PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – rok akademicki 2015/16 – semestr zimowy

Aktualizacja pliku: 21.10.2015 PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI - II rok studiów I stopnia

specjalność: wczesna edukacja z terapią pedagogiczną – gr. A PONIEDZIAŁE WTOREK Lp

Godz.

do 17 XI

ŚRODA od 24 XI

1.

8.009.30

2. 3.

9.3012.00

4.

9.4511.15

Kierowanie klasą szkolną sala A302

5. 6.

12.1514.45

7.

8. 9. 10.

Godz.

15.3017.00

Pedagogika przedszkolna z metodyką (ćw) sala A 205

11.3013.00 Wprow. do logopedii sala A 210

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej aula S 203

CZWARTEK

PIĄTEK

od 2 XII

Godz.

Godz.

do 20 XI

Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką aula S 205

8.009.30

8.0010.30

Wczesna edukacja polonistyczna (ćw.) sala A 207

do 25 XI

Diagnoza specjalnych potrzeb eduk. aula S 205

Wspieranie rozwoju dziecka … aula S 205

9.4511.15

Pedagogika przedszkolna z metodyką (w) aula S 205

Kształcenie integracyjne aula S 205

11.3013.00

13.1514.45 15.0016.30

13.1515.45 od 7 X do 4 XI Książka obrazkowa dla dzieci sala S 311 od 13 I Dzieciństwo na emigracji… sala A 302

co 2 tyg. na zmianę Kształt.się i rozwój mowy dziecka (w.) / Wspieranie rozwoju dziecka aula S 211 Psychologia rozwojowa z elem.psychologii klinicznej aula S 211

od 1 X do 29 X

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka (ćw) sala A 205

Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu i klasach początkowych – dr W. Siegień – wykł. 15 godz. + dr A. Kobylańska – wykł. 15 godz. Kierowanie klasą szkolną – dr A. Komorowska-Zielony – ćw. 15 godz. Kształcenie integracyjne – dr J. Rzeźnicka-Krupa – wykł. 15 godz. Dzieciństwo na emigracji i pograniczu kultur – dr W. Siegień – ćw. 10 godz. Książka obrazkowa dla dzieci – dr M. Cackowska – ćw. 10 godz. Pedagogika przedszkolna z metodyką – dr D. Bronk – wykł. 10 godz. Pedagogika przedszkolna z metodyką – mgr E. Słomińska – ćw. 20 godz. Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką – prof. dr hab. D. Klus-Stańska – wykł. 20 godz. Wczesna edukacja polonistyczna – dr A. Wasilewska – wykł. 20 godz. + ćw. 20 godz. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (wspólnie z PED. SPECJALNĄ) – dr M. Pałka-Pilecka – wykł. 30 godz. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej – dr J. Siemionow – wykł. 30 godz. Wprowadzenie do logopedii – dr A. Banaszkiewicz – wykł. 15 godz Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka - prof. UG, dr hab. E. Czaplewska – wykł. 15 godz Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka - mgr D. Szubstarska – ćw. 15 godz. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych - dr D. Grzybowska – wykł. 15 godz

10.4513.15

Wczesna edukacja polonistyczna (wykł.) aula S 203

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – rok akademicki 2015/16 – semestr zimowy

Aktualizacja pliku: 21.10.2015 PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI - II rok studiów I stopnia

specjalność: wczesna edukacja z terapią pedagogiczną – gr. B PONIEDZIAŁE WTOREK Lp

Godz.

do 17 XI

ŚRODA od 24 XI

1.

8.009.30

2. 3.

9.3012.00

4.

5. 6.

12.1514.45

7.

8. 9. 10.

Godz.

15.3017.00

9.4511.15

Wczesna edukacja polonistyczna (ćw.) sala A 207

11.3013.00 Kierowanie klasą szkolną sala A302

Wprow. do logopedii sala A 210

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej aula S 203

CZWARTEK

PIĄTEK

od 2 XII

Godz.

Godz.

do 20 XI

Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką aula S 205

8.009.30

8.0010.30

Pedagogika przedszkolna z metodyką (ćw) sala A 205

do 25 XI

Diagnoza specjalnych potrzeb eduk. aula S 205

Wspieranie rozwoju dziecka … aula S 205

9.4511.15

Pedagogika przedszkolna z metodyką aula S 205

Kształcenie integracyjne aula S 205

11.3013.00

13.1514.45 15.0016.30

13.1515.45 Dzieciństwo na emigracji … sala A 302 od 18 XI do 16 XII Książka obrazkowa dla dzieci sala S 311 od 7 X do 4 XI

co 2 tyg. na zmianę Kształt.się i rozwój mowy dziecka (w.) / Wspieranie rozwoju dziecka aula S 211 Psychologia rozwojowa z elem.psychologii klinicznej aula S 211

