanter çalışmalar yapılmış, çalışmalar rapor olarak paylaşılmıştır. Ayrıca çalışanlar, uygun pozisyonlar ve kurum içi kariyer yolları hakkında bilgilendirilmekte, kendilerine gelişim alanları gösterilmektedir.

• Çalışanların bulundukları rolden yetkinlik itibarıyla farklılık gösteren diğer bir role geçişlerini içeren rotasyon sürecine ilişkin faaliyetler aralıksız devam etmiştir. • Organizasyonel yedekleme kapsamında kritik roller tespit edilerek yedekleme çalışmaları, stratejik ve yetkin personel tespiti gerçekleştirilmiştir. • Çalışanların terfi süreçleri eksiksiz ve zamanında tamamlanarak 635 çalışan bir üst unvana yükselmiştir. 2017 yılında… • Bireysel performansta artış sağlayabilmek amacıyla, yüksek performanslı personelin düşük performanslı personelle iş yapış deneyimlerini paylaşmasını sağlayacak program “P2P-Deneyim Paylaşım Platformu” projelendirilmiş olup, platformun 2017’de hayata geçirilmesi planlanmaktadır. • Banka’nın Güçlendiren Liderlik kültürel prensibine katkı sağlaması amacıyla, 2017 yılında hayata geçirilmesi planlanan ve personelin ilk yöneticisine geribildirim sunacağı “Güçlendiren Liderlik İçin Personel Geribildirimi” çalışması projelendirilmiştir. • Çalışanların beklentileri ve Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda, yükselme süreçleri gözden geçirilerek yeniden tasarlanacaktır. Söz konusu yenileme çalışmaları ile terfi sürecinde çalışanlara farklı kariyer olanaklarının sunulması, motivasyonlarının ve kurumsal bağlılıklarının artırılması hedeflenmektedir. • Mentorluk programının Banka genelinde yaygınlaştırılması ve 2016 yılında hazırlık çalışmaları bitirilen ters mentorluk (reverse mentoring) uygulaması Genç MAP markası altında devreye alınacaktır. • Yetenek yönetimi çalışmalarının etkinliği ve yıldız havuzuna alınan çalışan sayısının artırılması amaçlanmaktadır. • Yönetici adaylarının tespitinde kullanılan değerlendirme merkezi gibi araçlar zenginleştirilecektir.

İnsan Kıymetleri Eğitim Çalışmaları Banka’nın vizyon, misyon ve stratejileri çerçevesinde çalışanların bireysel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek, gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesine yönelik eğitim politikası ve hedefleri oluşturulmaktadır. Albaraka Türk’te görevin gerektirdiği yetkinliklerin çalışanlara kazandırılması amacıyla, işe yeni başlayan yetkili yardımcısı, uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcılarına yönelik olarak temel düzeyde eğitimler gerçekleştirilmektedir. Söz konusu eğitimlerde katılımcılara, bankacılık alanındaki teknik eğitimlerin yanı sıra müşteri ilişkileri ve kişisel gelişim eğitimleri gibi eğitimler de verilmektedir. Banka personelinin entelektüel gelişimlerini desteklemek ve Albaraka Türk’ün “dünyanın en iyi katılım bankası olmak” vizyonunun yapı taşlarından birisi olan “seçkin bir çalışan kadrosu oluşturmak” hedefi doğrultusunda birçok proje hayata geçirilmiştir. Banka genelinde 2016 yılında toplam 221.288 saat eğitim yapılmış olup, çalışan başına yıllık ortalama 58,49 saat eğitim programı düzenlenerek, hedefin %17 üzerine çıkılmıştır.

40 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Albaraka Türk, etkin eğitim uygulamaları hedefiyle Eğitim Yönetimi Sistemi (EYS)’ni devreye almıştır. EYS; sınıf içi ve online eğitimleri tek bir platform üzerinden yöneten, kapsamlı raporlama imkânları sunan ve yüksek maliyet tasarrufu sağlayan bir uygulamadır.

Kişi Başı Eğitim Saati Hedeflenen

55.00

Gerçekleşen

60.00

57.00 50.00

58.49 50.00

47.00

50.00

%3,60

%20

-%6

%17

2013

2014

2015

2016

Albaraka Akademi Servisi Albaraka Türk’ün vizyon ve misyonuna uygun olarak piyasadaki en iyi eğitim imkânlarının en yeni eğitim teknolojileri kullanılarak tüm personele sunulması, ihtiyaç duyulan eğitim programlarının etkin bir şekilde tespiti ve uygulanması için 2013’te hayata geçirilen “Albaraka Akademi”, 2016 yılında da aralıksız faaliyetlerini sürdürmüştür. Akademi bünyesinde yıl içinde toplam 33.215 saat e-öğrenme eğitimi gerçekleştirilmiş olup, kişi başı 8,78 saat e-eğitim sunulmuştur. Diğer yandan Albaraka Akademi sayesinde yaklaşık 19 ağaç kurtarılmıştır. 2016 yılında öne çıkan akademi faaliyetleri • Albaraka Akademi’de yer alan eğitimlerin verimini artırma çalışmaları kapsamında eğitim içeriklerinin süreleri kısaltılmış ve görsel içerikleri zenginleştirilmiş, kısa animasyonlu eğitimlere ağırlık verilmiştir. Bu çalışma kapsamında 2016 yılında sunulan toplam eğitim saati 2015 yılına göre %20 azaltılarak 41.600 saatten 33.215 saate indirilmiştir. • Gerçekleştirilen toplam farklı eğitim sayısı 2015 yılına göre %24 artarak, 510’dan 668’e yükselmiştir. • Mobil cihazlar üzerinden yapılan eğitim saati 2015 yılına göre %407 artarak, 1.321 saatten 5.371 saate ulaşmıştır. • Albaraka Akademi Online Anket platformu ile atanan anket sayısı 2015 yılına göre %28 artarak 41’den 57’ye çıkmıştır.

e.Mobil Uygulaması

Albaraka Akademi Yayınları

2016 yılında Albaraka Akademi’de, mobil cihazlar için özel olarak geliştirilen yeni ara yüzüyle her zaman her yerde öğrenmeyi desteklemek amacıyla e.Mobil uygulaması hayata geçirilmiş ve eğitimlerin 7/24 kesintisiz, en hızlı şekilde alınabilmesi sağlanmıştır.

2016 yılında 8 adet Albaraka Akademi Yayını Albaraka Akademi’de güncellenmiştir. Bu yayınlar; Bankacılık Hizmetleri, Bireysel Bankacılık, Dış İşlemler, Kurumsal Bankacılık, Muhasebe, Gişe Yetkilisi El Kitabı, Temel Bankacılık, Krediler Kitabı’dır. Ayrıca 2016’da Albaraka Akademi Yayınlarına Müşteri İlişkileri Anayasası, Kültürel Prensiplerimiz ve Hizmet Kültürü Kitabı isimli kitaplar eklenmiştir.

2016 yılı içerisinde mobil cihazlar üzerinden Albaraka Akademi platformuna 5.120 kişi tarafından 13.493 defa giriş yapılmış olup, toplamda 5.371 saatlik bir mobil öğrenme gerçekleşmiştir. Albaraka Akademi “e.Mobil” uygulaması ile Banka personeli her yerden kişisel gelişimine ve öğrenime devam edebilmektedir. Onlıne Anket Modülü 2016 yılında Albaraka Akademi Online Anket platformu ile 57 farklı konuda anket ataması yapılmış ve toplamda 36.017 anket formu doldurulmuştur.

Kişisel Gelişim ve Öğrenme Platformu Kişisel Öğrenme ve Paylaşım Özellikleri platformunda, 60 adet sosyal grup oluşturulmuş olup, 11.179 adet eğitim rozeti kazanılmıştır. Bu eğitim grupları aracılığı ile personelin kişisel gelişimlerinin 7/24 desteklenmesi sağlanmış; personelin Albaraka Akademi’ye ve e-öğrenme eğitimlerine olan ilgisi artmıştır.

41 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Etkin Organizasyon, Verimli Süreçler Yüksek Lisans Eğitim Desteği Alan Toplam Personel Sayısı

347 292

Banka’nın tüm faaliyetlerinde etkinliği, verimliliği ve kaliteyi artırmak hedefiyle, organizasyon yapısı ve yapı içerisindeki faaliyetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi ile çağdaş yönetim tekniklerinin uygulanması ve yaygınlaştırılması için gereken araştırma-geliştirme ve dokümantasyon çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

%19

232 %26 132

%76

2013

2014

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Banka çalışanlarının bilgi ve birikimlerini ortak bir platformda, tüm Banka çalışanları ile paylaşabilmeleri amacıyla, www. albarakaakademi.com web sitesinin ana sayfasında “tezler” isimli bölüm yer almaktadır. Bu bölümde yüksek lisans ve doktora mezunu olan çalışanların yazdıkları tezler yayınlanmaktadır. 2016 yılsonu itibarıyla Albaraka Akademi’de toplamda 52 adet tez yer almaktadır. Online Terfi Sınavı 2016 yılında Banka genelinde 720 kişi terfi sınavlarına katılmıştır. Albaraka Akademi üzerinden online yapılan terfi sınavı ile 107.022 TL tasarruf sağlanmıştır. Albaraka Akademi TV Albaraka Akademi TV, eğitim teknolojilerinin (videoların) bir öğretim aracı olarak kullanılmasını kapsamakta olup, çalışanların bilgi, tutum ve davranışlarını geliştirebilmek hedefiyle oluşturulmuş ve karşılıklı bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır.

2015

Albaraka Türk organizasyon yapısı, müşterilerin istek ve beklentilerini karşılamak ve kaliteli ürün/hizmetler sunmak amacıyla müşteri odaklı bir yapıda oluşturulmuştur. Ayrıca, Banka’nın organizasyon yapısının çağın gerektirdiği rekabete uyum sağlayabilmesinin yanı sıra kendini sürekli yenileyebilecek esneklikte olması da göz önüne alınmıştır.

2016

Albaraka Akademi TV’de 2016 yılsonu itibarıyla 490 eğitim ve gelişim videosu yer almakta olup, yeni videolar eklenmeye devam edilmektedir. 2016 yılında 1.952 farklı personel tarafından toplam 357 saat eğitim videosu Albaraka Akademi TV üzerinden izlenmiştir. Dijital Kütüphane Eğitim dokümanlarının elektronik ortamda yer aldığı, her yerden ve her zaman erişim imkânı sağlayan Dijital Kütüphane bölümüne yüklenen dokümanlar 2016’da 1.601 kez indirilmiştir. Animasyonlu Tanıtım ve Eğitim İçeriklerinin Üretilmesi Albaraka Akademi Servisi bünyesinde senaryolar oluşturularak hazırlanan animasyonlu eğitim ve tanıtım video içeriklerinin üretilmesine 2016 yılında devam edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan animasyonlu eğitimler sayesinde Banka içerisinde eğitim ve tanıtım çalışmalarının hızlıca üretilmesiyle 230.000 TL maliyet tasarrufu sağlanmıştır.

Albaraka Türk 2004 yılından beri ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahiptir. Belge, 2010 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olarak güncellenmiş olup, 2016 yılında yapılan takip tetkiki başarı ile tamamlanmıştır. Albaraka Türk 2014 yılında SGS firması tarafından yapılan denetim sonucunda ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. Benzer şekilde, 2016 yılında yapılan takip tetkiki başarı ile geçirilmiştir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin 2016 yılında yapılan takip tetkiki başarı ile tamamlanmıştır.

42 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Albaraka Türk Genel Müdürlük binası, insan sağlığı ve doğal çevreye karşı saygın duruşunu tescilleyerek yeşil bina LEED Gold Sertifikası almıştır.

Albaraka Türk’te Çevrecilik Uygulamaları Albaraka Türk, sürdürülebilirlik yaklaşımını somutlaştırmak adına 2016 yılında da çevre, sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetleriyle paydaşlarına katkı sağlamaya devam etmiştir. Çevre, Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Albaraka Türk Genel Müdürlük binası, su ve enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve iç mekân kalitesinin artırılmasına yönelik yapılmış olan çalışmalar sonucunda, insan sağlığı ve doğal çevreye karşı saygın duruşunu tescilleyerek yeşil bina LEED Gold Sertifikası almıştır. Albaraka Türk, öncelikle atıkları yeniden kullanmayı, aksi halde geri dönüştürmeyi, geri dönüşüme de uygun olmadığı takdirde yetkili firmalar tarafından imha edilmesini öngörmektedir. Gri su ve artezyen suyu • Genel Müdürlük binasında lavabolarda kullanılan suyun filtrelenip temizlenerek tekrar kullanılmasını amaçlayan gri su sistemi kurulmuş olup, temizlenen suyun rezervuarlarda kullanılması sağlanmaktadır. • Genel Müdürlük binasında tuvaletler ve lavaboların yanı sıra bahçe sulamasında ve Banka’da bulunan süs havuzunda şebeke suyu yerine arıtılmış artezyen suyu kullanılmaktadır. Su tüketimi • Genel Müdürlük binasındaki lavabo musluklarına suyun tazyikini artırarak daha az su ile aynı etkiyi yapan su tasarruf aparatları takılmıştır. • Genel Müdürlük binasındaki şehir şebeke suyu arıtılarak içme suyu olarak kullanılmaktadır. Söz konusu uygulama, plastik damacana kullanımını ve taşınmasından kaynaklanan sera gazı emisyonunu ortadan kaldırmaktadır.

Çevre, enerji ve atmosfer • Genel Müdürlük binası enerji etüdü çalışmaları yapılmıştır. • Genel Müdürlük binasında bahçe aydınlatmaları çalışma sistemi yeniden yapılandırılarak daha az elektrik tüketmesi sağlanmıştır. Ayrıca binanın ışık kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. • Aydınlatma sensörlerinin zaman ayarlarının yeniden yapılandırılması ve ısıtma-soğutma sistemlerinin çalışmasıyla ilgili yapılan değişiklikler sonucunda daha az elektrik tüketmeleri sağlanmıştır. • Şube pazarlama araçlarına araç takip sistemi takılmış; böylece şube pazarlama araçlarının amaç dışı kullanımı engellenmiş olup, araçlarda %15 daha az yakıt tüketimi mümkün kılınmıştır. • Banka’da benzinli araçlar yerine daha çevre dostu dizel araçlar kiralanarak %23 yakıt tasarrufu sağlanırken doğaya araç başına yaklaşık 1.408 kg/yıl daha az egzoz salımı gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, Banka’da egzoz salımı, benzinli ve dizel araçlara göre %70 daha az olan elektrikli araç kullanımını hizmete alınmıştır. • Kar yağışı sırasında doğaya zararlı tuz kullanımı yerine doğaya zararsız solüsyon kullanılmaktadır. • Genel Müdürlük binasında doğaya saygılı Ecolabel sertifikalı kimyasal temizlik malzemeleri kullanılmaktadır. • Genel Müdürlük binasında bulunan çim alanların daha az su tüketen tekil bitki yapısı ile zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Peyzajda kullanılan çiçek ve ağaç türlerinin yerel türlerden seçilmesine özen gösterilmekte, peyzaj düzenlemelerinde suni gübre yerine doğal gübre kullanılarak toprağın daha uzun süre yaşamasına katkıda bulunulmaktadır. • Genel Müdürlük binası haşere ile mücadele kapsamında doğaya zararsız gözetleme noktaları kurulmuştur. Bu sayede doğaya minimum etki adına ihtiyaç halinde ilaçlama yapılmaktadır.

43 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Geri dönüşüm

Acil Durum Faaliyetleri

İyilik Kulübü

• Genel Müdürlük binasındaki farklı marka ve modeldeki makineler devre dışı bırakılarak, yerine merkezi kontrol imkânı sağlayan makinelerden oluşan yeni fotokopi sistemi kurulmuştur. Yeni sistemle birlikte gereksiz ve tek yönlü çıktı alımının önüne geçilerek yılda yaklaşık 14.000 kg (2.750.000 sayfa) A4 kâğıt kullanımı engellenmiştir. Yapılan çalışma ile birlikte yılda ortalama 240 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiştir.

Afetler, terörist hareketler, ekonomik krizler, halk hareketleri, sistem hasarları, işyeri eylemleri ve benzeri beklenmedik ve olağanüstü durumlarda Banka’nın tüm çalışanları, varlıkları, faaliyetleri ve sistemleri ile ilgili olarak, Genel Müdürlük ve şubelerde oluşabilecek olası zarar ihtimaline karşın müşterilerin, çalışanların, belgelerin, bilgisayar sistemlerinin ve verilerinin güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen Acil Durum Yönetimi çalışmaları etkin bir şekilde yürütülmüştür.

Albaraka Türk, çalışanlarının gönüllülük esasına göre sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını desteklemek üzere “İyilik Kulübü”nü kurmuştur. Kulüp bünyesinde, gönüllü katılımcılar ihtiyacı olanlara destek sunarak hayır faaliyetlerinde bulunmaktadır.

• Kâğıt üzerinde yapılan birçok işlem (ihale, bakım/arıza, araç vb. talepleri, fatura süreçleri gibi) sistem üzerinden yürütülmeye başlanmış ve fazla kağıt tüketimi engellenmiştir. • Gerek doğanın korunması gerekse de geri dönüşüm sayesinde kaynak israfının önlenmesi adına atık pil ve atık kâğıtlar ayrıştırılarak ilgili geri dönüşüm firmalarına gönderilmektedir. Bu kapsamda, yıllık yaklaşık 6.000 kg (1.200.000 sayfa) A4 kâğıdın geri dönüşüme kazandırılması ile 103 ağacın kesilmesi önlenmiştir. İç ortam kalitesi • Genel Müdürlük binası girişlerine konumlandırılan 3 metre uzunluğunda toz emici özellikli paspaslar sayesinde binaya gelen kişilerin ayakkabılarındaki tozların binaya girmesi engellenerek iç ortam temizliği ve iç hava kalitesinin artırılması sağlanmıştır. • Genel Müdürlük binasında çalışan personelin memnuniyetini ve konforunu ölçmek için konfor anketi yapılmış; anket sonuçları, personelin büyük kısmının iç ortam kalitesinden memnun olduğunu göstermiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyerlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapılmaktadır. Bu çerçevede görevlendirilen iş güvenliği uzmanı şube ziyaretleri gerçekleştirmekte ve şube ziyaretlerinde; • Risk Analizinin hazırlanması, • Acil Durum Planının yapılması, • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi, • İş Sağlığı ve Güvenliği ihtiyaçlarının tespit edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde 2016 yılında 92 lokasyon ziyaret edilmiş olup, 2017 yılında 129 lokasyonun ziyaret edilmesi planlanmaktadır. Albaraka Türk’ün Toplumsal Katkı Çalışmaları Albaraka Türk, katılım bankacılığı sektörünün köklü, kurumsal kültüre ve değerlere sahip bir katılımcısı olarak farklı projelerde yer almak suretiyle, 2016 yılında da topluma değer katmak adına çeşitli çalışmalara imza atmıştır. Albaraka Türk, düzenli bağışlarını Bereket Vakfı vasıtasıyla yapmaktadır. Banka; 2016 yılında eğitim, sağlık, çevre, kültür, spor, klasik sanatlar, sosyal gelişim vb. alanlarda yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine Bereket Vakfı aracılığıyla 12 milyon TL yardımda bulunmuştur.

İyilik Kulübü, Suriyeli çocuklar için eğlence parklarına gezi düzenleme, muhtaçlara Ramazan’da erzak-gıda ve giysi yardımında bulunma, köylerde ihtiyacı olan çocuklara giysi ve ayakkabı, kışın Halep’te çocuklara giysi yardımı gibi faaliyetler gerçekleştirmiştir. Kulüp, daha aktif ve etkin faaliyette bulunmak kararlılığıyla sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir. Bereket Vakfı Pilav Günü Etkinliği Bereket Vakfı’nın katkılarıyla burs verilen tüm öğrencilerin bir araya geldiği yemek organizasyonu düzenlenmiştir. Banka’nın katkılarıyla etkinlik Sepetçiler Kasrı’nda yaklaşık 300 bursiyerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi (Ordu ve Fatsa) Yaklaşık 400 eserden oluşan ve 10 yılı aşkın bir sürelik çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Albaraka Hat Koleksiyonu eserleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde yaklaşık 3.000 kişilik ziyaretçi ile buluşmuştur. Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi’nin ikinci durağı olan Fatsa’da ise eserler, 1 hafta içinde yaklaşık 1.000 kişilik ziyaretçi tarafından gezilmiştir.

Albaraka Türk, çalışanlarının gönüllülük esasına göre sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını desteklemek üzere “İyilik Kulübü”nü kurmuştur.

44 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Bereket Vakfı tarafından 2016 yılında halen burs verilen öğrenci sayısı 1.926 lisans ve 72 doktora olmak üzere toplam 1.998 olmuştur.

Bereket Dergisi Albaraka Türk’ün süreli yayını Bereket Dergisi’nin periyodik yayınları 2009 yılından beri devam etmektedir. 2016 yılında derginin üç sayısı toplam 60.000 kişiye ulaşmıştır. 2016 yılında gerçekleştirilen sponsorluklar: • • • • • • • •

Kızılay Kan Bağışı Etkinliği Kızılay ile Albaraka Türk arasında ortaklaşa yürütülen kan bağışı kampanyası etkinliği tüm çalışanların katılımı ile 2016 yılında iki defa düzenlenmiş ve yaklaşık 400 çalışan kampanyaya iştirak etmiştir. Diğer yandan Kızılay ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ortak bir çalışması olan TÜRKÖK projesi, Albaraka Türk’te ilk defa 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. İlk etapta sadece 3 tüp kan verilerek donör olunan kampanyaya Genel Müdürlük binasında yaklaşık 200 kişi katkı sağlamıştır.

• • • • • • •

Hayy Çocuk Oyunu Sponsorluğu CFO Zirvesi Sponsorluğu KTÜ Girişimcilik Zirvesi Sponsorluğu Gelecekhane Ekonomi 2.0 Intertech Hackathon Sponsorluğu Boğaziçi Yöneticiler Vakfı IBPF Sponsorluğu 11. Türk Arap Ekonomi Forumu Sponsorluğu GJCIE (Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas) Kongresi Sponsorluğu İstanbul Finans Zirvesi Sponsorluğu Islamic Financial News Sponsorluğu İZÜ İSEFAM Bina Açılış Töreni Sponsorluğu MÜSİAD Expo Fuarı Sponsorluğu CNR Emlak Fuarı Sponsorluğu Bonds, Loans and Sukuk Forum Turkey 2016 Sponsorluğu İGİAD / Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Fuarı

Albaraka Hat Koleksiyonu Sergileri

Bereket Vakfı İle Eğitime Katkı

Yunus Emre Enstitüsü’nün Varşova, Polonya ve Berlin, Almanya merkezlerinde, Albaraka Hat Koleksiyonu’ndan 30 eserin yer aldığı iki sergi açılmıştır.

Bereket Vakfı, 1986 yılında kurulmuş ve Bakanlar Kurulu’nun 21.11.1990 tarihli ve 90/1182 sayılı kararı ile vergi muafiyeti kazanmıştır. Vakfın ana amaçları; • Kabiliyetli ve fakat muhtaç her derecede öğrenim gören öğrencilerin tahsil yapmalarını temin için imkânlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, • Aynı şekilde öğrencilerin yurt içinde ve dışında pratik uygulama, ihtisas ve bilimsel araştırmalar, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmaları için burslar vermek,

• Eğitim amacıyla gerekli yatırım harcamalarında bulunmak, • Fakir ve muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaktır. 1987 yılından bugüne kadar %92’si lisans ve %8’i lisansüstü öğrenim bursu olmak üzere toplam 17.348 öğrenciye karşılıksız burs imkânı sunulmuştur. Burslar, yurt genelinde bütün illeri kapsayacak şekilde ve branş ayrımı yapılmaksızın verilmektedir. Ayrıca yurt dışında ihtisas ve bilimsel araştırma yapılmasını destekleme amaçlı, periyodik olmayan eğitim yardımları da sağlanmaktadır. 2016 yılında halen burs verilen öğrenci sayısı 1.926 lisans ve 72 doktora olmak üzere toplam 1.998 olmuştur.

45 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2017 Yılına İlişkin Beklenti ve Öngörüler

Albaraka Türk Bilgi Teknolojileri, gelişen bilgi teknolojileri ve çağın gereksinimi olan yenilik ve değişim yönetimini, sistemlerine ve süreçlerine entegre etmeye, yenilikçi projelerle de sektöründe öncü olmaya devam etmektedir. 2016 yılında birçok proje ve çalışma başarı ile sonuçlanmıştır.

2017 yılında gerek ülkemiz ekonomisi ve gerekse Albaraka Türk olarak geleceğe yönelik beklentilerimiz iyimser yöndedir. Ekonomik ve siyasal istikrarın devam etmesi ve yeni katılım bankalarının faaliyete geçmesiyle önümüzdeki dönemde katılım bankacılığının, toplam bankacılık sektörü içerisindeki payı önemli seviyelere yükselecektir. Türkiye’nin genç nüfusu ve dinamik yapısı dikkate alındığında, etkin bir ekonomik plan çerçevesinde Hükümetin belirlediği hedeflere rahatlıkla ulaşılabileceğini öngörüyoruz.

Bu projelerden en büyüğü ve en önemlisi, şüphesiz Ana Bankacılık Sistemi dönüşümüydü. Albatros projesi kapsamında dönüşüme ait kalan işler de başarı ile sonuçlandırılmıştır. Bankamız portal yapısında değişikliğe gidilerek eski portal yazılımları yeni portal sistemine uygun olarak geliştirildi. İlk Türk kart lisans markası TROY’a Albaraka Türk entegrasyonu yapıldı. Albaraka Türk ATM ve POS cihazları TROY teknolojisine uygun hale getirilip, TROY tabanlı çalışan kartlar geliştirildi. İnternet şubeye eklenen WebChat modülü ile müşterilerimizin çağrı merkezi müşteri temsilcisi ile direkt yazışarak anlık iletişim kurabilmesi sağlandı. Albaraka’nın dijitalleşmesi çalışmaları kapsamında ATM ekranlarına yeni hizmetler eklendi ve Mobil ürün ağacına yeni ürünler eklendi. Finansal işlemler, ekstre basılması, internet şube login vb. birçok bankacılık işlemi için müşterilerimizin bilgilendirme almasını sağlayan Albaraka Yanımda uygulaması geliştirildi. NFC ödemeyi müşterilerine sunan Albaraka Mobil Cüzdan geliştirmeleri başarıyla yapıldı. Bununla birlikte hem Visa hem de Mastercard’ların işlem yapabildiği mobil cüzdana sahip dünyanın ilk Katılım Bankası Albaraka Türk oldu. 2016 yılında Bilgi Teknoloji altyapısında yapılan çalışmalar doğrultusunda maliyet optimizasyonu ve verimlilik artışı sağlanmıştır. Santral projesi ile şube telefon hatlarının sürekliliğinin sağlanması, şubelerde santral ihtiyacının ortadan kaldırılması ve arıza sayılarında önemli oranda azalma sağlanmıştır. Wifi projesi ile kurum içi wireless internet ağı hem daha verimli hem daha az maliyetli hale getirilmiştir. Pazarlama personelinin mobilize edilmesini hedefleyen tablet projesi hayata geçirilirken, ilk fazda 220 adet tablet personelin hizmetine sunuldu.

Bankacılık sektörü açısından, kredi oranlarındaki artışlar mevduat tarafındaki rekabet nedeniyle marjlarda gerilemeye neden olabilir. Bunun sonucu olarak da 2017 yılında, Bankacılık sektörünün aktif kalitesi açısından baktığımızda, hem TL’deki değer kaybı hem de ekonomideki yavaşlama nedeniyle takipteki kredilerde bir miktar artış olabilir. Fakat sektörün sağlam yapısı ve yerinde yapılan yasal düzenlemeler ile aktif yapısına yönelik bu risklerin etkileri sınırlandırılabilir. Albaraka Türk olarak Türkiye ekonomisine destek vermeye devam ediyoruz. 2016’da makul ölçülerde büyüdük. 2017′de de bu büyümemizi devam ettireceğimizi öngörüyoruz. Teknolojinin hızla gelişmesiyle dijital bankacılığın önem kazandığı günümüz dünyasında hem şube konseptlerimizle alakalı çalışmalar yapıyoruz hem teknoloji tarafında ciddi adımlar atıyoruz. Albaraka Türk 2016 yılında aktif, kredi ve toplanan fonlar tarafında katılım bankacılığı sektörünün üzerinde bir büyüme göstermeye devam etmiştir. Gelecek yıl katılım bankaları için fon kaynaklarını çeşitlendirme açısından sukuk ihraçları devam edecektir. Ayrıca, devletin kira sertifikası ihraçlarına 2017 yılında da devam etmesi hem katılım bankalarının aktif tarafını çeşitlendirmelerine hem de ikinci el piyasanın oluşması için uygun miktara ulaşılmasını sağlayacaktır.

Albaraka Türk, güçlü finansal yapısı ve aktif kalitesi ile sürdürülebilir büyüme ve kârlılık arasındaki dengeyi bozmadan zirveye tırmanışını emin adımlarla sürdürecektir. Albaraka Türk, 2016 yılında aktif toplamını, toplanan fonları ve kullandırılan fonları %15 artırmayı hedeflemektedir. Katılım bankacılığının ülkemizdeki kurucuları arasında yer alan Albaraka Türk, SİMURG Dönüşüm Programını başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Bu bağlamda, Banka içinde 4 yıl önce başlatılan dönüşüm süreci 2016 yılında sona ererken Ana bankacılık sisteminin dönüşüm çalışmaları büyük başarıyla tamamlanmış, teknolojik altyapı müşterilerin beklentilerine uygun olarak yenilenmiş ve daha da geliştirilmiştir. Bu sürecin ardından Mobil şube de dahil olmak üzere ürün geliştirme çalışmalarına hız verilmiştir. Bu gelişmeler ile birlikte bankamız en İyi Katılım Bankası olmak ve istikrarlı büyümeye devam ederek Türk bankacılık sektöründe üst sıralara tırmanma hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Kuveyt Türk ile %50’şer pay sahibi olarak kurulan Katılım Emeklilik, Türkiye’deki bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanında iki lisans sahibi ilk sigorta şirketi olmuştur. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanında hedefler; ilk 5 yılda 500 bin katılımcıya ulaşmak ve emeklilik sektöründe ilk 10 olarak belirlenmiştir. Dünyanın En İyi Katılım Bankası olmak vizyonu ile yola çıkan Albaraka Türk, 2017 yılında önemli adımlar atmaya devam edecektir.

46 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 1 Sunuş

Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu’na Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu Banka yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514 üncü maddesi ve 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yıllık faaliyet raporunun 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı” na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.  Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, Banka’nın faaliyet raporuna yönelik olarak TTK’nın 397’nci maddesi ve 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Banka’nın konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler TTK’nın 402’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 “İşletmenin Sürekliliği” çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of KPMG International Cooperative

Alper Güvenç, SMMM Sorumlu Denetçi 8 Mart 2017 İstanbul, Türkiye

47 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

48 Yönetim kurulu 52 Üst yönetim 56 Organizasyon Şeması 58 Organizasyon Yapısı Değişiklikleri 60 Banka Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime İlişkin Bilgiler 61 Bankamız Komiteleri ve Komite Toplantılarına Katılım 65 Özet Yönetim Kurulu Raporu 66 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik Uyarınca Destek Hizmeti Alınan Faaliyetler 66 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yapmış Olduğu İşlemler 67 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (31.12.2016)

48 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim Kurulu

Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı

Yalçın ÖNER

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Osman AKYÜZ

Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI

Hood Hashem Ahmed HASHEM

Prof. Dr. Kemal VAROL

Muhammad Zarrug M. RAJAB

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

49 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Hamad Abdulla A. EQAB Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Yönetim Kurulu Üyesi

Mitat AKTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Fahrettin YAHŞİ

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Fahad Abdullah A. ALRAJHI Yönetim Kurulu Üyesi

Melikşah UTKU

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

50 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim Kurulu Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Başkanı

Yalçın ÖNER Yönetim Kurulu İkinci Başkanı

1955 yılında Bahreyn’in başkenti Manama’da doğdu. İngiltere’de, University of Hull’da İdari Bilimler dalında lisans ve yüksek lisans yaptı. 1973’te Habib Bank’ta işe başladı. 1975-80 arasında American Express Bank’ta Kredili İşlemler Müdür Yardımcılığı yaptı. 1980’den itibaren Arab Banking Corporation’da (ABC) sırasıyla, Merkez Şube Müdürü, Genel Müdür Vekili ve Başkan Yardımcısı, Küresel Pazarlama ve Mali Kurumlar Bölüm Başkanı, Arap Dünyası Bölümü Başkanı, İştirak ve Yatırımlar Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1998’de ABC Islamic Bank EC’ye Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Mart 2000’de Albaraka Banking Group (ABG) Genel Müdürü oldu. 2002-2004 yılları arasında Bahrain Islamic Bank’ta CEO olarak ve iki dönem (2007-2013) Lübnan’daki Arap Bankaları Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2004 yılının Ağustos ayında ABG Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su oldu. ABG ailesindeki birçok bankanın Yönetim Kurulu Üyeliğini ya da Başkanlığını yapmaktadır. 2004 ve 2009 yıllarında olmak üzere 2 defa Dünya İslam Bankaları Konferansı’nda “Yılın Bankacısı Ödülü”nü aldı. 2012 yılında Arap Birliği İdari Kalkınma Teşkilatı tarafından Dubai’de kendisine “Bilge Liderlik” ödülü ve ABD’deki LARIBA Bank tarafından “Mükemmel Başarı” ödülü takdim edilmiştir. 2015 yılında Sudan Devlet Başkanı’nın Sosyal Sorumlulukta Mükemmellik İçin Övgü ödülünü takdim edilmiştir. Aralık 2016’da Sn. Adnan Yousif, “Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri duyurmak için Yüksek Vekil” unvanı aldı. Ayrıca, Umman Uluslararası Konferansı’nda Al Baraka Grubu’nun kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri alanında öncü rolünün tanınması yanında, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hizmet ve sosyal sorumluluk programlarındaki rolünden dolayı Sosyal Sorumluluk 2016’da Sürdürülebilir Kalkınma Altın Ödülünü kazandı. Sn. Yousif, 2017 yılı başında Bahreyn Bankalar Birliği Başkanlığı’na seçilmiştir. Nisan 2005’ten bu yana Albaraka Türk’ün Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

1938 yılında Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. ABD’de, University of Minnesota’da Kamu İdaresi alanında yüksek lisans yaptı. 1959 yılında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1972-1978 yılları arasında Devlet Yatırım Bankası’nda, 1978 yılından sonra da Yatırım Finansman A.Ş.’de görev yaptı. 1985 yılında, Albaraka Türk’ün ilk Genel Müdürü oldu. Bu görevi 1996 yılına kadar sürdürdü. O yıldan Temmuz 2001’e kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam etti. Temmuz 2001’den itibaren İç Denetim ve Risk Yönetimi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği, Nisan 2002-Ocak 2007 arasında da Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği yaptı. Aralık 2006-Mart 2008 arasında, Albaraka Türk’ün İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürdü. Nisan 2002’den bu yana Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Osman AKYÜZ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1954 yılında Trabzon’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1978 yılında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1983’te bu görevden ayrılarak Sezai Türkeş-Fevzi Akkaya (STFA) Grubu’nda Denetçi ve Mali Danışman olarak görev yapmaya başladı. 1985 yılında Albaraka Türk’te Mali ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmaya başladı. Albaraka Türk’te, 1991-1994 yılları arasında Fon Kullanma Müdürlüğü, 1994-1995 yıllarında Genel Müdür Yardımcılığı ve 1996-2002 yılları arasında Genel Müdürlük yaptı. Kasım 2001’den bu yana Kredi Komitesi Üyeliği, Nisan 2002’den bu yana da Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevi bulunmaktadır. Banka’da Ücretlendirme Komitesi Üyesidir. 2002 yılından beri Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nde Genel Sekreter, 2005 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası’nda Meclis Üyesi ve 2012-2015 yılları Borsa İstanbul (BİST)’da Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yaptı. Ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve EYG Gayrimenkul Portföy Yön. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Yönetim Kurulu Üyesi 1949 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ajman kentinde doğdu. 1972 yılında Lübnan’daki Arab University of Beirut’tan iktisat diploması alarak mezun oldu. 1969 yılında Bank of Oman’da Cari Hesaplar Şefi olarak çalışmaya başladı. 1971’de bu bankanın Ajman Şube Müdürü oldu. 1972’de BAE İskan ve Şehir Planlama Bakanlığı’nda Mali İşler Müdürü, 1976’da Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development’te Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1978’de Lüksemburg’daki European Arab Bank Holding’de, 1983’te BAE Industrial Bank’ta, 1984’te Viyana’daki Austrian Conference

Center Co.’da ve 1998’de Dubai Islamic Bank’ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. BAE’deki Bangladesh Investment Company’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kuveyt’teki Arab Fund for Economical & Social Development’te da Müdür olarak çalıştı. 2004-2011 döneminde, Dubai’deki Emirates Islamic Bank’ta Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yaptı. Sonra kendi şirketi olan AlRabiah Trading Co. (Dubai) ile toptan ticaret hayatına atıldı. Nisan 2005’ten beri, Albaraka Türk’te Yönetim Kurulu Üyeliği ve halen Kurumsal Yönetim Komitesi ile Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. Hamad Abdulla A. EQAB Yönetim Kurulu Üyesi 1970 yılında Bahreyn’in başkenti Manama’da doğdu. 1993 yılında Bahreyn Üniversitesi’nden muhasebe diploması aldı. Aynı yıl, Bahrain Monetary Agency’de (Bahreyn Merkez Bankası) Banka Müfettişi olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında Arthur Andersen Denetleme ve Danışmanlık şirketinin Bahreyn’deki ofisinde Sigorta Denetçisi olarak göreve başladı. 20022004 yılları arasında, Shamil Bank of Bahrain BSC.’de çeşitli denetim ve istişare projelerinden sorumlu İç Denetleme Müdürü olarak çalıştı. 2004-2005 yıllarında ise, aynı şehirdeki Ithmaar Bank’ta İç Denetim Üst Düzey Yöneticiliği yaptı. Şubat 2005-2015 arasında, merkezi Bahreyn’de bulunan ABG’de (Albaraka Banking Group) Mali Kontrolden Sorumlu Üst Düzey Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sn EQAB, 2015 yılından itibaren ABG’de Finans’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bahreyn’de yerleşik AAOIFI teşkilatında Başkan (İslam Finansal Kurumlarını Muhasebe Örgütü) ve Jordan Islamic Bank ile Albaraka Algeria’da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Üyeliği yapmaktadır. Jordan İslamic Bank’ta Sosyal Sorumluluk Komitesi üyesidir. 1996 yılından bu yana CPA (Certified Public Accountant) ve CGM (Chartered Global Management Accountant) sertifikasına sahiptir. Ayrıca Mart 2008’den beri de, Albaraka Türk’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Mitat AKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi 1963 yılında Manisa’nın Selendi ilçesinde doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında, ABD’deki Vanderbilt University’de ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı. 1984 yılında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1994-1995 yıllarında detaşe olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı yapmıştır. 1996 yılında Albaraka Türk’te Mali İşler Müdürü olarak göreve başladı. 2003-2008 yılları arasında Denetim ve Teftiş Grubu Başkanı olarak çalıştı. Mart 2008’den bu yana ise Albaraka Türk Denetim Komitesi Üyesi ve İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

51 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Fahad Abdullah A. ALRAJHI Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammad Zarrug M. RAJAB Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Fahrettin YAHŞİ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

1961 yılında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da doğdu. 1984 yılında Kral Fahd Petrol ve Mineral Üniversitesi Sanayi İdaresi Bölümü’nü bitirdi. 1987 yılında Al Rajhi Yatırım Bankası Merkez Şube Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra sırasıyla, Merkez Şube Müdürü, Teminatlar Bölümü Müdür Yardımcısı, devlet kurumları ile irtibat ve yatırımlardan sorumlu olarak görev yaptı. 1995-2001 yılları arasında, Suudi Arabistan Toplu Taşıma Kurumu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Mayıs 2008’e kadar, Al Rajhi Yatırım Bankası Hazine ve Maliye Birimi Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Fahad Abdullah Rajhi Venture Company’de, Umman’daki Raysut Cement’te ve Najran Cement’te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Mart 2008’den bu yana, Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

1937 yılında Libya’nın Tripoli kentinde doğdu. Libya Üniversitesi’nde Muhasebe bölümünü bitirdi ve yine aynı üniversitede 1967-1969 yılları arasında Profesör olarak görev yaptı. 1967 yılında İngiltere’de Chartered Accountant (FCA) yetki belgesi aldı. 1969-1972 ve 1992-1994 yılları arasında Libya Sayıştayı nezdinde Genel Müfettiş olarak çalıştı. 1972-1980 yılları arasında Libya Hazine Bakanı oldu. 1985-1987 ve 2004-2006 yıllarında Libya Yabancı Yatırımlar kuruluşunda üst düzey görev aldı. 1987 ve 1990 yıllarında Libya Merkez Bankası’nda Guvernör olarak çalıştı. 19942004 yılları arasında Libya Kalkınma Banka’sında görev yaptı.1996 yılından 2004 yılına kadar Birleşik Arab-İtalyan Bankası UBAE’de, 19942008 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası’nda (Cidde), 2007-2011 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası’nın bir kuruluşu olan “ITFC” (International Trade Finance Corporation) nezdinde, 20062011 yıllarında ise Bahrain Islamic Bank “BISB”ta yönetim kurulu üyelikleri yaptı. Daha sonra 2011 yılında Libya Devleti kamu görevlerinden emekli oldu. 2006 yılından bu yana Karachi, Al-Mizan Bank’ta (Pakistan) sürdürdüğü yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra 24.12.2015 tarihinde Albaraka Türk yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Önceki yönetim kurulu üyemiz Sn. Khalifa Taha Hamood ALHASHIMI’nin görevini devraldı.

1965’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. 1987’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden lisans, 2014 yılında da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Bölümü’nden Doktora diploması aldı. 1987’de, Bankalar Yeminli Murakıbı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra, 19961998 yılları arasında Ege Bank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1998 yılında Albaraka Türk’te Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2005 - 2009 yılları arasında Albaraka Türk’te Genel Müdür Başyardımcılığı, Kasım 2009 - Ekim 2016 yılları arasında Albaraka Türk’te Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2014 yılından 2017 yılına kadar Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yapmıştır. 2015 yılından 2017 yılına kadar Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yapmıştır. Kasım 2009’da başlayan Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyeliği halen devam etmektedir.

Hood Hashem Ahmed HASHEM Yönetim Kurulu Üyesi 1965’te Bahreyn’de doğdu. King Fahd Petroleum & Mineral Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu ve 2005’te İngiltere Cardiff’deki Gramorgan Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Hashem 19891996 yılları arasında Bahreyn Ulusal Petrol Şirketi’nde kıdemli analist olarak çalıştı ve 1996 yılında Arabian Insurance Group’ta Baş Sistem Gelişimcisi olarak çalıştı. 1998-1999 yıllarında Bahreyn’de SABRE Group’ta havayolu bilgisayar data merkezi için ve 1999-2000 yıllarında Arthur Anderson için baş danışmanlık görevlerinde bulundu. Bahreyn İslam Bankası’nda 2000-2007 yılları arasında IT yöneticisi olarak görev yapan Hasheem, Uluslararası Proje Yöneticisi Sertifikası (CIPM) ve Bilgi Sistemleri Denetçi Sertifikasına (CISA) sahiptir. 2007 yılı Şubat ayında Albaraka Banking Group (ABG) bünyesine katıldı. 2011 yılında Albaraka Türk Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği’ne atandı. Halen Jordan Islamic Bank (Ürdün) Risk Komitesi, Kredi Komitesi Üyesi BT Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Prof. Dr. Kemal VAROL Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Varol 1943 Iğdır doğumludur. Lisans derecesini Tekstil Kimyası dalında University of Manchester-Institute of Science and Technology’den 1965 yılında alan Varol, doktora derecesini de aynı üniversiteden 1968 yılında almıştır. 1974 yılından bu yana, başta Sümerbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Varol halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. 2013 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine atanan Kemal Varol aynı zamanda Albaraka Türk Kurumsal Yönetim Komitesi’nde Başkan ve Kredi Komitesi’nde üye olarak görev yapmaktadır.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de doğmuştur. Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi’nde İktisat Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Gıda, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yapmış, çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunmuş, yöneticiliğini yapmıştır. Bunun yanı sıra kariyeri süresince Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşunda yer alan bir seramik firması ve halka açık bir gıda firmasının Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. Çok uluslu bir şirket olan McCain Foods şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş, halen McCain şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam etmektedir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdürmekte olan Pakdemirli, sosyal sorumluluk hassasiyetiyle Tarkem – Tarihi Kemeraltı A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanında, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliği’ni ve Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği’nin üyeliğini sürdürmektedir. Ege TV’de haftalık ekonomi programı yapan Pakdemirli, aynı zamanda deniz kaptanı, pilot ve amatör telsizcidir.

Melikşah UTKU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 1968 yılında Ankara’da doğdu. 1990’da Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1992 arasında London School of Economics’te ve 1996-1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde İktisadi Kalkınma üzerine yüksek lisans yaptı. 2004 yılında Albaraka Türk’te Genel Müdür Danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2006-2007’de Albaraka Türk’te Baş Ekonomistlik görevini yürüttü. 1995 yılından Aralık 2009’a kadar Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi üzerine köşe yazıları yazdı. 2007-2009 döneminde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nden sonra, Aralık 2009’da CIO olarak başladığı Genel Müdür Yardımcılığı’nı, Mali İşler, Bütçe ve Finansal Raporlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu CFO olarak sürdüren Utku, 2013 ve 2016 yılları arasında Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ekim 2016 tarihi itibarıyla Albaraka Türk Genel Müdürü olarak görevine devam eden Utku, bu görevinin yanı sıra ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bereket Varlık Kiralama A.Ş., Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

52 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Üst Yönetim

Melikşah UTKU

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Turgut SİMİTCİOĞLU

Genel Müdür Başyardımcısı

Nevzat BAYRAKTAR Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Ali VERÇİN

Genel Müdür Başyardımcısı

Fatih BOZ

Genel Müdür Yardımcısı

Temel HAZIROĞLU Genel Müdür Yardımcısı

Hasan ALTUNDAĞ

Genel Müdür Yardımcısı

53 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Nihat BOZ

Ali TUĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Deniz AKSU

Malek Khodr TEMSAH

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Süleyman ÇELİK

Genel Müdür Yardımcısı

Cenk DEMİRÖZ

Genel Müdür Yardımcısı

54 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Üst Yönetim Melikşah UTKU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Temel HAZIROĞLU Genel Müdür Yardımcısı

Ali TUĞLU Genel Müdür Yardımcısı

Özgeçmiş bilgileri için lütfen Yönetim Kurulu sayfasına bakınız.

1955 yılında Trabzon’da doğdu. 1980’de İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Türkiye Emlak Bankası’nda, Programcı, Sistem Analisti, Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1986-1991 yılları arasında Albaraka Türk’te Bilgi İşlem Müdürü olarak görev aldı. 1992-1995 döneminde serbest ticaret ve müşavirlik yaptı. 1996 yılında Albaraka Türk’te tekrar göreve başlayarak, Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Personel ve İdari İşler Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu. 2003 yılından 2017 yılına kadar İnsan Kıymetleri, Eğitim ve Organizasyon, Performans ve Kariyer Yönetimi, İdari İşler ile İnşaat ve Emlak birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2017 Ocak ayından beri Mali İşler, Finansal Raporlama, Stratejik Planlama ve Süreç Yönetimi ve Organizasyon birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmaktadır.

İstanbul’da 1969 senesinde dünyaya gelen Ali Tuğlu, 1991’de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1995 yılları arasında ABD’de Virginia Tech üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Tuğlu, aynı üniversiteden Bilgisayar Bilimi alanında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 1995 yılında ABD’de CGN & Associates şirketinde Yazılım Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Tuğlu, iki sene sonra Minerva şirketine geçerek Yazılım Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında HP’ye geçen Tuğlu, 10 yıl boyunca bu şirketin Türkiye ve uluslararası birimlerinde Kıdemli Danışman, Kıdemli Proje Yöneticisi, Danışmanlık Bölge Yöneticisi görevlerini yürüttü. 2008 - Ağustos 2014 tarihleri arasında Bank Asya Katılım Bankasında Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ali Tuğlu, Ekim 2014 tarihi itibarıyla Albaraka Türk Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Ana Bankacılık Uygulama Geliştirme Müdürlüğü, Müşteri, Kanal ve Analitik Uygulama Geliştirme Müdürlüğü, BT Sistem Destek ve Alt Yapı Müdürlüğü ve BT Strateji & Yönetişim Müdürlüğünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir.

Turgut SİMİTCİOĞLU Genel Müdür Başyardımcısı 1961’de Erzurum’da doğdu. Suudi Arabistan’da, Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni 1989 yılında bitirdi. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden işletme dalında yüksek lisans yaptı. 1990 yılında Albaraka Türk’te çalışmaya başladı. 1990-1995 yılları arasında Fon Kullanma Müdürlüğü’nde, 1995-2001 arasında da Merkez Şubede görev yaptı. 2001 yılından 2003 yılına kadar, önce Merkez Şubede, daha sonra da Kurumsal Bankacılık Müdürlüğü’nde Yönetmen olarak çalıştı. 2003-2009 yılları arasında Merkez Şube Müdürü olarak görev yaptı. Aralık 2009’da Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Krediler Operasyon, Dış İşlemler Operasyon, Ödeme Sistemleri Operasyon, Bankacılık Hizmetleri Operasyon ve Risk Takipten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı. Görevine halen Genel Müdür vekili ve Genel Müdür Başyardımcısı olarak devam etmektedir. Mehmet Ali VERÇİN Genel Müdür Başyardımcısı 1962 yılında Siirt’in Kurtalan ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1984-1993 yılları arasında çeşitli şirketlerde İhracat ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1993 yılında Albaraka Türk’te Proje Pazarlama Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1993-2000 yılları arasında Albaraka Türk Proje ve Pazarlama Müdürlüğü’nde sırasıyla, Uzman Şef, II. Müdür, Müdür Yardımcısı ve Yönetmen olarak görev yaptı. 2003 yılında pazarlama müdürü, Eylül 2005’te de Genel Müdür Yardımcısı oldu. Pazarlama, Hazine Pazarlama ile Yatırım Projelerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekili görevinde bulundu. Görevine halen Genel Müdür vekili ve Genel Müdür Başyardımcısı olarak devam etmektedir.

Nihat BOZ Genel Müdür Yardımcısı 1963 yılında Kars’ta doğdu. 1985’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 19851987 yılları arasında serbest avukatlık yaptıktan sonra, 1987’de Albaraka Türk’ün Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne avukat olarak atandı. 1995 yılında, aynı birimde müdür vekili, 1996’da da Hukuk İşleri Müdürü oldu. 2002-2009 yılları arasında, Albaraka Türk’te Hukuk Başmüşavirliği yaptı. Aralık 2009’dan bu yana, Albaraka Türk’ün Hukuk Müşavirliği ve Hukuki Takipten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017 Ocak ayından beri görevine Hukuk Müşavirliği’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Süleyman ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı 1963 yılında Samsun’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında Albaraka Türk Dış İşlemler Müdürlüğü’nde çalışma hayatına başladı. 1988 – 1996 arasında Dış İşlemler Müdürlüğü, 1996-1997 yılları arasında Fatih Şubesi, 1997 – 2000 yıllarında da Ümraniye Şubesi’nde görev yaptı. 2000 – 2011 yılları arasında Türkiye Finans’ta sırasıyla, Ümraniye ve Sultanhamam Şube Müdürü, Kredi Operasyon Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştı. 2011’de Albaraka Türk’e Üsküdar Şube Müdürü oldu. 2012- 2017 yılları arasında İnsan Kıymetleri Müdürlüğü yaptı. 2017 Ocak ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İnsan Kıymetleri, İdari İşler Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Müdürlüğü ve Eğitim ve Kariyer Yönetimi Müdürlüğü birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

55 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Nevzat BAYRAKTAR Genel Müdür Yardımcısı

Hasan ALTUNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı

Malek Khodr TEMSAH Genel Müdür Yardımcısı

1969 yılında Bayburt’ta doğan Nevzat Bayraktar, 1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de Leeds Metropolitan Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi almıştır. 1995 yılında Esbank’ta Dış İşlemler bölümünde yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra 1996 yılında Albaraka Türk Proje ve Pazarlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak görev almaya başlamıştır. 2003 yılında Merkez Şube’de ikinci müdür olarak Albaraka Türk bünyesinde çalışmaya devam eden Bayraktar, 2010 yılında Merkez Şube Müdürü olmuştur ve bu görevi 2016 yılı sonuna kadar sürdürmüştür. 2017 Ocak ayı itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Kurumsal Satış Müdürlüğü, Ticari Satış Müdürlüğü, Bireysel Satış Müdürlüğü, Bölge Md & Şubelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir.

1966 yılında Konya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında Yapı ve Kredi Bankasında işe başladı. 1999 yılına kadar sırasıyla Müfettiş, Operasyon Yönetmeni ve Operasyon Saha Yönetmeni olarak görev yaptı. 1999-2004 arası yılları kapsayan dönemde Asya Katılım Bankasında Sultanhamam ve Merter Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2004 yılı Mart ayında Albaraka Türk Katılım Bankasına Sultanhamam Şube Müdürlüğüne atandı. Albaraka Türk’te 2005-2011 arası yıllarda Pazarlama Bölge Müdürü, 2011-2013 arası yıllarda Dönüşüm Yönetim Ofisi Müdürü ve 2013-2016 arası yıllarda Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Sorumlu olduğu alanlar Ürün Yönetimi Müdürlüğü, Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürlüğü, Pazarlama Müdürlüğü ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü.

Fatih BOZ Genel Müdür Yardımcısı

Deniz AKSU Genel Müdür Yardımcısı

1981 yılında Beyrut, Lübnan’da doğdu. 2003’te George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu ve 2006’da Thunderbird, the Garvin School of International Management’ta İşletme yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 2003 yılında, Washington’da yer alan Bank of America Business Banking’te başladı ve ardından 2007 – 2009 yılları arasında Londra merkezli European Islamic Investment Bank’te devam etti. 2010 yılı itibarıyla Bahreyn’de bulunan Albaraka Bankacılık Grubu’na katılan Malek Khodr Temsah, 2014 yılına kadar kuruculuğunu üstlendiği Sukuk masasından sorumlu olarak görevini yürüttü. 2014 yılından beri Albaraka Türk’te çalışmakta olup Fas’ın ilk katılım bankalarından birinin Yönetim Kurulu, Ücretlendirme Komitesi ve Denetim Komitesi üyeliklerini yürütmektedir. 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla Hazine ve Yatırım Bankacılığı Müdürlüğü, Finansal Kurumlar & Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ve Yatırım Projeleri Müdürlüğü birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

1973 yılında Edirne’de doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı okulda siyaset bilimi dalında yüksek lisans yaptı. 1995-1998 yılında, çeşitli şirketlerde yönetici olarak çalıştı. 1998 yılında Albaraka Türk ailesine Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcısı olarak katıldı. 2003 yılında Operasyon Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı, 2006-2009 yılında şube müdürü, 2010- Nisan 2011yıllarında Proje Yönetim Müdürü, sonrasında ise Krediler Operasyon Müdürü olarak görev yaptı. Görev yaptığı süre boyunca bankanın pek çok projesinde görev aldı. Ocak 2017’de merkezi operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Teminat Yönetimi Müdürlüğü, Krediler Operasyon Müdürlüğü, Dış Ticaret Operasyon Müdürlüğü, Bankacılık Hizmetleri Operasyon Müdürlüğü ve Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü birimlerinden sorumludur.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Deniz AKSU, bankacılık hayatına 1995 yılında Pamuk Bank’ta Kurumsal Portföy Yöneticisi olarak başlamıştır. 1997 yılında Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı’nda Bursa Bölge Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Kariyerine 1998 yılından sonra CitiBank’ta Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış Başkanı olarak devam eden Aksu 2008 yılında HSBC ‘de kıdemli şube müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2012 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası ailesine katılan Aksu, Kurumsal Pazarlama biriminde Birim Müdürü olarak beş yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılında Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Finansal piyasalarda iş tecrübesi 22 yıl olan Aksu, Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Kredi İstihbarat Müdürlüğü, Kredi Risk İzleme Müdürlüğü, Tahsilat Müdürlüğü ve Hukuki Takip Müdürlüğünden sorumludur.

Cenk DEMİRÖZ Genel Müdür Yardımcısı 1973 yılında İstanbul’da doğdu. 1996’da Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 2000 yılında Cornell Üniversitesi İktisat Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra HSBC Bank Kurumsal Bankacılık Birimi’nde Müşteri Temsilcisi olarak çalışmaya başladı. 2002-2010 yılları arasında, HSBC Bank Kurumsal ve Ticari Krediler Birimi’nde sırasıyla Müdür Yardımcısı, Müdür ve Kıdemli Müdür olarak görev yaptı. 2010 yılında ING Bank’ta Ticari ve KOBİ Kredileri Eş Başkanı olarak görev aldıktan sonra Kasım 2010’da HSBC Bank’a geri dönerek Kurumsal, Ticari ve Finansal Kurumlar Krediler Tahsis, Piyasa ve Karşı Taraf Risklerinden sorumlu Direktör olarak görev aldı. Şubat 2017’de Kurumsal, Ticari ve Bireysel Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Albaraka Türk’e katılmıştır.

56 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Organizasyon Şeması YÖNETİM KURULU Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek, Yalçın Öner, Hood Hashem Ahmed Hashem, Fahad Abdullah A Alrajhi, Ibrahim Fayez Humaid Alshamsi,

KREDİ KOMİTESİ Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek Osman Akyüz Kemal Varol Melikşah Utku

DANIŞMA KURULU (İSTİŞARE HEYETİ) Abdul Sattar Abu Guddah Ahmed Mohyuiddin Ahmed Hayrettin Karaman Hamdi Döndüren

GENEL MÜDÜRLÜK KREDİ KOMİTESİ

GENEL MÜDÜR Melikşah Utku

İCRA KOMİTESİ

RİSK TAKİP KOMİTESİ

Katılım Bankacılığı İlkeleri Murakabe Yönetimi Servisi

RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

AKTİF/PASİF YÖNETİMİ KOMİTESİ

STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ

HALKLA İLİŞKİLER,İLETİŞİM VE SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ

MÜŞTERİ DENEYİMİ KOMİTESİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ

İŞ KOLU Genel Müdür Başyardımcısı (Vekil) Turgut Simitcioğlu

SATIŞ Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Bayraktar

PAZARLAMA Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ

KURUMSAL SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ Barış Kösten

ÜRÜN YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ Erdal Sezer

TİCARİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ Zeki Akman

ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI (ADK) MÜDÜRLÜĞÜ Yasemin Aydın

BİREYSEL SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ Yusuf Okur

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ Ekrem Şahin

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Mete Şahin

HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr Temsah

KREDİLER Genel Müdür Yardımcısı Cenk Demiröz

KREDİ RİSK Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu

HAZİNE VE YATIRIM BANKACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Nezih Dolmacı

KURUMSAL KREDİLER MÜDÜRLÜĞÜ Nihat Bulut

KREDİ İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ Numan Dağ

FİNANSAL KURUMLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İhsan Fehmi Sözkesen

TİCARİ KREDİLER MÜDÜRLÜĞÜ Muhammet Faruk Torlak

KREDİ RİSK İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Ahmet Koç

YATIRIM PROJELERİ MÜDÜRLÜĞÜ Rıza Tonyukuk Tosunlu

BİREYSEL KREDİLER MÜDÜRLÜĞÜ Nezih Yavuzoğlu

TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ Kemal Yayla

HUKUKİ TAKİP Hilmi Karakuş

57 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Muhammad Zarrug M.Rajab, Osman Akyüz, Hamad Abdulla Ali Eqab, Kemal Varol, Bekir Pakdemirli, Mitat Aktaş, Fahrettin Yahşi, Melikşah Utku

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek Osman Akyüz Melikşah Utku

YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Kemal Varol Ibrahim Fayez Humaid Alshamsi Fahad Abdullah A Alrajhi Mustafa Karamehmetoğlu

DENETİM KOMİTESİ Hamad Abdulla Ali Eqab Hood Hashem Ahmed Hashem Muhammad Zarrug M. Rajab Mitat Aktaş

İÇ SİSTEMLER YÖNETİCİSİ Volkan Evcil

SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ Dr. Bekir Pakdemirli Ibrahim Fayez Humaid Alshamsi Melikşah Utku

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Ahmet Uysal İÇ KONTROL BAŞKANLIĞI Ahmet Faruk Değirmenci RİSK YÖNETİM BAŞKANLIĞI Umut Çakmak

DESTEK Genel Müdür Başyardımcısı (Vekil) Mehmet Ali Verçin

FİNANS Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu

HUKUK Genel Müdür Yardımcısı Nihat Boz

SÜREÇ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ Yakup Sezer

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Hasan Avşar

FİNANSAL RAPORLAMA Yunus Ahlatçı

MALİ İŞLER Fehmi Göl

STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Osman Çelebi

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tuğlu

ANA BANKACILIK UYGULAMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Selçuk Bilgi MÜŞTERİ,KANAL VE ANALİTİK UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ Teoman Tağtekin

BT SİSTEM VE ALT YAPI MÜDÜRLÜĞÜ Hasan Abacıoğlu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ STRATEJİ VE YÖNETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ Hasan Laçin

OPERASYON Genel Müdür Yardımcısı Fatih Boz

MEVZUAT VE UYUM BAŞKANLIĞI Hakan Kurbetci

İK VE İDARİ İŞLER Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik

TEMİNAT YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ Ali Kuden

İNSAN KIYMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kenan Sarıoğlu

KREDİLER OPERASYON MÜDÜLÜĞÜ Ahmet Bulut

EĞİTİM VE KARİYER YÖNETİMİ Ercan Albay

DIŞ TİCARET OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa Çetin

İDARİ İŞLER Ahmet Güzel

BANKACILIK HİZMETLERİ OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ Ahmet Erkoç

İNŞAAT VE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Murat Kureş

ÖDEME SİSTEMLERİ OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ Ömer Lütfi Tama

58 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Organizasyon Yapısı Değişiklikleri • Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcıları arasında İş Kollarından Sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı ve Destekten Sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı pozisyonu oluşturuldu. İş Kollarından Sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı görevine daha önce Operasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Turgut Simitcioğlu atandı. Destekten Sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı pozisyonuna ise daha önce Kurumsal Pazarlama ve Satış ‘tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevi yapan Mehmet Ali Verçin atandı. • Kurumsal Pazarlama ve Satış ‘tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ile Ticari Pazarlama ve Satış ‘tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı kaldırılarak; İş Kollarından Sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı’na bağlı, Satış ‘tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı kuruldu. Daha önce Merkez Şube Müdürü olarak görev yapan Nevzat Bayraktar Satış ‘tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanırken, Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Strateji ve Kurumsal Performans Müdürlüğü yapan Hasan Altundağ atandı.

• Kurumsal Pazarlama, Ticari Pazarlama ve Bireysel Pazarlama Müdürlükleri kaldırılarak; Satış ‘tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı Kurumsal Satış, Ticari Satış ve Bireysel Satış Müdürlükleri kuruldu. Bölge Müdürlükleri ve Şubeler’de yine Satış’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlandı. • Bireysel ve Ticari Ürün Yönetimi Müdürlükleri birleştirildi ve Ürün Yönetimi Müdürlüğü adını aldı. Bireysel Pazarlama Müdürlüğü bünyesinde bulunan CRM servisi sorumluk alanları ve tanımı güncellenerek Pazarlama Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırıldı. Ürün Yönetimi, Alternatif Dağıtım Kanalları, Kurumsal İletişim ile Pazarlama Müdürlükleri Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlandı. • Yine İş Kollarından Sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı’na bağlı, Hazine ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı kuruldu. Finansal Kurumlar Müdürlüğü içerisinde yer alan Yatırım Bankacılığı servisi Hazine Pazarlama Müdürlüğüne bağlanarak, Hazine ve Yatırım Bankacılığı Müdürlüğü ismini aldı. Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlükleri birleştirildi; müdürlük ismi Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü olarak değiştirildi. Daha önce Hazine Pazarlama Müdürü olarak

görev yapan İhsan Fehmi Sözkesen Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü görevine getirildi. Yatırım Projeleri Müdürlüğü, Hazine ve Yatırım Bankacılığı ile Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlükleri Hazine ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlandı. Daha önce Hazine Pazarlama Müdürlüğü’nde yönetmen olarak görev yapan Malek Khodr Temsah Hazine ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. • Genel Müdür’e bağlı, Kredi Risk’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı kuruldu. Kredi Yönetimi ve İzleme Müdürlüğü ile Risk Takip Müdürlüğü yeniden yapılandırılarak; Kredi İstihbarat, Kredi Risk İzleme, Tahsilat ve Hukuki Takip Müdürlükleri Kurularak Kredi Risk’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlandı. Önceden Kurumsal Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Deniz Aksu Kredi Risk’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. • Genel Müdür’e bağlı olarak çalışan Strateji ve Kurumsal Performans Müdürlüğü, Stratejik Planlama ile Süreç Yönetimi ve Organizasyon Müdürlüğü olarak ayrıldı. Bütçe servisi, Bütçe ve Finansal Raporlama Müdürlüğü’nden ayrılarak Stratejik Planlama Müdürlüğü sorumluluğuna dâhil edildi. Böylece Bütçe ve Finansal Raporlama

59 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Müdürlüğü, Finansal Raporlama Müdürlüğü ismini aldı. Mali İşler Müdürlüğü, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi ve Organizasyon Müdürlüğü ile Finansal Raporlama Müdürlükleri Genel Müdür’e bağlı Finans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlandı. Finans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna daha önce İnsan Kıymetleri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Temel Hazıroğlu getirildi. • Eğitim ve Organizasyon Müdürlüğü’nün Organizasyon servisi, Süreç Yönetimi ve Organizasyon Müdürlüğü’ne bağlandı. Eğitim servisi Performans ve Kariyer yönetimi Müdürlüğü ile birleştirildi ve Eğitim ve Kariyer Yönetimi Müdürlüğü ismini aldı. İnsan Kıymetleri, İdari İşler, İnşaat ve Emlak Müdürlükleri ile Eğitim ve Kariyer Yönetimi Müdürlüğü Destekten Sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı’na bağlı İnsan Kıymetleri ve İdari İşler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlandı. Daha önce İnsan kıymetleri Müdürü olarak görev yapan Süleyman Çelik İnsan Kıymetleri ve İdari İşler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. • Genel Müdür’e bağlı Krediler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine HSBC Bank’ta Kurumsal, Ticari ve Finansal Kurumlar Krediler Tahsis, Piyasa ve Karşı Taraf Risklerinden sorumlu Direktör olarak görev yapan Cenk Demiröz atandı. Kurumsal, Ticari ve Bireysel Krediler Müdürlükleri Cenk Demiröz’e bağlandı.

• Teminat Yönetimi Müdürlüğü kuruldu. Dış İşlemler Operasyon Müdürlüğü’nün ismi Dış ticaret Operasyon Müdürlüğü olarak güncellendi. Destekten Sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı’na bağlı Operasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine daha önce Krediler Operasyon Müdürü olarak görev yapan Fatih Boz getirildi. Teminat Yönetimi Müdürlüğü, Dış Ticaret Operasyon Müdürlüklerine ek olarak Krediler Operasyon, Bankacılık Hizmetleri Operasyon ve Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlükleri Operasyonlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlandı.

• Yönetim Kurulu’nun etkinliğini artırmak amacıyla Yönetim Kurulu’na bağlı bir İcra Komitesi oluşturuldu. Ayrıca Genel Müdürlük komiteleri içerisinde yer alan Risk Takip Komitesi, Yönetim Kurulu Kredi Komitesine bağlandı. Kredi komitesine bağlı Kredi Teklif Komitesi kaldırıldı.

• Bilgi Teknolojileri Sistem Destek Müdürlüğü, BT Sistem Destek ve Alt Yapı Müdürlüğü ismiyle güncellendi.

• Bireysel Pazarlama, Bireysel Ürün Yönetimi, Alternatif Dağıtım Kanalları, Finansal Kurumlar ile Yatırımcı İlişkileri Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini sürdüren Sayın Ayhan Keser, 31.08.2016 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldı.

• İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Risk Yönetim Başkanlığı ile Mevzuat ve Uyum Başkanlığı, İç Sistemler Yöneticisi olarak atanan Volkan Evcil aracılığıyla denetim komitesi ve yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermeye başladı. Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Uysal, İç Kontrol Başkanlığı’na Ahmet Faruk Değirmenci, Risk Yönetim Başkanlığı pozisyonuna ise Umut Çakmak getirildi.

• 24.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 31.12.2015 tarihinde vefat eden Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Prof.Dr. Ekrem Pakdemirli’nin kalan süresini tamamlamak üzere Sn. Bekir Pakdemirli Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

• 19.10.2016 tarihinde CFO olarak görev yapan Sayın Melikşah Utku, Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. • Bireysel & Ticari Pazarlama ve Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent TABAN,  Teftiş Kurulu Başkanı İsmail KÜÇÜKERDOĞAN, Kredi Yönetimi ve İzleme Müdürü Hüseyin TUNÇ 31.12.2016 tarihi itibarıyla, Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Esfa EMEK 02.01.2017 tarihi itibarıyla Bankamızdaki görevlerinden istifaen ayrıldı. • Genel Müdür Vekilimiz Sayın Melikşah UTKU, 17.02.2017 tarih ve 1603 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Genel Müdür olarak asaleten atandı.

