2011 SINAMICS

SINAMICS G120C List kitabı · 01/2011 SINAMICS s s Parametre SINAMICS Fonksiyon planları Arızalar ve uyarılar SINAMICS G120C Ek Kısaltmalar diz...
4 downloads 0 Views 4MB Size
SINAMICS G120C

List kitabı · 01/2011

SINAMICS s

s Parametre

SINAMICS

Fonksiyon planları Arızalar ve uyarılar

SINAMICS G120C

Ek Kısaltmalar dizini Index

List kitabı

Şunun için geçerlidir:

Firmware sürümü

SINAMICS G120C

4.4

A5E03052632V AA

01/2011

1 2 3 A B C

Güvenlik tekniği uyarıları Bu el kitabında kişisel güvenliğiniz ve maddi hasarları önlemek için dikkat etmeniz gereken uyarılar yer almaktadır. Kişisel güvenliğinizi ilgilendiren uyarılar bir uyarı üçgeni ile belirtilmiştir, maddi hasarları ilgilendiren uyarılarda ise uyarı üçgeni yoktur. Uyarılar, tehlike seviyesine göre azalan sırayla şu şekilde gösterilmiştir:

Tehlike ilgili dikkat önlemleri alınmadığı takdirde ölümün veya vücut yaralanmalarının meydana geleceği anlamına gelir.

Uyarı ilgili dikkat önlemleri alınmadığı takdirde ölümün veya vücut yaralanmalarının meydana gelebileceği anlamına gelir.

Dikkat Uyarı üçgeni ile dikkat, ilgili dikkat önlemleri alınmadığı takdirde hafif bir vücut yaralanmasının meydana gelebileceği anlamına gelir.

Dikkat uyarı üçgensiz dikkat, ilgili dikkat önlemleri alınmadığı takdirde maddi hasarların meydana gelebileceği anlamına gelir.

Dikkat ilgili uyarıya dikkat edilmediği takdirde arzu edilmeyen bir neticenin veya durumun meydana gelebileceği anlamına gelir. Birden fazla tehlike kademesinin ortaya çıkması durumunda, her seferinde ilgili en yüksek kademenin uyarı notu kullanılır. Eğer bir uyarı notunda uyarı üçgeni ile insanların zarar görebileceği konusunda ikazda bulunulmuşsa, aynı uyarı notunda ayrıca maddi hasarlara karşı ek bir uyarı da eklenebilir.

Kalifiye Personel İlgili cihaz/sistem sadece bu dokümantasyonla bağlantılı olarak ayarlanabilir ve çalıştırılabilir. Bir cihazın/sistemin devreye sokulması ve çalıştırılması işlemleri sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Bu dokümantasyonun güvenlik tekniği ile ilgili uyarıları yönünden kalifiye personel; cihazları,sistemleri ve devreleri güvenlik tekniği standartlarına göre işletmeye alma, topraklama ve işaretleme yetkisine sahip olan kişilerdir.

Siemens ürünlerinin amacına uygun şekilde kullanılması Dikkat etmeniz gerekenler:

Uyarı Siemens ürünleri, sadece katalogda ve ilgili teknik dokümantasyonda öngörülen uygulamalar için kullanılabilir. Eğer üçüncü parti ürünler veya bileşenler kullanılacaksa, bunların kullanımının Siemens tarafından önerilmiş veya buna izin verilmiş olması gerekir. Ürünlerin sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalıştırılması için ürünlerin düzgün bir şekilde taşınması, düzgün bir şekilde depolanması, yerleştirilmesi, montajı, kurulumu, devreye sokulması, kullanılması ve korunması gerekir. İzin verilen çevre koşullarına uyulmalıdır. İlgili dokümantasyonlardaki uyarılara dikkat edilmelidir.

Ticari markalar ® tescilli ticari marka işaretine sahip tüm isimler, Siemens AG'nin tescilli ticari markalarıdır. Bu yazıdaki diğer isimler, üçüncü şahıslar tarafından kendi amaçlarıyla kullanılmaları durumunda sahiplerinin haklarının zarar görebileceği markalar olabilir. Copyright Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır

Sorumluluk muafiyeti

Bu belgenin dağıtılması ve çoğaltılması, içeriğinin kullanılması ve ifşa edilmesi, açıkça izin verilmediği takdirde yasaktır. Buna uymayanlar, oluşan zararın tazmin edilmesiyle yükümlüdür. Özellikle patent verilmesi veya GM kaydı için olmak üzere tüm hakları saklıdır.

Basılı metnin içeriğinin açıklanan donanım ve yazılıma uygun olduğunu kontrol ettik. Buna rağmen bazı farklılıkların olması önlenemez ve eksiksiz bir uygunluğa yönelik garanti verememekteyiz. Bu basılı metindeki bilgiler düzenli olarak kontrol edilmekte, gerekli düzeltmeler aşağıdaki baskılarda yer almaktadır.

Siemens AG Industry Sector Postfach 4848 90327 NÜRNBERG GERMANY

Siemens Aktiengesellschaft

© Siemens AG 2011

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

SINAMICS G120C List kitabı (LH13)

Içindekiler dizini 1

2

Parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-7

1.1 1.1.1 1.1.2

Parametrelere giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametre listesiyle ilgili açıklamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametrelerdeki numara aralıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-8 1-8 1-14

1.2

Parametre listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-16

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

Komut ve tahrik veri setleri – Genel bakış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komut veri setleri (Command Data Set, CDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tahrik veri setleri (Drive Data Set, DDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor veri setleri (Motor Data Set, MDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Güç ünitesi veri setleri (Power unit Data Set, PDS) . . . . . . . . . . . . . . .

1-17 1-17 1-17 1-17 1-17

1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5

Konnektör/Binektör (BICO) parametreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametre Binektör girişleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametre Konnektör girişleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametre Binektör çıkışları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametre Konnektör çıkışları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametre Konnektör/Binektör çıkışları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-18 1-18 1-18 1-18 1-18 1-18

1.5

Hızlı devreye sokma (p0010 = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-19

Fonksiyon planları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-279

2.1

İçindekiler Fonksiyon planları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-280

2.2

Fonksiyon planlarıyla ilgili açıklamalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-284

2.3

Genel bakışlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-289

2.4

Giriş/Çıkış klemensleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-297

2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3

İletişim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alan busu arabirimi (USS, Modbus) (G120C USS/MB) . . . . . . . . . . . . PROFIdrive / PROFIBUS (G120C DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CANopen (G120C CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-303 2-304 2-310 2-323

2.6

Dahili kumanda/Durum kelimeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-330

2.7

Fren kumandası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-347

2.8

Safety Integrated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-349

2.9

İtibari değer kanalı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-355

2.10

U/f kumandası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-363

2.11

Vektör regülasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-367

2.12

Teknoloji fonksiyonları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-383

2.13

Teknoloji regülatörü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-385

2.14

Sinyaller ve denetim fonksiyonları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-390

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Içerik-5

Içindekiler dizini

2.15

Arızalar ve uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-399

2.16

Veri setleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-404

Arızalar ve uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-407

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

Arızalar ve uyarılara genel bakış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arıza reaksiyonları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arızaların onaylanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-408 3-408 3-410 3-411

3.2

Arızalar ve uyarıların listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-412

Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A-413

A.1

ASCII tablosu (özet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A-414

B

Kısaltmalar dizini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B-415

C

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C-419

3

A

Içerik-6

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1

Parametre İçindekiler 1.1

Parametrelere giriş

1.2

Parametre listesi

1.3

Komut ve tahrik veri setleri – Genel bakış

1-252

1.4

Konnektör/Binektör (BICO) parametreleri

1-258

1.5

Hızlı devreye sokma (p0010 = 1)

1-264

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-8 1-16

1-7

Parametre Parametrelere giriş

1.1 1.1.1

Parametrelere giriş Parametre listesiyle ilgili açıklamalar Parametre açıklaması şu görünüme sahiptir (prensip): Endeks

r0068[0...1]

BICO (mevcutsa)

CO: Akım gerçek değeri Miktar / I_gerçek Miktar Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir:-

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: 6_2

Birim seçimi: p0505

Min

Maks

Fabrika ayarı

- [Aeff]

- [Aeff]

- [Aeff]

Resim 1-1 Okuma parametreleri

Endeks

BICO (mevcutsa)

p0700[0...n]

Komut kaynağı Seçim / Komut kaynağı Seçim

G120C DP

Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir:T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu:-

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 200

Fabrika ayarı 0

G120C varyantları

Resim 1-2 Yazma parametreleri

Parametre numarası İlgili parametre numarasını belirtir. Kullanılan saylar maksimum beş rakamdan oluşur. Önünde "r" bulunan sayılar, ilgili parametrenin "yazmaya karşı korumalı" olduğunu ve belirli bir değeri gösterdiğini, ancak bu parametre numarası üzerinden başka bir değerin verilmesiyle değiştirilemeyeceğini gösterir. Diğer tüm parametreler bir "p" harfiyle başlar. Bu parametrelerin değerleri, başlık satırında verilen "Min" ve "Maks" ayarlarıyla belirtilen bölümde doğrudan değiştirilebilir. Bu değerler fiziksel bir birime sahipse, bu birim köşeli parantez içinde belirtilir. [Endeks] ifadesi, parametrenin endekslendiğini ve hangi endekslerin kullanılabildiğini gösterir. .0...15, parametrenin, ayrı ayrı değerlendirilebilen veya bağlanabilen çok sayıda Bit'i olduğunu gösterir. G120C varyantları Parametrenin hangi G120C varyantları (iletişim) için geçerli olduğunu gösterir. Hiçbir G120C varyantı listelenmediyse parametre tüm varyantlar için geçerlidir.

1-8

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametrelere giriş

Parametre metni (uzun adı/kısa adı) İlgili parametrenin adını belirtir. Belirli parametre adları şu kısaltılmış önekleri içerir: BI, BO, CI, CO ve BO/CO ile onu takip eden bir iki nokta üst üste. Bu kısaltmaların anlamı şöyledir: BI

=

BO

=

CI

=

CO

=

CO/BO =

P9999 (0)

Binektör girişi, yani parametre bir ikili sinyalin kaynağını seçer Binektör çıkışı, yani parametre bir ikili sinyal olarak bağlanır

r9999

r9999 (999:9)

Konnektör girişi, yani parametre analog bir sinyalin kaynağını seçer

r9999 [99]

Binektör çıkışı, yani parametre bir analog sinyal olarak bağlanır

r9999 r9999

Konnektör/Binektör çıkışı, yani parametre bir analog sinyal ve/veya bir ikili sinyal olarak bağlanır CoBo.pdf

BICO'yu kullanabilmek için tüm parametre listesine erişebilmeniz gerekir. Bu seviyede, BICO işlevselliği de dahil olmak üzere birçok yeni parametre ayarı mümkündür. BICO işlevselliği, giriş ve çıkış fonksiyonlarını ayarlamak ve birleştirmek için kullanılan farklı ve daha esnek bir yöntemdir. BICO sistemi, karmaşık fonksiyonları programlamayı mümkün kılar. Girişler (dijital, analog, seri, vs.) ile çıkışlar (invertör akımı, frekans, analog çıkış, röle, vs.) arasında Boole ilişkileri ve matematiksel ilişkiler kurulabilir. BI ve CI parametrelerinde, fabrika ayarlarında parametrenin bağlandığı parametre numarası verilir. Bu durumda min. ve maks. değerleri için sadece tire kullanılır. Erişim kademesi Kullanıcı erişiminin kademelerini gösterir. Parametreler için serbestçe ulaşılabilen sadece bir erişim kademesi etkin durumdadır. Bunun kapsamında "Erişim kademesi 1"den "Erişim kademesi 3"e kadar olan parametreler yer alır. "Erişim kademesi 4" olan parametreler servis parametreleridir ve bunlar bir şifreyle korunur.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-9

Parametre Parametrelere giriş

Veri tipi Mevcut veri tipleri Tablo 1-1'da gösterilmiştir. Tablo 1-1

Mevcut veri tipleri

Karakter

Anlamı

Unsigned8 (U8)

8-Bit işaretsiz

Unsigned16 (U16)

16-Bit işaretsiz

Unsigned32 (U32)

32-Bit işaretsiz

Integer16 (I16)

16-Bit tamsayı

Integer32 (I32)

32-Bit tamsayı

Floating Point (Float)

Kayan noktalı sayı

Binektör ve konnektör girişlerinde veri tipiyle ilgili bilgiler iki farklı bilgiden oluşabilir (bölü işaretiyle ayrılırlar): • Birinci bilgi:

Parametrenin veri tipi

• İkinci bilgi:

Tercihen bağlanılacak olan sinyal kaynağının (binektör veya konnektör çıkışları) veri tipi

BICO bağlantıları oluşturulurken, BICO giriş parametresi (sinyal kullanım noktası) ve BICO çıkış parametresinin (sinyal kaynağı) veri tipine bağlı olarak şu kombinasyonlar mümkündür: Tablo 1-2

BICO bağlantılarında olası kombinasyonlar BICO giriş parametreleri CI parametreleri

BICO çıkış parametresi

BI parametreleri

Unsigned32 / Integer16

Unsigned32 / Integer32

Unsigned32 / FloatingPoint32

Unsigned32 / Binary

CO: Unsigned8

x

x

CO: Unsigned16

x

x

CO: Unsigned32

x

x

CO: Integer16

x

x

r2050CO: Integer32

x

x

CO: FloatingPoint32

x

x

xBO: Unsigned8x

BO: Unsigned16x

BO: Unsigned32x

BO: Integer16x

BO: Integer32x

BO: FloatingPoint32 Açıklamalar:

x: BICO bağlantısına izin veriliyor –: BICO bağlantısına izin verilmiyor

1-10

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametrelere giriş

Standartlaştırma Bir BICO bağlantısında otomatik olarak dönüştürülen bir sinyal değeriyle referans değer bilgisi. Yüzde olarak fiziksel birimlerin gösterilmesi için % 100 uyan referans değerlere ihtiyaç duyulur. Bu referans değerler p2000 ... p2006 parametrelerine kaydedilir. Yüzde Referans deer p2000...r2006

Fiziksel birimlerin

Fiziksel birimlerin

y

x1

x1

x2

x1 • x2

x2

%

Yüzde

y

x1 • 100 %

100 %

[%]

x2

Referans deer p2000...r2006

p2000 ... p2006'nın yanında şu standartlaştırmalar kullanılır: • PERCENT • 4000H

1.0 = 100 % 4000 hex = 100 %

Hesaplanan Parametrenin otomatik hesaplamalar aracılığıyla etkilenip etkilenmediğini gösterir. p0340, hangi hesaplamaların yapılacağını belirler: • p0340 = 1, p0340 = 2, 3, 4, 5 hesaplamalarını içerir. • p0340 = 2, motor parametrelerini (p0350 ... p0360, p0625) hesaplar. • p0340 = 3, p0340 = 4, 5 hesaplamalarını içerir. • p0340 = 4, sadece regülatör parametrelerini hesaplar. • p0340 = 5, sadece regülatör sınırlamalarını hesaplar. Bilgi: p3900 > 0 ile p0340 = 1 de otomatik olarak çağrılır. p1900 = 1, 2'den sonra p0340 = 3 de otomatik olarak çağrılır. "Hesaplanan"dan sonra p0340 ile ilgili bir bilginin yer aldığı parametreler, kullanılan güç modülüne ve motora bağlıdır. "Fabrika ayarı"nın altındaki değerler burada gerçek değerlere karşılık gelmez, çünkü bunlar ancak devreye sokma esnasında belirlenir. Bu, motor parametreleri için de geçerlidir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-11

Parametre Parametrelere giriş

Değiştirilebilir Bir parametrenin değiştirilebildiği invertör durumu. Burada şu üç durum mümkündür: • Devreye sokma

C(x)

• Çalıştırma

U

• İşletme hazır

T

Bu durumlarda parametre değiştirilebilir. Bir, iki durum veya tüm durumlar verilebilir. Üç durum da belirtildiği takdirde, üç invertör durumunda da parametre ayarı değiştirilebilir. (x), parametrenin sadece p0010 = x ayarında değiştirilebildiğini gösterir. Veri seti Veri setlerine ait parametreler şu şekilde belirtilir: • CDS (komut veri seti) Bunlar her zaman [0 ... n] ile endekslenir (n = 0 ... 1 ile, p0170'deki ayara bağlı olarak). [0] = Komut veri seti 0 [1] = Komut veri seti 1 • DDS (tahrik veri seti) Bunlar her zaman [0 ... n] ile endekslenir (n = 0 ile). [0] = Tahrik veri seti 0 • MDS (motor veri seti) ve PDS (Güç ünitesi veri setleri) Bunlar her zaman [0 ... n] ile endekslenir (n = 0 ile). Motor veri setleri ve güç ünitesi veri setleri tahrik veri setlerine atanmıştır, yani bu veri setleri bir tahrik veri seti seçildiğinde otomatik olarak seçilir (örneğin tahrik veri seti 0, motor veri seti 0 ve güç ünitesi veri seti 0'ı içerir). Veri setleri, p0010 = 15 olarak ayarlandığında sadece oluşturulabilir ve silinebilir. Birim grubu ve birim seçimi Değiştirilebilir birimli parametrelerde "birim grubu" ve "birin seçimi"nde, bu parametrenin hangi gruba ait olduğu ve birimin hangi parametre ile dönüştürülebileceği belirtilir. Bir parametrenin standart birimi "Min", "Maks" ve "Fabrika ayarı" değerlerinden sonra köşeli parantez içinde belirtilir. Min Parametrenin ayarlanabileceği en düşük değeri gösterir. Maks Parametrenin ayarlanabileceği en yüksek değeri gösterir.

1-12

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametrelere giriş

Fabrika ayarı Avans değeri, yani kullanıcı parametre için bir değer belirlemediğinde geçerli olan değeri gösterir (ayrıca Bkz. "Hesaplanan"). Örnek: Birim grubu: 7_1, Birim seçimi: p0505 Parametre, Birim grubu 7_1'e aittir ve birim, p0505 üzerinden değiştirilebilir. Aşağıda, olabilecek tüm birim grupları ile olası birim seçimleri listelenmiştir. Tablo 1-3

Birim grubu (p0100)

Birim grubu

p0100'de birim seçimi = 0

7_4

Nm

14_6

kW

1

2

Referans değer şu değerde: %

2

lbf ft

Nm

-

HP

kW

-

kgm2

-

ft2

25_1

kgm

lb

27_1

kg

lb

kg

-

28_1

Nm/A

lbf ft/A

Nm/A

-

Tablo 1-4

Birim grubu (p0505)

Birim grubu

p0505'de birim seçimi = 1

2

3

Referans değer şu değerde: %

4

2_1

Hz

%

Hz

%

p2000

3_1

1/dak

%

1/dak

%

p2000

5_1

Veff

%

Veff

%

p2001

5_2

V

%

V

%

p2001

5_3

V

%

V

%

p2001

6_2

Aeff

%

Aeff

%

p2002

6_5

A

%

A

%

p2002

7_1

Nm

%

lbf ft

%

p2003

7_2

Nm

Nm

lbf ft

lbf ft

-

14_5

kW

%

HP

%

r2004

14_10

kW

kW

HP

HP

-

21_1

°C

°C

°F

°F

-

%

1/s2

%

p2007

39_1

1/s

2

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-13

Parametre Parametrelere giriş

Tablo 1-5

Birim grubu (p0595)

Birim grubu

p0595'de birim seçimi = Değer

9_1

Birim

Referans değer şu değerde: %

Ayarlanabilen değerler ve teknolojik birimler p0595'te gösterilmiştir (Bkz. Bölüm 1.2).

Açıklama Bir parametrenin çalışmasıyla ilgili açıklamalar. Değerler Bir parametrenin olası değerlerinin listesi. Öneri Önerilen ayarlarla ilgili bilgiler. Endeks Endeksli parametrelerde, bir veri setine ait olan parametreler dışında (Bkz. "Veri seti") her endeksin adı ve anlamı belirtilir. Bit alanı Bit alanlı parametrelerde her Bit için şu bilgiler tanımlanır: • Bit numarası ve sinyal adı • Sinyal durumu 0 ve 1'deki anlamı • Fonksiyon planı (FP) (opsiyonel). Sinyal, bu fonksiyon planında gösterilir. Bağımlılık Bu parametreyle bağlantılı olarak yerine getirilmesi gereken koşullar. Bu parametrenin diğerleri veya diğerlerinin bu parametre üzerinde sahip olduğu özel etkiler de dahil.

1-14

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametrelere giriş

1.1.2

Parametrelerdeki numara aralıkları Bilgi: Parametrelerle aşağıdaki ilgili numara aralıkları SINAMICS ile ilgili eksiksiz bir genel bakış sunmaktadır. Her parametre Bölüm 1.2'de ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Tablo 1-6

Parametrelerdeki numara aralıkları Aralık

Başlangıç

Açıklama -

0000

0099

Kontrol ve göstergeler

0100

0199

Devreye sokma

0200

0299

Güç ünitesi

0300

0399

Motor

0500

0599

Teknoloji ve Birimler

0600

0699

Termik motor denetimi ve motor modeli, maksimum akım

0700

0799

Komut kaynakları ve kontrol ünitesinin klemensleri

0800

0839

CDS-, DDS veri setleri (örneğin geçiş, kopyalama)

0840

0879

Akış kumandası (örneğin AÇIK/KAP1 için kaynak)

0880

0899

Kumanda ve durum kelimeleri

0900

0999

PROFIdrive/PROFIBUS

1000

1199

İtibari değer kanalı

1200

1299

Fonksiyonlar (örneğin motor durdurma freni)

1300

1399

U/f kumandası

1400

1799

Regülasyon

1800

1899

Kumanda seti

1900

1999

Güç ünitesi ve Motor tanımlama

2000

2099

İletişim (PROFIBUS)

2100

2199

Arızalar ve uyarılar, denetimler

2200

2399

Teknoloji regülatörü

3100

3299

Mesajlar

3800

3860

Compound frenleme

3900

3999

Yönetim parametreleri

7800

7899

EEPROM Yazma-okuma parametreleri

8500

8599

Veri ve makro yönetimi

8600

8799

CANopen

8800

8899

PROFIdrive

8900

8999

PROFINET, USB

9400

9499

Parametre tutarlılığı ve kaydı

9600

9899

Safety Integrated

9900

9949

Topoloji

9950

9999

Dahili teşhis

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-15

Parametre Parametre listesi

1.2

Parametre listesi Product: SINAMICS G120C, Version: 4402100, Language: trk Objects: G120C CAN, G120C DP, G120C USS/MB

r0002

Sürücü işletim görüntüsü / Tah. işl. göster. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 200

Açıklama:

Sürücü için işletim göstergesi.

Değer:

0: 10: 12: 13: 14: 16: 17: 18: 19: 21: 22: 31: 35: 41: 42: 43: 45: 46: 70: 200:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0046

Fabrika ayarı -

İşletim - Tümü serbest bırakıldı İşletim - "Nominal değeri serbest bırakın" = "1" ' e getirin İşletim - HLG dondu, "HLG Start" = "1" 'e getirin İşletim - "HLG serbest bırakın" = "1" 'e getirin İşletim - MotID, harekete geçirme İşletim - Fren. KAPALI1 ile "AÇIK/KAPALI1" üzeri. = "1"e getirin İşletim - KAPALI3 frenlere sadece KAPALI2 ile durdurulabilir İşletim - Arıza durumunda frenler, hatanın giderilmesi, onaylama İşletim - Doğru akım freni etkin (p1230, p1231) İşletime hazır -"İşletimi serbest bır." = "1" 'e getirin (p0852) İşletime hazır - Mıknatıslık giderme devam ediyor (p0347) Devreye girmeye hazır _ "AÇIK/KAPALI1" = "0/1"e getirin (p0840) Devreye girme engeli - İlk işletime almayı gerçekleştir. (p0010) Devreye girme engeli -"AÇIK/KAPALI1" = "0" 'a getirin (p0840) Devreye girme engeli - "BB/KAPALI2" = "1"e getir (p0844, p0845) Devreye girme engeli - "BB/KAPALI3" = "1"e getir. (p0848, p0849) Devreye girme engeli - Hatanın giderilmesi, arızanın onay., STO Devreye girme engeli - İA modunun sonlandırılması (p0010) Başlangıç durumuna getirme Hızlanma rampası/Kısmi hızlanma rampası beklemede

Dikkat:

Birden çok kez serbest bırakıldığında, ilgili değer en yüksek numara ile gösterilir.

Not:

İK: İşletim koşulu HRV: Hızlanma rampası vericisi İA: İşletime alma MotID: Motor verilerini saptama

p0003

Erişim kademesi / Erişim kademesi Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C, U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 3

Maks 4

Fabrika ayarı 3

Açıklama:

Erişim kademesinin parametrelerin okunması ve yazılması için ayarlanması

Değer:

3: 4:

Not:

Erişim kademesi 3 (Uzmanlar):

Uzman Servis

Bu parametreler için bir uzmanlık bilgisi gereklidir (Örn. BICO parametrelemesi üzerinden). Erişim kademesi 4 (Servis): Bu parametreler için ilgili şifrenin (p3950) yetkili servis personeli tarafından girilmesi gereklidir.

1-16

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0010

Açıklama:

Sürücünün devreye alınması parametre filtresi / Tahrik İA Par_filt Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(1), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 95

Fabrika ayarı 1

Sürücünün işletime alınması için parametre filtresinin ayarlanması. Bu parametrenin ilgili konuma getirilmesi sayesinde, farklı işletime alma kademelerinin yazılabilir olduğu parametreler fltrelenir.

Değer:

0: 1: 2: 3: 5: 15: 29: 30: 39: 49: 95:

Hazır Hızlı devreye alma Güç modülünün devreye alınması Motorun devreye alınması Teknolojik uygulamalar/birimler Veri kümesi Sadece Siemens-dahili Parametre reset Sadece Siemens-dahili Sadece Siemens-dahili Entegre güvenlik düzeneklerini çalıştırma

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r3996

Dikkat:

Parametresi 0 değerine geri getirirken kısa süreli iletişim kesintileri gerçekleşebilir.

Not:

Sürücü, ancak sürücü işletime alma sisteminin dışında çalıştırılabilir (Dönüştürücünün serbest bırakılması). Bunun için bu parametre 0'da olmalıdır. p3900 eşit değildir 0 yerleştirilmesiyle hızlı işletime alma tamamlanır ve bu parametre otomatik olarak 0'a getirilir. "Parametrenin geri alınması" için işlem şekli: p0010 = 30 ve p0970 = 1'e getirin. Kontrol ünitesinin ilk hızlanma rampasından sonra ve güç ünitesine uyan motor parametresinin ve kumanda parametresinin buna bağlı hesaplanmasının atanmasından sonra, p0010 otomatik olarak 0'a geri alınır. p0010 = 3 ilave sürücü veri dizilerinin daha sonra işletime alınmasına yarar. (Veri dizilerinin oluşturulması: bakın p0010 = 15). p0010 = 29, 39, 49: Sadece Siemens dahili kullanımı için!

p0015

Makro sürücü birimi / Makro cihaz

G120C CAN

Erişim kademesi: 1

G120C USS/MB

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C, C(1)

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 999999

Fabrika ayarı 12

İlgili makro klasörünün uygulanması. Seçilen makro klasörü hafıza kartında/cihaz hafızasında mevcut olmalıdır. Örnek: p0015 = 6 --> Makro klasörü PM000006.ACX uygulanır.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0700, p1000, r8570

Dikkat:

Belirli bir makronun uygulanmasıyla, ilgili programlanmış ayarlar devralınır ve etkin hale getirilir.

Dikkat:

Değerin değiştirilmesinden sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenmiştir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da değişiklik yapılması tekrar mümkündür.

Not:

Önceden verilen listede mevcut olan makrolar r8570'de gösterilir. İşletime alma yazılımının uzman listesinde r8570 mevcut değildir. Standart olarak mevcut olan makrolar ilgili ürünün teknik dökümanlarına yazılmıştır. Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-17

Parametre Parametre listesi

p0015 G120C DP

Açıklama:

Makro sürücü birimi / Makro cihaz Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C, C(1)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 999999

Fabrika ayarı 7

İlgili makro klasörünün uygulanması. Seçilen makro klasörü hafıza kartında/cihaz hafızasında mevcut olmalıdır. Örnek: p0015 = 6 --> Makro klasörü PM000006.ACX uygulanır.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0700, p1000, r8570

Dikkat:

Belirli bir makronun uygulanmasıyla, ilgili programlanmış ayarlar devralınır ve etkin hale getirilir.

Dikkat:

Değerin değiştirilmesinden sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenmiştir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da değişiklik yapılması tekrar mümkündür.

Not:

Önceden verilen listede mevcut olan makrolar r8570'de gösterilir. İşletime alma yazılımının uzman listesinde r8570 mevcut değildir. Standart olarak mevcut olan makrolar ilgili ürünün teknik dökümanlarına yazılmıştır. Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

r0018

Kontrol birimi ürün bilgisi versiyonu / CU FW sürümü Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 4294967295

Açıklama:

Kontrol biriminin firmware sürümünü gösterir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0197, r0198

Not:

Örnek:

Fabrika ayarı -

1010100 değeri V01.01.01.00 olarak yorumlanmalıdır.

r0020

Devir sayısı set değeri düzeltildi / n_nominal sıfır. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı düzenleyicisi veya U/f eğrisinin girişindeki güncel eşitlenmiş devir sayısı nominal değerinin gösterilmesi (İnterpolatör sonrasında).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0060

Not:

Eşitleme süresi sabit değeri = 100 ms Sinyal, süreç miktarı olarak uygun değildir ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Devir sayısı nominal değeri eşitlenmiş (r0020) ve eşitlenmemiş (r0060) olarak mevcuttur.

r0021

CO: Devir sayısı aktuel değeri düzeltildi / n_gerçek sıfırlan. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Açıklama:

Motor devir sayısının eşitlenmiş gerçek değerinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0022, r0063

1-18

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

Eşitleme süresi sabit değeri = 100 ms Sinyal, süreç miktarı olarak uygun değildir ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Devir sayısı gerçek değeri eşitlenmiş (r0021, r0022) ve eşitlenmemiş (r0063) olarak mevcuttur.

r0022

Açıklama:

Devir güncel değeri 1/ dak düzlendi / n_1/dak yuvarl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Motor devrinin yuvarlanmış güncel değerini gösterir. r0022, r0021 ile eşdeğer, ancak onun birimi 1/dak'dır ve r0021'in aksine değiştirilemez.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0021, r0063

Not:

Eşitleme süresi sabit değeri = 100 ms Sinyal, süreç miktarı olarak uygun değildir ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Devir sayısı gerçek değeri eşitlenmiş (r0021, r0022) ve eşitlenmemiş (r0063) olarak mevcuttur.

r0024

Çıkış frekansı düzeltildi / f_çıkış yuvarl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Hz]

Maks - [Hz]

Açıklama:

Yuvarlanmış çıkış frekansını gösterir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0066

Not:

Düzeltme zaman sabiti = 100 ms

Fabrika ayarı - [Hz]

Sinyal, işlem miktarı olarak uygun değil ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Çıkış frekansı yuvarlanmış olarak (r0024) ve yuvarlanmamış olarak (r0066) şeklinde kullanılabilir.

r0025

CO: çıkış gerilimi düzlendi / U_çıkış sıfırlan. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Vefektif]

Maks - [Vefektif]

Açıklama:

Güç ünitesinin eşitlenmiş çıkış geriliminin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0072

Not:

Eşitleme süresi sabit değeri = 100 ms

Fabrika ayarı - [Vefektif]

Sinyal, süreç miktarı olarak uygun değildir ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Çıkış gerilimi eşitlenmiş (r0025) ve eşitlenmemiş (r0072) olarak mevcuttur.

r0026

CO: Çift daire gerilimi düzlendi / Vdc sıfırlanmış Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [V]

Maks - [V]

Fabrika ayarı - [V]

Açıklama:

Ara gerilimin eşitlenmiş gerçek değerinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0070

Dikkat:

200 V'dan daha düşük bir ara gerilim ölçüldüğünde Power Modulde geçerli ölçüm değeri aktarılmaz. Bu durumda, gösterge parametresinde oluşturulan harici 24 V gerilim beslemesinde yaklaşık 24 V'luk bir değer gösterilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-19

Parametre Parametre listesi

Not:

Eşitleme süresi sabit değeri = 100 ms Sinyal, süreç miktarı olarak uygun değildir ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Ara gerilim eşitlenmiş (r0026) ve eşitlenmemiş (r0070) olarak mevcuttur. r0026 impulslu ara gerilimin daha düşük değerine ayarlanır.

r0027

CO: Akım güncel değer oranı düzlendi / I_gerçek tutar sıf Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Açıklama:

Akım gerçek değerinin eşitlenmiş tutarının gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0068

Dikkat:

Dinamik işleyişlerin teşhisi ve değerlendirilmesi için bu eşitlenmiş sinyal uygun değildir. Bunun için eşitlenmemiş değer kullanılmalıdır.

Not:

Eşitleme süresi sabit değeri = 300 ms Sinyal, süreç miktarı olarak uygun değildir ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Akım gerçek değerinin tutarı eşitlenmiş (r0027) ve eşitlenmemiş (r0068) olarak mevcuttur.

r0028

Açıklama:

Kumanda derecesi düzlendi / Mod_der yuvarl Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Modülasyon derinliğinin yuvarlanmış güncel değerinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0074

Not:

Düzeltme zaman sabiti = 100 ms Sinyal, işlem miktarı olarak uygun değil ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Modülasyon derinliği yuvarlanmış olarak (r0028) ve yuvarlanmamış olarak (r0074) şeklinde kullanılabilir.

r0029

alan üreten güncel akım değeri düzeltildi / ID_yuvarl Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Açıklama:

Yuvarlanmış güncel alan akım değerini gösterir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0076

Not:

Düzeltme zaman sabiti = 300 ms

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Sinyal, işlem miktarı olarak uygun değil ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Alan oluşturan akım değeri yuvarlanmış olarak (r0029) ve yuvarlanmamış olarak (r0076) şeklinde kullanılabilir.

r0030

Moment üreten aktuel akım değeri düzeltildi / ID_gunc yuvarl Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Açıklama:

Moment oluşturan yuvarlanmış güncel akım değerini gösterir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0078

1-20

Fabrika ayarı - [Aefektif]

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

Düzeltme sabit zamanı = 300 ms Sinyal, işlem miktarı olarak uygun değil ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Moment oluşturan akım değeri yuvarlanmış olarak (r0030) ve yuvarlanmamış olarak (r0078) şeklinde kullanılabilir.

r0031

Dönme momenti düzeltildi / M_gerçek sıfırlan. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: -

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Açıklama:

Eşitlenmiş dönüş torku gerçek değerinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0080

Not:

Eşitleme süresi sabit değeri = 100 ms

Fabrika ayarı - [Nm]

Sinyal, süreç miktarı olarak uygun değildir ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. Etkin akım gerçek değeri eşitlenmiş (r0031) ve eşitlenmemiş (r0080) olarak mevcuttur.

r0032

CO: Aktif güç set değeri düzlendi / P_güç_etkin sıfır. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: r2004

Birim grubu: 14_10

Birim seçimi: p0505

Min - [kW]

Maks - [kW]

Fabrika ayarı - [kW]

Açıklama:

Etkin gücün eşitlenmiş gerçek değerinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0082

Dikkat:

Dinamik işleyişlerin teşhisi ve değerlendirilmesi için bu eşitlenmiş sinyal uygun değildir. Bunun için eşitlenmemiş değer kullanılmalıdır.

Not:

Motor milinden alınan güç Etkin güç eşitlenmiş (100 ms ile r0032) ve eşitlenmemiş (r0082) olarak mevcuttur.

r0033

Tork kullanımı için doğrultuldu. / M_kullanımı yuvarl Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Açıklama:

Yüzde olarak yuvarlanmış moment kullanımını gösterir.

Bağımlılık:

Bu paramtere sadece vektörel kontrolde kullanılabilir. U/f kontrolünde r0033 = % 0'dır.

Not:

Düzeltme zaman sabiti = 100 ms Sinyal, işlem miktarı olarak uygun değil ve sadece gösterge miktarı olarak kullanılabilir. oment kullanımı yuvarlatılmış olarak (r0033) ve yuvarlatılmamış olarak (r0081) şeklinde kullanılabilir. Toplam set_M (r0079) > 0 için şunlar geçerlidir: - Talep edilen moment = Toplam set_M - Güncel moment sınırı = Azami_M üst etkili (r1538) Toplam set_M (r0079) 1 ayarlayın Gösterge sıfırlanır ve parametre otomatik olarak sıfıra ayarlanır.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0039

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-23

Parametre Parametre listesi

r0041

Enerji tüketimi tasarruf edildi / Enerji tüket. tas. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [kWh]

Maks - [kWh]

Fabrika ayarı - [kWh]

Açıklama:

Her 100 işletim saati için tasarruf edilen enerjisinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0040

p0045

Düzeltme zaman sabiti, görüntüleme değerleri / T_yuvarl gösterge Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [ms]

Maks 1000.00 [ms]

Fabrika ayarı 4.00 [ms]

Şu değerler için düzeltme zaman sabitinin ayarlanması: r0063[1], r0068[1], r0080[1], r0082[1].

r0046.0...31

Açıklama: Bit alanı:

CO/BO: Eksik onaylar / Eksik onaylar Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Sürücü kumandasının işletime konulmasını engelleyen eksik serbest bırakımların gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 10 11 12 16 17 18 19 20 21 26 27 28 30 31

Bağımlılık:

1-24

Fabrika ayarı -

Sinyal adı KAPALI1 onayı eksik KAPALI2 onayı eksik KAPALI3 onayı eksik Çalıştırma onaylandı eksik Doğru akım freninin serbest bırakılması mevcut değil Rampa fonksiyon üreticisi onayı eksik Rampa fonksiyon üreticisi başlangıcı eksik Set değeri onayı eksik KAPALI1 dahili onayı eksik KAPALI2 dahili onayı eksik KAPALI3 dahili onayı eksik Dahili pals onayı eksik Doğru akım freninin dahili serbest bırakılması mevcut değil GP ser.bır.mev.değ Sürücü etkin değil veya çalışmaya hazır değil Mıknatıs özelliğini kaldırma tamamlanmadı Fren açık eksik Devir sayısı kontrolörü bloke Daktilo etme set değeri aktif

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

-

Evet Evet

Hayır Hayır

-

Evet Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır Hayır

-

Ayrıca bak: r0002

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

r0046 = 0 değeri tüm serbest bırakımların bu sürücü için mevcut olduğunu gösterir. Aşağıda belirtilen durumlarda Bit 00 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Sinyal kaynağı p0840'da 0 sinyalde olduğunda. Devreye girme engeli mevcutsa. Aşağıda belirtilen durumda Bit 01 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Sinyal kaynağı p0844'te veya p0845'te 0 sinyalde olduğunda. Aşağıda belirtilen durumda Bit 02 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Sinyal kaynağı p0848'de veya p0849'da 0 sinyalde olduğunda. Aşağıda belirtilen durumda Bit 03 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Sinyal kaynağı p0852'de 0 sinyalde olduğunda. Aşağıda belirtilen durumda Bit 04 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Sinyal kaynağı p1230'de 1 sinyalde olduğunda. Aşağıda belirtilen durumda Bit 10 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Sinyal kaynağı p1140'da 0 sinyalde olduğunda. Aşağıda belirtilenlerden dolayı devir sayısı nominal değeri donmuşsa, Bit 11 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Sinyal kaynağı p1141'de 0 sinyalde olduğunda. Devir sayısı nominal değeri yazarak girilir ve her iki sinyal kaynağı Bit 0 (p1055) ve Bit 1 (p1056) 1 sinyaline sahiptir. Aşağıda belirtilen durumda Bit 12 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Sinyal kaynağı p1142'de 0 sinyalde olduğunda. Aşağıda belirtilen durumda Bit 16 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): KAPALI1'de bir arıza reaksiyonu mevcuttur. Ancak arıza giderildiğinde ve onaylandığında ve devreye girme engeli KAPALI1 = 0 ile kaldırıldığında serbest bırakılır. Aşağıda belirtilen durumda Bit 17 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): İşletime alma modu seçilmişse (p0010 > 0). KAPALI2'de bir arıza reaksiyonu mevcuttur. Sürücü işletime geçirilemez. Aşağıda belirtilen durumda Bit 18 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): KAPALI3 henüz bağlanmamıştır veya KAPALI3'te bir arıza reaksiyonu mevcuttur. Aşağıda belirtilen durumda Bit 19 = 1'dir (Dahili impuls serbest bırakımı mevcut değil): Hareket kumandası tamamlanma mesajı bildirmiyor. Aşağıda belirtilen durumda Bit 20 = 1'dir (Dahili DC freni etkin): Sürücü, "İşletim" veya "KAPALI1/3" konumunda değil. Dahili impuls serbest bırakımı mevcut değil (r0046.19 = 0). Aşağıda belirtilen durumda Bit 21 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Güç ünitesi serbest bırakım bildirmiyor (Örn. ara gerilim çok düşük). Durdurma freni açılma zamanı (p1216) henüz dolmadı. Uyku konumu etkin. Aşağıda belirtilen durumda Bit 26 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Sürücü işletime geçirilemez. Aşağıda belirtilen durumda Bit 27 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): - Mıknatıslık giderme tamamlanmadı. Aşağıda belirtilen durumda Bit 28 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Durdurma freni tamamlandı veya henüz açılmadı. Aşağıda belirtilen nedenlerden biri mevcut olduğunda, Bit 30 = 1'dir (Devir sayısı düzenleyicisi engellenmiş): Kutup pozisyonu saptaması etkindir. Motor verileri saptaması etkindir (sadece belirli adımlar). Aşağıda belirtilen durumda Bit 31 = 1'dir (Serbest bırakım mevcut değil): Devir sayısı nominal değeri 1 veya 2 yazarak girilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-25

Parametre Parametre listesi

r0047

Motor verileri tn. ve devir sayısı kontrolörü optimizasyonu / MotID ve n_opt Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 300

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Motor verileri saptaması (sabit ölçüm) ve devir sayısı/hız düzenleyicisi optimizasyonu (dönüşümlü ölçüm) esnasında güncel durumun gösterilmesi.

Değer:

0: 115: 120: 140: 150: 170: 195: 200: 220: 230: 240: 250: 270: 290: 300:

r0050.0...1

Ölçüm yok Ölçüm q-Serpme indüktivitesi (Bölüm 2) Devir sayısı kontrolörü optimizasyonu (vibrasyon testi) Devir sayısı kontrolörü ayarının hesaplanması Atalet momenti ölçümü Mıknatıslama akımı ve satürasyon karakteristiği ölçümü Ölçüm q-Serpme indüktivitesi (Bölüm 1) Döner ölçüm seçildi Tanıtıcı, kaçak endüktans Tanıtıcı, rotor zaman sabiti Tanıtıcı, stator endüktansı Saptama, statör endüktansı LQLD Tanıtıcı, stator direnci Tanıtıcı, valf blokaj süresi Sabit ölçüm seçildi

CO/BO: Komut veri kümesi CDS etkin / CDS etkili Erişim kademesi: 3

Açıklama: Bit alanı:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Etkili komut veri setinin gösterimi (Command Data Set, CDS). Bit 00 01

Sinyal adı CDS etkin, bit 0 CDS etkin, bit 1

1 sinyali Açık Açık

0 sinyali Kapa Kapa

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0810, r0836

Not:

Binektör giriş üzerinden (örneğin p0810) seçilen komut veri seti r0836 üzerinden gösterilir.

r0052.0...15

CO/BO: Durum kelimesi 1 / DK (Durum kodu) 1 Erişim kademesi: 2

Açıklama: Bit alanı:

1-26

FP -

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Durum kodu 1'in gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Sinyal adı Açmak için hazır Çalışmaya hazır Çalışma serbest bırakıldı Arıza mevcut Yavaşlayarak durma etkin (KAPALI2) Hızlı duruş etkin (KAPALI3) Açma blokajı aktif İkaz mevcut Nominal/Gerçek devir sayısı sapması PLC'den kontrol

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır Evet Hayır

FP -

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

10 11 12 13 14 15 Not:

Maksimum devir sayısına ulaşıldı I, M, P sınırına ulaşıldı Motor durdurma freni açık Motor yüksek sıcaklık uyarısı Motor ileri doğru dönüyor Dönüştürücü aşırı yük ikazı

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet

-

Aşağıda belirtilen durum bitleri r0052'de gösterilir. Bit 00: r0899 Bit 0 Bit 01: r0899 Bit 1 Bit 02: r0899 Bit 2 Bit 03: r2139 Bit 3 Bit 04: r0899 Bit 4 Bit 05: r0899 Bit 5 Bit 06: r0899 Bit 6 Bit 07: r2139 Bit 7 Bit 08: r2197 Bit 7 Bit 09: r0899 Bit 7 Bit 10: r2197 Bit 6 Bit 11: r0056 Bit 13 (reddedildi) Bit 12: r0899 Bit 12 Bit 13: r2135 Bit 12 (reddedildi) Bit 14: r2197 Bit 3 Bit 15: r2135 Bit 15 (reddedildi)

r0053.0...11

Açıklama: Bit alanı:

CO/BO: Durum kelimesi 2 / DK 2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Durum kodu 2'nin gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Sinyal adı Doğru akım freni etkin Rezerve |n_gerçek| > p1080 (n_dak.) Rezerve Rezerve Rezerve |n_gerçek| >= r1119 (n_nominal) Rezerve Rezerve Hızlanma rampası/Yavaşlama rampası tamamlandı Alt sınırdaki teknoloji düzenleyicisi çıkışı Üst sınırdaki teknoloji düzenleyicisi çıkışı

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

Evet Evet

Hayır Hayır

-

Dikkat:

PROFIdrive sinyal kaynakları - arabağlantı durum kodu p2081 tarafından tespit edilir.

Not:

Aşağıda belirtilen durum bitleri r0053'te gösterilir Bit 00: r1239 Bit 8 Bit 02: r2197 Bit 0 (reddedildi) Bit 06: r2197 Bit 4 Bit 10: r2349 Bit 10 Bit 11: r2349 Bit 11

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-27

Parametre Parametre listesi

r0054.0...15

Açıklama: Bit alanı:

Not:

CO/BO: Kumanda kodu 1 / STW 1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Kumanda kodu 1'in gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15

Sinyal adı AÇIK/KAPALI1 ÇH/KAPALI2 ÇH/KAPALI3 Çalışmayı serbest bırak Rampa fonksiyon üreticisini serbest bırak Hızlanma rampası vericisini devam ettir Devir sayısı set değerini serbest bırak Arızayı onayla Daktilo et bit 0 Daktilo et bit 1 PLC aracılığıyla yönetim Yön değiştirme (Nominal değer) Motor potansiyometresi-yukarı Motor potansiyometresi-aşağı CDS bit 0

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP 3030 3030 -

Aşağıda belirtilen kumanda bitleri r0054'te gösterilir. Bit 00: r0898 Bit 0 Bit 01: r0898 Bit 1 Bit 02: r0898 Bit 2 Bit 03: r0898 Bit 3 Bit 04: r0898 Bit 4 Bit 05: r0898 Bit 5 Bit 06: r0898 Bit 6 Bit 07: r2138 Bit 7 Bit 08: r0898 Bit 8 Bit 09: r0898 Bit 9 Bit 10: r0898 Bit 10 Bit 11: r1198 Bit 11 Bit 13: r1198 Bit 13 Bit 14: r1198 Bit 14 Bit 15: r0836 Bit 0 Bit 10: için p0700 = 2 ayarlanmışsa, Bit 10 daima "1" 'i gösterir.

1-28

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r0055.0...15

Açıklama: Bit alanı:

Not:

CO/BO: Ek kontrol sözcüğü / Ek kontrol sözcüğü Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Ek kontrol sözcüğünü gösterir. Bit 00 01 02 03 04 05 08 09 11 12 13 15

Sinyal adı Sabit set değeri, bit 0 Sabit set değeri, bit 1 Sabit set değeri, bit 2 Sabit set değeri, bit 3 Rezerve Rezerve Teknoloji kontrol serbest Doğru akım frenlemesi etkin Rezerve Rezerve Harici arıza 1 (F07860) CDS bit 1

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır

FP -

r0055'de şu kontrol bitleri gösterilir: Bit 00: r1198 Bit 0 Bit 01: r1198 Bit 1 Bit 02: r1198 Bit 2 Bit 03: r1198 Bit 3 Bit 08: r2349 Bit 0 (reddedildi) Bit 09: r1239 Bit 11 Bit 13: r2138 Bit 13 Bit 15: r0836 Bit 1

r0056.0...15

Açıklama: Bit alanı:

CO/BO: Durum kelimesi ayarı / DRS kap devr kontr Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Kapalı devre kontrolüne ait durum sözcüğünün gösterimi. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Sinyal adı Başlangıç durumuna getirme tamamlandı Mıknatıs özelliğini kaldırma tamamlandı Pals serbest bırakma mevcut Yavaş başlatma mevcut Mıknatıslama tamamlandı Başlatma sırasında gerilim artırma İvme gerilimi Frekans - negatif Alan zayıflatma aktif Gerilim sınırı aktif Kayıp sınırlama aktif Frekans sınırı aktif Akım sınırlama kontrolörü, gerilim çıkışı aktif Akım/Tork sınırlaması

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet aktif aktif Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır pasif pasif Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP 6300 6300 6714 6310 -

aktif

pasif

6060

1-29

Parametre Parametre listesi

r0060

14

Vdc_maks kontrolörü aktif

Evet

Hayır

15

Vdc_min kontrolörü aktif

Evet

Hayır

CO: Set değeri filtresinden önce devir sayısı set değeri / filt öncesi n_set Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Açıklama:

Güncel devir set değerinin, devir denetleyicisinin veya U/f karakteristiğinin girişindeki (interpolatörden sonra) gösterimi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0020

Not:

Devir set değeri yuvarlatılmış (r0020) ve yuvarlatılmamış r0060 olarak kullanılabilir.

r0062

Açıklama:

r0063[0...2]

6220, 6320 6220, 6320

CO: Filtreden sonra devir sayısı set değeri / n_set filtre sonra Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Set değer filtrelerinden sonra güncel devir set değerini gösterir.

CO: Aktuel devirsayısı / n_act Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Açıklama:

Devir denetleyicisi ve U/f kontrolüne ait güncel devir değerini gösterir.

Endeks:

[0] = Düzeltilmedi [1] = p0045 ile düzeltildi [2] = f_set - f_slip'ten hesaplandı

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0021, r0022

Not:

r0063[0] güncel devir değeri ek olarak p0045 ile yuvarlanarak r0063[1]'de gösterilir. Çıkış frekansı ve kayma frekansı tarafından hesaplanan devir (r0063[2])sadece kararlı durumda güncel devir değeri (r0063[0]) ile karşılaştırılabilir.

r0064

Açıklama:

1-30

CO: Devir sayısı kontrolörü kontrol sapması / n_kontr sapması Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Devir denetleyicisinin güncel sapmasını gösterir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r0065

Açıklama:

r0066

Kayıp frekans / f_kayma Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 2_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Hz]

Maks - [Hz]

Fabrika ayarı - [Hz]

Asenkron motorlardaki (ASM) kayma frekansını gösterir.

CO: Çıkış frekansı / f_çıkış Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: 2_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Hz]

Maks - [Hz]

Fabrika ayarı - [Hz]

Açıklama:

Güç ünitesinin çıkış frekansını gösterir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0024

Not:

Çıkış frekansı yuvarlanmış (r0024) ve yuvarlanmamış (r0066) olarak kullanılabilir.

r0067

CO: Maksimum çıkış akımı / I_azami çıkış Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: 6_2

Birim seçimi: p0505

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Açıklama:

Güç ünitesine ait azami çıkış akımını gösterir.

Bağımlılık:

Azami çıkış akımı, parametrelendirilmiş akım sınırı tarafından olduğu gibi, termik motor ve dönüştürücü koruması tarafından da etkilenir. Ayrıca bak: p0290, p0640

r0068[0...1]

CO: Akım güncel değer oranı / I_güncel tutar Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Birim grubu: 6_2

Birim seçimi: p0505

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Açıklama:

Güncel akım değerinin tutarını gösterir.

Endeks:

[0] = Düzeltilmedi [1] = p0045 ile düzeltildi

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0027

Dikkat:

Değer, akım kontrolör örnekleme zamanı ile güncellendi.

Not:

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Akım tutarı = sqrt(Iq^2 + Id^2) Güncel akım değerine ait tutar yuvarlanmış (300 ms ile r0027, p0045 ile r0068[1]) ve yuvarlanmamış (r0068[0]) olarak kullanılabilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-31

Parametre Parametre listesi

r0069[0...6]

CO: Aşama akımı güncel değeri / I_faz güncel değer Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: 6_5

Birim seçimi: p0505

Min - [A]

Maks - [A]

Fabrika ayarı - [A]

Açıklama:

Faz akımlarının, tepe değer olarak ölçülen güncel değerlerini gösterir.

Endeks:

[0] = U fazı [1] = V fazı [2] = W fazı [3] = Aşama U Offset [4] = Aşama V offset [5] = Aşama W offset [6] = Toplam U, V, W

Not:

Endeks 3 ... 5'de, faz akımlarının düzeltilmesi için eklenen 3 faza ait ofset akımları gösterilir. Endeks 6'da, düzeltilen 3 faz akımının toplamı gösterilir.

r0070

CO: DC link gerilimi aktuel değeri / DC link güncel değ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Birim grubu: 5_2

Birim seçimi: p0505

Min - [V]

Maks - [V]

Fabrika ayarı - [V]

Açıklama:

DC link gerilimine ait ölçülen güncel değeri gösterir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0026

Dikkat:

200 V'dan daha düşük bir ara gerilim ölçüldüğünde Power Modulde geçerli ölçüm değeri aktarılmaz. Bu durumda, gösterge parametresinde oluşturulan harici 24 V gerilim beslemesinde yaklaşık 24 V'luk bir değer gösterilir.

Not:

DC link gerilimi yuvarlanmış (r0026) ve yuvarlanmamış (r0070) olarak kullanılabilir.

r0071

Açıklama:

Maksimum çıkış gerilimi / U_azami çıkış Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: 5_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Vefektif]

Maks - [Vefektif]

Fabrika ayarı - [Vefektif]

Azami çıkış gerilimini gösterir.

Bağımlılık:

Azami çıkış gerilimi, güncel DC link gerilimi (r0070) ve azami modülasyon derinliğine (p1803) bağlıdır.

Not:

Gittikçe artan (sürücülü) motor yüküyle, azalan DC link gerilimi sebebiyle azami çıkış gerilimi düşer.

r0072

CO: Çıkış gerilimi / U_çıkışı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Birim grubu: 5_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Vefektif]

Maks - [Vefektif]

Fabrika ayarı - [Vefektif]

Açıklama:

Güç ünitesine ait güncel çıkış gerilimi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0025

Not:

Çıkış gerilimi yuvarlanmış (r0025) ve yuvarlanmamış (r0072) olarak kullanılabilir.

1-32

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r0073

Maksimum modülasyon derecesi / Modül_der_azami Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Açıklama:

Azami modülasyon derinliğini gösterir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1803

r0074

Fabrika ayarı - [%]

CO: Kumanda derecesi / Kumanda derecesi Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Açıklama:

Güncel modülasyon derinliğini gösterir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0028

Not:

Ortam vektör modülasyonu sırasında, aşırı kontrol olmadan azami çıkış geriliminin % 100'üne karşılık gelir. % 100'ün üzerindeki değerler bir aşırı kontrolü gösterir. % 100'ün altındaki değerlerde aşırı kontrol yoktur. Faz gerilimi (birbirine bağlı, etkin) şu şekilde hesaplanır: (r0074 x r0070) / (sqrt(2) x 100 %). Modülasyon derinliği yuvarlanmış (r0028) ve yuvarlanmamış (r0074) olarak kullanılabilir.

r0075

CO: Akım set değeri, alan üreten / Id_set Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: 6_2

Birim seçimi: p0505

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Açıklama:

Alan olutştursn akım set değerini gösterir (Id_set).

Not:

U/f kontrolünde bu değer önemsiz.

r0076

CO: Aktuel akım değeri, alan üreten / Id_günc Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: 6_2

Birim seçimi: p0505

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Açıklama:

alan oluşturan güncel akım değerini gösterir (Id_günc).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0029

Not:

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Fabrika ayarı - [Aefektif]

U/f kontolünde bu değer önemsizdir. alan oluşturan güncel akım değeri yuvarlanmış (r0029) ve yuvarlanmamış (r0076) olarak kullanılabilir.

r0077

CO: Akım set değeri, moment üreten / Iq_set Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: 6_2

Birim seçimi: p0505

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Açıklama:

Anlık tork/güç oluşturan akım set değerini gösterir.

Not:

U/f kontrolünde bu değer önemsiz.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı - [Aefektif]

1-33

Parametre Parametre listesi

r0078

CO: Aktuel akım değeri, moment üreten / Iq_günc Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: 6_2

Birim seçimi: p0505

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Açıklama:

Tork oluşturan güncel akım değerini gösterir (Iq_günc)

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0030

Not:

Fabrika ayarı - [Aefektif]

U/f kontolünde bu değer önemsizdir. Tork oluşturan güncel akım değeri yuvarlanmış (300 ms ile r0030) ve yuvarlanmamış (r0078) olarak kullanılabilir.

r0079

CO: Dönme momenti set değeri / M_set toplam Erişim kademesi: 3

Açıklama:

r0080[0...1]

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

Devir denetleyicisinin çıkışındaki tork set değerini gösterir.

CO: Tork güncel değeri / M_act Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: -

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

Açıklama:

Güncel tork değerini gösterir.

Endeks:

[0] = Düzeltilmedi [1] = p0045 ile düzeltildi

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0031

Not:

Güncel tork değeri yuvarlanmış (100 ms ile r0031, p0045 ile r0080[1]) ve yuvarlanmamış (r0080[0]) olarak kullanılabilir.

r0081

Açıklama:

CO: Moment kullanımı / M_kullanımı Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Tork kullanımını yüzde olarak gösterir. Tork kullanımı, tork sınırına bağlı olarak, talep edilen yuvarlanmış torktan sağlanır.

Bağımlılık:

Bu parametre sadece vektör kontrolü için kullanılabilir. U/f kontrolünde r0081 = % 0'dır. Ayrıca bak: r0033

Not:

Tork kullanımı yuvarlanmış (r0033) ve yuvralanmamış (r0081) olarak kullanılabilir. Tork kullanımı, tork sınırına bağlı olarak, talep edilen torktan sağlanır. - Pozitif tork: r0081 = (r0079 / r1538) * % 100 - Negatif tork: r0081 = -r0079 / -r1539) * % 100

1-34

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r0082[0...2]

CO: Aktif güç aktuel değeri / P_günc Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: r2004

Veri seti: -

Birim grubu: 14_5

Birim seçimi: p0505

Min - [kW]

Maks - [kW]

Fabrika ayarı - [kW]

Açıklama:

Anlık aktif gücü gösterir.

Endeks:

[0] = Düzeltilmedi [1] = p0045 ile düzeltildi [2] = Elektrik gücü

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0032

Not:

Mekanik aktif güç yuvarlanmış (100 ms ile r0032, p0045 ile r0082[1]) ve yuvarlanmamış (r0082[0]) olarak kullanılabilir.

r0083

CO: Akım set değeri / Akış set değeri Erişim kademesi: 4

Açıklama:

r0084[0...1]

Standartlaştırma: PERCENT Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Akış set değerini gösterir.

CO: Akım aktuel değeri / Güncel akış değeri Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Güncel akış değerini gösterir. [0] = Düzeltilmedi [1] = düzlenmiş

r0089[0...2]

Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Endeks:

Açıklama:

Veri tipi: FloatingPoint32

Birim grubu: -

Açıklama:

r0087

Hesaplanan: -

Fabrika ayarı - [%]

CO: Güç faktörü güncel değeri / Güncel cos phi Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Güncel aktif güç faktörünü gösterir.

Aşama gerilimi güncel değeri / U_faz güncel değer Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: 5_3

Birim seçimi: p0505

Min - [V]

Maks - [V]

Açıklama:

Güncel faz gerilimini gösterir.

Endeks:

[0] = U fazı [1] = V fazı [2] = W fazı

Not:

Değerler, transistör çalışma süresine göre belirlenir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı - [V]

1-35

Parametre Parametre listesi

p0100

Açıklama:

IEC/NEMA motor standardı / IEC/NEMA mot.normu Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(1)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 2

Fabrika ayarı 0

Motorun veya dönüştürücünün güç ayarlarının (Örn. motor ölçüm gücü p0307) [kW] veya [bg] olarak ifade edilmesinin belirlenmesi. Motor ölçüm frekansı (p0310) seçime göre 50 Hz veya 60 Hz'ye ayarlanır. p0100 = 0, 2 için geçerli olan: Güç faktörü (p0308) parametrelenmelidir. p0100 = 1 için geçerli olan: Etkinlik kademesi (p0309) parametrelenmelidir.

Değer:

0: 1: 2:

IEC Motor (50 Hz, SI birimleri) NEMA Motor (60 Hz, US birimleri) NEMA-Motor (60 Hz, SI-birimler)

Bağımlılık:

p0100 değiştirildiğinde tüm motor ölçüm parametreleri geri alınır. Ancak bunun ardından birim dönüşümleri devralınır. IEC veya NEMA seçimi ile ilgili tüm motor parametrelerinin birimleri değiştirilir. Ayrıca bak: r0206, p0210, p0300, p0304, p0305, p0307, p0308, p0309, p0310, p0311, p0320, p0322, p0323, p0335, p1800

Not:

p0170

Parametre değeri, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle (p0010 = 30, p0970) geri alınmaz.

Komut veri kümesi (CDS) sayısı / CDS miktarı Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C(15)

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 2

Maks 2

Fabrika ayarı 2

Açıklama:

Komut veri dizilerinin (Command Data Set, CDS) miktarının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0010, r3996

Dikkat:

Veri dizileri oluşturulurken kısa süreli iletişim kesintileri gerçekleşebilir.

Not:

Bu veri dizisi geçişi üzerinden komut parametrelerine (BICO-Parametre) geçiş yapılabilir.

p0180

Sürücü veri kümesi (DDS) sayısı / DDS sayısı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8

Değiştirilebilir: C(15)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 1

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

Sürücü veri setlerinin sayısını ayarlar (Drive Data Set, DDS).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0010, r3996

Dikkat:

Veri dizileri oluşturulurken kısa süreli iletişim kesintileri gerçekleşebilir.

1-36

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r0197

Bootloader sürümü / Bootloader sürümü Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Bootloader'ın sürümünü gösterir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0018, r0198

Not:

Örnek:

Fabrika ayarı -

1010100 değeri V01.01.01.00 olarak yorumlanmalıdır.

r0198[0...1]

BIOS/EEPROM verileri sürümü / BIOS/EEPROM sürümü Erişim kademesi: 4

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

BIOS ve EEPROM verilerine ait sürümü gösterir. r0198[0]: BIOS sürümü r0198[1]: EEPROM verileri sürümü

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0018, r0197

Not:

Örnek: 1010100 değeri V01.01.01.00 olarak yorumlanmalıdır.

p0199[0...24]

Açıklama:

Sürücü birimi nesne adı / DO adı Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: C

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

Fabrika ayarı 0

Bir sürücü nesnesine atanabilir boştaki bir isim. Devreyealım yazılımında bu isim uzman listesi üzerinden girilemez. Yapılandırma asistanında gösterilir. Nesne adı, daha sonra standart Windows mekanizmaları üzerinden proje yönlendiricisinde değiştirilebilir.

Not:

p0201[0...n]

Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

Güç modülü kod numarası / GÜ kod no Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: PDS

Değiştirilebilir: C(2)

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

Fabrika ayarı 0

Kullanılan güç ünitesinin onayı için güncel kod numaralarının r0200 ayarlanması. İlk devreyealım sırasında kod numarası otomatik olarak r0200'den p0201'e iletilir.

Not:

Parametre numarası, bir sürücünün ilk devreyealımını tespit etmeye yarar. Sadece güncel ve onaylanmış kod numaraları birbiriyle aynıysa (p0201 = r0200), güç ünitesi devreyealımından çıkılabilir (p0010 = 2) Kod numarası değiştirildiğinde bağlantı gerilimi (p0210) kontrol edilir ve gerekiyorsa uyarlanır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-37

Parametre Parametre listesi

r0204[0...n]

Açıklama:

Güç parçası hardware özellikleri / GÜ Don özellikleri Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: PDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Güç ünitesinin donanımı tarafından desteklenen özellikleri gösterir.

Bit alanı:

Bit 01 07 08 12 14

Sinyal adı RFI Filtresi mevcut F3E Dahili frenleme modülü Güvenli fren kumandası (SBC) destekli Dahili LC çıkış filtresi

1 sinyali Evet Evet Evet Hayır Evet

p0205

Güç modülü uygulaması / GP uygulaması

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Evet Hayır

Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(1, 2)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

FP -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Görev çevrimleri, ancak dönüştürücülerin aşırı yüklenmeden önce ve sonra ana yük akımı ile çalıştırılması koşulu altında aşırı yüklenebilir. 300 s'lik bir görev çevrimi süresini baz alır.

Değer:

0: 1:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r3996

Dikkat:

Parametre değeri, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle geri alınmaz (bakın p0010 = 30, p0970).

Vektör tahrikleri için yüksek güce sahip güç boşluğu Vektör tahrikleri için yüksek güce sahip güç boşluğu

Güç ünitesinin uygulaması değiştirilirken kısa süreli iletişim kesintileri gerçekleşebilir. Not:

Parametre değiştirildiğinde, tüm motor parametreleri, teknolojik uygulamalar ve kumanda türü seçilen uygulamaya yönelik olarak atanır. Parametrenin termik aşırı yüklenmenin hesaplanmasına etkisi yoktur. p0205 sadece EEPROM güç ünitesinde kaydedilmiş olan ayarlara dönüştürülebilir.

r0206[0...4]

Güç modülü hesaplanan güç / GP P_ölçümü Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: 14_6

Birim seçimi: p0100

Min - [kW]

Maks - [kW]

Fabrika ayarı - [kW]

Açıklama:

Çeşitli görev çevrimleri için güç ünitesinin ölçüm gücünün gösterilmesi.

Endeks:

[0] = Ölçüm değeri [1] = Hafif yük ile yük uygulaması [2] = Aşırı yük ile yük uygulaması [3] = Rezerve [4] = Rezerve

Bağımlılık:

IEC sürücüleri (p0100 = 0): Birim kW NEMA sürücüleri (p0100 = 1): Birim bg Ayrıca bak: p0100, p0205

1-38

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r0207[0...4]

Ölçüm akımı yük parçası / GÜ nom akım Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Açıklama:

Çeşitli yük döngüleri için güç ünitesinin nominal akımını gösterir.

Endeks:

[0] = Ölçüm değeri [1] = Hafif yük ile yük uygulaması [2] = Aşırı yük ile yük uygulaması [3] = Rezerve [4] = Rezerve

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0205

r0208

Ağ set gerilimi güç parçası / GP U_anma Erişim kademesi: 2

Açıklama:

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Vefektif]

Maks - [Vefektif]

Fabrika ayarı - [Vefektif]

Güç ünitesinin ağ anma geriliminin gösterilmesi: r0208 = 400: 380 - 480 V +/- % 10 r0208 = 500: 500 - 600 V +/- % 10 r0208 = 690: 660 - 690 V +/- % 10

r0209[0...4]

Maksimum akım güç parçası / GÜ I_azami Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Açıklama:

Güç ünitesine ait azami çıkış akımını gösterir.

Endeks:

[0] = Katalog [1] = Hafif yük ile yük uygulaması [2] = Aşırı yük ile yük uygulaması [3] = Rezerve [4] = Rezerve

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0205

p0210

Açıklama: Bağımlılık:

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Cihaz bağlantı gerilimi / U_bağlantısı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: C(2), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1 [V]

Maks 63000 [V]

Fabrika ayarı 400 [V]

Cihaz bağlantı gerilimini ayarlar (birbirine bağlı şebeke geriliminin etkin değeri). p1254, p1294 (Vdc çalıştırma düzeylerinin otomatik olarak tanınması) = 0 olarak ayarlayın. Vdc_max denetleyicisinin müdahale eşikleri doğrudan p0210 üzerinden belirlenir.

Dikkat:

Şebeke gerilimi girilen değerden yüksekse, motorun hızlanmasını önlemek için Vdc denetleyicisi otomatik olarak devre dışı bırakılır. bu durumda uygun bir uyarı verilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-39

Parametre Parametre listesi

Not:

Güç ünitesinin nominal gerilimine bağlı olarak p0210 için ayar alanları. U_nominal = 230 V: - p0210 = 200 ... 240 V U_nominal = 400 V: - p0210 = 380 ... 480 V U_nominal = 500 V: - p0210 = 500 ... 600 V U_nominal = 690 V: - p0210 = 660 ... 690 V DC link gerilimi (Vdc) için çalıştırma eşiği ön yüklemesi p0210'den hesaplanır: Vdc_ön = p0210 * 0.82 * 1.35 DC link gerilimi (Vdc) için düşük gerilim çalıştırma eşikleri güç ünitesinin nominal gerilimine bağlı olarak p0210'den hesaplanır: U_nominal = 400 V: - U_min = p0210 * 0.78 > 360 V U_nominal = 500 V: - U_min = p0210 * 0.76 U_nominal = 690 V: - U_min = p0210 * 0.74 > 450 V

p0230

Sürücü filtre tipi, motor tarafı / Tah.fltre.tip.mot. Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(1, 2)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 4

Açıklama:

Motor tarafındaki filtre tipinin ayarlanması.

Değer:

0: 1: 2: 3: 4:

Bağımlılık:

p0230 ile aşağıda belirtilen parametreler etkilenir:

Fabrika ayarı 0

Filtre yok Motor kelebeği du/dt-Filtresi Siemens Sinus filtresi Yan üretici sinus filtresi

p0230 = 1: --> p0233 (Güç ünitesi, Motor reaktörü) = filtre endüktansı p0230 = 3: --> p0233 (Güç ünitesi, Motor reaktörü) = Filtre endüktansı -->p0234 (Güç ünitesi, sinüs filtresi kapasitesi) = Filtre kapasitesi --> p0290 (Güç ünitesi, aşırı yüklenme reaksiyonu) = Puls frekans azaltılmasının engellenmesi --> p1082 (Maksimum devir sayısı) = Fmaks. filtre / Kutup çiftinin sayısı --> p1800 (Puls frekansı) >= Filtrenin nominal puls frekansı --> p1802 (Modülatör modu) = Üst kumanda olmadan alan gösterge modülasyonu p0230 = 4: --> p0290 (Güç ünitesi, aşırı yüklenme reaksiyonu) = Puls frekans azaltılmasının engellenmesi --> p1802 (Modülatör modu) = Üst kumanda olmadan alan gösterge modülasyonu Aşağıda belirtilen parametreler kullanıcı tarafından sinüs filtresinin veri kitapçığına göre ayarlanmalı ve uygunluğu kontrol edilmelidir: --> p0233 (Güç ünitesi, motor reaktörü) = Filtre endüktansı -->p0234 (Güç ünitesi, sinüs filtresi kapasitesi) = Filtre kapasitesi --> p1082 (Maksimum devir sayısı) = Fmaks. filtre / Kutup çiftinin sayısı --> p1800 Puls frekansı) >= Filtrenin nominal puls frekansı Ayrıca bak: p0233, p0234, p0290, p1082, p1800, p1802

1-40

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

Güç ünitesinin (Örn.PM260) dahili bir sinüs filtresi varsa parametre değiştirilemez. Bir filtre tipi seçilemiyorsa, güç ünitesi için bu filtre tipine müsaade edilmez. p0230 = 1: Çıkış reaktörü olan güç üniteleri 150 Hz'lik çıkış frekanslarına sınırlandırılır. p0230 = 3 Sinüs filtresi olan güç üniteleri 200 Hz'lik çıkış frekanslarına sınırlandırılmıştır.

p0233

Güç modülü motor reaktörü / GP motor reaktörü Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(2), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [mH]

Maks 1000.000 [mH]

Fabrika ayarı 0.000 [mH]

Açıklama:

Güç ünitesinin çıkışına takılmış bir filtrenin endüktansının girilmesi

Bağımlılık:

Güç ünitesi için bir SIEMENS filtresi tanımlanmışsa, p0230 üzerinden bir filtre seçildiğinde parametre otomatik olarak atanır. Ayrıca bak: p0230

Not:

p3900 = 1 üzerinden hızlı işletime almadan çıkış yapıldığında, parametre değeri tanımlı SIEMENS filtresinin değerine veya sıfıra getirilir. Bu nedenle yabancı bir filtrenin parametre değeri ancak işletime alma (p0010 = 0) dışında girilmelidir ve ardından düzenleyici (p0340 = 3) hesaplanmalıdır. Güç ünitesinin (Örn. PM260) dahili bir sinüs filtresi varsa, parametre değiştirilmeyebilir.

p0234

Güç modülü sinüs filtresi kapasitesi / GP sinüs filtre. C Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(2), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [µF]

Maks 1000.000 [µF]

Fabrika ayarı 0.000 [µF]

Açıklama:

Güç ünitesinin çıkışına takılmış bir sinüs filtresinin kapasitesinin girilmesi.

Bağımlılık:

Güç ünitesi için bir SIEMENS filtresi tanımlanmışsa, p0230 üzerinden bir filtre seçildiğinde parametre otomatik olarak atanır. Ayrıca bak: p0230

Not:

Parametre değeri, bir fazın bir seride açılan tüm kapasitelerinin toplamını kapsar (İletken-zemin). p3900 = 1 üzerinden hızlı işletime almadan çıkış yapıldığında, parametre değeri tanımlı SIEMENS filtresinin değerine veya sıfıra getirilir. Bu nedenle yabancı bir filtrenin parametre değeri ancak işletime alma (p0010 = 0) dışında girilmelidir. Güç ünitesinin (Örn. PM260) dahili bir sinüs filtresi varsa, parametre değiştirilmeyebilir.

r0238

Açıklama:

Dahili güç ünitesi direnci / GÜ R dahili Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Ohm]

Maks - [Ohm]

Fabrika ayarı - [Ohm]

Güç ünitesinin dahili direncini gösterir (IGBT ve güç direnci).

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-41

Parametre Parametre listesi

p0278

Ara devre gerilimi düşük gerilim eşiğini düşürme / Vdc U_düş ger az Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -80 [V]

Maks 0 [V]

Fabrika ayarı 0 [V]

Açıklama:

Düşük gerilim hatası (F30003) eşiğini tetiklemek için düşürülen tutarı ayarlar.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0210 Ayrıca bak: F30003

Dikkat:

p0287[0...1]

DC linkten 24 V beslemesi için bir Control Supply Modules (CSM) kullanıldığında, kalıcı asgari DC link gerilimi 430 V'un altında olmamalıdır. 300 ... 430 V alanındaki DC link gerilimleri 1 dakikalık süre boyunca geçerlidir.

Toprak arızası, eşikler / Toprakl hata eşiği Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [%]

Maks 100.0 [%]

Fabrika ayarı [0] 6.0 [%] [1] 16.0 [%]

Açıklama:

Topraklama hatası izlemesi için kapatma eşiğini ayarlar. ayarlama, yüzde olarak güç ünitesinin (r0209) azami akım değerinde gerçekleşir.

Endeks:

[0] = Önyüklemedeki eşik çalışıyor [1] = Önyüklemedeki eşik sonlandırıldı

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F30021

r0289

Açıklama:

p0290

Açıklama:

CO: Maksimum güç modülü çıkış akımı / GÜ I_azami çıkış Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Değer kaybı faktörleri dikkate alınarak, güç ünitesine ait azami güncel çıkış akımını gösterir.

Güç modülü aşırı yük tepkisi / GÜ aşırı yük reak Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 2

Reaksiyonun, güç ünitesindeki termik aşırı yüklemeye yönelik ayarlanması. Şu değerler, termik aşırı yüklenmeye karşı bir reaksiyona yol açabilir: - Soğutucu sıcaklığı (r0037.0) - Çip sıcaklığı (r0037.1) - Güç ünitesi aşırı yük I2T (r0036) Bir termik aşırı yüklemeye karşı alınabilecek olası önlemler: - Çıkış akımı sınırı r0289 ve r0067'nin (hız veya tork kontrolü) veya çıkış frekansının (U/f kontrolünde doğrudan çıkış akım sınırı üzerinden ve akım sınırlayıcı denetleyicisinin müdahalesinde) düşürülmesi. - Titreşim frekansını düşür. Bir azaltma, eğer parametrelendirilmişse, her zaman ilgili bir uyarının ortaya çıkmasından sonra gerçekleşir.

1-42

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Değer:

0: 1: 2: 3:

Çıkış gerilimini veya çıkış frekansını düşürme Düşürme yok, Aşırı yük eşiğine erişimde kapatma I_Çıkışını veya f_çıkışını ve f_Puls azaltma (I2t ile değil) Puls frekansı azaltma (I2t ile değil)

Bağımlılık:

Çıkış filtresi olarak bir sinüs filtresi (p0230 = 3, 4) parametrelendirildiyse, o zaman sadece titreşim frekans azaltması olmayan reaksiyonlar seçilebilir (p0290 = 0, 1). Eğer bir arıza ya da uyarı mevcutsa, r2135.13 veya r2135.15 ayarlanır. Ayrıca bak: r0036, r0037, p0230, r2135 Ayrıca bak: A05000, A05001, A07805

Dikkat:

Alınan önlemle güç ünitesinin termal aşırı yüklenmesi yeterince düşürülemiyorsa, o zaman her zaman bir kapatma işlemi gerçekleşir. Bu şekilde güç ünitesi bu parametrenin ayarından bağımsız olarak korunur.

Not:

p0290 = 0, 2 ayarı, sadece devir düştükçe yük azalıyorsa (örneğin pompalarda veya fanlarda olduğu gibi değişken torka sahip uygulamalarda) anlamlıdır. Aşırı yük durumunda akım ve tork sınırı düşürülüyor ve bu nedenle motor frenleniyorsa, o zaman yasak olan devir aralıkları da (örneğin asgari devir p1080 ve bastırma devirleri p1091 ... p1094) geçirilebilir. Güç ünitesine ait I2t aşırı yük tanımlaması, p0290 = 2, 3'deki reaksiyonlar üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir. p0290, seçilmiş motor verileri tanımlamasında değiştirilemez.

p0292[0...1]

Güç modülü, sıcaklık alarm eşiği / GÜ T_uyarı eşiği Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [°C]

Maks 25 [°C]

Fabrika ayarı [0] 5 [°C] [1] 15 [°C]

Açıklama:

Güç ünitesine ait aşırı sıcaklık uyarı eşiğini ayarlar. Değer, kapatma sıcaklığına olan fark kadar ayarlanır. Sürücü: Eşik değerinin aşılması durumunda br aşır yük uyarısı ve ayrıca p0290'de ayarlanmış olan reaksiyon gerçekleşir. Besleme: Eşik değerinin aşılması durumunda sadece aşırı yük uyarısı olur.

Endeks:

[0] = Soğutucu sıcaklığı [1] = Güç yarı iletkeni (chip) sıcaklığı

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0037, p0290 Ayrıca bak: A05000

p0295

Fan çalışma süresi / Fan çalışma süresi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [s]

Maks 600 [s]

Fabrika ayarı 0 [s]

Açıklama:

Güç ünitesine ait titreşimler kapatıldıktan sonra fanın çalışmaya devam süresini hesaplar.

Not:

Fan, ayarlandığından daha uzun bir süre çalışmaya devam edebilir (örneğin aşırı yüksek soğutucu sıcaklığında). Fan için, 1 s'den küçk değerlerde 1 s'lik fazla çalışma etkili olur. Yapı boyutu D - F olan PM230 tipi güç ünitesindeparametre ekisizdir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-43

Parametre Parametre listesi

p0300[0...n]

Açıklama:

Motor tipi seçimi / Motor tipi seçimi Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 17

Fabrika ayarı 0

Motor tipinin seçilmesi. Parametre değerinin ilk rakamı her zaman genel motor tipini belirtir ve bir motor listesine dahil olan yabancı motora uygundur. 1 = Dönen asenkron motor 2 = Dönen senkron motor Tip bilgisinin girilmesi, motora özgü parametrelerin filtrelenmesinde ve çalışma karakteristiğinin iyileştirilmesinnde ihtiyaç duyulur. Örneğin senkron motorlarda yük faktörü (p0308) kullanılmaz veya gösterilmez (BOP/IOP'de).

Değer:

0: 1: 2: 17:

Motor yok Asenkron motor (dönen) Senkron motor (sürekli mıknatıs) 1LA7 Standart asenkron motor

Bağımlılık:

1LA7 serisi bir motor tipi seçildiğinde, termik motor modelinin parametreleri p0307 ve p0311'e bağlı olarak atanır.

Not:

Kontrol ünitesinin ilk hızlanma rampasından sonra veya fabrika ayarının ayarlanmasından sonra motor tipi otomatik olarak asenkron motora (p0300 = 1) atanır. Motor tipi seçilmemişse (p0300 = 0), sürücü işletime alma sisteminden çıkış yapılamaz.

p0301[0...n]

Motor kod numarası seçimi / Motor kod no. seç. Erişim kademesi: 2

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

Fabrika ayarı 0

Parametre, bir motorun bir motor listesinden seçilmesine yarar. Kod numarası değiştirildiğinde (0 değeri dışında) tüm motor parametreleri dahili mevcut parametre listelerinden atanır.

Bağımlılık:

Sadece p0300'da seçilen motor tipine uygun olan motorların kod numaraları ayarlanabilir. Ayrıca bak: p0300

Not:

Motor kod numarası ancak uygun olan liste motoru p0300'da seçilmişse değiştirilebilir. Bir liste motoru (p0300 >= 100) seçildiğinde, sürücü işletime alma sisteminden ancak bir kod numarası seçilerek çıkış yapılabilir.

p0304[0...n]

Hesaplanmış motor gerilimi / Motor U_ölçüm Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [Vefektif]

Maks 20000 [Vefektif]

Fabrika ayarı 0 [Vefektif]

Açıklama:

Motor ölçüm geriliminin ayarlanması (Tip etiketi).

