2014 z dnia r

Poznań 31.01.2015 r. KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza Rozkaz L.1/2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 16/2014 z dnia...
2 downloads 2 Views 369KB Size
Poznań 31.01.2015 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza

Rozkaz L.1/2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 16/2014 z dnia 30.12.2014 r. 3.3. Zwolnienia 3.3.3. Zwalniam z funkcji instruktora Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej „Drzewo”  hm. Jacka DRZEWIECKIEGO – Hufiec Poznań Wilda (…). 3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich 3.6.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 31 grudnia 2015 roku cofam uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcach: (…)  Poznań Wilda (…). 13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia 13.3. Dziękuję jednostkom harcerskim za udział w centralnych obchodach 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich i Pomniku Harcerskim na Malcie: (…)  Kręgowi Seniorów „Dziewiątacy” – Hufiec Poznań Wilda (…). **** 2. HUFIEC. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów. 2.3.1. Rozwiązuję Sztab XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy komendzie hufca w składzie: - pwd. Joanna Meller - szef sztabu - phm. Dominika Krawiec - pwd. Małgorzata Bogucka - pwd. Marta Bojko. 6. HARCERSKA AKCJA LETNIA i ZIMOWA 6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów. 6.1.1. Mianuję komendantów HAZ 2015: - Zimowisko III Szczepu w Gnieźnie – phm. Krzysztof Klimecki 12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY. 12.1. Udzielam pochwały Wolontariuszom i członkom Sztabu biorącym udział w tegorocznym XXIII Finale WOŚP. Dziękuję za Waszą służbę.

C Z U W A J !!! phm. Łukasz Dorna

Poznań 13.04.2015 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza

Rozkaz L.2/2015 Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 1/2015 z dnia 31 stycznia 2015 r. 13. Inne 13.2. Podaję do wiadomości listę instruktorów, którzy ukończyli Kurs Harcmistrzowski „COGITO” 2014/2015 z wynikiem pozytywnym: (…)  phm. Agnieszka PAWLAK - Chorągiew Wielkopolska (…). Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2015 z dnia 22 lutego 2015 r. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia 11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów: (…)  pwd. Olga Wieczorek - Hufiec ZHP Poznań Wilda  phm. Karolina Wandel - Hufiec ZHP Poznań Wilda  phm. Dominika Krawiec - Hufiec ZHP Poznań Wilda (…). **** Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 1/2015 z dnia 31.01.2015 r. 4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów 4.1.1. Powołuję komendę V Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników w składzie:  phm. Jerzy Jędrzej SKORYNA – komendant – Hufiec Poznań Wilda  pwd. Magdalena JANKOWSKA - z-czyni komendanta ds. programu – Hufiec Poznań Wilda  pwd. Marek KSONIA - z-ca komendanta ds. organizacyjnych – Hufiec Poznań Wilda  HO Joanna JANKOWSKA - z-czyni komendanta ds. kontaktów zewnętrznych – Hufiec Poznań Wilda  phm. Karolina WANDEL - szefowa biura – Hufiec Poznań Wilda (…). 13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia 13.2. Na wniosek Komendy Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku udzielam pochwały za wzorową organizację spotkania Noworocznego dla kadry kierowniczej kręgów skupionych we Wspólnocie w dniu 17 stycznia w Słupcy: (…)  hm. Kazimierzowi ŁUKASZEWICZOWI – Krąg Instruktorów Seniorów „Dziewiątacy” – Hufiec Poznań Wilda (…). Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 3/2015 z dnia 26.02.2015 r. 1.2. Informacje 1.2.2. Informuję, że Kurs Przewodnikowski „Na prze-kur!” (…) ukończyli: (…)  sam. Katarzyna GRAMZA – Hufiec Poznań Wilda  ćw. Sebastian KUBIAK – Hufiec Poznań Wilda (…).