60 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Banka Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime İlişkin Bilgiler Görevi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu II. Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Görevi Üst Yönetim Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Genel Müdür Başyardımcısı Genel Müdür Başyardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı

Adı-Soyadı

Öğrenim Durumu

Görev Tarihi

Bankacılık Tecrübesi

Hisse Oranı (%)

Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yalçın ÖNER İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSİ Osman AKYÜZ Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Mitat AKTAŞ Hamad Abdulla A. EQAB Fahad Abdullah A. ALRAJHI Hood Hashem Ahmed HASHEM Muhammad Zarrug M. RAJAB Prof. Dr. Kemal VAROL Dr. Fahrettin YAHŞİ

Yüksek Lisans

2014-2017

43

0,00000037

Yüksek Lisans Lisans

2014-2017 2014-2017

44 46

0,00000037

Lisans Doktora Yüksek Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans

2014-2017 2014-2017 2014-2017 2014-2017 2014-2017 2014-2017

30 1 32 23 29 16

0,0000011 0,00000037 0,00000037 0,00000037

Lisans

2014-2017

31

-

Doktora Doktora

8 28

-

Melikşah UTKU

Yüksek Lisans

2014-2017 2014-2017 2016

13

-

Bankacılık Tecrübesi

Hisse Oranı (%)

Adı-Soyadı

Öğrenim Durumu

Göreve Başlama Tarihi

Melikşah UTKU

Yüksek Lisans

2016

13

-

Turgut SİMİTCİOĞLU Mehmet Ali VERÇİN Temel HAZIROĞLU Ali TUĞLU Nihat BOZ Süleyman ÇELİK Nevzat BAYRAKTAR Fatih BOZ Hasan ALTUNDAĞ Deniz AKSU Malek Khodr TEMSAH Cenk DEMİRÖZ

Yüksek Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans

2017 2017 2003 2014 2009 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

27 24 31 9 30 28 21 19 30 21 14 17

0,0342 -

61 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bankamız Komiteleri ve Komite Toplantılarına Katılım 1. KREDİ KOMİTESİ a. Komitenin Amacı Görev, yetki ve sorumlulukları Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki dâhilinde, Banka öz kaynaklarının %10’ una kadar olan tutarlardaki limit tahsis, yenileme, artırım ve / veya teminat değişikliği taleplerini karara bağlayan Komitedir. (Banka öz kaynaklarının %10’unu aşan Kredi kararları Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.) b. Komitenin Teşkili Yönetim Kurulunun, kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, Genel Müdür’ de aranan şartları süre hariç olmak üzere taşıyan üyeleri arasından seçeceği en az iki üye ile Genel Müdür veya Genel Müdür Vekili’nden oluşur. Herhangi bir toplantıya katılamayacak Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere süre hariç Genel Müdür’ de aranan şartları taşıyan Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki yedek üye seçilir. Kredi Komitesinin Mevcut Üyeleri: Asil Üye: Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Yönetim Kurulu Başkanı Asil Üye: Osman AKYÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi Asil Üye: Prof. Dr. Kemal VAROL, Yönetim Kurulu Üyesi Asil Üye: Melikşah UTKU, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yedek Üye: Yalçın Öner, Dr.Bekir Pakdemirli c. Komitenin Görevleri Komite, Yönetim kuruluna ait olan kredi açma yetkisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun belirlediği usul/esaslar çerçevesinde ve kendisine devredilen sınırlar dâhilinde kredi kararlarının neticelendirilmesi ile görevlidir. Bu çerçevede; • Şubelerin, şube yetkisindeki genel limitlerini ve kullandırım koşullarını belirlemek,

• Şubelerin kendi yetkilerinin üzerinde kalan firma limit tahsis ve artırım taleplerini değerlendirmek ve neticelendirmek,

Bu komitenin dayanağı, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24 üncü maddesinin 6. fıkrası hükmüne istinaden hazırlanmıştır.

• Düşürülmesi veya iptal edilmesi gereken limitleri karara bağlamak,

b. Komitenin Teşkili

• Bankanın genel kredi politikalarını gözetmek, • Kredi kullandırma şekil ve şartlarını belirlemek, • Bir firmaya tahsis edilen bir limitin başka bir limite münakale edilmesi kararını vermek. d. Komitenin Çalışma Esasları Kredi Komitesi bütün üyelerin katılımı ile toplanır. Kredi Komitesi oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulu’nun onayından sonra uygulanır. Komite gündemi Genel Müdür tarafından tespit edilir. Kredi Komitesi’nce limit açılmasında Genel Müdürlüğün yazılı önerisi aranır. Hesap durumu belgesi alınması zorunluluğu bulunan kredilere ilişkin yapılacak önerilerde, kredi talebinde bulunanların mali tahlil ve istihbarat raporlarının ekli olması zorunludur. Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi’nin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, Kredi Komitesi’nden, Komitenin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir. Kredi Komitesi kararları karar defterine kaydedilir. Kredi Komitesi karar defteri, yönetim kurulu karar defterinin tabi olduğu esas ve usullere göre tutulur. Not: Kredi Komitesi 2016 yılında 96 defa toplandı ve üyelerin tamamı bu toplantılara eksiksiz katıldı. 2. DENETİM KOMİTESİ a. Amaç Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite üyelerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen niteliklere sahip olması şarttır. Denetim Komitesinin Mevcut Üyeleri: Başkan: Hamad Abdulla A. EQAB, Yönetim Kurulu Üyesi Üye: Hood Hashem Ahmed HASHEM, Yönetim Kurulu Üyesi Üye: Mitat AKTAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Üye: Muhammad Zarrug M. RAJAB, Yönetim Kurulu Üyesi Gözlemci: Yalçın ÖNER, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Gözlemci: Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Yönetim Kurulu Üyesi Gözlemci: Melikşah UTKU, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür c. Komitenin Görevleri Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına bankanın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Bankacılık Kanunu’na istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

62 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bankamız Komiteleri ve Komite Toplantılarına Katılım d. Komitenin Çalışma Esasları a) Denetim Komitesi, yılda en az 4 defa toplanır. b) Denetim Komitesi, gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarının yetkililerini de toplantıya davet ederek; iç kontrol, finansal tablolar, iç denetim ve özel olarak görüşülmesi gereken gündem maddeleri üzerinde müzakerelerde bulunur. c) Alınan kararlar, niteliğine göre, Yönetim Kurulu’nun bilgi ya da onayına sunulur. d) Denetim Komitesi’nin kararları, Bankacılık Kanunu’nun Karar Defteri’ne ilişkin hükümleri gereğince kayıt altına alınır. Not: Denetim Komitesi 2016 yılında her seferinde üye tam sayısıyla 5 defa toplanmıştır. 3. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ a. Amaç Komite, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, değerlendirmek, iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve bu konularda Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak amacıyla oluşturulmuştur. b. Komitenin Teşkili Komite en az iki yönetim kurulu üyesinden oluşur. Komite üyeleri olanaklar dâhilinde, yürütmede görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komite’de görev verilebilir. Komite üyeleri her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Bağımsız üyeler 6 yıl üst üste görev yapmaları halinde bu husustaki bağımsızlıklarını kaybeder. Ancak 2 yıl aradan sonra tekrar bağımsız üye olarak atanmaları mümkündür.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Mevcut Üyeleri: Başkan: Prof. Dr. Kemal VAROL, Yönetim Kurulu Üyesi Üye: Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Yönetim Kurulu Üyesi Üye: Fahad Abdullah A. ALRAJHI, Yönetim Kurulu Üyesi Üye: Mustafa KARAMEHMETOĞLU, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Gözlemci: Melikşah UTKU, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Gözlemci:Osman AKYÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi c. Komitenin Görevleri • Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunmak, • Yatırımcı İlişkileri’ nin çalışmalarını koordine etmek, • Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, • Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirmek, • Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım ilke ve uygulamaları belirlemek ve gözetimini yapmak.

d. Komitenin Çalışma Esasları Komite, yılda en az dört defa olmak üzere üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve çoğunluk ile karar alır. Komite’nin çalışmaları ve önerilerinin Yönetim Kurulu’nda gündem maddesi olarak görüşülmesi sağlanır. Komitenin sekretarya işlemleri Komite Başkanı’nın belirleyeceği üye tarafından yerine getirilir. Not: Kurumsal Yönetim Komitesi 2016 yılında 5 kez toplanmış, Kurumsal Yönetim Komitesinin tüm üyeleri toplantıların tamamına katılmıştır. 4. ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ a. Amaç Yönetim Kurulu, üst düzey yönetim, banka çalışanları ve ortaklarının menfaat ve hakları arasında dengeli bir dağılımı tesis etmek ve Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yönetim ve banka çalışanlarının bankanın değer sağlama sürecine katkıları çerçevesinde ücretlere ilişkin öneri ve stratejiler geliştirmektir. b. Komitenin Teşkili Ücretlendirme Komitesinin Mevcut Üyeleri: Başkan : Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Yönetim Kurulu Başkanı Üye: Osman AKYÜZ, Yönetim Kurulu ÜyesiÜye: Melikşah UTKU, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür c. Komitenin Çalışma Esasları Komite, yılda en az bir defa toplanır. Komite toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylama eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluk kazanmış sayılır. Kararlar yazılı hale getirilir ve katılan üyeler tarafından imzalanır. Not: Ücretlendirme Komitesi 2016 yılında 2 defa toplanmış, Komite üyelerinin tamamı tüm toplantılara katılmıştır.

63 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

5. SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ

c. Komitenin Teşkili

7. İCRA KOMİTESİ

a. Amaç

a. Amaç

Üye: Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Yönetim Kurulu Üyesi

Komite, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin Başkanlığında; Yönetim Kurulu Üyeleri Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI ve Melikşah UTKU (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) olmak üzere 3 kişilik Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin Raportörlük ve Sekretarya görevleri Komite tarafından seçilen bir kişi tarafından yapılır. Bu kişi Komite işlerinin Sosyal Sorumluluk Komitesi rehberliğinde genel koordinasyonunu sağlama yanında toplantı tutanak ve raporlarının oluşturulup yayınlanmasını sağlar. Raportör Üye ve Sekreterin oy kullanma hakkı yoktur.

Üye: Melikşah UTKU, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Not: Sosyal Sorumluluk Komitesi 2016 yılında 1 toplantı yapmıştır.

Komitenin Görevleri

6. DANIŞMA KURULU

• Bankamız faaliyetlerinin toplumdaki etkilerini değerlendirmek,

a. Amaç

Sosyal Sorumluk alanında dünyadaki en iyi uygulamaları göz önüne alarak, Bankamızın temel değerlerine ve Sosyal Sorumluluk ilkesine uygun politikaları Banka nezdinde tesis etmektir. b. Sosyal Sorumluluk Komitesinin Mevcut Üyeleri: Başkan: Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Yönetim Kurulu Üyesi

• Bankamız faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkileri ile bu çerçevede alınan önlemleri denetlemek, • Bankamızın vizyon ve misyonu ile uyumlu kurum kimliğini ve anlayışını halka, paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza anlatabilecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi için Sosyal Sorumluluk İcra Komitesine yönlendirmelerde bulunmak, • Sosyal Sorumluluk alanında dünyadaki en iyi uygulamaları göz önüne alarak Bankamızın temel değerlerine ve Sosyal Sorumluluk İlkesine uygun bir şekilde hayata geçirilmesini takip etmek, • Sosyal Sorumluluk İcra Komitesi’nin rapor ettiği konuları görüşerek, sonuçlandırılması için gerekli kararları vermektir. b. Komitenin Çalışma Esasları Komite yılda en az iki kez toplanır. Komite toplantılarında kararlar oybirliği ile alınır. Kararlar yazılı hale getirilir ve katılan üyeler tarafından imzalanır.

Danışma Kurulu, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilkelerine uygun bir şekilde sürdürmek ve geliştirmek ve geliştirmek amacıyla, 06.05.2001 tarih ve 957 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile tesis ettiği bir komitedir. b. Kurul Teşkili Kurul, biri başkan olmak üzere dört üye, bir raportör ve iki temsilci üyeden oluşmaktadır. c. Danışma Kurulu Mevcut Üyeleri: Başkan: Abdul Sattar Abu GUDDAH Üye: Hayrettin KARAMAN Üye: Ahmed Mohyuiddin AHMED Üye: Hamdi DÖNDÜREN Not: Danışma Kurulu 2016 yılında 4 toplantı yapmıştır.

Bu Komitenin amacı; Yönetim Kurulu toplantılarında verilecek kararların daha hızlı, etkin ve sağlıklı olarak alınmasının sağlanması, Yönetim Kurulu üye sayısının fazlalığı, daha az sayıda toplanmanın getirdiği bazı sorunları asgariye indirilerek hakkında acil olarak karar verilmesi gereken konuların görüşülerek karara bağlanmasının sağlanması için; ilgili mevzuat hükümleri gereği Yönetim Kurulu’nun devredilemez görev ve yetkileri ile yine ilgili mevzuat hükümleri gereği münhasıran belirli bir kurul, komite, birim, kişiye verilmeyen görev ve yetkilerden olmamak ve Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki ve temsil sınırları içinde olmak kaydı ile Banka strateji, iş planları, politika, prosedür gibi genel konular hakkında öneriler hazırlamak, raporlar hazırlamak, bildirimlerde bulunmak, aşağıda yer alan durumlar hakkında aşağıda belirtilen sınırlar içerisindeki faaliyetlerde bulunmak ve gerektiğinde acil ve aktif kararlar vermektir. Bankamız Esas Sözleşmesi’nin 19. maddesine dayanarak İcra Komitesi oluşturulmuştur. b. Komitenin Görevleri • Yönetim Kurulu’nun uzun vadeli stratejik planlama, politika ve iş planları, bankacılık hizmetleri gibi genel konulara ilişkin olarak vereceği kararlara esas olmak üzere incelemeler yapmak, öneriler hazırlamak. • Banka’nın mevcut finans, yatırım, gelir ve gider politikası ve prosedürleri, yıllık bütçesi hakkında herhangi bir değişiklik ya da sapmayı tespit etmek. • Banka’nın yatırım ve finans seviyesi ve imkânları ile finans ve yatırım politikalarındaki değişikliklerin yeterli veya yetersizlikleri hakkında tespitler yapmak, güncellenmesi ile ilgili önerilerde bulunmak. • Yeni ürünler ile mevcut ve onaylanmış ürünlere ilişkin türev, yan ve alt ürünler hakkında görüş bildirmek ve karar vermek.

64 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bankamız Komiteleri ve Komite Toplantılarına Katılım • Herhangi bir girişim, ortaklık, yatırım, ve finans faaliyeti ile ilgili strateji, pazarlama, iş planı ve bilanço gibi konularda öneriler sunmak. • Önemli mal, hizmet ve hakları satın alma veya satma ve sair suretlerde elde etme veya elden çıkarma, taahhüt altına girme, iştirak edinme ve sair yöntemlerle ortak girişimlerde bulunma ve sair suretlerle gerçekleştirilecek yatırımlar, yapılacak giderler konusunda önerilerde bulunmak, yıllık Banka özkaynaklarının %2‘si ile %5’i arasında kalan miktarına kadar olan mal, hizmet ve hak alımı, ortak girişim, iştirak edinilmesi ve sair yöntemlerle yapılacak yatırımlarda karar vermek, Banka aktifinde yer alan varlıkların, yılda Banka özkaynaklarının %2‘si ile %5’i arasında kalan miktarına kadar taahhüt altına girmek. Banka’nın faaliyetleri ile ilgili iş süreçleri, prosedürleri ve faaliyetlerini incelemek, bu konularda yeni önerilerde bulunmak ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek yetkiler çerçevesinde onaylamak, Banka birimlerine destek vermek. • Banka’ya dair raporlar, bilgi ve iş politikalarının etkinliğini gözden geçirmek, tespit ve önerilerde bulunmak. • Banka’nın kredi ve sair risk sınıflandırmalarını yaparak bu konulara ilişkin tespit ve önerilerini sunmak. • Banka faaliyetleri için hazırlanan raporların hızını, yeterlilik ve bütünlüğünü incelemek, her üç ayda bir olarak mevcut raporları ve Banka’nın finansal gereksinimleri ve dahili riskleri ile ilgili ile ilgili olarak tespitleri ile önerilerde bulunmak. • Banka sermayesinin artırılması başta olmak üzere Esas Sözleşme için önerilen herhangi bir değişiklik ile ilgili olarak öneriler sunmak. • Belirli sektörler ile ilgili öneriler, coğrafi bölgeler ve müşteriler hakkında öneriler vermek. • Banka faaliyetlerini etkileyebilecek

konular ile Yönetim Kurulu toplantılarından önce ortaya çıkabilecek başka konularda, çalışmaları gözden geçirmek, öneride bulunmak. • Banka müşterilerinin borçları ile ilgili yeniden yapılanmaları, borçların kısmen veya tamamen tasfiyesi ve sair konularda öneriler sunmak, Banka özkaynaklarının %2‘si ile %5’i arasında kalan miktara kadar olan Banka kredi ve alacaklarının yeniden yapılandırmasına karar vermek, yıllık Banka özkaynaklarının %2‘si ile %5’i arasında kalan miktara kadar olan Banka kredileri, alacakları ve kıymetlerin tasfiye veya terkinine karar vermek, yıllık Banka özkaynaklarının %2‘si ile %5’i arasında kalan miktarına kadar olan Banka alacak veya borçları hakkındaki ibra, sulh, feragat, kabul ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar vermek. Hissedarlara dağıtılacak kâr payı/temettü, personele ödenecek prim ve sair ödemelerle ilgili öneriler sunmak. • Banka müşterileri, personeli veya üçüncü kişiler ile ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümlenmesi, bu konularda sulh, ibra, kabul, feragat ve sair yöntemlerle hukuki ihtilafların çözümlenmesi yönünde önerilerde bulunmak, yıllık Banka özkaynaklarının %2‘si ile %5’i arasında kalan miktarına kadar olan konularda kararlar vermek. • Birinci derece imza yetkisine sahip çalışanların atama, yer değiştirme ve terfilerine karar verme, yapılan işlemleri Yönetim Kurulu onayına sunma, • Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek. • Başka herhangi bir kurul, komite, organ, birim ve kişinin yetki alanına girmeyen herhangi bir sorunu çözmek, görev ve yetkisi dahilinde olmak üzere ilgili birimlere destek olmak.

Komitenin Teşkili Komite Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı, Murahhas Azalar ve Genel Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu, istediği herhangi bir zamanda Komite üye sayısını değiştirebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Başkanı; Yönetim Kurulu İkinci Başkanı ise Komite Başkan Yardımcısı olarak belirlenir. Komite Sekretaryası, Komite tarafından seçilen Komite Sekreteri tarafından seçilip idare olunur. Sekreter, Komite üyeleri arasından seçilemez. c. Komitenin Çalışma Esasları Komite üyeleri özellikle herhangi bir kritik sorun oluşması halinde Genel Müdürün ya da Komite Başkanının daveti ile derhal toplanır. Toplantı gündemi, Genel Müdür ya da Komite Başkanı tarafından toplantı daveti ile birlikte gönderilir. Toplantıda gönderilen gündem yanında, görüşülmesinde yarar olan hususlar da görüşülerek karara bağlanabilir. Komite, kural olarak Yönetim Kurulu toplantılarından önce toplanır. Ancak, gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantısı olmadığı durumlarda da toplanabilir. Komite, yılda her halükârda en az dört toplantı gerçekleştirir. Toplantı en az 3 üyenin katılımı ile gerçekleştirilir. Komite toplantılarını Başkan yönetir, Başkan’ın yokluğunda Başkan yardımcısı yönetir. Kararlar, toplantıda hazır bulunanların oy çoğunluğu ile alınır. Toplantı tutanakları ve kararları kaydedilir. Tutanaklar düzenli bir şekilde Komite üyeleri tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna sunulur.

65 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Özet Yönetim Kurulu Raporu Değerli Ortaklarımız, Bankamızın 32. Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını içeren Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Kâr ve Zarar Hesaplarını inceleme ve onayınıza sunarken toplantımıza teşrif eden ortaklarımızı, temsilcilerini ve konuklarımızı saygıyla selamlıyoruz. 2016 yılı, global ekonomideki volatilitenin yurt içi piyasalara yansımaları sonucu yaşanan dalgalanmalara rağmen bankacılık sektörü açısından sürdürülebilir bir büyüme yılı olmuştur. Bankamız 2016 yılını sürdürülebilir büyüme ve karlılık anlayışına uygun olarak başarılı olarak geçirmiştir. 31.12.2016 tarihi itibarıyla bir önceki yılsonuna göre; Toplam Aktifler %11,1 oranında artarak 32.851 milyon TL, Toplanan Fonlar %13,8 oranında artarak 23.155 milyon TL, Kullandırılan Fonlar* %16,5 oranında artarak 22.722 milyon TL, Özkaynaklar %8,35 oranında artarak 2.279 milyon TL, Net Kâr 217,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. *Finansal kiralama dahildir. * Cayılabilir taahhütler dahil değildir. Yönetim Kurulu olarak belirlemiş olduğumuz bütçe hedeflerini, büyük ölçüde başarmış durumdayız. 2017 yılında da siz değerli ortaklarımızın da desteğiyle istikrarlı büyümemize devam edeceğiz. 2016 yılı çalışmalarımızı gösteren Faaliyet Raporumuzun içeriğinde bilançomuz ile kâr/zarar hesaplarımızı inceleme ve onaylarınıza sunmuş bulunuyoruz, Saygılarımızla, ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU

66 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik Uyarınca Destek Hizmeti Alınan Faaliyetler Destek Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. Acerpro Bilişim Çözümleri Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kibele İletişim Sistem ve Servisleri Tic. Ltd. Şti. ICS Financial Systems Ltd. Acerpro Bilişim Çözümleri Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Fineksus Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Fineksus Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Kartek Kart ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. (Smartsoft) Bilişim Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti. (Banksoft) Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş. Yapı Kredi Bankası A.Ş Güzel Sanatlar Çek Basım Ltd. Şti. Tümsaş Teknolojik Endüstriyel Bilgisayar Ürünleri, Mühendislik ve Pazarlama A.Ş. İpoteka Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. IBM Global Services İş ve Teknoloji Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Fu Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. Nadir Metal Rafineri Sanayi ve Tic. A.Ş. Active Bilgisayar Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama A.Ş. VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş. Eksagate Elektronik ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. Sys Telekomünikasyon Bilgisayar Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Sistaş Sayısal İletişim San. ve Tic. A.Ş. Sistaş Sayısal İletişim San. ve Tic. A.Ş. Bir Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. Kets Bilgisayar Elektronik İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Desmer Güvenlik Hiz. Tic. A.Ş. 32Bit Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Monitise Yazılım A.Ş. Zenn Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti Tnetworks Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Austria Kart Turkey Kart Operasyonları A.Ş. Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş. Mobil Eğlence Telekomünikasyon Filmcilik Reklamcılık Turizm Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ODC İş Çözümleri Danışmanlık Ticaret A.Ş. Innovera Bilişim Teknolojileri A.Ş. Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Eteration Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.

Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Alanı Bilgi sistemleri Bilgi sistemleri Bilgi sistemleri Bilgi sistemleri Bilgi sistemleri Bilgi sistemleri Bilgi sistemleri Operasyonel hizmetler Operasyonel hizmetler Kredi kartı ve debit (ATM) kart operasyonel işlemleri POS hizmet Çek basım sözleşmesi Sıra sistemleri Bankamız adına vekaleten tapudaki iş ve işlemler Bilgi sistemleri Bankamız adına vekaleten tapudaki iş ve işlemler Fiziki altın toplama Bilgi sistemleri Ana bankacılık Operasyonel Hizmetler Bilgi sistemleri Otomatik dış arama Bilgi sistemleri IP temelli santral sözleşmesi Bankamız adına vekaleten tapudaki iş ve işlemler Bilgi sistemleri Taşıma, saklama, ATM nakit ikmal ve bakım Bilgi sistemleri Bilgi sistemleri Mobil bankacılık ATM kilit sistemi Bilgi sistemleri Personalizasyon ve zarflama Operasyonel Hizmetler Bilgi sistemleri Bilgi sistemleri Bilgi sistemleri Bankamız adına vekaleten tapudaki iş ve işlemler Bilgi sistemleri

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yapmış Olduğu İşlemler 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı yatırıma esas vekale sözleşmeleri çerçevesinde sağladığı 79.171.095 ABD Doları ve 127.196.602 EURO tutarında vekale kredisi (31 Aralık 2015: 125.440.079 ABD Doları ve 90.816.893 EURO) bulunmaktadır. Söz konusu vekale kredilerine ilişkin olarak 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında oluşan kar payı gideri 8.563 TL’dir (31 Aralık 2015: 12.345 TL). Banka, Bankanın dahil olduğu risk grubu içerisinde yer alan Bereket Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla 350.000.000 ABD Doları ve 175.000.000 TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait söz konusu toplam sukuk ihraç gideri 82.328 TL’dir ( 31 Aralık 2015: 61.491 TL).

67 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (31.12.2016) 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (“Albaraka Türk” veya “Banka”) , halka arzının gerçekleştiği 2007 yılından bu güne gerek Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri, Bankacılık mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) mevzuatı uyarınca SPK tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”)’ine ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tabidir. Albaraka Türk aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” ile belirlenen yönetim yapı, süreç ve ilke hükümlerine tabidir. Dünyanın En İyi Katılım Bankası olmayı Vizyonu olarak belirleyen Albaraka Türk, Kurumsal Yönetim İlkelerini temel kurumsal değer olarak benimsemiştir ve uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum sağlanması için gerekli özeni göstermektedir. Bununla birlikte zorunlu olmayan ilkelere uyum konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde 2012 yılında gerçekleştirilen genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üye seçimi yapılmıştır. Yine aynı tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum konusunda Bankamız Esas Sözleşmesi gözden geçirilerek 2012 genel kuruluna sunularak onaylanmıştır. Albaraka Türk web sitesi ve site içerisinde yer alan Yatırımcı ilişkileri sekmesi ile Bankamıza ait güncel bilgiler tüm paydaşlarımızın hizmetine sunulmaktır. Bankamız Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları kapsamında, ilgili ilkelere uyumun izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirme çalışmalarında bulunulmasından sorumlu Kurumsal Yönetim Komitesi (“Komite”), 2007 yılında kurulmuştur. Komite 2016 yılında yapılan toplantılarında Bankamız kurumsal yönetim uygulamalarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmıştır. Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını da koordine eden Komite’nin faaliyetlerine ilişkin bilgiye faaliyet raporunun Bankamız Komiteleri bölümünde detaylı yer verilmiştir. Albaraka Türk, 2010 yılından itibaren SPK tarafından Kurumsal Yönetim Derecelendirme konusunda yetkilendirilen JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya derecelendirme A.Ş.)’den derecelendirme hizmeti almaktadır Bu bağlamda, 11 Temmuz 2016 tarihinde JCR Eurasia Rating tarafından verilen kurumsal yönetim derecelendirme notu, 8,59’dan 8,75’e artırılırken, görünüm Stabil olarak revize edilmiştir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum notu 7 Eşik Puan’nın üzerinde olması sebebiyle Albaraka Türk, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde 2010 yılından bu yana yer almaya devam etmektedir. Bankamızın dört ana bölümde aldığı uyum notları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ana Başlıklar Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu

Ağırlık % 25 25 15 35

Yüzde % 8,83 9,04 8,56 8,58

2016 yılı not artırımı, Pay Sahipleri (8,31’den 8,83’e) ve Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık (8,89’dan 9,04’e) alanlarından kaynaklanmıştır. İzleme döneminde kaydedilen Bankamız yönetiminin Borsa İstanbul’da kendi hissesini satın alarak hisse fiyatının daha dengeli performans göstermesinin sağlaması; bu kapsamda yapılan tüm alım-satım işlemleri mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanması “Pay Sahipleri” not artırımında etkili olmuştur. Yatırımcı ilişkileri biriminin deneyimli personeli ile etkili faaliyetler yürütmesi ve Banka internet sitesi, KAP bildirimleri ve faaliyet raporu ile şeffaflık seviyesini yükseltmesi ise “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” not artırımında etkili olmuştur. Henüz uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri nedeniyle dönem içinde menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) 11. Maddesi uyarınca, ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunlu olduğundan, Albaraka Türk’te 2007 yılında yatırımcı ilişkileri bölümüne ait görevleri yürütmek üzere Yatırımcı İlişkileri bölümü oluşturulmuştur. İlgili lisanslara sahip Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni Mustafa KARAMEHMETOĞLU, Tebliğ’de anılan Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak belirlenmiştir ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

68 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (31.12.2016) Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Yatırımcı İlişkileri bölümü çalışanlarına ait bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir; Adı Soyadı Mustafa KARAMEHMETOĞLU İbrahim ÖZ Merve GÜNEY Faks: 0216 666 1620

Unvanı Yönetmen Yönetmen Uzman Yardımcısı

Telefon No 0216 666 09 23 0216 666 05 90 0216 666 13 95

E-posta [email protected] [email protected] [email protected]

Yatırımcı İlişkileri, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar/pay sahipleri, yatırım kuruluşları, derecelendirme kuruluşları ve bireysel pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminden sorumludur. Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek bu bölüm tarafından cevap verilmekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır. 2016 yılı içinde pay sahipleri ile ortaklık arasında paylara ilişkin yapılan tüm yazışmalar ile yasal mevzuat kapsamında paylara ilişkin tutulması gereken bilgi ve belgeler güvenli ve güncel olarak tutulmuştur. 2016 yılı içinde 40 adet ulusal, uluslararası aracı kuruluş ve yatırım fonu ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bununla birlikte yurtiçinde 11 Portföy şirketi ziyareti gerçekleştirilmiştir. Faaliyet dönemi içinde bireysel yatırımcılar da dâhil yatırımcı ve analistler tarafından telefon, e-posta ve telekonferans yoluyla sorulan 500’ün üzerinde soruya titizlikle cevap verilmiştir. Derecelendirme kuruluşlarıyla tüm süreçleri yürüten Yatırımcı İlişkileri, 2016 yılı içerisinde 4 derecelendirme kuruluşuyla kredi değerlendirme toplantıları düzenlemiş ve gerekli bilgi akışının sağlanması ve derecelendirme notlarının açıklanmasında rol oynamıştır. Yanı sıra, JCR Avrasya derecelendirme A.Ş. ile de kurumsal yönetim derecelendirme sürecini yöneterek 11 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan raporda uyum notunu 8,59’dan 8,75’e yükselmiştir. Uyum notunun artırılmasında Yatırımcı İlişkileri’nin deneyimli personeli ile etkili faaliyetler yürütmesi ve Banka internet sitesi, KAP bildirimleri ve faaliyet raporu ile şeffaflık seviyesini yükseltmesi gibi yürüttüğü faaliyetler etkili olmuştur. Mevzuatta belirtilen mali tablolar çeyrek dönemler itibarıyla ilgili birimlerden temin edilerek yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulması sağlanmıştır. Mali tablo sonuçlarına ilişkin 4 adet telekonferans organize edilmiştir. Mali tabloların yayınlandığı çeyrek dönemler itibarıyla yatırımcıları bilgilendirmek için bağımsız denetim raporunda da yer alan 4 adet ara dönem faaliyet raporu ve yine 4 adet yatırımcı sunumu 2016 yılında revize edilip hazırlanarak internet sayfamıza konulmuştur. 2016 yılı içerisinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantıları için 6 adet Sunum hazırlanmıştır. Yatırımcı İlişkileri tarafından ekonomi ve finans içerikli her hafta hazırlanarak banka içi yayınlanan Haftalık Bülten revize edilerek okuyuculara sunulmuştur. Genel Müdürümüzün konferans ve banka dışı bilgilendirme sunumları hazırlanmıştır ve yine Ekonomi dergileri ve günlük gazeteler için röportajlarına yönelik Kurumsal İletişim tarafından iletilen yaklaşık 20 adet metin hazırlanmıştır. Dönem içinde Mali tablolara ilişkin açıklamalar dışında Banka ile ilgili II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca 65 adet özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmıştır. Albaraka Türk web sitesi içerisinde yer alan Yatırımcı İlişkileri sekmesi ile tüm paydaşlarımızın hizmetine sunulan Bankamıza ait bilgiler 2016 yılı boyunca Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri tarafından sürekli güncellenmiştir. Yatırımcı İlişkileri, dönem içinde gerçekleşen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın tüm süreçlerini yönetmiştir ve toplantının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamıştır; bu çerçevede pay sahiplerinin incelemesine ve bilgisine sunulması gereken tüm dokümanları hazırlamış, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunu ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında hazırlamıştır. Ayrıca Genel Kurul tarafından alınan kar dağıtım kararına istinaden 50,4 milyon TL karın pay sahiplerine dağıtılmasını sağlamıştır. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Banka, pay sahiplerinin bilgi alma, inceleme, genel kurula katılım, oy verme, kar payı alma ve azınlık haklarını korur. Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapmaz. Pay sahiplerinin tamamının eşit işlemlere tabi tutulmasını ve hissedarlarımızın yatırım kararlarını alabilmesi ve haklarını kullanabilmesi için ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi sağlar.

69 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bu amaçla oluşturulmuş Bankamızın Yatırımcı İlişkileri’ne telefon ve e-posta yoluyla gelen sorulara ve ayrıca mevcut veya potansiyel yatırımcı ve banka analistleriyle birebir ve/veya grup toplantıları ile telekonferanslar düzenlenerek Albaraka Türk hakkında sorulan tüm sorulara yanıt verilmektedir. Albaraka Türk’ün Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı Yatırımcı İlişkileri internet sitesi bulunmaktadır. Türkçe yatırımcı ilişkileri sitesine http://www.albaraka.com.tr/yatirimci-iliskileri.aspx İngilizce yatırımcı ilişkileri sitesine http://en.albarakaturk.com.tr/investor_relations/homepage.aspx? adreslerinden ulaşılabilmektedir. Adı geçen bu sitelerde; hisse senedi bilgileri, tanıtım amaçlı kurumsal bilgiler, dönemsel olarak yayınlanan mali tabloları ve faaliyet raporları, sosyal sorumluluk projeleri, Banka’yı tanıtan elektronik sunumlar ve Banka’da meydana gelen gelişmelere ait duyurular yer almaktadır. Dönem içindeki bildirimi gerekli olan pay sahipliği haklarındaki değişikliklerle ilgili özel durum açıklamaları Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılmaktadır. Özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak Banka’nın Ana Sözleşmesi’nde düzenlenmemiş olup, bu döneme kadar Albaraka Türk’e özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep olmamıştır. 4. Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul toplantıları Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 24.03.2016 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantı nisabı %73,69 olarak gerçekleşmiş, toplantılara katılmak isteyen bütün menfaat sahipleri toplantılara katılmıştır. Genel kurul toplantılarına katılmaları için hissedarlarımız, davetiye gönderilerek, toplantı için tespit olunan tarihten üç hafta önce Ticaret Sicili gazetesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelere ilan verilerek ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na özel durum açıklaması gönderilerek haberdar edilmiş, borsada işlem gören pay sahiplerinin genel kurula katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemine bilgi girişi yapılmıştır. Genel kurul toplantısına ait bilgilendirme dokümanı, genel kurul toplantısına katılım prosedürü ve genel kurula davet duyurusu Bankanın internet sayfasında yayınlanmakta ayrıca, genel kurul toplantısına ait davetiye, pay defterinde yazılı hissedarlar ile önceden Bankaya hisse veya hissedarlıklarını kanıtlayıcı belge tevdi ederek yerleşme yerlerini bildiren hissedarlara, toplantı günü ile gündem ve vekâletname örneği, iadeli taahhütlü mektupla bildirilmektedir. Genel Kurul’da pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta ve tüm sorulara cevap verilmektedir. Banka ana sözleşmesi hükümlerine göre vekâleten oy kullanılması mümkündür. Ana sözleşmemizin 38’inci maddesine göre pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkını bizzat kullanabileceği gibi bir temsilci vasıtasıyla da kullanabilir. Bankamız 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu amaçla gerekli düzenlemeler yapılarak pay sahiplerimiz EGKS üzerinden de genel kurullarımıza katılmaktadırlar. Genel Kurul Tutanakları Banka internet sitesi Yatırımcı İlişkileri sekmesinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Ayrıca Kamuyu aydınlatma Platformu üzerinden de görüntülenebilmektedir. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında yasal düzenlemelere, esas sözleşmeye ve banka içi düzenlemelere uyulması ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak görevler bankamızın Yatırımcı İlişkileri tarafından yerine getirilmektedir. Basın mensupları ve menfaat sahiplerinin de genel kurul toplantılarına iştirak edebilmesi için genel kurul toplantı davetlerinde çağrı yapılmaktadır. Genel Kurul gündeminde ayrı bir madde ile dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verilmektedir. 24.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Bankamıza ulaşmamıştır.

70 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (31.12.2016) 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Banka hisse senetleri imtiyaz taşımamaktadır. Albaraka Türk’ün sermaye dağılımı 31.12.2016 itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 31.12.2016 Tarihi İtibariyle Banka Sermaye Dağılımı Ortaklık Yapısı  Yabancı Ortaklık       Albaraka Bankacılık Grubu       İslam Kalkınma Bankası       Alharthy Ailesi       Diğer  Yerli Ortaklar  Halka Açık  Toplam

Pay Tutarı (TL) 593.952.934,31 486.523.265,68 70.573.778,85 31.106.364,35 5.749.525,43 82.469.474,37 223.577.591,32 900.000.000,00

Oranı (%) 66,00 54,06 7,84 3,46 0,64 9,16 24,84 100,00

Sermaye yapısı Bankanın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Banka ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanımına imkân veren bir hüküm yer almamaktadır. Banka hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirilmiştir. Azlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır. 2016 yılında azlık pay sahiplerimiz tarafından Bankamıza ulasan herhangi bir eleştiri veya şikâyet olmamıştır. 6. Kâr Payı Hakkı Bankamızın kâr dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulmuş olup internet sitemizde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerine kâr dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Her pay sahibi dağıtılan kardan ortaklık payı oranında pay almaktadır. Kâr dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımları Genel Kurul’da alınan karara istinaden dağıtılmaya başlanıp yasal süre içinde gerçekleştirilmektedir. 2016 yılı içerisinde, 2015 yılı gelirlerinden 50,4 milyon TL kar dağıtım yapılmıştır. 7. Payların Devri Banka ana sözleşmesinin Payların Devri adlı 10. maddesine göre, tamamı nama yazılı olan paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir. Bankacılık Kanunu’nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan izin alınmasını zorunlu kıldığı pay devirleri bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez. Oy hakkı edinilmesi ve paylar üzerinde intifa hakkı tesisinde de bu hüküm uygulanır. Adı geçen Kurul’dan izin alınması gerektiği halde, bu izni almadan pay edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından faydalanamaz. Banka, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Banka payları, Bankacılık Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, ilgili mevzuata ve Ana Sözleşme’ye uygun olarak Türk ve yabancı menkul kıymetler borsalarında serbestçe alınıp satılabilir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Bilgilendirme Politikası Albaraka Türk bilgilendirme politikası genel kurulun bilgisine sunulmuş olup internet sitemizde yayınlanmaktadır. Bilgilendirme politikasının takibinden ve kontrolünden Yönetim Kurulu sorumludur. Albaraka Katılım Bankası A.Ş. Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, onaylanır ve pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin, kamunun bilgisine sunulur. Kamuyu aydınlatma konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine uymaya ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir. Bilgilendirme politikasında yapılacak yeni düzenlemeler ya da değişiklikler en geç bir hafta içinde kamuya duyurulur ve internet sitesinde yayınlanır.

71 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bankamız tüm pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dâhilinde ele alınan duyuru ve açıklamaların, Bankanın hak ve menfaatleri gereğince belirlenen tüm konularda ve ayrıca finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Bankanın ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içermemeli ve ticari sır kapsamında olmamalıdır. Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Bankanın bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir. Banka mali tabloları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu mevzuatına uygun olarak ilan edilmektedir. Mali tablo bildirimleri ve özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri tarafından gerçekleştirilmektedir. 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Albaraka Türk’ün Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı web sitesi bulunmaktadır. Bunlar; Türkçe web sitesi www.albaraka.com.tr

İngilizce web sitesi en.albarakaturk.com.tr

Web sitelerinde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan tüm bilgilere yer verilmiştir. Kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Bankanın Türkçe web sitesinde Hakkımızda ve Yatırımcı İlişkileri başlıkları altında, tüm menfaat sahiplerine kolay erişilebilir bilgiler verilmektedir. Hakkımızda başlığı altında; Albaraka’yı Tanıyın ( Dünden bugüne Albaraka, yönetim kadromuz, organizasyon yapımız, kalite politikamız, vizyon ve misyonumuz, bankacılık etik ilkeleri), Yatırımcı İlişkileri ana başlığı altında; Kurumsal Bilgiler (Ticaret sicili bilgileri, ortaklık yapısı, ana sözleşme, yatırım hizmetleri ve faaliyet yetki belgesi, ortaklık yapısı, ana sözleşme), Kurumsal Yönetim (kâr dağıtım politikamız, organizasyon şemamız), Genel Kurul (genel kurul bilgilendirme dokümanı, katılım prosedürü, genel kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tutanakları, hazır bulunanlar listesi, vekâletname örneği, genel kurul iç yönergesi), Finansal Bilgiler (faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, rating notları ve raporları, TFRS raporları, finansal tablolar), Sürdürülebilirlik (Yönetim, çevre, insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, iş sağlığı ve güvenliği, kurumsal sosyal sorumluluk), Sunumlar, Hisse Senedi Bilgileri (üst yönetimimizin yaptığı işlemler, temettü dağıtımı, sermaye artırımı), Özel Durum Açıklamaları, Hisse Senedi Performansı ve Yatırımcı İlişkileri’ ne ulaşın bilgileri yer almaktadır. İnternet sitesinde yayımlanan bilgilerde değişiklik yapılmamasına yönelik gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, olası tehditlere karşı tedbirler devamlı olarak güncellenmektedir. 10. Faaliyet Raporu Banka’nın faaliyet raporlarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin düzenlemeleri ile diğer sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki diğer düzenlemelerin zorunlu kıldığı bilgilere yer verilmektedir.

72 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (31.12.2016) BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Albaraka Türk ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme; Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamaları, gazete ilanları, toplantılara katılım, sorulan soruları yanıtlama yoluyla ve Banka’nın internet sitesi ve Yatırımcı İlişkileri aracılığıyla yapılmaktadır. Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile Denetim Komitesi’ne aktarabilmesi için ihbar hattı bulunmaktadır. İhbar hattı ile online ve telefonla ihbar yapılabilmektedir. Albaraka Türk web sitesinde ihbar hattına ilişkin bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. https://www.albaraka.com.tr/ihbar-hatti.aspx adresinden ihbar hattına ulaşılabilmektedir. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yasal düzenlemelere paralel olarak düzenleme yapılması prensibi benimsenmiştir. Personelimiz, mevcut öneri sistemimiz ve düzenlenen anketler aracılığı ile görüş ve düşüncelerini Banka Yönetimi ile paylaşmaktadırlar. Müşterilerimiz ise; 0850 222 87 87 numaralı Sorun Çözelim Hattı’mızı arayarak, 0850 222 5 666 veya 444 5 666 Alo Albaraka Hattı’mızı arayarak, sitemiz üzerinden İletişim Formu’nu doldurarak, 0216 666 16 87 numarasına faks göndererek, Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:6 PK: 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine mektup göndererek, Şubelerimizde bulunan Sorun Çözelim Kutularına matbu formlarımızı doldurup bırakarak, Sosyal Paylaşım Siteleri’ne ( Facebook, Twitter, Linkedin vb.) yorumlar yazarak görüşlerini ve bildirimlerini ulaştırabilmektedirler. Müşterilerden gelen tüm öneri ve şikâyetler müşteri ilişkileri servisi tarafından işleme alınarak müşterilere geri dönüş yapılmaktadır. Ayrıca alınan tüm şikâyetler konularına göre kategorize edilerek müşteri şikâyetleri komitesine ve üst yönetime periyodik olarak raporlanmaktadır. 13. İnsan Kaynakları Politikası İnsan kaynakları politikasının amacı; Banka’nın faaliyetlerinin amacına, vizyon, misyon ve kurumsal değer ve değerlerine uygun olarak, etkin, hızlı, güvenli ve verimli bir biçim ve içerikte gerçekleştirilebilmesi için, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip ve alanında uzmanlaşmış, kalifiye ve yetenekli personelin çalıştırılmasını, niteliklerinin geliştirilmesini ve istikrarını sağlamaktır. Banka’nın insan kaynakları politikası, Genel Müdürlük tarafından tayin ve tespit olunur. İnsan kaynakları politikasının uygulanmasından, geliştirilmesinden ve izlenmesinden öncelikle insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumludur. Bu sorumluluk, görevli oldukları alanlarla ilgili Yöneticileri de kapsar. İnsan kaynakları politikasının temel esasları şunlardır: • Personelin kişiliğine saygı duymak, iş ilişkisine dair haklarının korunmasını sağlamak, • Kurum kültürünün paylaşılmasını sağlamak, kurum değerlerine ve kültürüne bağlılığı oluşturmak ve tüm personelin ortak hedefler etrafında buluşmalarını sağlamak, • Gerekli ve yeterli sayıda ve görülecek işe uygun; fikri, mesleki bilgi ve yeteneklere sahip personel istihdamını gerçekleştirmek ve personelin en yüksek verim ve kârlılık hedefine bağlı olarak çalışmasını sağlamak, • Görülecek işe uygun olarak tüm personele mesleki eğitim, yetişme ve gelişme imkânları sağlamak, • Personeli yenilikçi, gelişimci düşünmeye, yeni fikir ve ürünler üretmeye özendirecek ortamlar sağlamak, • Yönetici ve yetkili kadrolarına Banka içinden personel yetiştirme çabasını göstermek ve boşalan kadrolara yapılacak olan atamalarda Banka içinden yetişen personele öncelik tanımak,

73 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

• Personeli ilgilendiren konularda personeli haberdar etmek, Personelin görüş ve fikirlerini Yöneticilere kolaylıkla iletmelerini sağlamak amacıyla iletişim usul ve esaslarını geliştirmek, • Personelin iş motivasyonunu artırıcı bir çalışma ortamı meydana getirmek ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine çaba göstermek, • Personeli başarıya ulaşması için özendirmek, bununla ilgili uygulamalar geliştirmek, üstün başarı gösteren personeli ödüllendirmek. Çalışan Komitesi; Bankamızdaki çalışma hayatı ile ilgili politika ve strateji geliştirilmesi için Personel Komitesine önerilerde bulunarak alt ve orta kademe personelin yönetime katılmasını amaçlamaktadır. Komite, aldığı kararları 1 ay içerisinde Personel Komitesi ile görüşür. Çalışan komitesinin önerdiği ve Personel Komitesi›nin oyçokluğu ile onayladığı kararlar duyuru ile tüm Bankamız personeline bildirilir. Albaraka Türk Simurg dönüşüm projesi kapsamında İK İletişim Servisi kurulmuştur. Bu servisin kuruluş amacı Albaraka’nın marka değerini artırmak ve çalışanları için en iyi işveren olmaktır. Çalışan adayları için ise tercih edilebilir bir işveren markası imajı oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda dönem içerisinde İnsan Kıymetleri Müdürlüğü’ne bir şikâyet ulaşmamıştır. 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Albaraka Türk tüm faaliyetlerini Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından belirlenen “Bankacılık Etik İlkeleri “ne uygun olarak sürdürmektedir. Bankacılık Etik İlkeleri Albaraka Türk internet sitesinde kamuoyunun da bilgisine sunulmaktadır. Sosyal Sorumluluk, İslamiyet’in mirasla devralınmış iş etiği ve dolayısıyla Al Baraka’nın geleneksel ilkeleri ve felsefesidir. İslami bankacılık grubunun bir üyesi olarak, biz, Albaraka Türk’te uzun dönemli bir ekonomik büyüme ve sosyal gelişim yaratmak için olumlu ve sürekli etki yapmanın yanı sıra toplumumuzda daha iyi durumda olması için hassas ve güçsüz toplulukları desteklemeyi amaçlamaktayız. Bununla ilgili olarak, stratejik bir yol haritası yaratarak 2016 yılında Sosyal Sorumluluk Programımızı başlattık. Gerçek ekonomiye katkısı olan projelerde aktif yatırımlar yoluyla eğitim ve sosyal projeleri desteklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca, daha çevre dostu olabilmek adına, tüm iş süreçlerimizde çevresel sürdürülebilirliği oluşturmaya kendimizi adadık. Albaraka Bankacılık Grubu’nun (ABG) rehberliğiyle, İş Yaratma, Eğitim ve Sağlık alanlarında olmak üzere üç öncelik oluşturduk ve 2020 yılına kadar hedeflerimize ulaşmak için sürdürülebilirliğe odaklanmak üzere rasyonel bir strateji tanımladık. Ayrıca, ABG ile birlikte, 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma için Birleşmiş Milletler (BM) Global Hedeflerin bazılarına ulaşılmasında katkıda bulunmak için çalışmalarını hızlandırmışlardır. Önceliklerimiz BM’nin “Yoksulluğun Azaltılması”, “Sağlıklı Olma”, “Kaliteli Eğitim”, “Cinsiyet Eşitliği”, “Uygun Fiyatlı ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Kalkınma”, “Endüstri İnovasyonu ve Altyapı» başlıklı Global Hedefleri üzerine odaklanmaktadır. ABG proaktif şekilde, güçsüz toplulukların yaşam standartlarını iyileştiren ve gelirlerini arttıran ve bir iş modelini tasarlamıştır ve uygulamaktadır. ABG’nin önde gelen iştiraki olarak, Albaraka Türk’ün toplumun önemli zorluklarla yüzleşebilme becerisini dönüştürmede öncü bir role sahiptir ve sorumlu bir tüzel kişilik olarak yaratıcılığı ve inovasyonu her zaman destekliyoruz. Bankamızın her üyesini özellikle zaman taahhüt ederek, sosyal sorumluluk faaliyetleri konusunda gönüllü olmaları için teşvik etmekte ve desteklemekteyiz. Bu amaçla bağlantılı olarak ilk çalışan gönüllü programı, “İyilik Kulübü” gönüllü Albaraka Türk çalışanları tarafından kurulmuştur. Gönüllüler, sosyal sorumluluk projeleri, hayırsever faaliyetler düzenlemekte ve ihtiyacı olan kişilere yardım etmektedirler. Tüm iş modelimizi sosyal olarak sorumluluk sahibi ve çevre dostu bir hale dönüştürmeye kendimizi adamış bulunmaktayız. Toplumumuzun sürdürülebilir gelişimine değerli katkılarda bulunmak üzere, sosyal sorumluluk programımızı ilerletmek ve genişletmek üzere daha ileri adımlar atacağız. Albaraka Türk, insanı insan yapan ve güçlü kılanın değerler olduğunun bilincindedir. İşte bu nedenle tam 30 yıldır olduğu gibi tüm paydaşlarının samimiyetine, elinde olanı pay etmesine, tasarruf bilincine, kısacası önem verdiği tüm değerleri el üstünde tutmaya, değerlerine değer katmaya devam etmektedir. Albaraka Türk,” Dünyanın en iyi katılım bankası olmak “ vizyonu ile sürdürülebilir bankacılık hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürken toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla, ekonomik gelişmeye destek vermeyi, tüm faaliyetlerinde düzenlemeler ile çevreye karşı saygılı politikalar izlemeyi, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmayı temel kurumsal değerleri olarak görmektedir.

74 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (31.12.2016) Albaraka Türk, doğal çevre ve Türkiye’nin kültür ve sanat ortamı için değerli hizmetlerin yanı sıra personeliyle de sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışmalarını ve hedeflerini bir adım öteye götürmeye kurulduğu ilk günden beri devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda daha ses getirecek çalışmalara imza atmayı hedefleyen Albaraka Türk, sosyal kültürel faaliyetlerini daha da artırarak sürdürecektir. Finansal göstergeler yanında, sosyal sorumluluk, sanatsal ve kültürel çalışmaların da, müşterilerimizi ve bankamızı geleceğe taşıyacak önemli unsurlar olduğuna inanan Albaraka, bu alanlarda gerçekleştirdiği ve desteklediği birçok projelerle, ilklere imza atmıştır. Sosyal Sorumluluk Kredi politikamız, Sosyal Sorumluluk Programımıza göre yeniden tasarlanmaktır. Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine girerek toplumumuzdaki insanlara yarar sağlamaya motive olmuş kâr amacı güden ve gütmeyen organizasyonlara finansal olanaklar sunarak desteğimizi arttırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca, yeni iş yaratmaya yardımcı olan tüm projeler sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında değerlendirilmekte ve desteklenmektedir. Bu amaçla kredi başvuru değerlendirme kriterlerimize bazı sorular ekledik. Eğitim ve sağlık projelerine finans sağlamayı öncelikli hale getirdiğimizden beri, eğitim sektöründe yer alan firmalar için $ 21 milyon sağlayarak 198 projeyi ve sağlık sektöründe yer alan firmalar için $ 55 milyon sağlayarak 2,215 projeyi finanse etmiş bulunmaktayız. • BM’nin inovasyon ve altyapı amacına katkıda bulunmak üzere çalışmalara başlamış bulunuyoruz. İnovasyon tarafında, 2014 yılından itibaren, “Big Bang – Açık İnovasyon” olarak adlandırılan dahili inovasyon platformunu geliştirdik ve kullanmaya başladık. Platform Banka’nın tüm çalışanlarına açıktır ve yeni ürünler/hizmetler geliştirmek ve Bankamızın sistemleri ile süreçlerini iyileştirmek amacıyla herkesin fikrini almak üzere duyurular yapmaktayız. Albaraka Türk dışındaki insanlardan da inovatif fikirler alabilmek amacıyla çağrıda bulunabileceğimiz, platformun yeni versiyonunu geliştiriyoruz. Bunu yaparak, müşterilerimizin beklentilerini tatmin edecek daha iyi ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, yerel ve global bankacılıkta yeni trend ve teknolojileri öncü şirketlerin konuşmacıları ile tartıştığımız “Albaraka Türk Buluşmaları” düzenlemekteyiz. Altyapı gelişiminin katılımı için, Banka’nın kar-zarar ürünleri ile altyapı gelişiminde Türkiye’nin ilerlemesini desteklemeyi hedeflemekteyiz. Toplulukların gelişiminin, insanların hayat standartlarının kalitesinin iyileşmesinin bir gereklilik olduğu tüm operasyonlarımız İslam etik standartları ile uyumludur. Albaraka Türk’te, aşağıdaki ilkeleri takip etmekte ve faaliyet alanlarımızda uygulamaktayız. Birincisi: Yatırımlar sadece etik standartları karşılayan sektörlerde ve sanayilerde yapılabilir. İslam’ın ahlaki değerleri, Müslümanların sadece faydalı ve yararlı ürünlerin üretimine ve ticaretine yatırım yapması gerektiğini emreder ve bu nedenle, örneğin alkollü içecekler, tütün veya silah üretimine katkıda bulunacak veya kumar, istismar ve ahlaki açıdan sorgulanabilir uygulamalar ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan faaliyetlere yatırımı yasaklarlar. İkincisi: İslam dini faiz ödemeyi veya istemeyi yasakladığı için Albaraka Türk çalışma prensibi gereği gerçekleştirdiği tüm iş ilişkilerinde faiz ödemekten sakınır. Albaraka Türk olarak biz, tüm diğer ABG iştirakleri gibi, fonları yatırım bazında kabul etmekteyiz ve böylece tasarruf sahipleri, gerçekleştirdikleri yatırımın gerçek sonuçlarıyla bankayla paylaşmaktadırlar. İşletmelere sağlanan fonlar temel olarak taksitle satış, kiralama veya işletmeye ortaklık yöntemlerine dayanmaktadır. Bu şekilde, bankamız ve tasarruf sahiplerimiz olarak, finansal riski girişimcilerle paylaşmaktayız ve yatırımlarımızın sonuçlarından birlikte istifade etmekteyiz. İslam’daki temel fark, kar paylaşımının uygulamasıdır, yani zenginliğin yaratılması hem risklerin hem de ödüllerin paylaşıldığı yatırımcı ve girişimcilerin ortaklıklarının sonucudur: yatırım yapılan sermayenin geri dönüşü, önceden belirlenen faiz oranları yerine gerçek olarak yaratılan karlara dayalıdır. Üçüncüsü: İş sahipleri ve mevduat sahiplerimiz ile yaptığımız tüm kontratlar Danışma Kurulu’nun etik standartları ile uyumlu olmak zorundadır. Bu bağlamda, kredi politikamız gereği, alkollü içecekler, tütün veya silah üretimi gibi zararlı yatırımları finanse etmek kesinlikle yasaktır. Finansman tahsisi süreçlerimiz her bir fon sağlama işlemini izlemek ve İslami olmayan ya da topluma zararlı olan zararlı yatırımları veya projeleri engellemek üzere tasarlanmıştır. Kurum içi eğitim programı ve iletişim kampanyaları ile Banka çalışanlarının sosyal sorumluluk girişimlerimize olan farkındalığını arttırıyoruz. Ayrıca, tüm paydaşlarımızı sosyal sorumluluk faaliyetleri ve projeleri yaratma ve katılımda bulunma konusunda teşvik edip desteklemekteyiz. Ticari müşterilerimize karz-ı hasen yoluyla kısa dönem finans olanakları sağlamaktayız (ör: maaş, çek, vergi ödeme ve günlük fon sağlama).

75 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bireysel müşterilerimize karz-ı hasen yöntemiyle olanaklar sağlamak adına yeni ürünler ve hizmetler üzerinde çalışmaktayız, bu nedenle, kar paylaşımı, komisyon, vb. masrafları almaksızın takside dayalı Hac-Umre finansmanı ürününü çıkardık. Bankanın 3.328 müşterisi Hac-Umre finansman olanağından yararlandı ve toplam finansman sağlama tutarı 2016 yılında 14 milyon TL’ye ulaştı. Sosyal sorumluluk programımız doğrultusunda, iş yaratma, eğitim ve sağlığın iyileştirilmesi gibi programımızın hedefleri girişimlerimizle ilgili yatırımlara ve projelere öncelik vermeyi hedeflemekteyiz. Toplam finans sağlama portföyümüz içinde KOBİ finansı payını arttırmak Bankanın önemli stratejik hedeflerindendir. Bu nedenle, KOBİ finansmanlarının payı 2010 yılı sonunda %37,4’ten 2016 yılı Eylül ayı sonunda %43,5’a yükselmiştir. Albaraka İyilik Kulübü 2016 yılı boyunca, Suriyeli mülteci çocuklarını lunaparka götürmek üzere gezi düzenlemek, Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardım paketi dağıtmak, Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç sahibi çocuklara giysi dağıtmak, Türkiye’nin köylerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve ayakkabı dağıtmak, Halep/Suriye’ye kış giysileri desteği gibi bazı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmiştir. Albaraka Sosyal Sorumluluk Programının desteğiyle, İyilik Kulübü gönüllüleri daha aktif ve etkin çalışabilmek için kendi ilkelerini ve çalışma alanlarını belirlemişlerdir. Albaraka Türk, eğitim, sağlık, çevre, kültür, spor, klasik sanat, sosyal gelişim ve diğer yardım alanlarında süregelen sosyal sorumluluk faaliyetleri için “Bereket Vakfı” yoluyla düzenli bağışlar yapmaktadır. 2016 yılında, Bereket Vakfı kanalıyla 12 Milyon TL bağış yapılmıştır. Unutulmaya yüz tutmuş klasik ve tarihi kitapları basmayı amaçlayan “Albaraka Yayınları” adı altında yeni bir sosyal proje başlatmayı planlamaktayız. 2016 Yılında Yürütülen Diğer Sosyal Projeler Hayy Çocuk Tiyatrosu Sponsorluğu: Albaraka Türk, ünlü filozof İbn-i Tufeyl’e dayanan Hayy bin Yakzan isimli bir klasik İslami çalışmadan alınan “Gölgedeki Tüm Çocuklar”a adanmış olan Hayy isimli bir çocuk oyununu desteklemiştir. “Gölgedeki Tüm Çocuklar”a adanan tiyatro oyununun teması, İslam dünyasının tanınmış filozoflarından İbn-i Tufeyl’den alınan “Hayy bin Yakzan” isimli klasik İslami çalışmadan alınmıştır (Eğer İbn-i Sina (d. 1037) tarafından yazılmış aynı isimli başka bir kitap düşünülürse, bu çalışma binlerce yıllık tarihten esinlenilmiş klasik bir çalışmadır). Hayy tiyatro oyunu, insan olmak ve erdem sahibi olmak konusunda düşünme olanağı vererek, içeriği çocuklara uygun şekilde uyarlanmıştır. Oyun Türkiye’de, farklı illerde 40’ın üzerinde sahnelenmiştir. İmam Hatip Lisesi: Kaligrafi Külliyatı: İslami kaligrafi kültürünü gençler arasında desteklemek üzere, Albaraka Türk 35 kaligrafik çalışmayı tüm Türkiye’deki 50’den fazla İmam Hatip Lisesine bağışlamıştır. Proje büyümeye devam edecektir ve tüm imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerine kadar ulaşmayı hedeflemektedir. Bereket Dergisi Süreli yayınımız Bereket Dergisi’nin periyodik yayınları 2009 yılından beri devam etmektedir. 2016 yılında 3 dergimiz toplam 60.000 kişiye ulaşmıştır. Kızılay Kan Bağışı: Albaraka Türk çalışanları her yıl Kızılay’ın kan bağışına katılmaktadırlar. Türkiye’deki kan bankaları için kan toplanması amaçlanan bu projede, Albaraka Türk çalışanlarından alınan kanlar her yıl ortalama 200 ünite kana ulaşmaktadır. Türkök Kök Hücre Bağışı Kızılay ve Sağlık Bakanlığının ortak bir çalışması olan TÜRKÖK projesi bankamızda ilk defa 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. İlk etapta sadece 3 tüp kan verilerek donör olunan kampanyaya genel müdürlük binamızda yaklaşık 200 kişi katkı sağlamıştır.

76 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (31.12.2016) Bereket Vakfı Pilav Günü Etkinliği: Bereket Vakfımızın katkılarıyla burs verilen tüm öğrencilerin bir araya getirilerek yemek organizasyon süreçleri yönetilmiştir. Bankamızın katkılarıyla etkinlik Sepetçiler Kasrı’nda yaklaşık 300 bursiyerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergis (Ordu) Yaklaşık 400 eserden oluşan ve 10 yılı aşkın bir sürelik çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Albaraka Hat Koleksiyonu eserleri Türkiye’de farklı illerde ziyaretçilere açılmıştır. Albaraka Hat Koleksiyonu Sergileri Albaraka Hat Koleksiyonundan 30 eser Yunus Emre Enstitüsü’nün Varşova, Polonya ve Berlin, Almanya merkezlerinde sergimiz açılmıştır. Bunların dışında 2016 yılında sponsorluğunu gerçekleştirdiğimiz etkinlikler aşağıdaki gibidir. CFO Zirvesi Sponsorluğu, KTÜ Girişimcilik Zirvesi Sponsorluğu, Gelecekhane Ekonomi 2.0, Intertech Hackathon Sponsorluğu, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı IBPF Sponsorluğu, 11. Türk Arap Ekonomi Forumu Sponsorluğu, GJCIE Kongresi Sponsorluğu, İstanbul Finans Zirvesi Sponsorluğu, Islamic Financial News Sponsorluğu, İZÜ İSEFAM Bina Açılış Töreni Sponsorluğu, MÜSİAD Expo Fuarı Sponsorluğu, CNR Emlak Fuarı Sponsorluğu, Bonds Loans and Sukuk Forum Turkey 2016 Sponsorluğu, İGİAD / Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Fuarı. BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu Banka Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK’tir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın BDDK düzenlemeleri kapsamında icrai görevi bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu Üyeleri içinde icracı üyeler Osman Akyüz ve Fahrettin Yahşi’dir. Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Yalçın ÖNER, Üye İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Üye Hood Hashem Ahmed HASHEM, Üye Muhammad Zarrug M. RAJAB, Üye Dr. Bekir PAKDEMİRLİ , Üye Mitat AKTAŞ, Üye Dr. Fahrettin YAHŞİ, Üye Hamad Abdulla Ali EQAB, Üye Fahad Abdullah A. ALRAJHİ, Üye Prof.Dr.Kemal VAROL Üye ve Genel Müdür Melikşah UTKU’dur. Yönetim Kurulu üyeleri ana sözleşmenin 16. maddesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Banka genel müdürü; yokluğunda vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. 29 Mart 2013 tarihinden yapılan Bankamız olağan Genel Kurul sonrası “Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri” başlıklı 14.maddenin tadili ile yönetim kurulu üye sayısı en az 5 en çok 13 üyeden oluşacağı belirlemiştir. 3 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçten az olmamak kaydıyla bankaların ihtiyarında olduğu, bankaların yönetim kurulu yapılanmaları içerisinde denetim komitesi üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri bu Tebliğ çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Hâlihazırda Banka’nın Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan, Hamad Abdulla A.EQAB, Hood Hashem Ahmed HASHEM, Mitat AKTAŞ, Muhammad Zarrug M. RAJAB bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Öte yandan Albaraka Türk, 2013 yılında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan tüm bağımsızlık kriterlerini taşımakta olan Prof.Dr.Kemal VAROL ‘u bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçmiştir. Prof. Dr.Kemal VAROL’un, bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 26 Şubat 2013 tarihli raporu Yönetim Kurulu’na sunulmuş olup Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üye adayı olarak Sermaye Piyasası Kurumu’na bildirilmesine karar verilmiştir. 2013 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Prof.Dr.Kemal VAROL’un bağımsızlık beyanı aşağıdaki gibidir: “Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi’ne, Bankanız Yönetim Kurulu’nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca halihazırda “bağımsız üye” olarak görev yapmakta olduğumu, bu kapsamda; a) Banka’nın Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu, b) Banka, Banka’nın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Banka’nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Banka’da önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile

77 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, c) Son beş yıl içerisinde, başta Banka’nın denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Banka’nın önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı, f) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu, g) Banka’nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Banka ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, h) Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Banka işlerine zaman ayırabilecek nitelikte olduğumu, i) Banka’nın veya Banka’nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, j) Banka’nın Yönetim Kurulu’nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi beyan ederim.” Öte yandan, 2016 faaliyet yılında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine, görev sürelerine ve görev dağılımına Faaliyet Raporu sayfa 38 ve 40’tan ulaşabilirsiniz. Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin banka içi ve dışı aldıkları görevler, özgeçmişlerinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Banka dışında başka görev veya görevler almasının belirli kurallara bağlanması veya sınırlandırılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun düzenlemeler benimsenmiştir. 16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine Banka merkezinde toplantı yapar. Her üye, yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Üye adedinin en az üçte ikisinin şahsen hazır bulunması şartıyla Yönetim Kurulu toplantısı Banka merkezinin dışında bir yerde veya istisnai olarak Türkiye dışında yapılabilir. Ayrıca yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda da yapılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan konularda yönetim kurulu toplantılarında fiilen katılım sağlanır. Yasal nisap sağlanmış ise kararlar mevcut üye sayısının çoğunluğu ile verilir. Karara muhalif her üye, muhalefet şerhinin karara yazılmasını talep edebilir. Bankacılık, Sermaye Piyasası, Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği Yönetim Kurulu kararları, o kararın alındığı toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından karar tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında imza olunur. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde toplantı beklemeksizin üyelerden birinin yapacağı bir teklifin nisap miktarınca diğer üyeler tarafından kabulü için bütün üyeler arasında dolaştırılmak suretiyle onaylanması Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde mümkündür. Bu yöntem Bankamızda usulünce ve gerektikçe uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere Bankamızda bir Sekretarya mevcuttur. Kurulun ve Kurul üyelerinden oluşan Komitelerin almış veya reddetmiş olduğu tüm karar metinleri mevzuatta tanımlanan usul ve şartlarda saklanıp arşivlenir. Yasal bir zorunluluk teşkil etmediği halde karaların yabancı dil (İngilizce) çevirileri mevcuttur.

78 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (31.12.2016) 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Albaraka Türk Katılım Bankasında yasal mevzuata uygun olarak, icrai görevi olmayan dört Yönetim Kurulu üyesinden oluşan bir Denetim Komitesi mevcuttur. Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktan sorumlu olan Denetim Komitesi, iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini, yeterliliğini gözetmekle görevlidir. Albaraka Türk Katılım Bankasında uygulanan kredi sürecinde yasal uygulamaya paralel olarak YK başkanı, iki üye ve Genel Müdür’den oluşan Kredi Komitesi mevcuttur. Kredi Komitesi, Genel Müdürlük kredi sürecinden geçmiş kredi teklifini yasal mevzuata, bankacılık ilkelerine ve Banka’nın hedef ve kredi politikalarına uygun olması kriterlerine göre inceleyen son kredi tahsis karar merkezidir. Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, değerlendirmek, iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve bu konularda Yönetim Kuruluna öneriler sunmak amacıyla üç Yönetim Kurulu üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yönetici’sinden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi mevcuttur. Bu komite, Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur. Komite ayrıca Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve ücretlendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususlarda politika ve stratejiler belirlenmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Yönetim Kurulu, üst düzey yönetimi ve Banka çalışanlarının Bankanın değer yaratma sürecine katkıları ölçüsünde ücret ve ödüllendirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak YK başkanı ve iki üyeden oluşan Ücretlendirme Komitesi mevcuttur. Sosyal Sorumluk alanında dünyadaki en iyi uygulamaları göz önüne alarak, Bankamızın temel değerlerine ve Sosyal Sorumluluk ilkesine uygun politikaları Banka nezdinde tesis etmek amacıyla üç Yönetim Kurulu Üyesinden oluşan Sosyal sorumluluk Komitesi mevcut bulunmaktadır. Tüm komitelerin kuruluş ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgiye faaliyet raporunun “Bankamız Komiteleri ve Komite Toplantılarına Katılım” bölümünde yer verilmektedir. 18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim kurulu, Banka işlemleri nedeni ile karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak amacıyla, Bankacılık Kanununun öngördüğü biçimde etkin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri tesis etmek, işlerliğini, uygunluğunu ve yeterliliğini sağlamak sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu, risk yönetimi politika ve stratejilerinin oluşturulmasından sorumludur. Bu politikalar, günün değişen piyasa koşullarına göre Yönetim Kurulu toplantılarında periyodik olarak gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu tarafından, risk yönetimi sürecine ilişkin belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda Banka birimlerinin çalışmasını sağlamaktan Genel Müdür sorumludur. Ayrıca, iç kontrol ve belirli dönemlerde gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri aracılığıyla politika ve stratejilere uyumun sağlanması konusunda gerekli kontroller yapılmaktadır. Albaraka Türk Yönetim Kurulu, risklerin yönetimi konusunda Banka’da konsolide ve konsolide olmayan bazda izlenecek stratejileri, politikaları, limit sistemlerini ve prosedürleri oluşturarak, risklerin yönetimi sürecinde yoğun olarak yer almaktadır. 19. Banka’nın Stratejik Hedefleri Banka Yönetim Kurulu, faaliyet raporunda yer aldığı şekliyle Albaraka Türk’ün stratejik hedeflerini açık bir şekilde belirlemiştir Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükümleri ile tespit edilmiş esaslara ve ana sözleşme hükümlerine tabi olduğu, Bankanın ana sözleşmesinde belirtilmektedir. Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantılarında, Bankanın Stratejik Planlama Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulan stratejik hedeflere uygun gelişim gösterip göstermediğini takip etmekte ve performansı değerlendirmektedir. Bankanın yıllık bütçesi ve stratejik planı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu, belirlenen bütçe rakamları ile fiili karşılaştırmalarını yakından izler, sapmalar hakkında ilgili birimlerden bilgi alır ve alınan kararları takip eder. Gelişen piyasa koşullarında bütçe beklentilerinden farklı önemli sapmalar varsa, bütçe revize edilir ve tekrar Yönetim Kurulu onayına sunulur.

