2008 Faaliyet Raporu

2008 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 3 Kurum Profili ve Ortaklık Yapısı 28 Bağlı Şirketler ve İştirakler 4 Dünyada ve Türkiye’de İnşaat Sektörü 32 ...
Author: Derya Başak
9 downloads 0 Views 4MB Size
2008 Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER 3

Kurum Profili ve Ortaklık Yapısı

28 Bağlı Şirketler ve İştirakler

4 Dünyada ve Türkiye’de İnşaat Sektörü

32 2008 Yılı Faaliyetleri

8

Bilkent Üniversitesi

Yurtiçi Projeler

10 Kısaca Bilkent Holding

Yurtdışı Projeler

12 Kısaca Tepe İnşaat

Yatırım Projeleri

14 Başlıca Finansal Göstergeler

48 TAV Havalimanları

16 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler

54 TAV İnşaat

18 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

56 Geleceğe Yönelik Projeler ve Stratejik Planlama

20 Genel Müdür’ün Mesajı

57 İnsan Kaynakları

22 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

58 İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikası

22 Üst Yönetim

59 31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve

24 Kilometre TaşlarıDenetçi Raporu

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Tepe İnşaat, sektörün farklı alanlarında üstün uzmanlığı ve köklü deneyimiyle hizmet vererek yaşamı hep daha iyiye götürmeyi hedefleyen hizmet anlayışını korumakta; tamamladığı her yeni projeyle yaşama ve kurumsal birikimine yepyeni değerler katmaktadır.

1

Tepe İnşaat, kentsel dönüşümün en güçlü ve en etkin mimarlarından biri olarak Türkiye’nin birçok bölgesinde büyük ölçekli konut projelerine imza atarken ülkemizin gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

2

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Kurum Profili ve Ortaklık Yapısı

İnşaat sektörü, ekonomik kalkınmanın yapı taşlarından biri olarak yaşamsal bir işleve sahiptir. Tepe İnşaat, bu dev ve zorlu alanda 1969 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü başarılı çizgisiyle öncü bir rol üstlenmiştir. Çağdaş dünyanın hızla değişen beklentilerine en doğru çözümlerle yanıt veren Tepe İnşaat için “zirve”, ulaşılması hedeflenen yer değil; gelişim, başarı ve hizmet için yola çıkılan “nokta”dır. Kısacası Tepe İnşaat, gerçekleştirdiği ilk projeden bugüne dek hep zirvede olmuştur.

Tepe İnşaat, kentsel dönüşümün en güçlü ve en etkin mimarlarından biri olarak Türkiye’nin birçok bölgesinde büyük ölçekli konut projelerine imza atarken ülkemizin gelişiminde önemli rol oynayan konut, hastane, havaalanı, terminal, boru hatları, enerji santralleri, iş ve alışveriş merkezleri gibi çok sayıda projenin sahibi olmaktan da gurur duymaktadır. Uzmanlık alanlarında çağın gereklerini büyük bir özen ve titizlikle uygulayan Tepe İnşaat, öncelikle en değerli kaynağı olan çalışanlarının gücüne, desteğine ve bilgisine inanarak sahip olduğu konumu sürekli geliştirmeyi; deneyimini, birikimini ve vizyonunu bulunduğu coğrafyanın ötesine taşımayı ulusal bir sorumluluk olarak görmektedir.

Ortaklık Yapısı

Ortak

Hisse

Sermaye Payı

Hisse

Sermaye

Grubu

YTL

Adedi

Oranı (%)Bilkent Holding A.Ş.

A

1

1

0,00Bilkent Holding A.Ş.

B

429.321.359

429.321.359

85,8643Tepe Emlak Yat. İnş. A.Ş.

B

66.666.725

66.666.725

13,3333Tepe Savunma ve Güv. Sis. A.Ş.

B

3.636.145

3.636.145

0,7272Tepe Mobilya Sanayi ve Tic. A.Ş.

B

222.489

222.489

0,0445Tepe Home Mob. Dek. A.Ş.

B

137.993

137.993

0,0276Meteksan Matbaacılık A.Ş.

B

15.388

15.388

0,0031

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Tepe İnşaat’ın kayıtlı sermayesi 500 milyon TL’dir.

Ortaklık Yapısı (%)

Diğer 0,8 Tepe Emlak Yat. İnş. A.Ş. 13,3 Bilkent Holding A.Ş. 85,9

3

Dünyada ve Türkiye’de İnşaat Sektörü

Büyük ölçüde ulusal sermayeye dayanan Türkiye inşaat sektörünün yüzlerce meslek dalını ilgilendirmesi, istihdam ve üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir.

Ekonomide inşaat sektörü, gerek katma değer gerekse yatırım harcamaları açısından temel sektör özelliği taşımaktadır. Yüzlerce çeşit mal ve hizmet üretimiyle doğrudan bağlantısı, yoğun işgücü kullanımı ve sosyoekonomik refah düzeyine olan katkısı nedeniyle ekonomik yapı içinde ayrı bir yere ve öneme sahip olan inşaat sektörü, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomilerinin de lokomotifidir. Günümüzde 800 metreyi aşan yükseklikte binalar, 40 kilometreyi aşan tüneller, bir kilometreden fazla açıklığı olan köprüleriyle teknolojinin sınırlarını zorlayan inşaat sektörünün dünyadaki toplam büyüklüğünün 4,6 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Söz konusu rakam, dünyadaki toplam GSMH’nin yaklaşık %10’una karşılık gelmektedir. Büyük ölçüde ulusal sermayeye dayanan Türkiye inşaat sektörünün yüzlerce meslek dalını ilgilendirmesi, istihdam ve üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Ulusal ve uluslararası alanda büyük deneyime ve potansiyele sahip olan sektör, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörü harekete geçirme özelliğine sahiptir.

4

Gayrimenkul ve inşaat sektöründeki gelişmeler ve göstergeler incelediğinde, 2002 yılı sonrasında sektörde kapsamlı bir değişimin yaşandığı ve hızlı bir büyüme sürecine girildiği görülmektedir. Bu değişimde olumlu küresel koşulların yanı sıra yurtiçinde yaşanan dezenflasyon süreci, sektörde kurumsallaşmanın artması, yeni finansal kurum ve araçların faaliyete başlamaları, yeni konut finansman yöntemlerinin uygulanması etkili olmuştur. 2006 yılı Mayıs-Haziran döneminde yaşanan finansal dalgalanma ve faiz oranlarındaki hızlı yükseliş, gayrimenkul ve konut sektöründe hızlı büyüme sürecini yavaşlatan ilk etken olmuş, 2007 yılında yapı ruhsatlarında, inşaat katma değerinde ve inşaat yatırımlarında durağanlık gözlemlenmiştir. 2008 yılında küresel krizin derinleşmesinden önce, inşaat sektörü göstergelerinin pek çoğunda gerileme veya çok hızlı bir yavaşlama gözlenmeye başlanmıştır. Nitekim; • 2006 yılında %18,5 gibi yüksek bir büyüme oranı yakalayan sektörün 2007 yılında yaşadığı daralma, 2008 yılında küçülmeye dönüşmüştür. 2008 yılında %7,6 küçülen sektörün aynı yıl GSMH’den aldığı pay %5,9 olmuştur.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

5

Dünyada ve Türkiye’de İnşaat Sektörü

• Global krizin derinleştiği ve yaygınlaştığı 2008 yılının Ekim ayından itibaren ise, finansman olanaklarındaki hızlı daralma ve maliyetlerdeki yükselişin yanı sıra tüketici güveninde de gerileme gözlenmiştir. Bu sürecin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de gayrimenkul ve inşaat sektöründe başlayan sorunları daha da derinleştireceği tahmin edilmektedir. Kriz öncesinde Türkiye’de hem arz hem de talep tarafından desteklenen unsurlarla gayrimenkul sektöründe büyük balonlar oluşmuştur. Tamamlanan ve inşaatı devam eden konut, ofis binası ve alışveriş merkezlerine bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir. Son yıllarda yapı kullanım izni/yapı ruhsatı oranları dikkate alındığında halen devam eden büyük bir inşaat stoku olduğu anlaşılmaktadır. Gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan sorun ve riskler ana başlıklarıyla şu şekilde sıralanabilir: • Talep açısından bakıldığında, küresel likidite bolluğunun yarattığı finansman olanaklarındaki artış ve yabancılara gayrimenkul satışı, sektöre ek talep yaratılması açısından önemli katkıda bulunmuştur. Ayrıca dezenflasyon süreci sonucunda kredi faizlerinin düşmesi ve vadelerin uzaması, ferdi konut kredisi kullanımını ve hane halkı konut talebini artırmıştır. Ortalama mevduat vadelerinin üç ay civarında olduğu bir ortamda, 20 yıla kadar vadeli ferdi konut kredisi verilmesi, büyük ölçüde bankaların yurtdışından uzun vadeli yabancı para ve TL borçlanmalarından kaynaklanmıştır. Bu durum gayrimenkul sektörü için ek bir finansman kaynağı yaratarak büyük bir talep artışına katkıda bulunmuş, ancak küresel kriz ortamında finansal kuruluşlar ve hane halkları açısından ciddi bir risk olasılığı da ortaya çıkmıştır. • Gayrimenkul sektöründe önemli bir arz fazlası ve devam etmekte olan inşaat stoku olduğu düşünülmektedir. Bu durum konut üretiminnin yanı sıra alışveriş merkezi ve ofis binaları için de geçerlidir. Tamamlanan ve inşaatı devam eden pek çok alışveriş merkezi bulunmaktadır. Ekonomide gözlenen yavaşlama süreciyle birlikte, 2007 ve 2008 yıllarında alışveriş merkezi işletmecilerinin ve bu merkezlerde faaliyet gösteren firmaların mağaza ve çalışan başına reel ciroları düşüş göstermiştir. Bu durum, kârlılıkları düşen firmalarla AVM işletmecileri arasında kira ve ortak işletim giderlerine katılım konusunda sorunları da beraberinde getirmiştir. Global krizin derinleştiği 2008 Ekim ayı ve sonrasında tüketici

6

güveninin ve tüketim harcamalarının hızla daralma sürecine girdiği gözlenmektedir. Bu durumun, AVM işletmecilerini ve buralarda faaliyette bulunan gıda dışı firmaları finansal açıdan ciddi sıkıntıya sokacağı ve istihdam hacimlerini önemli ölçüde daraltmak zorunda bırakacağı tahmin edilmektedir. • Genelde gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından yürütülen ve ucuz dış kaynakla finanse edilen büyük konut projelerinde de dış kaynak girişindeki azalış ve kur artışının etkisiyle sorun yaşanmaya başlamıştır. Küresel krizin etkisiyle gayrimenkul fiyatlarında ciddi gerilemenin ortaya çıkması durumunda, devam etmekte olan projelerin tamamlanması ve mevcut konutların satılması olanağı gittikçe azalacaktır. Bu durum, projeleri yürütülen GYO’lar açısından ciddi finansal zorluklar ortaya çıkarırken istihdam açısından da sorunlar yaratacaktır.

Yıllar İtibariyle İnşaat Sektörü ve GSMH’nin Gelişimi (%) Yıl

İnşaat Sektörü

GSMH

2004

14,1

9,4

2005

9,3

8,4

2006

18,5

6,9

2007

5,7

4,7

2008

(7,6)

1,1

Kaynak: TÜİK

Yıllar İtibariyle Sektörel Gelişim (%) Yıllar Tarım Sanayi İnşaat Ticaret 2004

2,7

11,9

14,1

Ulaştırma ve Haberleşme

13,8

10,7

2005

6,6

8,2

9,3

9,5

11,7

2006

1,3

8,4

18,5

6,3

6,8

2007

(7,0)

5,6

5,7

5,7

7,1

2008

4,1

0,8

(7,6)

(0,9)

1,6

Kaynak: TÜİK

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

2004 2005

9,3

2006

18,5

5,7

2008

(7,6)

14,1

2007

Yıllar İtibariyle İnşaat Sektörü ve GSMH’nin Gelişimi (%)

9,4

8,4

6,9

4,7

İnşaat Sektörü GSMH

1,1

(0,9)

1,3

4,1

8,2 8,4 5,6 0,8

(7,6)

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 13,8 9,5 6,3 5,7

2008 2007 2006 2005 2004

6,6

İNŞAAT 11,9

2008 2007 2006 2005 2004

TİCARET

SANAYİ 2,7

2008 2007 2006 2005 2004

(7,0)

2008 2007 2006 2005 2004

TARIM

2008 2007 2006 2005 2004

Yıllar İtibariyle Sektörel Gelişim (%)

14,1 9,3 18,5 5,7

10,7 11,7 6,8 7,1 1,6

7

Bilkent Üniversitesi

1986’da 386 öğrenciyle eğitime başlayan Bilkent Üniversitesi, dokuz fakültesi, iki yüksekokulu ve üç meslek yüksekokulu bünyesindeki 38 eğitim programı, 12.000 öğrencisi ve 40 farklı ülkeden gelen öğretim üyeleriyle günümüzün dünyaca ünlü eğitim merkezlerindendir.