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Parametre değeri girilirken motorun bağlantı türü (yıldız/üçgen) dikkate alınmalıdır. Kontrol ünitesinin ilk hızlanma rampasından sonra veya fabrika ayarının ayarlanmasından sonra parametre güç ünitesine uygun olarak atanır.

1-44

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0305[0...n]

Hesaplanmış motor akımı / Mot I_ölçüm Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [Aefektif]

Maks 10000.00 [Aefektif]

Fabrika ayarı 0.00 [Aefektif]

Açıklama:

Motor ölçüm akımının ayarlanması (Tip etiketi).

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Dikkat:

p0305 hızlı işletime alma (p0010 = 1) içerisinde değiştirildiğinde, maksimum akım p0640 buna uygun olarak atanır.

Not:

Parametre değeri girilirken motorun bağlantı türü (yıldız/üçgen) dikkate alınmalıdır. Kontrol ünitesinin ilk hızlanma rampasından sonra veya fabrika ayarının ayarlanmasından sonra parametre güç ünitesine uygun olarak atanır.

p0307[0...n]

Hesaplanmış motor gücü / Mot P_ölçüm Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Birim grubu: 14_6

Birim seçimi: p0100

Min 0.00 [kW]

Maks 100000.00 [kW]

Açıklama:

Motor ölçüm gücünün ayarlanması (Tip etiketi).

Bağımlılık:

IEC sürücüleri (p0100 = 0): Birim kW

Fabrika ayarı 0.00 [kW]

NEMA sürücüleri (p0100 = 1): Birim bg NEMA sürücüleri (p0100 = 2): Birim kW Ayrıca bak: p0100 Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Kontrol ünitesinin ilk hızlanma rampasından sonra veya fabrika ayarının ayarlanmasından sonra parametre güç ünitesine uygun olarak atanır.

p0308[0...n]

Açıklama:

Hesaplanmış motor güç faktörü / Mot. cos_phi_ölçüm Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000

Maks 1.000

Fabrika ayarı 0.000

Motor ölçüm gücü faktörünün ayarlanması (cos phi, Tip etiketi). 0.000'lık bir parametre değerinde güç faktörü dahili hesaplanır.

Bağımlılık:

Parametre sadece p0100 = 0, 2'de mevcuttur. Ayrıca bak: p0100, p0309

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Senkron motorlarda (p0300 = 2xx) parametre kullanılmaz. Kontrol ünitesinin ilk hızlanma rampasından sonra veya fabrika ayarının ayarlanmasından sonra parametre güç ünitesine uygun olarak atanır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-45

Parametre Parametre listesi

p0309[0...n]

Açıklama:

Hesaplanan motor verimliliği / Mot eta_ölçüm Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [%]

Maks 99.9 [%]

Fabrika ayarı 0.0 [%]

Motor ölçüm etkinlik kademesinin ayarlanması (Tip etiketi). 0.0'lık bir parametre değerinde güç faktörü dahili hesaplanır ve r0332'de gösterilir.

Bağımlılık:

Parametre sadece NEMA motorlarda (p0100 = 1) mevcuttur. Ayrıca bak: p0100, p0308

Not:

p0310[0...n]

Senkron motorlarda parametre kullanılmaz.

Hesaplanan motor frekansı / Mot f_ölçüm Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [Hz]

Maks 650.00 [Hz]

Fabrika ayarı 0.00 [Hz]

Açıklama:

Motor ölçüm frekansının ayarlanması (Tip etiketi).

Bağımlılık:

p0314 = 0 ise, kutup çiftinin sayısı (r0313) parametre değiştirildiğinde otomatik olarak yeniden hesaplanır (p0311 ile birlikte). Ölçüm frekansı 1.00 Hz ve 650.00 Hz arası değerlere sınırlandırılır. Ayrıca bak: p0311

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Dikkat:

p0310 hızlı işletime alma (p0010 = 1) içerisinde değiştirildiğinde, hızlı işletime almaya da dahil olan maksimum devir sayısı p1082 buna uygun olarak atanır. Bu durum motor işletime almanın (p0010 = 3) içerisinde sözkonusu değildir.

Not:

Kontrol ünitesinin ilk hızlanma rampasından sonra veya fabrika ayarının ayarlanmasından sonra parametre güç ünitesine uygun olarak atanır.

p0311[0...n]

Açıklama:

Hesaplanan motor devir sayısı / Mot n_ölçüm Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [1/dak.]

Maks 210000.0 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.0 [1/dak.]

Motor ölçüm devir sayısının ayarlanması (Tip etiketi). p0311 = 0'da asenkron motorların motor ölçüm kaçıklığı dahili hesaplanır ve r0330'da gösterilir. Motor ölçüm devir sayısının doğru girilmesi öncelikle vektör kumandası ve U/f kumandasında kaçıklık dengelemesi için gereklidir.

Bağımlılık:

p0311 değiştirildiğinde ve p0314 = 0'da kutup çiftinin sayısı otomatik olarak yeniden hesaplanır. Ayrıca bak: p0310

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Dikkat:

p0311 hızlı işletime alma (p0010 = 1) içerisinde değiştirildiğinde, hızlı işletime almaya da dahil olan maksimum devir sayısı p1082 buna uygun olarak atanır. Bu durum motor işletime almanın (p0010 = 3) içerisinde sözkonusu değildir.

Not:

Kontrol ünitesinin ilk hızlanma rampasından sonra veya fabrika ayarının ayarlanmasından sonra parametre güç ünitesine uygun olarak atanır.

1-46

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0316[0...n]

Açıklama:

Hesaplanan motor dönme momenti sabiti / Mot t k Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(1, 3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: 28_1

Birim seçimi: p0100

Min 0.00 [Nm/A]

Maks 400.00 [Nm/A]

Fabrika ayarı 0.00 [Nm/A]

Senkron motorun tork sabitini ayarlar. p0316 = 0: Tork sabiti motor verilerinden hesaplanır. p0316 > 0: Ayarlanan değer, tork sabiti olarak kullanılır.

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Asenkron motorlarda (p0300 = 1xx) bu parametre kullanılmaz.

p0320[0...n]

Açıklama:

Hesaplanan motor manyetikleştirme akımı/kısa devre akımı / Mot I_mıkn_nominal Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [Aefektif]

Maks 5000.000 [Aefektif]

Fabrika ayarı 0.000 [Aefektif]

Asenkron motor: Motor nominal mıknatıslama akımını ayarlar. p0320 = 0.000'da mıknatıslama akımı dahili hesaplanır ve r0331'de gösterilir. Senkron motorlar: Motor nominal kısa devre akımını ayarlar.

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Eğer hızlı devreyealımdan p3900 > 0 ile çıkılırsa, asenkron motorlardaki p0320 mıknatıslama akımı sıfırlanır. Eğer devreyealımın (p0010 > 0) dışındaki asenkron motorlardaki mıknatıslama akımı p0320 değiştirilirse, ana indüktans p0360, EMG r0337 sabit kalacak şekilde değiştirilir.

p0322[0...n]

Maksimum motor devir sayısı / Mot n_maks. Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [1/dak.]

Maks 210000.0 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.0 [1/dak.]

Açıklama:

Maksimum motor devir sayısının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1082

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Dikkat:

p0322 hızlı işletime alma (p0010 = 1) içerisinde değiştirildiğinde, hızlı işletime almaya da dahil olan maksimum devir sayısı p1082 buna uygun olarak atanır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-47

Parametre Parametre listesi

p0323[0...n]

Maksimum motor akımı / Mot I_maks. Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(1, 3)

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [Aefektif]

Maks 20000.00 [Aefektif]

Fabrika ayarı 0.00 [Aefektif]

Açıklama:

Müsaade edilen maksimum motor akımının ayarlanması (Örn. senkron motorda mıknatıslık giderme akımı).

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Dikkat:

p0323 hızlı işletime alma (p0010 = 1) içerisinde değiştirildiğinde, maksimum akım p0640 buna uygun olarak atanır.

Not:

Asenkron motorlarda parametrenin etkisi yoktur. 0.0'lık bir değer girildiğinde, senkron motorlarda parametrenin etkisi yoktur. Kullanıcı tarafından seçilebilen akım sınırı p0640'ta girilir.

r0330[0...n]

Hesaplanan motor kayışı / Mot kay_nom Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Hz]

Maks - [Hz]

Fabrika ayarı - [Hz]

Açıklama:

Motor nominal kaymayı gösterir.

Bağımlılık:

Nominal kayma, nominal frekans, nominal devir ve kutup çift sayıdan hesaplanır. Ayrıca bak: p0310, p0311

Not:

r0331[0...n]

Açıklama:

Senkron motorlarda (p0300 = 2xx) bu parametre kullanılmaz.

Motor manyetize akımı / kısa devre akımı günceli / Mot I_mık_nom günc Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Asenkron motor: p0320'deki nominal mıknatıslama akımını gösterir. p0320 = 0'da, dahili olarak hesaplanan mıknatıslama akımı gösterilir. Senkron motor: p0320'deki nominal kısa devre akımını gösterir.

Bağımlılık:

r0333[0...n]

p0320 girilmezse, parametre, tip plakası parametresinden hesaplanır.

Hesaplanan motor dönme momenti / Mot nom_tork Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: 7_4

Birim seçimi: p0100

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Açıklama:

Motor nominal torku gösterir.

Bağımlılık:

IEC sürücüleri (p0100 = 0): Birim Nm

Fabrika ayarı - [Nm]

NEMA sürücüleri (p0100 = 1): Birim lbf ft Not:

asenkron motorlarda r0333, p0307 ve p0311'den hesaplanır. Senkron motorlarda r0333, p0305, p0316, p0327 ve p0328'den hesaplanır.

1-48

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0335[0...n]

Motor soğutma türü / Motor soğutma türü Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(1, 3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 128

Açıklama:

Kullanılan motor soğutma sisteminin ayarlanması.

Değer:

0: 1: 2: 128:

Fabrika ayarı 0

Havalandırma yok Yabancı soğutma Sıvı soğutma Fan yok

Bağımlılık:

1LA7 serisi motorlarda (bakın p0300) parametre p0307 ve p0311'e bağlı olarak atanır.

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Parametre, motorun termik 3 şase modeline etkisi vardır. 1LA7 serisi ve 56 yapı boyutundaki motorlar fansız çalışılır.

p0340[0...n]

Motor/kontrol parametrelerinin otomatik hesaplanması / Otom. par. hesapl. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 5

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Tip etiketi verilerinden U/f kumanda ve kumanda parametrelerinin ve motor parametrelerinin otomatik olarak hesaplanmasına yönelik ayarlama.

Değer:

0: 1: 2: 3: 4: 5:

Dikkat:

Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi artık engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür.

Hesaplama yok Eksiksiz hesaplama Yedek devre diyagramı parametrelerinin hesaplanması Kapalı devre kontrol parametrelerinin hesaplanması Kontrolör parametrelerinin hesaplanması Teknolojik sınırların ve eşik değerlerinin hesaplanması

p0340 ile aşağıda belirtilen parametreler etkilenir: p0340 = 1: --> Tüm p0340 = 2, 3, 4, 5'te etkilenen parametreler --> p0341, p0342, p0344, p0640, p1082, p1231, p1232, p1349, p1611, p1726, p1909, p1959, p2000, p2001, p2002, p2003, p3927, p3928 p0340 = 2: --> p0350, p0354 ... p0360 --> p0625 (p0350'ye uyan) p0340 = 3: --> Tüm p0340 = 4, 5'te etkilenen parametreler --> p0346, p0347, p0622, p1320 ... p1327, p1582, p1755 p0340 = 4: --> p1290, p1292, p1338, p1340, p1341, p1345, p1346, p1470, p1472, p1764, p1767 p0340 = 5: --> p1037, p1038, p1520, p1521, p1530, p1531, p1802, p1803, p2390, p2392, p2393 Not:

p0340 = 1, p0340 = 2, 3, 4, 5. hesaplamalarını kapsar. p0340 = 2 motor parametrelerini (p0350 ... p0360) hesaplar. p0340 = 3, p0340 = 4, 5 hesaplamalarını kapsar. p0340 = 4 sadece düzenleyici parametrelerini hesaplar. p0340 = 5 sadece düzenleyici sınırlamalarını hesaplar.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-49

Parametre Parametre listesi

p3900 > 0 üzerinden hızlı işletime almadan çıkış yapıldığında otomatik olarak p0340 = 1 çağırılır. Hesaplamaların sonunda otomatik olarak p0340 = 0 yerleştirilir.

p0341[0...n]

Motor atalet momenti / Mot T_atalet Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: 25_1

Birim seçimi: p0100

Min 0.000000 [kgm²]

Maks 100000.000000 [kgm²]

Açıklama:

Motor atalet torkunu ( yüksüz) ayarlar.

Bağımlılık:

IEC sürücüleri (p0100 = 0): Birim kg m^2

Fabrika ayarı 0.000000 [kgm²]

NEMA sürücüleri (p0100 = 1): Birim lb ft^2 Parametre değeri p0342 ile birlikte motorun nominal başlama süresine dahildir. Ayrıca bak: p0342, r0345 Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

p0341 * p0342 ürünü devir denetleyicisinin otomatik hesaplamasında dikkate alınır (p0340 = 4).

p0342[0...n]

Toplam motor atalet momenti oranı / Mot atalet orantı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1.000

Maks 10000.000

Fabrika ayarı 1.000

Açıklama:

Toplam atalet tork/kütle (yük+motor) ve tek başına motor atalet/kütlesi (yüksüz) arasındaki orantıyı ayarlar.

Bağımlılık:

Vektör sürücülerde, p0341 ile birlikte motorun nominal başlama süresi hesaplanır Ayrıca bak: p0341, r0345

Not:

p0344[0...n]

p0341 * p0342 ürünü devir denetleyicisinin otomatik hesaplamasında dikkate alınır (p0340 = 4).

Motor kütlesi (Termik motor modeli için) / Mot kütl term mod Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: 27_1

Birim seçimi: p0100

Min 0.0 [kg]

Maks 50000.0 [kg]

Açıklama:

Motor kütlesinin ayarlanması.

Bağımlılık:

IEC sürücüleri (p0100 = 0): Birim kg

Fabrika ayarı 0.0 [kg]

NEMA sürücüleri (p0100 = 1): Birim lb Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Parametre, asenkron motorun termik 3 kütleli modelini etkiliyor. Senkron motorlarda (p0300 = 2xx) bu parametre kullanılmaz.

r0345[0...n]

Nominal motor başlatma zamanı / Mot t_başl_nom Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [s]

Maks - [s]

Fabrika ayarı - [s]

Açıklama:

Motor nominal başlama süresini gösterir. Bu süre, durma noktasından motorun nominal deviri ve motor nominal tork (r0333) ile hızlanmasına kadar geçen süreye karşılık gelir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0333, p0341, p0342

1-50

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0346[0...n]

Açıklama:

Motor tetikleme süresi / Mot t_tetikleme Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,3

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 20.000 [s]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Motorun tetikleme süresini ayarlar. Burada titreşim etkinleştirme ve boot enkoderinin etkinleştirilmesi arasındaki bekleme süresinden bahsedilmektedir. Bu süre boyunca bir asenkron motorun mıknatıslanması gerçekleşir.

Dikkat:

Asenkron motor, yetersiz mıknatıslamada, yük veya çok güçlü hızlanma yüzünden devrilebilri (bkz bilgi).

Not:

Parametre, p0340 = 1, 3 üzerinden hesaplanır. Asenkron motorlarda sonuç, rotor zaman sabitine (r0384) bağlıdır. Bu sürenin aşırı dercede kısaltılması, asenkron motorun yetersiz mıknatıslanmasına neden olabilir. Bu durum, mıknatıslandırma sırasında akım sınırına ulaşıldığında ortaya çıkar. parametre, asenkron motorlarda 0 olarak ayarlanamaz (dahili sınırlama: 0.1*r0384). Sürekli tahrik halindeki senkron makinalarda ve vektör kontrolünde, değer, stator zaman sabitine (r0386) bağlıdır. Burada, doğrudan titreşim etkinleştirmesinden sonra enkodersiz işletimde akım oluşturma süresini belirler.

p0347[0...n]

Açıklama:

Motor durdurma süresi / Mot t_de-eksitas Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,3

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 20.000 [s]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Inverter titreşimleri iptal edildikten sonra demanyetizasyon süresini (asenkron motorlar) ayarlar. Bu süre boyunca inverter titreşimleri etkinleştirilemez.

Not:

Parametre p0340 = 1, 3 üzerinden hesaplanır. Asenkron motorlarda sonuç, rotor zaman sabitine (r0384) bağlıdır. Bu sürenin aşırı dercede kısaltılması, asenkron motorun yetersiz mıknatıslanmasına neden olabilir ve ardından devreye giren titreşim etkinleştirmesi aşırı akıma neden olabilir (sadece etkin yakalama başlatması ve dönen motorda).

p0350[0...n]

Motor stator direnci, soğuk / Motor R_stat soğuk Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,2

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00000 [Ohm]

Maks 2000.00000 [Ohm]

Fabrika ayarı 0.00000 [Ohm]

Açıklama:

Ortam sıcaklığı p0625'de, motora ait stator direncinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0625

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Motor tanımlaması, toplam stator direncinden güç direncini (p0352) çıkararak stator direncini belirler.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-51

Parametre Parametre listesi

p0352[0...n]

Kablo direnci / Motor R_kabl soğuk Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00000 [Ohm]

Maks 120.00000 [Ohm]

Fabrika ayarı 0.00000 [Ohm]

Açıklama:

Güç ünitesi ve motor arasındaki güç kablolarının direnci.

Dikkat:

Güç direnci motor verileri tanımlamasından önce girilmelidir. Daha sonradan devreye alınırsa, p0352'yi değiştiren fark stator direnci p0350'den çıkarılmalıdır veya motor verileri tanımlaması tekrarlanmalıdır.

Not:

Parametre, stator direncinin sıcaklık adaptasyonu üzerinde etkisi vardır. Eğer p0352 ölçüm sırasında sıfır ise, motor tanımlaması kablo direncini, ölçülen toplam direncin % 20'si olarak ayarlar. Eğer p0352sıfır değilse, o zaman stator direnci p0350'ı hesaplayabilmek için, değer, ölçülen toplam stator direncinden çıkartılır. bu sırada p0350, ölçüm değerinin en az % 10'udur. Hızılı devreyealımdan p3900 > 0 ile çıkıldıysa, kablo direnci sıfırlanır.

p0354[0...n]

Açıklama:

Motor rotor direnci soğuk / Mot R_s soğuk Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,2

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00000 [Ohm]

Maks 300.00000 [Ohm]

Fabrika ayarı 0.00000 [Ohm]

Ortam sıcaklığı p0625'de motorun rotor/ikincil bölüm direncinin ayarlanması. Parametre değeri otomatik olarak motor modelinin yardımıyla hesaplanır (p0340 = 1, 2) veya motor verileri tanımlaması (p1910) üzerinden belirlenir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0625

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Senkron motorlarda (p0300 = 2) bu parametre kullanılmaz.

p0356[0...n]

Motor stator kaçak endüktansı / Mot L_stator kaçak Erişim kademesi: 4

Açıklama:

Hesaplanan: p0340 = 1,2

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00000 [mH]

Maks 1000.00000 [mH]

Fabrika ayarı 0.00000 [mH]

Asenkron makine: Motora ait stator kaçak indüktansının ayarlanması. Senkron makine: Motora ait stator kaçak indüktansının ayarlanması. Parametre değeri otomatik olarak motor modelinin yardımıyla hesaplanır (p0340 = 1, 2) veya motor tanımlaması (p1910) üzerinden belirlenir.

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Eğer devreyealımın (p0010 >0) dışındaki asenkron motorlarda, stator kaçak indüktansı (p0356) değiştirilirse, o zaman ana indüktans (p0360) otomatik olarak yeni EMG'ye (r0337) uyarlanır. Ardından, doyma karakteristiğinin ölçümünün tekrarlanması (p1960) tavsiye edilir. Sürekli tahrik edilen senkron motorlarda (p0300 = 2) doyumsuz değer budur ve düşük akım için idealdir.

1-52

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0357[0...n]

Açıklama:

Motor stator endüktansı, d-ekseni / Mot L_stator d Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,2

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00000 [mH]

Maks 1000.00000 [mH]

Fabrika ayarı 0.00000 [mH]

Senkron motorun doğrudan eksen indüktansının ayarlanması. Parametre değeri otomatik olarak motor modelinin yardımıyla hesaplanır (p0340 = 1, 2) veya motor verileri tanımlaması (p1910) üzerinden belirlenir.

Not:

p0358[0...n]

Açıklama:

Sürekli tahrik edilen senkron motorlarda (p0300 = 2) doyumsuz değer budur ve düşük akım için idealdir.

Motor rotor kaçak indüktansı / Mot R_rot kaçak Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,2

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00000 [mH]

Maks 1000.00000 [mH]

Fabrika ayarı 0.00000 [mH]

Motorun rotor/ikincil bölüm kaçak indüktansının ayarlanması. Değer, motor modelin yardımıyla otomatik olarak hesaplanır (p0340 = 1, 2) veya motor tanımlaması (p1910) üzerinden belirlenir.

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Eğer devreyealımın (p0010 >0) dışındaki asenkron motorlarda, rotor kaçak indüktansı (p0358) değiştirilirse, o zaman ana indüktans (p0360) otomatik olarak yeni EMG'ye uyarlanır. Ardından, doyma karakteristiğinin ölçümünün tekrarlanması (p1960) tavsiye edilir.

p0360[0...n]

Açıklama:

Motor ana indüktans / Mot Lh Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,2

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00000 [mH]

Maks 10000.00000 [mH]

Fabrika ayarı 0.00000 [mH]

Motorun ana indüktansının ayarlanması. Değer, motor modelin yardımıyla otomatik olarak hesaplanır (p0340 = 1, 2) veya motor tanımlaması (p1910) üzerinden belirlenir.

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Senkron motorlarda (p0300 = 2) bu parametre kullanılmaz.

p0362[0...n]

Motor doyma karakteristiği akışı 1 / Motor doy akışı 1 Erişim kademesi: 4

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 10.0 [%]

Maks 300.0 [%]

Fabrika ayarı 60.0 [%]

Doyma karakteristiği (mıknatıslama akımının fonksiyonu olan akış) 4 nokta üzerinden tanımlanır. Bu parametre, karakteristiğin 1.değer çifti için y koordinatını (akış) belirtir. Motor nominal akışına bağlı olarak doyma karakteristiğinin ilk akış değerini [%] cinsinden ayarlar (% 100).

Bağımlılık:

Akış değerleri için şunlar geçerlidir: p0362 < p0363 < p0364 < p0365 Ayrıca bak: p0366

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-53

Parametre Parametre listesi

Not:

Asenkron motorlarda p0362 = % 100 motor nominal akışna denk gelir. Eğer bir liste motoru (bkz. p0300) ayarlanmamışsa, parametre, hızlı devreyealımdan çıkarken p3900 > 0 ile sıfırlanır.

p0363[0...n]

Açıklama:

Motor doyma karakteristiği akışı 2 / Motor doy akışı 2 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 10.0 [%]

Maks 300.0 [%]

Fabrika ayarı 85.0 [%]

Doyma karakteristiği (mıknatıslama akımının fonksiyonu olan akış) 4 nokta üzerinden tanımlanır. Bu parametre, karakteristiğin 2.değer çifti için y koordinatını (akış) belirtir. Motor nominal akışına bağlı olarak doyma karakteristiğinin ikinci akış değerini [%] cinsinden ayarlar (% 100).

Bağımlılık:

Akış değerleri için şunlar geçerlidir: p0362 < p0363 < p0364 < p0365 Ayrıca bak: p0367

Not:

Asenkron motorlarda p0363 = % 100 motor nominal akışna denk gelir. Eğer bir liste motoru (bkz. p0300) ayarlanmamışsa, parametre, hızlı devreyealımdan çıkarken p3900 > 0 ile sıfırlanır.

p0364[0...n]

Motor doyma karakteristiği akışı 3 / Motor doy akışı 3 Erişim kademesi: 4

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 10.0 [%]

Maks 300.0 [%]

Fabrika ayarı 115.0 [%]

Doyma karakteristiği (mıknatıslama akımının fonksiyonu olan akış) 4 nokta üzerinden tanımlanır. Bu parametre, karakteristiğin 3.değer çifti için y koordinatını (akış) belirtir. Motor nominal akışına bağlı olarak doyma karakteristiğinin üçüncü akış değerini [%] cinsinden ayarlar (% 100).

Bağımlılık:

Akış değerleri için şunlar geçerlidir: p0362 < p0363 < p0364 < p0365 Ayrıca bak: p0368

Not:

Asenkron motorlarda p0364 = % 100 motor nominal akışna denk gelir. Eğer bir liste motoru (bkz. p0300) ayarlanmamışsa, parametre, hızlı devreyealımdan çıkarken p3900 > 0 ile sıfırlanır.

p0365[0...n]

Açıklama:

Motor doyma karakteristiği akışı 4 / Motor doy akışı 4 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 10.0 [%]

Maks 300.0 [%]

Fabrika ayarı 125.0 [%]

Doyma karakteristiği (mıknatıslama akımının fonksiyonu olan akış) 4 nokta üzerinden tanımlanır. Bu parametre, karakteristiğin 4.değer çifti için y koordinatını (akış) belirtir. Motor nominal akışına bağlı olarak doyma karakteristiğinin dördüncü değerini [%] cinsinden ayarlar (% 100).

Bağımlılık:

Akış değerleri için şunlar geçerlidir: p0362 < p0363 < p0364 < p0365 Ayrıca bak: p0369

Not:

Asenkron motorlarda p0365 = % 100 motor nominal akışna denk gelir. Eğer bir liste motoru (bkz. p0300) ayarlanmamışsa, parametre, hızlı devreyealımdan çıkarken p3900 > 0 ile sıfırlanır.

1-54

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0366[0...n]

Açıklama:

Motor doyum karakteristiği I_mık 1 / Mot doy I_mık 1 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 5.0 [%]

Maks 800.0 [%]

Fabrika ayarı 50.0 [%]

Doyma karakteristiği (mıknatıslama akımının fonksiyonu olan akış) 4 nokta üzerinden tanımlanır. Bu parametre, karakteristiğin 1.değer çifti için x koordinatını (mıknatıslama akımı) belirtir. Nominal mıknatıslama akımına bağlı olarak doyma karakteristiğinin ilk mıknatıslama akımını [%] cinsinden ayarlar (r0331).

Bağımlılık:

Mıknatıslama akımları için şunlar geçerlidir: p0366 < p0367 < p0368 < p0369 Ayrıca bak: p0362

Not:

p0367[0...n]

Açıklama:

Eğer bir liste motoru ayarlanmadıysa, parametre, hızlı devreyalımdan çıkılırken p3900 > 0 ile sıfırlanır (bkz. p0300).

Motor doyum karakteristiği I_mık 2 / Mot doy I_mık 2 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 5.0 [%]

Maks 800.0 [%]

Fabrika ayarı 75.0 [%]

Doyma karakteristiği (mıknatıslama akımının fonksiyonu olan akış) 4 nokta üzerinden tanımlanır. Bu parametre, karakteristiğin 2.değer çifti için x koordinatını (mıknatıslama akımı) belirtir. Nominal mıknatıslama akımına bağlı olarak doyma karakteristiğinin ikinci mıknatıslama akımını [%] cinsinden ayarlar (r0331).

Bağımlılık:

Mıknatıslama akımları için şunlar geçerlidir: p0366 < p0367 < p0368 < p0369 Ayrıca bak: p0363

Not:

p0368[0...n]

Açıklama:

Eğer bir liste motoru ayarlanmadıysa, parametre, hızlı devreyalımdan çıkılırken p3900 > 0 ile sıfırlanır (bkz. p0300).

Motor doyum karakteristiği I_mık 3 / Mot doy I_mık 3 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 5.0 [%]

Maks 800.0 [%]

Fabrika ayarı 150.0 [%]

Doyma karakteristiği (mıknatıslama akımının fonksiyonu olan akış) 4 nokta üzerinden tanımlanır. Bu parametre, karakteristiğin 3.değer çifti için x koordinatını (mıknatıslama akımı) belirtir. Nominal mıknatıslama akımına bağlı olarak doyma karakteristiğinin üçüncü mıknatıslama akımını [%] cinsinden ayarlar (r0331).

Bağımlılık:

Mıknatıslama akımları için şunlar geçerlidir: p0366 < p0367 < p0368 < p0369 Ayrıca bak: p0364

Not:

Eğer bir liste motoru ayarlanmadıysa, parametre, hızlı devreyalımdan çıkılırken p3900 > 0 ile sıfırlanır (bkz. p0300).

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-55

Parametre Parametre listesi

p0369[0...n]

Açıklama:

Motor doyum karakteristiği I_mık 4 / Mot doy I_mık 4 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 5.0 [%]

Maks 800.0 [%]

Fabrika ayarı 210.0 [%]

Doyma karakteristiği (mıknatıslama akımının fonksiyonu olan akış) 4 nokta üzerinden tanımlanır. Bu parametre, karakteristiğin 4.değer çifti için x koordinatını (mıknatıslama akımı) belirtir. Nominal mıknatıslama akımına bağlı olarak doyma karakteristiğinin dördüncü mıknatıslama akımını [%] cinsinden ayarlar (r0331).

Bağımlılık:

Mıknatıslama akımları için şunlar geçerlidir: p0366 < p0367 < p0368 < p0369 Ayrıca bak: p0365

Not:

r0382[0...n]

Eğer bir liste motoru ayarlanmadıysa, parametre, hızlı devreyalımdan çıkılırken p3900 > 0 ile sıfırlanır (bkz. p0300).

Motor ana indüktansı dönüştürüldü / Mot L_ana trans Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [mH]

Maks - [mH]

Fabrika ayarı - [mH]

Açıklama:

Motorun ana indüktansını gösterir.

Not:

Senkron motorlarda (p0300 = 2xx) bu parametre kullanılmaz.

r0384[0...n]

Motor-rotor zaman sabiti/Yalıtım zaman sabiti d-ekseni / Mot T_rotor/T_Dd Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [ms]

Maks - [ms]

Açıklama:

Rotor zaman sabitini gösterir.

Not:

Senkron motorlarda bu parametre kullanılmaz.

Fabrika ayarı - [ms]

Değer, rotor tarafındaki indüktansların (p0358, p0360) tutarının, rotor direncine (p0354) bölünmesi sonucu hesaplanır. Asenkron motorlarda, rotor direncinin sıcaklık adaptasyonu dikkate alınmaz.

r0386[0...n]

Motor-stator kaçağı zaman sabiti / Mot T_stator kaçak Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [ms]

Maks - [ms]

Fabrika ayarı - [ms]

Açıklama:

Stator zaman sabitini gösterir.

Not:

Değer, tüm kaçak indüktansların (p0233, p0356, p0358) tutarının, motor dirençlerine (p0350, p0352, p0354) bölünmesi sonucu hesaplanır. Bu esnada dirençlerin sıcaklık adaptasyonu dikkate alınmaz.

1-56

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r0395[0...n]

Açıklama:

Stator direnci, aktuel / R_stator günc Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Ohm]

Maks - [Ohm]

Fabrika ayarı - [Ohm]

Güncel stator direncini (faz değeri) gösterir. Parametre değeri, sıcaklıktan bağımsız kablo direncini de içerir.

Bağımlılık:

Asenkron motorlarda, parametre, motor sıcaklığı modeli tarafından da etkilenir. Ayrıca bak: p0350, p0352, p0620

Not:

Sadece her bir termik motor modelin stator sıcaklığı ile motor veri setinin stator direnci dahil edilir.

r0396[0...n]

Rotor direnci, aktuel / R_rotor etkin Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Ohm]

Maks - [Ohm]

Fabrika ayarı - [Ohm]

Güncel rotor direncini gösterir (faz değeri). parametre, motor sıcaklık modeli tarafından etkilenir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0354, p0620

Not:

Sadece her bir termik motor modelin rotor sıcaklığı ile motor veri setinin rotor direnci dahil edilir. Bu parametre senkron motorlarda (p0300 = 2xx) kullanılmaz.

p0500

Açıklama:

Teknoloji uygulaması / Tek. uygulama Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(1, 5), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 0

.Teknolojik uygulamanın ayarlanması. Parametre örneğin p0340 = 5 üzerinden başlatılan kumanda ve düzenleme parametrelerinin hesaplanmasını etkiler.

Değer:

0: 1: 2: 3:

Standart sürücü Pompalar ve fanlar f = 0'a kadar vericisiz kumanda (Pasif yükler) Pompalar ve fanlar, etkinlik derecesinin iyileştirilmesi

Dikkat:

Teknolojik uygulamalar (p0010 = 1, 5, 30) p0500 = 0 ... 3'e işletime alma içerisinde ayarlanırsa, işletim türü (p1300) buna uygun olarak atanır.

Not:

Teknolojik uygulamaya bağlı parametrelerin hesaplanması aşağıda belirtildiği gibi çağırılabilir: - p3900 > 0 ile hızlı işletime almadan çıkış yapılırken - p0340 = 1, 3, 5 yazılırken p0500 = 0'da ve hesaplamaya başlarken aşağıda belirtilen parametreler atanır: - p1802 = 0 (Otomatik geçiş RZM/FLB) - p1803 = % 106 p0500 = 1 'de ve hesaplamaya başlarken aşağıda belirtilen parametreler atanır: - p1802 = 0 (Otomatik geçiş RZM/FLB) - p1803 = % 106 p0500 = 2'de ve hesaplamaya başlarken aşağıda belirtilen parametreler atanır: - p1802 = 0 (Otomatik geçiş RZM/FLB) - p1803 = % 106

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-57

Parametre Parametre listesi

Bei p0500 = 3'te ve hesaplamaya başlarken aşağıda belirtilen parametreler atanır: - p1802 = 0 (Otomatik geçiş RZM/FLB) - p1803 = % 106 p1750: p1802 / p1803: p1802 ve p1803 ancak sinüs çıkış filtresi (p0230 = 3, 4) seçildiğinde değiştirilebilir.

p0505

Birim sistemi seçimi / Birim_sis. seçimi Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(5)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 4

Açıklama:

Güncel birim sisteminin ayar parametresi.

Değer:

1: 2: 3: 4:

Fabrika ayarı 1

Birim sistemi SI SI/bazlı birim sistemi US birim sistemi US/bazlı birim sistemi

Bağımlılık:

Kumanda önceliği alındıysa parametre değiştirilemez.

Dikkat:

İlgili bir sembol seçildiğinde ardından referans parametresi (Örn. p2000) bazı kumanda parametrelerinin fiziksel anlamı uyarlanana kadar değiştirilir. Bu sayede kumanda tutumu değişir.

Not:

% birim sistemi için referans parametresi örneğin p2000 ... p2004'dir. SI (Uluslararası ölçüm birimi) veya US (Amerikan ölçüm birimi) seçimine göre gösterilir.

p0573

Otomatik referans değeri hesaplaması blokajı / Hes bloke et Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Motor ve kontrol parametrelerinin (p0340, p3900) hesaplanması sırasında, referans değer hesaplamasını (örneğin p2000) bloke etmek için ayar.

Değer:

0: 1:

Dikkat:

Yeni motor parametreleri (örneğin p0305) girildiğinde ve sadece tek bir sürücü veri seti mevcutsa (p0180 = 1), referans değer hesaplamasına ait blokaj kaldırılır. Bu durum bir ilk devreyealıma denk gelir.

Hayır Evet

Motor ve kontrol parametrelerinin (p0340, p3900) hesaplamasından sonra referans değer hesaplamasına ait blokaj otomatik olarak yeniden etkinleştirilir. Not:

Değer = 0 hakkında: Otomatik hesaplama (p0340, p3900) referans parametrelerinin üzerine yazılır. Değer = 1 hakkında: Otomatik hesaplama (p0340, p3900) referans parametrelerinin üzerine yazılmaz.

1-58

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0595

Teknolojik birim seçimi / Seç. teknik birim Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(5)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 46

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin parametresi için birimin seçilmesi.

Değer:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46:

Bağımlılık:

Sadece 9_1 birim grubu olan parametrelerin birimleri bu parametreler tarafından değiştirilebilir.

% 1 bazlı, boyutsuz bar °C Pa ltr/s m3/s ltr/min m3/dak. ltr/h m3/h kg/s kg/dak kg/h t/min t/h h kN Nm psi °F galon/s inç3/s galon/min inç3/dak galon/h inç³/h lb/s lb/min lb/h lbf lbf ft K 1/dak parts/dak m/sn ft³/sn ft³/dak BTU/dak BTU/sa mbar inç wg ft wg m wg % r.h. g/kg

Ayrıca bak: p0596

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-59

Parametre Parametre listesi

p0596

Teknolojik birim referans boyutu / Ref. teknik birim Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.01

Maks 340.28235E36

Fabrika ayarı 1.00

Açıklama:

Teknoloji birimi için referans büyüklüğünün ayarlanması. Değiştirme parametresi 595 tarafından mutlak bir birime yapılan değişiklikte ilgili tüm parametreler bu referans büyüklüğüne ilişkilendirilir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0595

p0601[0...n]

Motor sıcaklık sensörü sensör tipi / Mot_sıc_sen. türü Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 4

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Motor sıcaklığı denetlenmesi için sensör türünün ayarlanması.

Değer:

0: 1: 2: 4:

Dikkat:

KTY sıcaklık sensörü (p0601 = 2) seçildiğinde motor sıcaklık sensörü değil, başka bir verici bağlanır. Böylece motor dirençlerinin sıcaklık uyumu kapatılır (p0620 = 0). Aksi takdirde kumanda işletiminde sürücünin durdurulamayacağı dönüş torku hatalarına neden olunabilir.

Not:

PTC Termistör (p0601 = 1): Tetikleme direnci = 1650 Ohm.

p0604[0...n]

Sensör yok PTC uyarısı & Zaman kademesi KTY84 Çift metal açıcı uyarısı & Zaman kademesi

Motor sıcaklığı ikaz eşiği / Mot_sıc ikaz eşiği Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: 21_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.0 [°C]

Maks 240.0 [°C]

Fabrika ayarı 130.0 [°C]

Açıklama:

Motor sıcaklığının denetlenmesi için ikaz eşiğinin ayarlanması.

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

İkazın geri alınması için histerezis 2 Kelvindir. Parametre, motor listesi (bakın p0300) ayarlanmamışsa hızlı işletime almadan çıkış yapılırken p3900 > 0 ile geri alınır.

p0605[0...n]

Motor sıcaklık arıza eşiği / Mot_sıc arıza eşiğ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: 21_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.0 [°C]

Maks 240.0 [°C]

Fabrika ayarı 145.0 [°C]

Açıklama:

Motor sıcaklığının izlemesi için arıza eşiğinin ayarlanması.

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Hatayı iptal etmek için gerekli olan histerezis 2 Kelvin'dir. Eğer herhangi bir liste motoru (bakınız p0300) ayarlanmadıysa, hızlı devreyealımdan çıkılırken, parametre p3900 > 0 ile sıfırlanır.

1-60

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0610[0...n]

Motor yüksek ısı etkisi / Mot sıc tepkisi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 2

Açıklama:

Motor sıcaklığ uyarı eşiğine ulaşıldığındaki tepkinin ayarlanması.

Değer:

0: 1: 2:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0601, p0604, p0605

Fabrika ayarı 1

Etkime yok, sadece uyarı, I maks. Oranından düşüş yok I max ve arıza düşürme ile uyarı Uyarı ve arıza, I max düşürme yok

Ayrıca bak: F07011, A07910 Not:

I_azami azalma sadece PTC'de (p0601 = 1) veya bimetal kontakda (p0601 = 4) gerçekleşmiyor. I_azami azalma, indirgenmiş bir çıkış frekansına yol açar. Değer = 0 hakkında: p0606 başlatılmaz. Bu yüzden A07910 uyarısı yayınlanır. Değer = 1 hakkında: PTC: Değer = 2 gibidir, çünkü I_max tarafından bir azalma gerçekleşmiyor. KTY84: A07910 uyarısı yayınlanır, I_azami azaltılır ve p0606 başlatılır. p0606'nın sonlanmasından sonra F0711 arızası ayarlanır. Değer = 2 hakkında: A07910 uyarısı yayınlanır ve p0606 başlatılır. p0606'nın sonlanmasından sonra F0711 arızası ayarlanır.

p0611[0...n]

Açıklama:

I2t-Motor modeli termik zaman sabiti / I2t Mot_mod T Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [s]

Maks 20000 [s]

Fabrika ayarı 0 [s]

Bobin zaman sabitini ayarlar. Zaman sabiti, motor durdurma akımının yükünden izin verilen bobin sıcaklığının %63'üne ulaşana kadarki soğuk stator bobininin ısınma süresini verir.

Bağımlılık:

Bu parametre sadece senkron motorlarda (p0300 = 2xx) kullanılabilir. Ayrıca bak: r0034, p0615 Ayrıca bak: F07011, A07012, A07910

Dikkat:

Motor listesine (p0301) ait motorlarda bu parametre otomatik olarak motor veritabanından önceden atanır. Bir liste motoru seçildiğinde bu parametre değiştirilemez (yazma koruması). yazma korumasını kaldırabilmek için p0300'deki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Not:

Parametrenin p0611 = 0'a geri çekilmesi, termik I2t motor modelinin kapatılmasına neden olur. Eğer bir sıcaklık sensörü parametrelendirilmezse, termik modele ait ortam sıcaklığı p0625'den refere edilir.

p0615[0...n]

I2t Motor modeli arıza eşiği / I2t mot_mod eşik Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: 21_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.0 [°C]

Maks 220.0 [°C]

Fabrika ayarı 180.0 [°C]

Açıklama:

I2t termik model vasıtasıyla izleme için arıza eşiğinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Bu parametre sadece sürekli tahrik edilen senkron motorlarda (p0300 = 2xx) kullanılır. Ayrıca bak: r0034, p0611 Ayrıca bak: F07011, A07012

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-61

Parametre Parametre listesi

Dikkat:

Bir liste motoru seçildiğinde (p0301) bu parametre otomatik olarak atanır ve yazılmaya karşı korumalıdır. Bu korumanın kaldırılması için p0300'daki bilgiler dikkate alınmalıdır.

p0620[0...n]

Termal adaptasyon, stator ve rotor direnci / Mot sıc_adapt R Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 2

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

Stator direnci/birincil bölüm direnci ve rotor direnci/ikincil bölüm direncinin r0395 veya r0396'ya göre termik adaptasyonunun ayarlanması.

Değer:

0: 1: 2:

Not:

p0620 = 1 için şunlar geçerlidir:

Stator ve motor dirençleri için termal adaptasyon yok Dirençler termal modelin sıcaklıklarına adapte edildi Dirençler ölçülen stator bobin sıcaklıklığına adapte edildi

Stator direnci, r0035'deki sıcaklık yardımıyla ve rotor direnci, r0633'deki model sıcaklığı kullanılarak adapte edilir. p0620 = 2 için şunlar geçerlidir: Stator direnci, r0035'deki sıcaklık yardımıyla adapte edilir.

p0621[0...n]

Yeniden çalıştırma sonrasında destek direnci tanımı / Rs_sapta. yen.baş. Erişim kademesi: 4

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 2

Fabrika ayarı 0

Kontrol ünitesinin hızlanma rampasından sonra statör direncinin saptanmasının seçilmesi. Saptama ile güncel statör direnci ölçülür ve motor verileri saptaması (p0350) ile buna uyan ortam sıcaklığının (p0625) sonucuna göre statör sargısının güncel ortalama sıcaklığı tespit edilir. Sonuç termik motor modelinin başlatılmasına yarar. p0621 = 1: Kontrol ünitesinin yüksek rampasından sonra sürücünün (İmpuls serbest bırakımı) ilk olarak açıldığındaki statör direncinin saptanması. p0621 = 2: Sürücünün (İmpuls serbest bırakımı) her açıldığındaki statör direncinin saptanması.

Değer:

Bağımlılık:

0: 1: 2:

Rs saptaması mevcut değil Yeniden harekete geçtikten sonra Rs saptaması Her açıldığında Rs saptaması

Motor verileri saptaması (bakın p1910) motor soğukken yapıldı. Motor verileri saptaması esnasında ortam sıcaklığı p0625'de kaydedildi. Ayrıca bak: p0622, r0623

Dikkat:

Tespit edilen statör sıcaklığı ancak bir sıcaklık sensörünün (KTY) ölçülen değeri ile karşılaştırılabilir. Çünkü sensör, statör sargısının en sıcak noktasını, saptamanın ölçüm değeri ise statör sargısının orta değerini yansıtır. Burada ayrıca asenkron makinenin mıktanıslanma süreci içerisinde gerçekleştirilien sınırlı hassasiyete sahip kısa süreli bir ölçüm söz konusudur.

Not:

Ölçüm şunlarda yapılır: - asenkron motorlarda. - vektör kontrolü etkinse (bakınız p1300). - eğer bir sıcaklık sensörü (KTY) bağlı değilse. - eğer motor çalıştırılırken stop ediyorsa. Dönen bir motorun yakalanması sırasında termik motor modelin sıcaklığı, aşırı sıcaklığın üçte biri kadar önceden atanır. Ama bu, CU'nun (örneğin elektrik kesintisinden sonra) boot edilmesinden sonra sadece bir kez olur. Etkinleştirilmiş tanımlamada mıknatıslama süresi p0346 ile değil, p0622 ile belirlenir. Devir, ölçüm sonunda devreye girer.

1-62

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0622[0...n]

Yenden çalıştırma sonrası Rs_tanımı için motor tetikleme süresi / t_uyarıl Rs_tanıml Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 20.000 [s]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Açıklama:

Yeniden çalıştırma işleminden sonra stator direncinin tanımlanması için motorun tetikleme süresinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0621, r0623

Not:

p0622 < p0346 için şunlar geçerlidir: Etkinleştirilmiş tanımlamada mıknatıslama süresi p0622 tarafından etkilenir. Devir, ölçümden sonra devreye girer, fakat en erken p0346'deki (bakınız r0056 bit 4) sürenin sona ermesinden sonra. Ölçümün süresi, ölçüm akımının yerleşme süresine de bağlıdır. p0622 >= p0346 için şunlar geçerlidir: p0622 parametresi dahili olarak mıknatıslama süresi p0346'yla sınırlıdır. Öylesine ki, p0346, tanımlama sırasında mümkün olan azami mıknatıslama süresini gösterir. Toplam ölçüm süresi (mıknatıslama ve ölçüm yerleşme süresi ve ölçüm süresi) her zaman p0346'dan büyüktür.

r0623

Yeniden çalıştırma sonrası Rs-Tanımı iin destek direnci / R_stator reset_tan Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Ohm]

Maks - [Ohm]

Fabrika ayarı - [Ohm]

Açıklama:

Yeniden çalıştırmadan sonra, Rs tanımlamasına göre tanımlanmış stator direncinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0621, p0622

p0625[0...n]

Motor çevre sıcaklığı / Mot sıc ortam Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,2

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: 21_1

Birim seçimi: p0505

Min -40 [°C]

Maks 80 [°C]

Fabrika ayarı 20 [°C]

Açıklama:

Motor sıcaklık modelinin hesaplanabilmesi için motorun ortam sıcaklığının belirlenmesi.

Not:

Stator ve rotor dirençlerine (p0350, p0354) ait parametreler bu sıcaklığa bağlıdır. Sürekli tahrik edilen bir senkron motor için termik I2t motor modeli etkinleştirilirse (bakınız p0611), o zaman, bir sıcaklık sensörü mevcut değilse (bakınız p0601), p0625 model hesabına girer.

r0632[0...n]

Motor sıcaklığı modeli, stator bobini sıcaklığı / MotSıcmodSıc bakır Erişim kademesi: 4

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2006

Birim grubu: 21_1

Birim seçimi: p0505

Min - [°C]

Maks - [°C]

Fabrika ayarı - [°C]

Motor sıcaklık modeline ait stator bobin sıcaklığının gösterilmesi.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-63

Parametre Parametre listesi

p0637[0...n]

Açıklama:

Eksen akışı akış eğrisi doymuş / PSIQ Grad SAT Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(3), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [mH]

Maks 10000.00 [mH]

Fabrika ayarı 0.00 [mH]

Lineer olmayan ve çapraz bağlanmış eksen akış fonksiyonu 4 sabit ile tanımlanır. Bu parametre, eksen akımının doymuş payının eğrisini tanımlar.

p0640[0...n]

Akım sınırı / Akım sınırı Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: C(1, 3), U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [Aefektif]

Maks 10000.00 [Aefektif]

Fabrika ayarı 0.00 [Aefektif]

Açıklama:

Akım sınırının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0209, p0323

Not:

Parametre hızlı işletime almanın (p0010 = 1) temel parçası olduğu için p0305 değiştirildiğinde buna uygun olarak atanır. p0640 akım sınırı r0209'a sınırlanır. Toplam akım sınırı r0067'de gösterilir. r0067 gerektiğinde güç ünitesinin termik modeli tarafından düşürülür. Akım sınırına uyan dönüş torku ve güç sınırları (p1520, p1521, p1530, p1531) otomatik olarak hızlı işletime almadan çıkış yapılırken p3900 > 0 üzerinden veya otomatik parametreleme yardımıyla p0340 = 3, 5 üzerinden hesaplanır. p0640, f 4.0 x p0305'e sınırlanır. p0640 kendiliğinden otomatik işletime almada atanır (Örn. p0305 = r0207[1] ile 1.5 x p0305'e). p0640 işletime alırken girilmelidir. Bu nedenle p0640 hızlı işletime almadan çıkış yapılırken otomatik parametreleme (p3900 > 0)tarafından hesaplanır.

p0700[0...n]

Komut kaynağı seçimi / Komut kay. seçimi

G120C CAN

Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 200

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Komut kaynağının ayarlanması.

Değer:

0: 2: 100: 101: 110: 120: 130: 140: 150: 152: 160: 162: 181: 182: 183: 184: 200:

Dikkat:

Belirli bir makronun uygulanmasıyla, ilgili programlanmış ayarlar devralınır ve etkin hale getirilir.

1-64

No Macro Terminaller EAQ1 EAQ2 Serbest bırakımların yerleştirilmesi FBM (hata, işletim, mesaj) Güvenlik 0 CDS (Komut veri dizinleri) MOP 1 MOP 3 Fix Setpoint 0 Fix Setpoint 2 2 Wire type 2 2 Wire type 3 3 Wire type 1 3 Wire type 2 CAN Control

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0700[0...n]

Komut kaynağı seçimi / Komut kay. seçimi

G120C DP

Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 184

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Komut kaynağının ayarlanması.

Değer:

0: 2: 6: 100: 101: 110: 120: 130: 140: 150: 152: 160: 162: 170: 181: 182: 183: 184:

Dikkat:

Belirli bir makronun uygulanmasıyla, ilgili programlanmış ayarlar devralınır ve etkin hale getirilir.

p0700[0...n] G120C USS/MB

No Macro Terminaller Bölgesel ağ EAQ1 EAQ2 Serbest bırakımların yerleştirilmesi FBM (hata, işletim, mesaj) Güvenlik 0 CDS (Komut veri dizinleri) MOP 1 MOP 3 Fix Setpoint 0 Fix Setpoint 2 Daktilo et 1 2 Wire type 2 2 Wire type 3 3 Wire type 1 3 Wire type 2

Komut kaynağı seçimi / Komut kay. seçimi Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 184

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Komut kaynağının ayarlanması.

Değer:

0: 2: 6: 100: 101: 110: 120: 130: 140: 150: 152: 160: 162: 181: 182: 183: 184:

Dikkat:

Belirli bir makronun uygulanmasıyla, ilgili programlanmış ayarlar devralınır ve etkin hale getirilir.

No Macro Terminaller Bölgesel ağ EAQ1 EAQ2 Serbest bırakımların yerleştirilmesi FBM (hata, işletim, mesaj) Güvenlik 0 CDS (Komut veri dizinleri) MOP 1 MOP 3 Fix Setpoint 0 Fix Setpoint 2 2 Wire type 2 2 Wire type 3 3 Wire type 1 3 Wire type 2

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-65

Parametre Parametre listesi

r0720[0...4]

CU giriş ve çıkış sayısı / CU I/O sayısı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Giriş ve çıkışların sayısının gösterilmesi.

Endeks:

[0] = Dijital giriş sayısı [1] = Dijital çıkış sayısı [2] = Çift yönlü dijital giriş/çıkış sayısı [3] = Analog giriş sayısı [4] = Analog çıkış sayısı

r0722.0...11

Açıklama: Bit alanı:

Bağımlılık: Dikkat:

Fabrika ayarı -

CO/BO: CU dijital girişler, durum / CU DI durumu Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Dijital durumların gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05 11

Sinyal adı DI 0 (T. 5) DI 1 (T. 6) DI 2 (T. 7) DI 3 (T. 8) DI 4 (T. 16) DI 5 (T. 17) DI 11 (T. 3, 4) AI 0

1 sinyali High High High High High High High

0 sinyali Low Low Low Low Low Low Low

FP -

Ayrıca bak: r0723 Terminal adlandırma: İlk adlandırma CU320 için, ikinci adlandırma CU310 için geçerlidir.

Not:

AG : Analog giriş (Analog giriş) DG: Digital Input (Dijital giriş) T: Terminal

r0723.0...11

CO/BO: CU dijital girişler, durum ters çevrildi / CU DI durum inv Erişim kademesi: 3

Açıklama: Bit alanı:

Bağımlılık: Dikkat:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Dijital girişlere ait invert edilmiş durumun gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05 11

Sinyal adı DI 0 (T. 5) DI 1 (T. 6) DI 2 (T. 7) DI 3 (T. 8) DI 4 (T. 16) DI 5 (T. 17) DI 11 (T. 3, 4) AI 0

1 sinyali High High High High High High High

0 sinyali Low Low Low Low Low Low Low

FP -

Ayrıca bak: r0722 Terminal adlandırma: İlk adlandırma CU320 için, ikinci adlandırma CU310 için geçerlidir.

1-66

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

DG: Digital Input (Dijital giriş) T: Terminal

p0724

CU dijital girişler sekme süresi / CU DI t_sekme Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [ms]

Maks 20.000 [ms]

Fabrika ayarı 4.000 [ms]

Açıklama:

Dijital girişler için sekme süresinin ayarlanması.

Not:

Dijital girişler, döngüsel olaraka her bir 2 MS'de okunurlar (DI 11, DI 12 hepsi 4 ms). Sekme için, ayarlanmış olan sekme süresi, tamsayılı sekme ölçüsü TP (Tp = p0724 / 2 ms) olarak dönüştürülür. DI: Dijital Input (dijital giriş)

p0730

BI: DO 0 terminali için sinyal kaynağı C / CU S_kay. DO 0 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 52.3

Açıklama:

DO 0 terminali için sinyal kaynağının ayarlanması (NO: T. 19 / NC: T. 18).

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Not:

DÇ: Digital Output (Dijital çıkış) T: Terminal Röle çıkışı: NO = normally open (Kapatıcı), NC = normally closed (Açıcı)

p0731

BI: DO 1 terminali için sinyal kaynağı CU / CU S_kay. DO 1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 52.7

Açıklama:

DO 1 terminali için sinyal kaynağının ayarlanması (NO: T. 21).

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Not:

DÇ: Digital Output (Dijital çıkış) T: Terminal Röle çıkışı: NO = normally open (Kapatıcı), NC = normally closed (Açıcı)

r0747

Açıklama: Bit alanı:

CU dijital çıkışlar, durum / CU DO durumu Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Dijital girişlerin durumunun gösterilmesi. Bit 00 01

Sinyal adı DO 0 (NO: Kl. 19 / NC: Kl. 18) DO 1 (NO: Kl. 21)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1 sinyali High High

0 sinyali Low Low

FP -

1-67

Parametre Parametre listesi

Not:

DO: Digital Output (dijital kış) T: Terminal Röle çıkışı: NO = norally open (kapatıcı), NC = normally closed (açıcı) p0748 üzerinden gerçekleşen inversiyon dikkate alınır.

p0748

Açıklama: Bit alanı:

Not:

CU, dijital çıkışları ters çevir / CU DO inv Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0000 bin

Dijital çıkışlarda sinyallerin inversiyonu için ayar. Bit 00 01

Sinyal adı DO 0 (NO: Kl. 19 / NC: Kl. 18) DO 1 (NO: Kl. 21)

1 sinyali İnverte İnverte

0 sinyali İnverte değil İnverte değil

FP -

DÇ: Digital Output (Dijital çıkış) T: Terminal Röle çıkışı: NO = normally open (Kapatıcı), NC = normally closed (Açıcı)

r0751.0...9

Açıklama: Bit alanı:

Not:

r0752[0...1]

BO: CU analog girişler durum sözcüğü / CU Al dur sözcüğü Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Analog girişler in durumunu gösterir. Bit 00 01 08 09

Sinyal adı Analog giriş AI0 kablo kopması Analog giriş AI1 kablo kopması Analog giriş AI0 kablo kopması yok Analog giriş AI1 kablo kopması yok

1 sinyali Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

Al: Analog Input (analog giriş)

CO: CU analog girişler giriş gerilimi/akımı güncel / CU AG U/I_gir.gün. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Gerilim girişi olarak ayarlama esnasında güncel giriş geriliminin V olarak gösterilmesi.

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Bağımlılık:

Alx analog girişin türü (Gerilim veya akım girişi) p0756 üzerinden ayarlanır.

Akım girişi veya devrede olan yük direnci olarak ayarlama esnasında güncel giriş akımının mA olarak gösterilmesi.

Ayrıca bak: p0756 Not:

AG : Analog giriş (Analog giriş) T : Terminal

1-68

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0753[0...1]

CU analog girişler düzeltme zaman sabiti / CU AI T_Düzeltme Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [ms]

Maks 1000.0 [ms]

Fabrika ayarı 0.0 [ms]

Açıklama:

Analog girişler için, düşük frekans filtresi 1.düzene ait düzeltme zaman sabitini ayarlar.

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Not:

AG : Analog giriş (Analog giriş) T : Terminal

r0755[0...1]

Açıklama:

CO: CU analog girişler yüzdelik olarak güncel değer / CU AG % değer Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Analog girişlerin ilgili güncel giriş değerinin gösterilmesi. Arabağlantıda sinyaller p200x ve p205x referans büyüklüklerine yöneliktir.

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Not:

AG : Analog giriş (Analog giriş) T : Terminal

p0756[0...1]

CU analog girişlerin türü / CU AG türleri Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 8

Fabrika ayarı [0] 4 [1] 4

Açıklama:

Analog giriş türlerinin ayarlanması: p0756[0...1] = 0, 1, 4 bir gerilim girişine uygundur (r0752, p0757, p0759 V olarak gösterilir). p0756[0...1] = 2, 3 bir akım girişine uygundur (r0752, p0757, p0759 mA olarak gösterilir). Ayrıca buna ait olan DIP şalteri ayarlanmalıdır. Gerilim girişinde DIP şalteri AG0/1 "U" konumuna ayarlanmalıdır. Akım girişinde DIP şalteri AG0/1 veya AG2 "I" konumuna ayarlanmalıdır.

Değer:

0: 1: 2: 3: 4: 8:

Unipolar gerilim girişi (0 V ... +10 V) Gerilim girişi tek kutuplu olarak denetlendi (+2 V ... +10 V) Unipolar akım girişi (0 mA ... +20 mA) Unipolar akım girişi izlendi (+4 mA ... +20 mA) Bipolar gerilim girişi (-10 V ... +10 V) Sensör bağlı değil

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Uyarı:

AG+, AG- analog giriş terminalleri ve şase arasındaki maksimum gerilim farkı 35 V'u aşmamalıdır. Yük direncinin devrede olduğu işletim esnasında (DIP şalter "I" konumundayken) AG+ ve AG- fark girişleri arasındaki gerilim 10 V'u veya baskın gerilim 80 mA'i aşmamalıdır. Aksi takdirde giriş hasar görür.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-69

Parametre Parametre listesi

Not:

p0756 değiştirildiğinde, (p0757, p0758, p0759, p0760) standartlaştırma eğrisinin parametreleri aşağıda belirtilen atama değerleri ile üzerine yazılır: p0756 = 0, 1, 4'te p0757 = 0.0 V, p0758 = % 0.0, p0759 = 10.0 V ve p0760 = % 100.0 yerleştirilir. p0756 = 2'de p0757 = 0.0 mA, p0758 = % 0.0, p0759 = 20.0 mA ve p0760 = % 100.0 yerleştirilir. p0756 = 3'te p0757 = 4.0 mA, p0758 = % 0.0, p0759 = 20.0 mA ve p0760 = % 100.0 yerleştirilir.

p0757[0...1]

Açıklama:

CU analog girişler eğri değeri x1 / CU AG eğri x1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -50.000

Maks 160.000

Fabrika ayarı 0.000

Analog girişler için standartlaştırma eğrisinin ayarlanması. Analog girişler için standartlaştırma eğrisi 2 noktadan tanımlanır. Bu parametre, eğrinin 1. değer çiftinin x koordinatlarını (V, mA) belirler.

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Not:

Eğriler için parametrelerin sınırlayıcı etkisi yoktur.

p0758[0...1]

CU analog girişler eğri değeri y1 / CU AI eğri y1 Erişim kademesi: 2

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -1000.00 [%]

Maks 1000.00 [%]

Fabrika ayarı 0.00 [%]

Analog girişler için standartlaştırma eğrisinin ayarlanması. Analog girişler için standartlaştırma eğrisi 2 noktadan tanımlanır. Bu parametre, eğrinin 1. değer çiftinin y koordinatlarını (Yüzdelik değer) belirler.

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Not:

Eğriler için parametrelerin sınırlayıcı etkisi yoktur.

p0759[0...1]

Açıklama:

CU analog girişler eğri değeri x2 / CU AI eğri x2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -50.000

Maks 160.000

Fabrika ayarı 10.000

Analog girişler için standartlaştırma eğrisinin ayarlanması. Analog girişler için standartlaştırma eğrisi 2 noktadan tanımlanır. Bu parametre, eğrinin 2. değer çiftinin x koordinatlarını (V, mA) belirler.

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Not:

Eğriler için parametrelerin sınırlayıcı etkisi yoktur.

1-70

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0760[0...1]

Açıklama:

CU analog girişler eğri değeri y2 / CU AI eğri y2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -1000.00 [%]

Maks 1000.00 [%]

Fabrika ayarı 100.00 [%]

Analog girişler için standartlaştırma eğrisinin ayarlanması. Analog girişler için standartlaştırma eğrisi 2 noktadan tanımlanır. Bu parametre, eğrinin 2. değer çiftinin y koordinatlarını (Yüzdelik değer) belirler.

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Not:

Eğriler için parametrelerin sınırlayıcı etkisi yoktur.

p0761[0...1]

Açıklama:

CU analog girişler kablo kırıklığı denetlemesi talep eşiği / CU kablo kır. eşik Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 20.00

Fabrika ayarı 2.00

Analog girişlerin kablo kırıklığı denetlemesi için talep eşiğinin ayarlanması. Parametre değerinin birimi analog girişin ayarlanan türüne bağlıdır.

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Bağımlılık:

Kablo kırıklığı denetlemesi, analog girişin aşağıda belirtilen türünde etkindir: p0756[0...1] = 1 (Gerilim girişi tek kutuplu olarak denetlendi (+2 V ... +10 V)), Birim [V] p0756[0...1] = 3 (Akım girişi tek kutuplu olarak denetlendi (+4 mA ... +20 mA)), Birim [mA] Ayrıca bak: p0756

Not:

AG : Analog giriş (Analog giriş) p0761 = 0 kablo kırıklığı denetlenmez.

p0771[0...1]

CI: CU analog çıkışlar sinyal kaynağı / CU AÇ S_kaynağı Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 21[0] [1] 27[0]

Açıklama:

Analog çıkışlar için sinyal kaynağının ayarlanması.

Endeks:

[0] = AO0 (T 12/13) [1] = AO1 (T 26/27)

Not:

AÇ : Analog Output (Analog çıkış) T: Terminal

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-71

Parametre Parametre listesi

r0772[0...1]

CU analog çıkışlar ilgili güncel çıkış değeri / CU AO çıkış_değ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Açıklama:

Analog çıkışlarına ait ilgili güncel çıkış değerinin gösterilmesi.

Endeks:

[0] = AO0 (T 12/13) [1] = AO1 (T 26/27)

Not:

AÇ : Analog Output (Analog çıkış) T: Terminal

r0774[0...1]

CU analog çıkışları güncel çıkış gerilimi/akımı / CU AÇ U/I_çıkış Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Analog çıkışlardaki güncel çıkış gerilimi veya çıkış akımının gösterilmesi.

Endeks:

[0] = AO0 (T 12/13) [1] = AO1 (T 26/27)

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0776

Not:

AÇ : Analog Output (Analog çıkış) T: Terminal

p0775[0...1]

CU analog çıkışlar tutar oluşumu etkinleştirilmesi / CU AÇ tutar etkin Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Analog çıkışlar için tutar oluşumunun etkinleştirilmesi.

Değer:

0: 1:

Endeks:

[0] = AO0 (T 12/13) [1] = AO1 (T 26/27)

Not:

AÇ : Analog Output (Analog çıkış)

Tutar oluşumu mevcut değil Mutlak değer üretimi başlatıldı

T: Terminal

p0776[0...1]

Açıklama:

CU analog çıkışlar türü / CU AÇ türü Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 2

Fabrika ayarı 0

Analog çıkış türlerinin ayarlanması: p0776[x] = 1 bir gerilim çıkışına uygundur (p0774, p0778, p0780V olarak gösterilir). p0776[x] = 0, 2 bir akım çıkışına uygundur (p0774, p0778, p0780 mA olarak gösterilir).

Değer:

1-72

0: 1: 2:

Akım çıkışı (0 mA ... +20 mA) Gerilim çıkışı (0 V ... +10 V) Akım çıkışı (+4 mA ... +20 mA)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Endeks:

[0] = AO0 (T 12/13) [1] = AO1 (T 26/27)

Not:

p0776 değiştirildiğinde, (p0777, p0778, p0779, p0780) standartlaştırma eğrisinin parametreleri aşağıda belirtilen atama değerleri ile üzerine yazılır: p0776 = 0'da p0777 = % 0.0, p0778 = 0.0 mA, p0779 = % 100.0 ve p0780 = 20.0 mA yerleştirilir. p0776 = 1'de p0777 = % 0.0, p0778 = 0.0 V, p0779 = % 100.0 ve p0780 = 10.0 V yerleştirilir. p0776 = 2'de p0777 = % 0.0, p0778 = 4.0 mA, p0779 = % 100.0 ve p0780 = 20.0 mA yerleştirilir.

p0777[0...1]

Açıklama:

CU analog çıkışlar eğri değeri x1 / CU AÇ eğri x1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -1000.00 [%]

Maks 1000.00 [%]

Fabrika ayarı 0.00 [%]

Analog çıkışlar için standartlaştırma eğrisinin ayarlanması. Analog çıkışlar için standartlaştırma eğrisi 2 noktadan tanımlanır. Bu parametre, eğrinin 1. değer çiftinin x koordinatlarını (Yüzdelik değer) belirler.

Endeks:

[0] = AO0 (T 12/13) [1] = AO1 (T 26/27)

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0776

Dikkat:

Bu parametre analog çıkışın (p0776) türü değiştirildiğinde otomatik olarak üzerine yazılır.

Not:

Bu parametre p0776 (analog çıkışların türü) değiştirildiğinde otomatik olarak üzerine yazılır. Eğriler için parametrelerin sınırlayıcı etkisi yoktur.

p0778[0...1]

Açıklama:

CU analog çıkışlar eğri değeri y1 / CU eğri y1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -20.000 [V]

Maks 20.000 [V]

Fabrika ayarı 0.000 [V]

Analog çıkışlar için standartlaştırma eğrisinin ayarlanması. Analog çıkışlar için standartlaştırma eğrisi 2 noktadan tanımlanır. Bu parametre, eğrinin 1. değer çiftinin y koordinatlarını (V olarak çıkış gerilimi veya mA olarak çıkış akımı) belirler.

Endeks: Bağımlılık:

[0] = AO0 (T 12/13) [1] = AO1 (T 26/27) Bu parametrenin birimi (V veya mA) analog girişin türüne bağlıdır. Ayrıca bak: p0776

Dikkat:

Bu parametre analog çıkışın (p0776) türü değiştirildiğinde otomatik olarak üzerine yazılır.

Not:

Bu parametre p0776 (analog çıkışların türü) değiştirildiğinde otomatik olarak üzerine yazılır. Eğriler için parametrelerin sınırlayıcı etkisi yoktur.

p0779[0...1]

Açıklama:

CU analog çıkışlar eğri değeri x2 / CU eğri x2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -1000.00 [%]

Maks 1000.00 [%]

Fabrika ayarı 100.00 [%]

Analog çıkışlar için standartlaştırma eğrisinin ayarlanması. Analog çıkışlar için standartlaştırma eğrisi 2 noktadan tanımlanır. Bu parametre, eğrinin 2. değer çiftinin x koordinatlarını (Yüzdelik değer) belirler.

Endeks:

[0] = AO0 (T 12/13) [1] = AO1 (T 26/27)

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0776

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-73

Parametre Parametre listesi

Dikkat:

Bu parametre analog çıkışın (p0776) türü değiştirildiğinde otomatik olarak üzerine yazılır.

Not:

Bu parametre p0776 (analog çıkışların türü) değiştirildiğinde otomatik olarak üzerine yazılır. Eğriler için parametrelerin sınırlayıcı etkisi yoktur.

p0780[0...1]

Açıklama:

CU analog çıkışlar eğri değeri y2 / CU eğri y2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -20.000 [V]

Maks 20.000 [V]

Fabrika ayarı 20.000 [V]

Analog çıkışlar için standartlaştırma eğrisinin ayarlanması. Analog çıkışlar için standartlaştırma eğrisi 2 noktadan tanımlanır. Bu parametre, eğrinin 2. değer çiftinin y koordinatlarını (V olarak çıkış gerilimi veya mA olarak çıkış akımı) belirler.

Endeks: Bağımlılık:

[0] = AO0 (T 12/13) [1] = AO1 (T 26/27) Bu parametrenin birimi (V veya mA) analog girişin türüne bağlıdır. Ayrıca bak: p0776

Dikkat:

Bu parametre analog çıkışın (p0776) türü değiştirildiğinde otomatik olarak üzerine yazılır.

Not:

Bu parametre p0776 (analog çıkışların türü) değiştirildiğinde otomatik olarak üzerine yazılır. Eğriler için parametrelerin sınırlayıcı etkisi yoktur.

p0782[0...1]

BI: CU analog çıkışlar sinyal kaynağı inversiyonu / CU AO Inv Siny_kay Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Analog çıkış sinyallerinin inversiyonu için sinyal kaynağının ayarlanması.

Endeks:

[0] = AO0 (T 12/13) [1] = AO1 (T 26/27)

Not:

AÇ : Analog Output (Analog çıkış) T: Terminal

r0785.0...1

Açıklama: Bit alanı:

Not:

1-74

BO: CU analog çıkışları durum sözcüğü / CU AO ZSW Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Analog çıkışların durumunun gösterilmesi. Bit 00 01

Sinyal adı AO 0 negatif AO 1 negatif

1 sinyali Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır

FP -

AO: Analog Output (analog çıkış)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0795

Açıklama: Bit alanı:

Bağımlılık:

CU dijital girişler, simulasyon modu / CU DI simülasyon Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0000 0000 0000 0000 bin

Dijital girişler için simülasyon modunun ayarlanması. Bit 00 01 02 03 04 05 11 12

Sinyal adı DI 0 (T. 5) DI 1 (T. 6) DI 2 (T. 7) DI 3 (T. 8) DI 4 (T. 16) DI 5 (T. 17) DI 11 (T. 3, 4) AI 0 DI 12 (T. 10, 11) AI 1

1 sinyali Simülasyon Simülasyon Simülasyon Simülasyon Simülasyon Simülasyon Simülasyon Simülasyon

0 sinyali Terminal değerlend Terminal değerlend Terminal değerlend Terminal değerlend Terminal değerlend Terminal değerlend Terminal değerlend Terminal değerlend

FP -

Giriş sinyaline ait set ri p0796 üzeren belirlenir. Ayrıca bak: p0796

Not:

Bu parametre veri yedeklemesi sırasında kaydeilmez p0971). AI: Analog Input (analog giriş) T: Terminal

p0796

Açıklama: Bit alanı:

Bağımlılık:

CU dijital giriş similasyon modu set değeri / CU DI Sim set değ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0000 0000 0000 0000 bin

Dijital girişlerin simülasyon modunda, giriş sinyallerine ait set değerinin ayarlanması. Bit 00 01 02 03 04 05 11 12

Sinyal adı DI 0 (T. 5) DI 1 (T. 6) DI 2 (T. 7) DI 3 (T. 8) DI 4 (T. 16) DI 5 (T. 17) DI 11 (T. 3, 4) AI 0 DI 12 (T. 10, 11) AI 1

1 sinyali High High High High High High High High

0 sinyali Low Low Low Low Low Low Low Low

FP -

Bir dijital girişin simülasyonu p0795 üzerinden seçilir. Ayrıca bak: p0795

Dikkat:

Terminal adlandırma:

Not:

Bu parametre veri yedeklemesi sırasında kaydeilmez p0971).

İlk adlandırma CU320 için, ikinci adlandırma CU310 için geçerlidir. AI: Analog Input (analog giriş) DI: Digital Input (dijital giriş) T: Terminal

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-75

Parametre Parametre listesi

p0797[0...1]

CU analog giriş simülasyon modu / CU AI Sim_modu Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Analog girişler için simülasyon modunun ayarlanması.

Değer:

0: 1:

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Bağımlılık:

Giriş gerilimi için set değeri p0798 üzerinden belirlenir.

Analog giriş x için similasyon modu yok Analog giriş x için similasyon modu

Ayrıca bak: p0798 Not:

Bu parametre veri yedeklemesi sırasında kaydeilmez p0971). AI: Analog Input (analog giriş)

p0798[0...1]

CU analog girişleri simülasyon modu set değeri / CU AI Sim set değ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -50.000

Maks 2000.000

Fabrika ayarı 0.000

Açıklama:

Dijital girişlerin simülasyon modunda, giriş değerine ait set değerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = AI0 (T. 3/4) [1] = AI1 (T. 10/11)

Bağımlılık:

Bir analog girişin simülasyonu p0797 üzerinden seçilir. Eğer AI x, gerilim girişi olarak parametrelendirildiyse (p0756), o zaman set değeri, V cinsinden bir gerilimdir. Eğer AI x, akım girişi olarak parametrelendirildiyse (p0756), o zaman set değeri, mA cinsinden bir akımdır. Ayrıca bak: p0756, p0797

Not:

Bu parametre veri yedeklemesi sırasında kaydeilmez p0971). AI: Analog Input (analog giriş)

p0802

Açıklama:

Veri transferi: kaynak/hedef olarak hafıza kartı / haf_kartı kayn/hed Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 100

Fabrika ayarı 0

Bir parametre yedeğinin hafıza kartından veya hafıza kartına veri transferi sayısının ayarlanması. Hafıza kartından cihaz belleğine transfer (örneğin p0804 = 1 --> PSxxx.ACX kaynaktır): - Parametre yedeğinin kaynağının ayarlanması (örneğin p0802 = 48 --> PS048xxx.ACX kaynaktır). Kalıcı cihaz belleğinden hafıza kartına transfer (p0804 = 2): - Parametre yedeğinin hedefinin ayarlanması (örneğin p0802 = 23 --> PS023xxx.ACX hedeftir).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0803, p0804

Dikkat:

Geçici ve kalıcı cihaz belleklerindeki veriler birbirinden farklıysa, o zaman gerekiyorsa hafıza kartına transfer edilmeden önce kalıcı belleğe kaydedilmelidir (örneğin p0971 = 1).

1-76

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0803

Açıklama:

Veri transferi: kaynak/hedef olarak cihaz belleği / Cih_bel kayn/hedef Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 12

Fabrika ayarı 0

Bir parametre yedeğinin hafıza kartından veya hafıza kartına veri transferi sayısının ayarlanması. Hafıza kartından cihaz belleğine transfer (p0804 = 1): - Parametre yedeğinin kaynağının ayarlanması (örneğin p0803 = 10 --> PS010xxx.ACX kaynaktır). Kalıcı cihaz belleğinden hafıza kartına transfer (p0804 = 2): - Parametre yedeğinin hedefinin ayarlanması (örneğin p0803 = 11 --> PS011xxx.ACX hedeftir).

Değer:

0: 10: 11: 12:

Kaynak/hedef standart Ayar 10 ile kaynak/hedef Ayar 11 ile kaynak/hedef Ayar 12 ile kaynak/hedef

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0802, p0804

Dikkat:

Geçici ve kalıcı cihaz belleklerindeki veriler birbirinden farklıysa, o zaman gerekiyorsa hafıza kartına transfer edilmeden önce kalıcı belleğe kaydedilmelidir (örneğin p0971 = 1).

p0804

Veri transferini başlat / Veri transf başlat

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

G120C USS/MB

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1100

Fabrika ayarı 0

Transfer yönünün ayarlanması ve hafıza kartı ile kalıcı cihaz belleği arasındaki veri transferinin başlatılması. Örnek 1: Ayarı 0 ile parametre yedeği, cihaz belleğinden hafıza kartına transfer edilecektir. Parametre yedeği, hafıza kartında ayar 22 ile saklanacaktır. p0802 = 22 (ayar 22 ile parametre yedeğini hafıza kartında hedef olarak saklamak) p0803 = 0 (ayar 0 ile parametre yedeğini cihaz belleğinde kaynak olarak saklamak) p0804 = 2 (cihaz belleğinden hafıza kartına veri transferinin başlatılması) --> PS000xxx.ACX cihaz belleğinden hafıza kartına transfer edilir ve PS022xxx.ACX'de saklanır. Örnek 2: Ayarı 22 ile parametre yedeği, hafıza kartından cihaz belleğine transfer edilecektir. Parametre yedeği, cihaz belleğinde ayar 0 ile saklanacaktır. p0802 = 22 (parametre yedeğinin ayar 22 ile hafıza kartında kaynak olarak saklanır) p0803 = 0 (parametre yedeğinin ayar 0 ile cihaz belleğinde hedef olarak saklanır) p0804 = 1 (hafıza kartından cihaz belleğine veri transferini başlat) --> PS022xxx.ACX hafıza kartından cihaz belleğine aktarılır ve PS000xxx.ACX olarak saklanır. Örnek 3 (sadece PROFIBUS cihazları için desteklenir): İletişim yapılandırması cihaz belleğinden hafıza kartına transfer edilecektir. p0802 = (ilgili değil) p0803 = (ilgili değil) p0804 = 12 ( cihaz ana verilerinin (GSD) hafıza kartına transferinin başlatılması) --> İletişim yapılandırmasıyla ilgili veriler cihaz belleğinden hafıza kartına transfer edilecektir ve /SIEMENS/SINAMICS/DATA/CFG dizininde saklanacaktır.

Değer:

0: 1: 2: 1001: 1002:

pasif Hafıza kartından ciihaz belleğine Cihaz belleğinden hafıza kartına Hafıza kartındaki dosya açılamıyor. Cihaz belleğinde dosya açılamıyor

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-77

Parametre Parametre listesi

1003: Hafıza kartı bulunmadı 1100: Dosya transferi mümkün değil Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0802, p0803

Dikkat:

Veri transferi sırasında hafıza kartı çıkarılmamalıdır. p0014 = 1'de şunlar geçerlidir: Değerin değiştirilmesinden sonra başka parametrelerin de değiştirilmesi yasaktır ve r3996'da durum gösterilir. Bir değişiklik, r3996 = 0'da tekrar mümkündür.

Not:

Kontrol birimi çalıştırıldığında hafıza kartında ayar 0'a sahip bir parametre yedeği tespit edildiğinde (PS000xxx.ACX), otomatik olarak cihaz belleğine aktarılır. Hafıza kartı takılıyken kalıcı bellekteki parametre (örneğin "RAM'den ROM'a kopyala" fonksiyonuyla) otomatik olarak ayar 0 ile (PS000xxx.ACX) hafıza kartına bir parametre yedeği de yazılır. hatasız bir veri transferinden sonra bu parametre otomatik olarak 0'a ayarlanır. Hata durumunda parametre > 1000 değeri olarak ayarlanır. Olası hata nedenleri: p0804 = 1001: p0802'de kaynak olarak ayarlanmış olan parametre yedeği hafıza kartında mevcut değil veya hafıza kartında yeterli boş hafıza yok. p0804 = 1002: p0803'de kaynak olarak ayarlanmış olan parametre yedeği cihaz belleğinde mevcut değil veya cihaz belleğinde yeterli boş hafıza yok. p0804 = 1003: herhangi bir hafıza kartı takılı değil.

p0804 G120C DP

Açıklama:

Veri transferini başlat / Veri transf başlat Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1100

Fabrika ayarı 0

Transfer yönünün ayarlanması ve hafıza kartı ile kalıcı cihaz belleği arasındaki veri transferinin başlatılması. Örnek 1: Ayarı 0 ile parametre yedeği, cihaz belleğinden hafıza kartına transfer edilecektir. Parametre yedeği, hafıza kartında ayar 22 ile saklanacaktır. p0802 = 22 (ayar 22 ile parametre yedeğini hafıza kartında hedef olarak saklamak) p0803 = 0 (ayar 0 ile parametre yedeğini cihaz belleğinde kaynak olarak saklamak) p0804 = 2 (cihaz belleğinden hafıza kartına veri transferinin başlatılması) --> PS000xxx.ACX cihaz belleğinden hafıza kartına transfer edilir ve PS022xxx.ACX'de saklanır. Örnek 2: Ayarı 22 ile parametre yedeği, hafıza kartından cihaz belleğine transfer edilecektir. Parametre yedeği, cihaz belleğinde ayar 0 ile saklanacaktır. p0802 = 22 (parametre yedeğinin ayar 22 ile hafıza kartında kaynak olarak saklanır) p0803 = 0 (parametre yedeğinin ayar 0 ile cihaz belleğinde hedef olarak saklanır) p0804 = 1 (hafıza kartından cihaz belleğine veri transferini başlat) --> PS022xxx.ACX hafıza kartından cihaz belleğine aktarılır ve PS000xxx.ACX olarak saklanır. Örnek 3 (sadece PROFIBUS cihazları için desteklenir): İletişim yapılandırması cihaz belleğinden hafıza kartına transfer edilecektir. p0802 = (ilgili değil) p0803 = (ilgili değil) p0804 = 12 ( cihaz ana verilerinin (GSD) hafıza kartına transferinin başlatılması) --> İletişim yapılandırmasıyla ilgili veriler cihaz belleğinden hafıza kartına transfer edilecektir ve /SIEMENS/SINAMICS/DATA/CFG dizininde saklanacaktır.