79 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

20. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar Bankamız Ana Sözleşmesi 20. maddesinde Yönetim Kuruluna sağlanacak mali hakların şartları ve kapsamı belirtilmiştir. Buna göre; “(1) Yönetim Kurulu başkanına, ikinci başkanına ve diğer üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim, yıllık kârdan pay ve diğer adlarla ödemeler yapılabilir. Bu ödemelerin miktarı; her bir üyenin katılacağı toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ve emek, komite üyelikleri, belirli işler için görevlendirilmeleri gibi hususlar da dikkate alınarak belirlenebilir. (2) Genel Kurul’ca belirlenecek ödemelere ilaveten, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri ile ilgili ve ilgili görev süresi ile sınırlı olmak üzere tüm konaklama giderleri ile seyahat giderleri Banka tarafından karşılanacaktır.” Bu düzenlemeler çerçevesinde; 2016 yılında gerçekleşen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tümüne yıllık olarak toplam net 750.000,00 USD (Yediyüzellibin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası’nı geçmemek kaydı ile huzur hakkı ücret ödenmesi, yıllık olarak ödenecek huzur hakkı ücretinin; Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her birisine yıllık olarak net tek seferde olmak üzere 20.000,00 USD (Yirmibin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası huzur hakkı ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu toplantılarına katılan Yönetim Kurulu Başkanı’na toplantı başına net 3.000,00 USD (Üçbin Amerikan Doları) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine toplantı başına net 2.000,00 USD (İkibin Amerikan Doları) ödeme yapılması, Banka kadrosundan yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalması, ayrıca Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve oluşturulacak Denetim Komitesi, Kredi Komitesi gibi komiteler ile belirli konularda görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her birisine ayrıca ücret ödenmesi, yukarıdaki miktar, esas ve usullere göre her bir yönetim kurulu üyesine ödenecek ücretlerin ve miktarlarının tespiti amacıyla Ücretlendirme Komitesi’nin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından her yıl için ayrı ayrı tespit edilmesi yönünde Yönetim KuruIu’na yetki verilmesi kararı alınmıştır.

80 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

81 Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler 81 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 82 Risk Yönetimi 85 İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişlerinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi 87 İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler 87 Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının Albaraka Türk’e Verdiği Notlar 88 31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

81 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler Başlıca Finansal Göstergeler (Bin TL) Toplam Aktifler Toplanan Fonlar Kullandırılan Fonlar* Özkaynaklar Net Kâr Personel Sayısı Şube Sayısı

*Finansal kiralama dahildir.

2012 12.327.654 9.225.018 9.100.063 1.218.333 191.835 2.758 137

2013 17.216.553 12.526.212 12.059.901 1.497.268 241.409 3.057 167

2014 23.046.424 16.643.218 16.183.692 1.790.927 252.631 3.510 202

2015 29.561.999 20.346.178 19.505.392 2.103.914 302.863 3.736 213

2016 32.850.738 23.155.134 22.722.054 2.279.593 217.609 3.796 213

2012 73,8 98,6 74,8 17,0 1,7 2,4 0,3 88,82 13,03

2013 70,0 96,3 72,8 17,7 1,6 2,3 0,2 90,62 14,86

2014 70,2 97,2 72,2 15,4 1,2 2,0 0,2 87,85 14,15

2015 66,0 95,9 68,8 15,6 1,1 2,4 1,0 59,96 15,27

2016 69,2 98,13 70,5 9,9 0,88 4,75 2,26 52,31 13,46

Başlıca Finansal Oranlar (%) Kullandırılan Fonlar*/Toplam Aktifler Kullandırılan Fon*/Toplanan Fon Oranı Toplanan Fonlar/Toplam Aktifler Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı Takipteki Kredi Oranı Net Takipteki Kredi Oranı Takipteki Kredilere Karşılık Ayırma Oranı Sermaye Yeterlilik Oranı

*Finansal kiralama dahildir.

Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Albaraka Türk, küresel piyasalardaki problemler ve yurtiçindeki dalgalanmalara rağmen 2016 yılında aktiflerini bir önceki yıla göre %11,1 artırarak 32,9 milyar TL’ye yükseltmiştir. Reel ekonomiye verdiği desteği 2016 yılında da sürdüren Albaraka Türk, kullandırılan fonları* (krediler) önceki yılsonuna göre %16,5 artırarak 22,7 milyar TL’ye yükseltmiştir. Kullandırılan fonların toplam aktif içindeki payı %69,2 olarak gerçekleşmiştir. Bankanın topladığı fonlar 2016 yılında %13,8 oranında artarak 23,2 milyar TL’ye yükselmiştir. Banka 2016 yılında bağlı ortaklığı Bereket Varlık Kiralama A.Ş. ile 4 kez kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. 2 ihracın yıl içinde itfası gerçekleşmiştir. Yurtiçi kira sertifikaları ile Banka kaynak yapısını çeşitlendirmiştir. Albaraka Türk özkaynaklarını bir önceki yıla göre %8,35 artışla 2,3 milyar TL’ye çıkararak güçlü özkaynak yapısını korumuştur. Banka 2016 yılında 217,6 milyon TL net kar elde etmiştir. Faaliyet gelirlerini %15,5 artırarak 1.372 milyon TL’ye yükselten Banka, net kâr payı gelirlerini %15,57 artışla 1.024 milyon TL’ye yükseltmiştir. Bankanın sermaye yeterlilik oranı 2016 yılsonu itibarıyla yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde %13,46 olarak gerçekleşmiştir.

*Finansal kiralama alacakları dahildir.

82 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Risk Yönetimi İşlevsel faaliyetlerin taşıdığı risklere uyumlu olarak sermaye tahsisi sağlamayı ve bu risklere göre ayarlanmış sermaye getirisini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Albaraka Türk riskleri; kredi riski, piyasa riski, likidite riski, operasyonel risk ve diğer riskler şeklinde sınıflandırarak değerlendirmektedir. Albaraka Türk’ün risk yönetim sisteminin amacı temel olarak, gelecekteki nakit akımlarının içereceği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler aracılığıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamak olarak tanımlanabilir. Albaraka Türk’ün risk yönetim sisteminin nihai hedefi, işlevsel faaliyetlerin taşıdığı risklere uyumlu olarak sermaye tahsisinde bulunmak (ekonomik sermaye) ve riske göre ayarlanmış sermaye getirisini en üst seviyeye çıkartarak yaratılan katma değeri artırmaktır. Temel olarak kredi, piyasa ve likidite riski ile stratejik risk, itibar riski ve operasyonel riske maruz kalan banka, maruz kaldığı risklerden sayısallaştırılabilenleri için, yönetim kurulunca onaylanan risk politikaları ve uygulama usulleri ile risk limitleri belirlemektedir. Söz konusu limitler, iç sistemler kapsamındaki birimler ve bankanın ilgili organları tarafından izlenmekte, raporlanmakta ve risklerin belirlenen limitler dâhilinde kalması sağlanmaktadır. Risk yönetimi düzenlemeleri çerçevesinde örgütlenen Risk Yönetim Başkanlığı; risklerin ölçülmesi, izlenmesi, kontrolü ve raporlanması faaliyetlerini yürütmektedir. Aktif/Pasif Komitesinde, risk yönetim politikaları doğrultusunda fon toplama faaliyetleri ile bankanın fon kullandırımlarına ilişkin yurtiçi ve yurtdışı ekonomik koşullar değerlendirilerek aktif-pasif yapısı yönetilmektedir. Piyasa Riski Bankanın genel piyasa riski; kur riski, spesifik risk, emtia riski, takas riski ve alım satım hesaplarındaki karşı taraf kredi riski nedeniyle maruz kalınabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir. Piyasa riski esas olarak, bankanın bilanço içi ve bilanço dışı kalemlerinde yer alan farklı döviz cinslerindeki tüm döviz varlıkları ve yükümlülükleri nedeniyle döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucu meydana gelebilecek kayıp olasılığı ile alım satım hesapları içinde takip edilen menkul kıymetlerin kendi pozisyon durumlarına bağlı olarak menkul kıymet fiyatlarındaki hareketlerden etkilenmeleri suretiyle maruz kalabileceği zarar olasılığından oluşmaktadır. Albaraka Türk piyasa riski kapsamında; yabancı para pozisyon riskini ve menkul kıymet pozisyon riski için genel piyasa riskini ve spesifik riskleri standart metot kullanarak hesaplamakta ve resmi otoriteye raporlamaktadır. Banka ayrıca, yabancı para pozisyon riskini, test amaçlı olarak çeşitli içsel yöntemler kullanarak ölçmektedir. Bu testlerin doğrulukları ve performanslarını sınamak için geriye dönük test (backtesting) uygulamaları yapılmakta, portföyün maruz kalabileceği beklenmeyen risklere karşı potansiyel dayanıklılığı, stres senaryolarını da kapsayan stres testleri vasıtasıyla ölçülmektedir. Albaraka Türk, piyasa riskinin, yasal mevzuat ile belirlenen limitlere uyum sağlayıp sağlamadığını sürekli olarak izlemekte olup, döviz kuru riski ayrıca Aktif/Pasif Komitesinde de görüş ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bankanın döviz kuru stratejisi, kur riskinin dengede kalması, açık ya da fazla pozisyon verilmemesi yönündedir. Likidite Riski Bankanın likidite riski, fonlamaya ilişkin likidite riski ile piyasaya ilişkin likidite riskinden oluşmaktadır. Fonlamaya ilişkin likidite riski, bankanın öngörülebilen ya da öngörülemeyen tüm nakit akışı gereksinimini, günlük operasyonları ya da finansal yapıyı bozmadan, yeterli düzeyde karşılamanın mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkan zarar olasılığını ifade etmektedir. Piyasaya ilişkin likidite riski ise piyasalarda derinliğin olmaması veya aşırı dalgalanma nedeniyle bankanın herhangi bir pozisyonunu piyasa fiyatlarından kapatamaması veya dengeleyememesi sonucu maruz kalabileceği zarar ihtimalidir.

83 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Likidite riskinin ortaya çıkmasına, vade uyumsuzluğu, aktif kalitesindeki bozulma, beklenmedik kaynak çıkışları, kârlılıktaki düşüş ve ekonomik kriz halleri gibi faktörler neden olmaktadır. Likidite riskine karşı nakit akışı günlük olarak takip edilip taahhütlerin zamanında ve gerektiği şekilde karşılanması için gerekli önleyici ve iyileştirici tedbirler alınmaktadır. Likidite riski Aktif/Pasif Komitesinde haftalık olarak değerlendirilmektedir. Albaraka Türk likidite riski konusunda, piyasalardaki beklenmedik hareketlilikler karşısında ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacını karşılayabilmek için, yasal mevzuat ile belirlenen asgari likidite yeterlilik oranları ve geçmiş likidite tecrübelerini dikkate alarak, yeterli oranda ve kalitede likit varlık bulundurma politikası uygulamayı tercih etmektedir. Kredi Riski Kredi riski; müşterinin kredi sözleşmesinin gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmemesinden dolayı bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Bu risk aynı zamanda, karşı tarafın mali durumundaki bozulmanın neden olduğu piyasa değeri kaybını da içermektedir. Kullanılan kredi riski tanımı kapsamında, bilanço içi ve bilanço dışı portföyler de yer almaktadır. Albaraka Türk’te kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açmaya, onay vermeye, kredi riski yönetim ve diğer idari esaslara ilişkin politikaları oluşturarak ve bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlayarak, bu konuda gerekli tedbirleri almaktadır. Yönetim kurulu, kredi açma yetkisini yasal mevzuatça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kredi komitesine ve genel müdürlüğe devretmektedir. Genel müdürlük kendisine devredilen kredi açma yetkisini bölge müdürlükleri/birimleri veya şubeleri aracılığıyla kullanmaktadır. Banka, kredi tahsisini her bir borçlu ve borçlular grubu bazında belirlenen limitler dâhilinde yapmaktadır. Müşterilerin kredi riskinin limitini aşması sistem tarafından engellenmektedir. Kredi portföyünü olumsuz etkileyebilecek sektörel konsantrasyona yol açılmamasına özellikle dikkat edilmektedir. Risklerin az sayıda müşteri üzerinde yoğunlaşmasının önlenmesi için azami çaba gösterilmektedir. Kredi riski, iç sistemler kapsamındaki birimler ve risk yönetim sistemince sürekli izlenmekte ve raporlanmaktadır. Böylece kredi riskinin, kredi risk yönetimi politikası ve uygulama usullerine uyumu sağlanmaktadır. Operasyonel Risk Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız dâhili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanmaktadır. Yasal risk ve uyum riski bu risk grubuna dâhil edilirken, itibar ve strateji riski (yanlış zamanda yanlış kararlar alınmasından kaynaklanan risk) dışında tutulmaktadır. Operasyonel risk, Albaraka Türk’ün tüm faaliyetlerinde yer alan bir risk türüdür. Personel hatası, sistemden kaynaklanan bir hata, yetersiz ya da yanlış yasal bilgi ve dokümanlara dayanarak yapılabilecek işlemler, banka organizasyon yapısı içerisindeki kademeler arası bilgi akışının aksaması, yetki sınırlarının belirsizliği, yapı ve/veya işleyiş değişiklikleri, doğal afetler, terör ve dolandırıcılık hadiselerinden kaynaklanabilmektedir. Banka, operasyonel riski kaynaklarına göre, personel riski, teknolojik riskler, organizasyon riski, yasal risk-uyum riski ve dış riskler olmak üzere beş kategori halinde sınıflandırılmaktadır. Albaraka Türk ayrıca, operasyonel riskin kabul edilebilir bir düzeyde tutulabilmesi için gerekli önleyici tedbirleri de almaktadır.

84 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Risk Yönetimi Diğer Riskler Albaraka Türk’ün maruz kalabileceği diğer riskleri; stratejik risk, itibar riski, karşı taraf kredi riski, ülke riski ve yoğunlaşma riski oluşturmaktadır. Banka stratejik riske ilişkin; yurtiçi ve yurtdışı ekonomik konjonktürü, teknolojik, finansal ve sosyal gelişmeleri, yasal düzenlemeleri ve bankacılık sektörünü yakından takip ederek rasyonel kararlar vermeyi ve gelişmelere göre değişimi amaçlamaktadır. Mevcut veya potansiyel müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi birbirinden farklı ya da birbiriyle ilişkili olan tarafların banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden veya mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde bankaya duyulan güvenin azalması ya da banka itibarının zedelenmesi gibi menfi gelişmelerden kaynaklanarak bankanın zarar etme olasılığına yol açan her türlü faktör, banka için itibar riski kabul edilmiştir. Bankanın risk yönetim sistemi, itibar riskini önleyebilmek ve/veya kontrol altına tutabilmek için banka itibarının veya imajının zedelendiğinin belirlendiği herhangi bir anda müşterilere öncelik vererek, proaktif bir iletişim mekanizması tesis etmektedir. En kötü durum senaryolarına daha önceden hazırlıklı olan bu sistem, itibar riski değerlendirilirken, operasyonel risklerin itibar riski ile ilişkisini, seviyesini ve etkisini de dikkate almaktadır. Karşı taraf kredi riski, iki tarafa da yükümlülük getiren bir işlemin muhatabı olan karşı tarafın, bu işlemin nakit akışında yer alan son ödemeden önce temerrüde düşme olasılığını ifade etmektedir. Banka, karşı taraf kredi riskini, yasal mevzuat çerçevesinde, en iyi uygulamaları gözeterek, faaliyetlerin hacmi, niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olarak yönetmektedir. Ülke riski; ekonomik, sosyal ve siyasi koşullarda meydana gelen belirsizlikler nedeniyle bir ülkedeki borçluların dış yükümlülüklerini yerine getirememeleri veya yerine getirmekten kaçınmaları sonucunda bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Banka, yasal sınırlamaları, piyasa şartlarını ve müşteri memnuniyetini de gözeterek, yurtdışı mali kurum ve ülkelerle olan ticari bağlantılarını, ülkenin ekonomik koşullarının dikkate alındığı fizibilite çalışmaları neticesinde tesis etmektedir. Yoğunlaşma riski, tek bir risk tutarının veya belirli türler bazındaki risk tutarlarının banka bünyesini ve bankanın asli faaliyetlerini yürütebilme yeteneğini tehdit edebilecek derecede yüksek kayıplara sebep olabilme olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Yoğunlaşma riskine yönelik politikalar sektörel yoğunlaşma, teminat bazında oluşturulacak yoğunlaşma, piyasa riski türü bazında yoğunlaşma, kayıp türleri bazında yoğunlaşma ve finansman sağlayanlardan kaynaklanan yoğunlaşma olarak sınıflandırılmaktadır.

85 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişlerinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi Albaraka Türk, maruz kalınan risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, faaliyetlerin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara uygun, tüm şube ve birimleri kapsayan, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yeterli ve etkin bir iç sistemler yapısı oluşturmuştur. İç sistemler kapsamındaki birimler; Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Risk Yönetim Başkanlığı ile Mevzuat ve Uyum Başkanlığı’dır. Bu birimler; denetim komitesi ve yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermektedir.* Teftiş Kurulu Başkanlığınca, bankanın tüm faaliyetlerine ilişkin denetim, inceleme ve soruşturma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, banka faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülmesi ve bankanın iç kontrol ile risk yönetim sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususlarında banka üst yönetimine güvence sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Teftiş Kurulu risk odaklı denetim anlayışı ile görev yapmaktadır. Denetimde gelişen teknolojiden istifade edilmekte, faaliyetlerin gerek dış gerekse iç düzenlemelere uygunluğu denetlenmektedir. İç Kontrol Başkanlığı; genel müdürlük birimlerinde ve şubelerde banka faaliyetlerinin düzenli, etkin ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlayıcı risk odaklı ve interaktif kontroller yapmaktadır. İç kontrol faaliyetleri sonucunda belirlenen tespit, görüş ve öneriler, öncelikle faaliyetleri yürütenlerle paylaşılarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde hem gerekli tamamlayıcı ve önleyici tedbirlerin süratle alınarak uygulamaya konulması, hem de süreç ve faaliyetleri geliştirici uygun ve uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu çalışmalar, faaliyetleri yürütenlerin yanı sıra, iç kontrol elemanlarınca da sürekli ve yakından takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Risk Yönetim Başkanlığı, bankamızın maruz kaldığı risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi, kontrolü ve raporlanması faaliyetlerini yürütmektedir. İşlevsel faaliyetler içerisinde maruz kalınan en önemli risk türü olan kredi riskinin, içsel yöntemlerle ölçümü amacıyla dış danışmanlık hizmeti alınarak oluşturulan model, küçük işletmeler ile ticari ve kurumsal segment firmalarını kapsamaktadır. *Söz konusu birimler 19.01.2017 tarihi itibarıyla iç sistemler yöneticisi aracılığıyla denetim komitesi ve yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca standart metoda göre ölçülüp, raporlanan bir diğer risk türü olan piyasa riskinin hesaplanması için bu yöntem dışında test amaçlı olarak risk ölçüm modelleri kullanılmakta, bu modellerin doğrulukları ve performansları için geriye dönük test (backtesting) uygulamaları ile gerçekleşen değerler ve risk ölçüm modeli ile tahmin edilen günlük riske maruz değerler arasındaki sapmalar belirlenmekte, portföyün maruz kalabileceği beklenmeyen risklere karşı potansiyel dayanıklılığı, stres senaryolarını da kapsayan stres testleri ile ölçülmektedir. Bankamızda piyasa riskinin, yasal mevzuat ile belirlenen limitlere uyum sağlayıp sağlamadığı sürekli olarak izlenmektedir.

86 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişlerinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi Kredi ve piyasa riskleri dışında bankanın maruz kaldığı diğer riskler önceliklendirilerek inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmakta, kabul edilebilir seviyede olup olmadıkları sürekli olarak izlenmektedir. Uyum riskini etkin bir şekilde yönetmekle görevli Mevzuat ve Uyum Başkanlığı, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin bankamız faaliyetleri üzerindeki etkilerini incelemekte, mevzuat değişikliklerine uyumu sağlayacak mekanizmaların tesis edilmesini takip edip raporlamakta, yeni ürün ve işlemler ile gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler için yönetim kuruluna bilgi ve görüş vermektedir. Ayrıca, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenmiş yükümlülüklere bankamızın uyumunun sağlanması amacıyla; banka politika ve prosedürlerinin oluşturulması, risk yönetimi, izleme, kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerin etkinliğinin ve güvenilirliğinin gözden geçirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kontrol ve izleme sürecine ilişkin gerekli uyarıcı sistemlerin oluşturulması, bunların benimsenmesini sağlayacak sistemlerin kurulması ve işletilmesinin sağlanması, suç gelirleri mevzuatı kapsamında oluşturulan politikalara uygun işlem yapılıp yapılmadığının kontrolü görevlerini yerine getirmektedir. İç sistemler kapsamındaki birimlerde görevli personel, görevlerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirmekte olup yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptir. İç sistemler kapsamındaki birimlerin faaliyetleri, denetim komitesi ve yönetim kurulu tarafından dönemsel olarak değerlendirilmektedir.

Hamad Abdulla A. Eqab Denetim Komitesi Başkanı

Mitat Aktaş Denetim Komitesi Üyesi

Hood Hashem Ahmed Hashem Denetim Komitesi Üyesi

Muhammad Zarrug M. Rajab Denetim Komitesi Üyesi

87 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler Bankamızın iç sistemler kapsamındaki birim yöneticilerinin mesleki tecrübeleri ile bankamızdaki/sorumlu oldukları alandaki kıdem süreleri ve öğrenim durumları aşağıdaki şekildedir:

Volkan EVCİL

Mesleki Tecrübesi (Yıl) 25

Albaraka Türk’teki Kıdemi 23

Sorumlu Olduğu Alandaki Kıdemi 14

Ahmet UYSAL

11 yıl 8 ay

11 yıl 8 ay

9 yıl 6 ay

Umut ÇAKMAK Ahmet Faruk DEĞİRMENCİ Hakan KURBETCİ

12 9 25

12 9 21

12 9 4 yıl 3 ay

Adı Soyadı

Öğrenim Durumu Lisans Yüksek Lisans Lisans Lisans Lisans

Sorumlu Olduğu Alan İç Sistemler Yöneticisi Teftiş Risk yönetim İç Kontrol Mevzuat ve Uyum

*19.01.2017 tarihi itibarıyla Ahmet UYSAL Teftiş Kurulu Başkanlığına, Umut ÇAKMAK Risk Yönetim Başkanlığına, Ahmet Faruk DEĞİRMENCİ İç Kontrol Başkanlığına ve Volkan EVCİL İç Sistemler Yöneticiliğine atanmıştır.

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının Albaraka Türk’e Verdiği Notlar Standard&Poor’s Ağustos 2016 ve 27 Ocak 2017 Tarihli Rating Notları Uzun Vadeli Kredi Notu Kısa Vadeli Kredi Notu Görünüm ABT Sukuk Ltd. Albaraka Sukuk Ltd. Bereket Varlık Kiralama A.S.

BBB Durağan BCCC+ BB-

Jcr Eurasia Rating Kredi Derecelendirme Notları - Nisan 2016

Uzun Vadeli Kısa Vadeli

Yabancı Para Cinsinden

BBBA-3

Yerel Para Cinsinden

BBBA-3

Görünüm

Durağan Durağan

Destek Notu

3 -

Bireysel Notu

AB -

Albaraka Türk’ün SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Notu Jcr Eurasia Rating Temmuz 2016 Tarihli Rating Sonuçları Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum* Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu ve Yöneticiler

*

8.75 8.83 9.04 8.56 8.58

10 puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucu alınan uyum notudur.

88 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

89

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

89 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Bağımsız Denetçi Raporu

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No: 29 Beykoz 34805 İstanbul

Tel +90 (216) 681 90 00 Fax +90 (216) 681 90 90 www.kpmg.com.tr

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Rapor Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin (“Banka”) 31 Aralık 2016 tarihli konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide olmayan gelir tablosu, konsolide olmayan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo, konsolide olmayan özkaynak değişim tablosu, konsolide olmayan nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Yönetimin Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Banka yönetimi, konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide olmayan finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını; BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

90 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Bağımsız Denetçi Raporu

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Banka’nın 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Banka esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. Diğer Husus Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının tam kapsamlı denetimi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bağımsız denetim şirketi 22 Şubat 2016 tarihli tam kapsamlı denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of KPMG International Cooperative

Alper Güvenç Sorumlu Denetçi, SMMM 20 Şubat 2017 İstanbul, Türkiye

91 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin

31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yılsonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu

Banka’nın Yönetim Merkezinin Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 6 34768 Ümraniye/ İstanbul Banka’nın Telefon ve Faks Numaraları : 0 216 666 01 01 - 0216 666 16 00 Banka’nın İnternet Sayfası Adresi : www.albarakaturk.com.tr İrtibat için Elektronik Posta Adresi : [email protected] Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan yılsonu konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. • BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER • BANKA’NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI • İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR • BANKA’NIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER • KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR • DİĞER AÇIKLAMALAR • BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Başkanı

Melikşah UTKU Genel Müdür Vekili

Temel HAZIROĞLU Genel Müdür Yardımcısı

Yunus AHLATCI Finansal Raporlama Müdürü

Hamad Abdulla A. EQAB Denetim Komitesi Başkanı

Mitat AKTAŞ Denetim Komitesi Üyesi

Hood Hashem Ahmed HASHEM Denetim Komitesi Üyesi

Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad/ Unvan : Bora ŞİMŞEK/ Finansal Raporlama Müdürlüğü/Yönetmen Tel : 0 (216) 666 05 59 Faks : 0 (216) 666 16 11

Muhammad Zarrug M. RAJAB Denetim Komitesi Üyesi

92 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

İçindekiler

Sayfa Birinci bölüm Genel bilgiler I. Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 94 II. Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 94 III. Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 95 IV. Banka’da nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 96 V. Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 96 VI. Bankaların konsolide finansal tablolarının düzenlenmesine ilişkin tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama 97 VII. Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller 97 İkinci bölüm Konsolide olmayan finansal tablolar I Bilanço (Finansal durum tablosu) II. Nazım hesaplar tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo V. Nakit akış tablosu VI. Özkaynak değişim tablosu VII. Kâr dağıtım tablosu

98 100 101 102 103 104 108

Üçüncü bölüm Muhasebe politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar IV. Kâr payı gelir ve giderine ilişkin açıklamalar V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar VI. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar VII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar VIII. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar IX. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar X. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar XIV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar XVIII. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar XXI. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar XXII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar

109 110 110 111 111 111 113 113 113 114 114 114 115 116 116 117 118 118 118 118 118 118

93 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Dördüncü bölüm Mali bünyeye ve risk yönetimine ilişkin bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar II. Kredi riskine ilişkin açıklamalar III. Döngüsel sermaye tamponu hesaplamasına dahil risklere ilişkin açıklamalar IV. Kur riskine ilişkin açıklamalar V. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar VI. Likidite riskine ilişkin açıklamalar VII. Kaldıraç Oranına İlişkin Açıklamalar VIII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar X. Risk yönetimine ilişkin açıklamalar XI. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar

Sayfa

118 127 136 136 138 138 143 144 146 146 160

Beşinci bölüm Konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar VI. Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar VII. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar VIII. Banka’nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar IX. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar

161 178 187 190 198 199 200 201 201

Altıncı bölüm Diğer açıklamalar I. Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar

201

Yedinci bölüm Bağımsız denetim raporu I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar

201 201

94 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka), Özel Finans Kurumları Kurulması hakkında 16 Aralık 1983 gün ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden 5 Kasım 1984 tarihinde Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. unvanıyla kuruluşunu gerçekleştirmiş ve 21 Ocak 1985 gün 10912 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazısıyla faaliyet iznini almıştır. Bakanlar Kurulu’nun 83/7506 sayılı kararına istinaden çıkarılan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliğleri ile faaliyetlerini sürdüren Özel Finans Kurumları, 17 Aralık 1999 tarih 4491 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine tabi kılınmışlardır. Özel Finans Kurumları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, 20 Eylül 2001 tarih ve 24529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi tutulmuşlardır. “Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”le yürürlükten kaldırılmış olup Banka, 1 Kasım 2005 gün ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Banka’nın unvanı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 21 Aralık 2005 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararıyla “Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve 22 Aralık 2005 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilerek 27 Aralık 2005 tarih 6461 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Genel Müdürlüğü İstanbul’da yerleşik Banka, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yurt içinde 212 (31 Aralık 2015: 212), yurt dışında 1 (31 Aralık 2015: 1) şubesi ve 3.796 (31 Aralık 2015: 3.736) personeli ile hizmet vermektedir. II. Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama: 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka’nın hisselerinin %54,06’sı (31 Aralık 2015: %54,06) Bahreyn’de mukim Albaraka Banking Group’a aittir. Banka hisselerinin %24,84’ü (31 Aralık 2015: %24,80) Borsa İstanbul’a kote, halka açık hisselerden oluşmaktadır.

95 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

III. Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar: Öğrenim Durumu

Unvanı

Adı ve Soyadı

Görevi ve Sorumluluk Alanları

Yönetim Kurulu Başkanı:

Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK

Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek Lisans

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yalçın ÖNER

Yönetim Kurulu II. Başkanı

İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Osman AKYÜZ Bekir PAKDEMİRLİ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Mitat AKTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Hamad Abdulla A. EQAB Fahad Abdullah A. ALRAJHI Hood Hashem Ahmed HASHEM

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammad Zarrug M. RAJAB Prof. Dr. Kemal VAROL Dr. Fahrettin YAHŞİ

Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Yüksek Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Lisans Doktora Doktora

Hisse Oranı (%) (*)

0,0000

(*)

0,0000 -

(*)

0,0000

0,0000 0,0000 (*) 0,0000 (*) (*)

-

Genel Müdür Vekili Melikşah UTKU

Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Vekili

Yüksek Lisans

-

Genel Müdür Yardımcıları

Deniz AKSU (**) Temel HAZIROĞLU

Risk İzlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Finans ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Nevzat BAYRAKTAR (**) Hasan ALTUNDAĞ (**) Malek Khodr TEMSAH (**)

Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Merkezi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Yüksek Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Lisans Yüksek Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Lisans

-

Mehmet Ali VERÇİN Nihat BOZ Cenk DEMİRÖZ (**)

İş Kollarından Sorumlu Genel Müdür Baş Yardımcısı (Vekil) Destekten Sorumlu Genel Müdür Baş Yardımcısı (Vekil) Hukuk Baş Müşaviri (Genel Müdür Yardımcısı) Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Turgut SİMİTCİOĞLU

Fatih BOZ (**) Süleyman ÇELİK (**) Ali TUĞLU Denetim Komitesi: Hamad Abdulla A. EQAB Hood Hashem Ahmed HASHEM

(*) (**)

Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi

Mitat AKTAŞ

Denetim Komitesi Üyesi

Muhammad Zarrug M. RAJAB

Denetim Komitesi Üyesi

Söz konusu kişilerin Banka’daki pay tutarları 1-10 TL (tam olarak) arasındadır. İlgili atamalar 1596 sayılı ve 25 Aralık 2016 tarihli yönetim kurulu kararına göre yapılmıştır.

Yüksek Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Lisans

-

(*)

0,0342 -

(*) (*)

(*)

0,0000 0,0000 0,0000 -

96 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Bülent Taban ve Mahmut Esfa Emek Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden 31 Aralık 2016 itibariyle ayrılmışlardır. Banka’nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Banka sermayesindeki pay oranı %0,0342’dir (31 Aralık 2015: %0,0342). IV. Banka’da nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar: Banka’nın 900.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi birim pay nominal değeri 1 TL (tam) olan 900.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Bu sermayenin 486.523 TL’si nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ait olup, söz konusu pay sahiplerine ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. Ad Soyad/ Ticaret unvanı Albaraka Banking Group

Pay Tutarları 486.523

Pay Oranları %54,06

Ödenmiş Paylar 486.523

Ödenmemiş Paylar -

V. Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi: Banka, katılım bankası olarak faizsiz bankacılık yapmaktadır. Banka, esas olarak ‘’özel cari hesaplar’’ ve ‘’katılma hesapları’’ adı altında iki yöntemle fon toplayıp, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, kâr-zarar ortaklığı yatırımı, finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullandırmaktadır. Banka hesap kayıtlarında özel cari hesaplar ve katılma hesaplarını diğer hesaplardan ayrı şekilde, vadelerine göre tasnif etmektedir. Katılma hesapları, bir ay vadeli, üç aya kadar vadeli (üç ay dahil), altı aya kadar vadeli (altı ay dahil), bir yıla kadar vadeli (bir yıl dahil) ve bir yıl ve daha uzun vadeli (bir aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kâr payı ödemeli) olmak üzere beş vade grubu altında açılmaktadır. Banka, katılma hesaplarının işletilmesinden doğacak kâr ve zarara katılma oranlarını; zarara katılma oranı, kâra katılma oranının yüzde ellisinden az olmayacak şekilde, para cinsi, tutar ve vade grupları itibarıyla ayrı ayrı belirleyebilmektedir. Önceden belirlenmiş projelerin veya diğer yatırımların finansmanı için ve münhasıran o işe tahsis edilmek üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle vadesi bir aydan daha az olmayan özel fon havuzları oluşturulmaktadır. Bu şekilde toplanan fonlara ait katılma hesapları, vadeleri itibarıyla ve diğer hesaplardan bağımsız olarak ayrı hesaplarda işletilmekte ve toplanan fonlardan diğer vade gruplarına aktarma yapılmamaktadır. Finansman süresinin sonunda özel fon havuzları tasfiye edilmektedir. Banka bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, şubeleri aracılığıyla, Işık Sigorta, Anadolu Sigorta, Güneş Sigorta, Allianz Sigorta, Unico Sigorta, Neova Sigorta, Ankara Sigorta, Coface Sigorta, Avivasa Emeklilik ve Hayat, Generali Sigorta adına sigorta acenteliği, Anadolu Hayat Emeklilik ile Avivasa Emeklilik ve Hayat ile Katılım Emeklilik ve Hayat adına bireysel emeklilik sigorta acenteliği, Bizim Menkul Değerler A.Ş. adına aracı kurum acenteliği, kıymetli madenlerin alım satımı işlemleri, hızlı para transfer işlemlerine aracılık hizmetleri, kredi kartı ve üye işyeri (P.O.S.) hizmetleri de sunmaktadır. Öte yandan Banka, teminat mektupları, akreditif kredileri ve kabul kredileri başta olmak üzere çeşitli türde gayrinakdi kredi kullandırmaktadır. Banka’nın yapabileceği işlemler bu maddelerde yazılı işlemlerle sınırlı değildir. Bu işlemlerden başka herhangi bir işlem yapılması Banka için faydalı görülürse, buna başlanılması, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına, gerekli kanuni mercilerden onay alınması ve Ana Sözleşme’de değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onanmasına bağlıdır. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleşme’ye eklenir.

97 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VI. Bankaların konsolide finansal tablolarının düzenlenmesine ilişkin tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama: Banka, iştiraki Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin finansal tablolarını şirket üzerinde önemli etkinliğinin olmamasını dikkate alarak özkaynak yöntemi ile konsolide etmemekte ve söz konusu iştiraki konsolide finansal tablolarda maliyet değeri ile taşımaktadır. Banka, birlikte kontrol edilen ortaklığı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’yi konsolide finansal tablolarında özkaynak yöntemi ile, bağlı ortaklıkları Bereket Varlık Kiralama A.Ş. ve Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin finansal tablolarını ise tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide etmektedir. Ayrıca Banka’nın bağlı ortaklığı olmamakla birlikte %100 kontrol gücüne sahip olduğu “Yapılandırılmış İşletme (Structured Entity)” olan ABT Sukuk Limited ve Albaraka Sukuk Limited de konsolidasyona dahil edilmiştir. VII. Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller: Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transferi söz konusu değildir. Banka ile bağlı ortaklıkları arasında borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki bir engel bulunmamaktadır. İKİNCİ BÖLÜM Konsolide olmayan finansal tablolar I. II. III. IV. V. VI. VII.

Bilanço (Finansal durum tablosu) Nazım hesaplar tablosu Gelir tablosu Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerine ilişkin tablo Nakit akış tablosu Özkaynak değişim tablosu Kâr dağıtım tablosu

98 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot (Beşinci Bölüm-I)

AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 IX. 9.1 9.2 X. 10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 XII. 12.1 12.2 12.3 XIII. XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. 17.1 17.2 XVIII.

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Fv Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) VERGİ VARLIĞI Cari vergi varlığı Ertelenmiş vergi varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) (13)

(14) (15)

(16)

(17)

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31 Aralık 2016 TP YP Toplam 940.247 1.022 1.022 954 55 13 656.410 996.067 15 986.482 9.570 17.448.650 16.921.201 6.937 16.914.264 1.104.785 577.336 668.582 4.719 4.719 4.719 5.400 5.400 20.000 20.000 20.000 878.979 996.206 117.227 516.340 35.157 35.157 25.100 5.004 20.096 91.884 91.884 141.900

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2015 TP YP Toplam

4.058.805 4.999.052 894.204 65.074 66.096 1.427 65.074 66.096 1.427 954 790 65.013 65.068 61 74 637 1.501.767 2.158.177 599.970 386.623 1.382.690 755.337 6.335 6.350 15 298.856 1.285.338 737.783 81.432 91.002 17.539 4.394.425 21.843.075 15.352.083 4.394.425 21.315.626 15.165.345 29.327 36.264 9.424 4.365.098 21.279.362 15.155.921 1.169 1.105.954 467.256 1.169 578.505 280.518 668.582 762.890 4.719 4.719 4.719 4.719 4.719 4.719 5.400 5.250 5.400 5.250 20.000 15.500 20.000 15.500 20.000 15.500 878.979 947.427 996.206 1.090.063 117.227 142.636 791 517.131 499.803 305 35.462 43.796 305 35.462 43.796 25.100 20.495 5.004 5.324 20.096 15.171 433 433 12.058

92.317 92.317 153.958

22.574 22.574 216.018

22.430.457 10.420.281 32.850.738 20.141.493

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

4.010.594 4.904.798 20.856 22.283 20.856 22.283 790 20.822 20.822 34 671 1.882.644 2.482.614 296.229 1.051.566 12.850 12.865 149.374 887.157 134.005 151.544 3.205.882 18.557.965 3.205.054 18.370.399 38.523 47.947 3.166.531 18.322.452 1.157 468.413 329 280.847 762.890 4.719 4.719 4.719 5.250 5.250 15.500 15.500 15.500 947.427 - 1.090.063 142.636 1.336 501.139 476 44.272 476 44.272 20.495 5.324 15.171 245 245 2.244

22.819 22.819 218.262

9.420.506 29.561.999

99 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot (Beşinci Bölüm-II)

PASİF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 8.1 8.2 8.3 8.4 IX. 9.1 9.2 9.3 X. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 XI. 11.1 11.2 XII.

TOPLANAN FONLAR Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 12.1 Satış Amaçlı 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XIV. ÖZKAYNAKLAR 14.1 Ödenmiş Sermaye 14.2 Sermaye Yedekleri 14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 14.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 14.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 14.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 14.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 14.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. İş Ort) Bedelsiz Hisse Senetleri 14.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 14.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 14.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 14.3 Kâr Yedekleri 14.3.1 Yasal Yedekler 14.3.2 Statü Yedekleri 14.3.3 Olağanüstü Yedekler 14.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 14.4 Kâr Veya Zarar 14.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı 14.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı 14.5 Azınlık Payları PASİF TOPLAMI

(1)

(2) (3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31 Aralık 2016 TP YP Toplam

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2015 TP YP Toplam

12.557.143 10.597.991 23.155.134 11.336.176 18.908 467.738 486.646 126.867 12.538.235 10.130.253 22.668.488 11.209.309 88 88 181.593 4.242.602 4.424.195 492.784 492.784 770.959 634.215 68.144 702.359 633.312 191.485 42.364 233.849 216.049 110.416 25.847 136.263 140.016 43.260 43.260 53.033 37.809 16.517 54.326 23.000 48.484 3.315 51.799 55.695 48.484 3.315 51.799 55.695 -

9.010.002 20.346.178 152.607 279.474 8.857.395 20.066.704 4.104.688 4.104.688 770.959 53.074 686.386 35.810 251.859 30.869 170.885 53.033 4.941 27.941 2.763 58.458 2.763 58.458 -

2.288.359 900.000 220.642 210 211.642 -

1.510.937 (8.766) (8.766) (8.766) -

1.510.937 2.279.593 900.000 211.876 (8.556) 211.642 -

2.097.426 900.000 194.422 4.203 189.092 -

1.239.557 6.488 6.488 6.488 -

1.239.557 2.103.914 900.000 200.910 10.691 189.092 -

-

-

-

-

-

-

8.790 946.157 101.765 844.392 221.560 3.951 217.609 -

-

8.790 946.157 101.765 844.392 221.560 3.951 217.609 -

1.127 696.531 84.774 611.757 306.473 3.610 302.863 -

-

1.127 696.531 84.774 611.757 306.473 3.610 302.863 -

16.394.151 16.456.587 32.850.738 15.109.617 14.452.382 29.561.999 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

100 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot (Beşinci Bölüm-III)

NAZIM HESAPLAR TABLOSU A. I. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. II. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 2.1.12. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. III. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2. 3.3. B. IV. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. V. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. VI.

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) GARANTİ VE KEFALETLER Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi Ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar Vadeli Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri Diğer EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV + V+VI) EMANET KIYMETLER Müşteri Fon Ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar REHİNLİ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

(1)

(1)

(2)

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31 Aralık 2016 TP YP Toplam

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2015 TP YP Toplam

5.229.816 4.003.878 3.992.017 380.805 5.911 3.605.301 2.073 2.073 150 9.638 1.221.782 1.221.782 4.020 111.042 588.983 3.029 475.270

5.721.490 4.697.315 3.817.794 33.037 875.341 2.909.416 20.711 20.711 750.606 750.606 101.422 6.782 9.379 9.379 9.379 -

10.951.306 8.701.193 7.809.811 413.842 881.252 6.514.717 20.711 20.711 752.679 752.679 101.572 16.420 1.231.161 1.231.161 13.399 111.042 588.983 3.029 475.270

5.494.071 4.275.402 4.269.478 259.046 436 4.009.996 1.877 4.047 1.218.669 1.218.669 76.526 116.862 500.882 2.035 521.562

4.916.466 4.388.655 3.460.810 23.832 816.444 2.620.534 28.324 28.324 639.592 639.592 245.719 14.210 110.806 110.806 110.806 -

10.410.537 8.664.057 7.730.288 282.878 816.880 6.630.530 28.324 28.324 639.592 639.592 247.596 18.257 1.329.475 1.329.475 187.332 116.862 500.882 2.035 521.562

963 38.475 4.156 4.156 4.156 2.078 2.078 46.841.565 1.598.038 72 1.214.349 351.020 103 2.534 29.960 45.243.527 2.553.972 1.461.797 1.873.977 37.530.439 1.571.336 252.006 -

1.014.796 1.014.796 1.014.796 539.810 474.986 7.544.333 1.363.315 110.011 31.674 153.793 1.067.837 6.181.018 1.690.418 180.826 956.778 1.668.064 1.681.591 3.341 -

963 38.475 1.018.952 1.018.952 1.018.952 541.888 477.064 54.385.898 2.961.353 72 1.324.360 382.694 103 156.327 1.097.797 51.424.545 4.244.390 1.642.623 2.830.755 39.198.503 3.252.927 255.347 -

599 203 38.754.719 1.671.504 72 1.135.253 509.767 103 999 25.310 37.083.215 2.526.159 1.792.505 1.671.688 29.631.293 1.372.083 89.487 -

417.005 417.005 417.005 219.089 197.916 5.866.824 932.158 140.774 23.015 280.573 487.796 4.934.666 1.260.176 166.731 750.681 1.227.662 1.526.355 3.061 -

599 203 417.005 417.005 417.005 219.089 197.916 44.621.543 2.603.662 72 1.276.027 532.782 103 281.572 513.106 42.017.881 3.786.335 1.959.236 2.422.369 30.858.955 2.898.438 92.548 -

52.071.381

13.265.823

65.337.204

44.248.790

10.783.290

55.032.080

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

101 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Gelir Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot (Beşinci Bölüm-IV)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2. 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2

KÂR PAYI GELİRLERİ Kredilerden Alınan Kâr Payları Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler Bankalardan Alınan Gelirler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Kâr Payı Gelirleri KÂR PAYI GİDERLERİ Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları Kullanılan Kredilere Verilen Kâr Payları Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kâr Payları İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payları Diğer Kâr Payı Giderleri NET KÂR PAYI GELİRİ/GİDERİ (I - II ) NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret Ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer TEMETTÜ GELİRLERİ TİCARİ KÂR/ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/(ZARAR) NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+…+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-+) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV+-XVI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Kârları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII+…+XIX) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-+) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX+-XXI) NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) Grubun Kârı/ Zararı Azınlık Payları Kârı/ Zararı (-) Hisse Başına Kâr/ Zarar (Tam TL)

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2015

2.218.804 1.965.135 18.811 810 159.663 94.487 65.176 73.181 1.204 1.195.186 870.132 266.000 55.734 3.320 1.023.618 145.935 208.127 104.868 103.259 62.192 334 61.858 45.139 200 102.994 (58.055) 157.511 1.372.203 372.157 736.126 263.920

1.935.159 1.708.889 10.263 36 135.215 70.619 64.596 79.117 1.639 1.049.478 829.534 163.528 47.081 9.335 885.681 135.997 187.627 98.046 89.581 51.630 321 51.309 519 52.570 2.223 68.093 (17.746) 113.407 1.188.174 157.143 654.253 376.778

263.920 46.311 53.999 (7.688) 217.609 217.609 217.609 0,242

376.778 73.915 78.166 (4.251) 302.863 302.863 302.863 0,337

(1)

(2)

(12)

(12) (3) (4)

(5) (6) (7)

(8) (9)

(10) (10)

(11)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

102 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Konsolide Olmayan Gelir-Gider Kalemlerine İlişkin Tablo (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. II. III. IV. V.

VI.

VII. VIII. IX. X. XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 XII.

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2015

(24.059) 34.580

876 31.988

7.606

4.368

-

-

-

-

-

-

(2.833) (1.538)

9.772 (2.494)

13.756 217.609

44.510 302.863

-

-

-

-

217.609

302.863

231.365

347.373

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİN KISMI) YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİN KISMI) MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR/ (GİDER) KALEMLERİ DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/(GİDER) (I+II+…+IX) DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (KârZarara transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

103 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot (Beşinci Bölüm-VI)

NAKİT AKIŞ TABLOSU

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2015

1.297.741

848.528

1.991.802 (1.171.483) 208.127 75.806 164.013 (416.420) (88.261) 534.157

1.728.917 (1.013.622) 10 187.627 107.179 118.799 (354.129) (104.771) 178.518

(1.081.308)

141.094

(43.813)

(16.672)

695.562 (3.152.211) 72.688 1.239.937 300.995 141.022 (335.488)

(698.078) (3.105.308) (155.456) 103.435 3.105.520 716.415 191.238

216.433

989.622

(120.840)

(381.782)

(4.650)

(10.000)

(32.484) 57.326 (1.024.093) 723.577 (264.055) 423.539 -

(68.547) 43.773 (611.211) 179.188 (391.427) 476.442 -

(769.107)

1.167.349

3.005.907 (3.724.614) (50.400) -

6.263.893 (5.062.344) (34.200) -

329.943

124.317

(343.571)

1.899.506

A.

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

1.1

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9

Alınan Kâr Payları Ödenen Kâr Payları Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer

1.2

Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Fv’larda net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki net (Artış) Azalış Kredilerdeki net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde net (Artış) Azalış Bankalardan Toplanan Fonlarda net Artış (Azalış) Diğer Toplanan Fonlarda net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda net Artış (Azalış)

I.

Bankacılık Faaliyetlerinde (Kullanılan)/ Kaynaklanan Net Nakit Akımı

B.

YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

II.

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı

2.1

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer

C.

FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

III.

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer

IV.

Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi

V.

Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki net Artış (Azalış)

VI.

Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

(V-VI-i)

3.808.054

1.908.548

VII.

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

(V-VI-ii)

3.464.483

3.808.054

2.2

(V-I-5,h2)

(V-VI-3)

(V-VI-3)

(V-I-6) (V-I-6)

(V-VI-3)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

104 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (Bağımsız denetimden geçmiş)

Dipnot (Beşinci Bölüm-V)

Ödenmiş Sermaye

Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Farkı

Hisse Senedi İhraç Primleri

Hisse Senedi İptal Kârları

Yasal Yedek Akçeler

Statü Yedekleri

900.000

-

-

-

71.744

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.030 13.030 -

-

900.000

-

-

-

84.774

-

Önceki dönem 1 Ocak-31 Aralık 2015 I.

II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi

(V)

Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz H.S. Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi İhraç Primi Hisse Senedi İptal Kârları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Kârı veya Zararı Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+… +XVI+XVII+XVIII)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

105 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Geçmiş Dönem Kârı/ (Zararı)

Menkul Değer. Değerleme Farkı

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF

Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri

Satış A./ Riskten Durdurulan Korunma F. İlişkin Dur. Fonları V. Bir. Değ F.

Olağanüstü Yedek Akçe

Diğer Yedekler

Dönem Net Kârı/ (Zararı)

398.393

(2.973)

252.631

7.963

9.990

153.179

-

-

-

1.790.927

-

-

-

-

701 -

-

-

-

-

701 -

-

-

-

-

-

29.598

-

-

-

29.598

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.368

-

-

-

-

-

-

-

4.368

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213.364 213.364 -

(268) -

302.863 (252.631) (252.631)

3.610 (7.963) (34.200) (226.394) 252.631

-

6.315 -

-

-

-

9.657 302.863 (34.200) (34.200) -

611.757

1.127

302.863

3.610

10.691

189.092

-

-

-

2.103.914

Toplam Özkaynak

106 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (Bağımsız denetimden geçmiş)

Dipnot (Beşinci Bölüm-V)

Ödenmiş Sermaye

Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Farkı

Hisse Senedi İhraç Primleri

Hisse Senedi İptal Kârları

Yasal Yedek Akçeler

Statü Yedekleri

900.000

-

-

-

84.774

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.128 15.863 15.863 -

-

900.000

-

-

-

101.765

-

Cari dönem 1 Ocak-31 Aralık 2016 I.

II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi

(V)

Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz H.S. Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Öz kaynağındaki Değişikliklerin Banka Öz kaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi İhraç Primi Hisse Senedi İptal Kârları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Kârı veya Zararı Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+… +XVI+XVII+XVIII)

25 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, 18 Ocak 2016 ile 22 Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 3.005 TL tutarında hisse geri alımı diğer yedekler altında gösterilmiştir.

(*)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

107 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Geçmiş Dönem Kârı/ (Zararı)

Menkul Değer. Değerleme Farkı

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF

Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri

Satış A./ Riskten Durdurulan Korunma F. İlişkin Dur. Fonları V. Bir. Değ F.

Olağanüstü Yedek Akçe

Diğer Yedekler (*)

Dönem Net Kârı/ (Zararı)

611.757

1.127

302.863

3.610

10.691

189.092

-

-

-

2.103.914

-

-

-

-

(19.247) -

-

-

-

-

(19.247) -

-

-

-

-

-

30.542

-

-

-

30.542

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.606

-

-

-

-

-

-

-

7.606

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.575) 240.210 240.210 -

57 -

217.609 (302.863) (302.863)

3.951 (3.610) (50.400) (256.073) 302.863

-

(7.992) -

-

-

-

(10.431) 217.609 (50.400) (50.400) -

844.392

8.790

217.609

3.951

(8.556)

211.642

-

-

-

2.279.593

Toplam Özkaynak

108 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Kâr Dağıtım Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

BİN TÜRK LİRASI Cari dönem 31 Aralık 2016

KÂR DAĞITIM TABLOSU

Önceki dönem 31 Aralık 2015

I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KÂRI 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)

263.920 46.311 53.999 (7.688)

380.388 73.915 78.166 (4.251)

A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)

217.609

306.473

6.791

15.323 -

210.818

290.610

-

50.400 50.400 240.210 -

-

540 -

0,234 23,4 -

0,323 32,3 -

-

0,056 5,6 -

1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.5. BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)](*) 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine 1.6.4. Kâra İştirakli Tahvillere 1.6.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3. Katılma İntifa Senetlerine 1.9.4. Kâra İştirakli Tahvillere 1.9.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13. DİĞER YEDEKLER 1.14. ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3. Katılma İntifa Senetlerine 2.3.4. Kâra İştirakli Tahvillere 2.3.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (***)(tam TL) 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (tam TL) 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) 4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)

Cari döneme ait kârın dağıtımı hakkında Banka’nın yetkili organı Genel Kurul’dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Banka’nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.

(*)

Ertelenmiş vergi geliri diğer vergi ve yasal yükümlülükler satırında gösterilmiştir. Kâr dağıtımına konu edilmemesi gerekmekte olup olağanüstü yedekler içerisinde tutulmaktadır.

(**)

(***)

İlgili dönem sonundaki hisse senedi adedi kullanılarak hesaplanmıştır. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

109 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar: a. Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması: Konsolide olmayan finansal tablolar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere ve BDDK tarafından özel bir düzenleme yapılmamış olması durumunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) hükümlerine (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak hazırlanmıştır. Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” ile bu tebliğe ek ve değişiklikler getiren tebliğlere uygun olarak hazırlanmıştır. Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlıklar, yükümlülükler ve yeniden değerlenen gayrimenkuller dışında tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. b. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları: Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları, BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmış olup, 31 Aralık 2015’de sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlıdır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II ve XXII nolu dipnotlar arasında açıklanmaktadır. 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe giren TMS/TFRS değişikliklerinin Banka’nın muhasebe politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Finansal tabloların kesinleşme tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş olan TMS ve TFRS değişikliklerinin, TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 16 Kiralama İşlemleri hariç tutulmak üzere, Banka’nın muhasebe politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi olmayacaktır. Yeni UFRS 16 Kiralama İşlemleri Standardı 13 Ocak 2016 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. UFRS 16, kiracılar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço dışında gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiralayanlar için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Banka, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 23 Ocak 2011 tarih ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardını (7 Nisan 2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile 31 Aralık 2014 olan yürürlük tarihi 31 Aralık 2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere değiştirilmiştir) 1 Ocak 2018 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulamak isteyen bankalar için finansal tablo formatları belirlenmiştir. Banka, TFRS 9’u erken uygulama yöntemini seçmediğinden ilişikteki finansal tablolar 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” ekinde yer alan finansal tablolar esas alınarak hazırlanmıştır.

110 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Finansal tabloların BDDK Raporlama ve Muhasebe Mevzuatı’na göre hazırlanmasında, Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler finansal araçların gerçeğe uygun değer hesaplamalarını, dava karşılıklarını, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, finansal varlıkların değer düşüklüğü ve gayrimenkullerin değerlemesini içermekte olup düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi mali tablolara yansıtılmaktadır. Kullanılan varsayım ve tahminler ilgili dipnotlarda açıklanmaktadır. c. Finansal tabloların paranın cari satın alma gücüne göre düzenlenmesi: 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 29”) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulan ilişikteki finansal tablolara, BDDK’nın 21 Nisan 2005 tarih 1623 sayılı kararı ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar: Banka, finansal araçlara ilişkin stratejilerini kaynak yapısını dikkate alarak oluşturmaktadır. Banka’nın kaynak yapısı, esas olarak özel cari hesaplar ile katılma hesaplarında toplanan fonlardan meydana gelmektedir. Toplanan fonlar dışında Banka’nın en önemli fon kaynakları özkaynaklar ve yurtdışı finansal kurumlardan sağlanan fonlardır. Banka vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanabilirliğini sağlayan likidite yapısını, yeterli düzeyde nakit varlık bulundurarak korumaktadır. Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde “Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 21”) esas alınarak muhasebeleştirilmiştir. Yabancı para varlık ve yükümlülükler, dönem sonu Banka gişe döviz alış kurlarından değerlemeye tabi tutularak Türk Lirası’na çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Yabancı para katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin riski katılma hesaplarına ait olan kısmı cari kurlarla değerlenir. Banka, takipteki krediler hesaplarında izlenen katılma hesaplarından kullandırılan yabancı para kredilerin riskinin Banka’ya ait olan kısmı ile özkaynaklar hesaplarından kullandırılan yabancı para krediler ve alacaklarının tamamına özel karşılık ayırdığı için (yurt dışı şube hariç), bu hesapları intikal tarihindeki kurlar üzerinden Türk Lirası’na çevirerek takip etmek yerine cari kurlarla değerlemektedir. Bu uygulamanın Banka’nın net ticari kâr zararı üzerinde negatif ya da pozitif yönde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal varlıkların Türk Lirası’na dönüştürülmesinden kaynaklanan farklar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Banka’nın yurtdışı şubesinin finansal tablolarının TL’ye çevrilmesinde bilanço kalemleri için dönem sonu Banka gişe döviz alış kuru esas alınmıştır. Kâr zarar kalemleri ise işlem tarihindeki banka gişe döviz alış kuru kullanılarak TL’ye dönüştürülmekte ve çevrimden doğan tüm kur farkları TMS 21 uyarınca özkaynaklar altında diğer sermaye yedekleri hesabında muhasebeleştirilmektedir. Aktif ve pasif hesaplarda izlenen ve bir vadeye bağlı olmayan kıymetli maden (altın) cinsinden varlık ve yükümlülükler dönem sonu Banka gişe altın alış kurlarından değerlemeye tabi tutularak Türk Lirası’na çevrilmiş ve oluşan değerleme farkları kambiyo işlemleri kârı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Banka’nın aktifleştirdiği kur farkı bulunmamaktadır. III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar: Banka’nın genel olarak türev işlemleri portföyü vadeli döviz alım satım, vadeli kıymet alım satım ve swap sözleşmelerinden oluşmaktadır. Türev işlemler portföyü piyasa koşullarına göre dönem içinde değişiklik göstermektedir. Banka valörlü spot döviz alımsatım işlemlerini vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerinde muhasebeleştirmektedir. Banka’nın türev işlemleri ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, finansal riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediği için “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 39”) kapsamında alım satım amaçlı olarak muhasebeleştirilmekte ve söz konusu işlemler dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya kayıp kâr zarar tablosu ile ilişkilendirilmektedir.

111 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. Türev finansal araçlar, ilk kayda alımında sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmekte ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değerleri ile yeniden hesaplanarak mali tablolara yansıtılmaktadır. IV. Kâr payı gelir ve giderine ilişkin açıklamalar: Kâr payı gelirleri “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 39”)’da belirlenen finansal varlığın gelecekteki nakit akımlarının bugünkü net değerine eşitleyen iç verim oranı yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. Kâr payı gelirleri tahakkuk esasına göre kayıtlara yansıtılmaktadır. Kâr-Zarar Yatırım Ortaklığı yatırımlarında, sözleşme konusu varlığın satışına ilişkin hâsılat, sözleşme konusu varlığın sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirilerin yatırımcıya devredildiği; varlık üzerinde etkin bir kontrolün veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğinin sürdürülmediği; hâsılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebildiği; işleme ilişkin ekonomik yararların elde edilmesinin muhtemel olduğu; işleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebildiği durumlarda finansal tablolara yansıtılmaktadır. 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince donuk alacak haline gelen krediler ve diğer alacaklara ilişkin kâr payı tahakkuk ve reeskontları iptal edilmekte olup, söz konusu tutarlar tahsil edildiğinde kâr payı geliri yazılmaktadır. Kâr payı giderleri Banka, kâr payı giderlerini tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmektedir. Kâr/zarar katılma hesapları üzerinden birim değer hesaplama yöntemine göre hesaplanan gider reeskontu, bilançoda “Toplanan Fonlar” hesabı üzerinde gösterilmiştir. V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar: Tahsil edildikleri dönemde gelir veya gider kaydedilen bazı bankacılık işlemlerinden alınan ücret ve komisyon gelir ve giderleri dışında, ücret ve komisyon gelir ve giderleri ilişkilendirilen işlemin süresine bağlı olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Banka tarafından kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler için peşin tahsil edilen ücret ve komisyonların dönemi ilgilendiren bölümü TMS hükümleri çerçevesinde sırasıyla iç verim yöntemi ve ilgili kredinin komisyon dönemi içerisinde doğrusal olarak dönem gelirlerine yansıtılmaktadır. Peşin tahsil edilen ücret ve komisyonların gelecek döneme ilişkin kısımları ise ‘’Kazanılmamış Gelirler’’ hesabına kaydedilerek bilançoda ‘’Muhtelif Borçlar’’ içerisinde gösterilmektedir. Nakdi kredilerden alınan komisyonların döneme isabet eden kısmı gelir tablosunda “ Kredilerden Alınan Kâr Payları” kaleminde gösterilmektedir. BDDK’nın 8 Haziran 2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.13.00.0-91.11-12061 sayılı yazısı ile uzun vadeli gayrinakdi kredilerden üçer aylık ya da üçer aydan daha kısa periyotlarla tahsil edilen komisyonların doğrudan gelir kaydedilmesinde sakınca bulunmadığı ifade edilmiş olup, Banka söz konusu nakdi ve gayrinakdi kredi komisyonlarını doğrudan gelir kaydetmektedir. VI. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar: Banka finansal varlıklarını “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “Satılmaya hazır finansal varlıklar”, “Krediler ve alacaklar” veya “Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri teslim tarihine göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması şekli ilgili varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.

112 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar: Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar; “Alım satım amaçlı finansal varlıklar’’ ile “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık” olarak sınıflandırılan finansal varlıklar” olarak iki ana başlık altında toplanmıştır. Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklar ile alım satım amaçlı türev finansal araçlardır. Bu grupta sınıflandırılan finansal varlıklar gerçeğe uygun değerlerini yansıtan maliyet bedelleriyle mali tablolara alınmakta ve sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kâr/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Banka portföyündeki hisse senetlerini alım satım amaçlı finansal varlık olarak değerlendirmiş ve ilişikteki finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile göstermiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka’nın alım satım amaçlı olarak elde tutulanlar dışında “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar”ı bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır). Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine, işlem maliyetlerinin eklenmesi ile muhasebeleştirilmektedir. İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır menkul kıymet borçlanma senetlerinin müteakip değerlemesi gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılmakta ve gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul Değerler Değerleme Farkları” hesabı altında gösterilmektedir. Satılmaya hazır menkul değerlerin elden çıkarılması durumunda özkaynaklarda menkul değerler değer artış fonu hesabında izlenen bunlara ait değer artış/azalışları gelir tablosuna devredilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve kote olmayan öz kaynağa dayalı araçlar ise maliyet değerlerinden varsa değer düşüklükleri indirildikten sonraki değerleri ile kayda alınmaktadır. Krediler ve alacaklar: Kredi ve alacaklar sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen ve alım satım amaçlı, gerçeğe uygun değer farkı kâr/zararda yansıtılan veya satılmaya hazır finansal varlıklar olarak tanımlananlar dışında kalan türev olmayan finansal varlıklardır. Krediler ve alacaklar, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 39”) uyarınca gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kaydedilmekte, izleyen dönemlerde iç verim oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan iskonto edilmiş değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masraflar müşteri tarafından karşılanmakta olup, herhangi bir gider kaydı yapılmamaktadır. Kullandırılan nakdi krediler 26 Ocak 2007 tarihli ve 26415 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkındaki Tebliğ”de belirlenen esaslara göre ilgili hesaplar kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar: Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine, işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben iç verim yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedeli ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ile ilgili kâr payı gelirleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır.

113 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar: Banka, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Banka, ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder. Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması beklenen kayıpların olasılığı yüksek dahi olsa muhasebeleştirilmemektedir. “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların varlığı halinde ilgili krediler için ayrılması gereken özel ve genel karşılıklar “Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı” olarak giderleştirilmekte; önceki dönemlerde ayrılan ve cari dönemde iptal edilen karşılık tutarları “Diğer Faaliyet Gelirleri” olarak gelir kaydedilmektedir. Katılma hesaplarından kullandırılan fonlar ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıkların katılma hesaplarına ait olan kısmı katılma hesaplarına yansıtılmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklarda değer düşüklüğü zararı meydana geldiğine ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit akışlarının finansal varlığın orijinal kâr payı oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür; değer düşüklüğü için karşılık ayrılır ve ayrılan karşılık gider hesapları ile ilişkilendirilir. Gerçeğe uygun değerinde meydana gelen azalmalar doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen satılmaya hazır bir finansal varlığın değerinin düştüğüne ilişkin tarafsız göstergelerin bulunması durumunda, doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilmiş bulunan toplam zarar özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçeğe uygun değerinden gösterilemeyen borsaya kayıtlı olmayan özkaynağa dayalı finansal araçlara ilişkin değer düşüklüğü zararının oluştuğuna yönelik tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili değer düşüklüğü zararının tutarı, gelecekte beklenen nakit akışlarının benzer bir finansal varlık için geçerli olan cari piyasa getiri oranına göre iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür. Bu tür değer düşüklüğü zararları iptal edilmez. VIII. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar: Finansal varlıklar ve yükümlülükler, Banka’nın netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal varlık ve yükümlülüğü net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya ilgili finansal varlığı ve yükümlülüğü eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir. Bankanın ihraç ettiği kira sertifikalarından geri alınmış olanlar satılmaya hazır finansal varlıklar ve sermaye benzeri krediler hesaplarında netleştirilmiştir. IX. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar: Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler Banka portföyünde tutuluş amaçlarına göre “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan”, “Satılmaya hazır” veya “Vadeye kadar elde tutulacak” portföylerinde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Söz konusu anlaşmalar karşılığı elde edilen fonlar pasifte “Para Piyasalarına Borçlar” hesabında izlenmekte ve ilgili anlaşmalarla belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için iç verim oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Bu işlemlerden sağlanan fonlar karşılığında ödenen kâr payları gelir tablosunda “Para piyasası işlemlerine verilen kâr payları” kaleminde izlenmektedir. Banka’nın ödünce konu edilmiş menkul değeri bulunmamaktadır.

114 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

X. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar: Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlık (veya elden çıkarılacak duran varlık grubu) defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden küçük olanı ile ölçülür. Bir varlığın satış amaçlı bir varlık olabilmesi için ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Ayrıca varlık, gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir. Banka’nın aktifinde alacaklarından dolayı edindiği ve elden çıkarılacak sabit kıymetler hesabında takip ettiği duran varlıklar bulunmakla beraber, bankacılık mevzuatında yer alan düzenlemeler gereği edinildikleri tarihten itibaren bir yıl süre içerisinde elden çıkarılamamış olması veya bu süre içerisinde elden çıkarılacağına ilişkin somut bir planın olmaması durumunda söz konusu varlıklar amortismana tabi tutulmakta ve maddi duran varlıklar içerisinde sınıflandırılmaktadır. Banka, söz konusu duran varlıkları satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetler kapsamından maddi duran varlıklar kalemine transfer etmektedir. Durdurulan bir faaliyet, Banka’nın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklar “Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 38”) uyarınca kayıtlara maliyet bedelinden alınmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla ilişikteki finansal tablolarda şerefiye tutarı bulunmamaktadır. Banka’nın maddi olmayan duran varlıkları, yazılım programları ile gayrimaddi haklardan oluşmaktadır. Banka, 19 Haziran 2015 tarihinde ana bankacılık sistemini değiştirerek yeni ana bankacılık sistemini kullanmaya başlamıştır. Yeni ana bankacılık sisteminin faydalı ömrü 3 yıl olarak belirlenmiştir. Maddi olmayan duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır. Banka, maddi olmayan duran varlıklara ilişkin tükenme paylarını, varlıkların faydalı ömürlerine göre eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemini kullanarak ayırmaktadır. Banka’nın bilgisayar yazılımlarının faydalı ömürleri 3 ile 4 yıl olarak, diğer maddi olmayan duran varlıklarının tahmini ekonomik ömrü ise 15 yıl olarak belirlenmiştir. Banka değer düşüklüğü ile ilgili bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını “Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 36”) çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili varlığın defter değerinin altında olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar: 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren maddi duran varlıklar aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş, daha sonraki dönemlerdeki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınmış olup bu tutarlardan birikmiş amortismanlar ve varsa ilgili varlığın değer düşüklüğü karşılıkları düşülerek finansal tablolarda “Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 16”) uyarınca izlenmektedir. Banka, 31 Mart 2009 tarihinde muhasebe politikasında değişikliğe giderek maddi duran varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinde, TMS 16 kapsamında yeniden değerleme metodunu benimsemiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka gayrimenkullerini yeniden değerlemiş ve bağımsız bir değerleme şirketi tarafından emsal karşılaştırma yöntemi kullanılarak hesaplanan ekspertiz değerleri finansal tablolara yansıtılmıştır. Bahsi geçen değerleme değer artışı ortaklara temettü olarak dağıtılamaz. Yeniden değerleme değer artışına ilişkin cari dönem amortisman giderine karşılık gelen tutar TMS 16 kapsamında yeniden değerleme farkları hesabından geçmiş dönem kârı/(zararı) hesabına transfer edilmiştir.

