",,,---..,_ ,-.,,-,... j Lt)i. -'11- t. I I L...\ 1..~0!.;::;=::::~~::::;;;. ~:::..::.,::... ;,:.!

Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe .Dwójka· ul. Ks. Bpa. Bednorza 22 40 - 384 Katowice teł. (32) 209 94 69 www.stowarzyszeniedwojka.katowice.pl ...
Author: Sylwia Maj
6 downloads 1 Views 7MB Size
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe .Dwójka· ul. Ks. Bpa. Bednorza 22 40 - 384 Katowice teł. (32) 209 94 69 www.stowarzyszeniedwojka.katowice.pl

Katowice 25. 11. 2013r.

Ka!':": : t;:)

;.::;.

~~~~;>. .

-,".

",'

~ . ",,,--- ..,_.------.,-.,,-, ł

.

.-.!!

J