Değer:

1-78

0: 1: 2: 12: 1001:

pasif Hafıza kartından ciihaz belleğine Cihaz belleğinden hafıza kartına Cihaz belleğinden (iletişim yapılandırması) hafıza kartına. Hafıza kartındaki dosya açılamıyor.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

1002: Cihaz belleğinde dosya açılamıyor 1003: Hafıza kartı bulunmadı 1100: Dosya transferi mümkün değil Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0802, p0803

Dikkat:

Veri transferi sırasında hafıza kartı çıkarılmamalıdır. p0014 = 1'de şunlar geçerlidir: Değerin değiştirilmesinden sonra başka parametrelerin de değiştirilmesi yasaktır ve r3996'da durum gösterilir. Bir değişiklik, r3996 = 0'da tekrar mümkündür.

Not:

Kontrol birimi çalıştırıldığında hafıza kartında ayar 0'a sahip bir parametre yedeği tespit edildiğinde (PS000xxx.ACX), otomatik olarak cihaz belleğine aktarılır. Hafıza kartı takılıyken kalıcı bellekteki parametre (örneğin "RAM'den ROM'a kopyala" fonksiyonuyla) otomatik olarak ayar 0 ile (PS000xxx.ACX) hafıza kartına bir parametre yedeği de yazılır. hatasız bir veri transferinden sonra bu parametre otomatik olarak 0'a ayarlanır. Hata durumunda parametre > 1000 değeri olarak ayarlanır. Olası hata nedenleri: p0804 = 1001: p0802'de kaynak olarak ayarlanmış olan parametre yedeği hafıza kartında mevcut değil veya hafıza kartında yeterli boş hafıza yok. p0804 = 1002: p0803'de kaynak olarak ayarlanmış olan parametre yedeği cihaz belleğinde mevcut değil veya cihaz belleğinde yeterli boş hafıza yok. p0804 = 1003: herhangi bir hafıza kartı takılı değil.

p0806

BI: Ana kontrol önceliği iptal / PcCtrl blokajı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Ana kontrolün blokajı için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0807

Not:

Ana kontrol, devreyealım yazılımı (sürücü kontrol paneli) tarafından kullanılmaktadır.

r0807.0

BO: Ana kontrol önceliği aktif / PcCtrl etkin Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Ana kontrolün nerede olduğunu gösterir. sürücü, BICO ara bağlantısı veya harici olarak (örneğin devreyealım yazılımı) kontrol edilebilir.

Bit alanı:

Bit 00

Sinyal adı Ana kontrol önceliği aktif

1 sinyali Evet

0 sinyali Hayır

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0806

Dikkat:

Ana kontrol sadece kontrol sözcüğü 1'i ve devir set değeri 1'i etkiler. Diğer kontrol sözcükleri/set değerleri bir otomasyon cihazı tarafından transfer edilebilir.

Not:

FP 5030, 6031

Bit 0 = 0: BICO ara bağlantısı etkin Bit 0 = 1: PC/OP'de ana kontrol Ana kontrol, devreyealım yazılımı (sürücü kontrol paneli) ve operatör paneli (OP, LOCAL Mode) tarafından kullanılır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-79

Parametre Parametre listesi

p0809[0...2]

CDS komut veri kümesini kopyala / CDS kopyalama Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Bir komut veri dizisinin (Command Data Set, CDS) bir diğerine kopyalanması.

Endeks:

[0] = Kaynak komut veri kümesi [1] = Hedef komut veri kümesi [2] = Kopyalama işlemini başlat

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r3996

Dikkat:

Komut veri dizilerini kopyalarken kısa süreli iletişim kesintileri gerçekleşebilir.

Not:

İşlem: 1. 0 indeksine hangi komut veri dizisinin kopyalanacağı kaydedilir. 2. 1 indeksine hangi komut veri dizisine kopyalanacağı kaydedilir. 3. Kopyalamanın başlatılması: 2 indeksini 0'dan 1'e getirin. Kopyalama sonunda otomatik olarak p0809[2] = 0 yerleştirilir.

p0810

BI: Komut veri kümesi seçimi CDS bit 0 / CDS seçimi bit 0

G120C CAN

Erişim kademesi: 2

G120C USS/MB

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Bit 0 komut veri dizisinin seçimi için sinyal kaynağının ayarlanması (Command Data Set, CDS Bit 0).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0050, r0836

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Not:

Binektör girişleri üzerinden seçilen komut veri dizisi r0836'da gösterilir. Güncel etkin komut veri dizisi r0050'de gösterilir. Bir komut veri dizisi p0809 ile kopyalanabilir.

p0810 G120C DP

BI: Komut veri kümesi seçimi CDS bit 0 / CDS seçimi bit 0 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 722.3

Açıklama:

Bit 0 komut veri dizisinin seçimi için sinyal kaynağının ayarlanması (Command Data Set, CDS Bit 0).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0050, r0836

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Not:

Binektör girişleri üzerinden seçilen komut veri dizisi r0836'da gösterilir. Güncel etkin komut veri dizisi r0050'de gösterilir. Bir komut veri dizisi p0809 ile kopyalanabilir.

r0835.2...8

Açıklama:

1-80

CO/BO: Veri dizisi geçişi durum kodu / DDS_DK Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Sürücü veri dizisi geçişi için durum kodunun gösterilmesi.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Bit alanı:

Not:

Bit 02 04 05 07 08

Sinyal adı Dahili parametre hesaplaması aktif Armatür kısa devre aktif Teşhis çalışıyor Döner ölçüm çalışyor Motor verileri teşhisi çalışıyor

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

Bit 02: Bir veri dizisi geçişi dahili parametre hesaplaması süresine ertelenir. Bit 04: Bir veri dizisi geçişi sadece kısa devre statörü etkinleştirilmediğinde gerçekleştirilir. Bit 05: Bir veri dizisi geçişi sadece kutup pozisyonu saptaması yapılmadığında gerçekleştirilir. Bit 07: Bir veri dizisi geçişi sadece dönerek ölçüm yapılmadığında gerçekleştirilir. Bit 08: Bir veri dizisi geçişi sadece motor verileri saptaması yapılmadığında gerçekleştirilir

r0836.0...1

Açıklama: Bit alanı:

CO/BO: Komut veri kümesi CDS seçildi / CDS seçildi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Binektör giriş üzerinden seçilmiş olan komut veri setini (Command Data Set, CDS) gösterir. Bit 00 01

Sinyal adı CDS seçimi bit 0 CDS seçimi bit 1

1 sinyali Açık Açık

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0050, p0810

Not:

Komut veri setleri binektör giriş p0810 üzerinden ve sonrasında seçilir.

0 sinyali Kapa Kapa

FP -

Etkin güncel komut veri seti r0050'de gösterilir.

p0840[0...n]

BI: AÇIK/ KAPALI (KAPALI1) / AÇIK/KAPALI (KAP1)

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 722.0 [1] 0

Açıklama:

"AÇ/KAPA (KAPA1)" komutu için sinyal kaynağının ayarlanması. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 0'a (STW1.0) karşılık gelmektedir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1055, p1056

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Binektör giriş p0840 = 0 sinyali için motor, binektör giriş p1055 veya p1056 üzerinden hareket ettirilebilir. "AÇ/KAPA (KAPA1)" komutu binektör giriş p0840 veya p1055/p1056 üzerinden verilebilir. Binektör giriş p0840 = 0 sinyal'inde çalıştırma blokajı onaylanır. Sadece çalıştıran sinyal kaynağı yeniden kapatabilir. Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korunuyor ve değiştirilemez.

Not:

Devir kontrollü sürücüde (p1300 = 20) şunlar geçerlidir: - BI: p0840 = 0 sinyali: KAPALI1 (boot enkoderiyle frenleme, sonra darbe bastırması ve çalıştırma blokajı) - BI: p0840 = 0/1 sinyali: AÇIK (darbe etkinleştirmesi mümkün)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-81

Parametre Parametre listesi

p0840[0...n] G120C DP

BI: AÇIK/ KAPALI (KAPALI1) / AÇIK/KAPALI (KAP1) Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.0 [1] 0

Açıklama:

"AÇ/KAPA (KAPA1)" komutu için sinyal kaynağının ayarlanması. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 0'a (STW1.0) karşılık gelmektedir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1055, p1056

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Binektör giriş p0840 = 0 sinyali için motor, binektör giriş p1055 veya p1056 üzerinden hareket ettirilebilir. "AÇ/KAPA (KAPA1)" komutu binektör giriş p0840 veya p1055/p1056 üzerinden verilebilir. Binektör giriş p0840 = 0 sinyal'inde çalıştırma blokajı onaylanır. Sadece çalıştıran sinyal kaynağı yeniden kapatabilir. Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korunuyor ve değiştirilemez.

Not:

Devir kontrollü sürücüde (p1300 = 20) şunlar geçerlidir: - BI: p0840 = 0 sinyali: KAPALI1 (boot enkoderiyle frenleme, sonra darbe bastırması ve çalıştırma blokajı) - BI: p0840 = 0/1 sinyali: AÇIK (darbe etkinleştirmesi mümkün)

p0844[0...n]

BI: Yavaşlayarak durma yok/yavaşl durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 1 / KAPALI2 siny_kay 1

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 1

"Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI2)" komutu için ilk sinyal kaynağının ayarlanması. Şu sinyallere ait VE bağlantısı etkilidir: - BI: p0844 "Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 1" - BI: p0845 "Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 2" VE bağlantısına ait sonuç, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 1'e (STW1.1) karşılık gelir. BI: p0844 = 0 sinyali veya BI: p0845 = 0 sinyali - KAPALI2 (anında darbe bastırması ve çalıştırma blokajı) BI: p0844 = 1 sinyali ve BI: p0845 = 1 sinyali - KAPALI2 yok (etkinleştirme mümkündür)

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

1-82

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0844[0...n] G120C DP

BI: Yavaşlayarak durma yok/yavaşl durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 1 / KAPALI2 siny_kay 1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.1 [1] 1

Açıklama:

"Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI2)" komutu için ilk sinyal kaynağının ayarlanması. Şu sinyallere ait VE bağlantısı etkilidir: - BI: p0844 "Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 1" - BI: p0845 "Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 2" VE bağlantısına ait sonuç, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 1'e (STW1.1) karşılık gelir. BI: p0844 = 0 sinyali veya BI: p0845 = 0 sinyali - KAPALI2 (anında darbe bastırması ve çalıştırma blokajı) BI: p0844 = 1 sinyali ve BI: p0845 = 1 sinyali - KAPALI2 yok (etkinleştirme mümkündür)

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p0845[0...n]

Açıklama:

BI: Yavaşlayarak durma yok/yavaşl durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 2 / KAPALI2 siny_kay 2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1

"Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI2)" komutu için ikinci sinyal kaynağının ayarlanması. Şu sinyallere ait VE bağlantısı etkilidir: - BI: p0844 "Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 1" - BI: p0845 "Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 2" VE bağlantısına ait sonuç, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 1'e (STW1.1) karşılık gelir. BI: p0844 = 0 sinyali veya BI: p0845 = 0 sinyali - KAPALI2 (anında darbe bastırması ve çalıştırma blokajı) BI: p0844 = 1 sinyali ve BI: p0845 = 1 sinyali - KAPALI2 yok (etkinleştirme mümkündür)

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC ana kontrolünde" bu binektör giriş etkilidir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-83

Parametre Parametre listesi

p0848[0...n]

BI: Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 1 / KAPALI3 siny_kay 1

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 1

"Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3)" komutu için ikinci sinyal kaynağının ayarlanması. Şu sinyallere ait VE bağlantısı etkilidir: - BI: p0848 "Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 1" - BI: p0849 "Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 2" VE bağlantısına ait sonuç, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 2'ye (STW1.2) karşılık gelir. BI: p0848 = 0 sinyali veya BI: p0849 = 0 sinyali - KAPALI3 (KAPALI3 rampasıyla (p1135) frenleme, anında darbe bastırması ve çalıştırma blokajı) BI: p0848 = 1 sinyali ve BI: p0849 = 1 sinyali - KAPALI3 yok (etkinleştirme mümkündür)

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p0848[0...n] G120C DP

BI: Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 1 / KAPALI3 siny_kay 1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.2 [1] 1

Açıklama:

"Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3)" komutu için ikinci sinyal kaynağının ayarlanması. Şu sinyallere ait VE bağlantısı etkilidir: - BI: p0848 "Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 1" - BI: p0849 "Yavaşlayarak durma yok/yavaşlayarak durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 2" VE bağlantısına ait sonuç, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 2'ye (STW1.2) karşılık gelir. BI: p0848 = 0 sinyali veya BI: p0849 = 0 sinyali - KAPALI3 (KAPALI3 rampasıyla (p1135) frenleme, anında darbe bastırması ve çalıştırma blokajı) BI: p0848 = 1 sinyali ve BI: p0849 = 1 sinyali - KAPALI3 yok (etkinleştirme mümkündür)

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

1-84

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0849[0...n]

Açıklama:

BI: Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 2 / KAPALI3 siny_kay 2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1

"Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3)" komutu için ikinci sinyal kaynağının ayarlanması. Şu sinyallere ait VE bağlantısı etkilidir: - BI: p0848 "Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 1" - BI: p0849 "Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 2" VE bağlantısına ait sonuç, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 2'ye (STW1.2) karşılık gelir. BI: p0848 = 0 sinyali veya BI: p0849 = 0 sinyali - KAPALI3 (KAPALI3 rampası (p1135) ile frenleme, anında darbe bastırması ve çalıştırma blokajı) BI: p0848 = 1 sinyali ve BI: p0849 = 1 sinyali - KAPALI3 yok (etkinleştirme mümkündür)

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC ana kontrolünde" bu binektör giriş etkilidir.

p0852[0...n]

BI: İşletimi etkinleştir/işletimi bloke et / İşletimi ser. bır.

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 1

"İşletimi etkinleştir/işletimi bloke et" komutu için ikinci sinyal kaynağının ayarlanması. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 3'e (STW1.3) karşılık gelir. BI: p0852 = 0 sinyali İşletimi bloke et (darbe bastırması) BI: p0852 = 1 sinyali İşletimi etkinleştir (darbe etkinleştirmesi mümkün)

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p0852[0...n]

BI: İşletimi etkinleştir/işletimi bloke et / İşletimi ser. bır.

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.3 [1] 1

Açıklama:

"İşletimi etkinleştir/işletimi bloke et" komutu için ikinci sinyal kaynağının ayarlanması. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 3'e (STW1.3) karşılık gelir. BI: p0852 = 0 sinyali İşletimi bloke et (darbe bastırması) BI: p0852 = 1 sinyali İşletimi etkinleştir (darbe etkinleştirmesi mümkün)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-85

Parametre Parametre listesi

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p0854[0...n]

BI: PLC ile kontrol/PLC olmadan kontrol / PLC ile yönetim

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 1

"PLC ile kontrol/PLC olmadan kontrol" komutu için ikinci sinyal kaynağının ayarlanması. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 10'da (STW1.10) karşılık gelir. BI: p0854 = 0 sinyali PLC olmadan kontrol yok. BI: p0852 = 1 sinyali PLC ile kontrol.

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Not:

Bu bit, kontrol devre dışı kaldığında sürücülerde bir tepki tetiklemeye (F07220) yarar. Eğer bir kontrol mevcut değilse, binektör giriş p0854 = 1 olarak ayarlanmalıdır. Eğer bir kontrol mevcutsa, o zaman, alınan veriler güncellensin diye STW1.10 = 1 (PZD1) ayarlanmalıdır. Bu, p0854'dki ayardan ve serbest telgraf yapılandırmasından (p0922 = 999) bağımsız olarak geçerlidir.

p0854[0...n] G120C DP

BI: PLC ile kontrol/PLC olmadan kontrol / PLC ile yönetim Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.10 [1] 1

Açıklama:

"PLC ile kontrol/PLC olmadan kontrol" komutu için ikinci sinyal kaynağının ayarlanması. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 10'da (STW1.10) karşılık gelir. BI: p0854 = 0 sinyali PLC olmadan kontrol yok. BI: p0852 = 1 sinyali PLC ile kontrol.

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Not:

Bu bit, kontrol devre dışı kaldığında sürücülerde bir tepki tetiklemeye (F07220) yarar. Eğer bir kontrol mevcut değilse, binektör giriş p0854 = 1 olarak ayarlanmalıdır. Eğer bir kontrol mevcutsa, o zaman, alınan veriler güncellensin diye STW1.10 = 1 (PZD1) ayarlanmalıdır. Bu, p0854'dki ayardan ve serbest telgraf yapılandırmasından (p0922 = 999) bağımsız olarak geçerlidir.

1-86

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0855[0...n]

BI: Freni koşulsuz olarak aç / Freni mutl açın Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

"Duruş frenini mutlaka açın" komutu için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0858

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Not:

BI üzerinden sinyal: p0858 (duruş frenini mutlaka kapatın), BI: p0855'e (duruş frenini mutlaka açın) göre daha yüksek önceliğe sahiptir.

p0856[0...n]

Açıklama:

BI: Devir sayısı kontrolörünü serbest bırak / n_düzen. ser. bır. Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1

"Devir denetleyicisini etkinleştir" (r0898.12) komutu için sinyal kaynağının ayarlanmması. 0 sinyali: Devir denetleyicisine ait I bölümünü ve çıkışı sıfır olarak auarlayın. 1 sinyali: Devir denetleyicisini etkinleştir.

Bağımlılık: Not:

Ayrıca bak: r0898 "Devir denetleyicisini etkinleştir" komutu geri alındığında, mevcut muhtemel fren kapatılır. "Devir denetleyicisini etkinleştir" komutunun geri alınması darbe bastırmasına neden olmaz.

p0858[0...n]

BI: Freni koşulsuz olarak kapat / Freni mutl kapatın Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

"Duruş frenini mutlaka kapatın" komutu için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0855

Not:

BI: p0858 (duruş frenini mutlaka kapatın) üzerinden yayınlanan sinyal BI: p0855 (duruş freninin mutlaka açın) üzerinden yayınlanan sinyale göre daha yüksek bir önceliğe sahiptir. BI: p0858 üzerinden yayınlanan 1 sinyalinde "Duruş frenini mutlaka kapatın" komutu uygulanır ve dahili olarak set değeri sıfır olarak girilir.

r0898.0...14

CO/BO: Denetim kelimesi sıra kontrolü / STW har_kumandası Erişim kademesi: 2

Açıklama: Bit alanı:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Hareket kumandasının kumanda kodunun gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05

Sinyal adı AÇIK/KAPALI1 ÇH/KAPALI2 ÇH/KAPALI3 Çalışmayı serbest bırak Rampa fonksiyon üreticisini serbest bırak Hızlanma rampası vericisini devam ettir

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

1-87

Parametre Parametre listesi

06 07 08 09 10 12 14 Not:

Devir sayısı set değerini serbest bırak Komut, freni aç Daktilo et 1 Daktilo et 2 PLC aracılığıyla yönetim Devir sayısı kontrolörünü serbest bırak Komut, freni kapat

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

-

İK: İşletim koşulu Bit 10: p0700 = 2 ayarlanmışsa, Bit 10 daima "1" 'i gösterir.

r0899.0...13

Açıklama: Bit alanı:

Not:

CO/BO: Durum kelimesi, sıra kontrolü / DK har_kumandası Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Hareket kumandasının durum kodunun gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13

Sinyal adı Açmak için hazır Çalışmaya hazır Çalışma serbest bırakıldı Daktilo etme aktif Aktif sönme yok Hızlı durdurma aktif değil Açma blokajı aktif Sürücü hazır Servo serbest bırakma PLC'den kontrol Impulsları serbest bırakma Durdurma freni açık Komut, durdurma frenini kapat

1 sinyali Evet Evet Evet Evet KAPALI2 aktif deği KAPALI3 aktif değ. Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır KAPALI2 aktif KAPALI3 aktif Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

Bit 00, 01, 02, 04, 05, 06, 09: Bu sinyaller durum kodu 1 için PROFIdrive'da kullanılır.

p0918 G120C DP

Açıklama:

PROFIBUS adres / PB adresi Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 126

Fabrika ayarı 126

Kontrol ünitesinde PROFIBUS arabirimi için PROFIBUS adresinin ayarlanması veya gösterilmesi. Adres aşağıda belirtildiği gibi ayarlanabilir: 1) Kontrol ünitesindeki DIP şalteri üzerinden --> p0918 sadece okunabilir olur ve ayarlanan adresi gösterir. --> Değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkin olur. 2) p0918 üzerinden --> DIP şalterinde tüm şalterler ON veya OFF'a ayarlanarak. --> "RAM'in ROM'a kopyalanması" fonksiyonu ile adres kalıcı olarak kaydedilir. --> Değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkin olur.

1-88

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Dikkat:

p0014 = 1'de geçerli olan: Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür. p0014 = 0'da geçerli olan: Değiştirilmiş bir ayarın sürekli etkin olmadan önce RAM'den ROM'a kalıcı olarak kaydedilmesi gereklidir. Bunun için p0971 = 1 veya p0014 = 1 yerleştirilmelidir.

Not:

Müsaade edilen PROFIBUS adresleri: 1 ... 126 126 adresi işletime almak için öngörülmüştür. PROFIBUS adresindeki tüm değişiklikler POWER ON sonrasında etkin olur.

p0922 G120C DP

PROFIdrive telegram seçimi / PD telegr_seçimi Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: C(1), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 999

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

Gönderme ve alma telegramının ayarlanması.

Değer:

1: 20: 350: 352: 353: 354: 999:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F01505

Not:

Bir değer 999'a eşit değilse ve bununla bir telegram ayarlanmışsa, telegramda bulunan arabağlantılar engellenmiştir.

Standart telegram 1, PZD-2/2 Standart telegram 20, PZD-2/6 SIEMENS telegram 350, PZD-4/4 SIEMENS telegram 352, PZD-6/6 SIEMENS telegram 353, PZD-2/2, PKW-4/4 SIEMENS telegram 354, PZD-6/6, PKW-4/4 BICO ile serbest telegram konfigürasyonu

Engellenen arabağlantılar ancak 999 değerinin ayarlanmasından sonra tekrar değiştirilebilir.

r0944

CO: Arızalı arabellek değişiklikleri için sayaç / Hata tamp değiş Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Hata tamponuna ait değişikliklerin gösterilmesi. Bu sayaç, hata tamponunun her değişiminde artırılır.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109

r0945[0...63]

Arıza kodu / Arıza kodu Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Ortaya çıkan arızaların numaralarının gösterimi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136

Not:

Tampon parametreleri arka planda döngüsel olarak güncellenir (bakınız r2139'deki durum sinyali). Hata tamponu yapısı (prensip olarak): r0945[0], r0949[0], r0948[0], r2109[0] --> Güncel arıza durumu, Arıza 1 ... r0945[7], r0949[7], r0948[7], r2109[7] --> Güncel arıza durumu, Arıza 8 r0945[8], r0949[8], r0948[8], r2109[8] --> 1. onaylanmış arıza durumu, Arıza 1 ... r0945[15], r0949[15], r0948[15], r2109[15] --> 1. onaylanmış arıza durumu, Arıza 8

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-89

Parametre Parametre listesi

... r0945[56], r0949[56], r0948[56], r2109[56] --> 7. onaylanmış arıza durumu, Arıza 1 ... r0945[63], r0949[63], r0948[63], r2109[63] --> 7. onaylanmış arıza durumu, Arıza 8

r0946[0...65534] Arıza kodu listesi / Arıza kodu listesi

Açıklama:

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Sürücü cihazında mevcut arıza kodlarının listelenmesi. Sadece geçerli olan arıza kodlarının indislerine ulaşılabilir.

Bağımlılık:

r0947[0...63]

Arıza koduna atanmış olan parametre r0951 altındaki aynı endekse girilmiştir.

Arıza sayısı / Arıza sayısı Erişim kademesi: 2

Açıklama:

r0948[0...63]

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Bu parametre r0945 ile aynıdır.

Milisaniye cinsinden alınan arıza zamanı / t_arıza ms geldi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [ms]

Maks - [ms]

Fabrika ayarı - [ms]

Açıklama:

Arızanın ortaya çıktığı sistem çalışma süresinin milisaniye olarak gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0945, r0947, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136

Dikkat:

Süre, r2130 (gün) ve r0948'den (milisaniye) oluşur.

Not:

Tampon parametreleri arka planda döngüsel olarak güncellenir (bakınız r2139'deki durum sinyali). Hata tamponu yapısı ve indislerin atanması r0945'de gösterilmektedir. PROFIdrive üzerinden parametrenin okunması sırasında Time Difference veri türü geçerlidir.

r0949[0...63]

Arıza değeri / Arıza değeri Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Ortaya çıkan arızanın ek bilgisinin gösterilmesi (tam sayı olarak).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0945, r0947, r0948, r2109, r2130, r2133, r2136

Not:

Tampon parametreleri arka planda döngüsel olarak güncellenir (bakınız r2139'deki durum sinyali). Hata tamponu yapısı ve indislerin atanması r0945'de gösterilmektedir.

1-90

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p0952

Arıza durumları sayacı / Arıza durum say Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

Açıklama:

Son sıfırlamadan sonraortaya çıkan arıza durumlarının sayısı.

Bağımlılık:

p0952 = 0 ayarlanarak hata tamponu silinir.

Fabrika ayarı 0

Ayrıca bak: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136

r0963

PROFIBUS baudrate / PB baud hızı

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 255

Açıklama:

PROFIBUS'daki baud hızı için ilgili değerin gösterilmesi.

Değer:

0: 1: 2: 3: 4: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 255:

r0964[0...6]

Fabrika ayarı -

9.6 kbit/sn 19.2 kbit/sn 93.75 kbit/sn 187.5 kbit/sn 500 kbit/sn 1.5 Mbit/sn 3 Mbit/sn 6 Mbit/sn 12 Mbit/sn 31.25 kbit/sn 45.45 kbit/sn Baud hızı tanınmıyor

Cihaz tanıtıcısı / Cihaz tanıml Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Cihaz tanımlamasının gösterilmesi.

Endeks:

[0] = Firma (Siemens = 42) [1] = Cihaz tipi [2] = Ürün bilgisi versiyonu [3] = Ürün bilgisi tarih (yıl) [4] = Ürün bilgisi tarihi (gün/ay) [5] = Sürücü birimi nesne sayısı [6] = Firmware patch/hot fix

Not:

Örnek:

Fabrika ayarı -

r0964[0] = 42 --> SIEMENS r0964[1] = Cihaz türü, bakınız aşağı r0964[2] = 403 --> Firmware sürümü V04.03 birinci bölüm (ikinci bölüm bakınız endeks 6) r0964[3] = 2010 --> 2010 yılı r0964[4] = 1705 --> 17 Mayıs r0964[5] = 1 --> 1 sürücü nesnesi r0964[6] = 200 --> Firmware sürümü ikinci bölüm (tam sürüm: V04.03.02.00)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-91

Parametre Parametre listesi

Cihaz türü: r0964[1] = 6100 --> SINAMICS G120 CU240B-2 DP r0964[1] = 6103 --> SINAMICS G120 CU240B-2 r0964[1] = 6210 --> SINAMICS G120 CU240E-2 DP r0964[1] = 6213 --> SINAMICS G120 CU240E-2 r0964[1] = 6220 --> SINAMICS G120 CU240E-2 DP-F r0964[1] = 6223 --> SINAMICS G120 CU240E-2 F

r0965 G120C DP

Açıklama:

PROFIdrive profil numarası / PD profil numarası Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

PROFIdrive profil numarası ve profil sürümünün gösterilmesi. Sabit değer = 0329 hex. Bayt 1: Profil numarası = 03 hex = PROFIdrive profili Bayt 2: Profil sürümü = 29 hex = Sürüm 4.1

Not:

p0969

Parametrenin PROFIdrive üzerinden okunması sırasında veri türü Octet String 2 geçerlidir.

Göreli sistem çalıştırma zamanı / t_sistem ilg Erişim kademesi: 3

Açıklama: Not:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 4294967295 [ms]

Fabrika ayarı 0 [ms]

Son POWER ON'dan beri sistem çalışma süresinin ms olarak gösterilmesi. p0969'deki değer sadece 0'a sıfırlanabilir. Değerin süresi, yaklaşık 49 gün sonra dolacaktır. Parametrenin PROFIdrive üzerinden okunması sırasında veri türü TimeDifference geçerlidir.

p0970

Açıklama:

Sürücü parametrelerini resetle / Sürücü par. reset Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: C(1, 30)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 300

Fabrika ayarı 0

Parametre, sürücü parametresinin geri alınmasına yarar. p0100, p0205 parametreleri bu esnada geri alınmaz. Motor parametreleri güç ünitesine uygun olarak atanır: p0300 ... p0311. 10, 11, 12 ayarları yüklenirken arabellek modu otomatik olarak etkin olmayan konuma geçer (p0014 = 0).

Değer:

0: 1: 5: 10: 11: 12: 100: 300:

pasif Parametre resetlemeyi başlat Güvenlik parametresinin geri alınmağa başlanması Ayarların yüklenmeye başlanması 10 Ayarların yüklenmeye başlanması 11 Ayarların yüklenmeye başlanması 12 BICO bağlantısı resetlemeyi başlat Sadece Siemens-dahili

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F01659

Dikkat:

Etkinleştirilmiş arabellekte (bakın p0014) bir parametre (p0970 = 10, 11, 12) yüklenirken güncel parametreleme RAM'den ROM'a kaydedilir.

1-92

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Dikkat:

Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = .0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür PROFIBUS DP üzerinden iletişime ait özel durumlar: Class 1 Mastern ile iletişim (Örn. S7 kumandaları) kesildi. Class 2 Mastern ile iletişim (Örn. STARTER) devam ediyor.

Not:

Fabrika ayarı, daha önce p0010 = 30 (Parametre-Reset) yerleştirilmişse başlatılabilir. Hesaplamaların sonunda otomatik olarak p0970 = 0 yerleştirilir. p0970 = 0 ve p0010 = 0 yerleştirildiğinde parametrenin geri alınması sonlanır. p0970 = 1'de geçerli olan: Bir entegre güvenlik fonksiyonu parametrelendiğinde (p9601), güvenlik parametreleri geri alınmaz. Bu durumda arıza değeri 2 olan hata mesajı (F01659) verilir. Genel olarak geçerli olan: p2100, p2101, p2118, p2119, p2126, p2127 parametrelerinin indeksi, bu indekste parametrelenmiş bir mesaj etkin olduğunda geri alınmaz.

p0971

Parametreleri sakla / Par kayıt Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 12

Açıklama:

Kalıcı bellekte parametrelerin kaydedilmesinin ayarlanması.

Değer:

0: 1: 10: 11: 12:

Fabrika ayarı 0

pasif Sürücü nesnesini sakla Ayar olarak kalıcı kayıt etme 10 Ayar olarak kalıcı kayıt etme 11 Ayar olarak kalıcı kayıt etme 12

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1960, r3996

Dikkat:

Hafıza kartı takılıyken (opsiyonel) geçerli olan: Parametreler kart üzerine de yazılır ve bu sırada mevcut olan verilerin üzerine yazılır.

Dikkat: Dikkat:

Kontrol ünitesinin gerilim beslemesi ancak kayıt süreci sonlandırıldıktan sonra kapatılabilir (Yani başlattıktan sonra parametre tekrar 0 değerinde olana kadar kaydedilmeyi bekleyin). Kaydetme süreci esnasında parametre yazılması engellenir. Kaydetme sürecinin adımları r3996'da gösterilir.

p0972

Tahrik cihazı Reset / Sür_cihaz sıfırl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Sürücü cihazında bir donanım sıfırlaması gerçekleştirmek için gerekli olan prosedürün ayarlanması.

Değer:

0: 1: 2: 3:

Tehlike:

Sistemin güvenli bir durumda olduğu sağlanmalıdır.

pasif Hardware reset hemen Hardware reset hazırlık aşamasında Döngüsel iletişimin devre dışı kalmasında Hardware - Reset

Kontrol birimine ait hafıza kartı/cihaz belleğine erişim olmamalıdır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-93

Parametre Parametre listesi

Not:

Değer = 1 hakkında: Sıfırlama hemen uygulanıp iletişim kesilecektir. İletişim kurulduktan sonra sıfırlama işleminde bir kontrol gerçekleştirin (bakınız aşağı). Değer = 2 hakkında: Sıfırlama işleminin kontrolü için yardım. İlk olarak p0972 = 2 ayarlayın. İkinci olarak p0972 = 1 ayarlayın (bu görev muhtemelen artık onaylanmaz). Sonra iletişim kesilir. İletişim kurulduktan sonra sıfırlama işlemi gerçekleştirin (bakınız aşağı). Değer = 3 hakkında: Sıfırlama işlemi, döngüsel iletişimin kesilmesinden sonra gerçekleşir. Bu ayar, bir kontrol yoluyla birden fazla sürücü cihazının senkronize olarak sıfırlanmasına yarar. Eğer, her iki PROFIdrive arayüzünde döngüsel iletişim etkinse, o zaman sıfırlama, her iki döngüsel iletişimin sonlandırılmasından sonra gerçekleşir. İletişim kurulduktan sonra sıfırlama işleminde bir kontrol gerçekleştirin (bakınız aşağı). Sıfırlama işleminin kontrolü için: Sürücü cihazının yeniden başlatılmasından sonra ve iletişimin kurulmasından sonra p0972'yi okuyun ve şunları kontrol edin: p0972 = 0? --> Sıfırlama başarıyla gerçekleştirildi. p0972 = 0? --> Sıfırlama gerçekleşmedi.

r0980[0...299]

Mevcut parametrelerin listesi 1 / Mevc par list 1 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Bu sürücü için mevcut parametrelerin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0981, r0989

Not:

Mevcut parametrelerin gösterilmesi 0 - 298 indislerinde gerçekleşir. Eğer bir endeks 0 değerini içeriyorsa, o zaman liste sonlandırılmıştır. Daha büyük bir listede, endeks 299, listeyi devam ettirmek için gerekli parametre numarasını içerir. Bu liste tamamen aşağıdaki parametrelerden oluşuyor: r0980[0...299], r0981[0...299] ... r0989[0...299] Bu parametrelere ait liste, devreyealım yazılının uzman listesinde gösterilmez. Fakat daha üst seviye bir kontrol tarafından (örneğin PROFIBUS Master) okunabilir.

r0981[0...299]

Mevcut parametrelerin listesi 2 / Mevc par list 2 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Bu sürücü için mevcut parametrelerin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0980, r0989

Not:

Mevcut parametrelerin gösterilmesi 0 - 298 indislerinde gerçekleşir. Eğer bir endeks 0 değerini içeriyorsa, o zaman liste sonlandırılmıştır. Daha büyük bir listede, endeks 299, listeyi devam ettirmek için gerekli parametre numarasını içerir. Bu liste tamamen aşağıdaki parametrelerden oluşuyor: r0980[0...299], r0981[0...299] ... r0989[0...299] Bu parametrelere ait liste, devreyealım yazılının uzman listesinde gösterilmez. Fakat daha üst seviye bir kontrol tarafından (örneğin PROFIBUS Master) okunabilir.

1-94

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r0989[0...299]

Mevcut parametrelerin listesi 10 / Mevc par list 10 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Bu sürücü için mevcut parametrelerin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0980, r0981

Not:

Mevcut parametrelerin gösterilmesi 0 - 298 indislerinde gerçekleşir. Eğer bir endeks 0 değerini içeriyorsa, o zaman liste sonlandırılmıştır. Daha büyük bir listede, endeks 299 listeyi devam ettirmek için gerekli parametre numarasını içerir. Bu liste tamamen aşağıdaki parametrelerden oluşuyor: r0980[0...299], r0981[0...299] ... r0989[0...299] Bu parametrelere ait liste, devreyealım yazılının uzman listesinde gösterilmez. Fakat daha üst seviye bir kontrol tarafından (örneğin PROFIBUS Master) okunabilir.

r0990[0...99]

Değiştirilmiş parametrelerin listesi 1 / Liste değ par 1 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Bu sürücü için, fabrika ayarlarından farklı olarak değiştirilmiş parametrelerin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0991, r0999

Not:

Mevcut parametrelerin gösterilmesi 0 - 98 indislerinde gerçekleşir. Eğer bir endeks 0 değerini içeriyorsa, o zaman liste sonlandırılmıştır. Daha büyük bir listede, endeks 99 listeyi devam ettirmek için gerekli parametre numarasını içerir. Bu liste tamamen aşağıdaki parametrelerden oluşuyor: r0990[0...99], r0991[0...99] ... r0999[0...99] Bu parametrelere ait liste, devreyealım yazılının uzman listesinde gösterilmez. Fakat daha üst seviye bir kontrol tarafından (örneğin PROFIBUS Master) okunabilir.

r0991[0...99]

Değiştirilmiş parametrelerin listesi 2 / Liste değ par 2 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Bu sürücü için, fabrika ayarlarından farklı olarak değiştirilmiş parametrelerin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0990, r0999

Not:

Mevcut parametrelerin gösterilmesi 0 - 98 indislerinde gerçekleşir. Eğer bir endeks 0 değerini içeriyorsa, o zaman liste sonlandırılmıştır. Daha büyük bir listede, endeks 99 listeyi devam ettirmek için gerekli parametre numarasını içerir. Bu liste tamamen aşağıdaki parametrelerden oluşuyor: r0990[0...99], r0991[0...99] ... r0999[0...99] Bu parametrelere ait liste, devreyealım yazılının uzman listesinde gösterilmez. Fakat daha üst seviye bir kontrol tarafından (örneğin PROFIBUS Master) okunabilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-95

Parametre Parametre listesi

r0999[0...99]

Değiştirilmiş parametrelerin listesi 10 / Liste değ par 10 Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Bu sürücü için, fabrika ayarlarından farklı olarak değiştirilmiş parametrelerin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0990, r0991

Not:

Mevcut parametrelerin gösterilmesi 0 - 98 indislerinde gerçekleşir. Eğer bir endeks 0 değerini içeriyorsa, o zaman liste sonlandırılmıştır. Daha büyük bir listede, endeks 99 listeyi devam ettirmek için gerekli parametre numarasını içerir. Bu liste tamamen aşağıdaki parametrelerden oluşuyor: r0990[0...99], r0991[0...99] ... r0999[0...99] Bu parametrelere ait liste, devreyealım yazılının uzman listesinde gösterilmez. Fakat daha üst seviye bir kontrol tarafından (örneğin PROFIBUS Master) okunabilir.

p1000[0...n]

Devir sayısı nominal değeri seçimi / n_nom. seçim

G120C CAN

Erişim kademesi: 1

G120C USS/MB

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 200

Fabrika ayarı 2

Devir sayısı nominal değeri kaynağının ayarlanması. Tek haneli değerlerde geçerli olan: Değer ana nominal değeri verir. İki haneli değerlerde geçerli olan: Sol rakam ilave nominal değeri, sağ rakam ana nominal değeri verir. Örnek: Değer = 26 --> Analog nominal değeri (2) ilave nominal değeri aktarır. --> Bölgesel ağ (6) ana nominal değeri aktarır.

Değer:

1-96

0: 1: 2: 3: 6: 7: 10: 11: 12: 13: 16: 17: 20: 21: 22: 23: 26: 27: 30: 31: 32: 33: 36: 37: 60: 61:

Ana nominal değer mevcut değil Motor potansiyometre Analog nominal değer Devir sayısı sabit nominal değeri Bölgesel ağ Analog nominal değer 2 Motor potansiyometre + Ana nominal değer mevcut değil Motor potansiyometre + Motor potansiyometre Motor potansiyometre + Analog nominal değer Motor potansiyometre + Devir sayısı sabit nominal değeri Motor potansiyometre + Bölgesel ağ Motor potansiyometre + Analog nominal değer 2 Analog nominal değer + Ana nominal değer mevcut değil Analog nominal değer + Motor potansiyometre Analog nominal değer + Analog nominal değer Analog nominal değer + Devir sayısı sabit nominal değeri Analog nominal değer + Bölgesel ağ Analog nominal değer + Analog nominal değer 2 Devir sayısı sabit nominal değeri + Ana nominal değer mev. değil Devir sayısı sabit nominal değeri + Motor potansiyometre Devir sayısı sabit nominal değeri + Analog nominal değer Devir sayısı sabit nominal değeri + Devir sayısı sabit nom. değ. Devir sayısı sabit nominal değeri + Bölgesel ağ Devir sayısı sabit nominal değeri + Analog nominal değer 2 Bölgesel ağ + Ana nominal değer mevcut değil Bölgesel ağ + Motor potansiyometre

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

62: 63: 66: 67: 70: 71: 72: 73: 76: 77: 200:

Bölgesel ağ + Analog nominal değer Bölgesel ağ + Devir sayısı sabit nominal değeri Bölgesel ağ + Bölgesel ağ Bölgesel ağ + Analog nominal değer 2 Analog nominal değer 2 + Ana nominal değer mevcut değil Analog nominal değer 2 + Motor potansiyometre Analog nominal değer 2 + Analog nominal değer Analog nominal değer 2 + Devir sayısı sabit nominal değeri Analog nominal değer 2 + Bölgesel ağ Analog nominal değer 2 + Analog nominal değer 2 Analog output connection

Bağımlılık:

Bu parametre değiştirildiğinde aşağıda belirtilen ayarlamalar etkilenir:

Dikkat:

Bölgesel ağ p1000'de ana nominal değeri olarak seçildiğinde aşağıda belirtilen BICO ara bağlantısı otomatik olarak ayarlanır:

Ayrıca bak: p1070, p1071, p1075, p1076

p2051[1] = r0063 Dikkat:

p1000[0...n] G120C DP

Açıklama:

Belirli bir makronun uygulanmasıyla, ilgili programlanmış ayarlar devralınır ve etkin hale getirilir.

Devir sayısı nominal değeri seçimi / n_nom. seçim Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 200

Fabrika ayarı 6

Devir sayısı nominal değeri kaynağının ayarlanması. Tek haneli değerlerde geçerli olan: Değer ana nominal değeri verir. İki haneli değerlerde geçerli olan: Sol rakam ilave nominal değeri, sağ rakam ana nominal değeri verir. Örnek: Değer = 26 --> Analog nominal değeri (2) ilave nominal değeri aktarır. --> Bölgesel ağ (6) ana nominal değeri aktarır.

Değer:

0: 1: 2: 3: 6: 7: 10: 11: 12: 13: 16: 17: 20: 21: 22: 23: 26: 27: 30: 31: 32: 33: 36: 37: 60:

Ana nominal değer mevcut değil Motor potansiyometre Analog nominal değer Devir sayısı sabit nominal değeri Bölgesel ağ Analog nominal değer 2 Motor potansiyometre + Ana nominal değer mevcut değil Motor potansiyometre + Motor potansiyometre Motor potansiyometre + Analog nominal değer Motor potansiyometre + Devir sayısı sabit nominal değeri Motor potansiyometre + Bölgesel ağ Motor potansiyometre + Analog nominal değer 2 Analog nominal değer + Ana nominal değer mevcut değil Analog nominal değer + Motor potansiyometre Analog nominal değer + Analog nominal değer Analog nominal değer + Devir sayısı sabit nominal değeri Analog nominal değer + Bölgesel ağ Analog nominal değer + Analog nominal değer 2 Devir sayısı sabit nominal değeri + Ana nominal değer mev. değil Devir sayısı sabit nominal değeri + Motor potansiyometre Devir sayısı sabit nominal değeri + Analog nominal değer Devir sayısı sabit nominal değeri + Devir sayısı sabit nom. değ. Devir sayısı sabit nominal değeri + Bölgesel ağ Devir sayısı sabit nominal değeri + Analog nominal değer 2 Bölgesel ağ + Ana nominal değer mevcut değil

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-97

Parametre Parametre listesi

61: 62: 63: 66: 67: 70: 71: 72: 73: 76: 77: 200:

Bölgesel ağ + Motor potansiyometre Bölgesel ağ + Analog nominal değer Bölgesel ağ + Devir sayısı sabit nominal değeri Bölgesel ağ + Bölgesel ağ Bölgesel ağ + Analog nominal değer 2 Analog nominal değer 2 + Ana nominal değer mevcut değil Analog nominal değer 2 + Motor potansiyometre Analog nominal değer 2 + Analog nominal değer Analog nominal değer 2 + Devir sayısı sabit nominal değeri Analog nominal değer 2 + Bölgesel ağ Analog nominal değer 2 + Analog nominal değer 2 Analog output connection

Bağımlılık:

Bu parametre değiştirildiğinde aşağıda belirtilen ayarlamalar etkilenir:

Dikkat:

Bölgesel ağ p1000'de ana nominal değeri olarak seçildiğinde aşağıda belirtilen BICO ara bağlantısı otomatik olarak ayarlanır:

Ayrıca bak: p1070, p1071, p1075, p1076

p2051[1] = r0063 Dikkat:

p1001[0...n]

Belirli bir makronun uygulanmasıyla, ilgili programlanmış ayarlar devralınır ve etkin hale getirilir.

CO: Sabit devir sayısı set değeri 1 / n_nom_sabit 1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 1 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1002[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 2 / n_nom_sabit 2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 2 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1003[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 3 / n_nom_sabit 3 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 3 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

1-98

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1004[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 4 / n_nom_sabit 4 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 4 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1005[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 5 / n_nom_sabit 5 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 5 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1006[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 6 / n_nom_sabit 6 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 6 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1007[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 7 / n_nom_sabit 7 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 7 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1008[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 8 / n_nom_sabit 8 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 8 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-99

Parametre Parametre listesi

p1009[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 9 / n_nom_sabit 9 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 9 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1010[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 10 / n_nom_sabit 10 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 10 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1011[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 11 / n_nom_sabit 11 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 11 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1012[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 12 / n_nom_sabit 12 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 12 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1013[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 13 / n_nom_sabit 13 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 13 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

1-100

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1014[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 14 / n_nom_sabit 14 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 14 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1015[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 15 / n_nom_sabit 15 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Devir sayısı/hız sabit nominal değeri 15 için olan değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p1016

Devir sayısı sabit nominal değer modu / n_nom_sabit mod Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 2

Açıklama:

Devir sayısı sabit nominal değerinin seçimi için olan modun ayarlanması.

Değer:

1: 2:

Not:

p1016 = 1

Fabrika ayarı 1

Doğrudan seçim Seçim ikili kodlu

Bu modda devir sayısı sabit nominal değeri p1001 ... p1004 üzerinden girilir. p1016 = 2 Bu modda devir sayısı sabit nominal değeri p1001 ... p1015 üzerinden girilir.

p1020[0...n]

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 0 / N_set_sabit Bit 0 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Sabit devir set değerinin seçimi için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

p1020 ... p1023 üzerinden istenen sabit devir set değerinin seçilmesi.

Fabrika ayarı 0

Güncel sabit devir set değeri 1 ... 15'e ait değerlerin p1001 ... p1015 üzerinden ayarlanması. Ayrıca bak: p1021, p1022, p1023 Not:

Bir sabit devir set değeri seçilmediyse (p1020 ... p1023 = 0), böylece r1024 = 0 (Set değer = 0).

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-101

Parametre Parametre listesi

p1021[0...n]

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 1 / N_set_sabit Bit 1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Sabit devir set değerinin seçimi için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

p1020 ... p1023 üzerinden istenen sabit devir set değerinin seçilmesi. Güncel sabit devir set değeri 1 ... 15'e ait değerlerin p1001 ... p1015 üzerinden ayarlanması. Ayrıca bak: p1020, p1022, p1023

Not:

p1022[0...n]

Bir sabit devir set değeri seçilmediyse (p1020 ... p1023 = 0), böylece r1024 = 0 (Set değer = 0).

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 2 / N_set_sabit Bit 2 Erişim kademesi: 3

Açıklama: Bağımlılık:

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Sabit devir set değerinin seçimi için sinyal kaynağının ayarlanması. p1020 ... p1023 üzerinden istenen sabit devir set değerinin seçilmesi. Güncel sabit devir set değeri 1 ... 15'e ait değerlerin p1001 ... p1015 üzerinden ayarlanması. Ayrıca bak: p1020, p1021, p1023

Not:

p1023[0...n]

Bir sabit devir set değeri seçilmediyse (p1020 ... p1023 = 0), böylece r1024 = 0 (Set değer = 0).

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 3 / N_set_sabit Bit 3 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Sabit devir set değerinin seçimi için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

p1020 ... p1023 üzerinden istenen sabit devir set değerinin seçilmesi. Güncel sabit devir set değeri 1 ... 15'e ait değerlerin p1001 ... p1015 üzerinden ayarlanması. Ayrıca bak: p1020, p1021, p1022

Not:

r1024

Açıklama:

Bir sabit devir set değeri seçilmediyse (p1020 ... p1023 = 0), böylece r1024 = 0 (Set değer = 0).

CO: Sabit devir sayısı set değeri etkin / n_det_sab etk Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Seçilmiş ve etkili sabit devir set değerinin gösterilmesi. Bu set değeri, sabit devir set değerlerindeki çıkış değeridir ve uygun bir şekilde bağlanmaya devam etmelidir (örneğin ana set değeri ile).

Bağımlılık:

p1020 ... p1023 üzerinden istenen sabit devir set değerinin seçilmesi. Güncel sabit devir set değeri 1 ... 15'e ait değerlerin p1001 ... p1015 üzerinden ayarlanması. Ayrıca bak: p1070

Not:

1-102

Bir sabit devir set değeri seçilmediyse (p1020 ... p1023 = 0), böylece r1024 = 0 (Set değer = 0).

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r1025.0

Açıklama: Bit alanı: Bağımlılık: Not:

BO: Sabit devir set değeri durumu / n_set_sab durum Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Sabit devir set değerinin seçimi sırasında durumun gösterilmesi. Bit 00

Sinyal adı Sabit devir set değeri seçildi

1 sinyali Evet

0 sinyali Hayır

FP -

Ayrıca bak: p1016 Bit 00 hakkında: Sabit devir set değerlerinin (p1016 = 1) doğrudan seçiminde bu bit ayarlanır, eğer en az 1 sabit devir set değeri seçilmişse.

p1030[0...n]

Açıklama: Bit alanı:

Motor potansiyometresi, konfigürasyon / Mop yapılandırması Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Motor potansiyometresi için yapılandırmanın ayarlanması. Bit 00 01 02 03 04

Dikkat:

Fabrika ayarı 0000 0110 bin

Sinyal adı Saklama aktif Otomatik mod, rampa fonksiyon üreticisi aktif Başlangıç yuvarlama aktif NVRAM'da saklama aktif Boot enkoderi etkin.

1 sinyali Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır

FP -

Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır

-

p0014 = 1'de geçerli olan: Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür.

Not:

Bit 00 hakkında: 0: Potansiyometre için set değeri kaydedilmez ve AÇIK'dan sonra p1040 ile girilmez. 1: Potansiyometre için set değeri KAPLI'dan sonra kaydedilir ve AÇIK'dan sonra kaydedilen değere ayarlanır. Kalıcı kayıt için Bit 03 = 1 ayarlanmalıdır. Bit 01 hakkında: 0: boot enkoderi olmadan otomatik işletimde (hızlanma/yavaşlama süresi = 0). 1: boot enkoderi ile otomatik işletimde. El ile işletimde boot enkoderi her zaman etkindir. Bit 02 hakkında: 0: Başlangıç yuvarlaması olmadan. 1: Başlangıç yuvarlaması var. Ayarlanmış olan hızlanma ve dönüş zamanı uygun bir şekilde aşılır. Başlangıç yuvarlaması ile küçük değişikliklerin (tuşa dokunma sonucu progresif tepki) hassas belirlenmesi mümkündür. Başlangıç yuvarlaması için dürtü boot süresinden bağımsızdır ve sadece ayarlanmış azami hıza bağlıdır (p1082). Şu şekilde hesaplanır: r = 0.01 % * p1082 [1/s] / 0.13^2 [s^2] Dürtü, azami hızlanmaya ulaşılana kadar etkilidir (a_max = p1082 [1/s] / p1047 [s]), ardından lineer olarak sabit hızla devam edilir. azami hızlanma ne kadar yüksek olursa (p1047 ne kadar küçük olursa), boot süresi, ayarlanmış boot süresine karşın o kadar uzar.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-103

Parametre Parametre listesi

Bit 03 hakkında: 0: Kalıcı yedekleme etkin. 1: Motor potansiyometre için set değeri kalıcı olarak kaydedilir (Bit 00 = 1'de). Bit 04 hakkında: Ayarlanmış bit'de, darbe etkinleştirmesinden bağımsız olarak boot enkoderi hesaplanır. r1050'de her zaman motor potansiyometrenin güncel çıkış değeri bulunur.

p1035[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini yükselt / Mop daha yüksek

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 0

Motor potansiyometredeki set değerinin sürekli olarak yükseltilmesi için sinyal kaynağının ayarlanması. Set değerinin değiştirilmesi (CO. r1050), ayarlanmış boot süresine (p1047) ve mevcut sinyalin süresine bağlıdır (BI: p1035).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1036

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p1035[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini yükselt / Mop daha yüksek

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.13 [1] 0

Açıklama:

Motor potansiyometredeki set değerinin sürekli olarak yükseltilmesi için sinyal kaynağının ayarlanması. Set değerinin değiştirilmesi (CO. r1050), ayarlanmış boot süresine (p1047) ve mevcut sinyalin süresine bağlıdır (BI: p1035).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1036

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p1036[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini azalt / Mop daha düşük

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 0

Motor potansiyometredeki set değerinin sürekli olarak yükseltilmesi için sinyal kaynağının ayarlanması. Set değerinin değiştirilmesi (CO. r1050), ayarlanmış hızlanma süresine (p1048) ve mevcut sinyalin süresine bağlıdır (BI: p1036).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1035

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

1-104

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1036[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini azalt / Mop daha düşük

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.14 [1] 0

Açıklama:

Motor potansiyometredeki set değerinin sürekli olarak yükseltilmesi için sinyal kaynağının ayarlanması. Set değerinin değiştirilmesi (CO. r1050), ayarlanmış hızlanma süresine (p1048) ve mevcut sinyalin süresine bağlıdır (BI: p1036).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1035

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p1037[0...n]

Motor potansiyometresi, maksimum devri sayısı / Mop n_azami Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,3,5

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Motor potansiyometresi için azami devir/hızın ayarlanması.

Not:

Devreyealımda bu parametre uygun bir şekilde otomatik olarak önceden atanır. Motor potansiyometresinden yayınlanan set değeri bu değer ile sınırlandırılır (bakınız fonksiyon planı 3020).

p1038[0...n]

Motor potansiyometresi, minimum devir sayısı / Mop n_asg Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,3,5

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Motor potansiyometresi için azami devir/hızın ayarlanması.

Not:

Devreyealımda bu parametre uygun bir şekilde otomatik olarak önceden atanır. Motor potansiyometresinden yayınlanan set değeri bu değer ile sınırlandırılır (bakınız fonksiyon planı 3020).

p1040[0...n]

Motor potansiyometresi, başlatma değeri / Mop başlan. değeri Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Motor potansiyometre için başlangış değerinin ayarlanması. Bu başlangıç değeri sürücü açıldıktan sonra etkinleşir.

Bağımlılık:

Sadece p1030.0 = 0'da etkin. Ayrıca bak: p1030

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-105

Parametre Parametre listesi

p1043[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini devral / Mop set değ devr Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Motor potansiyometresinde set değerinin devralınabilmesi için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1044

Not:

Set değeri (CI: p1044), set komutunun bir 0/1 kenarında (BI: p1043) etkilidir.

p1044[0...n]

CI: Motor potansiyometresi, set değeri / Mop set değ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32 Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Motor potansiyometresinde set değeri için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1043

Not:

Set değeri (CI: p1044), set komutunun bir 0/1 kenarında (BI: p1043) etkilidir.

r1045

Açıklama:

p1047[0...n]

Açıklama:

CO: Motor potans., rampa fonks.üreticisinden önce devir sy.set dğr. / Mop n_set önce RFG Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Motor potansiyometresine ait dahili boot enkoderinden önce etkili set değerinin gösterilmesi.

Motor potansiyometresi, hızlanma zamanı / Mop hız.ram.zamanı Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 1000.000 [s]

Fabrika ayarı 10.000 [s]

Motor potansiyometredeki dahili hızlanma rampası vericisi için hızlanma rampası zamanının ayarlanması. Bu sürede nominal değer sıfırdan devir/hız sınırına (p1082) kadar ayarlanır (İlk yuvarlama etkinleştirilmemişse).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1030, p1048, p1082

Not:

Hızlanma rampası zamanı ilk yuvarlama (p1030.2) etkinleştirildiğinde buna uygun olarak uzar.

p1048[0...n]

Motor potansiyometresi, geri dönüş zamanı / Mop yav.ram.zamanı Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 1000.000 [s]

Fabrika ayarı 10.000 [s]

Açıklama:

Motor potansiyometredeki dahili hızlanma rampası vericisi için hızlanma rampası zamanının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1030, p1047, p1082

Not:

Yavaşlama rampası zamanı ilk yuvarlaması (p1030.2) etkinleştirildiğinde buna uygun olarak uzar.

Bu sürede nominal değer sıfırdan devir/hız sınırına (p1082) kadar ayarlanır (İlk yuvarlama etkinleştirilmemişse).

1-106

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r1050

Açıklama:

CO: Motor potans., rampa fonksiyon üreticisinden sonra set değeri / Mop nom.değ.HRVson Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Motor potansiyometrenin dahili hızlanma rampası vericisinden sonra etkin nominal değerin gösterilmesi. Bu nominal değer motor potansiyometresinin çıkış değeridir ve buna uygun olarak bağlanmalıdır (Örn. ana nominal değer ile).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1070

Not:

"Hızlanma rampası vericisi ile" işletimde, KAPALI1, KAPALI2, KAPALI3'ten sonra veya BI üzerinden 0 sinyalinde: p0852 (İşletimin engellenmesi, impulsların silinmesi) hızlanma rampası (r1050) verici çıkışı başlangıç değerine (p1030.0 üzerinden konfigürasyon) yerleştirilir.

p1055[0...n]

BI: Daktilo et bit 0 / Daktilo et bit 0

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Tempolu çalışma 1 için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0840, p1058

Dikkat:

Fabrika ayarı 0

BI: p1055 veya BI: p1056 üzerinden sürücü, tempolu çalışması etkinleştirilir. "AÇIK/KAPALI1" komutu BI: p0840 veya BI: p1055/p1056 üzerinden verilebilir. Sadece, etkinleştirmeyi yapan sinyal kaynağı, kapatmayı da gerçekleştirebilir.

p1055[0...n]

BI: Daktilo et bit 0 / Daktilo et bit 0

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 0 [1] 722.0

Açıklama:

Tempolu çalışma 1 için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0840, p1058

Dikkat:

BI: p1055 veya BI: p1056 üzerinden sürücü, tempolu çalışması etkinleştirilir. "AÇIK/KAPALI1" komutu BI: p0840 veya BI: p1055/p1056 üzerinden verilebilir. Sadece, etkinleştirmeyi yapan sinyal kaynağı, kapatmayı da gerçekleştirebilir.

p1056[0...n]

BI: Daktilo et bit 1 / Daktilo et bit 1

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

G120C USS/MB

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Tempolu çalışma 2 için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0840, p1059

Dikkat:

BI: p1055 veya BI: p1056 üzerinden sürücü, tempolu çalışması etkinleştirilir.

Fabrika ayarı 0

"AÇIK/KAPALI1" komutu BI: p0840 veya BI: p1055/p1056 üzerinden verilebilir. Sadece, etkinleştirmeyi yapan sinyal kaynağı, kapatmayı da gerçekleştirebilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-107

Parametre Parametre listesi

p1056[0...n]

BI: Daktilo et bit 1 / Daktilo et bit 1

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 0 [1] 722.1

Açıklama:

Tempolu çalışma 2 için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0840, p1059

Dikkat:

BI: p1055 veya BI: p1056 üzerinden sürücü, tempolu çalışması etkinleştirilir. "AÇIK/KAPALI1" komutu BI: p0840 veya BI: p1055/p1056 üzerinden verilebilir. Sadece, etkinleştirmeyi yapan sinyal kaynağı, kapatmayı da gerçekleştirebilir.

p1058[0...n]

Daktilo et 1 devir sayısı set değeri / Tuşlama 1 n_nom. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 150.000 [1/dak.]

Açıklama:

Tuşlama 1 için devir sayısının/hızın ayarlanması. Tuşlama (JOG) kademe tetiklemelidir ve artan bir motor hareketine izin verir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1055, p1056

p1059[0...n]

Daktilo et 2 devir sayısı set değeri / Tuşlama 2 n_nom. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı -150.000 [1/dak.]

Açıklama:

Tuşlama 2 için devir sayısının/hızın ayarlanması. Tuşlama (JOG) kademe tetiklemelidir ve artan bir motor hareketine izin verir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1055, p1056

p1070[0...n]

CI: Ana set değeri / Ana set değeri

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 755[0] [1] 0

Açıklama:

Ana set değerine ait sinyal kaynağının ayarlanması. Örnekler: r1024: Sabit devir set değer etkili r1050: Boot enkoderinden sonra motor potansiyometresine ait set değeri

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1071, r1073, r1078

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

1-108

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1070[0...n]

CI: Ana set değeri / Ana set değeri

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2050[1] [1] 0

Açıklama:

Ana set değerine ait sinyal kaynağının ayarlanması. Örnekler: r1024: Sabit devir set değer etkili r1050: Boot enkoderinden sonra motor potansiyometresine ait set değeri

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1071, r1073, r1078

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p1071[0...n]

CI: Ana set değeri, ölçekleme / Ana set değ ölç Erişim kademesi: 3

Açıklama:

r1073

Açıklama:

p1075[0...n]

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32 Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Ana set değerine ait ölçeklendirme için sinyal kaynağının ayarlanması.

CO: Ana set değeri, etkin / Ana set değ etk Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

CI: Ek set değeri / Ek set değeri Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Ek set değeri için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1076, r1077, r1078

Açıklama:

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Etkili ana set değerinin gösterilmesi. Değer, ölçeklendirmeden sonraki ana set değerini gösterir.

Açıklama:

p1076[0...n]

Fabrika ayarı 1

Fabrika ayarı 0

CI: Ek set değeri, ölçekleme / Ek set değ ölç Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1

Ek set değerinin ölçeklendirmesi için sinyal kaynağının ayarlanması.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-109

Parametre Parametre listesi

r1077

Açıklama:

r1078

CO: Ek set değeri, etkin / Ek set değ etk Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Etkili ek set değerinin gösterilmesi. Değer, ölçeklendirmeden sonraki ek set değerini gösterir.

CO: Toplam set değeri, etkin / Toplam set değ etk Erişim kademesi: 3

Açıklama:

p1080[0...n]

Açıklama:

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Etkili toplam set değerinin gösterilmesi. Değer, etkili ana set değer ile ek set değerin toplamını gösterir.

Minimum devir sayısı / n_min Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(1), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.000 [1/dak.]

Maks 19500.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Motorun mümkün olan en düşük devir sayısının ayarlanması. İşletim esnasında bu değerin altına inilmez.

Not:

Parametre değeri motorun her iki yönü için ayarlıdır. Motor istisnai durumlarda bu değerin altında da çalışabilir (Örn. geri hareket yapma).

p1082[0...n]

Maksimum devir sayısı / n_maks. Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(1), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 1500.000 [1/dak.]

Açıklama:

Mümkün olan en yüksek devir sayısının ayarlanmas

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0230, p0322

Dikkat:

Değerin değiştirilmesinden sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenmiştir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da değişiklik yapılması tekrar mümkündür.

Not:

Parametre değeri motorun her iki yönü için ayarlıdır. Parametre kısıtlı olarak etki eder ve parametre tüm hızlanma ve yavaşlama rampası zamanı için referans büyüklüğüdür (Örn. yavaşlama rampaları, hızlanma rampası vericisi, motor potensiyometre). Parametre hızlı işletime almanın temel parçası (p0010 = 1) olduğundan p0310, p0311, ve p0322 değiştirildiğinde uygun şekilde atanır. p1082 için aşağıda belirtilen sınırlamalar tekrar etkindir: p1082 0 üzerinden değişmez. Vektör kumandasında maksimum devir sayısı 60.0 / (8.333 x 500 µs x kutup çifti sayısına) sınırlanır. r1084'deki bir azaltmada farkedilebilir. p1300 işletim türünün değiştirebilirliğinden dolayı p1082 değiştirilmez. Sinüs filtrelerin kullanımında (p0230 = 3, 4) maksimum devir sayısı r1084 motor kumanda endüktansının ve filtre kapasitesinin rezonans frekansının % 70'ine sınırlanır.

p1083[0...n]

CO: Pozitif dönüş yönünde devir sayısı sınırı / n_sınır poz Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 210000.000 [1/dak.]

Açıklama:

Pozitif yön için azami devirin ayarlanması.

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

r1084

CO: Devir sayısı sınırı, pozitif, etkin / n_sınır poz etk Erişim kademesi: 3

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Açıklama:

Etkili pozitif devir sınırının gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1082, p1083

p1086[0...n]

Hesaplanan: -

Fabrika ayarı - [1/dak.]

CO: Negatif dönüş yönünde devir sayısı sınırı / n_sınır neg Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min -210000.000 [1/dak.]

Maks 0.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı -210000.000 [1/dak.]

Açıklama:

Pozitif yöne ait devir sınırının ayarlanması.

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

r1087

CO: Devir sayısı sınırı, negatif, etkin / n_sınır neg etk Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Açıklama:

Etkili negatif devir sınırının gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1082, p1086

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı - [1/dak.]

1-111

Parametre Parametre listesi

p1091[0...n]

Geçiş devir sayısı 1 / n_atlama 1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Atlama deviri 1'in ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1092, p1101

Dikkat:

Atlanmış bant genişlikleri gerekiyorsa set değer kanalında alt sınırlar ile etkisiz hale getirilebilir.

Not:

Atlama devirleri, mekanik rezonans etkilerin önlenmesinde kullanılabilir.

p1092[0...n]

Geçiş devir sayısı 2 / n_atlama 2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Açıklama:

Atlama deviri 2'in ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1091, p1101

Dikkat:

Atlanmış bant genişlikleri gerekiyorsa set değer kanalında alt sınırlar ile etkisiz hale getirilebilir.

p1101[0...n]

Geçiş devir sayısı, bant genişliği / n_atl bant genişl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.000 [1/dak.]

Maks 210000.000 [1/dak.]

Açıklama:

1'den 4'e kadar atlama devir/hızlarına ait bant genişliklerinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1091, p1092

Not:

Fabrika ayarı 0.000 [1/dak.]

Set devirler atlama deviri +/- p1101 alanında bastırılır. Bastırılmış devirde, kararlı bir işletim mümkün değildir. Atlama alanı atlanır. Örnek: p1091 = 600 ve p1101 = 20 --> 580 ile 620 [1/dak] arasındaki set devirler atlanır. Atlanmış bantlarda şu histerezis davranışı etkilidir: Alttan gelen set devirlerde şunlar geçerlidir: r1170 < 580 [1/dak] ve 580 [1/dak] 620 [1/dak] ve 580 [1/dak] 0) esnasında parametre uyarlanır. Motor bu nedenle dönerek ölçüm esnasında parametrelendiğinden daha çok hızlanabilir. U/f kumanda ve vericisiz vektör kumandasında (bakın p1300) 0 s.'lik hızlanma rampası zamanı mantıklı değildir. Ayarlama, motorun (r0345) harekete geçme zamanlarına uymalıdır.

p1121[0...n]

Rampa fonksiyon üreticisi, geri dönüş zamanı / HRV Yav.ram.zamanı Erişim kademesi: 1

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: C(1), U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 999999.000 [s]

Fabrika ayarı 10.000 [s]

Bu sürede hızlanma rampası vericisinin devir sayısı nominal değeri maksimum devir sayısından (p1082) bekleme konumuna (Nominal değer = 0) sürülür. Ayrıca yavaşlama rampası zamanı daima KAPALI1'dedir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1082

Not:

U/f kumanda ve vericisiz vektör kumandasında (bakın p1300) 0 s.'lik yavaşlama rampası zamanı mantıklı değildir. Ayarlama, motorun (r0345) harekete geçme zamanlarına uymalıdır.

1-114

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1130[0...n]

Rampa fonksiyon üreticisi, başlangıç yuvarlama zamanı / HRV t_başl._yuvar. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 30.000 [s]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Açıklama:

Genişletilmiş hızlanma rampası vericisinde ilk yuvarlama için zamanın ayarlanması. Değer hızlanma rampası ve yavaşlama rampası için geçerlidir.

Not:

Yuvarlama zamanları ani reaksiyonları engel olur ve mekanik aksama gelebilecek zararlı etkileri önler.

p1131[0...n]

Rampa fonksiyon üreticisi, bitiş yuvarlama zamanı / HRV t_bitiş_gecik. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 30.000 [s]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Açıklama:

Genişletilmiş hızlanma rampası vericisinde son yuvarlama için zamanın ayarlanması. Değer hızlanma rampası ve yavaşlama rampası için geçerlidir

Not:

Yuvarlama zamanları ani reaksiyonları engel olur ve mekanik aksama gelebilecek zararlı etkileri önler.

p1134[0...n]

Rampa fonksiyon üreticisi, yuvarlama tipi / HRV son yuv. türü Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

KAPALI1 komutuna veya genişletilmiş hızlanma rampası vericisindeki bir nominal değer azaltmasına olan eşitleme reaksiyonunun ayarlanması.

Değer:

0: 1:

Bağımlılık:

İlk yuvarlama zamanına kadar etkisi yoktur (p1130) > 0 s.

Not:

p1134 = 0 (Sürekli düzeltme)

Sürekli düzeltme Sürekli olmayan düzeltme

Hızlanma rampası sürecinde bir nominal değer azaltması gerçekleşirse, ilk olarak bir son yuvarlama yapılır ve tamamlanır. Son yuvarlama esnasında hızlanma rampası vericisinin çıkışı bir önceki nominal değer yönünde hareket eder (Aşılma). Son yuvarlama tamamlandıktan sonra yeni nominal değer yönünde sürülür. p1134 = 1 (Sürekli olmayan düzeltme) Hızlanma rampası sürecinde bir nominal değer azaltması gerçekleşirse, derhal yeni nominal değer yönünde sürülür. Nominal değer değişiminde son yuvarlamanın etkisi yoktur.

p1135[0...n]

KAPALI3, geri dönüş zamanı / KAPALI3 t_yavaş. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: C(1), U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 5400.000 [s]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Açıklama:

KAPALI3 komutu için rampa yavaşlama zamanının maksimum devir sayısından bekleme konumuna ayarlanması.

Not:

Maksimum ara gerilime ulaşıldığında bu süre aşılabilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-115

Parametre Parametre listesi

p1136[0...n]

Açıklama:

p1137[0...n]

KAPALI3, başlangıç yuvarlama zamanı / RFGKAPA3 t_baş_yuv Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 30.000 [s]

Genişletilmiş boot enkoderinde KAPALI3 başlangıç yuvarlama süresinin ayarlanması.

KAPALI3, bitiş yuvarlama zamanı / RFGKAPA3 t_son_yuv Erişim kademesi: 3

Açıklama:

p1140[0...n]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 30.000 [s]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Genişletilmiş boot enkoderinde KAPALI3 son yuvarlama süresinin ayarlanması.

BI: Boot enkoderini etkinleştir/boot enkoderini bloke et / HLG serbest bırak.

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 1

"Boot enkoderini etkinleştir/boot enkoderini bloke et" komutu için sinyal kaynağını ayarlayın. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 4'e (STW1.4) karşılık gelir. BI: p1140 = 0 sinyali: Boot enkoderini bloke et (boot enkoderi çıkışını sıfır olarak ayarla). BI: p1140 = 1 sinyali: Boot enkoderini etkinleştir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0054, p1141, p1142

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p1140[0...n] G120C DP

BI: Boot enkoderini etkinleştir/boot enkoderini bloke et / HLG serbest bırak. Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.4 [1] 1

Açıklama:

"Boot enkoderini etkinleştir/boot enkoderini bloke et" komutu için sinyal kaynağını ayarlayın. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 4'e (STW1.4) karşılık gelir. BI: p1140 = 0 sinyali: Boot enkoderini bloke et (boot enkoderi çıkışını sıfır olarak ayarla). BI: p1140 = 1 sinyali: Boot enkoderini etkinleştir.

Bağımlılık:

1-116

Ayrıca bak: r0054, p1141, p1142

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p1141[0...n]

BI: Boot enkoderini devam etttir/boot enkoderini dondur / YDV devam etti

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 1

"Boot enkoderini devam ettir/boot enkoderini dondur" komutu için sinyal kaynağını ayarlayın. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 5'e (STW1.5) karşılık gelir. BI: p1141 = 0 sinyali: Boot enkoderini bloke et. BI: p1141 = 1 sinyali: Boot enkoderini devam ettir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0054, p1140, p1142

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Boot enkoderi şu durumlarda sinyal kaynağının durumundan bağımsız olarak etkindir: - KAPALI1/KAPALI3. - Atlama bandı dahilinde boot enkoder çıkışı. - Asgari devirin altında boot enkoder çıkışı.

p1141[0...n] G120C DP

BI: Boot enkoderini devam etttir/boot enkoderini dondur / YDV devam etti Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.5 [1] 1

Açıklama:

"Boot enkoderini devam ettir/boot enkoderini dondur" komutu için sinyal kaynağını ayarlayın. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 5'e (STW1.5) karşılık gelir. BI: p1141 = 0 sinyali: Boot enkoderini bloke et. BI: p1141 = 1 sinyali: Boot enkoderini devam ettir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0054, p1140, p1142

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Boot enkoderi şu durumlarda sinyal kaynağının durumundan bağımsız olarak etkindir: - KAPALI1/KAPALI3. - Atlama bandı dahilinde boot enkoder çıkışı. - Asgari devirin altında boot enkoder çıkışı.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-117

Parametre Parametre listesi

p1142[0...n]

BI: Set değerini etkinleştir/set değerini bloke et / Set değ etk

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 1

"Set değerini etkinleştir/set değerini bloke et" komutu için sinyal kaynağını ayarlayın. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 6'e (STW1.6) karşılık gelir. BI: p1142 = 0 sinyali: Boot enkoderini bloke et (boot enkoderi girişini sıfır olarak ayarla). BI: p1142 = 1 sinyali: Hızlanma enkoderini devam ettir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1140, p1141

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

p1142[0...n]

BI: Set değerini etkinleştir/set değerini bloke et / Set değ etk

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.6 [1] 1

Açıklama:

"Set değerini etkinleştir/set değerini bloke et" komutu için sinyal kaynağını ayarlayın. Bu komut, PROFIdrive profilinde kontrol sözcüğü 1 Bit 6'e (STW1.6) karşılık gelir. BI: p1142 = 0 sinyali: Boot enkoderini bloke et (boot enkoderi girişini sıfır olarak ayarla). BI: p1142 = 1 sinyali: Hızlanma enkoderini devam ettir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1140, p1141

Dikkat:

Etkinleştirilmiş "PC'den ana kontrol"'de bu binektör giriş etkisiz.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

r1149

Açıklama:

1-118

CO: Yüksek devir sensörü hızlanma / RFG hızlanması Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2007

Veri seti: -

Birim grubu: 39_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/s²]

Maks - [1/s²]

Fabrika ayarı - [1/s²]

Boot enkoderinin hızlanmasının gösterilmesi

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r1150

Açıklama:

CO: Rampa fonksiyon üreticisi, çıkıştaki devir sayısı set değeri / RFG n_set çıkış Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Boot enkoderinin çıkışındaki set değerinin gösterilmesi.

r1170

CO: Devir sayısı kontrolörü, set değeri toplamı / n_kntr set değ top Erişim kademesi: 3

Veri seti: -

Standartlaştırma: p2000 Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Devir set değerinin gösterilmesi. Ayrıca bak: r1150

Fabrika ayarı - [1/dak.]

CO/BO: Denetim kelimesi set değeri kanalı / STW set değ kanalı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Set değer kanalının kontrol sözcüğünün gösterilmesi.

Bit alanı:

Bit 00 01 02 03 05 06 11 13 14 15

p1200[0...n]

Açıklama:

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Bağımlılık:

r1198.0...15

Hesaplanan: -

Birim grubu: 3_1

Açıklama:

Açıklama:

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Sinyal adı Sabit set değeri, bit 0 Sabit set değeri, bit 1 Sabit set değeri, bit 2 Sabit set değeri, bit 3 Negatif yönde bloke etme Pozitif yönde bloke etme İnversiyon nominal değeri Motor potansiyometresi-yukarı Motor potansiyometresi-aşağı Rampa fonksiyon üreticisini atla

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP 3010 3010 3010 3010 3040 3040 3040 3020 3020 3060, 3070

Yakalama-çalıştırma modu / Yen.çal. İşl_türü Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 4

Fabrika ayarı 0

Yeniden çalıştırma işletim türünün ayarlanması. Yeniden çalıştırma, hareket eden bir motorda invertörün çalıştırılmasına izin verir. Bu sırada invertörün çıkış frekansı, güncel motor devir sayısı/hızı bulunana kadar değiştirilir. Ardından motor hızlanma rampası vericisinin ayarı ile nominal değere kadar hızlanır.

Değer:

0: 1: 4:

Tutuş devre dışı Tutuş daima etkin (Set değer yönünde başlangıç) Tutuş daima aktif (Başlangıç sadece set değer yönünde)

Bağımlılık:

Senkron motorlarda yeniden çalıştırma etkinleştirilemez. Ayrıca bak: p1201 Ayrıca bak: F07330, F07331

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-119

Parametre Parametre listesi

Dikkat:

"Yeniden çalıştırma" fonksiyonu, motorun muhtemelen çalışmaya devam ettiği (Örn. kısa süreli bir ağ kesintisinden sonra) veya yük tarafından tahrik edildiği durumlarda kullanılabilir. Aksi taktirde aşırı akım nedeniyle kapatmalara neden olabilir.

Not:

p1200 = 1, 4'te geçerli olan: Hata sonrasında yeniden çalıştırma, KAPALI1, KAPALI2, KAPALI3 etkin. p1200 = 1'de geçerli olan: Arama her iki yönde gerçekleşir. p1200 = 4'te geçerli olan: Arama sadece nominal değer yönünde gerçekleşir. U/f kumandasında (p1300 < 20) geçerli olan: Devir sayısı sadece motor anma devir sayısının % 5 üzerindeki değerlerde yazılır. Daha küçük devir sayılarında bir motor tarafından bekleme konumuna geçilir. p1200 işletime alma esnasında değişirse (p0010 > 0), eski değer artık ayarlanamaz. Bu nedeni, işletime almada ayarlanan p1200 dinamik sınırlarının (Örn. p0300) parametre tarafından değiştirilmiş olmasıdır.

p1201[0...n]

BI: Yakala etkinleştir sinyal kaynağı / Yakala etk sin_kay Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

"Yakala" fonksiyonunun etkinleştirilmesi için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1200

Not:

Etkinleştirme sinyalinin geri alınması, p1200 = 0 gibi etkilidir.

p1202[0...n]

Yakalama-arama akımı / Yakalama I_arama Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 10 [%]

Maks 400 [%]

Fabrika ayarı 100 [%]

Açıklama:

"Yakala" fonksiyonunda aram akımının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0331

Dikkat:

Uygun olmayan bir parametre değeri, kontrol edilemeyen bir motor davranışına neden olabilir.

Not:

Parametre, işletim türü U/f kontrolünde, yakala fonksiyonunun başlangıcında, akım yapısı için eşik değer olarak kullanılır. Eşik değerine ulaştıktan sonra güncel arama akımı gerilim girişi yüzünden frekansa bağlı olarak ayarlanır.

Değer, motor mıknatıslma akımına bağlıdır.

Arama akımının düşürülmesi, yakalama davranışını iyileştirebilir (örneğin eğre sistem ataleti çok yüksek değilse).

p1203[0...n]

Açıklama: Dikkat:

Yakalama-arama hızı faktörü / Yakala v_ara fakt Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 10 [%]

Maks 4000 [%]

Fabrika ayarı 100 [%]

Yakalama sırasında çıkış frekansını değiştiren değer, hızı etkiler. daha yüksek bir değer, daha uzun bir arama süresine nedne olur. Uygun olmayan bir parametre değeri, kontrol edilemeyen bir motor davranışına neden olabilir. Vektör kontrolü sırasında, çok küçük veya çok büyük değerlerde, yakalama kararsız olabilir.

Not:

parametrenin fabrika ayarı öylesine seçilmiştir ki, dönen standart norm asenkron motorlar olabildiğince hızlı yakalanır. Bu ön ayar ile motor bulunmazsa (örneğin etkin yüklerle hızlandırılan motorlarda U/f kontrolünde veya düşük devirlerde), o zaman arama hızının düşürülmesi tavsiye edilir (p1203 büyütülmeli).

1-120

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1206[0...9]

Arıza numarasını, otomatik yeniden başlatma olmadan ayarlamak. / Arıza_no OYB olmad Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

Açıklama:

Otomatik yeniden başlatmanın etkili olmadığı arızaların seçimi.

Bağımlılık:

Ayar, sadece p1210 = 6, 16 için etkilidir.

Fabrika ayarı 0

Ayrıca bak: p1210

p1210

Otomatik yeniden başlatma modu / TÇO modu Erişim kademesi: 2

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 26

Fabrika ayarı 0

Tekrar çalıştırma otomatiği (TÇO) modunun ayarlanması. Ayarlamanın etkili olabilmesi için parametre kalıcı bellekte p0971 = 1 kaydedilmelidir.