115 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır. Maddi duran varlıkların amortismanı doğrusal yönteme göre hesaplanmaktadır. Kullanılan amortisman oranları aktiflerin ekonomik ömürleri dikkate alınarak ayrılmakta olup kullanılan oranlar aşağıdaki gibidir: Amortisman Oranı (%) Binalar Nakil vasıtaları Mobilya, mefruşat ve büro makineleri Kasalar Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (Özel maliyetler)

2 20-25 4-33 2-20 Kira süresince - 5 yıl

Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmaktadır. Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (özel maliyetler) faydalanma süresi dikkate alınarak eşit tutarlarla itfa edilir. Ancak her halükarda faydalanma süresi kiralama süresini geçemez. Kira süresinin belli olmaması durumunda itfa süresi beş yıl olarak kabul edilir. 1 Ocak 2010 tarihinden sonra kira süresinin beş yıldan uzun olması durumunda itfa süresi beş yıldır. Banka değer düşüklüğü ile ilgili bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını “Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 36”) çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili varlığın defter değerinin altında olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Banka, gerçeğe uygun değeriyle taşınan maddi duran varlıklarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandırılmış gayrimenkul şirketlerine TFRS 13 hükümlerine uygun olarak değerlettirmektedir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır. Maddi duran varlığın bakım ve onarım maliyetlerinden varlığın ekonomik ömrünü uzatıcı nitelikte olanlar aktifleştirilmekte, diğer bakım ve onarım maliyetleri ise gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar: Kiracı olarak yapılan işlemler Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklar kiranın başlangıç tarihinde Banka’nın aktifinde varlık, pasifinde ise borç olarak kaydedilir. Bilançoda varlık ve borç olarak yer alan tutarların tespitinde, varlığın gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı esas alınır. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca iç verim oranı dikkate alınarak ilgili dönemler itibarıyla giderleştirilir. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler faydalı ömürleri dikkate alınarak amortismana tabi tutulmakta ve geri kazanılabilir değerlerinde bir azalma tespit edildiğinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Faaliyet kiralamalarında yapılan peşin kira ödemeleri kira süresi boyunca eşit tutarlarda gider kaydedilir.

116 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Kiraya veren olarak yapılan işlemler Banka, katılım bankası olarak finansal kiralama işlemlerinde kiraya veren (kiralayan) taraf olarak yer almaktadır. Banka, finansal kiralamaya konu edilmiş varlıkları bilançoda net kiralama yatırımı tutarına eşit değerde bir alacak olarak göstermektedir. Finansal gelir, net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri sağlayacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. XIV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar: Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 37”)’na uygun olarak muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülüğün tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan koşullu yükümlülükler için bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde, gerçekleşme olasılığının yüksek olması durumunda ve tutarı güvenilir olarak tahmin edilebiliyorsa, karşılık ayrılmaktadır. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve Banka’nın tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, birden fazla olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan veya geçmiş olaylardan kaynaklanan fakat yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkma ihtimalinin bulunmadığı veya yükümlülük tutarının yeterince güvenilir olarak ölçülemediği durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır. XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar: i) Tanımlanmış fayda planları: Banka çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklerini (“TMS 19”) “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı uyarınca muhasebeleştirmektedir. Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Banka istifa ya da kötü hal dışında görevine son verdiği personeli ile emekliliğe hak kazanan personeline beher çalışma yılı için 30 günlük ücret veya resmi olarak açıklanan tavan üzerinden kıdem tazminatı ve beher çalışma yılı üzerinden hesaplanacak ihbar süresi için ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Banka, bağımsız bir aktüer şirket tarafından hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülük tutarını, ilişikteki finansal tablolara yansıtmıştır. Banka, TMS 19 standardı uyarınca tüm aktüeryal kayıp ve kazançlarını, diğer kapsamlı gelir tablosu altında muhasebeleştirmektedir. Banka, çalışanlarının kullanmadığı izin günlerine ilişkin TMS 19 standardı uyarınca karşılık ayırmış ve finansal tablolarına yansıtmıştır. Banka çalışanlarının üyesi bulundukları vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar bulunmamaktadır. 31 Aralık 2016 itibarıyla 9.729 TL aktüeryal kayıp bulunmaktadır (31 Aralık 2015: 6.896 TL aktüeryal kayıp). ii) Tanımlanmış katkı planları: Banka, çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Kurum) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı ödemek zorundadır. Banka’nın ödemekte olduğu katkı payı dışında, çalışanlarına veya Kurum’a yapmak zorunda olduğu başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır. iii) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar: Banka, TMS 19 kapsamında birikimli ücretli izinlerin beklenen maliyetlerini, raporlama dönemi sonu itibarıyla birikmiş kullanılmayan haklar dolayısıyla ödemeyi beklediği ek tutarlar olarak ölçer.

117 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar: Cari vergi: Banka, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatına tabidir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20’dir. Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir. En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulması şartı ile kurumlar vergisinden istisnadır. Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı Kurumlar Vergisi’nden istisnadır. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez. 11 Şubat 1986 tarih ve 3259 Sayılı “İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun”un 1’inci maddesinin son paragrafında; “Bankaya sermayeye iştirak nispetinde ödenecek kâr payları kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu kâr payları gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre vergilendirilmez ve tevkifata tabi tutulmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu sebeple, Banka ortaklarından İslam Kalkınma Bankası’na dağıtılan kâr payları, kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopajından istisnadır. Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar cari dönemden önceki beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir, sektörel incelemeler yapılabilir. Katılım hesaplarına ilişkin hesaplanan genel karşılıkların vergi hesaplamasında gider olarak dikkate alınması konusunda Maliye Bakanlığınca sektörel inceleme başlatılmış olup konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından Banka’dan çalışmalar istenmiştir. Rapor tarihi itibarıyla konu ile ilgili Banka’ya ulaşmış yazılı bir bildirim bulunmamaktadır. Ertelenmiş vergiler: Banka, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 12”) hükümlerince, sonraki dönemlerde indirilebilecek mali kâr elde edilmesi mümkün görüldüğü müddetçe, genel kredi karşılıkları hariç indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi aktifi, bütün vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden ise ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplamıştır. Ertelenmiş vergi aktif ve yükümlülükleri netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılmıştır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.

118 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Transfer Fiyatlandırması Transfer fiyatlandırması konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13’üncü maddesi ile düzenleme altına alınmış, konu hakkında uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalara ise “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ” de yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca, ilişkili kuruluşlarla/kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel üzerinden mal veya hizmet alımı ya da satımı yapılması durumunda, kazanç transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmakta ve bu nitelikteki kazanç dağıtımları kurumlar vergisi açısından indirime tabi tutulmamaktadır. XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar: Banka, borçlanmalarını “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 39”)’nda belirtildiği şekilde muhasebeleştirmektedir. Toplanan fonlar dışında kalan borçlanmayı temsil eden araçlar kayda alınmalarını izleyen dönemde iç verim oranı yöntemi ile iskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir. Banka’nın kendisinin ihraç ettiği, borçlanmayı temsil eden araçlar bulunmamaktadır. Banka’nın borçlanmayı temsil eden araçları, bağlı ortaklığı olan Bereket Varlık Kiralama A.Ş. ve yapılandırılmış işletmeleri olan ABT Sukuk Limited ve Albaraka Sukuk Limited aracılığı ile ihraç edilmiştir. Banka’nın hisse senetlerine dönüştürülebilir yapıda olan sukuk ihracı yoluyla gerçekleşen sermaye benzeri kredisi vardır. XVIII. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır. XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar: Banka, aval ve kabullerin ödemelerini, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirmektedir. Aval ve kabuller olası borç ve taahhütler olarak bilanço dışı yükümlülüklerde gösterilmektedir. XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar: Banka’nın bilanço tarihi itibarıyla yararlanmış olduğu devlet teşviki bulunmamaktadır. XXI. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar: Faaliyet alanı Banka’nın hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği faaliyetlerinde bulunan; faaliyet sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün performansının değerlendirilmesi amacıyla işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir bölümüdür. Faaliyet bölümlerine göre raporlama, Dördüncü Bölüm XI no’lu dipnotta sunulmuştur. XXII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye Ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar: Özkaynak tutarı ve sermaye yeterliliği standart oranı “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” ile “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanmıştır. Banka’nın 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hesaplanan cari dönem özkaynak tutarı 3.064.000 TL, sermaye yeterliliği standart oranı da %13,46’dır. 31 Aralık 2015 hesaplamaları mülga düzenlemeler çerçevesinde yapılmış olup özkaynak tutarı 3.157.310 TL, sermaye yeterliliği standart oranı da %15,27’dir. Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı ilgili mevzuat ile belirlenen asgari oranın üzerindedir.

119 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

a. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari dönem 31 Aralık 2016 ÇEKİRDEK SERMAYE Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye Hisse senedi ihraç primleri Yedek akçeler Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar Kâr Net Dönem Kârı Geçmiş Yıllar Kârı İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca hesaplanan değerleme ayarlamaları Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri İlgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan şerefiye İpotek hizmeti sunma hakları hariç olmak üzere ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan diğer maddi olmayan duran varlıklar Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları hariç olmak üzere gelecek dönemlerde elde edilecek vergilendirilebilir gelirlere dayanan ertelenmiş vergi varlığının, ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan kısmı Gerçeğe uygun değeri üzerinden izlenmeyen varlık veya yükümlülüklerin nakit akış riskinden korunma işlemine konu edilmesi halinde ortaya çıkan farklar Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarının, toplam karşılık tutarını aşan kısmı Menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan kazançlar Bankanın yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinde, kredi değerliliğindeki değişikliklere bağlı olarak oluşan farklar sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kazançlar ve kayıplar Tanımlanmış fayda plan varlıklarının net tutarı Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar

1 Ocak 2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar *

900.000 946.157 232.165 221.560 217.609 3.951 2.299.882

20.289 27.695 19.895

-

-

-

-

-

33.159

120 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Cari dönem 31 Aralık 2016 Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı Kurulca belirlenecek diğer kalemler Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı Çekirdek Sermaye Toplamı İLAVE ANA SERMAYE Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ile bunlara ilişkin ihraç primleri Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar) İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar Bankanın ilave ana sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı Kurulca belirlenecek diğer kalemler Geçiş Sürecinde Ana Sermayeden İndirilmeye Devam Edecek Unsurlar Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-) İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı İlave Ana Sermaye Toplamı Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye=Çekirdek Sermaye + İlave Ana Sermaye) KATKI SERMAYE Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar) Karşılıklar (Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tutarlar) İndirimler Öncesi Katkı Sermaye

67.879 2.232.003 -

-

-

-

13.264

2.218.739 793.260 60.956 854.216

1 Ocak 2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar *

121 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Cari dönem 31 Aralık 2016 Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) Bankanın katkı sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı Katkı Sermaye Toplamı Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı) Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri Kurulca belirlenecek diğer hesaplar Geçiş Sürecinde Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamından (Sermayeden) İndirilmeye Devam Edecek Unsurlar Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı

-

-

-

854.216 3.072.955 -

5.813 3.142

-

-

-

1 Ocak 2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar *

122 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Cari dönem 31 Aralık 2016 ÖZKAYNAK Toplam Özkaynak (Ana sermaye ve katkı sermaye toplamı) Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar SERMAYE YETERLİLİĞİ ORANLARI Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı (%) Ana Sermaye Yeterliliği Oranı (%) Sermaye Yeterliliği Oranı (%) TAMPONLAR Bankaya özgü toplam çekirdek sermaye oranı Sermaye koruma tamponu oranı (%) Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı (%) Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca hesaplanacak ilave çekirdek sermaye tutarının risk ağırlıklı varlıklar tutarına oranı (%) Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar Katkı Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınan Karşılıklara İlişkin Sınırlar Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıklar (Onbindeyüzyirmibeşlik sınır öncesi) Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıkların risk ağırlıklı tutarlar toplamının %1,25’ine kadar olan kısmı Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmı Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmının, alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının %0,6’sına kadar olan kısmı Geçici Madde 4 hükümlerine tabi borçlanma araçları Geçici Madde 4 hükümlerine tabi borçlanma araçları (1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2022 arasında uygulanmak üzere) Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerinin üst sınırı aşan kısmı Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerinin üst sınırı aşan kısmı * Geçiş hükümleri kapsamında dikkate alınacak tutarlar

3.064.000 22.757.911 9,81 9,75 13,46 0,63 0,63 0,00

5,31

-

32.927

60.956

-

-

-

1 Ocak 2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar *

123 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2015 (*) Çekirdek sermaye Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal kârları Yedek akçeler Türkiye Muhasebe standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar Kâr Net dönem kârı Geçmiş yıllar kârı Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler İndirimler öncesi çekirdek sermaye Çekirdek sermayeden yapılacak indirimler Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçeler ile karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar (-) Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-) Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ile bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-) Net ertelenmiş vergi varlığı/ vergi borcu (-) Kanunun 56 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-) Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’unu aşan kısmı (-) İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermaye ara toplamının %10’unu aşan kısmı (-) Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’unu aşan kısmı (-) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15 ini aşan tutarlar (-) Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-) İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermaye ara toplamının %10’unu aşan kısmı (-) Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-) Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-) Çekirdek sermayeden yapılan indirimler toplamı Çekirdek sermaye toplamı İlave ana sermaye Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye tutarı ile bunlara ilişkin ihraç primleri Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 sonrası ihraç edilenler/ temin edilenler) Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 öncesi ihraç edilenler/ temin edilenler)

900.000 696.531 206.427 306.473 302.863 3.610 88 2.109.519

5.517 36.383 16.742 -

-

-

58.642 2.050.877

-

124 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İndirimler öncesi ilave ana sermaye İlave ana sermayeden yapılacak indirimler Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’unu aşan kısmı (-) Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’unu aşan kısmı (-) Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-) İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı İlave ana sermaye toplamı Ana sermayeden yapılacak indirimler Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilemeyen kısmı (-) Ana sermaye Toplamı Katkı sermaye Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/ temin edilenler) Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilen/ temin edilenler) Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar Genel karşılıklar İndirimler öncesi katkı sermaye Katkı sermayeden yapılacak indirimler Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) Ortaklık paylarının %10 ve daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’unu aşan kısmı (-) Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’unu aşan kısmı (-) Kurulca uygun görülen diğer kalemler (-) Katkı sermayeden yapılan indirimler toplamı Katkı sermaye toplamı Sermaye Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-) Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri (-) Yurtdışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar (-) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-) Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)

31 Aralık 2015 (*) -

-

-

25.113 2.025.764

642.166 420.300 74.819 1.137.285 -

-

1.137.285 3.163.049 -

2.459 3.280

125 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2015 (*) Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’unu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-) Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan veya dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-) Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayen indirilmeyen kısmı (-) Özkaynak Uygulanacak indirim esaslarında aşım tutarının altında kalan tutarlar Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar

-

-

3.157.310

18.922

Özkaynak hesaplaması 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ler ile değişmiş olup, önceki dönem olarak verilen bilgiler mülga düzenlemeler çerçevesinde hesaplanmıştır.

(*)

b. Özkaynak kalemleri ile bilanço tutarlarının mutabakatına ilişkin açıklamalar Özkaynak tablosunda verilen “Özkaynak” tutarı ile konsolide olmayan bilançodaki “Özkaynaklar” tutarı arasındaki esas fark ağırlıklı olarak genel karşılıklardan ve Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primlerinden kaynaklanmaktadır. Genel karşılıkların kredi riskine esas tutarın %1,25’ine kadar olan kısmı, özkaynak tablosunda verilen “Özkaynak” tutarının hesaplanmasında Katkı Sermaye olarak dikkate alınmaktadır. Diğer yandan bilançoda Maddi Duran Varlıklar kaleminde izlenen faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri, maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri, alacaklara mahsuben edinilen gayrimenkullerden beş yıldan uzun elde tutulanların net defter değerleri ile Kurulca belirlenen bazı diğer hesaplar “Özkaynak” tutarının hesaplanmasında Sermayeden İndirilecek Değerler olarak dikkate alınmaktadır.

126 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c. Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler: İhraç eden Borçlanma aracını tanımlayıcı unsurlar (CUSIP, ISIN vb.) Borçlanma aracının tabi olduğu mevzuat Özkaynak hesaplamasında dikkate alınma durumu 1 Ocak 2015’ten itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına tabi olma durumu Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu Borçlanma aracının türü Ozkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla ) Borçlanma aracının nominal değeri Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap Borçlanma aracının ihraç tarihi Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli ) Borçlanma aracının vadesi İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar

Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri Kâr Payı/ temettü ödemeleri Sabit ya da değişken Kâr Payı/ temettü ödemeleri Kâr Payı oranı ve Kâr Payı oranına ilişkin endeks değeri Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği Kâr Payı artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/olaylar Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı Değer azaltma özelliği Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma aracının hemen üstünde yer alan araç) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7’nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan olup olmadığı Bankaların Özkaynaklarına ilişkin Yönetmeliğin 7’nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz olunmadığı

Albaraka Sukuk Ltd. XS1301525207 İngiliz Hukuku Hayır Konsolide Olmayan/ Konsolide Sukuk Wakala 793.260 TL 793.260 TL Sermaye Benzeri Borçlar 30 Kasım 2015 Vadeli 30 Kasım 2025 Evet Son Ödeme Tarihi: 30.11.2020 Kâr Payı Toplam Geri Ödeme Tutarı: 131.250.000 ABD Doları, Geri Ödeme Süresi: 6 aylık Anapara ödemesi: 250.000.000 ABD Doları Sabit % 10,50 BDDK tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak ödenebilir Mecburi Birikimsiz BDDK tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak dönüştürülebilir BDDK onayına tabi olarak tamamen veya kısmen dönüştürülebilir BDDK onayına tabi olarak dönüştürülebilir ve onay belirlenebilir. BDDK onayına tabidir. Hisse senedi Katılım fonu sahibi ve diğer tüm alacaklardan sonra Hayır Hayır

127 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

II. Kredi riskine ilişkin açıklamalar: (1) Kredi riski, Banka’nın gerek nakdi gerekse gayri nakdi kredi ilişkisi içinde bulunduğu kurumsal ve bireysel müşterilerin, Banka ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden oluşabilecek risk ve zararları ifade etmektedir. Kredi tahsis yetkisi esas olarak Yönetim Kurulu’na ait olup, Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiye istinaden Banka’nın risk limitleri Genel Müdürlük Kredi Komitesi, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir. Genel Müdürlük Kredi komitesi bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını, birimler veya şubeler aracılığı ile kullanabilmektedir. Kredi Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na kredi teklifleri yazılı olarak sunulmakta ve Kredi Teklif Komitesi üyelerinin imzalarını taşımaktadır. Kredi riski açısından, borçlu veya borçlular grubu risk sınırlamasına tabi tutulmaktadır. Kredi limitleri her bir bireysel müşteri, şirket, şirketler grubu ve risk grupları için ayrı ayrı belirlenmektedir. Kredi limitleri belirlenirken müşterilerin mali gücü, ticari kapasiteleri, sektörleri, coğrafi bölgeleri ve sermaye yapıları gibi birçok kriter bir arada değerlendirilmektedir. Banka Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği prensip olarak, bir gerçek ya da tüzel kişiye tahsis edilecek limitte üst sınır olarak banka özkaynaklarının %15’i dikkate alınır (Yönetim Kurulu Kararıyla belirtilen sınırın üzerinde limit tahsis yapılması tabiidir). Riskin sektörler arasında dengeli dağıtılmasına dikkat edilmekte, bu nedenle şubeler pazarlama faaliyetlerinde mümkün olduğunca değişik sektörlerden firmalara ulaşmaya gayret göstermektedirler. İlke olarak, her şube kendi bünyesindeki toplam riskin sektörler arasında dengeli dağılımını ve kritik görülen sektörlerdeki firmaların gelişimini gözetmektedir. Kredi ve diğer alacakların borçlularının kredibiliteleri düzenli aralıklarla ilgili mevzuata uygun şekilde izlenmektedir. Verilen krediler için hesap durumu belgeleri ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde alınmakta, denetlenmekte ve gerektiği durumlarda güncellenmektedir. Kredi müşterilerinin kredi limitleri, Banka’nın kredi limit yenileme prosedürlerine uygun olarak periyodik olarak yenilenmektedir. Banka, kredi politikaları çerçevesinde kurumsal ve bireysel kredilerin değerliliğini analiz ederek, krediler ve diğer alacaklar için gerekli teminatları almaktadır. Kredi riski için alınan başlıca teminatlar, gayrimenkul ipotekleri, nakit blokajı ile araç ve makine rehinleridir. Yurtiçi ve yurtdışı muhabir bankalarla yapılan plasman veya döviz alım satım gibi hazine işlemlerinde Kredi Komitesi’nin ve Yönetim Kurulu’nun her bir banka için tahsis ettiği limitler günlük olarak Hazine Yönetimi tarafından takip edilmektedir. Dönem sonları itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış krediler “Tahsili Gecikmiş Krediler” olarak değerlendirilmektedir. Bu krediler için “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında “Genel Kredi Karşılığı” hesaplanmaktadır. Dönem sonları itibarıyla vadesi 90 günden fazla gecikmiş veya yapılan risk değerlendirmesine istinaden değer düşüklüğüne uğradığına kanaat getirilen krediler “Değer Kaybına Uğramış Krediler” olarak değerlendirilmektedir. Bu krediler için “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında ilgili müşteriden alınan teminatlar da dikkate alınarak “Özel Karşılık” hesaplanmaktadır.

128 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Kredi riski azaltımının etkileri dikkate alınmaksızın mahsup işlemleri sonrası maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile farklı risk sınıfları ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ilgili döneme ilişkin ortalama tutarı: Cari Dönem Risk Tutarı

Ortalama Risk Tutarı (**)

Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar Uluslararası teşkilatlardan alacaklar Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar Kurumsal alacaklar Perakende alacaklar Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar Tahsili gecikmiş alacaklar Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar İpotek teminatlı menkul kıymetler Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar Diğer alacaklar Hisse senedi yatırımları

5.771.975 536 38.092 66 2.394.688 12.863.360 5.282.437 2.506.399 340.793 -

5.583.731 1.865 46.930 66 2.030.326 13.851.495 4.040.329 3.243.056 245.400 -

1.428.512 -

1.301.379 -

Toplam (*)

30.626.858

30.374.017

Risk Sınıfları:

(*)

Tutarlara karşı taraf kredi riski dahil edilmiştir.

(**)

Ortalama risk tutarı, 2016 yılı aylık bazlı risk tutarlarının aritmetik ortalaması alınarak test edilmiştir.

129 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

(2) Vadeli işlem sözleşmesi ve benzeri diğer sözleşmeler için üstlenilen kredi riski piyasa hareketlerinden kaynaklanan riskler ile beraber yönetilmektedir. (3) Vadeli işlem ve benzer nitelikli sözleşmelerin riskleri düzenli olarak takip edilmekte ve kredi riskine göre gerekli görüldüğünde risklerin azaltılması yoluna gidilmektedir. (4) Tazmin edilen gayri nakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler gibi aynı risk ağırlığına tabi tutulmaktadır. Yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan krediler Banka tarafından Banka’nın kredi risk yönetimi ve takibi ilkelerine göre izlemeye alınmaktadır. İlgili müşterinin finansal durumu ve ticari faaliyetleri sürekli analiz edilmekte ve yenilenen plana göre anapara ve kâr payı ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ilgili birimler tarafından takip edilmektedir. Banka’nın risk yönetim anlayışı çerçevesinde uzun vadeli risklerin kısa vadeli risklere oranla daha fazla kredi riskine maruz kaldığı kabul edilmekte ve uzun vadeli riskler için risk limiti belirleme, teminatlandırma gibi hususlar kısa vadeli risklere oranla daha geniş kapsamlı olarak ele alınmaktadır. (5) Banka’nın çeşitli yabancı ülkelerde bankacılık faaliyeti kapsamında limiti mevcut olup, bu limitlerin tahsisi ve revizyonu aşamasında gerekli araştırmalar (ekonomik, konjonktürel vb.) yapılmaktadır. Muhabirlik faaliyetleri ve uluslararası emtia işlemleri için çalışılacak bankalara ise ilgili kredi komitelerince limit tahsis edilmekte olup, bu limitler Banka’nın ölçeği ve muhatap banka ölçeği dikkate alınarak tahsis edilmekte ve risk yoğunlaşmasından kaçınılmaktadır. Bu açıdan ciddi bir risk taşınmamaktadır. (6) Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan nakdi alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %41 (31 Aralık 2015: %38) ve %48 (31 Aralık 2015: %46)’dır. Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan gayrinakdi alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %44 (31 Aralık 2015: %45) ve %56 (31 Aralık 2015: %56) dır. Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi ve nazım hesaplarda izlenen varlıklar içindeki payı %36 (31 Aralık 2015: % 33) ve %44 (31 Aralık 2015: %41)’dir. (7) Banka’ca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 136.263 TL’dir (31 Aralık 2015: 170.885 TL).

130 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

(8) Önemli Bölgelerdeki Önemlilik Arz eden Risklere İlişkin Profil: Risk Sınıfları (*) 3 4 38.092 66

Cari Dönem Yurtiçi Avrupa birliği ülkeleri OECD ülkeleri (**) Kıyı bankacılığı bölgeleri ABD, Kanada Diğer ülkeler İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar/ Yükümlülükler (***)

1 5.290.150 -

2 536 -

-

-

-

-

-

TOPLAM

5.290.150

Önceki Dönem Yurtiçi Avrupa birliği ülkeleri OECD ülkeleri (**) Kıyı bankacılığı bölgeleri ABD, Kanada Diğer ülkeler İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar/ Yükümlülükler (***) TOPLAM (*)

5 1.913.188 138.869 11.394 21.256 85.415 150.102

6 12.334.111 143.118 44.369 83.885 257.785

7 5.264.405 4.123 28 9.755 8 4.118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

536

38.092

66

2.320.224

12.863.268

5.282.437

1 5.105.988 -

2 13.316 -

3 1.481 -

4 62

5 2.092.510 194.557 5.316 11.563 77.021 254.191

6 12.343.531 79.585 186.013 9.450 271.020

7 3.495.258 1.589 12 4.517 10 3.114

-

-

-

-

-

30.938

-

-

-

-

-

-

-

-

5.105.988

13.316

1.481

62

2.635.158

12.920.537

3.504.500

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınacaktır.

(**) (***)

AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler

1- Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar 2- Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar 3- İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar 4- Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar 5- Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar 6- Kurumsal alacaklar 7- Perakende alacaklar 8- Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar 9- Tahsili gecikmiş alacaklar 10- Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar 11- Diğer alacaklar

131 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Risk Sınıfları (*) 8 2.486.291 2.286 7.903 9.919

9 296.839 43.954 -

10 -

11 1.360.372 1 40.670

Toplam 28.983.984 288.397 11.422 127.237 169.308 462.660

-

-

-

27.469

27.469

-

-

-

-

-

2.506.399

340.793

-

1.428.512

30.070.477

8 4.316.649 5.460 11.883 14.097

9 143.142 6.052 918

10 128.783 -

11 1.551.388 131 2.002

Toplam 29.192.046 281.322 5.328 220.028 86.481 545.404

-

-

-

21.115

52.053

-

-

-

-

-

4.348.089

150.112

128.783

1.574.636

30.382.662

132 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Sektörlere veya Karşı Taraflara Göre Risk Profili:

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5

Sektörler/Karşı Taraflar Tarım Çiftçilik ve Hayvancılık Ormancılık Balıkçılık Sanayi Madencilik ve Taş ocakçılığı İmalat Sanayi Elektrik, Gaz, Su İnşaat Hizmetler Toptan ve Perakende Ticaret Otel ve Lokanta Hizmetleri Ulaştırma Ve Haberleşme Mali Kuruluşlar Gayrimenkul ve Kira. Hizm. Serbest Meslek Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Diğer Toplam

1 -

2 -

3 321

Risk Sınıfları 4 -

5 -

6 97.811 35.974 53.984 7.853 6.330.702

7 48.663 23.799 23.893 971 1.992.461

3.335.369

3

321 19.206 18.448

66

2.272.560

402.472 5.065.653 862.577 3.252.870 2.672.856

40.390 1.910.841 41.230 589.296 1.071.758

-

3

108

-

1.328

1.069.647

590.569

3.335.369

-

-

66

2.260.704

344.281 129.913 609.205

36.209 70.546 21.345

-

-

82 4.737

-

10.528 -

310.371 5.270

252.483 10.095

1.954.781 5.290.150

533 536

13.521 117 38.092

66

47.664 2.320.224

204.169 509.029 12.863.268

90.511 1.580.259 5.282.437

1- Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar 2- Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar 3- İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar 4- Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar 5- Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar 6- Kurumsal alacaklar 7- Perakende alacaklar 8- Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar 9- Tahsili gecikmiş alacaklar 10- Diğer alacaklar

133 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

8 21.031 14.039 6.284 708 743.294

9 5.234 5.073 161 156.736

18.355 694.079 30.860 1.130.457 550.999

1.387 154.552 797 51.216 120.705

273.894

Risk Sınıfları 10 12 8 4 280

TP 101.753 49.278 51.445 1.030 3.165.480

YP 70.998 29.615 32.881 8.502 6.058.314

Toplam 172.751 78.893 84.326 9.532 9.223.794

9 258 13 338 374.183

64.366 2.949.333 151.781 2.789.220 3.468.062

398.247 4.876.371 783.696 2.254.163 6.948.885

462.613 7.825.704 935.477 5.043.383 10.416.947

58.386

144

1.110.903

883.176

1.994.079

51.920 18.810 145.682

510 45.263 5.371

10 35 4.720

19.104 71.467 1.495.623

413.826 193.100 4.886.839

432.930 264.567 6.382.462

27.326 10.533

6.069 151

369.076 29

561.824 27.947

414.111 2.868

975.935 30.815

22.834 60.618 2.506.399

4.955 6.902 340.793

169 1.053.699 1.428.512

181.194 4.405.940 13.930.455

154.965 807.662 16.140.022

336.159 5.213.602 30.070.477

134 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Risk Sınıfları Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar Uluslararası teşkilatlardan alacaklar Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar Kurumsal alacaklar Perakende alacaklar Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar Tahsili gecikmiş alacaklar Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar İpotek teminatlı menkul kıymetler Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar Diğer alacaklar Hisse senedi yatırımları Toplam

1 ay

Vadeye Kalan Süre 1-3 ay 3-6 ay

6-12 ay

1 yıl üzeri

-

189.649

-

140.413

955.278

-

-

-

-

-

51 27.206 261.472 119.314 58.117 2.329 -

77 18.693 750.383 333.121 105.650 6.237 -

304 5.938 1.229.560 528.779 189.053 10.359 -

18 13.638 2.276.552 818.991 391.514 26.131 -

21.637 16.486 5.734.769 2.748.497 1.454.294 150.235 -

3 468.492

2 1.403.812

23 1.964.016

170 3.667.427

101 11.081.297

(9) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar ile bankalardan veya aracı kurumlardan alacaklar risk sınıflarına ait risk ağırlıklarının belirlenmesinde kredi müşterileri tarafından görevlendirilen derecelendirme kuruluşlarından alınan derecelendirme notları kullanılmaktadır. Yönetmelikte yer alan diğer alacaklar derecesiz kabul edilmek suretiyle sermaye yeterliliği hesabına dahil edilmektedir. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde tanımlanan her bir risk ağırlığına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı ve özkaynaklardan indirilen tutarlara ilişkin bilgiler:

1

2

(*)

Risk Ağırlığı (*) Kredi Riski Azaltımı Öncesi Tutar Kredi Riski Azaltımı Sonrası Tutar

%0

%10

%20

%35

%50

%75

%100

Özkaynaklardan %150 %200 İndirilenler

3.181.219

- 1.276.723

575.917 6.403.342 5.282.437 13.718.189

189.031

-

72.113

3.775.860

- 1.451.626

559.076 6.425.283 5.036.322 13.190.459

188.232

-

72.113

Tutarlara karşı taraf kredi riski dahil edilmiştir.

(10) Sektörlere veya karşı taraf türüne göre; ayrı ayrı, değer kaybına uğramış kredi ve tahsili gecikmiş kredi tutarları, değer ayarlamaları ve karşılıklar, dönem içinde değer ayarlamaları ve karşılıklara ilişkin tutarlar: 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 90 günden fazla gecikmiş olması ve yapılan risk değerlendirmesine istinaden değer düşüklüğüne uğradığına karar verilen krediler değer kaybına uğramış krediler olarak değerlendirilmiş ve bu krediler için “Özel Karşılık” hesaplanmıştır.

135 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Tahsili Gecikmiş Krediler ise 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış kredilerdir. Bu krediler için “Genel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır. Değer Kaybına Uğramış

Önemli Sektörler/Karşı Taraflar 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 6 (*)

Tarım Çiftçilik ve Hayvancılık Ormancılık Balıkçılık Sanayi Madencilik ve Taş ocakçılığı İmalat Sanayi Elektrik, Gaz, Su İnşaat Hizmetler Toptan ve Perakende Ticaret Otel ve Lokanta Hizmetleri Ulaştırma ve Haberleşme Mali Kuruluşlar Gayrimenkul ve Kira. Hizm. Serbest Meslek Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Diğer Toplam

22.077 20.114 1.958 5 540.446 5.524 526.808 8.114 240.879 256.457 141.998 799 66.850 15.759 5.576 18.195 276 7.004 46.095 1.105.954

Krediler Değer Tahsili Gecikmiş (*) Ayarlamaları (**) 2.470 1.030 1.440 714.193 1.286 702.399 10.508 377.284 202.069 146.494 69 21.869 15.680 1.145 5.349 11.463 158.745 1.454.761

24 13 11 9.727 10 9.527 190 3.254 2.571 2.011 1 217 131 11 2 198 1.938 17.514

Karşılıklar 14.253 12.568 1.680 5 283.574 2.853 273.516 7.205 140.023 111.253 67.084 289 17.474 4.906 3.336 15.471 100 2.593 29.402 578.505

İlgili kredilerin sadece gecikmiş projelerine ilişkin bakiyeleri tabloda verilmiştir.

(**)

Tahsili Gecikmiş Krediler için ayrılan genel karşılık tutarlarını ifade etmektedir.

(11) Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler: Banka, 90 günün üzerinde gecikmeli olan takipteki krediler hesaplarında izlenen krediler için özel karşılık ayırmaktadır. Özel karşılık hesaplaması ilgili Yönetmeliklere uygun olarak; ilgili müşterilerden alınan teminatlar da dikkate alınarak yapılmaktadır. Banka, değer ayarlamaları kapsamında I. ve II. grup krediler için genel karşılık hesaplamaktadır.

Risk Ağırlığı 1 2 (*) (**)

Özel Karşılıklar Genel Karşılıklar

Dönem İçinde Açılış Ayrılan karşılık Bakiyesi Tutarları 280.847 170.885

Kur farklarına göre belirlenenler. İlgili bakiye 76 TL tutarında aktiften silinen kredilere ilişkin karşılık iptallerini içermektedir.

305.593 17.856

Karşılık İptalleri

Diğer Ayarlamalar (*)

Kapanış Bakiyesi

(21.522)(**) (53.039)

13.587 561

578.505 136.263

136 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

III. Döngüsel sermaye tamponu hesaplamasına dahil risklere ilişkin açıklamalar: Konsolide özel sektörden alacaklara ilişkin bilgiler:

Nihai olarak risk alınan ülke Türkiye Irak Gürcistan Marshall Adaları Amerika Birleşik Devletleri Malezya Almanya Malta Panama Romanya Diğer

Bankacılık hesaplarındaki özel sektör kredileri 17.097.231 195.410 105.153 90.111 83.887 21.781 12.403 12.013 9.953 9.248 37.945

Alım satım hesapları kapsamında hesaplanan risk ağırlıklı tutar 37.306 12

Toplam 17.134.537 195.410 105.153 90.111 83.887 21.781 12.403 12.013 9.953 9.248 37.957

IV. Kur riskine ilişkin açıklamalar: Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Banka’nın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektir. a. Piyasa riski olarak kur riskine maruz kalan Banka, açık ya da fazla pozisyon oluşmamasına dikkat ederek kur riskini dengede tutmaktadır. Banka kur riskini günlük olarak takip etmektedir. Yabancı para net genel pozisyonu/Özkaynak rasyosu günlük olarak kontrol edilmektedir. Kur riskine esas sermaye yükümlülüğü hesaplanırken Banka’nın tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri göz önünde bulundurulmakta, yasal raporlarda kullanılan standart metot ile riske maruz değer aylık olarak hesaplanmaktadır. b. Banka’nın riskten korunma amaçlı türev finansal aracı bulunmamaktadır. c. Piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve dalgalanmalar nedeniyle döviz pozisyonu dengede tutulmakta, dolayısıyla kur riski taşınmaması öngörülmektedir. Banka, kur riskini minimum seviyede tutmak için gerekli tedbirleri almaktadır. ç. Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 - Bilanço Değerleme Kuru 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 29 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 28 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 27 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 26 Aralık 2016 tarihi itibarıyla

ABD Doları

EURO

3,510 3,510 3,524 3,539 3,517 3,503

3,700 3,700 3,682 3,679 3,673 3,663

d. Banka’nın cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri 1 ABD Doları için 3,494 TL (Aralık 2015: 2,883 TL) ve 1 EURO için 3,679 TL (Aralık 2015: 3,145 TL) olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın kur riskine maruz kaldığı döviz cinsleri ağırlıklı olarak ABD Doları ve EURO’dur.

137 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler: EURO

ABD Doları

Diğer YP (*)

Toplam

Cari Dönem Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Krediler (**) İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Varlıklar (***) Toplam Varlıklar

763.158 741.797 153 3.296.564 1.566 4.803.238

2.487.762 434.279 65.074 386.470 7.068.317 7.274 10.449.176

807.885 325.691 589 791 305 4.217 1.139.478

4.058.805 1.501.767 65.074 386.623 10.365.470 791 305 13.057 16.391.892

Yükümlülükler Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile Bankalardan Toplanan Fonlar Diğer Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Para Piyasalarına Borçlar Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar ve Sermaye Benzeri Krediler İhraç Edilen Menkul Değerler Muhtelif Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar Diğer Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler

1.531.340 2.316.846 908.554 4.396 5.961 4.767.097

261.907 5.843.139 4.844.985 54.768 10.542 11.015.341

2.433 642.326 8.980 3.329 657.068

1.795.680 8.802.311 5.753.539 68.144 19.832 16.439.506

36.141

(566.165)

482.410

(47.614)

(222) 2.886 3.108 1.429.354

534.761 538.533 3.772 3.231.964

(473.712) 1.082 474.794 35.997

60.827 542.501 481.674 4.697.315

Önceki Dönem Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler

3.432.222 3.372.658

10.426.828 10.622.240

630.020 420.127

14.489.070 14.415.025

Net Bilanço Pozisyonu

59.564

(195.412)

209.893

74.045

(16.929) 8.320 25.249 1.298.973

210.880 249.140 38.260 3.054.388

(191.644) 7.599 199.243 35.294

2.307 265.059 262.752 4.388.655

Net Bilanço Pozisyonu Net Nazım Hesap Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (****) Türev Finansal Araçlardan Borçlar (****) Gayrinakdi Krediler (*****)

Net Nazım Hesap Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler

Nakit değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C Merkez Bnk. Satırında diğer YP olarak gösterilen bakiyenin 790.486 TL’si (31 Aralık 2015: 446.121 TL), Bankalar satırında diğer YP olarak gösterilen bakiyenin 274.919 TL’si (31 Aralık 2015: 39.682 TL) ve Diğer Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları satırında diğer YP olarak gösterilen bakiyenin 599.733 TL’si (31 Aralık 2015: 294.008 TL) kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır.

(*)

Bilançoda Türk Lirası olarak gösterilen 5.971.045 TL tutarındaki dövize endeksli kredi bakiyesi (finansal kiralama alacakları dahil) (31 Aralık 2015: 5.068.133 TL) dahil edilmiştir.

(**)

(***)

Bilançoda Türk Lirası olarak gösterilen 566 TL (31 Aralık 2015: 431 TL) teminat mektubu masraf ve komisyonlarından dövize endeksli alacak tutarı dahil edilmiştir.

Cari dönemde türev finansal araçlar içerisinde 2.691 TL (31 Aralık 2015: 45.969 TL) döviz alım taahhüdü, türev finansal borçlar içerisinde 6.688 TL (31 Aralık 2015: 64.837 TL) döviz satım taahhüdü yer almaktadır. (****)

(*****)

Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.

138 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

V. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar: Banka’nın Borsa İstanbul’da işlem gören iştirak ve bağlı ortaklıkları bulunmamaktadır. VI. Likidite riskine ilişkin açıklamalar: Likidite Riski, Yönetim Kurulu’nun onayladığı risk yönetimi politikaları ve iştahı çerçevesinde piyasa koşulları ve banka bilanço yapısından kaynaklanabilecek olası likidite sıkışıklıklarına karşı gerekli tedbirlerin zamanında ve doğru şekilde alınmasını sağlamak amacıyla Aktif Pasif Komitesi (APKO) tarafından yönetilmektedir. Stres koşullarında likidite riski yönetimi ise Acil Eylem Planı çerçevesinde yürütülmektedir. Yönetim Kurulu, likidite riski yönetimine ilişkin strateji, politika ve uygulamaları gözden geçirmektedir. Yönetim Kurulu; risk yönetimi strateji ve politikaları çerçevesinde likidite riski strateji ve politikalarını onaylamakta, bu strateji, süreç ve politikaların etkin olarak uygulanmasını ve bütünüyle Banka’nın risk yönetimi sistemine dahil edilmesini sağlamaktadır. Likidite riskinin ölçümü ve izlenmesinde dikkate alınacak temel ölçütleri belirlemektedir. Ayrıca likidite riski yönetiminde Banka’nın risk iştahını ve bu risk iştahı doğrultusunda alabileceği likidite risk limitlerini belirlemekte ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. APKO, Banka’nın maruz kaldığı likidite riskini değerlendirerek banka stratejilerini ve rekabet koşullarını da dikkate alarak banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararları almakta ve uygulamaları izlemektedir. Risk Yönetim Başkanlığı, Banka likidite riskini tanımlayıp, yasal mevzuata uygun likidite riski ölçümleme yöntemleri ile riskleri ölçmekte, izlemekte ve periyodik olarak ilgili birim, komite ve üst yönetime sunmaktadır, ayrıca Banka’nın risk profili, faaliyet ortamı ve stratejik planlarına uyumlu likidite yönetimi sürecinin yasal düzenlemelere uygun bir biçimde işletilmesi için ilgili tarafları koordine etmektedir. Likidite riski analizleri ile önemli erken uyarı sinyalleri periyodik olarak ilgili üst yönetime raporlanmaktadır. Ayrıca, likidite riskine ilişkin takip edilen yasal ve içsel ihtiyat limiti oranları ile birlikte yapılan analizler APKO raporunda yer almaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ihtiyat limiti oranları ve uyarı seviyeleri düzenli olarak izlenmekte ve ilgili taraflara raporlanmaktadır. Banka’nın fonlama yönetimi APKO kararları çerçevesinde yürütülmektedir. Banka’nın likiditesi değerlendirilerek fonlama ve plasman stratejisi geliştirilmektedir. Likidite riski yönetiminde normal ekonomik koşullar ve stres koşulları dikkate alınarak, alınacak tedbirler ve gerçekleştirilecek uygulamalar belirlenmektedir. İlgili para birimlerini de dikkate almak suretiyle ödeme yükümlülüklerinin sürekli olarak yerine getirebilmesi için, varlık ve yükümlülüklerde gerekli çeşitlendirme sağlanmaktadır. Fonlamaya ilişkin yoğunlaşma riski tespit edilirken, fon kaynakları aktif bir şekilde izlenmektedir. Belli bir fonlama kaynağında yoğunlaşmanın engellenmesi amacıyla Banka’nın fonlama tabanını oluşturan toplanan fonlar ve diğer borçlanma işlemlerinin çeşitliliği gözetilmektedir. Fon kaynaklarına erişimini bozabilecek veya fonlarda ani ve önemli ölçüde çekilme meydana gelmesini tetikleyebilecek faktörler analiz edilmektedir. Banka, TL ve YP likidite yönetiminde, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin nakit akışını izlemekte ve ileri vadelerdeki tahmini likidite ihtiyacını öngörmektedir. Nakit akış analizinde, likidite yönetimi açısından hacim ve değişim hızı itibarıyla likiditeyi etkileyen kalemlere stres uygulanmaktadır. Banka’nın maruz kaldığı likidite riski, risk iştahı, etkin kontrol ortamının tesisi ve limitler suretiyle yakından takip edilerek yönetilmektedir. Likidite riski stres testi sonuçları likidite yeterliliğinin değerlendirilmesi ile likidite riskine ilişkin strateji, politika ve uygulama usullerinin oluşturulmasında dikkate alınmaktadır ve bu çerçevede acil eylem planı hazırlanmaktadır. Banka’da olağan faaliyetler kapsamında likidite riski artışının önlenmesine yönelik mekanizmalar ile olası likidite krizi durumu senaryolarını içeren “Likidite Riski Yönetimi Acil Eylem Planı” dokümanı bulunmaktadır. Elverişli likidite kaynakları, likidite sıkışıklıkları dikkate alınarak belirlenmektedir. Banka bu plan dahilinde likidite riskini, erken uyarı sinyalleri ile her bir stres çerçevesinde izlemektedir.

139 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Likidite karşılama oranı:

Cari Dönem

17 18 19 20

YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR (YKLV) YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR NAKİT ÇIKIŞLARI Gerçek kişi toplanan fon ve perakende toplanan fon İstikrarlı toplanan fon Düşük istikrarlı toplanan fon Gerçek kişi toplanan fon ve perakende toplanan fon dışında kalan teminatsız borçlar Operasyonel toplanan fon Operasyonel olmayan toplanan fon Diğer teminatsız borçlar Teminatlı borçlar Diğer nakit çıkışları Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler Diğer cayılamaz veya şartı bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI NAKİT GİRİŞLERİ Teminatlı alacaklar Teminatsız alacaklar Diğer nakit girişleri TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ

21 22 23

TOPLAM YKLV STOKU TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16

(*)

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*) TP+YP YP

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*) TP+YP YP 4.949.478

3.020.407

13.162.310 3.262.200 9.900.110

5.041.910 5.041.910

1.153.121 163.110 990.011

504.191 504.191

6.612.800 673.832 3.557.314 2.381.654

4.020.394 671.940 2.158.696 1.189.758

7.633

7.169

3.653.791 168.458 2.092.313 1.393.020 7.633

2.243.157 167.985 1.453.058 622.114 7.169

7.633 -

7.169 -

7.633 -

7.169 -

-

-

-

-

-

-

-

-

9.275.450

4.417.720

732.184 5.546.729

385.901 3.140.418

3.558.233 7.660 3.565.893

1.767.818 3.172 1.770.990

Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalamasıdır.

2.858.438 1.666.318 7.655 3.172 2.866.093 1.669.490 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 4.949.478 3.020.407 2.680.636 1.470.928 184,64 205,34

140 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

21 Mart 2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca son üç ay için hesaplanan likidite karşılama oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu haftalar aşağıda verilmiştir. Cari Dönem TP+YP YP 149,00 140,98 4 Kasım 2016 14 Ekim 2016 195,35 233,60 25 Kasım 2016 2 Aralık 2016 171,54 175,56

Likidite Karşılama Oranı (%) En Düşük Haftası En Yüksek Haftası Ortalama

Önceki Dönem

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*) TP+YP YP

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*) TP+YP YP

YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR (YKLV) 1

17 18 19 20

YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR NAKİT ÇIKIŞLARI Gerçek kişi toplanan fon ve perakende toplanan fon İstikrarlı toplanan fon Düşük istikrarlı toplanan fon Gerçek kişi toplanan fon ve perakende toplanan fon dışında kalan teminatsız borçlar Operasyonel toplanan fon Operasyonel olmayan toplanan fon Diğer teminatsız borçlar Teminatlı borçlar Diğer nakit çıkışları Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler Diğer cayılamaz veya şartı bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI NAKİT GİRİŞLERİ Teminatlı alacaklar Teminatsız alacaklar Diğer nakit girişleri TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ

21 22 23

TOPLAM YKLV STOKU TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16

(*)

4.646.672

3.219.811

11.185.760 11.185.760

4.553.060 4.553.060

1.118.576 1.118.576

455.306 455.306

5.457.231 138.796 2.740.796 2.577.639 93.544

2.634.109 137.828 1.270.374 1.225.907 64.836

2.806.246 34.699 1.467.273 1.304.274 93.544

1.411.013 34.457 782.629 593.927 64.836

93.544 -

64.836 -

93.544 -

64.836 -

-

-

-

-

-

-

-

-

8.582.626 -

3.943.011 -

753.816 4.772.182

370.595 2.301.750

3.881.434 155.463 4.036.897

2.240.888 102.406 2.343.294

-

-

Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalamasıdır.

2.982.449 1.874.782 155.463 102.406 3.137.912 1.977.188 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 4.646.672 3.219.811 1.634.270 575.438 284,33 559,54

141 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

21 Mart 2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 2015’in son üç ayı için hesaplanan likidite karşılama oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu haftalar aşağıda verilmiştir. Likidite Karşılama Oranı (%) En Düşük Haftası En Yüksek Haftası Ortalama

Önceki Dönem TP+YP YP 276,20 314,95 11 Kasım 2015 6 Ekim 2015 387,85 570,73 18 Aralık 2015 30 Kasım 2015 327,59 460,32

142 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: Vadesiz 1 Aya Kadar Cari Dönem Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan MD Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır MD Verilen Krediler (*) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Diğer Varlıklar

1-3 Ay

3-12 Ay

1-5 Yıl

5 Yıl ve Üzeri

Dağıtılamayan (**)(***)

Toplam

1.921.342 1.425.270

3.077.710 674.526

58.381

-

-

-

-

4.999.052 2.158.177

954 6.350 -

65.142 2.270 1.556.951

263.665 1.303.246

135.860 6.724.557

938.824 10.938.277

35.721 1.437.821

761.202

66.096 1.382.690 22.722.054

-

-

201.558 9

207.629 2.328

259.395 2.663

-

849.087

668.582 854.087

3.353.916

5.376.599

1.826.859

7.070.374

12.139.159

1.473.542

1.610.289

32.850.738

677.801

871.266

172.316

76.633

-

-

-

1.798.016

4.753.149

13.106.511

2.172.039

1.297.897

27.522

-

-

21.357.118

-

352.410 492.784 176.329 36.167

591.117 45.226 3.411

2.073.871 12.243 -

1.422.474 -

1.495.260 -

468.561 2.525.751

5.935.132 492.784 702.359 2.565.329

Toplam Yükümlülükler

5.430.950

15.035.467

2.984.109

3.460.644

1.449.996

1.495.260

2.994.312

32.850.738

Likidite (Açığı)/Fazlası

(2.077.034)

(9.658.868)

(1.157.250)

3.609.730

10.689.163

(21.718)

(1.384.023)

-

Toplam Varlıklar Yükümlülükler Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile Bankalardan Toplanan Fonlar Diğer Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Diğer Mali Kuruluşlar. Sağlanan. Fonlar ve Sermaye Benzeri Krediler Para Piyasalarına Borç. İhraç Edilen MD Muhtelif Borçlar Diğer Yükümlülükler

Net Bilanço Dışı Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler

-

-

64.824

-

-

-

-

64.824

8.216.684

945 945 7.177

538.765 473.941 64.783

2.178 2.178 172.892

221.384

18.273

-

541.888 477.064 8.701.193

Önceki Dönem Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler

3.834.227 4.261.191

5.332.964 12.761.275

2.533.007 3.785.861

6.987.596 2.085.824

8.520.891 2.572.262

1.177.188 1.226.880

1.176.126 2.868.706

29.561.999 29.561.999

Likidite (Açığı)/Fazlası

(426.964)

(7.428.311)

(1.252.854)

4.901.772

5.948.629

(49.692)

(1.692.580)

-

-

-

-

21.173

-

-

-

21.173

4.533.680

596.383

935.430

219.089 197.916 1.471.883

1.086.885

39.796

-

219.089 197.916 8.664.057

Net Bilanço Dışı Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler

Finansal kiralama işlemlerinden alacaklar verilen kredilerde izlenmektedir. Dağıtılmayan kısmındaki bakiye net takipteki kredi bakiyesini ve finansal kiralama için verilen avans bakiyesini ifade etmektedir.

(*)

Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.

(**)

(***)

Dağıtılamayan diğer yükümlülükler kolonu özkaynak, karşılık ve (varsa) ertelenmiş vergi borcu bakiyelerinden oluşmaktadır.

143 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VII. Kaldıraç Oranına İlişkin Açıklamalar: Banka’nın 31 Aralık 2016 itibarıyla üç aylık ortalama tutarlardan hesaplanan kaldıraç oranı %5,27‘dir (31 Aralık 2015: %5,03). Asgari Kaldıraç Oranının “Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince minimum %3 olarak idame ettirilmesi gerekmektedir. Cari dönem ile önceki dönem kaldıraç oranı arasındaki değişimin nedeni ortalama ana sermayedeki artış oranının ortalama toplam risk tutarı artış oranından yüksek olmasıdır.

1 2 3 4 5 6

7 8 9

Bilanço içi varlıklar Bilanço içi varlıklar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil) (Ana sermayeden indirilen varlıklar) Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı (1 ve 2’nci satırların toplamı) Türev finansal araçlar ile kredi türevleri Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutar Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı (4 ve 5 inci satırların toplamı) Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemleri Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin risk tutarı (Bilanço içi hariç) Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerine ilişkin toplam risk tutarı (7 ve 8 inci satırların toplamı)

10 11 12

Bilanço dışı işlemler Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı (Krediye dönüştürme oranları ile çarpımdan kaynaklanan düzeltme tutarı) Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı (10 ve 11 inci satırların toplamı)

13 14

Sermaye ve toplam risk Ana sermaye Toplam risk tutarı (3, 6, 9 ve 12 nci satırların toplamı)

15

Kaldıraç oranı Kaldıraç oranı (%)

(*)

Üç aylık ortalama tutarlardır.

Cari Dönem 31 Aralık 2016 (*)

Önceki Dönem 31 Aralık 2015 (*)

31.308.239 (62.304) 31.245.935

28.936.499 (79.053) 28.857.446

45.286 9.860

20.043 4.913

55.146

24.956

218.594 -

139.204 -

218.594

139.204

9.809.355 9.809.355

9.880.604 9.880.604

2.176.537 41.329.030

1.955.492 38.902.210

5,27

5,03

144 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VIII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar: a. Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerine ilişkin bilgiler: Aşağıdaki tablo, bazı finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile gerçeğe uygun değerini göstermektedir. Defter değeri ilgili varlık ve yükümlülüklerin elde etme bedeli ve birikmiş kâr payı reeskontlarının toplamını ifade etmektedir. Cari ve önceki dönemde finansal varlıklar ve yükümlülükler aşağıdaki esaslara göre hesaplanmıştır: Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların gerçeğe uygun değeri piyasa fiyatı esas alınarak belirlenmiştir. Kredilerin gerçeğe uygun değeri, piyasa kâr payı oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının bulunmasıyla hesaplanmıştır. Özel cari hesap ve katılma hesapları yılsonu birim değeri ile değerlendiği için defter değerinin rayiç değerine yakın olduğu varsayılmıştır. Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonların tahmini gerçeğe uygun değeri, piyasa kâr payı oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının bulunmasıyla hesaplanmıştır. Defter değeri 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan fv Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Verilen krediler ve finansal kiralama alacakları Finansal yükümlülükler Özel cari hesap ve katılma hesapları aracılığı ile bankalardan toplanan fonlar Diğer özel cari hesap ve katılma hesapları Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar İhraç edilen menkul kıymetler Muhtelif borçlar

Gerçeğe uygun değer 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

2.158.177 66.096 1.382.690 668.582 22.722.054

2.482.614 22.283 1.051.566 762.890 19.505.392

2.158.177 66.096 1.382.690 683.944 21.821.559

2.482.614 22.283 1.051.566 771.264 19.198.865

1.798.016 21.357.118 5.935.132 702.359

526.489 19.819.689 5.344.245 686.386

1.798.016 21.357.118 5.028.727 702.359

526.489 19.819.689 4.904.160 -

b. Finansal tablolarda muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değer ölçümlerine ilişkin bilgiler: “Finansal Araçlar: Açıklamalara ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı” (“TFRS 7”) uyarınca, gerçeğe uygun değer ölçümleri, söz konusu ölçümler yapılırken kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra dahilinde sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değere ilişkin söz konusu sınıflandırma aşağıdaki şekilde oluşturulur: a. Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar (1 inci seviye); b. 1 inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler (2 nci seviye); c. Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler - 3 üncü seviye).

145 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Söz konusu sınıflama ilkelerine göre Banka’nın gerçeğe uygun değerinden taşımakta olduğu finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değer sınıflandırması aşağıdaki gibidir: Cari dönem (**)

1. seviye

2. seviye

3. seviye

Toplam

954 954 1.380.099 3.759 1.285.338 91.002

65.142 65.068 74 -

-

66.096 954 65.068 74 1.380.099 3.759 1.285.338 91.002

-

88 -

-

88 -

1. seviye

2. seviye

3. seviye

Toplam

790 790 1.038.701 887.157 151.544 -

21.493 20.822 671 -

10.743 10.743 -

22.283 790 20.822 671 1.049.444 10.743 887.157 151.544 -

-

-

-

-

Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan fv Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar Diğer Satılmaya hazır finansal varlıklar Sermayede payı temsil eden menkul değerler (*) Devlet borçlanma senetleri Diğer menkul değerler Finansal yükümlülükler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar Önceki dönem Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan fv Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar Diğer Satılmaya hazır finansal varlıklar Sermayede payı temsil eden menkul değerler (*) Devlet borçlanma senetleri Diğer menkul değerler Finansal yükümlülükler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar (*)

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar altında takip olunan Visa Inc’a ait rakamlardır.

(**)

Cari yıl içerisinde birinci ve ikinci seviye arasında yapılmış bir sınıflama bulunmamaktadır.

Finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, Banka bilançosunda maddi duran varlıklar içerisinde sınıflandırılan gayrimenkulleri gerçeğe uygun değeri ile taşımaktadır. Söz konusu gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde seviye 3 girdileri kullanılmaktadır.

146 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar: Banka müşterilerinin nam ve hesabına alım, satım, saklama, fon yönetimi hizmetleri vermemektedir. Banka inanca dayalı işlem sözleşmeleri yapmamaktadır. X. Risk yönetimine ilişkin açıklamalar: 23 Ekim 2015 tarihinde 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanan dipnotlar ve ilgili açıklamalar bu bölümde verilmektedir. Banka’nın sermaye yeterliliği hesaplamasında kredi riski için standart yaklaşım kullanıldığından, İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım (“İDD“) kapsamında hazırlanması gereken tablolar verilmemiştir. a. Risk Yönetimi ve Risk Ağırlıklı Tutarlara İlişkin Genel Açıklamalar: a.1. Bankanın risk yönetimi yaklaşımı: Banka’nın risk yönetim sisteminin amacı temel olarak, gelecekteki nakit akımlarının içereceği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler aracılığıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır. Yönetim kurulu, bankacılık faaliyetleri sebebiyle karşılaşılan risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, Bankacılık Kanunu’nun öngördüğü biçimde etkin bir iç kontrol, risk yönetim ve iç denetim sistemi tesis etmek, bunların işlerliğini, uygunluğunu ve yeterliliğini sağlamak ve izlemekle sorumludur. Yönetim Kurulu, risk yönetimi politika ve stratejilerini günün değişen piyasa koşullarına göre periyodik olarak gözden geçirmekte ve değerlendirmektedir. Yönetim Kurulu tarafından, risk yönetimi sürecine ilişkin belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda banka birimlerinin koordineli bir biçimde çalışması genel müdür tarafından sağlanmaktadır. Banka Yönetim Kurulu, risklerin yönetimi konusunda bankada konsolide ve konsolide olmayan bazda izlenecek stratejileri, politikaları, limit sistemlerini ve prosedürleri oluşturarak, risklerin yönetimi sürecinde yoğun olarak yer almaktadır. Temel olarak piyasa, likidite ve kredi riski ile stratejik risk, itibar riski ve operasyonel riske maruz kalan banka, maruz kaldığı risklerden sayısallaştırılabilenleri için, yönetim kurulunca onaylanan risk politikaları ve uygulama usulleri ile risk limitleri belirlemektedir. Söz konusu limitler, iç sistemler kapsamındaki birimler ve bankanın ilgili organları tarafından izlenmekte, raporlanmakta ve risklerin belirlenen limitler dâhilinde kalması sağlanmaktadır. Risk yönetimi düzenlemeleri çerçevesinde örgütlenen Risk Yönetim Başkanlığı; risklerin ölçülmesi, izlenmesi, kontrolü ve raporlanması faaliyetlerini yürütmektedir. Bankanın risk yönetim sisteminin nihai hedefi, işlevsel faaliyetlerin taşıdığı risklere uyumlu olarak sermaye tahsisinde bulunmak (ekonomik sermaye) ve riske göre ayarlanmış sermaye getirisini en üst seviyeye çıkartarak, yaratılan katma değeri artırmaktır. Bankanın Aktif Pasif Komitesinde, risk yönetim politikaları doğrultusunda fon toplama faaliyetleri ile bankanın fon kullandırımlarına ilişkin yurtiçi ve yurtdışı ekonomik koşullar değerlendirilmekte, aktif-pasif yapısı yönetilmektedir. Bankanın maruz kaldığı veya gelecekte maruz kalabileceği riskler belirlenmekte ve bu risklerin tanımı yapılmaktadır. Tanımlanan riskler ölçülmekte ve mümkün olduğu ölçüde önceliklendirilmektedir. Banka stratejilerinden kaynaklanan riskler ve stratejinin risk profiline olası etkisi de dikkate alınarak tüm önemli risklerin risk iştahında yer alması sağlanmaktadır. Banka stratejileri, risk profili ve risk iştahı ile ilişkilendirilir. Risk profilinin gelecekte değişmesi bekleniyorsa bu değişiklik, sermayeye etki derecesi ile birlikte değerlendirilmektedir. Risk profili oluşturulurken risk tipi, sektör ve/veya coğrafi konum bazında analiz edilmektedir. Bankanın risk toleransı; belirlenen misyon ve vizyon doğrultusunda kabul edilebilecek en geniş kapsamlı hesaplanmış risk miktarıdır. Diğer bir ifadeyle bankanın herhangi bir önlem almanın gerekliliğine karar vermeden önce maruz kalmaya hazır olduğu risk tutarıdır. Bu yönüyle risk toleransı, bankanın sunduğu hizmetlerin çeşitliliği ile bağlantılı olarak kabul edilebilir bulduğu risk seviyesidir. Bankanın risk iştahı, stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik olarak bankanın kabul ettiği risk miktarını ifade etmekle birlikte, hedefler etrafında kabul edilebilir bir değişkenliği de içermektedir.

147 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Bankanın risk iştahı ile risk toleransının ortak özelliği, riskin kabulü ile ilgili sınırları çizmeleridir. Ancak risk toleransı daha geniş kapsamlıdır. Banka Yönetim kurulunca onaylanan ve her yıl güncellenen “Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Kredi Stratejisi ve Risk İştahı Politikası” ile bankanın stratejilerini uygulamak ve hedeflerine ulaşmak için alabileceği risk düzeyleri belirlenmiştir. Bankanın risk iştahı ve risk toleransıyla ilgili olarak banka risk profili çerçevesinde belirlenen kantitatif ve kalitatif faktörler ile tetikleme fonksiyonları detaylı olarak açıklanmıştır. Bankanın finansal durumu, faaliyet profili ve geleceğe ait büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak, stratejik hedeflerin tutturulabilmesi için ihtiyaç duyulan sermaye miktarı, statik ve dinamik bazda gerçekleştirilen stres testleri ve senaryo analizleri vasıtasıyla hesaplanmaktadır. Bankanın faaliyet gösterdiği piyasayı günümüzde ve gelecekte etkileyebilecek konjonktürel faktörler gözetilerek bankanın finansal yapısı üzerine uygulanan stres testleri ve senaryo analizi çalışmaları diğer mali göstergelerle birlikte değerlendirilmiş, bu kapsamda hazırlanan sermaye planları ile banka süreçleri arasında eşgüdüme dayalı bir koordinasyon oluşturulmuştur. İşlevsel faaliyetlerin taşıdığı risklere uyumlu olarak sermaye tahsisi sağlamayı ve bu risklere göre ayarlanmış sermaye getirisini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Banka, riskleri; piyasa riski, likidite riski, kredi riski, operasyonel risk ve diğer riskler şeklinde sınıflandırarak değerlendirmektedir. Piyasa riski Bankanın genel piyasa riski; kâr oranı riski ile hisse senedi pozisyon riskine maruz finansal araçların spesifik riskten ari olağan piyasa hareketleri nedeniyle maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Piyasa riski esas olarak, piyasa fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklı olarak kur riski, emtia riski, kâr oranı riski ve hisse senedi pozisyon riski kapsamında bankanın bilanço içi ve bilanço dışı pozisyonlarının maruz kalabileceği zarar olasılığını, Banka piyasa riski kapsamında; yabancı para pozisyon riskini ve menkul kıymet pozisyon riski için genel piyasa riskini ve spesifik riskleri standart metot kullanarak hesaplamakta ve resmi otoriteye raporlamaktadır. Banka ayrıca, yabancı para pozisyon riskini, test amaçlı olarak çeşitli içsel yöntemler kullanarak ölçmektedir. Bu testlerin doğrulukları ve performanslarını sınamak için geriye dönük test (backtesting) uygulamaları yapılmakta, portföyün maruz kalabileceği beklenmeyen risklere karşı potansiyel dayanıklılığı, stres senaryolarını da kapsayan stres testleri vasıtasıyla ölçülmektedir. Banka, piyasa riskinin, yasal mevzuat ile belirlenen limitlere uyum sağlayıp sağlamadığını sürekli olarak izlemekte olup, döviz kuru riski ayrıca Aktif/Pasif Komitesinde de görüş ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bankanın döviz kuru stratejisi, kur riskinin dengede kalması, açık ya da fazla pozisyon verilmemesi yönündedir. Likidite riski Bankanın likidite riski, fonlamaya ilişkin likidite riski ile piyasaya ilişkin likidite riskinden oluşmaktadır. Fonlamaya ilişkin likidite riski, bankanın öngörülebilen ya da öngörülemeyen tüm nakit akışı gereksinimini, günlük operasyonları ya da finansal yapıyı bozmadan, yeterli düzeyde karşılamanın mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkan zarar olasılığını ifade etmektedir. Piyasaya ilişkin likidite riski ise piyasalarda derinliğin olmaması veya aşırı dalgalanma nedeniyle bankanın herhangi bir pozisyonunu piyasa fiyatlarından kapatamaması veya dengeleyememesi sonucu maruz kalabileceği zarar ihtimalidir. Likidite riskinin ortaya çıkmasına, vade uyumsuzluğu, aktif kalitesindeki bozulma, beklenmedik kaynak çıkışları, kârlılıktaki düşüş ve ekonomik kriz halleri gibi faktörler neden olmaktadır. Likidite riskine karşı nakit akışı günlük olarak takip edilip taahhütlerin zamanında ve gerektiği şekilde karşılanması için gerekli önleyici ve iyileştirici tedbirler alınmaktadır. Likidite riski Aktif/Pasif Komitesinde haftalık olarak değerlendirilmektedir. Banka likidite riski konusunda, piyasalardaki beklenmedik hareketlilikler karşısında ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacını karşılayabilmek için, yasal mevzuat ile belirlenen asgari likidite yeterlilik oranları ve geçmiş likidite tecrübelerini dikkate alarak, yeterli oranda ve kalitede likit varlık bulundurma politikası uygulamayı tercih etmektedir.

148 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Kredi riski Kredi riski; müşterinin kredi sözleşmesinin gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmemesinden dolayı bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Bu risk aynı zamanda, karşı tarafın mali durumundaki bozulmanın neden olduğu piyasa değeri kaybını da içermektedir. Kullanılan kredi riski tanımı kapsamında, bilanço içi ve bilanço dışı portföyler de yer almaktadır. Banka’da kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açmaya, onay vermeye, kredi riski yönetim ve diğer idari esaslara ilişkin politikaları oluşturarak ve bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlayarak, bu konuda gerekli tedbirleri almaktadır. Yönetim kurulu, kredi açma yetkisini yasal mevzuatça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kredi komitesine ve genel müdürlüğe devretmektedir. Genel müdürlük kendisine devredilen kredi açma yetkisini bölge müdürlükleri/birimler veya şubeler aracılığıyla kullanmaktadır. Banka, kredi tahsisini her bir borçlu ve borçlular grubu bazında belirlenen limitler dâhilinde yapmaktadır. Müşterilerin kredi riskinin limitini aşması sistem tarafından engellenmektedir. Kredi portföyünü olumsuz etkileyebilecek sektörel konsantrasyona yol açılmamasına özellikle dikkat edilmektedir. Risklerin az sayıda müşteri üzerinde yoğunlaşmasının önlenmesi için azami çaba gösterilmektedir. Kredi riski, iç sistemler kapsamındaki birimler ve risk yönetim sistemince sürekli izlenmekte ve raporlanmaktadır. Böylece kredi riskinin, kredi risk yönetimi politikası ve uygulama usullerine uyumu sağlanmaktadır. Operasyonel risk Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız dâhili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanmaktadır. Yasal risk ve uyum riski bu risk grubuna dâhil edilirken, itibar ve strateji riski (yanlış zamanda yanlış kararlar alınmasından kaynaklanan risk) dışında tutulmaktadır. Operasyonel risk, Banka’nın tüm faaliyetlerinde yer alan bir risk türüdür. Personel hatası, sistemden kaynaklanan bir hata, yetersiz ya da yanlış yasal bilgi ve dokümanlara dayanarak yapılabilecek işlemler, banka organizasyon yapısı içerisindeki kademeler arası bilgi akışının aksaması, yetki sınırlarının belirsizliği, yapı ve/veya işleyiş değişiklikleri, doğal afetler, terör ve dolandırıcılık hadiselerinden kaynaklanabilmektedir. Banka, operasyonel riski kaynaklarına göre, personel riski, teknolojik riskler, organizasyon riski, yasal risk-uyum riski ve dış riskler olmak üzere beş kategori halinde sınıflandırılmaktadır. Banka ayrıca, operasyonel riskin kabul edilebilir bir düzeyde tutulabilmesi için gerekli önleyici tedbirleri de almaktadır. Diğer riskler Banka’nın maruz kalabileceği diğer riskleri; stratejik risk, itibar riski, karşı taraf kredi riski, ülke riski ve yoğunlaşma riski oluşturmaktadır. Banka stratejik riske ilişkin; yurtiçi ve yurtdışı ekonomik konjonktürü, teknolojik, finansal ve sosyal gelişmeleri, yasal düzenlemeleri ve bankacılık sektörünü yakından takip ederek rasyonel kararlar vermeyi ve gelişmelere göre değişimi amaçlamaktadır. Mevcut veya potansiyel müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi birbirinden farklı ya da birbiriyle ilişkili olan tarafların banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden veya mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde bankaya duyulan güvenin azalması ya da banka itibarının zedelenmesi gibi menfi gelişmelerden kaynaklanarak bankanın zarar etme olasılığına yol açan her türlü faktör banka için itibar riski kabul edilmiştir. Bankanın risk yönetim sistemi, itibar riskini önleyebilmek ve/veya kontrol altına tutabilmek için banka itibarının veya imajının zedelendiğinin belirlendiği herhangi bir anda müşterilere öncelik vererek, proaktif bir iletişim mekanizması tesis etmektedir. En kötü durum senaryolarına daha önceden hazırlıklı olan bu sistem, itibar riski değerlendirilirken, operasyonel risklerin itibar riski ile ilişkisini, seviyesini ve etkisini de dikkate almaktadır. Karşı taraf kredi riski, iki tarafa da yükümlülük getiren bir işlemin muhatabı olan karşı tarafın, bu işlemin nakit akışında yer alan son ödemeden önce temerrüde düşme olasılığını ifade etmektedir. Banka, karşı taraf kredi riskini, yasal mevzuat çerçevesinde, en iyi uygulamaları gözeterek, faaliyetlerin hacmi, niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olarak yönetmektedir.