od 5 XI do 3 XII

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka (ćw) sala A 205

Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu i klasach początkowych – dr W. Siegień – wykł. 15 godz. + dr A. Kobylańska – wykł. 15 godz. Kierowanie klasą szkolną – dr A. Komorowska-Zielony – ćw. 15 godz. Kształcenie integracyjne – dr J. Rzeźnicka-Krupa – wykł. 15 godz. Dzieciństwo na emigracji i pograniczu kultur – dr W. Siegień – ćw. 10 godz. Książka obrazkowa dla dzieci – dr M. Cackowska – ćw. 10 godz. Pedagogika przedszkolna z metodyką – dr D. Bronk – wykł. 10 godz. Pedagogika przedszkolna z metodyką – mgr E. Słomińska – ćw. 20 godz. Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką – prof. dr hab. D. Klus-Stańska – wykł. 20 godz. Wczesna edukacja polonistyczna – dr A. Wasilewska – wykł. 20 godz. + ćw. 20 godz. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (wspólnie z PED. SPECJALNĄ) – dr M. Pałka-Pilecka – wykł. 30 godz. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej – dr J. Siemionow – wykł. 30 godz. Wprowadzenie do logopedii – dr A. Banaszkiewicz – wykł. 15 godz Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka - prof. UG, dr hab. E. Czaplewska – wykł. 15 godz Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka - mgr D. Szubstarska – ćw. 15 godz. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych - dr D. Grzybowska – wykł. 15 godz

10.4513.15

Wczesna edukacja polonistyczna aula S 203

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – rok akademicki 2015/16 – semestr zimowy

Aktualizacja pliku: 21.10.2015 PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI - II rok studiów I stopnia

specjalność: wczesna edukacja z terapią pedagogiczną – gr. C PONIEDZIAŁE WTOREK Lp

Godz.

do 17 XI

ŚRODA od 24 XI

1.

8.009.30

2. 3.

9.3012.00

4.

5. 6.

12.1514.45

7.

8. 9. 10.

Godz.

15.3017.00

9.4511.15

Pedagogika przedszkolna z metodyką (ćw) sala A 205 Wczesna edukacja polonistyczna (ćw.) sala A 207

11.3013.00 Wprow. do logopedii sala A 210

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej aula S 203

CZWARTEK

PIĄTEK

od 2 XII

Godz.

Godz.

do 20 XI

Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką aula S 205

8.009.30

8.0010.30

Kierowanie klasą szkolną sala A 302

do 25 XI

Diagnoza specjalnych potrzeb eduk. aula S 205

Wspieranie rozwoju dziecka … aula S 205

9.4511.15

Pedagogika przedszkolna z metodyką aula S 205

Kształcenie integracyjne aula S 205

11.3013.00

13.1514.45 15.0016.30

13.1515.45 od 18 XI do 16 XII Dzieciństwo

na emigracji… sala A 302 od 13 I Książka obrazkowa

co 2 tyg. na zmianę Kształt.się i rozwój mowy dziecka (w.) / Wspieranie rozwoju dziecka aula S 211 Psychologia rozwojowa z elem.psychologii klinicznej aula S 211

od 10 XII do 21 I

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka (ćw) sala A 205

dla dzieci sala S 311

Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu i klasach początkowych – dr W. Siegień – wykł. 15 godz. + dr A. Kobylańska – wykł. 15 godz. Kierowanie klasą szkolną – dr A. Komorowska-Zielony – ćw. 15 godz. Kształcenie integracyjne – dr J. Rzeźnicka-Krupa – wykł. 15 godz. Dzieciństwo na emigracji i pograniczu kultur – dr W. Siegień – ćw. 10 godz. Książka obrazkowa dla dzieci – dr M. Cackowska – ćw. 10 godz. Pedagogika przedszkolna z metodyką – dr D. Bronk – wykł. 10 godz. Pedagogika przedszkolna z metodyką – mgr E. Słomińska – ćw. 20 godz. Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką – prof. dr hab. D. Klus-Stańska – wykł. 20 godz. Wczesna edukacja polonistyczna – dr A. Wasilewska – wykł. 20 godz. + ćw. 20 godz. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (wspólnie z PED. SPECJALNĄ) – dr M. Pałka-Pilecka – wykł. 30 godz. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej – dr J. Siemionow – wykł. 30 godz. Wprowadzenie do logopedii – dr A. Banaszkiewicz – wykł. 15 godz Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka - prof. UG, dr hab. E. Czaplewska – wykł. 15 godz Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka - mgr D. Szubstarska – ćw. 15 godz. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych - dr D. Grzybowska – wykł. 15 godz

10.4513.15

Wczesna edukacja polonistyczna aula S 203

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – rok akademicki 2015/16 – semestr zimowy

Aktualizacja pliku: 21.10.2015 PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI - II rok studiów I stopnia

specjalność: wczesna edukacja z językiem angielskim – gr. A PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

Lp Godz.

Godz.

1.

8.009.30

2. 3.

8.009.30

od 2 XII

Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką aula S 205 Classroom management sala A 203 Ped.przedszk Kształcenie z metodyką integracyjne aula S 205 aula S 205

CZWARTEK

PIĄTEK

Godz.