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów 4.1.2. Powołuję Komendę XXIV Ogólnopolskiego Złazu Seniorów w składzie  hm. Paweł NAPIERALSKI – komendant – Hufiec Poznań Wilda  phm. Włodzimierz JUSKOWIAK – instr. ds. promocji – Hufiec Poznań Wilda (…). 4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów 4.3.1. Rozwiązuję komendę Kursu Przewodnikowskiego "Na prze-kur!" w składzie:  phm. Agnieszka PAWLAK - komendant - Hufiec Poznań Wilda  phm. Jerzy SKORYNA - Hufiec Poznań-Wilda  pwd. Paulina PIĄTEK - Hufiec Poznań Wilda  pwd. Adrianna SIUDA - Hufiec Poznań Wilda (…) Komendzie i kadrze dziękuję za zorganizowanie kursu i poprowadzenie zajęć. Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 4/2015 z dnia 31.03.2015 r. 3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich 3.6.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich przyznaję do dnia 31 grudnia 2016 roku uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcach: (…) Poznań Wilda. 3.3. Zwolnienia 3.3.1. Zwalniam z funkcji instruktora Referatu NS phm. Aleksandrę KOŁCZ – Hufiec Poznań Wilda.

* * * *

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE. 1.2. Informacje 1.2.1. Podaję do wiadomości, że instruktorem koordynującym służbę członków hufca w ramach Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Wlkp. jest druhna pwd. Klaudia Mazurek (27 PDH). 2. HUFIEC. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów. 2.3.1. Powołuję sztab organizacyjny jubileuszu 40-lecia Bazy Obozowej w Kaplinie w składzie: - pwd. Jakub Sędziak (92 PDH) – przewodniczący - ćw. Sebastian Kubiak (92 PDH) - hm. Katarzyna Dorna (KH) - pwd. Tomasz Kaniewski (KH). 3. DRUŻYNY. 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych. 3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowych: - phm. Marcin Nowak – 18 PDHm. 3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowych: - ćw. Jakub Kliks – 18 PDHm. Opiekunem drużyny mianuję phm. Marcina Nowaka. 6. HARCERSKA AKCJA LETNIA i ZIMOWA 6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów. 6.1.1. Zwalniam komendantów HAZ 2015: - Zimowisko III Szczepu w Gnieźnie – phm. Krzysztof Klimecki.

7. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW. 7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.04.2015r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego: - sam. Klaudia Mazurek – 27 PDH. 7.7. Otwarcie próby na stopień HR. Na wniosek Kapituły Stopnia HR z dnia 30.03.2015r. otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej/Harcerza Rzeczypospolitej: - phm. Dominika Krawiec (18 PDHż) - HO Natalia Żukiel (36 PDH).

C Z U W A J !!! phm. Łukasz Dorna

Ujazd, 26.04.2015 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza

Rozkaz L.3/2015

4. KRĘGI. 4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach. 4.2.2. W związku ze złym stanem zdrowia Przewodniczącego Kręgu Seniorów „Dziewiątacy”, na wniosek Rady Kręgu mianuję p.o. Przewodniczącego druha hm. Kazimierza Łukaszewicza. 4.3. Nadanie imion, nazw. 4.3.1. Na wniosek Rady Kręgu Seniorów „Dziewiątacy” nadaję nową nazwę kręgowi w brzmieniu: Instruktorski Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Dziewiątacy” Hufiec Poznań-Wilda. 4.3.2. Nadaję prawo noszenia proporca Instruktorskiemu Kręgowi Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Dziewiątacy”.

C Z U W A J !!! phm. Łukasz Dorna

Poznań 31.05.2015 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza

Rozkaz L.4/2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 6/2015 z dnia 29.05.2015 r.

1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Informuję, że warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich organizowane przez Szkołę Instruktorską Chorągwi „Szkoła Wodzów” w dniu 18 kwietnia 2015 ukończyli: (…) • pwd. Joanna MELLER – Hufiec Poznań Wilda (…). 3. Chorągiew 3.3. Zwolnienia 3.3.1. W związku z odejściem na Wieczną Wartę wygasła funkcja członka Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów phm. Włodzimierza JUSKOWIAKA. ****