149 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Ülke riski; ekonomik, sosyal ve siyasi koşullarda meydana gelen belirsizlikler nedeniyle bir ülkedeki borçluların dış yükümlülüklerini yerine getirememeleri veya yerine getirmekten kaçınmaları sonucunda bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Banka, yasal sınırlamaları, piyasa şartlarını ve müşteri memnuniyetini de gözeterek, yurtdışı mali kurum ve ülkelerle olan ticari bağlantılarını, ülkenin ekonomik koşullarının dikkate alındığı fizibilite çalışmaları neticesinde tesis etmektedir. Yoğunlaşma riski, tek bir risk tutarının veya belirli türler bazındaki risk tutarlarının banka bünyesini ve bankanın asli faaliyetlerini yürütebilme yeteneğini tehdit edebilecek derecede yüksek kayıplara sebep olabilme olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Yoğunlaşma riskine yönelik politikalar sektörel yoğunlaşma, teminat bazında oluşturulacak yoğunlaşma, piyasa riski türü bazında yoğunlaşma, kayıp türleri bazında yoğunlaşma ve finansman sağlayanlardan kaynaklanan yoğunlaşma olarak sınıflandırılmaktadır. a.2. Risk ağırlıklı tutarlara genel bakış:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kredi riski (karşı taraf kredi riski hariç) Standart yaklaşım İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım Karşı taraf kredi riski Karşı taraf kredi riski için standart yaklaşım İçsel model yöntemi Basit risk ağırlığı yaklaşımı veya içsel modeller yaklaşımında bankacılık hesabındaki hisse senedi pozisyonları KYK’ya yapılan yatırımlar-içerik yöntemi KYK’ya yapılan yatırımlar-izahname yöntemi KYK’ya yapılan yatırımlar-%1250 risk ağırlığı yöntemi Takas riski Bankacılık hesaplarındaki menkul kıymetleştirme pozisyonları İDD derecelendirmeye dayalı yaklaşım İDD denetim otoritesi formülü yaklaşımı Standart basitleştirilmiş denetim otoritesi formülü yaklaşımı Piyasa riski Standart yaklaşım İçsel model yaklaşımları Operasyonel risk Temel gösterge yaklaşımı Standart yaklaşım İleri ölçüm yaklaşımı Özkaynaklardan indirim eşiklerinin altındaki tutarlar (%250 risk ağırlığına tabi) En düşük değer ayarlamaları Toplam (1+4+7+8+9+10+11+12+16+19+23+24)

Risk Ağırlıklı Tutarlar Cari Dönem Önceki Dönem 20.911.373 19.138.134 20.911.373 19.138.134 37.318 11.507 37.318 11.507 -

Asgari sermaye yükümlülüğü Cari Dönem 1.672.910 1.672.910 2.985 2.985 -

88.758 88.758 1.720.462 1.720.462 -

91.424 91.424 1.434.941 1.434.941 -

7.101 7.101 137.637 137.637 -

22.757.911

20.676.006

1.820.633

150 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b. Finansal Tablolar ve Risk Tutarları Arasındaki Bağlantılar: b.1. Muhasebesel Konsolidasyon ve Yasal Konsolidasyon Kapsamı Arasındaki Farklar ve Eşleştirme: Kalemlerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarı

Varlıklar Nakit değerler ve merkez bankası Alım satım amaçlı finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar Bankalar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) Krediler ve alacaklar Faktoring alacakları Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar (net) İştirakler (net) Bağlı ortaklıklar (net) Birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) Kiralama işlemlerinden alacaklar Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Yatırım amaçlı gayrimenkuller (net) Vergi varlığı Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar (net) Diğer aktifler Toplam varlıklar Yükümlülükler Toplanan Fonlar Alım satım amaçlı türev finansal borçlar Alınan krediler Para piyasalarına borçlar İhraç edilen menkul kıymetler Fonlar Muhtelif borçlar Diğer yabancı kaynaklar Faktoring borçları Kiralama işlemlerinden borçlar Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlar Karşılıklar Vergi borcu Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları (net) Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar Toplam yükümlülükler (*)

Finansal tablolarda raporlanan TMS uyarınca değerlenmiş tutar

Kredi riskine tabi

Karşı taraf kredi riskine tabi

Menkul kıymetleştirme pozisyonları

Piyasa riskine tabi (*)

Sermaye yükümlülüğüne tabi olmayan veya sermayeden indirilen

4.999.052 66.096

4.999.052 -

65.068

-

1.028

-

2.158.177 1.382.690 21.843.075 668.582 4.719 5.400

2.158.177 1.382.690 21.839.933 668.582 4.719 5.400

-

-

-

3.142 -

20.000 878.979 517.131 35.462 25.100

20.000 878.979 489.435 25.100

-

-

-

27.696 35.462 -

92.317 153.958 32.850.738 23.155.134 88 4.424.195 492.784 702.359 233.849 51.799

92.317 148.145 32.712.529 23.155.134 4.424.195 492.784 702.359 233.849 51.799

65.068 88 -

-

1.028 -

5.813 72.113 -

1.510.937 2.279.593 32.850.738

1.510.937 2.279.593 32.850.650

88

-

-

-

Piyasa riski kapsamındaki genel piyasa riski ve spesifik riske konu kalemlerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarlarını içermektedir.

151 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b.2. Risk tutarları ile finansal tablolardaki TMS uyarınca değerlenmiş tutarlar arasındaki farkların ana kaynakları:

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 (*)

Yasal konsolidasyon kapsamındaki varlıkların TMS uyarınca değerlenmiş tutarları (şablon B1 deki gibi) Yasal konsolidasyon kapsamındaki yükümlülüklerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarları (şablon B1’deki gibi) Yasal konsolidasyon kapsamındaki toplam net tutar Bilanço dışı tutarlar Repo ve benzeri işlemler (**) Değerleme farkları Farklı netleştirme kurallarından kaynaklanan farklar (satır 2’ye konulanlar dışındaki) Karşılıkların dikkate alınmasından kaynaklanan farklar Kurum’un uygulamalarından kaynaklanan farklar Risk tutarları

Toplam

Kredi riskine tabi

Menkul kıymetleştirme pozisyonları

Karşı taraf kredi riskine tabi

Piyasa riskine tabi (*)

32.850.738

32.712.529

-

65.068

1.028

-

-

-

(88)

-

32.850.738 10.951.306 -

32.712.529 5.622.397 -

-

65.156 70.487 4.818 -

1.028 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.334.926

-

75.305

1.028

Piyasa riski kapsamındaki genel piyasa riski ve spesifik riske konu kalemlerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarlarını içermektedir.

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği, repo ve benzeri işlemler için hesaplanan karşı taraf kredi riski tutarıdır.

(**)

b.3. TMS uyarınca değerlenmiş tutarlar ile risk tutarları arasındaki farklara ilişkin açıklamalar: Varlık ve yükümlülüklerin finansal tablo değerleri ile sermaye yeterliliği hesaplamasına dahil edilen değerleri arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. c. Kredi Riskine İlişkin Kamuya Açıklanacak Hususlar: c.1. Kredi Riski İle İlgili Genel Bilgiler: c.1.1. Kredi Riski İle İlgili Genel Niteliksel Bilgiler: Söz konusu bilgilere Kredi riskine ilişkin açıklamalar ile (a.I) Bankanın risk yönetimi yaklaşımı bölümleri altında yer verilmiştir. c.1.2. Varlıkların Kredi Kalitesi:

1 2 3 4

Krediler Borçlanma araçları Bilanço dışı alacaklar Toplam

Yasal konsolidasyona göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan TMS uyarınca değerlenmiş brüt tutarı Temerrüt etmiş Temerrüt etmemiş 1.105.954 22.313.281 2.052.558 90.015 9.842.339 1.195.969 34.208.178

Karşılıklar/ amortisman ve değer düşüklüğü 697.181 7.585 37.036 741.802

Net değer 22.722.054 2.044.973 9.895.318 34.662.345

152 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c.1.3. Temerrüde Düşmüş Alacaklar ve Borçlanma Araçları Stoğundaki Değişimler: 1 2 3 4 5 6

Önceki raporlama dönemi sonundaki temerrüt etmiş krediler ve borçlanma araçları tutarı Son raporlama döneminden itibaren temerrüt eden krediler ve borçlanma araçları Tekrar temerrüt etmemiş durumuna gelen alacaklar Aktiften silinen tutarlar Diğer değişimler Raporlama dönemi sonundaki temerrüt etmiş krediler ve borçlanma araçları tutarı (1+2-3-4±5)

519.163 790.342 287 76 113.173 1.195.969

c.1.4. Varlıkların Kredi Kalitesi İle İlgili İlave Açıklamalar: Tahsili gecikmiş ve karşılık ayrılan alacakların kapsam, tanımlarına ve bankanın karşılık tutarı belirlerken kullandığı metotlara Kredi Riskine İlişkin Açıklamalar kısmında değinilmektedir. Banka hem birinci ve ikinci grup krediler ve diğer alacaklarını hem de donuk kredi ve alacaklarını yapılandırabilmektedir. Birinci ve ikinci grup krediler ve diğer alacaklardaki yapılandırmalar müşterinin krediyi geri ödeme kabiliyetinin iyileştirilmesi amacıyla veya müşterinin kredi riskinden bağımsız olarak müşteri talebi ile sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri de kapsamaktadır. Donuk kredi ve alacaklardaki yapılandırmalar ise esasen yeni bir ödeme planı oluşturulması suretiyle alacağın tahsil imkanını sağlamaya yöneliktir. Alacakların sektörlere göre kırılımlarına VIII no.lu (Kredi riskine ilişkin açıklamalar) dipnotta yer verilmiştir. Coğrafi bölgeler bazında özel karşılık ayrılan alacak tutarları ile tahsili gecikmiş alacakların kalan vadelerine göre kırılımlarına aşağıda yer verilmiştir. 2016 yılında aktiften silinen donuk alacakların tutarı 76 TL’dir. Tahsili gecikmiş alacaklar için yaşlandırma analizi: Finansal araç sınıfları itibarıyla, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir: 0-30 Gün 739.521

31-60 Gün 671.339

61-90 Gün 544.143

Toplam 1.955.003

Coğrafi bölge bazında karşılık ayrılan alacak tutarları: Cari Dönem Yurtiçi Kıyı Bankacılığı Ülkeleri Diğer Ülkeler Genel Toplam (*)

Nakdi kredilere ilişkin bilgileri içermektedir.

Takipteki Alacak Tutarı (*) 1.043.911 60.761 1.282 1.105.954

Özel Karşılık (*) 563.492 13.731 1.282 578.505

153 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c.2. Kredi Riski Azaltımı c.2.1. Kredi Riski Azaltım Teknikleri İle İlgili Kamuya Açıklanacak Niteliksel Gereksinimler: Bilanço içi ve bilanço dışı netleştirme sözleşmeleri kullanılmamaktadır. Banka, kredilendirme işlemlerinde 6 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” kapsamında dikkate alınabilecek aşağıdaki risk azaltıcı unsurları teminat olarak kabul etmektedir. a) Finansal Teminatlar (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Nakit, Mevduat veya Katılım Fonu Rehni, Altın, Hisse Senedi Rehni) b) Garantiler Garantörlerin kredibiliteleri kredi revizyon vadeleri çerçevesinde izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Banka tarafından alınan ipotekler kredi ilişkisi devam ettiği sürece ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yeniden gözden geçirme ve ekspertiz işlemlerine konu edilmektedir. Gayrimenkulün değerinin genel piyasa fiyatlarına göre önemli oranda azalmış olabileceğine ilişkin göstergelerin bulunması halinde gayrimenkul değerlemesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bulunan yetkili değerleme kuruluşları tarafından yapılır. Banka, BDDK’nın düzenlemeleri doğrultusunda risk azaltıcı unsur olarak değerlendirilen diğer bankalar tarafından verilen garantileri düzenli olarak izlemekte olup, bankalara ilişkin kredi değerliliği periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Gayrimenkul piyasasındaki volatilite Banka tarafından yakinen takip edilmekte olup, anılan risk sınıfına ilişkin piyasa hareketlerine bağlı olarak oluşabilecek dalgalanmalar kredi çalışmalarında dikkate alınmaktadır. c.2.2. Kredi Riski Azaltım Teknikleri - Genel Bakış:

1 2 3 4

Krediler Borçlanma araçları Toplam Temerrüde düşmüş

Teminatsız alacaklar: TMS uyarınca değerlenmiş tutar 17.191.241 2.044.973 19.236.214 424.410

Teminat ile korunan alacaklar 5.530.813 5.530.813 103.039

Teminat ile korunan alacakların teminatlı kısımları 3.856.520 3.856.520 89.234

Finansal garantiler ile korunan alacaklar 1.342.508 1.342.508 1.778

Finansal garantiler ile korunan alacakların teminatlı kısımları 670.447 670.447 916

Kredi türevleri ile korunan alacaklar -

Kredi türevleri ile korunan alacakların teminatlı kısımları -

c.3. Standart Yaklaşım Kullanılması Durumunda Kredi Riski: c.3.1. Bankaların Kredi Riskini Standart Yaklaşım ile Hesaplarken Kullandığı Derecelendirme Notları ile İlgili Yapılacak Nitel Açıklamalar: Bankaların kredi riskini standart yaklaşım ile hesaplarken kullandığı derecelendirme notlarına ilişkin açıklamalara (IX) no.lu Kredi riskine ilişkin açıklamalar dipnotunda yer verilmiştir.

154 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c.3.2. Maruz Kalınan Kredi Riski ve Kredi Riski Azaltım Etkileri: Kredi dönüşüm oranı ve kredi riski azaltımından önce alacak tutarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17

Risk sınıfları Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar Uluslararası teşkilatlardan alacaklar Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar Kurumsal alacaklar Perakende alacaklar Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar Tahsili gecikmiş alacaklar Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar İpotek teminatlı menkul kıymetler Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar Diğer alacaklar Hisse senedi yatırımları Toplam

Kredi dönüşüm oranı ve kredi riski azaltımından sonra alacak tutarı

Risk ağırlıklı tutar ve risk ağırlıklı tutar yoğunluğu Risk ağırlıklı Risk ağırlıklı tutar tutar yoğunluğu

Bilanço içi tutar

Bilanço dışı tutar

Bilanço içi tutar

Bilanço dışı tutar

5.289.536

2.377

5.289.536

614

1.449.554

%27,40

17

1.049

17

519

268

%50,00

19.694

38.499

19.694

18.398

37.659

%98,86

-

330

-

66

-

-

-

-

-

-

-

-

2.193.259 9.037.195 4.045.396

160.958 6.043.517 3.073.087

2.193.259 9.037.194 4.045.397

126.965 3.826.074 1.237.040

974.683 12.252.669 3.796.230

%42,01 %95,25 %71,87

2.094.284 340.793

567.324 -

2.094.284 340.793

412.115 -

1.189.799 393.759

%47,47 %115,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.427.906 24.448.080

3.992 9.891.133

1.427.906 24.448.080

606 5.622.397

816.752 20.911.373

%57,18 %69,54

155 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c.3.3. Risk Sınıflarına ve Risk Ağırlıklarına Göre Alacaklar:

1

2

3

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

15 16 17 18

Risk Sınıfları/Risk Ağırlığı Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar Uluslararası teşkilatlardan alacaklar Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar Kurumsal alacaklar Perakende alacaklar Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar Tahsili gecikmiş alacaklar Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar İpotek teminatlı menkul kıymetler Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar Diğer alacaklar Hisse senedi yatırımları Toplam

%0

%10

2.391.042

-

-

%35 Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatl%20 andırılanlar

Diğerleri

Toplam risk tutarı (KDO ve KRA sonrası)

-

-

5.290.150

-

-

-

536

37.646

-

-

-

38.092

-

-

-

-

-

66

-

-

-

-

-

-

- 1.246.346 173.793 225.544 - 12.113.577 23.616 5.036.322 -

-

-

- 2.320.224 - 12.863.268 - 5.282.437

55.161 71.176 188.232

-

-

2.506.399 340.793

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

739.014 559.076 6.350.838 5.036.322 13.190.367 188.232

-

- 1.428.512 - 30.070.477

%50

%75

%100

-

- 2.899.108

-

-

-

-

-

-

536

-

-

385

-

61

-

-

-

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.502 392.535 186.598

-

888.583 131.612 35.901

10.334 763

-

6.507 255

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.810 3.294.035

388.688 - 1.451.607

559.076 1.875.321 80.367

-

%150 %200

156 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ç. Karşı Taraf Kredi Riskine (KKR) İlişkin Açıklanacak Hususlar: ç.1. KKR’ye İlişkin Nitel Açıklamalar: Karşı taraf kredi riskinin hesaplanmasında türev ve repo benzeri işlemler 23 Kasım 2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-2” hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerine göre hesaplanmaktadır. Türev işlemlere ilişkin risk tutarının hesaplanmasında, potansiyel kredi risk tutarları ile pozitif yenileme maliyetlerinin toplamı alınmaktadır. Banka, karşı taraf kredi riskinin yönetilmesini sağlayan ve uygulamaları düzenleyen temel ilkeleri belirlemek amacıyla “Karşı Taraf Kredi Riski Yönetimi Politikası ve Uygulama Usulleri Hakkında Yönetmelik’i hazırlayarak Yönetim Kurulu onayından geçirmiştir. Yönetim Kurulu, söz konusu politikayı periyodik olarak gözden geçirmekte ve değerlendirmektedir. ç.2. KKR’nin Ölçüm Yöntemlerine Göre Değerlendirilmesi:

1 2

3

4

5

6 (*)

Cari dönem Standart yaklaşım - KKR (türevler için) İçsel Model Yöntemi (türev finansal araçlar, repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için) Kredi riski azaltımı için kullanılan basit yöntem - (repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için) Kredi riski azaltımı için kapsamlı yöntem - (repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için) Repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için riske maruz değer Toplam

Efektif beklenen pozitif risk tutarı

Yenileme maliyeti 65.068

Potansiyel kredi riski tutarı 5.419

EBPRT (*)

-

Yasal risk tutarının Kredi riski azaltımı hesaplanması için kullanılan sonrası risk tutarı alfa 70.487

-

Risk ağırlıklı tutarlar 35.278

-

-

4.818

-

-

-

-

35.278

157 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ç.3. Kredi Değerleme Ayarlamaları (KDA) İçin Sermaye Yükümlülüğü:

1 2 3 4

Risk tutarı (Kredi riski azaltımı teknikleri kullanımı sonrası) -

Cari dönem Gelişmiş yönteme göre KDA sermaye yükümlülüğüne tabi portföylerin toplam tutarı (i) Riske maruz değer bileşeni (3*çarpan dahil) (ii) Stres riske maruz değer (3*çarpan dahil) Standart yönteme göre KDA sermaye yükümlülüğüne tabi portföylerin toplam tutarı KDA sermaye yükümlülüğüne tabi toplam tutar

Risk ağırlıklı tutarlar 2.040 2.040

70.487 70.487

ç.4. Risk Sınıfları Ve Risk Ağırlıklarına Göre KKR: Risk Ağırlıkları Risk Sınıfları Merkezi yönetimlerden ve merkez bankalarından alacaklar Bölgesel veya yerel yönetimlerden alacaklar İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar Uluslararası teşkilatlardan alacaklar Bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar Kurumsal alacaklar Perakende alacaklar Gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar Tahsili gecikmiş alacaklar Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar İpotek teminatlı menkul kıymetler Menkul kıymetleştirme pozisyonları Kısa vadeli kredi derecelendirmesi bulunan bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar ile kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar Hisse senedi yatırımları Diğer alacaklar Diğer varlıklar Toplam (*)

%0

%10

%20

%50

%75

%100

%150

Diğer

Toplam Kredi Riski (*)

4.818 -

-

-

-

-

-

-

-

4.818 -

-

-

10 70.401 -

-

76 -

-

-

70.411 76 -

-

-

-

-

-

-

-

-

4.818

-

10 70.401

-

76

-

-

75.305

-

Toplam kredi riski: Karşı taraf kredi riski ölçüm teknikleri uygulandıktan sonra sermaye yeterliliği hesaplamasıyla ilgili olan tutar

158 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ç.5. KKR İçin Kullanılan Teminatlar:

Cari Dönem

Türev finansal araç teminatları Alınan teminatlar Verilen teminatlar Ayrılmış Ayrılmamış Ayrılmış Ayrılmamış

Diğer işlem teminatları Alınan Verilen teminatlar teminatlar

Nakit - yerli para Nakit - yabancı para Devlet tahvil/bono - yerli Devlet tahvil/bono - diğer Kamu kurum tahvil/bono Kurumsal tahvil/bono Hisse senedi Diğer teminat

-

-

-

-

-

125.130 -

Toplam

-

-

-

-

-

125.130

ç.6. Bankanın alınan veya satılan kredi türevlerinden kaynaklanan risklere ilişkin bilgiler: Bankanın alınan veya satılan kredi türevlerinden kaynaklanan riskleri bulunmamaktadır. ç.7. Bankanın Merkezi Karşı Tarafa olan risklerine ilişkin kapsamlı bilgiler: Bankanın Merkezi Karşı Tarafa olan riskleri bulunmamaktadır. d. Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Olarak Kamuya Açıklanacak Hususlar: Menkul kıymetleştirmeye ilişkin olarak kamuya açıklanacak husus bulunmamaktadır. e. Piyasa Riskine İlişkin Olarak Kamuya Açıklanacak Hususlar e.1. Piyasa Riskiyle İlgili Kamuya Açıklanacak Niteliksel Bilgiler: Banka, piyasa risklerini, 23 Ekim 2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, standart metot kullanılmak suretiyle ölçmekte ve bunun üzerinden yasal sermaye ayırmaktadır. Diğer taraftan, piyasa riski, standart metot dışında içsel model kullanılarak test amaçlı olarak da hesaplanmakta (Riske Maruz Değer) ve bulunan sonuçlar geriye yönelik test sonuçları dikkate alınmak suretiyle desteklenmektedir. İçsel model kullanılarak hesaplanan piyasa riski değeri (Riske Maruz Değer), Varyans- Kovaryans, EWMA, Monte Carlo ve Tarihsel Simülasyon yöntemleri kullanılmak suretiyle günlük olarak hesaplanmakta ve üst yönetime raporlanmaktadır. Banka Yönetim Kurulu taşıdığı temel riskleri göz önünde bulundurarak bu risklere ilişkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri piyasa koşulları ve Banka stratejileri doğrultusunda dönemsel olarak revize etmektedir. Ayrıca Banka Yönetim Kurulu, risk yönetimi birimi ile üst düzey yönetimin, Banka’nın maruz kaldığı muhtelif risklerin tanımlanması, ölçülmesi, önceliklendirilmesi, kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi ve yönetilebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda Banka tarafından tutulan pozisyonların, finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak oluşacak riskleri ölçülmektedir. Aşağıda yasal sermaye hesaplamasında dikkate alınan piyasa riskine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

159 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

e.2. Standart Yaklaşım:

1 2 3 4

Cari dönem Dolaysız (peşin) ürünler Kâr oranı riski (genel ve spesifik) Hisse senedi riski (genel ve spesifik) Kur riski Emtia riski

RAT 37 1.908 86.813 -

5 6 7 8 9

Opsiyonlar Basitleştirilmiş yaklaşım Delta-plus metodu Senaryo yaklaşımı Menkul kıymetleştirme Toplam

88.758

f. Operasyonel Riske İlişkin Olarak Kamuya Açıklanacak Hususlar: Operasyonel risk sermaye gereksinimi, ülke mevzuatındaki uygulamaya paralel olarak, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca Temel Gösterge Yöntemi kullanılarak yılda bir defa hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2016 itibarıyla operasyonel riske esas tutar ve hesaplamaya ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Brüt gelir Operasyonel riske esas tutar (Toplam*12,5)

2 ÖD Tutar

1 ÖD Tutar

CD Tutar

Toplam/ Pozitif BG yılı sayısı

Oran (%)

782.732

887.798

1.082.210

917.580

15

Toplam 137.637 1.720.462

g. Bankacılık hesaplarındaki kâr oranı riskine ilişkin olarak kamuya açıklanacak hususlar: a) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan kâr oranı riskinin niteliği ve kredi erken geri ödemeleri ve vadeli mevduatlar dışındaki mevduatların hareketine ilişkin olanlar da dahil önemli varsayımlar ile kâr oranı riskinin ölçüm sıklığı Bankacılık hesaplarından kaynaklanan kâr oranı riski; Banka’nın bankacılık hesaplarında yer alan ve bilanço içi ve bilanço dışı pozisyonlardan kaynaklanan kâr oranı riskinin standart şok yöntemiyle ölçülmektedir. Banka, bankacılık hesaplarından kaynaklanan kâr oranı riskini, Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı “Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirlenen yasal oran aylık bazda hesaplanıp izlenmektedir. Banka, ilgili yönetmelik kapsamında yapılan hesaplamalarda, bankacılık hesaplarında yer alan kâr payı getirili aktifler, kâr payı ödenen pasifler, yeniden yapılandırma riski, verim eğrisi riski ve piyasa koşullarında meydana gelen kâr oranlarına ait değişimler çerçevesinde izlenmekte, değerlendirilmekte ölçülmekte ve yönetilmektedir. Söz konusu hususların Banka sermayesini olumsuz etkileme riskine karşılık, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetmelikler kapsamında ve haftalık olarak Banka Aktif-Pasif Komitesi tarafından değerlendirilip, yönetilmektedir.

160 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b) Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Kâr Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kâr oranlarındaki dalgalanmalardan doğan ekonomik değer farkları: Para Birimi TRY TRY ABD Doları ABD Doları EUR EUR Toplam (Negatif Şoklar İçin) Toplam (Pozitif Şoklar İçin)

Uygulanan Şok (+/-x baz puan) (+) 500bp (-) 400bp (+) 200bp (-) 200bp (+) 200bp (-) 200bp -

Kazançlar/ (Kayıplar) (476.583) 466.068 (21.998) 37.699 (41.490) (3.720) 500.047 (540.071)

Kazançlar/Özkaynaklar (Kayıplar/Özkaynaklar) (%) (15,55) 15,21 (0,72) 1,23 (1,35) (0,12) 16,32 (17,62)

XI. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar: Banka, misyonu gereği bireysel, ticari ve kurumsal bankacılık alanlarında kâr zarara katılım yöntemiyle faaliyet göstermektedir. Bireysel

Ticari ve Kurumsal

Hazine

Dağıtılamayan

Toplam

3.143.162

20.003.078

6.718.972

2.985.526

32.850.738

14.306.903 -

9.396.852 -

6.398.938 -

468.452 2.279.593

30.571.145 2.279.593

Net kâr payı geliri/ (gideri) (*)(**) Net ücret ve komisyon gelirleri/ (giderleri) Diğer faaliyet gelirleri/ (giderleri) Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı Vergi öncesi kâr/(zarar) Vergi karşılığı

(311.957) 18.551 (352) (35.607) (329.365) -

1.167.898 155.233 (306.775) (226.609) 789.747 -

173.927 (26.389) 45.576 193.114 -

(6.250) (1.460) (271.925) (109.941) (389.576) (46.311)

1.023.618 145.935 (533.476) (372.157) 263.920 (46.311)

Net dönem kârı/ (zararı)

(329.365)

789.747

193.114

(435.887)

217.609

Bireysel

Ticari ve Kurumsal

Hazine

Dağıtılamayan

Toplam

2.772.567

17.685.898

6.328.675

2.774.859

29.561.999

13.119.733 -

8.367.686 -

5.570.834 -

399.832 2.103.914

27.458.085 2.103.914

Net kâr payı geliri/ (gideri) (*)(**) Net ücret ve komisyon gelirleri/ (giderleri) Diğer faaliyet gelirleri/ (giderleri) Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı Vergi öncesi kâr/ (zarar) Vergi karşılığı

(335.961) 15.291 14.574 (14.738) (320.834) -

1.078.566 144.737 16.274 (94.013) 1.145.564 -

143.892 (17.866) 65.787 191.813 -

(816) (6.165) (584.392) (48.392) (639.765) (73.915)

885.681 135.997 (487.757) (157.143) 376.778 (73.915)

Net dönem kârı/ (zararı)

(320.834)

1.145.564

191.813

(713.680)

302.863

Cari Dönem Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Toplam Özkaynaklar

Önceki Dönem Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Toplam Özkaynaklar

(*) (**)

Banka’nın bireysel, ticari ve kurumsal bankacılık bölümlerinde görülen dağılım farklılığı katılım bankalarının fon kullandırım ve fon toplama usullerinden kaynaklanmaktadır. Banka, yönetim performans ölçümü olarak brüt gelir ve gideri değil, net kâr payı geliri/(gideri) kullandığı için kâr payı gelirleri net olarak gösterilmiştir.

161 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 1. a. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Kasa/ Efektif TCMB Diğer (*)

123.254 735.118 81.875

148.150 3.599.536 311.119

124.648 698.140 71.416

283.565 3.371.781 355.248

Toplam

940.247

4.058.805

894.204

4.010.594

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 4.306 TL (31 Aralık 2015: 12.370 TL) tutarındaki kıymetli maden depo hesabını ve 388.688 TL tutarında (31 Aralık 2015: 414.294 TL) yoldaki paralar hesabını içermektedir.

(*)

b. T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Vadesiz serbest hesap Vadeli serbest hesap Vadeli serbest olmayan hesap (*)

733.965 1.153

522.979 3.076.557

695.445 2.695

377.110 2.994.671

Toplam

735.118

3.599.536

698.140

3.371.781

(*)

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, standart altın cinsinden tesis edilen zorunlu karşılık tutarı 786.181 TL’dir (31 Aralık 2015: 433.751 TL).

Banka, TCMB’nin “Zorunlu Karşılıklar Hakkında 2005/1 sayılı Tebliğ’ine göre Türk parası ve yabancı para yükümlülükleri için TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir. Zorunlu karşılıklar TCMB’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’e göre Türk Lirası, ABD Doları ve/veya Euro ve standart altın cinsinden tutulabilmektedir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Türk parası zorunlu karşılık için geçerli oranlar, mevduatlar ve diğer yükümlülükler için vade yapısına göre %4 ile %10,5 aralığında; yabancı para zorunlu karşılık için geçerli oranlar ise mevduat ve diğer yükümlülüklerde vade yapısına göre %4 ile %24 aralığındadır. T.C. Merkez Bankası 2014 yılının Kasım ayı itibarıyla Zorunlu Karşılıkların Türk Lirası olarak tutulan kısmına, 2015 yılı Mayıs ayı itibarıyla da dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlara ve serbest hesaplara gelir ödemeye başlamıştır. 2. a. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan repo işlemlerine konu olanlar ve teminata verilen/ bloke edilenlere ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

162 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b. Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Vadeli İşlemler Swap İşlemleri Futures İşlemleri Opsiyonlar Diğer

55 -

65.013 -

-

20.822 -

Toplam

55

65.013

-

20.822

3. a. Bankalara ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Bankalar Yurtiçi (*) Yurtdışı Yurtdışı Merkez ve Şubeler

656.410 -

1.230.805 270.962 -

599.970 -

1.456.406 426.238 -

Toplam

656.410

1.501.767

599.970

1.882.644

(*)

Yurtiçi TP hesaplarında takip edilen 610.730 TL (31 Aralık 2015: 569.474 TL) tutarındaki POS işlemlerinden kaynaklı bloke tutarı içermektedir.

b. Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler: Cari dönem Serbest Serbest tutar olmayan tutar

Önceki dönem Serbest Serbest tutar olmayan tutar

AB Ülkeleri ABD, Kanada OECD Ülkeleri (*) Kıyı Bankacılığı Bölgeleri Diğer (**)

117.081 85.415 6.656 3.367 58.443

-

194.411 77.021 5.316 3.096 146.394

-

Toplam

270.962

-

426.238

-

(*) (**)

AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri Banka’nın yurtdışı şubesi olan Erbil şubesinin tamamı Irak bankalarında olan 43.106 TL’lik bakiyesi (31 Aralık 2015: 127.178 TL) diğer kalemi içerisinde gösterilmiştir.

163 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler: a. Satılmaya hazır finansal varlıklardan repo işlemlerine konu olanlar ve teminata verilen/ bloke edilenlere ilişkin bilgiler: Banka, Nominal değeri 292.937 TL, kayıtlı değeri 302.792 TL tutarındaki sukuk yatırımını teminat olarak TCMB’ye açık para piyasası işlemleri karşılığında geri alım vaadiyle vermiştir (31 Aralık 2015: 226.102 TL). 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde teminata verilen/ bloke edilenlerin tutarı 225.663 TL’dir (31 Aralık 2015: 34.132 TL). b. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Borçlanma Senetleri Borsada İşlem Gören (*) Borsada İşlem Görmeyen Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Borsada İşlem Görmeyen Değer Azalma Karşılığı (-)

1.383.925 1.383.925 6.350 6.350 7.585

1.040.924 1.040.924 12.865 12.865 2.223

Toplam

1.382.690

1.051.566

(*)

Borsaya kote olmakla beraber ilgili dönem sonlarında borsada işlem görmeyen borçlanma senetlerini de içermektedir.

5. Kredi ve alacaklara ilişkin açıklamalar: a. Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Nakdi

Gayrinakdi

Önceki Dönem Nakdi Gayrinakdi

Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler Banka Mensuplarına Verilen Krediler

272 272 35.550 8.905

62.130 61.780 350 24.249 28

80.048 79.771 277 47.906 8.985

62.209 61.859 350 65.512 28

Toplam

44.727

86.407

136.939

127.749

164 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b. Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:

Nakdi Krediler

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Krediler ve Diğer Alacaklar Sözleşme Koşullarında (Toplam) Değişiklik Yapılanlar Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar Diğer

Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar Krediler ve Diğer Alacaklar Sözleşme Koşullarında (Toplam) Değişiklik Yapılanlar Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar Diğer

Krediler İhracat Kredileri İthalat Kredileri İşletme Kredileri Tüketici Kredileri Kredi Kartları Mali Kesime Verilen Krediler Diğer (*) Diğer Alacaklar

20.100.144 578.700 1.504.885 10.974.587 3.040.180 219.734 17.257 3.764.801 -

372.923 17.924 24.633 239.184 20.791 70.391 -

16.083 1.398 6.036 6.217 2.432 -

1.215.482 2.529 34.976 935.265 41.091 5.189 196.432 -

119.318 524 110.323 490 7.981 -

4.390 2.956 265 1.169 -

Toplam

20.100.144

372.923

16.083

1.215.482

119.318

4.390

(*)

Diğer kredilerin detayı aşağıdaki gibidir:

Taksitli ticari krediler Diğer yatırım kredileri Yurtdışı krediler Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımları (**) Müşteri adına menkul değer alım kredileri Diğer

1.866.897 788.048 584.078 500.049 198.842 23.319

Toplam

3.961.233

İlgili bakiye, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kâr zarar ortaklığı yatırımları (12 adet) yöntemiyle kullandırılan fonlardan oluşmaktadır. Bu projelerin tamamı İstanbul ve Ankara’nın çeşitli bölgelerindeki gayrimenkul geliştirme projeleridir. Kâr zarar ortaklığı yatırımı projelerinin gelir paylaşımı, proje bitimlerinde ya da etap/kısım sonlarında ilgili maliyet hesapları netleştikten ve net kâr hesaplandıktan sonra, taraflar arasında imzalanan kâr zarar ortaklığı yatırımı sözleşmesi çerçevesinde yapılmaktadır. Kâr zarar ortaklığı yatırım sözleşmesine konu işlemin zarar ile sonuçlanması halinde Banka’nın zarara katılım tutarı kullandırdığı fonla sınırlıdır. Banka, söz konusu kredilere ilişkin olarak bu dönemde finansal tablolara 63.818 TL (31 Aralık 2015: 54.862 TL) tutarında gelir yansıtmış olup ilgili tutar gelir tablosunda kredilerden alınan kâr payları içerisinde gösterilmiştir.

(**)

165 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar Standart Nitelikli Krediler ve Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar 1 veya 2 defa Uzatılanlar 3,4 veya 5 defa Uzatılanlar 5 üzeri Uzatılanlar Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre

372.923 -

119.318 -

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar

Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar

43.377 32.743 130.558 101.489 64.756

28.682 40.147 16.468 25.677 8.344

6 Ay 6 Ay-12 Ay 1-2 Yıl 2-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri

“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca denizcilik, turizm ve enerji sektörlerinde kullanılmak üzere kullandırılan kredilere ilişkin açıklama: 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka’nın söz konusu Yönetmelik kapsamında denizcilik sektörüne kullandırılıp yeni itfa planına bağlanan 18.538 TL tutarında kredi alacağı bulunmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka’nın söz konusu Yönetmelik kapsamında turizm sektörüne kullandırdığı yeni itfa planına bağlanan kredi alacağı bulunmamaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka’nın söz konusu Yönetmelik kapsamında enerji sektörüne kullandırılıp yeni itfa planına bağlanan 1.893 TL tutarında kredi alacağı bulunmaktadır. c. Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:

Nakdi krediler

Standart nitelikli krediler ve Yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklar diğer alacaklar Sözleşme Sözleşme Koşullarında Koşullarında Değişiklik Değişiklik Krediler ve Krediler ve Yapılanlar (**) diğer alacaklar Yapılanlar diğer alacaklar

Kısa vadeli krediler ve diğer alacaklar Krediler Diğer alacaklar Orta ve uzun vadeli krediler ve diğer alacaklar (*) Krediler Diğer alacaklar

4.482.793 4.482.793 15.228.345 15.228.345 -

1.480 1.480 387.526 387.526 -

101.325 101.325 990.449 990.449 -

4.596 4.596 119.112 119.112 -

Toplam

19.711.138

389.006

1.091.774

123.708

(*) (**)

İlk kullandırıldıkları zaman orijinal vadeleri 1 yılın üzerinde olan krediler “Orta ve uzun vadeli krediler” olarak sınıflandırılmaktadır. İlgili kalem ödeme planları uzatılanları, kısaltılanları ve diğer değişiklikleri içerir.

166 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ç. Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:

Tüketici Kredileri-TP Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Tüketici Kredileri-YP Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Bireysel Kredi Kartları-TP Taksitli Taksitsiz Bireysel Kredi Kartları-YP Taksitli Taksitsiz Personel Kredileri-TP Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredileri-Dövize Endeksli Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredileri-YP Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredi Kartları-TP Taksitli Taksitsiz Personel Kredi Kartları-YP Taksitli Taksitsiz Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi) Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi) Toplam

Kısa Vadeli

Orta ve Uzun Vadeli

Toplam

40.946 4.507 4.401 32.038 66.815 25.897 40.918 2.767 32 115 2.620 4.336 2.050 2.286 -

3.035.756 2.781.035 107.063 147.658 1.802 246 1.160 396 -

3.076.702 2.785.542 111.464 179.696 66.815 25.897 40.918 4.569 278 1.275 3.016 4.336 2.050 2.286 -

114.864

3.037.558

3.152.422

167 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

d. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler: Kısa vadeli

Orta ve Uzun vadeli

Toplam

Taksitli Ticari Krediler-TP İşyeri Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Diğer Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli İşyeri Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Diğer Taksitli Ticari Krediler-YP İşyeri Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Diğer Kurumsal Kredi Kartları-TP Taksitli Taksitsiz Kurumsal Kredi Kartları-YP Taksitli Taksitsiz Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi) Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)

59.630 6.851 17.019 35.760 5.557 1.571 3.986 153.772 40.009 113.763 -

1.152.161 347.223 263.160 541.778 589.099 272.602 81.553 234.944 60.450 60.450 -

1.211.791 354.074 280.179 577.538 594.656 274.173 85.539 234.944 60.450 60.450 153.772 40.009 113.763 -

Toplam

218.959

1.801.710

2.020.669

Cari dönem

Önceki dönem

Kamu Özel

21.315.626

13.012 18.357.387

Toplam

21.315.626

18.370.399

Cari Dönem

Önceki Dönem

Yurtiçi Krediler Yurtdışı Krediler

20.731.548 584.078

17.879.660 490.739

Toplam

21.315.626

18.370.399

e. Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:

f. Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:

g. Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler: Bilanço tarihi itibarıyla bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen nakdi kredi bulunmamaktadır.

168 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ğ. Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar: Cari Dönem

Önceki Dönem

Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar

31.504 140.892 387.789

20.420 56.714 192.801

Toplam

560.185

269.935

Kredilere ilişkin olarak ayrılan 560.185 TL (31 Aralık 2015: 269.935 TL) tutarındaki özel karşılıklara ilave olarak tahsili şüpheli ücret, komisyon ve diğer alacaklara ilişkin 18.320 TL (31 Aralık 2015: 10.912 TL) olmak üzere toplam 578.505 TL (31 Aralık 2015: 280.847 TL) tutarında özel karşılık ayrılmıştır. Söz konusu özel karşılıkların 316.517 TL (31 Aralık 2015: 179.220 TL) tutarındaki kısmı katılma hesaplarından kullandırılan krediler için ayrılan özel karşılıkların katılma hesapları payıdır. h. Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (net): h.1. Donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: III. Grup Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

IV. Grup V. Grup Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Krediler ve Diğer Alacaklar Alacaklar

Cari Dönem (Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar) Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar

464 464 -

3.973 3.973 -

10.726 10.726 -

Önceki Dönem (Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar) Donuk alacak Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar

155 155 -

633 633 -

14.712 14.712 -

169 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

h.2. Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler: III. Grup Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

IV. Grup V. Grup Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Kredi ve Diğer Alacaklar Alacaklar

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem İçinde İntikal (+) Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+) Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-) Standart Nitelikli Kredilere Transfer (-) Dönem İçinde Tahsilat (-) Aktiften Silinen (-) Kurumsal ve Ticari Krediler Bireysel Krediler Kredi Kartları Diğer

123.599 727.553 552.077 62.135 37 34 3 -

112.602 16.026 552.077 292.126 7 33.533 1 1 -

221.300 46.763 292.126 280 64.178 38 36 2 -

Dönem Sonu Bakiyesi Özel Karşılık (-) Bilançodaki net bakiyesi

236.903 31.504 205.399

355.038 140.892 214.146

495.693 387.789 107.904

Donuk alacak olarak sınıflandırılan 1.087.634 TL (31 Aralık 2015: 457.501 TL) tutarındaki kredilerin, 572.551 TL (31 Aralık 2015: 281.719 TL) tutarındaki kısmı katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin katılma hesapları payıdır. Yukarıdaki tabloda yer alan donuk alacak tutarlarına ilave olarak 18.320 TL (31 Aralık 2015: 10.912 TL) tutarında tahsili şüpheli ücret, komisyon ve diğer alacak bakiyesi bulunmaktadır. Tahsili şüpheli ücret, komisyon ve diğer alacaklardan dönem içinde 4.167 TL (31 Aralık 2015: 3.763 TL) tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. h.3. Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler: III. Grup Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

IV. Grup V. Grup Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Krediler ve Diğer Alacaklar Alacaklar

Cari Dönem: Dönem Sonu Bakiyesi Özel Karşılık (-)

62.883 8.006

1.885 298

20.518 12.845

Bilançodaki Net Bakiyesi

54.877

1.587

7.673

1.219 337

17.175 7.525

8.872 8.378

882

9.650

494

Önceki Dönem: Dönem Sonu Bakiyesi Özel Karşılık (-) Bilançodaki Net Bakiyesi

170 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

h.4. Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi: III. Grup Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

IV. Grup V. Grup Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Krediler ve Diğer Alacaklar Alacaklar

Cari Dönem (Net) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) Bankalar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Bankalar (Net) Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)

205.399 236.903 31.504 205.399 -

214.146 355.038 140.892 214.146 -

107.904 495.588 387.684 107.904 105 105 -

-

-

-

Önceki Dönem (Net) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) Bankalar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Bankalar (Net) Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)

103.179 123.494 20.399 103.095 105 21 84 -

55.888 112.602 56.714 55.888 -

28.499 221.300 192.801 28.499 -

ı. Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları: Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar kanuni takip başlatmak suretiyle ve teminatların nakde dönüştürülmesi yollarıyla tahsil edilmeye çalışılmaktadır. i. Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar: Takipteki alacakların aktiften silinmesinde Banka’nın genel politikası, hukuki takip sürecinde tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen alacakların Banka üst yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda aktiften silinmesi yönündedir. 1 Kasım 2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen kredi ve diğer alacaklara ilişkin 76 TL’lik tutar (31 Aralık 2015: 94.592 TL) banka yönetiminin aldığı karar gereği terkin edilmiştir.

171 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

6. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler: a. Repo işlemlerine konu olanlar, teminata verilen/ bloke edilenlere ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulan yatırımlar içerisinde teminata verilen/ bloke edilen/ yatırım bulunmamaktadır. Geri alım vaadiyle satım işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak yatırım tutarı 192.560 TL’dir (31 Aralık 2015: teminata verilen/ bloke edilenlerin tutarı 80.576 TL, geri alım vaadiyle satım işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulan yatırım tutarı 553.490 TL‘dir). b. Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri (*)

668.582

762.890

Toplam

668.582

762.890

Cari Dönem

Önceki Dönem

Borçlanma Senetleri Borsada İşlem Görenler (*) Borsada İşlem Görmeyenler Değer Azalma Karşılığı (-)

668.582 668.582 -

762.890 762.890 -

Toplam

668.582

762.890

Cari Dönem

Önceki Dönem

762.890 264.055 (423.539) 65.176

783.309 391.427 (476.442) 64.596

668.582

762.890

(*)

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarını içermektedir.

c. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:

(*)

Borsaya kote olmakla beraber ilgili dönem sonlarında borsada işlem görmeyen borçlanma senetlerini de içermektedir.

ç. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların yıl içerisindeki hareketleri:

Dönem Başındaki Değer Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları Yıl İçindeki Alımlar Satış ve İtfa Yolu ile Elden Çıkarılanlar Değer Azalışı Karşılığı (-) Gelir tahakkuk ve reeskontları Dönem Sonu Toplamı

172 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

7. İştirakler (net): a. Konsolide edilmeyen iştiraklere ilişkin bilgiler: Kredi Garanti Fonu A.Ş. ilişikteki finansal tablolarda, Banka’nın söz konusu şirkette nitelikli paya sahip olmaması ve önemli etkinliğinin bulunmaması sebebiyle konsolide edilmemiştir. Unvanı

Adres (Şehir/ Ülke)

Kredi Garanti Fonu A.Ş.

Ankara/ Türkiye

Bankanın Pay OranıFarklıysa Oy Oranı (%)

Banka Risk Grubu Pay Oranı (%)

1,69

-

Aşağıdaki tabloda belirtilen değerler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarından alınmıştır. Aktif Toplamı 303.701

Özkaynak

Sabit Varlık Toplamı

Kâr Payı Gelirleri

Menkul Değer Gelirleri

Cari Dönem Kâr/Zararı

Önceki Dönem Kâr/ Zararı

Gerçeğe Uygun Değeri

299.527

5.692

-

-

5.483

-

-

b. Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler: Banka’nın bilanço tarihi itibarıyla konsolide edilen iştiraki bulunmamaktadır. 8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (net): a. Konsolide edilmeyen bağlı ortaklığa ilişkin bilgiler: Banka’nın bilanço tarihi itibarıyla konsolide edilmeyen bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. b. Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: i. Aşağıdaki tabloda belirtilen değerler, Bereket Varlık Kiralama A.Ş.’nin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolarından alınmıştır. Unvanı

Adres (Şehir/ Ülke)

Bereket Varlık Kiralama A.Ş.

İstanbul/ Türkiye

Aktif Toplamı 1.409.988

Bankanın Pay OranıFarklıysa Oy Oranı (%)

Diğer Ortakların Pay Oranı (%)

100,00

-

Özkaynak

Sabit Varlık Toplamı

Kâr Payı Gelirleri

Menkul Değer Gelirleri

Cari Dönem Kâr/Zararı

Önceki Dönem Kâr/ Zararı

Gerçeğe Uygun Değeri

191

5

-

-

(65)

(144)

-

173 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ii. Banka’nın 25 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 5.000 TL sermayeli “Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi” ünvanlı bir gayrimenkul portföy yönetim şirketi kurulması kararı alınmıştır. Şirket, 3 Haziran 2015 tarihinde tescil edilmiş olup, Şirket’in tescili 9 Haziran 2015 tarih 8837 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Aşağıda tablolarda belirtilen değerler, Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolarından alınmıştır. Unvanı

Adres (Şehir/ Ülke)

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yön. A.Ş.

İstanbul/ Türkiye

Aktif Toplamı 4.321

Bankanın Pay OranıFarklıysa Oy Oranı (%)

Diğer Ortakların Pay Oranı (%)

100,00

-

Özkaynak

Sabit Varlık Toplamı

Kâr Payı Gelirleri

Menkul Değer Gelirleri

Cari Dönem Kâr/Zararı

Önceki Dönem Kâr/ Zararı

Gerçeğe Uygun Değeri

4.256

7

-

-

(489)

(255)

-

iii. Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosu ve sektör bilgileri: Dönem Başı Değeri Dönem İçi Hareketler Alışlar/ Yeni Şirket Kurulumu/ Sermaye İlaveleri Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri Cari Yıl Payından Alınan Kâr Satışlar Yeniden Değerleme Artışı Değer Azalma Karşılıkları Dönem Sonu Değeri Sermaye Taahhütleri Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)

Cari Dönem 5.250 150 5.400 100,00

Önceki Dönem 250 5.000 5.250 100,00

Bankalar Sigorta Şirketleri Faktoring Şirketleri Leasing Şirketleri Finansman Şirketleri Diğer Mali Ortaklıklar

Cari Dönem 5.400

Önceki Dönem 5.250

174 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

9. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin bilgiler: Banka, 10 Mayıs 2013 tarih ve 1186 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 24 Eylül 2013 tarih ve 4389041421.91.11-24049 sayılı BDDK yazısı ile alınan izne istinaden yurt içinde Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile eşit paylı ortaklık şeklinde Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket) adında bireysel emeklilik ve sigortacılık şirketini kurmuştur. Şirket, 17 Aralık 2013 tarihinde tescil edilmiş olup, Şirket’in tescili 23 Aralık 2013 tarih 8470 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo bilgileri aşağıdaki gibidir:

Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar

Ana Ortaklık Bankanın Payı (%)

Grubun Payı (%)

Dönen Varlık

50,00

50,00

49.503

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Duran Uzun Vadeli Varlık Borç 637.494

640.067

Gelir

Gider

42.638

37.772

Konsolide olmayan finansal tablolarda birlikte kontrol edilen ortaklık maliyet bedeli ile izlenmektedir. 10. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (net): a. Finansal kiralama yöntemiyle kullandırılan fonların kalan vadelerine göre gösterimi: Cari Dönem Brüt

Net

Önceki Dönem Brüt Net

1 yıldan az 1-4 yıl arası 4 yıldan fazla

377.436 489.465 129.305

300.158 453.402 125.419

325.587 577.191 187.285

257.672 523.390 166.365

Toplam

996.206

878.979

1.090.063

947.427

b. Finansal kiralamaya yapılan net yatırımlara ilişkin bilgiler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Finansal kiralama alacakları (brüt) Kazanılmamış finansal kiralama gelirleri (-)

996.206 117.227

1.090.063 142.636

Finansal Kiralama Alacakları (net)

878.979

947.427

175 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c. Yapılan finansal kiralama sözleşmeleri ile ilgili genel açıklamalar: Finansal kiralama sözleşmeleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca yapılmaktadır. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen yenileme ve kira sözleşmelerinden kaynaklanan kısıtlamalar ile koşullu kira taksitleri bulunmamaktadır. Finansal kiralama alacaklarına ilişkin bilgiler: Standart Nitelikli Krediler ve Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Krediler ve Diğer Sözleşme Koşullarında Krediler ve Diğer Sözleşme Koşullarında Alacaklar (Toplam) Değişiklik Yapılanlar Alacaklar (Toplam) Değişiklik Yapılanlar Ödeme Ödeme Planının Planının Uzatılmasına Uzatılmasına Yönelik Yönelik Değişiklik Değişiklik Yapılanlar Diğer Yapılanlar Diğer Finansal Kiralama Alacakları (Net)

776.510

39.097

8.014

102.469

65.054

13.199

11. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır). 12. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar:

Araçlar

Diğer MDV

Elden çıkarılacak MDV

Toplam

-

1.647 126 (803)

215.973 14.816 (1.359)

73.963 (7.224)

655.604 17.494 34.580 (14.741)

395.798

-

970

229.430

(3.804) 19.153 82.088

(3.804) 19.153 708.286

Birikmiş Amortisman (-) Dönem başı bakiyesi: 1 Ocak 2016 Cari dönem amortisman gideri Elden çıkarılanlara ait amortisman iptali Transferler Dönem sonu bakiyesi: 31 Aralık 2016

32.687 7.523 (1.239) 38.971

-

899 70 (158) 811

118.344 29.500 147.844

2.535 1.593 (599) 3.529

154.465 38.686 (1.996) 191.155

Dönem sonu maliyet Dönem sonu birikmiş amortisman Kapanış net defter değeri

395.798 (38.971) 356.827

-

970 (811) 159

229.430 (147.844) 81.586

82.088 (3.529) 78.559

708.286 (191.155) 517.131

Cari dönem Maliyet Dönem başı bakiyesi: 1 Ocak 2016 İktisap edilenler Yeniden değerleme farkları Elden Çıkarılanlar Değer Düşüklüğü (-)/Değer Düşüklüğü İptali Transferler Dönem sonu bakiyesi: 31 Aralık 2016

Gayrimenkuller

Finansal kiralama ile edinilen MDV

364.021 2.552 34.580 (5.355)

176 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Önceki dönem

Gayrimenkuller

Finansal kiralama ile edinilen MDV

Araçlar

Elden Diğer Çıkarılacak MDV MDV

Toplam

Maliyet Dönem başı bakiyesi: 1 Ocak 2015 İktisap edilenler Yeniden değerleme farkları Elden Çıkarılanlar Değer Düşüklüğü (-)/Değer Düşüklüğü İptali Transferler Dönem sonu bakiyesi: 31 Aralık 2015

338.576 9.492 31.988 (16.035)

-

1.667 801 (821)

196.420 22.112 (2.559)

70.775 27 (20.482)

607.438 32.432 31.988 (39.897)

364.021

-

1.647

215.973

94 23.549 73.963

94 23.549 655.604

Birikmiş Amortisman (-) Dönem başı bakiyesi: 1 Ocak 2015 Cari dönem amortisman gideri Elden çıkarılanlara ait amortisman iptali Transferler Dönem sonu bakiyesi: 31 Aralık 2015

27.733 7.494 (2.540) 32.687

-

1.278 230 (609) 899

88.827 30.083 (566) 118.344

2.461 1.307 (1.233) 2.535

120.299 39.114 (4.948) 154.465

Dönem sonu maliyet Dönem sonu birikmiş amortisman Kapanış net defter değeri

364.021 (32.687) 331.334

-

1.647 (899) 748

215.973 (118.344) 97.629

73.963 (2.535) 71.428

655.604 (154.465) 501.139

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka gayrimenkulleri bağımsız bir değerleme firması tarafından yeniden değerlenmiş; amortisman gideri ve ertelenmiş vergi sonrası net 211.642 TL (31 Aralık 2015: 189.092 TL) tutarındaki yeniden değerleme değer artışı mali tablolara yansıtılmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin, yeniden değerleme metodu uygulanmamış olması durumunda, mali tablolarda taşınacak net defter değeri 110.342 TL’dir (31 Aralık 2015: 109.007 TL). 13. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar: a) Dönem başı ve dönem sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman tutarları:

Brüt defter değeri Birikmiş amortisman (-) Toplam (net)

Cari Dönem

Önceki Dönem

101.689 66.227

86.623 42.351

35.462

44.272

Cari Dönem 44.272 14.990 23.800

Önceki Dönem 26.891 36.115 18.734

35.462

44.272

b) Dönem başı ve dönem sonu arasındaki hareket tablosu: Açılış bakiyesi İktisap edilenler Elden çıkarılanlar (-) (net) Amortisman bedeli (-) Kapanış net defter değeri 14. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

177 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

15. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar: Banka, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bilançosunda yer alan varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan ve sonraki dönemlerde mali kâr/zararın hesabında dikkate alınacak tutarlar üzerinden hesapladığı 52.576 TL tutarındaki (31 Aralık 2015: 44.887 TL) ertelenmiş vergi varlığı ile 32.480 TL (31 Aralık 2015: 29.716 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi yükümlülüğünü netleştirerek 20.096 TL (31 Aralık 2015: 15.171 TL) vergi varlığını kayıtlarına yansıtmıştır. Cari Dönem

Önceki Dönem

Kâr Payı Reeskontları ve Peşin Tahsil Edilen Ücret ve Komisyonlar İle Kazanılmamış Gelirler Kıdem Tazminatı ve İzin Ücreti Karşılıkları Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri ile Vergi Değeri Arasındaki Fark Değer Düşüklüğü Karşılıkları Diğer

37.806 8.652 3.013 772 2.333

33.064 10.607 736 414 66

Ertelenmiş Vergi Varlığı

52.576

44.887

Gayrimenkul Yeniden Değerleme Farkı Satılmaya Hazır Menkul Değerler Değerleme Farkı Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler Değerleme Farkı Kâr Payı Reeskontları Diğer

22.183 8 7.662 2.627

18.130 2.673 1.404 7.509

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

32.480

29.716

Ertelenmiş Vergi Varlığı (Net)

20.096

15.171

16. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar: Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar, alacaklardan dolayı edinilen maddi duran varlıklardan oluşmakta olup, konsolide olmayan finansal tablolarda “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerince muhasebeleştirilmektedir.

Açılış Bakiyesi Girişler Çıkışlar Transferler (*) Değer Düşüklüğü (-)/Değer Düşüklüğü İptali Kapanış Bakiyesi (*)

Cari Dönem

Önceki Dönem

22.819 117.190 (28.834) (19.153) 295

27.678 37.242 (18.246) (23.549) (306)

92.317

22.819

İlgili bakiye maddi duran varlıklar kaleminde yer alan elden çıkarılacak kıymetlere taşınmıştır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların 88.341 TL (31 Aralık 2015: 22.539 TL) tutarındaki kısmı elde tutulan gayrimenkullerden, 3.976 TL’si ise (31 Aralık 2015: 280 TL) diğer duran varlıklardan oluşmaktadır. Banka’nın durdurulan faaliyetleri ve bunlara ilişkin duran varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır). 17. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler: Bilanço tarihi itibarıyla, Banka’nın diğer aktifler toplamı 153.958 TL (31 Aralık 2015: 218.262 TL) olup, nazım hesaplarda yer alan taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.

178 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

II. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar: 1. Toplanan fonlara ilişkin bilgiler: a. Toplanan fonların vade yapısına ilişkin bilgiler:

Cari Dönem

Vadesiz

1 Aya Kadar

3 Aya Kadar

6 Aya Kadar

9 Aya Kadar

1 Yıla Kadar

1 Yıl ve Üstü

Birikimli Katılma Hesabı

Toplam

996.122

-

-

-

-

-

-

-

996.122

1.670.418 25.325 1.591.526 49.820 1.857 1.890 13 1.866 11 -

1.287.069

5.505.341

79.907

-

93.100

545.201

2.136

267.671 2.512 255.797 9.358 4 -

2.027.700 3 1.848.641 151.778 26.832 446

27.837 15.773 12.064 -

-

18.341 16.647 1.694 -

36.263 33.044 3.219 -

37 37 -

7.512.754 1.670.418 25.325 1.591.526 49.820 1.857 1.890 13 1.866 11 2.377.849 2.515 2.169.939 178.113 26.836 446

I. Özel Cari Hesaplar Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP II. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP III. Özel Cari Hesaplar Diğer-TP Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar Diğer Kuruluşlar Ticari ve Diğer Kur. Bankalar ve Katılım Bankaları TCMB Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Katılım Bankası Diğer IV. Katılma Hesapları-TP Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar Diğer Kuruluşlar Ticari ve Diğer Kur. Bankalar ve Katılım Bankası V. Özel Cari Hesaplar Gerçek Kişi Ticari Olmayan- YP VI. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari Olmayan- YP VII. Özel Cari Hesaplar Diğer-YP Yurtiçinde Yer. Tüz. K Yurtdışında Yer. Tüz. K. Bankalar ve Katılım Bankaları TCMB Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Katılım Bankası Diğer VIII. Katılma Hesapları Diğer- YP Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar Diğer Kuruluşlar Ticari ve Diğer Kur. Bankalar ve Katılım Bankaları IX. Kıymetli Maden DH X. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları- TP Yurtiçinde Yer. K. Yurtdışında Yer. K. XI. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-YP Yurtiçinde Yer. K. Yurtdışında Yer. K.

888.794

-

-

-

-

-

-

-

888.794

1.685.795 922.978 86.906 675.911 583.218 92.693 189.821 -

712.667 612.934 215.473 2.749 24.224 370.488 68.938 -

2.864.441 1.942.665 936.309 127.976 279.641 598.739 323.920 -

92.024 256.436 107.745 148.691 4.833 -

-

159.176 60.743 59.170 18 1.555 4.696 -

575.077 147.506 8.315 137.340 1.851 7.525 -

-

4.403.385 1.685.795 922.978 86.906 675.911 583.218 92.693 3.020.284 1.327.012 130.743 442.760 1.119.769 599.733 -

Toplam (I+II+…..+IX+X+XI)

5.430.950

2.949.279 12.664.067

461.037

-

336.056

1.311.572

2.173 23.155.134

179 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

a. Toplanan fonların vade yapısına ilişkin bilgiler:

Önceki Dönem

Vadesiz

1 Aya Kadar

3 Aya Kadar

6 Aya Kadar

9 Aya Kadar

1 Yıla Kadar

1 Yıl ve Üstü

Birikimli Katılma Hesabı

Toplam

771.214

-

-

-

-

-

-

-

771.214

1.236.070 38.481 1.138.310 52.254 6.056 969 2 947 20 -

418.623 128.900 127.370 1.528 2 -

5.626.945 2.253.037 2.114 1.899.813 162.999 170.828 17.283

84.267 62.236 48.471 13.765 -

-

91.904 22.997 21.761 1.236 -

533.772 106.211 102.397 3.814 -

-

6.755.511 1.236.070 38.481 1.138.310 52.254 6.056 969 2 947 20 2.573.381 2.114 2.199.812 183.342 170.830 17.283

I. Özel Cari Hesaplar Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP II. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP III. Özel Cari Hesaplar Diğer-TP Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar Diğer Kuruluşlar Ticari ve Diğer Kur. Bankalar ve Katılım Bankaları TCMB Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Katılım Bankası Diğer IV. Katılma Hesapları-TP Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar Diğer Kuruluşlar Ticari ve Diğer Kur. Bankalar ve Katılım Bankası V. Özel Cari Hesaplar Gerçek Kişi Ticari Olmayan- YP VI. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari Olmayan- YP VII. Özel Cari Hesaplar Diğer-YP Yurtiçinde Yer. Tüz. K Yurtdışında Yer. Tüz. K. Bankalar ve Katılım Bankaları TCMB Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Katılım Bankası Diğer VIII. Katılma Hesapları Diğer- YP Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar Diğer Kuruluşlar Ticari ve Diğer Kur. Bankalar ve Katılım Bankaları IX. Kıymetli Maden DH X. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları- TP Yurtiçinde Yer. K. Yurtdışında Yer. K. XI. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-YP Yurtiçinde Yer. K. Yurtdışında Yer. K.

1.005.988

-

-

-

-

-

-

-

1.005.988

1.142.114 796.423 207.863 137.828 106.227 31.601 105.805 -

259.827

3.269.145

85.684

-

176.141

558.294

-

109.229 77.065 901 995 30.268 41.027 -

1.805.612 1.087.442 231.702 237.658 248.810 132.729 -

164.175 84.549 4.087 75.539 7.025 -

-

55.447 34.474 2.980 2.201 15.792 3.736 -

84.338 16.457 67.881 3.686 -

-

4.349.091 1.142.114 796.423 207.863 137.828 106.227 31.601 2.218.801 1.299.987 235.583 312.822 370.409 294.008 -

Toplam (I+II+…..+IX+X+XI)

4.261.191

957.606

13.087.468

403.387

-

350.225

1.286.301

-

20.346.178

180 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b. Sigorta kapsamında bulunan katılım fonuna ilişkin bilgiler: b.1. Sigorta limitini aşan tutarlar: Sigorta kapsamında bulunan ve sigorta limitini aşan gerçek kişilerin ticari işlemlere konu olmayan özel cari ve katılma hesaplarına ilişkin bilgiler: Sigorta Kapsamında Bulunan Cari Dönem Önceki Dönem Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu Olmayan Özel Cari ve Katılma Hesapları Türk Parası Cinsinden Hesaplar Yabancı Para Cinsinden Hesaplar Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Merci. Sigorta Tabi Hesap

Sigorta Limitini Aşan Cari Dönem Önceki Dönem

4.644.005 1.563.947

4.031.698 1.556.831

3.864.868 4.259.604

3.495.029 4.115.302

-

-

-

-

-

-

-

-

Katılım Bankalarında (yurtdışı şubelerinde açılanlar hariç), gerçek kişiler adına Türk Lirası veya döviz üzerinden açılan özel cari hesaplarda ve katılma hesaplarında toplanan fonlar, bir gerçek kişiye ait hesapların anapara ve kâr payları toplamının 100 TL’yi geçmemesi şartıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu güvencesi altındadır. b.2. Sigorta kapsamında bulunmayan tutarlar: Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin katılım fonları: Cari Dönem Önceki Dönem Yurtdışı Şubelerde Bulunan Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar 26 Eylül 2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282’nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Katılım Bankalarında Bulunan Katılım Fonları

26.805

21.595

-

-

10.556

8.825

-

-

-

-

2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Vadeli İşlemler Swap İşlemleri Futures İşlemleri Opsiyonlar Diğer

88 -

-

-

-

Toplam

88

-

-

-

181 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler: Banka uluslararası piyasalardan 458.500.000 ABD Doları ve 56.250.000 Euro tutarında bir yıldan uzun vadeli murabaha sendikasyon kredisi sağlamıştır (31 Aralık 2015: bir yıl vadeli: 87.500.000 ABD Doları ve 98.250.000 Euro, bir yıldan uzun vadeli: 458.500.000 ABD Doları ve 56.250.000 Euro). 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka’nın yatırıma esas vekale sözleşmeleri çerçevesinde bankalardan sağladığı sırasıyla 84.171.095 ABD Doları ve 132.496.602 Euro tutarında vekale kredisi bulunmaktadır (31 Aralık 2015: 161.448.187 ABD Doları ve 112.419.953 Euro). Banka’nın çeşitli yatırımcılardan fon toplamak amacıyla bağlı ortaklığı olan Bereket Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğu Kira Sertifikası (Sukuk) ihraç işlemleri aşağıdaki gibidir:

İhraç Tarihi

İhraç Tutarı (*)

Para Cinsi

Vadesi

30 Haziran 2014 4 Ekim 2016 26 Aralık 2016

350.000.000 100.000.000 75.000.000

ABD Doları TL TL

5 yıl 178 Gün 179 Gün

(*)

Kâr Payı Oranı % (Yıllık)

Kâr Payı Oranı % (178/179 Günlük)

6,25 5,12 5,20

Tam rakamları ifade etmektedir.

a. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

T.C. Merkez Bankası Kredileri Yurt içi Banka ve Kuruluşlardan Yurt dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan

181.593 -

1.511.415 2.731.187

-

1.158.248 2.946.440

Toplam

181.593

4.242.602

-

4.104.688

b. Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli

181.593 -

996.686 3.245.916

-

884.552 3.220.136

Toplam

181.593

4.242.602

-

4.104.688

c. Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar: Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı fon sağlayan müşteri ve sektör grubu bulunmamaktadır. 4. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının %10’unu aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

182 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler: a. Finansal kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar: a.1. Finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin bilgiler: Banka’nın bilanço tarihi itibarıyla finansal kiralama işlemlerinden borcu bulunmamaktadır. a.2. Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin Banka’ya getirdiği yeni yükümlülüklere ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır. a.3. Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır. b. Faaliyet kiralamasına ilişkin açıklamalar: Banka, bazı şubelerini, ardiye, depo ve bazı hizmet araçlarını faaliyet kiralaması sözleşmeleri yaparak kiralamıştır. Banka’nın faaliyet kiralaması sözleşmelerinden doğan yükümlülüğü bulunmamaktadır. Faaliyet kiralaması işlemlerinden kaynaklanan kira borçları aşağıdaki gibidir; söz konusu borçlar, Banka’nın ileride yapacağı kira ödemelerini göstermektedir. Cari Dönem

Önceki Dönem

1 yıldan az 1-4 yıl arası 4 yıldan fazla

44.067 118.697 104.791

40.057 103.291 96.642

Toplam

267.555

239.990

6. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

183 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

7. Karşılıklara ilişkin açıklamalar: a. Genel karşılıklara ilişkin bilgiler: Cari Dönem

Önceki Dönem

136.263 107.707 64.059 43.648 3.821 2.295 1.526 17.086 11.248 5.838 3.104 1.422 1.682 11.470 -

170.885 142.268 87.710 54.558 8.270 3.586 4.684 14.436 8.356 6.080 3.494 2.692 802 14.181 -

Genel Karşılıklar I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar (Toplam) Katılma Hesapları Payı Kurum Payı Diğer I. Grup Kredi ve Alacaklardan Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar Katılma Hesapları Payı Kurum Payı Diğer II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar (Toplam) Katılma Hesapları Payı Kurum Payı Diğer II. Grup Kredi ve Alacaklardan Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar Katılma Hesapları Payı Kurum Payı Diğer Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar Diğer

b. Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalış karşılıklarına ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2016 itibarıyla, 1.449 TL (31 Aralık 2015: 27.874 TL) tutarında dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalış farkları bilançonun aktifinde yer alan krediler ve finansal kiralama alacakları ile netleştirilmiştir. c. Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıklarına ilişkin bilgiler: Banka, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler için 37.036 TL (31 Aralık 2015: 22.394 TL) tutarında özel karşılık ayırmıştır. ç. Diğer karşılıklar: ç.1. Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar (*)

14

88

Toplam

14

88

(*)

Banka aleyhinde açılan, gerçekleşme olasılığı yüksek ve nakit çıkışı gerektirebilecek davalar için ayrılan karşılık tutarıdır.