Bilkent Üniversitesi, İhsan Doğramacı Eğitim Vakfı, İhsan Doğramacı Sağlık Vakfı ve İhsan Doğramacı Bilim ve Araştırma Vakfı kararıyla, 20 Ekim 1984’te kurulmuştur. Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan kurumun hedefi, eğitim kalitesi, bilimsel araştırma ve yayınlarıyla kültür ve sanat faaliyetleri açısından dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır. “Bilim Kenti”nin kısaltılmışı olan Bilkent adı, bu amacı yansıtmak üzere verilmiştir. 1967’de Ankara’nın batısında geniş bir arazinin alınmasıyla başlayan Bilkent Üniversitesi’nin kuruluş hazırlıkları, 1970’lerin sonları ve 1980’lerin başlarında söz konusu vakıfların bina inşaatlarıyla devam etmiştir. Kampüsün ilk yapıları, bugün içlerinde Mühendislik Fakültesi ve kütüphaneyi barındıran binalardır. Bunları kafeteryalar, yurtlar, İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu ve öğrenci konseyi binaları izlemiş, üniversite büyüdükçe ve öğrenci sayısı arttıkça İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, İşletme, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Fen, Müzik ve Sahne Sanatları, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri, konser salo-

8

nu, spor salonları, anaokulu, ilköğretim ve lise düzeyinde okullar, yeni kafeteryalar, iki sağlık merkezi, Doğu Kampüsü yüksekokul binaları, derslikler ve bilgisayar merkezi binası inşa edilmiştir. 1986’da 386 öğrenciyle eğitime başlayan Bilkent Üniversitesi, dokuz fakültesi, iki yüksekokulu ve üç meslek yüksekokulu bünyesindeki 38 eğitim programı, 12.000 öğrencisi ve 40 farklı ülkeden gelen öğretim üyeleriyle günümüzün dünyaca ünlü eğitim merkezlerindendir. Bilkent Üniversitesi, dünyanın seçkin üniversiteleriyle yaptığı değişim anlaşmaları sayesinde öğrencilerine uluslararası bir vizyon kazandırmakta ve eğitim kalitesini pekiştirmektedir. Söz konusu eğitim kurumları arasında ABD’nin California Üniversitesi, Georgia Teknoloji Enstitüsü, Maryland Üniversitesi, Washington Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi, İngiltere’nin Essex Üniversitesi, Almanya’nın Pforzheim Üniversitesi ve Konstanz Üniversitesi, İtalya’nın Roma Üniversitesi ve Bocconi Üniversitesi, Fransa’nın Ecole Superieure de

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Commerce de Clermont Üniversitesi ve Ecole Superieure de Commerce de Lille Üniversitesi, Kanada’nın McGill Üniversitesi ve Montreal Üniversitesi, Hollanda’nın Tilburg Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesi, Danimarka’nın Güney Danimarka Üniversitesi, İsrail’in Tel-Aviv Üniversitesi ve Yeni Zelanda’nın Waikato Üniversitesi bulunmaktadır. Bilkent Üniversitesi mezunları, iş çevrelerinde ve dünyanın köklü eğitim kurumlarında okullarını başarıyla temsil etmektedir. Mezuniyet sonrası planlarında öğrencilerine yol göstermek için 1988’de Kariyer Yönlendirme ve İşe Yerleştirme Merkezi’ni (KAYİYEM) kuran Üniversite, öğrencileri ve mezunlarıyla iş dünyası arasında çok güçlü bir bağ kurmuştur. KAYİYEM, Türkiye’de bu amaçla bir üniversite bünyesinde açılan ilk merkezdir. Bilkent Üniversitesi, kurulduğundan beri hemen her yıl öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel yayın sayısı bakımından, Türkiye’nin en önde gelen üniversitesi olarak yükseköğretimdeki öncü rolünü sürdürmektedir.

9

Kısaca Bilkent Holding

Bugün, Bilkent Holding bünyesindeki şirketler inşaattan bilgi ve iletişim teknolojilerine, çeşitli sanayi dallarından yatırım ve hizmet sektörlerine dek çok geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

1968 yılında Dilek İnşaat ile sektördeki maratonuna başlayan oluşum, 1987 yılında kurulan Bilkent Holding’in çatısı altında 40’ı aşkın şirketle bugün ülke ekonomisinin seçkin, köklü ve saygın kuruluşlarından birisi olma özelliği taşımaktadır.

Holding’in inşaat sektöründe yer alan şirketleri, ülkenin değerli eğitim tesislerine, sağlık komplekslerine, hastanelere, havaalanları ve terminallere; altyapı, boru hatları, enerji santralleri, konutlar ve prefabrik yapılara imza atmış olmanın haklı gururu içindedir.

Dilek İnşaat’ın hemen ardından bugünkü Tepe Mobilya, Tepe Home ve Tepe İnşaat şirketlerinin ilk nüvelerini bir araya getiren Tepe Ağaç Metal ve İnşaat Şirketi, 1969 yılında kurulmuştur. Bu önemli adımın ardından geçen 40 yıllık süreçte kurulan 40 şirket, yıldan yıla büyüyen ve gelişen Bilkent ailesini oluşturmuştur.

Grubun sanayi yatırımları mobilya, mutfak, betopan, kâğıt ve mukavva üretiminde yoğunlaşmıştır. Bu alanda ayrıca matbaa ve ileri teknoloji baskı tesisleriyle 20’yi aşkın fabrika, bir uçtan bir uca Türkiye’nin çeşitli kentlerinde üretim yapmaktadır.

Bugün, Bilkent Holding bünyesindeki şirketler inşaattan bilgi ve iletişim teknolojilerine, çeşitli sanayi dallarından yatırım ve hizmet sektörlerine dek çok geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Her geçen yıl genişleyen ve büyüyen Bilkent Holding ailesinin sahibi ise Bilkent Üniversitesi’dir.

Bilkent Holding, Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan Türkiye’de eğitim alanında da sorumlu, etkin ve belirleyici bir rol üstlenmiştir. Büyük ölçekli, güçlü ve kalıcı yatırımlarla Türkiye ekonomisine yön veren Bilkent Holding, yarattığı kaynakları da Bilkent Üniversitesi’ne aktarmaktadır.

10

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Bilkent Holding İştirakleri Firmanın Unvanı

Turkofon Tepe Mobilya

Toplam Sermayesi (TL)

Sermaye Payı (TL)

İştirak Payı (%)

50.000

25.587

51,17

50.000.000

1.636.574

3,27

Tepe İnşaat

500.000.000

429.321.260

85,86

Tepe Home

61.000.000

12.227.550

20,05

1.350.000

102.000

7,56

160.000.000

36.855.654

23,03

Tepe Betopan

15.000.000

376.500

2,51

Sports International Bilkent Fitness ve Spor Merkezleri

13.500.000

690

0,01

Optisis İletişim ve Bilgi Teknolojileri

300.000

3.000

1,00

Meteksan Uzay Teknolojileri

500.000

5.000

1,00

62.526.000

56.415.426

90,23

Bilan Bilkent Ankara Tepe Otel İşletmeciliği Tepe Emlak

Meteksan Matbaacılık Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dilek İnşaat Bilsigorta

50.000

100

0,20

22.000.000

19.000.000

86,36

150.000

149.559

99,71

Bilintur

30.000.000

3.274.075

10,91

Bilenerji

14.000.000

639.772

4,57

Bilen

50.000

49.406

98,81

Bildes

50.000

25.520

51,04

Bilbak

50.000

25.520

51,04

11

Kısaca Tepe İnşaat

Deneyimini, birikimini ve vizyonunu ülke sınırlarının ötesine taşımayı ulusal bir görev ve sorumluluk olarak gören Tepe İnşaat, uluslararası alanda da seçkin ve önemli bir marka değeri taşımaktadır.

Güçlü mali yapısı, köklü deneyimi ve saygın kurumsal kimliğiyle Türkiye’de inşaat sektörünün öncü ve yenilikçi şirketlerinden biri olan Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., Bilkent Holding’in amiral gemisidir. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından Ankara’da kurulan Tepe Grubu’nun bir üyesi olarak faaliyetlerine başlayan Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., Grubun yeniden yapılanma sürecini tamamladığı 1987 yılından bu yana etkinliklerini Bilkent Üniversitesi’ne bağlı Bilkent Holding bünyesinde sürdürmektedir. Kalkınmanın yapı taşlarından biri olan inşaat sektörünün üstlendiği yaşamsal işlevler, en ince ayrıntılardan başlayarak daima en iyiyi hedeflemeyi gerektirir. Bu dev ve zorlu endüstride öncü bir rol üstlenen Tepe İnşaat, gerçekleştirmiş olduğu ilk projeden bugüne, "zirve"yi hizmet anlayışının sınırlarını tanımlayan temel ölçüt olarak benimsemiştir. Çağdaş dünyanın hızla değişen beklentilerine en doğru çözümlerle yanıt verirken, gelişimde, başarıda, rekabette ve hizmette "zirve", ulaşılması hedeflenen değil, yola çıkılan “nokta”yı oluşturmuştur.

12

Müteahhitlik, her şeyden önce, projelerin özündeki yaratıcılığa bağlı kalmayı ve saygı göstermeyi gerektirir. Projenin kırılma noktası, onu hayalden gerçeğe taşırken sergilenecek duyarlılıktır. Tepe İnşaat, müteahhitliğini gerçekleştirdiği her projeye bu çağdaş bakış açısıyla yaklaşır; tüm süreçlerde her emek verenin projenin özüyle bütünleştiği mükemmel bir işbirliği ve takım ruhuyla çalışır. Tepe İnşaat, kuruluşundan bu yana yarattığı değeri ve kaynaklarını, Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan ve bugün ülkenin en seçkin birkaç eğitim kurumu arasında yer alan Bilkent Üniversitesi’nin daha da gelişip güçlenmesine aktarmak misyonuyla yol alan bir firmadır. Bu misyon, onu sektördeki diğer firmalardan ayıran başlıca unsurdur. Tepe İnşaat’ın başarıyla gerçekleştirdiği her proje, bugüne dek binlerce genç eğitim olanağı sunmuştur. Tepe İnşaat, yaşamın can damarı altyapı tesislerinden santrallere, Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarını oluşturan havalimanlarından alışveriş merkezlerine, çağdaş donanımlarıyla kentlerimizin çehresini değiştiren konut projelerinden sağlık ve eğitim tesislerine dek çok geniş bir alana yayılan benzersiz projelerin gururunu taşırken bir yandan da eğitime kaynak aktarmak konusundaki misyonunda kararlılığını sürdürmektedir.

Bugün Tepe İnşaat, projeden inşaata, çevre düzenlemesinden dekorasyona oldukça geniş ve çok yönlü bir alanda ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu konumunun ardında Şirket’in yurtiçi ve yurtdışında edindiği, uzun yıllara dayalı engin deneyimi; sektörünün en iyilerinden oluşan, nitelikli çalışanları; çağdaş teknolojisi, üstün kalite anlayışı ve müşteri memnuniyetine odaklı, hızlı ve esnek hizmet sunumu yatmaktadır. Deneyimini, birikimini ve vizyonunu ülke sınırlarının ötesine taşımayı ulusal bir görev ve sorumluluk olarak gören Tepe İnşaat, uluslararası alanda da seçkin ve önemli bir marka değeri taşımaktadır. Geçtiğimiz 40 yılda, 5,5 milyon ABD dolarının üzerinde inşaat projesine imza atmış olan Tepe İnşaat; arsa, finansman, proje, inşaat ve pazarlama alanlarındaki çeşitli faaliyetleri entegre bir yapılanma içinde buluşturan yatırım projelerini de başarıyla yürütmektedir.

Tepe İnşaat, bugüne dek olduğu gibi bundan böyle de sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi, yüksek nitelikli insan kaynağı, çağdaş ve ileri teknolojisiyle yapım, işletme ve yönetimde müşteri memnuniyetini temel ölçüt alan bir hizmet anlayışı çerçevesinde yoluna devam edecektir. Tepe İnşaat, sektörün farklı alanlarında üstün uzmanlığı ve köklü deneyimiyle hizmet vererek yaşamı hep daha iyiye götürmeyi hedefleyen hizmet anlayışını korumakta; tamamladığı her yeni projeyle yaşama ve kurumsal birikimine yepyeni değerler katmaktadır. En üst düzeyde müşteri memnuniyetini hedefleyerek hizmet verdiği her yeni kurum ve bireyi yarattığı bu değerler zincirinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul eden Tepe İnşaat, geleceğin hedeflerine güvenle yaklaşmaktadır.

13

Başlıca Finansal Göstergeler Aktif Toplam (000 TL)

Özkaynaklar (000 TL)

Net Satışlar (000 TL)

1.496.206

662.028

363.304

1.372.698

742.484

550.774

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Bilanço Değerleri (000 TL) 2007

%

A-Dönen Varlıklar

722.480

48,28

480.135

34,98

B-Duran Varlıklar

773.726

51,72

892.562

65,02 100,00Aktif Toplamı

Tepe İnşaat 2008 yılında yurtiçi ve yurtdışı projeleriyle 350 milyon ABD dolarını aşan ciroya ulaşmıştır.

2008

%

1.496.206

100,00

1.372.698

A-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

339.692

22,70

212.236

15,46

B-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

494.486

33,05

417.978

30,45

C-Özkaynaklar

662.028

44,25

742.484

54,09

1.496.206

100,00

1.372.698

100,00

Pasif Toplamı

Gelir Tablosu Değerleri (000 TL) Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Net Satışlar Satışların Maliyeti

2008

363.342

551.188

(38)

(413)

363.304

550.774

(302.366)

431.701

Brüt Satış Kârı veya Zararı

60.938

119.073

Faaliyet Giderleri

(4.376)

(5.612)

Faaliyet Kârı veya Zararı

56.562

113.461

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kâr

59.445

111.509

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zarar

(37.746)

(115.184)

Finansman Giderleri

(19.930)

(18.413)

Olağan Kâr ve Zarar

(58.331)

91.373

Olağandışı Gelir ve Kârlar Olağandışı Gider ve Zararlar Dönem Kârı veya Zararı Bağışlar Bağış Sonrası Kâr veya Zararı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Kâr Net Dönem Kârı veya Zararı

14

2007

75.035

17.702

(79.668)

(124.899)

53.698

(15.824)

(475)

0

53.223

(15.824)

0

0

53.223

(17.375)

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Cari Oran

Asit Test Oranı

Nakit Rasyosu

2,13

1,95

0,41

2,26

2,09

0,19

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Finansal Oranlar

2007

2008

Likidite Oranları Cari Oran

2,13

2,26

Asit Test Oranı

1,95

2,09

Nakit Rasyosu

0,41

0,19

Faaliyet Rasyoları Alacak Devir Hızı Alacak Tahsil Süresi Dönen Varlıklar Devir Hızı

6,02

6,48

60,63

56,29

0,50

1,15

382.788.952

267.899.265

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı

0,95

2,06

Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı

4,82

7,47

Toplam Varlıklar Devir Hızı

0,24

0,40

Özsermaye Devir Hızı

0,55

0,74

Net Çalışma Sermayesi (TL)

Finansal Kaldıraç Oranları Finansal Kaldıraç Oranı

0,56

Finansman Rasyosu

0,79

0,46 1,18

Özsermayenin Toplam Aktife Oranı

0,44

0,54

Kısa Vadeli Borçların Pasif Toplama Oranı

0,23

0,15

Kısa Vadeli Borçların Toplam Borçlara Oranı

0,41

0,34

Uzun Vadeli Borçların Pasif Toplama Oranı

0,33

0,30

Kamu İhale Kanunu’na Göre Oran Analizi Cari Oran

5,37

3,64

Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı

0,62

0,69

0

0

Kısa Vadeli Mali Borçların Özkaynak Toplamına Oranı

15

Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler

Tepe İnşaat’ın ana misyonu, Bilkent Üniversitesi’ne dolayısıyla Türkiye’nin eğitim ortamına kaynak oluşturmaktadır.