Değer:

0: 1: 4: 6: 14: 16: 26:

Yeniden başlatma otomatiği blokajı Yeniden başlatma olmadan tüm arızaların dökümü Güç kesintisi sonras.başka çalışt.teşebbüsü olm.yeniden başlatma Diğer çalıştırma teşebbüsleri ile arıza sonras.yeniden başlatma Manuel olarak onaylamadan sonra ağ arızası ardından tekrar çal. Manuel olarak onaylamadan sonra arıza ardından tekrar çalıştırma AÇIK komutunda tekrar çalıştırma ve tüm arızaların onaylanması

Bağımlılık:

Otomatik yeniden harekete geçme etkin bir AÇIK komutu gerektirir (Örn. dijital giriş üzerinden). p1210 > 1'de etkin bir AÇIK komutu yoksa, otomatik yeniden harekete geçme sonlandırılır. LOCAL modda bir operatör paneli kullanılırken otomatik olarak açılmaz. p1210 = 14, 16'da otomatik yeniden harekete geçme için manuel bir onaylama şart koşulur. p1210 = 26'da AÇIK komutu gecikmeli olarak da verilebilir. Yeniden harekete geçme ağ dönüşünden sonra veya hatanın AÇIK komutunda onaylanmasından sonra bekler. Maksimum bekleme süresi p1213[0] tarafından verilir. Ayrıca bak: p0840 Ayrıca bak: F30003

Tehlike:

Tekrar çalıştırma otomatiği etkinleştirildiğinde (p1210 > 1) sürücü bekleyen AÇIK komutunda (bakın p0840) çalıştırılır ve muhtemelen bekleyen hata mesajları onaylanabilir olur olmaz hızlanır. Ara gerilim tekrar mevcut olduğunda, kontrol ünitesinin ağ dönüşünden veya hızlanma rampasından sonra da bu durum gerçekleşir. Bu otomatik çalıştırma süreci ancak AÇIK komutunun geri alınmasıyla kesilir.

Dikkat:

Sadece "Başlatma" (r1214.0) ve "Alarmı bekleme" (r1214.1) durumunda bir değişiklik devralınabilir. Bu nedenle bekleyen hatalarda parametre değiştirilemez.

Not:

p1210 = 1:

p1210 > 1'de motor otomatik olarak başlatılır. Bekleyen arızalar otomatik olarak onaylanır. Başarılı arıza onayından sonra yeniden arıza ortaya çıkarsa, tekrar otomatik olarak onaylanırlar. p1211 onay denemelerinin sayısına etkisi yoktur. p1210 = 4: Otomatik bir yeniden harekete geçme ancak F30003 arızası güç ünitesinde meydana geldiğinde yürütülür. Daha başka arızalar beklemedeyse, bu arızalar aynı şekilde onaylanır ve hareket denemesine devam edilir. Kontrol ünitesinin 24 V gerilim beslemesinde bir arıza olduğunda ağ arızası olarak değerlendirilir. p1210 = 6 Herhangi bir arıza ortaya çıktığında otomatik bir yeniden harekete geçme gerçekleştirilir. p1210 = 14: p1210 = 4'teki gibidir. Bekleyen arızalar manuel olarak onaylanmalıdır. p1210 = 16: p1210 = 6'daki gibidir. Bekleyen arızalar manuel olarak onaylanmalıdır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-121

Parametre Parametre listesi

p1210 = 26: p1210 = 6'daki gibidir. Arıza kaydı zamanında veya ağ girişinde henüz çalıştırma komutu bulunmamalıdır. Bu zamansal olarak gecikmeli yerleştirilebilir. Çalıştırma komutu yerleştirilir yerleştirilmez sürücü tekrar çalışır. KAPALI2 veya KAPALI3 ile tekrar çalıştırma kapatılabilir.

p1211

Otomatik yeniden başlatma, başlatma denemeleri / OYB başl denemesi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 10

Fabrika ayarı 3

Açıklama:

p1210 = 4, 6, 14, 16, 26 için yeniden başlatma otomatiğine ait başlatma denemesi ayarı.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1210 Ayrıca bak: F07320

Dikkat:

Değişiklik, "Başlatma" ve "Alarmı bekle" durumları haricinde devreye alınır.

Dikkat:

F07320 arızası ortaya çıktıktan sonra başlatma komutu geri alınmalıdır ve tüm arızalar onaylanmalıdır. Böylece yeniden başlatma otomatiği tekrar etkinleştirilebilir. Tam bir elektrik kesintisinden (blackout) sonra başlatma sayacı, elektriğin geri gelmesi durumunda, kesintiden önceki kaldığı son durumundan başlar ve bu başlatma denemesini hemen değer 1 ile azaltır. Kesintiden hemen önce, yeniden başlatma otomatiği ile bir onaylama denemesi başlatıldıysa, örneğin CU kesinti sırasında p1212/2'den daha uzun bir süre etkin kaldıysa, o zaman başlatma sayacı zaten bir kez azaltılır. Bu durumda başlatma sayacı, buna göre toplam değer 2 kadar azaltılır.

Not:

Başlatma denemesi, arızanın ortaya çıkmasından hemen sonra başlar. Makine mıknatıslandırılmış (r0056.4 = 1) ve 1 s'lik bir ek bekleme süresi geçmişse, yeniden hızlanma sonlandırılmış sayılır. Bir arıza var olduğu sürece p1212/2'lik zaman aralıklarında bir onay komutu oluşturulur. Başarılı bir onaylamada başlatma sayacı azaltılır. Ondan sonra, yeniden başlatmanın sonuna kadar yeniden bir arıza ortaya çıkarsa, o zaman onaylma işlemi baştan başlar. Birden fazla arızanın ortaya çıkmasından sonra parametrelendirilmiş başlatma denemelerinin sayısı sona erdiyse, o zaman F07320 arızası oluşturulur. Başarılı bir başlatma denemesinden sonra, yani mıknatıslama aşamasının sonuna kadar başka bir hata daha oluşmadıysa, başlatma sayacı 1 s'den sonra parametre değerine geri döndürülür. Yeniden, tekrar ortaya çıkacak arızalar için parametrelendirilmiş başlatma denemelerinin sayısı kullanılabilir. Her zaman en az bir başlatma denemesi uygulanır. Elektrik kesintisinden hemen sonra onaylama yapılır ve elektrik geri geldikten sonra tekrar çalıştırılır. Elektrik kesintisi ve elektriğin geri gelmesi arasındaki başarılı bir onaylamada başka bir arıza daha ortaya çıkarsa, o zaman onların onaylaması da başlatma sayacının azalmasına neden olur. p1210 = 26'da başlatma sayacı, eğer başarılı bir hata onayından sonra başlatma komutu mevcutsa, azaltılır.

p1212

Otomatik yeniden başlatma, bekleme süresi başlatma denemeleri / OYB t_bekl başl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.1 [s]

Maks 1000.0 [s]

Açıklama:

Yeniden çalıştırmaya kadar bekleme süresinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Bu parametreye ait ayar p1210 = 4, 6, 26'da etkilidir.

Fabrika ayarı 1.0 [s]

p1210 = 1'de şunlar geçerlidir: Sadece, bekleme süresinin yarısında arızaların otomatik olarak onaylanması, yeniden çalıştırma yok. Ayrıca bak: p1210 Dikkat:

Değişiklik, "Başlatma" ve "Alarmı bekle" durumları haricinde devreye alınır.

Not:

Arızaların otomatik olarak onaylanması, her bir yarım ve tam bekleme süresinin sonlanmasından sonra gerçekleşir. Bir arızanın nedeni, bekleme süresinin ilk yarısında giderilmezse, o zaman bekleme süresi içerisinde onaylama artık mümkün değil.

1-122

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1213[0...1]

Tekrar çalıştırma otomatiği denetim süresi / OYB t_izlemesi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [s]

Maks 10000.0 [s]

Fabrika ayarı [0] 60.0 [s] [1] 0.0 [s]

Açıklama:

Yeniden başlatma otomatiğine (WEA) ait izleme süresinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Yeniden başlatma için [1] = Başlatma sayacının sıfırlanması için

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1210

Dikkat:

Değişiklik, "Başlatma" ve "Alarmı bekle" durumları haricinde devreye alınır.

Dikkat:

Yeniden başlatma otomatiği yeniden etkinleştirilsin diye, F07320 hatasının ortaya çıkmasından sonra başlatma komutu geri alınır ve tüm arızalar onaylanmalıdır.

Not:

Endeks 0: İzleme süresi, arızaların tespit edilmesinden itibaren başlar. Otomatik onaylamalar başarılı değilse izleme süresi devam eder. izleme süresinin sonlanmasından sonra sürücü yeniden başarıyla başlamazsa (yakalama ve makinenin mıknatıslandırılması sona ermiş olmalıdır: r0056.4 = 1), F07320 arızası bildirilir. p1213 = 0'da izleme kapalıdır. Eğer p1213, p1212 toplamından, mıknatıslandırma süresi p0346 ve yakalama sonucu ek bekleme süresinden daha küçük ayarlanırsa, F07320 arızası her yeniden çalıştırma işleminde oluşturulur. Eğer p1210 = 1'de p1213 süresi p1212'den daha küçük ayarlanırsa, o zaman F07320 arızası her yeni yeniden başlatma işleminde oluşur. Eğer ortaya çıkan arızalar hemen başarılı bir şekilde onaylanamıyorlarsa (örneğin sürekli devam eden arızalarda), izleme süresi uzatılmalıdır. p1210 = 14, 16'da mevcut hatalara ait manüel onaylar p1213 süresi enkdeks 0 içerisinde gerçekleşmelidir. Yoksa, ayarlanan süreden sonra F07320 arızası oluşur. Endeks 1: Başlatma sayacı, ancak başarılı yeniden çalıştırma işleminden sonra, p1213 süresi endeks 1 sona erdikten sonra, yeniden başlama değeri p1211'e ayarlanabilir. Bekleme süresi, otomatik yeniden çalıştırma (p1210 = 1) olmadan hata onaylamasında etkili olmuyor. Elektrik beslemesinin kesilmesinden (blackout) sonra bekleme süresi, ancak elektriğin geri gelmesinden ve kontrol biriminin boot edilmesinden sonra başlar. Eğer F07320 ortaya çıktıysa, çalıştırma komutu geri alındıysa ve hata onaylandıysa, başlama sayacı p1211'e ayarlanır. Başlama değeri p1211 veya mod p1210 değiştirilirse, başlama sayacı hemen güncellenir. p1210 = 26'da başarılı bir hata onaylaması ve p1213 süresi endeks 0 içerisinde çalıştırma komutu gerçekleşmelidir. Yoksa ayarlanan süreden sonra F07320 hatası oluşur.

p1215

Motor freni konfigürasyonu / Fren konfigürasyon Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Açıklama:

Motor durdurma freni konfigürasyonunun ayarlanması.

Değer:

0: 3:

Fabrika ayarı 0

Motor freni mevcut değil Sıra kontrolüne göre motor freni, BICO üzerinden bağlantı

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1216, p1217

Dikkat:

p1215 = 0 ayarında mevcut bir fren kapalı kalır. Bu durum motorun hareket ettiğinde frenlerin arızalanmasına neden olur.

Dikkat:

p1215 = 1 veya p1215 = 3 yerleştirildiğinde motor dönmeğe devam etse bile frenlerin kapatılması için impuls silinmesine neden olur. İmpuls silinmesine p0844, p0845 veya p0852'deki 0 sinyal veya KAPALI2 reaksiyonlu hata neden olabilir. Bu istenmemişse (Örn. yeniden çalıştırma) p0855'teki 1 sinyali üzerinden frenler açık tutulabilir.

Not:

Motora entegre bir durdurma freni kullanıldığında, p1215 = 3 ayarlanamaz. Harici bir motor freni kullanıldığında, p1215 = 3 yerleştirilmelidir ve r0899.12 kumanda sinyali olarak bağlanmalıdır. Parametre ancak impuls engellendiğinde sıfıra ayarlanabilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-123

Parametre Parametre listesi

p1216

Açıklama:

Motor freni, açma zamanı / Fren t_açık Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 10000 [ms]

Fabrika ayarı 100 [ms]

Motor durdurma freninin açılma zamanının ayarlanması. Durdurma frenine (Açma) kumanda edildikten sonra bu süre esnasında devir sayısı nominal değeri sıfır beklemede kalır. Ardından devir sayısı nominal değeri serbest bırakılır.

Bağımlılık:

p1217

Açıklama:

Ayrıca bak: p1215, p1217

Motor freni, kapama zamanı / Fren t_kapalı Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 10000 [ms]

Fabrika ayarı 100 [ms]

Motor durdurma freninin kapanma zamanının ayarlanması. Sürücü KAPALI1 veya KAPALI3'ten sonra ve durdurma frenine (Kapama) kumanda edildikten sonra bu süre esnasında devir sayısı nominal değeri sıfır beklemede kalır. Süre sona erdikten sonra impulslar silinir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1215, p1216

Dikkat:

Ayarlanan kapama süresi frenlerin gerçek kapama süresine göre çok daha azsa, yük sarkabilir. Ayarlanan kapama süresi frenlerin gerçek kapama süresine göre çok daha fazlaysa, kumanda frene karşı çalışır ve bu nedenle kullanım ömrü azalır.

p1230[0...n]

BI: Doğru akım freninin etkinleştirilmesi / D.Akım freni etkin Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Doğru akım freninin etkinleştirilmesi için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1231, p1232, p1233, p1234, r1239

Not:

1 sinyali: Doğru akım freninin etkinleştirildi. 0 sinyali: Doğru akım freninin etkinliği kaldırıldı.

p1231[0...n]

Doğru akım freni konfigürasyonu / DA freni konfigür. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: MDS

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 14

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Doğru akım freninin etkinleştirilmesi için ayarlama.

Değer:

0: 4: 5: 14:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0300, p1232, p1233, p1234, r1239

1-124

Çalışmıyor Doğru akım freni KAPALI1/KAPALI3'te doğru akım freni Başlangıç devir sayısı altında doğru akım freni

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

Etkinleştirme kriterleri yerine getirilir getirilmez fonksiyon etkinleştirilir. Fonksiyon bir KAPALI2 reaksiyonu tarafından tetiklenebilir. Etkinleştirme kriterleri (Aşağıda belirtilen kriterlerden biri yerine getirilmiştir): Binektör girişi p1230 = 1 sinyali (Doğru akım freni etkinleştirilmesi). - Sürücü, "S4: İşletim" veya "S5x" konumunda değil (bakın fonksiyon planı 2610). - Dahili impuls serbest bırakımı mevcut değil (r0046.19 = 0). Fonksiyon sadece asenkron motorlarda (p0300 = 1) kullanılabilir. Doğru akım freni artık p2101'de arıza reaksiyonu olarak kullanılmıyorsa geri alınabilir (p1231 = 0). p1231 = 5 Doğru akım freni sadece asenkron motorlarda ayarlanabilir. Mevcut KAPALI1 veya KAPALI3 komutunda doğru akım freni etkinleştirilir. Binektör girişi p1230 etkisizdir. Sürücü devir sayısı devir sayısı eşiğinin üzerinde p1234 ise, ilk olarak bu eşiğe kadar sürülür, mıknatıslığı giderilir (bakın p0347) ve ardından p1233 zaman süreci için doğru akım frenine geçiş yapılır. Ardından kapatılır. Sürücü devir sayısı KAPALI1'de p1234 altında ise, hemen mıknatıslığı kaldırılır ve doğru akım frenine geçiş yapılır. KAPALI1 komutunun vaktinde önce geri alınmasıyla normal işletime geçilir. Motorun dönmesi gerekiyorsa yeniden çalıştırma etkinleştirilmiş olmalıdır. Arıza reaksiyonu üzerinden doğru akım freni mümkündür. p1231 = 14: p1231 = 5'teki fonksiyona ilave olarak binektör girişi p1230 değerlendirilir. Binektör girişinde p1230 = 1 sinyali mevcutsa, doğru akım freni devir sayısı eşiğinin p1234 altına inildiğinde otomatik olarak etkinleşir. Dikkat: Herhangi bir KAPALI komutunun mevcut olmaması da olasılıktır. Mıktanıslığın giderilmesinden ve p1233 zaman sürecinden sonra tekrar normal işletime geçilir veya kapatılır (KAPALI1/KAPALI3'te). Binektör girişinde p1230 = 0 sinyali mevcutsa, KAPALI1 ve KAPALI3'te doğru akım freni gerçekleştirilmez. Uyarı: DCBRK: DA freni (Doğru akım freni)

p1232[0...n]

Açıklama:

Doğru akım freni, fren akımı / DA freni I_fren Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [Aefektif]

Maks 10000.00 [Aefektif]

Fabrika ayarı 0.00 [Aefektif]

Fren akımının doğru akım freni için ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1230, p1231, p1233, p1234, r1239, p1345, p1346

Not:

Fren akımındaki değişiklik, doğru akım freninin bir sonraki çalıştırılmasında etkilidir. p1232 için olan değer 3 fazlı sistemde efektif değer olarak girilir. Fren akımının yüksekliği, sıfır frekansındaki eşit büyüklükteki bir çıkış akımı ile aynıdır (bakın r0067, r0068, p0640). Fren akımı dahili olarak r0067'ye sınırlanır. Bu nedenle vektör kumandasında U çıkış fazı 1.4142 x p1232 yüksekliğinde bir akım meydana gelir. U/f kumandasında faz açısı, U çıkış fazında 1.2247 x p1232'lik bir akım ölçülebilecek şekilde -30 derece döner. Akım düzenleyici için p1345 ve p1346 parametrelerinin ayarları (I_maks. sınırlama düzenleyicisi) kullanılır.

p1233[0...n]

Doğru akım freni, zaman süreci / DA freni zaman sür Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [s]

Maks 3600.0 [s]

Açıklama:

Zaman sürecinin doğru akım freni için ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1230, p1231, p1232, p1234, r1239

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı 1.0 [s]

1-125

Parametre Parametre listesi

p1234[0...n]

Açıklama:

Doğru akım freni / DA freni n_başla. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [1/dak.]

Maks 210000.00 [1/dak.]

Fabrika ayarı 210000.00 [1/dak.]

Başlangıç devir sayısının doğru akım freni için ayarlanması. Gerçek devir sayısı bu eşiğin altına düştüğünde doğru akım freni etkinleşir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1230, p1231, p1232, p1233, r1239

r1239.8...13

CO/BO: Doğru akım freninin durum kodu / DA freni DK Erişim kademesi: 2

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Doğru akım freninin durum kodu

Bit alanı:

Bit 08 10 11 12 13

Sinyal adı Doğru akım freni etkin Doğru akım freni hazır Doğru akım freni seçildi Doğru akım freni seçimi dahili engellendi KAPALI1/KAPALI3'te doğru akım freni

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1231, p1232, p1233, p1234

Not:

Bit 12, 13:

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP 7017 7017 -

Sadece p1231 = 14'te etkili.

p1240[0...n]

Vdc denetleyicisi veya Vdc izleme yapılandırma (vektör kontrol) / Vdc_kontr yapı vek Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

İşletim türü kapalı devre kontrolünde, DC link gerilimi (Vdc denetleyicisi) için denetleyicinin yapılandırmasının ayarlanması. U/f kontrolü için: bakınız p1280.

Değer:

0: 1: 2: 3:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1245

Vdc kontrolörünü bloke et Vdc_maks kontrolörünü serbest bırak Vdc_min kontrolörünü serbest bırak (kinetik arabelleğe alma) Vdc_min kontrolörünü ve Vdc_maks kontrolörünü serbest bırak

Ayrıca bak: A07400, A07401, A07402, F07405, F07406 Dikkat:

p1245'deki çok büyük bir değer, muhtemelen sürücünün normal işletimini olumsuz olarak etkiler.

Not:

p1240 = 1, 3: Güç ünitesi için tanımlanmış DC link gerilimine ulaşıldığında şunlar geçerlidir: - Vdc_max denetleyicisi, DC link gerilimini frenleme sırasında azami DC link gerilimi altında tutmak için geri beslenmiş enerjiyi sınırlar. - Dönüş süreleri otomatik olarak yükselir. p1240 = 2, 3: Vdc_asg denetleyicisinin (p1245) çalışma eşiğine ulaşıldığında şunlar geçerlidir: - Vdc_asg denetleyicisi, DC link'ten alınan enerjiyi, DC link gerilimini hızlanma sırasında asgari DC link gerilimi üzerinde tutmak için sınırlar. - Kinetik enerjisini, DC link'in tamponlamasında kullanabilmek için motorun frenlenmesi.

1-126

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r1242

Açıklama:

Vdc_maks kontrolörü, açma düzeyi / Vdc_max çalış_sev Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [V]

Maks - [V]

Fabrika ayarı - [V]

Vdc_max denetleyicisi için çalıştırma seviyesinin gösterilmesi. Eğer p1254 = 0 (Çalıştırma seviyesinin otomatik olarak algılanması = Kapalı) ise şunlar geçerlidir: r1242 = 1.15 * sqrt(2) * V_mains = 1.15 * sqrt(2) * p0210 (bağlantı gerilimi) Eğer p1254 = 1 (Çalıştırma seviyesinin otomatik olarak algılanması = Açık) ise şunlar geçerlidir: r1242 = Vdc_max - 50.0 V (Vdc_max: Güç ünitesinin aşırı gerilim eşiği)

Not:

p1243[0...n]

Açıklama:

Vdc_max denetleyicisi, ancak DC link gerilimi 0.95 * p1242 eşiğinin altına düşerse veya denetleyici çıkışı sıfır olursa tekrar kapatılır.

Vdc_maks kontrolörü dinamik faktör / Vdc_max din_faktör Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1 [%]

Maks 10000 [%]

Fabrika ayarı 100 [%]

DC link gerilimi için dinamik faktörünün ayarlanması (Vdc_max denetleyici). %100 demek, p1250, p1251 ve p1252 (Amplifikasyon, integral süresi ve türev zamanı), teorik denetleyici optimizasyonu temel alan, temel ayarlarına göre kullanılır. Sonradan bir optimizasyon gerekliyse, o zaman bu dinamik faktör üzerinden gerçekleşir. Bu sırada p1250, p1251, p1252, dinamik faktörü p1243 ile değerlendirilir.

p1245[0...n]

Açıklama:

Vdc_min kontrolörü, açma düzeyi (kinetik arabelleğe alma) / Vdc_min çal_sev Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 65 [%]

Maks 150 [%]

Fabrika ayarı 76 [%]

Vdc_min denetleyicisi için çalıştırma seviyesinin ayarlanması (kinetik tamponlama). Değer şu şekilde oluşturulur: r1246[V] = p1245[%] * sqrt(2) * p0210

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0210

Uyarı:

Çok büyük bir değer, muhtemelen sürücünün normal işletimini olumsuz olarak etkiler.

r1246

Vdc_min kontrolörü, açma düzeyi (kinetik arabelleğe alma) / Vdc_min çal_sev Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [V]

Maks - [V]

Fabrika ayarı - [V]

Açıklama:

Vdc_min denetleyicisi için çalıştırma seviyesini gösterir (kinetik tamponlama).

Not:

Vdc_min denetleyicisi, ancak DC link gerilimi 1.05 * p1246 eşiğini aşarsa veya denetleyici çıkışı sıfır olursa tekrar kapatılır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-127

Parametre Parametre listesi

p1247[0...n]

Açıklama:

Vdc_min kontrolörü dinamik faktör (kinetik arabelleğe alma) / Vdc_min din_fakt Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1 [%]

Maks 10000 [%]

Fabrika ayarı 300 [%]

Vdc_min denetleyici için dinamik faktörünün ayarlanması (kinetik tamponlama). %100 demek, p1250, p1251 ve p1252 (amplifikasyon, integral süresi ve türev zamanı), teorik denetleyici optimizasyonu tele alan, temel ayarlarına göre kullanılır. Sonradan bir optimizasyon gerekliyse, o zaman bu dinamik faktör üzerinden gerçekleşir. Bu sırada p1250, p1251, p1252, dinamik faktörü p1247 ile değerlendirilir.

p1249[0...n]

Vdc_max-Ayarı devir eşiği / Vdc_max n_eşiği Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.00 [1/dak.]

Maks 210000.00 [1/dak.]

Fabrika ayarı 10.00 [1/dak.]

Açıklama:

Vdc_max denetleyicisi için alt devir eşiğinin ayarlanması. Eşik altına düşüldüğünde Vdc_max denetleyicisi kapatılır ve devşr, boot enkoderi üzerinden yönlendirilir.

Not:

Devir eşiğinin yükseltilmesi ve boot enkoderinde (p1131) bir son yuvarlama süresinin ayarlanması, boot enkoderi takibinin etkinleştirildiği, hızlı bir frenleme işleminde, sürücünün ters yönde döndürülmesi önlenebilir. Bu, devir denetleyicisinin dinamik olarak ayarlanması sonucur desteklenir.

p1250[0...n]

Vdc kontrolörü, oransal yükseltme / Vdc_kontr kp Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 1.00

Açıklama:

DC link gerilimi denetleyicisi için oransal amplifikasyonun ayarlanması (Vdc_min denetleyici, Vdc_max denetleyici).

Bağımlılık:

Etkili oransal amplifikasyon, p1243 ve güç ünitesinin DC link kapasitesi dikkate alınarak oluşturulur (Vdc_max dinamik faktör).

p1251[0...n]

Vdc kontrolörü, integrasyon zamanı / Vdc_ktrl Tn Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 10000 [ms]

Fabrika ayarı 0 [ms]

Açıklama:

DC link gerilimi denetleyicisi için integral süresi ayarlanması (Vdc_min denetleyici, Vdc_max denetleyici)

Bağımlılık:

Etkili integral süresi p1243 dikkate alınarak oluşturulur (Vdc_max denetleyici dinamik faktörü).

Not:

p1251 = 0: İntegral bileşeni devre dışı bırakıldı.

1-128

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1252[0...n]

Vdc kontrolörü, türevsel eylem zamanı / Vdc_kntrl t_tür Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 1000 [ms]

Fabrika ayarı 0 [ms]

Açıklama:

DC link gerilimi denetleyicisine ait türev zamanı sabitinin ayarlanması (Vdc_min denetleyici, Vdc_max denetleyici).

Bağımlılık:

Etkili türev zamanı p1243 dikkate elınarak oluşturulur (Vdc_max denetleyici dinamik faktörü).

p1254

Vdc_maks kontrolörü, otomatik belirleme AÇIK düzeyi / Vdc_max alg çalış Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

Vdc_max denetleyicisi için çalıştırma seviyesi algılamasını etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Değer:

0: 1:

p1255[0...n]

Açıklama:

Otomatik belirleme bloke Otomatik belirleme serbest

Vdc_min kontrolörü, zaman eşiği / Vdc_min t_eşiği Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 1800.000 [s]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Vdc_min denetleyici için zaman eşiğinin ayarlanması (kinetik tamponlama). Aşım durumunda, istenen bir tepkiye parametrelendirilebilen bir hata tetiklenmesi gerçekleşir. Ön şart: p1256 = 1

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F07406

Dikkat:

Bir zaman eşiği parametrelendirilmişse, sürücü Vdc_min denetleyicisinden çıkarken, zaman aşımından ve hata tepkisi KAPALI3 yüzünden aşırı gerlim dolayısıyla kapanmasın diye, Vdc_max denetleyicisi de (p1240 = 3) etkinleştirilmiş olmalıdır. KAPALI3 dönüş süresi p1135'i yükseltmek de mümkündür.

p1256[0...n]

Vdc_min kontrolörü reaksiyonu (kinetik arabelleğe alma) / Vdc_min tepki Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Açıklama:

Vdc_min denetleyicisi için tepkinin ayarlanması (kinetik tamponlama).

Değer:

0: 1:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F07405, F07406

Fabrika ayarı 0

Alt gerilime kadar Vdc'yi koru, n F07405 Alt gerl.kadar Vdc'yi koru, n F07405, t>p1255 -> F07406

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-129

Parametre Parametre listesi

p1257[0...n]

Açıklama:

Vdc_min kontrolörü, devir sayısı eşiği / Vdc_min n_eşiği Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.00 [1/dak.]

Maks 210000.00 [1/dak.]

Fabrika ayarı 50.00 [1/dak.]

Vdc_min denetleyicisi için devir eşiğinin ayarlanması (kinetik tamponlama). Aşım durumunda, istenen bir tepkiye parametrelendirilebilen bir hata tetiklenmesi gerçekleşir.

r1258

CO: Vdc kontrolörü, çıkış / Vdc_kontr çıkışı Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Birim grubu: 6_2

Birim seçimi: p0505

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Açıklama:

Vdc denetleyicisinin güncel çıkışının gösterilmesi (DC link gerilimi için denetleyici).

Not:

Rejeneratif güç sınırı p1531, vektör kontrolünde Vdc_max denetleyicisinin ön kontrolüne yarar. Güç sınırı ne kadar küçük ayarlanırsa, gerilim sınırına ulaşıldığında, denetleyicinin düzeltme sinyalleri o kadar küçük olur.

p1280[0...n]

Vdc-Ayarı veya Vdc-Denetimi konfigürasyonu (U/f) / Vdc_kontr yap U/f Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

İşletim türü U/f'de, DC link gerilimi (Vdc denetleyicisi) için denetleyicinin yapılandırmasının ayarlanması.

Değer:

0: 1:

Not:

Vdc kontrolörünü bloke et Vdc_maks kontrolörünü serbest bırak

Yüksek giriş gerilimlerinde (bakınız p0210) şu ayarlar, Vdc_max denetleyicisinin sağlamlığını arttırır: - p0210 giriş gerilimini olabildiğince küçük ayarlayın (bu sırada A07401 önleyin). - Yuvarlama sürelerini (p1130, p1136) ayarlayın. - Dönüş sürelerini (p1121) büyütün. - Denetleyicinin integral süresini (p1291) küçültün (Faktör 0.5). - Akım denetleyicisinde Udc düzeltmesini etkinleştirin (p1810 Bit 1 = 1) veya denetleyicinin türev zamanını (p1292) küçültün (Faktör 0.5). Bu durumda temel olarak vektör kontrolünün (p1300 = 20) kullanılması tavsiye edilir (Vdc denetleyicisi bakınız p1240). Vdc_min denetleyicisinin iyileştirilmesi için şu önlemlerin alınması uygundur: - Vdc_min denetleyicisini optimize edin (bakınız p1287).

1-130

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r1282

Açıklama:

Vdc_maks kontrolörü, açma düzeyi (V/f) / Vdc_max çalış_sev Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [V]

Maks - [V]

Fabrika ayarı - [V]

Vdc_max denetleyicisi için çalıştırma seviyesinin gösterilmesi. Eğer p1294 = 0 (çalıştırma seviyesinin otomatik olarak algılanması = Kapalı) ise şunlar geçerlidir: r1282 = 1.15 * sqrt(2) * V_mains = 1.15 * sqrt(2) * p0210 (bağlantı gerilimi) Eğer p1294 = 1 (çalıştırma seviyesinin otomatik oak algılanması = Açık) ise şunlar geçerlidi: r1282 = Vdc_max - 50.0 V (Vdc_max: Güç ünitesine ait aşırı gerilim eşiği)

Not:

p1283[0...n]

Açıklama:

Vdc_max denetleyicisi, ancak DC link gerilimi 0.95 * p1282 eşiğinin altına düşerse veya denetleyici çıkışı sıfır olursa tekrar kapatılır.

Vdc_maks kontrolörü dinamik faktör (U/f) / Vdc_max din_faktör Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1 [%]

Maks 10000 [%]

Fabrika ayarı 100 [%]

DC link gerilimi için dinamik faktörünün ayarlanması (Vdc_max denetleyici). %100 demek, p1290, p1291 ve p1292 (amplifikasyon, integral süresi ve türev zamanı), teorik denetleyici optimizasyonu temel alan, temel ayarlarına göre kullanılır. Sonradan bir optimizasyon gerekliyse, o zaman bu dinamik faktör üzerinden gerçekleşir. Bu sırada p1290, p1291, p1292, dinamik faktörü p1283 ile değerlendirilir.

p1290[0...n]

Vdc kontrolörü, oransal yükseltme (U/f) / Vdc_kontr kp Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 1.00

Açıklama:

Vdc denetleyicisi için oransal amplifikasyonun ayarlanması /DC link gerilim denetleyicisi).

Not:

Amplifikasyon faktörü DC link gerilimi kapasitesiyle orantılıdır. Parametre, Güç ünitesinin kapasitesine optimum olarak uyan bir değer olarak önceden ayarlanır.

p1291[0...n]

Açıklama:

p1292[0...n]

Açıklama:

Vdc kontrolörü, integrasyon zamanı (U/f) / Vdc_ktrl Tn Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 10000 [ms]

Fabrika ayarı 40 [ms]

Vdc denetleyicisi için integral süresinin ayarlanması (DC link gerilimi için denetleyici).

Vdc kontrolörü, türevsel eylem zamanı (U/f) / Vdc_kntrl t_tür Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 1000 [ms]

Fabrika ayarı 10 [ms]

Vdc denetleyicisi için türev zaman sabitinin ayarlanması (DC link gerilimi için denetleyici).

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-131

Parametre Parametre listesi

r1298

Açıklama:

p1300[0...n]

CO: Vdc kontrolörü, çıkış (U/f) / Vdc_kontr çıkışı Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Vdc denetleyicisinin güncel çıkışının gösterilmesi (DC link gerilimi için denetleyici).

Açık devre / kapalı devre kontrol çalıştırma modu / Kum./Düz. işl.türü Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: C(1), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 20

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Bir sürücünün kumanda veya düzenleme türünün ayarlanması.

Değer:

0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 19: 20:

Bağımlılık:

U/f-Doğrusal karakteristik ile kumanda U/f-Doğrusal karakteristik ve FCC ile kumanda U/f- Parabolik karakteristik ile kumanda U/f- Parametrelenebilir karakteristik ili kumanda Çizgisel karakteristik ve ECO ile U/f kumandası U/f- Tam frekanslı sürücü kumandası (Tekstil alanı) FCC ve hassas frekanslı sürücü için U/f kumandası Parabolik karakteristik ve ECO ile U/f kumandası U/f- Bağımsız gerilim set değerli kumanda Devir ayarı (sensörsüz)

Motor ölçüm devir sayısı (p0311) girilmeden ancak U/f eğrisi ile işletim mümkün olur. 1LE4 senkron motorları için U/f eğrisi ile işletim mümkün değildir. Ayrıca bak: p0300, p0311, p0500

Dikkat:

Eco modlu (p1300 = 4, 7) U/f kumanda türlerinde etkin bir kaçıklık dengelemesi gereklidir. Kaçıklık dengelemesi skalası (p1335), kaçıklık tamamen dengelenecek şekilde ayarlanmalıdır (Kural olarak % 100). Eco modu sadece kalıcı işletimde ve köprülenmemiş hızlanma rampası vericisinde etkilidir.

Not:

p1300 = 5 ve 6 kumanda işletim türlerinde (Tekstil alanı) kaçıklık dengelemesi p1335, rezonans söndürme p1338 ve Imax frekans düzenleyicisi çıkış frekansının tam olarak ayarlanabilmesi için dahili olarak kapatılır. Imax gerilim düzenleyicisi etkin kalır. Kumanda/Düzenleme işletim türü işletim esnasında sürücü veri dizisi geçişi üzerinden değiştirilemez.

p1310[0...n]

Açıklama:

Kalıcı gerilim artırma / U_yükselme sürekli Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [%]

Maks 250.0 [%]

Fabrika ayarı 50.0 [%]

Gerilim yükselmesi [%] olarak motor ölçüm akımına yönelik tanımlanır (p0305). Sürekli gerilim yükselmesinin miktarı, motor ölçüm frekansında motor ölçüm gerilimi mevcut olacak şekilde artan bir frekansla geri alınır. Volt olarak yükselme miktarı sıfır frekansında aşağıda belirtildiği gibi tanımlanır: Gerilim yükselmesi [V] = 1.732 x p0305 (Motor ölçüm akımı [A]) x r0395 (Statör/Birincil parça direnci [Ohm]) x p1310 (Sürekli gerilim yükselmesi [%]) / % 100 Düşük çıkış frekanslarında motor akışının sürdürülebilmesi için düşük bir çıkış gerilimi mevcuttur. Çıkış gerilimi aşağıda belirtilenlerin yerine getirilmesi için çok düşük olmalıdır: - Asenkron motoru mıknatıslama. - Yükü tutma. - Sistemdeki kayıpları dengeleme.

1-132

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Çıkış gerilimi bu nedenle p1310 ile yükseltilebilir. Gerilim yükselmesi hem çizgisel hem de karesel U/f eğrisinde tatbik edilebilir. Bağımlılık:

Akım sınırı p0640 yükselmeyi sınırlar. İnvertör en iyi işletim koşulunu kendisi sağladığından sürekli akım yükselmesinin (p1310) vektör kumandasında etkisi yoktur. Ayrıca bak: p1300, p1311, p1312, r1315

Dikkat:

Gerilim yükselmeleri motor sıcaklığını arttırır (Özellikle bekleme konumunda).

Not:

Gerilim yükselmesi sadece U/f kumandasında etkilidir (p1300). Sürekli gerilim yükselmesi (p1310) diğer yükselme parametreleri ile kullanılacaksa, yükselme değerleri birbirleri ile kombine edilir (Hızlanma yükselmesi (p1311), hareket için gerilim yükselmesi (p1312)). Fakat bu parametrelere p1310 > p1311, p1312 öncelikleri tahsis edilir.

p1311[0...n]

Açıklama:

İvme sırasında gerilim artırma / U_yükselme hızlan. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [%]

Maks 250.0 [%]

Fabrika ayarı 0.0 [%]

p1311 hızlanma rampasında sadece bir gerilim yükselmesine etki eder ve hızlanma için ilave bir tork üretir. Gerilim yükselmesi pozitif bir nominal değer yükselmesinde gerçekleşir ve nominal değere ulaşır ulaşmaz kaybolur. Gerilim yükselmesinin artışı ve azalması eşitlenir. Volt olarak yükselme miktarı sıfır frekansında aşağıda belirtildiği gibi tanımlanır: Gerilim yükselmesi [V] = 1.732 * p0305 (Motor ölçüm akımı [A]) x r0395 (Statör/Birincil parça direnci [Ohm]) x p1311 (Hızlanmada gerilim yükselmesi [%]) / % 100

Bağımlılık:

p0640 akım sınırı yükselmeyi sınırlar. Ayrıca bak: p1300, p1310, p1312, r1315

Dikkat: Not:

Gerilim yükselmesi motor sıcaklığını arttırır. Hızlanmadaki gerilim yükselmesi küçük, pozitif nominal değer değişikliklerine olan reaksiyonu iyileştirebilir. Gerilim yükselmelerinin önceliği: bakın p1310

p1312[0...n]

Başlatma sırasında gerilim artırma / U_yükselme harek. Erişim kademesi: 2

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [%]

Maks 250.0 [%]

Fabrika ayarı 0.0 [%]

İlk hızlanma işlemi için hızlanma rampasındaki ilave gerilim yükselmesi için ayarlama. Gerilim yükselmesi pozitif bir nominal değer yükselmesinde gerçekleşir ve nominal değere ulaşılır ulaşılmaz kaybolur. Gerilim yükselmesinin artışı ve azalması eşitlenir.

Bağımlılık:

p0640 akım sınırı yükselmeyi sınırlar. Ayrıca bak: p1300, p1310, p1311, r1315

Dikkat: Not:

Gerilim yükselmesi motor sıcaklığını arttırır. Hızlanmadaki gerilim yükselmesi küçük, pozitif nominal değer değişikliklerine olan reaksiyonu iyileştirebilir. Gerilim yükselmelerinin önceliği: bakın p1310

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-133

Parametre Parametre listesi

r1315

Açıklama:

Toplam gerilim artırma / U_yükselme topl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [Vefektif]

Maks - [Vefektif]

Fabrika ayarı - [Vefektif]

Toplam gerilim yükselmesinin volt olarak gösterilmesi r1315 = p1310 + p1311 + p1312

Bağımlılık:

p1320[0...n]

Ayrıca bak: p1310, p1311, p1312

U/f kontrol, programlanabilir karakteristik frekans 1 / UF karakt 1 Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [Hz]

Maks 3000.00 [Hz]

Fabrika ayarı 0.00 [Hz]

U/f kontrolü için programlanabilen karakteristik 4 nokta ve 0 Hz/p1310 yoluyl belirlenir. Bu parametre, karakteristiğin ilk noktasının frekansını verir.

Bağımlılık:

Bağımsız programlanabilen karakteristiğin p1300 = 3 üzerinden seçilmesi. Frekans değerleri için şunlar geçerlidir: p1320 0), o zaman eski değerin bir daha ayarlanamaması söz konusu olabilir. Bunun sebebi, p1335'in dinamik sınırlarının, devreyealımda ayarlanmış olan parametreler tarafından değiştirilmiş olmasıdır (örneğin p0300).

p1336[0...n]

Açıklama:

r1337

Kayma kompenzasyonu, sınır değeri / Kaym komp sın değ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [%]

Maks 600.00 [%]

Fabrika ayarı 250.00 [%]

r0330'a bağlı (motor ölçüm kayması) kayma kompanzasyonunun sınır değerinin [%] olarak ayarlanması.

CO: Kayma kompenzasyonu, aktuel değer / Kaym komp günc değ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Açıklama:

r0330'a bağlı (motor ölçüm kayması) gerçek kompanse edilmiş kaymanın [%] olarak gösterilmesi.

Bağımlılık:

p1335 > 0 %: Kayma komp etkin Ayrıca bak: p1335

p1338[0...n]

V/f modunda rezonans-sönümleme kazancı / Uf rez_damp yüks Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 0.00

Açıklama:

U/f kontrolünde rezonans sönümlemesinin amplifikasyonunun ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1300, p1349

Not:

Rezonans sönümlemesi, çoğunlukla boşta işletimde ortaya çıkan, etkin akımın dalgalanmalarını bastırır. Rezonans sönümlemesi, motor ölçüm frekansı (p0310) yaklaşık % 5 ... 90 alanında etkin fakat en fazla 45 Hz'e kadardır. Kontrol işletim türlerinde p1300 = 5 ve 6 (tekstil alanı), çıkış frekansını tam ayarlayabilmek için rezonans sönümlemesi dahili olarak kapatılır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-137

Parametre Parametre listesi

p1340[0...n]

Açıklama:

I_maks frekans kontrolörü, oransal güçlendirme / I_max_den Kp Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000

Maks 0.500

Fabrika ayarı 0.000

I_max gerilim denetleyicisine ait oransal amplifikasyonun ayarlanması. Eğer azami akım (r0067) aşıldığında, I_max denetleyicisi invertör çıkış akımını düşürür. U/f işletim türlerinde (p1300) I_max kontrolü çıkış frekansına etki eden bir denetleyici ve çıkış gerilimine etki eden bir denetleyici kullanılır. Frekans denetleyicisi, invertör frekansını azaltarak invertör akımını düşürür. Azaltma azami frekansa (ikili nominal kayma) kadar gerçekleşir. Aşırı akım şartı bu önlem ile başarılı bir şekilde yok edilemiyorsa, invertör çıkış gerilimi I_max gerilim denetleyicisi yardımıyla azaltılır. Aşırı akım şartı artık verilmiyorsa, p1120 (boot süresi) vasıtasıyla ayarlanan rampada bir boot başlatılır

Bağımlılık:

Tekstil uygulamaları için U/f işletim türlerinde (p1300) ve harici gerilim set değerinde sadece I_max gerilim denetleyicisi kullanılır.

Dikkat:

I_max denetleyicisinin devre dışı bırakılması sırasında şunlara dikkat edilmelidir: Çıkış akımı, azami akımın (r0067) aşılması durumunda düşürülmeye devam edilmez, fakat yine de aşırı akım uyarıları oluşturulur. Aşırı akım sınırlarının (r0209) aşılması durumunda sürücü kapatılır.

Not:

p1341[0...n]

p1341 = 0: I_max frekans denetleyicisi devre dışı bırakıldı ve I_max gerilim denetleyicisi tüm devir alanında etkinleştirildi.

I_maks frekans kontrolörü, integrasyon zamanı / I_max_kontr Tn Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 50.000 [s]

Fabrika ayarı 0.300 [s]

Açıklama:

I_max frekans denetleyicisi için integral süresinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1340

Not:

p1341 = 0 ile akım sınırlayıcı, frekansa müdahale edilerek devre dışı bırakılır ve çıkış gerilimine müdahale sonucu sadece akım sınırlayıcı etkindir (p1345, p1346). p1340 = p1341 = 0 ile bu akım sınırlaması devre dışı bırakılır.

r1343

CO: I_maks kontrolör, frekans çıkışı / I_max_kontr f_çık Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Açıklama:

Etkin frekans sınırlamasının gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1340

r1344

Fabrika ayarı - [1/dak.]

I_maks kontrolör, gerilim çıkışı / I_max_kontr U_çık Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: 5_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Vefektif]

Maks - [Vefektif]

Açıklama:

İnvertör çıkış geriliminin düşürülmesi için gerilimin tutarının gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1340

1-138

Fabrika ayarı - [Vefektif]

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1345[0...n]

I_maks gerilim kontrolörü, oransal güçlendirme / I_max_U_kontr Kp Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000

Maks 100000.000

Fabrika ayarı 0.000

Açıklama:

I_max gerilim denetleyicisi için oransal amplifikasyonun ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1340

Not:

Denetleyici ayarları, DC frenlemesine ait akım denetleyicide de kullanılır (bakınız p1232).

p1346[0...n]

I_maks gerilim kontrolörü, integrasyon zamanı / I_max_U_kontr Tn Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 50.000 [s]

Açıklama:

I_max gerilim denetleyicisi için integral süresinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1340

Not:

Fabrika ayarı 0.030 [s]

p1346 = 0: I_max gerilim denetleyicisine ait integral süresi devre dışı bırakıldı. Denetleyici ayarları, DC frenlemesine ait akım denetleyicide de kullanılır (bakınız p1232).

r1348

CO: U/f kontrolü eco faktör güncel değer / U/f eco fak gündeğ Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Açıklama:

Motorun tüketim optimizasyonu sırasında belirlenen economic faktörlerin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1335

Not:

Değer, sadece economic'e sahip olan işletim türlerinde belirlenir (p1300 = 4, 7).

p1349[0...n]

Açıklama:

U/f-Maksimum frekans rezonans yalıtım modu / Uf rez_damp f_max Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [Hz]

Maks 3000.00 [Hz]

Fabrika ayarı 0.00 [Hz]

U/f işletiminde rezonans sönümlemesi için azami çıkış frekansının ayarlanması. Bu çıkış frekansının üzerindeki rezonans sönümlemesi etkin değildir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1338

Not:

p1349 = 0'da geçiş sınırı, otomatik olarak motor nominal frekansının % 95'i olarak ayarlanır. Ancak en fazla 45 Hz olarak.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-139

Parametre Parametre listesi

p1351[0...n]

CO: Motor durdurma freni başlama frekansı / Fren f_başl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -300.00 [%]

Maks 300.00 [%]

Fabrika ayarı 0.00 [%]

Açıklama:

Motor durdurma freniyle başlatma sırasında kayma kompanzasyonunun çıkışındaki frekans set değerinin ayarlanması.

Bağımlılık:

p1351 > 0'ın ayarlanmasıyla kayma kompanzasyonu otomatik olarak çalıştırılır (p1335 = % 100). Ayrıca bak: p1352

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

Not:

p1352 ile bağlantı, motor ölçüm kaymasının (r0330) % 100'lük değerine karşılık gelmektedir.

p1352[0...n]

CI: Motor durdurma freni başlama frekansı sinyal kaynağı / Fren f_başl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1351[0]

Açıklama:

Motor durdurma freniyle başlatma sırasında kayma kompanzasyonunun çıkışındaki frekans set değerinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1216

Not:

% 100'lük bir değer, motor ölçüm kaymasına karşılık gelir (r0330). Başlama frekansının ayarlanması mıknatıslamadan (siehe p0346, r0056.4) sonra başlar ve fren açılma süresinin (p1216) sona ermesinden ve başlama frekansına (p1334) ulaştıktan sonra biter. Sıfır ayar değerinde bir ayar işlemi gerçekleşmez.

r1406.4...15

Açıklama: Bit alanı:

CO/BO: Denetim kelimesi, devir sayısı kontrolörü / STW n_den Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Devir denetleyicisinin kontrol sözcüğünün gösterilmesi Bit 04 05 11 15

1-140

Fabrika ayarı -

Sinyal adı Devir sayısı kontrolörü I-komponentini tutar Devir sayısı kontrolörü I-komponentini belirler Statik serbest bırakma Devir sayısı adaptasyon ayarı I-Oranı belirleme

1 sinyali Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır

FP 6040 6040

Evet Evet

Hayır Hayır

6030 -

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r1407.0...15

Açıklama: Bit alanı:

CO/BO: Durum kelimesi, devir sayısı kontrolörü / ZSW n_den Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Devir denetleyicisinin durum sözcüğünün gösterilmesi. Bit 00 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15

r1408.0...14

Açıklama: Bit alanı:

Açıklama:

Sinyal adı U/f kontrolü aktif Sensörsüz çalışma aktif Devir sayısı kontrolü aktif Devir sayısı kontrolörü I-komponenti tutuldu Devir sayısı kontrolörü I-komponenti belirlendi Tork sınırına ulaşıldı Üst dönme momenti sınırlaması aktif Alt dönme momenti sınırlaması aktif Statik serbest bırakıldı Devir sayısı set değeri sınırlı Rampa fonksiyon üreticisi belirlendi Arıza nedeniyle sensörsüz çalışma Tork limitine ulaşıldı (ön kontrolsüz)

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP 6040 6040 6040

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

6060 6060 6060 6030 6030 6060

CO/BO: Akım denetleyicisi durum kelimesi / ZSW I_den Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Akım denetleyicisinin durum sözcüğünün gösterilmesi. Bit 00 01 03 10 12 13 14

r1438

Fabrika ayarı -

Sinyal adı Akım kontrolörü aktif Id kontrolü, I-komponenti sınırlama Gerilim sınırlama Devir sayısı adaptasyonu, sınırlama Motor duruyor Bağımsız tahrik edilen senkron motor tetiklendi Akım modeli FEM: mıknatıslanmış tahrik akımı sıfır ile sınırlan

1 sinyali aktif aktif aktif aktif Evet Evet

0 sinyali Aktif değil Aktif değil Aktif değil Aktif değil Hayır Hayır

FP 6714 6714 -

Evet

Hayır

-

CO: Devir sayısı kontrolörü, devir sayısı set değeri / n_den n_set Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Devir denetleyicisine ait P bileşeninin set değer sınırlamasından sonra devir set değerin gösterilmesi. U/f işletiminde gösterge değeri anlam ifade etmez.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-141

Parametre Parametre listesi

r1445

Açıklama:

p1452[0...n]

CO: Devir sayısı aktuel değeri düzeltildi / n_gerçek sıfırlan. Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Devir kontrolü için güncel yuvarlanmış güncel devir değerinin gösterilmesi.

Devir sayısı güncel değeri, düzeltme süresi (SLCV) / n_R n_ger T_g SLVC Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [ms]

Maks 32000.00 [ms]

Fabrika ayarı 10.00 [ms]

Açıklama:

Vericisiz devir sayısı kumandası için devir sayısı düzenleyicisinin devir sayısı gerçek değerinin eşitleme süresinin ayarlanması.

Not:

Eşitleme dişli kutusunda arttırılmalıdır. Büyük eşitleme sürelerinde devir sayısı düzenleyicisinin sonradan ayarlama zamanı aynı şekilde arttırılmalıdır (Örn. p0340 = 4 üzerinden).

p1470[0...n]

Devir sayısı kontrolörü, sensörsüz çalıştırma P güçlendirmesi / n_kum. SLVC Kp Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000

Maks 999999.000

Fabrika ayarı 0.300

Açıklama:

Devir sayısı düzenleyicisinde vericisiz işletim için orantısal güçlendirmenin ayarlanması.Devir sayısı düzenleyicisinde vericisiz işletim için orantısal güçlendirmenin ayarlanması.

Not:

p0341 x p0342 ürünü devir sayısı düzenleyicisinin otomatik olarak hesaplanmasında dikkate alınır (p0340 = 1, 3, 4).p0341 x p0342 ürünü devir sayısı düzenleyicisinin otomatik olarak hesaplanmasında dikkate alınır (p0340 = 1, 3, 4).

p1472[0...n]

Devir sayısı kontrolörü, sensörsüz çalıştırma integrasyon zamanı / n_kum. SLVC Tn Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [ms]

Maks 100000.0 [ms]

Fabrika ayarı 20.0 [ms]

Açıklama:

Devir sayısı düzenleyicisinde vericisiz işletim için sonradan ayarlama zamanının ayarlanması.Devir sayısı düzenleyicisinde vericisiz işletim için sonradan ayarlama zamanının ayarlanması.

Not:

Tüm düzenleyici çıkışı veya düzenleyici çıkışının ve dönüş torku ön kumandasının toplamı dönüş torku sınırına ulaştığında integral oranı tutulur.Tüm düzenleyici çıkışı veya düzenleyici çıkışının ve dönüş torku ön kumandasının toplamı dönüş torku sınırına ulaştığında integral oranı tutulur.

1-142

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1475[0...n]

CI: Motor durdurma freni için devir denetleyicisi tork set değeri. / n_den M_set de MHB Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Motor durdurma freniyle başlatma sırasında tork set değeri için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

.

Not:

Devir denetleyicisinin integral çıkışının ayarlanması mıknatıslandırmadan sonra başlar (bakınız p0346, r0056 Bit 4) ve fren kontrolünün açılış süresi p1216'nın sona ermesinden sonra biter. Sıfır olan bir ayar sözcüğünde bir ayarlama işlemi gerçekleşmez. p1351, tork set değerinin sinyal kaynağı olarak kullanılırsa, yüzde değeri ölçüm değerine bağlı olarak yorumlanır (p2003).

r1482

Açıklama:

r1493

Açıklama:

p1496[0...n]

CO: Devir sayısı kontrolörü I dönme momenti çıkışı / n_kontr I-M_çıkış Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: -

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

I devir denetleyicisinin çıkışındaki tork set değerinin gösterilmesi.

CO: Atalet moment, toplamı / M_atal topl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: 25_1

Birim seçimi: p0100

Min - [kgm²]

Maks - [kgm²]

Fabrika ayarı - [kgm²]

Parametrelendirilmiş toplam atalet momentinin gösterilmesi ((p0341 * p0342) * p1496).

İvme ön denetimi, ölçekleme / a_ön ölç Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [%]

Maks 10000.0 [%]

Fabrika ayarı 0.0 [%]

Açıklama:

Devir/hız denetleyicisine ait hızlanma ön kontrolünün ölçeklendirmesinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0341, p0342

Not:

Parametre, dönen ölçümden (bkz. p1960) % 100 olarak ayarlanır. Eğer devir set değeri güçlü bir sarsıntı gösteriyorsa (örneğin analog set değeri) ve devir hızlanma enkoderindeki yuvarlama kapalı ise, boot ön kontrolü ayarlanamaz. Şanzıman boşluğunda bile ön kontrolün kullanılması tavsiye edilmez.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-143

Parametre Parametre listesi

r1508

Açıklama:

CO: Ek momentten önce dönme momenti set değeri / M_ilave önc. M_nom Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: -

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

Ek torkun devreye alınmasından önce tork set değerinin gösterilmesi. Devir kontrolünde r1508, devir denetleyicisinin çıkışına karşılık gelir.

p1511[0...n]

CI: Ek dönme momenti 1 / M_ek 1 Erişim kademesi: 3

Açıklama:

r1515

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32 Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: p2003

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Ek tork 1 için sinyal kaynağının ayarlanması.

Ek dönme momenti toplamı / M_ilave toplam Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: -

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

Toplam ek torkun gösterilmesi. Gösterge değeri, ek tork 1 ve 2'nin toplamından oluşur.

r1516

Açıklama:

CO: Ek tork ve hızlanma torku / M_ilave + M_hızlan Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: -

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

Tüm ilave dönüş torkunun ve hızlanma torkunun gösterilmesi. Gösterge değeri eşitlenmiş ilave dönüş torku ve hızlanma torkunun toplamından meydana gelir.

p1517[0...n]

Hızlanan dönme momenti, düzeltme zaman sabiti / M_hızlanma T_yuv Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [ms]

Maks 100.00 [ms]

Açıklama:

Hızlanma torkunun düzeltme zaman sabitinin auyarlanması.

Not:

Eğer düzeltme, azami değere ayarlanmışsa hızlanma ön kontrolü bloke edilir.

1-144

Fabrika ayarı 4.00 [ms]

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1520[0...n]

Açıklama:

CO: Üst tork sınırı / M_maks. üst Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: p0340 = 1,3,5

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min -1000000.00 [Nm]

Maks 20000000.00 [Nm]

Fabrika ayarı 0.00 [Nm]

Sabit üst dönüş torku sınırının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1521, p1522, p1523, r1538, r1539

Tehlike:

Üst tork sınırının ayarlanmasındaki negatif değerler (p1520 < 0) motorun "Kontrolsüz hareketine" neden olabilir.

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

Not:

Dönüş torku sınırı motor anma torkunun dört katına sınırlanır. Motor/Kumanda paramatresinin otomatik hesaplanmasında (p0340) dönüş torku sınırı akım sınırına (p0640) uygun ayarlanır.

p1521[0...n]

CO: Alt tork sınırı / M_maks. alt Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: p0340 = 1,3,5

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min -20000000.00 [Nm]

Maks 1000000.00 [Nm]

Fabrika ayarı 0.00 [Nm]

Açıklama:

Sabit alt dönüş torku sınırının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1520, p1522, p1523

Tehlike:

Alt tork sınırının ayarlanmasında pozitif değerler (p1521 > 0) motorun "Kontrolsüz hareketine" neden olabilir.

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

Not:

Dönüş torku sınırı motor anma torkunun dört katına sınırlanır. Motor/Kumanda paramatresinin otomatik hesaplanmasında (p0340) dönüş torku sınırı akım sınırına (p0640) uygun ayarlanır.

p1522[0...n]

CI: Üst tork sınırı / M_maks. üst Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1520[0]

Açıklama:

Üst tork sınırı için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1520, p1521, p1523

Tehlike:

Sinyal kaynağı ve ölçeklendirme nedeniyle oluşan negatif değerler, motorun kontrolden çıkmasına neden olabilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-145

Parametre Parametre listesi

p1523[0...n]

Açıklama:

CI: Alt tork sınırı / M_maks. alt Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1521[0]

Alt tork sınırı için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1520, p1521, p1522

Tehlike:

Sinyal kaynağı ve ölçeklendirme nedeniyle oluşan pozitif değerler, motorun kontrolden çıkmasına neden olabilir.

p1524[0...n]

CO: Dönme momenti sınırı üst/motorsal, ölçekleme / M_max üst/mot ölç Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -2000.0 [%]

Maks 2000.0 [%]

Fabrika ayarı 100.0 [%]

Açıklama:

Üst veya motor tork sınırı için ölçeklendirmenin ayarlanması.

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

Not:

Bu parametre bağımsız bağlanabilir.

p1525[0...n]

CO: Dönme momenti sınırı alt ölçekleme / M_max alt ölç Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -2000.0 [%]

Maks 2000.0 [%]

Fabrika ayarı 100.0 [%]

Açıklama:

Alt tork sınırı için ölçeklendirmenin ayarlanması.

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

Not:

Bu parametre bağımsız bağlanabilir.

r1526

CO: Ofset olmadan üst tork sınırı / M_max üst ofsetsiz Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: -

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

Açıklama:

Ofsetsiz tüm tork sınırları için üst tork sınırının gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1520, p1521, p1522, p1523

r1527

CO: Ofset olmadan alt tork sınırı / M_max alt ofsetsiz Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: -

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

Açıklama:

Ofsetsiz tüm tork sınırları için alt tork sınırının gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1520, p1521, p1522, p1523

1-146

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1530[0...n]

Güç sınırı, motorsal / P_maks. mot Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: p0340 = 1,3,5

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 14_5

Birim seçimi: p0505

Min 0.00 [kW]

Maks 100000.00 [kW]

Açıklama:

Motor güç sınırının ayarlanması

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0500, p1531

Not:

Güç sınırının motor anma gücünün üç katına sınırlanır.

p1531[0...n]

Güç sınırı, rejenatif / P_maks. yen. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: p0340 = 1,3,5

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: 14_5

Birim seçimi: p0505

Min -100000.00 [kW]

Maks -0.01 [kW]

Açıklama:

Yenilenen güç sınırının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0206, p0500, p1530

Not:

Fabrika ayarı 0.00 [kW]

Fabrika ayarı -0.01 [kW]

Güç sınırının motor anma gücünün üç katına sınırlanır. Geri besleme özelliği olmayan güç ünitelerinde yenilenen güç sınırı motor güç sınırının p1530 % 30'una ve invertör hesaplama gücünün motor hesaplama gücüne orantısında ayarlanır. Geri besleme özelliği olan güç ünitelerinde parametre r0206[2]'nin negatif değerine sınırlanır.

r1533

Açıklama:

r1538

Torka dayalı akım limit toplamı / Iq_max topl Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Veri seti: -

Birim grubu: 6_2

Birim seçimi: p0505

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Tüm akım sınırlamaları nedeniyle azami tork/güç oluşturan akımın gösterilmesi.

CO: Üst etkin dönme momenti sınırı / M_maks. üst etkin Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

Açıklama:

Güncel etkin üst dönüş torku sınırının gösterilmesi.

Not:

Akım sınırı p0640 düşerse veya asenkron motorun p0320 ölçüm mıknatıslık akımı artarsa, etkin üst dönüş torku sınırı ayarlanmış üst dönüş torku sınırına p1520 düşürülür. Bu durum muhtemelen dönerek ölçümde olur (bakın p1960). Dönüş torku sınırının p1520 yeniden hesaplanması p0340 = 1, 3 veya 5 üzerinden gerçekleşir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-147

Parametre Parametre listesi

r1539

CO: Alt etkin dönme momenti sınırı / M_maks. alt etkin Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: -

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

Açıklama:

Güncel etkin alt dönüş torku sınırının gösterilmesi.

Not:

Akım sınırı p0640 düşerse veya asenkron motorun p0320 ölçüm mıknatıslık akımı artarsa, etkin alt dönüş torku sınırı ayarlanmış alt dönüş torku sınırına p1521 düşürülür. Bu durum muhtemelen dönerek ölçümde olur (bakın p1960). Dönüş torku sınırının p1520 yeniden hesaplanması p0340 = 1, 3 veya 5 üzerinden gerçekleşir.

r1547[0...1]

CO: Devir sayısı kontrolörü çıkışı için dönme momenti / M_max çık n_den Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: -

Birim grubu: 7_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Nm]

Maks - [Nm]

Fabrika ayarı - [Nm]

Açıklama:

Devir denetleyicisi çıkışının sınırlandırılmasına ait tork sınırının gösterilmesi.

Endeks:

[0] = Üst sınır [1] = Alt sınır

p1552[0...n]

Açıklama:

p1554[0...n]

Açıklama:

p1570[0...n]

CI: Ofset olmadan tork limiti üst ölçeklendirme / M_max ü öl ofsetsz Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1

Akım ve güç sınırı dikkate alınmadan devir denetleyicisi çıkışı sınırlamasına ait üst tork sınırlamasının ölçeklendirmesi için sinyal kaynağının ayarlanması.

CI: Ofset olmadan tork limiti alt ölçeklendirme / M_max a öl ofsetsz Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1

Akım ve güç sınırı dikkate alınmadan devir denetleyicisi çıkışı sınırlamasına ait üst tork sınırlamasının ölçeklendirmesi için sinyal kaynağının ayarlanması.

CO: Akım set değeri / Akım set değeri Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 50.0 [%]

Maks 200.0 [%]

Fabrika ayarı 100.0 [%]

Açıklama:

Motor ölçüm akışına bağlı olarak akış set değerinin ayarlanması.

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

Not:

p1570 > % 100'de, p1580 > % 0 ayarlanmışsa, akış, yüke bağlı olarak % 100'den (rölantide) p1570 değerine (motor ölçüm torku üzerinden) yükselir.

1-148

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1571[0...n]

CI: Ek akım set değeri / Ek akış set değ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Ek akış set değeri için sinyal kaynağının ayarlanması.

Dikkat:

Küçük akış değerleri daha büyük yüklerde sürücünün devrilmesine neden olabilir. Bu yüzden akış değerinin adaptasyonu sadece yavaş yük değişikliklerinde kullanılmalıdır.

Not:

Ek akış set değeri +/- % 50 ile sınırlandırılır.

p1580[0...n]

Açıklama:

Verimlilik derecesi optimizasyonu / Etki der opt Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [%]

Maks 100 [%]

Fabrika ayarı 0 [%]

Etki derecesi optimizasyonunun ayarlanması. Etki derecesi optimizasyonu sırasında kapalı devre kontrole ait akış set değeri yüke bağımlı olarak adapte edilir. p1580 = % 100'de akış set değeri rölanti işletimde motor nominal akışının % 50'sine düşürülür.

Not:

Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, ancak devir denetleyicisi için az sayıda dinamik talepler olduğunda bir anlam kazanır. Titreşimlerin önlenebilmesi için gerekiyorsa devir denetleyicisinen parametreleri uyarlanmalıdır (Tn büyütülmeli, Kp küçültülmeli). Ayrıca, akış set değer filtresinin (p1582) düzeltme süresinin büyütülmesi gereklidir.

p1582[0...n]

Açıklama:

r1598

Açıklama:

Akım set değeri düzeltme süresi / Akış set değ T_yuv Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 4 [ms]

Maks 5000 [ms]

Fabrika ayarı 15 [ms]

Akış set değeri için düzeltme süresinin ayarlanması.

CO: Toplam akım set değeri / Akış set değ topl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Etkili akış set değerinin gösterilmesi. Değer, motor ölçüm akışına bağlıdır.

p1610[0...n]

Açıklama:

Devir set değeri statik (SLVC) / M_nom. statik Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -200.0 [%]

Maks 200.0 [%]

Fabrika ayarı 50.0 [%]

Vericisiz vektör kumandasında küçük devir sayıları alanı için statik dönüş torku nominal değerinin ayarlanması (SLVC). Parametre % olarak motor ölçüm akımına yönelik girilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-149

Parametre Parametre listesi

Vericisiz vektör kumandasında motor modeli sonlandırıldığında bir akım miktarı etkindir. p1610 sabit nominal devir sayısında maksimum açığa çıkan yükü temsil eder. Dikkat:

p1610, maksimum açığa çıkan kalıcı yükten daima en az % 10 daha büyük ayarlanmalıdır.

Not:

p1610 = % 0'da boş devir durumuna uyan bir akım nominal değeri hesaplanır (ASM: Anma mıknatıslık akımı). p1610 = % 100'de motor ölçüm torkuna uyan bir akım nominal değeri hesaplanır. Negatif değerler asenkron ve sürekli tahrikli senkron motorlarda pozitif nominal değerlere dönüştürülür.

p1611[0...n]

Hızlanma besleme torku (SLVC) / M_ilave hızlanma Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [%]

Maks 200.0 [%]

Fabrika ayarı 30.0 [%]

Açıklama:

Vericisiz vektör kumandasında küçük devir sayıları alanı için statik dönüş torku nominal değerinin girilmesi (SLVC). Parametre % olarak motor ölçüm akımına yönelik girilir

Not:

Hızlanma ve frenleme sırasında p1611, p1610'a eklenir ve bundan meydana gelen toplam tork uygun bir akım nominal değerine dönüştürülür ve düzenlenir. Devir sayısı düzenleyicisinin dönüş torku ön kumandasının (p1496) kullanılması hızlanma dönüş torku için her zaman daha uygundur.

r1624

Alan üreten akım set değeri, toplam / Id_set değ topl Erişim kademesi: 4

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2002

Birim grubu: 6_2

Birim seçimi: p0505

Min - [Aefektif]

Maks - [Aefektif]

Fabrika ayarı - [Aefektif]

Alan oluşturan sınırlandırılmış akım set değerinin (Id_set) gösterilmesi. Bu, kendini sadece akış set değerlerinde ayarlayan, alan oluşturan sabit akım set değeri ile bir dinamik bileşenden oluşur,

p1730[0...n]

Isd denetleyicisi integral bileşeni kapatma eşiği. / Isd_den I_eşiği Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 30 [%]

Maks 150 [%]

Fabrika ayarı 30 [%]

Açıklama:

Akım denetleyicisine ait saf çapraz kol işletiminin devir etkinleştirme eşiğinin ayarlanması.

Uyarı:

% 80'in üzerindeki ayarlarda, d akım denetleyicisi alan zayıflatma sınırına kadar (gerilim tavanı) etkindir.

Eşik değerinden büyük devirler için d akım denetleyicisi sadece P denetleyicisi olarak etkilidir. Gerilim tavanındaki denetleme bir çapraz kol işletimini temel aldığı için bu durum, tutarsız davranışlara yol açabilir. Böylesine büyük ayar değerleri seçilmemelidir. Onlar sadece test amaçlı düşünülmüştür. Not:

r1732[0...1]

Parametre, sadece ASM'deki sensörsüz işletimde etkilidir.

CO: Uzunlamasına eksen gerilimi set değeri / U_boy_set Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: 5_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Vefektif]

Maks - [Vefektif]

Açıklama:

Boyuna gerilim set değeri Ud'nin gösterilmesi.

Endeks:

[0] = Düzeltilmedi [1] = p0045 ile düzeltildi

1-150

Fabrika ayarı - [Vefektif]

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r1733[0...1]

CO: Enine eksen gerilimi set değeri / U_çapr_set Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2001

Veri seti: -

Birim grubu: 5_1

Birim seçimi: p0505

Min - [Vefektif]

Maks - [Vefektif]

Açıklama:

Çapraz gerilim set değeri Uq'nun gösterilmesi.

Endeks:

[0] = Düzeltilmedi [1] = p0045 ile düzeltildi

p1745[0...n]

Motor modeli - hata eşiği motor duruş tespiti / MotMod eşik devr Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Fabrika ayarı - [Vefektif]

Hesaplanan: p0340 = 1,3

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [%]

Maks 1000.0 [%]

Fabrika ayarı 5.0 [%]

Devrilmiş bir motorun tespiti için hata devir eşik değerinin ayarlanması. Hata sinyali (r1746), parametrelendirilmiş hata eşiğini aşarsa, o zaman durum sinyali r1408.12 = 1 ayarlanır.

Bağımlılık:

Sürücünün devrilmesi tespit edildiğinde (r1408.12= 1 ayarlanmış), o zaman p2178'deki gecikme süresinden sonra F07902 arızası tetiklenir.

Not:

İzleme, sadece küçük devir alanında etkilidir.

r1746

Motor modeli - hata sinyali motor duruş tespiti / Mot mod siny devr Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Açıklama:

Devrilme algılamasının tetiklenmesi için sinyal.

Not:

Sinyal, tetikleme sırasında değil ve sadece küçük devir alanında hesaplanır

p1755[0...n]

Fabrika ayarı - [%]

Motor modeli - değiştirme devir sayısı sensörsüz çalışma / MotMod n_geç enk Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min 0.00 [1/dak.]

Maks 210000.00 [1/dak.]

Açıklama:

Motor modelin enkodersiz işletimde geçişi için devirin ayarlanması.

Dikkat:

Enkodersiz işletimde motor modeli sabit işletilene kadar, geçiş deviri sabit

Fabrika ayarı 210000.00 [1/dak.]

asgari devire karşılık gelir. Geçiş devirine yakın eksik tutarlılıkta, parametrenin büyütülmesi fatdalı olabilir. Not:

p1764[0...n]

Açıklama:

Geçiş deviri, açık devre kontrollü ve kapalı devre kontrollü işletim arasındaki geçiş için geçerlidir.

Enkoder devir sayısı adaptasyonu Kp olmadan motor modeli / MotMod woE n_adaKp Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000

Maks 100000.000

Fabrika ayarı 1000.000

Devir denetleyicisi ile devir adaptasyonunu için denetleyicinin oransal düzeltmesinin ayarlanması.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-151

Parametre Parametre listesi

p1767[0...n]

Açıklama:

p1780[0...n]

Enkoder devir sayısı adaptasyonu Tn olmadan motor modeli / MotMod woE n_adaTn Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1 [ms]

Maks 200 [ms]

Devir enkoderi olmadan devir adaptasyonu için denetleyicisini şntegral süresinin ayarlanması.

Motor modeli adaptasyonları kofigrasyonu / Mot mod adapt yap Erişim kademesi: 4

Açıklama:

Fabrika ayarı 4 [ms]

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0101 1100 bin

Motor modeline ait adaptasyon devresinin yapılandırmasının ayarlanması. Asenkron motor (ASM): Rs, Lh ve ofset kompanzsayonu. Sürekli tahrik edilen senkron motor (PEM): kT

Bit alanı:

Not:

Bit 01 02 03 04 06 07

Sinyal adı Motor modeli seçimi ASM Rs Adaptasyonu Motor modeli seçimi ASM Lh Adaptasyonu Motor modeli seçimi PEM kT Adaptasyonu Motor modeli seçimi Offset Adaptasyonu Kutup tanımı seçimi PEM sensörsüz Rs Adaptasyonu ile T(valfı) seçimi

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

ASM: ASenkron motor PEM: Sürekli tahrik edilen senkron motor Rs (bit 7) üzerinden valf kilitlenmesinin kompanzsayonunun seçiminde, kontrol birimindeki kompanzsayon devre dışı bırakılır ve onun yerine motor modelinde dikkate alınır. Rs-, Lh- ve kT adaptasyonlarına ait (Bit 0 ... Bit 2 üzerinden seçim) düzeltme değerlerinin sürücü veri seti geçişinde doğru bir şekilde devralınabilmeleri için, p0826'de her fark motor için kendi motor numarası girilmelidir.

p1784[0...n]

Motor model geri dönüş ölçeklendirmesi / Mod_FB_ölç Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1,3,4

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [%]

Maks 1000.0 [%]

Fabrika ayarı 0.0 [%]

Açıklama:

Model hatası dönüşü için ölçeklendirmenin ayarlanması.

Not:

Ölçülen model hatasının model durumuna göre geri dönüşü ktrol tutarlılığını arttırır ve motor modelini parametre hatalarına karşı dayanıklı kılar. Model geri dönüşü, sadece ASM'nin enkodersiz işletiminde etkilidir. Seçili geri dönüşte (p1784 > 0) Lh adaptasyonu etkili değildir.

r1787[0...n]

Motor modeli Lh adaptasyon düzeltici değeri / MotMod Lh düz Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [mH]

Maks - [mH]

Fabrika ayarı - [mH]

Açıklama:

Asenkron motorlarda (ASM) motor modeline ait LH adaptasyonunun düzeltme değerinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1780

Not:

Asenkron motorun ana indüktansı değiştrildiğinde (p0360, r0382), adaptasyon sonucu resetlenir.

1-152

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1800[0...n]

Açıklama:

İmpuls frekansı nominal değeri / İmpuls fre.nom.değ Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 2.000 [kHz]

Maks 16.000 [kHz]

Fabrika ayarı 4.000 [kHz]

İnvertör için impuls frekansının ayarlanması. Parametre ilk işletime almada invertörün anma değerine atanır.

Bağımlılık: Not:

Ayrıca bak: p0230 Mümkün olan maksimum impuls frekansı kullanılan güç ünitesi tarafından da belirlenir. İmpuls frekansı arttırıldığında her güç ünitesine göre maksimum çıkış akımının azalmasına neden olunabilir (Derating, bakın r0067). Çıkış filtresi olarak bir sinüs filtresi parametrelenmişse (p0230 = 3), impuls frekansı filtre için zorunlu olan minimum değerin altına ayarlanamaz. İmpuls frekansı, çıkış kısıtlamalı işletimde 4 kHz'e sınırlanır (bakın p0230). p1800 işletime alma esnasında değişirse (p0010 > 0), eski değer artık ayarlanamaz. Bu nedeni, işletime almada ayarlanan (Örn. p1082) dinamik sınırların p1800 parametre tarafından değiştirilmiş olmasıdır.

r1801[0...1]

CO: Pals frekansı / Pals frekansı Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [kHz]

Maks - [kHz]

Fabrika ayarı - [kHz]

Açıklama:

Güncel invertör açma frekansı için gösterge ve konektör çıkışı.

Endeks:

[0] = Aktüel [1] = Modülatör minimum değer

Not:

Ayarlanan impuls frekansı (p1800) muhtemelen invertör aşırı yüklendiğinde düşürülür (p0290).

p1802[0...n]

Modülatör modu / Modülatör modu Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3,5

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 10

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Modulatör için modun ayarlanması.

Değer:

0: 2: 3: 4: 10:

Bağımlılık:

Çıkış filtresi olarak bir sinüs filtresi parametrelendirilmişse (p0230 = 3, 4), o zaman modülasyon değeri olarak sadece üst kontrolsüz uzay vektör modülasyonu ayarlanabilir (p1802 = 3).

Otomatik değiştirme SVM/FLB Alan vektörü modülasyonu (SVM) SVM modulasyonsuz SVM/FLB kontrolsüz Modülasyon derinliği azalması ile SVM/FLB.

Ayrıca bak: p0230, p0500 Not:

Modülasyonlar, aşırı modülasyonla etkinleştirilebilme imkanına sahipse (p1802 = 0, 2,10), o zaman modülasyon derinliği p1803 üzerinden sınırlandırılmalıdır (ön atama p1803 < % 100). Aşırı modülasyon devam ettikçe, tork dalgalanması etrafındaki akım dalgalanması o kadar büyük olur. p1802[x]'in değiştirilmesiyle, mevcut indislerin tümündeki değerler de değişir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-153

Parametre Parametre listesi

p1803[0...n]

Maksimum modülasyon derecesi / Modülasyon der max Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1,3,5

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 20.0 [%]

Maks 150.0 [%]

Fabrika ayarı 106.0 [%]

Açıklama:

Azami modülasyon derinliğini tanımlar.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0500

Not:

p1803 = % 100, uzay vektör modülasyonu için aşırı modülasyon sınırıdır (anahtarlama gecikmesi olmayan ideal bir inverter için).

p1806[0...n]

Açıklama:

Filtre zaman sabiti Vdc düzeltmesi / T_filt Vdc_düz Hesaplanan: p0340 = 1,3

Veri tipi: FloatingPoint32

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [ms]

Maks 10000.0 [ms]

Fabrika ayarı 0.0 [ms]

Modülasyon derinliğinin hesaplanması için kullanılan DC link gerilimi için filtreleme zaman sabitinin ayarlanması.

p1820[0...n]

Açıklama:

Erişim kademesi: 4 Değiştirilebilir: U, T

Çıkış aşaması sırasının tersine çevrilmesi / Çık_faz_sıra. ters Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(2), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Nominal değer değişikliği olmadan motor için faz sırasının tersine çevrilmesine yönelik ayarlama. Motor istenilen yönde dönmüyorsa, bu parametre ile çıkış fazlarının faz sırası tersine çevrilebilir. Bu şekilde eşit nominal değerde motorun yönüne tesir edilir.

Değer:

0: 1:

Not:

Ayarın değiştirilmesi sadece impuls engelinde mümkündür.

p1900

kapa Açık

Motor veri tanımı ve döner ölçüm / MotID ve dön. ölç. Erişim kademesi: 2

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C(1), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 0

Motor verileri saptaması ve devir sayısı düzenleyicisi iyleştirilmesinin ayarlanması. p1900 = 0: Fonksiyon engellendi. p1900 = 1: p1910 = 1 ve p1960 = 0, 1, p1300'den bağımsız yerleşir Mevcut sürücü serbest bırakımlarında bir sonraki çalıştırma komutu ile bekleme konumunda bir motor verileri saptaması yapılır. Motor akım iletir ve bir çeyrek tur dönebilir. Bunu takip eden çalıştırma komutu ile dönerek bir motor verileri saptaması ve ayrıca farklı motor devir sayılarında yapılan ölçümlerle devir sayısı düzenleyicisi iyileştirilmesi yapılır. p1900 = 2: p1910 = 1 ve p1960 = 0 yerleşir

1-154

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Mevcut sürücü serbest bırakımlarında bir sonraki çalıştırma komutu ile bekleme konumunda bir motor verileri saptaması yapılır. Motor akım iletir ve bir çeyrek tur dönebilir. p1900 = 3: p1960 = 0, 1, p1300'den bağımsız yerleşir Bu ayar motor verileri saptaması bekleme konumunda önceden yapılmışsa seçilebilir. Bunu takip eden çalıştırma komutu ile dönerek bir motor verileri saptaması ve ayrıca farklı motor devir sayılarında yapılan ölçümlerle devir sayısı düzenleyicisi iyileştirilmesi yapılır. Değer:

0: 1: 2: 3:

bloke Dönen motorda ve bekleme konumunda motor verilerinin saptanması Bekleme konumunda motor verilerinin saptanması Dönen motorda motor verilerinin saptanması

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1300, p1910, p1960 Ayrıca bak: A07980, A07981, F07983, F07984, F07985, F07986, F07988, F07990, A07991

Dikkat:

Mevcut bir motor durdurma freni açık olmalıdır (p1215 = 2). Aktarılan ayarlar sürekli devralınması için kalıcı olarak kaydedilmelidir (p0971). p0014 = 1'de geçerli olan: Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür.

Not:

Sadece her iki ölçümün yapılmasıyla (İlk önce bekleme konumunda, ardından dönen motorda) motor ve kumanda parametreleri en iyi şekilde ayarlanır. Parametrenin ayarlanmasıyla ilgili bir ikaz verilir. Çlaıştırma komutu ölçüm sırasında yerleşik kalır ve ölçüm tamamlandıktan sonra otomatik olarak sürücü tarafından geri alınmaz. Ölçümler 0.3 sn ila birkaç dakika arasında sürebilir. Bu süreyi örneğin motor büyüklüğü ve mekanik koşullar belirler. Motor verileri saptamasının sonunda otomatik olarak p1900 = 0 yerleştirilir.

p1909[0...n]

Açıklama: Bit alanı:

Motor verilerinin tanıtılması, denetim kelimesi / MotID STW Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Motor tanımlaması için yapılandırmayı ayarlar. Bit 00 02 03 05 06 07 11 12 14 15

Not:

Fabrika ayarı 0000 0000 0000 0000 bin

Sinyal adı Statör indüktans tahmini ölçüm yapmadan Rotor süresi sabiti ölçüm yapılmadan Sızıntı indüktansı ölçüm yapılmadan Zaman aralığında Tr vwe Lsig değerlemesini belirle Titreşim sönümlemenin aktifleştirilmesi Titreşim tespiti aktifliğinin kaldırılması Darbe ölçümü Lq Ld devre dışı bırak Rr rotor direnci ölçümünün aktifliğini kaldır Valf kilitleme süresi ölçümünü devre dışı bırakma Sadece stator direnci, valf gerilim hatası, ölü süre ölçün.