184 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ç.2. Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10’unu aşması halinde aşıma sebep olan alt hesapların isim ve tutarlarına ilişkin bilgiler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Katılma hesaplarına dağıtılacak kârlardan ayrılan tutarlar (*) Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş teminat mektupları Boş çek yaprağı karşılıkları Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uygulamaları karşılıkları Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan menkul değerler Diğer (**)

15.884 27.822 9.214 172 14 3 1.217

40 18.469 3.925 80 88 429 4.910

Toplam

54.326

27.941

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesi uyarınca özel ve genel karşılıklar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu priminin katılma hesapları payına düşen kısmının karşılanmasında kullanmak üzere ayrılmıştır.

(*)

(**)

Kredi portföyündeki muhtemel riskler için ayrılan diğer karşılığı içermektedir.

d. Çalışan hakları karşılığına ilişkin bilgiler: Banka’nın bilanço tarihi itibarıyla 35.925 TL (31 Aralık 2015: 30.235 TL) tutarında kıdem tazminatı karşılığı, 7.335 TL (31 Aralık 2015: 7.048 TL) tutarında izin ücretleri karşılığı olmak üzere toplam 43.260 TL (31 Aralık 2015: 53.033 TL) çalışan hakları karşılığı bulunmaktadır. Cari dönemde performans prim karşılığı ayrılmamıştır (31 Aralık 2015: 15.750 TL). Banka kıdem tazminatı karşılığını, TMS 19’da belirtilen aktüeryal değerleme yöntemini kullanarak finansal tablolara yansıtmıştır. Bu bağlamda toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüeryal varsayımlar kullanılmıştır. Cari Dönem

Önceki Dönem

11,60 7,50

8,40 6,90

Cari Dönem

Önceki Dönem

Önceki dönem sonu bakiyesi Dönem içinde ayrılan karşılık toplamı Aktüeryal (kazanç)/kayıp Dönem içinde ödenen

30.235 8.288 2.833 (5.431)

26.201 6.480 358 (2.804)

Dönem sonu bakiyesi

35.925

30.235

İskonto oranı (%) Tahmin edilen maaş tavanı artış oranı (%) (*)

Çalışanların hizmet yılına bağlı olarak hesaplanmış olup, tablodaki oran ortalama oranı ifade etmektedir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığının bilançodaki hareketi:

8. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar: a. Cari vergi borcuna ilişkin açıklamalar: a.1. Vergi karşılığına ilişkin açıklamalar: Banka’nın 31 Aralık 2016 itibarıyla kurumlar vergisinden ödenen geçici vergiler düşüldükten sonra kalan vergi borcu 7.091 TL’dir (31 Aralık 2015: 21.165 TL).

185 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

a.2. Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Ödenecek Kurumlar Vergisi BSMV Menkul Sermaye İradı Vergisi Ödenecek Katma Değer Vergisi Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi Kambiyo Muameleleri Vergisi Diğer

7.091 16.364 11.162 1.274 754 8.052

21.165 11.775 11.747 895 665 6.130

Toplam

44.697

52.377

Cari Dönem

Önceki Dönem

Sosyal Sigorta Primleri-Personel Sosyal Sigorta Primleri-İşveren Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren İşsizlik Sigortası-Personel İşsizlik Sigortası-İşveren Diğer

3.101 3.344 219 438 -

2.645 2.876 187 373 -

Toplam

7.102

6.081

a.3. Primlere ilişkin bilgiler:

9. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır). 10. Banka’nın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, kâr payı oranı, kredinin temin edildiği kuruluş ve varsa, hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Yurtiçi Bankalardan Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan Yurtdışı Bankalardan Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan

-

1.510.937

-

1.239.557

Toplam

-

1.510.937

-

1.239.557

Banka, 7 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye dışında yerleşik yatırımcılardan yapılandırılmış işletmesi olan ABT Sukuk Limited’in aracılığıyla 200.000.000 ABD Doları tutarında ilk 5 yıl geri ödeme opsiyonlu toplam 10 yıl vadeli sermaye benzeri kredi sağlamıştır. İlk 5 yıl anapara geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli sermaye benzeri kredinin, kupon kâr payı oranı %7,75 olarak belirlenmiştir.

186 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Banka, 30 Kasım 2015 tarihinde Türkiye dışında yerleşik yatırımcılardan yapılandırılmış işletmesi olan Albaraka Sukuk Limited’in aracılığıyla 250.000.000 ABD Doları tutarında sukuk ihraç ederek ilk 5 yıl geri ödeme opsiyonlu toplam 10 yıl vadeli sermaye benzeri kredi sağlamıştır. İlk 5 yıl anapara geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli sermaye benzeri kredinin, kupon kâr payı oranı %10,5 olarak belirlenmiştir. Banka, 24.000.000 ABD Doları tutarındaki kira sertifikasını geri satın almıştır ve ilgili tutar sermaye benzeri kredi ve satılmaya hazır finansal varlıklar kalemlerinde netleştirilmiştir. 11. Özkaynaklara ilişkin bilgiler: a. Ödenmiş sermayenin gösterimi:

Hisse senedi karşılığı İmtiyazlı hisse senedi karşılığı

Cari Dönem

Önceki Dönem

900.000 -

900.000 -

b. Ödenmiş sermaye tutarı, Bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanına ilişkin bilgiler: Banka, 28 Şubat 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında kayıtlı sermaye sistemine geçiş hakkında karar almıştır. Aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru 7 Mart 2013 tarihinde onaylanmış ve kayıtlı sermaye tavanı 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye Sistemi

Ödenmiş Sermaye

Tavan

900.000

2.500.000

Kayıtlı sermaye

c. Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler: Cari dönem içinde sermaye artırımı bulunmamaktadır. ç. Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler: Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısım bulunmamaktadır. d. Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklara ilişkin bilgiler: Banka’nın son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar sermaye taahhüdü bulunmamaktadır. e. Banka’nın gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, Banka’nın özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri: Banka, faaliyetlerini kârlılıkla sürdürmekte ve dönem kârlarının büyük bölümünü yedeklere aktarım şeklinde özkaynaklar içinde muhafaza etmektedir. Öte yandan Banka’nın özkaynakları likit ve getirili aktiflerde değerlendirilmektedir. f. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler: Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır.

187 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

g. Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

Önceki Dönem TP

YP

YP

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan (İş ortaklıklarından) Değerleme farkı (*) Kur farkı

210 -

(8.766) -

4.203 -

6.488 -

Toplam

210

(8.766)

4.203

6.488

Cari Dönem

Önceki Dönem

475.270 588.983 13.399 111.042 3.029 963 38.475

521.562 500.882 187.332 116.862 2.035 599 203

1.231.161

1.329.475

(*)

İlgili bakiye, değerleme farkına ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüğü düşüldükten sonraki net tutardır.

III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar: 1. Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama: a. Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı:

Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütleri Çekler İçin Ödeme Taahhütleri Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı ve Bankacılık Hizm. İlişkin Promosyon Uyg. Taah. Diğer Cayılamaz Taahhütler Toplam b. Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı:

b.1. Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Teminat Mektupları Banka Aval ve Kabulleri Akreditifler Diğer Garanti ve Kefaletler

7.809.811 20.711 752.679 117.992

7.730.288 28.324 639.592 265.853

Toplam

8.701.193

8.664.057

188 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b.2. Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Teminat Mektupları Kesin teminat mektupları Geçici teminat mektupları Avans teminat mektupları Gümrüklere verilen teminat mektupları Nakit kredi temini için verilen teminat mektupları Kefalet ve Benzeri İşlemler

7.809.811 4.845.313 240.046 257.462 229.514 2.237.476 117.992

7.730.288 4.956.813 293.937 278.642 247.773 1.953.123 265.853

Toplam

7.927.803

7.996.141

Cari Dönem

Önceki Dönem

Nakit kredi teminine yönelik olarak açılan gayrinakdi krediler Bir yıl veya daha az süreli asıl vadeli Bir yıldan daha uzun süreli asıl vadeli Diğer gayrinakdi krediler

2.237.476 369.164 1.868.312 6.463.717

1.953.123 441.733 1.511.390 6.710.934

Toplam

8.701.193

8.664.057

c. Gayrinakdi Krediler Kapsamında: c.1. Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:

189 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c.2. Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi: TP

Cari Dönem (%)

YP

(%)

TP

Önceki Dönem (%) YP

(%)

Tarım Çiftçilik ve Hayvancılık Ormancılık Balıkçılık Sanayi Madencilik ve Taş ocakçılığı İmalat Sanayi Elektrik, Gaz, Su İnşaat Hizmetler Toptan ve Perakende Ticaret Otel ve Lokanta Hizmetleri Ulaştırma ve Haberleşme Mali Kuruluşlar Gayrimenkul ve Kiralama Hizmetleri Serbest Meslek Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Diğer

58.865 42.142 16.289 434 966.599 27.815 742.159 196.625 1.237.368 1.374.381 558.903 27.885 66.772 24.247

1,47 1,05 0,41 0,01 24,14 0,69 18,54 4,91 30,90 34,33 13,96 0,70 1,67 0,61

51.815 15.099 28.643 8.073 2.756.795 101.604 1.937.520 717.671 618.243 1.107.492 472.816 102.249 113.148 78.803

1,10 0,32 0,61 0,17 58,69 2,16 41,25 15,28 13,16 23,58 10,07 2,18 2,41 1,68

73.452 60.693 11.284 1.475 932.582 22.933 678.558 231.091 1.176.191 1.691.894 690.202 22.976 65.131 17.638

1,72 1,42 0,26 0,04 21,81 0,54 15,87 5,40 27,51 39,57 16,14 0,54 1,52 0,41

39.514 13.675 23.341 2.498 2.434.207 61.431 1.627.801 744.975 645.842 1.150.416 555.381 96.734 71.640 118.816

0,90 0,31 0,53 0,06 55,47 1,40 37,09 16,98 14,72 26,21 12,65 2,20 1,63 2,71

438.701 83.412 29.779 144.682 366.665

10,96 2,08 0,74 3,61 9,16

98.139 220.644 1.792 19.901 162.970

2,09 4,70 0,04 0,41 3,47

622.039 119.216 31.998 122.694 401.283

14,55 2,79 0,75 2,87 9,39

103.532 187.680 1.319 15.314 118.676

2,36 4,28 0,03 0,35 2,70

Toplam

4.003.878

100,00

4.697.315

100,00

4.275.402

100,00

4.388.655

100,00

c.3. I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler:

Gayrinakdi krediler

I inci Grup TP YP 3.892.986 4.445.491

II nci Grup TP YP 70.902 213.354

Teminat mektupları Aval ve kabul kredileri Akreditifler Cirolar Menkul kıymet ihracında satın alma garantileri Faktoring garantileri Diğer garanti ve kefaletler

3.881.125 2.073 9.788

70.902 -

3.568.248 20.711 748.328 108.204

211.076 2.278 -

190 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

2. Türev işlemlere ilişkin açıklamalar: Amaçlarına göre türev işlemler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Alım satım amaçlı işlemlerin türleri Döviz ile ilgili türev işlemler (I) Vadeli döviz alım satım işlemleri Swap para alım satım işlemleri Futures para işlemleri Para alım satım opsiyonları Kâr Payı ile ilgili türev işlemler (II) Vadeli kâr payı sözleşmesi alım satım işlemleri Swap kâr payı alım satım işlemleri Kâr payı alım satım opsiyonları Futures kâr payı alım satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) A. Toplam alım satım amaçlı türev işlemler (I+II+III)

1.018.952 1.018.952 1.018.952

417.005 417.005 417.005

Riskten korunma amaçlı türev işlem türleri Gerçeğe uygun değer değişikliği riskinden korunma amaçlı Nakit akış riskinden korunma amaçlı YP üzerinden yapılan iştirak yatırımları riskinden korunma amaçlı B. Toplam riskten korunma amaçlı türev işlemler Türev işlemler toplamı (A+B)

1.018.952

417.005

3. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar: Banka çeşitli kişi ve kurumlar tarafından aleyhinde açılan, gerçekleşme olasılığı yüksek ve nakit çıkışı gerektirebilecek davaları için 14 TL (31 Aralık 2015: 88 TL) tutarında karşılık ayırmış olup söz konusu karşılık Beşinci bölüm II.ç.1 nolu Diğer Karşılıklar notu altında gösterilmiştir. Ayıca Banka’nın aleyhinde açılmış ve devam eden diğer davaları olmakla beraber bu davaların aleyhte sonuçlanma olasılığı yüksek görülmemekte ve bu davalara ilişkin nakit çıkışı beklenmemektedir. 4. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar: Banka’nın gerçek ve tüzel kişiler, vakıflar, emeklilik sigortası fonları ve diğer kurumlar adına plasmanda bulunma gibi faaliyetleri bulunmamaktadır. IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar: 1. Kâr payı gelirlerine ilişkin bilgiler: a. Kredilerden alınan kâr payı gelirlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Kredilerden alınan kâr payları (*) Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alınan Kâr Payları

460.671 1.267.637 16.133

23.155 197.539 -

418.602 1.100.716 8.152

20.455 160.958 6

Toplam

1.744.441

220.694

1.527.470

181.419

(*)

Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.

191 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b. Bankalardan alınan kâr payı gelirlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan Yurtdışı Bankalardan Yurtdışı Merkez ve Şubelerden

6.902 -

11.909 779 31 -

6.718 -

3.545 36 -

Toplam

6.902

12.719

6.718

3.581

c. Menkul değerlerden alınan kâr paylarına ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP Alım satım amaçlı finansal varlıklardan Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklardan Satılmaya hazır finansal varlıklardan Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Toplam

YP

Önceki Dönem TP

YP

-

-

-

-

79.323 65.176

15.164 -

62.858 64.596

7.761 -

144.499

15.164

127.454

7.761

ç. İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan kâr payı gelirine ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan kâr payları

-

1.993

-

2.326

Toplam

-

1.993

-

2.326

2. Kâr payı giderlerine ilişkin bilgiler: a. Kullanılan kredilere verilen kâr payı giderlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Bankalara T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara Yurtdışı Bankalara Yurtdışı Merkez ve Şubelere Diğer kuruluşlara

2.656

53.314 6.360 46.954 210.030

-

50.701 3.127 47.574 112.827

Toplam

2.656

263.344

-

163.528

192 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b. İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen kâr payı giderlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP YP

Önceki Dönem TP YP

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Kâr Payları

12.331

70.565

255

61.491

Toplam

12.331

70.565

255

61.491

c. İhraç edilen menkul kıymetlere verilen kâr payı giderlerine ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır). ç. Katılma hesaplarına ödenen kâr paylarının vade yapısına göre gösterimi: Cari Dönem 1 aya kadar

3 aya kadar

6 aya kadar

9 aya kadar

1 yıla kadar

1 yıldan uzun

Birikimli katılma hesabı

Toplam

94.177 34 16.923 1.102

938 410.685 63 138.630 19.958

7.218 2.980 984

-

7.565 1.327 136

51.339 6.788 158

37 -

938 571.021 97 166.648 22.338

112.236

570.274

11.182

-

9.028

58.285

37

761.042

Yabancı para Bankalar Gerçek kişilerin ticari olmayan katılma hs. Resmi kuruluş katılma hs. Ticari kuruluş katılma hs. Diğer kuruluş katılma hs. Kıymetli maden depo hs.

1.602 10.897 2.466 364 474

5.548 43.795 15.401 6.627 1.784

1.344 1.535 303 65 58

-

98 2.882 801 96 66

1 11.397 179 1.206 101

-

8.593 70.506 19.150 8.358 2.483

Toplam

15.803

73.155

3.305

-

3.943

12.884

-

109.090

128.039

643.429

14.487

-

12.971

71.169

37

870.132

Hesap adı Türk parası Özel cari hesap ve katılma hesapları aracılığı ile bankalardan toplanan fonlar Gerçek kişilerin ticari olmayan katılma hs. Resmi kuruluş katılma hs. Ticari kuruluş katılma hs. Diğer kuruluş katılma hs. Toplam

Genel toplam

193 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Önceki Dönem 1 aya kadar

3 aya kadar

6 aya kadar

9 aya kadar

1 yıla kadar

1 yıldan uzun

Birikimli katılma hesabı

Toplam

Türk parası Özel cari hesap ve katılma hesapları aracılığı ile bankalardan toplanan fonlar Gerçek kişilerin ticari olmayan katılma hs. Resmi kuruluş katılma hs. Ticari kuruluş katılma hs. Diğer kuruluş katılma hs.

112.942 382 22.591 1.575

4.139 351.446 420 120.309 17.858

2.914 8.701 5.278 1.173

-

6 6.821 1.015 101

42.840 8.901 369

-

7.059 522.750 802 158.094 21.076

Toplam

137.490

494.172

18.066

-

7.943

52.110

-

709.781

Yabancı para Bankalar Gerçek kişilerin ticari olmayan katılma hs. Resmi kuruluş katılma hs. Ticari kuruluş katılma hs. Diğer kuruluş katılma hs. Kıymetli maden depo hs.

1.196 15.439 3.377 643 927

6.806 47.227 15.647 4.430 2.757

807 2.237 727 129 165

-

643 2.703 1.593 74 55

11.079 246 743 103

-

9.452 78.685 21.590 6.019 4.007

Toplam

21.582

76.867

4.065

-

5.068

12.171

-

119.753

159.072

571.039

22.131

-

13.011

64.281

-

829.534

Hesap adı

Genel toplam 3. Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar:

Cari Dönem TP YP

Önceki Dönem TP YP

Alım satım amaçlı finansal varlıklardan Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varlıklardan Satılmaya hazır finansal varlıklardan Diğer

-

-

10 509

-

Toplam

-

-

519

-

194 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

4. Ticari kâr/ zarara ilişkin açıklamalar (net): Cari Dönem

Önceki Dönem

Kâr Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı Türev Finansal İşlemlerden Kâr Kambiyo İşlemlerinden Kâr

7.412.267 212 104.570 7.307.485

6.809.954 2.243 73.239 6.734.472

Zarar (-) Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı Türev Finansal İşlemlerden Zarar Kambiyo İşlemlerinden Zarar

7.367.128 12 1.576 7.365.540

6.757.384 20 5.146 6.752.218

45.139

52.570

Cari Dönem

Önceki Dönem

Önceki yıllarda ayrılan karşılıklardan gelirler Aktiflerin satışından elde edilen gelirler Haberleşme giderleri karşılığı Ayrılan izin ücretleri gider karşılığı iptali Çek karnesi bedelleri Diğer gelirler (*)

114.356 20.581 4.334 1.316 16.924

89.166 16.742 3.798 806 2.895

Toplam

157.511

113.407

Ticari Kâr/ Zarar (net) 5. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin bilgiler:

Visa Europe Ltd. Şirketinin Visa Inc tarafından satın alınma işlemi 21 Haziran 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Bu işlem neticesinde 8.692 TL’lik nakit tutar banka hesaplarına gönderilmiş ve “Diğer Gelirler” hesabında muhasebeleştirilmiştir.

(*)

195 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

6. Banka’nın kredi ve diğer alacaklarına ilişkin değer düşüş karşılık giderleri: Cari Dönem

Önceki Dönem

Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar III. Grup Kredi ve Alacaklardan IV. Grup Kredi ve Alacaklardan V. Grup Kredi ve Alacaklardan Tahsili Şüpheli Ücret Komisyon ve Diğer Alacaklar Genel Karşılık Giderleri Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değ. Değer Düşüş Giderleri İştirakler Bağlı Ortaklıklar Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Diğer (*)

305.593 32.470 131.925 129.671 11.527 17.856 154 154 48.554

130.834 43.412 46.642 36.222 4.558 12.869 194 124 70 13.246

Toplam

372.157

157.143

Kredi ve diğer alacaklara ilişkin 305.593 TL (31 Aralık 2015: 130.834 TL) tutarındaki özel karşılık giderlerinin 139.990 TL (31 Aralık 2015: 78.376 TL) tutarındaki kısmı katılma hesaplarından kullandırılan krediler için ayrılan özel karşılık giderlerinin katılma hesapları payıdır. Kredi ve diğer alacaklara ilişkin 17.856 TL (31 Aralık 2015: 12.869 TL) tutarındaki genel karşılık giderlerinin 17.683 TL (31 Aralık 2015: 9.287 TL) tutarındaki kısmı katılma hesaplarından kullandırılan krediler için ayrılan genel karşılık giderlerinin katılma hesapları payıdır. (*)

Diğer bakiyesinin detayları aşağıdaki tablodaki gibidir:

Cari Dönem

Önceki Dönem

Tazmin Edilmemiş ve Nakde Dönüşmemiş G.Nakdi Kredi Özel Karşılıkları Katılma Hesaplarına Dağıtılacak Kârlardan Ayrılan Tutarlar Diğer

30.708 17.602 244

11.777 1.469 -

Toplam

48.554

13.246

196 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

7. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Personel Giderleri Kıdem Tazminatı Karşılığı Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri Şerefiye Değer Düşüş Gideri Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Diğer İşletme Giderleri Faaliyet Kiralama Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Reklam ve İlan Giderleri Diğer Giderler (*) Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar Diğer (**)

416.420 2.857 38.686 23.800 2.264 1.592

354.129 3.676 39.114 18.734 404 1.307

55 157.116 59.987 12.213 18.264 66.652 677 92.659

1.036 136.719 53.531 10.639 10.192 62.357 1.215 97.919

Toplam

736.126

654.253

Cari Dönem

Önceki Dönem

Haberleşme Giderleri Yardım ve Bağışlar Temizlik Giderleri Isıtma Aydınlatma Ve Su Giderleri Temsil ve Ağırlama Giderleri Taşıt Aracı Giderleri Dava ve Mahkeme Giderleri Diğer

11.439 10.604 11.703 6.643 5.282 3.615 4.116 13.250

11.026 9.111 9.844 6.724 4.189 3.699 7.748 10.016

Toplam

66.652

62.357

(*)

(**)

Diğer İşletme Giderleri altındaki “Diğer Giderler” bakiyesinin detayları aşağıdaki tablodaki gibidir:

Diğer bakiyesinin detayları aşağıdaki tablodaki gibidir:

197 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Cari Dönem

Önceki Dönem

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Vergi, Resim, Harçlar ve Fonlar İkramiye Karşılık Giderleri Ekspertiz ve İstihbarat Giderleri Denetim ve Müşavirlik Ücretleri İzin Ücretleri Karşılık Giderleri Diğer

36.192 27.192 13.099 8.630 287 7.259

32.571 23.735 15.750 11.825 7.632 720 5.686

Toplam

92.659

97.919

8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kâr/zararına ilişkin açıklama: Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmadığı için vergi öncesi kâr/zararına ilişkin açıklaması yoktur. Banka’nın vergi öncesi kârı bir önceki döneme göre %30 oranında azalarak 263.920 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi öncesi kârın 1.023.618 TL’lik kısmı net kâr payı gelirlerinden, 145.935 TL’si ise net ücret ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer faaliyet giderlerinin toplamı ise 736.126 TL’dir. 9. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama: Banka’nın sürdürülen faaliyetlerine ilişkin vergi karşılığı:

Vergi öncesi kâr %20 vergi oranı ile hesaplanan vergi Kanunen kabul edilmeyen giderler ve diğer ilaveler İndirimler Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı Sürdürülen faaliyetler vergi karşılığı

Cari Dönem

Önceki dönem

263.920 52.784 15.216 (14.001) 53.999 (7.688) 46.311

376.778 75.356 18.276 (15.466) 78.166 (4.251) 73.915

Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmadığı için buna ilişkin vergi karşılığı da bulunmamaktadır. 10. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kâr/zararına ilişkin açıklama: Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. Sürdürülen faaliyet kârı 263.920 TL’den (31 Aralık 2015: 376.778 TL) 46.311 TL (31 Aralık 2015: 73.915 TL) tutarındaki dönem vergi karşılık giderinin düşülmesi sonucu net dönem kârı 217.609 TL (31 Aralık 2015: 302.863 TL) olarak gerçekleşmiştir. 11. Net dönem kâr/zararına ilişkin açıklamalar: a. Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının açıklanması Banka’nın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı: Bulunmamaktadır. b. Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde belirtilmesi: Bulunmamaktadır.

198 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c. Azınlık haklarına ait kâr/zarar: Bulunmamaktadır. 12. Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aşması halinde bu kalemlerin en az %20’sini oluşturan alt hesaplar gösterilir. Diğer Alınan Ücret ve Komisyonlar

Cari Dönem

Önceki Dönem

37.212 18.604 11.184 11.151 9.569 15.539

33.618 15.482 10.602 8.808 8.229 12.842

103.259

89.581

Cari Dönem

Önceki Dönem

Kullanılan kredilere verilen ücret ve komisyonlar Kredi kartları için verilen ücret ve komisyonlar Üye işyeri pos. verilen ücret ve komisyonlar Swift, EFT ve havale için verilen ücret ve komisyonlar Diğer

27.320 8.645 14.398 3.866 7.629

18.385 8.002 11.162 3.166 10.594

Toplam

61.858

51.309

Üye işyeri pos. alınan ücret ve komisyonlar Takas odasından alınan ücret ve komisyonlar Havale komisyonları Ekspertiz ücretleri Sigorta ve aracılık komisyonları Diğer Toplam Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar

V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar: a) Bilanço tarihinden sonra ancak finansal tabloların ilanından önce bildirim yapılmış kâr payları tutarı bulunmamaktadır. Kâr payı dağıtımına Genel Kurul toplantısında karar verilecek olup, Genel Kurul, ekli finansal tabloların kesinleştiği tarih itibarıyla henüz yapılmamıştır. b) Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan “Gerçekleşmemiş kâr/zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta; özkaynaklar altında “Menkul değerler değerleme farkları” hesabında muhasebeleştirilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerlendirilmesinden sonra meydana gelen 24.059 TL azalış bulunmaktadır (31 Aralık 2015: 876 TL artış). c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin değerleme farkları özkaynaklar altında maddi ve maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları hesabında muhasebeleştirilmektedir. d) Banka’nın yurtdışı şubesinin gelir tablosunun Türk Lirası’na çevrilmesinden kaynaklanan kur farkları diğer sermaye yedekleri hesabında muhasebeleştirilmektedir. Cari dönemde ilgili kur farkları hesabında 7.606 TL’lik artış bulunmaktadır (31 Aralık 2015: 4.368 TL artış).

199 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VI. Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar: 1. Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurlar, bu unsurların belirlenmesinde kullanılan muhasebe politikası: Kasa, efektif deposu, yoldaki paralar ve satın alınan banka çekleri ile T.C. Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat “Nakit” olarak; orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalar arası para piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar “Nakde eşdeğer varlık” olarak tanımlanmaktadır. (i). Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar Cari dönem

Önceki dönem

Nakit Kasa ve efektif deposu Yoldaki paralar T.C. Merkez Bankası Nakde eşdeğer varlıklar Yurtiçi bankalar Yurtdışı bankalar

1.895.062 408.213 414.294 1.072.555 1.912.992 1.486.902 426.090

737.011 194.922 542.089 1.171.537 767.242 404.295

Toplam nakit ve nakde eşdeğer varlıklar

3.808.054

1.908.548

Cari dönem

Önceki dönem

Nakit Kasa ve efektif deposu Yoldaki paralar T.C. Merkez Bankası Nakde eşdeğer varlıklar Yurtiçi bankalar Yurtdışı bankalar

1.917.036 271.404 388.688 1.256.944 1.547.447 1.276.485 270.962

1.895.062 408.213 414.294 1.072.555 1.912.992 1.486.902 426.090

Toplam nakit ve nakde eşdeğer varlıklar

3.464.483

3.808.054

(ii). Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:

2. Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin bilgi: Merkez Bankası nezdinde tutulan vadeli serbest olmayan hesaplar ve pos işlemlerinden kaynaklı bloke tutar nakit ve nakde eşdeğer varlık olarak nitelendirilmemektedir. 3. Nakit akış tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar: “Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı” içinde yer alan 534.157 TL (31 Aralık 2015: 178.518 TL) tutarındaki “Diğer” kalemi, esas olarak personel giderleri ve amortisman giderleri hariç diğer işletme giderlerinden oluşmaktadır. “Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 335.488 TL (31 Aralık 2015: 191.238 TL) tutarındaki “Diğer borçlardaki net azalış” kalemi muhtelif borçlar, diğer yabancı kaynaklar ve ödenecek vergi, resim, harç ve primlerdeki değişimlerden oluşmaktadır. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eş değer varlıklar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 329.943 TL (31 Aralık 2015: 124.317 TL) olarak tespit edilmiştir.

200 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VII. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar: 1. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve toplanan fon işlemleri, döneme ilişkin gelir ve giderler: a. Cari Dönem:

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu (*) Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Kâr Payı ve Komisyon Gelirleri

İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Nakdi G.Nakdi

1.993

-

Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Nakdi G.Nakdi

47.906 35.550 2.016

65.512 24.249 301

Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Nakdi G.Nakdi

41 714 78

28 28 -

b. Önceki Dönem:

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu (*) Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Kâr Payı ve Komisyon Gelirleri

İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Nakdi G.Nakdi

2.326

-

Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Nakdi G.Nakdi

50.229 47.906 1.857

69.492 65.512 391

Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Nakdi G.Nakdi

15 41 -

28 -

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 49’uncu maddesi ve 1 Kasım 2006 tarihinde yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in 4’üncü maddesinde tanımlanmıştır.

(*)

c.1. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait özel cari ve katılma hesaplarına ilişkin bilgiler:

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu (*) Özel Cari ve Katılma Hesapları Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Katılma Hesabı Kâr Payı Gideri

İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Cari Önceki Dönem Dönem

7.810 10.496 476

1.594 7.810 521

Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Cari Önceki Dönem Dönem

268.530 470.674 4.810

252.274 268.530 12.173

Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Cari Önceki Dönem Dönem

3.134 5.476 153

1.423 3.134 91

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı yatırıma esas vekale sözleşmeleri çerçevesinde sağladığı 79.171.095 ABD Doları ve 127.196.602 EURO tutarında vekale kredisi (31 Aralık 2015: 125.440.079 ABD Doları ve 90.816.893 EURO) bulunmaktadır. Söz konusu vekale kredilerine ilişkin olarak 1 Ocak 2016 31 Aralık 2016 tarihleri arasında oluşan kâr payı gideri 8.563 TL’dir (31 Aralık 2015: 12.345 TL). Banka, Bankanın dahil olduğu risk grubu içerisinde yer alan Bereket Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla 350.000.000 ABD Doları ve 175.000.000 TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait söz konusu toplam sukuk ihraç gideri 82.328 TL’dir (31 Aralık 2015: 61.491 TL).

201 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c.2. Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler: Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli döviz alım/satım sözleşmesi bulunmamaktadır. 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Banka’nın üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve menfaatlerinin toplam tutarı 20.263 TL’dir (31 Aralık 2015: 12.014 TL). VIII. Banka’nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar: 1. Banka’nın yurtiçi ve yurtdışı şube ve temsilciliklerine ilişkin bilgiler: Sayı 212

Çalışan sayısı 3.780

Yurtdışı temsilcilikler

-

-

Bulunduğu ülke -

Yurtdışı şube

1

16

Irak

Kıyı Bnk. Blg. Şubeler

-

-

-

Yurtiçi şube

Aktif toplamı (bin TL) Yasal sermaye 232.887 21.282.905.265 Irak Dinarı -

-

2. Banka’nın yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açması, kapatması, organizasyonunu önemli ölçüde değiştirmesine ilişkin açıklamalar Banka, 2016 yılı içerisinde şube açmamıştır. IX. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar: Banka, ilgili yatırımcıların da onaylarını alarak, 10 yıl vadeli 200 milyon ABD Doları tutarındaki ikincil sermaye benzeri kredisinin Basel III gereksinimlerine uygun hale getirilmesi çalışmalarını tamamlamıştır. Bu süreçle birlikte bahsi geçen sermaye benzeri kredi özkaynak hesaplamasında katkı sermaye olarak dikkate alınacaktır. ALTINCI BÖLÜM I. Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: Bulunmamaktadır. YEDİNCİ BÖLÜM Bağımsız denetim raporu I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar: Banka’nın kamuya açıklanan 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren döneme ilişkin finansal tablo ve dipnotları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (the Turkish member firm of the KPMG International Cooperative) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup, 20 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetim raporu finansal tabloların önünde sunulmuştur. II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar: Bulunmamaktadır.

202 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

203

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

203 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Bağımsız Denetçi Raporu

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No: 29 Beykoz 34805 İstanbul

Tel +90 (216) 681 90 00 Fax +90 (216) 681 90 90 www.kpmg.com.tr

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo, konsolide özkaynak değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Yönetimin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Banka yönetimi, konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını; BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

204 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Bağımsız Denetçi Raporu

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Banka’nın 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Banka esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. Diğer Husus Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının tam kapsamlı denetimi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bağımsız denetim şirketi 7 Mart 2016 tarihli tam kapsamlı denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of KPMG International Cooperative

Alper Güvenç Sorumlu Denetçi, SMMM 8 Mart 2017 İstanbul, Türkiye

205 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin

31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yılsonu Konsolide Finansal Raporu

Ana Ortaklık Banka’nın Yönetim Merkezinin Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 6 34768 Ümraniye/ İstanbul Ana Ortaklık Banka’nın Telefon ve Faks Numaraları : 0 216 666 01 01 - 0216 666 16 00 Ana Ortaklık Banka’nın İnternet Sayfası Adresi : www.albarakaturk.com.tr İrtibat için Elektronik Posta Adresi : [email protected] Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan yılsonu konsolide finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. • ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER • ANA ORTAKLIK BANKA’NIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI • İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR • KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER • KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR • DİĞER AÇIKLAMALAR • BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız aşağıdadır. Bağlı Ortaklıklar 1. 2. Bereket Varlık Kiralama A.Ş. 3. Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.

İştirakler -

Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. -

Ayrıca Bankamızın bağlı ortaklığı olmamakla birlikte %100 kontrol gücüne sahip olduğu “Yapılandırılmış İşletme (Structured Entity)” olan ABT Sukuk Limited ve Albaraka Sukuk Limited de konsolidasyona dahil edilmiştir. Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Başkanı

Melikşah UTKU Genel Müdür Vekili

Temel HAZIROĞLU Genel Müdür Yardımcısı

Yunus AHLATCI Finansal Raporlama Müdürü

Hamad Abdulla A. EQAB Denetim Komitesi Başkanı

Mitat AKTAŞ Denetim Komitesi Üyesi

Hood Hashem Ahmed HASHEM Denetim Komitesi Üyesi

Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad/ Unvan : Bora ŞİMŞEK/ Finansal Raporlama Müdürlüğü/Yönetmen Tel : 0 (216) 666 05 59 Faks : 0 (216) 666 16 11

Muhammad Zarrug M. RAJAB Denetim Komitesi Üyesi

206 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

İçindekiler

Sayfa Birinci bölüm Genel bilgiler I. Ana Ortaklık Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 208 II. Ana Ortaklık Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 208 III. Ana Ortaklık Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Ana Ortaklık Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 209 IV. Ana Ortaklık Banka’ da nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 210 V. Ana Ortaklık Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 210 VI. Bankaların konsolide finansal tablolarının düzenlenmesine ilişkin tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama 211 VII. Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller 211 İkinci bölüm Konsolide finansal tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal durum tablosu) 212 II. Konsolide nazım hesaplar tablosu 214 III. Konsolide gelir tablosu 215 IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen konsolide gelir-gider kalemlerine ilişkin tablo 216 V. Konsolide nakit akış tablosu 217 VI. Konsolide özkaynak değişim tablosu 218 VII. Kâr dağıtım tablosu 222 Üçüncü bölüm Muhasebe politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 223 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 224 III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler 224 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 226 V. Kâr payı gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 226 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 226 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 227 VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 228 IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 228 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 229 XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 229 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 229 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 229 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 230 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 231 XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 231 XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 232 XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 233 XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 233 XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 233 XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 233 XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 233 XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 233

207 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Sayfa Dördüncü bölüm Konsolide bazda mali bünyeye ve risk yönetimine ilişkin bilgiler I. Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar 234 II. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar 242 III. Konsolide döngüsel sermaye tamponu hesaplamasına dahil risklere ilişkin açıklamalar 250 IV. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar 250 V. Konsolide bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar 252 VI. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar 252 VII. Konsolide Kaldıraç Oranına İlişkin Açıklamalar 257 VIII. Konsolide finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 258 IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 260 X. Konsolide risk yönetimine ilişkin açıklamalar 260 XI. Konsolide faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar 274 Beşinci bölüm Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 275 II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 292 III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 301 IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 304 V. Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 312 VI. Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 313 VII. Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 314 VIII. Ana Ortaklık Banka’nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar 315 IX. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar 315 Altıncı bölüm Diğer açıklamalar I. Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar

315

Yedinci bölüm Bağımsız denetim raporu II. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar

315 315

208 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Ana Ortaklık Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (“Ana Ortaklık Banka”), Özel Finans Kurumları Kurulması hakkında 16 Aralık 1983 gün ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden 5 Kasım 1984 tarihinde Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. unvanıyla kuruluşunu gerçekleştirmiş ve 21 Ocak 1985 gün 10912 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazısıyla faaliyet iznini almıştır. Bakanlar Kurulu’nun 83/7506 sayılı kararına istinaden çıkarılan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliğleri ile faaliyetlerini sürdüren Özel Finans Kurumları, 17 Aralık 1999 tarih 4491 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine tabi kılınmışlardır. Özel Finans Kurumları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, 20 Eylül 2001 tarih ve 24529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi tutulmuşlardır. “Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”le yürürlükten kaldırılmış olup Ana Ortaklık Banka, 1 Kasım 2005 gün ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın unvanı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 21 Aralık 2005 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararıyla “Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve 22 Aralık 2005 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilerek 27 Aralık 2005 tarih 6461 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Ana Ortaklık Banka ve Ana Ortaklık Banka ile konsolide edilen ortaklıklar, bir bütün olarak, “Grup” olarak adlandırılmaktadır. Genel Müdürlüğü İstanbul’da yerleşik Ana Ortaklık Banka, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yurt içinde 212 (31 Aralık 2015: 212), yurt dışında 1 (31 Aralık 2015: 1) şubesi ve 3.796 (31 Aralık 2015: 3.736) personeli ile hizmet vermektedir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde 3.798 personel bulunmaktadır. II. Ana Ortaklık Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama: 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın hisselerinin %54,06’sı (31 Aralık 2015: %54,06) Bahreyn’de mukim Albaraka Banking Group’a aittir. Ana Ortaklık Banka hisselerinin %24,84’ü (31 Aralık 2015: %24,80) Borsa İstanbul’a kote, halka açık hisselerden oluşmaktadır.

209 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

III. Ana Ortaklık Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Ana Ortaklık Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar: Adı ve Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı:

Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek Lisans

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yalçın ÖNER

Yönetim Kurulu II. Başkanı

İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Osman AKYÜZ Bekir PAKDEMİRLİ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Mitat AKTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Hamad Abdulla A. EQAB Fahad Abdullah A. ALRAJHI Hood Hashem Ahmed HASHEM

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammad Zarrug M. RAJAB Prof. Dr. Kemal VAROL Dr. Fahrettin YAHŞİ

Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Yüksek Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Lisans Doktora Doktora

Genel Müdür Vekili

Melikşah UTKU

Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Vekili

Genel Müdür Yardımcıları:

Turgut SİMİTCİOĞLU

İş Kollarından Sorumlu Genel Müdür Baş Yardımcısı (Vekil) Destekten Sorumlu Genel Müdür Baş Yardımcısı (Vekil) Hukuk Baş Müşaviri (Genel Müdür Yardımcısı) Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Ali VERÇİN Nihat BOZ Cenk DEMİRÖZ (**) Deniz AKSU (**) Temel HAZIROĞLU Nevzat BAYRAKTAR (**) Hasan ALTUNDAĞ (**) Malek Khodr TEMSAH (**) Fatih BOZ (**) Süleyman ÇELİK (**) Ali TUĞLU

Denetim Komitesi: Hamad Abdulla A. EQAB Hood Hashem Ahmed HASHEM

(*)

Görevi ve Sorumluluk Alanları

Öğrenim Durumu

Unvanı

Hisse Oranı (%) (*)

0,0000

(*)

0,0000 -

(*)

0,0000

0,0000 0,0000 (*) 0,0000 (*) (*)

-

Yüksek Lisans

-

Yüksek Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Risk İzlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lisans Finans ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Lisans Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lisans Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lisans Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yüksek Yardımcısı Lisans Merkezi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yüksek Yardımcısı Lisans İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Lisans Müdür Yardımcısı Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yüksek Yardımcısı Lisans

-

Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi

Mitat AKTAŞ

Denetim Komitesi Üyesi

Muhammad Zarrug M. RAJAB

Denetim Komitesi Üyesi

Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Lisans

-

(*)

0,0342 -

(*) (*)

(*)

0,0000 0,0000 0,0000

Söz konusu kişilerin Ana Ortaklık Banka’daki pay tutarları 1-10 TL (tam olarak) arasındadır.

İlgili atamalar 1596 sayılı ve 25 Aralık 2016 tarihli yönetim kurulu kararına göre yapılmıştır. Bülent Taban ve Mahmut Esfa Emek Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden 31 Aralık 2016 itibarıyla ayrılmışlardır.

(**)

-

210 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Ana Ortaklık Banka’nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Ana Ortaklık Banka sermayesindeki pay oranı %0,0342’dir (31 Aralık 2015: %0,0342). IV. Ana Ortaklık Banka’ da nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar: Ana Ortaklık Banka’nın 900.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi birim pay nominal değeri 1 TL (tam) olan 900.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Bu sermayenin 486.523 TL’si nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ait olup, söz konusu pay sahiplerine ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. Ad soyad/ Ticaret unvanı Albaraka Banking Group

Pay Tutarları 486.523

Pay Oranları % 54,06

Ödenmiş Paylar 486.523

Ödenmemiş Paylar -

V. Ana Ortaklık Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi: Ana Ortaklık Banka, katılım bankası olarak faizsiz bankacılık yapmaktadır. Ana Ortaklık Banka, esas olarak “özel cari hesaplar” ve “katılma hesapları” adı altında iki yöntemle fon toplayıp, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, kâr-zarar ortaklığı yatırımı, finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullandırmaktadır. Ana Ortaklık Banka hesap kayıtlarında özel cari hesaplar ve katılma hesaplarını diğer hesaplardan ayrı şekilde, vadelerine göre tasnif etmektedir. Katılma hesapları, bir ay vadeli, üç aya kadar vadeli (üç ay dahil), altı aya kadar vadeli (altı ay dahil), bir yıla kadar vadeli (bir yıl dahil) ve bir yıl ve daha uzun vadeli (bir aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kâr payı ödemeli) olmak üzere beş vade grubu altında açılmaktadır. Ana Ortaklık Banka, katılma hesaplarının işletilmesinden doğacak kâr ve zarara katılma oranlarını; zarara katılma oranı, kâra katılma oranının yüzde ellisinden az olmayacak şekilde, para cinsi, tutar ve vade grupları itibarıyla ayrı ayrı belirleyebilmektedir. Önceden belirlenmiş projelerin veya diğer yatırımların finansmanı için ve münhasıran o işe tahsis edilmek üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle vadesi bir aydan daha az olmayan özel fon havuzları oluşturulmaktadır. Bu şekilde toplanan fonlara ait katılma hesapları, vadeleri itibarıyla ve diğer hesaplardan bağımsız olarak ayrı hesaplarda işletilmekte ve toplanan fonlardan diğer vade gruplarına aktarma yapılmamaktadır. Finansman süresinin sonunda özel fon havuzları tasfiye edilmektedir. Ana Ortaklık Banka, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, şubeleri aracılığıyla, Işık Sigorta, Anadolu Sigorta, Güneş Sigorta, Allianz Sigorta, Unico Sigorta, Neova Sigorta, Ankara Sigorta, Coface Sigorta, Avivasa Emeklilik ve Hayat, Generali Sigorta adına sigorta acenteliği, Anadolu Hayat Emeklilik ile Avivasa Emeklilik ve Hayat ile Katılım Emeklilik ve Hayat adına bireysel emeklilik sigorta acenteliği, Bizim Menkul Değerler A.Ş. adına aracı kurum acenteliği, kıymetli madenlerin alım satımı işlemleri, hızlı para transfer işlemlerine aracılık hizmetleri, kredi kartı ve üye işyeri (P.O.S.) hizmetleri de sunmaktadır. Öte yandan Ana Ortaklık Banka, teminat mektupları, akreditif kredileri ve kabul kredileri başta olmak üzere çeşitli türde gayrinakdi kredi kullandırmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın yapabileceği işlemler bu maddelerde yazılı işlemlerle sınırlı değildir. Bu işlemlerden başka herhangi bir işlem yapılması Ana Ortaklık Banka için faydalı görülürse, buna başlanılması, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına, gerekli kanuni mercilerden onay alınması ve Ana Sözleşme’de değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onanmasına bağlıdır. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleşme’ye eklenir.

211 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VI. Bankaların konsolide finansal tablolarının düzenlenmesine ilişkin tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama: Ana Ortaklık Banka, iştiraki Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin finansal tablolarını şirket üzerinde önemli etkinliğinin olmamasını dikkate alarak özkaynak yöntemi ile konsolide etmemekte ve söz konusu iştiraki konsolide finansal tablolarda maliyet değeri ile taşımaktadır. Ana Ortaklık Banka, birlikte kontrol edilen ortaklığı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’yi konsolide finansal tablolarında özkaynak yöntemi ile, bağlı ortaklıkları Bereket Varlık Kiralama A.Ş. ve Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin finansal tablolarını ise tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide etmektedir. Ayrıca Ana Ortaklık Banka’nın bağlı ortaklığı olmamakla birlikte %100 kontrol gücüne sahip olduğu “Yapılandırılmış İşletme (Structured Entity)” olan ABT Sukuk Limited ve Albaraka Sukuk Limited de konsolidasyona dahil edilmiştir. VII. Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller: Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transferi söz konusu değildir. Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki bir engel bulunmamaktadır. İKİNCİ BÖLÜM Konsolide finansal tablolar I. II. III. IV. V. VI. VII.

Konsolide bilanço (Finansal durum tablosu) Konsolide nazım hesaplar tablosu Konsolide gelir tablosu Özkaynaklarda muhasebeleştirilen konsolide gelir ve gider kalemlerine ilişkin tablo Konsolide nakit akış tablosu Konsolide özkaynak değişim tablosu Kâr dağıtım tablosu

212 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot (Beşinci Bölüm-I)

AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 IX. 9.1 9.2 X. 10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 XII. 12.1 12.2 12.3 XIII. XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. 17.1 17.2 XVIII.

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Fv Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) VERGİ VARLIĞI Cari vergi varlığı Ertelenmiş vergi varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) (13)

(14) (15)

(16)

(17)

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31 Aralık 2016 TP YP Toplam 940.247 1.022 1.022 954 55 13 656.410 994.108 15 986.482 7.611 17.448.650 16.921.201 6.937 16.914.264 1.104.785 577.336 668.582 4.719 4.719 4.719 14.319 14.319

878.979 996.206 117.227 516.343 35.165 35.165 25.067 5.023 20.044 91.884 91.884 141.947

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2015 TP YP Toplam

4.058.805 4.999.052 894.204 65.074 66.096 1.427 65.074 66.096 1.427 954 790 65.013 65.068 61 74 637 1.501.767 2.158.177 599.970 348.753 1.342.861 755.337 6.335 6.350 15 298.856 1.285.338 737.783 43.562 51.173 17.539 4.394.425 21.843.075 15.352.083 4.394.425 21.315.626 15.165.345 29.327 36.264 9.424 4.365.098 21.279.362 15.155.921 1.169 1.105.954 467.256 1.169 578.505 280.518 668.582 762.890 4.719 4.719 4.719 4.719 4.719 4.719 14.319 7.161 14.319 7.161 878.979 947.427 996.206 1.090.063 117.227 142.636 791 517.134 499.803 305 35.470 43.807 305 35.470 43.807 25.067 20.424 5.023 5.334 20.044 15.090 433 433 12.058

92.317 92.317 154.005

22.574 22.574 216.054

22.417.442 10.382.411 32.799.853 20.127.880

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

4.010.594 4.904.798 20.856 22.283 20.856 22.283 790 20.822 20.822 34 671 1.882.644 2.482.614 265.290 1.020.627 12.850 12.865 149.374 887.157 103.066 120.605 3.205.882 18.557.965 3.205.054 18.370.399 38.523 47.947 3.166.531 18.322.452 1.157 468.413 329 280.847 762.890 4.719 4.719 4.719 7.161 7.161 947.427 - 1.090.063 142.636 1.336 501.139 476 44.283 476 44.283 20.424 5.334 15.090 245 245 2.244

22.819 22.819 218.298

9.389.567 29.517.447

213 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot (Beşinci Bölüm-II)

PASİF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 8.1 8.2 8.3 8.4 IX. 9.1 9.2 9.3 X. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 XI. 11.1 11.2 XII.

TOPLANAN FONLAR Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 12.1 Satış Amaçlı 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XIV. ÖZKAYNAKLAR 14.1 Ödenmiş Sermaye 14.2 Sermaye Yedekleri 14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 14.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 14.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 14.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 14.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 14.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. İş Ort) Bedelsiz Hisse Senetleri 14.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 14.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 14.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 14.3 Kâr Yedekleri 14.3.1 Yasal Yedekler 14.3.2 Statü Yedekleri 14.3.3 Olağanüstü Yedekler 14.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 14.4 Kâr Veya Zarar 14.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı 14.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı 14.5 Azınlık Payları PASİF TOPLAMI

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) (12)

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31 Aralık 2016 TP YP Toplam

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2015 TP YP Toplam

12.552.857 10.597.991 23.150.848 11.331.293 14.622 467.738 482.360 121.984 12.538.235 10.130.253 22.668.488 11.209.309 88 88 3.937 3.013.682 3.017.619 492.784 492.784 770.959 175.695 1.190.788 1.366.483 634.067 68.144 702.211 633.315 191.510 42.364 233.874 216.055 110.416 25.847 136.263 140.016 43.285 43.285 53.039 37.809 16.517 54.326 23.000 48.523 3.315 51.838 55.247 48.523 3.315 51.838 55.247 -

9.010.002 20.341.295 152.607 274.591 8.857.395 20.066.704 3.096.343 3.096.343 770.959 977.001 977.001 53.074 686.389 35.810 251.865 30.869 170.885 53.039 4.941 27.941 2.763 58.010 2.763 58.010 -

2.281.727 900.000 220.644 212 211.642 -

1.510.937 (8.556) (8.556) (8.556) -

1.510.937 2.273.171 900.000 212.088 (8.344) 211.642 -

2.089.216 900.000 194.422 4.203 189.092 -

1.239.557 6.812 6.812 6.812 -

1.239.557 2.096.028 900.000 201.234 11.015 189.092 -

-

-

-

-

-

-

8.790 946.157 101.765 844.392 214.926 (4.681) 219.607 -

-

8.790 946.157 101.765 844.392 214.926 (4.681) 219.607 -

1.127 696.531 84.774 611.757 298.263 (2.580) 300.843 -

-

1.127 696.531 84.774 611.757 298.263 (2.580) 300.843 -

16.381.188 16.418.665 32.799.853 15.096.085 14.421.362 29.517.447 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

214 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot (Beşinci Bölüm-III)

NAZIM HESAPLAR TABLOSU A. I. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. II. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 2.1.12. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. III. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2. 3.3. B. IV. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. V. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. VI.

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) GARANTİ VE KEFALETLER Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi Ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar Vadeli Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri Diğer EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV + V+VI) EMANET KIYMETLER Müşteri Fon Ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar REHİNLİ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

(1)

(1)

(2)

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31 Aralık 2016 TP YP Toplam

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2015 TP YP Toplam

5.229.816 4.003.878 3.992.017 380.805 5.911 3.605.301 2.073 2.073 150 9.638 1.221.782 1.221.782 4.020 111.042 588.983 3.029 475.270 963 38.475 4.156 4.156 4.156 2.078 2.078 46.841.565 1.598.038 72 1.214.349 351.020 103 2.534 29.960 45.243.527 2.553.972 1.461.797 1.873.977 37.530.439 1.571.336 252.006 -

5.721.490 4.697.315 3.817.794 33.037 875.341 2.909.416 20.711 20.711 750.606 750.606 101.422 6.782 9.379 9.379 9.379 1.014.796 1.014.796 1.014.796 539.810 474.986 7.544.333 1.363.315 110.011 31.674 153.793 1.067.837 6.181.018 1.690.418 180.826 956.778 1.668.064 1.681.591 3.341 -

10.951.306 8.701.193 7.809.811 413.842 881.252 6.514.717 20.711 20.711 752.679 752.679 101.572 16.420 1.231.161 1.231.161 13.399 111.042 588.983 3.029 475.270 963 38.475 1.018.952 1.018.952 1.018.952 541.888 477.064 54.385.898 2.961.353 72 1.324.360 382.694 103 156.327 1.097.797 51.424.545 4.244.390 1.642.623 2.830.755 39.198.503 3.252.927 255.347 -

5.494.071 4.275.402 4.269.478 259.046 436 4.009.996 1.877 4.047 1.218.669 1.218.669 76.526 116.862 500.882 2.035 521.562 599 203 38.754.719 1.671.504 72 1.135.253 509.767 103 999 25.310 37.083.215 2.526.159 1.792.505 1.671.688 29.631.293 1.372.083 89.487 -

4.916.466 4.388.655 3.460.810 23.832 816.444 2.620.534 28.324 28.324 639.592 639.592 245.719 14.210 110.806 110.806 110.806 417.005 417.005 417.005 219.089 197.916 5.866.824 932.158 140.774 23.015 280.573 487.796 4.934.666 1.260.176 166.731 750.681 1.227.662 1.526.355 3.061 -

10.410.537 8.664.057 7.730.288 282.878 816.880 6.630.530 28.324 28.324 639.592 639.592 247.596 18.257 1.329.475 1.329.475 187.332 116.862 500.882 2.035 521.562 599 203 417.005 417.005 417.005 219.089 197.916 44.621.543 2.603.662 72 1.276.027 532.782 103 281.572 513.106 42.017.881 3.786.335 1.959.236 2.422.369 30.858.955 2.898.438 92.548 -

52.071.381

13.265.823

65.337.204

44.248.790

10.783.290

55.032.080

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

215 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Gelir Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot (Beşinci Bölüm-IV)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2. 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2

KÂR PAYI GELİRLERİ Kredilerden Alınan Kâr Payları Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler Bankalardan Alınan Gelirler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Fv Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Kâr Payı Gelirleri KÂR PAYI GİDERLERİ Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları Kullanılan Kredilere Verilen Kâr Payları Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kâr Payları İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payları Diğer Kâr Payı Giderleri NET KÂR PAYI GELİRİ/GİDERİ [ I- II ] NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret Ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret Ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer TEMETTÜ GELİRLERİ TİCARİ KÂR/ZARAR (NET) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/(ZARAR) NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+…+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-+) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV+-XVI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık Ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (iş ort.) Satış Kârları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık Ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (iş ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII+…+XIX) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-+) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX+-XXI) NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) Grubun Kârı/ Zararı Azınlık Payları Kârı/ Zararı (-) Hisse Başına Kâr/ Zarar (Tam TL)

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2015

2.216.811 1.965.135 18.811 810 157.670 92.494 65.176 73.181 1.204 1.192.767 869.706 183.672 55.734 80.335 3.320 1.024.044 145.935 208.127 104.868 103.259 62.192 334 61.858 45.139 200 102.994 (58.055) 157.511 1.372.629 372.157 737.106 263.366

1.932.833 1.708.889 10.263 36 132.889 68.293 64.596 79.117 1.639 1.046.897 829.279 102.037 47.081 59.165 9.335 885.936 135.997 187.627 98.046 89.581 51.630 321 51.309 519 52.570 2.223 68.093 (17.746) 113.407 1.188.429 157.143 654.807 376.479

2.552 265.918 46.311 53.999 (7.688) 219.607 219.607 219.607 0,244

(2.226) 374.253 73.410 77.661 (4.251) 300.843 300.843 300.843 0,334

(1)

(2)

(12)

(12) (3) (4)

(5) (6) (7)

(8) (9)

(10) (10)

(11)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

216 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Konsolide Gelir-Gider Kalemlerine İlişkin Tablo (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. II. III. IV. V.

VI.

VII. VIII. IX. X. XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 XII.

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2015

(24.199) 34.580

1.225 31.988

7.606

4.368

-

-

-

-

-

-

(2.833) (1.510)

8.549 (2.564)

13.644 219.607

43.566 300.843

-

-

-

-

219.607

300.843

233.251

344.409

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİN KISMI) YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİN KISMI) MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX) DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (KârZarara transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan Ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan Ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

217 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot (Beşinci Bölüm-VI)

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2015

1.304.121

861.379

1.989.809 (1.169.064) 208.127 76.093 164.013 (416.420) (88.261) 539.824

1.730.352 (1.011.041) 10 187.627 107.179 118.799 (354.129) (104.771) 187.353

(1.081.042)

127.075

(43.813)

(16.672)

695.562 (3.152.211) 72.668 1.239.937 305.562 141.022 (339.769)

(698.078) (3.105.308) (155.497) 103.435 3.100.801 716.415 181.979

223.079

988.454

(118.737)

(376.133)

(4.500)

(5.000)

(32.488) 57.326 (1.022.136) 723.577 (264.055) 423.539 -

(68.547) 43.773 (610.562) 179.188 (391.427) 476.442 -

(777.856)

1.162.868

2.997.158 (3.724.614) (50.400) -

6.259.412 (5.062.344) (34.200) -

329.943

124.317

(343.571)

1.899.506

A.

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

1.1

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9

Alınan Kâr Payları Ödenen Kâr Payları Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer

1.2

Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Fv’larda net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki net (Artış) Azalış Kredilerdeki net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde net (Artış) Azalış Bankalardan Toplanan Fonlarda net Artış (Azalış) Diğer Toplanan Fonlarda net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda net artış (Azalış) Diğer Borçlarda net Artış (Azalış)

I.

Bankacılık Faaliyetlerinde (Kullanılan)/ Kaynaklanan Net Nakit Akımı

B.

YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

II.

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı

2.1

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer

C.

FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

III.

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer

IV.

Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi

V.

Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki net Artış (Azalış)

VI.

Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

(V-VI-i)

3.808.054

1.908.548

VII.

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

(V-VI-ii)

3.464.483

3.808.054

2.2

(V-I-5,h2)

(V-VI-3)

(V-VI-3)

(V-I-6) (V-I-6)

(V-VI-3)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

218 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (Bağımsız denetimden geçmiş)

Dipnot (Beşinci Bölüm-V)

Ödenmiş Sermaye

Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Farkı

Hisse Senedi İhraç Primleri

Hisse Senedi İptal Kârları

Yasal Yedek Akçeler

Statü Yedekleri

900.000

-

-

-

71.744

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.030 13.030 -

-

900.000

-

-

-

84.774

-

ÖNCEKİ DÖNEM 1 Ocak-31 Aralık 2015 I.

II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi

(V)

Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz H.S. Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi İhraç Primi Hisse Senedi İptal Kârları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Kârı veya Zararı Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+… +XVI+XVII+XVIII)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

219 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Geçmiş Dönem Kârı/ (Zararı)

Menkul Değer. Değerleme Farkı

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF

Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri

Satış A./ Riskten Durdurulan Korunma F. İlişkin Dur. Fonları V. Bir. Değ F.

Olağanüstü Yedek Akçe

Diğer Yedekler

Dönem Net Kârı/ (Zararı)

398.393

(2.973)

248.147

7.480

10.035

153.179

-

-

-

1.786.005

-

-

-

-

980 -

-

-

-

-

980 -

-

-

-

-

-

29.598

-

-

-

29.598

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.368

-

-

-

-

-

-

-

4.368

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213.364 213.364 -

(268) -

300.843 (248.147) (248.147)

2.387 (12.447) (34.200) (226.394) 248.147

-

6.315 -

-

-

-

8.434 300.843 (34.200) (34.200) -

611.757

1.127

300.843

(2.580)

11.015

189.092

-

-

-

2.096.028

Toplam Özkaynak

220 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (Bağımsız denetimden geçmiş)

Dipnot (Beşinci Bölüm -V)

Ödenmiş Sermaye

Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Farkı

Hisse Senedi İhraç Primleri

Hisse Senedi İptal Kârları

Yasal Yedek Akçeler

Statü Yedekleri

900.000

-

-

-

84.774

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.128 15.863 15.863 -

-

900.000

-

-

-

101.765

-

CARİ DÖNEM 1 Ocak-31 Aralık 2016 I.

II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi

(V)

Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz H.S. Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi İhraç Primi Hisse Senedi İptal Kârları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Kârı veya Zararı Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+… +XVI+XVII+XVIII)

25 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, 18 Ocak 2016 ile 22 Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 3.005 TL tutarında hisse geri alımı diğer yedekler altında gösterilmiştir.

(*)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

221 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Geçmiş Dönem Kârı/ (Zararı)

Menkul Değer. Değerleme Farkı

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF

Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri

Satış A./ Riskten Durdurulan Korunma F. İlişkin Dur. Fonları V. Bir. Değ F.

Olağanüstü Yedek Akçe

Diğer Yedekler (*)

Dönem Net Kârı/ (Zararı)

611.757

1.127

300.843

(2.580)

11.015

189.092

-

-

-

2.096.028

-

-

-

-

(19.359) -

-

-

-

-

(19.359) -

-

-

-

-

-

30.542

-

-

-

30.542

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.606

-

-

-

-

-

-

-

7.606

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.575) 240.210 240.210 -

57 -

219.607 (300.843) (300.843)

3.529 (5.630) (50.400) (256.073) 300.843

-

(7.992) -

-

-

-

(10.853) 219.607 (50.400) (50.400) -

844.392

8.790

219.607

(4.681)

(8.344)

211.642

-

-

-

2.273.171

Toplam Özkaynak

222 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM (*) 31 Aralık 2016

KÂR DAĞITIM TABLOSU

ÖNCEKİ DÖNEM 31 Aralık 2015

I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KÂRI 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)

263.920 46.311 53.999 (7.688)

380.388 73.915 78.166 (4.251)

A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)

217.609

306.473

6.791

15.323 -

210.818

290.610

-

50.400 50.400 240.210 -

-

540 -

0,234 23,4 -

0,323 32,3 -

-

0,056 5,6 -

1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.5. BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)](*) 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine 1.6.4. Kâra İştirakli Tahvillere 1.6.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3. Katılma İntifa Senetlerine 1.9.4. Kâra İştirakli Tahvillere 1.9.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13. DİĞER YEDEKLER 1.14. ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3. Katılma İntifa Senetlerine 2.3.4. Kâra İştirakli Tahvillere 2.3.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (***)(tam TL) 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (tam TL) 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) 4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)

Cari döneme ait kârın dağıtımı hakkında Ana Ortaklık Banka’nın yetkili organı Genel Kurul’dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır. Kâr Dağıtım Tablosu, Ana Ortaklık Banka’nın konsolide olmayan finansal tablolarına göre hazırlanmıştır.

(*)

Ertelenmiş vergi geliri diğer vergi ve yasal yükümlülükler satırında gösterilmiştir. Kâr dağıtımına konu edilmemesi gerekmekte olup olağanüstü yedekler içerisinde tutulmaktadır.

(**)

(***)

İlgili dönem sonundaki hisse senedi adedi kullanılarak hesaplanmıştır. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

223 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar: a) Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması: Konsolide finansal tablolar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere ve BDDK tarafından özel bir düzenleme yapılmamış olması durumunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) hükümlerine (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak hazırlanmıştır. Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” ile bu tebliğe ek ve değişiklikler getiren tebliğlere uygun olarak hazırlanmıştır. Ana Ortaklık Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlıklar, yükümlülükler ve yeniden değerlenen gayrimenkuller dışında tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. b) Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları: Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS ve BDDK’nın ilgili yönetmelik, tebliğ ve kararnamelerinde belirtildiği şekilde uygulanmış olup, 31 Aralık 2015’de sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlıdır. 31 Aralık 2016 itibarıyla konsolide finansal tablolar, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin özkaynaktan pay alma yöntemiyle, Bereket Varlık Kiralama A.Ş.’nin ve Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin tam konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilmesiyle hazırlanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II ve XXIII nolu dipnotlar arasında açıklanmaktadır. 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe giren TMS/TFRS değişikliklerinin Grubun muhasebe politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Finansal tabloların kesinleşme tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş olan TMS ve TFRS değişikliklerinin, TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 16 Kiralama İşlemleri hariç tutulmak üzere, Grubun muhasebe politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi olmayacaktır. Yeni UFRS 16 Kiralama İşlemleri Standardı 13 Ocak 2016 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. UFRS 16, kiracılar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço dışında gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiralayanlar için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 23 Ocak 2011 tarih ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardını (7 Nisan 2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile 31 Aralık 2014 olan yürürlük tarihi 31 Aralık 2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere değiştirilmiştir) 1 Ocak 2018 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulamak isteyen bankalar için finansal tablo formatları belirlenmiştir. Grup, TFRS 9’u erken uygulama yöntemini seçmediğinden ilişikteki finansal tablolar 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” ekinde yer alan finansal tablolar esas alınarak hazırlanmıştır.

224 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Finansal tabloların BDDK Raporlama ve Muhasebe Mevzuatı’na göre hazırlanmasında, Grup yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler finansal araçların gerçeğe uygun değer hesaplamalarını, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, dava karşılıklarını, finansal varlıkların değer düşüklüğü ve gayrimenkullerin değerlemesini içermekte olup düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi mali tablolara yansıtılmaktadır. Kullanılan varsayım ve tahminler ilgili dipnotlarda açıklanmaktadır. c) Finansal tabloların paranın cari satın alma gücüne göre düzenlenmesi: 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 29”) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulan ilişikteki finansal tablolara, BDDK’nın 21 Nisan 2005 tarih 1623 sayılı kararı ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar: Grup, finansal araçlara ilişkin stratejilerini kaynak yapısını dikkate alarak oluşturmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın kaynak yapısı, esas olarak özel cari hesaplar ile katılma hesaplarında toplanan fonlardan meydana gelmektedir. Toplanan fonlar dışında Ana Ortaklık Banka’nın en önemli fon kaynakları özkaynaklar ve yurtdışı finansal kurumlardan sağlanan fonlardır. Ana Ortaklık Banka, vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanabilirliğini sağlayan likidite yapısını, yeterli düzeyde nakit varlık bulundurarak korumaktadır. Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde “Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 21”) esas alınarak muhasebeleştirilmiştir. Yabancı para varlık ve yükümlülükler, dönem sonu Ana Ortaklık Banka gişe döviz alış kurlarından değerlemeye tabi tutularak Türk Lirası’na çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Yabancı para katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin riski katılma hesaplarına ait olan kısmı cari kurlarla değerlenir. Ana Ortaklık Banka, takipteki krediler hesaplarında izlenen katılma hesaplarından kullandırılan yabancı para kredilerin riskinin Ana Ortaklık Banka’ya ait olan kısmı ile özkaynaklar hesaplarından kullandırılan yabancı para krediler ve alacaklarının tamamına özel karşılık ayırdığı için (yurtdışı şube hariç), bu hesapları intikal tarihindeki kurlar üzerinden Türk Lirası’na çevirerek takip etmek yerine cari kurlarla değerlemektedir. Bu uygulamanın Grubun net ticari kâr zararı üzerinde negatif ya da pozitif yönde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal varlıkların Türk Lirası’na dönüştürülmesinden kaynaklanan farklar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın yurtdışı şubesinin finansal tablolarının TL’ye çevrilmesinde bilanço kalemleri için dönem sonu Ana Ortalık Banka gişe döviz alış kuru esas alınmıştır. Kâr/zarar kalemleri ise işlem tarihindeki Ana Ortaklık Banka gişe döviz alış kuru kullanılarak TL’ye dönüştürülmekte ve çevrimden doğan tüm kur farkları TMS 21 uyarınca özkaynaklar altında diğer sermaye yedekleri hesabında muhasebeleştirilmektedir. Aktif ve pasif hesaplarda izlenen ve bir vadeye bağlı olmayan kıymetli maden (altın) cinsinden varlık ve yükümlülükler dönem sonu Ana Ortaklık Banka gişe altın alış kurlarından değerlemeye tabi tutularak Türk Lirası’na çevrilmiş ve oluşan değerleme farkları kambiyo işlemleri kârı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Grubun aktifleştirdiği kur farkı bulunmamaktadır. III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler: Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” ve “Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı”nda (“TFRS 10”) belirlenen yöntem, usul ve esaslara uyulmaktadır.