Vizyon Projelerin her aşamasında ve tüm ayrıntılarında ödünsüz kalite yaklaşımıyla dünya standartlarında üretim yapmak. Çalışanlarının en değerli kaynağı olduğu bilinciyle, onların gücüne, desteğine ve bilgisine inanarak uzmanlık alanlarında çağın gereklerini titizlikle uygulamak. Sürdürülebilir büyüme perspektifiyle konumunu daha da ileriye taşımak. Misyon Bilkent Üniversitesi’ne, varlığını geliştirerek sürdürme olanağı sağlayacak nitelikte kaynaklar yaratmak. Kurumsal Değerler Tepe İnşaat, Müşteri memnuniyeti odaklıdır Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundurarak sürekli müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışır. Etik değerlere ve yasalara bağlıdır Rekabet, verimlilik ve kârlılık gözeterek alanında en iyi hizmet ve ürün kalitesine ulaşmaya çalışırken etik değerlere ve yasalara da sonuna dek bağlıdır. Sorumluluk üstlenir Ulusal bir sorumluluk olarak deneyimini, birikimini ve vizyonunu bulunduğu coğrafyanın ötesine taşımayı hedeflerinin en başında tutar.

16

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

İnşaat sektöründe 2004’te başlayan ve 2005-2006 yıllarında zirveye ulaşan büyüme performansı, kamu finansmanına dayalı altyapı yatırımlarından çok, toplam inşaat faaliyeti içindeki payı %60’a yaklaşan konut inşaatlarından kaynaklanmıştır. Dış kaynaklı likidite bolluğunun, düşük faizli konut kredilerinin ve düşük kur politikasının egemen olduğu bir ekonomik ortamda, ertelenmiş konut talebi hareketlenmiştir. Bu dönemde döviz ve faizin cazibesini kaybetmesiyle alternatif yatırım aracı olarak konuta yönelik talep canlanmıştır. Bu konut talebi patlaması 2006’nın ikinci yarısından itibaren belirgin bir duraklama dönemine girmiştir. ABD’de konut sektörüne verilen mortgage kredilerinin geri dönmemesiyle başlayan ve “subprime mortgage” krizi olarak küresel nitelik kazanan gelişmeler, 2008 yılının başından itibaren hem Türkiye ekonomisini, hem de inşaat sektörünü olumsuz etkilemiştir. 2008 yılının ikinci çeyreğinde Fannie Mae ve Freddie Mac gibi, ABD’deki ipotekli kredilerin yaklaşık yarısını elinde tutan ya da bu kredilere garanti vermiş olan iki dev şirket batmış; ülkenin en büyük yatırım bankacılığı kuruluşları iflas etmiş veya devletin 1 trilyon ABD doları tutarındaki desteğiyle ayakta kalabilmiştir. ABD’deki krizin, küresel krize dönüşmesi nedeniyle sıcak para ve sermaye New York ve Londra gibi büyük merkezlere dönmekte, ulusal ekonomilerden çıkışlar başlamaktadır. Geçtiğimiz dönemde Türkiye’yi de olumlu etkilemiş olan likidite bolluğu sona ermiştir. 2008’in üçüncü çeyreğindeki yavaşlamanın sonucu olarak kamu ödenekleri azalmış, özel sektörde girdi maliyetlerindeki sürekli değişim tedirginlik yaratarak tüketici güvenini ve harcama eğilimlerini olumsuz etkilemiştir. Yaşanan kriz, konut talebi, kamu ve özel sektör yatırımları ve dolayısıyla inşaat sektörü üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratmaya devam etmektedir. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Şirketimiz 2008 yılında yurtiçi ve yurtdışı projeleriyle 350 milyon ABD dolarını aşan ciroya ulaşmıştır. Yıl boyunca İstanbul’daki yatırım projemiz olan Narcity Konutları Projesi’nin inşaatına devam ettik ve C, D, E, F ve G etaplarında 900’den fazla dairenin teslimini gerçekleştirdik. Ankara’daki yatırım projemiz Tepe Prime’ın temelleri atıldı, inşaatı sürdürülüyor. Taahhüdümüz altındaki hastane, alışveriş merkezi, eğitim binalarının yapımına da devam edildi. Ankara Etlik Forum AVM’nin teslimi gerçekleştirildi. Yurtiçi çalışmalarımızın yanı sıra Afganistan projele-

18

rimizin, Irak Süleymaniye ve Erbil’deki üniversite kampüs projelerimizin inşaatları sürmektedir. Rusya’da temsilcilik ofisimizi açarak 2009’da yapımına başlanacak Rusya merkezli projelerimiz için mobilize olmaktayız. Bunun yanı sıra stratejik planlamamıza Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu da alarak, bu coğrafyalarda da gerekli çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. 2009’un, deflasyonist baskılarla birlikte küresel ekonominin büyük bir kısmı için ekonomik durgunluk ve resesyon yılı olacağı öngörülmektedir. Global krizde Türkiye’nin, genç nüfusu sayesinde üretim ve verimliliği, dolayısıyla refahı artırması mümkündür. Bunun için, üretmeden tüketme döneminin sona erdiğini görerek doğru risk yönetimi, iyi yönetişim, insan kaynakları kalitesinin geliştirilmesi ve teknolojik gelişime ayak uydurma yollarıyla fırsatlar yaratılabileceğine inanıyoruz. İnşaat sektörünün bu gelişimdeki vazgeçilmez misyonunun önemi de ülkemizin, dengeli büyüme hedefi doğrultusunda, tüketimden çok tasarrufa ve yatırıma yönelmesiyle anlaşılacaktır. Genel konjonktürün tüm olumsuzluklarına rağmen, agresif büyümenin yerine doğru ve emin adımlar atarak hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Bilindiği gibi ana misyonumuz, Bilkent Üniversitesi’ne, dolayısıyla ülkemizin eğitim ortamına kaynak oluşturmaktır. Bu doğrultuda, iş yapış biçimimizle etkin risk yönetimi, maksimum verimlilik ve sürdürülebilir kalite anlayışımızla istikrarlı ve sağlam yapımızı koruyarak ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Tepe İnşaat, bu sorumluluk bilinciyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm yönetici ve çalışanlarıyla emin adımlarla yoluna devam edecektir.

Ali Haydar Kurtdarcan Yönetim Kurulu Başkanı

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

İş yapış biçimimizle etkin risk yönetimi, maksimum verimlilik ve sürdürülebilir kalite anlayışımızla istikrarlı ve sağlam yapımızı koruyarak ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğiz.

19

Genel Müdür’ün Mesajı

2008 büyük değişimlerin ve tüm dünyayı şaşırtan gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak akıllarımızda yer alacaktır. Global ekonomik krizin uluslararası dev şirketleri sarstığı, ülkeleri iflas ettirdiği ve yatırım eğilimlerini belirleyen finans kurumlarını kabuk değiştirmeye zorladığı bu yıl, birçok sektörün de sıkıntı ve zorluklarıyla anımsayacağı bir 365 gün olmuştur. Tüm dünyada etkisini hissettiren 2008 yılı ekonomik krizi, gerek ülkemiz gerekse dünya ekonomileri açısından yaşanan diğer krizlerden farklı olduğunu hemen hemen her sektördeki daralmalar ve küçülmelerle hissettirmiştir. Avrupa, Amerika ve Güney Asya’nın sanayi ve finans devleri, bu krizle ciddi dar boğazlardan geçmekte ve birçoğu şu an varlığını devlet yardımı ve kredileriyle sürdürmektedir. Bu zorlu koşullar, birçok ülke, sektör ve şirket için devam ederken olası bir rahatlamanın ancak 2010 yılında yaşanması beklenmektedir. Uluslararası tahminlerin 2009’un da zorlu geçeceğine işaret etmesi, hem devletleri hem de şirketleri düşündürmektedir. 2008 yılı ekonomik krizi incelendiğinde, petrol fiyatlarının düşmesi, uzun süre gevşek para politikalarıyla faiz oranlarının düşük tutulması ve finansal mühendislik adı altında ortaya konan çerçevenin risk iştahını artırması başlıca nedenler olarak sayılabilir. Bu süreçte, dünyanın bir yanında (ABD ve Avrupa ülkeleri) küresel dengesizliğe yol açacak boyutlarda aşırı tüketimin, öte yanında ise (Asya ülkeleri) aşırı tasarrufun varlığı da önemli bir etken olmuştur. Şahidi olduğumuz bu tablo içinde, Türkiye ve Türk inşaat sektörü 2008 yılını, önceki dönemlere kıyasla, oldukça sıkıntılı geçirmiştir. Türkiye’nin mevcut krizden bu denli etkilenmesinin başlıca sebebi ise dünya ekonomisindeki yatırımlardan istifade eden bir ülke olmasıdır. Son yıllarda, altyapı yatırımları haricinde, yurtiçi inşaat piyasasında ucuz kredi ve çok alternatife bağlı olarak artan konut inşaatlarının önemli yer tuttuğunu kabul etmemiz gerekir. Bu sebeple sektörün önemli oyuncuları, konut dışında kalan alanlarda yurtdışına açılarak, önemli sözleşmelere imza atmış, Türk Bayrağı’nı pek çok coğrafyada dalgalandırma imkânı yakalamıştır. Fakat geçtiğimiz yıl tüm dünyada bozulan dengeler, uluslararası inşaat piyasalarında ciddi bir küçülmeye sebep olmuş ve özel projeler haricinde birçok devlet ve uluslararası yatırımcı, devam eden işlerini durdurma ya da yeni projeleri askıya alma kararı almıştır. Bu koşullar altında, Türk müteahhitleri, tüm dünyayı etkileyen kriz sebebiyle alternatif hedef

20

ülke bulmakta zorlanmış ve revize edilen stratejilerle bile insan, ekipman ve mali kaynaklarını işe ve nakde dönüştürme imkânı bulmakta güçlük çekmiştir. Bu durum da, koşulların hâlâ olumlu sayılabileceği ülkelerin müteahhitlerden yoğun ilgi görmesine sebep olarak daha önce bu ülkelerde gerçekleştirilen işlerden elde edilen kâr marjlarının, yeni işlerde oldukça düşmesine yol açmıştır. Günümüzde, memnun edici kâr marjına sahip ve finansmanı hazır proje bulma ihtimali, belli birkaç ülke dışında söz konusu olmamakla beraber, bu ülkelerde de müteahhitlerimizi güvenlik sorunları ve politik riskler beklemektedir. Bu konjonktürde Tepe İnşaat, bir önceki yıla kıyasla, sektörün diğer oyuncuları gibi, büyüme ve yayılma stratejilerini revize ederek, krizin nispeten az etkili olduğu ya da etkisinin hissedilmediği coğrafyalardaki uygun iş imkânlarına yoğunlaşmaya karar vermiştir. Bu bağlamda, Tepe İnşaat, 2009 yılı hedefleri ve buna bağlı ileri dönem planlamalarında, etkisini artırması beklenen krizi göz önünde bulundurarak, Kuzey Afrika ve bazı Körfez ülkelerindeki taahhüt projelerine yönelen alternatif coğrafyalardaki taahhüt projelerine yönelmiştir. Pek çok şirketin büyümekten ziyade varlığını mevcut haliyle korumaya çabaladığı bu kriz döneminde, Tepe İnşaat söz konusu alternatif ülkelerdeki iş imkânlarına yönelirken, daralan iç konut piyasasını da göz önüne alarak yatırım projelerindeki atılımını tekrar değerlendirme olanağı bulmuştur. Bu anlamda, devam eden projelerinde talep durumunu göz önüne alarak yeni etap inşaatlarını bu şartlar altında tekrar planlamıştır. Bütün bu gerçeklerle beraber, Tepe İnşaat olarak her zaman en çok güvendiğimiz unsur olan çalışanlarımızın tecrübesi, nitelikleri ve başarıya olan tutkusu, bu zor zamanları en doğru şekilde yönetebilmemize olanak tanımıştır. İnanıyoruz ki, ülkemiz, inşaat sektörümüz ve Şirketimiz bu zor zamanları atlatarak, tüm koşulların daha elverişli olduğu bir ortamda büyük başarılara imza atacaktır.

Süleyman Son Genel Müdür

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Tepe İnşaat, 2009 yılı hedefleri ve buna bağlı ileri dönem planlamalarında, etkilerini artırması beklenen krizi göz önünde bulundurarak, alternatif coğrafyalardaki projelere yönelmiştir.

21

Yönetim Kurulu Ali Haydar Kurtdarcan Başkan ve Murahhas Üye Süleyman Son Üye ve Genel Müdür Hanifi Arabacı Üye Vahit Uğurlu Üye Mustafa Kalender Üye

Denetim Kurulu Önder Sezgi Alaaddin Tabur

4

Üst Yönetim

22

3

1 Süleyman Son Genel Müdür

2 Mustafa Kalender Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler

1949 yılında Ödemiş’te doğdu. ODTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra çalışma yaşamına 1971’de Türkiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) başladı. Daha sonra GAMA Endüstrisi A.Ş.’de ve Bahattin Gören ve Kiska Kom şirketlerinde Proje Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Daha sonra, Akpınar Yapı Sanayi A.Ş.’de ve aynı zamanda ortaklarından biri olduğu Petkontur İnşaat’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Son, Sibtek İnşaat, Sutek İnşaat ve Baner İnşaat’taki hizmetlerinin ardından 2003 yılında Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.’de İş Geliştirme Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı. Aynı zamanda TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Antepe Sağlık ve Turizm Hizmetleri Tic. Danışmanlık A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

1964 yılında Bolu-Mengen’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Tekgüç İnşaat’ta başladığı çalışma yaşamını 1988 yılından bu yana Tepe İnşaat’ta sürdürmektedir. Mali İşler Sorumlusu olarak göreve başladığı Tepe İnşaat’ta önce Mali İşler Şefi, ardından Mali İşler Müdürü olarak hizmet veren Kalender, halen Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Tepe İnşaat’ın iştiraklerinden olan TAV şirketlerinde, Dilek İnşaat ve Tic. A.Ş.’de, Antepe Sağlık ve Turizm Hizmetleri Tic. Danışmanlık A.Ş. ve Riva İnş. Tur. Tic. İşl. Paz. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Ali Haydar Kurtdarcan Başkan ve Murahhas Üye

1

3 Hasan Fehmi Çataltepe Genel Müdür Yardımcısı, Yurtiçi Projeler

4 Hürriyet Biricik Genel Müdür Yardımcısı, İş Geliştirme ve Teklif

1954 yılında Ankara’da doğdu. ADMMA Mimarlık Fakültesi’nden 1979 yılında mezun oldu. Bir süre teknik ressam olarak çalıştıktan sonra müteahhitlik yaptı. Kutlutaş A.Ş.’de mimar olarak görev yapan Çataltepe, 1983’te Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.’de Proje Koordinatörü oldu. 2001-2002 yılları arasında Yurtiçi Projeler Koordinatörlüğü yaptı. 2002’den bu yana Yurtiçi İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çataltepe aynı zamanda, TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş. ve Riva İnşaat Tur. Tic. İşl. Paz. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1982’de ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. Ere Mühendislik, Günal İnşaat, Çimtur şirketlerindeki çalışma yaşamının ardından 1994 yılında Tepe İnşaat ailesine katıldı. Şantiye Şefliği, Proje Müdürlüğü, Teklif Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Teklif Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürüten Biricik, 2007 yılında İş Geliştirme ve Teklif Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

2

Abdullah Bahadır Güngenci Genel Müdür Yardımcısı, Altyapı Projeleri 1951 yılında Ankara’da doğdu. ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden 1976’da mezun oldu. 1976-1977 yılları arasında Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Projesi’nde çalıştı. 1979-1980 döneminde ise Petkim Aliağa Tesisleri Su Arıtma ve Demineralizasyon Üniteleri İnşaatı’nda görev aldı. AISCO ve Günkay İnşaat’taki çalışma yaşamının ardından 1994 yılında Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.’de Hastane Projeleri Grup Koordinatörü olarak göreve başladı. Güngenci, halen Altyapı Projeleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

5

5 Orhan Koral Genel Müdür Yardımcısı, Bütçe ve Planlama 1959 yılında Beyşehir’de doğdu. İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Çalışma yaşamına 1984’te Kent Mühendislik’te Şantiye Şef Yardımcısı olarak başladı. 1985 yılında göreve başladığı Tepe Yapı Sanayi A.Ş.’de 2001 yılına dek İnşaat Mühendisi, Kesin Hesap Müdürü, Proje Takip Grup Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çeşitli görevlerde bulundu. 2006 yılında Bütçe ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.