Godz.

do 20 XI

od 27 XI

8.0010.30

9 i 23 X Childhood in emigration … sala A 203

Wcz.edukacja polonistyczna (ćw.) sala A 207

10.4513.15

Wcz.edukacja polonistyczna (wykł.) aula S 203

Pedagogika przedszkolna z metodyką (ćw) sala A 205

22 X, 8.45-9.30, 29 X, 5 XI, godz. 8.00-9.30 Childhood in emigration … A 206 9.4511.15

English Grammar sala A 205

11.3013.00

English for Teachers sala A 206

13.1514.45

13.1514.45

od 5 XI do 3 XII Książka obrazkowa dla dzieci sala A 203

15.0016.30

15.0016.30

15.0016.30

11. 16.4512. 18.15

16.4518.15

16.4518.15

9.4511.15

4.

5. 6. 7.

8. 9. 10.

English for Teachers sala A 206

do 25 XI

11.3013.00 13.1514.45

9.4511.15 11.3013.00

English with elements of phonetics sala S 410

Supporting the child's development in the early education – dr W. Siegień – wykł. 30 godz. Classroom management – mgr Nguyen Duy Khang – ćw. 15 godz. Kształcenie integracyjne – dr J. Rzeźnicka-Krupa – wykł. 15 godz. Childhood in emigration and on the border of cultures – dr W. Siegień – ćw. 5 godz. Childhood in emigration and on the border of cultures – mgr Phan Thi Tuyet Van – ćw. 5 godz. Picture books for children – dr M. Cackowska – ćw. 10 godz. Pedagogika przedszkolna z metodyką – dr D. Bronk – wykł. 10 godz. Pedagogika przedszkolna z metodyką – mgr E. Słomińska – ćw. 20 godz. Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką – prof. dr hab. D. Klus-Stańska – wykł. 20 godz. Wczesna edukacja polonistyczna – dr A. Wasilewska – wykł. 20 godz. + ćw. 20 godz. English for Teachers – ćw. 60 godz. – mgr D. Gagan English Grammar – ćw. 30 godz. – mgr M. Gagan English with elements of phonetics – ćw. 30 godz. – mgr K. Kortas

13.3015.00

Supporting the child's development in the early education aula S 211

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – rok akademicki 2015/16 – semestr zimowy

Aktualizacja pliku: 21.10.2015 PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI - II rok studiów I stopnia

specjalność: wczesna edukacja z językiem angielskim – gr. B PONIEDZIAŁEK Lp Godz. 1. 2. 3.

8.009.30

9.4511.15

4.

5.

WTOREK

ŚRODA Godz.

English for Teachers sala A 206 English Grammar sala A 205

8.009.30

9.4511.15

do 25 XI

od 2 XII

CZWARTEK

PIĄTEK

Godz.

Godz.

do 20 XI

od 27 XI

8.0010.30

6 i 20 XI Childhood in emigration … sala A 203

Pedagogika przedszkolna z metodyką (ćw) sala A 205

12 XI, 8.45-9.30, 19 i 26 XI, godz. 8.00-9.30 Childhood in emigration … sala A 206

Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką aula S 205 Classroom management sala A 203 Ped.przedszk Kształcenie z metodyką integracyjne aula S 205 aula S 205

9.4511.15

Wczesna Wcz.edukacja edukacja polonistyczna od 5 XI do 3 XII polonistyczna 11.30(ćw.) Książka obrazkowa dla dzieci (wykł.) 13.00 sala A 207 sala A 203 aula S 203 Supporting the child's development 13.15- English with elements of phonetics 13.30in the early education sala S 410 14.45 15.00 aula S 211

11.3013.00

11.3013.00

13.1514.45

13.1514.45

15.0016.30

15.0016.30

15.0016.30

11. 16.4512. 18.15

16.4518.15

16.4518.15

6. 7.

8. 9. 10.

Supporting the child's development in the early education – dr W. Siegień – wykł. 30 godz. Classroom management – mgr Nguyen Duy Khang – ćw. 15 godz. Kształcenie integracyjne – dr J. Rzeźnicka-Krupa – wykł. 15 godz. Childhood in emigration and on the border of cultures – dr W. Siegień – ćw. 5 godz. Childhood in emigration and on the border of cultures – mgr Phan Thi Tuyet Van – ćw. 5 godz. Picture books for children – dr M. Cackowska – ćw. 10 godz. Pedagogika przedszkolna z metodyką – dr D. Bronk – wykł. 10 godz. Pedagogika przedszkolna z metodyką – mgr E. Słomińska – ćw. 20 godz. Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką – prof. dr hab. D. Klus-Stańska – wykł. 20 godz. Wczesna edukacja polonistyczna – dr A. Wasilewska – wykł. 20 godz. + ćw. 20 godz. English for Teachers – ćw. 60 godz. – mgr D. Gagan English Grammar – ćw. 30 godz. – mgr M. Gagan English with elements of phonetics – ćw. 30 godz. – mgr K. Kortas Plany zajęć mogą ulegać zmianom. Konieczne jest bieżące sprawdzanie aktualnego pliku. Sporządziła: mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz [email protected]

English for Teachers sala A 206

10.4513.15