1 sinyali Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

Evet Evet Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

-

Evet

Hayır

-

Sürekli uyarılan senkton motorlar için şunlar geçerlidir: Bit 11'deki seçim kaldırılmadan işletim türü kontrolünde, küçük akımda doğru indüktans Ld ve çapraz indüktans Lq'nun ölçümü gerçekleşir. Bit 11 ile seçimin kaldırılması veya U/f işletim türünde, stator indüktansın ölçümü yarım motor nominal akımında gerçekleşir. Eğer stator indüktansı ölçülmeyip tahmin edilecekse, o zaman Bit 0 ayarlanmalı ve Bit 11 iptal edilmelidir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-155

Parametre Parametre listesi

p1910

Açıklama:

Motor verileri tanıtıcısı seçimi / MotID seçimi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 26

Fabrika ayarı 0

Motor veri tanımlamasının nayarlanması. İlk çalıştırma komutundan sonra motor veri tanımlaması uygulanır. p1910 = 1: Tüm motor verileri ve inverter karakteristikleri şu parametrelere göre tanımlanır ve ardından transfer edilir: p0350, p0354, p0356, p0357, p0358, p0360. Sonra, otomatik olarak p0340 = 3 kontrol parametresinin hesaplanması gerçekleşir. p1910 = 20: Sadece Siemens dahilindeki amaçlar için seçilir.

Değer:

0: 1: 2: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26:

bloke Motor verileri için eksiksiz tanıtıcı (ID) ve onay Motor verileri için onay olmadan eksiksiz tanıtıcı (ID) Gerilim vektörü girişi Filtresiz gerilim vektörünün önceden belirlenmesi Filtresiz dörtgen gerilim vektörünün önceden belirlenmesi Filtresiz üçgen gerilim vektörünün önceden belirlenmesi Filtreli dörtgen gerilim vektörünün önceden belirlenmesi Filtreli üçgen gerilim vektörünün önceden belirlenmesi DTC düzeltmesine sahip gerilim vektörünün önceden belirlenmesi

Bağımlılık:

Motor veri tanımlamasının uygulanmasından önce bir "Hzılı devreyealım" (p0010 = 1, p3900 > 0) çalıştırılmış olmalıdır. Motor veri tanımlaması seçildiğinde sürücü veri seti geçişi bastırılır. Ayrıca bak: p1900

Dikkat:

Motor tanımlamasının seçiminden spnra (p1910 > 0) A07991 uyarısı verilir ve bir sonraki başlatma komutuyla aşağıdaki gibi bir motor veri tanımlaması gerçekleşir: - Bu esnada motora akım verilir ve inverter çıkış terminallerinde gerilim mevcuttur. - Motor mili, tanımlama işlemi sırasında en fazla yarım devir dönebilir. - Fakat bir tork oluşturulmaz.

Dikkat:

Mevcut bir motor durdurma freni açılmış olmalı (p1215 = 2). Belirlenen ayarların kalıcı olarak devralınabilmesi için kalıcı hafızaya kaydedilmesi gerekmektedir (p0971).

Not:

p1910'ın ayarlanması sırasında şunlara dikkat edilmelidir: 1. "Deyreyealım ile" şu anlama gelir: Açıklamada belirtilen parametrelerin üzerine tanımlanmış değerler yazılır ve böylece denetleyici ayarına etki eder. 2. "Devreye almadan" şu anlama gelir: Tanımlanmış parametreler sadece r1912 ... r1926 alanında (servis parametreleri) gösterilir. Denetleyici ayarları değişmeden kalır.

1-156

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p1959[0...n]

Açıklama:

Döner ölçüm konfigürasyonu / Dön ölç yapıl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0001 1110 bin

Dönen ölüçümün yapılandırılmasının ayarlanması.

Bit alanı:

Bit 01 02 03 04

Sinyal adı Satürasyon karakteristiği tanıtıcısı Atalet momenti tanıtıcısı Devir sayısı parametrelerinin yeniden hesaplanması Devir sayısı kontrolörü optimizasyonu (vibrasyon testi)

1 sinyali Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır

FP -

Evet

Hayır

-

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F07988

Not:

Her bir optimizasyon adımında şu parametreler etkilenir: Bit 01: p0320, p0360, p0362 ... p0369 Bit 02: p0341, p0342 Bit 03: p1400.0, p1458, p1459, p1463, p1470, p1472, p1496 Bit 04: p1960'a bağlı. p1960 = 1, 3: p1400.0, p1458, p1459, p1470, p1472, p1496

p1960

Açıklama:

Döner ölçüm seçimi / Dön ölç seç Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 0

Dönen ölçümün ayarlanması. Bir sonraki çalıştırma komutundan sonra dönen ölçüm uygulanır. Parametrenin ayarlanabilme seçenekleri kontrol/denetleyici işletim türüne bağlıdır (p1300). p1300 < 20 (U/f kontrolü): Dönen ölçüm veya devir denetleyici optimizasyonu mümkün değildir. p1300 = 20, 22 (enkodersiz işletim): Enkodersiz işletimde sadece dönen ölçüm veya devir denetleyici optimizasyonu seçilebilir.

Değer:

Bağımlılık:

0: 1: 3:

bloke Sensörsüz çalıştırmada döner ölçüm Sensörsüz çalıştırmada devir sayısı kontrolörü optimizasyonu

Dönen ölçüm uygulanmadan önce, motor veri tanımlaması (p1900, p1910, r3925) gerçekleştirilmiş olmalıdır. Dönen ölçüm seçildiğinde, sürücü veri seti geçişi bastırılır. Ayrıca bak: p1300, p1900, p1959

Tehlike:

Dikkat:

Yol sınırlama mekanizmasına sahip sürücülerde, dönen ölçümde bu sınıra ulaşılmaması sağlanmalıdır. Eğer bu durum sağlanamazsa, ölçüm yapılamaz.

Mevcut bir motor durdurma freni açılmış olmalı (p1215 = 2). Belirlenen ayarların kalıcı olarak devralınabilmesi için kalıcı hafızaya kaydedilmesi gerekmektedir (p0971).

Not:

Etkinleştirilmiş dönen ölçümde paramterenin kaydı mümkün değildir (p0971). Dönen ölçüm için otomatik parametre değişikliği gerçekleştiğinden (örneğin p1120), ölçümün sonuna kadar ve herhangi bir hata olmazsa, hiçbir manüel parametre değişikliği yapılamaz. Hızlanma ve dönüş süreleri (p1120, p1121), dönen ölçümde 900 s ile sınırlandırılır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-157

Parametre Parametre listesi

p1961

Açıklama:

Belirleme için satürasyon karakteristiği devir sayısı / Doy_karak n belirl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 26 [%]

Maks 75 [%]

Fabrika ayarı 40 [%]

Doyurganlık karakteristiğinin belirlenmesi için devir ayarlaması. Yüzde değeri p0310'e bağlıdır (motor ölçüm frekansı)

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0310, p1959 Ayrıca bak: F07983

Not:

p1965

Doyurganlık karakteristiğinin belirlenmesi, olabildiğince az yükü olan bir işletim noktasında uygulanmalıdır.

Devirs_kont_opt - devir sayısı / n_opt devir Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 10 [%]

Maks 75 [%]

Fabrika ayarı 40 [%]

Atalet momentinin ve titreşim testine ait tanımlama için devirin ayarlanması. Asenkron motor: Yüzde değeri p0310'a bağlıdır (Motor ölçüm frekansı). Senkron motor: Yüzde değeri, p0310'ın azami değerine (motor ölçüm frekansı) ve p1082'ye bağlıdır (azami devir).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0310, p1959

Not:

Atalet momentinin belirlenmesi için devir sıçralamaları gerçekleşir. Bu sırada, değer, alt güncel devir değerine karşılık gelir. Üst devir için değer % 20 yükseltilir. Q kaçak indüktansının (bkz. p1959 bit 5) belirlenmesi durş durumunda ve p1965'nin % 50'sinde gerçekleşir. En fazla 15 Hz'lik bir çıkış frekansı ve motor ölçüm devirinin en az % 10'unda gerçekleşir.

Ayrıca bak: F07984, F07985

p1967

Devirs_kont_opt - dinamik faktör / n_opt din_faktörü Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1 [%]

Maks 400 [%]

Fabrika ayarı 100 [%]

Açıklama:

Devir denetleyici optimizasyonu için dinamik faktörünün ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1959 Ayrıca bak: F07985

Not:

Dönen bir ölçümde, bu parametre üzerinden devir denetleyicisinin optimizasyonu etkilenebilir. p1967 = % 100 --> Simetrik optimuma göre devir denetleyici optimizasyonu. p1967 > % 100 --> Daha yüksek dinamiğe sahip optimizasyon (Kp daha büyük, Tn daha küçük).

1-158

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r1968

Devirs_kont_opt - aktuel dinamik faktör / n_opt din_fakt etk Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Açıklama:

Titreşim testinde elde edilen gerçek dinamik faktörünün gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p1959, p1967

Fabrika ayarı - [%]

Ayrıca bak: F07985 Not:

p2000

Bu dinamik faktörü p1960'de, devir denetleyicisine ait olan ayarlanmış denetim türüne bağlıdır.

Referans devir sayısı, referans frekans / n_ref. n_ref. Erişim kademesi: 2

Açıklama:

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 6.00 [1/dak.]

Maks 210000.00 [1/dak.]

Fabrika ayarı 1500.00 [1/dak.]

Devir sayısı ve frekans için referans büyüklüğünün ayarlanması. Tüm bağıl bildirilen devir sayıları veya frekanslar bu referans büyüklüklerine ilişkilendirilir. Bu parametredeki referans büyüklüğü % 100 veya 4000 hex veya 4000 0000 hex'tir. Burada geçerli olan: Referans frekansı (Hz olarak) = Referans devir sayısı ((1/min) / 60) x kutup çifti sayısı).

Bağımlılık:

Bu parametre sadece sürücü veri dizisi sıfır için önceden bir motor işletime alma gerçekleştirildiğinde ardından otomatik hesaplamada güncellenir (p0340 = 1, p3900 > 0) Bununla parametre p0573 = 1 üzerinden üzerine yazmaya karşı engellenmez. Ayrıca bak: p2001, p2002, p2003, r2004, r3996

Dikkat:

Referans devir sayısının/referans frekansın değişikliğinde kısa süreli iletişim kesintileri gerçekleşebilir.

Not:

Farklı fiziksel büyüklükler arasında BICO ara bağlantısı oluşturulursa, ilgili parametre büyüklükleri dahili değiştirme faktörü olarak işlem görür. Örnek 1: Analog girişin sinyali (Örn. r0755[0]) bir devir sayısı nominal değerine (Örn. p1070[0]) bağlanır. Dönüşümlü olarak güncel yüzdesel giriş değeri referans devir sayısı (p2000) üzerinden mutlak devir sayısı nominal değerine dönüştürülür. Örnek 2: PROFIBUS (r2050[1]) nominal değeri bir devir sayısı nominal değerine (Örn. p1070[0]) bağlanır. Dönüşümlü olarak güncel giriş değeri sabit öngörülen standrart 4000 heks üzerinden yüzdelik değere dönüştürülür. Değer, referans devir sayısı (p2000) üzerinden mutlak devir sayısı nominal değerine dönüştürülür.

p2001

Açıklama:

Referans gerilimi / Referans gerilimi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 10 [Vefektif]

Maks 100000 [Vefektif]

Fabrika ayarı 1000 [Vefektif]

Gerilimler için referans miktarları ayarlar. Göreceli belirtilmiş tüm gerilimler bu referans miktarına bağlıdır. Bu, DC link gerilimi gibi DC değerleri (=etkin değer) için de geçerlidir. Bu parametredeki referans miktarı % 100'e veya 4000 hex, ya da 4000 0000 hex karşılık gelir.

Bağımlılık:

p2001, otomatik hesaplamada (p0340 = 1, p3900 > 0), ancak daha öncesinde sürücü veri seti için bir sıfır motor devreyealımı gerçekleşmediyse ve parametre p0573 = 1 üzerinden yazılmaya karşı bloke edilmediyse güncellenir. Ayrıca bak: r3996

Dikkat:

Referans gerilimin değiştrilmesi durumunda kısa süreli komütasyon kesintileri oluşabilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-159

Parametre Parametre listesi

Not:

Eğer birbirinden farklı fiziksel büyüklükler arasında bir BICO ara bağlantısı sağlanırsa, o zaman her bir referans miktarı dahili hesaplama faktörü olarak kullanılır. Beslemelerde referans miktarı parametrelendirilmiş bağlantı gerilimi (p0210) ile önceden atanır. Örnek: DC link gerilimine ait (r0070) güncel değer bir ölçüm soketine (örneğin p0771[0]) bağlanır. Güncel gerilim değeri yüzde bazında döngüsel olarak referans gerilimine (p2001) dönüştürülür ve ayarlanmış ölçeklendirmeye uygun olarak yayınlanır.

p2002

Açıklama:

Referans akım / I_ref Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.10 [Aefektif]

Maks 100000.00 [Aefektif]

Fabrika ayarı 100.00 [Aefektif]

Akımlar için referans miktarını ayarlar. Göreceli belirtilmiş tüm akımlar bu referans miktarına bağlıdır. Bu parametredeki referans miktarı % 100'e veya 4000 hex, ya da 4000 0000 hex karşılık gelir.

Bağımlılık:

Bu parametre sadece sürücü veri dizisi sıfır için önceden bir motor işletime alma gerçekleştirildiğinde ardından otomatik hesaplamada güncellenir (p0340 = 1, p3900 > 0) Bununla parametre p0573 = 1 üzerinden üzerine yazmaya karşı engellenmez.

Dikkat:

Farklı DDS farklı motor verileriyle çalışılıyorsa, o zaman referans miktarları aynı kalır, çünkü onlar DDS ile bağlanmazlar. Bundan çıkan dönüştürme faktörü dikkate alınmalıdır.

Ayrıca bak: r3996

Örnek: p2002 = 100 A Referans miktarı 100 A 100 %'e karşılık gelir. p305[0] = 100 A Motor ölçüm akımı DDS0'de MDS0 için 100 A --> % 100 motor ölçüm akımının % 100'üne karşılık gelir. p305[1] = 50 A Motor ölçüm akımı DDS1'de MDS1 için 100 A --> % 50 motor ölçüm akımının % 200'üne karşılık gelir. Referans gerilimin değiştrilmesi durumunda kısa süreli komütasyon kesintileri oluşabilir. Not:

Eğer birbirinden farklı fiziksel büyüklükler arasında bir BICO ara bağlantısı sağlanırsa, o zaman her bir referans miktarı dahili hesaplama faktörü olarak kullanılır. Beslemelerde referans miktarı şebeke nominal akımı (p0210) ile önceden atanır. Bu akım, nominal güç ve parametrelendirilmiş şebeke nomal germinden oluşur (p2002 = r0206 / p0210 / 1.73). Örnek: Bir faz akımına ait (r0069[0]) güncel değer bir ölçüm soketine (örneğin p0771[0]) bağlanır. Güncel gerilim değeri yüzde bazında döngüsel olarak referans gerilimine (p2002) dönüştürülür ve ayarlanmış ölçeklendirmeye uygun olarak yayınlanır.

p2003

Referens tork / M_ref Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: 7_2

Birim seçimi: p0505

Min 0.01 [Nm]

Maks 20000000.00 [Nm]

Fabrika ayarı 1.00 [Nm]

Torklar için referans miktarını ayarlar. Göreceli belirtilmiş tüm torklar bu referans miktarına bağlıdır. Bu parametredeki referans miktarı % 100'e veya 4000 hex, ya da 4000 0000 hex karşılık gelir.

Bağımlılık:

Bu parametre sadece sürücü veri dizisi sıfır için önceden bir motor işletime alma gerçekleştirildiğinde ardından otomatik hesaplamada güncellenir (p0340 = 1, p3900 > 0) Bununla parametre p0573 = 1 üzerinden üzerine yazmaya karşı engellenmez. Ayrıca bak: r3996

Dikkat:

1-160

Referans torkunun değiştirilmesi durumunda kısa süreli komütasyon kesintileri oluşabilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

Eğer birbirinden farklı fiziksel büyüklükler arasında bir BICO ara bağlantısı sağlanırsa, o zaman her bir referans miktarı dahili hesaplama faktörü olarak kullanılır. Örnek: Toplam torka ait güncel değer (r0079) bir ölçüm soketine (örneğin p0771[0]) bağlanır. Güncel gerilim değeri yüzde bazında döngüsel olarak referans gerilimine (p2003) dönüştürülür ve ayarlanmış ölçeklendirmeye uygun olarak yayınlanır.

r2004

Açıklama:

Referans güç / P_ref Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: 14_10

Birim seçimi: p0505

Min - [kW]

Maks - [kW]

Fabrika ayarı - [kW]

Güç için referans miktarının gösterilmesi. Göreceli belirtilmiş tüm güçler bu referans miktarına bağlıdır. Bu parametredeki referans miktarı % 100'e veya 4000 hex, ya da 4000 0000 hex karşılık gelir.

Bağımlılık:

Bu değer şu şekilde hesaplanır: Besleme: Gerilim ve akımdan hesaplanır. Kapalı devre kontrolü: Tork ve devirden hesaplanır. Ayrıca bak: p2000, p2001, p2002, p2003

Not:

Eğer birbirinden farklı fiziksel büyüklükler arasında bir BICO ara bağlantısı sağlanırsa, o zaman her bir referans miktarı dahili hesaplama faktörü olarak kullanılır. Referans gücü şu şekilde hesaplanır: - 2 * Pi * Referans deviri / 60 * Refereans torku (motor) - Referans gerilimi * Referans akımı * Kök (3) (Besleme)

p2006

Referans sıcaklığı / Ref sıc Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 50.00 [°C]

Maks 300.00 [°C]

Fabrika ayarı 100.00 [°C]

Sıcaklık için referans miktarını ayarlar. Göreceli belirtilmiş tüm sıcaklıklar bu referans miktarına bağlıdır. Bu parametredeki referans miktarı % 100'e veya 4000 hex, ya da 4000 0000 hex karşılık gelir.

p2010

IBN-SS baud hızı / IBN Baud Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 4

Maks 12

Açıklama:

Devreyealım arayüzü için (USS, RS232) baud hızının ayarlanması.

Değer:

4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12:

Not:

IBN-SS: Devreyealım arayüzü

Fabrika ayarı 12

2400 baud 4800 baud 9600 baud 19200 baud 38400 baud 57600 baud 76800 baud 93750 baud 115200 baud

Parametre, fabrika ayarları ayarları tarafından etkilenmez.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-161

Parametre Parametre listesi

p2011

IBN-SS adresi / IBN adresi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 31

Fabrika ayarı 2

Açıklama:

Devreyealım arayüzü için (USS, RS232) adresin ayarlanması.

Not:

Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

p2016[0...3]

CI: IBN-SS USS PZD sözcük gönder / IBN USS sözc gönd Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: 4000H

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Devreyealım arayüzü USS üzerinden gönderilecek olan PZD'nin (güncel değer) seçimi. Güncel değerler bir Intelligent Operator Panel'de (IOP=Akıllı operatör paneli) gösterilir.

Endeks:

p2020 G120C USS/MB

[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4

Bölgesel ağ / Bölgesel ağ baud Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 4

Maks 13

Fabrika ayarı 8

Açıklama:

Baud adımının bölgesel ağ arabirimi için ayarlanması (RS485).

Değer:

4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13:

Dikkat:

p0014 = 1'de geçerli olan:

2400 baud 4800 baud 9600 baud 19200 baud 38400 baud 57600 baud 76800 baud 93750 baud 115200 baud 187500 baud

Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür. p0014 = 0'da geçerli olan: Değiştirilmiş bir ayarın sürekli etkin olmadan önce RAM'den ROM'a kalıcı olarak kaydedilmesi gereklidir. Bunun için p0971 = 1 veya p0014 = 1 yerleştirilmelidir. Not:

Bölgesel ağ-SS: Bölgesel ağ arabirimi Değerde yapılan değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkindir. Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez. Protokol yeniden seçildiğinde parametre fabrika ayarına alınır. p2030 = 1 (USS)'de geçerli olan: Min/Maks/Fabrika ayarı: 4/13/8 p2030 = 2 (MODBUS)'da geçerli olan: Min/Maks/Fabrika ayarı: 5/13/7

1-162

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2021 G120C USS/MB

Açıklama:

Bölge. ağ-SS adres / Bölgesel ağ adres Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 247

Fabrika ayarı 0

Bölgesel ağ arabirimi için adresin gösterilmesi veya ayarlanması (RS485). Adres aşağıda belirtildiği gibi ayarlanabilir: 1) Kontrol ünitesinin adres şalteri üzerinden --> p2021 ayarlanan adresi gösterir. --> Değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkin olur. 2) p2021 üzerinden --> Adres şalteri üzerinden 0 adresi veya p2030'da seçilen bölgesel ağ için geçersiz bir adres ayarlanmışsa. --> "RAM'in ROM'a kopyalanması" fonksiyonu ile adres kalıcı olarak kaydedilir. --> Değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkin olur.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2030

Dikkat:

p0014 = 1'de geçerli olan: Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür. p0014 = 0'da geçerli olan: Değiştirilmiş bir ayarın sürekli etkin olmadan önce RAM'den ROM'a kalıcı olarak kaydedilmesi gereklidir. Bunun için p0971 = 1 veya p0014 = 1 yerleştirilmelidir.

Not:

Değerde yapılan değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkindir. Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez. Protokol yeniden seçildiğinde parametre fabrika ayarına alınır. p2030 = 1 (USS)'de geçerli olan: Min/Maks/Fabrika ayarı: 0/30/0 p2030 = 2 (MODBUS)'da geçerli olan: Min/Maks/Fabrika ayarı: 1/247/1

p2022

Bölgesel ağ-SS USS PZD sayı / Bölge. ağ USS PZD

G120C USS/MB

Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 8

Fabrika ayarı 2

Açıklama:

Bölgesel ağ arabirimi için USS telegramının PZD ünitesindeki 16 bit kodların sayısının ayarlanması

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2030

Not:

Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

p2023 G120C USS/MB

Bölgesel ağ-SS USS PKW sayı / Bölg. ağ USS PKW Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 127

Fabrika ayarı 127

Açıklama:

Bölgesel ağ arabirimi için USS telegramının PKW ünitesindeki 16 bit kodların sayısının ayarlanması

Değer:

0: 3: 4: 127:

PKW 0 kodları PKW 3 kodları PKW 4 kodları PKW değişken

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-163

Parametre Parametre listesi

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2030

Not:

Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

p2024[0...2]

Fieldbus arayüz süreleri / Fieldbus süreleri

G120C USS/MB

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 10000 [ms]

Fabrika ayarı [0] 1000 [ms] [1] 0 [ms] [2] 0 [ms]

Açıklama:

Fieldbus arayüzü (Feldbus-SS) içn süre değerlerinin ayarlanması. MODBUS'da şunlar geçerlidir: p2024[0]: MODUBUS slave için, içerisinde MODUBUS master'a bir cevabın gönderildiği, izin verilen azami telgraf işleme süresi. p2024[1]: Karakter gecikme süresi (telgraftaki her bir karakter arasındaki süre). p2024[2]: Telgraf duraklama süresi (iki telgraf arasındaki duraklama süresi)

Endeks:

[0] = Azami işlem süresi [1] = Karakter gecikme zamanı [2] = Telgraf duraklama süresi

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2020, p2030

Not:

p2024[1,2] (MODBUS) hakkında: Fiedbus'daki bir baud hızının değiştirilmesi (p2020), bu süreleri, önceden ayarlanmış haline geri getirir. Ön ayar, süre olarak 1.5 karaktere (p2024[1]) veya 3.5 karaktere (p2024[2]) karşılık gelir (ayarlanmış olan baud hızına bağlı olarak).

r2029[0...7]

Fieldbus arayüzü hata istatistiği / Field bus hatası

G120C USS/MB

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Fieldbus arayüzündeki (RS485) alım hatalarının gösterilmesi

Endeks:

[0] = Hatasız telgrafların sayısı [1] = Reddedilen telgraf sayısı [2] = Çerçeveleme hatası sayısı [3] = Taşma hata sayısı [4] = Parite hatası sayısı [5] = Başlama işareti hata sayısı [6] = Checksum errorr hata sayısı [7] = Uzunluk hatası sayısı

p2030

Bölgesel ağ-SS protokol seçimi / Bölge. ağ protokol

G120C CAN

Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 4

Fabrika ayarı 4

Açıklama:

Bölgesel ağ arabirimi için iletişim protokolünün ayarlanması.

Değer:

0: 4:

Dikkat:

p0014 = 1'de geçerli olan:

Protokol mevcut değil CAN

Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür.

1-164

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

Değerde yapılan değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkindir. Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

p2030

Bölgesel ağ-SS protokol seçimi / Bölge. ağ protokol

G120C DP

Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 3

Açıklama:

Bölgesel ağ arabirimi için iletişim protokolünün ayarlanması.

Değer:

0: 3:

Dikkat:

p0014 = 1'de geçerli olan:

Protokol mevcut değil PROFIBUS

Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür. Not:

Değerde yapılan değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkindir. Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

p2030

Bölgesel ağ-SS protokol seçimi / Bölge. ağ protokol

G120C USS/MB

Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 2

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Bölgesel ağ arabirimi için iletişim protokolünün ayarlanması.

Değer:

0: 1: 2:

Dikkat:

p0014 = 1'de geçerli olan:

Protokol mevcut değil USS MODBUS

Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür. Not:

Değerde yapılan değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkindir. Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

r2032

Açıklama: Bit alanı:

Ana kontrol, denetim kelimesi etkin / PcCtrl STW etkili Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

sürücüye ait master kontrolde etkili kontrol sözcüğü 1 (STW1)'in gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Sinyal adı AÇIK/KAPALI1 ÇH/KAPALI2 ÇH/KAPALI3 Çalışmayı serbest bırak Rampa fonksiyon üreticisini serbest bırak Rampa fonksiyon üreticisini başlat Devir sayısı set değerini serbest bırak Arızayı onayla Daktilo et bit 0 Daktilo et bit 1 PLC aracılığıyla yönetim

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP 3030 3030 -

1-165

Parametre Parametre listesi

Dikkat:

Master kontrol sadece kontrol sözcüğü 1 ve devir set değeri 1'i etkiler. Başka kontrol sözcükleri/set değerleri bir otomasyon cihazı tarafından transfer edilebilir.

Not:

ÇK: Çalışma koşulları

p2037

PROFIdrive STW1.10 = 0 mod / PD STW1.10=0

G120C DP

Açıklama:

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 2

Fabrika ayarı 0

PROFIdrive STW1.10 "PLC ile kontrol" işleme modunun ayarlanması. İlk alınan sözcük (PZD1) ile normalde kontrol sözcüğü 1 alınır (PROFIdrive profiline uygun). STW1.10 = 0'ın davranışı, PROFIdrive profiline karşılık gelir. Bundan sapan uygulamalarda davranış, bu parametre üzerinden uyarlanır.

Değer:

0: 1: 2:

Not:

PZD1 ileSTW1 PROFIdrive'a transfer edilmezse (bit 10 "PLC ile kontrol"ile), o zaman p2037 = 2 ayarlanmalıdır.

p2038

PROFIdrive STW/ZSW Arayüz modu / PD STW/ZSW IF modu

G120C DP

Açıklama:

Set değerlerini dondur ve sinyali işlemeye devam et Set değerlerini ve sinyali dondur Set değerlerini dondurma

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 2

Fabrika ayarı 0

PROFIdrive kontrol sözcükleri ve durum sözcüklerine ait arayüz modunun ayarlanması. p0922 (p2079) üzerinden bir telgrafın ayarlanması bu parametre üzerinden, kontrol ve durum sözcüklerindeki bit'lerin cihaza özel atanması etkilenir.

Değer:

0: 2:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0922, p2079

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Not:

SINAMICS VIK-NAMUR

- p0922 (p2079) = 1, 350 ... 999'da otomatik olarak p2038 = 0 ayarlanır. - p0922 (p2079) = 20'de otomatik olarak p2038 = 2 ayarlanır. Artık p2038 değiştirilemez.

p2039

Açıklama:

Debug izleme arayüzü seçimi / Debug izleme seçim Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 0

Debug izlemesi için seri arayüz COM1 (IBN-SS, RS232) veya COM2'dir. (Fieldbus-SS, RS485). Değer = 0: Devre dışı bırakıldı. Değer = 1: COM1, IBN protokolü etkinleştirildi. Değer = 2: COM2, fieldbus etkinleştirildi. Değer = 3: rezerve edildi

Not:

1-166

Değer = 2 sadece RS485'li kontrol birimlerinde fieldbus arayüzü olarak mümkündür.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2040

Fieldbus arayüz izleme süresi / Fieldbus t_izleme

G120C USS/MB

Açıklama:

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 1999999 [ms]

Fabrika ayarı 100 [ms]

Fieldbus arayüzü (Feldbus-SS) üzerinden alınan proses verilerinin izlemesi içi izleme süresinin ayarlanması. Bu süre içerisinde hiçbir proses verisi alınmazsa, uygun bildirim yayınlanır.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F01910

Not:

0: İzleme kapatılmıştır.

p2042

PROFIBUS tanıtıcı numarası / PB kimlik no

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

PROFIBUS kimlik numarasının (PNO-ID) ayarlanması. SINAMICS, PROFIBUS'da farklı kimliklerle işletilebilir. Bu, PROFIBUS GSD'den (z. B. PROFIdrive VIK-NAMUR kimlik numarası: 3AA0 hex) bağımsız bir cihazın kullanımına imkan verir.

Değer:

0: 1:

SINAMICS VIK-NAMUR

Dikkat:

p0014 = 1'de geçerli olan: Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür.

Not:

r2043.0...2 G120C DP

Açıklama: Bit alanı:

Her türlü değişiklik, ancak POWER ON'dan sonra etkili olur.

BO: PROFIdrive PZD durum / PD PZD durumu Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

PROFIdrive PZD durumunun gösterilmesi. Bit 00 02

Sinyal adı Set değeri kesintisi Fieldbus çalışıyor

1 sinyali Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır

FP -

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2044

Not:

"Set değer hatası" sinyalinin kullanılmasıyla bus izlenebilir ve set değerlerin iptal olması durumunda uygulamaya özel tepki verebilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-167

Parametre Parametre listesi

p2044 G120C DP

Açıklama:

PROFIdrive arıza gecikmesi / PD arıza gecikmesi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [s]

Maks 100 [s]

Fabrika ayarı 0 [s]

Set değer iptalinden sonra F01910 arızasının tetiklenebilmesi içingecikme süresinin ayarlanması. Arızanın tetiklemesine kadar olan süre, uygulama tarafından kullanılabilir. Bu şekilde devam eden işletimde iptale karşı tepki verilebilir (örneğin acil geri çekilme).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2043 Ayrıca bak: F01910

p2047 G120C DP

Açıklama:

PROFIBUS Ek denetim süresi / PB ek t_izleme Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 20000 [ms]

Fabrika ayarı 0 [ms]

PROFIBUS üzerinden alınan proses verilerinin izlemesi için ek izleme süresinin ayarlanması. Ek izleme süresi, kısa süreli bus arızalarında bir köprüleme imkanı sunar. Bu süre içerisinde hiçbir proses verisi alınmazsa, uygun bir bildirim yayınlanır.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F01910

Not:

Controller STOP'da ek izleme süresi etkisizdir.

r2050[0...7]

CO: PROFIBUS PZD alınan sözcük / PZD alınan sözc Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: 4000H

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Kelime formatıyla, fieldbus master ile alınan PZD'nin (set değerler) ara bağlantısı için konektör çıkışı.

Endeks:

[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8

p2051[0...7]

CI: PROFIdrive PZD kelime gönderme / PZD kelime gönd

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

G120C USS/MB

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: 4000H

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Fieldbus master'a gönderilecek olan PZD'nin (Güncel değerler) kelime formatıyla seçilmesi.

Endeks:

[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6

1-168

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

[6] = PZD 7 [7] = PZD 8 Dikkat:

p2051[0...7] G120C DP

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

CI: PROFIdrive PZD kelime gönderme / PZD kelime gönd Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: 4000H

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2089[0] [1] 63[0] [2...7] 0

Açıklama:

Fieldbus master'a gönderilecek olan PZD'nin (Güncel değerler) kelime formatıyla seçilmesi.

Endeks:

[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

r2053[0...7]

PROFIdrive teşhisi PZD kelime gönderimi / Teşh kelime gönd Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Fieldbus master'a gönderilecek olan PZD'nin (Güncel değerler) kelime formatıyla gösterilmesi.

Endeks:

[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8

Bit alanı:

Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13 Bit 14 Bit 15

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1 sinyali Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık

0 sinyali Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa

FP -

1-169

Parametre Parametre listesi

r2054

PROFIBUS durum / PB durumu

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 4

Açıklama:

PROFIBUS arayüzü için durum göstergesi.

Değer:

0: 1: 2: 3: 4:

r2055[0...2] G120C DP

kapa Bağlantı yok (baud hızı arama) Bağlantı O.K. (baud rate bulundu) Master ile çevrimsel bağlantı (veri değişimi) Çevrimsel veri O.K.

PROFIBUS teşhis, standart / PB teşh standart Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

PROFIBUS arayüzü için teşhis gösterimi

Endeks:

[0] = Master bus adresi [1] = Master giriş, toplam byte uzunluğu [2] = Master çıkış, toplam byte uzunluğu

r2074[0...7] G120C DP

Fabrika ayarı -

Fabrika ayarı -

PROFIdrive teşhis bus adresi PZD alındı / Teşh adr alın Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Proses tarihinden (PZD) alınan, göndericinin PROFIBUS adresinin gösterilmesi.

Endeks:

[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8

Not:

Değer aralığı: 0 - 125: Göndericinin bus adresi. 255: Atanmamış

1-170

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r2075[0...7]

PROFIdrive teşhis telgraf ofset PZD alımı / Teşh ofs alım

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

PROFIdrive alınan telgrafta (denetleyici çıkışı) PZD'ye ait bayt ofsetinin gösterilmesi.

Endeks:

[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8

Not:

Değer aralığı: 0 - 242: Byte-Offset 65535: Atanmadı

r2076[0...7] G120C DP

PROFIdrive teşhis telgraf ofset PZD gönderimi / Teşh of gön Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

PROFIdrive gönderilen telgrafta (denetleyici girişi) PZD'ye ait bayt ofsetinin gösterilmesi.

Endeks:

[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8

Not:

Değer aralığı: 0 - 242: Byte-Offset 65535: Atanmadı

r2077[0...15] G120C DP

Açıklama:

PROFIBUS adreslerin çapraz hareketi teşhisi / PB teşh çapr adres Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Çapraz trafik PROFIBUS üzerinden bir bağlantının yapılandırıldığı slave adreslerinin gösterimi.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-171

Parametre Parametre listesi

p2079 G120C DP

Açıklama:

PROFIdrive PZD telegram seçimi genişletildi / PD PZD tel gen Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 999

Fabrika ayarı 1

Gönderme ve alma telgrafının ayarlanması. p0922'den farklı olarak p2079 ile bir telgraf ayarlanabilir ve sonradan genişletilebilir. p0922 < 999 için şunlar geçerlidir: p2079 aynı değere sahip ve blok edilmiştir. Telgra içerisindeki tüm ara bağlantılar ve genişletmeler bloke edilmiş. p0922 = 999 için şunlar geçerldi: p2079 bağımsız olarak ayarlanabilir. Eğer p2079 = 999 de ayarlanırsa, o zaman tüm bağlantılar ayarlanabilir. p0922 = 999 ve p2079 < 999 için şunlar geçerlidir: Telgraf içerisinde bulunan ara bağlantılar bloke edilmiştir. Fakat telgraf genişletmeye devam edilebilir.

Değer:

1: 20: 350: 352: 353: 354: 999:

Standart telegram 1, PZD-2/2 Standart telegram 20, PZD-2/6 SIEMENS telegram 350, PZD-4/4 SIEMENS telegram 352, PZD-6/6 SIEMENS telegram 353, PZD-2/2, PKW-4/4 SIEMENS telegram 354, PZD-6/6, PKW-4/4 BICO ile serbest telegram konfigürasyonu

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0922

p2080[0...15]

BI: Binektör – Konektör-Konvertör konum kelimesi 1 / Bin/Kon ZSW1

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

G120C USS/MB

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

PROFIdrive denetleyicisine gönderilecek olan bit'lerin seçimi.

Endeks:

[0] = Bit 0 [1] = Bit 1 [2] = Bit 2 [3] = Bit 3 [4] = Bit 4 [5] = Bit 5 [6] = Bit 6 [7] = Bit 7 [8] = Bit 8 [9] = Bit 9 [10] = Bit 10 [11] = Bit 11 [12] = Bit 12 [13] = Bit 13 [14] = Bit 14 [15] = Bit 15

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2088, r2089

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Bireysel bit'lerin her biri, durum sözcüğü 1 altında birleştirilir.

1-172

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2080[0...15]

BI: Binektör – Konektör-Konvertör konum kelimesi 1 / Bin/Kon ZSW1

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 899.0 [1] 899.1 [2] 899.2 [3] 2139.3 [4] 899.4 [5] 899.5 [6] 899.6 [7] 2139.7 [8] 2197.7 [9] 899.9 [10] 2199.1 [11] 1407.7 [12] 899.12 [13] 2135.14 [14] 2197.3 [15] 2135.15

Açıklama:

PROFIdrive denetleyicisine gönderilecek olan bit'lerin seçimi.

Endeks:

[0] = Bit 0 [1] = Bit 1 [2] = Bit 2 [3] = Bit 3 [4] = Bit 4 [5] = Bit 5 [6] = Bit 6 [7] = Bit 7 [8] = Bit 8 [9] = Bit 9 [10] = Bit 10 [11] = Bit 11 [12] = Bit 12 [13] = Bit 13 [14] = Bit 14 [15] = Bit 15

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2088, r2089

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Bireysel bit'lerin her biri, durum sözcüğü 1 altında birleştirilir.

p2088[0...4]

Binektor – Konektör-Konvertör konum kelimesi inversiyonu / Bin/kon ZSW inv

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0000 0000 0000 0000 bin

Açıklama:

Binektör konektör dönüştürücüsüne ait her bir binektör girişinin invert edilmesine dair ayar.

Endeks:

[0] = Durum kelimesi 1 [1] = Durum kelimesi 2 [2] = Serbest durum kelimesi 3 [3] = Serbest durum kelimesi 4 [4] = Serbest durum kelimesi 5

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-173

Parametre Parametre listesi

Bit alanı:

Bağımlılık:

Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13 Bit 14 Bit 15

1 sinyali İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte

0 sinyali İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil

FP -

Ayrıca bak: p2080, r2089

p2088[0...4]

Binektor – Konektör-Konvertör konum kelimesi inversiyonu / Bin/kon ZSW inv

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 1010 1000 0000 0000 bin [1...4] 0000 0000 0000 0000 bin

Açıklama:

Binektör konektör dönüştürücüsüne ait her bir binektör girişinin invert edilmesine dair ayar.

Endeks:

[0] = Durum kelimesi 1 [1] = Durum kelimesi 2 [2] = Serbest durum kelimesi 3 [3] = Serbest durum kelimesi 4 [4] = Serbest durum kelimesi 5

Bit alanı:

Bağımlılık:

1-174

Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13 Bit 14 Bit 15

1 sinyali İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte İnverte

0 sinyali İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil İnverte değil

FP -

Ayrıca bak: p2080, r2089

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r2089[0...4]

CO: Binektor – Konektör-Konvertör konum kelimesi gönder / Bin/Kon ZSW gönder Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Durum sözcüklerinin bir PZD gönderi kelimesine bağlantısı için konektör çıkışı.

Endeks:

[0] = Durum kelimesi 1 [1] = Durum kelimesi 2 [2] = Serbest durum kelimesi 3 [3] = Serbest durum kelimesi 4 [4] = Serbest durum kelimesi 5

Bit alanı:

Bağımlılık:

r2090.0...15

Açıklama: Bit alanı:

Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13 Bit 14 Bit 15

1 sinyali Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık

0 sinyali Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa

FP -

Ayrıca bak: p2051, p2080

BO: PROFIdrive PZD1 bitsel alınan / PZD1 bits alın Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

PROFIdrive denetleyicisinden alınan PZD1'in (nomalde kontrol kelimesi 1) bitsel olarak bağlantısı için binektör çıkış. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13 Bit 14 Bit 15

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1 sinyali Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık

0 sinyali Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa

FP -

1-175

Parametre Parametre listesi

r2091.0...15

Açıklama:

BO: PROFIdrive PZD2 bitsel alınan / PZD2 bits alın Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

PROFIdrive denetleyicisinden alınan PZD2'nin bitsel olarak bağlantısı için binektör çıkış.

Bit alanı:

Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

r2092.0...15

BO: PROFIdrive PZD3 bitsel alınan / PZD3 bits alın

Açıklama: Bit alanı:

1-176

Sinyal adı Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13 Bit 14 Bit 15

1 sinyali Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık

0 sinyali Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

FP -

Fabrika ayarı -

PROFIdrive denetleyicisinden alınan PZD3'ün bitsel olarak bağlantısı için binektör çıkış. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13 Bit 14 Bit 15

1 sinyali Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık

0 sinyali Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa

FP -

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r2093.0...15

Açıklama: Bit alanı:

r2094.0...15

Açıklama:

BO: PROFIdrive PZD4 bitsel alınan / PZD4 bits alın Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

PROFIdrive denetleyicisinden alınan PZD4'ün (normalde kontrol kelimesi 2) bitsel olarak bağlantısı için binektör çıkış. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13 Bit 14 Bit 15

1 sinyali Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık

0 sinyali Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa

FP -

BO: Konnektör- Binektör-Konvertör binektör çıkışı / Kon/Bin çıkış Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

PROFIdrive denetleyicisinden alınan PZD sözcüğünün bitsel olarak bağlanmasına devam etmek için binektör çıkış. PZD'in seçimi p2099[0] ile gerçekleşir.

Bit alanı:

Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13 Bit 14 Bit 15

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1 sinyali Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık

0 sinyali Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa

FP -

1-177

Parametre Parametre listesi

r2095.0...15

Açıklama:

BO: Konnektör- Binektör-Konvertör binektör çıkışı / Kon/Bin çıkış Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

PROFIdrive denetleyicisinden alınan PZD sözcüğünün bitsel olarak bağlanmasına devam etmek için binektör çıkış. PZD'in seçimi p2099[1] ile gerçekleşir.

Bit alanı:

Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13 Bit 14 Bit 15

1 sinyali Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık

0 sinyali Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa

p2100[0...19]

Arıza reaksiyonu için arıza numarasını ayarla / Arıza_no arız tepk Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

FP -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Arıza tepkilerinin değiştirileceği arızaların seçilmesi.

Bağımlılık:

İstenen arıza tepkisine ait arıza seçimi ve ayarı aynı endeks altında gerçekleşir. Ayrıca bak: p2101

Dikkat:

Bir arızanın arıza tepkisinin yeniden parametrekendirilmesi şu durumlarda mümkün değildir: - Ortada bir arıza numarası yoksa. - Bildirip türü "Arıza" (F) değil. - Devam eden arızada.

p2101[0...19]

Arıza reaksiyonunun ayarlanması / Arıza tepkisi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 6

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Seçilmiş olan arıza için arıza tepkisinin ayarlanması.

Değer:

0: 1: 2: 3: 5: 6:

1-178

YOK KAPALI1 KAPALI2 KAPALI3 STOP2 Dahili armatür kısa devresi/ DC frenlemesi

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Bağımlılık:

İstenen arıza tepkisine ait arıza seçimi ve ayarı aynı endeks altında gerçekleşir. Ayrıca bak: p2100

Dikkat:

Bir arızanın arıza tepkisinin yeniden parametrekendirilmesi devam eden arızalar için mümkün değildir.

Not:

Arıza tepkisi, sadece uygun tanıma sahip arızalar için değiştirilebilir. Örnek: F12345 ve arıza tepkisi = YOK (KAPALI1,, KAPALI2) --> Arıza tepkisi YOK, KAPALI1 veya KAPALI2'de değiştirilebilir. Değer = 1 (KAPALI1) hakkında: Boot enkoderi geri dönüş rampasında frenleme ve ardından darbe blokajı. Değer = 2 (KAPALI2) hakkında: Dahili/harici darbe blokajı. Değer = 3 (KAPALI3) hakkında: KAPALI3 dönüş rampasında frenleme ve ardından darbe blokajı. Değer = 5 (DURUŞ2) hakkında: n_set = 0 Değer = 6 (armatür kısa devresi dahil/DC gerilim frenlemesi) hakkında: Bu değer sadece p1231 = 4'de tü sürücü veri setleri için ayarlanabilir. a) Senkron motorlar için DC gerilim frenlemesi münkün değildir. b) Asenkron motorlar için DC gerilim frenlemesi mümkündür.

p2103[0...n]

BI: 1. Arızaları onayla / 1. onaylama

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 722.2 [1] 0

Açıklama:

Arızaların onayı için ilk sinyal kaynaklarının ayarlanması.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Not:

Arızaların onaylanması bir 0/1 sinyali ile tetiklenir.

p2103[0...n]

BI: 1. Arızaları onayla / 1. onaylama

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 2090.7 [1] 722.2

Açıklama:

Arızaların onayı için ilk sinyal kaynaklarının ayarlanması.

Dikkat:

Parametre muhtemelen p0922 veya p2079 nedeniyle korumalıdır ve değiştirilemez.

Not:

Arızaların onaylanması bir 0/1 sinyali ile tetiklenir.

p2104[0...n]

BI: 2. Arızaları onayla / 2. onaylama

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Arızaların onaylanması için ikinci sinyal kaynağının ayarlanması.

Not:

Arızaların onaylanması bir 0/1 sinyali ile tetiklenir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı 0

1-179

Parametre Parametre listesi

p2104[0...n] G120C DP

BI: 2. Arızaları onayla / 2. onaylama Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı [0] 722.2 [1] 0

Açıklama:

Arızaların onaylanması için ikinci sinyal kaynağının ayarlanması.

Not:

Arızaların onaylanması bir 0/1 sinyali ile tetiklenir.

p2106[0...n]

BI: Harici arıza 1 / Harici arıza 1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Harici arıza 1 için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F07860

Not:

Harici bir arıza bir 1/0 sinyali ile tetiklenir.

r2109[0...63]

Fabrika ayarı 1

Milisaniye cinsinden arıza giderme zamanı / t_arız gid ms Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [ms]

Maks - [ms]

Fabrika ayarı - [ms]

Açıklama:

Arızanın giderildiği sistem çalışma süresinin mili saniye olarak gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0945, r0947, r0948, r0949, r2130, r2133, r2136

Dikkat:

Süre, r2136 (gün) ve r2109'den (milisaniye) oluşur.

Not:

Tampon parametreleri arka planda döngüsel olarak güncellenir (bakınız r2139'deki durum sinyali). Hata tamponu yapısı ve indislerin atanması r0945'de gösterilmektedir.

r2110[0...63]

Açıklama:

1-180

Alarm numarası / Alarm numarası Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Bu parametre r2122 ile aynıdır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2111

Alarm sayacı / Alarm sayacı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

Açıklama:

Son resetleme işleminden sonra ortaya çıkan uyarıların sayısı.

Bağımlılık:

p2111 = 0 ayarlanarak şunlar tetiklenir:

Fabrika ayarı 0

- Uyarı tamponuna [0...7] ait giden tüm uyarılar uyarı geçmişine [8...63] transfer edilir. - Uyarı tamponu [0...7] silinir. Ayrıca bak: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125 Not:

p2112[0...n]

Parametre, POWER ON sırasında 0 olarak resetlenir.

BI: Harici uyarı 1 / Harici uyarı 1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Harici uyarı 1 için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: A07850

Not:

Bir harici uyarı bir 1/0 sinyali ile tetiklenir.

r2120

Fabrika ayarı 1

CO: Arıza ve alarm arabellek değişiklikleri toplamı / Tutar tampon değiş Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Sürücü cihazdaki arıza ve uyarı tampon değişikliklerinin tümünün tutarının gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0944

r2122[0...63]

Alarm kodu / Alarm kodu Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Açığa çıkan ikaz numaralarının gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2110, r2123, r2124, r2125, r2134

Not:

Fabrika ayarı -

Yerel bellek parametreleri dönüşümlü olarak arka planda güncellenir (bakın r2139'da durum sinyali). İkaz yerel belleği üstyapısı (prensip olarak): r2122[0], r2124[0], r2123[0], r2125[0] --> ikaz 1 (en eski) ... r2122[7], r2124[7], r2123[7], r2125[7] --> ikaz 8 (en yeni) Tam ikaz yerel belleğinde, giden ikazlar ikaz geçmişine kaydedilir: r2122[8], r2124[8], r2123[8], r2125[8] --> ikaz 1 (en yeni) ... r2122[63], r2124[63], r2123[63], r2125[63] --> ikaz 56 (en eski)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-181

Parametre Parametre listesi

r2123[0...63]

Milisaniye cinsinden alınan alarm zamanı / t_uyarı gel ms Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [ms]

Maks - [ms]

Fabrika ayarı - [ms]

Açıklama:

Uyarının ortaya çıktığı sistem çalışma süresinin mili saniye olarak gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2110, r2122, r2124, r2125, r2134

Not:

Tampon parametreleri, arka planda döngüsel olarak güncellenir (bakınız r2139'daki durum sinyali). Uyarı tamponunun oluşturulması ve indislerin atanması r2122'de gösterilir.

r2124[0...63]

Alarm değeri / Alarm değeri Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Ortaya çıkan uyarılara ait ek bilgilerin gösterilmesi (tam sayı olarak).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2110, r2122, r2123, r2125, r2134

Not:

Tampon parametreleri, arka planda döngüsel olarak güncellenir (bakınız r2139'daki durum sinyali). Uyarı tamponunun oluşturulması ve indislerin atanması r2122'de gösterilir.

r2125[0...63]

Milisaniye cinsinden giderilen arıza zamanı / t_uyarı gid ms Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [ms]

Maks - [ms]

Fabrika ayarı - [ms]

Açıklama:

Uyarının giderildiği sistem çalışma süresinin mili saniye olarak gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2110, r2122, r2123, r2124, r2134

Not:

Tampon parametreleri, arka planda döngüsel olarak güncellenir (bakınız r2139'daki durum sinyali). Uyarı tamponunun oluşturulması ve indislerin atanması r2122'de gösterilir.

p2126[0...19]

Onay modu için arıza numarasını ayarla / Arıza_no onay_mod Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Onay türü değiştirilmesi gereken arızaların seçimi.

Bağımlılık:

Arızanın seçimi ve istenen onay türünün ayarlanması aynı endeks altında gerçekleşir. Ayrıca bak: p2127

Dikkat:

Bir arızaya ait onay modunun yeniden parametrelendirilmesi şu durumlarda mümkün değildir. - Ortada bir arıza numarası yoksa. - Bildirim türü "Arıza" (F) değildir. - Mevcut arızada.

1-182

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2127[0...19]

Onay modunun ayarlanması / Onay modu Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 2

Açıklama:

Seçilen arızaya ait onayın türünün ayarlanması.

Değer:

1: 2:

Bağımlılık:

Fabrika ayarı 1

Onaylama yalnız POWER ON kullanılarak yapılabilir Hata nedeninin giderilmesinden sonra arıza DERHAL onaylanabilir

Arızanın seçimi ve istenen onay türünün ayarlanması aynı endeks altında gerçekleşir. Ayrıca bak: p2126

Dikkat:

Bir arızanın onay modunun yeniden parametrelendirilmesi şu durumlarda mümkün değildir: - Ortada bir arıza numarası yoksa. - Bildirim türü "Arıza" (F) değildir. - Mevcut arızada.

Not:

Onayın modu, sadece uygun kimliğe sahip arızalarda değiştirilebilir. Örnek: F12345 ve onay modu = HEMEN (POWER ON) -->Onay modu POWER ON'da HEMEN değiştirilebilir.

p2128[0...15]

Tetikleyici için arıza/alarm kodunun seçilmesi / Bildirim tetikle Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

Açıklama:

Tetiklenebilen arıza ve uyarıların seçimi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2129

r2129.0...15

Açıklama: Bit alanı:

Fabrika ayarı 0

CO/BO: Arızalar ve alarmlar için tetikleyici kelime / Tetik kelimesi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Seçilmiş arıza ve uyarılara ait tetikleme sinyali. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Tetikleme sinyali p2128[0] Tetikleme sinyali p2128[1] Tetikleme sinyali p2128[2] Tetikleme sinyali p2128[3] Tetikleme sinyali p2128[4] Tetikleme sinyali p2128[5] Tetikleme sinyali p2128[6] Tetikleme sinyali p2128[7] Tetikleme sinyali p2128[8] Tetikleme sinyali p2128[9] Tetikleme sinyali p2128[10] Tetikleme sinyali p2128[11] Tetikleme sinyali p2128[12] Tetikleme sinyali p2128[13] Tetikleme sinyali p2128[14] Tetikleme sinyali p2128[15]

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1 sinyali Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık

0 sinyali Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa Kapa

FP -

1-183

Parametre Parametre listesi

Bağımlılık:

p2128[n]'de seçilen arıza veya uyarılardan biri ortaya çıkarsa, o zaman bu binektör çıkışa ait her bir bit ayarlanır. Ayrıca bak: p2128

Not:

CO: r2129 = 0 --> Seçilen bildirimlerin hiçbiri ortaya çıkmadı. CO: r2129 > 0 --> Seçilen bildirimlerden en az biri ortaya çıktı.

r2130[0...63]

Gün cinsinden alınan arıza zamanı / t_arıza gel gün Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Arızanın ortaya çıktığı sistem çalışma süresinin gün olarak gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2133, r2136

Dikkat:

Süre, r2130 (gün) ve r0948'den (mili saniye) oluşur. p2130'de gösterilen değer 01.01.1970'e bağlıdır.

Not:

r2133[0...63]

Tampon parametresi, döngüsel olarak arka planda güncellenir (bakınız r2139'daki durum sinyali).

Geçici değerler için arıza değeri / Arıza değeri float Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Float değerleri için ortaya çıkan arızaya ait ek bilginin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2136

Not:

Tampon parametresi, döngüsel olarak arka planda güncellenir (bakınız r2139'daki durum sinyali).

r2134[0...63]

Geçici değerler için alarm değeri / Uyarı değeri float Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Float değerleri için ortaya çıkan uyarıya ait ek bilginin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125

Not:

Tampon parametresi, döngüsel olarak arka planda güncellenir (bakınız r2139'daki durum sinyali).

r2135.12...15

Açıklama: Bit alanı:

1-184

CO/BO: Durum kelimesi arızalar/alarmlar 2 / DK arıza/ikaz 2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Arızaların ve ikazların ikinci durum kodunun gösterilmesi. Bit 12 13 14 15

Sinyal adı Motor yüksek sıcaklık arızası Termik aşırı yük güç ünitesi arızası Motor yüksek sıcaklık uyarısı Termik aşırı yük güç ünitesi uyarısı

1 sinyali Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r2136[0...63]

Gün cinsinden arıza giderme zamanı / t_arız gid gün Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Arızanın giderildiği sistem çalışma süresinin gün olarak gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133

Dikkat:

Süre, r2136 (gün) ve r2109'den (milisaniye) oluşur.

Not:

Tampon parametresi, döngüsel olarak arka planda güncellenir (bakınız r2139'daki durum sinyali).

r2138.7...15

CO/BO: Denetim kelimesi arızalar/alarmlar 2 / STW arıza/ikaz Erişim kademesi: 2

Açıklama: Bit alanı:

Bağımlılık:

r2139.0...12

Açıklama: Bit alanı:

Not:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Arızaların ve ikazların kumanda kodunun gösterilmesi. Bit 07 10 11 12 13 14 15

Sinyal adı Arızayı onayla Harici uyarı 1 (A07850) etkin Harici uyarı 2 (A07851) etkin Harici uyarı 3 (A07852) etkin Harici arıza 1 (F07860) etkin Harici arıza 2 (F07861) etkin Harici arıza 3 (F07862) etkin

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

Ayrıca bak: p2103, p2104, p2106, p2112

CO/BO: Durum kelimesi arızalar/alarmlar 1 / DK arıza/ikaz 1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Arızaların ve ikazların birinci durum kodunun gösterilmesi. Bit 00 01 03 06 07 08 11 12

Sinyal adı Onaylama sürüyor Onay gereklidir Arıza mevcut Dahili ileti 1 mevcut İkaz mevcut Dahili ileti 2 mevcut Uyarı sınıfı Bit 0 Uyarı sınıfı Bit 1

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet High High

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Low Low

FP -

Bit 03, 07: Bu bitler, en azından bir arıza/ikaz meydana geldiğinde yerleştirilir. Arıza/İkaz yerel belleğinde kayıt gecikmeli olur. Bu nedenle arıza/ikaz koruyucusu, "Arıza etkili/İkaz etkili" ortaya çıktıktan sonra (r0944, r9744) koruyucuda bir değişiklik algılanınca okunmalıdır. 06, 08: Bu durum bitleri sadece dahili arıza teşhis amacına yönelik kullanılır. Bit 11, 12: Bu durum bitleri, dahili ikaz sınıflarının sınıflandıırlmasına yararlar ve entegre SINAMICS fonksiyonelliği olan bazı otomasyon sistemlerinde arıza teşhis amacına yönelik kullanılır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-185

Parametre Parametre listesi

r2169

Açıklama:

r2197.0...13

CO: Devir sayısı aktuel değeri, düzeltilen sinyaller / n_nom. eşit. mesaj Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: p2000

Veri seti: -

Birim grubu: 3_1

Birim seçimi: p0505

Min - [1/dak.]

Maks - [1/dak.]

Mesajlar için eşitlenmiş gerçek devir sayısının gösterilmesi.

CO/BO: Durum kelimesi izleme 1 / ZSW izleme 1 Erişim kademesi: 3

Açıklama: Bit alanı:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

İzlemelere ait ilk durum sözcüğünün gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Dikkat:

Fabrika ayarı - [1/dak.]

Sinyal adı |n_günc| = 0 |n_günc| >= n_set Rezerve |n_act| > n_max Devir set değeri - tolerans t_kapalıda güncel değer sapması Rezerve Rezerve Rezerve Çıkış yükü yok |n_günc| > n_max (gecikti) |n_günc|>n_max hata

1 sinyali Evet

0 sinyali Hayır

Evet Evet Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP 8020 8011 8020 8010 8011

Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

8020 8021 -

Bit 06 hakkında: Aşırı devire ulaşılması sırasında bu bit ayarlanır ve hemen ardından F07901 yayınlanır. Bunu takip eden darbe blokajı ile bit hemen geri alınır.

Not:

Bit 00 hakkında: Eşik değeri p1080'de ayarlanır. Bit 03 hakkında: 1 sinyali: Pozitif dönüş yönü. 0 sinyali: Negatif dönüş yönü. Bit 04 hakkında: Eşik değeri r1119'da ayarlanır.

r2198.0...13

CO/BO: Durum kelimesi izleme 2 / ZSW izlemesi 2 Erişim kademesi: 3

Açıklama:

1-186

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

İzlemelere ait ikinci durum sözcüğünün gösterilmesi.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Bit alanı:

Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Sinyal adı Rezerve Rezerve Rezerve Rezerve Rezerve n_set > 0 Motor bloke Motor duruyor Rezerve Rezerve Rezerve Rezerve Rezerve Rezerve

r2199.0...11

CO/BO: Durum kelimesi izleme 3 / ZSW izleme 3 Erişim kademesi: 3

Açıklama: Bit alanı:

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: Birim seçimi: -

Min -

Maks -

FP 8011 8012 8012 -

Fabrika ayarı -

İzlemelere ait üçüncü durum sözcüğünün gösterilmesi. Bit 00 01

05 11

Sinyal adı Rezerve f ya da n karşılaştırma değerine ulaşıldı ya da değer geçildi Devir set değeri - tolerans t_açıkta güncel değer sapması Hızlanma rampası/ Yavaşlama rampası tamamlandı Rezerve

1 sinyali Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır

FP 8010

Evet

Hayır

8011

Evet

Hayır

8011

Evet

Hayır

-

BI: Teknoloji kontrol serbest / Tek_düz. ser.bırak Erişim kademesi: 2

Açıklama:

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

Hesaplanan: -

Birim grubu: -

04

p2200[0...n]

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Teknoloji düzenleyicisinin açılıp/kapatılması için sinyal kaynağının ayarlanması. 1 sinyali ile teknoloji düzenleyicisi açılır.

p2201[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 1 / Tek_düz.sab. değ.1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 10.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 1 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-187

Parametre Parametre listesi

p2202[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 2 / Tek_düz.sab. değ.2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 20.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 2 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2203[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 3 / Tek_düz.sab. değ.3 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 30.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 3 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2204[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 4 / Tek_düz.sab. değ.4 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 40.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 4 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2205[0...n]

Açıklama:

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 5 / Tek_düz.sab. değ.5 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 50.00 [%]

Teknoloji düzenleyicisinin 5 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2206[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 6 / Tek_düz.sab. değ.6 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 60.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 6 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

1-188

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2207[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 7 / Tek_düz.sab. değ.7 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 70.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 7 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2208[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 8 / Tek_düz.sab. değ.8 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 80.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 8 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2209[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 9 / Tek_düz.sab. değ.9 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 90.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 9 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2210[0...n]

Açıklama:

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 10 / Tek_düz.sab.değ.10 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 100.00 [%]

Teknoloji düzenleyicisinin 10 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2211[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 11 / Tek_düz.sab.değ.11 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 110.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 11 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-189

Parametre Parametre listesi

p2212[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 12 / Tek_düz.sab.değ.12 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 120.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 12 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2213[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 13 / Tek_düz.sab.değ.13 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 130.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 13 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2214[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 14 / Tek_düz.sab.değ.14 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 140.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 14 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2215[0...n]

Açıklama:

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 15 / Tek_düz.sab.değ.15 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 150.00 [%]

Teknoloji düzenleyicisinin 15 sabit değeri için değer ayarlaması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

p2216[0...n]

Teknoloji düzenleyicisi sabit değer seçim yöntemi / Tek_düz.sab.dğ.seç Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 2

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

Sabit nominal değerini seçme yönteminin seçilmesi

Değer:

1: 2:

1-190

Doğrudan sabit değer seçimi İkili sabit değer seçimi

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2220[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 0 / Tek_den seç bit 0 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisinin sabit değerinin seçimi için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2221, p2222, p2223

p2221[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 1 / Tek_den seç bit 1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisinin sabit değerinin seçimi için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2222, p2223

p2222[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 2 / Tek_den seç bit 2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisinin sabit değerinin seçimi için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2223

p2223[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 3 / Tek_den seç bit 3 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisinin sabit değerinin seçimi için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2220, p2221, p2222

r2224

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer etkin / Tek_den sab değ et Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min - [%]

Maks - [%]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisine ait seçilmiş ve etkili sabit değerin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2229

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı - [%]

1-191

Parametre Parametre listesi

r2225.0

Açıklama:

CO/BO: Teknoloji denetleyicisi sabit değer seçimi durum sözcüğü / Tek_den sb değ ZSW Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Teknoloji denetleyicisine ait sabit değer seçimi için durum sözcüğünün gösterilmesi.

Bit alanı:

Bit 00

Sinyal adı Teknoloji denetleyicisi sabit değer seçildi.

1 sinyali Evet

r2229

Teknoloji kontrol- aktuel sayı / Tek_den no günc

0 sinyali Hayır

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisinin seçilmiş sabit set değereine ait numaranın gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2224

p2230[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, konfigürasyon / Tek_den mop yapıl Erişim kademesi: 3

Açıklama: Bit alanı:

FP 7950, 7951

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0000 0100 bin

Teknoloji denetleyicisine ait motor potansiyometresi için yapılandırmanın ayarlanması. Bit 00 02 03 04

Sinyal adı Saklama aktif Başlangıç yuvarlama aktif p2230.0 = 1 için geçici olmayan saklama aktif Boot enkoderi etkin.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2231, p2240

Dikkat:

p0014 = 1'de geçerli olan:

1 sinyali Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır

FP -

Evet

Hayır

-

Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür. Not:

Bit 00 hakkında: 0: Motor potansiyometre için set değer kaydedilmez ve AÇIK'dan sonra p2240 ile kullanılır. 1: Motor potansiyometre için set değer kaydedilir ve AÇIK'dan sonra r2231 ile kullanılır. Kalıcı yedekleme için bit 03 = 1 ayarlanmalıdır. Bit 02 hakkında: 0: Başlama yuvarlaması olmadan. 1: Başlama yuvarlaması Boot ve geri dönüş süresi uygun bir şekilde aşılır. Başlangıç yuvarlamasıyla küçük değişikliklerin (tuşa basılmasına karşı progresif tepki) hassas belirlemesi mümkündür. Başlama yuvarlamasına ait sıçrama hızlanma süresinden bağımsızdır ve sadece ayarlanmış azami değere bağlıdır (p2237).

1-192

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Şu şekilde hesaplanır: r = 0.0001 x max(p2237, |p2238|) [%] / 0.13^2 [s^2] Sıçrama, azami hızlanmaya ulaşıncaya kadar etkili olur (a_max = p2237 [%] / p2247 [s] veya a_max = p2238 [%] / p2248 [s]), ardından lineer olarak sabit ivmeyle devam eder. Azami hızlanma ne kadar yüksekse (küçüldükçe p2247), ayarlanmış olan boot süresine karşılık boot süresi o kadar uzar. Bit 03 hakkında: 0: Kalıcı yedekleme etkinleştirildi. 1: Motor potansiyometre için set değeri kalıcı olarak yedeklenir (p2230.0 = 1'de). Bit 04 hakkında: Ayarlanmış bit'de, boot enkoderinin darbe etkinleştirilmesinden bağımsız olarak hesaplanır. r2250'de her zaman motor potansiyometreye ait güncel çıkış değer bulunur.

r2231

Açıklama:

Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, set değeri belleği / Tek_den mop bel Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Teknoloji denetleyicisine ait motor potansiyometresi için set değer belleğinin gösterilmesi. p2230.0 = 1'de bu son kaydedilen set değeri AÇIK'dan sonra girilir.

Bağımlılık:

p2235[0...n]

Açıklama:

Ayrıca bak: p2230

BI: Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, set değerini yükselt / Tec_den mop yük Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Tekonoloji denetleyicisine ait motor potansiyometresindeki set değerinin sürekli olara yükseltilmesi için sinyal kaynağının ayarlanması. Set değeri değiştirilmesi (CO: r2250) ayarlanmış olan boot süresine (p2247) ve mevcut sinyalin süresine bağlıdır (BI: p2235).

Bağımlılık:

p2236[0...n]

Açıklama:

Ayrıca bak: p2236

BI: Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, set değerini düşür / Tek_den mop düşük Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Teknooloji denetleyicisine ait motor potansiyometrendeki set değerinin sürekli azaltılması için sinyal kaynağının ayarlanması. Set değerinin (CO: r2250) değiştirilmesi ayarlanmış geri dönüş süresine (p2248) ve mevcut sinyalin süresine bağlıdır (BI: p2236).

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2235

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-193

Parametre Parametre listesi

p2237[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, maksimum değer / ek_den mop max Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 100.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisinin motor potansiyometresi için azami değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2238

p2238[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, minumum değer / Tek_düz. Mop. Min. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı -100.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin motor potansiyometresi için minimum değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2237

p2240[0...n]

Açıklama:

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, başlatma değeri / Tek_düz. Mop.Başl. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 0.00 [%]

Teknoloji düzenleyicisinin motor potansiyometresi için başlangıç değerinin ayarlanması. p2230.0 = 0'de bu nominal değer AÇIK'tan sonra verilir.

Bağımlılık:

r2245

Ayrıca bak: p2230

CO: Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, RFG'den önce set dğr. / Tek_düz. Mot HRV Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin motor potansiyometresi için dahili hızlanma rampası vericisi öncesinde etkin nominal değerin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2250

p2247[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, hızlanma zamanı / Tek_kum. Mop t_hız Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [s]

Maks 1000.0 [s]

Fabrika ayarı 10.0 [s]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin motor potansiyometresi dahili hızlanma rampası vericisi için hızlanma rampası zamanının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2248

Not:

Zaman % 100'e yöneliktir. Hızlanma rampası zamanı başlangıç yuvarlaması (p2230.2 = 1) etkinleştirildiğinde buna uygun olarak uzar.

1-194

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2248[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, yavaşlama zamanı / Tek_kum. Mop t_yav Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.0 [s]

Maks 1000.0 [s]

Fabrika ayarı 10.0 [s]

Açıklama:

Teknoloj düzenleyicisinin motor potansiyometresi için dahili hızlanma rampa vericisi yavaşlama rampası zamanının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2247

Not:

Zaman % 100'e yöneliktir. Yavaşlama rampası zamanı başlangıç yuvarlaması (p2230.2 = 1) etkinleştirildiğinde buna uygun olarak uzar.

r2250

CO: Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, RFG'den sonr.set dğr. / Tek_kum. Mop t_HRV Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin motor potansiyometresi için dahili hızlanma rampası vericisi sonrasında etkin nominal değerin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2245

p2251

Teknoloji dentleyicisi modu / Tek_den mod Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisi çıkışının kullanımı için modun ayarlanması.

Değer:

0: 1:

Bağımlılık:

p2251 = 0, 1, ancak teknoloji denetleyicisinin etkinleştirme sinyali bağlanırsa (p2200 > 0) etkili olur.

p2253[0...n]

Devir ana set değeri olarak teknoloji denetleyici değeri. Devir ek set değeri olarak teknoloji denetleyicisi

CI: Teknoloji kontrol, set değeri 1 / Tek_düz. nom.dğ. 1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32 Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 1 nominal değeri için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2254, p2255

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı 0

1-195

Parametre Parametre listesi

p2254[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, set değeri 2 / Tek_düz. nom.dğ. 2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin 2 nominal değeri için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2253, p2256

p2255

Teknoloji kontrol, set değeri 1 ölçekleme / Tek_den set 1 ölç Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [%]

Maks 100.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji değerine ait set değeri 1 için ölçeklendirmenin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2253

p2256

Teknoloji kontrol, set değeri 2 ölçekleme / Tek_den set 2 ölç Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [%]

Maks 100.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji değerine ait set değeri 2 için ölçeklendirmenin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2254

p2257

Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [s]

Maks 650.00 [s]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin hızlanma rampası zamanının ayarlanması. Ayrıca bak: p2258

Not:

Hızlanma rampası zamanı % 100'e yöneliktir.

Fabrika ayarı 1.00 [s]

Teknoloji kontrol, yavaşlama zamanı / Tek_düz. t_yav.ram Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [s]

Maks 650.00 [s]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin yavaşlama rampası zamanının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2257

Not:

Yavaşlama rampası zamanı % 100'e yöneliktir.

1-196

Fabrika ayarı 100.00 [%]

Teknoloji kontrol, hızlanma zamanı / Tek_düz. t_hız.ram

Bağımlılık:

p2258

Fabrika ayarı 100.00 [%]

Fabrika ayarı 1.00 [s]

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r2260

Açıklama:

CO: Teknoloji kontrol, rampa fonksiyon üreticisinden sonr.set değeri / Tek_düz. nom. HRV Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min - [%]

Maks - [%]

Teknoloji düzenleyicisinin hızlanma rampası vericisi sonrası nominal değerin gösterilmesi.

p2261

Teknoloji kontrol, set değeri filtresi zaman sabiti / Tek_den set T Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 60.000 [s]

Teknoloji kontrol, tip / Tek_den türü Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Açıklama:

Teknoloji denetleyici türünün gösterilmesi.

Değer:

0: 1:

Açıklama:

p2265

Açıklama:

r2266

Fabrika ayarı 0

Aktuel değer sinyalinde D kısmı Hata sinyalinde D kısmı

CI: Teknoloji kontrol, aktuel değer / Tek_düz. nom. değ. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Teknoloji düzenleyicisinin gerçek değeri için sinyal kaynağının ayarlanması.

Teknoloji kontrol, aktuel değer filtresi zaman sabiti / Tek_düz. nom. T Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 60.000 [s]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Teknoloji düzenleyicisinin (PT1) gerçek değer filtresi için zaman sabit değerinin ayarlanması.

CO: Teknoloji kontrol, filtreden sonra aktuel değer / Tek_den gün n filt Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Teknoloji denetleyicisine ait set değer filtresi (PT1) için zaman sabitinin ayarlanması.

p2263

p2264[0...n]

Fabrika ayarı - [%]

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Teknoloji denetleyicisine ait filtreden (PT1) sonra düzeltilmiş güncel değerin gösterilmesi.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-197

Parametre Parametre listesi

p2267

Teknoloji denetleyicisi üst sınır güncel değer / Tek_den üs_s gü de Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisine ait güncel değer sinyali için üst değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2264, p2265, p2271

Fabrika ayarı 100.00 [%]

Ayrıca bak: F07426 Dikkat:

Bu üst sınırın güncel değer tarafından aşılması F07426 arızasına neden olur.

p2268

Teknoloji denetleyicisi alt sınır güncel değer / Yek_den alt_s g de Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisine ait güncel değer sinyali için alt değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2264, p2265, p2271

Fabrika ayarı -100.00 [%]

Ayrıca bak: F07426 Dikkat:

Bu alt sınırın güncel değer tarafından aşılması durumunda F07426 arızasına neden olur.

p2269

Teknoloji denetleyicisi aöplifikasyon güncel değeri / Tek_den ampl gü de Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [%]

Maks 500.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisine ait güncel değer için ölçeklendirme faktörü.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2264, p2265, p2267, p2268, p2271

Not:

% 100'de güncel değer değiştirilmez.

p2270

Fabrika ayarı 100.00 [%]

güncel değer fonksiyonu / Tek_den gün de fnk Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Teknoloji denetleyicsinin güncel sinyal değerine ait bir aritmetik fonksiyonun kullanımı için ayar.

Değer:

0: 1: 2: 3:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2264, p2265, p2267, p2268, p2269, p2271

1-198

Çalışmıyor Kök fonksiyon (x'in kökü) kare fonksiyonu (x * x) Kübik fonksiyon (x * x * x)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2271

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisi güncel değer inversiyonu (sensör türü) / Tek_den gün de inv Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Teknoloji denetleyicisine ait güncel değer sinyalinin inversiyonu için ayar. İnversiyon, güncel değer sinyaline ait sensör türüne bağlıdır.

Değer:

0: 1:

İnversiyon yok İnversiyon güncel değer sinyali

Dikkat:

Yanlış güncel değer inversiyonu seçimiyle teknoloji denetleyicisi ile kontrol kararsız olabilir ve salınabilir!

Not:

doğru ayar şu şekilde belirlenebilir: - Teknoloji denetleyicisini bloke etmek (p2200 = 0). - Motor devirini yükseltmek ve bu sırada teknoloji denetleyicisinin güncel değer sinyalini ölçmek. --> Güncel değer, artan motor deviriyle artıyorsa, o zaman p2271 = 0 (inverisyon yok) ayarlanmalıdır. --> Güncel değer, artan motor deviriyle düşüyorsa, o zaman p2271 = 1 (inverisyon güncel değer sinyali) ayarlanmalıdır.

r2272

CO: Teknoloji düzenleyicisinin skalaya geçilmiş gerçek değeri / Tek_düz. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin skalaya geçilmiş gerçek değer sinyalinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2264, p2265, r2266, p2267, p2268, p2269, p2270, p2271

r2273

CO: Teknoloji kontrol, hata / Tek_düz. hatası Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: 9_1

Birim seçimi: p0595

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin nominal ve gerçek değeri arasındaki hatanın (sistem sapması) gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2263

p2274

Teknoloji kontrol, farklılaştırma zaman sabiti / Tek_düz. D-oranıT Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 60.000 [s]

Fabrika ayarı 0.000 [s]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin farklılığı (D oranı) için zaman sabit değerinin ayarlanması.

Not:

p2274 = 0: Farklılık sonlandırıldı.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-199

Parametre Parametre listesi

p2280

Teknoloji kontrol, oransal yükseltme / Tek_düz. Kp Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000

Maks 1000.000

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin orantısal güçlendirme (P oranı) ayarı.

Not:

p2280 = 0: Orantısal güçlendirme sonlandırıldı.

p2285

Fabrika ayarı 1.000

Teknoloji kontrol, integrasyon zamanı / Tek_düz. Tn Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.000 [s]

Maks 10000.000 [s]

Fabrika ayarı 30.000 [s]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin sonradan ayarlama zamanının (I oranı, entegre zaman sabit değeri) ayarlanması.

Dikkat:

p2251 = 0 için geçerli olan: Teknoloji düzenleyicisinin çıkışı, bant aralığı (p1091 ... p1092, p1101) alanındaysa veya minimum devir sayısının (p1080) altındaysa, düzenleyicinin integral oranı, düzenleyici kısa süreli orantılı düzenleyici olarak çalışacak şekilde tutulur. Bu durum, hızlanma rampası vericisi nominal değer sıçramalarını önlemek için aynı zamanda parametrelenen hızlanma ve yavaşlama rampalarına geçiş yapacağından stabil olmayan düzenleyici tutumunu önlemek için önemlidir (p1120, p1121). Düzenleyici nominal değerini değiştirerek veya başlangıç devir sayısını (=minimum devir sayısı) kullanarak bu durumdan tekrar çıkılabilir veya kaçınılabilir.

Not:

Düzenleyici çıkışı sınıra ulaşmışsa, düzenleyicinin I oranı tutulur. p2285 = 0: Sonradan ayarlama zamanı sonlandırılır ve düzenleyicinin I oranı geri alınır.

p2286[0...n]

Açıklama:

p2289[0...n]

BI: Teknoloji denetleyicisi entegratörünü durdur / Tek_den enteg durd Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Teknoloji denetleyicisinde entegratörün durdurulması için sinyal kaynağının ayarlanması.

CI: Teknoloji kontrol, ön denetim sinyali / Tek_den ön kontrol Erişim kademesi: 3

Açıklama:

1-200

Fabrika ayarı 56.13

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32 Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Teknoloji denetleyicisinin ön kontrol sinyaline ait sinyal kaynağını ayarlanması.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2291

CO: Teknoloji kontrol, maksimum sınırlama / Tek_düz.maks.sınır Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 100.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisine ait azami sınırlamanın ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2292

Dikkat:

Azami sınırlama her zaman asgari sınırlamadan büyük olmalıdır (p2291 > p2292).

p2292

CO: Teknoloji kontrol, minumum sınırlama / Tek_düz. min.sınır Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -200.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 0.00 [%]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisine ait asgari sınırlamanın ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2291

Dikkat:

Azami sınırlama her zaman asgari sınırlamadan büyük olmalıdır (p2291 > p2292).

p2293

Teknoloji kontrol, yükselme/geri dönüş süresi / Tek_den hızl/gerid Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [s]

Maks 100.00 [s]

Fabrika ayarı 1.00 [s]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisinin çıkış sinyaline ait hızlanma / geri dönüş süresinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2291, p2292

Not:

Süre, ayarlanmış azami veya asgari sınırlamaya bağlıdır (p2291, p2292).

r2294

CO: Teknoloji kontrol, çıkış sinyali / Tek_düz.çık.sinyal Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Açıklama:

Teknoloji düzenleyicisinin çıkış sinyalinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2295

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı - [%]

1-201

Parametre Parametre listesi

p2295

Açıklama:

p2296[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, çıkış ölçeklemesi / Yek_den çıkış ölç Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -100.00 [%]

Maks 100.00 [%]

Fabrika ayarı 100.00 [%]

Teknoloji denetleyicisine ait çıkış sinyalinin ölçeklendirmesinin ayarlanması

CI: Teknoloji kontrol, çıkış ölçeklemesi / Yek_den çıkış ölç Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32 Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 2295[0]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisine ait ölçeklendirme değeri için sinyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2295

p2297[0...n]

CI: Teknoloji denetleyicisi azami sınırlama sinyal kaynağı / Tek_den max_s s_ka Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1084[0]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisinin azami sınırlaması için sşnyal kaynağının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2291

Not:

Teknoloji denetleyicisine ait çıkış, azami devri sayısını aşmasın diye, ona ait üst sınır p2297, güncel azami devir r1084 ile bağlanmalıdır. p2251 = 1 modunda ek olarak p2299, boot enkoderi r1150 ile bağlanmalıdır.

p2298[0...n]

CI: Teknoloji denetleyicisi asgari sınırlama sinyalş kaynağı / Tek_den as_sin kay Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32 Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 1087[0]

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisine ait minimal sınır için sinyal kaynağının ayarlanmas.ı

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2292

Not:

Eğer teknoloji denetleyicisi p2251 = 0'da negatif yönde çalışıyorsa, ona ait alt sınır p2298, güncel asgari devir r1087 ile bağlanmalıdır. p2251 = 1 modunda ek olarak p2299, boot enkoderinin çıkışıyla r1150 bağlanmalıdır.

p2299[0...n]

CI: Teknoloji denetleyicisi sınırlaması ofseti / Tek_den sınır ofs Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisinin çıkış sınırlamasına ait oset içi sinyal kaynağının ayarlanması.

Not:

p2251 = 1 modunda p2299, boot enkoderi r1150'ın çıkışyla bağlanır. Böylece teknoloji denetleyicisi, devir sınır değerine ulaştığında durur (bakınız p2297, p2298).

1-202

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2302

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisi çıkış sinyali başlangıç değeri / Tek_den başl değ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [%]

Maks 200.00 [%]

Fabrika ayarı 0.00 [%]

Teknoloji denetleyicisinin çıkışı için başlangıç değerinin ayarlanması. Teknoloji denetleyicisinin (bakınız p2200 ve r0056.3) etkinleştirilmesi sırasında, ona ait çıkış sinyali (r2294), bu başlangıç değerinden itibaren yürür.