4. KRĘGI. 4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach. 4.2.1. W związku z odejściem na Wieczną Wartę wygasła funkcja Przewodniczącego Instruktorskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Dziewiątacy” - phm. Włodzimierza JUSKOWIAKA. 4.2.2. Mianuję na funkcję Przewodniczącego Instruktorskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Dziewiątacy” Druha hm. Kazimierza Łukaszewicza. 6. HARCERSKA AKCJA LETNIA i ZIMOWA 6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów. 6.1.2. Mianuję Komendantów HAL 2015: - Obóz II Szczepu w Niesulicach – hm. Małgorzata Łuszczek-Pawełczak - Obóz IV Szczepu w Zaborówcu – phm. Adrianna Siuda 7. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW. 7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.05.2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego: - ćw. Alan Kasperek (18 WGZ). 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.05.2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika: - odkr. Michał Żytkowiak (10 PDH).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.05.2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza: - pwd. Adrianna Siuda (33 PDH). 12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY. 21.1. Udzielam pochwały Referatowi Kwatermistrzowskiemu oraz wszystkim uczestnikom Biwaku Roboczego w Kaplinie w dniach 1-3 maja br. Dziękuję za poświęcony czas i pracę na rzecz naszej bazy. 13. INNE. 13.1. Na wniosek Szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” następującym druhnom i druhom: - pwd. Klaudia Mazurek (27 PDH), - dh. Klaudia Nowak (27 PDH), - ćw. Jakub Harasimowicz (18 PDHm), - Piotr Kwiatek (18 PDHm), - ćw. Jakub Kliks (18 PDHm), - Krzysztof Nowacki (18 PDHm). Gratuluję pozytywnego ukończenia szkolenia!

C Z U W A J !!! phm. Łukasz Dorna

Poznań 16.06.2015 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza

Rozkaz L.5/2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 7/2015 z dnia 11.06.2015 r.

1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Podaję do wiadomości, że Komendant i Skarbnik Chorągwi podjęli w dniu 10 czerwca 2015 roku decyzją w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzania form wypoczynku w Hufcach: (…) • Poznań Wilda (…). 1.2.7. Podaję do wiadomości, że kurs na kierownika wypoczynku organizowany w dniu 30 maja 2015 roku (zgoda Kuratora Oświaty w Poznaniu WRE.5632.2.21.2015) ukończyli: (…) • pwd. Karolina WANDEL - Hufiec Poznań Wilda 698/KCh/2015 (…). ****

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE. 1.1. Zarządzenia 1.1.2. W związku z zanikiem działalności rozwiązuję redakcję gazetki hufcowej „CeifuhAdliw”. 2. HUFIEC. 2.1. Zwolnienia w komendzie hufca. 2.1.1. Zwalniam z funkcji Redaktor Naczelnej gazetki hufcowej „Ceifuh-Adliw” dh. phm. Magdalenę Olejniczak. 5. SZCZEPY I INNE ZWIĄZKI DRUŻYN. 5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn. 5.3.1. Zwalniam z funkcji Komendanta III Szczepu dh. phm. Magdalenę Olejniczak. 5.3.2. Mianuję na funkcję Komendanta III Szczepu dh. phm. Joannę Meller. 7. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW. 7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika. 7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.06.2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego: - sam. Natalia Żukiel (36 PDH), - ćw. Olaf Doedel (74 PDHs), - HO Karina Rybak (13 WGZ), - HO Sebastian Kubiak (92 PDH), - sam. Magdalena Mrula (9 PDH).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.06.2015 r. zamykam próbę z wynikiem negatywnym: - HO Joanna Jankowska (18 PDHw), - HO Anna Nożyńska (18 PDHw). 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.06.2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika: - ćw. Adam Piętka (74 PDHs), - odkr. Remigiusz Wojtek (1 WGZ), - ćw. Grzegorz Smoliński (74 PDH), - HO Szymon Kurek (74 PDHs). 7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.06.2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza: - Joanna Meller (8 PDH). 7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.06.2015 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza: - pwd. Bartosz Machura (10 PDH), - pwd. Jakub Sędziak (92 PDH). 7.6. Zamknięcie próby na stopień HR. Na wniosek Kapituły Stopnia HR z dnia 15.06.2015 r. zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerki Rzeczypospolitej/Harcerza Rzeczypospolitej: - pwd. Jakub Sędziak (92 PDH). 12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY. 12.1. Udzielam pochwały harcerzom i instruktorom 92 PDH za zorganizowanie w dniach 1214.06.2015 XXVI Zlotu Hufca w Kaplinie. 13. INNE. 13.1. Podaję do wiadomości, że zwycięzcą tegorocznego XXVI Zlotu Hufca w Kaplinie została 74 Poznańska Drużyna Wędrownicza. Gratuluję!