23

Kilometre Taşları

1984 Bilkent Yerleşkesi Bilkent Üniversitesi, Ankara’nın bozkırlarında 15 yılda yaratılan Bilkent sınırları içindedir. Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi, Ekim 1984’te İhsan Doğramacı Vakıfları kararıyla kuruldu. 1986’da 386 öğrenciyle eğitime başlayan Üniversite, bugün dokuz fakültesi, iki lisans düzeyinde yüksekokulu, üç meslek yüksekokulu ve altı enstitüsüyle 12.000 öğrenciye eğitim vermektedir. Eğitiminin yüz akı Bilkent mezunları, Türkiye’nin en seçkin insan gücü arasında yer almaktadır. 612 hektar alana kurulu bir “bilim kenti” olan Bilkent, üniversite kampüsü, konutları, iş ve alışveriş merkezleri, spor kompleksi, konser salonları, otel ve sinemaları, barajı, enerji santrali, ormanı, senfoni orkestrası ve eksiksiz altyapısıyla tüm gereksinimleri kusursuz bir biçimde karşılamaktadır.

24

1999 Atatürk Havalimanı (Yap-İşlet-Devret) İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, Yap-İşletDevret ihalesini alan Tepe ve Akfen gruplarının ortak girişimiyle (TAV) yapıldı. Havalimanı inşaatı, işletmesi ve finansmanı alanında uzmanlaşmış bir kuruluş olan TAV, bugün Türkiye’de lider, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslar’da ise önde gelen bir güç olma yolundadır. Proje bedeli 397 milyon ABD doları olan Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali 22 Aralık 1999’da faaliyete geçti. 2004’te devreye giren ek tesisle birlikte yıllık 14 milyon olan yolcu kapasitesi 20 milyona çıkarıldı. TAV, Temmuz 2005’te Atatürk Havalimanı’nın İç Hatlar Terminali’nin işletmesini de üstlendi. Toplam 62.500 m2’lik bir alana yayılan İç Hatlar Terminali, yılda ortalama 7,5 milyon yolcuya hizmet verecek biçimde modernize edildi.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

2000 Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Toplam 102.500 m2’lik alanda kurulu ve 400 yatak kapasitesine sahip olan bu merkezde, gazilik mertebesine ulaşan Mehmetçiklere rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. 132 milyon ABD doları proje bedeline sahip olan tesisin projesi, mimari bir yarışma sonucunda seçildi. İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksi Türkiye’nin ilk akıllı binası olan kompleks, endüstrinin, ticaretin ve kültürün kalbinin attığı İstanbul’un en görkemli yapılarındandır. Proje bedeli 190 milyon ABD doları olan kompleks, 21. yüzyıl teknolojileriyle donatılmıştır. Akıllı bina konseptinin sadece ülkemizdeki değil, Avrupa ve Ortadoğu’daki en seçkin örneklerinden biri olan İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksi, biri 52, diğer ikisi 36 katlı kuleleriyle, DubaiFrankfurt arasındaki bölgenin de en yüksek yapısıdır. 2001 Kemer Rose Residence Kemerburgaz’da 35.000 m2’lik alanda emsalsiz gül bahçeleri üzerine inşa edilen site, toplam 70 bloktan oluşmaktadır. Doğayla iç içe huzur dolu bir yaşam sunan Kemer Rose Residence’ın spor tesislerinde sunulan imkânlar da geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

2002 Beykoz Konakları İstanbul Beykoz’da 100 hektarlık Saip Molla Paşa Korusu’nda inşa edilen Beykoz Konakları, Tepe İnşaat’ın en prestijli projelerindendir. Doğal dokuyu koruyarak inşa edilen 401 konak, bugün artık sadece düşlerde kalan 200 yıllık bir geçmişin, günümüze dek uzanan nostaljik ama çağdaş yansımalarıdır. Aslına uygun olarak restore edilen tarihi Av Köşkü ise; kütüphanesi, bilardo, oyun ve davet salonları, büyük davetler için düzenlenmiş bahçesi ve mutfağıyla hizmet vermektedir. Proje bedeli 90 milyon ABD doları olan Beykoz Konakları, İstanbul’un en seçkin yaşam alanları arasında başta gelmektedir. Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi Dünyanın en güzel deniz kentlerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında, Kadıköy’de “deniz” konseptinden yola çıkılarak “deniz feneri”, yani “Nautilus” oluşturuldu. 38 milyon ABD doları yatırım bedeliyle Nautilus, Anadolu yakasının en büyük alışveriş merkezidir. Aydınlık tasarımıyla Nautilus, ziyaretçilerine gün boyunca konforlu bir alışveriş ortamı sunmaktadır.

25

Kilometre Taşları

2004 Eczacıbaşı Kanyon Projesi Kanyon, Tepe İnşaat’ın İstanbul’a kazandırdığı modern bir açık hava alışveriş merkezidir. 160 mağazanın bulunduğu Kanyon’da bir gurme süpermarket, sokak pazarı, sinemalar, restoranlar, kafeteryalar, barlar, spor ve sağlık merkezi, açık-kapalı yüzme havuzlarıyla açık hava performans alanları, “residence” ve ofis binaları, konutlar, alışveriş ve eğlence merkezleri yer almaktadır. Kanyon, Eczacıbaşı-İş Gayrimenkul ortaklığıyla 250.000 m2 alanda ulusal ve uluslararası deprem yönetmeliklerinin de üstünde standartlarla inşa edilmiştir. Proje bedeli 41 milyon ABD dolarıdır. 2005 Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Tepe İnşaat boru hattının Posof-Erzurum arasındaki 277 km’lik kısmında ve bu hat üzerindeki pompa istasyonları projesinde yer almıştır. • İmranlı-Kayseri Doğal Gaz Boru Hattı • Kütahya-Bilecik-Uşak Doğal Gaz Boru Hattı

26

2006 Narcity Konut Projesi İstanbul Maltepe’de 147 dönüm üzerine kurulan bu sitenin peyzaj düzenlemesinde nar bahçelerine ağırlık verilmiştir. Son deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş 1.283 daireden oluşan Narcity Konutları’nda, en gelişmiş ses, ısı ve su yalıtımları kullanılmıştır. Narcity Konutları, kaliteli malzeme ve işçiliğinin yanı sıra zengin sosyal tesisleri ve güvenli ortamıyla İstanbul’un gözde yerleşim yerlerinden biri olmaya adaydır. Ocak 2006’da başlayan 200 milyon ABD doları tutarındaki projenin, 31 Aralık 2008 tarihinde bitirilmesi öngörülmektedir. Şubat 2008 itibariyle projenin %71,43’ü tamamlanmış; sahiplerine teslim edilen C parselindeki 360 konutun yanı sıra D ve E parsellerinde de yaşam başlamıştır. Esenboğa Havalimanı Yaklaşık 188 milyon avro tutarındaki projeyle Ankara, kendisine yakışan bir havalimanına kavuşmuştur. Esenboğa Havalimanı yılda 10 milyon yolcu kapasitesiyle iç ve dış hatlar terminalini tek çatı altında buluşturan Türkiye’deki tek havalimanıdır. Taahhüt edilen süreden 1 yıl önce tamamlanarak işletmeye açılan havalimanı ülkemizin başkentine modern bir yüz kazandırmıştır.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

2007 Bilkent Bahçe Konutları Yaklaşık 52 milyon ABD doları tutarında olan proje, 123 dönüm üzerine kurulu 124 ikiz villadan oluşmaktadır. Doğayla uyumlu ve her biri 500’er m2 olan ikiz villalar, günümüzün en ileri teknolojisiyle donatılmıştır. Bilkent Bahçe Konutları iki çocuk bahçesi, seyir terası, koşu yolları, yüzme havuzu, oyun salonu, saunalı fitness salonu, kafeterya, tenis kortu, basketbol-voleybol sahalarıyla sakinlerinin her türlü sosyal gereksinimini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bir yanıyla kentin içinde, bir yanıyla da gündelik kent karmaşasının çok uzağında bir yaşam alanı sunan, doğanın eşsiz güzelliğini, çağdaş yaşamın yenilikleriyle birleştiren Bilkent Bahçe Konutları büyük ilgi görmüştür. 2005 yılı sonunda başlayan proje, 2007 yılı sonunda tamamlanmış ve konutların hepsi proje tamamlanmadan önce satılmıştır.

2008 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Morfoloji Binası ve 7-8. Blok Tadilatları Aralık 2008’de tamamlanan ve yaklaşık 71 milyon TL tutarındaki projenin toplam inşaat alanı 28.500 m2’dir. Tepe İnşaat’ın Hacettepe Üniversitesi için yapımını üstlendiği önemli işlerden biri olan bu proje kapsamında, 7. ve 8. Blok ile Morfoloji binası depreme karşı güçlendirilmiştir. Hastanenin 7. bloğunda Dahiliye, Üroloji, Nöroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi ve Gastroloji gibi bölümlerin tadilatları tamamlanmıştır. Ayrıca, Morfoloji binasında Biyokimya, Mikrobiyoloji, acil laboratuvarları, Endokrinoloji, Geriatri, Nefroloji, Enfeksiyon, Romatoloji, Hematoloji, Gastroloji, Koroner Yoğun Bakım bölümleri ve yatak katı tadilatları gerçekleştirilmiştir. Proje Aralık 2008 itibariyle bitirilmiş ve teslimatı yapılmıştır.

27

Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. Bağlı Şirketler ve İştirakleri

Firmanın Unvanı TAV Havalimanları Holding (TL)

Toplam Sermayesi

Sermaye Payı

İştirak Payı (%)

242.187.500

63.476.651

26 0,00000041

TAV Esenboğa (TL)

241.650.000

10

Tepe Emlak (TL)

160.000.000

114.324.138

71

TAV Tepe Akfen Yatırım (TL)

135.000.000

1

0,00000007

TAV Yatırım Holding (TL)

100.500.000

46.732.500

47

Tepe Home Mobilya (TL)

61.000.000

33.571.300

55

Tepe Mobilya (TL)

50.000.000

41.981.343

84

Bilintur (TL)

30.000.000

2.784.828

09

Sports Int. (TL)

16.000.000

11.888.158

74

Tepe Betopan (TL)

15.000.000

9.900.000

66

Bilenerji (TL)

14.000.000

4.530.042

32

Tepe Savunma (TL)

13.000.000

6.369.973

49

Meteksan Savunma (TL)

13.000.000

607.310

05

9.600.000

1.106.032

12

5.209.056,81

1.562.717,04

30

Ati Services (İsviçre frangı)

28.750.000

14.375.000

50

Dilek İnşaat ve Ticaret (TL)

22.000.000

2.968.610

13

Meteksan Matbaacılık (TL)

09

Ankara Teknoloji (TL) C.B. Spolka Zograniczona (ABD doları)

62.526.000

5.864.454

Tepe Prefabrik (TL)

4.500.000

3.159.997

70

Artı Döviz (TL)

1.500.000

735.000

49

Dafne Ege Döviz Ticareti (TL)

500.000

25

0,0005

Esenboğa Ankara Döviz Ticareti (TL)

500.000

25

0,0005

Meteksan Uzay (TL)

500.000

5.000

01

Optisis İletişim ve Bilgi Tekn. (TL)

300.000

3.000

01

Tepe Grubu United Kingdom (İngiliz sterlini)

250.000

61.918

25

Bilsigorta (TL)

150.000

200

0,013

Tepe İnşaat ve Ticaret (Kıbrıs) (TL)

145.000

144.565

9,97

Riva (TL)

65.000

26.975

42

Tepe Stroi Kazakistan (ABD doları)

50.000

50.000

100

Tepe Ukrayna (ABD doları)

50.000

50.000

100

Bilbak (TL)

50.000

70

0,014

Bildes (TL)

50.000

70

0,014

Bilen (TL)

50.000

1

0,0002

Turkofon (TL)

50.000

1

0,0002

1.000

510

51

Tepe Erkut Adi Ortaklığı (TL)

28

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

TEPE EMLAK YAT. İNŞ. VE TİC. A.Ş.

BİLİNTUR A.Ş.

Tepe İnşaat’a bağlı olarak 1996 yılında çalışmalarına başlayan Şirket, 1998 yılından bu yana bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Tepe Emlak, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Adana ve Konya gibi Türkiye’nin çeşitli illerinde hipermarket, yapı market, büyük mağazalar, dükkânlar, çok salonlu sinemalar, ofisler, eğlence merkezi ve fast food bölümlerini içeren alışveriş merkezlerinin kurulması çalışmalarını yürütmektedir. Şirket ayrıca, Ankara Bilkent Center ve İstanbul Nautilus Alışveriş Merkezleri işletmeciliğini üstlenmiştir.

Şirket, 1988 yılında turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Bilintur Grubu bünyesinde, Bilintur Catering Centre ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi bulunmaktadır.

TEPE HOME MOBİLYA VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. 1997 yılında kurulan Tepe Home, ülkemizde mobilya, ev aksesuarı, beyaz ve elektronik eşya perakendeciliği alanında faaliyet gösteren ilk ve en büyük mağazalar zinciridir. Tepe Home’da müşterilere sunulan 20.000 çeşit mobilya ürününün yaklaşık %75’i Tepe Mobilya tarafından üretilmekte; geri kalanı ise yüksek ürün kalitesine sahip yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerden sağlanmaktadır. Şirket’in bir tanesi DubaiBirleşik Arap Emirlikleri’nde olmak üzere toplam 16 adet mağazası bulunmaktadır.