Bağımlılık:

Standart değer, sadece "Devir ana set değer olarak teknoloji denetleyicisi" (p2251 = 0) modunda etkilidir.

Not:

Teknoloji denetleyicisi devir set değer kanalı üstünde çalışırsa (p2251 = 0), başlangıç değeri, başlangıç deviri olarak yorumlanır ve işletim etkinleştirmesinde teknoloji denetleyicisinin çıkışına bağlanır (r2294). Boot sırasında başlangıç değerinde F07426 arızası "Teknoloji denetleyicisi güncel değeri sınırlandı" ortaya çıkarsa ve ona ait tepki "YOK" olarak ayarlandıysa (bakınız p2100, p2101), devir set değerine ait başlangıç değeri korunur ve kontrol işletimine geçiş yapılmaz.

p2306

Teknoloji denetleyicisi hata sinyali inversiyonu / Tek_den hata inv Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Teknoloji denetleyicisina ait hata sinyalinin inversiyonu için ayar.

Değer:

0: 1:

Dikkat:

Yanlış güncel değer inversiyonu seçimiyle teknoloji denetleyicisi ile kontrol kararsız olabilir ve salınabilir!

Not:

Doğr ayar şu şekkilde belirlenebilir:

Ayar, kontrol döngüsünün türüne bağlıdır. İnversiyon yok İnversiyon

- Teknoloji denetleyicisini bloke et (p2200 = 0). - Motor devirini yükselt ve bu esnada güncel değer sinyalini (Teknoloji denetleyicisine ait) ölç. - Artan motor deviriyle güncel değer de artarsa, inversiyon kapatılmalıdır. - Artan motor deviriyle güncel değer düşerse, inversiyona devam edilmelidir. Değer = 0 hakkında: Sürücü, güncel değer artışında çıkış devirini düşürür (örneğin ısıtıcı fanlar, giriş pompası, basınç kopmresörü). Değer = 1 hakkında: Sürücü, güncel değer artışında çıkış devirini arttırır (örneğin soğutucu fablar, çıkış pompası).

r2344

Açıklama:

CO: Teknoloji denetleyicisi son devir set değeri (düzeltilmiş) / Tek_den n_set_düz Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Hata tepisiyle işletime geçmeden önce (bakınız p2345), teknoloji denetleyicisine ait düzeltilmiş devir set değerinin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2345

Not:

Düzeltme süresi 10 s'dir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-203

Parametre Parametre listesi

p2345

Teknoloji denetleyicisi hata tepkisi / Tek_den hata tepk Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 2

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Bir F07426 hatasının (Teknoloji denetleyicisi güncel değeri sınırlıdır) ortaya çıkması durumunda teknoloji denetleyicisi çıkışını davranışının ayarlanması. Hata tepkisi, teknoloji denetleyicisi durum sözcüğü r2349'da durum bit'i 8 veya 9 ayarlandıysa uygulanır. Her iki durum bit'i de sıfır ise, teknoloji denetleyicisi işletimine geri dönülür.

Değer:

0: 1: 2:

Bağımlılık:

parametrelendirilmiş hata tepkisi, sadece teknoloji denetleyicisi modu p2251 = 0'da ayarlı ise etkili olur (Ana set değer olarak teknoloji denetleyicisi).

Fonksiyon bloke edilmiştir Hata durumunda: r2344'e geçiş yap (veya p2302) Hata durumunda: p2215'e geçiş yap

Ayrıca bak: p2267, p2268, r2344 Ayrıca bak: F07426 Dikkat:

F07426 hatasının ortaya çıkmasıyla değişen set değeri, uygulamaya göre, hata koşulunun kaybolmasına ve teknoloji denetleyicisinin yeniden etkin olmasına neden olabilir. Bu tekrar edebilir ve sınır tirtreşimlerine neden olabilir. Bu durumda, uygun bir hata tepkisi veya p2345 = 2 hata tepkisi için başka bir sabit set değeri 15 seçilmelidir.

Not:

Parametrelendirilmiş hata tepkisi, teknoloji denetleyicisi hatasıF07426'ya ait standart hata tepkisi "YOK" olarak ayarlandıysa (bakınız p2100, p2101) gerçekleştirilebilir. F07426 için başka bir hata tepkisi "YOK" olarak p2101'e girilirse, p2345 sıfır olarak ayarlanmalıdır. Eğer hata, henüz boot sırasında başlangıç set değeri p2302'de ortaya çıkıyorsa, o zaman bu başlangıç set değeri, hata tepkisi set değerine geçiş yapılmadan, son değer olarak korunur.

r2349.0...12

CO/BO: Teknoloji denetleyicisi durum sözcüğü / Tek_den durm Erişim kademesi: 3

Açıklama: Bit alanı:

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Teknoloji denetleyicisine ait durum sözcüğünün gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12

1-204

Hesaplanan: -

Sinyal adı Teknoloji kontrol pasifleştirildi Teknoloji kontrol, sınırlı Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, maksimum sınırlı Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, minumum sınırlı Set değer kanalında teknoloji denetl toplam devir set değeri Teknoloji denetleyicisi HLG, set değer kanalında baypas edildi. Akım sınırlamasında teknoloji denetleyicisi başlangıç değeri Asgaride teknoloji denetleyicisi güncel değeri Azamide teknoloji denetleyicisi güncel değeri Asgaride teknoloji denetleyicisi çıkışı Azamide teknoloji denetleyicisi çıkışı Hata tepkisi etkin

1 sinyali Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır

FP -

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Hayır

Evet

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır

-

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p2900[0...n]

CO: Sabit değer 1 [%] / Sabit değer 1 [%] Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -10000.00 [%]

Maks 10000.00 [%]

Fabrika ayarı 0.00 [%]

Açıklama:

Sabit bir yüzde değerinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2901, p2930

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

Not:

Değer, bir ölçeklendirmenin bağlanması için kullanılabilir (örneğin ana set değerin ölçeklendirilmesi).

p2901[0...n]

CO: Sabit değer 2 [%] / Sabit değer 2 [%] Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -10000.00 [%]

Maks 10000.00 [%]

Fabrika ayarı 0.00 [%]

Açıklama:

Sabit bir yüzde değerinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2900, p2930

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

Not:

Değer, bir ölçeklendirmenin bağlanması için kullanılabilir (örneğin ek set değerin ölçeklendirilmesi).

r2902[0...14]

CO: Sabit değer [%] / Sabit değer [%] Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Açıklama:

Sık kullanılan yüzde değerleri için sinyal kaynakları.

Endeks:

[0] = Sabit değer +0 % [1] = Sabit değer +5 % [2] = Sabit değer +10 % [3] = Sabit değer +20 % [4] = Sabit değer +50 % [5] = Sabit değer +100 % [6] = Sabit değer +150 % [7] = Sabit değer +200 % [8] = Sabit değer -5 % [9] = Sabit değer -10 % [10] = Sabit değer -20 % [11] = Sabit değer -50 % [12] = Sabit değer -100 % [13] = Sabit değer -150 % [14] = Sabit değer -200 %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2900, p2901, p2930

Not:

Bu sinyaller, örneğin ölçeklendirmelerin bağlanması için kullanılabilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı - [%]

1-205

Parametre Parametre listesi

p2930[0...n]

CO: Sabit değer M [Nm] / Sabit değer M [Nm] Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: p2003

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -100000.00 [Nm]

Maks 100000.00 [Nm]

Fabrika ayarı 0.00 [Nm]

Açıklama:

Tork için sabit bir değerin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p2900, p2901

Dikkat:

Bir sürücü veri dizinine dahil olan bir parametreye yapılan BICO ara bağlantısı daima etkin veri dizinine etki eder.

Not:

Değer, örneğin bir ek torkun bağlanması için kullanılabilir.

r3113.0...15

CO/BO: NAMUR ileti bit çubuğu / NAMUR bit çubuğu Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

NAMUR bildirim bit çubuğunun durumunun gösterilmesi. Arızalar ve uyarılar ilgili bildirim sınıfına atanmıştır ve özel bir bildirim bit'ini etkiler.

Bit alanı:

Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15

p3320[0...n]

Sinyal adı Arıza, sürücü dönüştürücü veri elektroniği / yazılım hatası Şalter arızası DC link aşırı gerilimi Sürücü dönüştürücü elektroniği arızası Sürücü dönüştürücü aşırı sıcaklık Topraklama arızası Motor aşırı yükü Bus hatası Harici güvenlik ilişkili kapama Dahili iletişim hatası Besleme hatası Diğer hata

1 sinyali Evet

0 sinyali Hayır

FP -

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

-

Akım makinası P = f(n), Y koordinatı: P akımı1 %, nokta 1 / Akım mak. Y1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 25.00

Açıklama:

p3320'de, akış eğrisinin Y koordinatındaki 1 noktası için (P) gücü bırakılır. Birim: %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p3321

Not:

Güç ve devir sayısı için referans değer anma gücü/anma devir sayısıdır. Kazanılan enerji r0041'de gösterilir.

1-206

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p3321[0...n]

Akım makinası P = f(n), X koordinatı: n akımı1 %, nokta 1 / Akım mak. X1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 0.00

Açıklama:

p3321'de, akış eğrisinin X koordinatındaki 1 noktası için (n) devir sayısı bırakılır. Birim: %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p3320

Not:

Güç ve devir sayısı için referans değer anma gücü/anma devir sayısıdır. Kazanılan enerji r0041'de gösterilir.

p3322[0...n]

Akım makinası P = f(n), Y koordinatı: P akımı2 %, nokta 2 / Akım mak. Y2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 50.00

Açıklama:

p3322'de, akış eğrisinin Y koordinatındaki 2 noktası için (P) gücü bırakılır. Birim: %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p3323

Not:

Güç ve devir sayısı için referans değer anma gücü/anma devir sayısıdır. Kazanılan enerji r0041'de gösterilir.

p3323[0...n]

Akım makinası P = f(n), X koordinatı: n akımı2 %, nokta 2 / Akım mak. X2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 25.00

Açıklama:

p3323'te, akış eğrisinin X koordinatındaki 2 noktası için (n) devir sayısı bırakılır. Birim: %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p3322

Not:

Güç ve devir sayısı için referans değer anma gücü/anma devir sayısıdır. Kazanılan enerji r0041'de gösterilir.

p3324[0...n]

Akım makinası P = f(n), Y koordinatı: P akımı3 %, nokta 3 / Akım mak. Y3 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 77.00

Açıklama:

p3324'te, akış eğrisinin Y koordinatındaki 3 noktası için (P) gücü bırakılır. Birim: %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p3325

Not:

Güç ve devir sayısı için referans değer anma gücü/anma devir sayısıdır. Kazanılan enerji r0041'de gösterilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-207

Parametre Parametre listesi

p3325[0...n]

Akım makinası P = f(n), X koordinatı: n akımı3 %, nokta 3 / Akım mak. X3 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 50.00

Açıklama:

p3325'te, akış eğrisinin X koordinatındaki 3 noktası için (n) devir sayısı bırakılır. Birim: %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p3324

Not:

Güç ve devir sayısı için referans değer anma gücü/anma devir sayısıdır. Kazanılan enerji r0041'de gösterilir.

p3326[0...n]

Akım makinası P = f(n), Y koordinatı: P akımı4 %, nokta 4 / Akım mak. Y4 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 92.00

Açıklama:

p3326'da, akış eğrisinin Y koordinatındaki 4 noktası için (P) gücü bırakılır. Birim: %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p3327

Not:

Güç ve devir sayısı için referans değer anma gücü/anma devir sayısıdır. Kazanılan enerji r0041'de gösterilir.

p3327[0...n]

Akım makinası P = f(n), X koordinatı: n akımı4 %, nokta 4 / Akım mak. X4 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 75.00

Açıklama:

p3327'de, akış eğrisinin X koordinatındaki 4 noktası için (n) devir sayısı bırakılır. Birim: %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p3326

Not:

Güç ve devir sayısı için referans değer anma gücü/anma devir sayısıdır. Kazanılan enerji r0041'de gösterilir.

p3328[0...n]

Akım makinası P = f(n), Y koordinatı: P akımı5 %, nokta 5 / Akım mak. Y5 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 100.00

Açıklama:

p3328'de, akış eğrisinin Y koordinatındaki 5 noktası için (P) gücü bırakılır. Birim: %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p3329

Not:

Güç ve devir sayısı için referans değer anma gücü/anma devir sayısıdır. Kazanılan enerji r0041'de gösterilir.

1-208

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p3329[0...n]

Akım makinası P = f(n), X koordinatı: n akımı5 %, nokta 5 / Akım mak. X5 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00

Maks 100.00

Fabrika ayarı 100.00

Açıklama:

p3329'da, akış eğrisinin X koordinatındaki 5 noktası için (n) devir sayısı bırakılır. Birim: %

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p3328

Not:

Güç ve devir sayısı için referans değer anma gücü/anma devir sayısıdır. Kazanılan enerji r0041'de gösterilir.

p3330[0...n]

BI: 2-3-KABLO kontrol komutu 1 / 2-3-KABLO KK_1 Erişim kademesi: 3

Açıklama:

p3331[0...n]

Açıklama:

p3332[0...n]

Açıklama:

r3333.0...3

Açıklama: Bit alanı:

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: CDS, p0170

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

2-3-KABLO kontrol komutu 1'in fonksyonu, seçilmiş olan 2-3-KABLO tipine bağlıdır. p0015 tarafından önceden tanımlanmış olmalıdır.

BI: 2-3-KABLO kontrol komutu 2 / 2-3-KABLO CC_2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

2-3-KABLO kontrol komutu 2'in fonksyonu, seçilmiş olan 2-3-KABLO tipine bağlıdır. p0015 tarafından önceden tanımlanmış olmalıdır.

BI: 2-3-KABLO kontrol komutu 3 / 2-3-KABLO CC_3 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: CDS, p0170

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

2-3-KABLO kontrol komutu 3'in fonksyonu, seçilmiş olan 2-3-KABLO tipine bağlıdır. p0015 tarafından önceden tanımlanmış olmalıdır.

CO/BO: 2-3-kablo çıkış / 2-3-KABLO ÇIKIŞ Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

2-3-KABLO kontrol komutuna ait çıkış değerleri, seçilmiş olan 2-3-KABLO türüne ve kontrol komut girişine bağlıdır. Tür, p0015 tarafından önceden tanımlanmış olmalıdır. Bit 00 01 02 03

Sinyal adı 2-3-kablo açık 2-3-kablo ters 2-3-kablo açık/geri 2-3-kablo ters/geri

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1 sinyali Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

1-209

Parametre Parametre listesi

p3334

2-3-KABLO seçimi / 2-3-KABLO seçimi Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 4

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Terminalleri kullanarak2/3-kablo türünü belirler. p0015 tarafından önceden tanımlanmış olmalıdır.

Değer:

0: 1: 2: 3: 4:

p3856[0...n]

Açıklama:

2/3-kablo kontrolü yok 2-kablo ileri-geri 1 2-kablo ileri-geri 2 3-kablo ileri-geri etkinleştir 3-kablo açık-ters etkinleştir

Compound frenleme akımı / Compound I_frenl Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: PERCENT

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [%]

Maks 250.00 [%]

Fabrika ayarı 0.00 [%]

Compound frenleme akımıyla, motorun durudurulması sırasında U/f kontrolünde frenleme etkisinin arttırılması için ek olarak oluşturulan DC akımının yüksekliği belirlenir. Compound frenlemesi, DC frenleme fonksiyonunun KAPALI1 veya KAPALI3'deki rejeneratif frenleme (rampadaki rejeneratif frenleme) ile üst üste binmesidir.

Bağımlılık:

Compound frenleme akımı, ancak DC link gerilimi r1282 eşik değerini aşarsa etkinleştirilir. Compound frenlemesi çalışmıyor: - etkin DC frenlemesinde (bakınız p1230, r1239) - motor mıknatıslandırılmadığı sürece (örneğin yakalama sırasında) - vektörel kontrolde (p1300 >= 20) - senkron motorlarda (p0300 = 2xx)

Dikkat:

Frenleme akımının yükseltilmesi, motorun durdurulması sırasında genelde frenleme etkisini iyileştirir. Eğer değer, çok yüksek ayarlanırsa, tam bir kapatma, aşırı akım veya topraklama hatasıyla gerçekleşir. Tavsiye: p3856 < 100 % x (r0209 - r0331) / p0305 / 2 Compound frenlemesiyle, motorda, dönel frekanslı dalgalanmayla bir akım oluşur. Frenleme akımı ne kadar büyük bir değere ayarlanırsa, ondan ortaya çıkan dalgalanmalar da o kadar büyük olur, özellikle aynı anda etkinleştirilen Vdc (max) kontrolünde (bakınız p1280).

Not:

r3859.0

Açıklama: Bit alanı: Bağımlılık:

1-210

Parametre değeri, motor ölçüm akımına göreceli olarak girilir (p0305). p3856 = % 0 ile compound frenlemesi devre dışı bırakılır.

CO/BO: Compound frenlemesi durum sözcüğü / Compound fr ZSW Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Compound frenlemesine ait durum sözcüğünün gösterilmesi. Bit 00

Sinyal adı Compound frenlemesi etkin

1 sinyali Evet

0 sinyali Hayır

FP -

Ayrıca bak: p3856

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p3900

Açıklama:

Hızlı devreye almanın tamamlanması / Son.hızlı_işl.alma Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(1)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Fabrika ayarı 0

Hızlı işletime almanın verilerine bağlı olan mevcut tüm sürücü veri dizilerinin tüm parametrelerinin otomatik hesaplama ile (p0010 = 1)hızlı işletime alınmasının sonlandırılması. p3900 = 1, sürücü nesnesinin tüm parametreleri için bir parametre reseti (p0970 = 1 gibi fabrika ayarı) kapsar. Bu arada hızlı işletime almanın verilerinin üzerine yazılmaz. Ardından PROFIBUS PZD telegram seçiminin (p0922) ara bağlantıları ve p15 ve p1500 üzerinden ara bağlantılar tekrar oluşturulur ve tüm bağlı motor/kumanda/düzenleme parametreleri hesaplanır (p0340 = 1'e uygun olarak). p3900 = 2 PROFIBUS PZD telegram seçiminin (p0922) ara bağlantıları ve p15 ve p1500 üzerinden ara bağlantıların tekrar kurulumunu ve p0340 = 1'e uygun olarak hesaplamaları kapsar. p3900 = 3, p0340 = 1'e uygun olarak sadece motor/kumanda/düzenleme parametrelerini kapsar.

Değer:

0: 1: 2: 3:

Hızlı parametrelendirme yok Parametre resetinden sonra hızlı parametrelendirme (Yalnız) BICO ve motor prmt.için hızlı parametrelendirme (Yalnız) motor parametreleri için hızlı parametrelendirme

Dikkat:

Değerin değiştirilmesinden sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenmiştir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da değişiklik yapılması tekrar mümkündür.

Not:

Hesaplamaların sonunda p3900 ve p0010 otomatik olarak 0 değerine geri alınır. Motor, kumanda ve düzenleme parametrelerinin hesaplanmasında (p0340 = 1 gibi) seçilen bir Siemens motor listesinin parametrelerinin üzerine yazılmaz. Motor listesi ayarlanmamışsa (bakın p0300), p3900 > 0 ile ilk işletime almadaki oranları oluşturmak için sonraki parametreler geri alınır. Asenkron motorlarda p0320, p0352, p0362 ... p0369, p0604, p0605. Senkron motorlarda p0352, p0604, p0605.

r3925[0...n]

Sonlandırma ekranı tanımları / Bitiş göst tanıml Erişim kademesi: 3

Açıklama: Bit alanı:

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Uygulanan devreyealım adımlarının gösterimi. Bit 00 02 03 15

Not:

Hesaplanan: p0340 = 1

Sinyal adı Motor/Ayar parametresi hesaplandı (p0340 = 1, p3900 > 0) Motor verileri tanımı durgun konumda uygulandı (p1910 = 1) Döner ölçüm uygulandı (p1960 = 1, 2) Motor yedek devre görüntü parametresi değiştirildi

1 sinyali Evet

0 sinyali Hayır

FP -

Evet

Hayır

-

Evet Değiştirildi

Hayır Değiştirilmedi

-

Her bir bit, ancak uygun eylemler başlatılmış ve başarılı bir şekilde sonlandırılmışsa ayarlanabilir. Motor türü plaka parametrelerinde bitiş göstergesi resetlenir. Her bir bit'in ayarlanması sırasında, tüm daha üst bit'ler resetlenir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-211

Parametre Parametre listesi

r3926[0...n]

Açıklama:

Temel gerilim amplifikasyonu alternatif gerilim oluşturulması / Alt U_oluş U_temel Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: MDS

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [V]

Maks - [V]

Fabrika ayarı - [V]

Son motor veri tanımlamasında alternatif gerilime ait temel gerilimin gösterilmesi. 0: Alternatif gerilim yok. Fonksiyon devre dışı bırakılmıştır. Aksi halde: Alternatif gerilim oluşturması için Volt cinsinden temel gerilim.

r3927[0...n]

Motor verilerinin tanıtılması, denetim kelimesi / MotID STW Erişim kademesi: 4

Açıklama: Bit alanı:

Standartlaştırma: Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Bit 00 02 03 05

Sinyal adı Statör indüktans tahmini ölçüm yapmadan Rotor süresi sabiti ölçüm yapılmadan Sızıntı indüktansı ölçüm yapılmadan Zaman aralığında Tr vwe Lsig değerlemesini belirle Titreşim sönümlemenin aktifleştirilmesi Titreşim tespiti aktifliğinin kaldırılması Darbe ölçümü Lq Ld devre dışı bırak Rr rotor direnci ölçümünün aktifliğini kaldır Valf kilitleme süresi ölçümünü devre dışı bırakma Sadece stator direnci, valf gerilim hatası, ölü süre ölçün.

Ayrıca bak: r3925

Not:

Parametre, p1909'un bir kopyasıdır.

1 sinyali Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır

FP -

Evet Evet Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

-

Evet

Hayır

-

Döner ölçüm konfigürasyonu / Dön ölç yapıl Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Son olarak uygulanmış olan dönen ölçüme ait, başarıyla sonlandırılmış bileşenler. Bit 01 02 03 04 05

Sinyal adı Satürasyon karakteristiği tanıtıcısı Atalet momenti tanıtıcısı Devir sayısı parametrelerinin yeniden hesaplanması Devir sayısı kontrolörü optimizasyonu (vibrasyon testi) q-Dağılım indüktivitesi tanımı (akım ayar adaptasyonu)

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r3925

Not:

Parametre, p1959'un bir kopyasıdır.

1-212

Fabrika ayarı -

Son olarak uygulanmış olan motor veri tanımlamasına ait, başarıyla sonlandırılmış bileşenler.

Bağımlılık:

Bit alanı:

Veri seti: DDS, p0180

Değiştirilebilir: -

15

Açıklama:

Veri tipi: Unsigned16

Birim grubu: -

06 07 11 12 14

r3928[0...n]

Hesaplanan: p0340 = 1

1 sinyali Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır

FP -

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r3929[0...n]

Açıklama: Bit alanı:

Motor veri tanımlaması modülasyonlu gerilim oluşumu / MotID U_oluş modül Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: p0340 = 1

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: DDS, p0180

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

En son başarılı MotID'de farklı MotID bölümlerinde gerilim oluşturma yapılandırması. Bit 00 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13

p3950

Açıklama:

p3981

Fabrika ayarı -

Sinyal adı Ölü süre belirlemesi için U yalpalaması oluşturulması Stator direnç tespiti için U yalpalaması oluşturulması. Rotor zaman sab. belirle için U yalpalaması oluşturulması Kaçak indüktans belirlemesi için U yalpalaması oluşturulması Din. kaçak indüktansı için U yalpalaması oluşturulması Ana indüktans belirlemesi için U yalpalaması oluşturulması Ölü süre belirlemesi için değişken U yalpalaması oluşturulması Stator direnç belirleme için değişk U yalpalaması oluşturulması Rotor zaman sabiti belirle için değişk U yalpala oluşturulması. Kaçak indüktans belirleme için değişk U yalpala oluşturulması. Din kaçak indüktansı belirleme için değişk U yalpala oluşturulm Ana indüktans belirlemesi için değişk U yalpalam oluşturulması.

1 sinyali Evet

0 sinyali Hayır

FP -

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

Servis parametresi / Serv par Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: C, U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Sadece servis personeli için.

Arızalar, sürücü nesnesini onayla / Arızalar onay DO Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Açıklama:

Bir sürücü nesnesine ait mevcut tüm arızaların onayı için ayar.

Not:

Onay için parametre 0'dan 1'e ayarlanmalıdır.

Fabrika ayarı 0

Onay işleminden sonra parametre otomatik olarak 0'a ayarlanacaktır.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-213

Parametre Parametre listesi

p3985

Master kontrol modu seçimi / PcCtrl modu seçimi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Master kontrol/LOCAL modun değiştirilmesi için modun ayarlanması.

Değer:

0: 1:

Tehlike:

İşletimde master kontrolün değiştirilmesi sırasında sürücü istenmeyen bir davranış gösterebilir. Örneğin başka bir set değere hızlanma.

r3996

Açıklama:

STW1.0 = 0 için master kontrolü değiştir Çalıştırmada master kontrolü değiştir

Parametre yazma blokajı durumu / Par_yaz bloke dur Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Parametre yazımının bloke edilip edilmediğini gösterir. r3996 = 0: Parametre yazımı bloke edilmemiş. 0 < r3996 < 100: Parametre dilimleri bloke edilmiş. Değer, hesaplamaların ilerlemesini gösterir.

r7760

Açıklama:

Yazma koruması durumu / Yazma koruma durum Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Ayar parametrelerinin yazma koruması için durumun gösterilmesi.

Bit alanı: Not:

Erişim kademesi: 3 Değiştirilebilir: -

Bit 00

Sinyal adı Yazma koruması etkin

1 sinyali

0 sinyali

Yazma koruması, kontrol biriminde p7760 üzerinden etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

p7761

Yazma koruması / Yazma koruması Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Yazma korumasının ayar parametreleri için etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması için ayar.

Değer:

0: 1:

1-214

FP -

pasif aktif

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

Şu parametreleri yazma koruması tarafından çıkarılmıştır: - p0003 (BOP erişim seviyesi) - p0971 (Sürücü nesnesi parametresini kaydet) - p0977 (Tüm parametreleri kaydet) - p3950 (Servis arametresi) - p3981 (Sürücü nesnesi arıza onayı - p7760 (Ayar parametresi yazma koruması)

r8570[0...39]

Makro sürücü nesnesi / Makro DO Erişim kademesi: 1

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Hafıza kartı/Cihaz hafızasında yerleştirilen makro dosyaların ilgili dizininin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p0015

Not:

9999999 değerinde geçerli olan: Okuma süreci devam ediyor.

r8600

CAN Device Type / Cihaz türü

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Boot işleminden sonra CAN-Bus'a bağlanmış cihazların gösterilmesi. r8600 = 00000000 hex: Hiçbir sürücü tespit edilmedi. = 02010192 hex: 1 Vektörel sürücü

Not:

CANopen nesnesi 1000 hex'e karşılık gelmektedir. Ek olarak, tespit edilen her bir sürücü için 67FF hex nesnesindeki cihaz türü gösterilir

r8601 G120C CAN

Açıklama:

CAN Error Register / Hata kaydı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

CANopen için hata kaydının gösterilmesi. Bit 0: Genel hata 0 sinyali: Mevcut hata yok. 1 sinyali: Genel hata mevcuttur. Bit 1 ... 3: Desteklenmiyor (her zaman 0 sinyali) Bit 4: İletişim hatası 0 sinyali: 8700 ... 8799 aralığında bir hata bildirimi yok. 1 sinyali: 8700 ... 8799 aralığında en az bir bildirim (arıza veya uyarı) mevcuttur. Bit 5 ... 6: Desteklenmiyor (her zaman 0 sinyali) Bit 7: 8700 ... 8799 aralığı dışında arıza 0 sinyali: 8700 ... 8799 aralığı dışında bir arıza mevcut değil. 1 sinyali: 8700 ... 8799 aralığı dışında en az bir arıza mevcuttur.

Not:

CANopen nesnesi 1001 hex'e karşılık gelmektedir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-215

Parametre Parametre listesi

p8602 G120C CAN

Açıklama:

CAN SYNC nesnesi / SYNC nesnesi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0080 hex

Şu CANopen nesneleri için SYNC nesneneleri parametresini ayarlar: - 1005 hex: COB-ID

Not:

SINAMICS, SYNC yükü olarak çalışır. COB-ID: CAN nesnesi tanımlaması

p8603

CAN COB-ID Emergency Message / COB-ID EMCY Msg

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Acil durum bildirimleri (hata telgrafları) için COB-ID ayarı CANopen nesnelerine denk gelir: - 1014 hex: COB-ID

Not:

Eğer download sırasında ön ayar değeri 0 yüklenirse, 80 hex + Node-ID CANopen ön ayar değeri otomatik olarak ayarlanır. CANopen standardına göre COB-ID 0'a izin verilmediği için değer 0 online olarak reddedilir. Kontrol birimindeki donanım şalteri üzerinden Node-ID'nin geçişi veya yazılım üzerinden COB-ID EMCY üzerine hiçbir etkisi yoktur. Kaydedilmiş değer etkili kalır.

p8604[0...1] G120C CAN

Açıklama:

CAN Node Guarding / Node guarding Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

Fabrika ayarı 0

Şu CANopen nesneleri için Node Guarding parametresinin ayarlanması. - 100C hex: Guard Time - 100D hex: Life Time Factor Life Time, Guard Time ile Time Factor çarpımından oluşur.

Endeks: Bağımlılık:

[0] = Yeni Node Guarding telegram için zaman aralıkları (ms) [1] = Node Guarding telegram kesintisi için faktör Sadece Heartbeat Time = 0'da (Heartbeat kapatıldı) ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8606

Not:

p8604[0] = 0'de ve/veya p8604[1] = 0'de Node Guarding protokolü kullanılmaz. Ya Node Guarding ya da Heartbeat kullanılabilir.

1-216

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p8606 G120C CAN

Açıklama:

CAN Producer Heartbeat Time / Prod Heartb Time Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 65535 [ms]

Fabrika ayarı 0 [ms]

Heartbeat telgraflarının döngüsel olarak gönderilmesi için sürenin [ms] ayarlanması. En küçük döngü süresi 100 ms'dir. Değer 0'ın yazılmasıyla Heartbeat telgraflarının gönderimi kapatılır.

Bağımlılık:

Sadece Guard Time = 0'de ayarlanabilir (Node Guarding kapatıldı). Ayrıca bak: p8604

Not:

CANopen nesnesi 1017 hex'e denk gelir. Ya Node Guarding ya da Heartbeat kullanılabilir.

r8607[0...3]

CAN Identity Object / Identity object

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Genel cihaz bilgilerinin gösterilmesi.

Endeks:

[0] = Vendor ID [1] = Product Code [2] = Revision number [3] = Serial number

Not:

CANopen nesnesi 1018 hex'e denk gelir.

Fabrika ayarı -

Endeks 3 hakkında: SINAMICS seri numarası 60 bit'den oluşur. Bu endeksde onlardan aşağıdakiler gösterilir: Bit 0 ... 19: Ardışık sayı Bit 20 ... 23: Üretim kimliği - 0 hex: Gelişme - 1 hex: P1 benzersiz sayı - 2 hex: P2 benzersiz sayı - 3 hex: WM benzersiz sayı - 9 hex: Numune - F hex: Tüm diğerleri Bit 24 ... 27: Üretildiği ay (0 Ocak ayına denk gelir, B aralık ayına) Bit 28 ... 31: Üretildiği (0, 2002'ye denk gelir)

p8608[0...1]

CAN Clear Bus Off Error / Clear Bus Off Err

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Açıklama:

Fabrika ayarı 0

Bir Bus Off hatasıyla CAN denetleyicisi başlatma durumuna getirilir. Endeks 0: Neden ortadan kaldırıldıktan sonra CAN denetleyicisinin manüel olarak p8608[0] = 1 ile çalıştırılması.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-217

Parametre Parametre listesi

Endeks 1: Otomatik CAN Bus başlatma fonksiyonunun otomatik olarak p8608[1[ = 1 ile etkinleştirilmesi. CAN denetleyicisi, neden ortadan kaldırılıp bir CAN bağlantısı kurulana kadar, 2 saniyelik aralıklarla CAN denetleyicisi otomatik olarak yeniden çalıştırılır Değer:

0: 1:

pasif CAN controller başlat

Endeks:

[0] = Manüel denetleyici başlatma fonksiyonu [1] = Otomatik denetleyici başlangıç fonksiyonu etkinleştirmesi

Not:

Endeks 0: Parametre, başlatıldıktan sonra otomatik olarak yeniden 0'a resetlenir.

p8609[0...1]

CAN Error Behaviour / Hatalı davranış

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 2

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

İletişim hatası veya cihaz hatasına bağlı olarak CAN düğümünün davranışını ayarlar.

Değer:

0: 1: 2:

Endeks:

[0] = İletişim hatası sırasında davranış [1] = Cihaz hatası sırasında davranış

Not:

CANopen nesnesi 1029 hex'e karşılık gelmektedir.

Pre-Operational Değişiklik yok Stopped

r8610[0...1]

CAN First Server SDO / First Server SDO

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

SDO kanalına ait tanımlayıcının (Client/Server ve Server/Client) gösterilmesi.

Endeks:

[0] = İstemciden sunucuya COB-ID görüntüsü [1] = Sunucudan istemciye COB-ID görüntüsü

Not:

CANopen nesnesi 1200 hex'e denk gelir. SDO: Service Data Object

p8611[0...82] G120C CAN

Açıklama:

CAN Pre-defined Error Field / Önc_at hata alanı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF 1000 hex

Fabrika ayarı 0000 hex

CAN düğümüne ait önceden belirlenmişhata alanının gösterilmesi. Ortaya çıkan tüm hataların sayısını, sürücü başına ortaya çıkan hataların sayısını ve tarihe göre hataları içerir. İlk 16 bit, CANopen hata kodunu ve ikinici 16 bit SINAMICS hata kodunu gösterir. Endeks 1 aynı yapıyı gösterir fakat ikinici 16 bit'de SINAMICS hata kodunun yerine, sürücü nesnesi ID'si kullanılır. CANopen hata kodu: Bir hata yok 0000 hex: Hata yok 8110 hex: Uyarı A08751 mevcut 8120 hex: Uyarı A08752 mevcut 8130 hex: Uyarı değeri = 2 ile uyarı A08700(F) mevcuttur

1-218

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

1000 hex: Generic hata 1 mevcuttur (8700 ... 8799 alanının dışında en az bir arıza) 1001 hex: Generic hata 2 mevcuttur (8700 ... 8799 alanının dışında en az bir uyarı. A08751, A08752, A08700 hariç) Değer 0 ile endeks 0'ın yazılmasıyla sürücü nesnelerinin tamamı onaylanır. Bir arıza onaylanıp veya bir uyarı ortadan kaldırıldıysa, arıza listesindne silinir. Endeks:

[0] = Sürücü birimindeki tüm hataların sayısı [1] = En güncel (son) sürücü numarası/hata numarası [2] = Sürücü 1 hata sayısı [3] = Hata 1/sürücü 1 [4] = Hata 2/sürücü 1 [5] = Hata 3/sürücü 1 [6] = Hata 4/sürücü 1 [7] = Hata 5/sürücü 1 [8] = Hata 6/sürücü 1

Not:

CANopen nesnesi 1003 hex'e karşılık gelmektedir.

p8620 G120C CAN

Açıklama:

CAN Node-ID / Node ID Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 127

Fabrika ayarı 126

CANopen-Node-ID gösterilmesi veya ayarlanması. Node-ID aşağıda belirtildiği gibi ayarlanabilir: 1) Kontrol ünitesinin adres şalteri üzerinden --> p8620 sadece okunabilir olur ve ayarlanan Node-ID gösterir. --> Değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkin olur. --> CANopen-Node-ID ve PROFIBUS adresleri aynıdır. 2) p8620 üzerinden --> Adres şalteri üzerinden 0 adresi ayarlanmışsa. --> Node-ID standart olarak 126'ya ayarlanır. --> Değişiklik ancak POWER ON sonrasında etkin olur.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r8621

Dikkat:

p0014 = 1'de geçerli olan: Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür. p0014 = 0'da geçerli olan: Değiştirilmiş bir ayarın sürekli etkin olmadan önce RAM'den ROM'a kalıcı olarak kaydedilmesi gereklidir. Bunun için p0971 = 1 veya p0014 = 1 yerleştirilmelidir.

Not:

Node-ID'deki tüm değişiklikler POWER ON sonrasında etkin olur. Etkin Node-ID r8621'de gösterilir. Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez. CANopen-Node-ID ve PROFIBUS adreslerinin birbirinden bağımsız olarak ayarlanması sadece p0918 ve p8620 üzerinden mümkündür (Koşul: Adres şalterinde 0 ayarlanmıştır.)

r8621

CAN Node-ID etkin / Node ID etkin

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned8 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Etkili CANopen-Node-ID'nin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p8620

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı -

1-219

Parametre Parametre listesi

p8622

CAN Bitrate / Bit rate

G120C CAN

Açıklama:

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 7

Fabrika ayarı 6

CAN Bus için bitrate ayarı. p8623'de ilgili alt endekste tanımlanmış olan uygun bit zamanlaları seçilir. Örnek: Bitrate = 20 kBit/s --> p8622 = 6 --> İlgili Bit zamanlaması p8623[6]'dadır.

Değer:

0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:

1 Mbit/sn 800 kbit/sn 500 kbit/sn 250 kbit/sn 125 kbit/sn 50 kbit/sn 20 kbit/sn 10 kbit/sn

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p8623

Dikkat:

p0014 = 1'de geçerli olan: Değer değiştirildikten sonra parametrelerin değiştirilmesi engellenir ve r3996'da durum gösterilir. r3996 = 0'da bir değişiklik yapılması tekrar mümkündür. p0014 = 0'da geçerli olan: Değiştirilmiş bir ayarın sürekli etkin olmadan önce RAM'den ROM'a kalıcı olarak kaydedilmesi gereklidir. Bunun için p0971 = 1 veya p0014 = 1 yerleştirilmelidir.

Not:

p8623[0...7] G120C CAN

Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

CAN Bit Timing selection / Bit timing select Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 000F 7FFF hex

Fabrika ayarı [0] 1405 hex [1] 1605 hex [2] 1C05 hex [3] 1C0B hex [4] 1C17 hex [5] 1C3B hex [6] 0002 1C15 hex [7] 0004 1C2B hex

Açıklama:

Ayarlanmış ilgili bitrate (p8622) için C_CAN denetleyicisinin bit zamanlayıcısının ayarlanması. p8623[0...7]'de bit'ler C_CAN denetleyicisinin şu parametrelerine dağılmıştır: Bit 0 ... 5: BRP (Baud Rate Prescaler) Bit 6 ... 7: SJW (Synchronisation Jump Width) Bit 8 ... 11: TSEG1 (Time Segment 1, örnekleme noktasından önce) Bit 12 ... 14: TSEG2 (Time Segment 2, örnekleme noktasından sonra) Bit 15: Reserve Bit 16 ... 19: BRPE (Baud Rate Prescaler Extension) Bit 20 ... 31: Reserve Örnek: Bitrate = 20 kBit/s --> p8622 = 6 --> İlgili Timing p8623[6] --> 0001 2FB6'dedir.

1-220

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Endeks:

[0] = 1 Mbit/sn [1] = 800 kbit/sn [2] = 500 kbit/sn [3] = 250 kbit/sn [4] = 125 kbit/sn [5] = 50 kbit/sn [6] = 20 kbit/sn [7] = 10 kbit/sn

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p8622

Not:

Parametre, fabrika ayarının ayarlanması nedeniyle zarar görmez.

p8630[0...2]

CBC sanal nesneler / Sanal nesneler

G120C CAN

Açıklama:

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 65535

Fabrika ayarı 0

Üreticiye özel CANopen nesneleri üzerinden parametrelere erişimin ve alt endeks alanının ayarının (Endeks 1) ve sanal nesnelerin kullanılması sırasında parametre alanının (Endeks 2) etkinleştirilmesi. Bu şekilde SINAMICS'deki tüm parametrelere CAN üzerinden erişilebilir. Endeks 0: 0: Sanal CANopen nesnelerine sanal erişim mümkün değil. 1: Sanal CANopen nesnelerine sanal erişim mümkündür. Endeks 1 (altendeks alanı): 0: 0 ... 255 1: 256 ... 511 2: 512 ... 767 3: 768 ... 1023 Endeks 2 (parametre alanı): 0: 1 ... 9999 1: 10000 ... 19999 2: 20000 ... 29999 3: 30000 ... 39999

Endeks:

[0] = Sürücü nesne numarası [1] = Alt endeks aralığı [2] = Parametre aralığı

p8641

CAN Abort Connection Option Code / Bağl ops kod çık

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 3

Açıklama:

Bir CAN iletişim hatası durumunda sürücünün davranışının ayarlanması.

Değer:

0: 1: 2: 3:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F08700

Fabrika ayarı 3

Reaksiyon yok KAPALI1 KAPALI2 KAPALI3

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-221

Parametre Parametre listesi

r8680[0...36] G120C CAN

Açıklama:

CAN Diagnosis Hardware / HW teşhisi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

CAN denetleyicisi C_CAN'in kaydını gösterir: CAN protokolüne bağlı kayıt, Message Interface Register ve Message Handler Register.

Endeks:

[0] = Control register [1] = Status register [2] = Error Counter [3] = Bit Timing Register [4] = Interrupt Register [5] = Test Register [6] = Baud Rate Prescaler Extension Register [7] = Interface 1 Command Request Register [8] = Interface 1 Command Mask Register

Not:

C_CAN denetleyicisine ait her bir kaydın açıklaması "C_CAN Kullanım Kılavuzu" 'nda mevcuttur.

p8684

Boot işleminden sonra CBC NMT durumu / NMT durum n boot

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 4

Maks 127

Fabrika ayarı 127

Açıklama:

Boot işleminden sonra etkili olacak CANopen NMT durumunun ayarlanması.

Değer:

4: 5: 127:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p8685

Not:

NMT durumu ön operasyonelde boot etmek, CANopen'e denk geliyor.

p8685 G120C CAN

Stopped Operational Pre-Operational

CAN NMT durumu / MT durumları Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 129

Fabrika ayarı 127

Açıklama:

CANopen NMT durumunun ayarlanması ve gösterilmesi.

Değer:

0: 4: 5: 127: 128: 129:

Not:

0 değeri (başlatma) sadece gösterilir ve ayarlanamaz.

1-222

Initializing Stopped Operational Pre-Operational Reset Node Reset Communication

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p8699 G120C CAN

Açıklama:

CAN RPDO izleme süresi / RPDO t_izleme Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0 [ms]

Maks 65535000 [ms]

Fabrika ayarı 0 [ms]

CAN bus üzerinden alınan proses verilerinin izlemesi için izleme süresinin ayarlanması. CANopen'a (p2048) ait örnekleme süresi tarafından bölünebilen tam sayı olmayan değer yuvarlanır. Bu süre içerisinde proses verileri alınamazsa, F08702 arızası yayınlanır.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F08702

Not:

0: İzleme kapatılmıştır.

p8700[0...1]

CAN Receive PDO 1 / Receive PDO 1

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 8000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] 8000 06DF hex [1] 00FE hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 1 (RPDO 1) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Not:

CANopen nesnesi 1400 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

p8701[0...1]

CAN Receive PDO 2 / Receive PDO 2

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 8000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] 8000 06DF hex [1] 00FE hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 2 (RPDO 2) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Not:

CANopen nesnesi 1401 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-223

Parametre Parametre listesi

p8702[0...1]

CAN Receive PDO 3 / Receive PDO 3

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 8000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] 8000 06DF hex [1] 00FE hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 3 (RPDO 3) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Not:

CANopen nesnesi 1402 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

p8703[0...1] G120C CAN

CAN Receive PDO 4 / Receive PDO 4 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 8000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] 8000 06DF hex [1] 00FE hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 4 (RPDO 4) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Not:

CANopen nesnesi 1403 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

p8704[0...1] G120C CAN

CAN Receive PDO 5 / Receive PDO 5 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 8000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] 8000 06DF hex [1] 00FE hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 5 (RPDO 5) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir.

Not:

CANopen nesnesi 1404 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir.

Ayrıca bak: p8741 0, 1, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

1-224

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p8705[0...1]

CAN Receive PDO 6 / Receive PDO 6

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 8000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] 8000 06DF hex [1] 00FE hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 6 (RPDO 6) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Not:

CANopen nesnesi 1405 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

p8706[0...1] G120C CAN

CAN Receive PDO 7 / Receive PDO 7 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 8000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] 8000 06DF hex [1] 00FE hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 7 (RPDO 7) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Not:

CANopen nesnesi 1406 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

p8707[0...1] G120C CAN

CAN Receive PDO 8 / Receive PDO 8 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 8000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] 8000 06DF hex [1] 00FE hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 8 (RPDO 8) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir.

Not:

CANopen nesnesi 1407 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir.

Ayrıca bak: p8741 0, 1, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-225

Parametre Parametre listesi

p8710[0...3] G120C CAN

RPDO 1 için CAN receive mapping / Mapping RPDO 1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 1 (RPDO 1) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1600 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Dummy mapping desteklenmez. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p870x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8711[0...3] G120C CAN

RPDO 2 için CAN receive mapping / Mapping RPDO 2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 2 (RPDO 2) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1601 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Dummy mapping desteklenmez. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p870x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8712[0...3] G120C CAN

RPDO 3 için CAN receive mapping / Mapping RPDO 3 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 3 (RPDO 3) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1602 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Dummy mapping desteklenmez. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p870x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

1-226

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p8713[0...3] G120C CAN

RPDO 4 için CAN receive mapping / Mapping RPDO 4 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 4 (RPDO 4) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1603 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Dummy mapping desteklenmez. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p870x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8714[0...3] G120C CAN

RPDO 5 için CAN receive mapping / Mapping RPDO 5 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 5 (RPDO 5) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1604 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Dummy mapping desteklenmez. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p870x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8715[0...3] G120C CAN

RPDO 6 için CAN receive mapping / Mapping RPDO 6 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 6 (RPDO 6) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1605 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Dummy mapping desteklenmez. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p870x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8716[0...3]

RPDO 7 için CAN receive mapping / Mapping RPDO 7

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

CANopen Receive Process Data Object 7 (RPDO 7) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-227

Parametre Parametre listesi

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1606 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Dummy mapping desteklenmez. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p870x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8717[0...3] G120C CAN

RPDO 8 için CAN receive mapping / Mapping RPDO 8 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Receive Process Data Object 8 (RPDO 8) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1607 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Dummy mapping desteklenmez. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p870x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8720[0...4]

CAN Transmit PDO 1 / Transmit PDO 1

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks C000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 1 (TPDO 1) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi [2] = Inhibit Time (in 100 µs) [3] = Rezerve [4] = Durum planlayıcı (ms olarak)

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Dikkat:

Inhibit Time ve Event Timer için şunlar geçerlidir: CANopen'a (4 ms) ait örnekleme süresi tarafından bölünebilen tam sayı olmayan değer yuvarlanır.

Not:

CANopen nesnesi 1800 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1 ... F0, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

1-228

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p8721[0...4]

CAN Transmit PDO 2 / Transmit PDO 2

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks C000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 2 (TPDO 2) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi [2] = Inhibit Time (in 100 µs) [3] = Rezerve [4] = Durum planlayıcı (ms olarak)

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Dikkat:

Inhibit Time ve Event Timer için şunlar geçerlidir: CANopen'a (4 ms) ait örnekleme süresi tarafından bölünebilen tam sayı olmayan değer yuvarlanır.

Not:

CANopen nesnesi 1801 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1 ... F0, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

p8722[0...4]

CAN Transmit PDO 3 / Transmit PDO 3

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks C000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 3 (TPDO 3) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi [2] = Inhibit Time (in 100 µs) [3] = Rezerve [4] = Durum planlayıcı (ms olarak)

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Dikkat:

Inhibit Time ve Event Timer için şunlar geçerlidir:

Not:

CANopen nesnesi 1802 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir.

CANopen'a (4 ms) ait örnekleme süresi tarafından bölünebilen tam sayı olmayan değer yuvarlanır. 0, 1 ... F0, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-229

Parametre Parametre listesi

p8723[0...4]

CAN Transmit PDO 4 / Transmit PDO 4

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks C000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 4 (TPDO 4) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi [2] = Inhibit Time (in 100 µs) [3] = Rezerve [4] = Durum planlayıcı (ms olarak)

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Dikkat:

Inhibit Time ve Event Timer için şunlar geçerlidir: CANopen'a (4 ms) ait örnekleme süresi tarafından bölünebilen tam sayı olmayan değer yuvarlanır.

Not:

CANopen nesnesi 1803 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1 ... F0, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

p8724[0...4]

CAN Transmit PDO 5 / Transmit PDO 5

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks C000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 5 (TPDO 5) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi [2] = Inhibit Time (in 100 µs) [3] = Rezerve [4] = Durum planlayıcı (ms olarak)

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Dikkat:

Inhibit Time ve Event Timer için şunlar geçerlidir:

Not:

CANopen nesnesi 1804 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir.

CANopen'a (4 ms) ait örnekleme süresi tarafından bölünebilen tam sayı olmayan değer yuvarlanır. 0, 1 ... F0, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

1-230

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p8725[0...4]

CAN Transmit PDO 6 / Transmit PDO 6

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks C000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 6 (TPDO 6) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi [2] = Inhibit Time (in 100 µs) [3] = Rezerve [4] = Durum planlayıcı (ms olarak)

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Dikkat:

Inhibit Time ve Event Timer için şunlar geçerlidir: CANopen'a (4 ms) ait örnekleme süresi tarafından bölünebilen tam sayı olmayan değer yuvarlanır.

Not:

CANopen nesnesi 1805 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1 ... F0, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

p8726[0...4]

CAN Transmit PDO 7 / Transmit PDO 7

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks C000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 7 (TPDO 7) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi [2] = Inhibit Time (in 100 µs) [3] = Rezerve [4] = Durum planlayıcı (ms olarak)

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Dikkat:

Inhibit Time ve Event Timer için şunlar geçerlidir:

Not:

CANopen nesnesi 1806 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir.

CANopen'a (4 ms) ait örnekleme süresi tarafından bölünebilen tam sayı olmayan değer yuvarlanır. 0, 1 ... F0, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-231

Parametre Parametre listesi

p8727[0...4]

CAN Transmit PDO 8 / Transmit PDO 8

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks C000 06DF hex

Fabrika ayarı [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 8 (TPDO 8) için iletişim parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = PDO COB-ID [1] = PDO aktarım tipi [2] = Inhibit Time (in 100 µs) [3] = Rezerve [4] = Durum planlayıcı (ms olarak)

Bağımlılık:

Geçerli bir COB-ID, sadece mevcut bir kanalda ayarlanabilir. Ayrıca bak: p8741

Dikkat:

Inhibit Time ve Event Timer için şunlar geçerlidir: CANopen'a (4 ms) ait örnekleme süresi tarafından bölünebilen tam sayı olmayan değer yuvarlanır.

Not:

CANopen nesnesi 1807 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. 0, 1 ... F0, FE ve FF transmisyon türleri ayarlanabilir. PDO: Process Data Object

p8730[0...3]

TPDO 1 için CAN Transmit Mapping / Mapping TPDO 1

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 1 (TPDO 1) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1A00 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p872x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8731[0...3] G120C CAN

TPDO 2 için CAN Transmit Mapping / Mapping TPDO 2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 2 (TPDO 2) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1A01 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p872x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

1-232

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p8732[0...3] G120C CAN

TPDO 3 için CAN Transmit Mapping / Mapping TPDO 3 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 3 (TPDO 3) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1A02 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p872x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8733[0...3] G120C CAN

TPDO 4 için CAN Transmit Mapping / Mapping TPDO 4 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 4 (TPDO 4) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1A03 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p872x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8734[0...3] G120C CAN

TPDO 5 için CAN Transmit Mapping / Mapping TPDO 5 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 5 (TPDO 5) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1A04 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p872x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-233

Parametre Parametre listesi

p8735[0...3]

TPDO 6 için CAN Transmit Mapping / Mapping TPDO 6

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 6 (TPDO 6) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1A05 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p872x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8736[0...3]

TPDO 7 için CAN Transmit Mapping / Mapping TPDO 7

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 7 (TPDO 7) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1A06 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p872x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8737[0...3]

TPDO 8 için CAN Transmit Mapping / Mapping TPDO 8

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

CANopen Transmit Process Data Object 8 (TPDO 8) için mapping parametrelerinin ayarlanması.

Endeks:

[0] = Eşlenen nesne 1 [1] = Eşlenen nesne 2 [2] = Eşlenen nesne 3 [3] = Eşlenen nesne 4

Not:

CANopen nesnesi 1A07 hex + 40 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir. Parametre, ancak ilgili COB-ID in p872x geçersiz olarak ayarlanırsa online olarak yazılabilir.

p8741

CAN PDO yapılandırma onayı / PDO yapıl onay

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

Predefined Connection Sets (p8744) ayarının onaylanması.

Değer:

0: 1:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p8744

1-234

pasif Konfigürasyonu onayla

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p8744

CAN PDO eşleme konfigürasyonu / PDO Mapping konf.

G120C CAN

Açıklama:

Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 2

Fabrika ayarı 2

PDO Mapping için seçim şalteri. Karşıdan yükleme veya çevrimiçi işletim esnasında p8741'in onaylanmasıyla Mapping atanır.

Değer:

1: 2:

Ön tanımlı bağlantı kümesi Serbest PDO eşleme

r8750[0...15]

CAN map edilmiş Receive nesneleri 16 Bit / RPDO 16 map edildi

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Proses veri tamponunda 16 bit formatında map edilmiş Receive CANopen nesnelerini gösterir. Örnek: Örneğin kontrol sözcüğü bir RPDO'ya map edilmişse, r8750, kontrol sözcüğünün proses veri tamponundaki konumunu gösterir.

Endeks:

r8751[0...15] G120C CAN

[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8 [8] = PZD 9 [9] = PZD 10 [10] = PZD 11 [11] = PZD 12 [12] = PZD 13 [13] = PZD 14 [14] = PZD 15 [15] = PZD 16

Verici nesneleri 16 bit CAN eşlemel / TPDO 16 map edildi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Proses veri tamponunda 16 bit formatında map edilmiş Transmit CANopen nesnelerini gösterir.

Endeks:

[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8 [8] = PZD 9 [9] = PZD 10 [10] = PZD 11

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-235

Parametre Parametre listesi

[11] = PZD 12 [12] = PZD 13 [13] = PZD 14 [14] = PZD 15 [15] = PZD 16 Bağımlılık:

r8784 G120C CAN

Açıklama: Bit alanı:

Ayrıca bak: r8750

CO: CAN durum sözcüğü / Durum sözcüğü Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

CANopen durum sözcüğünün gösterilmesi. Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15

Not:

p8785 G120C CAN

Fabrika ayarı -

Sinyal adı Açmak için hazır Çalışmaya hazır Çalışma serbest bırakıldı Arıza mevcut Aktif sönme yok Hızlı durdurma aktif değil Açma blokajı aktif İkaz mevcut Serbest şekilde birbiri ile bağlanabilir (BI: p8785) PLC'den kontrol Hedefe ulaşıldı Tork sınırına ulaşıldı Hız sıfıra eşit Serbest şekilde birbiri ile bağlanabilir (BI: p8786) Serbest şekilde birbiri ile bağlanabilir (BI: p8787)

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet High

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Low

FP -

Evet Evet Evet Evet High

Hayır Hayır Hayır Hayır Low

-

High

Low

-

CANopen nesnesi 6041 hex + 800 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir.

BI: CAN durum sözcüğü bit 8 / Durum kelim bit 8 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

CANopen durum sözcüğüne ait bit 8 için binektör giriş.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r8784

p8786

BI: CAN durum kelimesi bit 14 / Durum kelim bit 14

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

CANopen durum sözcüğüne ait bit 14 için binektör giriş.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r8784

1-236

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p8787

BI: CBC durum kelimesi bit 15 / durum kelim bit15

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: U32 / Binary

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

CANopen durum sözcüğüne ait bit 15 için binektör giriş.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r8784

p8790

CAN kontrol kelimesi - otomatik dahili bağlantı / STW dahili bağlan

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C(3), T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 1

Fabrika ayarı 0

Açıklama:

CANopen kontrol sözcüğüne aitt otomatik BICO bağlantısının ayarlanması.

Değer:

0: 1:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r2050, r2090, r2091, r2092, r2093, r8750, r8795

Not:

Eğer CANopen kontrol kelimesi, x = 0 ... 3 konumlarından birinde alış proses veri tamponunda map edildiyse, şu BICO bağlantıları otomatik olarak sağlanır.

Dahili bağlantı yok Dahili bağlantı

BI: p0840.0 = r209x.0 BI: p0844.0 = r209x.1 BI: p0848.0 = r209x.2 BI: p0852.0 = r209x.3 BI: p2103.0 = r209x.7 Bu yerlerden birinde bir CANopen kontrol kelimesi yoksa,o zaman yazma erişimi reddedilir. Bu, aynı zamanda, devreyealım yazılımında proje download'unun iptal edilmesine neden olur.

r8795 G120C CAN

Açıklama: Bit alanı:

CAN kontrol sözcüğü / Kumanda kodu Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

SDO transferinin yardımıyla CANopen kontrol kelimesine erişim. Bit 00 01 02 03 07 11 12 13 14 15

Sinyal adı AÇIK/KAPALI1 Sönmeyi aktifleme Hızlı durdurmayı aktiflemeyin Çalışmayı serbest bırak Arızayı onayla Serbest şekilde birbiri ile bağlanabilir Serbest şekilde birbiri ile bağlanabilir Serbest şekilde birbiri ile bağlanabilir Serbest şekilde birbiri ile bağlanabilir Serbest şekilde birbiri ile bağlanabilir

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet High High High High High

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Low Low Low Low Low

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p8790

Not:

CANopen nesnesi 6040 hex + 800 hex * x'e (x: Sürücü numarası 0 ... 7) karşılık gelir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

FP -

1-237

Parametre Parametre listesi

r8797

CAN Target Torque / Hedef tork

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

SDO transferi yardımıyla CANopen nesnesi Target Torque'a erişim.

Not:

Corresponds to the CANopen object 6071 hex + 800 hex * x (x: Drive number 0 ... 7).

Değer, standart olarak promil (1/1000) cinsinden gösterilir. Gösterilen değer şu şekilde hesaplanır: r8797 [Promil] = M_set [Nm] / p0333 [Nm] * 1000

p8991

USB bellek erişimi / USB bellek Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 2

Fabrika ayarı 1

Açıklama:

USB Mass-Storage üzerinden erişim için yedekleme biriminin seçilmesi.

Değer:

1: 2:

Not:

Değişiklik, ancak POWER ON'dan sonra etkili olur.

Hafıza kartı Flash r/w dahili

Parametre, fabrika ayarlarına dönüş ayarlandığında etkilenmez.

p8999

USB işlevi / USB işlevi Erişim kademesi: 4

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 1

Maks 3

Açıklama:

USB işlevinin seçimi

Değer:

1: 2: 3:

Not:

IBN: Devreyealım.

Fabrika ayarı 3

Sanal COM Port üzerinden USS-IBN Sadece bellek erişimi USB-IBN ve bellek erişimi

Değişiklik, ancak POWER ON'dan sonra etkilidir. Parametre, fabrika ayarlarının ayarlanmasıyla etkilenmez.

p9400

Hafıza kartının güvenle kaldırılması / Haf_kartı kaldır Erişim kademesi: 2

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 100

Fabrika ayarı 0

Hafıza kartının "Güvenle kaldırılmasının" ayarlanması ve gösterilmesi. İşlem şekli: p9400 = 2'nin atanması 3 değerine götürür --> Hafıza kartının güvenle kaldırılması mümkündür. Kaldırma işleminden sonra otomatik olarak 0 değeri atanır. p9400 = 2'nin atanması 100 değerine götürür --> Hafıza kartının güvenle kaldırılması mümkündür. Kaldırma işlemi hafıza kartındaki veri sisteminin hasar görmesine neden olur. Gerektiğinde p9400 = 2 tekrarlanarak yerleştirilmelidir.

1-238

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Değer:

0: 1: 2: 3: 100:

Hafıza kartı takılı değil Hafıza kartı takılı Hafız akartının "Güvenle kaldırılması" talep edildi. "Güvenle kaldırma" mümkün Erişim nedeniyle "Güvenle kaldırma" mümkün değil

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9401

Dikkat:

Talep (p9400 = 2) ve onay (p9400 = 3) olmadan hafıza kartının alınması hafıza kartındaki veri sisteminin hasar görmesine neden olur. Hafıza kartı bundan sonra çalışmaz ve onarılması gerekir.

Not:

Hafıza kartının "Güvenle kaldırma" durumu r9401'de gösterilir. 0, 1, 3, 100 değeri: Bu değerler sadece gösterilir ve ayarlanamaz.

r9401

Açıklama: Bit alanı:

Hafıza kartı güvenli kaldırma durumu / Haf_kartı kal.dur. Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Hafıza kartı durumunun gösterilmesi. Bit 00 01

Sinyal adı Hafıza kartı takılı Hafıza kartı etkin

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9400

Not:

Bit 00 ve Bit 01:

1 sinyali Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır

FP -

1/0 = 0/0: Hafıza kartı takılı değil (p9400 = 0'e karşılık gelir). 1/0 = 0/1: "Güvenli kaldırma" mümkün (p9400 = 3'e karşılık gelir). 1/0 = 1/0: Durum mümkün değil. 1/0 = 1/1: Hafıza kartı takılı (p9400 = 1, 2, 100'e karşılık gelir).

r9463

Açıklama:

Ayarlanmış geçerli makro / Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 999999

Fabrika ayarı -

Geçerli makronun gösterilmesi. Bir makro tarafından ayarlanmış olan parametre değiştirilmişse, değer 0 gösterilir.

p9484

Açıklama:

BICO bağlantıları, sinyal kaynağı ara / BICO S_kay arama Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0

Maks 4294967295

Fabrika ayarı 0

Sinyal çukurlarında araka için sinyal kaynağının ayarlanması (BO/CO parametreleri, BICO kodlanmış). Aranacak olan sinyal kaynağı p9484'de ayarlanır (BICO kodlanmış) ve arama sonucu sayı (r9485) ve ilk endeks (r9486) ile verilir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9485, r9486

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-239

Parametre Parametre listesi

r9485

BICO bağlantıları, sinyal kaynağı arama sayısı / BICO S_kay ara say Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Aranan sinyal kaynağı için BICO bağlantılarının sayısının ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9484, r9486

Not:

Aranacak sinyal kaynağı p9484'de ayarlanır (BICO kodlanmış). Arama sonucu r9482 ve r9483'de mevcuttur ve sayı (r9485) ve ilk endeks (r9486) ile verilir.

r9486

BICO bağlantıları, sinyal kaynağı arama ilk endeks / BICO S_kay ara end Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Aranan sinyal kaynağı için ilk endeksin gösterilmesi. ARanacak olan sinyal kaynağı p9484'de ayarlanır (BICO kodlanmış) ve arama sonucu sayı (r9485) ve ilk endeks (r9486) ile verilir.

Bağımlılık: Not:

Ayrıca bak: p9484, r9485 Aranacak sinyal kaynağı p9484'de ayarlanır (BICO kodlanmış). Arama sonucu r9482 ve r9483'de mevcuttur ve sayı (r9485) ve ilk endeks (r9486) ile verilir.

p9601

SI etkinleştirmesi sürücü bazlı fonks (işlemci 1) / SI etk fonk P1

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 0000 bin

İşlemci 1 üzerindeki sürücü bazlı güvenli fonksiyonlar için etkinleştirmelerin ayarlanması. Kullanılan kontrol birimi ve motor modülüne veya güç modülüne bağlı olarak, listelenmiş şu ayarlardan sadece bir tanesi geçerlidir: - p9601 = 0: Sürücü bazlı güvenlik fonksiyonları bloke edilmiştir. - p9601 = 1: STO terminaller üzerinden etkinleştirilmiştir. Eğer r9771.0 = 1 ise geçerlidir. - p9601 = 4: F-DI üzerinden etkinleştirilmiş sürücü bazlı hareket izlemeleri. r9771.5 = 1 ise geçerldir. - p9601 = 8: STO PROFIsafe üzerinden etkinleştirilmiş. r9771.6 = 1 ise geçerldir. - p9601 = 9: STO PROFIsafe ve STO terminaller üzerinden etkinleştirilmiş. r9771.6 = 1 ise geçerldir. - p9601 = 12: PROFIsafe üzerinden sürücü bazlı hareket izlemeleri etkinleştirilmiş. r9771.4 = 1 ise geçerldir. - p9601 = 13: PROFIsafe ve STO üzerinden terminaller üzerinden sürücü bazlı hareket izlemeleri etkinleştirilmiş. r9771.4 = 1 ise geçerldir.

Bit alanı:

Bağımlılık: Not:

Bit 00

Sinyal adı STO'yu terminaller üzerinden etkinleştirin (işlemci 1)

1 sinyali Onaylı

0 sinyali Blokaj

FP 2810

Ayrıca bak: r9771, p9801 Değişiklik, ancak POWER ON'dan sonra etkili olur. F-DI: Failsafe Digital Input (hataya karşı güvenli dijital giriş). STO: Safe Torque Off (güvenli kapatılmış tork)

1-240

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

p9601 G120C DP

Açıklama:

SI etkinleştirmesi sürücü bazlı fonks (işlemci 1) / SI etk fonk P1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0000 bin

İşlemci 1 üzerindeki sürücü bazlı güvenli fonksiyonlar için etkinleştirmelerin ayarlanması. Kullanılan kontrol birimi ve motor modülüne veya güç modülüne bağlı olarak, listelenmiş şu ayarlardan sadece bir tanesi geçerlidir: - p9601 = 0: Sürücü bazlı güvenlik fonksiyonları bloke edilmiştir. - p9601 = 1: STO terminaller üzerinden etkinleştirilmiştir. Eğer r9771.0 = 1 ise geçerlidir. - p9601 = 4: F-DI üzerinden etkinleştirilmiş sürücü bazlı hareket izlemeleri. r9771.5 = 1 ise geçerldir. - p9601 = 8: STO PROFIsafe üzerinden etkinleştirilmiş. r9771.6 = 1 ise geçerldir. - p9601 = 9: STO PROFIsafe ve STO terminaller üzerinden etkinleştirilmiş. r9771.6 = 1 ise geçerldir. - p9601 = 12: PROFIsafe üzerinden sürücü bazlı hareket izlemeleri etkinleştirilmiş. r9771.4 = 1 ise geçerldir. - p9601 = 13: PROFIsafe ve STO üzerinden terminaller üzerinden sürücü bazlı hareket izlemeleri etkinleştirilmiş. r9771.4 = 1 ise geçerldir.

Bit alanı:

Bit 00 03

Sinyal adı STO'yu terminaller üzerinden etkinleştirin (işlemci 1) PROFIsafe etkinleştirildi (işlemci 1)

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9771, p9801

Not:

Değişiklik, ancak POWER ON'dan sonra etkili olur.

1 sinyali Onaylı

0 sinyali Blokaj

FP 2810

Onaylı

Blokaj

-

F-DI: Failsafe Digital Input (hataya karşı güvenli dijital giriş). STO: Safe Torque Off (güvenli kapatılmış tork)

p9610 G120C DP

SI PROFIsafe adresi (işlemci 1) / SI PROFIsafe P1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFE hex

Açıklama:

İşlemci 1 üzerinde PROFIsafe adresinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9810

p9650

Açıklama:

Fabrika ayarı 0000 hex

SI F-DI geçişi tolerans süresi (işlemci 1) / SI F-DI_geç tol P1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [ms]

Maks 2000.00 [ms]

Fabrika ayarı 500.00 [ms]

İşlemci 1 üzerinde STO için hataya karşı güvenli dijital girişin geçişi için tolerans süresinin ayarlanması. Her iki izleme kanalındaki birbirinden farklı çalışma süreleri yüzünden bir F-DI geçişi aynı anda etkili olmaz.

Bağımlılık: Not:

Ayrıca bak: p9850 p9650 ve p9850 arasındaki çapraz karşılaştırmada bir safety izleme döngüsünün farkı tolore edilmez. Parametrelendirilmiş süre, dahili olarak izleme döngüsünün tam sayı katına yuvarlanır. F-DI: Failsafe Digital Input (Hataya karşı güvenli dijital giriş)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-241

Parametre Parametre listesi

p9651

SI STO sekme süresi (işlemci 1) / SI STO t_sekme P1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [ms]

Maks 100.00 [ms]

Fabrika ayarı 1.00 [ms]

Açıklama:

"STO" fonksiyonunu kontrol etmek için hataya karşı güvenli dijital girişleri için sekme süresinin ayarlanması.

Not:

Sekme süresi tam milisaniyeye yuvarlanır. Safety basic functions'ın seçimi veya iptali üzerine hiçbir geri etkisi olmayan dijital girişlerdeki bir arıza darbesinin azami süresini gösterir.

Sekme süresi tam mili saniye olarak yuvarlanır.

Örnek: Sekme süresi = 1 ms: 1 ms'lik arıza darbeleri filtrelenir. Sadece 2 ms'den uzun darbeler işlenir. Sekme süresi = 3 ms: 3 ms'lik arıza darbeleri filtrelenir. Sadece 4 ms'den uzun darbeler işlenir.

p9659

Açıklama:

SI zorunlu kontrol prosedür zamanlayıcısı / SI zorun din zaman Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [h]

Maks 9000.00 [h]

Fabrika ayarı 8.00 [h]

Safety kapatma yollarına ait dinamikleştirme ve testin gerçekleştirilmesi için zaman aralıklarının ayarlanması. Parametrelendirilmiş süre içerisinde, STO'nun en az bir iptali gerçekleştirilmelidir. Her bir STO iptalinde izleme süresi resetlenir.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: A01699

Not:

STO: Safe Torque Off (güvenli kapatılan tork)

r9660

SI zorunlu dinamikleştirme kalan süre / SI zor din kal Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [h]

Maks - [h]

Fabrika ayarı - [h]

Açıklama:

Safet kapatma yollarına ait dinamikleştirme ve test gerçekleştirmeye kadar kalan sürenin gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: A01699

p9700

Açıklama:

SI kopyalama fonksiyonu / SI kopyalama fonks Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(95), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 00D0 hex

Fabrika ayarı 0000 hex

İstenen kopyalama fonksiyonunun başlatılması için ayar. Başlatma işleminden sonra, ilgili parametreler işlemci 1'den işlemci 2'ye kopyalanır. Kopyalama işleminin sona ermesinden sonra parametre otomatik olarak sıfıra resetlenir.

Değer:

0: 29: 87: 208:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r3996

Dikkat:

Parametrenin kopyalanması sırasında kısa süreli iletişim kesintileri olabilir.

1-242

[00 hex] Kopyalama fonksiyonu sonlandı [1D hex] Kopyalama fonksiyonu Node- tanımlayıcısını başlatma [57 hex] SI parameter kopyalama fonksiyonu başladı [D0 hex] Kopyalama fonksiyonu SI-Basic parametre başlat

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

Değer = 57 hex ve D0 hex hakkında: Bu değer, ancak safety devreyealım modu ve safety integrated şifresi girildiğinde ayarlanabilir. Değer = D0 hex hakkında: Kopyala işleminin başlatılmasından sonra şu parametreler kopyalanır: p9601 --> p9801, p9610 --> 9810, p9650 --> p9850, p9651 --> p9851

p9701

SI veri değiştirilmesini onayla / SI veri onayı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Integer16

Değiştirilebilir: C(95), U, T

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks 00EC hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

Değişikliklerden sonra, ilgili güncel cheksum'lardan set chekcsum'ların devralınması için ayar (SI parametresi, donanım).

Değer:

0: 172: 220: 236:

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9798, p9799, r9898, p9899

Sey checksum'ların devralınmasından sonra parametre otomatik olarak sıfıra resetlenir.

Not:

[00 hex] Veriler değişedi [AC hex] Veri değişimini toplamda onaylayın [D0 hex] SI-Basic parametre değişimi onayı [EC hex] Hardware-CRC kumandası

Değer = AC ve DC hex hakkında: Bu değerler, ancak safety devreyealım modu ayarlandıysa ve safety integrated şifresi girildiyse ayarlanabilir.

p9761

SI şifre girişi / SI şifre girişi Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: C, T

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

Safety Integrated şifresinin girilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F01659

Not:

Safety Integrated parametresinin değiştirilmesi, ancak Safety Integrated şifresinin girilmesinden sonra mümkündür.

p9762

SI yeni şifre / SI yeni şifre Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Açıklama:

Yeni bir Safety Integrated şifresinin girilmesi.

Bağımlılık:

Safety Integrated şifresinin değiştirilmesi şu parametrelerle onaylanmalıdır:

Fabrika ayarı 0000 hex

Ayrıca bak: p9763

p9763

SI şifre onay / SI şifre onayı Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Açıklama:

Yeni Safety Integrated şifresinin onaylanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9762

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fabrika ayarı 0000 hex

1-243

Parametre Parametre listesi

Not:

Onay için p9762'de girilen yeni şifre tekrar girilmelidir. Yeni Safety Integrated şifresinin başarılı bir şekilde girilmesindne sonra otomatik olarak p9762 = p9763 = 0 ayarlanır.

r9770[0...3]

SI sürümü sürücü bazlı güvenli fonk (işlemci 1) / SI sürümü Drv P1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

İşlemci 1 üzerinde sürücü bazlı güvenlik fonksiyonları için Safety Integrated sürümünün gösterilmesi.

Endeks:

[0] = Safety Version (major release) [1] = Safety Version (minor release) [2] = Safety Version (baselevel or patch) [3] = EMniyet versiyonu (Hotfix)

Not:

Örnek: r9770[0] = 2, r9770[1] = 60, r9770[2] = 1, r9770[3] = 0 --> Safety sürümü V02.60.01.00

r9771

SI ortak fonksiyonlar (işlemci 1) / SI ortak fonk P1

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı -

Desteklenen Safety Integrated izleme fonksiyonların gösterilmesi. Bu gösterge işlemci 1 tarafından sağlanıyor.

Bit alanı:

Bit 00

Sinyal adı Terminallerle desteklenen STO

1 sinyali Evet

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9871

Not:

STO: Safe Torque Off (güvenli kapatılan tork)

r9771

SI ortak fonksiyonlar (işlemci 1) / SI ortak fonk P1

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Açıklama:

0 sinyali Hayır

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

FP 2804

Fabrika ayarı -

Desteklenen Safety Integrated izleme fonksiyonların gösterilmesi. Bu gösterge işlemci 1 tarafından sağlanıyor.

Bit alanı:

Bit 00 06

Sinyal adı Terminallerle desteklenen STO PROFIsafe destekli Basic Functions

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9871

Not:

STO: Safe Torque Off (güvenli kapatılan tork)

r9772.0...20

1-244

0 sinyali Hayır Hayır

FP 2804 -

CO/BO: SI durumu (çekirdek 1) / SI durumu P1 Erişim kademesi: 2

Açıklama:

1 sinyali Evet Evet

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Entegre güvenlik durumunun çekirdek 1'de gösterilmesi.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Bit alanı:

Bit 00 01 09 10 15 16 17 18 19 20

Sinyal adı STO çekirdek 1'de seçildi STO çekirdek 1'de etkin. STOP A onaylanamıyor, aktif STOP A aktif STOP F aktif STO nedeni Güvenli Devreyealma Modu Terminal üzerinden STO nedeni seçimi (temel fonksiyonlar) STO nedeni: Hareket denetlemesi üzerinden seçim STO nedeni: Gerçek değer mevcut değil PROFIsafe STO nedeni seçimi (temel fonksiyonlar)

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9872

Not:

Bit 00:

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP 2810 2810 2802 2802 2802 -

Evet

Hayır

-

Evet Evet

Hayır Hayır

-

STO seçildiğinde nedeni Bit 16 ... 20'de gösterilir. Bit 18: Bit yerleştirildiğinde STO, PROFIsafe üzerinden seçilir. Bit 19: Sürücüye entegre hareket denetlemesinde KAPALI2 nedeniyle gerçek değer ölçümü mümkün değildir.

r9773.0...31

Açıklama: Bit alanı:

Not:

r9776

CO/BO: SI durumu (çekirdek 1 + çekirdek 2) / SI durumu P1+P2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Entegre güvenlik durumunun sürücüde gösterilmesi (çekirdek 1 + çekirdek 2). Bit 00 01 31

Sinyal adı Sürücüde seçilen STO STO sürücüde aktif Kapama yolları test edilmeli

Bit alanı:

Not:

1 sinyali Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır

FP 2804 2804 2810

Bu durum, her iki denetleme kanalının ilgili durumunun VE bağlantısından oluşur.

Sı teşhis / SI teşhisi Erişim kademesi: 4

Açıklama:

Fabrika ayarı -

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Parametre, teşhis amaçlıdır. Bit 00

Sinyal adı Safety parametresi değiştirilmiş POWER ON gerekli.

1 sinyali Evet

0 sinyali Hayır

FP -

Bit 00 = 1 hakkında Ancak bir POWER ON'dan sonra etkili olacak olan en az bir safety parametresi değiştirilir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-245

Parametre Parametre listesi

r9780

Açıklama:

SI izleme döngüsü (işlemci 1) / SI izl_döng P1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [ms]

Maks - [ms]

İşlemci 1 üzerinde Safety Integrated Basic Functions için döngü süresinin gösterilmesi.

r9781[0...1]

SI değişiklik kontrolü checksum (işlemci 1) / SI değ check P1 Erişim kademesi: 3

Açıklama:

Fabrika ayarı - [ms]

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Safety Integrated sırasında değişiklik takibi için checksum'ın gösterilmesi. Bunlar, safety parametrelerinde (cheksum'lar için önemli olan) değişiklik takibi ("Safety kayıt defteri" işlevinde parmak izi) için oluşturulan ek checksum'lardır.

Endeks:

[0] = SI değişiklik takibi checksum işlevsel [1] = SI değişiklik takibi checksum donanıma bağlı

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9601, p9799

r9782[0...1]

Açıklama:

SI değişiklik kontrolü zaman mührü (işlemci 1) / SI değ t P1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [h]

Maks - [h]

Fabrika ayarı - [h]

Safety Integrated'da değişiklik takibinin checksum'ları için zaman mührünün gösterilmesi. Zaman mühürleri, safety parametrelerindeki değişiklik takibi ("Safety kayıt defteri" işlevinde parmak izi) için oluşturulan checksum'lar için parametre p9781[0] ve p9781[1]'de kaydedilir.

Endeks:

[0] = SI değişiklik takibi zaman mührü checksum işlevsel [1] = SI değişiklik takibi zaman mührü checksum donanıma bağlı

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9601, p9799

r9794[0...19]

Açıklama:

SI çapraz karşılşatırma listesi (işlemci 1) / SI CDC_list P1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

İşlemci 1 üzerinde güncel çapraz karşılaştırılan verilerin numarasının gösterilmesi. Çapraz karşılaştırılan verilerin listesi her bir kullanım durumuna bağlı olarak oluşur.

Not:

Örnek: r9794[0] = 1 (izleme döngüsü) r9794[1] = 2 (güvenli fonksiyonların etkinleştirilmesi) r9794[2] = 3 (F-DI geçiş tolerans süresi) ... Çapraz karşılaştırılmış veriler için numaraların tam listesi arıza F01611'de gösterilir.

1-246

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r9795

SI arız ateşhis STOP F (çekirdek 1) / SI ar.teş.STOPF P1 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

Çekirdek 1'de STOP F'e neden olan istavroz şeklinde kesişen verilerin numaralarının gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F01611

Not:

İstavroz şeklinde kesişen verilerin numaralarının tam listesi arıza F01611'de görülür.

r9798

SI güncel checksum SI parametresi (işlemci 1) / SI act chksm P1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

İşlemci 1 (güncel checksum) üzerinde checksum kontrollü safety integrated parametre üzerinden checksum'ın gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9799, r9898

p9799

SI set checksum SI parametresi (işlemci 1) / SI set_checksum P1 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

İşlemci 1 (set checksum) üzerinde checksum kontrollü safety integrated parametre üzerinden checksum'ın ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9798, p9899

p9801

SI etkinleştirmesi sürücü bazlı fonks (işlemci 2) / SI etkinl fonk P2

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı 0000 bin

İşlemci 2 üzerinde sürücü bazlı güvenli fonksiyonların etkinleştirilmesi ayarı. Kullanılan kontrol birimine bağlı olarak, aşağıda listelenmiş ayarlardan sadece bir seçim geçerlidir: - p9801 = 0: Sürücü bazlı güvenlik fonksiyonları bloke edildi. - p9801 = 1: STO terminaller üzerinden etkinleştirildi. Eğer r9871.0 = 1 ise geçerlidir. - p9801 = 4: Sürücü bazlı hareket izlemeler, entegre edilmiş F-DI'lar üzerinden etkinleştirildi. Eğer r9871.5 = 1 ise geçerlidir. - p9801 = 8: STO, PROFIsafe üzerinden etkinleştirilmiştir. Eğer r9871.6 = 1 ise geçerlidir. - p9801 = 9: STO, PROFIsafe üzerinden ve STO, terminaller üzerinden etkinleştirildi. Eğer r9871.6 = 1 ise geçerlidir. - p9801 = 12: Sürücü bazlı hareket izlemeler PROFIsafe üzerinden etkinleştirildi. Eğer r9871.4 = 1 ise geçerlidir. - p9801 = 13: Sürücü bazlı hareket izlemeler PROFIsafe üzerinden ve STO, terminaller üzerinden etkinleştirildi. Eğer r9871.4 = 1 ise geçerlidir.

Bit alanı:

Bağımlılık:

Bit 00

Sinyal adı STO'yu terminaller üzerinden etkinleştirin (işlemci 2)

1 sinyali Onaylı

0 sinyali Blokaj

FP 2810

Ayrıca bak: p9601, r9871

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-247

Parametre Parametre listesi

Dikkat:

Bu parametre üzerine, sürücü bazlı güvenlik fonksiyonuna ait kopyalama fonksiyonuyla yazılır.