C Z U W A J !!! phm. Łukasz Dorna

Poznań 30.06.2015 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza

Rozkaz L.6/2015 Zakończył się rok szkolny i nastały długo oczekiwane wakacje. Wielu spośród Was spędzi je na obozach Harcerskiej Akcji Letniej, czy to w charakterze uczestnika, czy też wychowawcy i opiekuna, a może nawet organizatora. Niezależnie jednak od tego, życzę Wam wszystkim udanego wypoczynku, dużo pogody i słońca, a przede wszystkim bezpiecznego pobytu i powrotu do domów. 3. DRUŻYNY. 3.2. Zmiany organizacyjne. 3.2.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję drużyny: - 7 Wildecką Gromadę Zuchową „Smokołaki”, - 66 Poznańską Drużynę Harcerską „Lupus". 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych. 3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowych: - phm. Paulinę Piotrowską – 7 WGZ, - pwd. Stanisław Zaborowski – 66 PDH. 6. HARCERSKA AKCJA LETNIA i ZIMOWA 6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów. 6.1.2. Mianuję Komendantów HAL 2015: - Obóz 35 PDH w Zaborówcu - phm. Tomasz Stefanowicz. 12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY. 12.1. Udzielam pochwały druhowi Jakubowi Harasimowiczowi (18 PDHm) za promowanie harcerskiej służby podczas Dni Ludzi z Pasją w XII Liceum Ogólnokształcącym. Prezentacja dh. Jakuba została zauważona i zwróciła szczególną uwagę pedagoga szkolnego. 12.2. Dziękuję dh. hm. Andrzejowi Dyderskiemu za przygotowanie nowych tablic-antyram ze zbiorami plakietek jednostek hufca i plakietek okolicznościowych oraz za przygotowanie cyfrowej wersji tych materiałów.

C Z U W A J !!! phm. Łukasz Dorna

Poznań 31.08.2015 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza

Rozkaz L.7/2015

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 8/2015 z dnia 30.06.2015 r. 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Informuję, że Kurs Podharcmistrzowski „Na Szlak!” odbywający się w terminie 20.03 – 10.05. organizowany przez Chorągwianą Szkołę Instruktorska "Szkoła Wodzów" ukończyli: (…)  pwd. Adrianna Siuda - Hufiec Poznań – Wilda,  pwd. Olga Wieczorek - Hufiec Poznań – Wilda (…). 1.2.2. Informuję, że warsztaty opiekunów prób instruktorskich odbywające się w terminie 20.03 – 10.05. organizowane przez Chorągwianą Szkołę Instruktorska "Szkoła Wodzów" ukończyli: (…)  pwd. Adrianna Siuda - Hufiec Poznań – Wilda,  pwd. Olga Wieczorek - Hufiec Poznań – Wilda (…). ****

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 9/2015 z dnia 30.07.2015 r. 8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 8.1.1. Mianuje na funkcje komendantki/komendanta obozu (…)  hm. Katarzynę DORNĘ – obóz V Szczepu Hufiec Poznań Wilda w Unieściu (…). ****

3. DRUŻYNY. 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych. 3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowych:  pwd. Monika Gajda – 1 WGZ,  pwd. Magdalena Jankowska – 74 PDH,  phm. Karolina Wandel – 74 PDHs. 3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowych:  odkr. Remigiusz Wojtek – 1 WGZ, na opiekuna gromady wyznaczam pwd. Mnikę Gajdę,  pwd. Agnieszka Majsnerowicz – 74 PDH,  pwd. Olaf Doedel – 74 PDHs.