SPORTS INTERNATIONAL A.Ş. 1994 yılında faaliyete geçen Sport International, tenis kortları, açık ve kapalı yüzme havuzları, squash kortları, kapalı basketbol ve voleybol salonları, koşu parkurları, kaferestoran ve briç salonlarının yer aldığı Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan toplam beş tesisiyle üyelerine hizmet vermektedir.

TEPE BETOPAN A.Ş. 1984 yılında Türkiye’nin ilk çimentolu yonga levha tesisi olarak kurulan Tepe Betopan, 1999 yılında modern teknoloji sistemleriyle revize ettiği üretim tesisleriyle kapasitesini iki katına çıkartmıştır. Tepe Betopan, 2001 yılında Arhavi’de bulunan diğer çimentolu yonga levha fabrikasını da bünyesine katarak, 67.500 m3/yıla ulaşan kapasitesiyle Türkiye’nin tek, dünyanın ise sayılı üreticilerinden biri konumuna gelmiştir.

TEPE MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. 1969 yılında kurulan Tepe Mobilya, Bilkent Holding’in en eski şirketlerinden biridir. Ankara (Bilkent, Sincan, Eryaman) ve Eskişehir’de bulunan fabrikalarıyla 183.000 m2 açık ve 120.000 m2 kapalı üretim alanına sahip olan Şirket, ülkemizin en büyük mobilya üreticilerinden biridir. Tepe Mobilya ürettiği her türlü ev ve ofis mobilyalarını Tepe Home Mağazaları ve kendi bayileri aracılığıyla satmaktadır. Ayrıca, yurtiçinde ve yurtdışında pek çok otel, turizm merkezi, iş merkezi, konferans salonu, eğitim kurumu, sağlık merkezi, mağaza ve havaalanı gibi kapsamlı ve uzmanlık gerektiren projelerin, tüm dekorasyon ve tefriş işlemlerini başarıyla yerine getirmektedir.

TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK SİS. SAN. A.Ş. 1992 yılında özel güvenlik teşkilatı olarak Bilkent Holding’e bağlı şirketlerin fiziki güvenlik sistemi ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyete geçmiştir. Şirket, yurt genelinde başta havalimanları, bankalar, iş ve alışveriş merkezleri, üniversiteler ve fabrikalar olmak üzere birçok kuruma özel güvenlik hizmeti sağlamaya devam etmektedir.

29

Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. Bağlı Şirketler ve İştirakleri

ANKARA TEKNOLOJİ A.Ş.

TEPE PREFABRİK A.Ş.

Ankara Teknoloji, Bilkent Üniversitesi kampüs alanında kurulu bir bilim ve teknoloji parkı olan Ankara Cyberpark’ın işletmeciliğini yapmaktadır. 2002 yılı sonunda kurulan Cyberpark, bünyesinde yer alan 170’i aşkın firma ve 1.200’ün üzerinde Ar-Ge personeliyle ülkemizin en hızlı gelişen teknoparkı konumundadır. En temel hizmeti, kira ödemeleri yoluyla katılımcı şirketlere uygun koşullarda ofis alanı, endüstriyel alan ve depolama alanı temin etmek olan Ankara Teknoloji, ayrıca kiracı şirketlere birçok nitelikli teknopark hizmeti de sunmaktadır.

1977 yılında kurulan Tepe Prefabrik, alanında Türkiye’nin ve bulunduğu coğrafi bölgenin en eski ve köklü kuruluşu konumundadır. Uzun yıllara dayanan deneyimiyle modüler prefabrik ve hafif galvanizli çelik yapı sistemleri ve sabit veya mobil yaşam konteyner seri imalatında uzmanlaşan Şirket, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika, Kıta Afrikası, Ön Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da faaliyet göstermektedir.

BİLSİGORTA A.Ş. DİLEK İNŞAAT VE TİC. A.Ş. Şirket, 1968 yılında faaliyetlerine başlamış; 1986 yılında Bilkent Üniversitesi’nin kurulmasından sonra Bilkent Holding bünyesine geçmiştir. Dilek İnşaat, yapımına 1973 yılında başlanan Bilkent Üniversitesi’nin kütüphane, rektörlük, fakülte, yüksekokul, araştırma merkezi, lojman, yurt, sağlık merkezi ve 4.000 kişilik Odeon yarı açık konser salonu inşaatlarını tamamlamıştır. Şirket, son dönemde yapımı tamamlanan Toplu Konut İdaresi’nin Kastamonu’daki 288 adet konut inşaatı, Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi Kompleksi, 500 adet lojman ve altyapı inşaatı ile Alanya Mahmutlar Terradesir Evleri gibi projelerin yanı sıra halen beş üniversitenin hastane ve muhtelif fakülte inşaatlarına devam etmektedir.

METEKSAN MATBAACILIK A.Ş. 1969 yılında Medikal Teknik Sanayi adıyla sağlık sektörüne hizmet vermek amacıyla kurulan Meteksan, 1975 yılında baskı tesislerinin kurulmasıyla basım ve yayın sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır. Bugün Meteksan, toplam 35.000 m2’lik kapalı alanda gerçekleştirdiği kâğıt, karton üretimi ve Türkiye genelinde sürdürdüğü özel basım, dağıtım ve resmi ve özel kurumların sınav organizasyon (baskı, paketleme, işgücü, ulaşım, dağıtım, toplama vb.) hizmetleriyle sektörde liderliğini korumaktadır.

30

Grup şirketlerinin sigorta danışmanlığını yapmak ve çalışanlarının sigorta ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1989 yılında kurulan Bilsigorta, Grup dışı sigorta portföyünü genişletmek amacıyla çeşitli sigorta şirketlerinin de acenteliğini yapmaktadır.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

31

2008

Faaliyetler

Yurtiçi Projeler Hastane Projeleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Gazi Üniversitesi Hastanesi Tadilat İşleri Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Morfoloji Binası ve 7. ve 8. Blok Tadilatları AVM Projeleri Forum Etlik AVM Forum Etlik AVM/Etlik Media Forum Gaziantep AVM Eğitim Binaları Bilkent Doğu İlleri Erzurum 1. ve 2. Etap İşleri Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi Bilkent Üniversitesi Renovasyon İşleri Diğer Taahhüt Projeleri Antalya Tat 36 Villa İnşaatı Tat Towers Anadolu Cam Yenişehir San. ve Tic. A.Ş. 2. Fırın İnşaatı Anadolu Cam Yenişehir San. ve Tic. A.Ş. 3. Fırın İnşaatı Trakya Cam İşlemeli Mimari Cam Fabrikası

32Buyaka Ümraniye Tepeüstü İnşaatı Bilkent Otel Ek Bina İnşaatı Cyberpark C Blok Kuluçka ve İdare Binası İnşaatı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yapı Teknik Lisesi İnşaatı

Yurtdışı Projeler Kazakistan Kazakistan Ulusal Üniversitesi Ek Bina İnşaatı Irak Süleymaniye Üniversitesi İhsan Doğramacı Erbil Vakfı Okulları İnşaatı Afganistan NATO Projeleri Kapsamındaki İnşaatlar Rusya Ruscam Kirishi Cam Fabrikası İnşaatı Yatırım Projeleri Narcity Konut Projesi Tepe Prime Projesi

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Projelerin Dağılımı (%)

Yurtiçi Taahhüt Projeleri %33,19 Yatırım Projeleri %33,09 Yurtdışı Taahhüt Projeleri %33,72

33

Yurtiçi Projeler

Tepe İnşaat ürettiği konut projeleriyle kentlerin çehresini değiştiren prestijli, konforlu ve huzurlu yaşam alanları oluşturmaktadır.

Hastane Projeleri

Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başlangıç Tarihi: Ağustos 2002 Proje Bedeli: 155.000.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 135.000 m2 Teslim Tarihi: 2012 İşveren: Akdeniz Üniversitesi Tepe İnşaat’ın yapımını üstlendiği, toplam 135.000 m2 inşaat alanına sahip 600 yataklı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 73.000 m2’lik hasta yatak bloğu, laboratuvar bloğu, poliklinik blokları ve geçiş blokları Aralık 2008 itibariyle tamamlanmıştır. 2009 yılı içinde yapımı devam edecek olan 62.000 m2’lik kısım içinde de teknik merkez, sterilizasyon, çamaşırhane, mutfak birimleri, konferans salonu, kütüphane, restoran gibi sosyal alanlar ve Anjiografi, Patoloji, Optimoloji gibi tıbbi birimler bulunmaktadır.

34

Başlangıç Tarihi: Aralık 2005 Proje Bedeli: 8.900.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 7.500 m2 Geçici Kabul Tarihi: 22.12.2008 İşveren: Gaziantep Üniversitesi Proje, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi onarım ve tadilat işi kapsamında 1., 2. ve 3. bloklarda yenileme ve tadilat işleri bulunmaktadır. Projenin 22.12.2008 tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmış olup 2009 yılı içinde kesin kabulü yapılacaktır.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Gazi Üniversitesi Hastanesi Tadilat İşleri Başlangıç Tarihi: 28.11.2008 Proje Bedeli: 2.100.000 TL Teslim Tarihi: 28.02.2009 İşveren: Gazi Üniversitesi Proje kapsamında, Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin D1 Blok yataklı servislerinde bulunan banyo, kat ofisleri, hemşire çalışma masaları, hasta dolapları ve tuvaletlerin tadilat işi yapılmaktadır. Projenin Şubat 2009’da bitirilerek teslim edilmesi planlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Morfoloji Binası ve 7-8. Blok Tadilatları Başlangıç Tarihi: Kasım 2004 Proje Bedeli: 71.000.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 28.500 m2 Geçici Kabul Tarihi: 31.12. 2008 İşveren: Hacettepe Üniversitesi Tepe İnşaat’ın Hacettepe Üniversitesi için yapımını üstlendiği önemli işlerden biri olan bu proje kapsamında, 7. ve 8. Blok ile Morfoloji binasının depreme karşı güçlendirilmesi yapılmıştır. Hastanenin 7. bloğunda Dahiliye, Üroloji, Nöroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Gastroloji gibi bölümlerin tadilatları tamamlanmıştır. Ayrıca, Morfoloji binasında Biyokimya, Mikrobiyoloji, acil laboratuvarları, Endokrinoloji, Geriatri, Nefroloji, Enfeksiyon, Romatoloji, Hematoloji, Gastroloji, Koroner Yoğun Bakım bölümleri ve yatak katı tadilatları gerçekleştirilmiştir. Proje teslimi Aralık 2008 itibariyle yapılmıştır.

35

AVM Projeleri Forum Etlik AVM Başlangıç Tarihi: Ağustos 2006 Proje Bedeli: 60.180.000 avro Toplam İnşaat Alanı: 136.000 m2 Teslim Tarihi: 31.12.2008 İşveren: Multi - Turkmall Forum Ankara Alışveriş Merkezi, Başkent Ankara'nın kuzeyinde, kentin en güçlü ulaşım arteri olan Etlik Ovacık mevkisi, çevre yolu girişinde bulunmaktadır. Proje, şehrin her noktasından kolaylıkla ulaşılabilecek bir konumdadır ve Ankara'nın kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer almaktadır. Toplam inşaat alanı 136.000 m2 olan projenin planlama

36

bölgesi dahilinde konut, ticaret ve rekreasyon alanları bulunmaktadır. Bina, alışveriş merkezi, hipermarket, yapımarket ve sinema bloğu olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Alışveriş merkezinin ortak dolaşım alanlarında oluşturulan galeri boşlukları cam ışıklıklarla kapatılarak doğal ışık efektleri yaratılmıştır. Bu sayede gün ışığından daha fazla yararlanılmaktadır. Ön giriş noktalarının biri 35 m’lik kule, diğeri ise cam kubbeyle simgeleştirilmektedir. Arka giriş iki blok arası tekstil örtüyle kapatılarak yolun sonuna mini hayvanat bahçesi yerleştirilecektir. Mimari cephe efektleri Türk mimarisinin beli başlı öğeleriyle süslenmiş, modern bir yapı oluşturmaktadır. Projenin Aralık 2008 itibariyle geçici kabulü yapılmış olup Aralık 2009’da kesin kabulü yapılacaktır.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Forum Etlik AVM/Etlik MedIa

Forum Gaziantep AVM

Başlangıç Tarihi: Ekim 2007 Proje Bedeli: 13.806.000 avro Toplam İnşaat Alanı: 23.000 m2 Teslim Tarihi: 31.03.2008 İşveren: Multi - Turkmall

Başlangıç Tarihi: Ağustos 2008 Proje Bedeli: 21.000.000 avro Toplam İnşaat Alanı: 100.000 m2 Teslim Tarihi: Mayıs 2009 İşveren: Multi - Turkmall

Proje, Forum Etlik Alışveriş Merkezi’ne ek olarak yapılan Bauhaus ve Media Markt mağazalarının yapımını içermektedir. Ek bina inşaatının Aralık 2008 itibariyle geçici kabulü yapılmış olup Aralık 2009’da kesin kabulü yapılacaktır.

Tepe İnşaat’ın kaba inşaat işlerini gerçekleştirdiği Gaziantep Forum Alışveriş Merkezi, toplamda 100.000 m2 alan üzerine inşa edilen, iki katı otopark olmak üzere toplam beş katlı bir kompleks özelliğine sahiptir. Forum Gaziantep AVM Projesi, işyerleri, sinema salonları, fast food ve eğlence mekânlarından oluşan 44.000 m2’lik kiralanabilir alanıyla bölgenin en önemli alışveriş merkezi projelerindendir. Projenin Aralık 2008 sonu itibariyle fiziksel ilerlemesi %40 düzeyindedir.

37

Tepe İnşaat ürettiği eğitim binalarıyla Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaktadır.

Eğitim Binaları Bilkent Doğu İlleri Erzurum 1. ve 2. Etap İşleri Başlangıç Tarihi: Mart 2007 Proje Bedeli: 20.000.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 20.995 m2 Teslim Tarihi: Ağustos 2008 İşveren: Bilkent Üniversitesi Tepe İnşaat’ın sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirmiş olduğu bu okul yapım projesi, toplamda 20.995 m2 inşaat alanı üzerine kurulmaktadır. Bu alanın 4.245 m2’si eğitim binası, 2.016 m2’si çok amaçlı salon, 6.493 m2’si spor salonu, 8.241 m2’si lojman binası, trafo, depo ve nizamiye alanları olmak üzere planlanmıştır. Projenin 1. Etap işi 2007 yılı sonunda bitirilmiş; 2008 yılında 2. Etap işi devam etmiştir.