Not:

Değişiklik, ancak POWER ON'dan sonra etkili olur. F-DI: Failsafe Digital Input (hataya karşı güvenli dijital giriş). STO: Safe Torque Off (güvenli kapatılmış tork)

p9801 G120C DP

Açıklama:

SI etkinleştirmesi sürücü bazlı fonks (işlemci 2) / SI etkinl fonk P2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı 0000 bin

İşlemci 2 üzerinde sürücü bazlı güvenli fonksiyonların etkinleştirilmesi ayarı. Kullanılan kontrol birimine bağlı olarak, aşağıda listelenmiş ayarlardan sadece bir seçim geçerlidir: - p9801 = 0: Sürücü bazlı güvenlik fonksiyonları bloke edildi. - p9801 = 1: STO terminaller üzerinden etkinleştirildi. Eğer r9871.0 = 1 ise geçerlidir. - p9801 = 4: Sürücü bazlı hareket izlemeler, entegre edilmiş F-DI'lar üzerinden etkinleştirildi. Eğer r9871.5 = 1 ise geçerlidir. - p9801 = 8: STO, PROFIsafe üzerinden etkinleştirilmiştir. Eğer r9871.6 = 1 ise geçerlidir. - p9801 = 9: STO, PROFIsafe üzerinden ve STO, terminaller üzerinden etkinleştirildi. Eğer r9871.6 = 1 ise geçerlidir. - p9801 = 12: Sürücü bazlı hareket izlemeler PROFIsafe üzerinden etkinleştirildi. Eğer r9871.4 = 1 ise geçerlidir. - p9801 = 13: Sürücü bazlı hareket izlemeler PROFIsafe üzerinden ve STO, terminaller üzerinden etkinleştirildi. Eğer r9871.4 = 1 ise geçerlidir.

Bit alanı:

Bit 00 03

Sinyal adı STO'yu terminaller üzerinden etkinleştirin (işlemci 2) PROFIsafe etkinleştirildi (işlemci 2)

1 sinyali Onaylı

0 sinyali Blokaj

FP 2810

Onaylı

Blokaj

-

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9601, r9871

Dikkat:

Bu parametre üzerine, sürücü bazlı güvenlik fonksiyonuna ait kopyalama fonksiyonuyla yazılır.

Not:

Değişiklik, ancak POWER ON'dan sonra etkili olur. F-DI: Failsafe Digital Input (hataya karşı güvenli dijital giriş). STO: Safe Torque Off (güvenli kapatılmış tork)

p9810 G120C DP

SI PROFIsafe adresi (işlemci 2) / SI PROFIsafe P2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned16

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFE hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

İşlemci 2 üzerinde PROFIsafe adresinin ayarlanması.

Dikkat:

Bu parametre üzerine, sürücü bazlı güvenlik fonksiyonuna ait kopyalama fonksiyonuyla yazılır.

p9850

Açıklama:

SI F-DI geçişi tolerans süresi (işlemci 2) / SI F-DI_değ tol P2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [µs]

Maks 2000000.00 [µs]

Fabrika ayarı 500000.00 [µs]

İşlemci 2 üzerinde STO için hataya karşı güvenli geçiş için tolerans süresinin ayarlanması. Her iki izleme kanalındaki birbirinden farklı çalışma süreleri yüzünden bir F-DI geçişi aynı anda etkili olmaz. F-DI geçişinden sonra bu tolerans süresi içerisinde, dinamik verilerine ait hiçbir çapraz karşılaştırma uygulanmaz.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9650

Dikkat:

Bu parametre üzerine, sürücü bazlı güvenlik fonksiyonuna ait kopyalama fonksiyonuyla yazılır.

1-248

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

Not:

p9650 ve p9850 arasındaki çapraz karşılaştırmada bir safety izleme döngüsünün farkı tolore edilmez. Parametrelendirilmiş süre, dahili olarak izleme döngüsünün tam sayı katına yuvarlanır. F-DI: Failsafe Digital Input (Hataya karşı güvenli dijital giriş)

p9851

SI STO sekme süresi (işlemci 2) / SI STO t_sekme P2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0.00 [µs]

Maks 100000.00 [µs]

Fabrika ayarı 0.00 [µs]

Açıklama:

"STO" fonksiyonunu kontrol etmek için hataya karşı güvenli dijital girişleri için sekme süresinin ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9651

Sekme süresi tam mili saniye olarak yuvarlanır. Dikkat:

Bu parametre üzerine, sürücü bazlı güvenlik fonksiyonuna ait kopyalama fonksiyonuyla yazılır.

Not:

Sekme süresi tam milisaniyeye yuvarlanır. Safety basic functions'ın seçimi veya iptali üzerine hiçbir geri etkisi olmayan dijital girişlerdeki bir arıza darbesinin azami süresini gösterir. Örnek: Sekme süresi = 1 ms: 1 ms'lik arıza darbeleri filtrelenir. Sadece 2 ms'den uzun darbeler işlenir. Sekme süresi = 3 ms: 3 ms'lik arıza darbeleri filtrelenir. Sadece 4 ms'den uzun darbeler işlenir.

r9871

SI ortak fonksiyonlar (işlemci 2) / SI ortak fonk P2

G120C CAN

Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

G120C USS/MB

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Açıklama:

Fabrika ayarı -

Desteklenen Safety Integrated izleme fonksiyonların gösterilmesi. Bu gösterge işlemci 2 tarafından sağlanıyor.

Bit alanı:

Bit 00

Sinyal adı Terminallerle desteklenen STO

1 sinyali Evet

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9771

Not:

STO: Safe Torque Off (güvenli kapatılan tork)

r9871

SI ortak fonksiyonlar (işlemci 2) / SI ortak fonk P2

G120C DP

Erişim kademesi: 3

Açıklama:

0 sinyali Hayır

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32 Veri seti: -

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

FP 2804

Fabrika ayarı -

Desteklenen Safety Integrated izleme fonksiyonların gösterilmesi. Bu gösterge işlemci 2 tarafından sağlanıyor.

Bit alanı:

Bit 00 06

Sinyal adı Terminallerle desteklenen STO PROFIsafe destekli Basic Functions

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9771

Not:

STO: Safe Torque Off (güvenli kapatılan tork)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1 sinyali Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır

FP 2804 -

1-249

Parametre Parametre listesi

r9872.0...20

Açıklama: Bit alanı:

CO/BO: SI durumu (çekirdek 2) / SI durumu çek.2 Erişim kademesi: 2

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Entegre güvenlik durumunun çekirdek 2'de gösterilmesi. Bit 00 01 09 10 15 16 17 18 20

Sinyal adı STO çekirdek 2'de seçildi STO çekirdek 2'de etkin STOP A onaylanamıyor, aktif STOP A aktif STOP F aktif STO nedeni Güvenli Devreyealma Modu Terminal üzerinden STO nedeni seçimi (temel fonksiyonlar) STO nedeni: Hareket denetlemesi üzerinden seçim PROFIsafe STO nedeni seçimi (temel fonksiyonlar)

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9772

Not:

Bit 00:

1 sinyali Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

0 sinyali Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

FP 2810 2810 2802 2802 2802 -

Evet

Hayır

-

Evet

Hayır

-

STO seçildiğinde nedeni Bit 16 ... 20'de gösterilir. Bit 18: Bit yerleştirildiğinde STO, PROFIsafe üzerinden seçilir.

r9898

SI güncel checksum SI parametresi (işlemci 2) / SI act chksm P2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min -

Maks -

Fabrika ayarı -

Açıklama:

İşlemci 2 (güncel checksum) üzerinde checksum kontrollü safety integrated parametre üzerinden checksum'ın gösterilmesi.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: r9798, p9899

p9899

SI set checksum SI parametresi (işlemci 2) / SI set_checksum P2 Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: Unsigned32

Değiştirilebilir: C(95)

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min 0000 hex

Maks FFFF FFFF hex

Fabrika ayarı 0000 hex

Açıklama:

İşlemci 2 (set checksum) üzerinde checksum kontrollü safety integrated parametre üzerinden checksum'ın ayarlanması.

Bağımlılık:

Ayrıca bak: p9799, r9898

1-250

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Parametre listesi

r9976[0...7]

Açıklama:

Sistem kullanımı / Sis kul Erişim kademesi: 3

Hesaplanan: -

Veri tipi: FloatingPoint32

Değiştirilebilir: -

Standartlaştırma: -

Veri seti: -

Birim grubu: -

Birim seçimi: -

Min - [%]

Maks - [%]

Fabrika ayarı - [%]

Sistem kullanımının gösterilmesi. % 100'ün üzerindeki bir kullanımda F01054 arızası yayınlanır.

Endeks:

[0] = Rezerve [1] = hesaplama süresi kullanımı [2] = Rezerve [3] = Rezerve [4] = Rezerve [5] = En büyük brüt kullanım [6] = Rezerve [7] = Rezerve

Bağımlılık:

Ayrıca bak: F01205

Not:

Endeks 1 hakkında: Değer, sisteme ait toplam hesaplama süresi kullanımını gösterir. Endeks 5 hakkında: Kullanılan tüm örnekleme süreleri üzerinden brüt kullanımlar belirlenir. En büyük brüt kullanımlar burada gösterilir. En büyük brüt kullanıma sahip örnekleme süresi r9979'de gösterilir. Brüt kullanım. İzlenen örnekleme süreleri ve daha öncelikli örnekleme süreleriNE (kesintiler) ait hesaplama süresi kullanımı.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-251

Parametre Komut ve tahrik veri setleri – Genel bakış

1.3

Komut ve tahrik veri setleri – Genel bakış

1.3.1

Komut veri setleri (Command Data Set, CDS) Product: SINAMICS G120C, Version: 4402100, Language: trk, Type: CDS

p0700[0...n]

1-252

Komut kaynağı seçimi / Komut kay. seçimi

p0840[0...n]

BI: AÇIK/ KAPALI (KAPALI1) / AÇIK/KAPALI (KAP1)

p0844[0...n]

BI: Yavaşlayarak durma yok/yavaşl durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 1 / KAPALI2 siny_kay 1

p0845[0...n]

BI: Yavaşlayarak durma yok/yavaşl durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 2 / KAPALI2 siny_kay 2

p0848[0...n]

BI: Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 1 / KAPALI3 siny_kay 1

p0849[0...n]

BI: Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 2 / KAPALI3 siny_kay 2

p0852[0...n]

BI: İşletimi etkinleştir/işletimi bloke et / İşletimi ser. bır.

p0854[0...n]

BI: PLC ile kontrol/PLC olmadan kontrol / PLC ile yönetim

p0855[0...n]

BI: Freni koşulsuz olarak aç / Freni mutl açın

p0856[0...n]

BI: Devir sayısı kontrolörünü serbest bırak / n_düzen. ser. bır.

p0858[0...n]

BI: Freni koşulsuz olarak kapat / Freni mutl kapatın

p1000[0...n]

Devir sayısı nominal değeri seçimi / n_nom. seçim

p1020[0...n]

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 0 / N_set_sabit Bit 0

p1021[0...n]

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 1 / N_set_sabit Bit 1

p1022[0...n]

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 2 / N_set_sabit Bit 2

p1023[0...n]

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 3 / N_set_sabit Bit 3

p1035[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini yükselt / Mop daha yüksek

p1036[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini azalt / Mop daha düşük

p1043[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini devral / Mop set değ devr

p1044[0...n]

CI: Motor potansiyometresi, set değeri / Mop set değ

p1055[0...n]

BI: Daktilo et bit 0 / Daktilo et bit 0

p1056[0...n]

BI: Daktilo et bit 1 / Daktilo et bit 1

p1070[0...n]

CI: Ana set değeri / Ana set değeri

p1071[0...n]

CI: Ana set değeri, ölçekleme / Ana set değ ölç

p1075[0...n]

CI: Ek set değeri / Ek set değeri

p1076[0...n]

CI: Ek set değeri, ölçekleme / Ek set değ ölç

p1110[0...n]

BI: Negatif yönde bloke etme / Neg yön bloke

p1111[0...n]

BI: Pozitif yönde bloke etme / Poz yön blok

p1113[0...n]

BI: İnversiyon nominal değeri / Set değ inv

p1140[0...n]

BI: Boot enkoderini etkinleştir/boot enkoderini bloke et / HLG serbest bırak.

p1141[0...n]

BI: Boot enkoderini devam etttir/boot enkoderini dondur / YDV devam etti

p1142[0...n]

BI: Set değerini etkinleştir/set değerini bloke et / Set değ etk

p1201[0...n]

BI: Yakala etkinleştir sinyal kaynağı / Yakala etk sin_kay

p1230[0...n]

BI: Doğru akım freninin etkinleştirilmesi / D.Akım freni etkin

p1330[0...n]

CI: U/f kontrol, bağımsız gerilim set değeri / Uf U_set bağımsız

p1352[0...n]

CI: Motor durdurma freni başlama frekansı sinyal kaynağı / Fren f_başl

p1475[0...n]

CI: Motor durdurma freni için devir denetleyicisi tork set değeri. / n_den M_set de MHB

p1511[0...n]

CI: Ek dönme momenti 1 / M_ek 1

p1522[0...n]

CI: Üst tork sınırı / M_maks. üst

p1523[0...n]

CI: Alt tork sınırı / M_maks. alt

p1552[0...n]

CI: Ofset olmadan tork limiti üst ölçeklendirme / M_max ü öl ofsetsz

p1554[0...n]

CI: Ofset olmadan tork limiti alt ölçeklendirme / M_max a öl ofsetsz

p1571[0...n]

CI: Ek akım set değeri / Ek akış set değ

p2103[0...n]

BI: 1. Arızaları onayla / 1. onaylama

p2104[0...n]

BI: 2. Arızaları onayla / 2. onaylama

p2106[0...n]

BI: Harici arıza 1 / Harici arıza 1

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Komut ve tahrik veri setleri – Genel bakış

1.3.2

p2112[0...n]

BI: Harici uyarı 1 / Harici uyarı 1

p2200[0...n]

BI: Teknoloji kontrol serbest / Tek_düz. ser.bırak

p2220[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 0 / Tek_den seç bit 0

p2221[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 1 / Tek_den seç bit 1

p2222[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 2 / Tek_den seç bit 2

p2223[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 3 / Tek_den seç bit 3

p2235[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, set değerini yükselt / Tec_den mop yük

p2236[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, set değerini düşür / Tek_den mop düşük

p2253[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, set değeri 1 / Tek_düz. nom.dğ. 1

p2254[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, set değeri 2 / Tek_düz. nom.dğ. 2

p2264[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, aktuel değer / Tek_düz. nom. değ.

p2286[0...n]

BI: Teknoloji denetleyicisi entegratörünü durdur / Tek_den enteg durd

p2289[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, ön denetim sinyali / Tek_den ön kontrol

p2296[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, çıkış ölçeklemesi / Yek_den çıkış ölç

p2297[0...n]

CI: Teknoloji denetleyicisi azami sınırlama sinyal kaynağı / Tek_den max_s s_ka

p2298[0...n]

CI: Teknoloji denetleyicisi asgari sınırlama sinyalş kaynağı / Tek_den as_sin kay

p2299[0...n]

CI: Teknoloji denetleyicisi sınırlaması ofseti / Tek_den sınır ofs

p3330[0...n]

BI: 2-3-KABLO kontrol komutu 1 / 2-3-KABLO KK_1

p3331[0...n]

BI: 2-3-KABLO kontrol komutu 2 / 2-3-KABLO CC_2

p3332[0...n]

BI: 2-3-KABLO kontrol komutu 3 / 2-3-KABLO CC_3

Tahrik veri setleri (Drive Data Set, DDS) Product: SINAMICS G120C, Version: 4402100, Language: trk, Type: DDS

p0340[0...n]

Motor/kontrol parametrelerinin otomatik hesaplanması / Otom. par. hesapl.

p0640[0...n]

Akım sınırı / Akım sınırı

p1001[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 1 / n_nom_sabit 1

p1002[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 2 / n_nom_sabit 2

p1003[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 3 / n_nom_sabit 3

p1004[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 4 / n_nom_sabit 4

p1005[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 5 / n_nom_sabit 5

p1006[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 6 / n_nom_sabit 6

p1007[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 7 / n_nom_sabit 7

p1008[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 8 / n_nom_sabit 8

p1009[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 9 / n_nom_sabit 9

p1010[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 10 / n_nom_sabit 10

p1011[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 11 / n_nom_sabit 11

p1012[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 12 / n_nom_sabit 12

p1013[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 13 / n_nom_sabit 13

p1014[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 14 / n_nom_sabit 14

p1015[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 15 / n_nom_sabit 15

p1030[0...n]

Motor potansiyometresi, konfigürasyon / Mop yapılandırması

p1037[0...n]

Motor potansiyometresi, maksimum devri sayısı / Mop n_azami

p1038[0...n]

Motor potansiyometresi, minimum devir sayısı / Mop n_asg

p1040[0...n]

Motor potansiyometresi, başlatma değeri / Mop başlan. değeri

p1047[0...n]

Motor potansiyometresi, hızlanma zamanı / Mop hız.ram.zamanı

p1048[0...n]

Motor potansiyometresi, geri dönüş zamanı / Mop yav.ram.zamanı

p1058[0...n]

Daktilo et 1 devir sayısı set değeri / Tuşlama 1 n_nom.

p1059[0...n]

Daktilo et 2 devir sayısı set değeri / Tuşlama 2 n_nom.

p1080[0...n]

Minimum devir sayısı / n_min

p1082[0...n]

Maksimum devir sayısı / n_maks.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-253

Parametre Komut ve tahrik veri setleri – Genel bakış

1-254

p1083[0...n]

CO: Pozitif dönüş yönünde devir sayısı sınırı / n_sınır poz

p1086[0...n]

CO: Negatif dönüş yönünde devir sayısı sınırı / n_sınır neg

p1091[0...n]

Geçiş devir sayısı 1 / n_atlama 1

p1092[0...n]

Geçiş devir sayısı 2 / n_atlama 2

p1101[0...n]

Geçiş devir sayısı, bant genişliği / n_atl bant genişl

p1120[0...n]

Rampa fonksiyon üreticisi, hızlanma zamanı / HRV Hız.ram.zamanı

p1121[0...n]

Rampa fonksiyon üreticisi, geri dönüş zamanı / HRV Yav.ram.zamanı

p1130[0...n]

Rampa fonksiyon üreticisi, başlangıç yuvarlama zamanı / HRV t_başl._yuvar.

p1131[0...n]

Rampa fonksiyon üreticisi, bitiş yuvarlama zamanı / HRV t_bitiş_gecik.

p1134[0...n]

Rampa fonksiyon üreticisi, yuvarlama tipi / HRV son yuv. türü

p1135[0...n]

KAPALI3, geri dönüş zamanı / KAPALI3 t_yavaş.

p1136[0...n]

KAPALI3, başlangıç yuvarlama zamanı / RFGKAPA3 t_baş_yuv

p1137[0...n]

KAPALI3, bitiş yuvarlama zamanı / RFGKAPA3 t_son_yuv

p1200[0...n]

Yakalama-çalıştırma modu / Yen.çal. İşl_türü

p1202[0...n]

Yakalama-arama akımı / Yakalama I_arama

p1203[0...n]

Yakalama-arama hızı faktörü / Yakala v_ara fakt

p1240[0...n]

Vdc denetleyicisi veya Vdc izleme yapılandırma (vektör kontrol) / Vdc_kontr yapı vek

p1243[0...n]

Vdc_maks kontrolörü dinamik faktör / Vdc_max din_faktör

p1245[0...n]

Vdc_min kontrolörü, açma düzeyi (kinetik arabelleğe alma) / Vdc_min çal_sev

p1247[0...n]

Vdc_min kontrolörü dinamik faktör (kinetik arabelleğe alma) / Vdc_min din_fakt

p1249[0...n]

Vdc_max-Ayarı devir eşiği / Vdc_max n_eşiği

p1250[0...n]

Vdc kontrolörü, oransal yükseltme / Vdc_kontr kp

p1251[0...n]

Vdc kontrolörü, integrasyon zamanı / Vdc_ktrl Tn

p1252[0...n]

Vdc kontrolörü, türevsel eylem zamanı / Vdc_kntrl t_tür

p1255[0...n]

Vdc_min kontrolörü, zaman eşiği / Vdc_min t_eşiği

p1256[0...n]

Vdc_min kontrolörü reaksiyonu (kinetik arabelleğe alma) / Vdc_min tepki

p1257[0...n]

Vdc_min kontrolörü, devir sayısı eşiği / Vdc_min n_eşiği

p1280[0...n]

Vdc-Ayarı veya Vdc-Denetimi konfigürasyonu (U/f) / Vdc_kontr yap U/f

p1283[0...n]

Vdc_maks kontrolörü dinamik faktör (U/f) / Vdc_max din_faktör

p1290[0...n]

Vdc kontrolörü, oransal yükseltme (U/f) / Vdc_kontr kp

p1291[0...n]

Vdc kontrolörü, integrasyon zamanı (U/f) / Vdc_ktrl Tn

p1292[0...n]

Vdc kontrolörü, türevsel eylem zamanı (U/f) / Vdc_kntrl t_tür

p1300[0...n]

Açık devre / kapalı devre kontrol çalıştırma modu / Kum./Düz. işl.türü

p1310[0...n]

Kalıcı gerilim artırma / U_yükselme sürekli

p1311[0...n]

İvme sırasında gerilim artırma / U_yükselme hızlan.

p1312[0...n]

Başlatma sırasında gerilim artırma / U_yükselme harek.

p1320[0...n]

U/f kontrol, programlanabilir karakteristik frekans 1 / UF karakt 1

p1321[0...n]

U/f kontrol, programlanabilir karakteristik gerilim 1 / Uf karakt U1

p1322[0...n]

U/f kontrol, programlanabilir karakteristik frekans 2 / UF karakt 2

p1323[0...n]

U/f kontrol, programlanabilir karakteristik gerilim 2 / Uf karakt U2

p1324[0...n]

U/f kontrol, programlanabilir karakteristik frekans 3 / UF karakt 3

p1325[0...n]

U/f kontrol, programlanabilir karakteristik gerilim 3 / Uf karakt U3

p1326[0...n]

U/f kontrol, programlanabilir karakteristik frekans 4 / UF karakt 4

p1327[0...n]

U/f kontrol, programlanabilir karakteristik gerilim 4 / Uf karakt U4

p1334[0...n]

U/f kontrolü kayma kompanzasyonu başlama frekansı / Kayma komp başl

p1335[0...n]

Kayma kompenzasyonu, ölçekleme / Kaym komp ölç

p1336[0...n]

Kayma kompenzasyonu, sınır değeri / Kaym komp sın değ

p1338[0...n]

V/f modunda rezonans-sönümleme kazancı / Uf rez_damp yüks

p1340[0...n]

I_maks frekans kontrolörü, oransal güçlendirme / I_max_den Kp

p1341[0...n]

I_maks frekans kontrolörü, integrasyon zamanı / I_max_kontr Tn

p1345[0...n]

I_maks gerilim kontrolörü, oransal güçlendirme / I_max_U_kontr Kp

p1346[0...n]

I_maks gerilim kontrolörü, integrasyon zamanı / I_max_U_kontr Tn

p1349[0...n]

U/f-Maksimum frekans rezonans yalıtım modu / Uf rez_damp f_max

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Komut ve tahrik veri setleri – Genel bakış

p1351[0...n]

CO: Motor durdurma freni başlama frekansı / Fren f_başl

p1452[0...n]

Devir sayısı güncel değeri, düzeltme süresi (SLCV) / n_R n_ger T_g SLVC

p1470[0...n]

Devir sayısı kontrolörü, sensörsüz çalıştırma P güçlendirmesi / n_kum. SLVC Kp

p1472[0...n]

Devir sayısı kontrolörü, sensörsüz çalıştırma integrasyon zamanı / n_kum. SLVC Tn

p1496[0...n]

İvme ön denetimi, ölçekleme / a_ön ölç

p1517[0...n]

Hızlanan dönme momenti, düzeltme zaman sabiti / M_hızlanma T_yuv

p1520[0...n]

CO: Üst tork sınırı / M_maks. üst

p1521[0...n]

CO: Alt tork sınırı / M_maks. alt

p1524[0...n]

CO: Dönme momenti sınırı üst/motorsal, ölçekleme / M_max üst/mot ölç

p1525[0...n]

CO: Dönme momenti sınırı alt ölçekleme / M_max alt ölç

p1530[0...n]

Güç sınırı, motorsal / P_maks. mot

p1531[0...n]

Güç sınırı, rejenatif / P_maks. yen.

p1570[0...n]

CO: Akım set değeri / Akım set değeri

p1580[0...n]

Verimlilik derecesi optimizasyonu / Etki der opt

p1582[0...n]

Akım set değeri düzeltme süresi / Akış set değ T_yuv

p1610[0...n]

Devir set değeri statik (SLVC) / M_nom. statik

p1611[0...n]

Hızlanma besleme torku (SLVC) / M_ilave hızlanma

p1730[0...n]

Isd denetleyicisi integral bileşeni kapatma eşiği. / Isd_den I_eşiği

p1745[0...n]

Motor modeli - hata eşiği motor duruş tespiti / MotMod eşik devr

p1755[0...n]

Motor modeli - değiştirme devir sayısı sensörsüz çalışma / MotMod n_geç enk

p1764[0...n]

Enkoder devir sayısı adaptasyonu Kp olmadan motor modeli / MotMod woE n_adaKp

p1767[0...n]

Enkoder devir sayısı adaptasyonu Tn olmadan motor modeli / MotMod woE n_adaTn

p1780[0...n]

Motor modeli adaptasyonları kofigrasyonu / Mot mod adapt yap

p1784[0...n]

Motor model geri dönüş ölçeklendirmesi / Mod_FB_ölç

r1787[0...n]

Motor modeli Lh adaptasyon düzeltici değeri / MotMod Lh düz

p1800[0...n]

İmpuls frekansı nominal değeri / İmpuls fre.nom.değ

p1802[0...n]

Modülatör modu / Modülatör modu

p1803[0...n]

Maksimum modülasyon derecesi / Modülasyon der max

p1806[0...n]

Filtre zaman sabiti Vdc düzeltmesi / T_filt Vdc_düz

p1820[0...n]

Çıkış aşaması sırasının tersine çevrilmesi / Çık_faz_sıra. ters

p1959[0...n]

Döner ölçüm konfigürasyonu / Dön ölç yapıl

p2201[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 1 / Tek_düz.sab. değ.1

p2202[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 2 / Tek_düz.sab. değ.2

p2203[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 3 / Tek_düz.sab. değ.3

p2204[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 4 / Tek_düz.sab. değ.4

p2205[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 5 / Tek_düz.sab. değ.5

p2206[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 6 / Tek_düz.sab. değ.6

p2207[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 7 / Tek_düz.sab. değ.7

p2208[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 8 / Tek_düz.sab. değ.8

p2209[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 9 / Tek_düz.sab. değ.9

p2210[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 10 / Tek_düz.sab.değ.10

p2211[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 11 / Tek_düz.sab.değ.11

p2212[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 12 / Tek_düz.sab.değ.12

p2213[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 13 / Tek_düz.sab.değ.13

p2214[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 14 / Tek_düz.sab.değ.14

p2215[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 15 / Tek_düz.sab.değ.15

p2216[0...n]

Teknoloji düzenleyicisi sabit değer seçim yöntemi / Tek_düz.sab.dğ.seç

p2230[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, konfigürasyon / Tek_den mop yapıl

p2237[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, maksimum değer / ek_den mop max

p2238[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, minumum değer / Tek_düz. Mop. Min.

p2240[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, başlatma değeri / Tek_düz. Mop.Başl.

p2247[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, hızlanma zamanı / Tek_kum. Mop t_hız

p2248[0...n]

Teknoloji kontrol, Motor potansiyometresi, yavaşlama zamanı / Tek_kum. Mop t_yav

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-255

Parametre Komut ve tahrik veri setleri – Genel bakış

1.3.3

p2900[0...n]

CO: Sabit değer 1 [%] / Sabit değer 1 [%]

p2901[0...n]

CO: Sabit değer 2 [%] / Sabit değer 2 [%]

p2930[0...n]

CO: Sabit değer M [Nm] / Sabit değer M [Nm]

p3320[0...n]

Akım makinası P = f(n), Y koordinatı: P akımı1 %, nokta 1 / Akım mak. Y1

p3321[0...n]

Akım makinası P = f(n), X koordinatı: n akımı1 %, nokta 1 / Akım mak. X1

p3322[0...n]

Akım makinası P = f(n), Y koordinatı: P akımı2 %, nokta 2 / Akım mak. Y2

p3323[0...n]

Akım makinası P = f(n), X koordinatı: n akımı2 %, nokta 2 / Akım mak. X2

p3324[0...n]

Akım makinası P = f(n), Y koordinatı: P akımı3 %, nokta 3 / Akım mak. Y3

p3325[0...n]

Akım makinası P = f(n), X koordinatı: n akımı3 %, nokta 3 / Akım mak. X3

p3326[0...n]

Akım makinası P = f(n), Y koordinatı: P akımı4 %, nokta 4 / Akım mak. Y4

p3327[0...n]

Akım makinası P = f(n), X koordinatı: n akımı4 %, nokta 4 / Akım mak. X4

p3328[0...n]

Akım makinası P = f(n), Y koordinatı: P akımı5 %, nokta 5 / Akım mak. Y5

p3329[0...n]

Akım makinası P = f(n), X koordinatı: n akımı5 %, nokta 5 / Akım mak. X5

p3856[0...n]

Compound frenleme akımı / Compound I_frenl

r3925[0...n]

Sonlandırma ekranı tanımları / Bitiş göst tanıml

r3927[0...n]

Motor verilerinin tanıtılması, denetim kelimesi / MotID STW

r3928[0...n]

Döner ölçüm konfigürasyonu / Dön ölç yapıl

r3929[0...n]

Motor veri tanımlaması modülasyonlu gerilim oluşumu / MotID U_oluş modül

Motor veri setleri (Motor Data Set, MDS) Product: SINAMICS G120C, Version: 4402100, Language: trk, Type: MDS

1-256

p0300[0...n]

Motor tipi seçimi / Motor tipi seçimi

p0301[0...n]

Motor kod numarası seçimi / Motor kod no. seç.

p0304[0...n]

Hesaplanmış motor gerilimi / Motor U_ölçüm

p0305[0...n]

Hesaplanmış motor akımı / Mot I_ölçüm

p0307[0...n]

Hesaplanmış motor gücü / Mot P_ölçüm

p0308[0...n]

Hesaplanmış motor güç faktörü / Mot. cos_phi_ölçüm

p0309[0...n]

Hesaplanan motor verimliliği / Mot eta_ölçüm

p0310[0...n]

Hesaplanan motor frekansı / Mot f_ölçüm

p0311[0...n]

Hesaplanan motor devir sayısı / Mot n_ölçüm

p0316[0...n]

Hesaplanan motor dönme momenti sabiti / Mot t k

p0320[0...n]

Hesaplanan motor manyetikleştirme akımı/kısa devre akımı / Mot I_mıkn_nominal

p0322[0...n]

Maksimum motor devir sayısı / Mot n_maks.

p0323[0...n]

Maksimum motor akımı / Mot I_maks.

r0330[0...n]

Hesaplanan motor kayışı / Mot kay_nom

r0331[0...n]

Motor manyetize akımı / kısa devre akımı günceli / Mot I_mık_nom günc

r0333[0...n]

Hesaplanan motor dönme momenti / Mot nom_tork

p0335[0...n]

Motor soğutma türü / Motor soğutma türü

p0341[0...n]

Motor atalet momenti / Mot T_atalet

p0342[0...n]

Toplam motor atalet momenti oranı / Mot atalet orantı

p0344[0...n]

Motor kütlesi (Termik motor modeli için) / Mot kütl term mod

r0345[0...n]

Nominal motor başlatma zamanı / Mot t_başl_nom

p0346[0...n]

Motor tetikleme süresi / Mot t_tetikleme

p0347[0...n]

Motor durdurma süresi / Mot t_de-eksitas

p0350[0...n]

Motor stator direnci, soğuk / Motor R_stat soğuk

p0352[0...n]

Kablo direnci / Motor R_kabl soğuk

p0354[0...n]

Motor rotor direnci soğuk / Mot R_s soğuk

p0356[0...n]

Motor stator kaçak endüktansı / Mot L_stator kaçak

p0357[0...n]

Motor stator endüktansı, d-ekseni / Mot L_stator d

p0358[0...n]

Motor rotor kaçak indüktansı / Mot R_rot kaçak

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Komut ve tahrik veri setleri – Genel bakış

p0360[0...n]

1.3.4

Motor ana indüktans / Mot Lh

p0362[0...n]

Motor doyma karakteristiği akışı 1 / Motor doy akışı 1

p0363[0...n]

Motor doyma karakteristiği akışı 2 / Motor doy akışı 2

p0364[0...n]

Motor doyma karakteristiği akışı 3 / Motor doy akışı 3

p0365[0...n]

Motor doyma karakteristiği akışı 4 / Motor doy akışı 4

p0366[0...n]

Motor doyum karakteristiği I_mık 1 / Mot doy I_mık 1

p0367[0...n]

Motor doyum karakteristiği I_mık 2 / Mot doy I_mık 2

p0368[0...n]

Motor doyum karakteristiği I_mık 3 / Mot doy I_mık 3

p0369[0...n]

Motor doyum karakteristiği I_mık 4 / Mot doy I_mık 4

r0382[0...n]

Motor ana indüktansı dönüştürüldü / Mot L_ana trans

r0384[0...n]

Motor-rotor zaman sabiti/Yalıtım zaman sabiti d-ekseni / Mot T_rotor/T_Dd

r0386[0...n]

Motor-stator kaçağı zaman sabiti / Mot T_stator kaçak

r0395[0...n]

Stator direnci, aktuel / R_stator günc

r0396[0...n]

Rotor direnci, aktuel / R_rotor etkin

p0601[0...n]

Motor sıcaklık sensörü sensör tipi / Mot_sıc_sen. türü

p0604[0...n]

Motor sıcaklığı ikaz eşiği / Mot_sıc ikaz eşiği

p0605[0...n]

Motor sıcaklık arıza eşiği / Mot_sıc arıza eşiğ

p0610[0...n]

Motor yüksek ısı etkisi / Mot sıc tepkisi

p0611[0...n]

I2t-Motor modeli termik zaman sabiti / I2t Mot_mod T

p0615[0...n]

I2t Motor modeli arıza eşiği / I2t mot_mod eşik

p0620[0...n]

Termal adaptasyon, stator ve rotor direnci / Mot sıc_adapt R

p0621[0...n]

Yeniden çalıştırma sonrasında destek direnci tanımı / Rs_sapta. yen.baş.

p0622[0...n]

Yenden çalıştırma sonrası Rs_tanımı için motor tetikleme süresi / t_uyarıl Rs_tanıml

p0625[0...n]

Motor çevre sıcaklığı / Mot sıc ortam

r0632[0...n]

Motor sıcaklığı modeli, stator bobini sıcaklığı / MotSıcmodSıc bakır

p0637[0...n]

Eksen akışı akış eğrisi doymuş / PSIQ Grad SAT

p1231[0...n]

Doğru akım freni konfigürasyonu / DA freni konfigür.

p1232[0...n]

Doğru akım freni, fren akımı / DA freni I_fren

p1233[0...n]

Doğru akım freni, zaman süreci / DA freni zaman sür

p1234[0...n]

Doğru akım freni / DA freni n_başla.

p1909[0...n]

Motor verilerinin tanıtılması, denetim kelimesi / MotID STW

r3926[0...n]

Temel gerilim amplifikasyonu alternatif gerilim oluşturulması / Alt U_oluş U_temel

Güç ünitesi veri setleri (Power unit Data Set, PDS) Product: SINAMICS G120C, Version: 4402100, Language: trk, Type: PDS

p0201[0...n]

Güç modülü kod numarası / GÜ kod no

r0204[0...n]

Güç parçası hardware özellikleri / GÜ Don özellikleri

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-257

Parametre Konnektör/Binektör (BICO) parametreleri

1.4

Konnektör/Binektör (BICO) parametreleri

1.4.1

Parametre Binektör girişleri Product: SINAMICS G120C, Version: 4402100, Language: trk, Type: BI

1-258

p0730

BI: DO 0 terminali için sinyal kaynağı C / CU S_kay. DO 0

p0731

BI: DO 1 terminali için sinyal kaynağı CU / CU S_kay. DO 1

p0782[0...1]

BI: CU analog çıkışlar sinyal kaynağı inversiyonu / CU AO Inv Siny_kay

p0806

BI: Ana kontrol önceliği iptal / PcCtrl blokajı

p0810

BI: Komut veri kümesi seçimi CDS bit 0 / CDS seçimi bit 0

p0840[0...n]

BI: AÇIK/ KAPALI (KAPALI1) / AÇIK/KAPALI (KAP1)

p0844[0...n]

BI: Yavaşlayarak durma yok/yavaşl durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 1 / KAPALI2 siny_kay 1

p0845[0...n]

BI: Yavaşlayarak durma yok/yavaşl durma (KAPALI2) sinyal kaynağı 2 / KAPALI2 siny_kay 2

p0848[0...n]

BI: Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 1 / KAPALI3 siny_kay 1

p0849[0...n]

BI: Hızlı durma yok/hızlı durma (KAPALI3) sinyal kaynağı 2 / KAPALI3 siny_kay 2

p0852[0...n]

BI: İşletimi etkinleştir/işletimi bloke et / İşletimi ser. bır.

p0854[0...n]

BI: PLC ile kontrol/PLC olmadan kontrol / PLC ile yönetim

p0855[0...n]

BI: Freni koşulsuz olarak aç / Freni mutl açın

p0856[0...n]

BI: Devir sayısı kontrolörünü serbest bırak / n_düzen. ser. bır.

p0858[0...n]

BI: Freni koşulsuz olarak kapat / Freni mutl kapatın

p1020[0...n]

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 0 / N_set_sabit Bit 0

p1021[0...n]

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 1 / N_set_sabit Bit 1

p1022[0...n]

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 2 / N_set_sabit Bit 2

p1023[0...n]

BI: Sabit hız set değeri -seçim Biti 3 / N_set_sabit Bit 3

p1035[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini yükselt / Mop daha yüksek

p1036[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini azalt / Mop daha düşük

p1043[0...n]

BI: Motor potansiyometresi, set değerini devral / Mop set değ devr

p1055[0...n]

BI: Daktilo et bit 0 / Daktilo et bit 0

p1056[0...n]

BI: Daktilo et bit 1 / Daktilo et bit 1

p1110[0...n]

BI: Negatif yönde bloke etme / Neg yön bloke

p1111[0...n]

BI: Pozitif yönde bloke etme / Poz yön blok

p1113[0...n]

BI: İnversiyon nominal değeri / Set değ inv

p1140[0...n]

BI: Boot enkoderini etkinleştir/boot enkoderini bloke et / HLG serbest bırak.

p1141[0...n]

BI: Boot enkoderini devam etttir/boot enkoderini dondur / YDV devam etti

p1142[0...n]

BI: Set değerini etkinleştir/set değerini bloke et / Set değ etk

p1201[0...n]

BI: Yakala etkinleştir sinyal kaynağı / Yakala etk sin_kay

p1230[0...n]

BI: Doğru akım freninin etkinleştirilmesi / D.Akım freni etkin

p2080[0...15]

BI: Binektör – Konektör-Konvertör konum kelimesi 1 / Bin/Kon ZSW1

p2103[0...n]

BI: 1. Arızaları onayla / 1. onaylama

p2104[0...n]

BI: 2. Arızaları onayla / 2. onaylama

p2106[0...n]

BI: Harici arıza 1 / Harici arıza 1

p2112[0...n]

BI: Harici uyarı 1 / Harici uyarı 1

p2200[0...n]

BI: Teknoloji kontrol serbest / Tek_düz. ser.bırak

p2220[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 0 / Tek_den seç bit 0

p2221[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 1 / Tek_den seç bit 1

p2222[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 2 / Tek_den seç bit 2

p2223[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, sabit değer-seçim biti 3 / Tek_den seç bit 3

p2235[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, set değerini yükselt / Tec_den mop yük

p2236[0...n]

BI: Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, set değerini düşür / Tek_den mop düşük

p2286[0...n]

BI: Teknoloji denetleyicisi entegratörünü durdur / Tek_den enteg durd

p3330[0...n]

BI: 2-3-KABLO kontrol komutu 1 / 2-3-KABLO KK_1

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Konnektör/Binektör (BICO) parametreleri

p3331[0...n]

1.4.2

BI: 2-3-KABLO kontrol komutu 2 / 2-3-KABLO CC_2

p3332[0...n]

BI: 2-3-KABLO kontrol komutu 3 / 2-3-KABLO CC_3

p8785

BI: CAN durum sözcüğü bit 8 / Durum kelim bit 8

p8786

BI: CAN durum kelimesi bit 14 / Durum kelim bit 14

p8787

BI: CBC durum kelimesi bit 15 / durum kelim bit15

Parametre Konnektör girişleri Product: SINAMICS G120C, Version: 4402100, Language: trk, Type: CI

1.4.3

p0771[0...1]

CI: CU analog çıkışlar sinyal kaynağı / CU AÇ S_kaynağı

p1044[0...n]

CI: Motor potansiyometresi, set değeri / Mop set değ

p1070[0...n]

CI: Ana set değeri / Ana set değeri

p1071[0...n]

CI: Ana set değeri, ölçekleme / Ana set değ ölç

p1075[0...n]

CI: Ek set değeri / Ek set değeri

p1076[0...n]

CI: Ek set değeri, ölçekleme / Ek set değ ölç

p1330[0...n]

CI: U/f kontrol, bağımsız gerilim set değeri / Uf U_set bağımsız

p1352[0...n]

CI: Motor durdurma freni başlama frekansı sinyal kaynağı / Fren f_başl

p1475[0...n]

CI: Motor durdurma freni için devir denetleyicisi tork set değeri. / n_den M_set de MHB

p1511[0...n]

CI: Ek dönme momenti 1 / M_ek 1

p1522[0...n]

CI: Üst tork sınırı / M_maks. üst

p1523[0...n]

CI: Alt tork sınırı / M_maks. alt

p1552[0...n]

CI: Ofset olmadan tork limiti üst ölçeklendirme / M_max ü öl ofsetsz

p1554[0...n]

CI: Ofset olmadan tork limiti alt ölçeklendirme / M_max a öl ofsetsz

p1571[0...n]

CI: Ek akım set değeri / Ek akış set değ

p2016[0...3]

CI: IBN-SS USS PZD sözcük gönder / IBN USS sözc gönd

p2051[0...7]

CI: PROFIdrive PZD kelime gönderme / PZD kelime gönd

p2253[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, set değeri 1 / Tek_düz. nom.dğ. 1

p2254[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, set değeri 2 / Tek_düz. nom.dğ. 2

p2264[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, aktuel değer / Tek_düz. nom. değ.

p2289[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, ön denetim sinyali / Tek_den ön kontrol

p2296[0...n]

CI: Teknoloji kontrol, çıkış ölçeklemesi / Yek_den çıkış ölç

p2297[0...n]

CI: Teknoloji denetleyicisi azami sınırlama sinyal kaynağı / Tek_den max_s s_ka

p2298[0...n]

CI: Teknoloji denetleyicisi asgari sınırlama sinyalş kaynağı / Tek_den as_sin kay

p2299[0...n]

CI: Teknoloji denetleyicisi sınırlaması ofseti / Tek_den sınır ofs

Parametre Binektör çıkışları Product: SINAMICS G120C, Version: 4402100, Language: trk, Type: BO

r0751.0...9

BO: CU analog girişler durum sözcüğü / CU Al dur sözcüğü

r0785.0...1

BO: CU analog çıkışları durum sözcüğü / CU AO ZSW

r0807.0

BO: Ana kontrol önceliği aktif / PcCtrl etkin

r1025.0

BO: Sabit devir set değeri durumu / n_set_sab durum

r2043.0...2

BO: PROFIdrive PZD durum / PD PZD durumu

r2090.0...15

BO: PROFIdrive PZD1 bitsel alınan / PZD1 bits alın

r2091.0...15

BO: PROFIdrive PZD2 bitsel alınan / PZD2 bits alın

r2092.0...15

BO: PROFIdrive PZD3 bitsel alınan / PZD3 bits alın

r2093.0...15

BO: PROFIdrive PZD4 bitsel alınan / PZD4 bits alın

r2094.0...15

BO: Konnektör- Binektör-Konvertör binektör çıkışı / Kon/Bin çıkış

r2095.0...15

BO: Konnektör- Binektör-Konvertör binektör çıkışı / Kon/Bin çıkış

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-259

Parametre Konnektör/Binektör (BICO) parametreleri

1.4.4

Parametre Konnektör çıkışları Product: SINAMICS G120C, Version: 4402100, Language: trk, Type: CO

r0021

1-260

CO: Devir sayısı aktuel değeri düzeltildi / n_gerçek sıfırlan.

r0025

CO: çıkış gerilimi düzlendi / U_çıkış sıfırlan.

r0026

CO: Çift daire gerilimi düzlendi / Vdc sıfırlanmış

r0027

CO: Akım güncel değer oranı düzlendi / I_gerçek tutar sıf

r0032

CO: Aktif güç set değeri düzlendi / P_güç_etkin sıfır.

r0034

CO: Motor kullanımı / Motor kullanımı

r0035

CO: Motor sıcaklığı / Motor sıcaklığı

r0036

CO: Güç modülü aşırı yük I2t / PU aşırı yük I2t

r0037[0...19]

CO: Güç parçası sıcaklıkları / GÜ sıcaklığı

r0060

CO: Set değeri filtresinden önce devir sayısı set değeri / filt öncesi n_set

r0062

CO: Filtreden sonra devir sayısı set değeri / n_set filtre sonra

r0063[0...2]

CO: Aktuel devirsayısı / n_act

r0064

CO: Devir sayısı kontrolörü kontrol sapması / n_kontr sapması

r0066

CO: Çıkış frekansı / f_çıkış

r0067

CO: Maksimum çıkış akımı / I_azami çıkış

r0068[0...1]

CO: Akım güncel değer oranı / I_güncel tutar

r0069[0...6]

CO: Aşama akımı güncel değeri / I_faz güncel değer

r0070

CO: DC link gerilimi aktuel değeri / DC link güncel değ

r0072

CO: Çıkış gerilimi / U_çıkışı

r0074

CO: Kumanda derecesi / Kumanda derecesi

r0075

CO: Akım set değeri, alan üreten / Id_set

r0076

CO: Aktuel akım değeri, alan üreten / Id_günc

r0077

CO: Akım set değeri, moment üreten / Iq_set

r0078

CO: Aktuel akım değeri, moment üreten / Iq_günc

r0079

CO: Dönme momenti set değeri / M_set toplam

r0080[0...1]

CO: Tork güncel değeri / M_act

r0081

CO: Moment kullanımı / M_kullanımı

r0082[0...2]

CO: Aktif güç aktuel değeri / P_günc

r0083

CO: Akım set değeri / Akış set değeri

r0084[0...1]

CO: Akım aktuel değeri / Güncel akış değeri

r0087

CO: Güç faktörü güncel değeri / Güncel cos phi

r0289

CO: Maksimum güç modülü çıkış akımı / GÜ I_azami çıkış

r0752[0...1]

CO: CU analog girişler giriş gerilimi/akımı güncel / CU AG U/I_gir.gün.

r0755[0...1]

CO: CU analog girişler yüzdelik olarak güncel değer / CU AG % değer

r0944

CO: Arızalı arabellek değişiklikleri için sayaç / Hata tamp değiş

p1001[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 1 / n_nom_sabit 1

p1002[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 2 / n_nom_sabit 2

p1003[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 3 / n_nom_sabit 3

p1004[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 4 / n_nom_sabit 4

p1005[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 5 / n_nom_sabit 5

p1006[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 6 / n_nom_sabit 6

p1007[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 7 / n_nom_sabit 7

p1008[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 8 / n_nom_sabit 8

p1009[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 9 / n_nom_sabit 9

p1010[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 10 / n_nom_sabit 10

p1011[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 11 / n_nom_sabit 11

p1012[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 12 / n_nom_sabit 12

p1013[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 13 / n_nom_sabit 13

p1014[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 14 / n_nom_sabit 14

p1015[0...n]

CO: Sabit devir sayısı set değeri 15 / n_nom_sabit 15

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Konnektör/Binektör (BICO) parametreleri

r1024

CO: Sabit devir sayısı set değeri etkin / n_det_sab etk

r1045

CO: Motor potans., rampa fonks.üreticisinden önce devir sy.set dğr. / Mop n_set önce RFG

r1050

CO: Motor potans., rampa fonksiyon üreticisinden sonra set değeri / Mop nom.değ.HRVson

r1073

CO: Ana set değeri, etkin / Ana set değ etk

r1077

CO: Ek set değeri, etkin / Ek set değ etk

r1078

CO: Toplam set değeri, etkin / Toplam set değ etk

p1083[0...n]

CO: Pozitif dönüş yönünde devir sayısı sınırı / n_sınır poz

r1084

CO: Devir sayısı sınırı, pozitif, etkin / n_sınır poz etk

p1086[0...n]

CO: Negatif dönüş yönünde devir sayısı sınırı / n_sınır neg

r1087

CO: Devir sayısı sınırı, negatif, etkin / n_sınır neg etk

r1112

CO: Minimum sınırlamaya göre devir sayısı set değeri / n_set n asg_sınırl

r1114

CO: Yön sınırlamaya göre set değeri / Sınır sonr set değ

r1119

CO: Rampa fonksiyon üreticisi, girişte set değeri / RFG set değ giriş

r1149

CO: Yüksek devir sensörü hızlanma / RFG hızlanması

r1150

CO: Rampa fonksiyon üreticisi, çıkıştaki devir sayısı set değeri / RFG n_set çıkış

r1170

CO: Devir sayısı kontrolörü, set değeri toplamı / n_kntr set değ top

r1258

CO: Vdc kontrolörü, çıkış / Vdc_kontr çıkışı

r1298

CO: Vdc kontrolörü, çıkış (U/f) / Vdc_kontr çıkışı

r1337

CO: Kayma kompenzasyonu, aktuel değer / Kaym komp günc değ

r1343

CO: I_maks kontrolör, frekans çıkışı / I_max_kontr f_çık

r1348

CO: U/f kontrolü eco faktör güncel değer / U/f eco fak gündeğ

p1351[0...n]

CO: Motor durdurma freni başlama frekansı / Fren f_başl

r1438

CO: Devir sayısı kontrolörü, devir sayısı set değeri / n_den n_set

r1445

CO: Devir sayısı aktuel değeri düzeltildi / n_gerçek sıfırlan.

r1482

CO: Devir sayısı kontrolörü I dönme momenti çıkışı / n_kontr I-M_çıkış

r1493

CO: Atalet moment, toplamı / M_atal topl

r1508

CO: Ek momentten önce dönme momenti set değeri / M_ilave önc. M_nom

r1516

CO: Ek tork ve hızlanma torku / M_ilave + M_hızlan

p1520[0...n]

CO: Üst tork sınırı / M_maks. üst

p1521[0...n]

CO: Alt tork sınırı / M_maks. alt

p1524[0...n]

CO: Dönme momenti sınırı üst/motorsal, ölçekleme / M_max üst/mot ölç

p1525[0...n]

CO: Dönme momenti sınırı alt ölçekleme / M_max alt ölç

r1526

CO: Ofset olmadan üst tork sınırı / M_max üst ofsetsiz

r1527

CO: Ofset olmadan alt tork sınırı / M_max alt ofsetsiz

r1538

CO: Üst etkin dönme momenti sınırı / M_maks. üst etkin

r1539

CO: Alt etkin dönme momenti sınırı / M_maks. alt etkin

r1547[0...1]

CO: Devir sayısı kontrolörü çıkışı için dönme momenti / M_max çık n_den

p1570[0...n]

CO: Akım set değeri / Akım set değeri

r1598

CO: Toplam akım set değeri / Akış set değ topl

r1732[0...1]

CO: Uzunlamasına eksen gerilimi set değeri / U_boy_set

r1733[0...1]

CO: Enine eksen gerilimi set değeri / U_çapr_set

r1801[0...1]

CO: Pals frekansı / Pals frekansı

r2050[0...7]

CO: PROFIBUS PZD alınan sözcük / PZD alınan sözc

r2089[0...4]

CO: Binektor – Konektör-Konvertör konum kelimesi gönder / Bin/Kon ZSW gönder

r2120

CO: Arıza ve alarm arabellek değişiklikleri toplamı / Tutar tampon değiş

r2169

CO: Devir sayısı aktuel değeri, düzeltilen sinyaller / n_nom. eşit. mesaj

p2201[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 1 / Tek_düz.sab. değ.1

p2202[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 2 / Tek_düz.sab. değ.2

p2203[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 3 / Tek_düz.sab. değ.3

p2204[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 4 / Tek_düz.sab. değ.4

p2205[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 5 / Tek_düz.sab. değ.5

p2206[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 6 / Tek_düz.sab. değ.6

p2207[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 7 / Tek_düz.sab. değ.7

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-261

Parametre Konnektör/Binektör (BICO) parametreleri

1.4.5

p2208[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 8 / Tek_düz.sab. değ.8

p2209[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 9 / Tek_düz.sab. değ.9

p2210[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 10 / Tek_düz.sab.değ.10

p2211[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 11 / Tek_düz.sab.değ.11

p2212[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 12 / Tek_düz.sab.değ.12

p2213[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 13 / Tek_düz.sab.değ.13

p2214[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 14 / Tek_düz.sab.değ.14

p2215[0...n]

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer 15 / Tek_düz.sab.değ.15

r2224

CO: Teknoloji kontrol, sabit değer etkin / Tek_den sab değ et

r2245

CO: Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, RFG'den önce set dğr. / Tek_düz. Mot HRV

r2250

CO: Teknoloji kontrol, motor potansiyometresi, RFG'den sonr.set dğr. / Tek_kum. Mop t_HRV

r2260

CO: Teknoloji kontrol, rampa fonksiyon üreticisinden sonr.set değeri / Tek_düz. nom. HRV

r2266

CO: Teknoloji kontrol, filtreden sonra aktuel değer / Tek_den gün n filt

r2272

CO: Teknoloji düzenleyicisinin skalaya geçilmiş gerçek değeri / Tek_düz.

r2273

CO: Teknoloji kontrol, hata / Tek_düz. hatası

p2291

CO: Teknoloji kontrol, maksimum sınırlama / Tek_düz.maks.sınır

p2292

CO: Teknoloji kontrol, minumum sınırlama / Tek_düz. min.sınır

r2294

CO: Teknoloji kontrol, çıkış sinyali / Tek_düz.çık.sinyal

p2295

CO: Teknoloji kontrol, çıkış ölçeklemesi / Yek_den çıkış ölç

r2344

CO: Teknoloji denetleyicisi son devir set değeri (düzeltilmiş) / Tek_den n_set_düz

p2900[0...n]

CO: Sabit değer 1 [%] / Sabit değer 1 [%]

p2901[0...n]

CO: Sabit değer 2 [%] / Sabit değer 2 [%]

r2902[0...14]

CO: Sabit değer [%] / Sabit değer [%]

p2930[0...n]

CO: Sabit değer M [Nm] / Sabit değer M [Nm]

r8784

CO: CAN durum sözcüğü / Durum sözcüğü

Parametre Konnektör/Binektör çıkışları Product: SINAMICS G120C, Version: 4402100, Language: trk, Type: CO/BO

1-262

r0046.0...31

CO/BO: Eksik onaylar / Eksik onaylar

r0050.0...1

CO/BO: Komut veri kümesi CDS etkin / CDS etkili

r0052.0...15

CO/BO: Durum kelimesi 1 / DK (Durum kodu) 1

r0053.0...11

CO/BO: Durum kelimesi 2 / DK 2

r0054.0...15

CO/BO: Kumanda kodu 1 / STW 1

r0055.0...15

CO/BO: Ek kontrol sözcüğü / Ek kontrol sözcüğü

r0056.0...15

CO/BO: Durum kelimesi ayarı / DRS kap devr kontr

r0722.0...11

CO/BO: CU dijital girişler, durum / CU DI durumu

r0723.0...11

CO/BO: CU dijital girişler, durum ters çevrildi / CU DI durum inv

r0835.2...8

CO/BO: Veri dizisi geçişi durum kodu / DDS_DK

r0836.0...1

CO/BO: Komut veri kümesi CDS seçildi / CDS seçildi

r0898.0...14

CO/BO: Denetim kelimesi sıra kontrolü / STW har_kumandası

r0899.0...13

CO/BO: Durum kelimesi, sıra kontrolü / DK har_kumandası

r1198.0...15

CO/BO: Denetim kelimesi set değeri kanalı / STW set değ kanalı

r1239.8...13

CO/BO: Doğru akım freninin durum kodu / DA freni DK

r1406.4...15

CO/BO: Denetim kelimesi, devir sayısı kontrolörü / STW n_den

r1407.0...15

CO/BO: Durum kelimesi, devir sayısı kontrolörü / ZSW n_den

r1408.0...14

CO/BO: Akım denetleyicisi durum kelimesi / ZSW I_den

r2129.0...15

CO/BO: Arızalar ve alarmlar için tetikleyici kelime / Tetik kelimesi

r2135.12...15

CO/BO: Durum kelimesi arızalar/alarmlar 2 / DK arıza/ikaz 2

r2138.7...15

CO/BO: Denetim kelimesi arızalar/alarmlar 2 / STW arıza/ikaz

r2139.0...12

CO/BO: Durum kelimesi arızalar/alarmlar 1 / DK arıza/ikaz 1

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Konnektör/Binektör (BICO) parametreleri

r2197.0...13

CO/BO: Durum kelimesi izleme 1 / ZSW izleme 1

r2198.0...13

CO/BO: Durum kelimesi izleme 2 / ZSW izlemesi 2

r2199.0...11

CO/BO: Durum kelimesi izleme 3 / ZSW izleme 3

r2225.0

CO/BO: Teknoloji denetleyicisi sabit değer seçimi durum sözcüğü / Tek_den sb değ ZSW

r2349.0...12

CO/BO: Teknoloji denetleyicisi durum sözcüğü / Tek_den durm

r3113.0...15

CO/BO: NAMUR ileti bit çubuğu / NAMUR bit çubuğu

r3333.0...3

CO/BO: 2-3-kablo çıkış / 2-3-KABLO ÇIKIŞ

r3859.0

CO/BO: Compound frenlemesi durum sözcüğü / Compound fr ZSW

r9772.0...20

CO/BO: SI durumu (çekirdek 1) / SI durumu P1

r9773.0...31

CO/BO: SI durumu (çekirdek 1 + çekirdek 2) / SI durumu P1+P2

r9872.0...20

CO/BO: SI durumu (çekirdek 2) / SI durumu çek.2

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-263

Parametre Hızlı devreye sokma (p0010 = 1)

1.5

Hızlı devreye sokma (p0010 = 1) Hızlı devreye sokma (p0010 = 1) için ihtiyaç duyulan parametreler Tablo 1-7'da gösterilmiştir: .

Tablo 1-7

Hızlı devreye sokma (p0010 = 1)

Par. No.

1-264

Adı

Erişim kademesi

Değiştirilebilir

p0010

Tahrik Devreye sokma Parametre filtresi

1

C(1)T

p0015

Makro tahrik cihazı

1

C(1)

p0100

Motor normu IEC/NEMA

1

C(1)

p0205

Güç ünitesi Uygulama

1

C(1,2)

p0230

Tahrik filtre tipi motor tarafında

1

C(1,2)

p0300

Motor tipi Seçim

2

C(1,3)

p0301

Motor kod numarası Seçim

2

C(1,3)

p0304

Motor nominal voltajı

1

C(1,3)

p0305

Motor nominal akımı

1

C(1,3)

p0307

Motor nominal gücü

1

C(1,3)

p0308

Motor nominal güç faktörü

1

C(1,3)

p0309

Motor nominal verimliliği

1

C(1,3)

p0310

Motor nominal frekansı

1

C(1,3)

p0311

Motor nominal devri

1

C(1,3)

p0316

Motor tork sabiti

4

C(1,3)UT

p0322

Motor maksimum devri

1

C(1,3)

p0323

Motor maksimum akımı

1

C(1,3)

p0335

Motor soğutma şekli

2

C(1,3)T

p0500

Teknolojik uygulama

2

C(1,5)T

p0640

Akım limiti

2

C(1,3)UT

p0922

PROFIdrive Mesaj seçimi

1

C(1)T

p0970

Tahrik parametrelerinin sıfırlanması

1

C(1,30)

p1080

Asgari devir sayısı

1

C(1)T

p1082

Maksimum devir sayısı

1

C(1)T

p1120

İşletmeye geçiş sensörü İşletmeye geçiş süresi 1

C(1)UT

p1121

İşletmeye geçiş sensörü Geri dönüş süresi

1

C(1)UT

p1135

KAP3 Geri dönüş süresi

2

C(1)UT

p1300

Kumanda/Regülasyon işletme türü

2

C(1)T

p1900

Motor verileri tanımlama ve döner ölçüm

2

C(1)T

p3900

Hızlı devreye sokma sonu

1

C(1)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parametre Hızlı devreye sokma (p0010 = 1)

p0010 = 1 olarak seçildiği takdirde, erişilmesi gereken parametreleri seçmek için p0003 (kullanıcı erişim kademesi) kullanılabilir. Hızlı devreye sokma işleminin sonunda, gerekli motor hesaplamalarını yapmak için p3900 = 1 ayarını yapınız ve tüm parametreleri (p0010 = 1'de bulunanlar hariç) tekrar varsayılan ayarlarına getiriniz. Bilgi Bu, sadece hızlı devreye sokma işlemi için geçerlidir.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1-265

Parametre Hızlı devreye sokma (p0010 = 1)

1-266

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fonksiyon planları

2

İçindekiler 2.1

İçindekiler Fonksiyon planları

2-268

2.2

Fonksiyon planlarıyla ilgili açıklamalar

2-272

2.3

Genel bakışlar

2-277

2.4

Giriş/Çıkış klemensleri

2-285

2.5

İletişim

2-291

2.6

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

2-318

2.7

Fren kumandası

2-335

2.8

Safety Integrated

2-337

2.9

İtibari değer kanalı

2-343

2.10 U/f kumandası

2-351

2.11 Vektör regülasyonu

2-355

2.12 Teknoloji fonksiyonları

2-371

2.13 Teknoloji regülatörü

2-373

2.14 Sinyaller ve denetim fonksiyonları

2-378

2.15 Arızalar ve uyarılar

2-387

2.16 Veri setleri

2-392

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2-267

Fonksiyon planları İçindekiler Fonksiyon planları

2.1 2.2

İçindekiler Fonksiyon planları Fonksiyon planlarıyla ilgili açıklamalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-272

1020 – Sembollerin açıklaması (Bölüm 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-273

1021 – Sembollerin açıklaması (Bölüm 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-274

1022 – Sembollerin açıklaması (Bölüm 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-275

1030 – BICO Tekniğinin kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-276

2.3

Genel bakışlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-277

1520 – PROFIdrive / PROFIBUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-278

1530 – Dahili kumanda/durum kelimeleri, veri setleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-279

1550 – İtibari değer kanalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-280

1690 – Vektör regülasyonu, U/f kumandası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-281

1700 – Vektör regülasyonu devir regülasyonu ve moment limitlerinin oluşturulması . .

2-282

1710 – Vektör regülasyonu Akım regülasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-283

1750 – Denetimler, Arızalar, Uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-284

2.4

Giriş/Çıkış klemensleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-285

2220 – Dijital girişler; potansiyel olarak ayrılmış (DI0 ... DI5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-286

2223 – Dijital girişler olarak analog girişler (DI11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-287

2230 – Dijital çıkışlar (DO0 ... DO1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-288

9567 – Analog giriş 0 (AI0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-289

9573 – Analog çıkış 0 (AO0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-290

2.5

İletişim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-291

2.5.1 Alan busu arabirimi (USS, Modbus) (G120C USS/MB) . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-292

9310 – Konfigürasyon, adresler ve teşhis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-293

9342 – STW1 Kumanda kelimesi bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-294

9352 – ZSW1 Durum kelimesi bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-295

9360 – Alma mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-296

9370 – Gönderme mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-297

2.5.2 PROFIdrive / PROFIBUS (G120C DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-298

2410 – PROFIBUS (PB), adresler ve teşhis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-299

2420 – Mesajlar ve süreç verileri (PZD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-300

2440 – PZD alma sinyalleri Bağlantı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-301

2441 – STW1 Kumanda kelimesi bağlantısı (p2038 = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-302

2442 – STW1 Kumanda kelimesi bağlantısı (p2038 = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-303

2-268

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fonksiyon planları İçindekiler Fonksiyon planları

2444 – STW3 Kumanda kelimesi bağlantısı (p2038 = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-304

2450 – PZD gönderme sinyalleri bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-305

2451 – ZSW1 Durum kelimesi bağlantısı (p2038 = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-306

2452 – ZSW1 Durum kelimesi bağlantısı (p2038 = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-307

2454 – ZSW3 Durum kelimesi bağlantısı (p2038 = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-308

2468 – Alma mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı (p0922 = 999) . . . . . . . . . . . . .

2-309

2470 – Gönderme mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı (p0922 = 999) . . . . . . . . .

2-310

2.5.3 CANopen (G120C CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-311

9204 – Alma mesajı Serbest PDO Mapping (p8744 = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-312

9206 – Alma mesajı Predefined Connection Set (p8744 = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-313

9208 – Gönderme mesajı Serbest PDO Mapping (p8744 = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-314

9210 – Gönderme mesajı Predefined Connection Set (p8744 = 1) . . . . . . . . . . . . . . . .

2-315

9220 – Kumanda kelimesi CANopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-316

9226 – Durum kelimesi CANopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-317

2.6

Dahili kumanda/Durum kelimeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-318

2501 – Kumanda kelimesi Akış kumandası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-319

2503 – Durum kelimesi Akış kumandası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-320

2505 – Kumanda kelimesi İtibari değer kanalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-321

2510 – Durum kelimesi 1 (r0052) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-322

2511 – Durum kelimesi 2 (r0053) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-323

2512 – Kumanda kelimesi 1 (r0054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-324

2513 – Kumanda kelimesi 2 (r0055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-325

2522 – Durum kelimesi Devir regülatörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-326

2526 – Durum kelimesi Regülasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-327

2530 – Durum kelimesi Akım regülasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-328

2534 – Durum kelimesi Denetimler 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-329

2536 – Durum kelimesi Denetimler 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-330

2537 – Durum kelimesi Denetimler 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-331

2546 – Kumanda kelimesi Arızalar/Uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-332

2548 – Durum kelimesi Arızalar/uyarılar 1 ve 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-333

2634 – Akış kumandası - Eksik onaylar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-334

2.7

Fren kumandası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-335

2701 – Basit fren kumandası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-336

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2-269

Fonksiyon planları İçindekiler Fonksiyon planları

2.8

Safety Integrated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-337

2800 – Basic Functions, Parametermanager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-338

2802 – Basic Functions, denetimler ve arızalar/uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-339

2804 – Basic Functions, Durum kelimeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-340

2810 – Basic Functions, STO: Safe Torque Off (Güvenli kapatılmış moment) . . . . . . .

2-341

2812 – Basic Functions, F-DI: Fail-safe Digital Input (Hatalara karşı güvenli dijital giriş)

2-342

2.9

İtibari değer kanalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-343

3010 – Sabit frekanslar, ikili seçim (p1016 = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-344

3011 – Sabit frekanslar, direkt seçim (p1016 = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-345

3020 – Motor potansiyometresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-346

3030 – Ana/ek itibari değer, itibari değer ölçeklendirme, JOG modunda çalıştırma . . .

2-347

3040 – Yön sınırlaması ve yönü tersine çevirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-348

3050 – Gizleme bantları ve devir sınırlamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-349

3070 – Genişletilmiş işletmeye geçiş sensörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-350

2.10

U/f kumandası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-351

6300 – U/f karakteristik eğrisi ve voltaj artışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-352

6310 – Rezonans sönümleme ve kayma kompanzasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-353

6320 – Vdc_maks regülatörü ve Vdc_min regülatörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-354

2.11

Vektör regülasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-355

6030 – Devir itibari değeri, ivmelenme modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-356

6040 – Devir regülatörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-357

6060 – Moment itibari değeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-358

6220 – Vdc_maks regülatörü ve Vdc_min regülatörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-359

6630 – Üst/alt moment limiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-360

6640 – Akım/güç/moment limitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-361

6710 – Akım itibari değer filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-362

6714 – Iq- ve Id regülatörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-363

6721 – Id itibari değeri (PEM, p0300 = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-364

6722 – Alan zayıflatma karakteristik eğrisi, Id itibari değeri (ASM, p0300 = 1) . . . . . . .

2-365

6723 – Alan zayıflatma karakteristik eğrisi, Id itibari değeri (ASM, p0300 = 1) . . . . . . .

2-366

6724 – Alan zayıflatma regülatörü (PEM, p0300 = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-367

6730 – Güç modülü arabirimi (ASM, p0300 = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-368

6731 – Güç modülü arabirimi (PEM, p0300 = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-369

6799 – Gösterge sinyalleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-370

2-270

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fonksiyon planları İçindekiler Fonksiyon planları

2.12

Teknoloji fonksiyonları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-371

7017 – Doğru akım frenlemesi (p0300 = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-372

2.13

Teknoloji regülatörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-373

7950 – Sabit değerler, ikili seçim (p2216 = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-374

7951 – Sabit değerler, direkt seçim (p2216 = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-375

7954 – Motor potansiyometresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-376

7958 – Regülasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-377

2.14

Sinyaller ve denetim fonksiyonları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-378

8010 – Devir mesajları 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-379

8011 – Devir mesajları 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-380

8012 – Tork mesajları, motor bloke olmuş/devrilmiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-381

8014 – Güç ünitesi termik denetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-382

8016 – Motor termik denetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-383

8017 – Termik I2t motor modeli (PEM, p0300 = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-384

8020 – Denetim fonksiyonları 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-385

8021 – Denetim fonksiyonları 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-386

2.15

Arızalar ve uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-387

8060 – Arıza tampon belleği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-388

8065 – Uyarı tampon belleği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-389

8070 – Arıza/uyarı tetikleme kelimesi (r2129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-390

8075 – Arıza/uyarı konfigürasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-391

2.16

Veri setleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-392

8560 – Komut veri setleri (Command Data Set, CDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-393

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2-271

Fonksiyon planları Fonksiyon planlarıyla ilgili açıklamalar

2.2

Fonksiyon planlarıyla ilgili açıklamalar

Fonksiyon planları 1020 – Sembollerin açıklaması (Bölüm 1)

2-273

1021 – Sembollerin açıklaması (Bölüm 2)

2-274

1022 – Sembollerin açıklaması (Bölüm 3)

2-275

1030 – BICO Tekniğinin kullanımı

2-276

2-272

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Resim 2-1 1020 – Sembollerin açıklaması (Bölüm 1)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Parameters Symbol

Connectors Meaning

Parameter name [Unit] Monitoring parameter with rxxxx[y..z] unit [Unit] and index range [y..z] or data set [C/D]

Parameter name from ... to [Unit] pxxxx[C/D] (Def)

Setting parameter with min/ max value and unit [Unit] data set [C/D] and factory setting (Def) *)

Binectors

Data sets

Symbol

Meaning

Symbol

Parameter name

Connector input CI with index range [y..z] or data set [C/D] and factory setting (Def) *)

Parameter name Binector input BI with with index range [y..z] or data set pxxxx[y..z] [C/D] and factory setting.bit (Def.y) number (Def)

pxxxx[y..z] (Def)

Meaning

Parameter name [Unit] Connector output CO with unit [Unit] and with index rxxxx[y..z] range [y..z]

Parameter name Binector output BO

Connectors/binectors

Pre-assigned connectors

Symbol Parameter name rxxxx rxxxx

Symbol

Meaning

Parameter name

Parameter name (up to 18 characters) [dimension unit]

Symbol

Meaning

Connector/binector output CO/BO

Parameter name from ... to [Unit] pxxxx[D] (Def)

Setting parameter with min/ max value and unit [Unit] data set [D] and factory setting (Def)

pxxxx[D]

Parameter belongs to the Drive Data Set (DDS).

Symbol

Meaning

Signal path

The function diagrams are sub-divided into signal paths 1...8 in order to facilitate orientation.

"r" = monitoring parameter. These parameters are read-only "xxxx" stands for the parameter number "[y]" specifies the applicable index, "[y...z]" specifies the index range ".ww" specifies the bit number (e.g. 0...15).

Text

Text = Unique signal designation aaaa = Signal goes to target diagram aaa b = Signal goes to signal path b Text = Unique signal designation Text [cccc.d] cccc = Signal comes from source diagram cccc d = Signal comes from signal path d To "function diagram name" [aaaa.b] = binectors. [aaaa.b]

"p" = setting parameter. These parameters can be changed. "xxxx" stands for the parameter number, "[y]" specifies the applicable index, "[y...z]" specifies the index range ".ww" specifies the bit number (e.g. 0...15).

Cross references for control bits

Value range. from ... to

Symbol

Parameter number (xxxx) with Index number [y] and bit number .ww.

pxxxx

(xxxx[y].ww) Factory setting.

[aaaa.b]

(Def) Factory setting with bit number as prefix.

Meaning pxxxx= Original parameter of signal aaaa = Signal comes from source diagram aaaa b = Signal comes from signal path b

[aaaa.b]

Diagram references for setting parameters that occur a multiple number of times. [Function diagram number, signal path]

*) For some parameters the value for the factory setting is calculated during commissioning for they are dependent on Power Module and motor (see Section 1.1.1 "Calculated").

2-273

1 2 Explanations for the function diagrams Explanation of the symbols (Part 1)

3

4

5

6 FP_1020_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 1020 -

Fonksiyon planları

(Def.w)

Fonksiyon planlarıyla ilgili açıklamalar

pxxxx[y] or pxxxx[y...z] or pxxxx[y].ww or pxxxx.ww

Parameter belongs to the Command Data Set (CDS).

Cross references between diagrams

[Unit] rxxxx[y] or rxxxx[y...z] or rxxxx[y].ww or rxxxx.ww

Meaning

pxxxx[C]

rxxxx

Meaning

Information on parameters, binectors, connectors

Symbol

S

1

Logical inversion

&

AND element with logical inversion of an input signal

Threshold value switch 1/0

1 y

x

Outputs at y a logical "1" if x < S.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1021 – Sembollerin açıklaması (Bölüm 2)

0 S

OR element

1 x1

Exclusiv-OR/XOR

y

=1

Outputs at y a logical "1" if x > S.

y = 1 when x1 != x2 is.

x2

0 S

R/S flip-flop S Q

S = setting input R = reset input Q = non-inverted output Q = inverted output

R Q

Threshold value switch 0/1

1 y

x

Threshold value 1/0 with hysteresis

1

x

y

Outputs a logical "1" at y if x < S. If x >= S + H then y returns to 0.

y

Outputs a logical "1" at y if x > S. If x 0

x

dx dt

Output y = a logical "1", if the analog signal x > 0, i.e. is positive. y

x

Differentiator y=

H

LU

Comparator

y

y

LL

dx dt

or

Sample & Hold element SET

S&H

x Axxxxx or Fxxxxx

x is limited to the upper limit LU and the lower limit LL and output at y. The digital signals MLU and MLL have the value "1", if the upper or lower limit is active.

MLL

Symbol for monitoring Monitoring

Limiter

MLU

Monitoring

1 2 Explanations for the function diagrams Explanation of the symbols (Part 2)

3

4

5

y

Sample and hold element. y = x if SET = 1 (not retentively saved at POWER OFF)

6 FP_1021_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 1021 -

Fonksiyon planları

Symbols for computational and closed-loop control functions

Fonksiyon planlarıyla ilgili açıklamalar

Resim 2-2

2-274

Symbols for logic functions

Switch-on delay

Switch symbol

Resim 2-3

x T

T

x

0

Simple changeover switch

0

T

Natural frequency, numerator fn_z pxxxx

0

y

The switch position is shown according to the factory setting (in this case, switch position 1 in the default state on delivery).

1

The digital signal x must have the value "1" without any interruption during the time T before output y changes to "1". T

2nd-order filter (bandstop/general filter)

pxxxx

y

pxxxx

1022 – Sembollerin açıklaması (Bölüm 3)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

pxxxx

T

T

PT1 element

|y|

pxxxx

x

Damping, numerator D_z pxxxx

fs

x

y f_B f

y

y

2nd Order Filter

Switch-off delay pxxxx

x

y 0

0

x

T

t

T

Natural frequency, denominator fn_n pxxxx

Delay element, first order.

y pxxxx

pxxxx = time constant

Used as bandstop filter

The digital signal x must have the value "0" without interruption during the time T before output y changes to "0". T

T

T

- center frequency fs:fn_z = fs fn_n = fs - bandwidth f_B: D_z = 0

PT2 low pass

T

x

Natural frequency, denominator fn_n pxxxx

y

f_B

Damping, denominator D_n pxxxx

D_n =

s 2 H(s) = y

x

T1 T2

2 D

x

y

fn

s 2

fn_n

x1 y

.

2 2 D_n + 2 fn_n

fn_z

. D_n . fn_n

s + 1

s + 1

Analog adder can be activated

f

1 H(s) =

2 2 + 2

. D_z .

y

Transfer function

x

fn_n

2 2 + 2

The following applies to I = 1 signal: y = x1 + x2

x2

.

The following applies to I = 0 signal: y = x1 s + 1

I

y

2-275

1 2 Explanations for the function diagrams Explanation of the symbols (Part 3)

3

4

5

6 FP_1022_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 1022 -

Fonksiyon planları

pxxxx pxxxx The digital signal x must have the value "1" without interruption during time T1 or must have the value "0" during time T2 before output y changes its signal state. T1 T1 T2 T2

fn_z s

|y|

T1 T2

• fs

Fonksiyon planlarıyla ilgili açıklamalar

x

2

Transfer function when used as general filter

Delay (switch-on and switch-off) pxxxx pxxxx

Damping, denominator D_n pxxxx

r0723.15

Connector:

r0723

Connectors are "analog signals" that can be freely interconnected (e.g. percentage variables, speeds or torques). Connectors are also "CO:" display parameters (CO = Connector Output).

Parameterization: At the signal destination, the required binector or connector is selected using appropriate parameters: "BI:" parameter for binectors (BI = Binector Input) or "CI:" parameter for connectors (CI = Connector Input)

Example: The main setpoint for the speed controller (CI: p1070) should be received from the output of the motorized potentiometer (CO: r1050) and the "jog" command (BI: p1055) from digital input DI0 (BO: r0722.0, Terminal 5 (Kl.5)) on the CU.

Digital input DI0

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Kl.5

Control bit 8

1

p1055[C] 722.0

r0722.0 [2220]

Setpoint channel

r0967.8

[2501]

Motorized potentiometer 2 Raise Lower

Main setpoint

Speed controller

p1070.[C] (755[0])

r1050

Jog setpoint 1

[3030]

[3020]

Parameterizing steps: 1

p1055[0] = 722.0

Terminal 5 (Kl.5) acts as "Jog bit 0".

2

p1070[0] = 1050

The output of the motorized potentiometer acts as main setpoint for the speed controller.

1 2 Explanations for the function diagrams Handling BICO technology

3

4

5

6 FP_1030_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 1030 -

Fonksiyon planları

1030 – BICO Tekniğinin kullanımı

Binector:

Fonksiyon planlarıyla ilgili açıklamalar

Resim 2-4

2-276

Handling BICO technology

Fonksiyon planları Genel bakışlar

2.3

Genel bakışlar

Fonksiyon planları 1520 – PROFIdrive / PROFIBUS

2-278

1530 – Dahili kumanda/durum kelimeleri, veri setleri

2-279

1550 – İtibari değer kanalı

2-280

1690 – Vektör regülasyonu, U/f kumandası

2-281

1700 – Vektör regülasyonu devir regülasyonu ve moment limitlerinin oluşturulması

2-282

1710 – Vektör regülasyonu Akım regülasyonu

2-283

1750 – Denetimler, Arızalar, Uyarılar

2-284

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2-277

Description

Interconnection

...

...

...

...

...

Receive telegram Header

Permanently assigned telegrams

[2440] ... [2442]

Netto data

Interconnecting the permanently assigned send telegrams PB address 1 ... 126 p0918 (126)

Signal

Description

Trailer

Interconnection

...

...

...

...

...

...

LED Monitoring

Axxxxx Fxxxxx

Diagnostics

rxxxx

[2450] ... [2452] Interconnecting the free receive telegram PROFIdrive

PZD1 PZD2

PD Telegr_sel p0922

PZD3

...

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

[2410] PROFIBUS address, diagnostics

Signal assignment PZD1

PZD7

Signal x

PZD8

Free telegram PZD8

p0922 = 999

Send telegram

[2468] Interconnecting the free send telegram

[2420] Telegrams and process data

Header

PZD1

Data

PZD2

Trailer

PZD3

...

1520 – PROFIdrive / PROFIBUS

...

PZD7 PZD8 [2470]

1 2 Overviews PROFIdrive / PROFIBUS

3

4

5

6 FP_1520_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 1520 -

Fonksiyon planları

Signal

Genel bakışlar

Resim 2-5

2-278

Interconnecting the permanently assigned receive telegrams.