6. HARCERSKA AKCJA LETNIA i ZIMOWA 6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów. 6.1.1. Zwalniam z funkcji komendantów HAL 2015: - Obóz II Szczepu w Niesulicach – hm. Małgorzata Łuszczek-Pawełczak, - Obóz IV Szczepu w Zaborówcu – phm. Adrianna Siuda, - Obóz 35 PDH w Zaborówcu – phm. Tomasz Stefanowicz.

C Z U W A J !!! phm. Łukasz Dorna

Poznań 15.09.2015 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza

Rozkaz L.8/2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 11/2015 z dnia 02.09.2015 r. 3.4. Mianowania na funkcje 3.4.1. Mianuję na funkcję zastępczyni komendantki Szkoły Instruktorskiej „Szkoła Wodzów” • phm. Agnieszkę PAWLAK – Hufiec Poznań Wilda 13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia 13.1. Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie XXIV Ogólnopolskiego Złazu Seniorów Komendzie Złazu: • hm. Pawłowi NAPIERALSKIEMU – Hufiec Poznań Wilda (…) oraz wspierającym organizacje Złazu: (…) • hm. Kazimierzowi ŁUKASZEWICZOWI – Hufiec Poznań Wilda • pwd. Florianowi JOPEK – Hufiec Poznań Wilda • pwd. Grażynie SZYMKIEWICZ – Hufiec Poznań Wilda • pwd. Elżbiecie KARBOWIAK – Hufiec Poznań Wilda • pwd. Jolancie ZANDECKIEJ – Hufiec Poznań Wilda ****

2. HUFIEC. 2.2. Mianowania w komendzie hufca. 2.2.1. Mianuję Przewodniczącą Zespołu Kadry Kształcącej przy Komendzie Hufca dh. phm. Agnieszkę Pawlak. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów. 2.3.1. Na wniosek instruktorów powołuję Zespół Kadry Kształcącej przy Komendzie Hufca w składzie: hm. Jacek Drzewiecki, phm. Agnieszka Pawlak, phm. Jerzy Skoryna, phm. Robert Sobkowiak. 3. DRUŻYNY. 3.2. Zmiany organizacyjne. 3.2.1. Powołuję na okres próbny drużynę przy II Szczepie DHiZ. 3.2.2. Powołuję na okres próbny drużynę wędrowniczą przy III Szczepie DHiZ. 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych. 3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowych: - HO Szymon Kurek - drużyna próbna przy II Szczepie DHZ. Opiekun drużyny – phm. Karolina Wandel. - odkr. Jan Biber - drużyna próbna wędrownicza przy III Szczepie DHZ. Opiekun drużyny – pwd. Bartosz Machura.

5. SZCZEPY I INNE ZWIĄZKI DRUŻYN. 5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn. 5.3.1. Zwalniam z funkcji komendantki IV Szczepu DHiZ dh. phm. Agnieszkę Pawlak. 5.3.1. Mianuję na funkcję komendantki IV Szczepu DHiZ dh. phm. Adriannę Siudę.