38

Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi Başlangıç Tarihi: Nisan 2007 Proje Bedeli: 8.000.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 10.550 m2 Teslim Tarihi: Aralık 2008 İşveren: Bilkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Kampüsü içinde, başta üniversitenin eğitim alanlarını genişletmek ve öğrencileri aktif araştırma alanlarında eğiterek yüksek teknoloji üretebilen bireyler yetiştirmek amacıyla inşa edilen Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi binası, 2008-2009 öğretim yılında hizmete açılmıştır.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Bilkent Üniversitesi Renovasyon İşleri Başlangıç Tarihi: Ocak 2008 Proje Bedeli: 9.250.000 TL Teslim Tarihi: Ocak 2009 İşveren: Bilkent Üniversitesi 1986 yılında 386 öğrenciyle eğitime başlayan Bilkent Üniversitesi, dokuz fakültesi, iki yüksekokulu ve üç meslek yüksekokulu bünyesindeki 38 eğitim programı, yaklaşık 12.000 öğrencisi ve 40 farklı ülkeden gelen öğretim üyeleriyle günümüzün dünyaca ünlü eğitim merkezlerindendir. Yüksek standartları ve yenilikçi anlayışı gereği, üniversitenin bünyesine kazandırılan üstün teknoloji ürünü yeni yapıların yanı sıra her yıl, mevcut yapıların bakımı, tadilatı ve onarım işleri de özenli ve sistematik biçimde devam etmektedir.

Diğer Taahhüt Projeleri Antalya Tat 36 Villa İnşaatı Başlangıç Tarihi: Eylül 2006 Proje Bedeli: 3.500.000 ABD doları Toplam İnşaat Alanı: 6.418 m2 Toplam Oturma Alanı: 1.565 m2 Teslim Tarihi: Eylül 2008 İşveren: Mehmet Salih Tatlıcı Antalya Konyaaltı’ndaki bu konut projesi, her parselde bir blok olmak üzere toplam 12 bloktan oluşmaktadır. Her blokta ikisi dubleks üç dairenin bulunduğu proje kapsamında toplam 36 daire yapılmaktadır. Her blok için bir yüzme havuzu, üç otopark olmak üzere toplam 12 yüzme havuzu ve 36 otopark yapılmıştır. Projenin Eylül ayı itibariyle geçici kabulü yapılmıştır.

39

Tat Towers Başlangıç Tarihi: Aralık 2006 Toplam İnşaat Alanı: 140.000 m2 Teslim Tarihi: Haziran 2008 İşveren: Mehmet Salih Tatlıcı İstanbul Zincirlikuyu’daki Tat Towers yapılarının kaba inşaat, giydirme cephe, asansör ve yürüyen merdiven hariç ince inşaat işlerinin, yönetim, koordinasyon ve kontrolünü Tepe İnşaat üstlenmiştir.

40

Anadolu Cam Yenişehir San. ve Tic. A.Ş. 2. Fırın İnşaatı Başlangıç Tarihi: Ekim 2006 Proje Bedeli: 20.000.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 35.500 m2 Kesin Kabul Tarihi: 21 Temmuz 2008 İşveren: Şişecam A.Ş. Bursa Yenişehir’de 237.400 m2 arsa üzerinde 35.500 m2 inşaat alanından oluşan fabrika, 120 ton/gün üretim kapasitesine sahiptir. 2006 yılında devreye giren 1. fırın ve 2008 yılında tamamlanan 2. ve 3. fırınlarla birlikte Yenişehir bölgesindeki cam ambalaj üretimi yıllık 360.000 ton düzeyine ulaşmıştır. Proje Temmuz 2008’de teslim edilmiştir.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Anadolu Cam Yenişehir San. ve Tic. A.Ş. 3. Fırın İnşaatı Başlangıç Tarihi: Kasım 2007 Proje Bedeli: 19.800.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 35.550 m2 Geçici Kabul Tarihi: 21 Temmuz 2008 İşveren: Şişecam A.Ş. Şişecam Topluluğu’na bağlı, Bursa Yenişehir’deki Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. şişe fabrikasının 3. fırın inşaatı, diğer işlerin devamı niteliğindedir. Toplam 35.550 m2 alan kurulu olan projenin, Temmuz 2008 itibariyle teslimatı yapılmıştır.

Trakya Cam İşlemeli Mimari Cam Fabrikası Başlangıç Tarihi: Şubat 2008 Proje Bedeli: 7.000.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 13.000 m2 Teslim Tarihi: 15.08.2008 İşveren: Şişecam A.Ş. Proje, Tepe İnşaat tarafından tamamlanan 5. ve 6. float fabrikaları ve 1., 2. ve 3. fırınlara ek olarak yapılmıştır. Proje yıl içinde tamamlanarak Ağustos ayı itibariyle teslim edilmiştir.

41

Tepe İnşaat ürettiği benzersiz projelerle birçok sektöre hizmet vermektedir.

Buyaka Ümraniye Tepeüstü İnşaatı

Bilkent Otel Ek Bina İnşaatı

Başlangıç Tarihi: Mayıs 2007 Proje Bedeli: 79.300.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 245.906 m2 Teslim Tarihi: Aralık 2008 İşveren: Artell - Koytur A.Ş.

Başlangıç Tarihi: Aralık 2007 Proje Bedeli: 13.500.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 9.050 m2 Teslim Tarihi: Ocak 2009 İşveren: Bilkent Holding

Tepe İnşaat’ın kaba inşaat işlerinin yapımını üstlendiği, İstanbul Ümraniye Tepeüstü mevkisinde bulunan Buyaka, Anadolu Yakası’nın önemli projelerindendir. 245.906 m2 arazi üzerine kurulu üç rezidans, bir ofis kulesi ve bir alışveriş merkezinden oluşan projenin rezidans kısmında 390 adet konut bulunmaktadır. Gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı projede rezidans, alışveriş merkezi ve ofis binaları aynı konsept içinde yer almaktadır. Proje 2008 yılı Aralık ayı itibariyle sonlanmıştır.

Bilkent Yerleşkesi’nde bulunan Bilkent Otel, 1991 yılından bu yana uluslararası çağdaş otelcilik anlayışını, kesintisiz değişim ve atılım ilkesiyle birleştirerek beş yıldızlı bir otelin gerektirdiği donanımla hizmet vermektedir. Bilkent Otel, aynı zamanda bir konferans merkezi olması sebebiyle iş dünyasının çeşitli beklentilerini de karşılamaktadır. 2008 yılının sonunda hizmete giren yeni ek binasıyla Bilkent Otel, 162 oda, banket düzeninde 500 kişilik bölünebilir konferans salonu, toplantı salonları, kapalı havuz, SPA ve fitness merkezi gibi olanaklara da kavuşmuştur. İleri teknolojiyle inşa edilen ek binanın yanı sıra Bilkent Otel, olağanüstü peyzajı, teras bahçeleri gibi detaylarıyla Ankara’da standartları üst seviyelere taşımaktadır.

42

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Cyberpark C Blok Kuluçka ve İdare Binası İnşaatı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yapı Teknik Lisesi İnşaatı

Başlangıç Tarihi: Ocak 2008 Proje Bedeli: 16.500.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 23.350 m2 Teslim Tarihi: Şubat 2009 İşveren: Ankara Teknoloji

Başlangıç Tarihi: 16.04.2008 Proje Bedeli: 14.000.000 TL Toplam İnşaat Alanı: 15.389 m2 Teslim Tarihi: Haziran 2009 İşveren: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Ankara Cyberpark, Bilkent Holding ve Bilkent Üniversitesi işbirliğiyle Bilkent Üniversitesi Kampüsü içinde kurulan bir bilim ve teknoloji merkezidir. Ankara Cyberpark, bilimsel araştırmaların teknolojik ürünlere dönüştürülmesi ve beyin göçünün önlenmesi yoluyla ülkemizin ekonomik ve bilimsel gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Ankara Cyberpark, ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara, uygun maliyetler çerçevesinde, dünya kalitesinde etkin teknopark hizmetleri sunmaktadır. Her türlü altyapı hizmetinin en üst kalitede sunulduğu ve inşası 2009 yılı içinde tamamlanacak olan projede farklı büyüklükteki ofis alanları 2008 yılsonu itibariyle hizmete girmiştir. Cyberpark sadece bir gruba hizmet edecek bir teknopark olarak değil, tüm Ankara metropolünün teknoparkı olacak şekilde tasarlanmıştır. Cyberpark, hedeflenen çizgiye ulaştığında, Ankara “Silikon Vadisi”ne kavuşmuş olacaktır.

510 öğrenci kapasitesi bulunan okulda 17 sınıf, çimento ve beton uygulama atölyelerinin de dahil olduğu 10 atölye, kütüphane, 400 kişilik konferans salonu, kapalı spor salonu, yemekhane ve kantin yer alacaktır. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yapı Teknik Lisesi 2009-2010 öğretim yılında faaliyete geçecektir.

43

Yurtdışı Projeler

Deneyimini, birikimini ve vizyonunu ülke sınırlarının ötesine taşımayı ulusal bir görev ve sorumluluk olarak gören Tepe İnşaat, yurtdışındaki taahhüt projelerini de başarıyla sürdürmektedir.

KAZAKİSTAN

IRAK

KAZAKİSTAN ULUSAL ÜNİVERSİTESİ EK BİNA İNŞAATI

SÜLEYMANİYE ÜNİVERSİTESİ

Başlangıç Tarihi: 31 Mayıs 2007 Proje Bedeli: 42.500.000 ABD doları Toplam İnşaat Alanı: 30.950 m2 İşveren: Capital Partners Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.’nin iştiraki Tepe Stroy LLP tarafından üstlenilmiş olan ve Alma-Ata’da bulunan Kazakistan Ulusal Üniversitesi Kampüsü’ndeki proje kapsamında, 250 ve 320 odalı iki adet yurt binası, spor salonu ve olimpik yüzme havuzuyla “Eastern Studies Center” adı verilen eğitim binalarının yapımına başlanılmış, ancak, dünya piyasalarında oluşan küresel finansal kriz nedeniyle, işverenin talebi doğrultusunda sözleşme sona ermiştir.

44

Başlangıç Tarihi: 17 Ocak 2005 Keşif Bedeli: 258.950.000 ABD doları Toplam İnşaat Alanı: 360.000 m2 Teslim Tarihi: 31 Aralık 2011 İşveren: Ministry of Higher Education and Scientific Resarch of Kurdistan Regional Government Toplam kapalı alanı yaklaşık 360.000 m2 olan projenin ana hedefi, çağdaş bir üniversite kampüsünün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölgede öne çıkacak bir üniversite inşa etmektir. 25.000 öğrenci kapasiteli kampüs tamamlandığında tüm bölgeye yeni bir vizyon kazandıracaktır. Süleymaniye Üniversitesi’nin 2025 yılı ve sonrasında ortaya çıkabilecek tüm ihtiyaçlarını ve olası gelişimini karşılayacak şekilde tasarlanan projede en gelişmiş teknoloji kullanılmaktadır. Kampüs projesi bünyesinde idari, güzel sanatlar ve mühendislik birimlerinin yer aldığı fakülteler, 16 adet yurt binası, spor merkezi ve stadyum, kafeteryalar, müze, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer alacağı binalar, kültür ve kongre

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

AFGANİSTAN NATO PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İNŞAATLAR Projelerin Toplam Bedeli: 34.300.000 avro Teslim Tarihi: 2008 Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif bölgesinde tüm lojistik faaliyetleri, kuzey hattı (Özbekistan, Türkmenistan, İran, Türkiye ve Almanya) kullanılarak gerçekleştirilen dört adet projenin toplam inşaat bedeli 34,3 milyon avrodur. NATO projeleri kapsamında aşağıda yer alan tüm işler 2008 yılında bitirilerek idareye teslimi yapılmıştır:

merkezi, kreş, sağlık merkezi, teknolojik araştırma merkezi, dekanlık, polis merkezi, itfaiye binası ve atölyeler gibi birçok yapının yanı sıra açık spor alanları, öğrenci yaya yolları, açık alan düzenlemeleri de bulunmaktadır. Projenin 2008 yılı sonu itibariyle tamamlanma oranı %46,46’dır.

1) NAMSA’ya yapılan, altyapısıyla birlikte 294.107 m2’lik havaalanı apron ve pist inşaatı, MES projesi, 2) Güvenlik binası ve kampa giriş bağlantılı asfalt düzenleme işleri, 3) Havaalanı Taxiway bitiş noktalarında güvenlik amaçlı, yüksekliği üç metreyi bulan, çelik imalatları ve projelendirmesi Türkiye’de yapılıp yerine monte edilen 166 ton ağırlığında iki adet kayar çelik kapı, 4) Duvarları kurşuna karşı güçlendirilmiş dört adet askeri amaçlı moral ve rehabilitasyon merkezi binasıyla birlikte park alanları, yürüme yolları, asfalt yollar ve açık alan düzenlemeleri.

İHSAN DOĞRAMACI ERBİL VAKFI OKULLARI İNŞAATI Sözleşme Tarihi: 15.07.2008 Proje Bedeli: 40.000.000 ABD doları Toplam İnşaat Alanı: 32.000 m2 + 4.500 m2 (ek binalar) Teslim Tarihi: 31.10.2010 Kuzey Irak’ın Erbil kentinde bir yatırım projesi olarak yapılmakta olan İhsan Doğramacı Erbil Vakfı Okulları, toplam 75.000 m²’lik bir alana kurulacak olup ilkokul, ortaokul, lise, 700 kişilik gösteri salonu, kapalı ve açık spor alanları, kütüphane, laboratuvarlar, resim-müzik derslikleri, yemekhane ve dinlenme binası, yönetim binası ve lojman bloklarından oluşan 36.500 m²’lik kapalı alana sahip tam bir eğitim kompleksi olarak inşa edilecektir. Halen kaba inşaatı devam etmekte olan Erbil Projesi Eylül 2010 eğitim döneminde hizmete açılmış olacaktır.

RUSYA RUSCAM KIRISHI CAM FABRİKASI İNŞAATI Ön Sözleşme Tarihi: Eylül 2008 Proje Bedeli: 1.327.941.997,32 Rus rublesi Teslim Tarihi: 2010 İşveren: OAO Ruscam Kirishi Proje, bir Anadolu Cam Sanayi A.Ş. iştiraki olan OAO Ruscam Kirishi’ye ait şişe fabrikasının Leningrad, Kirishi’de inşasının tamamlanmasını kapsamaktadır. Proje kapsamında mevcut ve çalışan fabrikaya ek olarak, fırın ve ek ünitelerin de yapılması planlanmaktadır. Yatırım kredisinin tahsisinin ardından tüm imalata 2009 yılının ortalarında başlanacaktır.

45

Yatırım Projeleri

Çağdaş dünyanın hızla değişen beklentilerine en doğru çözümlerle yanıt veren Tepe İnşaat için “zirve”, gelişimde, başarıda, rekabette ve hizmette ulaşılması hedeflenen değil, yola çıkılan “nokta”yı oluşturmuştur.