225 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

a) Birlikte kontrol edilen ortaklıkların konsolide edilme esasları: Birlikte kontrol edilen ortaklık, Ana Ortaklık Banka’nın sermayesine katıldığı, bir ortaklık sözleşmesi çerçevesinde başka bir grupla birlikte kontrol ettiği, ana faaliyet konusu bireysel emeklilik ve sigortacılık olan ve bu konudaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren, yurt içinde kurulu bulunan ortaklıktır. İlgili birlikte kontrol edilen ortaklık, özkaynak yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiştir. Birlikte kontrol edilen ortaklık tarafından kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Banka’dan farklı olduğu durumlarda, muhasebe politikalarının uyumlaştırılması gerçekleştirilmiştir. Özkaynak yöntemi, birlikte kontrol edilen ortaklıktaki sermaye payının defter değerinin, iştirak edilen ortaklığın özkaynaklarında dönem içinde ortaya çıkan değişiklik tutarından, iştirak edene düşen pay kadar artırılıp azaltılmasını ve iştirak edilen ortaklıktan alınan kâr paylarının, birlikte kontrol edilen ortaklık tutarının bu şekilde değiştirilmiş değerinden düşülmesini öngören muhasebeleştirme yöntemidir. Konsolidasyon kapsamındaki birlikte kontrol edilen ortaklığın unvanı, ana merkezinin bulunduğu yer, faaliyet konusu ve etkin ve doğrudan ve dolaylı ortaklık oranları aşağıdaki gibidir: Unvanı

Faaliyet Merkezi (Şehir/Ülke)

Faaliyet Konusu

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.

İstanbul/Türkiye

Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık

Etkin Ortaklık Oranı (%)

Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)

50,00

50,00

b) Bağlı ortaklıkların konsolide edilme esasları: Bağlı ortaklıklar sermayesi veya yönetimi doğrudan veya dolaylı olarak Ana Ortaklık Banka tarafından kontrol edilen ortaklıklardır. Bağlı ortaklıklar, faaliyet sonuçları, aktif ve özkaynak büyüklükleri bazında tam konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolide edilmektedir. İlgili bağlı ortaklıkların finansal tabloları konsolide finansal tablolara kontrolün Ana Ortaklık Banka’ya geçtiği tarihten itibaren dahil edilmektedir. Kontrol, Ana Ortaklık Banka’nın bir tüzel kişiliğe yaptığı yatırım üzerinde güce sahip olması, yatırım yaptığı tüzel kişilikle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalması veya bu getirilerde hak sahibi olması ve elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkanına sahip olması olarak kabul edilmiştir. Tam konsolidasyon yöntemine göre, bağlı ortaklıkların aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı yükümlülüklerinin yüzde yüzü Ana Ortaklık Banka’nın aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı yükümlülükleri ile birleştirilmiştir. Grubun her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile her bir bağlı ortaklığın sermayesinin maliyet değerinin Gruba ait olan kısmı netleştirilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar arasındaki işlemlerden kaynaklanan bakiyeler ile gerçekleşmemiş kârlar ve zararlar karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. Bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Banka’dan farklı olduğu durumlarda, muhasebe politikalarının uyumlaştırılması gerçekleştirilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların unvanı, ana merkezinin bulunduğu yer, faaliyet konusu ve etkin ve doğrudan ve dolaylı ortaklık oranları aşağıdaki gibidir: Unvanı

Faaliyet Merkezi (Şehir/Ülke)

Faaliyet Konusu

Etkin Ortaklık Oranı (%)

Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)

Bereket Varlık Kiralama A.Ş.

İstanbul/Türkiye

Kira sertifikası ihracı

100,00

100,00

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.

İstanbul/Türkiye

Gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi

100,00

100,00

226 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c) Konsolidasyon kapsamında bulunmayan iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıkların konsolide finansal tablolarda gösterimi: Konsolidasyon kapsamında bulunmayan Türk parası cinsiden iştirakler ve bağlı ortaklıklar “Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 27”) uyarınca maliyet değeriyle muhasebeleştirilmekte ve varsa değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra, konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Maliyet bedelinin net gerçekleşebilir değerin üzerinde olması durumunda, değer düşüklüğünün kalıcı veya geçici olması, değer düşüklüğünün oranı gibi kriterler de dikkate alınarak, ilgili iştirak ve bağlı ortaklıklar değeri net gerçekleşebilir değere veya varsa gerçeğe uygun değere indirilmiştir. IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar: Grubun genel olarak türev işlemleri portföyü vadeli döviz alım satım, vadeli kıymet alım satım ve swap sözleşmelerinden oluşmaktadır. Türev işlemler portföyü piyasa koşullarına göre dönem içinde değişiklik göstermektedir. Grup valörlü spot döviz alım-satım işlemlerini vadeli aktif değerler alım satım taahhütlerinde muhasebeleştirmektedir. Grubun türev işlemleri ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, finansal riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediği için “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 39”) kapsamında alım satım amaçlı olarak muhasebeleştirilmekte ve söz konusu işlemler dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya kayıp kâr zarar tablosu ile ilişkilendirilmektedir. Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. Türev finansal araçlar, ilk kayda alımında sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmekte ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değerleri ile yeniden hesaplanarak mali tablolara yansıtılmaktadır. V. Kâr payı gelir ve giderine ilişkin açıklamalar: Kâr payı gelirleri “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 39”)’da belirlenen finansal varlığın gelecekteki nakit akımlarının bugünkü net değerine eşitleyen iç verim oranı yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. Kâr payı gelirleri tahakkuk esasına göre kayıtlara yansıtılmaktadır. Kâr-Zarar Yatırım Ortaklığı yatırımlarında, sözleşme konusu varlığın satışına ilişkin hâsılat, sözleşme konusu varlığın sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirilerin yatırımcıya devredildiği; varlık üzerinde etkin bir kontrolün veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğinin sürdürülmediği; hâsılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebildiği; işleme ilişkin ekonomik yararların elde edilmesinin muhtemel olduğu; işleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebildiği durumlarda finansal tablolara yansıtılmaktadır. 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince donuk alacak haline gelen krediler ve diğer alacaklara ilişkin kâr payı tahakkuk ve reeskontları iptal edilmekte olup, söz konusu tutarlar tahsil edildiğinde kâr payı geliri yazılmaktadır. Kâr payı giderleri Ana Ortaklık Banka, kâr payı giderlerini tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmektedir. Kâr/zarar katılma hesapları üzerinden birim değer hesaplama yöntemine göre hesaplanan gider reeskontu, bilançoda “Toplanan Fonlar” hesabı üzerinde gösterilmiştir. VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar: Tahsil edildikleri dönemde gelir veya gider kaydedilen bazı bankacılık işlemlerinden alınan ücret ve komisyon gelir ve giderleri dışında, ücret ve komisyon gelir ve giderleri ilişkilendirilen işlemin süresine bağlı olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

227 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Ana Ortaklık Banka tarafından kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler için peşin tahsil edilen ücret ve komisyonların dönemi ilgilendiren bölümü TMS hükümleri çerçevesinde sırasıyla iç verim yöntemi ve ilgili kredinin komisyon dönemi içerisinde doğrusal olarak dönem gelirlerine yansıtılmaktadır. Peşin tahsil edilen ücret ve komisyonların gelecek döneme ilişkin kısımları ise “Kazanılmamış Gelirler” hesabına kaydedilerek bilançoda “Muhtelif Borçlar” içerisinde gösterilmektedir. Nakdi kredilerden alınan komisyonların döneme isabet eden kısmı gelir tablosunda “Kredilerden Alınan Kâr Payları” kaleminde gösterilmektedir. BDDK’nın 8 Haziran 2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.13.00.0-91.11-12061 sayılı yazısı ile uzun vadeli gayrinakdi kredilerden üçer aylık ya da üçer aydan daha kısa periyotlarla tahsil edilen komisyonların doğrudan gelir kaydedilmesinde sakınca bulunmadığı ifade edilmiş olup, Ana Ortalık Banka söz konusu nakdi ve gayrinakdi kredi komisyonlarını doğrudan gelir kaydetmektedir. VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar: Grup finansal varlıklarını “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “Satılmaya hazır finansal varlıklar”, “Krediler ve alacaklar” veya “Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri teslim tarihine göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması şekli ilgili varlıkların Grup yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar: Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar; “Alım satım amaçlı finansal varlıklar’’ ile “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırılan finansal varlıklar” olarak iki ana başlık altında toplanmıştır. Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklar ile alım satım amaçlı türev finansal araçlardır. Bu grupta sınıflandırılan finansal varlıklar gerçeğe uygun değerlerini yansıtan maliyet bedelleriyle mali tablolara alınmakta ve sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kâr/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Ana Ortaklık Banka portföyündeki hisse senetlerini alım satım amaçlı finansal varlık olarak değerlendirmiş ve ilişikteki finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile göstermiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın alım satım amaçlı olarak elde tutulanlar dışında “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/ zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar”ı bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır). Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine, işlem maliyetlerinin eklenmesi ile muhasebeleştirilmektedir. İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır menkul kıymet borçlanma senetlerinin müteakip değerlemesi gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılmakta ve gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul Değerler Değerleme Farkları” hesabı altında gösterilmektedir. Satılmaya hazır menkul değerlerin elden çıkarılması durumunda özkaynaklarda menkul değerler değer artış fonu hesabında izlenen bunlara ait değer artış/azalışları gelir tablosuna devredilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve kote olmayan özkaynağa dayalı araçlar ise maliyet değerlerinden varsa değer düşüklükleri indirildikten sonraki değerleri ile kayda alınmaktadır. Krediler ve alacaklar: Kredi ve alacaklar sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen ve alım satım amaçlı, gerçeğe uygun değer farkı kâr/zararda yansıtılan veya satılmaya hazır finansal varlıklar olarak tanımlananlar dışında kalan türev olmayan finansal varlıklardır.

228 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Krediler ve alacaklar, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 39”) uyarınca gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kaydedilmekte, izleyen dönemlerde iç verim oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan iskonto edilmiş değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masraflar müşteri tarafından karşılanmakta olup, herhangi bir gider kaydı yapılmamaktadır. Kullandırılan nakdi krediler 26 Ocak 2007 tarihli ve 26415 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkındaki Tebliğ”de belirlenen esaslara göre ilgili hesaplar kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar: Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine, işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben iç verim yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedeli ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ile ilgili kâr payı gelirleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar: Grup, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Grup, ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder. Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması beklenen kayıpların olasılığı yüksek dahi olsa muhasebeleştirilmemektedir. “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların varlığı halinde ilgili krediler için ayrılması gereken özel ve genel karşılıklar “Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı” olarak giderleştirilmekte; önceki dönemlerde ayrılan ve cari dönemde iptal edilen karşılık tutarları “Diğer Faaliyet Gelirleri” olarak gelir kaydedilmektedir. Katılma hesaplarından kullandırılan fonlar ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıkların katılma hesaplarına ait olan kısmı katılma hesaplarına yansıtılmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklarda değer düşüklüğü zararı meydana geldiğine ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit akışlarının finansal varlığın orijinal kâr payı oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür; değer düşüklüğü için karşılık ayrılır ve ayrılan karşılık gider hesapları ile ilişkilendirilir. Gerçeğe uygun değerinde meydana gelen azalmalar doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen satılmaya hazır bir finansal varlığın değerinin düştüğüne ilişkin tarafsız göstergelerin bulunması durumunda, doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilmiş bulunan toplam zarar özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçeğe uygun değerinden gösterilemeyen borsaya kayıtlı olmayan özkaynağa dayalı finansal araçlara ilişkin değer düşüklüğü zararının oluştuğuna yönelik tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili değer düşüklüğü zararının tutarı, gelecekte beklenen nakit akışlarının benzer bir finansal varlık için geçerli olan cari piyasa getiri oranına göre iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür. Bu tür değer düşüklüğü zararları iptal edilmez. IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar: Finansal varlıklar ve yükümlülükler, Grubun netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal varlık ve yükümlülüğü net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya ilgili finansal varlığı ve yükümlülüğü eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir. Grubun ihraç ettiği kira sertifikalarından geri alınmış olanlar satılmaya hazır finansal varlıklar ve sermaye benzeri krediler hesaplarında netleştirilmiştir.

229 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar: Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler Grup portföyünde tutuluş amaçlarına göre “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan”, “Satılmaya hazır” veya “Vadeye kadar elde tutulacak” portföylerinde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Söz konusu anlaşmalar karşılığı elde edilen fonlar pasifte “Para Piyasalarına Borçlar” hesabında izlenmekte ve ilgili anlaşmalarla belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için iç verim oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Bu işlemlerden sağlanan fonlar karşılığında ödenen kâr payları gelir tablosunda “Para piyasası işlemlerine verilen kâr payları” kaleminde izlenmektedir. Grubun ödünç işlemine konu edilmiş menkul değeri bulunmamaktadır. XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar: Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlık (veya elden çıkarılacak duran varlık grubu) defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden küçük olanı ile ölçülür. Bir varlığın satış amaçlı bir varlık olabilmesi için ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Ayrıca varlık, gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir. Grubun aktifinde alacaklarından dolayı edindiği ve elden çıkarılacak sabit kıymetler hesabında takip ettiği duran varlıklar bulunmakla beraber, bankacılık mevzuatında yer alan düzenlemeler gereği edinildikleri tarihten itibaren bir yıl süre içerisinde elden çıkarılamamış olması veya bu süre içerisinde elden çıkarılacağına ilişkin somut bir planın olmaması durumunda söz konusu varlıklar amortismana tabi tutulmakta ve maddi duran varlıklar içerisinde sınıflandırılmaktadır. Grup, söz konusu duran varlıkları satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetler kapsamından maddi duran varlıklar kalemine transfer etmektedir. Durdurulan bir faaliyet, Grubun elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Grubun durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklar “Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 38”) uyarınca kayıtlara maliyet bedelinden alınmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla ilişikteki finansal tablolarda şerefiye tutarı bulunmamaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın maddi olmayan duran varlıkları, yazılım programları ile gayri maddi haklardan oluşmaktadır. Ana Ortaklık Banka, 19 Haziran 2015 tarihinde ana bankacılık sistemini değiştirerek yeni ana bankacılık sistemini kullanmaya başlamıştır. Yeni ana bankacılık sisteminin faydalı ömrü 3 yıl olarak belirlenmiştir. Maddi olmayan duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır. Ana Ortaklık Banka, maddi olmayan duran varlıklara ilişkin tükenme paylarını, varlıkların faydalı ömürlerine göre eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanarak ayırmaktadır. Bilgisayar yazılımlarının faydalı ömürleri 3 ile 4 yıl olarak, diğer maddi olmayan duran varlıklarının tahmini ekonomik ömrü ise 15 yıl olarak belirlenmiştir. Grup değer düşüklüğü ile ilgili bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını “Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 36”) çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili varlığın defter değerinin altında olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar: 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren maddi duran varlıklar aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş, daha sonraki dönemlerdeki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınmış olup bu tutarlardan birikmiş amortismanlar ve varsa ilgili varlığın değer düşüklüğü karşılıkları düşülerek finansal tablolarda “Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 16”) uyarınca izlenmektedir.

230 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Ana Ortaklık Banka, 31 Mart 2009 tarihinde muhasebe politikasında değişikliğe giderek maddi duran varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinde, TMS 16 kapsamında yeniden değerleme metodunu benimsemiştir. Yetkili bir değerleme şirketi tarafından hesaplanan ekspertiz değerleri finansal tablolara yansıtılmıştır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka gayrimenkullerini yeniden değerlemiş ve bağımsız bir değerleme şirketi tarafından emsal karşılaştırma yöntemi kullanılarak hesaplanan ekspertiz değerleri finansal tablolara yansıtılmıştır. Bahsi geçen değerleme değer artışı ortaklara temettü olarak dağıtılamaz. Yeniden değerleme değer artışına ilişkin cari dönem amortisman giderine karşılık gelen tutar TMS 16 kapsamında yeniden değerleme farkları hesabından geçmiş dönem kârı/(zararı) hesabına transfer edilmiştir. Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır. Maddi duran varlıkların amortismanı doğrusal yönteme göre hesaplanmaktadır. Kullanılan amortisman oranları aktiflerin ekonomik ömürleri dikkate alınarak ayrılmakta olup kullanılan oranlar aşağıdaki gibidir: Amortisman Oranı % Binalar Nakil vasıtaları Mobilya, mefruşat ve büro makineleri Kasalar Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (Özel maliyetler)

2 20 - 25 4 - 33 2 - 20 Kira süresince - 5 yıl

Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmaktadır. Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (özel maliyetler) faydalanma süresi dikkate alınarak eşit tutarlarla itfa edilir. Ancak her halükarda faydalanma süresi kiralama süresini geçemez. Kira süresinin belli olmaması durumunda itfa süresi beş yıl olarak kabul edilir. 1 Ocak 2010 tarihinden sonra kira süresinin beş yıldan uzun olması durumunda itfa süresi beş yıldır. Grup değer düşüklüğü ile ilgili bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını “Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 36”) çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili varlığın defter değerinin altında olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Grup, gerçeğe uygun değeriyle taşınan maddi duran varlıklarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandırılmış gayrimenkul şirketlerine TFRS 13 hükümlerine uygun olarak değerlettirmektedir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır. Maddi duran varlığın bakım ve onarım maliyetlerinden varlığın ekonomik ömrünü uzatıcı nitelikte olanlar aktifleştirilmekte, diğer bakım ve onarım maliyetleri ise gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar: Kiracı olarak yapılan işlemler Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklar kiranın başlangıç tarihinde Grubun aktifinde varlık, pasifinde ise borç olarak kaydedilir. Bilançoda varlık ve borç olarak yer alan tutarların tespitinde, varlığın gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı esas alınır. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca iç verim oranı dikkate alınarak ilgili dönemler itibarıyla giderleştirilir. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler faydalı ömürleri dikkate alınarak amortismana tabi tutulmakta ve geri kazanılabilir değerlerinde bir azalma tespit edildiğinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır.

231 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Faaliyet kiralamalarında yapılan peşin kira ödemeleri kira süresi boyunca eşit tutarlarda gider kaydedilir. Kiraya veren olarak yapılan işlemler Ana Ortaklık Banka, katılım bankası olarak finansal kiralama işlemlerinde kiraya veren (kiralayan) taraf olarak yer almaktadır. Ana Ortaklık Banka, finansal kiralamaya konu edilmiş varlıkları bilançoda net kiralama yatırımı tutarına eşit değerde bir alacak olarak göstermektedir. Finansal gelir, net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri sağlayacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar: Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 37”)’na uygun olarak muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülüğün tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan koşullu yükümlülükler için bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde, gerçekleşme olasılığının yüksek olması durumunda ve tutarı güvenilir olarak tahmin edilebiliyorsa, karşılık ayrılmaktadır. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve Ana Ortaklık Banka’nın tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, birden fazla olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan veya geçmiş olaylardan kaynaklanan fakat yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkma ihtimalinin bulunmadığı veya yükümlülük tutarının yeterince güvenilir olarak ölçülemediği durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır. XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar: i) Tanımlanmış fayda planları: Grup çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklerini TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı uyarınca muhasebeleştirmektedir. Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup istifa ya da kötü hal dışında görevine son verdiği personeli ile emekliliğe hak kazanan personeline beher çalışma yılı için 30 günlük ücret veya resmi olarak açıklanan tavan üzerinden kıdem tazminatı ve beher çalışma yılı üzerinden hesaplanacak ihbar süresi için ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Grup, bağımsız bir aktüer şirket tarafından hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülük tutarını, ilişikteki finansal tablolara yansıtmıştır. Grup, TMS 19 standardı uyarınca tüm aktüeryal kayıp ve kazançlarını, diğer kapsamlı gelir tablosu altında muhasebeleştirmektedir. Grup, çalışanlarının kullanmadığı izin günlerine ilişkin TMS 19 standardı uyarınca karşılık ayırmış ve finansal tablolarına yansıtmıştır. Grup çalışanlarının üyesi bulundukları vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar bulunmamaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 9.729 TL aktüeryal kayıp bulunmaktadır (31 Aralık 2015: 6.896 TL aktüeryal kayıp). ii) Tanımlanmış katkı planları: Grup, çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Kurum) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı ödemek zorundadır. Grubun ödemekte olduğu katkı payı dışında, çalışanlarına veya Kurum’a yapmak zorunda olduğu başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır. iii) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar: Grup, TMS 19 kapsamında birikimli ücretli izinlerin beklenen maliyetlerini, raporlama dönemi sonu itibarıyla birikmiş kullanılmayan haklar dolayısıyla ödemeyi beklediği ek tutarlar olarak ölçer.

232 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar: Cari vergi: Grup, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatına tabidir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20’dir. Türk vergi mevzuatı, Ana Ortaklık olan Banka’nın bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı hesaplanmıştır. Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir. En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulması şartı ile kurumlar vergisinden istisnadır. Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı Kurumlar Vergisi’nden istisnadır. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez. 11 Şubat 1986 tarih ve 3259 Sayılı “İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’’un 1’inci maddesinin son paragrafında; “Bankaya sermayeye iştirak nispetinde ödenecek kâr payları kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu kâr payları gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre vergilendirilmez ve tevkifata tabi tutulmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu sebeple, Ana Ortaklık Banka ortaklarından İslam Kalkınma Bankası’na dağıtılan kâr payları, kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopajından istisnadır. Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar cari dönemden önceki beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir, sektörel incelemeler yapılabilir. Katılım hesaplarına ilişkin hesaplanan genel karşılıkların vergi hesaplamasında gider olarak dikkate alınması konusunda Maliye Bakanlığınca sektörel inceleme başlatılmış olup konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından Ana Ortaklık Banka’dan çalışmalar istenmiştir. Rapor tarihi itibarıyla konu ile ilgili Ana Ortaklık Banka’ya ulaşmış yazılı bir bildirim bulunmamaktadır. Ertelenmiş vergiler: Grup, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 12”) hükümlerince, sonraki dönemlerde indirilebilecek mali kâr elde edilmesi mümkün görüldüğü müddetçe, genel kredi karşılıkları hariç indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi aktifi, bütün vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden ise ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplamıştır. Ertelenmiş vergi aktif ve yükümlülükleri netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılmıştır. TMS 12 uyarınca konsolide finansal tablolarda konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, bu bağlı ortaklıkların finansal tablolarında netleştirilmiş olup konsolide finansal tablolarda aktifte ve pasifte ayrı gösterilmiştir.

233 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Transfer Fiyatlandırması: Transfer fiyatlandırması konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13’üncü maddesi ile düzenleme altına alınmış, konu hakkında uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalara ise “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ” de yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca, ilişkili kuruluşlarla/kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel üzerinden mal veya hizmet alımı ya da satımı yapılması durumunda, kazanç transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmakta ve bu nitelikteki kazanç dağıtımları kurumlar vergisi açısından indirime tabi tutulmamaktadır. XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar: Grup, borçlanmalarını “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 39”)’nda belirtildiği şekilde muhasebeleştirmektedir. Toplanan fonlar dışında kalan borçlanmayı temsil eden araçlar kayda alınmalarını izleyen dönemde iç verim oranı yöntemi ile iskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın kendisinin ihraç ettiği, borçlanmayı temsil eden araçlar bulunmamaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın borçlanmayı temsil eden araçları, bağlı ortaklığı olan Bereket Varlık Kiralama A.Ş., yapılandırılmış işletmeleri olan ABT Sukuk Limited ve Albaraka Sukuk Limited aracılığı ile ihraç edilmiştir. Ana Ortaklık Banka’nın hisse senetlerine dönüştürülebilir yapıda olan sukuk ihracı yoluyla gerçekleşen sermaye benzeri kredisi vardır. XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır. XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar: Ana Ortaklık Banka, aval ve kabullerin ödemelerini, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirmektedir. Aval ve kabuller olası borç ve taahhütler olarak bilanço dışı yükümlülüklerde gösterilmektedir. XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar: Grubun bilanço tarihi itibarıyla yararlanmış olduğu devlet teşviki bulunmamaktadır. XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar: Faaliyet alanı Grubun hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği faaliyetlerinde bulunan; faaliyet sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün performansının değerlendirilmesi amacıyla işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir bölümüdür. Faaliyet bölümlerine göre raporlama, Dördüncü Bölüm XI no’lu dipnotta sunulmuştur. XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.

234 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Grubun Mali Bünyesine Ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler I. Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar: Özkaynak tutarı ve sermaye yeterliliği standart oranı “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” ile “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanmıştır. Ana Ortaklık Banka’nın 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hesaplanan cari dönem özkaynak tutarı 3.057.570 TL, sermaye yeterliliği standart oranı da %13,45’dir. 31 Aralık 2015 hesaplamaları mülga düzenlemeler çerçevesinde yapılmış olup özkaynak tutarı 3.149.413 TL, sermaye yeterliliği standart oranı da %15,16’dır. Ana Ortaklık Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı ilgili mevzuat ile belirlenen asgari oranın üzerindedir. a) Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem 31 Aralık 2016 ÇEKİRDEK SERMAYE Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye Hisse senedi ihraç primleri Yedek akçeler Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar Kâr Net Dönem Kârı Geçmiş Yıllar Kârı İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler Azınlık payları İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca hesaplanan değerleme ayarlamaları Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri İlgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan şerefiye İpotek hizmeti sunma hakları hariç olmak üzere ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan diğer maddi olmayan duran varlıklar Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları hariç olmak üzere gelecek dönemlerde elde edilecek vergilendirilebilir gelirlere dayanan ertelenmiş vergi varlığının, ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan kısmı Gerçeğe uygun değeri üzerinden izlenmeyen varlık veya yükümlülüklerin nakit akış riskinden korunma işlemine konu edilmesi halinde ortaya çıkan farklar Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarının, toplam karşılık tutarını aşan kısmı Menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan kazançlar Bankanın yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinde, kredi değerliliğindeki değişikliklere bağlı olarak oluşan farklar sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kazançlar ve kayıplar Tanımlanmış fayda plan varlıklarının net tutarı

1 Ocak 2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar (*)

900.000 946.157 232.377 214.926 219.607 (4.681) 2.293.460

20.289 27.695 19.899

-

-

-

33.167

235 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar Kanunun 56’ ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı Kurulca belirlenecek diğer kalemler Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı Çekirdek Sermaye Toplamı İLAVE ANA SERMAYE Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ile bunlara ilişkin ihraç primleri Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar) Üçüncü kişilerin ilave ana sermayedeki payları Üçüncü kişilerin ilave ana sermayedeki payları (Geçici Madde 3 kapsamında olanlar) İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar Bankanın ilave ana sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı Kurulca belirlenecek diğer kalemler Geçiş Sürecinde Ana Sermayeden İndirilmeye Devam Edecek Unsurlar

Cari Dönem 31 Aralık 2016 -

-

-

67.883 2.225.577 -

-

-

-

1 Ocak 2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar (*)

236 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Cari Dönem 31 Aralık 2016 Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-) İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı İlave Ana Sermaye Toplamı Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye=Çekirdek Sermaye + İlave Ana Sermaye) KATKI SERMAYE Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar) Üçüncü Kişilerin katkı sermayedeki payları Üçüncü kişilerin katkı sermayedeki payları (Geçici Madde 3 kapsamında olanlar) Karşılıklar (Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tutarlar) İndirimler Öncesi Katkı Sermaye Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) Bankanın katkı sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı Katkı Sermaye Toplamı Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı) Özkaynaktan İndirilecek Değerler Kanunun 50 ve 51’inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler Kanunun 57’nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri Kurulca belirlenecek diğer hesaplar Geçiş Sürecinde Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamından (Sermayeden) İndirilmeye Devam Edecek Unsurlar Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı

13.268

2.212.309 793.260 60.956 854.216 -

-

-

854.216 3.066.525 -

5.813 3.142

-

1 Ocak 2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar (*)

237 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Cari Dönem 31 Aralık 2016 Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2)’nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı ÖZKAYNAK Toplam Özkaynak (Ana sermaye ve katkı sermaye toplamı) Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar SERMAYE YETERLİLİĞİ ORANLARI Konsolide Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı (%) Konsolide Ana Sermaye Yeterliliği Oranı (%) Konsolide Sermaye Yeterliliği Oranı (%) TAMPONLAR Bankaya özgü toplam çekirdek sermaye oranı (%) Sermaye koruma tamponu oranı (%) Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı (%) Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca hesaplanacak ilave çekirdek sermaye tutarının risk ağırlıklı varlıklar tutarına oranı (%) Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar Katkı Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınan Karşılıklara İlişkin Sınırlar Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıklar (Onbindeyüzyirmibeşlik sınır öncesi) Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıkların risk ağırlıklı tutarlar toplamının %1,25’ine kadar olan kısmı Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmı Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmının, alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının %0,6’sına kadar olan kısmı Geçici Madde 4 hükümlerine tabi borçlanma araçları (1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2022 arasında uygulanmak üzere) Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerinin üst sınırı aşan kısmı Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerinin üst sınırı aşan kısmı (*)

Geçiş hükümleri kapsamında dikkate alınacak tutarlar

-

3.057.570 22.727.130 9,79 9,73 13,45 0,63 0,63 0,00 5,29

32.927 60.956 -

1 Ocak 2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar (*)

238 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2015 (*) Çekirdek sermaye Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal kârları Yedek akçeler Türkiye Muhasebe standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar Kâr Net dönem kârı Geçmiş yıllar kârı Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler Azınlık Payları İndirimler öncesi çekirdek sermaye Çekirdek sermayeden yapılacak indirimler Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçeler ile karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar (-) Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-) Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ile bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-) Net ertelenmiş vergi varlığı/ vergi borcu (-) Kanunun 56 ncı maddesinin 4’ üncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-) Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) Ortaklık paylarının % 10 veya daha azına sahip ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’unu aşan kısmı (-) İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermaye ara toplamının %10’unu aşan kısmı (-) Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’unu aşan kısmı (-) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15 ini aşan tutarlar (-) Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-) İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermaye ara toplamının %10’unu aşan kısmı (-) Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-) Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-) Çekirdek sermayeden yapılan indirimler toplamı Çekirdek sermaye toplamı İlave ana sermaye Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye tutarı ile bunlara ilişkin ihraç primleri Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 sonrası ihraç edilenler/ temin edilenler) Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 öncesi ihraç edilenler/ temin edilenler)

900.000 696.531 206.751 298.263 300.843 (2.580) 88 2.101.633

5.517 36.383 16.747 -

-

-

58.647 2.042.986

-

239 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Üçüncü kişilerin ilave ana sermayedeki payları İndirimler öncesi ilave ana sermaye İlave ana sermayeden yapılacak indirimler Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) Ortaklık paylarının % 10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin % 10’unu aşan kısmı (-) Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’unu aşan kısmı (-) Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-) İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı İlave ana sermaye toplamı Ana sermayeden yapılacak indirimler Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilemeyen kısmı (-) Ana sermaye Toplamı Katkı sermaye Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/ temin edilenler) Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilen/ temin edilenler) Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar Genel karşılıklar Üçüncü Kişilerin Katkı Sermayedeki Payları İndirimler öncesi katkı sermaye Katkı sermayeden yapılacak indirimler Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) Ortaklık paylarının %10 ve daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’unu aşan kısmı (-) Ortaklık paylarının % 10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’unu aşan kısmı (-) Kurulca uygun görülen diğer kalemler (-) Katkı sermayeden yapılan indirimler toplamı Katkı sermaye toplamı Sermaye Kanunun 50 ve 51’inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-) Kanunun 57’nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri (-) Yurtdışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar (-) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)

31 Aralık 2015 (*) -

-

-

25.119 2.017.867

642.166 420.300 74.819 1.137.285 -

-

1.137.285 3.155.152 -

2.459 -

240 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-) Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’unu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-) Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan veya dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-) Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2)’nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, yönetmeliğin geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayen indirilmeyen kısmı (-) Özkaynak Uygulanacak indirim esaslarında aşım tutarının altında kalan tutarlar Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar

31 Aralık 2015 (*) 3.280

-

-

3.149.413

18.922

Özkaynak hesaplaması 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ler ile değişmiş olup, önceki dönem olarak verilen bilgiler mülga düzenlemeler çerçevesinde hesaplanmıştır.

(*)

b) Konsolide özkaynak kalemleri ile konsolide bilanço tutarlarının mutabakatına ilişkin açıklamalar Konsolide Özkaynak tablosunda verilen “Özkaynak” tutarı ile konsolide bilançodaki “Özkaynaklar” tutarı arasındaki esas fark ağırlıklı olarak genel karşılıklardan ve Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primlerinden kaynaklanmaktadır. Genel karşılıkların kredi riskine esas tutarın %1,25’ine kadar olan kısmı, özkaynak tablosunda verilen “Özkaynak” tutarının hesaplanmasında Katkı Sermaye olarak dikkate alınmaktadır. Diğer yandan bilançoda Maddi Duran Varlıklar kaleminde izlenen faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri, maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri, alacaklara mahsuben edinilen gayrimenkullerden beş yıldan uzun elde tutulanların net defter değerleri ile Kurulca belirlenen bazı diğer hesaplar konsolide “Özkaynak” tutarının hesaplanmasında Sermayeden İndirilecek Değerler olarak dikkate alınmaktadır.

241 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c) Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler: İhraç eden Borçlanma aracını tanımlayıcı unsurlar (CUSIP, ISIN vb.) Borçlanma aracının tabi olduğu mevzuat Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu 1 Ocak 2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına tabi olma durumu Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu Borçlanma aracının türü Ozkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla) Borçlanma aracının nominal değeri Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap Borçlanma aracının ihraç tarihi Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli) Borçlanma aracının vadesi İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar

Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri Kâr Payı/ temettü ödemeleri Sabit ya da değişken Kâr Payı/ temettü ödemeleri Kâr Payı oranı ve Kâr Payı oranına ilişkin endeks değeri Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği Kâr Payı artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/olaylar Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı

Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı Değer azaltma özelliği Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma aracının hemen üstünde yer alan araç) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7’nci ve 8’inci maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan olup olmadığı Bankaların Özkaynaklarına ilişkin Yönetmeliğin 7’nci ve 8’inci maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz olunmadığı

Albaraka Sukuk Ltd. XS1301525207 İngiliz Hukuku Hayır Konsolide Olmayan/Konsolide Sukuk Wakala 793.260 TL 793.260 TL Sermaye Benzeri Borçlar 30 Kasım 2015 Vadeli 30 Kasım 2025 Evet Son Ödeme Tarihi: 30 Kasım 2020 Kâr Payı Toplam Geri Ödeme Tutarı: 131.250.000 ABD doları, Geri Ödeme Süresi: 6 aylık Anapara ödemesi: 250.000.000 ABD doları Sabit %10,50 BDDK tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak ödenebilir Mecburi Birikimsiz BDDK tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak dönüştürülebilir BDDK onayına tabi olarak tamamen veya kısmen dönüştürülebilir BDDK onayına tabi olarak dönüştürülebilir ve onay belirlenebilir. BDDK onayına tabidir. Hisse senedi Katılım fonu sahibi ve diğer tüm alacaklardan sonra Hayır Hayır

242 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

II. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar: (1) Kredi riski, Ana Ortaklık Banka’nın gerek nakdi gerekse gayri nakdi kredi ilişkisi içinde bulunduğu kurumsal ve bireysel müşterilerin, Ana Ortaklık Banka ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden oluşabilecek risk ve zararları ifade etmektedir. Kredi tahsis yetkisi esas olarak Yönetim Kurulu’na ait olup, Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiye istinaden Ana Ortaklık Banka’nın risk limitleri Genel Müdürlük Kredi Komitesi, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir. Genel Müdürlük Kredi komitesi bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını, birimler veya şubeler aracılığı ile kullanabilmektedir. Kredi Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na kredi teklifleri yazılı olarak sunulmakta ve Kredi Teklif Komitesi üyelerinin imzalarını taşımaktadır. Kredi riski açısından, borçlu veya borçlular grubu risk sınırlamasına tabi tutulmaktadır. Kredi limitleri her bir bireysel müşteri, şirket, şirketler grubu, risk grupları için ayrı ayrı belirlenmektedir. Kredi limitleri belirlenirken müşterilerin mali gücü, ticari kapasiteleri, sektörleri, coğrafi bölgeleri, sermaye yapıları gibi birçok kriter bir arada değerlendirilmektedir. Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği prensip olarak, bir gerçek ya da tüzel kişiye tahsis edilecek limitte üst sınır olarak Ana Ortaklık Banka özkaynaklarının %15’i dikkate alınır (Yönetim Kurulu Kararıyla belirtilen sınırın üzerinde limit tahsis yapılması tabiidir). Riskin sektörler arasında dengeli dağıtılmasına dikkat edilmekte, bu nedenle şubeler pazarlama faaliyetlerinde mümkün olduğunca değişik sektörlerden firmalara ulaşmaya gayret göstermektedirler. İlke olarak, her şube kendi bünyesindeki toplam riskin sektörler arasında dengeli dağılımını ve kritik görülen sektörlerdeki firmaların gelişimini gözetmektedir. Kredi ve diğer alacakların borçlularının kredibiliteleri düzenli aralıklarla ilgili mevzuata uygun şekilde izlenmektedir. Verilen krediler için hesap durumu belgeleri ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde alınmakta, denetlenmekte ve gerektiği durumlarda güncellenmektedir. Kredi müşterilerinin kredi limitleri, Ana Ortaklık Banka’nın kredi limit yenileme prosedürlerine uygun olarak periyodik olarak yenilenmektedir. Ana Ortaklık Banka, kredi politikaları çerçevesinde kurumsal ve bireysel kredilerin değerliliğini analiz ederek, krediler ve diğer alacaklar için gerekli teminatları almaktadır. Kredi riski için alınan başlıca teminatlar, gayrimenkul ipotekleri, nakit blokajı ile araç ve makine rehinleridir. Yurtiçi ve yurtdışı muhabir bankalarla yapılan plasman veya döviz alım satım gibi hazine işlemlerinde Kredi Komitesi’nin ve Yönetim Kurulu’nun her bir banka için tahsis ettiği limitler günlük olarak Hazine Yönetimi tarafından takip edilmektedir. Dönem sonları itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış krediler “Tahsili Gecikmiş Krediler” olarak değerlendirilmektedir. Bu krediler için “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında “Genel Kredi Karşılığı” hesaplanmaktadır. Dönem sonları itibarıyla vadesi 90 günden fazla gecikmiş veya yapılan risk değerlendirmesine istinaden değer düşüklüğüne uğradığına kanaat getirilen krediler “Değer Kaybına Uğramış Krediler” olarak değerlendirilmektedir. Bu krediler için “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında ilgili müşteriden alınan teminatlar da dikkate alınarak “Özel Karşılık” hesaplanmaktadır. Kredi riski azaltımının etkileri dikkate alınmaksızın mahsup işlemleri sonrası maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile farklı risk sınıfları ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ilgili döneme ilişkin ortalama tutarı:

243 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Cari Dönem Risk Tutarı

Ortalama Risk Tutarı (**)

Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar Uluslararası teşkilatlardan alacaklar Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar Kurumsal alacaklar Perakende alacaklar Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar Tahsili gecikmiş alacaklar Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar İpotek teminatlı menkul kıymetler Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar Diğer alacaklar Hisse senedi yatırımları

5.771.975 536 38.092 66 2.394.688 12.823.531 5.282.437 2.506.399 340.793 -

5.583.731 1.866 46.930 66 2.030.326 13.816.591 4.040.329 3.243.056 245.400 29.441 -

1.417.448 -

1.287.989 -

Toplam (*)

30.575.965

30.325.725

Risk Sınıfları:

(*)

Tutarlara karşı taraf kredi riski dahil edilmiştir.

(**)

Ortalama risk tutarı, 2016 yılı aylık bazlı risk tutarlarının aritmetik ortalaması alınarak test edilmiştir.

(2) Vadeli işlem sözleşmesi ve benzeri diğer sözleşmeler için üstlenilen kredi riski piyasa hareketlerinden kaynaklanan riskler ile beraber yönetilmektedir. (3) Vadeli işlem ve benzer nitelikli sözleşmelerin riskleri düzenli olarak takip edilmekte ve kredi riskine göre gerekli görüldüğünde risklerin azaltılması yoluna gidilmektedir. (4) Tazmin edilen gayri nakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler gibi aynı risk ağırlığına tabi tutulmaktadır. Yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan krediler Ana Ortaklık Banka tarafından Ana Ortaklık Banka’nın kredi risk yönetimi ve takibi ilkelerine göre izlemeye alınmaktadır. İlgili müşterinin finansal durumu ve ticari faaliyetleri sürekli analiz edilmekte ve yenilenen plana göre anapara ve kâr payı ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ilgili birimler tarafından takip edilmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın risk yönetim anlayışı çerçevesinde uzun vadeli taahhütlerin kısa vadeli taahhütlere oranla daha fazla kredi riskine maruz kaldığı kabul edilmekte ve uzun vadeli riskler için risk limiti belirleme, teminatlandırma gibi hususlar kısa vadeli risklere oranla daha geniş kapsamlı olarak ele alınmaktadır. (5) Ana Ortaklık Banka’nın çeşitli yabancı ülkelerde bankacılık faaliyeti kapsamında limiti mevcut olup, bu limitlerin tahsisi ve revizyonu aşamasında gerekli araştırmalar (ekonomik, konjonktürel vb.) yapılmaktadır. Muhabirlik faaliyetleri ve uluslararası emtia işlemleri için çalışılacak bankalara ise ilgili kredi komitelerince limit tahsis edilmekte olup, bu limitler Ana Ortaklık Banka’nın ölçeği ve muhatap banka ölçeği dikkate alınarak tahsis edilmekte ve risk yoğunlaşmasından kaçınılmaktadır. Bu açıdan ciddi bir risk taşınmamaktadır. (6) Ana Ortaklık Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan nakdi alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %41 (31 Aralık 2015: %38) ve %48 (31 Aralık 2015: %46)’dir. Ana Ortaklık Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan gayrinakdi alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %44 (31 Aralık 2015: %45) ve %56 (31 Aralık 2015: %56)’ dır. Ana Ortaklık Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi ve nazım hesaplarda izlenen varlıklar içindeki payı %36 (31 Aralık 2015: % 33) ve %44 (31 Aralık 2015: %41)’dür. (7) Ana Ortaklık Banka’ca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 136.263 TL’dir (31 Aralık 2015: 170.885 TL).

244 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

(8) Önemli Bölgelerdeki Önemlilik Arz eden Risklere İlişkin Profil:

Cari Dönem Yurtiçi Avrupa birliği ülkeleri OECD ülkeleri (**) Kıyı bankacılığı bölgeleri ABD, Kanada Diğer ülkeler İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar/ Yükümlülükler (***) TOPLAM

Önceki Dönem Yurtiçi Avrupa birliği ülkeleri OECD ülkeleri (**) Kıyı bankacılığı bölgeleri ABD, Kanada Diğer ülkeler İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar/ Yükümlülükler (***) TOPLAM (*)

Risk Sınıfları (*) 3 4

1

2

5

6

7

5.290.150 -

536 -

38.092 -

66

1.913.188 138.869 11.394 21.256 85.415 150.102

12.294.282 143.118 44.369 83.885 257.785

5.264.405 4.123 28 9.755 8 4.118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.290.150

536

38.092

66

2.320.224

12.823.439

5.282.437

1

2

3

4

5

6

7

5.105.988 -

13.316 -

1.481 -

62

2.092.510 194.557 5.316 11.563 77.021 254.191

12.312.592 79.585 186.013 9.450 271.020

3.495.258 1.589 12 4.517 10 3.114

-

-

-

-

-

30.938

-

-

-

-

-

-

-

-

5.105.988

13.316

1.481

62

2.635.158

12.889.598

3.504.500

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınacaktır.

(**) (***)

AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler

1- Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar 2- Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar 3- İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar 4- Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar 5- Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar 6- Kurumsal alacaklar 7- Perakende alacaklar 8- Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar 9- Tahsili gecikmiş alacaklar 10- Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar 11- Diğer alacaklar

245 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Risk Sınıfları (*) 8

9

10

11

Toplam

2.486.291 2.286 7.903 9.919

296.839 43.954 -

-

1.349.308 1 40.670

28.933.091 288.397 11.422 127.237 169.308 462.660

-

-

-

27.469

27.469

-

-

-

-

-

2.506.399

340.793

-

1.417.448

30.019.584

8

9

10

11

Toplam

4.316.649 5.460 11.883 14.097

143.142 6.052 918

128.783 -

1.537.764 131 2.002

29.147.483 281.322 5.328 220.028 86.481 545.404

-

-

-

21.115

52.053

-

-

-

-

-

4.348.089

150.112

128.783

1.561.012

30.338.099

246 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Sektörlere veya Karşı Taraflara Göre Risk Profili:

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5

Sektörler/Karşı Taraflar Tarım Çiftçilik ve Hayvancılık Ormancılık Balıkçılık Sanayi Madencilik ve Taş ocakçılığı İmalat Sanayi Elektrik, Gaz, Su İnşaat Hizmetler Toptan ve Perakende Ticaret Otel ve Lokanta Hizmetleri Ulaştırma Ve Haberleşme Mali Kuruluşlar Gayrimenkul ve Kira. Hizm. Serbest Meslek Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Diğer Toplam

1 -

2 -

3 321

Risk Sınıfları 4 -

5 -

6 97.811 35.974 53.984 7.853 6.330.702

7 48.663 23.799 23.893 971 1.992.461

3.335.369

3

321 19.206 18.448

66

2.272.560

402.472 5.065.653 862.577 3.252.870 2.672.856

40.390 1.910.841 41.230 589.296 1.071.758

-

3

108

-

1.328

1.069.647

590.569

3.335.369

-

-

66

2.260.704

344.281 129.913 609.205

36.209 70.546 21.345

-

-

82 4.737

-

10.528 -

310.371 5.270

252.483 10.095

1.954.781 5.290.150

533 536

13.521 117 38.092

66

47.664 2.320.224

204.169 469.200 12.823.439

90.511 1.580.259 5.282.437

1- Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar 2- Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar 3- İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar 4- Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar 5- Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar 6- Kurumsal alacaklar 7- Perakende alacaklar 8- Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar 9- Tahsili gecikmiş alacaklar 10- Diğer alacaklar

247 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

8 21.031 14.039 6.284 708 743.294

9 5.234 5.073 161 156.736

18.355 694.079 30.860 1.130.457 550.999

1.387 154.552 797 51.216 120.705

273.894

Risk Sınıfları 10 12 8 4 280

TP 101.753 49.278 51.445 1.030 3.165.480

YP 70.998 29.615 32.881 8.502 6.058.314

Toplam 172.751 78.893 84.326 9.532 9.223.794

9 258 13 338 369.233

64.366 2.949.333 151.781 2.789.220 3.463.112

398.247 4.876.371 783.696 2.254.163 6.948.885

462.613 7.825.704 935.477 5.043.383 10.411.997

58.386

144

1.110.903

883.176

1.994.079

51.920 18.810 145.682

510 45.263 5.371

10 35 4.720

19.104 71.467 1.495.623

413.826 193.100 4.886.839

432.930 264.567 6.382.462

27.326 10.533

6.069 151

364.126 29

556.874 27.947

414.111 2.868

970.985

22.834 60.618 2.506.399

4.955 6.902 340.793

169 1.047.585 1.417.448

181.194 4.397.867 13.917.432

154.965 769.792 16.102.152

336.159 5.167.659 30.019.584

30.815

248 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Risk Sınıfları Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar Uluslararası teşkilatlardan alacaklar Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar Kurumsal alacaklar Perakende alacaklar Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar Tahsili gecikmiş alacaklar Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar İpotek teminatlı menkul kıymetler Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar Diğer alacaklar Hisse senedi yatırımları Toplam

1 ay

Vadeye Kalan Süre 1-3 ay 3-6 ay

6-12 ay

1 yıl üzeri

-

189.649

-

140.413

955.278

-

-

-

-

-

51 27.206 261.472 119.314 58.117 2.329 -

77 18.693 748.425 333.121 105.650 6.237 -

304 5.938 1.229.560 528.779 189.053 10.359 -

18 13.638 2.276.552 818.991 391.514 26.131 -

21.637 16.486 5.696.898 2.748.497 1.454.294 150.235 -

3 468.492

2 1.401.854

23 1.964.016

170 3.667.427

101 11.043.426

(9) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar ile bankalardan veya aracı kurumlardan alacaklar risk sınıflarına ait risk ağırlıklarının belirlenmesinde kredi müşterileri tarafından görevlendirilen kredi kuruluşlarından alınan derecelendirme notları kullanılmaktadır. Yönetmelikte yer alan diğer alacaklar derecesiz kabul edilmek suretiyle sermaye yeterliliği hesabına dahil edilmektedir. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde tanımlanan her bir risk ağırlığına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı ve özkaynaklardan indirilen tutarlara ilişkin bilgiler:

1

2

(*)

Risk Ağırlığı (*) Kredi Riski Azaltımı Öncesi Tutar Kredi Riski Azaltımı Sonrası Tutar

%0

%10

%20

%35

%50

%75

%100

Özkaynaklardan %150 %200 İndirilenler

3.181.233

- 1.276.723

575.917 6.363.513 5.282.437 13.707.111

189.031

-

72.171

3.775.874

- 1.451.626

559.076 6.385.454 5.036.322 13.179.381

188.232

-

72.171

Tutarlara karşı taraf kredi riski dahil edilmiştir.

(10) Sektörlere veya karşı taraf türüne göre; ayrı ayrı, değer kaybına uğramış kredi ve tahsili gecikmiş kredi tutarları, değer ayarlamaları ve karşılıklar, dönem içinde değer ayarlamaları ve karşılıklara ilişkin tutarlar: 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 90 günden fazla gecikmiş olması ve yapılan risk değerlendirmesine istinaden değer düşüklüğüne uğradığına karar verilen krediler değer kaybına uğramış krediler olarak değerlendirilmiş ve bu krediler için “Özel Karşılık” hesaplanmıştır.

249 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Tahsili Gecikmiş Krediler ise 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış kredilerdir. Bu krediler için “Genel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır. Değer Kaybına Uğramış

Önemli Sektörler/Karşı Taraflar 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5

Tarım Çiftçilik ve Hayvancılık Ormancılık Balıkçılık Sanayi Madencilik ve Taş ocakçılığı İmalat Sanayi Elektrik, Gaz, Su İnşaat Hizmetler Toptan ve Perakende Ticaret Otel ve Lokanta Hizmetleri Ulaştırma ve Haberleşme Mali Kuruluşlar Gayrimenkul ve Kira. Hizm. Serbest Meslek Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Diğer Toplam

(*)

İlgili kredilerin sadece gecikmiş projelerine ilişkin bakiyeleri tabloda verilmiştir

(**)

Tahsili Gecikmiş Krediler için ayrılan genel karşılık tutarlarını ifade etmektedir.

Krediler Değer Tahsili Gecikmiş (*) Ayarlamaları (**)

Karşılıklar

22.077 20.114 1.958 5 540.446 5.524 526.808 8.114 240.879 256.457 141.998 799 66.850 15.759 5.576 18.195 276 7.004 46.095

2.470 1.030 1.440 714.193 1.286 702.399 10.508 377.284 202.069 146.494 69 21.869 15.680 1.145 5.349 11.463 158.745

24 13 11 9.727 10 9.527 190 3.254 2.571 2.011 1 217 131 11 2 198 1.938

14.253 12.568 1.680 5 283.574 2.853 273.516 7.205 140.023 111.253 67.084 289 17.474 4.906 3.336 15.471 100 2.593 29.402

1.105.954

1.454.761

17.514

578.505

.

(11) Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler: Ana Ortaklık Banka, 90 günün üzerinde gecikmeli olan takipteki krediler hesaplarında izlenen krediler için özel karşılık ayırmaktadır. Özel karşılık hesaplaması Karşılıklar Yönetmeliği’ne uygun olarak; ilgili müşterilerden alınan teminatlar da dikkate alınarak yapılmaktadır. Ana Ortaklık Banka, değer ayarlamaları kapsamında I. ve II. grup krediler için genel karşılık hesaplamaktadır

Risk Ağırlığı 1 2 (*) (**)

Özel Karşılıklar Genel Karşılıklar

Dönem İçinde Açılış Ayrılan karşılık Bakiyesi Tutarları 280.847 170.885

Kur farklarına göre belirlenenler. İlgili bakiye 76 TL tutarında aktiften silinen kredilere ilişkin karşılık iptallerini içermektedir.

305.593 17.856

Karşılık İptalleri

Diğer Ayarlamalar (*)

Kapanış Bakiyesi

(21.522)(**) (53.039)

13.587 561

578.505 136.263

250 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

III. Konsolide döngüsel sermaye tamponu hesaplamasına dahil risklere ilişkin açıklamalar: Konsolide özel sektörden alacaklara ilişkin bilgiler:

Nihai olarak risk alınan ülke Türkiye Irak Gürcistan Marshall Adaları Amerika Birleşik Devletleri Malezya Almanya Malta Panama Romanya Diğer

Bankacılık hesaplarındaki özel sektör kredileri 17.097.231 195.410 105.153 90.111 83.887 21.781 12.403 12.013 9.953 9.248 37.945

Alım satım hesapları kapsamında hesaplanan risk ağırlıklı tutar 37.306 12

Toplam 17.134.537 195.410 105.153 90.111 83.887 21.781 12.403 12.013 9.953 9.248 37.957

IV. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar: Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Grubun maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektir. a) Piyasa riski olarak kur riskine maruz kalan Ana Ortaklık Banka, açık ya da fazla pozisyon oluşmamasına dikkat ederek kur riskini dengede tutmaktadır. Ana Ortaklık Banka kur riskini günlük olarak takip etmektedir. Yabancı para net genel pozisyonu/Özkaynak rasyosu günlük olarak kontrol edilmektedir. Kur riskine esas sermaye yükümlülüğü hesaplanırken Ana Ortaklık Banka’nın tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri göz önünde bulundurulmakta, yasal raporlarda kullanılan standart metot ile riske maruz değer aylık olarak hesaplanmaktadır. b) Grubun riskten korunma amaçlı türev finansal aracı bulunmamaktadır. c) Piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve dalgalanmalar nedeniyle döviz pozisyonu dengede tutulmakta, dolayısıyla kur riski taşınmaması öngörülmektedir. Ana Ortaklık Banka, kur riskini minimum seviyede tutmak için gerekli tedbirleri almaktadır. ç) Ana Ortaklık Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları aşağıdaki gibidir: ABD Doları

EURO

3,510 3,510 3,524 3,539 3,517 3,503

3,700 3,700 3,682 3,679 3,673 3,663

31 Aralık 2016 - Bilanço Değerleme Kuru 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 29 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 28 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 27 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 26 Aralık 2016 tarihi itibarıyla

d) Ana Ortaklık Banka’nın cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri 1 ABD doları için 3,494 TL (Aralık 2015: 2,883 TL) ve 1 EURO için 3,679 TL (Aralık 2015: 3,145 TL) olarak gerçekleşmiştir. Ana Ortaklık Banka’nın kur riskine maruz kaldığı döviz cinsleri ağırlıklı olarak ABD Doları ve EURO’dur.

251 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Grubun kur riskine ilişkin bilgiler: EURO

ABD Doları

Diğer YP (*)

Toplam

Cari Dönem Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Krediler (**) İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Varlıklar (***) Toplam Varlıklar

763.158 741.797 153 3.296.564 1.566 4.803.238

2.487.762 434.279 65.074 348.600 7.068.317 7.274 10.411.306

807.885 325.691 589 791 305 4.217 1.139.478

4.058.805 1.501.767 65.074 348.753 10.365.470 791 305 13.057 16.354.022

Yükümlülükler Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile Bankalardan Toplanan Fonlar Diğer Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Para Piyasalarına Borçlar Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar ve Sermaye Benzeri Krediler İhraç Edilen Menkul Değerler Muhtelif Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar Diğer Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler

1.531.340 2.316.846 908.554 4.396 5.961 4.767.097

261.907 5.843.139 3.616.065 1.190.788 54.768 10.542 10.977.209

2.433 642.326 8.980 3.329 657.068

1.795.680 8.802.311 4.524.619 1.190.788 68.144 19.832 16.401.374

36.141

(565.903)

482.410

(47.352)

(222) 2.886 3.108 1.429.354

534.761 538.533 3.772 3.231.964

(473.712) 1.082 474.794 35.997

60.827 542.501 481.674 4.697.315

Önceki Dönem Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler

3.432.222 3.372.658

10.395.889 10.590.896

630.020 420.127

14.458.131 14.383.681

Net Bilanço Pozisyonu

59.564

(195.007)

209.893

74.450

(16.929) 8.320 25.249 1.298.973

210.880 249.140 38.260 3.054.388

(191.644) 7.599 199.243 35.294

2.307 265.059 262.752 4.388.655

Net Bilanço Pozisyonu Net Nazım Hesap Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (****) Türev Finansal Araçlardan Borçlar (****) Gayrinakdi Krediler (*****)

Net Nazım Hesap Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler

Nakit değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C Merkez Bnk. Satırında diğer YP olarak gösterilen bakiyenin 790.486 TL’si (31 Aralık 2015: 446.121 TL), Bankalar satırında diğer YP olarak gösterilen bakiyenin 274.919 TL’si (31 Aralık 2015: 39.682 TL) ve Diğer Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları satırında diğer YP olarak gösterilen bakiyenin 599.733 TL’si (31 Aralık 2015: 294.008 TL) kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır.

(*)

Bilançoda Türk Lirası olarak gösterilen 5.971.045 TL tutarındaki dövize endeksli kredi bakiyesi (finansal kiralama alacakları dahil) (31 Aralık 2015: 5.068.133 TL) dahil edilmiştir.

(**)

(***)

Bilançoda Türk Lirası olarak gösterilen 566 TL (31 Aralık 2015: 431 TL) teminat mektubu masraf ve komisyonlarından dövize endeksli alacak tutarı dahil edilmiştir.

Cari dönemde türev finansal araçlar içerisinde 2.691 TL (31 Aralık 2015: 45.969 TL) döviz alım taahhüdü, türev finansal borçlar içerisinde 6.688 TL (31 Aralık 2015: 64.837 TL) döviz satım taahhüdü yer almaktadır. (****)

(*****)

Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.

252 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

V. Konsolide bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar: Ana Ortaklık Banka’nın Borsa İstanbul’da işlem gören iştirak ve bağlı ortaklıkları bulunmamaktadır. VI. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar: Likidite Riski, Yönetim Kurulu’nun onayladığı risk yönetimi politikaları ve iştahı çerçevesinde piyasa koşulları ve Ana Ortaklık Banka bilanço yapısından kaynaklanabilecek olası likidite sıkışıklıklarına karşı gerekli tedbirlerin zamanında ve doğru şekilde alınmasını sağlamak amacıyla Aktif Pasif Komitesi (APKO) tarafından yönetilmektedir. Stres koşullarında likidite riski yönetimi ise Acil Eylem Planı çerçevesinde yürütülmektedir. Yönetim Kurulu, likidite riski yönetimine ilişkin strateji, politika ve uygulamaları gözden geçirmektedir. Yönetim Kurulu; risk yönetimi strateji ve politikaları çerçevesinde likidite riski strateji ve politikalarını onaylamakta, bu strateji, süreç ve politikaların etkin olarak uygulanmasını ve bütünüyle Ana Ortaklık Banka’nın risk yönetimi sistemine dahil edilmesini sağlamaktadır. Likidite riskinin ölçümü ve izlenmesinde dikkate alınacak temel ölçütleri belirlemektedir. Ayrıca likidite riski yönetiminde Ana Ortaklık Banka’nın risk iştahını ve bu risk iştahı doğrultusunda alabileceği likidite risk limitlerini belirlemekte ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. APKO, Ana Ortaklık Banka’nın maruz kaldığı likidite riskini değerlendirerek Ana Ortaklık Banka stratejilerini ve rekabet koşullarını da dikkate alarak Ana Ortaklık Banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararları almakta ve uygulamaları izlemektedir. Risk Yönetim Başkanlığı, Ana Ortaklık Banka likidite riskini tanımlayıp, yasal mevzuata uygun likidite riski ölçümleme yöntemleri ile riskleri ölçmekte, izlemekte ve periyodik olarak ilgili birim, komite ve üst yönetime sunmaktadır, ayrıca Ana Ortaklık Banka’nın risk profili, faaliyet ortamı ve stratejik planlarına uyumlu likidite yönetimi sürecinin yasal düzenlemelere uygun bir biçimde işletilmesi için ilgili tarafları koordine etmektedir. Likidite riski analizleri ile önemli erken uyarı sinyalleri periyodik olarak ilgili üst yönetime raporlanmaktadır. Ayrıca, likidite riskine ilişkin takip edilen yasal ve içsel ihtiyat limiti oranları ile birlikte yapılan analizler APKO raporunda yer almaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ihtiyat limiti oranları ve uyarı seviyeleri düzenli olarak izlenmekte ve ilgili taraflara raporlanmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın fonlama yönetimi APKO kararları çerçevesinde yürütülmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın likiditesi değerlendirilerek fonlama ve plasman stratejisi geliştirilmektedir. Likidite riski yönetiminde normal ekonomik koşullar ve stres koşulları dikkate alınarak, alınacak tedbirler ve gerçekleştirilecek uygulamalar belirlenmektedir. İlgili para birimlerini de dikkate almak suretiyle ödeme yükümlülüklerinin sürekli olarak yerine getirebilmesi için, varlık ve yükümlülüklerde gerekli çeşitlendirme sağlanmaktadır. Fonlamaya ilişkin yoğunlaşma riski tespit edilirken, fon kaynakları aktif bir şekilde izlenmektedir. Belli bir fonlama kaynağında yoğunlaşmanın engellenmesi amacıyla Ana Ortaklık Banka’nın fonlama tabanını oluşturan Toplanan Fonlar ve diğer borçlanma işlemlerinin çeşitliliği gözetilmektedir. Fon kaynaklarına erişimini bozabilecek veya fonlarda ani ve önemli ölçüde çekilme meydana gelmesini tetikleyebilecek faktörler analiz edilmektedir. Ana Ortaklık Banka, TL ve YP likidite yönetiminde, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin nakit akışını izlemekte ve ileri vadelerdeki tahmini likidite ihtiyacını öngörmektedir. Nakit akış analizinde, likidite yönetimi açısından hacim ve değişim hızı itibarıyla likiditeyi etkileyen kalemlere stres uygulanmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın maruz kaldığı likidite riski, risk iştahı, etkin kontrol ortamının tesisi ve limitler suretiyle yakından takip edilerek yönetilmektedir. Likidite riski stres testi sonuçları likidite yeterliliğinin değerlendirilmesi ile likidite riskine ilişkin strateji, politika ve uygulama usullerinin oluşturulmasında dikkate alınmaktadır ve bu çerçevede acil eylem planı hazırlanmaktadır. Ana Ortaklık Banka’da olağan faaliyetler kapsamında likidite riski artışının önlenmesine yönelik mekanizmalar ile olası likidite krizi durumu senaryolarını içeren “Likidite Riski Yönetimi Acil Eylem Planı” dokümanı bulunmaktadır. Elverişli likidite kaynakları, likidite sıkışıklıkları dikkate alınarak belirlenmektedir. Ana Ortaklık Banka bu plan dahilinde likidite riskini, erken uyarı sinyalleri ile her bir stres çerçevesinde izlemektedir.

253 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Konsolide Likidite karşılama Oranı:

Cari Dönem

16

YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR (YKLV) YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR NAKİT ÇIKIŞLARI Gerçek kişi toplanan fon ve perakende toplanan fon İstikrarlı toplanan fon Düşük istikrarlı toplanan fon Gerçek kişi toplanan fon ve perakende toplanan fon dışında kalan teminatsız borçlar Operasyonel toplanan fon Operasyonel olmayan toplanan fon Diğer teminatsız borçlar Teminatlı borçlar Diğer nakit çıkışları Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler Diğer cayılamaz veya şartı bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI

17 18 19 20

NAKİT GİRİŞLERİ Teminatlı alacaklar Teminatsız alacaklar Diğer nakit girişleri TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ

21 22 23

TOPLAM YKLV STOKU TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

(*)

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*) TP+YP YP

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*) TP+YP

YP

4.934.642

3.197.466

12.340.683 3.105.293 9.235.390

4.710.653 4.710.653

1.078.804 155.265 923.539

471.065 471.065

6.084.091 564.972 3.405.576 2.113.543 0 74.075

3.519.453 563.095 1.888.545 1.067.813 0 69.676

3.649.446 141.243 1.907.048 1.601.155 74.075

2.023.373 140.774 1.215.966 666.633 69.676

74.075 -

69.676 -

74.075 -

69.676 -

-

-

-

-

-

-

-

-

9.237.591

4.277.944

731.861 5.534.186

368.927 2.933.041

3.017.934 78.833 3.096.767

1.300.153 53.213 1.353.366

2.341.041 78.833 2.419.874

1.210.644 53.213 1.263.857

Üst Sınır Uygulanmış Değerler 4.934.642 3.197.466 3.114.312 1.669.185 158,45 191,56

Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan konsolide likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalamasıdır.

254 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

21 Mart 2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca son üç ay için hesaplanan likidite karşılama oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu tarihler aşağıda verilmiştir. Cari Dönem TP+YP YP 128,78 152,89 31 Ekim 2016 31 Ekim 2016 184,71 233,00 31 Aralık 2016 30 Kasım 2016 158,45 191,56

Likidite Karşılama Oranı (%) En Düşük Tarih En Yüksek Tarih Ortalama

Önceki Dönem 1

YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR (YKLV) YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR

16

NAKİT ÇIKIŞLARI Gerçek kişi toplanan fon ve perakende toplanan fon İstikrarlı toplanan fon Düşük istikrarlı toplanan fon Gerçek kişi toplanan fon ve perakende toplanan fon dışında kalan teminatsız borçlar Operasyonel toplanan fon Operasyonel olmayan toplanan fon Diğer teminatsız borçlar Teminatlı borçlar Diğer nakit çıkışları Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler Diğer cayılamaz veya şartı bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI

17 18 19 20

NAKİT GİRİŞLERİ Teminatlı alacaklar Teminatsız alacaklar Diğer nakit girişleri TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ

21 22 23

TOPLAM YKLV STOKU TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

(*)

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*) TP+YP YP

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*) TP+YP YP 4.437.524

3.112.829

10.892.813 2.050.253 8.842.560

4.537.750 555.613 3.982.137

986.769 102.513 884.256

425.995 27.781 398.214

5.642.854 133.401 3.071.877 2.437.576 0 165.042

2.723.466 132.601 1.463.492 1.127.373 0 134.971

2.899.686 33.350 1.546.688 1.319.648 165.042

1.451.416 33.150 823.042 595.224 134.971

165.042 -

134.971 -

165.042 -

134.971 -

-

-

-

-

-

-

-

-

8.332.838

3.846.241

746.308 4.797.805

371.112 2.383.494

3.650.770 187.462 3.838.232

2.207.909 140.240 2.348.149

2.859.366 1.944.319 187.462 140.240 3.046.828 2.084.559 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 4.437.524 3.112.829 1.750.976 595.874 253,43 522,40

Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan konsolide likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalamasıdır.

255 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

21 Mart 2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 2015’in son üç ayı için hesaplanan likidite karşılama oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu tarihler aşağıda verilmiştir. Likidite Karşılama Oranı (%) En Düşük Tarih En Yüksek Tarih Ortalama

Önceki Dönem TP+YP YP 189,97 471,98 31 Ekim 2015 31 Ekim 2015 319,26 559,54 30 Kasım 2015 31 Aralık 2015 253,43 522,40

256 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: Vadesiz 1 Aya Kadar Cari Dönem Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan MD Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır MD Verilen Krediler (*) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Diğer Varlıklar

1-3 Ay

3-12 Ay

1-5 Yıl

5 Yıl ve Üzeri

Dağıtıla mayan (**)(***)

Toplam

1.921.342 1.425.270

3.077.710 674.526

58.381

-

-

-

-

4.999.052 2.158.177

954 6.350 -

65.142 2.270 1.556.951

261.708 1.303.246

135.858 6.724.557

900.954 10.938.277

35.721 1.437.821

761.202

66.096 1.342.861 22.722.054

-

-

201.558 9

207.629 2.328

259.395 2.663

-

838.031

668.582 843.031

3.353.916

5.376.599

1.824.902

7.070.372

12.101.289

1.473.542

1.599.233

32.799.853

677.801

871.266

172.316

76.633

-

-

-

1.798.016

4.753.117

13.105.493

2.168.803

1.297.897

27.522

-

-

21.352.832

-

352.410 492.784 176.329 36.167

488.589 100.307 45.226 3.411

1.998.743 75.126 12.243 -

193.554 1.191.050 -

1.495.260 -

468.413 2.519.393

4.528.556 492.784 1.366.483 702.211 2.558.971

Toplam Yükümlülükler

5.430.918

15.034.449

2.978.652

3.460.642

1.412.126

1.495.260

2.987.806

32.799.853

Likidite (Açığı)/Fazlası

(2.077.002)

(9.657.850)

(1.153.750)

3.609.730

10.689.163

(21.718)

(1.388.573)

-

Toplam Varlıklar Yükümlülükler Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile Bankalardan Toplanan Fonlar Diğer Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Diğer Mali Kuruluşlar. Sağlanan. Fonlar ve Sermaye Benzeri Krediler Para Piyasalarına Borç. İhraç Edilen MD Muhtelif Borçlar Diğer Yükümlülükler

Net Bilanço Dışı Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler

-

-

64.824

-

-

-

-

64.824

8.216.684

945 945 7.177

538.765 473.941 64.783

2.178 2.178 172.892

221.384

18.273

-

541.888 477.064 8.701.193

Önceki Dönem Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler

3.834.227 4.261.040

5.332.964 12.761.275

2.533.007 3.781.129

6.987.596 2.085.824

8.489.952 2.540.918

1.177.188 1.226.880

1.162.513 2.860.381

29.517.447 29.517.447

Likidite (Açığı)/Fazlası

(426.813)

(7.428.311)

(1.248.122)

4.901.772

5.949.034

(49.692)

(1.697.868)

-

-

-

-

21.173

-

-

-

21.173

4.533.680

596.383

935.430

219.089 197.916 1.471.883

1.086.885

39.796

-

219.089 197.916 8.664.057

Net Bilanço Dışı Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler

Finansal kiralama işlemlerinden alacaklar verilen kredilerde izlenmektedir. Dağıtılmayan kısmındaki bakiye net takipteki kredi bakiyesini ve finansal kiralama için verilen avans bakiyesini ifade etmektedir.

