* CCDS 7 ve Orijinal SPC'ye gore yap1lan gtivenlilik gtincellemeleri kirmizi renkli olarak gosterilmi~tir

KULLANMA TALiMATI *Farmakoloji Birimi'nce talep edilen dtizeltmeler mavi renkli *...
Author: Mehmed Candemir
0 downloads 0 Views 162KB Size