NARCITY KONUT PROJESİ Başlangıç Tarihi: Ocak 2006 Proje Bedeli: 210 milyon ABD doları Toplam İnşaaat Alanı: 285.000 m2 Bitiş Tarihi: 2007 yılında C, D ve E adalarında, 2008 yılı ortalarında da F ve G adalarında yaşam başlamıştır. A adasının teslimi 2009 yılı sonunda, B adasının teslimi ise 2010 yılı sonunda yapılacaktır. İstanbul Maltepe’de 147 dönüm üzerinde, 1.414 daireden oluşan Narcity, son deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş çağdaş bir yaşam alanıdır. Deniz ve orman manzaralı sitenin peyzaj düzenlemesinde nar bahçelerine ağırlık verilmiştir. Zengin sosyal tesisleriyle günümüz bireylerinin tüm

46

gereksinimlerini eksiksiz karşılayan Narcity’de üç açık ve bir kapalı yüzme havuzu, saunalı fitness salonu, iki tenis kortu, yürüyüş-koşu-köpek gezdirme alanları, basketbol sahası, bilardo ve masa tenisi, kafe, TV-sinema salonu, çay bahçesi, meditasyon bahçesiyle çocuk bakım ve oyun alanları bulunmaktadır. Site ayrıca, kamera kontrollü güvenlik sistemiyle korunmaktadır. Farklı büyüklük ve konumlardaki dairelerden oluşan sitede, dış cephe kapı ve pencere doğramaları PVC kaplamalı olmakla birlikte, yalıtıma özel önem verilen binalarda ısıcam kullanılmıştır. Salon, mutfak ve odaların döşemesi laminant parke, banyo döşemesi birinci sınıf yerli seramiktir. Duvarlar sıva veya alçı sıva üzeri su bazlı boya; tavan kaplamaları ise saten alçı üzerine su bazlı boyadır. Yapımında en gelişmiş malzeme ve işçilik kullanılan Narcity’nin kente yepyeni bir soluk katması beklenmektedir.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

TEPE PRIME PROJESİ Başlangıç Tarihi: 2008 Ekim Proje Bedeli: 330 milyon YTL Toplam İnşaat Alanı: 95.000 m2 Bitiş Tarihi: 2011 Ekim Arsa Sahibi: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Derneği ve Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası Eskişehir Yolu 9. km’de Bilkent ve Hacettepe köprüleri arasındaki Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’ne ait arsa üzerinde gerçekleştirilecek olan proje, Tepe Prime Business, Tepe Prime Residence ve Tepe Prime Avenue kısımlarından oluşacak olup yaklaşık 95.000 m² kapalı alan üzerinde konumlandırılacaktır. Çağdaş gereksinimleri karşılayacak olan altyapısı, bölünüp birleştirilebilir özellikte ofisleri, farklı konseptte bir çarşısı ve zengin sosyal olanaklarıyla bu projenin 2011 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir. Peyzajı özel olarak tasarlanan bu projenin modern ofis, residence ve alışveriş merkezleriyle Ankara’da prestij, kalite ve konforu arayanların gereksinimlerine cevap vermesi planlanmaktadır.

47

TAV Havalimanları

TAV Havalimanları, giderek büyüyen iş hacmi, bilgi sermayesi ve hizmet kalitesiyle küresel şirketler arasında yerini almıştır.

1997 • TAV kuruldu. • TAV’a bağlı olarak gümrük hattı dışı eşya satışı yapan ATÜ ve yiyecek içecek hizmeti sunan BTA kuruldu. 2000 • TAV, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ni işletmeye başladı. 2001 • “primeclass” CIP Servis hizmete girdi. 2004 • Atatürk Havalimanı’nda TAV’ın işletme süresi 2005 yılına kadar uzatıldı. • BTA, İstanbul International Airport Hotel’i işletmeye başladı. • TAV, Esenboğa Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali’nin yapımını ve işletmesini üstlendi. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. kuruldu. • TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. kuruldu.

48

2005 • TAV, Atatürk Havalimanı Dış ve İç Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ile Genel Havacılık Terminali’nin kiralanmak suretiyle 15,5 yıl boyunca işletilmesi ihalesini kazandı. • TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. kuruldu. • Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali de TAV bünyesinde işletilmeye başlandı. • Havaş’ın %60 hissesi satın alındı. • İzmir Adnan Menderes Dış Hatlar Terminali’nin yapımı ve işletmesi TAV’a geçti. TAV İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş. kuruldu. • TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. kuruldu. • TAV, Gürcistan’da Tiflis Uluslararası Havalimanı’na ilişkin ihaleyi kazandı. İşletme şirketi TAV Urban Georgia LLC. kuruldu. • İşletme ve yapım hizmetleri “TAV Havalimanları Holding” ve “TAV İnşaat” adı altanda iki ayrı şirket olarak yeniden yapılandırıldı. • İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali açıldı. • Esenboğa Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali açıldı. • TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. kuruldu.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

2007 • TAV Havalimanları Holding’in halka arzı gerçekleştirildi. • Tiflis Uluslararası Havalimanı yeni yolcu terminali hizmete açıldı. • Batum Uluslararası Havalimanı işletmeye açıldı. • TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.’nin mevcut kredilerinin iyileştirilmesi amacıyla refinansman sözleşmesi imzalandı. • TAV Batumi Operations LLC. kuruldu. • TAV Havalimanları, Tunus’ta Monastir Habib Bourguiba ve Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanlarına ilişkin ihaleyi kazandı. TAV Tunisie SA kuruldu. • Tunus Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı’nın temel atma töreni gerçekleştirildi. • Havaş’ın %40 azınlık hissesi de satın alındı. Havaş, %100 TAV Havalimanları Holding iştiraki oldu. • TAV Havalimanları Holding, TAV İzmir ve TAV Esenboğa’da tüm hisselerin sahibi oldu. • TAV Havalimanları, Antalya Gazipaşa Havaalanı’nın işletme ihalesini kazandı. • Havaş’ın işlettiği Hopa Terminali hizmete açıldı.

2008 • TAV Havalimanları, Tunus’un Monastir Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı’nın işletmesini devraldı. • TAV İstanbul, mevcut kredilerinin iyileştirilmesi amacıyla refinansman sözleşmesi imzaladı. • Antalya Gazipaşa Havaalanı’nın işletmesi için TAV Gazipaşa Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. kuruldu. • TAV Tunisie SA proje finansmanı kapsamında kredi sözleşmesi imzalandı. • TAV Havalimanları, Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Alexander the Great ve Ohrid’deki St Paul the Apostle Uluslararası Havalimanlarının işletilmesiyle, işletmesini opsiyonel olarak elinde bulundurduğu Shtip’teki Yeni Kargo Havalimanı’nın yapımına ilişkin ihaleyi kazandı; ilgili imtiyaz sözleşmesi imzalandı. • TAV Havalimanları, sermayesine %60 oranında iştirak ettiği TAV Urban Georgia LLC şirketinin sermayesinin %6’sını temsil eden hisselerini satın aldı. Hisse devri sonrasında TAV Havalimanları’nın TAV Urban Georgia LLC’deki ortaklık oranı %60’tan %66’ya yükseldi.

49

TAV Havalimanları

TAV Havalimanları Holding, dünyanın en zorlu sektörlerinden biri olan havalimanı işletmeciliğinde bilgi birikimi, deneyim ve yaratıcılıkla yazılmış bir başarı hikâyesidir. TAV’ın tarihi, 1997’de İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ihalesiyle başladı. TAV Havalimanları Holding, ihaleyi kazanan Tepe ve Akfen Gruplarının ortak girişimi olarak kuruldu. İstanbul Atatürk Havalimanı, dünyada “Yap-İşletDevret” modeliyle gerçekleştirilen havalimanı işletmeciliği projelerinin ilk örneklerindendir. Türkiye’nin çağdaş yüzünü yansıtan bu proje, TAV’ın başarı öyküsünün de ilk somut adımını oluşturdu. Kısa süre içinde sektöründe büyük bir başarı öyküsüne dönüşen TAV, sahip olduğu bilgi birikimi, yüksek nitelikli insan kaynağı ve ileri teknolojisiyle hem havalimanı yapım projelerinde hem de havalimanı işletmeciliği gibi yepyeni bir alanda küresel bir marka konumuna geldi. TAV, benimsediği hedefler doğrultusunda 2006 yılında yeniden yapılanarak “işletme” ve “yapım” faaliyetlerini, TAV Havalimanları Holding (TAV Havalimanları) ve TAV İnşaat olarak düzenledi. Bu düzenlemenin ardından TAV Havalimanları Holding, Şubat 2007’de halka arz edildi. Şirket, her yıl başarılı çalışmalarına yenilerini eklemeye ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam ediyor.

50

TAV Havalimanları Holding, ulaştığı başarıların temelinde Türkiye’nin en nitelikli profesyonellerinden oluşan genç ve dinamik kadrosunun yoğun ve tutkulu emeklerinin olduğu bilinciyle uzman havalimanı işletmecisi olmanın yanı sıra, bir insan kaynakları markası olmanın da önemine inanıyor. Kapsamlı programlarla kendi çalışanlarının gelişimine destek veren TAV Havalimanları, nitelikli insan sermayesiyle kendini ayrıcalıklı bir konuma getirmenin avantajını yaşıyor. TAV Havalimanları, Emeğin ve Cesaretin Hikâyesidir TAV Havalimanları Holding, Türkiye'de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa İç ve Dış Hatlar Terminalleri ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ni, yurtdışında ise Gürcistan'ın Tiflis ile Batum Uluslararası Havalimanları ve Tunus'un Monastir Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı'nı işletiyor. Ayrıca, Antalya Gazipaşa Havaalanı, Tunus'taki Enfidha Zine El Abidine Ben Ali ve Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Alexander the Great ile Ohrid'deki St Paul the Apostle Uluslararası Havalimanlarının işletme hakkını elinde bulunduruyor. TAV Havalimanları Makedonya'nın Shtip kentinde yapımını üstlendiği Yeni Kargo Havalimanı'nın işletme hakkını da opsiyonel olarak elinde tutuyor.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

TAV Havalimanları, yer hizmetleri, işletme hizmetleri, gümrük hattı dışı eşya satış mağazacılığı, yiyecek ve içecek hizmetleri, bilgi işlem ve güvenlik gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Üç kıtaya yayılmış 11 bini aşan çalışanıyla TAV Havalimanları, yüksek hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda insan için ve insana dair projelere imza atıyor. TAV Havalimanları, Kusursuz Hizmet Anlayışının Hikâyesidir TAV Havalimanları, işlettiği terminallerde yılda ortalama 300 havayolu şirketinin 315.000 uçuşuna ve 35 milyon yolcuya hizmet sunuyor. Bu performansıyla dünyanın önemli havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye, Doğu Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki konumunu, kararlı adımlar ve başarılı projelerle her geçen gün daha da güçlendiriyor. Her gün binlerce insanın kullandığı havalimanlarında, entegre bir yapıda eksiksiz hizmet sunmak, TAV Havalimanları'nın temel hedefidir. Bu doğrultuda TAV Havalimanları, tüm yolcularına güvenilir ve kaliteli bir ortam oluşturmak, Türkiye için evrensel kalite standartlarında hizmet vermek amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

TAV Havalimanları, Akıllı Stratejilerin, İleri Görüşlülüğün Hikâyesidir Benimsediği hedefleri birer birer gerçekleştirmek için hiç durmadan çalışan TAV Havalimanları, hedef pazarlardaki büyüme planları doğrultusunda stratejik ortaklıklar kurmanın önemine inanıyor. Yakın geçmişte bu anlayışla ABD’li Goldman Sachs International, Avustralyalı Babcock& Brown, İslam Kalkınma Bankası (IDB) Altyapı Fonu (EMP) ve Kuveyt’in en büyük yatırım şirketlerinden Global Grubu’nun Global Investment House KSCC ve Global Opportunistic II Fonu ile 2006 yılında kurucu ortaklarının hisse satışları yoluyla ortaklıklar kurdu. Bu kuruluşların TAV Havalimanları Holding’in hissedarı olmalarıyla kurulan ortaklıklar, belirlenen hedefler doğrultusunda atılmış önemli birer adım oldu. Kurulduğu günden bu yana projeleriyle dünyanın önemli yatırım fonlarının dikkatini çeken TAV Havalimanları, başarısının meyvesini tüm Türkiye’yle paylaşmayı bir görev olarak kabul etti ve bu doğrultuda Şubat 2007’de cesur bir adım atarak, hisselerinin bir bölümünü halka arz etti. Gerçekleştirilen başarılı halka arz, TAV Havalimanları’nın başarısını, havalimanlarında hizmet verdiği milyonlarca insanla paylaşma isteğinin bir sonucudur.

51

TAV Havalimanları

TAV Havalimanları, kaliteli, profesyonel ve insan merkezli projeleriyle yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. Bunun sonucu olarak Avusturya merkezli Orta ve Doğu Avrupa’nın önde gelen havalimanı yatırımcısı Airports International, uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ın elinde bulunan %10,1 oranındaki TAV Havalimanları Holding hissesini Kasım 2007’de satın aldı. Bu gelişmeyle Airports International, TAV Havalimanları’nın yeni stratejik ortağı konumuna geldi. Dünyanın en önemli ve zor sektörlerinden birinde uluslararası bir güç olma yolunda kurucularının ve çalışanlarının tutkusuyla, kararlılıkla ilerleyen TAV Havalimanları, ortak bir hedefi hayata geçirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu hedefle, 2017’de yılda ortalama 100 milyon yolcuya hizmet vermeyi amaçlayan TAV Havalimanları, insan kaynaklarını en doğru ve verimli biçimde kullanan, Türkiye’nin engin potansiyelini ve sürekli artan önemini yansıtarak yerelden evrenselliğe ulaşan bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

52

Her gün, 24 saat baş döndürücü bir tempo yaşanan havalimanı işletmeciliğinde hataya, karışıklığa veya kararsızlığa yer yok. Bu bilinçle TAV Havalimanları, konuklarına otoparktan güvenlik kontrolüne, check-in’den kafeteryalara, gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından uçağa binişe kadar her noktada deneyimli ve güler yüzlü çalışanlarıyla hizmet veriyor. TAV Havalimanları, duyguların yoğun olarak yaşandığı havalimanlarında, insanların heyecanlarına ortak olup onlara en konforlu, en keyifli deneyimi yaşatmak için tutkuyla, özveriyle çalışıyor. Giderek büyüyen iş hacmi ve yurtdışındaki başarılı işleriyle uluslararası bir marka haline gelen TAV Havalimanları Holding, 2017 itibariyle yılda ortalama 100 milyon yolcuya hizmet hedefine doğru kararlılıkla ilerlemektedir.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Rakamlarla Havalimanları...