C Z U W A J !!! phm. Łukasz Dorna

Poznań 27.10.2015 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza

Rozkaz L.9/2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 12/2015 z dnia 28.09.2015 r. 4.1. Rozwiazywanie i powoływanie sztabów 4.1.1. Rozwiązuję Komendę XXIV Ogólnopolskiego Złazu Seniorów w składzie • hm. Paweł NAPIERALSKI – komendant – Hufiec Poznań Wilda (…). 8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 8.1.1. Zwalniam z funkcji komendantki/komendanta obozu: (…) • hm. Katarzynę DORNĘ – obóz V Szczepu Hufiec Poznań Wilda w Unieściu (…). **** Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 12/2015 z dnia 28.09.2015 r. 9.1. Zaliczam służbę instruktorska za rok 2014/2015 komendantkom i komendantom hufców: (…) • phm. Łukaszowi DORNIE (…). **** 1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE. 1.1. Zarządzenia 1.1.1. Na mocy uchwały 1/2015 z dn. 26.10.2015 r. Komenda Hufca zwołuje Zjazd Hufca na dzień 22 listopada 2015 r. Zjazd odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 25 na ul. Prądzyńskiego w Poznaniu. Rozpoczęcie Zjazdu wyznaczono na godz. 10:00. 1.2. Informacje 1.2.1. Podaję do wiadomości, że Komendant Chorągwi wyznaczył na Zjazd Hufca swojego pełnomocnika – hm. Wieńczysława Celera. 1.2.1. Podaję do wiadomości listę uczestników Zjazdu posiadających czynne prawo wyborcze: 1. pwd. Małgorzata Bogucka - drużynowa 8 PDH 2. pwd. Olaf Doedel - drużynowy 74 PDHs 3. phm. Łukasz Dorna - komendant Hufca 4. hm. Katarzyna Dorna - z-ca kom. hufca 5. hm. Jacek Drzewiecki - przewodniczący K.I. "Płomienie" 6. pwd. Michał Dyderski - drużynowy 10 PDH 7. pwd. Jakub Figaj - drużynowy 74 PDW 8. pwd. Monika Goździerska - drużynowa 6 WGZ 9. phm. Zuzanna Gromadzińska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca 10. pwd. Tomasz Kaniewski - członek Komendy Hufca 11. pwd. Alan Kasperek - administrator hufcowy ESHD 12. ćw. Jakub Kliks - drużynowy 18 PDHm 13. hm. Edward Krause - przewodniczący K.I. "Watra" 14. pwd. Jędrzej Krauze - drużynowy 33 PDHw 15. phm. Dominika Krawiec - skarbnik Hufca 16. pwd. Sebastian Kubiak - drużynowy 18 PDHw

17. hm. Kazimierz Łukaszewicz - przewodniczący Kręgu SiSH "Dziewiątacy" 18. pwd. Agnieszka Majsnerowicz - drużynowa 74 PDH 19. pwd. Klaudia Mazurek - drużynowa 27 PDH 20. phm. Joanna Meller - komendnatka III Szczepu 21. pwd. Joanna Muszyńska - drużynowa 18 WGZ 22. phm. Marcin Nowak - komendnat I Szczepu 23. phm. Agnieszka Pawlak - przewodnicząca HZKK 24. pwd. Jakub Sędziak - drużynowy 92 PDH 25. phm. Adrianna Siuda - drużynowa 33 PDH 26. phm. Jędrzej Skoryna - namiestnik wędrowników 27. phm. Tomasz Stefanowicz - drużynowy 35 PDH 28. hm. Jerzy Szkudlarz - przewodniczący HKŁ "Wilda" 29. phm. Karolina Wandel - komendnatka II Szczepu 30. odkr. Krzysztof Wenska-Urbański - drużynowy 33 PDHs 31. pwd. Olga Wieczorek - drużynowa 19 WGZ 32. odkr. Remigiusz Wojtek - drużynowy 1 WGZ 33. hm. Antoni Zbytniewski - przewodniczący HKSI 34. pwd. Natalia Żukiel - drużynowa 36 PDH Odwołania i zastrzeżenia do powyższej listy mogą być zgłaszane niezwłocznie do komendanta hufca w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. 2. HUFIEC. 2.1. Zwolnienia w komendzie hufca. 2.1.1. Zwalniam z funkcji Administratora ESHD dh. pwd. Martę Bojko. 2.2. Mianowania w komendzie hufca. 2.2.1. Mianuję na funkcję Administratora ESHD dh. pwd. Alana Kasperka. 3. DRUŻYNY. 3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów 3.1.1. Zamykam kampanię bohater i nadaję 74 Poznańskiej Drużynie Wędrowniczej patrona - Dywizjon 303. 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych. 3.3.1. Na wniosek Rady Drużyny zwalniam z funkcji drużynowej 18 PDHw „Pretoria” dh. HO Joannę Jankowską. 3.3.2. Na wniosek Rady Drużyny mianuję na funkcję drużynowego 18 PDHw „Pretoria” dh. pwd. Sebastiana Kubiaka. 7. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW. 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.10.2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika: - sam. Maria Korcz (dr. prób. III Szczep), - sam. Zofia Kordy (36 PDH), - sam. Anna Figaj (36 PDH), - pion. Maria Wandel (74 PDHs), - odkr. Jan Biber (dr. prób. III Szczep). 7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.10.2015 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza: - pwd. Jakub Figaj (74 PDW).