Resim 2-6

Sequence control

0

1530 – Dahili kumanda/durum kelimeleri, veri setleri

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Current control

15

STW seq_ctrl r0898 r0898

15

ZSW Current control

15

Monitoring functions ZSW seq_ctrl r0899 r0899

0

ZSW Sequence control

15

[2534]

0

Setpoint Channel 0 15

31

STW setpoint chan r1198 r1198

STW Setpoint Channel

15

0

STW CDS selection [8560]

ZSW monitor 1 r2197 r2197

ZSW monitor 2 r2198 r2198

ZSW Monitoring funct. 2 [2536]

[2505]

CDS selected r0836 r0836

ZSW Monitoring funct. 1

[2503]

STW3

0

[2530]

STW Sequence control [2501]

0

0

CDS - Command Data Sets

ZSW I_ctrl r1408 r1408

ZSW monitor 3 r2199 r2199

ZSW Monitoring funct. 3

15 [2537]

Speed controller

Faults/alarms

ZSW n_ctrl r1407 r1407 0 15

0

ZSW Speed controller

[2546]

Controller 0

ZSW cl-loop ctrl r0056 r0056

0 15

ZSW Faults/alarms 2 [2548]

2-279

1 2 Overviews Internal control/status words, data sets

3

4

5

6 FP_1530_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 1530 -

Fonksiyon planları

15

ZSW fault/alarm 2 r2135 r2135

Genel bakışlar

0

[2526]

ZSW fault/alarm 1 r2139 r2139

ZSW Faults/alarms 1 [2548]

ZSW Controller

15

STW Faults/alarms

15

[2522]

STW fault/alarm r2138 r2138

STW seq_ctrl r0898 r0898 .9 0 0

+ p1071

+

0 1

Setp after limit [1/min] r1114

n_set_1 p1076

Jog 1 n_set -210000.000 ... 210000.000 [1/min] p1058 [D] (150.000) Jog 2 n_set -210000.000 ... 210000.000 [1/min] p1059 [D] (-150.000)

+/-

1 0

RFG setpoint at the input

pos 1 1

neg (-1)

[3030] Main/supplementary setpoint, setpoint scaling, jogging

[3040] Direction of rotating limiting/changeover

[3050] Skip (suppression) bandwidth and speed limiting

r1119 RFG setp at inp [1/min]

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

n_set_fixed eff [1/min] r1024 n_ctrl setp sum [1/ min] r1170 [1700.1]

[3010] Fixed speed setpoints n_ctrl n_set [1/min] r1438

[3070] Expanded ramp-function generator

raise

+Mop setp after RFG [1/min] r1050

lower

Simulate ramp-function generator

Ramp-function generator tracking

n_act

M_limit

[3020] Motorized potentiometer

1 Overviews Setpoint channel

2

3

4

5

6 FP_1550_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 1550 -

Fonksiyon planları

1550 – İtibari değer kanalı

Main setpoint p1070 [C] (755[0]) Suppl setpoint p1075 [C] (0)

Genel bakışlar

Resim 2-7

2-280

STW seq_ctrl r0898 r0898 .8

Resim 2-8 1690 – Vektör regülasyonu, U/f kumandası

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Flying restart mode p1200

Vdc_ctrl config p1280

Slip compensation p1334, p1335

Speed actual value calculation

[6310]

[6320]

Uf Res_damp gain p1338 [6310]

n_ctrl setp sum [1/min] r1170 RFG setp at inp [1/min] [3050.8] r1119

[6730.4]

f_outp [Hz] r0066 [6310]

+

+

+

[3070]

[8016.8]

+

+

[6030.1] Ramp-function generator

Motor pole pair 60 number I_max_ctrl f_outp [1/min] r1343

f_outp smooth [Hz] r0024

100 ms

I_max reduction I_outp max [Aeff] r0067 I_max Power Module

Imax closed-loop frequency control p1340 ... p1341

MIN

+

Imax closed-loop voltage control p1345 ... P1346

ZSW cl-loop ctrl r0056 r0056.13

I_max_ctrl U_outp [Veff] r1344

PU P_rated [kW] r0206 [2] I_act abs val [Aeff] [6714.8] r0068[0] U_output [Veff] r0072

Control mode p1300 r0056 . . .

f_set

[6730.4]

+

[6300.8]

100 ms

U_outp smooth [Veff] r0025

[6300]

3

4

5

6 FP_1690_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 1690 -

Genel bakışlar

2-281

1 2 Overviews Vector control, V/f control

+

Fonksiyon planları

[2526]

V_boost perm p1310 V_boost accelerate p1311 V_boost starting p1312 Eco mode

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

1700 – Vektör regülasyonu devir regülasyonu ve moment limitlerinin oluşturulması

n_ctrl setp sum [1/min] r1170 [1550.8]

a_before scaling p1496

r1084 n_set after filter [1/min] r0062 r1087 [3050]

Tn-Adaption n_ctrl SLVC Tn p1472

n_ctrl n_set [1/min] r1438 Kp

Tn M_set total [Nm] r0079

Symmetrizingr1508

[1710.1]

M_set bef. M_suppl [Nm] [6030] Speed setpoint Acceleration model Integrator control

n_modell

[6060] Torque setpoint

n_act [1/min] r0063[0..2] n_C n_act T_s SLVC p1452 n_pre-control [1710.1]

[6040] Speed controller

M_max upper p1520 [D] (0.00)

M_max lower p1521 [D] (0.00) r0056

Current limit I_Ausg max p0640 r0067 M_max upper p1522 [C] (1520[0]) M_max lower p1523 [C] (1521[0])

Generating the torque limits

M_max upper eff [Nm] r1538

M_max lower eff [Nm] r1539

r1408 P_max mot P_max gen p1530 p1531

[[2526] Status word closed-loop control [2530] Status word closed-loop current control

1 2 3 4 Overviews Vector control, speed control and generation of the torque limits

[6630] Torque limit [6640] Current-power limit

5

6 FP_1700_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 1700 -

Fonksiyon planları

Mot M_mom of inert p0341

Genel bakışlar

Resim 2-9

2-282

Kp-Adaption n_ctrl SLVC Kp p1470

Mot MomInert Ratio p0342

Resim 2-10 1710 – Vektör regülasyonu Akım regülasyonu

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

M_set total [Nm] r0079P iq controller

M Iq

[6710] Current setpoint filter U_output max [Veff] r0071 [6722.1] [6723.4] [6724.4]

+Field weakening controller V_set

+

U_angle

+

+

Id_set [Aeff] r0075

Flux setpoint 50.0 ... 200.0 [%] p1570 [D] (100.0) Efficiency opt. 0 ... 100 [%] p1580 [D] (0) M_set static -200.0 ... 200.0 [%] p1610 [D] (50.0) M_suppl_accel 0.0 ... 200.0 [%] p1611 [D] (30.0)

U_set

K +

[1700.8]

Vdc act val [V] r0070

U_output [Veff] r0072

Iq_set [Aeff] r0077

Iq_act [Aeff] r0078

id controller

I_phase actual value

Id_act [Aeff] r0076

+

Transformation

Field weakening characteristic [6714] Current controller

Current calculation

V_phase actual value

[6722] Field weakening characteristic, Id setpoint [6723] Field weakening control, flux controller for induction motors (p0300 = 1) [6724] Field weakening controller for synchronous motors (p0300 = 2) [1700.3]

f_outp [Hz] r0066

n_pre-control

+

Current model

p1764

f_Slip [Hz] r0065

Motor model (Observer)

p1767

+

[6730] Interface to the Power Module for an induction motor (p0300 = 1) [6731] Interface to the Power Module for a synchronous motor (p0300 = 2)

2-283

1 2 Overviews Vector control, current control

3

4

5

6 FP_1710_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 1710 -

Fonksiyon planları

M Iq

n_model

Genel bakışlar

[1700.1]

+

[6010]

Fxxxxx r0945

r0949

r0948

r2109

III III

Code

Value

coming

going

Fault cases qty 0 ... 65535 p0952 (0)

Ayyyyy

r2122

r2124

r2123

r2125

III III

Azzzzz alarms

Code

Value

coming

going

III

Fyyyyy

[8012]

1750 – Denetimler, Arızalar, Uyarılar

t_System relative 0 ... 4294967295 [ms] p0969 (0)

Fzzzzz faults n_ctrl setp sum [1/min] r1170

[8060] Fault buffer

[3070]

Axxxxx

n_max n_ctrl n_set [1/min] r1438 [6030]

Alarm counter 0 ... 65535 p2111 (0)

[8065] Alarm buffer

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

r2929

p2128 [8010] Speed messages 1

[0]

[8011] Speed messages 2

M_set total [Nm] r0079

[15]

[6060] [8070] Fault/alarm trigger word

Limit value monitor

M_max upper eff [Nm] r1538

Changes the fault response

[6640]

[0] [1]

M_max lower eff [Nm] r1539

p2100

p2101

[19]

[6640] n_act smth message [1/min] r2169

Changing the acknowledge [0] mode p2126 [1]

p2127

[19]

[8075] Fault/alarm configuration

[8010] Motor locked [8012] Torque messages

1 2 Overviews Monitoring functions, faults, alarms

3

4

5

6 FP_1750_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 1750 -

Fonksiyon planları

n_act smth message [1/min] r2169 [0]

Genel bakışlar

Resim 2-11

2-284

n_act [1/min] r0063 [0]

Fonksiyon planları Giriş/Çıkış klemensleri

2.4

Giriş/Çıkış klemensleri

Fonksiyon planları 2220 – Dijital girişler; potansiyel olarak ayrılmış (DI0 ... DI5)

2-286

2223 – Dijital girişler olarak analog girişler (DI11)

2-287

2230 – Dijital çıkışlar (DO0 ... DO1)

2-288

9567 – Analog giriş 0 (AI0)

2-289

9573 – Analog çıkış 0 (AO0)

2-290

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2-285

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2220 – Dijital girişler; potansiyel olarak ayrılmış (DI0 ... DI5)

Kl.69 Kl.34

PNP

Kl.9

+24 V OUT

Kl.9

+24 V OUT

Kl.28

GND

Kl.28

GND

Kl.69 Kl.34

DI COM DI COM2

Kl.69 Kl.34

DI COM DI COM2

1 = Simulation on

DI COM DI COM2

CU DI simulation p0795.0

4.0 [ms]

r0721.0

1 0

Kl.5

DI0

Kl.5

DI0

Kl.5

DI0

p0796.0

T

CU DI status r0722 r0722 .0

0

1

p0795.1 4.0 [ms]

r0721.1

24 V Kl.6

DI1

Kl.6

DI1

DI1

Kl.6

1 0

p0796.1

T

0

1

p0795.2 4.0 [ms]

r0721.2

1 0

Kl.7

DI2

Kl.7

DI2

DI2

Kl.7

p0796.2

T

0

1

p0795.3 4.0 [ms]

r0721.3

1 0

Kl.8

DI3

Kl.8

DI3

DI3

Kl.8

p0796.3

T

0

1

p0795.4 4.0 [ms]

r0721.4

1 0

Kl.16

DI4

Kl.16

DI4

DI4

Kl.16

p0796.4

5V

T

0

1

p0795.5 4.0 [ms]

r0721.5

1 0

Kl.17

Kl. = Terminal

DI5

Kl.17

DI5

Kl.17

DI5

p0796.5

T

CU DI status inv r0723 r0723.0

0

1

CU DI status inv r0723 r0723.1 CU DI status r0722 r0722 .1 CU DI status inv r0723 r0723.2 CU DI status r0722 r0722 .2 CU DI status inv r0723 r0723.3 CU DI status r0722 r0722 .3 CU DI status inv r0723 r0723.4 CU DI status r0722 r0722 .4 CU DI status inv r0723 r0723.5 CU DI status r0722 r0722 .5

Sampling time of the DI : 2 ms

1 2 3 External Interfaces Digital inputs, electrically isolated (DI0 … DI5)

4

5

6 FP_2220_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2220 -

Fonksiyon planlarıor

NPN

Giriş/Çıkış klemensleri

Resim 2-12

2-286

External power supply 24 V DC

Resim 2-13 2223 – Dijital girişler olarak analog girişler (DI11)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

For Example:Kl.1

+10 V OUT

Kl.2

GND

1 = Simulation on CU DI simulation p0795.11

1.6 V 4.0 V

Kl.3 Kl.4

0

0

p0796.11

T

0

1

1

CU DI status inv r0723 r0723.11

CU DI status r0722 r0722 .11

Sampling time of the DI : 4 ms

3

4

5

6 FP_2223_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2223 -

Fonksiyon planları

2-287

1 2 External Interfaces Analog inputs as Digital inputs (DI11)

AI0-

1

Giriş/Çıkış klemensleri

Kl. = Terminal

4.0 [ms]

r0721.11

AI0+ (DI11)

2230 – Dijital çıkışlar (DO0 ... DO1)

CU DO status r0747

CU S_src DO 0 p0730 (52.3)

0-1 1

DO0 NC NO

Kl.18 Kl.19

COM Kl.20

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

CU DO inv p0748.1 CU DO status r0747

CU S_src DO 1 0

p0731 (52.7)

2

-1 24 V 0V

DO1

1

NO 0

0V

Sampling time of the DO : 2 ms

1 2 External Interfaces Digital outputs (DO0 … DO1)

3

4

5

Kl.21 Kl.22

Kl. = Terminal

6 FP_2230_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2230 -

Fonksiyon planları

Giriş/Çıkış klemensleri

Resim 2-14

2-288

CU DO inv p0748 .0

Resim 2-15 9567 – Analog giriş 0 (AI0)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

CU AI type 0 ... 8 [0] (4)(4) p0756[0..1]

CU WireBrkThresh 0.00 ... 20.00 [0] (2.00) p0761[0..1] (2.00)

CU AI sim_mode 0 ... 1 [0] (0)(0) p0797[0..1]

20 mA

CU AI status word r0751 100 [ms]

3

20 mA

1

T

0

F03505 "Wire breakage"

3 0

I

Kl.3U

CU AI U/I_inp act r0752

Current AI0 U I Voltage AI0 U I

CU AI sim_mode 0 ... 1 p0797[0..1] [0] (0)(0)

Hardware smoothing 100 μs

A

+

D

-

CU AI char x1 CU AI char x2 -50.000 ... 160.000 -50.000 ... 160.000 [0] (0.000) [0] (10.000) p0757[0..1] (0.000) p0759[0..1] (10.000)

Type switching Analog input

CU AI char y2 -1000.00 ... 1000.00 [%] [0] (100.00) p0760[0..1] (100.00)

0

y2 x

y

CU AI char y1 -1000.00 ... 1000.00 [%] [0] (0.00) p0758[0..1] (0.00)

1

y1

CU AI sim setp -50.000 ... 2000.000 [0] (0.000) p0798[0..1] (0.000)

0 … 20 mA -10 … +10 V

[%]

x2 x

x1

Kl.4

Scaling

Bezugsgrößen p2000...r2004

CU AI value in % [%] r0755 [0]

y

x1

x2

x1 • x 2 100 %

Possible settings p0756[0]: = 0: 0 V ... +10 V = 1: +2 V ... +10 V with monitoring = 2: 0 mA ... +20 mA = 3: 4 mA ... +20 mA with monitoring = 4: -10 V ... +10 V (Default for AI0)

For p0756 = 2, 3 the units are mA. For p0756 = 0, 1, 4 the units are V.

Wire breakage sensing only activated when p0756 = 1, 3.

2-289

1 External Interfaces Analog input 0 (AI0)

2

Sampling time of the AI : 4 ms

3

4

5

6 FP_9567_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 9567 -

Fonksiyon planları

Differential input! For an input signal referred to ground, terminal 4 must be connected to reference potential M. Caution: The voltage between an input (Kl.3 (Kl.10) or Kl.4 (Kl.11)) and the ground point must not exceed 35 V. When the load resistor is switched in (DIP switch in position I), the voltage between the input terminals must not exceed 10 V or the impressed current 80 mA.

Giriş/Çıkış klemensleri

Kl. = Terminal

y [%]

CU char y1 -20.000 ... 20.000 [V] p0778[0..1] [0] (0)(0.000)

2

D

y

AO0+

A

4 mA

y1 Scaling

Kl.12

GND

%

Kl.13

y x2

0 x2 x [%]

Voltage output

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

x1

y2 x x1

1

0, 1

0 … 10 V

0

CU AO U/I_outp r0774 [0]

y

0 … 20 mA

CU AO S_src p0771 [0] (21[0]) y

CU char y2 -20.000 ... 20.000 [V] [0] (20) p0780[0..1] (20.000)

Current output

9573 – Analog çıkış 0 (AO0)

CU AO absVal act 0 ... 1 p0775 [0] (0) (0)

CU AO type 0 ... 2 p0776 [0] (0) (0)

CU char x2 CU AO char x1 -1000.00 ... 1000.00 [%] -1000.00 ... 1000.00 [%] p0779 [0] (100.00) [0] (0) (100) p0777 (0.00)

[%]

x1• 100 % x2

Reference quantities p2000 … r2004

Possible settings p0776[0]: = 0: 0 ... +20 mA = 1: 0 ... +10 V = 2: 4 ... +20 mA Sampling time of the AO : 4 ms

For p0776 = 0, 2 the units are mA. For p0776 = 1 the units are V. The input signals are referred to the reference quantities p2000 ... r2004 (100 % = p200x).

1 External Interfaces Analog output 0 (AO0)

2

3

4

5

6 FP_9573_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

Kl. = Terminal

8 - 9573 -

Fonksiyon planları

Giriş/Çıkış klemensleri

Resim 2-16

2-290

CU AO outp_val [%] r0772 [0]

Fonksiyon planları İletişim

2.5

İletişim 2.5.1

Alan busu arabirimi (USS, Modbus) (G120C USS/MB)

2-292

2.5.2

PROFIdrive / PROFIBUS (G120C DP)

2-298

2.5.3

CANopen (G120C CAN)

2-311

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2-291

Fonksiyon planları İletişim

2.5.1

Alan busu arabirimi (USS, Modbus) (G120C USS/MB)

Fonksiyon planları 9310 – Konfigürasyon, adresler ve teşhis

2-293

9342 – STW1 Kumanda kelimesi bağlantısı

2-294

9352 – ZSW1 Durum kelimesi bağlantısı

2-295

9360 – Alma mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı

2-296

9370 – Gönderme mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı

2-297

2-292

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Resim 2-17 9310 – Konfigürasyon, adresler ve teşhis

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Fieldbus t_monit 0 ... 1999999 [ms] p2040 (100)

T

Monitoring functions Cyclic telegrams from the master

0

Fieldbus configuration

t

Field bus baud 44 ... ... 13 13 p2020 (8) Field bus address 30 00......247 p2021 (0) Field bus USS PZD 0 ... 8 p2022 (2)

F01910 "Fieldbus IF: setpoint timeout" No telegrams from the master

USS configuration

Field bus USS PKW 0 ... 127 p2023 (127)

Field bus protocol 0 ... 2 4 p2030 (4) (0)

1

Telegrams to the master

0 2 Field bus baud 45 ... ... 13 13 p2020 (8) (7) Field bus address 01 ... ... 247 247 p2021 (0) (1) Fieldbus times 0 ... 10000 [ms] p2024 (1000)

Modbus configuration

Diagnostic parameters

5

6 FP_9310_97_66.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram G120C USS/MB

8 - 9310 -

Fonksiyon planları

4

İletişim

2-293

1 2 3 Fieldbus Interface (USS, Modbus on RS485) Configuration, addresses and diagnostics

Field bus error r2029

Meaning

Interconnection parameters

[Function diagram] internal control word

[Function diagram] signal target

Inverted

9342 – STW1 Kumanda kelimesi bağlantısı

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

STW1.0

= ON (pulses can be enabled) 0 = OFF1 (braking with ramp-function generator, then pulse cancellation & ready for switching on)

p0840[0] = r2090.0

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.1

1 = No OFF2 (enable is possible) 0 = OFF2 (immediate pulse suppression and switching on inhibited)

p0844[0] = r2090.1

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.2

1 = No OFF3 (enable is possible) 0 = OFF3 (braking with the OFF3 ramp p1135, then pulse suppression and switching on inhibited)

p0848[0] = r2090.2

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.3

1 = Enable operation (pulses can be enabled) 0 = Inhibit operation (cancel pulses)

p0852[0] = r2090.3

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.4

1 = Operating condition (the ramp-function generator can be enabled) 0 = Inhibit ramp-function generator (set the ramp-function generator output to zero)

p1140[0] = r2090.4

[2501.3]

[3070]

-

STW1.5

1 = Enable the ramp-function generator 0 = Stop the ramp-function generator (freeze the ramp-function generator output)

p1141[0] = r2090.5

[2501.3]

[3070]

-

STW1.6

1 = Enable setpoint 0 = Inhibit setpoint (set the ramp-function generator input to zero)

p1142[0] = r2090.6

[2501.3]

[3070]

-

p2103[0] = r2090.7

[2546.1]

[8060]

-

STW1.7

= Acknowledge faults

STW1.8

Reserved

-

-

-

-

STW1.9

Reserved

-

-

-

-

STW1.10

1 = Control via PLC

p0854[0] = r2090.10

[2501.3]

[2501]

-

STW1.11

1 = Dir of rot reversal

p1113[0] = r2090.11

[2505.3]

[3040]

-

STW1.12

Reserved

-

-

-

-

STW1.13

1 = Motorized potentiometer, setpoint, raise

p1035[0] = r2090.13

[2505.3]

[3020]

-

STW1.14

1 = Motorized potentiometer, setpoint, lower

p1036[0] = r2090.14

[2505.3]

[3020]

-

STW1.15

Reserved

-

-

-

-Bit 10 in STW1 must be set to ensure that the drive accepts the process data.

1 2 3 Fieldbus Interface (USS, Modbus on RS485) STW1 control word interconnection

4

5

6 FP_9342_97_62.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram G120C USS/MB

8 - 9342 -

Fonksiyon planları

Signal

İletişim

Resim 2-18

2-294

Signal targets for fieldbus STW1 (p0700 = 6)

Resim 2-19 9352 – ZSW1 Durum kelimesi bağlantısı

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Signal sources for fieldbus ZSW1 (p0700 = 6) Signal

[Function diagram] [Function diagram] signal target internal control word

Interconnection parameters

Meaning

Inverted

ZSW1.0

1 = Ready for switching on

p2080[0] = r0899.0

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.1

1 = Ready for operation (DC link loaded, pulses inhibited)

p2080[1] = r0899.1

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.2

1 = Operation enabled (drive follows n_set)

p2080[2] = r0899.2

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.3

1 = Fault present

p2080[3] = r2139.3

[2548.7]

[8060]

-

ZSW1.4

1 = No coast down active (OFF2 inactive)

p2080[4] = r0899.4

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.5

1 = No fast stop active (OFF3 inactive)

p2080[5] = r0899.5

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.6

1 = Switching on inhibited active

p2080[6] = r0899.6

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.7

1 = Alarm present

p2080[7] = r2139.7

[2548.7]

[8065]

-

ZSW1.8

1 = Speed setpoint - actual value deviation within tolerance t_off

p2080[8] = r2197.7

[2534.7]

[8011]

-

ZSW1.9

1 = Control requested

p2080[9] = r0899.9

[2503.7]

[2503]

-

ZSW1.10

1 = f or n comparison value reached/exceeded

p2080[10] = r2199.1

[2536.7]

[8010]

-

ZSW1.11

1 = I, M, or P limit not reached

p2080[11] = r1407.7

[2522.7]

[6060]

ZSW1.12

1 = Open holding brake

p2080[12] = r0899.12

[2503.7]

[2701]

ZSW1.13

1 = No motor overtemperature alarm

p2080[13] = r2135.14

[2548.7]

[8016]

ZSW1.14

1 = Motor rotates forwards (n_act  0) 0 = Motor rotates backwards (n_act < 0)

p2080[14] = r2197.3

[2534.7]

[8011]

ZSW1.15

1 = No alarm, thermal overload, power unit

p2080[15] = r2135.15

[2548.7]

[8014]-

-

4

5

6 FP_9352_97_62.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram G120C USS/MB

8 - 9352 -

İletişim

2-295

1 2 3 Fieldbus Interface (USS, Modbus on RS485) ZSW1 status word interconnection

Fonksiyon planları

The ZSW1 is generated using the binector-connector converter (BI: p2080[0...15], inversion: p2088[0].0...p2088[0].15) The drive is ready to accept data.

PZD receive word 1

r2090.15

PZD recv word

r2091.0

r2050 [1]

PZD receive word 2

r2091.15

PZD recv word

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

9360 – Alma mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı

r2092.0 Fieldbus

Receive telegram

r2050 [2]

PZD receive word 3

r2092.15

PZD recv word

r2093.0

PZD receive word 4

r2050 [3]

PZD receive word 5

PZD recv word r2050 [4]

PZD receive word 6

PZD recv word r2050 [5]

PZD receive word 7

PZD recv word r2050 [6]

PZD receive word 8

PZD recv word r2050 [7]

r2093.15

PZD recv word

PZD1 recv bitw ... PZD1 recv bitw PZD2 recv bitw ... PZD2 recv bitw

...

PZD3 recv bitw PZD3 recv bitw

...

PZD4 recv bitw PZD4 recv bitw

Con/bin outp r2094.0

Con/bin outp r2094.15

Reference quantities for further interconnection p200x

Con/bin outp r2095.0

Con/bin outp r2095.15

The receive word 1 must be used as control word (STW1) (due to bit 10 "control requested"). The preconfiguration is set automatically via p0700 = 6. The preconfiguration with the speed setpoint is set automatically via p1000 = 6. The following representation applies for words: 4000 hex = 100 %. The reference variables p200x apply for the ongoing interconnection (100 % -> p200x). The following applies for temperature values: 100° C -> 100 % = 4000 hex, 0° C -> 0 %.

1 2 3 Fieldbus Interface (USS, Modbus on RS485) Receive telegram, free interconnection via BICO

4

5

6 FP_9360_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram G120C USS/MB

8 - 9360 -

Fonksiyon planlarır2050 [0]

İletişim

Resim 2-20

2-296

r2090.0

Resim 2-21 9370 – Gönderme mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Diag send word r2053 [0 … 7] PZD send word

p2051 [0]

(0)

PZD send word

p2051 [1]

PZD send word

p2051 [2]

PZD send word

p2051 [3]

PZD send word

p2051 [4]

PZD send word

PZD send word

PZD send word

...

PZD send word 1(0)

PZD send word 2(0)

PZD send word 3

(0)

PZD send word 4

(0)

PZD send word 5

(0)

PZD send word 6

(0)

PZD send word 7

(0)

PZD send word 8

Send telegram

p2051 [5] Fieldbus

p2051 [6]

p2051 [7]

Reference quantities for further interconnection p200x

4

5

6 FP_9370_97_62.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram G120C USS/MB

8 - 9370 -

İletişim

2-297

1 2 3 Fieldbus Interface (USS, Modbus on RS485) Send telegram, free interconnection via BICO

Fonksiyon planları

The send word 1 must be used as status word (ZSW1). The preconfiguration is set automatically via p0700 = 6. The preconfiguration with the speed setpoint is set automatically via p1000 = 6. Physical word values are inserted in the telegram as referenced variables. p200x apply as reference variables (telegram contents = 4000 hex, if the input variable has the value p200x). The following applies for temperature values: 100° C -> 100 % = 4000 hex; 0° C -> 0%.

Fonksiyon planları İletişim

2.5.2

PROFIdrive / PROFIBUS (G120C DP)

Fonksiyon planları 2410 – PROFIBUS (PB), adresler ve teşhis

2-299

2420 – Mesajlar ve süreç verileri (PZD)

2-300

2440 – PZD alma sinyalleri Bağlantı

2-301

2441 – STW1 Kumanda kelimesi bağlantısı (p2038 = 2)

2-302

2442 – STW1 Kumanda kelimesi bağlantısı (p2038 = 0)

2-303

2444 – STW3 Kumanda kelimesi bağlantısı (p2038 = 0)

2-304

2450 – PZD gönderme sinyalleri bağlantısı

2-305

2451 – ZSW1 Durum kelimesi bağlantısı (p2038 = 2)

2-306

2452 – ZSW1 Durum kelimesi bağlantısı (p2038 = 0)

2-307

2454 – ZSW3 Durum kelimesi bağlantısı (p2038 = 0)

2-308

2468 – Alma mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı (p0922 = 999)

2-309

2470 – Gönderme mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı (p0922 = 999)

2-310

2-298

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Resim 2-22 2410 – PROFIBUS (PB), adresler ve teşhis

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

CU-specific functions

Drive-specific functions PB suppl t_monit 0 ... 20000 [ms] p2047 (0)

Setting the PROFIBUS address

PD PZD state r2043.0

T

Monitoring functions

Alarms

Cyclic telegrams from the master

0 A01920 "PROFIBUS: Cyclic connection interrupted" t > t_response PD fault delay No cyclic telegrams from the 0 ... 100 [s] master p2044 (0)

t

PB address 1 ... 126 p0918 (126)

Faults

p0918 S Q Actual PROFIBUS address

ON 1..126

2

4

8

16

0

F01910 "PROFIBUS setpoint timeout" No telegrams from the master

DIP switch on the control unit BUS ADDRESS

1

T

Memory

R Q

SET

32 64

Significance All DIP switches to ON or OFF ==> set the address using p0918

POWER ON

PB status r2054

PB diag standard r2055[0..2] A01900 "PROFIBUS: Configuration telegram incorrect" A01901 "PROFIBUS: Parameterizing telegram incorrect"

Diagnostic parameters

4

5

6 FP_2410_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2410 -

İletişim

2-299

1 2 3 PROFIdrive / PROFIBUS PROFIBUS (PB), addresses and diagnostics

Fonksiyon planları

The response monitoring time t_An is automatically defined by the configuration tool (e.g. HW Config made by Siemens) within the framework of PROFIBUS configuration.

Manufacturer-specific telegrams

Interconnection is made according to

Free telegram

[2440] [2450] automatically 20

350

352

353

354

999

STW1

ZSW1

STW1

ZSW1

STW1

ZSW1

STW1

ZSW1

STW1

ZSW1

STW1

ZSW1

PZD2

NSOLL_A

NIST_A

NSOLL_A

NIST_A_GL

NSOLL_A

NIST_A_GL

NSOLL_A

NIST_A_GL

NSOLL_A

NIST_A_GL

NSOLL_A

NIST_A_GL

PZD3

IAIST_GL

M_LIM

IAIST_GLIAIST_GLIAIST_GL

PZD4

MIST_GL

STW3

ZSW3MIST_GLMIST_GL

PZD5

PIST_GLWARN_CODEWARN_CODE

PZD6

FAULT_CODEFAULT_CODE

PZD7 PZD8

STW1

ZSW1

Send telegram to PROFIdrive

PZD1

Receive telegram length freely selectable via central PROFIdrive configuration in the master Transmit telegram length freely selectable via central PROFIdrive configuration in the master

1

Telegram

Receive telegram from PROFIdrive

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2420 – Mesajlar ve süreç verileri (PZD)

Standard telegrams

If p0922 = 999 is changed to another value, the telegram is automatically assigned. If p0922 unequal 999 is changed to p0922 = 999, the "old" telegram assignment is maintained! Freely interconnectable (pre-setting: MELD_NAMUR). Can be freely connected. In order to comply with the PROFIdrive profile, PZD1 must be used as control word 1 (STW1) or status word 1 (ZSW1). p2037 = 2 should be set if STW1 is not transferred with PZD1 as specified in the PROFIdrive profile.

1 2 PROFIdrive / PROFIBUS Telegrams and Process Data (PZD)

3

4

5

6 FP_2420_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2420 -

Fonksiyon planları

İletişim

Resim 2-23

2-300

PD Telegr_sel 1 ... 999 p0922 (1)

Resim 2-24 2440 – PZD alma sinyalleri Bağlantı

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

PROFIBUS

PROFIdrive receive telegram Header

r2090...r2095 Bit r2050[0...7] WORD

...

Netto data Trailer

Telegram assignment according to p0922 [2420]

Signal receivers for PZD receive signals Signal

PROFIdrive Interconnection parameter Signal No.

Meaning

Function diagram

Data type

Scaling

STW1

Control word 1

1

(bit serial)

[2442]

U16

-

NSOLL_A

Speed setpoint A (16-bit)

5

p1070

[3030.2]

I16

4000 hex

p2000

M_LIM

Torque limit

310

p1552,p1554

[6060.1]

U16

4000 hex

100 %

STW3

Control word 3

304

(bit serial)

[2444]

U16

-

3

4

5

6 FP_2440_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2440 -

İletişim

2-301

1 2 PROFIdrive / PROFIBUS PZD receive signals interconnection

Fonksiyon planları

When selecting a standard telegram or a manufacturer-specific telegram via p0922, these interconnection parameters of the command data set CDS are automatically set to 0. Data type according to to the PROFIdrive profile: I16 = Integer16, U16 = Unsigned16. Display parameters for receive data according to [2460]. Only SIEMENS telegram 350

Meaning

Interconnection parameters

[Function diagram] internal control word

[Function diagram] signal target

Inverted

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2441 – STW1 Kumanda kelimesi bağlantısı (p2038 = 2)

STW1.0

= ON (pulses can be enabled) 0 = OFF1 (braking with ramp-function generator, then pulse cancellation & ready for switching on)

p0840[0] = r2090.0

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.1

1 = No OFF2 (enable is possible) 0 = OFF2 (immediate pulse suppression and switching on inhibited)

p0844[0] = r2090.1

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.2

1 = No OFF3 (enable is possible) 0 = OFF3 (braking with the OFF3 ramp p1135, then pulse suppression and switching on inhibited)

p0848[0] = r2090.2

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.3

1 = Enable operation (pulses can be enabled) 0 = Inhibit operation (cancel pulses)

p0852[0] = r2090.3

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.4

1 = Operating condition (the ramp-function generator can be enabled) 0 = Inhibit ramp-function generator (set the ramp-function generator output to zero)

p1140[0] = r2090.4

[2501.3]

[3070]

-

STW1.5

1 = Enable the ramp-function generator 0 = Stop the ramp-function generator (freeze the ramp-function generator output)

p1141[0] = r2090.5

[2501.3]

[3070]

-

STW1.6

1 = Enable setpoint 0 = Inhibit setpoint (set the ramp-function generator input to zero)

p1142[0] = r2090.6

[2501.3]

[3070]

-

p2103[0] = r2090.7

[2546.1]

[8060]

-

STW1.7

= Acknowledge faults

STW1.8

Reserved

-

-

-

-

STW1.9

Reserved

-

-

-

-

STW1.10

1 = Control via PLC

p0854[0] = r2090.10

[2501.3]

[2501]

-

STW1.11

1 = Dir of rot reversal

p1113[0] = r2090.11

[2505.3]

[3040]

-

STW1.12

Reserved

-

-

-

-

STW1.13

Reserved

-

-

-

-

STW1.14

Reserved

-

-

-

-

STW1.15

1 = CDS selection

p0810[0] = 2090.15

--

Used in telegram 20. Bit 10 in STW1 must be set to ensure that the drive accepts the process data. Interconnection is not disabled.

1 2 3 PROFIdrive / PROFIBUS STW1 control word interconnection (p2038 = 2)

4

5

6 FP_2441_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2441 -

Fonksiyon planları

Signalİletişim

Resim 2-25

2-302

Signal targets for STW1 in Interface Mode VIK-NAMUR (p2038 = 2)

Resim 2-26 2442 – STW1 Kumanda kelimesi bağlantısı (p2038 = 0)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Signal targets for STW1 in Interface Mode SINAMICS (p2038 = 0) SignalMeaning

Interconnection parameters

[Function diagram] internal control word

[Function diagram] signal target

Inverted

STW1.0

= ON (pulses can be enabled) 0 = OFF1 (braking with ramp-function generator, then pulse cancellation & ready for switching on)

p0840[0] = r2090.0

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.1

1 = No OFF2 (enable is possible) 0 = OFF2 (immediate pulse suppression and switching on inhibited)

p0844[0] = r2090.1

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.2

1 = No OFF3 (enable is possible) 0 = OFF3 (braking with the OFF3 ramp p1135, then pulse suppression and switching on inhibited)

p0848[0] = r2090.2

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.3

1 = Enable operation (pulses can be enabled) 0 = Inhibit operation (cancel pulses)

p0852[0] = r2090.3

[2501.3]

Sequence control

-

STW1.4

1 = Operating condition (the ramp-function generator can be enabled) 0 = Inhibit ramp-function generator (set the ramp-function generator output to zero)

p1140[0] = r2090.4

[2501.3]

[3070]

-

STW1.5

1 = Enable the ramp-function generator 0 = Stop the ramp-function generator (freeze the ramp-function generator output)

p1141[0] = r2090.5

[2501.3]

[3070]

-

STW1.6

1 = Enable setpoint 0 = Inhibit setpoint (set the ramp-function generator input to zero)

p1142[0] = r2090.6

[2501.3]

[3070]

-

p2103[0] = r2090.7

[2546.1]

[8060]

-

STW1.7

= Acknowledge faults

Reserved

-

-

-

-

STW1.9

Reserved

-

-

-

-

STW1.10

1 = Control via PLC

p0854[0] = r2090.10

[2501.3]

[2501]

-

STW1.11

1 = Dir of rot reversal

p1113[0] = r2090.11

[2505.3]

[3040]

-

STW1.12

Reserved

-

-

-

-

STW1.13

1 = Motorized potentiometer, setpoint, raise

p1035[0] = r2090.13

[2505.3]

[3020]

-

STW1.14

1 = Motorized potentiometer, setpoint, lower

p1036[0] = r2090.14

[2505.3]

[3020]

-

STW1.15

Reserved

-

-

-

-Used in telegrams 1, 352. Bit 10 in STW1 must be set to ensure that the drive accepts the process data.

4

5

6 FP_2442_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2442 -

İletişim

2-303

1 2 3 PROFIdrive / PROFIBUS STW1 control word interconnection (p2038 = 0)

Fonksiyon planları

STW1.8

Meaning

Interconnection parameters

[Function diagram] internal control word

[Function diagram] signal target

Inverted

2444 – STW3 Kumanda kelimesi bağlantısı (p2038 = 0)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

STW3.0

1 = Fixed setp bit 0

p1020[0] = r2093.0

[3010.2]

[3010.2]

-

STW3.1

1 = Fixed setp bit 1

p1021[0] = r2093.1

[2513.2]

[3010.2]

-

STW3.2

1 = Fixed setp bit 2

p1022[0] = r2093.2

[2513.2]

[3010.2]

-

STW3.3

1 = Fixed setp bit 3

p1023[0] = r2093.3

[2513.2]

[3010.2]

-

STW3.4

Reserved

-

-

-

-

STW3.5

Reserved

-

-

-

-

STW3.6

Reserved

-

-

-

-

STW3.7

Reserved

-

-

-

-

STW3.8

1 = Technology controller enable

p2200[0] = r2093.8

[2513.2]

[7958.4]

-

STW3.9

1 = DC brake enable

p1230[0] = r2093.9

[2513.2]

[7017.1]

-

STW3.10

Reserved

-

-

-

-

STW3.11

Reserved

-

-

-

-

STW3.12

Reserved

-

-

-

-

STW3.13

0 = External fault 1 (F07860)

p2106[0] = r2093.13

[2513.2]

[8060.1]

-

STW3.14

Reserved

-

-

-

-

STW3.15

Reserved

-

-

-

-

Used in telegrams 350.

1 2 3 PROFIdrive / PROFIBUS STW3 control word interconnection (p2038 = 0)

4

5

6 FP_2444_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2444 -

Fonksiyon planları

Signalİletişim

Resim 2-27

2-304

Signal targets for STW3 in Interface Mode SINAMICS (p2038 = 0)

Resim 2-28 2450 – PZD gönderme sinyalleri bağlantısı

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Signal sources for PZD send signals Signal

PZD send word 1...8 p2051[0...7] WORD r2053[0...7] WORD

PROFIdrive Interconnection parameter Signal No.

Description

Function diagram

Data type

Scaling

ZSW1

Status word 1

2

r2089[0]

[2452]

U16

NIST_A

Actual speed A (16 bit)

6

r0063[0]

-

I16

4000 hex

p2000

IAIST_GLATT

Absolute actual current, smoothed

51

r0068[1]

[6799]

I16

4000 hex

p2002

MIST_GLATT

Actual torque smoothed

53

r0080[1]

[6799]

I16

4000 hex

p2003

PIST_GLATT

Power factor, smoothed

54

r0082[1]

[6799]

I16

4000 hex

p2004

NIST_A_GLATT

Actual speed, smoothed

57

r0063[1]

-

I16

4000 hex

p2000

MELD_NAMUR

VIK-NAMUR message bit bar

58

r3113

-

U16

FAULT_CODE

Fault code

301

r2131

[8060]

U16

WARN_CODE

Alarm code

303

r2132

[8065]

U16

ZSW3

Status word 3

305

r0053

[2454]

U16

PROFIdrive send telegram

...

-

Header Data Trailer

Telegram assignment according to p0922 [2420]

PROFIBUS

3

4

5

6 FP_2450_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2450 -

İletişim

2-305

1 2 PROFIdrive / PROFIBUS PZD send signals interconnection

Fonksiyon planları

Data type according to the PROFIdrive profile: I16 = Integer16, U16 = Unsigned16.

Meaning

[Function diagram] [Function diagram] internal control word signal target

Inverted

2451 – ZSW1 Durum kelimesi bağlantısı (p2038 = 2)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

ZSW1.0

1 = Ready for switching on

p2080[0] = r0899.0

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.1

1 = Ready for operation (DC link loaded, pulses inhibited)

p2080[1] = r0899.1

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.2

1 = Operation enabled (drive follows n_set)

p2080[2] = r0899.2

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.3

1 = Fault present

p2080[3] = r2139.3

[2548.7]

[8060]

-

ZSW1.4

1 = No coast down active (OFF2 inactive)

p2080[4] = r0899.4

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.5

1 = No fast stop active (OFF3 inactive)

p2080[5] = r0899.5

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.6

1 = Switching on inhibited active

p2080[6] = r0899.6

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.7

1 = Alarm present

p2080[7] = r2139.7

[2548.7]

[8065]

-

ZSW1.8

1 = Speed setpoint - actual value deviation within tolerance t_off

p2080[8] = r2197.7

[2534.7]

[8011]

-

ZSW1.9

1 = Control requested

p2080[9] = r0899.9

[2503.7]

[2503]

-

ZSW1.10

1 = f or n comparison value reached/exceeded

p2080[10] = r2199.1

[2536.7]

[8010]

-

ZSW1.11

1 = I, M, or P limit not reached

p2080[11] = r0056.13

[2522.7]

[6060]

ZSW1.12

Reserved

-

-

-

ZSW1.13

1 = No motor overtemperature alarm

p2080[13] = r2135.14

[2548.7]

[8016]

ZSW1.14

1 = Motor rotates forwards (n_act  0) 0 = Motor rotates backwards (n_act < 0)

p2080[14] = r2197.3

[2534.7]

[8011]

-

ZSW1.15

1 = Display CDS

p2080[15] = r0836.0

-

-

-Used in telegram 20. The ZSW1 is generated using the binector-connector converter (BI: p2080[0...15], inversion: p2088[0].0...p2088[0].15)

1 2 3 PROFIdrive / PROFIBUS ZSW1 status word interconnection (p2038 = 2)

4

5

-

The drive object is ready to accept data. Interconnection is not disabled.

6 FP_2451_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2451 -

Fonksiyon planları

Signal

Interconnection parameters

İletişim

Resim 2-29

2-306

Signal sources for ZSW1 in Interface Mode VIK-NAMUR (p2038 = 2)

Resim 2-30 2452 – ZSW1 Durum kelimesi bağlantısı (p2038 = 0)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Signal sources for ZSW1 im Interface Mode SINAMICS (p2038 = 0) Signal

[Function diagram] [Function diagram] signal target internal control word

Interconnection parameters

Meaning

Inverted

ZSW1.0

1 = Ready for switching on

p2080[0] = r0899.0

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.1

1 = Ready for operation (DC link loaded, pulses inhibited)

p2080[1] = r0899.1

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.2

1 = Operation enabled (drive follows n_set)

p2080[2] = r0899.2

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.3

1 = Fault present

p2080[3] = r2139.3

[2548.7]

[8060]

-

ZSW1.4

1 = No coast down active (OFF2 inactive)

p2080[4] = r0899.4

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.5

1 = No fast stop active (OFF3 inactive)

p2080[5] = r0899.5

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.6

1 = Switching on inhibited active

p2080[6] = r0899.6

[2503.7]

Sequence control

-

ZSW1.7

1 = Alarm present

p2080[7] = r2139.7

[2548.7]

[8065]

-

ZSW1.8

1 = Speed setpoint - actual value deviation within tolerance t_off

p2080[8] = r2197.7

[2534.7]

[8011]

-

ZSW1.9

1 = Control requested

p2080[9] = r0899.9

[2503.7]

[2503]

-

ZSW1.10

1 = f or n comparison value reached/exceeded

p2080[10] = r2199.1

[2536.7]

[8010]

-

ZSW1.11

1 = I, M, or P limit not reached

p2080[11] = r1407.7

[2522.7]

[6060]

ZSW1.12

1 = Open holding brake

p2080[12] = r0899.12

[2503.7]

[2701]

ZSW1.13

1 = No motor overtemperature alarm

p2080[13] = r2135.14

[2548.7]

[8016]

ZSW1.14

1 = Motor rotates forwards (n_act  0) 0 = Motor rotates backwards (n_act < 0)

p2080[14] = r2197.3

[2534.7]

[8011]

ZSW1.15

1 = No alarm, thermal overload, power unit

p2080[15] = r2135.15

[2548.7]

[8014]-

-

4

5

6 FP_2452_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2452 -

İletişim

2-307

1 2 3 PROFIdrive / PROFIBUS ZSW1 status word interconnection (p2038 = 0)

Fonksiyon planları

Used in telegrams 1, 352. The ZSW1 is generated using the binector-connector converter (BI: p2080[0...15], inversion: p2088[0].0...p2088[0].15) The drive is ready to accept data.

Interconnection parameters

Meaning

[Function diagram] internal status word

[Function diagram] signal source

Inverted

2454 – ZSW3 Durum kelimesi bağlantısı (p2038 = 0)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

ZSW3.0

1 = DC brake active 0 = DC brake not active

[2511.7]

[7017.5]

-

ZSW3.1

1 = |n_act| > p1226 (n_standstill)

[2511.7]

[2534.7]

-

ZSW3.2

1 = |n_act| > p1080 (n_min)

[2511.7]

[2534.7]

-

ZSW3.3

1 = I_act >= p2170

[2511.7]

[2534.7]

-

ZSW3.4

1 = |n_act| > p2155

[2511.7]

[2534.7]

-

ZSW3.5

1 = |n_act| = r1119 (f_set)

[2511.7]

[2534.7]

-

ZSW3.7

1 = Vdc p2172

[2511.7]

[2534.7]

-

ZSW3.9

1 = Ramping finished

[2511.7]

[3080.7]

-

ZSW3.10

1 = Techn. contr. out at lower limit

[2511.7]

[7958.7]

-

ZSW3.11

1 = Techn. contr. out at upper limit

[2511.7]

[7958.7]

-

ZSW3.12

Reserved

-

-

-

ZSW3.13

Reserved

-

-

-

ZSW3.14

Reserved

-

-

-

ZSW3.15

Reserved

-

-

-

Used in telegrams 350.

1 2 3 PROFIdrive / PROFIBUS ZSW3 status word interconnection (p2038 = 0)

4

5

6 FP_2454_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2454 -

Fonksiyon planları

Signalİletişim

Resim 2-31

2-308

Signal sources for ZSW3 im Interface Mode SINAMICS (p2038 = 0)

r2090.0

Resim 2-32 2468 – Alma mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı (p0922 = 999)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AAr2050 [0]

PZD receive word 1

r2090.15

PZD recv word

r2091.0

PROFIBUS r2050 [1]

PZD receive word 2

r2091.15

PZD recv word

r2092.0 PROFIdrive receive telegram

PZD receive word 3

Header

PZD receive word 4

r2050 [2]

r2093.0 r2050 [3]

Data Trailer

r2092.15

PZD recv word

PZD receive word 5

PZD recv word r2050 [4]

PZD receive word 6

PZD recv word r2050 [5]

PZD receive word 7

PZD recv word r2050 [6]

PZD receive word 8

PZD recv word r2050 [7]

r2093.15

PZD recv word

PZD1 recv bitw ... PZD1 recv bitw

...

PZD2 recv bitw PZD2 recv bitw

PZD3 recv bitw ... PZD3 recv bitw

...

PZD4 recv bitw PZD4 recv bitw

Con/bin outp r2094.0

Reference quantities for further interconnection p200x

Con/bin outp r2094.15

Con/bin outp r2095.0

Con/bin outp r2095.15

4

5

6 FP_2468_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2468 -

İletişim

2-309

1 2 3 PROFIdrive / PROFIBUS Receive telegram, free interconnection via BICO (p0922 = 999)

Fonksiyon planları

In order to maintain the PROFIdrive profile, receive word 1 must be used as control word (STW1) (due to bit 10 "control requested"). Using the connector-binector converters, the bits can be extracted from two of the PZD receive words 3 to 8 and used as binectors. The following representation applies for words: 4000 hex = 100 %. The reference variables p200x apply for the ongoing interconnection (100 % -> p200x). The following applies for temperature values: 100° C -> 100 % = 4000 hex, 0° C -> 0 %.

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2470 – Gönderme mesajı BICO üzerinden serbest bağlantı (p0922 = 999)

PZD send word

p2051 [0]

(0)

PZD send word

p2051 [1]

PZD send word

p2051 [2]

PZD send word

PZD send word

PZD send word

PZD send word

PZD send word

...

PZD send word 1(0)

PZD send word 2

(0)

PZD send word 3

PROFIdrive send telegram

(0)

PZD send word 4

Header

(0)

PZD send word 5

Trailer

(0)

PZD send word 6

(0)

PZD send word 7

(0)

PZD send word 8

p2051 [3]

Data

p2051 [4]

p2051 [5]

p2051 [6] PROFIBUS

p2051 [7]

Reference quantities for further interconnection p200x

To comply with the PROFIdrive profile, send word 1 must be used as status word 1 (ZSW1). Physical word values are inserted in the telegram as referenced variables. p200x apply as reference variables (telegram contents = 4000 hex, if the input variable has the value p200x). The following applies for temperature values: 100° C -> 100 % = 4000 hex; 0° C -> 0%.

1 2 3 PROFIdrive / PROFIBUS Send telegram, free interconnection via BICO (p0922 = 999)

4

5

6 FP_2470_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C DP

8 - 2470 -

Fonksiyon planları

İletişim

Resim 2-33

2-310

Diag send word r2053 [0 … 7]

Fonksiyon planları İletişim

2.5.3

CANopen (G120C CAN)

Fonksiyon planları 9204 – Alma mesajı Serbest PDO Mapping (p8744 = 2)

2-312

9206 – Alma mesajı Predefined Connection Set (p8744 = 1)

2-313

9208 – Gönderme mesajı Serbest PDO Mapping (p8744 = 2)

2-314

9210 – Gönderme mesajı Predefined Connection Set (p8744 = 1)

2-315

9220 – Kumanda kelimesi CANopen

2-316

9226 – Durum kelimesi CANopen

2-317

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2-311

Mapping RPDO 1 0000 hex ... FFFF FFFF hex p8710[0..3] (0000 hex)© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

9204 – Alma mesajı Serbest PDO Mapping (p8744 = 2)

RPDO 1

Automatic assignment of the RPDOs to the receive buffer.

Object 1

PZD1 recv bitw Bit 0 r2090.0 ... r2090.15 Bit 15

Receive buffer r2050 [0]

PZD receive word 1

PZD recv word

Object 2

PZD2 recv bitw Bit 0 r2091.0 ... r2091.15 Bit 15

Object 3 PZD receive word 2

Object 4

Sub-D socket CAN bus

r2050 [1] PZD recv word

Mapping RPDO 2 p8711 The assignment is made from RPDO 1, RPDO 2 ... RPDO 8 and from receiver buffer word. RPDO 2

PZD3 recv bitw Bit 0 r2092.0 ... Bit 15 r2092.15

Receive PDO 2 p8701

r2050 [2]

PZD receive word 3

PZD recv word

Object 1

COB-ID Object 1

r2050 [3]

PZD receive word 4

CANopen receive telegram

Object 2 Evaluation of the COB-ID

PZD4 recv bitw Bit 0 r2093.0 ... r2093.15 Bit 15

PZD recv word

Object 3 r2050 [4]

PZD receive word 5

Object 4

PZD recv word

Receive PDO 8 p8707 Object 4

Mapping RPDO 8 p8717 Objects available a multiple number of times are RPDO 8 marshalled to the same position in the receive buffer. Object 1

r2050 [5]

PZD receive word 6

PZD recv word

r2050 [6]

PZD receive word 7

PZD recv word

Object 2 r2050 [7]

PZD receive word 8

Object 3

PZD recv word Object 4

To use automatic BICO interconnection (p8790 = 1), one of the receive words 1 - 4 must be used as control word 1 (STW1). Telegram: up to 4 words or 64 bits. The sum of the various objects must not exceed 8 words.

1 2 3 CANopen Receive telegram, free PDO mapping (p8744 = 2)

4

5

RPDO: Receive Process Data Object COB-ID: CAN object identification

6 FP_9204_97_68.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C CAN

8 - 9204 -

Fonksiyon planları

İletişim

Resim 2-34

2-312

Receive PDO 1 0000 hex ... 8000 06DF hex p8700[0..1] (8000 06DF hex)

Resim 2-35 9206 – Alma mesajı Predefined Connection Set (p8744 = 1)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Receive PDO 1 0000 hex ... 8000 06DF hex p8700[0..1] (8000 06DF hex)

Mapping RPDO 1 0000 hex ... FFFF FFFF hex p8710[0..3] (0000 hex)

RPDO 1

Automatic assignment of the RPDOs to the receive buffer.Receive buffer

60400010 r2050 [0]

PZD receive word 1

PZD1 recv bitw Bit 0 r2090.0 ... r2090.15 Bit 15

PZD recv word

Receive PDO 2 p8701 Sub-D socket CAN bus

PZD receive word 2

Mapping RPDO 2 p8711

r2050 [1] PZD recv word

RPDO 2 r2050 [2]

PZD receive word 3

60400010

PZD recv word

60420010 CANopen receive telegram COB-ID Object 1

r2050 [3]

PZD receive word 4 Receive PDO 3 Mapping RPDO 3 p8702 p8712 Evaluation of the COB-ID RPDO 3

Receive PDO 4 p8703

Mapping RPDO 4 p8713

PZD3 recv bitw Bit 0 r2092.0 ... Bit 15 r2092.15 PZD4 recv bitw Bit 0 r2093.0 ... r2093.15 Bit 15

PZD recv word The assignment is made from RPDO 1, RPDO 2 ... RPDO 8 and from receiver buffer word.

r2050 [4]

PZD receive word 5

PZD recv word

r2050 [5]

PZD receive word 6

Object 4

PZD2 recv bitw Bit 0 r2091.0 ... Bit 15 r2091.15

Objects available a multiple number of times are marshalled to the same position in the receive buffer.

PZD recv word

r2050 [6]

PZD receive word 7

PZD recv word RPDO 4 PZD receive word 8

r2050 [7]

RPDO: Receive Process Data Object COB-ID: CAN object identification

To use automatic BICO interconnection (p8790 = 1), one of the receive words 1 - 4 must be used as control word 1 (STW1). Telegram: up to 4 words or 64 bits. The sum of the various objects must not exceed 8 words.

4

5

6 FP_9206_97_68.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C CAN

8 - 9206 -

İletişim

2-313

1 2 3 CANopen Receive telegram, Predefined Connection Set (p8744 = 1)

Fonksiyon planları

PZD recv word

Diag send word r2053[0..7]

...

Automatic assignment of the send buffer to the TPDOs

Send buffer

TPDO 1 Object 1

PZD send word 1

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

9208 – Gönderme mesajı Serbest PDO Mapping (p8744 = 2)

Object 2 PZD send word p2051 [1] (0)

Object 3

PZD send word 2

Object 4 PZD send word p2051 [2] (0)

PZD send word p2051 [3] (0)

CANopen send telegram Transmit PDO 2 Mapping TPDO 2 p8721 p8731 The assignment is made from send buffer 1 and from TPDO 1. TPDO 2

PZD send word 3

COB-ID Object 1

. . .

Object 1 PZD send word 4 Object 2

PZD send word p2051 [4] (0)

PZD send word p2051 [5] (0)

Object 4 Evaluation of the COB-ID and data transfer type

Object 3 PZD send word 5

Object 4 Objects that occur a multiple number of times are updated from the same send buffer.

PZD send word 6

Transmit PDO 8 Mapping TPDO 8 p8727 p8737 PZD send word p2051 [6] (0)

Sub-D socket CAN bus

TPDO 8

PZD send word 7

Object 1 PZD send word p2051 [7] (0)

Object 2 PZD send word 8

Object 3 Object 4 TPDO: Transmit Process Data Object

Telegram: up to 4 words or 64 bits. The sum of the various objects must not exceed 8 words.

1 2 3 CANopen Send telegram, free PDO mapping (p8744 = 2)

COB-ID: CAN object identification

4

5

6 FP_9208_97_68.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C CAN

8 - 9208 -

Fonksiyon planları

PZD send word p2051 [0] (0)

Mapping TPDO 1 0000 hex ... FFFF FFFF hex p8730[0..3] (0000 hex)

İletişim

Resim 2-36

2-314

Transmit PDO 1 0000 hex ... C000 06DF hex p8720[0..4] (C000 06DF hex)

CANopen send words 1 ... 8

Resim 2-37 9210 – Gönderme mesajı Predefined Connection Set (p8744 = 1)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Transmit PDO 1 0000 hex ... C000 06DF hex p8720[0..4] (C000 06DF hex)

CANopen send words 1 ... 8

PZD send word p2051 [0] (0)

PZD send word p2051 [1] (0)

PZD send word p2051 [2] (0)

Diag send word r2053[0..7]

...

Send buffer

Mapping TPDO 1 0000 hex ... FFFF FFFF hex p8730[0..3] (0000 hex)

Automatic assignment of the send buffer to the TPDOs TPDO 1 60410010

PZD send word 1

PZD send word 2

CANopen send telegram Transmit PDO 2 Mapping TPDO 2 p8721 p8731

COB-ID Object 1

PZD send word 3

. . .

TPDO 2 60410010

PZD send word p2051 [3] (0)

60440010

Object 4

PZD send word 4

PZD send word p2051 [4] (0)

PZD send word 5

PZD send word p2051 [5] (0)

PZD send word 6

PZD send word p2051 [6] (0)

PZD send word 7

PZD send word p2051 [7] (0)

PZD send word 8

The assignment is made from send buffer 1 and from Transmit PDO 3 Mapping TPDO 3 p8722 p8732 TPDO 1. Evaluation of the COB-ID and data TPDO 3 transfer type Sub-D socket CAN bus

Objects that occur a multiple number of times Transmit PDO 4 Mapping TPDO 4 p8723 p8733 are updated from the same send buffer. TPDO 4

4

5

6 FP_9210_97_68.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C CAN

8 - 9210 -

İletişim

2-315

1 2 3 CANopen Send telegram, Predefined Connection Set (p8744 = 1)

Fonksiyon planları

TPDO: Transmit Process Data Object COB-ID: CAN object identification

Telegram: up to 4 words or 64 bits. The sum of the various objects must not exceed 8 words.

9220 – Kumanda kelimesi CANopen

Meaning

STW1.0

= ON (pulses can be enabled) 0 = OFF1 (braking with RFG, then pulse suppression and ready for switching on)

p0840[0] = r2090.0

[2501.3]

-

STW1.1

1 = No coast-down activated (enable possible) 0 = Activate coast-down (immediate pulse suppression and switching on inhibited)

p0844[0] = r2090.1

[2501.3]

-

p0848[0] = r2090.2

[2501.3]

-

p0852[0] = r2090.3

[2501.3]

-

1 = No fast stop activated (enable possible) 0 = Activate fast stop (OFF3 ramp p1135, then pulse suppression and switching on inhibited)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

STW1.3

1 = Enable operation (pulses can be enabled) 0 = Inhibit operation (cancel pulses)

STW1.4

Reserved

-

-

-

STW1.5

Reserved

-

-

-

STW1.6

Reserved

-

-

-

p2103[0] = r2090.7

[2546.1]

[8060]

STW1.7

= Acknowledge fault

STW1.8

Reserved

-

-

-

STW1.9

Reserved

-

-

-

STW1.10

Reserved

-

-

-

STW1.11

Can be freely connected

pxxxx[y] = r2090.11

-

-

STW1.12

Can be freely connected

pxxxx[y] = r2090.12

-

-

STW1.13

Can be freely connected

pxxxx[y] = r2090.13

-

-

STW1.14

Can be freely connected

pxxxx[y] = r2090.14

-

-

STW1.15

Can be freely connected

pxxxx[y] = r2090.15

-

-

Depending on the position of the CANopen control word in p8750, the number of the binector to be connected changes.

1 CANopen Control word, CANopen

2

3

4

5

6 FP_9220_97_68.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C CAN

8 - 9220 -

Fonksiyon planları

Interconnection [Function diagram] [Function diagram] parameters internal control word signal target

Signal

STW1.2

İletişim

Resim 2-38

2-316

Signal targets for control word CANopen (r8795)

Resim 2-39

Status word r8784

Status word CANopen

From sequence control

0

1 = Ready for switching on

From sequence control

1

1 = Ready for operation (DC link loaded, pulses inhibited)

From sequence control

2

1 = Operation enabled (drive follows n_set)

From fault buffer [8060]

3

1 = Fault present

From sequence control

4

1 = No coast down active

From sequence control

5

1 = No fast stop active

From sequence control

6

1 = Switching on inhibited active

From alarm buffer [8065]

7

1 = Alarm present

8

Freely interconnectable (BI: p8785)

Bit 9 = 1 --> Ready to exchange process data

9

1 = Control requested

From speed signals [8011.8] (r2197.7)

10

1 = Target reached

From status word speed controller [2522]

11

1 = Torque limit reached

From status word monitoring 3

12

1 = Velocity equal to zero

13

Reserved

(0)

14

Freely interconnectable (BI: p8786)

(0)

15

Freely interconnectable (BI: p8787)

9226 – Durum kelimesi CANopen

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Bit No.

Status word bit 8

p8785 (0)

p8786

Status word bit 15

p8787

With setpoint channel: connect p2151 with r1119 [8011.3].

2

3

4

5

6 FP_9226_97_68.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C CAN

8 - 9226 -

İletişim

2-317

1 CANopen Status word, CANopen

Fonksiyon planları

Status word bit 14Fonksiyon planları Dahili kumanda/Durum kelimeleri

2.6

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

Fonksiyon planları 2501 – Kumanda kelimesi Akış kumandası

2-319

2503 – Durum kelimesi Akış kumandası

2-320

2505 – Kumanda kelimesi İtibari değer kanalı

2-321

2510 – Durum kelimesi 1 (r0052)

2-322

2511 – Durum kelimesi 2 (r0053)

2-323

2512 – Kumanda kelimesi 1 (r0054)

2-324

2513 – Kumanda kelimesi 2 (r0055)

2-325

2522 – Durum kelimesi Devir regülatörü

2-326

2526 – Durum kelimesi Regülasyon

2-327

2530 – Durum kelimesi Akım regülasyonu

2-328

2534 – Durum kelimesi Denetimler 1

2-329

2536 – Durum kelimesi Denetimler 2

2-330

2537 – Durum kelimesi Denetimler 3

2-331

2546 – Kumanda kelimesi Arızalar/Uyarılar

2-332

2548 – Durum kelimesi Arızalar/uyarılar 1 ve 2

2-333

2634 – Akış kumandası - Eksik onaylar

2-334

2-318

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

PROFIdrive-Bit

Resim 2-40 2501 – Kumanda kelimesi Akış kumandası

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AAOFF2 S_src 1 p0844 [C] (1) OFF2 S_src 2 p0845 [C] (1)OFF3 S_src 1 p0848 [C] (1) OFF3 S_src 2 p0849 [C] (1)

Operation enable

p0840 [C] (722.0)

0

= ON 0 = OFF1 active

r0898.0

To the control unit

1

1 = Operating condition, no coast down active (OFF2 inactive) 0 = OFF2 active

r0898.1

To the control unit

2

1 = Operating condition, no fast stop active (OFF3 inactive) 0 = OFF3 active

r0898.2

To the control unit

3

1 = Enable operation

r0898.3

To the control unit

4

1 = Enable ramp-function generator

r0898.4

To the setpoint channel [3070.7]

5

1 = Continue ramp-function generator

r0898.5

To the setpoint channel [3070.1]

6

1 = Enable speed setpoint

r0898.6

To the setpoint channel [3070.1]

(0)

7

1 = Command open brake

r0898.7

To the brake control [2701.4]

(0)

8

1 = Jog 1

r0898.8

To jog [3030.6]

(0)

9

1 = Jog 2

r0898.9

To jog [3030.6]

(1)

10

1 = Control via PLC

11

Reserved

12

1 = Speed controller enable

13

Reserved

14

1 = Command close brake

15

Reserved

p0852 [C] (1)

r2090.4 with PROFIBUS or 1

r2090.5 with PROFIBUS or 1

r2090.6 with PROFIBUS or 1 p0855 [C]

Jog bit 0

p1055 [C]

Jog bit 1

p1056 [C]

Master ctrl by PLC

p0854 [C]

n_ctrl enable

p0856 [C] (1)r0898.10

To the brake control [2701.4] To the torque setpoint [6060.4]

r0898.14

To the brake control [2701.4]

p0858 [C] (0)

When the master control is retrieved, predefined by STARTER or AOP30.

2-319

3

4

5

6 FP_2501_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2501 -

Fonksiyon planları

r0898.12

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

Uncond open brake

Bit 10 in STW1 must be set to ensure that the drive accepts the process data. PROFIdrive interconnection: For PROFIdrive standard telegrams, the Uncond close brake upper inputs are connected with PROFIdrive-STW1 [2420]. Only relevant for CDS0.

1 2 Internal control/status words Control word, sequence control

Control word sequence control (r0898)

Bit No. ON / OFF (OFF1)

STW seq_ctrl r0898 r0898

PROFIdrive-Bit

1 = Ready for switching on

r0899.0

From the control unit

1

1 = Ready for operation (DC link loaded, pulses inhibited)

r0899.1

From the control unit

2

1 = Operation enabled (drive follows n_set)

r0899.2

From the control unit

3

1 = Jog active

r0899.3

From the control unit

4

1 = No coast down active (OFF2 inactive)

r0899.4

From the control unit

5

1 = No fast stop active (OFF3 inactive)

r0899.5

From the control unit

6

1 = Switching on inhibited active

r0899.6

7

1 = Drive ready

r0899.7

From the control unit

8

1 = Controller enable

r0899.8

Bit 9 = 1 --> Ready to exchange process data

9

1 = Control requested

10

Reserved

From the control unit

11

1 = Pulses enabled

r0899.11

From the brake control [2701.8]

12

1 = Open holding brake

r0899.12

From the brake control [2701.8]

13

1 = Command close holding brake

r0899.13

14

Reserved

15

Reserved

OFF1

& 1

OFF3

Enable internal missing or fault with this reactionr0899.9

The drive is ready to accept data.

1 2 Internal control/status words Status word, sequence control

3

4

5

6 FP_2503_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2503 -

Fonksiyon planları

2503 – Durum kelimesi Akış kumandası

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

0

OFF3 S_src 2 p0849 [C] (1)

OFF2

ZSW seq_ctrl r0899 r0899

Status word sequence control (r0899)

From the control unit

OFF2 S_src 2 p0845 [C] (1)

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

Resim 2-41

2-320

Bit No.

Resim 2-42 2505 – Kumanda kelimesi İtibari değer kanalı

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Control word, setpoint channel (r1198)

Bit No. n_set_fixed Bit 0

p1020 [C]

n_set_fixed Bit 1

p1021 [C]

n_set_fixed Bit 2

p1022 [C]

n_set_fixed Bit 3

Inhib neg dir

Inhib pos dir

Setp inv

STW setpoint chan r1198 r1198

(0)

0

1 = Fixed setpoint, bit 0

r1198.0

To fixed speed setpoints [3010.2]

(0)

1

1 = Fixed setpoint, bit 1

r1198.1

To fixed speed setpoints [3010.2]

(0)

2

1 = Fixed setpoint, bit 2

r1198.2

To fixed speed setpoints [3010.2]

(0)

3

1 = Fixed setpoint, bit 3

r1198.3

To fixed speed setpoints [3010.2]

4

Reserved

(0)

5

1 = Inhibit negative direction of rotation

r1198.5

To direction of rotation limiting and direction of rotation reversal [3040.3]

(0)

6

1 = Inhibit positive direction of rotation

r1198.5

To direction of rotation limiting and direction of rotation reversal [3040.3]

7

Reserved

8

Reserved

9

Reserved

10

Reserved

11

1 = Setpoint inversion

r1198.11

To direction of rotation limiting and direction of rotation reversal [3040.2]

12

Reserved

(0)

13

1 = Motorized potentiometer, raise

r1198.13

To the motorized potentiometer [3020.1]

(0)

14

1 = Motorized potentiometer, lower

r1198.14

To the motorized potentiometer [3020.1]

15

1 = Bypass ramp-function generator

p1023 [C]

p1110 [C]

p1111 [C]

Mop raise

p1035 [C]

Mop lower

p1036 [C]

3

4

5

6 FP_2505_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2505 -

Fonksiyon planları

2-321

1 2 Internal control/status words Control word, setpoint channel

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

p1113 [C] (722.1)

r0899 r0899.0

ZSW seq_ctrl

[2503.7]

r0899 r0899.1

ZSW seq_ctrl

[2503.7]

r0899 r0899.2

ZSW seq_ctrl

[2548.7]

r2139 r2139.3

ZSW fault/alarm 1

[2503.7]

r0899 r0899.4

ZSW seq_ctrl

[2503.7]

r0899 r0899.5

ZSW seq_ctrl

[2503.7]

r0899 r0899.6

ZSW seq_ctrl

[2548.7]

r2139 r2139.7

ZSW fault/alarm 1

[2534.7]

r2197 r2197.7

ZSW monitor 1

[2503.7]

r0899 r0899.7

ZSW seq_ctrl

[2534.7]

r2197 r2197.6

ZSW monitor 1

[2526.7]

r0056 r0056.13

ZSW cl-loop ctrl

[2701.8]

r0899 r0899.12

ZSW seq_ctrl

[2548.7]

r2135 r2135.14

ZSW fault/alarm 2

[2534.7]

r2197 r2197.3

ZSW monitor 1

[2548.7]

r2135 r2135.15

ZSW fault/alarm 2

1 2 Internal control/status words Status word 1

3

0

1 = Drive ready for switching on 0 = Drive not ready for switching on

r0052.0

1

1 = Drive ready for operation (DC link loaded, pulses disabled) 0 = Drive not ready for operation

r0052.1

2

1 = Drive running (voltage at output terminals) 0 = Pulses disabled

r0052.2

3

1 = Drive fault active (pulses disabled) 0 = No fault

r0052.3

4

0 = Coast down active (OFF2 active) 1 = No coast down active (OFF2 inactive)

r0052.4

5

0 = Fast stop active (OFF3 active) 1 = No fast stop active (OFF3 inactive)

r0052.5

6

1 = Switching on inhibited active 0 = No switching on inhibited (possible to switch on)

r0052.6

7

1 = Drive warning active 0 = No warning

r0052.7

8

0 = Deviation setpoint / act. value 1 = No deviation setpoint / act. Value

r0052.8

9

1 = PZD control (always 1)

r0052.9

10

1 = Maximum speed reached (f_act >= p1082 (f_max)) 0 = f_act < p1082 (f_max)

r0052.10

11

0 = I,M,P limit reached 1 = Limit not reached

r0052.11

12

1 = Open motor holding brake

r0052.12

13

0 = Alarm motor overtemperature 1 = No motor overtemperature

r0052.13

14

1 = Motor runs right 0 = Motor does not run right

r0052.14

15

0 = Alarm drive converter overload 1 = No drive converter overload

r0052.15

4

5

6 FP_2510_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

Signal "Fault active" is inverted if connected to a digital output which means that the relay will be in the de-energised state.

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2510 -

Fonksiyon planları

2510 – Durum kelimesi 1 (r0052)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

[2503.7]

r0052 r0052

Status word 1 (r0052)

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

Resim 2-43

2-322

ZSW 1 Bit No.

Resim 2-44 2511 – Durum kelimesi 2 (r0053)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

ZSW 2 Bit No. [7017.5]

r1239 r1239.8

[2534.7]

r2197 r2197.0

[2534.7]

r2197 r2197.4

DCBRK ZSW

ZSW monitor 1

ZSW monitor 1

[7958.7]

r2349 r2349.10

Tec_ctrl status

[7958.7]

r2349 r2349.11

Tec_ctrl status

0

1 = DC brake active 0 = DC brake not active

1

Reserved

2

1 = |n_act| > p1080 (n_min)

3

Reserved

4

Reserved

5

Reserved

6

1 = |n_act| >= r1119 (f_set)

7

Reserved

8

Reserved

9

1 = Ramping finished

10

1 = Techn. contr. out at lower limit

r0053.10

11

1 = Techn. contr. out at upper limit

r0053.11

12

Reserved

13

Reserved

14

Reserved

15

Reserved

4

r0053.0

r0053.2

r0053.6

5

6 FP_2511_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2511 -

Fonksiyon planları

3

Status word 2 (r0053)

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

2-323

1 2 Internal control/status words Status word 2

r0053 r0053

STW seq_ctrl ON / OFF (OFF1)

OFF3 S_src 1 p0848 [C] (1) OFF3 S_src 2 p0849 [C] (1)

Operation enable

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

r0898 r0898.0

[2501.7]

r0898 r0898.1

[2501.7]

r0898 r0898.2

[2501.7]

r0898 r0898.3

[2501.7]

r0898 r0898.4

[2501.7]

r0898 r0898.5

[2501.7]

r0898 r0898.6

[2501.7]

r2138 r2138.7

[2546.7]

[2501.7]

(0)

r0898 r0898.8 r0898 r0898.9

[2501.7]

(0)

r0898 r0898.10

[2501.7]

(1) p1113 [C] (722.1)

r1198 r1198.11

[2505.7]

(0)

r1198 r1198.13

[2505.7]

[2505.7]

(0)

r1198 r1198.14 r0836 r0836.0

[8560.7]

p0840 [C] (722.0)

p0852 [C] (1)

1. Acknowledge p2103 [C] (722.2) 2. Acknowledge p2104 [C] (0)

Jog bit 0

Pulse generator Jog bit 1

Master ctrl by PLC

Setp inv

Mop raise Mop lower

1 2 Internal control/status words Control word 1

p1055 [C]

p1056 [C]

p0854 [C]

p1035 [C] p1036 [C]

3

4

r0054 r0054

Control word 1 (r0054)

0

0 = OFF1, Shutdown via ramp, followed by pulse disable 1 = ON, operating condition (edge-controlled)

Sequence control Setpoint channel

1

0 = OFF2: Electrical stop, pulse disable, motor coasts down 1 = Operating condition

Sequence control

2

0 = OFF3: Fast stop 1 = Operating condition

Sequence control Setpoint channel

3

1 = Operation enable

Sequence control All bits = 1 --> drive runs

4

1 = Ramp-function generator enable

Setpoint channel

5

1 = Continue ramp-function generator

Setpoint channel

6

1 = Speed setpoint enable

Setpoint channel

7

1 = Acknowledge fault

Sequence control

8

1 = Jog bit 0

Sequence control Setpoint channel

9

1 = Jog bit 1

Sequence control Setpoint channel

10

1 = Master ctrl by PLC

Bit 10 in STW1 must be set to ensure that the drive accepts the process data.

11

1 = Directions reversal (setpoint)

Setpoint channel

12

Reserved

13

1 = Motorized potentiometer raise

Setpoint channel

14

1 = Motorized potentiometer lower

Setpoint channel

15

1 = CDS bit 0

Sequence control

5

6 FP_2512_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2512 -

Fonksiyon planları

2512 – Kumanda kelimesi 1 (r0054)

OFF2 S_src 2 p0845 [C] (1)

Bit No.

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

Resim 2-45

2-324

STW 1 OFF2 S_src 1 p0844 [C] (1)

Resim 2-46 2513 – Kumanda kelimesi 2 (r0055)

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Suppl STW Bit No. [2505.7]

r1198 r1198.0

STW setpoint chan

[2505.7]

r1198 r1198.1

STW setpoint chan

[2505.7]

r1198 r1198.2

STW setpoint chan

[2505.7]

r1198 r1198.3

STW setpoint chan

[7958.6]

r2349 r2349.0

Tec_ctrl status

[7017.7]

r1239 r1239.11

DCBRK ZSW

3

0

1 = Fixed setp bit 0

Fixed frequencies

1

1 = Fixed setp bit 1

Fixed frequencies

2

1 = Fixed setp bit 2

Fixed frequencies

3

1 = Fixed setp bit 3

Fixed frequencies

4

Reserved

5

Reserved

6

Reserved

7

Reserved

8

1 = Technology controller enable

Technology controller

9

1 = DC brake enable

DC braking control

10

Reserved

11

Reserved

12

Reserved

13

0 = External fault 1 (F07860)

14

Reserved

15

1 = CDS bit 1

4

Sequence control

5

6 FP_2513_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2513 -

Fonksiyon planları

2-325

1 2 Internal control/status words Control word 2

STW fault/alarm

Control word 2 (r0055)

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

[2546.7]

r2138 r2138.13

r0055 r0055

1 = V/f control active

r1407.0

1

1 = Sensorless operation active

r1407.1

2

Reserved

3

1 = Closed-loop speed control active

4

Reserved

From the speed controller [6040.7]

5

1 = Speed controller, I component held

r1407.5

From the speed controller [6040.7]

6

1 = Speed controller, I component set

r1407.6

From the torque setpoint [6060.7]

7

1 = Torque limit reached

r1407.7

From the torque setpoint [6060.7]

8

1 = Torque limiting, upper, active

r1407.8

From the torque setpoint [6060.4] [6060.7]

9

1 = Torque limiting, lower, active

r1407.9

From the speed setpoint [6030.3]

10

1 = Droop enabled

r1407.10

From the speed setpoint [6030.4][6030.5]

11

1 = Speed setpoint limited

r1407.11

12

1 = Ramp-function generator set

r1407.12

13

1 = Sensorless operation due to a fault

r1407.13

14

Reserved

15

1 = Torque limit reached (without pre-control)

From the changeover, closed-loop control types

From the control unit

1 2 Internal control/status words Status word, speed controller

3

4

5

1 = Torque limit reached (without pre-control)

r1407.3

6 FP_2522_97_05.vsd 13.12.2010

V4.4

Ramp-function generator tracking [1550.7] Speed controller [6040.4] Motor locked/stalled [8012.5]

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2522 -

Fonksiyon planları

2522 – Durum kelimesi Devir regülatörü

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

0

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

Resim 2-47

2-326

ZSW n_ctrl r1407 r1407

Status word, speed controller (r1407)

Bit No.

Resim 2-48 2526 – Durum kelimesi Regülasyon

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Bit No.

ZSW cl-loop ctrl r0056 r0056

Status word closed-loop control (r0056)

0

1 = Initialization completed

r0056.0

1

1 = De-magnetization completed

r0056.1

2

1 = Pulses enabled

r0056.2

3

1 = Soft starting available

4

1 = Magnetization completed

r0056.4

5

1 = Starting boost active

r0056.5

6

1 = Acceleration voltage active

[6730.5][6731.5]

7

1 = Frequency, negative

r0056.7

[6722.3]

8

1 = Field weakening active

r0056.8

[6714.8]

9

1 = Voltage limit active

r0056.9

[6310.8]

10

1 = Slip limiting active

[6730.5][6731.5]

11

1 = Frequency limit active

12

1 = Current limiting controller, voltage output activer0056.12

[6060.7]

13

1 = Current/torque limiting activer0056.13

[6220.8][6320.8]

14

1 = Vdc_max controller active

r0056.14

[6030.6] [6710.2]

[6220.8][6320.8]

15

1 = Vdc_min controller active

r0056.15

[6710.2]

[6722.6]r0056.3

r0056.6

r0056.10

r0056.11

2-327

1 2 Internal control/status words Status word, closed-loop control

3

4

5

6 FP_2526_97_61.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2526 -

Fonksiyon planları

Only for V/f control

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

[8012.5]

[6714.8]

[6730.3]

[8012.7]

1 2 Internal control/status words Status word, current control

r2198 r2198.7

ZSW monitor 2

3

ZSW I_ctrl r1408 r1408

Status word closed-loop current control (r1408)

0

1 = Closed-loop current control active

r1408.0

1

1 = Id controller I comp. limitation

r1408.1

2

Reserved

3

1 = Voltage limitation

4

Reserved

5

Reserved

6

Reserved

7

Reserved

8

Reserved

9

Reserved

10

1 = Speed adaption limitation

11

Reserved

12

1 = Motor stalled

13

Reserved

14

Reserved

15

Reserved

4

r1408.3

r1408.10

r1408.12

5

6 FP_2530_97_64.vsd 13.12.2010

V4.4

7 Function diagram SINAMICS G120C

8 - 2530 -

Fonksiyon planları

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

2530 – Durum kelimesi Akım regülasyonu

[6714.5]

Dahili kumanda/Durum kelimeleri

Resim 2-49

2-328

Bit No.

Resim 2-50 2534 – Durum kelimesi Denetimler 1

© Siemens AG 2011 Tüm Hakları Saklıdır SINAMICS G120C List kitabı (LH13), 01/2011, A5E03052632V AA

Bit No. From extended signals [8020.8]

ZSW monitor 1 r2197 r2197

Status word, monitoring functions 1 (r2197)

1

Reserved

2

Reserved

From speed signals [8011.8]

3

1 = n_act >= 0

r2197.3

From extended signals [8020.8]

4

1 = |n_act| >= n_set

r2197.4

5

Reserved

From speed signals [8010.8]

6

1 = |n_act| > n_max

r2197.6

From speed signals [8011.8]

7

1 = Speed setpoint - actual value deviation within tolerance t_off

r2197.7

8

Reserved

9

Reserved

10

Reserved

From extended signals [8020.8]

11

1 = Load missing

r2197.11

From extended signals [8021.8]

12

1 = |n_act| > n_max (with delay)

r2197.12

13

Reserved

14

Reserved

15

Reserved

2-329

1 2 Internal control/status words Status word, monito