(*)

Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.

(**)

(***)

Dağıtılamayan diğer yükümlülükler kolonu özkaynak, karşılık ve (varsa) ertelenmiş vergi borcu bakiyelerinden oluşmaktadır.

257 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VII. Konsolide Kaldıraç Oranına İlişkin Açıklamalar: Grubun 31 Aralık 2016 itibarıyla üç aylık ortalama tutarlardan hesaplanan konsolide kaldıraç oranı %5,26‘dır. (31 Aralık 2015: %5,01). Asgari Kaldıraç Oranının “Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince minimum %3 olarak idame ettirilmesi gerekmektedir. Cari dönem ile önceki dönem konsolide kaldıraç oranı arasındaki değişimin nedeni ortalama ana sermayedeki artış oranının ortalama toplam risk tutarı artış oranından yüksek olmasıdır. TMS uyarınca düzenlenen konsolide finansal tablolarda yer alan toplam varlık tutarı TMS uyarınca düzenlenen konsolide finansal tablolarda yer alan varlık tutarı ile Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında düzenlenen konsolide finansal tablolarda yer alan varlık tutarı arasındaki fark Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında düzenlenen konsolide finansal tablolarda yer alan tutarları ile risk tutarları arasındaki fark Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında düzenlenen konsolide finansal tablolarda yer alan tutarları ile risk tutarları arasındaki fark Bilanço dışı işlemlerinin Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında düzenlenen konsolide finansal tablolarda yer alan tutarları ile risk tutarları arasındaki fark Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında düzenlenen konsolide finansal tablolarda yer alan tutar ile risk tutarı arasındaki diğer farklar Toplam Risk Tutarı (*)

(*) (**)

Önceki Dönem (**) 28.956.542

-

-

929.857

466.357

589.280

719.784

31.590

20.719

41.275.972

38.857.618

Bankaların konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ’in 5. maddesinin 6. Maddesi uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolar. Üç aylık ortalamaları ifade etmektedir.

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13 14 15 (*)

Cari Dönem (**) 31.353.524

Bilanço içi varlıklar Bilanço içi varlıklar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil) (Ana sermayeden indirilen varlıklar) Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı (1 ve 2’nci satırların toplamı) Türev finansal araçlar ile kredi türevleri Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutar Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı (4 ve 5 ‘inci satırların toplamı) Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemleri Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin risk tutarı (Bilanço içi hariç) Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerine ilişkin toplam risk tutarı (7 ve 8 inci satırların toplamı) Bilanço dışı işlemler Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı (Krediye dönüştürme oranları ile çarpımdan kaynaklanan düzeltme tutarı) Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı (10 ve 11’inci satırların toplamı) Sermaye ve toplam risk Ana sermaye Toplam risk tutarı (3, 6, 9 ve 12’nci satırların toplamı) Kaldıraç oranı Kaldıraç oranı (%)

Üç aylık ortalama tutarlardır.

Cari Dönem 31 Aralık 2016 (*)

Önceki Dönem 31 Aralık 2015 (*)

31.255.189 (62.312) 31.192.877

28.891.918 (79.064) 28.812.854

45.286 9.860

20.043 4.913

55.146

24.956

218.594 -

139.204 -

218.594

139.204

9.809.355 9.809.355

9.880.604 9.880.604

2.169.323 41.275.972

1.947.891 38.857.618

5,26

5,01

258 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VIII. Konsolide finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar: a. Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerine ilişkin bilgiler: Aşağıdaki tablo, bazı finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile gerçeğe uygun değerini göstermektedir. Defter değeri ilgili varlık ve yükümlülüklerin elde etme bedeli ve birikmiş kâr payı reeskontlarının toplamını ifade etmektedir. Cari ve önceki dönemde finansal varlıklar ve yükümlülükler aşağıdaki esaslara göre hesaplanmıştır: Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların gerçeğe uygun değeri piyasa fiyatı esas alınarak belirlenmiştir. Kredilerin gerçeğe uygun değeri, piyasa kâr payı oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının bulunmasıyla hesaplanmıştır. Özel cari hesap ve katılma hesapları yılsonu birim değeri ile değerlendiği için defter değerinin rayiç değerine yakın olduğu varsayılmıştır. Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonların tahmini gerçeğe uygun değeri, piyasa kâr payı oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının bulunmasıyla hesaplanmıştır. Defter değeri 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan fv Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Verilen krediler ve finansal kiralama alacakları Finansal yükümlülükler Özel cari hesap ve katılma hesapları aracılığı ile bankalardan toplanan fonlar Diğer özel cari hesap ve katılma hesapları Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar İhraç edilen menkul kıymetler Muhtelif borçlar

Gerçeğe uygun değer 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

2.158.177 66.096 1.342.861 668.582 22.722.054

2.482.614 22.283 1.020.627 762.890 19.505.392

2.158.177 66.096 1.342.861 683.944 21.821.559

2.482.614 22.283 1.020.627 771.264 19.198.865

1.798.016 21.352.832 4.528.556 1.366.483 702.211

526.489 19.814.806 4.335.900 977.001 686.389

1.798.016 21.352.832 3.637.389 1.351.245 702.211

526.489 19.814.806 3.953.925 950.235 686.389

b. Finansal tablolarda muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değer ölçümlerine ilişkin bilgiler: “Finansal Araçlar: Açıklamalara ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı” (“TFRS 7”) uyarınca, gerçeğe uygun değer ölçümleri, söz konusu ölçümler yapılırken kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra dahilinde sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değere ilişkin söz konusu sınıflandırma aşağıdaki şekilde oluşturulur: a. Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar (1 inci seviye); b. 1 inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler (2 nci seviye); c. Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler - 3 üncü seviye).

259 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Söz konusu sınıflama ilkelerine göre Ana Ortaklık Banka’nın gerçeğe uygun değerinden taşımakta olduğu finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değer sınıflandırması aşağıdaki gibidir: Cari dönem (**)

1. seviye

2. seviye

3. seviye

Toplam

Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan fv Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar Diğer Satılmaya hazır finansal varlıklar Sermayede payı temsil eden menkul değerler (*) Devlet borçlanma senetleri Diğer menkul değerler

954 954 1.340.270 3.759 1.285.338 51.173

65.142 65.068 74 -

-

66.096 954 65.068 74 1.340.270 3.759 1.285.338 51.173

-

88 -

-

88 -

Finansal yükümlülükler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar Önceki dönem

1. seviye

2. seviye

3. seviye

Toplam

Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan fv Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar Diğer Satılmaya hazır finansal varlıklar Sermayede payı temsil eden menkul değerler (*) Devlet borçlanma senetleri Diğer menkul değerler

790 790 1.007.762 887.157 120.605 -

21.493 20.822 671 -

10.743 10.743 -

22.283 790 20.822 671 1.018.505 10.743 887.157 120.605 -

-

-

-

-

Finansal yükümlülükler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar (*)

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar altında takip olunan Visa Inc’a ait rakamlardır.

(**)

Cari yıl içerisinde birinci ve ikinci seviye arasında yapılmış bir sınıflama bulunmamaktadır.

Finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Ana Ortaklık Banka bilançosunda maddi duran varlıklar içerisinde sınıflandırılan gayrimenkulleri gerçeğe uygun değeri ile taşımaktadır. Söz konusu gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde seviye 3 girdileri kullanılmaktadır.

260 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar: Ana Ortaklık Banka müşterilerinin nam ve hesabına alım, satım, saklama, fon yönetimi hizmetleri vermemektedir. Ana Ortaklık Banka inanca dayalı işlem sözleşmeleri yapmamaktadır. X. Konsolide risk yönetimine ilişkin açıklamalar: 23 Ekim 2015 tarihinde 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanan dipnotlar ve ilgili açıklamalar bu bölümde verilmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın sermaye yeterliliği hesaplamasında kredi riski için standart yaklaşım kullanıldığından, İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım (“İDD“) kapsamında hazırlanması gereken tablolar verilmemiştir. a. Konsolide Risk Yönetimi ve Risk Ağırlıklı Tutarlara İlişkin Genel Açıklamalar: a.1. Ana Ortaklık Bankanın risk yönetimi yaklaşımı: Ana Ortaklık Banka’nın risk yönetim sisteminin amacı temel olarak, gelecekteki nakit akımlarının içereceği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler aracılığıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır. Yönetim kurulu, bankacılık faaliyetleri sebebiyle karşılaşılan risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, Bankacılık Kanunu’nun öngördüğü biçimde etkin bir iç kontrol, risk yönetim ve iç denetim sistemi tesis etmek, bunların işlerliğini, uygunluğunu ve yeterliliğini sağlamak ve izlemekle sorumludur. Yönetim Kurulu, risk yönetimi politika ve stratejilerini günün değişen piyasa koşullarına göre periyodik olarak gözden geçirmekte ve değerlendirmektedir. Yönetim Kurulu tarafından, risk yönetimi sürecine ilişkin belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda Ana Ortaklık Banka birimlerinin koordineli bir biçimde çalışması genel müdür tarafından sağlanmaktadır. Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu, risklerin yönetimi konusunda Ana Ortaklık Banka’da konsolide ve konsolide olmayan bazda izlenecek stratejileri, politikaları, limit sistemlerini ve prosedürleri oluşturarak, risklerin yönetimi sürecinde yoğun olarak yer almaktadır. Temel olarak piyasa, likidite ve kredi riski ile stratejik risk, itibar riski ve operasyonel riske maruz kalan Ana Ortaklık Banka, maruz kaldığı risklerden sayısallaştırılabilenleri için, yönetim kurulunca onaylanan risk politikaları ve uygulama usulleri ile risk limitleri belirlemektedir. Söz konusu limitler, iç sistemler kapsamındaki birimler ve Ana Ortaklık Banka’nın ilgili organları tarafından izlenmekte, raporlanmakta ve risklerin belirlenen limitler dâhilinde kalması sağlanmaktadır. Risk yönetimi düzenlemeleri çerçevesinde örgütlenen Risk Yönetim Başkanlığı; risklerin ölçülmesi, izlenmesi, kontrolü ve raporlanması faaliyetlerini yürütmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın risk yönetim sisteminin nihai hedefi, işlevsel faaliyetlerin taşıdığı risklere uyumlu olarak sermaye tahsisinde bulunmak (ekonomik sermaye) ve riske göre ayarlanmış sermaye getirisini en üst seviyeye çıkartarak, yaratılan katma değeri artırmaktır. Ana Ortaklık Banka’nın Aktif Pasif Komitesinde, risk yönetim politikaları doğrultusunda fon toplama faaliyetleri ile Ana Ortaklık Banka’nın fon kullandırımlarına ilişkin yurtiçi ve yurtdışı ekonomik koşullar değerlendirilmekte, aktif-pasif yapısı yönetilmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın maruz kaldığı veya gelecekte maruz kalabileceği riskler belirlenmekte ve bu risklerin tanımı yapılmaktadır. Tanımlanan riskler ölçülmekte ve mümkün olduğu ölçüde önceliklendirilmektedir. Ana Ortaklık Banka stratejilerinden kaynaklanan riskler ve stratejinin risk profiline olası etkisi de dikkate alınarak tüm önemli risklerin risk iştahında yer alması sağlanmaktadır. Ana Ortaklık Banka stratejileri, risk profili ve risk iştahı ile ilişkilendirilir. Risk profilinin gelecekte değişmesi bekleniyorsa bu değişiklik, sermayeye etki derecesi ile birlikte değerlendirilmektedir. Risk profili oluşturulurken risk tipi, sektör ve/veya coğrafi konum bazında analiz edilmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın risk toleransı; belirlenen misyon ve vizyon doğrultusunda kabul edilebilecek en geniş kapsamlı hesaplanmış risk miktarıdır. Diğer bir ifadeyle Ana Ortaklık Banka’nın herhangi bir önlem almanın gerekliliğine karar vermeden önce maruz kalmaya hazır olduğu risk tutarıdır. Bu yönüyle risk toleransı, Ana Ortaklık Banka’nın sunduğu hizmetlerin çeşitliliği ile bağlantılı olarak kabul edilebilir bulduğu risk seviyesidir.

261 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Ana Ortaklık Banka’nın risk iştahı, stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik olarak Ana Ortaklık Banka’nın kabul ettiği risk miktarını ifade etmekle birlikte, hedefler etrafında kabul edilebilir bir değişkenliği de içermektedir. Ana Ortaklık Banka’nın risk iştahı ile risk toleransının ortak özelliği, riskin kabulü ile ilgili sınırları çizmeleridir. Ancak risk toleransı daha geniş kapsamlıdır. Ana Ortaklık Banka Yönetim kurulunca onaylanan ve her yıl güncellenen “Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Kredi Stratejisi ve Risk İştahı Politikası” ile Ana Ortaklık Banka’nın stratejilerini uygulamak ve hedeflerine ulaşmak için alabileceği risk düzeyleri belirlenmiştir. Ana Ortaklık Banka’nın risk iştahı ve risk toleransıyla ilgili olarak Ana Ortaklık Banka risk profili çerçevesinde belirlenen kantitatif ve kalitatif faktörler ile tetikleme fonksiyonları detaylı olarak açıklanmıştır. Ana Ortaklık Banka’nın finansal durumu, faaliyet profili ve geleceğe ait büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak, stratejik hedeflerin tutturulabilmesi için ihtiyaç duyulan sermaye miktarı, statik ve dinamik bazda gerçekleştirilen stres testleri ve senaryo analizleri vasıtasıyla hesaplanmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın faaliyet gösterdiği piyasayı günümüzde ve gelecekte etkileyebilecek konjonktürel faktörler gözetilerek Ana Ortaklık Banka’nın finansal yapısı üzerine uygulanan stres testleri ve senaryo analizi çalışmaları diğer mali göstergelerle birlikte değerlendirilmiş, bu kapsamda hazırlanan sermaye planları ile banka süreçleri arasında eşgüdüme dayalı bir koordinasyon oluşturulmuştur. İşlevsel faaliyetlerin taşıdığı risklere uyumlu olarak sermaye tahsisi sağlamayı ve bu risklere göre ayarlanmış sermaye getirisini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Ana Ortaklık Banka, riskleri; piyasa riski, likidite riski, kredi riski, operasyonel risk ve diğer riskler şeklinde sınıflandırarak değerlendirmektedir. Piyasa riski Ana Ortaklık Banka’nın genel piyasa riski; kâr oranı riski ile hisse senedi pozisyon riskine maruz finansal araçların spesifik riskten ari olağan piyasa hareketleri nedeniyle maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Piyasa riski esas olarak, piyasa fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklı olarak kur riski, emtia riski, kâr oranı riski ve hisse senedi pozisyon riski kapsamında bankanın bilanço içi ve bilanço dışı pozisyonlarının maruz kalabileceği zarar olasılığını, Ana Ortaklık Banka piyasa riski kapsamında; yabancı para pozisyon riskini ve menkul kıymet pozisyon riski için genel piyasa riskini ve spesifik riskleri standart metot kullanarak hesaplamakta ve resmi otoriteye raporlamaktadır. Ana Ortaklık Banka ayrıca, yabancı para pozisyon riskini, test amaçlı olarak çeşitli içsel yöntemler kullanarak ölçmektedir. Bu testlerin doğrulukları ve performanslarını sınamak için geriye dönük test (backtesting) uygulamaları yapılmakta, portföyün maruz kalabileceği beklenmeyen risklere karşı potansiyel dayanıklılığı, stres senaryolarını da kapsayan stres testleri vasıtasıyla ölçülmektedir. Ana Ortaklık Banka, piyasa riskinin, yasal mevzuat ile belirlenen limitlere uyum sağlayıp sağlamadığını sürekli olarak izlemekte olup, döviz kuru riski ayrıca Aktif/Pasif Komitesinde de görüş ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın döviz kuru stratejisi, kur riskinin dengede kalması, açık ya da fazla pozisyon verilmemesi yönündedir. Likidite riski Ana Ortaklık Banka’nın likidite riski, fonlamaya ilişkin likidite riski ile piyasaya ilişkin likidite riskinden oluşmaktadır. Fonlamaya ilişkin likidite riski, bankanın öngörülebilen ya da öngörülemeyen tüm nakit akışı gereksinimini, günlük operasyonları ya da finansal yapıyı bozmadan, yeterli düzeyde karşılamanın mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkan zarar olasılığını ifade etmektedir. Piyasaya ilişkin likidite riski ise piyasalarda derinliğin olmaması veya aşırı dalgalanma nedeniyle bankanın herhangi bir pozisyonunu piyasa fiyatlarından kapatamaması veya dengeleyememesi sonucu maruz kalabileceği zarar ihtimalidir. Likidite riskinin ortaya çıkmasına, vade uyumsuzluğu, aktif kalitesindeki bozulma, beklenmedik kaynak çıkışları, kârlılıktaki düşüş ve ekonomik kriz halleri gibi faktörler neden olmaktadır. Likidite riskine karşı nakit akışı günlük olarak takip edilip taahhütlerin zamanında ve gerektiği şekilde karşılanması için gerekli önleyici ve iyileştirici tedbirler alınmaktadır. Likidite riski Aktif/Pasif Komitesinde haftalık olarak değerlendirilmektedir. Ana Ortaklık Banka likidite riski konusunda, piyasalardaki beklenmedik hareketlilikler karşısında ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacını karşılayabilmek için, yasal mevzuat ile belirlenen asgari likidite yeterlilik oranları ve geçmiş likidite tecrübelerini dikkate alarak, yeterli oranda ve kalitede likit varlık bulundurma politikası uygulamayı tercih etmektedir.

262 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Kredi riski Kredi riski; müşterinin kredi sözleşmesinin gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmemesinden dolayı bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Bu risk aynı zamanda, karşı tarafın mali durumundaki bozulmanın neden olduğu piyasa değeri kaybını da içermektedir. Kullanılan kredi riski tanımı kapsamında, bilanço içi ve bilanço dışı portföyler de yer almaktadır. Ana Ortaklık Banka’da kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açmaya, onay vermeye, kredi riski yönetim ve diğer idari esaslara ilişkin politikaları oluşturarak ve bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlayarak, bu konuda gerekli tedbirleri almaktadır. Yönetim kurulu, kredi açma yetkisini yasal mevzuatça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kredi komitesine ve genel müdürlüğe devretmektedir. Genel müdürlük kendisine devredilen kredi açma yetkisini bölge müdürlükleri/birimler veya şubeler aracılığıyla kullanmaktadır. Ana Ortaklık Banka, kredi tahsisini her bir borçlu ve borçlular grubu bazında belirlenen limitler dâhilinde yapmaktadır. Müşterilerin kredi riskinin limitini aşması sistem tarafından engellenmektedir. Kredi portföyünü olumsuz etkileyebilecek sektörel konsantrasyona yol açılmamasına özellikle dikkat edilmektedir. Risklerin az sayıda müşteri üzerinde yoğunlaşmasının önlenmesi için azami çaba gösterilmektedir. Kredi riski, iç sistemler kapsamındaki birimler ve risk yönetim sistemince sürekli izlenmekte ve raporlanmaktadır. Böylece kredi riskinin, kredi risk yönetimi politikası ve uygulama usullerine uyumu sağlanmaktadır. Operasyonel risk Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız dâhili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanmaktadır. Yasal risk ve uyum riski bu risk grubuna dâhil edilirken, itibar ve strateji riski (yanlış zamanda yanlış kararlar alınmasından kaynaklanan risk) dışında tutulmaktadır. Operasyonel risk, Ana Ortaklık Banka’nın tüm faaliyetlerinde yer alan bir risk türüdür. Personel hatası, sistemden kaynaklanan bir hata, yetersiz ya da yanlış yasal bilgi ve dokümanlara dayanarak yapılabilecek işlemler, ana ortaklık banka organizasyon yapısı içerisindeki kademeler arası bilgi akışının aksaması, yetki sınırlarının belirsizliği, yapı ve/veya işleyiş değişiklikleri, doğal afetler, terör ve dolandırıcılık hadiselerinden kaynaklanabilmektedir. Ana Ortaklık Banka, operasyonel riski kaynaklarına göre, personel riski, teknolojik riskler, organizasyon riski, yasal risk-uyum riski ve dış riskler olmak üzere beş kategori halinde sınıflandırılmaktadır. Ana Ortaklık Banka ayrıca, operasyonel riskin kabul edilebilir bir düzeyde tutulabilmesi için gerekli önleyici tedbirleri de almaktadır. Diğer riskler Ana Ortaklık Banka’nın maruz kalabileceği diğer riskleri; stratejik risk, itibar riski, karşı taraf kredi riski, ülke riski ve yoğunlaşma riski oluşturmaktadır. Ana Ortaklık Banka stratejik riske ilişkin; yurtiçi ve yurtdışı ekonomik konjonktürü, teknolojik, finansal ve sosyal gelişmeleri, yasal düzenlemeleri ve bankacılık sektörünü yakından takip ederek rasyonel kararlar vermeyi ve gelişmelere göre değişimi amaçlamaktadır. Mevcut veya potansiyel müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi birbirinden farklı ya da birbiriyle ilişkili olan tarafların Ana Ortaklık Banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden veya mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Ana Ortaklık Banka’ya duyulan güvenin azalması ya da Ana Ortaklık Banka itibarının zedelenmesi gibi menfi gelişmelerden kaynaklanarak Ana Ortaklık Banka’nın zarar etme olasılığına yol açan her türlü faktör Ana Ortaklık Banka için itibar riski kabul edilmiştir. Ana Ortaklık Banka’nın risk yönetim sistemi, itibar riskini önleyebilmek ve/veya kontrol altına tutabilmek için Ana Ortaklık Banka itibarının veya imajının zedelendiğinin belirlendiği herhangi bir anda müşterilere öncelik vererek, proaktif bir iletişim mekanizması tesis etmektedir. En kötü durum senaryolarına daha önceden hazırlıklı olan bu sistem, itibar riski değerlendirilirken, operasyonel risklerin itibar riski ile ilişkisini, seviyesini ve etkisini de dikkate almaktadır. Karşı taraf kredi riski, iki tarafa da yükümlülük getiren bir işlemin muhatabı olan karşı tarafın, bu işlemin nakit akışında yer alan son ödemeden önce temerrüde düşme olasılığını ifade etmektedir. Ana Ortaklık Banka, karşı taraf kredi riskini, yasal mevzuat çerçevesinde, en iyi uygulamaları gözeterek, faaliyetlerin hacmi, niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olarak yönetmektedir.

263 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Ülke riski; ekonomik, sosyal ve siyasi koşullarda meydana gelen belirsizlikler nedeniyle bir ülkedeki borçluların dış yükümlülüklerini yerine getirememeleri veya yerine getirmekten kaçınmaları sonucunda bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Ana Ortaklık Banka, yasal sınırlamaları, piyasa şartlarını ve müşteri memnuniyetini de gözeterek, yurtdışı mali kurum ve ülkelerle olan ticari bağlantılarını, ülkenin ekonomik koşullarının dikkate alındığı fizibilite çalışmaları neticesinde tesis etmektedir. Yoğunlaşma riski, tek bir risk tutarının veya belirli türler bazındaki risk tutarlarının banka bünyesini ve bankanın asli faaliyetlerini yürütebilme yeteneğini tehdit edebilecek derecede yüksek kayıplara sebep olabilme olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Yoğunlaşma riskine yönelik politikalar sektörel yoğunlaşma, teminat bazında oluşturulacak yoğunlaşma, piyasa riski türü bazında yoğunlaşma, kayıp türleri bazında yoğunlaşma ve finansman sağlayanlardan kaynaklanan yoğunlaşma olarak sınıflandırılmaktadır. a.2. Risk ağırlıklı tutarlara genel bakış:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kredi riski (karşı taraf kredi riski hariç) Standart yaklaşım İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım Karşı taraf kredi riski Karşı taraf kredi riski için standart yaklaşım İçsel model yöntemi Basit risk ağırlığı yaklaşımı veya içsel modeller yaklaşımında bankacılık hesabındaki hisse senedi pozisyonları KYK’ya yapılan yatırımlar-içerik yöntemi KYK’ya yapılan yatırımlar-izahname yöntemi KYK’ya yapılan yatırımlar-%1250 risk ağırlığı yöntemi Takas riski Bankacılık hesaplarındaki menkul kıymetleştirme pozisyonları İDD derecelendirmeye dayalı yaklaşım İDD denetim otoritesi formülü yaklaşımı Standart basitleştirilmiş denetim otoritesi formülü yaklaşımı Piyasa riski Standart yaklaşım İçsel model yaklaşımları Operasyonel risk Temel gösterge yaklaşımı Standart yaklaşım İleri ölçüm yaklaşımı Özkaynaklardan indirim eşiklerinin altındaki tutarlar (%250 risk ağırlığına tabi) En düşük değer ayarlamaları Toplam (1+4+7+8+9+10+11+12+16+19+23+24)

Risk Ağırlıklı Tutarlar Cari Dönem Önceki Dönem 20.880.381 19.109.075 20.880.381 19.109.075 37.318 11.507 37.318 11.507 -

Asgari sermaye yükümlülüğü Cari Dönem 1.670.430 1.670.430 2.985 2.985 -

88.810 88.810 1.720.621 1.720.621 -

91.343 91.343 1.566.122 1.566.122 -

7.105 7.105 137.650 137.650 -

22.727.130

20.778.047

1.818.170

264 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b. Konsolide Finansal Tablolar ve Risk Tutarları Arasındaki Bağlantılar: b.1. Muhasebesel Konsolidasyon ve Yasal Konsolidasyon Kapsamı Arasındaki Farklar ve Eşleştirme: Kalemlerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarı Finansal Sermaye tablolarda Karşı yükümlülüğüne raporlanan taraf Menkul tabi olmayan TMS uyarınca kredi kıymetPiyasa veya değerlenmiş Kredi riskine riskine leştirme riskine sermayeden tutar tabi tabi pozisyonları tabi (*) indirilen Varlıklar Nakit değerler ve merkez bankası Alım satım amaçlı finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar Bankalar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) Krediler ve alacaklar Faktoring alacakları Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar (net) İştirakler (net) Bağlı ortaklıklar (net) Birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) Kiralama işlemlerinden alacaklar Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Yatırım amaçlı gayrimenkuller (net) Vergi varlığı Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar (net) Diğer aktifler Toplam varlıklar Yükümlülükler Toplanan Fonlar Alım satım amaçlı türev finansal borçlar Alınan krediler Para piyasalarına borçlar İhraç edilen menkul kıymetler Fonlar Muhtelif borçlar Diğer yabancı kaynaklar Faktoring borçları Kiralama işlemlerinden borçlar Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlar Karşılıklar Vergi borcu Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları (net) Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar Toplam yükümlülükler (*)

4.999.052 66.096

4.999.052 -

65.068

-

1.028

-

2.158.177 1.342.861 21.843.075 668.582 4.719 -

2.158.177 1.342.861 21.839.933 668.582 4.719 -

-

-

-

3.142 -

14.319 878.979 517.134 35.470 25.067

14.319 878.979 489.435 25.067

-

-

-

27.699 35.470 -

92.317 154.005 32.799.853

92.317 148.145 32.661.586

65.068

-

1.028

5.860 72.171

23.150.848 88 3.017.619 492.784 1.366.483 702.211 233.874 51.838

23.150.848 3.017.619 492.784 1.366.483 702.211 233.874 51.838

88 -

-

-

-

1.510.937 2.273.171 32.799.853

1.510.937 2.273.171 32.799.765

88

-

-

-

Piyasa riski kapsamındaki genel piyasa riski ve spesifik riske konu kalemlerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarlarını içermektedir.

265 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b.2. Risk tutarları ile finansal tablolardaki TMS uyarınca değerlenmiş tutarlar arasındaki farkların ana kaynakları:

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 (*)

Yasal konsolidasyon kapsamındaki varlıkların TMS uyarınca değerlenmiş tutarları (şablon B1 deki gibi) Yasal konsolidasyon kapsamındaki yükümlülüklerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarları (şablon B1’deki gibi) Yasal konsolidasyon kapsamındaki toplam net tutar Bilanço dışı tutarlar Repo ve benzeri işlemler (**) Değerleme farkları Farklı netleştirme kurallarından kaynaklanan farklar (satır 2’ye konulanlar dışındaki) Karşılıkların dikkate alınmasından kaynaklanan farklar Kurum’un uygulamalarından kaynaklanan farklar Risk tutarları

Toplam

Kredi riskine tabi

Menkul kıymetleştirme pozisyonları

Karşı taraf kredi riskine tabi

Piyasa Riskine tabi (*)

32.799.853

32.661.586

-

65.068

1.028

-

-

-

(88)

-

32.799.853 10.951.306 -

32.661.586 5.622.397 -

-

65.156 70.487 4.818 -

1.028 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.283.983

-

75.305

1.028

Piyasa riski kapsamındaki genel piyasa riski ve spesifik riske konu kalemlerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarlarını içermektedir.

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği, repo ve benzeri işlemler için hesaplanan karşı taraf kredi riski tutarıdır.

(**)

b.3. TMS uyarınca değerlenmiş tutarlar ile risk tutarları arasındaki farklara ilişkin açıklamalar: Varlık ve yükümlülüklerin finansal tablo değerleri ile sermaye yeterliliği hesaplamasına dahil edilen değerleri arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. c. Konsolide Kredi Riskine İlişkin Kamuya Açıklanacak Hususlar: c.1. Kredi Riski İle İlgili Genel Bilgiler: c.1.1. Kredi Riski İle İlgili Genel Niteliksel Bilgiler: Söz konusu bilgilere Kredi riskine ilişkin açıklamalar ile (a.I) Bankanın risk yönetimi yaklaşımı bölümleri altında yer verilmiştir. c.1.2. Varlıkların Kredi Kalitesi:

1 2 3 4

Krediler Borçlanma araçları Bilanço dışı alacaklar Toplam

Yasal konsolidasyona göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan TMS uyarınca değerlenmiş brüt tutarı Temerrüt etmiş Temerrüt etmemiş 1.105.954 22.313.281 2.012.314 90.015 9.842.339 1.195.969 34.167.934

Karşılıklar/ amortisman ve değer düşüklüğü 697.181 7.170 37.036 741.387

Net değer 22.722.054 2.005.144 9.895.318 34.622.516

266 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c.1.3. Temerrüde Düşmüş Alacaklar ve Borçlanma Araçları Stoğundaki Değişimler: 1 2 3 4 5 6

Önceki raporlama dönemi sonundaki temerrüt etmiş krediler ve borçlanma araçları tutarı Son raporlama döneminden itibaren temerrüt eden krediler ve borçlanma araçları Tekrar temerrüt etmemiş durumuna gelen alacaklar Aktiften silinen tutarlar Diğer değişimler Raporlama dönemi sonundaki temerrüt etmiş krediler ve borçlanma araçları tutarı (1+2-3-4±5)

519.163 790.342 287 76 113.173 1.195.969

c.1.4. Varlıkların Kredi Kalitesi İle İlgili İlave Açıklamalar: Tahsili gecikmiş ve karşılık ayrılan alacakların kapsam, tanımlarına ve bankanın karşılık tutarı belirlerken kullandığı metotlara Kredi Riskine İlişkin Açıklamalar kısmında değinilmektedir. Ana Ortaklık Banka hem birinci ve ikinci grup krediler ve diğer alacaklarını hem de donuk kredi ve alacaklarını yapılandırabilmektedir. Birinci ve ikinci grup krediler ve diğer alacaklardaki yapılandırmalar müşterinin krediyi geri ödeme kabiliyetinin iyileştirilmesi amacıyla veya müşterinin kredi riskinden bağımsız olarak müşteri talebi ile sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri de kapsamaktadır. Donuk kredi ve alacaklardaki yapılandırmalar ise esasen yeni bir ödeme planı oluşturulması suretiyle alacağın tahsil imkanını sağlamaya yöneliktir. Alacakların sektörlere göre kırılımlarına VIII no.lu (Kredi riskine ilişkin açıklamalar) dipnotta yer verilmiştir. Coğrafi bölgeler bazında özel karşılık ayrılan alacak tutarları ile tahsili gecikmiş alacakların kalan vadelerine göre kırılımlarına aşağıda yer verilmiştir. 2016 yılında aktiften silinen donuk alacakların tutarı 76 TL’dir. Tahsili gecikmiş alacaklar için yaşlandırma analizi: Finansal araç sınıfları itibarıyla, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir: 0-30 Gün 739.521

31-60 Gün 671.339

61-90 Gün 544.143

Toplam 1.955.003

Coğrafi bölge bazında karşılık ayrılan alacak tutarları: Cari Dönem Yurtiçi Kıyı Bankacılığı Ülkeleri Diğer Ülkeler Genel Toplam (*)

Nakdi kredilere ilişkin bilgileri içermektedir.

Takipteki Alacak Tutarı (*) 1.043.911 60.761 1.282 1.105.954

Özel Karşılık (*) 563.492 13.731 1.282 578.505

267 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c.2. Kredi Riski Azaltımı c.2.1. Kredi Riski Azaltım Teknikleri İle İlgili Kamuya Açıklanacak Niteliksel Gereksinimler: Bilanço içi ve bilanço dışı netleştirme sözleşmeleri kullanılmamaktadır. Ana Ortaklık Banka, kredilendirme işlemlerinde 6 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” kapsamında dikkate alınabilecek aşağıdaki risk azaltıcı unsurları teminat olarak kabul etmektedir. a) Finansal Teminatlar (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Nakit, Mevduat veya Katılım Fonu Rehni, Altın, Hisse Senedi Rehni) b) Garantiler Garantörlerin kredibiliteleri kredi revizyon vadeleri çerçevesinde izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ana Ortaklık Banka tarafından alınan ipotekler kredi ilişkisi devam ettiği sürece ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yeniden gözden geçirme ve ekspertiz işlemlerine konu edilmektedir. Gayrimenkulün değerinin genel piyasa fiyatlarına göre önemli oranda azalmış olabileceğine ilişkin göstergelerin bulunması halinde gayrimenkul değerlemesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bulunan yetkili değerleme kuruluşları tarafından yapılır. Ana Ortaklık Banka, BDDK’nın düzenlemeleri doğrultusunda risk azaltıcı unsur olarak değerlendirilen diğer bankalar tarafından verilen garantileri düzenli olarak izlemekte olup, bankalara ilişkin kredi değerliliği periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Gayrimenkul piyasasındaki volatilite Ana Ortaklık Banka tarafından yakinen takip edilmekte olup, anılan risk sınıfına ilişkin piyasa hareketlerine bağlı olarak oluşabilecek dalgalanmalar kredi çalışmalarında dikkate alınmaktadır. c.2.2. Kredi Riski Azaltım Teknikleri - Genel Bakış:

1 2 3 4

Krediler Borçlanma araçları Toplam Temerrüde düşmüş

Teminatsız alacaklar: TMS uyarınca değerlenmiş tutar 17.191.241 2.005.144 19.196.385 424.410

Teminat ile korunan alacaklar 5.530.813 5.530.813 103.039

Teminat ile korunan alacakların teminatlı kısımları 3.856.520 3.856.520 89.234

Finansal garantiler ile korunan alacaklar 1.342.508 1.342.508 1.778

Finansal garantiler ile korunan alacakların teminatlı kısımları 670.447 670.447 916

Kredi türevleri ile korunan alacaklar -

Kredi türevleri ile korunan alacakların teminatlı kısımları -

c.3. Standart Yaklaşım Kullanılması Durumunda Kredi Riski: c.3.1. Bankaların Kredi Riskini Standart Yaklaşım ile Hesaplarken Kullandığı Derecelendirme Notları ile İlgili Yapılacak Nitel Açıklamalar: Bankaların kredi riskini standart yaklaşım ile hesaplarken kullandığı derecelendirme notlarına ilişkin açıklamalara (IX) no.lu Kredi riskine ilişkin açıklamalar dipnotunda yer verilmiştir.

268 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c.3.2. Maruz Kalınan Kredi Riski ve Kredi Riski Azaltım Etkileri: Kredi dönüşüm oranı ve kredi riski azaltımından önce alacak tutarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17

Risk sınıfları Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar Uluslararası teşkilatlardan alacaklar Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar Kurumsal alacaklar Perakende alacaklar Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar Tahsili gecikmiş alacaklar Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar İpotek teminatlı menkul kıymetler Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar Diğer alacaklar Hisse senedi yatırımları Toplam

Kredi dönüşüm oranı ve kredi riski azaltımından sonra alacak tutarı

Risk ağırlıklı tutar ve risk ağırlıklı tutar yoğunluğu Risk Risk ağırlıklı ağırlıklı tutar tutar yoğunluğu

Bilanço içi tutar

Bilanço dışı tutar

Bilanço içi tutar

Bilanço dışı tutar

5.289.536

2.377

5.289.536

614

1.449.554

%27,40

17

1.049

17

519

268

%50,00

19.694

38.499

19.694

18.398

37.659

%98,86

-

330

-

66

-

-

-

-

-

-

-

-

2.193.259 8.997.366 4.045.396

160.958 6.043.517 3.073.087

2.193.259 8.997.365 4.045.397

126.965 3.826.074 1.237.040

974.683 12.232.754 3.796.230

%42,01 %95,39 %71,87

2.094.284 340.793

567.324 -

2.094.284 340.793

412.115 -

1.189.799 393.759

%47,47 %115,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.416.842 24.397.187

3.992 9.891.133

1.416.842 24.397.187

606 5.622.397

805.675 20.880.381

%56,84 %69,56

269 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

c.3.3. Risk Sınıflarına ve Risk Ağırlıklarına Göre Alacaklar:

1

2

3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17

Risk Sınıfları/Risk Ağırlığı %0 Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar 2.391.042 Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar 385 Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar 66 Uluslararası teşkilatlardan alacaklar Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar 11.502 Kurumsal alacaklar 392.535 Perakende alacaklar 186.598 Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar 10.334 Tahsili gecikmiş alacaklar 763 Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar İpotek teminatlı menkul kıymetler Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar Diğer alacaklar 300.824 Hisse senedi yatırımları Toplam 3.294.049

%10

%35 Gayrimenkul İpoteğiyle Teminat%20 landırılanlar

%50

%75

%100

%150 %200

Diğerleri

Toplam risk tutarı (KDO ve KRA sonrası)

-

-

- 2.899.108

-

-

-

-

-

5.290.150

-

-

-

536

-

-

-

-

-

536

-

61

-

-

-

37.646

-

-

-

38.092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

888.583 131.612 35.901

- 1.246.346 173.793 185.715 - 12.113.577 23.616 5.036.322

-

-

- 2.320.224 - 12.823.439 - 5.282.437

-

6.507 255

55.161 71.176 188.232

-

-

2.506.399 340.793

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

727.936 559.076 6.311.009 5.036.322 13.179.289 188.232

-

- 1.417.448 - 30.019.584

388.688 - 1.451.607

559.076 1.875.321 80.367

-

270 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ç. Konsolide Karşı Taraf Kredi Riskine (KKR) İlişkin Açıklanacak Hususlar: ç.1. KKR’ye İlişkin Nitel Açıklamalar: Karşı taraf kredi riskinin hesaplanmasında türev ve repo benzeri işlemler 23 Kasım 2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-2” hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerine göre hesaplanmaktadır. Türev işlemlere ilişkin risk tutarının hesaplanmasında, potansiyel kredi risk tutarları ile pozitif yenileme maliyetlerinin toplamı alınmaktadır. Ana Ortaklık Banka, karşı taraf kredi riskinin yönetilmesini sağlayan ve uygulamaları düzenleyen temel ilkeleri belirlemek amacıyla “Karşı Taraf Kredi Riski Yönetimi Politikası ve Uygulama Usulleri Hakkında Yönetmelik’i hazırlayarak Yönetim Kurulu onayından geçirmiştir. Yönetim Kurulu, söz konusu politikayı periyodik olarak gözden geçirmekte ve değerlendirmektedir. ç.2. KKR’nin Ölçüm Yöntemlerine Göre Değerlendirilmesi:

Cari Dönem Standart yaklaşım - KKR (türevler için) İçsel Model Yöntemi (türev finansal araçlar, repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için) 3 Kredi riski azaltımı için kullanılan basit yöntem - (repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için) 4 Kredi riski azaltımı için kapsamlı yöntem (repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için) 5 Repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için riske maruz değer 6 Toplam 1 2

(*)

Efektif beklenen pozitif risk tutarı

Yenileme maliyeti 65.068

Potansiyel kredi riski tutarı 5.419

EBPRT (*)

-

Yasal risk tutarının Kredi riski azaltımı hesaplanması için kullanılan sonrası risk tutarı alfa 70.487

-

Risk ağırlıklı tutarlar 35.278

-

-

4.818

-

-

-

-

35.278

271 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ç.3. Kredi Değerleme Ayarlamaları (KDA) İçin Sermaye Yükümlülüğü:

1 2 3 4

Risk tutarı (Kredi riski azaltımı teknikleri kullanımı sonrası) -

Cari Dönem Gelişmiş yönteme göre KDA sermaye yükümlülüğüne tabi portföylerin toplam tutarı (i) Riske maruz değer bileşeni (3*çarpan dahil) (ii) Stres riske maruz değer (3*çarpan dahil) Standart yönteme göre KDA sermaye yükümlülüğüne tabi portföylerin toplam tutarı KDA sermaye yükümlülüğüne tabi toplam tutar

Risk ağırlıklı tutarlar 2.040 2.040

70.487 70.487

ç.4. Risk Sınıfları Ve Risk Ağırlıklarına Göre KKR: Risk Sınıfları Risk Ağırlıkları Merkezi yönetimlerden ve merkez bankalarından alacaklar Bölgesel veya yerel yönetimlerden alacaklar İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar Uluslararası teşkilatlardan alacaklar Bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar Kurumsal alacaklar Perakende alacaklar Gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar Tahsili gecikmiş alacaklar Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar İpotek teminatlı menkul kıymetler Menkul kıymetleştirme pozisyonları Kısa vadeli kredi derecelendirmesi bulunan bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar ile kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar Hisse senedi yatırımları Diğer alacaklar Diğer varlıklar Toplam (*)

%0

%10

%20

%50

%75

%100

%150

Diğer

Toplam Kredi Riski (*)

4.818 -

-

-

-

-

-

-

-

4.818 -

-

-

10 70.401 -

-

76 -

-

-

70.411 76 -

-

-

-

-

-

-

-

-

4.818

-

10 70.401

-

76

-

-

75.305

-

Toplam kredi riski: Karşı taraf kredi riski ölçüm teknikleri uygulandıktan sonra sermaye yeterliliği hesaplamasıyla ilgili olan tutar.

272 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ç.5. KKR İçin Kullanılan Teminatlar:

Cari Dönem

Türev finansal araç teminatları Alınan teminatlar Verilen teminatlar Ayrılmış Ayrılmamış Ayrılmış Ayrılmamış

Diğer işlem teminatları Alınan Verilen teminatlar teminatlar

Nakit - yerli para Nakit - yabancı para Devlet tahvil/bono - yerli Devlet tahvil/bono - diğer Kamu kurum tahvil/bono Kurumsal tahvil/bono Hisse senedi Diğer teminat

-

-

-

-

-

125.130 -

Toplam

-

-

-

-

-

125.130

ç.6. Ana Ortaklık Bankanın alınan veya satılan kredi türevlerinden kaynaklanan risklere ilişkin bilgiler: Ana Ortaklık Bankanın alınan veya satılan kredi türevlerinden kaynaklanan riskleri bulunmamaktadır. ç.7. Bankanın Merkezi Karşı Tarafa olan risklerine ilişkin kapsamlı bilgiler: Ana Ortaklık Bankanın Merkezi Karşı Tarafa olan riskleri bulunmamaktadır. d. Konsolide Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Olarak Kamuya Açıklanacak Hususlar: Ana Ortaklık Banka’nın alınan veya satılan kredi türevlerinden kaynaklanan riskleri bulunmamaktadır. e. Konsolide Piyasa Riskine İlişkin Olarak Kamuya Açıklanacak Hususlar e.1. Piyasa Riskiyle İlgili Kamuya Açıklanacak Niteliksel Bilgiler: Ana Ortaklık Banka, piyasa risklerini, 23 Ekim 2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, standart metot kullanılmak suretiyle ölçmekte ve bunun üzerinden yasal sermaye ayırmaktadır. Diğer taraftan, piyasa riski, standart metot dışında içsel model kullanılarak test amaçlı olarak da hesaplanmakta (Riske Maruz Değer) ve bulunan sonuçlar geriye yönelik test sonuçları dikkate alınmak suretiyle desteklenmektedir. İçsel model kullanılarak hesaplanan piyasa riski değeri (Riske Maruz Değer), Varyans-Kovaryans, EWMA, Monte Carlo ve Tarihsel Simülasyon yöntemleri kullanılmak suretiyle günlük olarak hesaplanmakta ve üst yönetime raporlanmaktadır. Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu taşıdığı temel riskleri göz önünde bulundurarak bu risklere ilişkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri piyasa koşulları ve Ana Ortaklık Banka stratejileri doğrultusunda dönemsel olarak revize etmektedir. Ayrıca Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu, risk yönetimi birimi ile üst düzey yönetimin, Ana Ortaklık Banka’nın maruz kaldığı muhtelif risklerin tanımlanması, ölçülmesi, önceliklendirilmesi, kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi ve yönetilebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda Ana Ortaklık Banka tarafından tutulan pozisyonların, finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak oluşacak riskleri ölçülmektedir. Aşağıda yasal sermaye hesaplamasında dikkate alınan piyasa riskine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

273 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

e.2. Standart Yaklaşım:

1 2 3 4

Cari Dönem Dolaysız (peşin) ürünler Kâr oranı riski (genel ve spesifik) Hisse senedi riski (genel ve spesifik) Kur riski Emtia riski

RAT 37 1.908 86.865 -

5 6 7 8 9

Opsiyonlar Basitleştirilmiş yaklaşım Delta-plus metodu Senaryo yaklaşımı Menkul kıymetleştirme Toplam

88.810

f. Konsolide Operasyonel Riske İlişkin Olarak Kamuya Açıklanacak Hususlar: Operasyonel risk sermaye gereksinimi, ülke mevzuatındaki uygulamaya paralel olarak, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca Temel Gösterge Yöntemi kullanılarak yılda bir defa hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2016 itibarıyla konsolide operasyonel riske esas tutar ve hesaplamaya ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Brüt gelir Operasyonel riske esas tutar (Toplam*12,5)

2 ÖD Tutar

1 ÖD Tutar

CD Tutar

Toplam/ Pozitif BG yılı sayısı

Oran (%)

Toplam

782.732

887.798

1.082.464

917.665

15

137.650 1.720.621

g. Bankacılık hesaplarındaki kâr oranı riskine ilişkin olarak kamuya açıklanacak hususlar: a) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan kâr oranı riskinin niteliği ve kredi erken geri ödemeleri ve vadeli mevduatlar dışındaki mevduatların hareketine ilişkin olanlar da dahil önemli varsayımlar ile kâr oranı riskinin ölçüm sıklığı Bankacılık hesaplarından kaynaklanan kâr oranı riski; Ana Ortaklık Banka’nın bankacılık hesaplarında yer alan ve bilanço içi ve bilanço dışı pozisyonlardan kaynaklanan kâr oranı riskinin standart şok yöntemiyle ölçülmektedir. Ana Ortaklık Banka, bankacılık hesaplarından kaynaklanan kâr oranı riskini, Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı “Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirlenen yasal oran aylık bazda hesaplanıp izlenmektedir. Ana Ortaklık Banka, ilgili yönetmelik kapsamında yapılan hesaplamalarda, bankacılık hesaplarında yer alan kâr payı getirili aktifler, kâr payı ödenen pasifler, yeniden yapılandırma riski, verim eğrisi riski ve piyasa koşullarında meydana gelen kâr oranlarına ait değişimler çerçevesinde izlenmekte, değerlendirilmekte ölçülmekte ve yönetilmektedir. Söz konusu hususların Ana Ortaklık Banka sermayesini olumsuz etkileme riskine karşılık, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetmelikler kapsamında ve haftalık olarak Ana Ortaklık Banka Aktif-Pasif Komitesi tarafından değerlendirilip, yönetilmektedir.

274 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b) Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Kâr Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kâr oranlarındaki dalgalanmalardan doğan ekonomik değer farkları: Para Birimi TRY TRY ABD Doları ABD Doları EUR EUR Toplam (Negatif Şoklar İçin) Toplam (Pozitif Şoklar İçin)

Uygulanan Şok (+/-x baz puan) (+) 500bp (-) 400bp (+) 200bp (-) 200bp (+) 200bp (-) 200bp -

Kazançlar/ (Kayıplar) (476.583) 466.068 (21.998) 37.699 (41.490) (3.720) 500.047 (540.071)

Kazançlar/Özkaynaklar (Kayıplar/Özkaynaklar) (%) (15,55) 15,21 (0,72) 1,23 (1,35) (0,12) 16,32 (17,62)

XI. Konsolide faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar: Ana Ortaklık Banka, misyonu gereği bireysel, ticari ve kurumsal bankacılık alanlarında kâr zarara katılım yöntemiyle faaliyet göstermektedir. Bireysel

Ticari ve Kurumsal

Hazine

Dağıtılamayan

Toplam

3.143.162

19.992.022

6.679.143

2.985.526

32.799.853

14.306.903 -

9.392.482 -

6.358.845 -

468.452 2.273.171

30.526.682 2.273.171

Net kâr payı geliri/(gideri) (*)(**) Net ücret ve komisyon gelirleri/(giderleri) Diğer faaliyet gelirleri/(giderleri) Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı Vergi öncesi kâr/ (zarar) Vergi karşılığı

(311.957) 18.551 (352) (35.607) (329.365) -

1.168.324 155.233 (305.203) (226.609) 791.745 -

173.927 (26.389) 45.576 193.114 -

(6.250) (1.460) (271.925) (109.941) (389.576) (46.311)

1.024.044 145.935 (531.904) (372.157) 265.918 (46.311)

Net dönem kârı/ (zararı)

(329.365)

791.745

193.114

(435.887)

219.607

Bireysel

Ticari ve Kurumsal

Hazine

Dağıtılamayan

Toplam

2.772.567

17.672.285

2.232.251

6.840.344

29.517.447

13.119.733 -

8.362.364 -

5.539.490 -

399.832 2.096.028

27.421.419 2.096.028

Net kâr payı geliri/(gideri) (*)(**) Net ücret ve komisyon gelirleri/(giderleri) Diğer faaliyet gelirleri/(giderleri) Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı Vergi öncesi kâr/ (zarar) Vergi karşılığı

(335.961) 15.291 14.574 (14.738) (320.834) -

1.289.430 144.737 13.494 (94.013) 1.353.648 -

(66.717) (17.866) 65.787 (18.796) -

(816) (6.165) (584.392) (48.392) (639.765) (73.410)

885.936 135.997 (490.537) (157.143) 374.253 (73.410)

Net dönem kârı/ (zararı)

(320.834)

1.353.648

(18.796)

(713.175)

300.843

Cari Dönem Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Toplam Özkaynaklar

Önceki Dönem Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Toplam Özkaynaklar

Ana Ortaklık Banka’nın bireysel, ticari ve kurumsal bankacılık bölümlerinde görülen dağılım farklılığı katılım bankalarının fon kullandırım ve fon toplama usullerinden kaynaklanmaktadır.

(*)

(**)

Ana Ortaklık Banka, yönetim performans ölçümü olarak brüt gelir ve gideri değil, net kâr payı geliri/(gideri) kullandığı için kâr payı gelirleri net olarak gösterilmiştir.

275 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 1. a) Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Kasa/ Efektif TCMB Diğer (*)

123.254 735.118 81.875

148.150 3.599.536 311.119

124.648 698.140 71.416

283.565 3.371.781 355.248

Toplam

940.247

4.058.805

894.204

4.010.594

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 4.306 TL (31 Aralık 2015: 12.370 TL) tutarındaki kıymetli maden depo hesabını ve 388.688 TL tutarında (31 Aralık 2015: 414.294 TL) yoldaki paralar hesabını içermektedir.

(*)

b) T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Vadesiz serbest hesap Vadeli serbest hesap Vadeli serbest olmayan hesap (*)

733.965 1.153

522.979 3.076.557

695.445 2.695

377.110 2.994.671

Toplam

735.118

3.599.536

698.140

3.371.781

(*)

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, standart altın cinsinden tesis edilen zorunlu karşılık tutarı 786.181 TL’dir (31 Aralık 2015: 433.751 TL).

Ana Ortaklık Banka, TCMB’nin “Zorunlu Karşılıklar Hakkında 2005/1 sayılı Tebliğ”ine göre Türk parası ve yabancı para yükümlülükleri için TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir. Zorunlu karşılıklar TCMB’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ”e göre Türk Lirası, ABD Doları ve/veya Euro ve standart altın cinsinden tutulabilmektedir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Türk parası zorunlu karşılık için geçerli oranlar, mevduatlar ve diğer yükümlülükler için vade yapısına göre %4 ile %10,5 aralığında; yabancı para zorunlu karşılık için geçerli oranlar ise mevduat ve diğer yükümlülüklerde vade yapısına göre %4 ile %24 aralığındadır. T.C. Merkez Bankası 2014 yılının Kasım ayı itibarıyla Zorunlu Karşılıkların Türk Lirası olarak tutulan kısmına, 2015 yılı Mayıs ayı itibarıyla da dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlara ve serbest hesaplara gelir ödemeye başlamıştır. 2. a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan repo işlemlerine konu olanlar ve teminata verilen/ bloke edilenlere ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

276 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b) Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Vadeli İşlemler Swap İşlemleri Futures İşlemleri Opsiyonlar Diğer

55 -

65.013 -

-

20.822 -

Toplam

55

65.013

-

20.822

3. a) Bankalara ilişkin bilgiler: Cari Dönem TP

YP

Önceki Dönem TP

YP

Bankalar Yurtiçi (*) Yurtdışı Yurtdışı Merkez ve Şubeler

656.410 -

1.230.805 270.962 -

599.970 -

1.456.406 426.238 -

Toplam

656.410

1.501.767

599.970

1.882.644

(*)

Yurtiçi TP hesaplarında takip edilen 610.730 TL (31 Aralık 2015: 569.474 TL) tutarındaki POS işlemlerinden kaynaklı bloke tutarı içermektedir.

b) Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler: Cari dönem Serbest Serbest tutar olmayan tutar

Önceki dönem Serbest Serbest tutar olmayan tutar

AB Ülkeleri ABD, Kanada OECD Ülkeleri (*) Kıyı Bankacılığı Bölgeleri Diğer (**)

117.081 85.415 6.656 3.367 58.443

-

194.411 77.021 5.316 3.096 146.394

-

Toplam

270.962

-

426.238

-

(*)

AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.

Ana Ortaklık Banka’nın yurtdışı şubesi olan Erbil şubesinin tamamı Irak bankalarında olan 43.106 TL’lik bakiyesi (31 Aralık 2015: 127.178 TL) diğer kalemi içerisinde gösterilmiştir.

(**)

277 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler: a) Satılmaya hazır finansal varlıklardan repo işlemlerine konu olanlar ve teminata verilen/ bloke edilenlere ilişkin bilgiler: Ana Ortaklık Banka, Nominal değeri 292.937 TL, kayıtlı değeri 302.792 TL tutarındaki sukuk yatırımını teminat olarak TCMB’ye açık para piyasası işlemleri karşılığında geri alım vaadiyle vermiştir (31 Aralık 2015: 226.102 TL). 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde teminata verilen/ bloke edilenlerin tutarı 225.663 TL’dir (31 Aralık 2015: 34.132 TL). b) Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Borçlanma Senetleri Borsada İşlem Gören (*) Borsada İşlem Görmeyen Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Borsada İşlem Görmeyen Değer Azalma Karşılığı (-)

1.343.681 1.343.681 6.350 6.350 7.170

1.009.985 1.009.985 12.865 12.865 2.223

Toplam

1.342.861

1.020.627

(*)

Borsaya kote olmakla beraber ilgili dönem sonlarında borsada işlem görmeyen borçlanma senetlerini de içermektedir.

5. Kredi ve alacaklara ilişkin açıklamalar: a) Ana Ortaklık Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Nakdi

Gayrinakdi

Önceki Dönem Nakdi Gayrinakdi

Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler Banka Mensuplarına Verilen Krediler

272 272 35.550 8.905

62.130 61.780 350 24.249 28

80.048 79.771 277 47.906 8.985

62.209 61.859 350 65.512 28

Toplam

44.727

86.407

136.939

127.749

278 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

b) Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:

Nakdi Krediler

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Krediler ve Diğer Alacaklar Sözleşme Koşullarında (Toplam) Değişiklik Yapılanlar Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar Diğer

Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar Krediler ve Diğer Alacaklar Sözleşme Koşullarında (Toplam) Değişiklik Yapılanlar Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar Diğer

Krediler İhracat Kredileri İthalat Kredileri İşletme Kredileri Tüketici Kredileri Kredi Kartları Mali Kesime Verilen Krediler Diğer (*) Diğer Alacaklar

20.100.144 578.700 1.504.885 10.974.587 3.040.180 219.734 17.257 3.764.801 -

372.923 17.924 24.633 239.184 20.791 70.391 -

16.083 1.398 6.036 6.217 2.432 -

1.215.482 2.529 34.976 935.265 41.091 5.189 196.432 -

119.318 524 110.323 490 7.981 -

4.390 2.956 265 1.169 -

Toplam

20.100.144

372.923

16.083

1.215.482

119.318

4.390

(*)

Diğer kredilerin detayı aşağıdaki gibidir:

Taksitli ticari krediler Diğer yatırım kredileri Yurtdışı krediler Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımları (**) Müşteri adına menkul değer alım kredileri Diğer

1.866.897 788.048 584.078 500.049 198.842 23.319

Toplam

3.961.233

İlgili bakiye, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kâr zarar ortaklığı yatırımları (12 adet) yöntemiyle kullandırılan fonlardan oluşmaktadır. Bu projelerin tamamı İstanbul ve Ankara’nın çeşitli bölgelerindeki gayrimenkul geliştirme projeleridir. Kâr zarar ortaklığı yatırımı projelerinin gelir paylaşımı, proje bitimlerinde ya da etap/kısım sonlarında ilgili maliyet hesapları netleştikten ve net kâr hesaplandıktan sonra, taraflar arasında imzalanan kâr zarar ortaklığı yatırımı sözleşmesi çerçevesinde yapılmaktadır. Kâr zarar ortaklığı yatırım sözleşmesine konu işlemin zarar ile sonuçlanması halinde Ana Ortaklık Banka’nın zarara katılım tutarı kullandırdığı fonla sınırlıdır. Ana Ortaklık Banka, söz konusu kredilere ilişkin olarak bu dönemde finansal tablolara 63.818 TL (31 Aralık 2015: 54.862 TL) tutarında gelir yansıtmış olup ilgili tutar gelir tablosunda kredilerden alınan kâr payları içerisinde gösterilmiştir.

(**)

279 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar Standart Nitelikli Krediler ve Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar 1 veya 2 defa Uzatılanlar 3,4 veya 5 defa Uzatılanlar 5 üzeri Uzatılanlar Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre

372.923 -

119.318 -

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar

Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar

43.377 32.743 130.558 101.489 64.756

28.682 40.147 16.468 25.677 8.344

6 Ay 6 Ay - 12 Ay 1-2 Yıl 2-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri

“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca denizcilik, turizm ve enerji sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan kredilere ilişkin açıklama: 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın söz konusu Yönetmelik kapsamında denizcilik sektörüne kullandırılıp yeni itfa planına bağlanan 18.538 TL tutarında kredi alacağı bulunmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın söz konusu Yönetmelik kapsamında turizm sektörüne kullandırdığı yeni itfa planına bağlanan kredi alacağı bulunmamaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın söz konusu Yönetmelik kapsamında enerji sektörüne kullandırılıp yeni itfa planına bağlanan 1.893 TL tutarında kredi alacağı bulunmaktadır. c) Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:

Nakdi krediler

Standart nitelikli krediler ve Yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklar diğer alacaklar Sözleşme Sözleşme Koşullarında Koşullarında Değişiklik Değişiklik Krediler ve Krediler ve Yapılanlar (**) diğer alacaklar Yapılanlar diğer alacaklar

Kısa vadeli krediler ve diğer alacaklar Krediler Diğer alacaklar Orta ve uzun vadeli krediler ve diğer alacaklar (*) Krediler Diğer alacaklar

4.482.793 4.482.793 15.228.345 15.228.345 -

1.480 1.480 387.526 387.526 -

101.325 101.325 990.449 990.449 -

4.596 4.596 119.112 119.112 -

Toplam

19.711.138

389.006

1.091.774

123.708

(*) (**)

İlk kullandırıldıkları zaman orijinal vadeleri 1 yılın üzerinde olan krediler “Orta ve uzun vadeli krediler” olarak sınıflandırılmaktadır. İlgili kalem ödeme planları uzatılanları, kısaltılanları ve diğer değişiklikleri içerir.

280 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ç) Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:

Tüketici Kredileri-TP Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Tüketici Kredileri-YP Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Bireysel Kredi Kartları-TP Taksitli Taksitsiz Bireysel Kredi Kartları-YP Taksitli Taksitsiz Personel Kredileri-TP Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredileri-Dövize Endeksli Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredileri-YP Konut Kredisi Taşıt Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredi Kartları-TP Taksitli Taksitsiz Personel Kredi Kartları-YP Taksitli Taksitsiz Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi) Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi) Toplam

Kısa Vadeli

Orta ve Uzun Vadeli

Toplam

40.946 4.507 4.401 32.038 66.815 25.897 40.918 2.767 32 115 2.620 4.336 2.050 2.286 -

3.035.756 2.781.035 107.063 147.658 1.802 246 1.160 396 -

3.076.702 2.785.542 111.464 179.696 66.815 25.897 40.918 4.569 278 1.275 3.016 4.336 2.050 2.286 -

114.864

3.037.558

281 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

d) Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler: Kısa Vadeli

Orta ve Uzun Vadeli

Toplam

Taksitli Ticari Krediler-TP İşyeri Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Diğer Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli İşyeri Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Diğer Taksitli Ticari Krediler-YP İşyeri Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Diğer Kurumsal Kredi Kartları-TP Taksitli Taksitsiz Kurumsal Kredi Kartları-YP Taksitli Taksitsiz Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi) Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)

59.630 6.851 17.019 35.760 5.557 1.571 3.986 153.772 40.009 113.763 -

1.152.161 347.223 263.160 541.778 589.099 272.602 81.553 234.944 60.450 60.450 -

1.211.791 354.074 280.179 577.538 594.656 274.173 85.539 234.944 60.450 60.450 153.772 40.009 113.763 -

Toplam

218.959

1.801.710

2.020.669

Cari dönem

Önceki dönem

Kamu Özel

21.315.626

13.012 18.357.387

Toplam

21.315.626

18.370.399

Cari Dönem

Önceki Dönem

Yurtiçi Krediler Yurtdışı Krediler

20.731.548 584.078

17.879.660 490.739

Toplam

21.315.626

18.370.399

e) Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:

f) Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:

g) Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler: Bilanço tarihi itibarıyla bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen nakdi kredi bulunmamaktadır.

282 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ğ) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar: Cari Dönem

Önceki Dönem

Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar

31.504 140.892 387.789

20.420 56.714 192.801

Toplam

560.185

269.935

Kredilere ilişkin olarak ayrılan 560.185 TL (31 Aralık 2015: 269.935 TL) tutarındaki özel karşılıklara ilave olarak tahsili şüpheli ücret, komisyon ve diğer alacaklara ilişkin 18.320 TL (31 Aralık 2015: 10.912 TL) olmak üzere toplam 578.505 TL (31 Aralık 2015: 280.847 TL) tutarında özel karşılık ayrılmıştır. Söz konusu özel karşılıkların 316.517 TL (31 Aralık 2015: 179.220 TL) tutarındaki kısmı katılma hesaplarından kullandırılan krediler için ayrılan özel karşılıkların katılma hesapları payıdır. h) Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (net): h.1. Donuk alacaklardan Ana Ortaklık Bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: III. Grup Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

IV. Grup V. Grup Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki Krediler ve Krediler ve Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar

Cari Dönem (Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar) Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar

464 464 -

3.973 3.973 -

10.726 10.726 -

Önceki Dönem (Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar) Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar

155 155 -

633 633 -

14.712 14.712 -

283 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

h.2. Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler: III. Grup Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

IV. Grup V. Grup Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki Krediler ve Kredi ve Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem İçinde İntikal (+) Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+) Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-) Standart Nitelikli Kredilere Transfer (-) Dönem İçinde Tahsilat (-) Aktiften Silinen (-) Kurumsal ve Ticari Krediler Bireysel Krediler Kredi Kartları Diğer

123.599 727.553 552.077 62.135 37 34 3 -

112.602 16.026 552.077 292.126 7 33.533 1 1 -

221.300 46.763 292.126 280 64.178 38 36 2 -

Dönem Sonu Bakiyesi Özel Karşılık (-) Bilançodaki net bakiyesi

236.903 31.504 205.399

355.038 140.892 214.146

495.693 387.789 107.904

Donuk alacak olarak sınıflandırılan 1.087.634 TL (31 Aralık 2015: 457.501 TL) tutarındaki kredilerin, 572.551 TL (31 Aralık 2015: 281.719 TL) tutarındaki kısmı katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin katılma hesapları payıdır. Yukarıdaki tabloda yer alan donuk alacak tutarlarına ilave olarak 18.320 TL (31 Aralık 2015: 10.912 TL) tutarında tahsili şüpheli ücret, komisyon ve diğer alacak bakiyesi bulunmaktadır. Tahsili şüpheli ücret, komisyon ve diğer alacaklardan dönem içinde 4.167 TL (31 Aralık 2015: 3.763 TL) tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. h.3. Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler: III. Grup Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

IV. Grup V. Grup Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki Krediler ve Krediler ve Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar

Cari Dönem: Dönem Sonu Bakiyesi Özel Karşılık (-)

62.883 8.006

1.885 298

20.518 12.845

Bilançodaki Net Bakiyesi

54.877

1.587

7.673

1.219 337

17.175 7.525

8.872 8.378

882

9.650

494

Önceki Dönem: Dönem Sonu Bakiyesi Özel Karşılık (-) Bilançodaki Net Bakiyesi

284 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

h.4. Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi: III. Grup Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

IV. Grup V. Grup Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Krediler ve Diğer Alacaklar Alacaklar

Cari Dönem (Net) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) Bankalar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Bankalar (Net) Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)

205.399 236.903 31.504 205.399 -

214.146 355.038 140.892 214.146 -

107.904 495.588 387.684 107.904 105 105 -

-

-

-

Önceki Dönem (Net) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) Bankalar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Bankalar (Net) Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)

103.179 123.494 20.399 103.095 105 21 84 -

55.888 112.602 56.714 55.888 -

28.499 221.300 192.801 28.499 -

ı) Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları: Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar kanuni takip başlatmak suretiyle ve teminatların nakde dönüştürülmesi yollarıyla tahsil edilmeye çalışılmaktadır. i) Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar: Takipteki alacakların aktiften silinmesinde Ana Ortaklık Banka’nın genel politikası, hukuki takip sürecinde tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen alacakların Ana Ortaklık Banka üst yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda aktiften silinmesi yönündedir. 1 Kasım 2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen kredi ve diğer alacaklar ilişkin 76 TL’lik tutar (31 Aralık 2015: 94.592 TL) Ana Ortaklık Banka yönetiminin aldığı karar gereği terkin edilmiştir.

285 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

6. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler: a) Repo işlemlerine konu olanlar, teminata verilen/ bloke edilenlere ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulan yatırımlar içerisinde teminata verilen/ bloke edilen/ yatırım bulunmamaktadır. Geri alım vaadiyle satım işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak yatırım tutarı 192.560 TL’dir (31 Aralık 2015: teminata verilen/ bloke edilenlerin tutarı 80.576 TL, geri alım vaadiyle satım işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulan yatırım tutarı 553.490 TL‘dir). b) Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem

Önceki Dönem

Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri (*)

668.582

762.890

Toplam

668.582

762.890

Cari Dönem

Önceki Dönem

Borçlanma Senetleri Borsada İşlem Görenler (*) Borsada İşlem Görmeyenler Değer Azalma Karşılığı (-)

668.582 668.582 -

762.890 762.890 -

Toplam

668.582

762.890

Cari Dönem

Önceki Dönem

762.890 264.055 (423.539) 65.176

783.309 391.427 (476.442) 64.596

668.582

762.890

(*)

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarını içermektedir.

c) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:

(*)

Borsaya kote olmakla beraber ilgili dönem sonlarında borsada işlem görmeyen borçlanma senetlerini de içermektedir.

ç) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların yıl içerisindeki hareketleri:

Dönem Başındaki Değer Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları Yıl İçindeki Alımlar Satış ve İtfa Yolu ile Elden Çıkarılanlar Değer Azalışı Karşılığı (-) Gelir tahakkuk ve reeskontları Dönem Sonu Toplamı

286 Albaraka Türk > 2016 Faaliyet Raporu > 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

7. İştirakler (net): a) Konsolide edilmeyen iştiraklere ilişkin bilgiler: Kredi Garanti Fonu A.Ş. ilişikteki finansal tablolarda, Ana Ortaklık Banka’nın söz konusu şirkette nitelikli paya sahip olmaması ve önemli etkinliğinin bulunmaması sebebiyle konsolide edilmemiştir.

Unvanı

Adres (Şehir/ Ülke)

Kredi Garanti Fonu A.Ş.

Ankara/ Türkiye

Ana Ortaklık Banka’nın Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı (%)

Banka Risk Grubu Pay Oranı (%)

1,69

-

Aşağıdaki tabloda belirtilen değerler, Kredi Garanti Fonu’nun 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarından alınmıştır.

Aktif Toplamı

Özkaynak

Sabit Varlık Toplamı

303.701

299.527

5.692

Kâr Payı Gelirleri

Menkul Değer Gelirleri

Cari Dönem Kâr/Zararı

Önceki Dönem Kâr/ Zararı

Gerçeğe Uygun Değeri

-

-

5.483

-

-

b) Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler: Grubun bilanço tarihi itibarıyla konsolide edilen iştiraki bulunmamaktadır. 8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (net): a) Konsolide edilmeyen bağlı ortaklığa i