8. ZALICZANIE SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ. 8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2014/15 dh/dh: 1. pwd. Małgorzata Bogucka 2. pwd. Olaf Doedel 3. phm. Łukasz Dorna 4. hm. Katarzyna Dorna 5. hm. Jacek Drzewiecki 6. hm. Andrzej Dyderski 7. pwd. Michał Dyderski 8. pwd. Jakub Figaj 9. pwd. Monika Gajda 10. pwd. Monika Goździerska 11. phm. Zuzanna Gromadzińska 12. pwd. Magdalena Jankowska 13. pwd. Tomasz Kaniewski 14. phm. Krzysztof Klimecki 15. pwd. Natalia Koga 16. hm. Edward Krause 17. pwd. Jędrzej Krauze 18. phm. Dominika Krawiec 19. phm. Aleksandra Lewandowska 20. hm. Małgorzat Łuszczek-Pawełczak

21. pwd. Agnieszka Majsnerowicz 22. pwd. Klaudia Mazurek 23. phm. Joanna Meller 24. pwd. Joanna Muszyńska 25. pwd. Marta Myszkowska 26. phm. Marcin Nowak 27. phm. Magdalena Olejniczak 28. phm. Agnieszka Pawlak 29. pwd. Jakub Sędziak 30. phm. Adrianna Siuda 31. pwd. Dawid Siuda 32. phm. Jędrzej Skoryna 33. phm. Tomasz Stefanowicz 34. hm. Jerzy Szkudlarz 35. phm. Karolina Wandel 36. odkr. Krzysztof Wenska-Urbański 37. pwd. Olga Wieczorek 38. odkr. Remigiusz Wojtek 39. hm. Antoni Zbytniewski 40. pwd. Natalia Żukiel

W przypadku niezaliczenia służby instruktor ma prawo odwołania się do Komendanta Hufca w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia rozkazu. Od decyzji Komendanta w sprawie wniesionego odwołania przysługuje odwołanie do sądu harcerskiego. 9. PRZYDZIAŁ SŁUŻBOWY 9.3. Zmiana przydziału służbowego 9.3.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego dh. hm. Pawła Napieralskiego z Hufca ZHP Poznań-Wilda do Hufca ZHP Poznań-Jeżyce. Dziękuję Druhowi za wieloletnią służbę na rzecz wildeckiego Harcerstwa.

C Z U W A J !!! phm. Łukasz Dorna

Poznań 03.11.2015 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP POZNAŃ - WILDA im. Jana Kasprowicza

Rozkaz L.10/2015 1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE. 1.2. Informacje 1.2.1. Po uwzględnieniu odwołań podaję do wiadomości listę uzupełniającą uczestników Zjazdu posiadających czynne prawo wyborcze: 1. pwd. Florian Jopek – członek Komisji Historycznej Chorągwi Wlkp. 2. pwd. Paulina Piotrowska – członek Komisji Rewizyjnej Hufca 3. phm. Robert Sobkowiak – członek Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej 8. ZALICZANIE SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ. 8.1. Po uwzględnieniu odwołań zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2014/15 dh/dh: 1. pwd. Florian Jopek 2. hm. Paulina Krzyżostaniak 3. hm. Kazimierz Łukaszewicz 4. pwd. Martyna Majchrzak

5. hm. Paweł Napieralski 6. phm. Robert Sobkowiak 7. phm. Paulina Wujewska

14. SPROSTOWANIA. 14.1. W rozkazie L.9/2015 z dn. 27.10.2015 w pkt. 9.3.1. omyłkowo została podana zmiana przydziału dh. hm. Pawła Napieralskiego do Hufca ZHP Poznań-Jeżyce. Prawidłowa zmiana przydziału to Hufiec ZHP Poznań-Grunwald. Za pomyłkę przepraszam.

C Z U W A J !!! phm. Łukasz Dorna