> CENNIK DETALICZNY 2010

> ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE WÓZKI WIDŁOWE CZOŁOWE WÓZKI TYPU REACH TRUCK ELEKTRYCZNE WÓZKI PALETOWE Z MASZTEM PROFESJONALNE ELEKTRYCZNE WÓZKI PALE...
Author: Grażyna Dudek
11 downloads 1 Views 690KB Size
>

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

WÓZKI WIDŁOWE CZOŁOWE

WÓZKI TYPU REACH TRUCK

ELEKTRYCZNE WÓZKI PALETOWE Z MASZTEM PROFESJONALNE

ELEKTRYCZNE WÓZKI PALETOWE Z MASZTEM PÓŁPROFESJONALNE

RĘCZNE WÓZKI PALETOWE Z MASZTEM

WÓZKI PALETOWE ELEKTRYCZNE

NOŻYCOWE WÓZKI PALETOWE

WÓZKI PALETOWE Z WAGĄ

RĘCZNE WÓZKI PALETOWE

HFUUJOH!ZPV!UP!UIF!UPQ

> CENNIK DETALICZNY | 2010

Sugerowane ceny detaliczne netto w walucie euro ,A77BC$D36EF6AG$H;"-",$6$I3DJ8$."?:+(?#$K&K*)-K$LAMN$OPQ78$RFS$ 01 marca 2010 roku i uchyla wszystkie dotychczasowe cenniki www.pramac.com

www.pramac-lifter.pl

&813.)'!234$'5%6)7/!) SERIA

MODEL

!"#$%&"'!$()*'+,,-

KOD

SUGEROWANA CENA NETTO

SERIA

!"#$%&'()('/012

GS BASIC

MODEL

!"#$%&"'!$()*'+,,-

KOD

SUGEROWANA CENA NETTO

!"#$%&'().'/012

GS PRO

GS 22S4

800 X 525 rolki podwójne

GAD010RB000

€ 280

GS 25S4

800 X 525 rolki podwójne

GFB01000A00

€ 320

GS 22S4

1000 X 525 rolki podwójne

GAD210RB000

€ 285

GS 25S4

950 X 525 rolki podwójne

GFB11000A00

€ 325

GS 22S4

1150 X 525 rolki podwójne

GAD410RB000

€ 270

GS 25S4

1000 X 525 rolki podwójne

GFB21000A00

€ 330

GSL 22S4

1000 X 685 rolki podwójne

GAD250RB000

€ 310

GS 25S4

1150 X 525 rolki podwójne

GFB41A00A00

€ 315

GS 25S4

1220 X 525 rolki podwójne

GFB61000A00

€ 335

!"#$%&'E)*'/012 !"#$%&'().'/012

GS 30S4

800 X 525 rolki podwójne

GFF01AVVA00

€ 545

GS 25S4 Premium

800 X 525 rolki podwójne poliuretan

GDB010V0A00

€ 350

GS 30S4

950 X 525 rolki podwójne

GFF11AVVA00

€ 550

GS 25S4 Premium

950 X 525 rolki podwójne poliuretan

GDB110V0A00

€ 355

GS 30S4

1000 X 525 rolki podwójne

GFF21AVVA00

€ 555

GS 25S4 Premium

1150 X 525 rolki podwójne poliuretan

GDB410V0A00

€ 340

GS 30S4

1150 X 525 rolki podwójne

GFF41AVVA00

€ 480

GS 25S4 L Premium

1150 X 685 rolki podwójne poliuretan

GDB450V0A00

€ 380

GS 30S4

1220 X 525 rolki podwójne

GFF61AVVA00

€ 560

GS 30S4

1350 X 525 rolki podwójne

GFF71AVVA00

€ 715

GS 30S4

1500 X 525 rolki podwójne

GFF91AVVA00

€ 745

GS 30S4

1800 X 525 rolki podwójne

GFFA1AVVA00

€ 790

GS PREMIUM

!"#$%&'().'/012

GS MR HYDRO GS 25S4/G galwanizowany

800 X 525 rolki podwójne

GKB01000000

€ 615

GS 30S4

2000 X 525 rolki podwójne

GFFB1AVVA00

€ 805

GS 25S4/G galwanizowany

1150 X 525 rolki podwójne

GKB41000000

€ 630

GS 30S4

1000 X 685 rolki podwójne

GFF25AVVA00

€ 590

GS 25S4/X galwa/INOX

1150 X 525 rolki podwójne

GLB41000000

€ 1 395

GS 30S4

1150 X 685 rolki podwójne

GFF45AVVA00

€ 595

GS 25S4/I INOX

1150 X 525 rolki podwójne

GRB41000000

€ 2 075

GS 30S4

1220 X 685 rolki podwójne

GFF65AVVA00

€ 600

GS 25S4/G galwanizowany

1220 X 685 rolki podwójne

GKB65000000

€ 675

800 X 400 rolki podwójne

GFF00AVVA00

€ 575

!"#$%&'()*'+,-'().'/012

GS SPECIAL

34567'83'9:5;'?@;A@?'4BC7D3?=5>

800 X 400 rolki podwójne

GFB00000A00

€ 350

!"#$%"&'&#()*+,-&.(%"/012'0,-&/($34.5"&5+&'+,6!-"5-"

GS 25S4/R SUPER SZYBKI

1150 X 525 rolki podwójne

GMB41000A00

€ 360

."-$2(?@/9

GVB53SDD8I0

€ 4 680

HX10E (elektryczny) HX10E (elektryczny)

€ 755

OPCJE

MODEL

#%;8:?=9:&>KK7?97&K>&KAHFH&9&?9:&;L&J9LML=:N&.#+,+2&$ON&N>N&MI9J>QR&JOA>J7KFH&K>&>KJ>E7?97&9&H=VDI7&J;N&K>GD=KHFGWJ&PAHOD&X7?KI9?P&$D;G:8;N&&&&.#+,+2&$ON&N>N&YSZYT[&!A>=E7J&HIN&,9\K8&JJJNOA787=ZI9@G:ANOI

roboczy Handling 2010€.xls

Strona 2

www.pramac.com

Sugerowane ceny detaliczne netto w walucie euro ,A77BC$D36EF6AG$H;"-",$6$I3DJ8$."?:+(?#$K&K*)-K$LAMN$OPQ78$RFS$ 01 marca 2010 roku i uchyla wszystkie dotychczasowe cenniki

www.pramac-lifter.pl

ELEKTRYCZNE WÓZKI PALETOWE Z MASZTEM SERIA

MODEL

-"/c$8:?=9:&>KK7?97&K>&KAHFH&9&?9:&;L&J9LML=:N&.#+,+2&$ON&N>N&MI9J>QR&JOA>J7KFH&K>&>KJ>E7?97&9&H=VDI7&J;N&K>GD=KHFGWJ&PAHOD&X7?KI9?P&$D;G:8;N&&&&.#+,+2&$ON&N>N&YSZYT[&!A>=E7J&HIN&,9\K8&JJJNOA787=ZI9@G:ANOI

roboczy Handling 2010€.xls

Strona 3

www.pramac.com

www.pramac-lifter.pl

WÓZKI TYPU REACH TRUCK SERIA

OFERTA CENOWA NA ZAPYTANIE

RTX20

AKCESORIA

SERIA

MODEL / OPIS

MODEL / OPIS

RTX16

OFERTA CENOWA NA ZAPYTANIE

RTX 20/70

^KpJ9P&UNS&G>?Dg&JD;>F>QR&H?>;?9F7&2^#3-$g&OA;?9F7&2^#3-$g&OA;?9F7&2^#3-$g&OA;?9F7&2^#3-$g&OA