GÜRCİSTAN BATUM uluslararası HAVALİMANI

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI Dış hatlar terminali İşletme Süresi: Bitiş Tarihi: 2008 Yolcu Trafiği: 2008 Ticari Uçak Trafiği: İç hatlar terminali İşletme Süresi: Bitiş Tarihi: 2008 Yolcu Trafiği: 2008 Ticari Uçak Trafiği:

15 yıl 6 ay Ocak 2021 17.069.069 155.390

İşletme Süresi: Bitiş Tarihi: 2008 Yolcu Trafiği: 2008 Ticari Uçak Trafiği:

20 yıl Şubat 2027 81.068 1.936

TUNUS MONASTIR HABIB BOURGUIBA ULUSLARARASI HAVALİMANI 15 yıl 6 ay Ocak 2021 11.484.063 99.141

İşletme Süresi: Bitiş Tarihi: 2008 Yolcu Trafiği: 2008 Ticari Uçak Trafiği:

40 yıl Mayıs 2047 4.210.271 33.579

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI Dış hatlar terminali İşletme Süresi: Bitiş Tarihi: 2008 Yolcu Trafiği: 2008 Ticari Uçak Trafiği: İç hatlar terminali İşletme Süresi: Bitiş Tarihi: 2008 Yolcu Trafiği: 2008 Ticari Uçak Trafiği:

TUNUS ZINE EL ABIDINE BEN ALI uluslararası HAVALİMANI 16 yıl 7 ay Mayıs 2023 1.247.822 12.198

40 yıl Mayıs 2047

makedonya ÜSKÜP ALEXANDER THE GREAT (BÜYÜK İSKENDER) ULUSLARARASI HAVALİMANI 16 yıl 7 ay Mayıs 2023 4.444.311 38.880

İşletme Süresi: 2008 Yolcu Trafiği: 2008 Ticari Uçak Trafiği:

20 yıl 652.292 13.269

makedonya OHRID ST PAUL THE APOSTLE ULUSLARARASI HAVALİMANI

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI Dış hatlar terminali İşletme Süresi: Bitiş Tarihi: 2008 Yolcu Trafiği: 2008 Ticari Uçak Trafiği:

İşletme Süresi: Bitiş Tarihi:

8 yıl 4 ay Ocak 2015 1.697.407 13.197

İşletme Süresi: 2008 Yolcu Trafiği: 2008 Ticari Uçak Trafiği:

20 yıl 46.493 1.020

makedonya SHTIP KARGO HAVALİMANI ANTALYA GAZİPAŞA HAVAALANI İşletme Süresi: İşletme Süresi:

Opsiyonel 20 yıl

25 yıl

GÜRCİSTAN TİFLİS uluslararası HAVALİMANI İşletme Süresi: Bitiş Tarihi: 2008 Yolcu Trafiği: 2008 Ticari Uçak Trafiği:

20 yıl Şubat 2027 714.976 14.494

53

TAV İnşaat

TAV İnşaat'ı herhangi bir inşaat şirketinden ayıran en önemli özellik, teknoloji alanındaki üstünlüğüdür.

TAV bünyesinde 2003 yılında kurulan TAV İnşaat bugüne kadar yaklaşık 2.350.000 m2’lik inşaat projesinin altına yüklenici olarak imza attı. Bu projelerin toplam değeri ise 6 milyar 805 milyon ABD dolarıdır. Genel merkezi İstanbul'da olan TAV İnşaat'ın Kahire, Doha, Dubai, Tunus ve Tripoli'de faaliyet gösteren ofisleri bulunuyor. Kurum, havalimanı inşası dışında dünyada sınırlı arza sahip bir alan olan teknik bakım ve onarım desteği konusunda tecrübeli ekibi ve deneyimleriyle de hizmet veriyor. TAV İnşaat'ı herhangi bir inşaat şirketinden ayıran en önemli özellik, teknoloji alanındaki üstünlüğüdür. Dünyada gittikçe artan bir ihtiyaç olan havalimanı altyapısı alanında da danışmanlık yapan ve Körfez Bölgesi'nde büyük bir iş hacmine sahip olan TAV İnşaat, yüksek teknoloji kullanımı gerektiren akıllı binalar da inşa ediyor.

54

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

Rakamlarla TAV İnşaat

TAV KAHİRE uluslararası HAVALİMANI Proje Bedeli: 344 milyon ABD doları Başlangıç Tarihi: Aralık 2004 Bitiş Tarihi: Mayıs 2008 İşin Tanımı: 200.000 m2 terminal binası inşaatı (yolcu/yıl 11 milyon, Dünya Bankası finansmanı)

DUBAI MARINA'DA SULAFA GÖKDELENİ (DUBAI, BAE) Proje Bedeli: 90 milyon ABD doları Başlangıç Tarihi: 29 Kasım 2006 Tahmini Tamamlanma Tarihi: 29 Haziran 2009 İşin Tanımı: 133.000 m² toplam inşaat alanı Dubai Marina'da 79 katlı Sulafa Gökdeleni konut binasının inşaatı (BAE)

TAV DOHA uluslararası HAVALİMANI ENFIDHA uluslararası HAVALİMANI Proje Bedeli: 571 milyon ABD doları Başlangıç Tarihi: Mart 2006 Bitiş Tarihi: Mayıs 2009 İşin Tanımı: 330.000 m2 terminal binası inşaatı (%65 Taisei, %35 TAV İnşaat ortaklığıyla)

Proje Bedeli: 536 milyon ABD doları Başlangıç tarihi: Haziran 2007 Bitiş Tarihi: Mart 2009 İşin Tanımı: Havalimanı inşaatı (7 milyon yolcu/yıl) LİBYA TRIPOLI ULUSLARARASI HAVALİMANI

EMİRLİKLER FİNANS KULELERİ Proje Bedeli: 117 milyon ABD doları Başlangıç Tarihi: Haziran 2006 Bitiş Tarihi: Nisan 2009 İşinTanımı: 110.000 m2 35 katlı ikiz Emirlik Finans Kulelerinin konut ve ticari binalarının inşaatı

Proje Bedeli: 446 milyon ABD doları Başlangıç Tarihi: Eylül 2007 Bitiş Tarihi: Eylül 2009 İşin Tanımı: 175.000 m² toplam inşaat alanı havalimanı terminal yapımı(10 mil yolcu/yıl) (%50 Odebrecht, %25 TAV İnşaat ve %25 CCC ortaklığıyla)

SHARJAH - AL MAMZAR'DA MAJESTİK GÖKDELENİ (Sharjah, BAE) Proje Bedeli: 46 milyon ABD doları Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2005 Bitiş Tarihi: Nisan 2008 İşin Tanımı: 63.000 m² toplam inşaat alanı Al Mamzar'da 52 katlı Majestik Gökdeleni’nde lüks konutların inşaatı (Sharjah, BAE)

55

Geleceğe Yönelik Projeler ve Stratejik Planlama

Tepe İnşaat, 2009 yılı hedefleri ve buna bağlı ileri dönem planlamalarında, etkisini artırması beklenen krizi göz önünde bulundurarak, alternatif ülkelerdeki projelere yönelmiştir.

2007 yılını yurtiçinde ve yurtdışında sözleşmeye bağlanmış yeni işlerin motivasyonuyla tamamlayan Tepe İnşaat, 2008 yılına büyümeye yönelik kapsamlı bir stratejiyle başlamıştır. 2008’in ikinci yarısından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan ve önümüzdeki dönemde etkisini artırması beklenen küresel ekonomik kriz, geçtiğimiz yıla damgasını vuran en önemli olay olmuştur. Dünya ekonomi piyasalarını yönlendiren ve eğilimleri belirleyen finans devlerinin bu krize dayanamayıp birer birer yıkılması, Avrupa, Amerika ve Güney Asya merkezli sanayi devlerinin çöküş tehlikesiyle yüz yüze gelmesi, bu krizin, dünyanın daha önce karşılaştığı sıradan krizlerden olmadığını açıkça göstermiştir. Son yıllarda istikrarlı ekonomisi ve sürekli artan büyüme oranıyla Ortadoğu’nun göz bebeği haline gelen Türkiye de, tüm dünya ülkeleri gibi krizden etkilenmiştir. Türkiye’de sektörlerin lokomotifi olarak tanımlanan inşaat sektörü, pek çok coğrafyada faaliyet gösteren oyuncularının bu krizden etkilenmesine engel olamamıştır. Bu konjonktürde, Tepe İnşaat bir önceki yıla kıyasla, sektörün diğer oyuncuları gibi,

56

büyüme ve genişleme stratejilerini revize ederek, krizin görece az etkili ya da etkisiz olduğu coğrafyalardaki uygun iş olanaklarına konsantre olma kararı vermiştir. Bu bağlamda, Kuzey Afrika ve bazı Körfez ülkelerindeki taahhüt projelerine yönelen Tepe İnşaat, 2009 yılı hedefleri ve buna bağlı ileri dönem planlamalarında, etkisini artırması beklenen krizi göz önünde bulundurarak, alternatif ülkelerdeki projelere yönelmiştir. Pek çok firmanın büyümekten ziyade varlığını mevcut haliyle korumaya çabaladığı bu kriz döneminde, Tepe İnşaat söz konusu ülkelerdeki iş olanaklarına yönelirken, daralan iç konut piyasasını göz önüne alarak, yatırım projelerindeki atılımını gözden geçirmiştir. Bu doğrultuda, talep durumunu göz önüne alarak, devam eden projelerinde yeni etap inşaatlarını yeniden planlamıştır. Bu olumsuz duruma ve sektördeki küresel daralmaya rağmen, 2008 yılı ciro hedefine yaklaşmayı başaran Tepe İnşaat, kriz ortamında bu başarıyı tekrarlamaya odaklanarak çalışmalarını sürdürmektedir.

TEPE İNŞAAT 2008 FAALİYET RAPORU

İnsan Kaynakları

Tepe İnşaat, sektördeki konumunu, payının korunması ve geliştirilmesi için nitekli işgücünün varlığını ve verimli bir biçimde devamlılığını sağlamakla yükümlü olduğu inancındadır. Bu nedenle Tepe İnşaat, kurumsal başarıda stratejik bir öneme sahip olan ve iç kaynağını oluşturan çalışanlarının mesleki eğitimlerine özel bir önem vermekte olup gelişimlerini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı hedeflemektedir. Tepe İnşaat’ta 2008 yılsonu itibariyle 428’i erkek, 71’i kadın olmak üzere toplam 499 beyaz ve mavi yakalı personel çalışmaktadır. Çalışanlarının yaklaşık %50’si üniversite mezunu olup %61’i beş yıldan uzun süredir Tepe İnşaat bünyesinde çalışmaktadır.

Eğitim

Yaş

112

105

142

255

39

139

202 4

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans

20-30 31-40 41 ve üstü

Kadın 51 20

Deneyim

Erkek

195

296

256

132

48

1-5 yıl 5-15 yıl 15-35 yıl

Beyaz Yaka Mavi Yaka

57

İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikası

İçinde bulunduğu çevrenin doğal ve ayrılmaz bir parçası olduğunun bilinciyle çalışmalarını sürdüren Tepe İnşaat, iş güvenliği ve çevre konularına duyarlıdır. Tepe İnşaat, projelerini gerçekleştirirken doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirgemek, toprak, hava ve su kirliliğini önlemek ve geri kazanım oranını artırmak için gerekli önlemleri almaktadır. İş güvenliği ve çevre konularında yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemelerle üyesi olduğu kuruluşların koşullarını eksiksiz yerine getiren Tepe İnşaat, bu alandaki gelişmeleri de yakından izlemekte ve faaliyetlerini bu gelişmelere göre yeniden düzenlemektedir. Tepe İnşaat’ın hedefi, “sıfır iş kazası ve meslek hastalığı”dır. Bu hedef doğrultusunda, tüm çalışanların aktif katılımıyla uygulanan önlem çalışmaları sayesinde riskler kaynağında yok edilmektedir. ISO 14001 Çevre Standardı, ISO 9001 Kalite Standardı ve OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Standardı belgeleri, iş güvenliği ve çevre konularında sürekli gelişimi hedefleyen Tepe İnşaat’ın bu alandaki duyarlılığının göstergesidir. Tepe İnşaat’ın çevre konusundaki yaklaşımı aşağıdaki uygulamalarla desteklenir: • Çevreye duyarlılığın sosyal bir zorunluluk olduğuna inanan Tepe İnşaat, çevre dostu teknolojiler kullanır. • Enerji ve doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemeye çalışır. • Üretim sürecinin her aşamasında geri dönüşüm yöntemleri kullanır. • Atıkların en aza indirgenmesine çalışır ve atık yönetimi planını başarıyla uygular. • Çevre kirliliğinin azaltılması için yatırımlar yapar.

58

MERKEZ OFİS Beytepe Köyü Yolu No: 5 Bilkent, Ankara Telefon: 90 (312) 266 58 00 (13 Hat) Faks: 90 (312) 266 78 38-39 e-mail:[email protected]

www.tepeinsaat.com.tr

İSTANBUL OFİS Başıbüyük Mahallesi, Kuyular Düzü Mevkii, Emek Cad. No: 281 Maltepe, İstanbul Tel: 0 216-675 06 66-67 Faks: 0 216-675 06 68 AFGANİSTAN Afganistan Bölge Ofisi Tepe Construction Ind. Inc. Mesjidi Road Wazir Akbarkhan No: 553 Kabul, AFGHANISTAN ARNAVUTLUK Gjergji İş Merkezi, Kat 3 No: 1-2 Tiran, ARNAVUTLUK Telefon: 355 42 51187 Faks: 355 42 58360 AZERBAYCAN Intepe Offshore Ltd. Hakverdiyev Küçesi Ev No: 21 Bakü, AZERBAYCAN Telefon: 994 12 98 14 95 Faks: 994 12 98 92 57 e-mail: [email protected] IRAK Erbil Bölge Ofisi İhsan Doğramacı Erbil Foundation Bilkent International School Construction Site Torex Village, Mosul Road, Erbil, IRAQ Süleymaniye Bölge Ofisi Federal Development CompanyTepe Construction Ind. Inc. Joint Venture Sulaimania New University Campus Construction Qilyasan, Suliamania, IRAQ KAZAKİSTAN 188 Dostyk Avenue, KULAN Business Center, Office 703 Almaty, KAZAKİSTAN Telefon: +7 327 259 75 50-56 e-mail:[email protected] LİBYA Tepe Construction Ind. Co. Swany Road, Villas Location, 1 Km. West From Airport Road, 3rd Villa On The Right, Tripoli, LIBYA RUSYA 119435 большой саввинский переулок, дом 9 москва россия Tel: 00 79 1657 05610 UKRAYNA Temsilcilik Ofisi KVL-ITT, Mr. Kravets 18/24, Dmytrivska Str. Kiev, 252054 UKRAYNA Telefon: 38 044 246 95 42 Faks: 38 044 246 95 40